Page 1

D A G E N S

Nr 10 - 2014

Entreprenörspodden berättar historien bakom företagaren Årets Nybyggare stärker Sveriges innovationsprofil

Konferensen Nybyggare Behövs firade 5-årsjubileum

Trifa och Samar ”Svart tobak skapar driver apotek i en farlig miljö för Uppsala småföretagarna”

Kollektivavtal gynnar både anställda och arbetsgivare

Temerlan och Emanuel är Årets Nybyggare


STARTA FÖRETAG? Vi har nyföretagarrådgivning för dig med utländsk bakgrund Genom IFS Rådgivning får du personlig rådgivning och praktiskt stöd. Vi ger dig information om hur man startar och driver ett företag i Sverige. Vi hjälper dig också med att utveckla din affärsplan och att analysera marknaden. Våra IFS Rådgivare har själva utländsk bakgrund och egen erfarenhet av företagande. Per telefon kan vi erbjuda inledande rådgivning på många olika språk. Tjänsten är helt kostnadsfri. Mer information finns på almi.se/starta


L EDA R EN

M a r o un A o un , V D IF S

4 14

Framtiden – bus eller godis? VI HAR PRECIS FIRAT HALLOWEEN. Eller snarare så har barnen på amerikanskt manér klätt ut sig, knackat dörr och frågat oss vuxna ”bus eller godis”? Den frågan gäller faktiskt även det verkliga livet - för när jag tänker på framtiden så är det instinktivt med en klump i magen, men i ljusa stunder tar tilltron överhand. Jag är av naturen en positiv person och vill gärna koncentrera mig på det goda. DET KÄNNS ÄNDÅ SOM OM VALET I SEPTEMBER lämnade Sverige i något slags chocktillstånd. Opinionsundersökningarna hade kraftigt underskattat stödet för Sverigedemokraterna och regeringsbildningen blev därför svårare än vanligt. Det känns naturligtvis tråkigt att invandringen nästan enbart lyftes upp i valrörelsen som någonting negativt och som en stor kostnadsmassa. För det är långt ifrån hela sanningen. Det vet vi som arbetar med dessa frågor dagligen. TROTS ANKLAGELSER I VALRÖRELSEN och trots det nya besvärliga parlamentariska läget så visade inget annat politiskt parti någon vilja att styra med stöd av Sverigedemokraterna. Det är naturligtvis en seger för alla som tror på alla människors lika värde. Samtidigt så blev emellertid resultatet att landet nu styrs av en regering med ett historiskt lågt stöd i riksdagen. Jag tror dessvärre att den instabilitet som det innebär kommer att prägla landet under lång tid framöver. DET ÄR MYCKET SOM ÄR I OBALANS JUST NU. Ett annat dystert besked var så klart att projektet iK, vars syfte var att ge kvinnor med utländsk bakgrund bättre tillgång till rådgivning och finansiering för att starta och utveckla företag i Sverige, nu läggs ner trots mycket goda resultat. Det är tråkigt, men det är min tro och förhoppning att de erfarenheter som satsningen skapat, kommer att tas tillvara i det kommande arbetet på olika sätt. JAG HAR SAGT DET FÖRUT MEN DET TÅL ATT UPPREPAS, med rätt förutsättningar kan invandringen bli något positivt för både den enskilde och samhället. Och med rätt förutsättningar menar jag inga speciella förmåner, utan att man helt enkelt bara jämnar ut spelplanen så att alla kan agera på lika villkor. För det finns en enorm potential bland de nya svenskarna. Redan idag drivs 85 000 företag i Sverige av personer med invandrarbakgrund. Tillsammans har de drygt 250 000 anställda. Det är fantastiskt, speciellt med tanke på att dessa företagare ofta har haft mycket sämre förutsättningar i form av språkliga och kulturella skillnader, mindre kontaktnätverk och svårare att få hjälp med finansiering. Bara för att nämna några hinder. EN SAK SOM GER HOPP INFÖR FRAMTIDEN är iallafall den exportsatsning som den nya regeringen har aviserat. Det var med en nästintill euforisk känsla jag mottog beskedet att totalt 160 nya miljoner nu ska satsas på exportfrämjande åtgärder de närmaste två åren. De miljonerna kommer att behövas. TILL SIST; VID VÅR ÅRLIGA PRISUTDELNING till Årets Nybyggare, med HMK Konungen som prisutdelare, så var ledordet ”Enighet i mångfald”. Det är en mening som genomsyrar hela min profession. Det handlar helt enkelt om att enighet inte ska skapa likformighet utan mångfald och att mångfald inte ska innebära splittring. Mitt framtida fokus bygger därför på insikten om att den skillnaden berikar mänskliga interaktioner. Oavsett framtida valresultat och eventuella framgångar för partier som inte ser invandringen som något positivt kan ingen ta ifrån mig den åsikten.

16 18 INNEHÅLL Dagens Nybyggare 10/2014 4

Trifa och Samar driver apotek i Uppsala Apoteket Årsta är Apotekgruppens 156:e och drivs sedan 2012 av Trifa och Samar.

6

Konferensen Nybyggare Behövs firade 5-årsjubileum IFS arrangerade konferensen för femte året i rad.

8

Nybyggare premierades av Kungen Temerlan Mamergov och Emanuel Dohi blev Årets Nybyggare 2014.

10 Mentor - fokus unga entreprenörer Almi har på uppdrag av Näringsdepartementet under 2013-2014 drivit mentorinsatser riktade till unga entreprenörer. 12 Kollektivavtal gynnar både anställda och arbetsgivare Intervju med LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson. 14 Mötesplats Sverige - en hållplats vi inte har råd att missa Krönika signerad Belgin Fortaci, Entreprenörskaps samarbeten SEB. 16 Årets Nybyggare stärker Sveriges innovationsprofil Azad Najar har utvecklat ett instrument för titthålskirurgi. 18 Entreprenörspodden berättar historien bakom företagaren Karin Adelsköld intervjuar entreprenörer och låter de berätta sina företagshistorier. 20 Åsa Westlund ny riksdagsledamot i Näringsutskottet Från Europaparlamentet till riksdagen. 21 Länder i fokus Vi kollar närmare på Storbritannien och Finland. 23 Nybyggaren har ordet Krönika av Argavan Agida, sångerska och social entreprenör. 25 Svart tobak skapar en farlig miljö för småföretagen Svensk Servicehandel har ett tydligt budskap till den nya regeringen.

Tidningen ägs av Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum. Dagens Nybyggare utkommer med två utgåvor per år.

Maroun Aoun, VD IFS

D A G E N S N Y B YG G A R E

Ansvarig utgivare: Maroun Aoun Produktion: NAV PR • Kontakt: www.navpr.se Redaktion: Cassandra Bota, Björn Berling, Linda Forsell Johan Cronström, Jenny Aktander

3


D A G E N S N Y B YG G A R E

Trifa och Samar driver apotek i Uppsala I början av 2012 öppnade Trifa Isamil och Samar Musi ett apotek tillsammans i Uppsala. Båda kom till Sverige på grund av krig i sina hemländer, de utbildade sig och driver idag Apoteket Årsta i Årsta centrum. I år fick de även IFS utmärkelse Årets Nybyggare – Nystart i Uppsala län.

4

TRIFA KOM TILL SVERIGE 1997 tillsammans med sin familj. De var tvungna att lämna Kurdistan på grund av det rådande kriget. Hon har alltid känt en stark längtan att jobba på apotek därför var valet inte svårt när hon skulle bestämma sig vad hon ville studera. - Jag har alltid varit intresserad av att jobba på apotek, därför läste jag apoteksteknikerprogrammet. Under utbildningen fick man göra praktik på apotek och det tyckte jag verkligen kändes bra och gav mg otroligt mycket eftersom jag då fick prova på jobbet i praktiken. Men jag ville kunna mer om läkemedel och bestämde mig därför för att komplettera med att läsa till receptarie vid


”Att kunna flera språk är alltid bra eftersom vi ibland får kunder som inte kan svenska, då känns det bra att kunna prata deras språk och förklara hur de ska ta sina mediciner”

Apoteket i Årsta äger och driver Trifa och Samar sedan 2012.

