Page 1

D A G E N S

Nr 14 - 2016

Detta är sista numret av Dagens Nybyggare i pappersformat. Nästa nummer läser du på webben.

Virtuella metoder i SweCom ska ge fler företagare - the Swedish Compass for new Companies

Snabbspår för nyanlända företagare

IFS resa under 20 år

Telefonrådgivning på arabiska, persiska och engelska

Sju av tio småföretag positiva till expansion trots tillväxthinder

Årets Nybyggare prisades av Kungen


Ta världen till Sverige! Vilken vara eller tjänst tycker du saknas i Sverige? På verksamt.se hittar du inspirerande berättelser och information om hur du kommer igång med import. Vi importerar varor för över 95 miljarder kronor varje månad. Är du en av dem som funderar på att importera? Vi har samlat det du behöver för att komma igång! • Inköp inom och utanför EU • Importdeklaration • Transport och betalning • Tips om kostnadsfri rådgivning

Besök verksamt.se för information och vägledning.

Samlad service från myndigheter


L EDA R EN

10

M a r o un A o un , V D IF S

Våga välkomna det nya

4

GODA RÅD ÄR OFTA DYRA. Jag vill påstå att priset på dessa råd gick upp ytterligare några dollar i och med utslaget i det amerikanska valet i november. Vi lever nu i en värld där två av de mäktigaste ledarna har för avsikt att reformera sina respektive domäner. Till mångt och mycket domineras deras politiska agendor av att vakta gränserna gentemot, vad de menar är, utomstående hot. Jag syftar som ni säkert redan har förstått på Donald Trump och Vladimir Putin. DET HAR ÄVEN BLÅST KALLA VINDAR i Storbritannien som röstade sig ut ur den europeiska gemenskapen och i Sverige, precis som i flertalet andra europeiska länder, växer samtidigt de politiska partierna med begränsad invandring som kärnfråga. Medborgare världen över är rädda. Eller rättare sagt; de lever i länder där tongivande personer med högljudda röster och domedagsprofetior förklarar för dem att det finns all anledning att vara rädd. I synnerhet för förändringar. Just därför krävs det att vi som har begåvats med mod och insikt tar ett steg framåt och ryter ifrån - vi som tror att förändringar kan föra med sig goda ting och att förändringar är oundvikliga med tanke på att delar av världen står i brand.

16

DET LIGGER I MÄNNISKANS NATUR att vara enkel att påverka. Därför kan människan också slå vakt om det som får oss att känna trygghet. Vi räds många gånger att det nya ska bringa kaos och oreda. I min bok är emellertid rädsla förknippat med något ont som skapar barriärer som i sin tur hindrar en positiv progression. De rädda rösterna som höjs mot ett mångkulturellt samhälle tystnar emellertid tvärt när man ber om att få höra deras förslag på hur Sverige ska växa, frodas och utvecklas. Kritiken mot sittande regeringar är ofta svidande, men missnöjet är deras enda vapen. Det såg vi inte minst under det amerikanska valet. I USA:S VIKTIGASTE OCH MEST INTERNATIONELLA STAD, New York, röstade man emellertid för ett fortsatt demokratiskt styre. I denna fantastiska smältdegel med rötter och förgreningar till alla världens hörn röstade man för öppenhet. Detta trots att minnena efter attackerna 11 september 2001 aldrig kommer att blekna. New York vore inte New York utan sina miljoner invånare födda utanför USA. New York vore inte New York utan sin mångkultur och självklara syn på människans rättighet att leva, verka och lyckas. UR DE KLART ÖVERVÄGANDE ASPEKTERNA ÄR SVERIGE också fantastiskt. Vi ska vara glada, stolta och tacksamma för våra liv i detta land och naturligtvis måste vi vårda det som genom åren har byggs upp. Jag är ingalunda för en kravlös invandringspolitik, men i tider som dessa då betydande delar av världens befolkning tvingas fly sina sönderbombade hem måste vi se möjligheterna istället för hoten ty allt annat vore inte bara omoraliskt utan också en affärsmässig blunder. FÖR ATT LYCKAS MED INTEGRATIONEN är just affärer, företagande och entreprenörskap en viktig plattform. För många nyanlända kan ett eget företagande vara vägen in i samhället och en möjlighet att bli en del av gemenskapen, men också en chans att skapa möjligheter för andra människor. Utan företagen stannar Sverige och därför måste vi bana väg för visioner och framåtanda. Vår devis har de senaste 20 åren varit ”lika möjligheter ökar tillväxten” och den känns lika aktuell idag som 1996. Se inte allt i svart eller vitt. Inte heller i gult och blått. Låt oss istället tillåta en gränslös palett med mängder av färger när vi målar framtidens karta. DU HÅLLER NU I VAD SOM av allt att döma blir den sista pappersupplagan av Dagens Nybyggare. Från och med nästa nummer kommer du istället att kunna läsa tidningen på webben. Vi behåller självklart vårt fokus på företagare med utländsk bakgrund och ser fram emot att kunna erbjuda er läsare mer aktuella nyheter. Även vi måste anpassa oss efter verkligheten och utvecklingen. Det som skiljer oss från vissa av världens ledare är att vi tror på framtiden. Och att förändringar kan föra med sig goda saker.

18 22

20 Dagens Nybyggare 14/2016 4

Virtuella metoder i SweCom Ska ge fler företagare - the Swedish Compass for new Companies.

6

Årets Nybyggare 2016 Moa Gurbuze och Mohammed Homman fick ta emot pris på Stockholms slott.

10 Småföretagsbarometern 2016 Sju av tio småföretag positiva till expansion trots tillväxthinder. 12 IFS resa under 20 år Tidsaxel med IFS insatser och projekt. 14 Telefonrådgivning Affärsrådgivning på arabiska, persiska och engelska. 16 Start-up-processen Hur kan den effektiviseras? 18 Snabbspår för nyanlända företagare Tillväxtverket vill ta vara på nyanländas kompetens. 20 IFS-rådgivarna guidar dig som blivande företagare Träffa Joumana och Sebastian som arbetar som IFS-rådgivare i Värmland. 22 Använd lånade pengar direkt Intervju med Joseph Daibess.

Tidningen ägs av Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum. Dagens Nybyggare utkommer med två utgåvor per år.

Maroun Aoun, VD IFS

D A G E N S N Y B YG G A R E

Ansvarig utgivare: Maroun Aoun Produktion: NAV PR • Kontakt: www.navpr.se Redaktion: Cassandra Bota, Björn Berling, Jenny Aktander

3


D A G E N S N Y B YG G A R E

Virtuella metoder i SweCom ska ge fler företagare - the Swedish Compass for new Companies Under 2016 drog Stiftelsen IFS, i samarbete med en rad organisationer, igång projektet SweCom - the Swedish Compass for new Companies med syftet att utveckla och snabbare ta tillvara på den entreprenörsanda som finns bland många nyanlända. Genom projektet ges möjligheten att testa och utveckla nya, inkluderande och virituella metoder som ska underlätta för nyanlända att etablera företag i Sverige. Projektet finansieras av Tillväxtverket.

