Page 1

Sköt bankärenden också kvällstid!

Kvällsöppet hos Aktia på onsdagar till kl. 18.00 www.dagenstidning.fi

8 SEPTEMBER 2011 • VECKA 36 • NR 36 • ÅRGÅNG 2

JAKOBSTAD

PEDERSÖRE

NYKARLEBY

LARSMO

KRONOBY

ORAVAIS

TE M A: PE DE RS ÖR Foto: Nicklas Storbjörk

E

Guy är Sundbys egen hönspappa

sid 12

2,6 miljoner rulltårtor rullade ut från Boströms sid 4 Janne bygger modellastbilar i Purmo sid 8 Skadeförföljd Jarospelare fick äntligen en hel säong sid 9 NEW BALANCE Klinik 9.9 kl. kl 12-18

Höstnytt!

Grupper, boka höstens fester med sjöutsikt vid Strandis. Nya öppettider gäller: vard 9-21 sö 12-21.

Vard. 9-21, sönd. 12-21

Wellness sandaler till alla som köper NB skor

Köket stänger 1/2 timme tidigare

www.strandis.fi

Gilla oss på Facebook

- så får du aktuell info vad som händer vid Strandis. Sök på Strandis Larsmo

Larsmo, tfn 728 5151

Ditt barn sitter väl säkert?

Dombsom löpkläder Representant på plats. Dobson lippis på köpet till alla köpare av Dobsondräkt!

Boka M/S Gloskär, vi seglar ännu minst en månad. Ring 0500-174703.

Baby Safe plus II Förstklassig bilbarnstol för nyfödda, 0-13 kg

Gågatan – Jakobstad • Må–Fre 10–17 Lö 10–14

Stationsv. 3, J:stad tfn (06) 723 2563

center


TORSDAG 8 SEPTEMBER 2011 SID 2

Populärt BLOMHÄNGSMYCKE med sten och kedja

14490 (24,90)

FÖRE TEXT

MI´s Body Care

Tufft HERRARMBANDSUR med datumfunktion

39€

LPG - Terapi

(49,00)

Seppos Guld www.seponkulta.fi

Erbjuder undertrycksmassage för din kropps välbefinnande, hälsa och skönhet.

VI KÖPER eller BYTER

GULD

Karleby, Strandgatan, Ylivieska, Prismacenter, JAKOBSTAD - HS Center, Alatori, VASA Strandgatan 8, Anttila Center och Citymarket, KARLEBY Kärkkäinen, Jakobstad, Prisma

Emely Häger 050 3502161 • Topeliusesplanaden 12 • Nykarleby • http://misbodycare.vipsite.se/

Syncenter

Alla solglasögon -50%

Gilla oss på Facebook!

Nykarleby syncenter

Topeliusesplanaden 12 66900, 722 0770

FÖRSAMLINGARNA

8.9-15.9 2011

JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING

Terjärv församling

Sö 12 Högmässa i kyrkan, Salo, Åstrand, Södö, Östman. Kantor Henrik Östman installeras. Efteråt servering i FC. 15 Sammankomst i Skutnäs bönehus, Martti Vähäkangas. 18 Fokus i FC. Nådegåvor del 8, Ralf Salo. Må 13 Sjömanskyrkokretsen i FC, andakt Salo. 19 Arbetskretsen i Vestanlidgården, andakt Salo. Ti 13 Tisdagssamling på Station I, Bengt Forsblom. 16.30 Pörkenäs syförening i Bonäs förs.stuga, andakt Krokfors. 18.30 Alpha startar i FC. Anm. kan ännu göras tel. 040-3100410 senast 12.9. On Församlingskansliet är stängt. 18 U-klubben i Vestanlidgården, andakt Åstrand. To 12 Öppet Hus för daglediga i FC. Inleds med lunch kl.12. Pris 8 €. Anm. för maten senast 12.9 tel. 040-3100410. Programstund kl.13. 13.30 Kyrkostrands syförening i Kyrkostrands förs.hem, andakt Englund. To 22.9 Äktenskapskurs startar kl. 18.30 i FC. Anm. kan ännu göras tel. 040-3100410.

TO 8.9 kl 18 startar Barnkören. (Åk 1-), förs.h. Nya välkomna! kl 18.30 startar Barnklubben, förs.h. Välkommen! Bibel- o. bönegr. torsdagar kl 18-19. Nya välkomna! FR kl 19 Ungdomssamling, förs.h. SÖ kl 10 Gudstjänst, khden, M. Heikkilä. kl 19 Andakt och gemenskap i Kortjärvi, B. Söderbacka.

KÖRER STARTAR Må 26.9 kl. 19-21 Jacob Gospel i FC. Ti 27.9 kl. 11-12 Vestanlidgårdens strängband i Vestanlidgården. Ti 27.9 kl. 15-15.45 Barnkören PRIMEN för förskola och åk 1-3 i FC. Ti 27.9 kl. 17 Ungdomskör CANTATE i FC. Ti 6.9 kl. 19.30 GLORIA, damkör, i kyrkan. On 28.9 kl. 17.30-18.15 Barnkören SEKUNDEN åk 3-6 i Solkulla. On 14.9 kl. 18-20 KYRKOKÖREN i FC. On 19.10 kl. 18-19.30 SKÖNA MÄNNISKOR, kör för handikappade, i Vestanlidgården. To 15.9 kl. 15-15.45 Barnkören SEKUNDEN åk 1-6 i Bonäs förs. stuga. To 15.9 kl. 18-20 NÅDENS VIND i FC. Fr 16.9 kl. 13-13.45 Barnkören PRIMEN för förskola och åk 1-3 i Vestanlidgården. Är du intresserad av att sjunga i kören CHORUS NOVUS? Info fås av Södö tel. 040-3100417, Östman tel. 040-3100416. Nya och gamla sångare välkomna med!

LÖ 24.9 kl 19 Önskepsalmkväll i kyrkan. Meddela din önskepsalm till kantorn telnr. 050-5671560 eller till pastorskansliet telnr 8675033.

Nedervetil Församling FR 13 mässa för äldre i kyrkan, Store, Smedjebacka, pensionärskören. SÖ 10 finsk mässa, Store, Smedjebacka. MÅ 19 kvinnornas samtalsgrupp startar i fh, fortsätter varannan måndag. Nya välkomna med! ON 8.30 morgonbön i fh, fortsätter varje onsdag. Nästa to 17.15 startar barnkören i fh.

PEDERSÖRE FÖRSAMLING FR 19.30 Gemensam ungdomssamling 360° i Esse kyrka (inget Night Café i Kyrkhemmet). LÖ 18 Helgmålsbön i Kyrkhemmet. - 19 Sammankomst i Flynängens bönehus, Per-Ole Hjulfors, tolkning. SÖ 10 Högmässa i kyrkan, Häggblom, Näse, Sandstedt-Granvik, D. Häggblom, församlingsfaddrarna inbjuds. - 15 Sammankomst i i Flynängens bönehus, Per-Ole Hjulfors, tolkning, kl. 19 Marko Sjöblom, tolkning. ON 19 Församlingsafton kring vänförsamlingsarbetet i Estland, Kyrkostrands församlingshem, Eklund, Sandstedt-Granvik. TO 15.9 kl. 18 Barnkören startar, Kyrkhemmet i Bennäs, D. Häggblom Höstmöten i Bennäs Kyrkhem hålls 17-18.9.

Mer information om församlingarna hittar du på: www.pedersoreprosteri.fi

ESSE FÖRSAMLING To 19 Karagrupp i församlingsstugan, T. Forsblom. Fr 13.30 Andakt i Esselunden, Sundqvist, Johansson. -20 360-Ungdomssamling med start i kyrkan, sen kaffe o samvaro i församlingsstugan, Wikblad. Sö 10 Gudstjänst, Portin, Johansson. Ti 13 Gemensam syföreningsstart i Henriksborg med familjen Andrej och Christina Heikkilä. Ulf Sundqvist, Anna-Karin Johansson. Körstart i Henriksborg to 15.9 kl 17 Barnkören, kl 18 ”Kör för alla”.