Här tar Samar (t.v.) och Trifa emot IFS utmärkelse Årets Nybyggare – Nystart i Uppsala län.

Uppsala universitet. Mitt driv har alltid varit att kunna hjälpa människor till en bättre läkemedelsanvändning, berättar Trifa.

berättar dem. De möts också i intresset att kunna hjälpa fler människor till en bättre hälsa genom den kunskap dem har.

MOTIVERINGEN LYDER:

Trifa och Samar känner varandra genom sina män som är barndomskompisar. Samar kom också till Sverige på grund av krig, hon kommer dock från Libanon och har varit i Sverige sedan 2004. Hon tycker att det är roligt att äga ett företag som syftar till att hjälpa människor till bättre hälsa men var inte helt säker på om hon vågade satsa i början.

Apotek Årsta är Apotekgruppens 156:e apotek och enligt Trifa och Samar är det bästa med att driva eget att man kan påverka och fatta egna beslut. Man styr sin egen vardag och bestämmer själv hur man vill utveckla det man jobbar med. Att de tillsammans behärskar ett flertal språk är en av de styrkor som de ser i att ha utländsk bakgrund.

- Vi startade företaget i mars 2012. I slutet av min utbildning försvann monopolet på apotek och då tänkte jag och min man, Lezma Hawez, att vi kunde starta eget apotek. Han ville satsa men jag var lite osäker med tanke på att det öppnades flera nya apotek. Vi bestämde oss iallafall för att testa och funderade direkt på Årsta centrum. Det ligger bra till och har en vårdcentral nära och det är alltid bra att ligga nära en vårdcentral, säger Samar. Anledningen till att det blev just ett apotek som Trifa och Samar driver idag är bland annat för att de båda studerat till farmaceuter, D A G E N S N Y B YG G A R E

- Att kunna flera språk är alltid bra eftersom vi ibland får kunder som inte kan svenska, då känns det bra att kunna prata deras språk och förklara hur de ska ta sina mediciner. För det är såklart jätteviktigt att man förstår hur läkemedlen ska tas, berättar Trifa och Samar. Trifa och Samar fick i år ta emot IFS utmärkelse Årets Nybyggare – Nystart i Uppsala län. Priset delas ut till personer med utländsk bakgrund som valt att starta eget företag och med begränsade resurser, hårt och målmedvetet arbete, nått framgång i sitt företagande.

”Trifa och Samar startade Årsta apotek direkt efter studierna, utan tidigare erfarenhet och i en hårt konkurrensutsatt bransch. Med stort mod har de startat ett framgångsrikt företag med stadig tillväxt. Genom handlingskraft, lyhördhet och anpassning till kundernas efterfrågan har Trifa och Samar lyckats vända en svår start till en stabil och positiv utveckling.” På framtiden ser de ljust och de kommer att fortsätta jobba för att hjälpa sina kunder till en bättre läkemedelsanvändning, avslutar Trifa och Samar

PR O F I L ER N A

Trifa och Samar

Namn: Trifa Ismail och Samar Musi Ålder: 29 år och 22 år Företag: Apoteket Årsta i Uppsala Tips till personer som funderar på att starta eget: Gör det du tycker om för då kommer du göra det helhjärtat!

5


D A G E N S N Y B YG G A R E

Konferensen Nybyggare Behövs firade 5-årsjubileum Den 7 oktober arrangerades konferensen Nybyggare Behövs 2014 av stiftelsen IFS i samarbete med Tillväxtverket och Almi Företagspartner. Över 100 personer från näringslivet och den offentliga sektorn deltog och huvudfrågan som diskuterades var som tidigare år; hur ska företagare med utländsk bakgrund kunna verka på lika villkor?

Sverige är ett land med många möjligheter, men vi borde lära oss att ta tillvara på de resurser vi faktiskt har. Därför strävar IFS hela tiden efter devisen att lika möjligheter ökar tillväxten, säger Maroun Aoun, VD på IFS.

6

5-ÅRSJUBILEUMET INLEDDES MED att komikern Özz Nûjen tog upp delar ur sin uppskattade föreläsning Mångfald eller Enfald. Med humorns hjälp inspirerade han och gav förmodligen deltagarna en tankeställare. Özz visade upp små scenarion och pratade om att mångfaldsarbete i arbetslivet inte bara handlar om etnisk mångfald utan om verklig mångfald. Verklig mångfald handlar om att inkludera alla typer av människor oavsett utseende, kön, sexuell läggning och ålder. Konferensens huvudtalare var den internationella och uppskattade föreläsaren Ratna Omidvar, leader of Ryerson Maytree Global Diversity, Ryerson University. Hon anlände direkt från Kanada och tog upp stora och små skillnader mellan Sverige och Kanada. Ratna är ordförande i Maytree som är en privat stiftelse som främjar jämlikhet och välstånd. Under hennes ledning har Maytree blivit känt för sitt engagemang för att utveckla samt att genomföra program och politiska lösningar som rör invandring, integration och mångfald i såväl arbetslivet som styrelserummet.


tet e om projek Bota prat ad ammans med a dr an ss Ca tills betydelse iK och dess son. Nisha Nils n re ga ta före

Maroun Aoun, VD IFS, belyser vikten av ett inkluderande näringsliv där alla har samma möjlighet att starta och driva företag i Sverige. Komike rn Öz z N ûjen bjö delar ur d p å må sin före nga skra lä sning tt Mångfa ld eller E med nfald.

Founder , Thomas Lind, S Assistans AB IG a, tionsbyrå . ika inz un Ga na mm a ko stod av Iri to, Lingua Franc kit Se Dagens panel be n do an Group och Br Riddarholmen

- Sverige är ett land med många möjligheter, men vi borde lära oss att ta tillvara på de resurser vi faktiskt har. Därför strävar IFS hela tiden efter devisen att lika möjligheter ökar tillväxten, säger Maroun Aoun, VD på IFS. Under hela konferensen fanns också en panel på plats som kommenterade dagens innehåll och kom med relevanta frågor. Panelen bestod av Irina Gainza, IGS Assistans AB, Thomas Lind, Founder Riddarholmen Group och Brandon Sekitto, Lingua Franca kommunikationsbyrå.

D A G E N S N Y B YG G A R E

Dagens program innehöll bland annat en presentation Ratna Omidvar, lea der of Ryerson Maytr av kandidaterna för priset ee Global Diversity Ryerson Universit y , blir avt ackad på sce n av IFSs VD Marou Ao un efter sitt uppsk Årets Nybyggare som n att ade föredrag. varje år delas ut av IFS. Kandidaterna fick gå upp på scenen och berätta om hur de blivit framgångsrika företagare och vilka hinder de stött på under sin entreprenörsresa. Vinnarna premierades senare av Hans Majestät Kung Carl XVI Gustaf på Kungliga slottet i Stockholm

Konferensen ägde rum 7 oktober på City Conference Centre - Norra Latin, Stockholm. Över 100 personer från näringslivet och den offentliga sektorn deltog under dagen.