4


”Just nu utvecklar vi plattformen för SweCom. Teckningen och digitaliseringen ska göra information enkel, tillgängligt och effektivt i framtiden för alla som kommer hit och vill starta företag” IFS ARBETAR FÖR ATT HJÄLPA nya svenskar att starta egna företag genom en anpassad rådgivning på olika språk. Med SweCom hoppas man kunna underlätta för nyanlända att snabbare kunna starta upp ett företag i Sverige. Målet för projektet är att erbjuda 250 nyanlända möjligheten att delta. Kraven är att man är inskriven på Arbetsförmedlingen, söker stöd hos kommunens karriärvägledare, läser sfi och har ambitionen att starta eget. Målgruppen är personer som har drivit eget i sitt hemland och som pratar arabiska, persiska eller engelska. - Just nu utvecklar vi plattformen för SweCom. Teckningen och digitaliseringen ska göra information enkel, tillgängligt och effektivt i framtiden för alla som kommer hit och vill starta företag. Vi utvecklar även en selekteringsmodell som gör det möjligt för oss att identifiera potential och kompetens bland de nyanlända, säger Maroun Aoun, VD IFS. Sammanlagt har IFS medverkat till över 15 000 nystarter sedan starten 1996. Cirka 50 000 personer med utländsk bakgrund har varit i kontakt med IFS under samma tid och drygt 3 000 personliga möten mellan kund och rådgivare genomförs årligen runt om i landet. I det arbete som IFS bedrivit under åren har det samlats en stor dokumenterad erfarenhet kring integration och mångfald och hur detta kan fungera som en tillgång i utvecklandet av både näringsliv och samhälle. IFS har därför avsikten att genom SweCom ta hand om människors drivkraft och entreprenörskap på ett snabbare och säkrare sätt för att sedan omsätta det i nya företag i Sverige

ORGANISATIONERNA SOM DRIVER SWECOM Stiftelsen IFS är projektägare och kommer att samarbeta med; AF Stockholm etablering, Start-Up Stockholm, Almi Företagspartner, samt näringslivsenheten i kommunerna: Bollnäs, Växjö, Borås, Karlstad, Sundbyberg, Linköping, Kalmar, Gävle och Örebro.

Maroun Aoun, VD IFS.

The Swedish Compass for new Companies Projektet kommer att ha sin grundfilosofi i faserna Fundera, Starta, Driva, Etablera och Utveckla företag. Tanken är att komplettera de befintliga modellerna med nya moduler och tankesätt som gör det snabbt, tydligt och konkret för presumtiva företagare bland nyanlända att komma igång med ett eget företag.

Modulerna är: 1. LEAD-IN En selekteringsprocess där projektet identifierar de nyanlända som vill starta eget. Detta görs med hjälp av djupintervjuer som utförs av IFS-anställda. Selekteringsmodellen går ut på att deltagarna ska pitcha sina idéer och visa sina kunskaper, erfarenheter och kompetens.

2. START-UP WEEK Ett veckolångt start-up-seminarium med aktiviteter som ger deltagarna tillgång till en skräddarsydd virtuell inkubator, som innehåller verktyg och stöd för att starta, utveckla och förfina sina idéer före start för att sedan kopplas till rådgivning. Veckan kommer att bestå av en rad olika ämnen och avsnitt.

3. ACTIONPLAN Utförs med stöd av en IFS-processledare vars roll är att coacha individerna att skriva ner vad som behöver göras i det korta och långa perspektivet för att lyckas med att förverkliga drömmen om att starta företag i Sverige.

4. DIRECTION En parallell exitväg där deltagaren kan välja att; studera vidare eller söka ett jobb, söka sig till IFS telefonrådgivning, starta företag eller ta över ett befintligt företag.

STATISTIK OCH SIFFROR Sverige står just nu inför stora utmaningar. Under 2015 sökte totalt 162 877 personer asyl i Sverige. Många av dessa är unga och i arbetsför ålder. 90 986 personer är mellan 18 och 64 år vilket är ett viktigt och bra tillskott till den svenska arbetsmarknaden. Undersökningen Invandrarindex är en nationell, årlig barometerstudie som genomförs i samband med sfi-lektioner för nyanlända. Undersökningen visar att

D A G E N S N Y B YG G A R E

23 procent av de 3 000 tillfrågade hade ett eget företag innan de kom till Sverige. De flesta bedrev verksamhet inom områdena försäljning/ inköp, bygg och anläggning eller industri. Över hälften av dessa företagare hade bedrivit sin verksamhet under mer än fem år. Hela 59 procent av dem hade anställda i hemlandet och cirka hälften av dessa entreprenörer kan tänka sig att starta ett företag i Sverige.

5


D A G E N S N Y B YG G A R E

Mohammed Homman och Moa Gurbuze

Årets Nybyggare 2016 I slutet på året utnämndes Moa Gurbuze och Mohammed Homman till Årets Nybyggare 2016. Stiftelsen IFS, Internationella Företagarföreningen i Sverige, delade i sedvanlig ordning ut priset på Kungliga slottet i Stockholm. Med priset lyfter man fram goda exempel och premierar vår tids nybyggare. Utmärkelsen delades ut av prisets beskyddare Hans Majestät Kung Carl XVI Gustaf. 6


”Tack vare prispengarna kan jag nu ge alla barn som har varit utsatt för alkohol i hemmet chansen att berätta sin historia”

Moa Gurbuzer som startat företaget MRG Wines AB tilldelas här priset Årets Nybyggare – Nystart av prisets beskyddare Hans Majestät Kung Carl XVI Gustaf.

ARBETET ATT LYFTA FRAM GODA EXEMPEL och förebilder instiftade IFS 1999 priset Årets Nybyggare som delas ut i två kategorier; Nystart och Pionjär. Det är ett pris som årligen delas ut till två företagare med utländsk bakgrund som har lyckats överkomma alla hinder och startat samt utvecklat ett företag. Priset ska förutom att lyfta fram företagsamma individer med utländsk bakgrund även försöka bryta den stereotypa bild många har om invandrarföretag. IFS vill genom priset få omvärlden att förstå de speciella omständigheter som gäller för många invandrare som väljer företagande som försörjningsmodell. Med priset vill IFS inte bara hedra duktiga svenska företagare med utländsk bakgrund utan även belysa de speciella svårigheter dessa företagare kan möta. Alkoholfritt vin gav pris i kategorin Nystart

Bakgrund till priset Inspirationen till priset Årets Nybyggare är bland annat hämtad från Vilhelm Mobergs boksvit om svenskarnas migrationshistoria för drygt etthundra år sedan. Då lämnade människor landet för att skapa sig en ny tillvaro i framför allt USA, man blev nybyggare som ett resultat av ett uppbrott. I vår tid har en liknande migrationsrörelse skett i motsatt riktning. Det är människor som har flyttat till Sverige för att bygga nytt. Sverige har förändrats och fortsätter att förändras.