Aktuellt från Missionsstugan: Augusti månads inkomster till hungersnöden i Somalien via Kyrkans Utlandshjälp blev 8.617,20 €! Nya medarbetare behövs, intresserade kan kontakta diakon Åsa Eklund tfn 040-3100446. Anmälan till Skriftskolan 2011-2012 tas emot on 14.9 och to 15.9 kl. 15-18 på tfn 040-3100443 (Näse), 040-3100440 (förs. kansli). Se hemsidan www.pedersoreprosteri.fi för mera info.

KRONOBY FÖRSAMLING Fr 17.30 Sportdax för ungdomar från åk 7 och äldre i idrottshallen. 19.30 Öppet hus för åk 6-7 vid Lyktan, Kyrkvägen 18. Sö 10.00 Gudstjänst, Häggblom. Må 19.00 Cellgruppen i spisrummet. Ti 19.30 Batas bönegrupp i spisrummet.

Dagens Tidning Utgivare: Wester Media Group Oy Ab Ansvarig utgivare: Nicklas Storbjörk Redaktörer: Malin Klingenberg, Nicklas Storbjörk Grafisk formgivning: Anders Eklund

Terminsstarter: Föräldra-barngrupperna 12-13.9 , söndagsskolorna 18.9 och Häftisklubbarna v. 39, för platser och tider se hemsidan www.pedersoreprosteri.fi eller särskild annons i ÖT 8.9.

Mer information om församlingarna finns på www.pedersoreprosteri.fi

Adress: Kanalesplanaden 21, 68600 Jakobstad Öppettider: Vardagar 9.00-16.00 Telefonnummer: 040 1353 593 Upplaga: 22500 Tryckeri: Iprint, Seinäjoki.

Distribution: Itella Distributionsområde: Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Kronoby, Larsmo, Oravais Webbplats: www.dagenstidning.fi E-post: dt@dagenstidning.fi


SID 3 TORSDAG 8 SEPTEMBER 2011

REPORTAGE

Talkoandan lever i Kållby Den som säger att talkoandan är på utdöende borde ha kommit till Strang bro i Kållby i augusti. Nicklas Storbjörk 040 1353 591 nicklas@dagenstidning.fi

I Kållby har man nämligen förnyat locket på den 25 år gamla bron på talko. Låt vara att egen ekonomisk vinning var en morot i sammanhanget. – Heimbackaleden skulle grundförbättras och det var kommunen som erbjöd oss möjlighet att slippa undan avgiften för grundförbättring och asfaltering ifall vi förnyade brolocket på talko, berättar Bernhard Hjulfors som varit ansvarig för arbetet från Kållby södra väglags sida. Sagt och gjort. I slutet av juli kallade man till information i Heimbacka skola och av de 27 hushåll som berördes ställde man i stort sett mangrant upp på talkoinsatsen. Arbetena inleddes sedan den 2 augusti och talkoarbetarna var indelade tre grupper om sex till sju personer. – Första kvällen rev vi bort det gamla locket och då hade vi hjälp av Leif Östs grävmaskin och Jan-Olov Nylunds traktor. Totalt har jag räknat

Första talkokvällen hölls i början av augusti då det gamla brolocket revs bort. Foto: Frank Hjulfors

att det gick åt 400 arbetstimmar för hela arbetet och då har bron också målats och räcket har delvis förnyats, säger Bernhard Hjulfors. Arbetet med bron var färdigt redan i mitten av augusti

I måndags firade man med återinvigningsfest. Foto: Frank Hjulfors

men bron togs i bruk först i början av september då vägen hade asfalterats. Utöver nyttan med att ha fått en förnyad bro har talkotillfällena också varit förenade med nöje. Det intygar Frank

Hjulfors, en av talkojobbarna. – Det har varit ett väldigt roligt projekt för tack vare det här har man lärt känna människor som bor här betydligt bättre. Några större missöden har inte inträffat, men en

Talkoarbetena i full gång! Foto: Frank Hjulfors

spiklåda med sex tums spikar ligger nu på botten av ån, säger Frank Hjulfors. – Och som komplement ”råkade” vi också kasta en hammare efter, säger Bernhard Hjulfors och skrattar.

Bernhard Hjulfors.

FYSIOTERAPIA ALANEN

Therapy Allt finns

Hyvin toimivat lihakset ja nivelet koko kehossa, kivuttomampi olo..

Mera ryms n toiminnallisen

Kaikkea löytyy Lisää mahtuu

kset ja nivelet

www.pedersore.fi

AJANVARAUS MA-PE KLO 8-16 numerosta 7245370 tai Sofia Smeds gsm 0404848892 Raimo Alanen gsm 0505404477 Käynti Myllymäenkatu 10B, 2.krs


TORSDAG 8 SEPTEMBER 2011 SID 4

REPORTAGE

2,6 miljoner. Så många rulltårtor rullade ut från Boströms Bageri i ifjol. En hisnande summa men då har bageriet i Lepplax också kapacitet att vid behov tillverka upp till 25 000 rulltårtor per dag. Majoriteten av rulltårtorna hålls fortfarande inom landets gränser men både i Sverige och Danmark har man fått smak för rulltårtorna från Pedersöre så en allt större andel går numera på export.

I rulltårtornas förlovade land – År 2009 började vi leverera rulltårtor åt ICA i Sverige och under 2010 levererade vi sammanlagt 450 000 rulltårtor åt dem, berättar Annika Boström som är vd på Boströms Bageri. Nicklas Storbjörk 040 1353 591 nicklas@dagenstidning.fi

Den svenska marknaden är dock långt ifrån ny för Boströms. I drygt tio år har man nämligen levererat rulltårtor till Coop. Ifjol levererade man drygt 200 000 till dem. – Det har ändå varit rätt svårt att komma in på den svenska marknaden. Svenskarna tror väldigt hårt på det egna och har av naturen varit lite mer skeptiska till det som kommer från utlandet, säger Boström. Även om exporten ökat stadigt på senare år är Finland fortfarande den i särklass viktigaste marknaden för Boströms. Åttio procent av det som tillverkas i bageriet i Lepplax säljs i Finland. – Vi har numera ingen egen försäljning alls utan allt kanaliseras via de stora kedjorna i Finland. Det var kring år 2004 som vi slutade helt med egen försäljning, säger Annika Boström som själv började på försäljningssidan år 1999. Vd-rollen tog Annika Boström över efter sin far Kaj Boström år 2006 och han i sin tur tog i tiderna över efter sin far Elis som startade Boströms bageri 1939. Även om Annika började jobba på Boströms 1994 hann hon sommarjobba i företaget redan i mitten av 1980-talet. Då var produktionen långt ifrån lika automatiserad som den är i dag. – Under mina somrar här

har jag faktiskt varit med om att rulla rulltårtor för hand, berättar Annika. En som också var med redan på den tiden, och långt innan också faktiskt, är produktionschefen Peter Ahlstedt. Han har också klara minnen av rulltårtstillverkningen på den tiden. – Om vi jobbade för fullt så att svetten rann kunde vi kanske tillverka 2 000 rulltårtor om dagen på den tiden. I mitten av 1980-talet insåg vi nog att vi måste hitta på något nytt om det ska bli till något och 1988 tog vi i bruk en automatiserad linje och idag tillverkar vi normalt 18 000 rulltårtor fyra dagar i veckan, berättar Ahlstedt. De första rulltårtorna vid Boströms tillverkades år 1967, men det var först i slutet av 1970-talet som försäljningen tog fart på allvar. I dag står rulltårtstillverkningen för 65 procent av Boströms omsättning.