7


D A G E N S N Y B YG G A R E

Temerlan och Emanuel är Årets Nybyggare Under hösten delade IFS sedvanligt ut priset till Årets Nybyggare på Kungliga slottet i Stockholm. Med priset lyfter man fram goda exempel och premierar vår tids nybyggare. Årets Nybyggare 2014 är Temerlan Mamergov och Emanuel Dohi, som båda fick ta emot utmärkelsen av prisets beskyddare Hans Majestät Kung Carl XVI Gustaf. PRISET ÅRETS NYBYGGARE DELAS UT i två kategorier, Nystart och Pionjär. Årets Nybyggare - Nystart tilldelas en entreprenör med utländsk bakgrund som under en mycket kort tid i Sverige och med begränsade resurser startat och utvecklat ett företag. Priset Årets Nybyggare- Pionjär tilldelas personer med utländsk bakgrund som bott i Sverige under en längre tid och lyckats etablera ett starkt och lönsamt företag. Vinnaren av priset Årets Nybyggare – Nystart gick i år till Temerlan Mamergov som driver 8

företaget Standart Bygg & Platt AB. Företaget har idag 22 anställda och omsätter 30 miljoner kronor. Motiveringen till priset lyder: ”Temerlan Mamergov flydde kriget i Tjetjenien och kom till Sverige 2004. Efter att ha genomgått en yrkesutbildning som plattsättare tog entreprenörsresan fart. Insteget blev en praktikplats som blev en provanställning och som i sin tur resulterade i en fastanställning. 2008 startade han sitt företag, som underleverantör åt sin

Bakgrund till priset I arbetet att lyfta fram goda exempel och förebilder instiftade IFS, 1999, Hans Majestät Kung Carl XVI Gustafs pris till Årets Nybyggare. Det är ett pris som årligen delas ut till två företagare med utländsk bakgrund som har lyckats överkomma alla hinder och startat samt utvecklat ett företag. Priset ska förutom att lyfta fram företagsamma individer med invandrarbakgrund även försöka bryta den stereotypa bild många har om invandrarföretag. Man vill genom priset få omvärlden att förstå de speciella omständigheter som gäller för många invandrare som väljer företagande som försörjningsmodell. Med priset vill IFS inte bara hedra duktiga svenska företagare med utländsk bakgrund utan även belysa de speciella svårigheter dessa företagare kan möta.

f.d. arbetsgivare. Idag har han 22 anställda och omsätter 30 miljoner kronor. Förutom att driva sitt egna företag äger han idag 50 procent av sin gamla arbetsgivare. Han har en tydlig plan och har strategiskt positionerat sig på marknaden genom att köpa in sig i flera företag som gynnar Standart ABs leveransförmåga. Totalt genom sitt eget bolag och genom olika äganden uppgår omsättning idag till mer än 100 miljoner kronor. Nu sker även en etablering i Norge. Hans motto är: sluta gnäll och kämpa.”


Vinnarna för 2014 Temerlan Mamergov, Årets Nybyggare – Nystart, och Emanuel Dohi, Årets Nybyggare – Pionjär.

”Jag är väldigt glad och väldigt stolt över det här priset, man kan säga att det är den bästa dagen i mitt liv” - Jag är väldigt glad och väldigt stolt över det här priset, man kan säga att det är den bästa dagen i mitt liv. Jag hade inte alls förväntat mig att detta skulle hända mig, men nu var det min tur, säger en lycklig Temerlan Mamergov. Årets Nybyggare – Pionjär gick i år till Emanuel Dohi med IT-företaget Dohi Sweden AB. Han kom till Sverige 1986 från ett kommuniststyrt Rumänien. Han startade sitt företag 2009 i ett litet garage på ett industriområde i Umeå. Med en stor vision och hårt arbete har Emanuel lyckats utveckla företaget som idag har 65 anställda och en omsättning på cirka 80 miljoner kronor. Motiveringen till priset lyder: ”Emanuel Dohi är en sann serieentreprenör, såsom 6-åring kom han från Rumänien och har levt efter sin fars motto ”Gör alltid ditt bästa, varje gång, i allt du gör”. Han startade sitt första företag direkt efter universitet, därefter har fler företag startats och idag äger och driver han Dohi Sweden AB, som är ett digitalt mediehus. Företagets framgång bygger på att utveckla och uppfinna tjänster och/eller produkter som man själv tror på för att sedan produktifiera och realisera kommersialisering med kunden. En strategi som lönat sig och inneburit att företaget sedan starten 2009 kontinuerligt vuxit och år för år redovisat vinst. 2014 beräknas företaget omsätta cirka 80 miljoner kronor med 65 anställda. Emanuel Dohi driver sitt företag utifrån

Tidigare vinnare av Årets Nybyggare

D A G E N S N Y B YG G A R E

”Det känns helt fantastiskt att få det här priset, både för mig och mina medarbetares vägnar”

en stark vision om att ständigt utmana och utveckla. Han engagerar sig även i att främja entreprenörskap genom att stödja andra att våga ta steget. ” - Det känns helt fantastiskt att få det här priset, både för mig och mina medarbetares vägnar. Att få ett erkännande som nybyggare och pionjärer är fantastiskt eftersom vi tycker att det är det sanna ordet av entreprenörskap. Entreprenör har blivit lite av ett ”modeord” på sistone och vi tycker att det mer ska likställas med nybyggare. Folk som vågar ge sig ut i det okända och vågar bryta ny mark, speciellt för oss som jobbar i den digitala världen, känns verkligen som pionjärer, säger Emanuel

Den nationella nomineringskommittén består av: Nomineringskommitténs ordförande f.d. Landshövding Östergötland Björn Eriksson Direktör Gustav Douglas, Latour Direktör Gunvor Engström, f.d. landshövding Blekinge län Direktör Salvatore Grimaldi, Grimaldi Industrier Direktör Ali Karimi, Pars Gruppen Koncernchef Göran Lundwall, ALMI Direktör Björn Rosengren, Kinnevik Direktör Mats Torstendahl, SEB Direktör Ayad Al Saffari, Ur & Penn Nomineringskommitténs ständige sekr. Rafael Bermejo, YUMP

2013 Milan Rupertsson, Ifab AB (Nystart) Emad Bayoumy, Pyramidbageriet (Pionjär) 2012 Ghazi Fourati, Mekafrance (Nystart) Mara Maric, Orsa Lamellträ AB (Pionjär) 2011 Victoria Strömbäck, Återvinningslösningar i Norr AB (Nystart) Vasilios Zoupounidis, Sales Competence AB (Pionjär) 2010 Jangir Maddadi, Jangir Maddadi Design Bureau AB (Nystart) Ashkan Pouya och Saeid Esmaeilzadhe, Serendipity Innovations AB (Pionjär) 2009 Layla Naseh, LN:s Hygienteam AB (Nystart) Shadi Bitar och Ninos Malki, Earbooks AB (Pionjär) 2008 Rafed Mustafa, Tigris Bilservice (Nystart) Remziye Inanc, Järva Tolk (Pionjär)

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

Omsorgshuset i Stockholm Ikaros Industriprodukter AB Alem Teknik AB Nordy Kemi AB Game Shop AB Haklime Hassan Meer Wali Baloch Osam Karam Nana Yaa Mesch

9


D A G E N S N Y B YG G A R E

MENTOR

–fokus unga entreprenörer Näringsdepartementet har gett Almi Företagspartner i uppdrag att under 2013-2014 driva mentorsinsatser med fokus på unga entreprenörer med tillväxtpotential. Målet om 120 mentorpar är redan uppfyllt och syftet med satsningen är att synliggöra och öka andelen företag med tillväxtpotential som drivs av unga. Dagens Nybyggare har träffat Marlene Hagenrud, ansvarig för programmet, Mentor Fokus unga entreprenörer, samt Sofia Asklöf, egenföretagare och deltagare i programmet.

10

SATSNINGEN VÄNDER SIG TILL unga entreprenörer som har ambitionen att växa och nå nya marknader samt erbjuda dessa stöd och kompetensutveckling för att öka tillväxten i deras företag. Med benämningen ung entreprenör syftar man till entreprenörer som är 30 år eller yngre vid uppstarten av mentorskapet. Efterfrågan på programmet har redan överträffat det måltal som var satt från början.

”Det är otroligt roligt att se att så många unga entreprenörer har ambitionen att utveckla sina företag”

- Med programmet vill regeringen att fler företag som drivs av unga ska kunna växa och därmed även anställa fler. Måltalet om 120 mentorpar är redan fyllt vilket såklart glädjer oss enormt. Förutom det ettåriga mentorsamarbetet inbjuds adepterna till att delta vid regionala nätverksträffar i samverkan med vårt ordinarie mentorprogram. Vi ser verkligen hur mentorprogrammet bidrar till våra deltagares företagsutveckling, berättar Marlene Hagenrud, ansvarig för programmet.