D A G E N S N Y B YG G A R E Foton - hela artikeln - Jannis Politidis

Årets Nybyggare - Nystart premierar en företagare med utländsk bakgrund som under en mycket kort tid i Sverige och med begränsade resurser startat och utvecklat ett företag. 2016 tilldelas priset Moa Gurbuzer som startat företaget MRG Wines AB. Motiveringen lyder: ”Att starta ett företag utan att kunna sin bransch, men tack vara en högre vision och lyckats övertyga mycket konservativa leverantörer att engagera sig, är en bedrift. Att dessutom gå från en trygg anställning vid 57-års ålder och sadla om är det få som vågar. Hon har med ett brinnande engagemang lyckats få en av världens främsta champagneexperter att medverka till att producera

ett unikt exklusivt och högkvalitativt alkoholfritt vin genom att förena traditionellt hantverk med modern teknik och svenskt entreprenörskap. Moa Gurbuzer har brutit den allmänna uppfattningen om alkoholfria viner vilket återspeglas i företagets tillväxt. Detta gör Moa Gurbuzer till en riktig nybyggare.” - Jag är djup hedrad över att få ta emot ett pris som det här. För mig och mitt företag banar det väg för min sociala vision om ett samhälle där frågan ”med eller utan alkohol” borde ha ett självklart svar. Tack vare prispengarna kan jag nu ge alla barn som har varit utsatt för alkohol i hemmet chansen att berätta sin historia. Detta vill jag göra till en bok där alla våra barn som är offer för en föreställning där den som dricker är den normala och den som säger nej tack är den avvikande, tråkiga och onormala personen, säger Moa Gurbuzer.

Nationella nomineringskommittén Björn Eriksson, ordförande, f.d. Landshövding Östergötland Ayad AL Saffari, Ur & Penn AB Ali Karimi, Parsgruppen AB Azita Shariati, VD Sodexo Norden Björn Rosengren, Priority Group AB Gunvor Engström, f.d. Landshövding Blekinge Gustaf Douglas, Investment AB Latour Göran Lundwall, VD Almi Företagspartner Lena Olving, VD Mycronic AB Mats Torstendahl, SEB Salvatore Grimaldi, Grimaldi Industrier Nomineringskommitténs ständige sekreterare Rafael Bermejo, VD YUMP

7


D A G E N S N Y B YG G A R E

Hans Majestät Kung Carl XVI Gustaf är prisets beskyddare och i sitt tal sa han bland annat: – För ungefär 150 år sedan lämnade många svenskar vårt land för att bygga en ny tillvaro för sig själva och sina familjer på andra sidan Atlanten. Deras historia har berättats många gånger. Den mest kända skildringen är förstås Vilhelm Mobergs romansvit om Karl-Oskar och Kristina, som lämnade sitt hem i Ljuders socken för att segla till Nordamerika. Vid Ki-Chi-Sagasjön i Minnesota bygger de sitt Nya Duvemåla, med astrakanen vid husgaveln. Att komma in i det svenska samhället är inte alltid så lätt. Inte ens för den som är duktig och driven. Här tror jag att vi alla behöver göra mer för att öppna upp vårt land för den kompetens och det nytänkande som dagens nybyggare kan bidra med.

Tidigare vinnare av Årets Nybyggare 2007 Omsorgshuset i Stockholm 2015 Jamshaid och Nasir, Green Plank AB (Nystart) 2006 Ikaros Industriprodukter AB Behrang och Behrooz Gilanpour, Ozonetech System (Pionjär) 2005 Alem Teknik AB 2014 Temerlan Mamergov, Standart Bygg & platt AB (Nystart) 2004 Nordy Kemi AB Emanuel Dohi, Dohi Sweden AB (Pionjär) 2003 Game Shop AB 2013 Milan Rupertsson, Ifab AB (Nystart) Emad Bayoumy, Pyramidbageriet (Pionjär) 2002 Haklime Hassan 2012 Ghazi Fourati, Mekafrance (Nystart) 2001 Meer Wali Baloch Mara Maric, Orsa Lamellträ AB (Pionjär) 2000 Osam Karam 2011 Victoria Strömbäck, Återvinningslösningar i Norr AB (Nystart) 1999 Nana Yaa Mesch Vasilios Zoupounidis, Sales Competence AB (Pionjär) 2010 Jangir Maddadi, Jangir Maddadi Design Bureau AB (Nystart) Ashkan Pouya och Saeid Esmaeilzadhe, Serendipity Innovations AB (Pionjär) 2009 Layla Naseh, LN:s Hygienteam AB (Nystart) Shadi Bitar och Ninos Malki, Earbooks AB (Pionjär) 2008 Rafed Mustafa, Tigris Bilservice (Nystart) Remziye Inanc, Järva Tolk (Pionjär)

8


”För mig personligen betyder det mycket att personer med internationell bakgrund uppmärksammas i positiva sammanhang” mans företag säljer idag sina produkter och tjänster till några av världens främsta läkemedelsproducenter och det är bara början. Mohammed Hommas representerar den nya generationen av nybyggare, de som fått möjligheten till högre studier i Sverige och dessutom drivs av entreprenörskapets utmaningar. Att han dessutom är en av få med utländsk bakgrund som också lyckats göra sitt företag publikt gör honom till en värdig mottagare av Hans Majestät Kung Carl XVI Gustafs pris.” - Det känns mycket glädjande för mig och mina medarbetare att få uppskattning för det arbetet vi gör. Vi är väldigt stolta och vi vet att vi ligger i framkant av den tekniska och medicinska utvecklingen. Varje problem vi löser och varje delmål som avklaras stärker ett företags identitet och kultur. Det har givetvis alltid en stor betydelse att få uppskattning och erkännande och detta är en glädje vi kommer ta med oss i vardagen och bli än mer motiverade att nå våra mål. Årets Pionjär utvecklar läkemedelsvärlden Årets Nybyggare - Pionjär premierar personer med utländsk bakgrund som bott i Sverige under en längre tid och lyckats etablera ett starkt och lönsamt företag. 2016 går priset till Mohammed Homman som driver företaget Virona AB. Motiveringen lyder: ”Han identifierade ett problem och hade insikten att engagera experter från andra

discipliner för att förverkliga sin vision. Att bryta förväntningar och ge sig ut på djupt vatten var inte helt självklart. Men med envishet och en unik förmåga till problemlösning lyckades han övertyga sin nära omgivning att investera i att snabbt och enkelt upptäcka virus. Han har lyckats samla några av Sveriges främsta forskare och programmerare, som möjliggjort flera internationella patent. Mohammed Hom-

För mig personligen betyder det mycket att personer med internationell bakgrund uppmärksammas i positiva sammanhang. Jag vet att mitt namn medför många fördomar i förvånansvärt många kretsar och de extrema politiska vindar som nu växer i Europa behöver bemötas med positiva exempel. IFS fyller en mycket viktig samhällsfunktion i det avseendet, säger Mohammed Homman

Björn Eriksson, ordförande nomineringskommittén, inledningstalar vid prisutdelningen av Årets Nybyggare.

D A G E N S N Y B YG G A R E

9


D A G E N S N Y B YG G A R E

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN 2016:

Sju av tio småföretag positiva till expansion trots tillväxthinder Under hösten lanserades Småföretagsbarometern 2016 i samarbete mellan Företagarna, Swedbank och Sparbankernas Riksförbund. Barometern visar hur Sveriges småföretag uppfattar det ekonomiska läget och deras förväntningar om utvecklingen de kommande 12 månaderna. Närings- och innovationsministern Mikael Damberg och Centerpartiets partiledare Annie Lööf fanns på plats för att kommentera resultatet och diskutera småföretagarnas framtid.