Bättre förr Även om automatiseringen gjort att man kan producera betydligt större mängder än tidigare så ser Annika Boström ändå inte enbart positivt på utvecklingen på senare år. Det stora utbud som finns gör att det är svårt för en mindre leverantör att få in till exempel nyhetsprodukter när allt blivit så centraliserat. – Hyllmetrarna är begränsade och det går inte att klämma in hur mycket som helst i affärerna. Det här måste man ha förståelse för, säger Boström. Tidigare kunde man enkelt testa nya idéer i några affärer för att se om en ny produkt fungerade bra och därefter besluta om den var värd att

Som konsumenter tycker nog de flesta att det skulle det vara intressant med mera omväxling och nya produkter. Mera lokal nyhetslansering kunde vara en lösning för att se vilka produkter som har potential att kunna säljas i hela landet, säger Annika Boström.

satsa på eller inte. Numera handlar det också om en stor logistikprocess med transporter och lagring. Det är stora beslut som ska fattas när en inköpare bestämmer om en ny produkt ska tas in i hela landet i alla kedjans affärer eller inte – man måste vara helt säker på att produkten lyckas i och med att lanseringsprocesserna är stora. Boströms involverar gärna inköparna i ett tidigt skede så att man vet vad som är viktigt för motparten. – Som konsumenter tycker nog de flesta att det skulle det vara intressant med mera omväxling och nya produkter. Mera lokal nyhetslansering kunde vara en lösning för att se vilka produkter som har potential att kunna säljas i hela landet, säger Annika Boström. Boströms Bageri har de senaste åren haft en stabil ökning i omsättningen. Från att 2007 ha omsatt 3,9 miljoner omsatte man ifjol över fem miljoner euro. – Dessutom har priserna gått ner vartefter vi ändrat om vår logistik så sett till tillverkningen är ökningen ännu större än så, säger Annika Boström. För produktionschefen Peter Ahlstedt står en av utmaningarna i att efterfrågan varierar väldigt mycket beroende på säsong. I januari i år landade försäljningen på cirka 300 000 euro medan man i juni och augusti sålde för över 500 000 euro. – I december och januari borde man hitta något sätt att tillverka bantningspiller här i stället, säger Peter Ahlstedt och skrattar. – Problemet för oss i december är att vi konkurrerar med en massa traditionell jul-

mat. Folk handlar trots allt inte hur mycket mat som helst och då tenderar våra produkter att hamna i skymundan. I januari påverkas vår försäljning naturligtvis av alla nyårslöften, säger Annika Boström. Någon marknadsundersökning av hur kundkretsen ser ut har Boströms inte gjort, men tidigare oroade sig både Annika Boström och Peter Ahlstedt över att man kanske inte tilltalade en yngre målgrupp. Den uppfattningen ändrade dock på en mässa för ett par år sedan. – Det var en massa skolelever som kom till vår monter och även om dom inte kände igen Boströms bageri som brand nickade de direkt igenkännande när vi visade rulltårtorna åt dem, berättar Peter Ahlstedt.


REPORTAGE

SID 5 TORSDAG 8 SEPTEMBER 2011

Peter Ahlstedt och Annika Boström står i lagerhallen i Boströms Bageri i Lepplax. De här rulltårtorna kommer att hamna i ICA:s hyllor runt om i Sverige. Foto: Nicklas Storbjörk

Den här rulltårtan är tillverkad som private label för ICA i Sverige.

Drömtårtor på väg mot slutförpackning.

Degen blandas.


TORSDAG 8 SEPTEMBER 2011 SID 6

REPORTAGE

Underleveranser inom CNCbearbetning, specialiserade på krävande finmekaniska komponenter.

www.bs-metall.fi bs.metall@bs-metall.fi

FÖRE

EFTER

Petter, Linda, Axel, Ellen och Hanna Eriksson tog över och totalrenoverade släktens gård. Foto: Nicklas Storbjörk

Quadra™ floor flexi

Quadra™ floor basic

Behagligt, härdigt plastgolv PlastPoint, Bennäsvägen 179 info@plastpoint.fi, (06) 723 3911 www.plastpoint.fi

Begagnade bildelar! BEGAGNADE BILDELAR FRÅN OSS! 06-789 8500

Bärgning av person& paketbilar VISSTE DU, ATT DIN FÖRSÄKRING BETALAR BOGSERING O. BÄRGNING

DYGNET RUNT!

UTAN SJÄLVRISK, UTAN BONUSFALL?

För mera info, vänd Er till oss! Bärgningstjänst: 24 h 0400 561 656

Verkstad & bilmåleri! www.erikssons.fi

REPARATION AV FÖRSÄKRINGSSKADOR Välkommen!

Vi kan garantera att det skadade fordonet alltid repareras med stor noggrannhet!

VERKSTAD Och måLERI: YTTERESSE

06-789 8550

Arv och traditioner hos Linda och Petter Den röda bondstugan i Ytteresse har funnits i släkten Eriksson i 170 år. Byrån i sovrummet ärvs från äldsta dottern till äldsta dottern. Hos Linda och Petter får traditionerna spira. Malin Klingenberg 040 1353 592 malin@dagenstidning.fi

– Jag lär redan som barn ha sagt att jag skall flytta till Esse när jag blir stor, och så blev det, säger Sandsundsbördige Petter Eriksson och skrattar. Lindas och Petters barn Axel, Ellen och Hanna är den sjunde generationen som huserar här. – Innan vi tog över helt bodde vi på övre våningen och min farmor och farfar höll till på nedre våningen, säger Petter. Så småningom blev det dags för generationsskifte. Eftersom ingen annan i släkten råkade vara i ett sådant livsskede att de behövde en hel bondgård tog Petter och Linda chansen. Petters farmor och farfar flyttade till Essehemmet och Linda och Petter blev ägare till hela huset som 2006 såg helt annorlunda ut än det gör idag. – I mitten av femtiotalet hade fönstren bytts ut till en tidsenlig, bred modell utan spröjs, men vi hittade tre eller fyra fotografier av den ursprungliga exteriören och beslöt oss för att återställa fasaden. Vi satte in ett par extra fönster också, dels för

att balansera upp fasadens utseende, dels för att den nya rumsindelningen krävde det. Huset revs ända in på stockarna både ut- och invändigt och vardagsrummet byggdes ut. – Vi har fortfarande övre våningen ogjord. Så länge barnen delar rum med varandra ryms vi bra på en våning, men tiden kommer väl när barnen vill ha egna rum, så snart skall vi börja renovera uppe också, säger Linda.

Färger behövs för välmående Även om det gick att luska ut hur huset sett ut också invändigt saknades en del nödvändiga delar. – De flesta dörrarna var försvunna, men till vår stora glädje hittade vi två stycken i källaren som vi kunde återanvända. Dessutom har vi fyndat en del gamla spegeldörrar från rivningshus runtom Esse, säger Petter. Badrumsdörren kommer från ett sådant hus. – Petter var i rivningshuset och rev kvällen innan det skulle rivas, medan jag och pappa var fullt upptagna med att palla äpplen från gården utanför. Trädet revs med huset, det är synd, för godare äpplen har jag aldrig ätit, säger Linda med ett skratt. Kakelugnarna som funnits i det Erikssonska huset var också för länge sedan nedplockade och försvunna. Vedspisen fanns däremot

kvar, och den är återuppförd i köket. – Jag har också ropat in en gammal plåtugn på auktion, vi har inte satt upp den och jag vet inte ens om vi kommer att göra det. Men min farfars far har stått och predikat i värmen från den i baptisternas bönehus så den bär på ett emotionellt värde för mig, säger Linda. Även om hemmet upplevs som ljust finns det inte en enda vit vägg. – Jag tror nog att färger behövs för att man skall trivas och må bra. I köket har vi en beige och röd tapet med gammaldags känsla, i vardagsrummet är väggarna gråa och i vårt sovrum gula, säger Linda.

Anrik byrå Traditionen med att bo flera generationer under samma tak lever vidare. Lindas mamma och pappa är just nu i slutskedet av sitt husbygge och bor tillfälligt på Lindas och Petters vind. – I och med att de flyttade ut ur sitt gamla hus och fick trångt om utrymme blev det dags för mig att ta över en släktklenod som av tradition ärvs av äldsta dottern i familjen. Linda visar en klaffbyrå som placerats i sovrummet. – Från början var den min mammas farmors mors, just nu är den min, och en dag kommer den att bli Ellens, säger Linda.