Genom Mentor Fokus unga entreprenörer får deltagaren ta del av en, från näringslivet, erfaren persons kunskaper, erfarenheter, kontakter och nätverk. Man ges även möjligheten att delta vid två nationella

Marlene Hagenrud, projektledare för Mentor Fokus unga entreprenörer.

nätverksträffar som syftar till att kompetensutveckla och skapa förutsättningar för ett utökat nationellt nätverk. De får även ett utbildningsstipendium om 10 000 kronor för en styrelseutbildning. Dessa mervärden lockar och intresserar presumtiva adepter, menar Marlene.


Mer om Bia AB Bia AB tillverkar Bia Bädden – den mjuka hundbädden som är marknadsledande i Skandinavien. De tillverkar även mjuklek till förskolor och skolor såsom gymnastikmattor, kuber att bygga med, vilmadrasser med kudde-täcke-örngott, detta under varumärket MJUKLeko. Samtliga produkter från Bia AB är tillverkade i Sverige och fria från giftiga ftalater, flamskyddsmedel, bly och brom.

”Tack vare mentorprogrammet har jag blivit mer strukturerad med mina mål, jag har uppdaterat min marknads- och affärsplan, samt blivit mer noga med att hålla mig på spåret” Sofia Asklöf, VD och ägare av Bia AB.

Målet har varit att matcha ihop 120 mentorpar men Almi har idag 128 mentorpar som deltagit i programmet. Kärnan i programmet är att hitta en perfekt matchning mellan mentor och adept. - Det är otroligt roligt att se att så många unga entreprenörer har ambitionen att utveckla sina företag. Vi matchar adept och mentor utifrån både fakta men också ”magkänsla”. Vi utgår från adeptens behov samt mentorns kompetens och erfarenheter samt deras personligheter. Matchningen är verkligen A och O för ett fungerande mentorskap, säger Marlene. Sofia Asklöf är en av deltagarna som började programmet i mars 2014. Sofia har drivit eget företag i fyra år och kände att hon behövde en nytändning och någon att bolla idéer med som inte har insyn i verksamheten och kunde komma med konstruktiv kritik. - Tack vare mentorprogrammet har jag D A G E N S N Y B YG G A R E

blivit mer strukturerad med mina mål, jag har uppdaterat min marknads- och affärsplan, samt blivit mer noga med att hålla mig på spåret. Jag har också initierat flera nya projekt som jag nu hoppas ska ge avkastning. Jag har blivit mer taggad att driva och utveckla företaget vidare. Ibland behöver man som företagare en boost för att orka fortsätta, det känner jag att jag har fått nu, berättar Sofia Asklöf, egenföretagare och deltagare i programmet. Förhoppningen är att deltagare som Sofia ska kunna ge inspiration till andra kvinnliga företagare som vill utveckla sitt företag. Att erhålla en mentor och ha någon att bolla idéer med kan visa sig vara ett riktigt framgångsrecept som fler borde ta till vara på. -Lite av en besvikelse har varit det låga antalet kvinnliga deltagare som ansökt. I den rekryteringsinsats som gjordes

initialt identifierades ett flertal kvinnliga entreprenörer som var intresserade men av olika anledningar resulterade endast ett fåtal av dessa i ett deltagande i denna särskilda mentorsatsning. Almi har därför öppnat upp för att utöka måltalet och rekryterar fler kvinnliga entreprenörer, avslutar Marlene

Satsningen är en del av Almis Mentorskapsprogram och faller under Mentor Utveckla Företag. Nationellt var måltalet 120 unga entreprenörer men 128 har matchats i nuläget. Adeptkriterierna är: • Entreprenör som är 30 år eller yngre vid uppstart av mentorskapet • Ägare eller delägare av aktuellt adeptföretag • Omsättning om minimum 2 miljoner kronor • Bedöms ha tillväxtpotential Deltagaravgiften är 1000 kr exklusive moms.

11


D A G E N S N Y B YG G A R E

Att teckna kollektivavtal är inte en självklarhet för alla arbetsgivare, trots de många förmåner som dessa innebär för de anställda. Genom ett kollektivavtal får den anställde ett kompletterande försäkringsskydd vid sjukdom, arbetsskada, arbetslöshet och dödsfall i yrkesverksam ålder. Man får också en avtalspension som kompletterar den allmänna ålderspensionen.

Kollektivavtal gynnar både anställda och arbetsgivare HUR VIKTIGT DET ÄR ATT HA kollektivavtal aktualiserades återigen vid den senaste tidens arbetsplatsolyckor. Genom kollektivavtal får en anställd en mängd försäkringar som i många fall kan vara nödvändiga. Till exempel finns Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, som är en försäkring som gäller vid arbetsskada. - Det får inte ske att någon går till jobbet och inte kommer hem mer, det får bara inte hända. För att förhindra detta finns det 12

mängder med kombinationer av åtgärder såklart. Jag tycker att det är viktigt att stärka skyddsombuden, utbilda arbetarna mer och öka kunskapen inom framför allt byggnationer som är ett väldigt skadedrabbat område. Olyckor kommer alltid att ske men genom kollektivavtal och större insikt i skyddsåtgärder tror jag att det i större utsträckning går att undvika en del olyckor, säger Torbjörn Johansson, avtalssekreterare på LO.

Mindre företag med få anställda ser ibland inte värdet i att teckna ett kollektivavtal. Men det är oftast arbetsgivaren som har mest att tjäna på att ge sina anställda kollektivavtal, menar Torbjörn. Genom det får man många försäkringar till rabatterat pris. Han tror också att anledningen till att många mindre företag inte tecknar kollektivavtal är för att de inte har fått rätt information och därmed inte förstått hur viktigt det är.


Tänk på: Det är kollektivavtalet som är grunden! Finns det kollektivavtal på din arbetsplats omfattas du automatiskt av avtalsförsäkringarna. Om din arbetsgivare inte har tecknat kollektivavtal eller har försäkringsavtal med Fora AB, är det stor risk att du saknar både försäkringsskydd och avtalspension.

Avtalsförsäkringar inom LOs och Svenskt Näringslivs avtalsområde - Avtalsgruppsjukförsäkringen, AGS - Trygghetsförsäkring vid arbetsskada,TFA - Omställningsförsäkringen (Omställningsstöd och Avgångsbidragsförsäkringen, AGB) - Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL - Avtalspension SAF-LO inklusive premie befrielseförsäkring - Föräldrapenningtillägg, FPT (start 2014) Avtalsförsäkringarna omfattar alla som är anställda på en arbetsplats med kollektivavtal. Man behöver alltså inte vara medlem i facket. Men utan den höga anslutningsgraden till facket skulle man varken ha fått eller kunnat behålla dessa försäkringar.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA – om du blir skadad i jobbet Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, är en försäkring som gäller vid arbetsskada. Vilka ersättningar du kan få beror bland annat på vilken typ av arbetsskada du har råkat ut för.

”Att teckna kollektivavtal gör man både för sin egen och sina anställdas skull”

- Genom kollektivavtal ingår en hel del försäkringar inom LOs och Svenskt Näringslivs avtalsområde som är viktiga och som ger de anställda en trygghet om något oförberett skulle hända. Det behöver inte bara handla om en olycka utan kan lika gärna handla om sjukdom eller föräldraledighet. Till exempel finns Premiebefrielseförsäkringen i kollektivavtalet. Denna säkerställer att du inte förlorar pensionsrätt när du är sjuk, har graviditetspenning eller är föräldraledig med föräldrapenning i samband med barns födelse, berättar Torbjörn. En annan fördel med kollektivavtal är att ingen av parterna kan göra som de vill utan man blir omsluten av ett gemensamt regelD A G E N S N Y B YG G A R E

Har du rätt till TFA-ersättning?

verk och detta bidrar till en bra relation på arbetsplatsen. - Att teckna kollektivavtal gör man både för sin egen och sina anställdas skull. Har man kollektivavtal så regleras många av de frågor som annars måste regleras på något annat sätt. Man stabiliserar både sin egen och sina anställdas vardag samtidigt som det också ger förtaget en seriositetsstämpel ute på den offentliga marknaden, avslutar Torbjörn

PROFILEN

Torbjörn Johansson

Namn: Torbjörn Johansson Ålder: 51 år Titel: avtalssekreterare LO

Försäkringen har ingen kvalifikationstid, utan försäkringsskyddet gäller från första anställningsdagen för skador som orsakats av olycksfall i arbetet, arbetssjukdomar, färdolycksfall och vissa smittsamma sjukdomar. Sedan gäller försäkringen så länge du är anställd och i vissa fall även efter det att din anställning har upphört. Om du skadas vid besök på din arbetsplats när du är sjukskriven, kan du omfattas av TFA efter beslut i TFAnämnden.