10


”Det är mycket glädjande att småföretagarna två år i rad ser ljust på framtiden” SMÅFÖRETAGSKONJUNKTUREN har utvecklats starkt sedan 2015 års mätning och förväntningarna inför det kommande året pekar på en fortsatt positiv konjunkturutveckling inom både tjänste- och industrisektorn. Möjligheterna att expandera och växa upplevs som goda och i år uppger nästan sju av tio företag att de anser sig ha goda utsikter att expandera på sikt. Dock ser man en rad tillväxthinder, bland annat bristen på lämplig arbetskraft vilket nästan var fjärde företag uppger. Höga arbetskraftskostnader och tuff konkurrens hamnar också högt upp på listan. Enligt barometern är den största politiska risken potentiellt höjda arbetskraftskostnader och arbetsgivaravgifter. Nästan var fjärde företag ser även ökade skattekostnader som en risk. - Det är mycket glädjande att småföretagarna två år i rad ser ljust på framtiden. Men vi ser också att konjunkturen har börjat mattas av och att småföretagarna upplever en rad tillväxthinder vilket oroar mig mycket. Den samlade kostnaden för att anställa måste minska och detta bör ske genom sänkta arbetsgivaravgifter. Genom att införa ett arbetsgivaravdrag kan arbetsgivaravgiften sänkas generellt för mindre företag som vill anställa. Menar regeringen allvar med att ha en aktiv näringspolitik måste de ta det här på allvar, säger Günther Mårder, VD Företagarna. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg tog sin utgångspunkt i den totala tillväxten; - Sveriges tillväxt förra året och i år, kommer att vara ungefär dubbelt så hög som tillväxten i USA, i Tyskland och i Storbritannien. Så när vi talar om vilka utmaningar och möjligheter Sverige har, så är vi faktiskt i ett läge där omvärlden är ganska osäker och prognoserna för exporten kommer att OM BAROMETERN: Småföretagsbarometern publiceras en gång om året. Undersökningen omfattar cirka 4.000 företag inom det privata näringslivet med 1-49 anställda. Det är alltså företagarnas egen uppfattning om konjunkturläget som kommer till uttryck i redovisade index för konjunkturen. Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att man kan analysera utvecklingen både på bransch – och länsnivå. Barometern är Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen och publiceras i samarbete med Swedbank och Sparbankernas Riksförbund.

D A G E N S N Y B YG G A R E

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och Centerpartiets partiledare Annie Lööf diskuterade Småföretagsbarometern 2016 och blickade framåt mot de utmaningar som Sveriges små och medelstora företag står inför. Till vänster i bild: moderator Josefine Uppling, analys- och kommunikationschef på Mäklarsamfundet.

Från vänster: Christer Trägårdh, chef Svensk bankverksamhet Swedbank, Günther Mårder, VD Företagarna och Bo Lundgren, ordförande Sparbankernas Riksförbund.

skrivas ner. Men givet många av våra konkurrentländer så har vi bra förutsättningar att hantera den här situationen om vi gör rätt saker. Näringspolitik och jobbskaparpolitik handlar om små och medelstora företag, det är där många av de nya jobben skapas. Men småföretag lever också i ett större sammanhang. Vi behöver göra stora investeringar, på eftersatta områden såsom i utbildningssystemet, i infrastrukturen och i bostadssektorn. Småföretagsbarometern visar många positiva resultat, något som Annie Lööf gläds över men hon har ändå en del orosmoln att diskutera; - Det är givetvis glädjande att det är goda framtidsutsikter men jag är väldigt orolig över de utmaningar som ändå finns och som har funnits i barometern under väldigt lång tid. Jag vill ge en uppmaning då vi lever i en mycket politiskt alarmerande tid med förslag om högre marginalskatter, vinsttak inom välfärden, kvotering av börsbolagens styrelser, kollektivavtalskrav i upphandlingar, samt kilometerskatt. Detta får effekter ute bland jobbskapare och det är väldigt oroväckande. Jag tycker att det är viktigt att företagen runt om i landet börjar tala om hur detta påverkar era företag.

FLERA RESULTAT: Sysselsättningen i småföretagen fortsätter att öka. Totalt sett säger nästan var fjärde företagare att man har ökat sin personalstyrka under de senaste 12 månaderna, medan endast var tionde företag har dragit ned på personal under samma period. Småföretagen är optimistiska och tror på en fortsatt ökad sysselsättning under det kommande året.

• Nära fyra av tio företag har tackat nej till order under det senaste året.

• Enligt Småföretagsbarometern beror det till största del på kapacitetsbrist och svårigheter att hitta arbetskraft med rätt kompetens.

• Småföretagens lönsamhet fortsätter att förbättras och 41 procent av företagen har ökat lönsamheten samtidigt som de räknar med att den stärkts ytterligare det närmaste året.

• Stor regional skillnad mellan regionerna där glesbygden visar en mindre bra utveckling än städerna. Östergötland placerar sig högst i riket, och Norrbotten hamnar längst ner på listan.

• Det går bättre för de större företagen (20-49 anställda) än för de med 1-4 och 5-19 anställda.

11


D A G E N S N Y B YG G A R E

IFS

resa under 20 år

Remziye Inanc med företaget Järva Tolk var den första företagaren att ta emot priset Årets Pionjär 2008.

2008 Priset Årets Pionjär initieras och delas ut till en person med utländsk bakgrund som bott i Sverige under längre tid och genom idogt arbete lyckats skapa ett tillväxtföretag och står för nytänkande i sin bransch.

IFS firar 20 framgångsrika år. Tidsaxeln visar några av de projekt och insatser som IFS varit med och anordnat eller deltagit i.

1999 Priset Årets Nybyggare initieras och delas ut för första gången. Priset går till en person med invandrarbakgrund som, trots hinder och relativt sämre förutsättningar, har startat eget och bidragit med tillväxt i det nya landet.

2000 IFS genomför EU-projektet EMB Net som är ett projekt för att underlätta utveckling och expansion av etniska minoriteters verksamheter i Europa.

2000

2004 Samverkan och diskussioner inleds kring en eventuell integration med Almi Företagspartner.

1999 1998

1998 Lansering av hemsidan.

20

2000 Hans Majestät Kung Carl XVI Gustaf blir beskyddare av priset Årets Nybyggare.

2007

200 2005

2003 2004

1997 1996 12

1997 Första affärsplanen tas fram på åtta olika språk. 1996 IFS startas som Internationella Företagarföreningen i Sverige för att ge stöd till personer med invandrarbakgrund som vill starta och driva företag i Sverige. 1996 Första kontoret öppnas i Stockholm.

2003 Samverkansprojekt ”Business as usual” initieras mellan IFS, Integrationsverket, Stockholms kommun samt Södertälje kommun. Projektidén är att låta personer med tidigare erfarenheter av företagande och som önskar bli egenföretagare i Sverige gå en sfi-utbildning integrerat med ett ”Starta eget”-program. Efter utbildningen skall nödvändigt stöd hjälpa målgruppen att utveckla företagen.