SID 7 TORSDAG 8 SEPTEMBER 2011

REPORTAGE

Skördetider- Sadonkorkuuaika

BILDSPEL på www.dagenstidning.fi Fler bilder från detta hem hittar du på www.dagenstidning.fi

Kilremmar och lager- direkt från hyllan Kiilahihnat ja laakerti- suoraan hyllystä

ÖPPET/AVOINNA: J:STAD/PIETARSAARI, Industriv. 2 Teollisuustie, vard./ark. 7-17

Flexibelt i metall i över 30 år ! Flexibelt i metall Den gamla vedspisen sattes tillbaka i köket vid renoveringen. Foto: Nicklas Storbjörk

Flexibelt i metall Flexibelt i metall ERFARENHET FLEXIBILITET ERFARENHET INNOVATIVITET ERFARENHET FLEXIBILITET Ab F. Emet Oy

FLEXIBILITET Öjesvägen 118, 68910 Bennäs INNOVATIVITET 7814 700, fax 7814 722, 0500 363 782 INNOVATIVITET Ab F. Emet Oy www.femet.fi Öjesvägen 118, 68910 Ab F. Emet Oy Ab F. Emet OyBennäs 7814 700, fax 7814 722, 0500 363 782 Öjesvägen 118, 68910 Bennäs Öjesvägenwww.femet.fi 118, 68910 Bennäs 7814 700, fax 7814 722, 0500 363 782

0500 363 782,www.femet.fi 7814 700, fax 7814 722

www.femet.fi

Den gamla garderoben byggdes om till grovkök (v.) och sovrummet blev ett badrum (h.) Foto: Nicklas Storbjörk

Perintöjä ja perinteitä Lindan ja Petterin luona Ytteressessä sijaitseva punainen maalaistupa on ollut Erikssonin suvun hallinnassa 170 vuotta. Makuuhuoneen lipasto kulkee perintönä vanhimmalta tyttäreltä vanhimmalle tyttärelle. Lindan ja Petterin luona perinteet saavat kukoistaa. Malin Klingenberg 040 1353 592 malin@dagenstidning.fi

– Olen kuulemma jo lapsena sanonut muuttavani isona Ähtävälle, ja näin kävikin, sanoo Sandsundista lähtöisin oleva Petter Eriksson nauraen.. Lindan ja Petterin lapset Axel, Ellen ja Hanna edustavat seitsemättä täällä asuvaa sukupolvea. – Ennen kuin talo siirtyi kokonaan haltuumme asuimme yläkerrassa ja alakerrassa asuivat minun isoäitini ja isoisäni, Petter sanoo. Hiljalleen edessä oli sukupolvenvaihdos. Koska kukaan muu suvusta ei sattunut elämään sellaisessa elämän vaiheessa, että tarvitsivat maalaistaloa, Petter ja Lin-

da tarttuivat tilaisuuteen ja saivat omistuukseensa koko talon, joka vuonna 2006 oli täysin toisen näköinen kun tänä päivänä. – Viisikymmentäluvun puolessa välissä ikkunat olivat täysin vaihdettu, mutta löysimme valokuvia alkuperäisestä ulkonäöistä ja päätimme palauttaa julkisivun ennalleen. Asensimme vielä pari lisäikkunaa, osittain tasapainottaaksemme julkisivua ja osittain siksi, että uusi huonejako vaati sitä. Huset revs ända in på stockarna både ut- och invändigt och vardagsrummet byggdes ut. – Yläkerrassa kaikki on vielä tekemättä ja niin kauan kun lapset jakavat huoneen, niin mahdumme hyvin yhteen kerrokseen. Mutta sekin aika tulee kun lapset haluavat omat huoneensa, joten piakkoin aloitamme korjaustyöt myös yläkerrassa, Linda sanoo.

Värejä tarvitaan hyvinvointiin Vaikka selvisi se miltä talo näytti sisältäkin, niin välttämättömiä osia puuttui. – Useimmat ovat olivat

Maskiner för framtidens lantbruk kadonneet, mutta suureksi iloksemme löysimme kaksi kappaletta kellarista. Olemme Ab ELHO Oy, Bennäs www.elho.fi myös löytäneet pari peiliovea Ähtävällä puretuista taloista, Petter sanoo. Kylpyhuoneen ovi on peräisin sellaisesta talosta. – Petter kävi purkutalossa purkua edeltävänä iltana samalla kun minä isäni olimme täydessä touhussa varastamassa omenia pihalta. Puu Text: Arial, fet, kursiv och Arial Black, fet, kursiv purettiin talon mukana, mikä oli harmittavaa, sillä en olebifogar logon separat också Logo: koskaan syönyt parempia omenoita, Linda sanoo naurahtaen. Erikssonin talossa olleet Hälsn; kakluunit olivat nekin jo pitELHO kään olleet purettuina ja ka-/Tage doksissa. Puuliesi oli tallella INNOVATE.AUTOMATE ja se on asennettu uudelleen keittiöön. Tel: +358 20 7009 000 LKI Käldman Ltd. Även om hemmet upplevs som ljust finns det inte en www.lki.net Svartnäshagavägen 7 enda vit vägg. FIN-68910 BENNÄS – Uskon kyllä että värejä Finland tarvitaan viihtymisen ja hyvinvoinnin kannalta. Keittiössä meillä on beige ja punainen tapetti joka muistuttaa vanhoista ajoista, olohuoneen seinät ovat harmaat ja makuuhuoneemme seinät vastaavasti keltaiset, Linda sanoo.


TORSDAG 8 SEPTEMBER 2011 SID 8

REPORTAGE

BILDSPEL på www.dagenstidning.fi Fler bilder på Jannes lastbilar hittar du på www.dagenstidning.fi

Janne Liljedahl har byggt ett tjugotal detaljrika modellastbilar de senaste tio åren. Här visar han upp några av dem.. Foto: Nicklas Storbjörk

Janne är expert på miniatyrer På dagarna jobbar Janne Liljedahl med bokföring på familjens bokföringsbyrå i Purmo, på kvällar och helger sysslar han med något han kallar den perfekta avkopplingen: miniatyrbygge av modellastbilar. Malin Klingenberg 040 1353 592 malin@dagenstidning.fi

Modellastbilsbygge innebär mycket pincettjobb, många små, små delar som skall fogas ihop. – Min pappa är förvånad över att jag, med min korta stubin, orkar hålla på med det här, Men när det gäller modellbyggandet är den väldigt lång, säger Janne Liljedahl med ett skratt. Janne har lastbilskörkort och har vissa perioder extraknäckt som chaufför, men idag begränsar sig lastbilsintresset till de miniatyrmodeller han sätter ihop när han har tid. Han fick sin första modellsats när han var tio år gammal. – Jag var lite för ung och lite för ivrig. Jag försökte bli klar på en kväll. När det inte lyckades tappade jag sugen och lade intresset på hyllan några år. I vuxen ålder kom ändå tankarna på att bygga modellastbilar tillbaka, och den här gången

var tålamodet längre. – Att sitta och påta med lastbilarna är den perfekta avkopplingen. Byggandet kräver all min koncentration, jag har ingen möjlighet att fundera på annat medan jag bygger. En otrolig terapi, helt enkelt, säger Janne. Det finns två modeller av bilar. Den ena är en så kallad EMEK-modell, en färdigbyggd bil där byggaren satsar främst på det estetiska genom att måla bilen och byta ut och komplettera detaljerna. Den andra modellen är en byggsats som levereras i smådelar. Allt från

gaspedaler och motordelar till vindrutetorkare skall monteras med pincett och lim. – Det finns vissa som inte tycker att det är riktigt modellbygge att göra en Emek-bil. Jag har gjort ungefär lika många av vardera typen, men jag föredrar Emek-bilarna eftersom jag snabbare kommer till det som är roligt, nämligen finishen. För att åstadkomma den bil man vill bygga är alla medel tillåtna. – Det finns specialdelar att beställa på nätet, fälgar, kaffekokare, ja allt som kan tänkas finnas i en lastbil. Lädersätena

i en av mina bilar är gjorda av trolldeg. Man får tänka kreativt. Janne säger skämtsamt att gränsen mellan hobby och total galenskap är hårfin. När han är som mest inne i ett projekt har han svårt att tänka på något annat. Totalt krävs det ungefär 60–80 timmar att bygga en bil. – Den tiden är förstås utspridd på flera månader eftersom det här är något jag gör om kvällarna och på helgerna, om jag hinner. Jag vill ge en eloge åt min fru Linda, hon ställer verkligen upp så att jag skall få tid att utöva mitt intresse, säger