Premiebefrielseförsäkring Premiebefrielse innebär att den som ska betala in en premie för en försäkring slipper göra det i vissa situationer. En premiebefrielseförsäkring är en försäkring som går in och betalar den aktuella premien under den tiden. För Avtalspension SAF-LO är det arbetsgivaren som betalar in premien. Om du är sjuk eller föräldraledig, betalar arbetsgivaren ingen lön. Då finns heller inget underlag att betala in pensionspremien på. Utan den premiebefrielseförsäkring som finns i kollektivavtalet skulle du gå miste om pensionsrätt i dessa situationer. Men det gör du alltså inte, eftersom premiebefrielseförsäkringen övertar arbetsgivarens pensionspremiebetalningar.

13


D A G E N S N Y B YG G A R E

Mötesplats SVERIGE - en hållplats vi inte har råd att missa Går Sverige miste om nya arbetstillfällen? Saknas det arenor för att matcha ihop utländska företag med svenska partners? Och hur viktig är matchningen för vår arbetsmarknad? Belgin Fortaci, SEB, funderar över framtiden och får i retur ett återkommande svar; Mötesplats Sverige.

JAG HAR FUNDERAT PÅ EN SAK PÅ SISTONE; jag undrar om Sverige går miste om nya arbetstillfällen och skatteintäkter för att det inte finns, såvitt jag kan se, tillräckligt många bra och naturliga ställen att matcha ihop företag på? Almis program Mentor – Fokus Import och Export är ett lovvärt initiativ som jag håller tummarna för, men vi måste skapa en större scen för dessa möten. Under det senaste året har jag träffat flera utländska företag och entreprenörer som vill etablera sig i Sverige, men som har haft svårt att hitta partners. Varför är det så. Och behöver det vara så?

14


En annan rapport som nyligen togs upp i Dagens industri pekar på att vi 2030 kommer att ha stor brist på kunskap och arbetskraft i Sverige. Nyligen pratade jag till exempel med en turkisk entreprenör på flyget från Istanbul till Stockholm. Han berättade att han hade åkt fram och tillbaka ett par gånger mellan länderna för att söka en partner för etablering i Sverige. Intressant tänkte jag – ett företag som vill etablera sig i Sverige betyder fler jobb och svenska skatteintäkter. På min fråga om hur han blivit bemött av myndigheter och organisationer (sådana som man måste ha kontakt med för etablering i Sverige) kom svaret snabbt: han upplevde att han hade blivit väl bemött. Däremot hade han fortfarande inte hittat någon partner varför etableringen stannat på ritbordet. Jag har försökt att undersöka det lite, hur man som utländsk företagare hittar svenska partners, men det är svårt att snabbt hitta smidiga vägar. Samtidigt konstaterar Institutet för Näringslivsforskning (IFN) i sin senaste rapport att investeringar av utländska företag i Sverige är väldigt viktiga för att säkerställa sysselsättning, löneutveckling och näringslivsutveckling i en allt mer globaliserad värld. Myndigheten Tillväxtanalys, som hör till Näringsdepartementet, berättar i sin senaste årsrapport att antalet utlandsägda företag i Sverige minskade med 498 stycken under 2013 till totalt 13 571. Antalet anställda i de utländska företagen minskade med 8 714 personer till totalt 630 626. De flesta av de utländska företagen, 87 procent, var små med färre än 50 anställda. Det stärker ju min tes att en väl fungerande matchmaking, eller matchning, är en allt viktigare fråga gentemot de utländska företagen, men också gentemot de svenska för att på så sätt kunna hitta nya partners som kan föra in nytt blod i verksamheten. En annan rapport som nyligen togs upp i Dagens industri pekar på att vi 2030 kommer att ha stor brist på kunskap och arbetskraft i Sverige. Även om det talas om arbetslöshet på grund av en automatiseringstrend, är det vi kommer att se egentligen ett matchningsproblem, menar Johan Stahre, professor och chef för avdelningen produktionssystem på Chalmers tekniska högskola, som intervjuas i artikeln.

Om Temerlan Mamergov fått hjälp av matchmaking vet jag faktiskt inte, men under alla omständigheter är hans resa som företagare smått fantastisk. Temerlan Mamergov kom till Sverige från Groznyj i Tjetjenien, på flykt undan krig i hemlandet. I slutet av 2004 fick han sitt uppehållstillstånd och – efter en SFI-kurs och praktik som plattsättare – har han nu med råge etablerat sig i byggbranschen. Idag är Temerlan Mamergov delägare i sex olika byggbolag som totalt omsätter 120 miljoner kronor. Imponerande och inspirerande! Årets Nybyggare torde vara ett av Sveriges viktigaste och roligaste priser. Det delas ut varje år ut av kung Carl XVI Gustaf på Stockholms Slott och priset går till en entreprenör med utländsk bakgrund som med begränsade resurser startat sitt företag och gjort en strålande resa. En av de som hyllades i år var alltså entreprenören Temerlan Mamergov som startade sin plattsättningsfirma 2007 som han sedan 2009 omvandlade från enskild firma till aktiebolag, omsättningen sedan dess gått spikrakt uppåt. Temerlan representerar en målgrupp som flera länder i Europa prioriterar just nu; små och medelstora företagare. Vinnova lade exempelvis närmare en halv miljard kronor på att skapa innovationskraft och tillväxt i små och medelstora företag under 2014. Samtidigt har EU:s nya forskningsprogram Horizon 2020 ett mycket större fokus på de små och medelstora företagen jämfört med tidigare satsningar.

automatiseras istället. ”På samma sätt som det oavlönade hemarbetet, barnpassningen och äldrevården blev riktiga jobb med riktiga löner i den förra förändringsvågen är det nu dags att börja diskutera vilka aktiviteter som för tillfället görs oavlönat som samhället är villigt att sätta pris på”, skriver trendspanaren Bengt Wahlström på sin blogg. Hur ska vi agera och vilka helt nya yrken tillkommer då? Är det ”körsång, flugfiske, fotbollsträning, ledsagning, medmänsklighet eller något annat som idag känns lika främmande att utföra som lönearbete som barnpassning kändes för 50 år sedan”, som Bengt Wahlström formulerar det? Kanske är det spelbranschen och rymdindustrin som är de nya heta framtidssuccéerna? Det är så klart mycket oro kring en så här stor förändring av arbetsmarknaden och det finns stora frågor att lösa. Men ett gott entreprenörskap är A och O för att människor ska våga ta risker och driva utvecklingen framåt. Här finns många chanser för Sveriges duktiga entreprenörer att hitta sina nischer och nya affärer, och en sak är säker: Temerlan Mamergov och andra nybyggare i landet har en viktig roll i hur bra vi lyckas ställa om Sverige i de kommande utmaningarna. De kan visa vägen framåt. Och samtidigt som vi ritar den kartan så bygger vi en scen också; Mötesplats Sverige

Det kan behövas. Färska siffror och fakta visar nämligen att den svenska arbetsmarknaden står inför en dramatisk förändring - vartannat svenskt yrke behövs inte om tjugo år, eftersom det kan

BELGIN FORTACI Entreprenörskapssamarbeten SEB


D A G E N S N Y B YG G A R E

Årets Nybyggare stärker Sveriges innovationsprofil

Årets Nybyggare, Årets innovatör och nu också Årets Västeråsare. Azad Najar, som är uppvuxen i irakiska Kurdistan, var färdigutbildad läkare när han kom till Sverige 1995. Det dröjde inte länge förrän Azad klarade de tester som krävdes för att få utöva sitt yrke igen. Fritiden ägnade han åt innovationer inom avancerad medicinteknik. Med mycket begränsade resurser har Azad under de senaste åren dels utvecklat instrument för titthålskirurgi, dels ett konstgjort hjärta.