2016

2016 Initiativet Int’Link lanseras. Projektet, som genomförs i samarbete med Amerikanska Handelskammaren i Sverige och Amerikanska ambassaden, syftar till att hjälpa företag ägda av personer födda i ett annat land att få större möjlighet att delta i upphandlingar från stora företag i Sverige.

2015 Samarbete med LO startas.

2009 2008

007

2006

5

2010 2009 Priset Nybyggarkommun börjar delas ut till den kommun som ligger i framkant med riktade satsningar för entreprenörer med utländsk bakgrund. 2009 var Gävle och Örebro de första kommunerna som tilldelades IFS pris Nybyggarkommun.

2007 Upphandlingsprojekt genomförs där syftet är att underlätta upphandlingsprocessen med kommuner för företagare med utländsk bakgrund.

2015

2010 Irakprojektet genomförs med finansiering från Tillväxtverket. Med projektet får man igång en process bland irakier i Sverige och specifikt bland de som är företagare för att förstå vikten av deras roll i att öka svensk export till Irak. Det unika med projektet är att som första land inom EU kunna ta tillvara den kompetens som invandrarföretagarna har i form av språk och kulturkunskap och att omsätta det till affärer.

2014 2013

2011 2012

2013 Tillväxtprogram för företagare med utländsk bakgrund genomförs i ett framgångsrikt pilotprojekt. Därmed initieras en ny omgång till 2015.

2006 IFS integreras med Almi Företagspartner.

2005 IFS börjar producera filmer i samarbete med bland annat Europeiska flyktingfonden och Svenskt Näringsliv. Det produceras två filmer, ”Starta eget i Sverige” och ”Ayten – kurd, svensk, invandrare”. Filmerna innehåller personliga porträtt av invandrade företagare som har lyckats i Sverige. Filmerna har sedan dess visats över hela landet i olika sammanhang, till exempel på skolor.

D A G E N S N Y B YG G A R E

IFS och LO bildar samarbete - t.v. Maroun Aoun, VD IFS här tillsammans med LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

13


D A G E N S N Y B YG G A R E

Telefonrådgivning på arabiska, persiska och engelska För många är det svenska språket och kulturen inte en självklarhet. Då vill vi kunna ge ett bra stöd, säger Sara Isak, telefonrådgivare på Almi Företagspartner.

14

ALMI ERBJUDER SEDAN LÅNG TID personer med utländsk bakgrund rådgivning om att starta, köpa och utveckla företag. På senare tid har efterfrågan om rådgivning på det egna språket ökat kraftigt. Därför startar Almi nu en telefonrådgivning på persiska, arabiska, engelska och lätt svenska. Genom telefonrådgivningen kan Almi ge kunderna snabbare service samtidigt som man jobbar mer effektivt. Istället för att boka in en kund för ett personligt möte kan rådgivarna ge svar direkt per telefon. Genom den nationella telefonrådgivningen blir nu rådgivningen på dessa språk tillgänglig för personer över hela landet.


”Vissa känner att det är enklare att kommunicera på det språk som de kan bäst och där det finns en kulturell förståelse”

Vilka är de vanligaste frågorna kundtjänst får? De vanligaste frågorna kan vara: • Hur ska jag gå tillväga för att starta mitt företag? • Vad behöver jag kolla upp och ta reda på inför min företagsstart? • Kan ni hjälpa mig att skriva affärsplan och en budget?

Sara Isak, telefonrådgivare på Almi Företagspartner.

- Min drivkraft är att hjälpa människor. Detta tillsammans med mitt stora intresse för företagande och varumärkesbyggande gör att jag kan ge en bra rådgivning inom ett område som jag själv brinner för. Jag tror att nyckeln till att hitta drivkraften är att du själv har ett stort intresse och engagemang med det du jobbar med, berättar Sara.

Magnus Gelkén, chef kundtjänst.

- Vi vägleder entreprenören i rätt riktning efter deras behov och förutsättningar. Vi försöker att alltid anpassa nivån på samtalet genom att börja ställa ett par grundläggande frågor som ”Hur långt i processen har du kommit med din idé?” och ”Vad känner du att du behöver hjälp med?” På så sätt får man en första syn på hur pass mycket kännedom entreprenören själv har och kan därmed ge svar och vägledning på rätt sätt. Målet är att entreprenören ska få de rätta verktygen så att han eller hon kan gå vidare och förverkliga sin affärsidé.

Telefonrådgivningen är en del av Almis kundtjänst. Kundtjänsten har till uppgift att vägleda och informera om Almis erbjudanden inom rådgivning, lån och riskkapital. - Det är viktigt att vi erbjuder alla bärkraftiga idéer och företag samma möjlighet till att utvecklas, oavsett förutsättningar. Att stödja personer med utländsk bakgrund till att starta företag i Sverige är grundläggande för såväl integrationen i Sverige som för att utveckla vårt näringsliv och skapa en högre sysselsättningsgrad, säger Magnus Gelkén, chef kundtjänst. Om utländsk bakgrund Vem har utländsk bakgrund? Den som är född utomlands eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands anses ha utländsk bakgrund. (Källa: Tillväxtverket)

D A G E N S N Y B YG G A R E

Hur vägleder ni kunden och ger svar?

Till rådgivningen kan man ringa med frågor om att starta, köpa eller utveckla företag. Vid behov bokas en längre rådgivning in, antingen online (video) eller fysiskt möte. - Vissa känner att det är enklare att kommunicera på det språk som de kan bäst och där det finns en kulturell förståelse. Jag tycker att det är viktigt att också dessa personer

får ta del av Almis rådgivning för att få möjlighet att komma vidare med sin affärsidé. Det är viktigt att vi som rådgivare delar med oss utav ”språkkoder” och eventuella kulturella skillnader samt lagar och regler som gäller i Sverige så att det inte uppstår onödiga svårigheter. Vi vill kunna ge en bra grund och stöd när det svenska språket och kulturen inte alltid är en självklarhet, säger Sara 15


D A G E N S N Y B YG G A R E

IFSare tipsar om hur man kan effektivisera start-upprocessen För att kunna komma igång med sitt företag gäller det att ha ordning på en rad faktorer. En affärsplan med tydlig idé och en plan på hur du ska nå dina uppsatta mål är en bra grund. Att sedan ha ordning på hur det hela ska finansieras och vilken målgrupp du vill nå ut till är ett ytterligare steg närmare att komma igång med verksamheten. Men hur kan man förbättra eller förkorta uppstartsprocessen för nyblivna företagare?