Känner du igen lastbilen? Jannes miniatyr är förvillande lik originalet. Foto: Nicklas Storbjörk

Janne. Sedan 2002 har Janne byggt ett tjugotal bilar. Han har några gånger fått beställningar från lastbilsfirmor som önskar miniatyrer av sina fordon, samt av privatpersoner som vill uppvakta någon med en personlig present. Redan i ett ganska tidigt skede deltog han i Standard Power Truck Show i Härmä och har också medverkat i mässor i Åbo och Stockholm. – Hittills har jag lyckats ro hem tio pokaler. När jag deltog i mini Stockholm Truck Meet kammade jag hem både första, andra och tredje pris. Mer än så kan man nog inte begära, säger Janne. På mässorna får Janne möjlighet att diskutera konstruktioner och metoder med andra modellbyggare. – Både kollegorna och jag är snabba med att uppmärksamma varandra om något är fel gjort. På det här sättet hjälper vi varandra att bli bättre. I november är det dags för nästa mässa, men Jannes planer på att åka dit blev vacklande i och med att han sålde sitt nyaste verk under showen i Härmä i augusti. – Lastbilen jag ställde ut i Härmä var byggd efter en bil som finns på riktigt. När chefen för lastbilsfirman i fråga såg den blev han förtjust och bestämde sig efter ett tag för att köpa den.


SID 9 TORSDAG 8 SEPTEMBER 2011

REPORTAGE

Äntligen är Jari skadefri Jari Saras fotbollskarriär har varit kantad av skador de senaste åren. Den här säsongen har dock den 22-åriga Jarospelaren fått vara skadefri vilket också syns i resultaten. Trots att militären avklarades under första halvåret gör han nu sin bästa säsong någonsin. Nicklas Storbjörk 040 1353 591 nicklas@dagenstidning.fi

– Det märks nog att jag har fått vara helt skadefri första säsongen på länge. Både fysiken, tekniken, självförtroendet och motivationen är på topp och nu är det roligt att spela fotboll, säger Jari Sara. Men de senaste säsongerna har som sagt varit kantade av skador. Det började med en axelskada så länge som fyra år sedan. Sara tvingades till operation och var borta ett halvt år. I februari 2009 bröt han skenbenet vilket höll honom borta från spel i ett halvt år och knappt han hann tillbaka från den skadan innan det var dags igen. – Jag hann spela 20 minuter med JBK och sen slog jag upp axelskadan igen vilket gjorde att jag tappade ett halvt år igen. Inför säsongen 2010 gjorde den gamla skenbensskadan sig påmind igen vilket gjorde att han tappade ett par månader i början av säsongen. Sedan dess har dock Jari, med undantag av militären, kunnat koncentrera sig helhjärtat på fotbollen. Jari Sara började spela fotboll när han var sex år gammal. Ända från början var det Jaro som gällde och trots att han är bara 22 år gammal är han redan inne på sin sextonde säsong som Jarospelare. Under junioråren trivdes Jari

Sara bäst som stopper i försvaret, men när han slutade växa när han nått 173 centimeter över marknivå blev det läge att byta position på fotbollsplanen. – Som stopper eller innerback räcker min längd helt enkelt inte till. I stället började jag spela som ytterback och nu senare som innermittfältare. Den defensiva mittfältspositionen faller Sara bäst i smaken. – På den positionen får man mycket boll, det händer mycket och man är i centrum i spelet, säger Sara. När jag ber Jari Sara plocka fram sina starka och svaga sidor som fotbollsspelare skruvar han på sig. – Det där är en fråga som jag ogillar. Första gången jag var på juniorlandslagsläger fick vi i uppgift att plocka fram tio bra och tio dåliga egenskaper hos oss själva som fotbollsspelare. Då gällde det att vara kreativ, säger Jari Sara och skrattar. Efter lite funderande hittar han ändå ett par plus och minus. – En styrka är att jag klarar av att spela på flera olika positioner. En annan är att jag kan använda båda fötterna. En sak som jag är dålig på är huvudspelet, där har jag en hel del att förbättra, säger Sara. Sedan Jari Sara blev student våren 2009 har det, med undantag av militärtiden, varit fotboll som gällt för hela slanten. Sedan augusti titulerar sig dock Sara också studerande eftersom han inlett studier i företagsekonomi vid Vaasan Ammattikorkeakoulu. – Studierna går nog ändå helt på fotbollens villkor men jag har förstått på spelare som Petter Meier och Heikki Aho att det är fullt möjligt att kombinera fotboll med yrkeshögskolestudier.

Fakta • Jari Sara

Ålder: 22 Längd: 171 Vikt: 69 Favoritmat: Pasta Dricker helst: Blandsaft Lyssnar på: Beror på dagen. Mest rock. Favoritband: Dire Straits Favoritjarospelare: Tero Suominen. Jag kommer ihåg hans fina frisparksmål mot Finnpa. Som spelare var han väldigt mångsidig. Bra att försvara, bra att passa och bra med båda fötterna. Familj: Mamma Pirjo, pappa Jorma, storasyster Anne 26 år, lillasyster Maria 19 år. Jari Sara gör är nöjd med sin säsong i Jaro så här långt. Foto: Nicklas Storbjörk

När det gäller fotbollskarriären har Sara ingen klart spikad målsättning för hur långt han vill nå.

– Det är klart att det är en dröm att någon dag få spela utomlands. Men min konkreta målsättning är nog bara att ge

hundra procent på varje träning och match så får man se hur långt det räcker, säger Jari Sara.

kyseessä oli Jaro ja vaikka hän on vain 22-vuotias, niin hänellä on meneillään jo kuudestoista kausi Jaron pelaajana. Juniorivuosinaan Jari Sara viihtyi parhaiten topparina, mutta kun kasvaminen loppui 173:ssä oli aika vaihtaa pelipaikkaa kentällä. – Topparina tai sisempänä puolustajana pituuteni ei yksinkertaisesti riitä. Sen sijaan aloin pelata laitapuolustajana ja nyt myöhemmin keskikentällä. Sara pelaa mieluiten puolustavan keskikentän paikalla. – Siinä roolissa saa pitää palloa paljon, tapahtuu paljon ja olen pelin keskipisteessä, Sara sanoo. Kun pyydän Saraa luottelemaan hyvät ja huonot puolensa pelaajana Sara hieman kääntelehtii.

– Kysymys on minulle vastenmielinen. Ollessani ensimmäisen kerran poikien maajoukkueleirillä, meitä pyydettiin mainitsemaan kymmenen hyvää ja kymmenen huonoa puolta itsestämme pelaajana. Silloin oli löydyttävä luovuutta, Sara vastaa ja nauraa. Mietittyään hetken hän kuitenkin löytää sekä hyviä että huonoja puolia. – Yksi vahvuus on osata pelata useilla eri paikoilla. Toinen on että osaan käyttää molempia jalkoja. Yksi minulle huono asia on pääpeli, jossa minulla on paljon parantamista, Sara sanoo. Saran kirjoitettua ylioppilaaksi 2009, niin armeijaa lukuun ottamatta, hänen ohjelmassaan on ollut vain jalkapalloa. Elokuusta lähtien

Sara kuitenkin käyttää myös titteliä opiskelija, koska hän on aloittanut liiketalouden opintosa Vaasan Ammattikorkeakoulussa. – Opinnot tapahtuvat täysin jalkapallon ehdoilla, mutta olen ymmärtänyt sellaisilta pelaajilta kuin Petter Meyer ja Heikki Aho, että jalkpallon ja ammattkorkeakouluopintojen yhdistäminen on täysin mahdollista. Mitä pelaajauraan tulee Saralla ei ole selvää tavoitetta siitä miten pitkälle hän haluaa päästä. – Totta kai unelma on saada joku päivä pelata ulkomailla. Mutta konkreettinen tavoitteeni on antaa sata prosenttia jokaisissa harjoituksissa ja jokaisessa ottellusa, mihin se sitten riittäkin.