16


Med små medel har han lyckats med något riktigt stort - två häftiga innovationer som i förlängningen kan bidra till att rädda tusentals liv världen över. Det är fantastiskt bra gjort!

- ALMI HAR STÖTTAT MED GODA RÅD och varit motorn för att få finansiering till mina projekt. Enligt min uppfattning är det en fantastisk organisation, otroligt viktig för alla entreprenörer, säger Azad Najar. Redan som litet barn demonterade Azad sina leksaker för att förstå hur ingenjörerna tänker. Det tekniska intresset gav honom med åren en allt högre kunskap om mekaniska lösningar. Med det mänskliga hjärtat som förebild började han år 1999 att utveckla en unik hjärtpump och tillsammans med Gunnar Nihlén, tidigare ingenjör på ABB, startades bolaget Scandinavian Real Heart. Under våren 2014 ska ett antal djurstudier genomföras för att fastställa att det implanterbara hjärtat fungerar felfritt och ger färre komplikationer än dagens alternativ. Målet är att utföra den första operationen på människa inom cirka tre år. Behovet av alternativ till donationshjärtan är enormt i hela världen. Stärkt av det lyckade hjärtprojektet gav Azad sig på nästa utmaning. Vid den här tiden hade han börjat sin anställning som läkare vid urologkliniken på Västmanlands sjukhus Västerås. I sitt arbete som kirurg hade Azad uppmärksammat problemet med att lägga suturer vid titthålsoperationer. För att klara av att sy med den konventionella tekniken behöver kirurgerna åratals med träning. Med de nya instrument som Azad har utvecklat inom företaget Laprotech AB räcker det med någon timmes utbildning. Till sin hjälp har han bland annat haft sina bägge bröder, maskiningenjör Bilend Najar respektive Nizar Najar. De byggde upp en egen verkstad för att ta fram prototyper i syltunn metall. Mycket tankemöda ligger bakom vart och ett av de tre instrumenten, garanterar Azad. Tack vare personliga kontakter på Västeråsbolaget Digital Mechanics kunde prototyperna vidareutvecklas i plast till en rimlig kostnad. År 2009 var det dags att kommersialisera projektet. Konsultbolaget Engavility som fick uppdraget att certifiera sutureringsinstrumenten D A G E N S N Y B YG G A R E

”Azad är i allra högsta grad med och förstärker bilden av Sverige som ett föregångsland när det gäller medicinska innovationer” Raymonda Saade (tv) och Azad Najar (th).

gick in som partner. Instrumenten bedöms av branschen ha en stor potential och lanseras nu framgångsrikt i såväl Skandinavien som övriga Europa. Titthålskirurgi jämfört med öppen teknik ökar patientens säkerhet, medför kortare sjukhusvistelse, snabbare återhämtning och mindre ärr.

- En annan positiv följd är att läkarens tid kan användas mer effektivt, säger Azad som för närvarande arbetar halvtid som överläkare och halvtid som egenföretagare. Raymonda Saade, IFS-rådgivare i Mälardalen lyfter fram Azad Najar som en sann entreprenör och en lysande förebild för både svenska och utlandsfödda innovatörer och entreprenörer. - Azad är i allra högsta grad med och förstärker bilden av Sverige som ett föregångsland när det gäller medicinska innovationer. Med små medel har han lyckats med något riktigt stort - två häftiga innovationer som i förlängningen kan bidra till att rädda tusentals liv världen över. Det är fantastiskt bra gjort

PR O F I L EN

Azad Najar

Namn: Azad Najar Ursprung: irakiska Kurdistan Aktuellt: Har under de senaste åren utvecklat instrument för titthålskirurgi.

17


D A G E N S N Y B YG G A R E

Entreprenörspodden berättar historien bakom företagaren Under våren 2014 lanserade den prisade komikern och entreprenören Karin Adelsköld Entreprenörspodden - en pod om livet som företagare. Dagens Nybyggare har träffat två entreprenörer som är ambassadörer för kvinnors företagande och som medverkat i podden.

de startade företag. Jag tycker vi saknar berättelser där man fått följa med bakom själva företagandet och fått höra mer om livsresan och om valen man stod emellan, misstagen man gjorde och varför man är där man är idag, berättar Karin Adelsköld. Under fem av de inledande åtta avsnitten får vi följa två företagare, Li Holmberg och Irina Gainza.

ENTREPRENÖRSPODDEN ÄR EN POD där livet som företagare lyfts upp och man får följa med i hur resan när man startar eget kan se ut. Tillväxtverket finansierar podden. Karin Adelsköld är själv ambassadör för kvinnors företagande och tycker att det är viktigt att inspirera, ge tips och att lära av andra.

Irina kommer ursprungligen från Labinsk som är en liten stad i södra Ryssland. Redan som liten blickade hon alltid framåt och hade siktet inställt på vad som skulle komma. När det var dags för universitetet flyttade hon till Sankt Petersburg för att läsa ekonomi. Här träffade hon sin blivande man och ödet såg till att de 1993 hamnade i Sverige.

- Jag älskar att höra andra företagare berätta sina historier om hur och varför

- Sju år senare startade jag ett assistansföretag vid sidan om min anställning som

18

redovisningsekonom på TeliaSonera. Det hela började av en tillfällighet. En bekant till mig bad om hjälp med en ansökan till Försäkringskassan om personlig assistans eftersom hennes kompis hade en son med funktionsnedsättning. Det hela ledde till att jag fick starta företaget som skulle ta hand om assistans åt pojken, berättar Irina som driver IGS Assistans AB. Idag driver Irina sitt företag med över 300 anställda. Hon menar att det finns ett behov av mångfald av utförare inom branschen personlig assistans. Privata aktörer är lika viktiga som kommunala, kooperativa och andra företagsformer. Alla dessa former bidrar till att personer med funktionsnedsättningar kan välja den utförarform de mest litar på och har störst förtroende för. Företaget hon leder idag gör skillnad vad gäller att tillvarata funktionshindrades valfrihet.


Foto: Lieselotte van der Meijs.

Varför ska man lyssna på din pod, Karin Adelsköld? - För att bli inspirerad, få tips och lära sig av andra. För mig har andras historier varit avgörande för att jag ska orka driva eget. Det är så speciellt att vara sin egen och att höra andras erfarenheter både stärker och inspirerar.

- Mitt intresse för entreprenörskap tror jag kommer från min vilja att utveckla mig som person, att ta på mig nya utmaningar och att förverkliga mina drömmar. Att jobba med människor, framför allt i servicebranschen, innebär ett ständigt utvecklande eftersom det pågår ett konstant samspel med medarbetare, kunder och andra intressenter och målet är att de ska vara nöjda. Så i grund och botten vill jag ge människor chansen att känna sig nöjda, uppskattade, hörda och sedda. Ja, man bjuder på det bästa av sig själv med andra ord, säger Irina. IGS Assistans AB sysslar med personlig assistans för personer med funktionsnedsättningar. Att som kvinna med utländsk bakgrund ha startat ett sådant företag, menar Irina, var onekligen en vågad handling. - Det främsta hindret jag stötte på var inte nödvändigtvis av byråkratisk eller ens språklig karaktär, utan handlade framför allt om de potentiella kundernas förtroende. Denna bransch sköttes under många år av kommunal regi och när privata aktörer kom in i bilden var skepsismen stor, och ännu större om företaget leddes av personer med utländsk bakgrund. Tack vare systematiska satsningar på kompetenta assistenter, en god arbetsmiljö och en kvalitativt hög assistans till våra kunder fick vi sakta men säkert åtnjuta högre och högre