16


”När behovsanalysen tyder på att kunden inte har en bärkraftig affärsidé är det viktigt att som rådgivare uppmuntra kunden att välja andra alternativ” Namn: Mirjana Amovic Dotterbolag: Almi Nord

Namn: Amani El-Ali Mazloum Dotterbolag: Almi Blekinge

Namn: Azzam Mühr Dotterbolag: Almi Stockholm-Sörmland

IFS-rådgivare sedan: 2008

IFS-rådgivare sedan: 2015

IFS-rådgivare sedan: 2014

TIPS Individuell rådgivning måste bättre anpassas till varje kunds förutsättningar. Första mötet med kunden och en noggrann behovsanalys är viktiga incitament för att bedöma kundens förutsättningar och tillväxtpotential. Självklart är själva affärsidén också viktig, men samtidigt finns det en individ bakom varje affärsidé som har olika nivåer av språkkunskaper, utbildning och kännedom om det svenska samhället. De delarna är väldigt viktiga för att få en helhetsförståelse av kundens behov.

TIPS Förenkla och förtydliga är två ledstjärnor som alla som jobbar med företagare bör ha med sig när de tänker uppstartsprocess. Att starta företag är en stor dröm för många. Man är så fokuserad på sin idé, att nå kunder och hitta nya marknader. Men många upplever att vägen till att nå sin dröm är betydligt längre och svårare än man från början trodde. Det är mycket pappersarbete som ska göras iordning och det mesta känns krångligt och man vet inte riktigt vart man ska vända sig.

Kunder som har förutsättningar för en snabb start ska få möjlighet till snabbare rådgivningsinsatser som till exempel Företagarskolan eller Mentorprogrammet, samt noggrannare uppföljning under det första etableringsåret. Kunder med lägre tillväxtpotential som saknar färdigheter såsom språk och samhällsorientering, men som ändå har en stark vilja att starta företag behöver ofta mer tid på sig och skräddarsydd rådgivning efter deras individuella behov.

Alla måste ta sitt ansvar och för mig i min roll som affärsrådgivare innebär det just att underlätta, vad som kan upplevas som, en krånglig process. Det vill säga att förenkla!

Det är viktigt med tålamod oavsett vilken potential man ser att kunden har, samt kunskapen att väva ihop coachning och rådgivning på det sätt som är mest lämpad för varje individuell företagare. Allt i syfte att skapa tillit mellan rådgivare och kund. När behovsanalysen tyder på att kunden inte har en bärkraftig affärsidé är det viktigt att som rådgivare uppmuntra kunden att välja andra alternativ. Det är viktigt att upplysa kunden om riskerna och faktiskt också våga avråda kunden från att starta företag D A G E N S N Y B YG G A R E

Kort och koncist är min uppgift att ge de blivande företagarna en snabb och tydlig inblick i hur man går tillväga när man vill starta företag i Sverige, om svensk affärskultur, hur man gör en enkel affärsplan och budget, hur samverkan mellan myndigheter och andra viktiga aktörer kan se ut. Allt för att få företagarna att snabbt komma framåt innan de börjar tappa intresse. I ett tidigt skede försöker jag vägleda och hjälpa företagarna att börja skapa sitt första affärsnätverk. Detta har jag med mig vid varje nytt kundmöte. Det finns mycket var och en av oss kan göra men om vi gör det tillsammans kan vi röra oss i samma hasighet som omvärlden. Detta gör att vi snabbare kan hjälpa fler personer att förverkliga sin dröm om ett framgångsrikt och hållbart företag

TIPS För att underlätta uppstartsprocessen för företagare i Sverige tycker jag att regeringen bör göra följande ändringar: • Sänka kapitalkravet för att starta ett aktiebolag. Det är väldigt många intraprenörer som vill starta ett aktiebolag men de saknar just den startsumman. Pengarna ska inte vara tröskeln. • Inrätta en ny bolagsform som också passar i hela EU. • Sänka arbetsgivaravgiften för att stimulera intraprenörer att starta företag samt att anställa ny arbetskraft

Dagens Nybyggare goes digital ”Dagens Nybyggare har getts ut sedan 2010 som papperstidning. Från och med nästa nummer kommer du istället att kunna läsa tidskriften på webben. Vi behåller självklart vårt fokus på företagare med utländsk bakgrund, men ser fram emot att kunna erbjuda alla våra läsare mer aktuella nyheter.” Vi ses på webben! /Redaktionen

17


D A G E N S N Y B YG G A R E

Snabbspår för nyanlända företagare Tillväxtverket fördelade under hösten cirka 16 miljoner kronor till 22 projekt för att bättre och snabbare ta vara på nyanländas kompetens och erfarenhet av företagande. Pengarna användes främst till informationsoch språkinsatser, nätverk och mentorskap. Projekten hade redan varit igång under en tid och har därför potential att nå goda resultat på relativt kort tid.

18


”Tillväxtverket vill öppna dörrar och riva barriärer så att fler vågar, vill och kan bli företagare i Sverige” Språkförbistring, brist på information och avsaknad av nätverk gör det svårare för nyanlända att starta företag i Sverige. Idag är processerna för nyanländas etablering så utdragna att de skapar problem för både individer, näringslivet och samhället. Det visar Tillväxtverkets studie Migration, företagande och etablering. I studien kartläggs hur lagar och regler ser ut för asylsökande och nyanlända som vill arbeta eller starta företag i Sverige. Studien tittar även på vad reglerna får för konsekvenser och hur man kan förbättra möjligheterna för asylsökande och nyanlända att komma i arbete eller starta företag. - Sverige har ett stort gap mellan utrikes- och inrikesföddas sysselsättning, ett av de största i OECD-länderna. Det tar i genomsnitt hela fem till tio år att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt behöver Sverige kompetens och nya invånare för att vända utvecklingen med minskad befolkning på många orter och de problem som det leder till för näringslivet och offentlig service, säger Gunilla Nordlöf, generaldirektör Tillväxtverket. Exempel på insatser De flesta insatserna görs i storstadsområden men tanken är att de ska spridas över hela landet. Några exempel på pågående insatser är: • Vinnande Matchning - ett projekt i Östergötlands, Örebro och Södermanlands län som utvecklar och genomför en ny typ av matchning mellan nyanlända potentiella och Några viktiga förutsättningar som måste finnas på plats för att skapa fler vägar till arbete och företagande för asylsökande: • Det måste vara möjligt att byta spår även för dem som drivit företag under tiden som asylsökande. • Asylsökande ska kunna ta del av förberedande insatser för företagande tidigt. • Det måste bli enklare att få ett undantag från kravet på arbetstillstånd från Migrationsverket. Då kan den asylsökande få ett samordningsnummer från Skatteverket, något som krävs för att starta företag.