Jari vihdoinkin terveenä Jari Saran jalkapallouraa on viime vuosina ollut vammojen varjostama. Tällä kaudella 22-vutias Jaron pelaaja on kuitenkin saanut pysyä terveenä, mikä on myös näkynyt tuloksissa. Vaikka hän suoritti asevelvollisuutensa vuoden ensimmäisen puoliskon aikana, hän on pelannut elämänsä parasta kauttaan. – Kyllä sen huomaa että tämä on pitkästä aikaa ensimmäinen kausi kun olen saanut pysyä terveenä. Sekä fysiikka, tekniikka, itseluottamus ja motivaatiota ovat huipussaan ja nyt jalkapallon pelaaminen on hauskaa, Jari Sara sanoo. Mutta edelliset kaudet ovat kuten sanottua olleen vammojen varjostamia. Kaikki

alkoi olkapäävammasta jopa neljä vuotta sitten. Sara joutui leikkaukseen ja oli poissa puoli vuotta. Helmikuussa 2009 häneltä katkesi sääriluu, jonka vuoksi hän joutui olemaan puoli vuotta pelaamatta ja ehti tuskin takaisin sen jälkeen, kun vuorossa oil seuraava koettelemus. – Ehdin pelata 20 minuuttia JBK:n kanssa kun olkapäävamma uusiutui, minkä vuoksi menetin jälleen puoli vuotta. > Ennen kauden 2010 alkua vanha sääriluuvamma ilmoitti itsestään jälleen ja Jari oli poissa kaksi kuukautta kauden alussa. Sen jälkeen hän on kuitenkin, armeijaa lukuun ottamatta, voinut keskittyä täysin rinnoin jalkapalloon. Jari Sara aloitti pelaamisen kuusi vuotiaana. Alusta saakka


TORSDAG 8 SEPTEMBER 2011 SID 10

REPORTAGE

FILMRECENSION

Gustav Björkstrand föreläser om:

Maria Åkerblom och den rörelse som uppstod kring henne onsdag 28.9.2011 kl. 18.00 på Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby Kostnad 20 € inklusive kaffe Anmälan senast 23.9 till kurskansli@krfolk.nu (06) 788 9400

Iris, en finlandssvensk familjefilm

Året är 1890. Iris (Agnes Koskinen) är dotter till den ensamstående konstnärinnan Ester (Maria Salomaa) i Stockholm. Ända fram till avfärden till Paris lever Iris i villfarelsen att hon skall få åka med sin mamma på utställningarna, men blir istället oväntat förvisad till Åland och till sin morbror vars existens hon tidigare inte känt till. Iris har dittills bara umgåtts i fina kretsar och uteslutande med vuxna. Till en början har hon svårt att hitta sin plats i den lilla åländska byn. Att vistelsen inleds med en grov lögn från hennes sida gör intrigen ännu mera komplicerad.

Iris är en vacker film. Vyerna är skönt porträtterade, kostymerna och scenografin, ja till och med den akvarellmålade vinjetten i början av filmen gör att hela filmen är en fröjd för ögat. Det som däremot inte övertygar är Iris själv. Nu vet jag inte om det enbart är karaktären Iris som är en otrevlig typ eller om det är Agnes Koskinens något förställda sätt att gestalta henne som gör att jag inte gillar henne. Iris är en allvarlig, snobbig och lillgammal person som meddelar att hon ”inte har för vana att leka med andra barn” när grannfrun erbjuder sina egna ungar som leksällskap.

Sömnpredikantens liv fascinerar

Vill du gå ner i vikt? Gör som Marie, ta steget till ett lättare liv med xtravaganza! I höst startar vi 2 viktminskningsprogram för 30 deltagare som vill gå ner i vikt.

Ring nu! 044-3737 199

eller maila: info@xtravaganza.fi

Vi erbjuder bla.

ppträffar, Mental träning, kostupplägg, gru Allt detta ing. trän ell vidu indi ing, gruppträn ö! milj lig i en avslappnad och trev

-20kg

läs mer på:

Fabriksgatan, Jakobstad

GYMPASKOJ

måndag

Lek och gympa för barn 0-3 år

09.30

SENIOR-FITNESS

med förälder (ej ledd grupp)

18.30

HIIT

tisdagar kl 10.00-11.00

18.30

SIVANANDA YOGA

torsdag kl 10.00-11.00

19.30

KIMPPAJUMPPA

engångsavgift: 2,00/barn

19.45

ZUMBA-FIESTA

BARN YOGA

Marie gick ner:

“Med xtravaganza har jag gjort en livstilssförändring, fått bättre självkänsla och mår underbart!”

xtravaganzajakobstad.com info@xtravaganza.fi

BIOGRAF CITY

tisdag

Yogakurs 5ggr för barn 5-6 år

09.30

SENIOR-FITNESS

måndagar kl 17.30

18.30

CORE

kursstart: 12.9 instr: Sue Santala-Eriksson

18.30

MOVE 45 min

19.45

FLEXI-BAR

HAPPY HOUR FOR TEENS

onsdag 09.30

SENIOR-FITNESS

tisdagar & torsdagar

17.15

FITNESS-PILATES

Gymträning, akrobatik, dans

18.30

PUMP

för tonåringar i högstadiet

19.45

POWER HOUSE

ti & to

14.30-16.00 GYM

tisdag

14.30 AKROBATIK

torsdag 15.00 DANS engångsavgif 4,00 / person

KRAV MAGA

torsdag 09.30

SENIOR-FITNESS

18.30

KETTLE BELLS

18.30

FEEL THE VIBES

19.45

BURN & FIRM

fredag

Ny grundkurs börjar!

09.30

FITNESS-PILATES

tisdag 20.9 kl 17.15

18.15

BODYCOMBAT

träningar tisdagar & söndagar

19.30

STRETCH 45min

lördag …mer YOGA börjar i oktober:

FILMER I JAKOBSTAD Vecka 37 9-15.9 2011 RED ONE RED ONE RED ONE RED ONE RED ONE BLUE TWO BLUE TWO BLUE TWO BLUE TWO BLUE TWO BLUE TWO

BILAR 2 3D -T- svenskt tal lö 15.00 8 € SMURFARNA 3D F-7/5 svenskt tal sö 14.00, ti-on 17.00 10 € IRIS K-7/5 fre-lö+må+to 17.15, sö 16.15 9 € LE HAVRE -S- PREMIÄR fre-lö+må-to 19.10, sö 18.10 9 € COWBOYS & ALIENS K-13/11 PREMIÄR fre-lö+må-to 21.15, sö 20.15 9 € AUTOT 2 3D -S- suomeksi puhuttu su 13.20 8 € SMURFFIT 3D K-7/5 puhumme suomea la 14.30, ke-to 16.20 10€ MIDNIGHT IN PARIS -S- lö+ti 16.30, sö 15.30 9 € PUSSIKALJAELOKUVA K-13/11 fre+må 16.30 9 € CRAZY, STUPID, LOVE K-7/5 PREMIÄR fre-lö+må-to 18.20, sö 17.20 9 € COLOMBIANA K-15/13 PREMIÄR fre-lö+må-to 20.45, sö 19.45 9 €

Biograf City Tel. (06) 723 1060, city@kinocity.fi Styrmansgatan 7, 68600 Jakobstad