Irina Gainza Solenzal

förtroende från både våra befintliga och potentiella kunders sida, fortsätter Irina. Något av det svåraste med att starta företaget, tycker Irina, var att se helheten. Det krävdes många års arbete för att skapa struktur i verksamheten, ett arbete som gick ut på att skriva ner arbetsprocesser och rutiner så att alla medarbetare på detaljnivå vet vad de ska syssla med. Att hushålla med företagets resurser var inte heller lätt med tanke på att företaget vill ge både kunder och assistenter den allra bästa servicen. Irina jobbar också ständigt hårt för att upprätthålla en god arbetsmiljö. Närmast på Irinas agenda står att vidareutveckla sitt ledarskap; att ha tid för reflektion och eftertanke och inte minst för att vara till hands för sina medarbetare. Hon vill också förenkla sitt arbetssätt för att kunna ha en bättre överblick över verksamheten. Li kommer ursprungligen från Kina och kom till Sverige 1989 tack vare kärleken. 2006 började hon driva företaget EKCOM som erbjuder svenska företag inköpskompetens i Kina. - EKCOM’s affärsidé går ut på att erbjuda inköpskompetens och etableringshjälp åt svenska företag genom att ha personal på plats både i Kina och Sverige. Vi vill minimera riskerna och maximera möjligheterna för att våra kunder ska få en bättre lönsamhet i sin affärsutveckling. De senaste tre åren har vi byggt upp en organisation och ett nätverk i båda länderna och jobbat hårt med strukturoch marknadsplan för att få till en expansion. Jag är övertygad om att de erfarenheter jag har och de nätverk jag byggt upp, kan gynna svenska företag och bidra till deras affärsutveckling.

PROFILEN

Irina Gainza Solenzal

Namn: Irina Gainza Solenzal Ålder: 50 år Företag: GS Assistans AB Familj: make och två barn Motto: Allteftersom! Tips till blivande företagare: Hinder är till för att övervinnas; utan dem växer varken företaget eller dess ledare.

D A G E N S N Y B YG G A R E

Lis intresse för entreprenörskap säger hon kommer hemifrån, men hon har också inspirerats av människor som hon mött längs vägen. Att driva eget är oftast inte bara en rak väg utan det är många gånger rätt osäkert också, menar Li. - Det har många gånger varit osäkert om jag exempelvis kan ta ut en hel månadslön. För att försöka lösa detta har jag varit noga med att hushålla med pengarna och vara försiktig med utgifterna. Men det svåraste med att starta eget är nog ändå att våga ta steget ut i det okända, och vetskapen om att man hela tiden måste vara aktiv och driva företagets utveckling framåt. Det jobbar vi hårt med varje dag, säger Li. Just nu planerar Li att starta upp en ny verksamhet i en helt annan bransch. Hon är fortfarande en aning hemlighetsfull men berättar att hon kommer satsa på produkter som hon brinner för och som når ut till en bred målgrupp. - Det bästa med att driva eget är att jag äger min egen tid och kan satsa på saker och människor som jag tror på. Det är det som är min drivkraft, berättar Li Li Holmberg

PROFILEN

Li Holmberg

Namn: Li Holmberg Ålder: 48 år Företag: EKCOM AB Familj: två döttrar och en särbo Motto: Vill man mycket så blir det mycket, vill man ingenting så blir det ingenting. Tips till blivande företagare: Var hjälpsam, jobba långsiktigt och ge inte upp!

19


D A G E N S N Y B YG G A R E

Dagens Nybyggare möter ny riksdagsledamot i Näringsutskottet 29 september 2014 blev Åsa Westlund utsedd till ledamot i riksdagens Näringsutskott. Åsa har tidigare bland annat suttit i Europaparlamentet i många år men ser nu fram emot sitt nya uppdrag. Som ny ledamot hur känns det att ha kommit in i riksdagen? - Det är både roligt och ansvarsfullt. Ibland känns det lite overkligt att jag nu är en av de 349 ledamöterna i Sveriges riksdag. För mig var det ett stort steg att engagera mig politiskt. Där jag växte upp kände jag ingen som var politiskt aktiv så att jag skulle hamna här fanns så att säga inte på kartan när jag tänkte på hur mitt liv skulle bli.

Vad gjorde du tidigare? - Jag har suttit i Europaparlamentet i tio år efter att ha blivit inkryssad via en uppmärksammad personvalskampanj 2004 då jag hade stöd av bland annat f.d. statsministern Ingvar Carlsson. I Europaparlamentet har jag haft förmånen att arbeta med miljö- och klimatfrågor, vilket var fantastiskt meningsfullt och roligt. Tidigare var jag ordförande för s-studenter.

Är det en stor omställning att gå från EU-parlamentet till riksdagen? - Ja och nej. Mycket är lika. Andra saker helt olikt. I Europaparlamentet är friheten som enskild ledamot större, i riksdagen är man mer en del av ett lag.

”I Europaparlamentet är friheten som enskild ledamot större, i riksdagen är man mer en del av ett lag”

Färre kvinnor än män startar företag och många med invandrarbakgrund möter olika typer av hinder på vägen mot eget företagande. Anser du att det krävs extra resurser för att exempelvis öka kvinnors företagande, och ha en jämnare spelplan för att personer med annan etnisk bakgrund ska ha samma grundförutsättningar för att kunna starta företag? - Ja, det anser jag absolut. Alla ska ha lika möjligheter och det kräver ibland olika former av stöd. Sverige har allt att vinna på att allas möjlighet att utveckla sina idéer och företagande tas tillvara. Mycket i samhället styrs av de normer och föreställningar som vi alla bär med oss om kön och utländsk bakgrund. De här normerna gör att vissa diskrimineras och jag anser att det behövs aktiva insatser för att bryta den diskrimineringen

PROFILEN

Åsa Westlund

Namn: Åsa Westlund Ålder: 38 år Akademisk bakgrund: magisterexamen i statsvetenskap samt juridikstudier Familj: man och tre barn Favoritbok: Fortfarande Per-Anders Fogelströms Stockholmsserie. Annars älskar jag deckare. Favoritfilm: Just nu är Legofilmen favoriten hemma. Håller även för vuxna. Favoriträtt: Spaghetti och köttfärssås Motto: Jag ska göra det jag kan

20


Länder i fokus Typisk mat i Storbritannien

Storbritannien Huvudstad: London Officiellt språk: engelska Valuta: brittiskt pund Folkmängd: cirka 63 miljoner Yta: 244 820 km² Tidsskillnad: en timma före Sverige Statschef: Drottning Elisabeth II

FISH N’CHIPS Fish n’ chips är panerad fisk med pommes frites. I engelska kuststäder var det vanligt att fiskarna stekte fisk i hamnen. I mitten av 1800-talet lade man till pommes frites, och bodarna flyttade sedan upp till gatorna i städerna. Där blev fiskarnas vardagsmat engelsmännens nationalrätt.

Regeringschef: premiärminister David Cameron, sedan 2010 Största exportländer: Tyskland, USA och Frankrike (2012) Största importländer: Tyskland, USA, och Kina (2012) Storbritanninens export till Sverige: 72 miljarder SEK Sveriges export till Finland: 90 miljarder SEK

Många stora svenska industriföretag och flera av de största svenska affärsbankerna är sedan länge representerade i London.

STEK MED YORKSHIREPUDDING På söndagarna äter många brittiska familjer stek till middag, till exempel rostbiff. Den engelska rostbiffen ska stekas med sin fettkant kvar. Ofta gräddas Yorkshirepuddingen under stekgallret så att köttsaften kan droppa ner över puddingen och ge den extra smak.

PAJER Något som är mycket populärt i det brittiska köket är pajer. De kan ha en söt fyllning av olika frukter, krämer och ost, eller vara fyllda med bland annat kyckling, bacon, biff, svamp med mera. Cottage pie är en traditionell paj gjord på kött, grönsaker och täckt med potatismos.

Storbritanniens tunnelbanesystem, var det första och största underjordiska systemet i världen, men är också det mest opålitliga och kostsamma.

SVERIGE ÄR STORBRITANNIENS 11:e största handelspartner. De viktigaste exportvarorna är; råmaterial, bränsle och verkstadsprodukter (främst personbilar, bussar, lastbilar, bilkomponenter och telekom). Många stora svenska industriföretag och flera av de största svenska affärsbankerna är sedan länge representerade i London. Den svenska exporten till Storbritannien uppgick under 2012 till 90 miljarder SEK, vilket motsvarar 7,7 procent av den totala svenska exporten.