D A G E N S N Y B YG G A R E

”Vi kan inte förvänta oss att en stor del av de asylsökande ska kunna etablera sig på en gång på arbetsmarknaden, men betydligt fler än idag bör rimligtvis kunna göra det” Gunilla Nordlöf, generaldirektör Tillväxtverket.

existerande entreprenörer och framgångsrika svenska entreprenörer med utländsk bakgrund. • Enklaste vägen - I Västerbotten ska nyanlända genom så kallad egenanställning snabbt hitta en väg till egen försörjning. • I Skåne ska möjligheterna för nyanlända förbättras genom stöd i regionala system med inriktning på att stötta företag, • Stiftelsen Svenska Jobs and Society/NyföretagarCentrum Sverige driver ett pilotprojekt för att nyanlända bättre ska kunna ta del av informations- och rådgivarinsatser, nätverk och mentorskap. Studien visar att få asylsökande gör praktik eller har ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Endast 494 av totalt 163 000 asylsökande hade ett arbete år 2015. För företagare saknas statistik. - Vi kan inte förvänta oss att en stor del av de asylsökande ska kunna etablera sig på en gång på arbetsmarknaden, men betydligt

fler än idag bör rimligtvis kunna göra det. Det finns dock flera hinder. Ett exempel är att asylsökande företagare inte kan byta spår om ansökan avslås. Asylsökande som har varit anställda i fyra månader kan däremot, efter ett avslag, byta spår och söka arbetstillstånd. Förutom snabbspåret för nyanlända företagare behövs också förändringar av regler och samarbeten mellan fler aktörer, säger Gunilla Nordlöf. Tillväxtverkets studie visar ett svagt resultat av dagens insatser när det gäller etablering på arbetsmarknaden och företagande. Tillväxtverket vill att nyanlända får möjlighet att ta ansvar för sin egen försörjning tidigare. Då är företagande en väg dit. - Tillväxtverket vill öppna dörrar och riva barriärer så att fler vågar, vill och kan bli företagare i Sverige. Ett konkurrenskraftigt företagande och en bättre matchning på arbetsmarknaden är avgörande för att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle, avslutar Gunilla Nordlöf 19


D A G E N S N Y B YG G A R E

IFS-rådgivarna guidar dig som blivande företagare

Under 2015 fick totalt 6 286 kunder nyföretagarrådgivning. Av dessa hade 81 procent utländsk bakgrund. IFS Rådgivning syftar till att öka företagandet bland invandrargrupper samt att öka kompetensen hos den enskilde företagaren. Dagens Nybyggare har träffat två IFS-rådgivare som fått svara på vanliga frågor som ofta uppstår i ett uppstartsskede. 20

Joumana Maghamez och Sebastian van den Bergen arbetar båda som IFS-rådgivare på Almi i Värmland. Deras drivkraft är att kunna erbjuda kunderna en bättre företagsstart, att få se företagarna växa och öka sin lönsamhet samt lära kunderna att känna stolthet över det de åstadkommit. De strävar ständigt efter att ligga steget före.

råden, bjuder vi in Almikollegor eller andra relevanta rådgivare i vårt nätverk till mötet. Vi startar alltid med en kort Almiintroduktion som innehåller en behovsanalys samt presentation av så kallade ”FIRE-erbjudanden”, det vill säga erbjudanden inom: Finansiering, Innovation, Rådgivning och Externa kontakter.

Hur ser ett möte med en IFS-rådgivare ut? - När vi bokar ett kundmöte ber vi kunden att förbereda sig genom en kort presentation och skicka över eventuellt material som redan tagits fram. Om vi vet att kunden har behov bortom våra direkta arbetsom-

Vilka är de vanligaste områdena som kunderna vill ha rådgivning inom? - Det är lite olika från person till person men generellt är det praktiska uppstartsfrågor som finansiering, lokaler, köpa företag och så vidare. Vi berör även frågor


”Oftast kan kunder själva komma med idéer som löser problemen eller behoven på ett mycket bättre sätt än vad man som företagare hade kunnat göra” som företagarna inte alltid frågar om, men som ändå är mycket viktiga såsom: marknad- och kundkännedom, branschinformation, säljförmåga och lönsamhet. Vi går också igenom hur man presenterar sin affärsidé genom en affärsplan och budget för att till exempel kunna söka finansiering. Andra centrala frågor vi berör är hyresavtal för passande lokaler, skatter, förhandlingar, avtal, försäkringar och tillstånd. Vi erbjuder också Företagarskolan som är en webbutbildning, och i Värmland även en fysisk utbildning på arabiska som vi organiserar tillsammans med kommunala näringslivsansvariga, NyföretagarCentrum, Skatteverket samt andra aktörer. Genom Företagarskolan får man en bra översikt över hur man startar och driver ett eget företag. Dessutom startar vi snart utbildningen LönsamStart, en del inom projektet Tillväxt & Lönsamhet, som är en kurs i grundläggande företagsekonomi och sälj för nyföretagare som kommit igång med sitt företag. Varför behöver jag göra en marknadsundersökning och vad bör jag tänka på? - Att träffa potentiella kunder och studera sina konkurrenter ger information om kundens behov och hur de ser på dessa idag, samt ger information om alternativen som kunden har i sin omgivning. Många gånger kan man genom enkla frågor få kunder att berätta mycket om sig själva vilket ger viktiga inspel på vilka sätt man som företagare kan erbjuda lösningar. Oftast kan kunder själva komma med idéer som löser problemen eller behoven på ett mycket bättre sätt än vad man som företagare hade kunnat göra. De kan ge information om viktiga detaljer och det är därför viktigt att ställa öppna frågor och lyssna och ställa följdfrågor så att man får fördjupade kunskaper. Fråga alltid ett flertal personer både i din tänkta målgrupp men även i en kontrollgrupp, det vill säga en grupp personer som ligger lite utanför din målgrupp som kan bidra till en helhetsbild. D A G E N S N Y B YG G A R E

Hur får jag tag på en lokal/hyreskontrakt? Vilka kontakter bör jag ta? - Ju mer man kan om sin marknad, desto enklare blir det att skriva en affärsplan och budget. Denna information blir viktig när man ska välja lokal och vart man vill verka. Fastighetsägaren har många gånger bestämda strategier för vilka verksamheter de vill ha in i sina specifika lokaler och de vill även vara säkra på att du som företagare kan betala hyran under hela kontraktstiden. Därför kan man skriva en presentation av sin affärsidé till fastighetsägare. Fastighetsägarna hittar man enklast genom att kontakta sin kommun. Kommunen kan många gånger gå ut med ett meddelande till fastighetsägare för att väcka intresse eller tipsa om vilka fastighetsägare som är relevanta. Därefter säljer man som företagare in sin affärsidé hos respektive fastighetsägare. Fundera även på om du alltid måste ha en lokal eller om man kan börja med försäljning på till exempel Blocket eller via en webbutik först.

”Vår erfarenhet är att köp- och säljprocesserna är ganska lika, men skillnaden är att du står med olika intressen som köpare och säljare” Hur gör jag om jag vill börja sälja min produkt/tjänst till ett svenskt företag? - Studera potentiella kunder, konkurrenter samt branschkollegor. Till exempel via deras säljkanaler, branschföreningar, branschmässor med mera. Det finns oftast mycket att lära sig. Därefter kan du genomföra intervjuer med inköpschefer eller inköpsansvariga på diverse företag och ställa frågor om vad de anser vara viktigt när de köper produkter eller tjänster och vilka rutiner de föredrar. Var väl förberedd innan du tar kontakt och våga vara dig själv och nyfiken! Många tycker om att berätta

PROFILERNA

HAR NI FLER FRÅGOR SOM NI VILL FÅ SVAR PÅ FRÅN ALMIS AFFÄRSRÅDGIVARE? Tveka inte på att höra av er till era lokala rådgivare som ni hittar på www.almi.se.

om sig själva, sitt företag, sina kunder, kunders kunder, sina behov nu och i framtiden och sin bransch. Be om att få återkomma med ett förslag, en offert, på de produkter och tjänster som matchar kundernas behov och när de behöver ha erbjudandet. Vår erfarenhet är att man kan få en hel del hjälp av inköpare. Hur gör jag om jag vill köpa en produkt/ tjänst från ett svenskt företag? - Vår erfarenhet är att köp- och säljprocesserna är ganska lika, men skillnaden är att du står med olika intressen som köpare och säljare. Kom ihåg att oavsett om du är köpare eller säljare är det viktigt att alla vinner på affärerna. Om allting stämmer vill alla parter bygga ett långsiktigt värde.