SOLHÄLSNING: morgonyoga PARYOGA: 5ggr kurs

10.00

KB-OUTDOOR / IN

söndag 17.00

FITNESS-PILATES

YIENGAR YOGA: för seniorer

FITNESS CLUB

Mjölvägen 2

www.fitness-club.fi

044 720 7540

Den 29 september kommer Gustav Björkstrand till Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby för att föreläsa om Maria Åkerblom och den rörelse som uppstod kring henne. – Det som är intressant med Maria Åkerblom är att hon å ena sidan fick en massa anhängare som gav upp allt för att följa henne men att hon å andra sidan uppträdde på ett sätt som inte har något med kristen tro att göra. Hon var aggressiv, hon stal, hon uppmanade till mord. Den här egendomliga dubbelheten, gåtan om vilken sida av Åkerblom som var den sanna fascinerar mig, säger Björkstrand. Gustav Björkstrand doktorerade 1976 om rörelsen som uppstod kring Maria Åkerblom. I juni 2011 utkom han med en bok på Schildts förlag som handlar om personen Maria Åkerblom. – Den här typen av rörelser uppstår med jämna mellanrum. En av orsakerna till att jag gärna föreläser om det här är att jag vill påminna folk om att starka, religiösa känslor inte är någon garanti för att man är på rätt väg. Att berätta om Åkerblomrörelsen gör att folk kanske känner igen mönstren och kan undvika att hamna i samma fälla, säger Björkstrand. M.K.

www.kinocity.fi

ÅTERVINNINGSCENTRAL Affär Öppen mån-tor kl. 9-17, fre 9-14.30, tfn 050 5533071 Mottagning av material, hämtning Tfn. 050 338 2308 Vagnsmakarevägen 17, Jakobstad www.retrocenter.fi

Genomgående känns Iris som en smått apatisk karaktär och Koskinens sätt att prata känns stundom uppstyltat och teatraliskt. Å andra sidan kommer jag flera gånger på mig själv med att sitta med tårar i ögonen. När dialogen är mera sparsmakad lyckas Koskinen väl att genom minspel och gester förmedla djupa känslor. Scenen när Iris med sin fars svärd i handen försöker stoppa modern från att hämta hem genomsyras av en stor övergivenhet och sorg. Iris är en sevärd, vacker och berörande familjefilm, som trots sitt epitet främst riktar sig till vuxna.

SÖ 11.9.2011 klo. 18.30 Jaro–Haka Upplev stämningen på Centralplan!


SID 11 TORSDAG 8 SEPTEMBER 2011

REPORTAGE

Avsändarens namn/Lähettäjän nimi:

SÄLJES/MYYDÄÄN

Nya Michelin Energy saver 195/60 15” sommardäck på Toyota Corolla -05 fälgar. Nya däck samt nyvärdiga plåtfälgar 4*100 ET 45. Balanserat och klart. Pris: 350,00 euro. tel. 050 5232 888

Adress/Osoite: Skicka in ett formulär med din annons till Dagens Tidning, Kanalesplanaden 21, 68600 Jakobstad. Det går också att komma in med annonsen till vårt kontor på Kanalesplanaden 21. Din annons behöver vi senast måndag klockan 16.00 för att den ska hinna med i torsdagens tidning. Märk kuvertet med ”Salutorget”. Det går också bra att e-posta in din annons till salutorget@dagenstidning.fi Lähetä lomake jossa on ilmoituksesi, Dagens Tidningille, Kanavapuistikko 21, 68600 Pietarsaari. Voit myös tuoda ilmoituksesi konttoorimme samaan osoitteeseen. Ilmoituksesi on oltava perillä viimeistään maanantaina klo 16.00 jotta se ehtii torstain lehteen. Varusta kirjekuori merkinnällä ”Kauppatori.” Voit myös lähettää ilmoituksesi sähköpostilla osoitteeseen salutorget@dagenstidning.fi

Mercedes Benz E55 AMG -01 (03), körd endast 48tkm, all utrustning, exklusiv bil med V8 motor på 354hk. Bilen är i toppskick, egen import -06. Säljes som obehövlig. Tel. 050 5232 888

Säljes radhuslägenhet i Kronoby, Bjonståget 10. Ändlokal 81 kvm, 3 rum och kök + bastu, biltak och förråd. Byggd 2005. Ring för mer information och visning! Tel. 040 9609 843

Säljes Retro damcykel 28” (70€), Nopsa flickcykel 22” (50€) samt en rökgrå svängbar duschvägg 65cm x 190cm (75€). Finns i Larsmo. Tel. 050 5434 125.

Endast för privatpersoner. Ainoastaan yksityishenkilöille.1 annons/hushåll. 1 ilmoitus/talous

Annonsera gratis också nästa vecka! Ilmoita ilmaiseksi myös ensi kerralla! ÖVRIGT/SEKALAISTA

KÖPES/OSTETAAN

Uthyres 32m2 litet hus i Jakobstad, 1 km från torget. 450€ per månad. Vatten och el tillkommer. Tel. 046-881 8505 Myydään vanha viljaaitta ja savusauna, punainen. Puhelin 06-8648316

Säljes: Snyggt glasbord med 4st skinnstolar som går att snurra. 80euro Litet glasbord med 3hyllor. 15euro Tel. 040 3724 192

Gilera RCR -08 körd knappa 11tkm. Servad regelbundet. Sommar/vinterdäck medföljes. 1200€. Finns i Larsmo. Tel. 040 0341 135

Renault Clio 1,4 3d -06. 83 000 km, AC , CD stereo med Ipod uttag, fullständig servicebok, kamrem bytt,besiktad 26.8 utan anmärkningar ,nya sommardäck , bra vinterdäck . Pigg och bränslesnål. Pris 6800 euro . Tel 050-5814860 eller 040-8209316

Valkoinen lasten eli nuorisosänky, leveys 80cm pituutta saa säärellä. Hinta 50€. Puh 046-6892485. Pietarsaari.

Barnfamilj önskar köpa villatomt eller villa vid havet nånstans inom Nykarleby, Jakobstad eller Larsmo. EJ på holme! Tel. 050 3797 531

Har någon sett vår katt Stinky? Han försvann från videvägen, kivilös, Jakobstad. Svart/brun med vita tassar och vit bringa (se foto), halvangora frass. Vet du något ring 0503846879 eller 0505691555. Tack!

Gamla mopeder och delar. Behöver ej vara i körbart skick. Allt beaktas. Gammal husvagn köpes, 2-axel 60-90-årsmodell. 0505610963 Säljes moped Yamaha DT 50 årsm.-07 Körd 19000 km. Pris 800 € Tel 0503482746

Golden Retriever hanvalpar söker kärleksfulla och aktiva hem. Efter utställnings- och jaktmeriterade föräldrar. Lev.klara fr.o.m. 1.10 Pris:1100€. Tel. 050-5345823

Tunturi pojkcykel 21tum, pris 50€. tel 0409109173

Kryssvinnare Vinnaren till kryss nummer 34 heter Vivan Jåfs och kommer från Jakobstad. Hon belönas med en fotobok med motiv från Larsmo. Vinnaren kontaktas personligen. Grattis!

På grund av tekniska problem hos vår kryssleverantör uteblir korsordet denna gång. DT-krysset återkommer i nästa nummer!

DT RÄTTAR: Taxichauffören på nystartade Citytaxi som omnämndes i förra veckans DT heter Bo-Erik Sundqvist och ingenting annat.

©Bulls 582.

www.dagenstidning.fi

LG JUBILEE hos Expert Höglund! PÅ KÖ 1 års tvät PET: tmedel!

Födelsedagspris på LG kvalitetsmaskiner! • 19 ÅR!

lig! Superbil

BRETT MODELLSORTIMENT!

Total No-Frost kyl/frys

Fullständigt automatisk avfrostning!

! g n i n s i v r Premiä • 19 ÅR!

SideBySide skåp med • isvatten • iskross och isbitar UTAN VATTENANSLUTNING!

Många olika SbyS -alternativ Pris från:

Vissa modeller med Linear Compressor = 10 års garanti

(599,-)

KÖP NU, DU FÅR 6 MÅNADERS BETALNINGSTID!

Finlands största sortiment av tvättmaskinsmodeller Alternativ 6-7-8-9-11 kg. Djup 44-60 cm. Alla med tyst direktdriven motor som har 10 ÅRS GARANTI!

Pris från t.ex. LG F1468QDP TVÄTTMASKIN

439€ 988€ Pris från:

Betala dina köp i 6 jämna rater, ränta 0 %! Dina enda kostnader är 4 euros kontoskötselavgift/mån. Den verkliga årsräntan på köp för 1000 euro är 8,50 %, kreditpriset 1024 euro. Du kan utnyttja betalningstidskampanjförmånen, om du har Handelsbanken Finansiering MasterCard -kortet. På möjliga fortsättningsköp är Expert Aktiiviraha MasterCard Kortets -kontokredits verkliga årsränta 17,38 % (09/09), då krediten uppgår till 1000 euro.

LG T310 PINK TOUCH-SCREEN TELEFON

• 19 ÅR!

399€

• 19 ÅR!

LG 1443 KD 11 kg TVÄTTMASKIN

11 KG

999€

• 19 ÅR!

PÅ KÖ 1 års tvät PET: tmedel!

69€

Bluetooth, minneskortsplats 2 års garanti (finns också svart)

Öppet: Vard 9-17.30, fre 9-18, lö 10-16 Jakobstad, Rådhusgatan 1, tfn (06) 723 0399


TORSDAG 8 SEPTEMBER 2011 SID 12

REPORTAGE

Många av fåglarna vandrar omkring fritt på gården. Foto: Nicklas Storbjörk

Guy Wannäs med en oerhört mjuk, vit silkestupp i famnen. Foto: Nicklas Storbjörk

Aldrig tråkigt på en hönsgård På Wannäsgården i Sundby finns olika hönsraser, ankor, påfåglar, flera sorters duvor, kalkoner, gäss, fasaner, vaktlar och änder. Guy Wannäs fågelintresse fick sin början för femton år sedan när han skaffade sommarhöns åt sin far. Idag har han långt över hundra fåglar. Malin Klingenberg 040 1353 592 malin@dagenstidning.fi

En kakafoni av fågellägen möter oss vid fähusdörren på Wannäsgården. Guy Wannäs håller på att dela ut foder och både kalkoner, hönor och ankor kommer ivrigt springande. Två av kalkonerna burrar upp fjädrarna på var sin sida om ett stängsel, måna om att visa vem som är mäktigast. – För femton år sedan skaffade jag sommarhöns åt min pappa som bor här bredvid. Vid samma tidpunkt fick jag

syn på några fina kalkoner och tänkte att ”sådana skall jag ha”, berättar Guy. Sommarhönsen fick stanna och när Guy skaffade kalkonägg som han satte i en äggkläckningsmaskin började fågelbesättningen växa. Idag finns långt över hundra fåglar på gården. Kalkonernas sinnesstämning är lätt att gissa på basen av deras ansiktsfärg. När de är arga eller upprörda är de klarröda, som nu. När de är lugna skiftar de i blått. – Fortfarande idag tycker jag att kalkonerna hör till de vackrare fåglarna, säger Guy.

Ägg på posten Sedan hösten är Guy pensionär. Och fåglarna är fler än någonsin. – Man hinner med det man är intresserad av. Och det är inte ett så tidskrävande intresse, jag lägger ungefär två timmar om dagen

på att sköta om mina fåglar. Min familj är också intresserad, men inte alls i samma omfattning som jag. Guy har alltid tyckt om djur. – Fåglar är roliga eftersom de känner igen en när man kommer. Det händer alltid något på en hönsgård, så det finns ingen risk för att jag skall bli uttråkad. Fast det är klart, att dela ut mat och städa efter dem är inte alltid roligt. Inne i ladugården finns bland annat dvärghöns, grönvärpare, japanska silkeshöns med blått kött och tofs på huvudet och små, spräcklilga millefleur-hönor med fjädrar på fötterna. – Det finns många intressanta raser, och eftersom djungeltelegrafen är effektiv oss fågelentusiaster emellan går de flesta att få tag i, säger Guy. När man handlar med höns kan man antingen köpa

levande fåglar eller befruktade ägg som man sedan kläcker i maskin. Det går att sända befruktade ägg per post, men helst åker nog hönsentusiasterna och hämtar äggen. Några sorter finns fortfarande på Guys önskelista. – Jag drömmer om att hitta en Plymouth Rock, det är en stor, randig hönssort som jag aldrig har haft.

Tupp på axeln Trots de många hönorna drunknar inte Guy i ägg. – De raser jag har är inte framavlade i första hand för att producera ägg. En och annan höna ligger och ruvar i väntan på att få kycklingar. Oftast kläcks fler tuppar än hönor. Men Guy nackar helst inte sina fåglar. – Det är klart, om någon sjuk eller gammal blir jag så illa tvungen, men annars gör jag det ogärna, jag saknar kanske jägarinstinkten, funderar han.

Guy har inte namn på sina hönor, men har bra koll på dem och märker genast ifall någon är borta. – Eftersom många av dem spatserar fritt här på gården finns alltid risken att de faller offer för rävar, minkar och duvhökar. Men i år har faktiskt inte en enda försvunnit. Och visst känner fåglarna sin husbonde. De låter sig villigt plockas upp i famnen. – Jag hade en silkestupp som jämt satt på min axel och iakttog allt som hände medan jag matade de andra fåglarna, säger Guy. De senaste åren har Guy noterat att intresset för sommarhöns har ökat. – I år har jag sålt sommarhöns till sju familjer. Men jag tar inte tillbaka fåglarna när de en gång sålts, eftersom det finns en risk att de drar med sig någon smitta de fått utomhus till mina andra hönor.

Ond men god Redan under studietiden drömde vi om ett jordbruk i miniatyr. Får. Bin. Kanske hönor. Vi hade lite svårt att komma igång bara, också efter att vi återvänt till Österbotten. När våra vänner skaffade sommarhöns utan att planera det flera år på förhand insåg vi att vi gjort det för invecklat. Vid det laget hade vi nämligen läst hönsböcker och gjort hembesök i studiesyfte hos andra hönsägare utan att någonsin komma längre än till teorin. Hastigt och lustigt (med våra mått mätt alltså, det tog i själva verket flera veckor) spikade vi ihop en liten hönsgård, tog reda på vilka tillstånd som behövs

för att ha hönor på detaljplanerat område i en stad, fyllde i ansökningarna och åkte iväg till Sundby för att välja fåglar. Istället för att försöka få en samlad och enhetlig skara valde vi ut fina och roliga hönor av olika raser. Enfärgade med tofs på huvudet, prickiga, små och stora. En som lägger gröna ägg. Och en tupp, som vi fick löfte om att lämna tillbaka ifall han blir för högljudd. Jag fokuserade främst på hur fräscht, närproducerat och ekologiskt det skulle vara med ägg från egen gård och tänkte inte så mycket på själva hönsen. Men jag föll pladask. Att hålla en varm, len fågel i famnen är

mysigt. Att se en nykläckt kyckling kika fram under sin mammas vingar är magiskt. Enda gången jag har ifrågasatt vårt beslut var de nätter jag vaknade redan klockan tre av att tuppen Algot gol. Oavbrutet. Tre timmar i sträck. Efter några veckor utnyttjade vi vår returrätt och lugnet återställdes. Mot slutet av sommaren fick vi till vår glädje ta över våra kompisars sommarhöns. Den ena visade sig dessvärre efter några dagar vara en tupp. Hans galande var betydligt mera uthärdligt än hans föregångares, men han var väldigt aggressiv. Flera gånger jagade han barnen över hela tomten (våra höns

är bara inlåsta till natten) och försökte hacka på dem tills de inte vågade vara ute ensamma längre. En gång anföll han till och med min mormor, men där hade han inte mycket att hämta. Hon stod coolt kvar och kommenterade händelsen efteråt med orden ”han är nog lite rolig, den där tuppen”. Vår andra tupp åt vi upp. Trots att han var ond var han också god. Att äta. Vår lilla skock spatserar fortsättningsvis omkring här på gården, gödslar syrenbuskarna och äter gräs. Vi har till dags dato fått över tvåhundrafemtio ägg och nio kycklingar. Att följa med intrigerna i hönshu-

set är alltid lika underhållande. Rapporterna rullar in. Titta, Castello och Lillan äter flugor ur handen på mig. Jag tror att Michel försöker gala. Jag tycker att Malin har fått så hängig bak..?. (Jag hoppas innerligt att det sistnämnda handlar om hönan Malin, som min dotter namngett, och inte om mig.)

Malin Klingenberg

DT 2011-36  

DT 2011-36

Advertisement