Vilka första steg är viktiga att tänka på om jag funderar på att exportera min produkt/tjänst? - Oavsett om man säljer på en inhemsk eller utländsk marknad gäller det att ha gjort ordentliga förberedelser. Att inleda en export är nästan som att starta ett företag på nytt och kräver många förberedelser. Olika företagare kan ha olika ingångslägen beroende på kompetenser och erfarenheter men det är alltid värdefullt att ta hjälp via de regionala, nationella och internationella kanalerna som erbjuds såsom; Enterprise Europe Network (EEN), Business Sweden, Almi Företagspartner och Tullverket med flera

Joumana Maghamez och Sebastian van den Bergen

Namn: Joumana Maghamez och Sebastian van den Bergen Titel: IFS-rådgivare på Almi Företagspartner Värmland IFS-rådgivare sedan: 2016 och 2012 Det bästa med vårt jobb: Att utmana våra kunder och kunna ge en bättre start med långsiktighet, tillväxt och ökad lönsamhet. De ska känna stolthet och ha roligt på vägen!

21


D A G E N S N Y B YG G A R E

Använd lånade pengar direkt

Att kapital är en viktig faktor när det kommer till att starta och driva företag är de flesta medvetna om. Men när i uppstartsfasen behöver man tänka på att eventuellt ta hjälp med finansieringsdelen? Och vad bör man tänka på när man ansöker om ett lån? Affärsrådgivaren Joseph Daibess på Almi Företagspartner ger svar.

22

Hur vet man som företagare när det är dags att söka finansiering? - Man diskuterar det i samråd med sin affärsrådgivare på Almi och kommer fram till vad som är det mest lämpade alternativet för just dig. Man ska i första hand fokusera på det man vill göra i sitt företag och därefter titta på en lämplig finansiering. Vi på Almi skräddarsyr finansieringslösningarna tillsammans med banken utifrån företagens behov.


”För att kunna hjälpa våra kunder att bli rätt finansierade ser vi över entreprenörens och företagets förmåga att utveckla och förvalta affärsidén eller investeringen” Vad är det vanligaste ett företag behöver finansiering till? - Det är oftast i två faser företagare söker finansiering hos Almi; start- och tillväxtfasen. Det kan handla om investeringar i maskiner och utrustning samt lokaler. Men det är även väldigt vanligt att man lånar till rörelsekapitalet i både start- och tillväxtfas.

”Man ska ställa sig två frågor: Vad är det jag behöver göra för att få ett livskraftigt företag, och är jag rätt finansierad?” Finns det någon minimi- eller maxgräns för vad man kan låna från Almi? - Vi har ett mikrolån om max 200 000 kronor men inga begräsningar när det gäller företagslån. När det gäller det senare alternativet är det mer vår kassa och riskvilja som kan utgöra en begränsning. Vad bör man tänka på innan man ansöker om ett lån? - Man ska ställa sig två frågor: Vad är det jag behöver göra för att få ett livskraftigt företag, och är jag rätt finansierad? Man ska även tänka på att det kan dröja innan pengarna, eller iallafall rätt mängd pengar, börjar komma in.

Så här funkar det att söka lån hos Almi Almis lån vänder sig till företag med upp till 250 anställda i alla branscher. Utgångspunkten är att du inte kan finansiera allt du behöver på annat håll, till exempel genom banken, utan behöver ytterligare en finansiär. Lånen är marknadskompletterande. För att kompensera för den högre risken och för att inte konkurrera med bankerna tar Almi ut en ränta som ligger över genomsnittlig bankränta. Amorteringar på lånet anpassas till ditt företags utveckling och ekonomiska situation. Hela finansieringslösningen sätts vanligtvis ihop i samarbete med din bank. Den finansiella bedömningen baseras på företagets möjligheter och det viktigaste är att det finns möjlighet till utveckling och lönsamhet.

D A G E N S N Y B YG G A R E

Hur hjälper du dina kunder när det kommer till ansökning om finansiering? - För att kunna hjälpa våra kunder att bli rätt finansierade ser vi över entreprenörens och företagets förmåga att utveckla och förvalta affärsidén eller investeringen. För Almi är inte den formella säkerheten viktigast. Istället är det din affärsidés bärkraft och ledningens kompetens som väger tyngst i vår finansiella bedömning av ditt företag. Men även om vi har ett högre risktagande behöver vi en viss säkerhet i företaget, oftast i kombination med en borgen.

”Det finns ingen anledning att låna 100 000 kronor som du ”kanske” behöver om sex månader.”

Hur gör man för att ansöka finansiering hos er? - Alla ansökningar kan göras via vår hemsida www.almi.se Vilka är de vanligaste misstagen som företag gör när de söker finansiering? - Man lägger sig rätt lågt i tron att det blir lättare att få lån. Det är inte riktigt så det fungerar, för Almi är det inte så stor skillnad på 200 000 och 250 000 kronor. Vårt fokus ligger på hur genomförbar idén är och då är rätt finansiering en av de viktigaste faktorerna. Vilka är dina främsta tips om ett företag funderar på om de ska ansöka om finansiering eller inte? 1. Tänk noga igenom ditt kapitalbehov och diskutera gärna med en professionell rådgivare. 2. Höfta inte, sätt upp en budget och håll dig till den. 3. Lånade pengar skall användas direkt. 4. Det finns ingen anledning att låna 100 000 kronor som du ”kanske” behöver om sex månader.

PROFILEN

Joseph Daibess

Namn: Joseph Daibess Ålder: 46 år Titel: affärsrådgivare inom IFS Rådgivning, tidigare även finansieringsrådgivare

23


RETURADRESS IFS, Kungsholms Hamnplan 5 112 20 Stockholm

B

STARTA FÖRETAG? Nyföretagarrådgivning för dig med utländsk bakgrund Genom IFS Rådgivning får du personlig rådgivning och praktiskt stöd. Vi ger dig information om hur man startar och driver ett företag i Sverige. Vi hjälper dig att utveckla din affärsplan och att analysera marknaden. Boka ett möte med en IFS Rådgivare som själv har utländsk bakgrund och egen erfarenhet av företagande, ring 0771-55 85 00. Vi erbjuder också telefonrådgivning på persiska och arabiska, ring 0771- 55 86 00. Mer info finns på almi.se

ALMI Nyföretagen_210x280.indd 1 AVS. TMG AU,018 Box 94, 562 40 Taberg

2016-04-15 13:16

Dagens Nybyggare nr 14 2016  
Dagens Nybyggare nr 14 2016  
Advertisement