Storbritannien kommer på sjätte plats i världen när det gäller ölkonsumtion. 99 liter per capita gäller för det törstiga ö-riket. Sverige kommer på 35:e plats med 50,1 liter (2010).

Storbritannien intog därmed en fjärdeplats på listan över Sveriges viktigaste exportmarknader, endast överträffat av Tyskland, Norge och Finland. Sveriges export till Storbritannien består till största delen av verkstadsprodukter (personbilar, bussar och truckar) och andra tillverkningsprodukter, samt läkemedel, trä, papper, petroleumprodukter och metaller. Storbritanniens export av livsmedel och mode har ökat de senaste åren och blir allt intressantare på den brittiska marknaden. Den svenska importen från Storbritannien uppgick under 2012 till 72 miljarder SEK, vilket motsvarar 6,6 procent av den totala svenska importen. Det gör Storbritannien till Sveriges femte viktigaste importkälla

VISSTE DU ATT... … 90 procent av världen någon gång varit invaderade av Storbritannien? Bara ett fåtal länder, Sverige inräknat, har sluppit en invasion av Storbritannien. … Drottning Elizabeth II är Storbritanniens hittills äldsta monark och statsöverhuvud för sexton självständiga stater och deras besittningar? … Storbritannien är den näst mest framgångsrika nationen i Eurovison Song Contest efter Irland, med sina fem segrar? De delar andra platsen med Sverige, Frankrike och Luxemburg. Källor om Storbritannien: www.landguiden.se • www.swedenabroad.com • www.recept.nu

D A G E N S N Y B YG G A R E

21


D A G E N S N Y B YG G A R E

Starta företag Information och vägledning från myndigheterna

Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på?

Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag?

Driva Jag driver företag. Hur gör jag det på bästa sätt?

Utveckla Jag vill utveckla mitt företag. Hur kan jag gå vidare?

Avveckla Jag ska avveckla mitt företag. Hur går det till? 2 Starta företag

22


Våga tro på dig själv JAG GAV ALDRIG UPP. JAG LYCKADES TA MIG UR de negativa hinder som försökte stoppa mig. Jag vågade drömma stort.Allt detta tänkte jag på när jag satt på Landvetters flygplats på väg till min första internationella intervju för en av USAs största tidningar. Efter det skulle jag direkt till Nordisk Forum, den största mässan för kvinnors nätverk, för att jag under flera års hårt arbete blivit en röst för dem röstlösa kvinnorna. Jag har jobbat med musik i snart tretton år men har aldrig fått någon bekräftelse hemma i Sverige. Trots det gav jag aldrig upp och 2010 blev jag uttagen till årets största musiktävling som anordnades i London, Googoosh Music Academy. Jag vann inte tävlingen men fick hundratals mail varje vecka från tjejer och killar som berättade om hur de såg mig som sin förebild och de berättade också om sin svåra kamp med att vara konstnär eller bara vara en kreativ entreprenör i vissa länder och även att det kunde vara ett hot för dem att vara artister. Detta är ett problem som inte så många människor är medvetna om. Genom min passion, drivkraft och strävan att förändra situationer för kvinnor i Iran använde jag konstnärliga medel för att sprida deras historia. Jag såg det som min plikt att kämpa med dessa frågor. Tjejerna gavs möjligheten att berätta om sin historia för att kunna bearbeta sin kamp om hur det är att leva som en tjej och ung kvinna i Iran. Genom att jag kontinuerligt stöttade kvinnorna hjälpte det dem att utveckla sitt självförtroende och självsäkerhet. Jag visste inte hur allt skulle gå till men jag väntade inte utan valde att direkt börja jobba.Timmar, dagar och tusentals samtal från dessa kvinnor gjorde mig mer målmedveten och jag kämpade ännu mer. Jag fann Berättarförmedlingen Tellus som tillsammans med mig sammanställde allt från layout, text, översättning och marknadsföring. Efter tre år kunde jag släppa min bok Zan som betyder kvinna.Jag började samtidigt jobba på en dokumentärfilm som handlar om kvinnliga konstnärer i Iran. Eftersom jag aldrig hade jobbat med film fick jag ta vara på varje dag för att lära mig mer kring ämnet. Jag kollade på klipp, läste böcker, gick på kurser och studerade filmer. Jag fick avslag från alla projektansökningar men det medförde bara att jag ännu mer ville bevisa vad jag kunde. Jag lyckades få ihop pengar till att resa till Iran och hittade ett team att jobba med men det var otroligt tufft, speciellt som kvinna att övertala män som skulle jobba för mig. För kvinnor som jobbade i filmindustrin var det omöjligt att få tag på. Jag hade en stark vision och inget fick stå i vägen för mig och min film. Allt det jag kämpat för och bevisat för alla som avrådde mig till att följa mina drömmar ledde bland annat till att jag idag är ambassadör för UN Women Sweden. Det är en ära och en viktig roll och ett ansvar jag kommer att bära med mig genom alla mina projekt. Jag vill lära ungdomar att i ung ålder våga drömma och tro på sig själva som entreprenörer och på sin kreativa talang. De ska veta att ett nej kan leda dig till någonting annat, ett annat mål, och att alltid försöka tänka globalt. Det krävs en människa för att börja förändra världen. Första steget, tro på dig själv. Bli ditt största fan. För nu ska du bevisa för dig själv och hela världen att du vågar ta steget, att tro på dig själv Argavan Agida, sångerska och social entreprenör

D A G E N S N Y B YG G A R E

23


D A G E N S N Y B YG G A R E

Länder i fokus Specialiteter i Finland Finlands kök har influerats av det ryska, det svenska och de kontinentala köken. Några av deras specialrätter är:

Finland Huvudstad: Helsingfors Officiellt språk: finska och svenska Valuta: euro (EUR) Folkmängd: 5,3 miljoner Yta: 338 000 km² Tidsskillnad: ingen

KARJALANPIIRAKKAN Är man på besök i Finland kan det hända att det bjuds på en av Finland specialiteter Karjalanpiirakkan. Det är en karelsk pirog som är gjord av rågdeg och kan vara fylld av ris eller potatis. Rätten serveras oftast tillsammans med äggröra.

KALAKUKKO Detta är en traditionell rätt från östra Finland och består av fläsk, fisk och mörk rågbröd. Även denna rätt är som en pirog och äts ofta vid festliga tillfällen.

MAKSALAATIKKO Leverlåda eller korvkaka (på svenska) är en finländsk maträtt som vanligtvis njuts till vardags. Rätten består av mald ungnötslever och en gröt gjord på ris, samt russin. Många lokala variationer med till exempel stekt lök förekommer. Dessa ingredienser blandas ihop och gräddas i ugnen i en så kallad ”låda” (ugnsform). Som tillbehör till maträtten brukar man ofta servera lingonsylt.

Det finns cirka 2 000 000 bastur i Finland. Den bästa bastutemperaturen är runt 80°C

Statsminister: Jyrki Katainen (sedan 2011) Största exportländer: Sverige, Ryssland och Tyskland Största importländer: Tyskland och Ryssland Finlands export till Sverige: 23,4 miljarder SEK, 2012 Sveriges export till Finland: 31, 7 miljarder SEK, 2012

År 2012 var Sverige Finlands viktigaste exportland.

SVERIGE OCH FINLAND ÄR VÄLDIGT LIKA i sin industriella struktur vilket leder till såväl konkurrens som till att länderna samarbetar. Flera finska och svenska företag som verkar på

Timmer, pappermassa och papper är bland annat några av Finlands viktigaste exportvaror.

samma marknad har försökt stärka sin ställning på den nordiska, europeiska och globala marknaden genom att gå samman. Två goda exempel på detta är TeliaSonera och Nordea. År 2012 var Sverige Finlands viktigaste export- Finland är världsledande inom telekomutrustning. land, efter det följde Ryssland och Tyskland. Finlands viktigaste exportvaror är bland annat telekomutrustning och maskinprodukter, papper, pappersmassa och timmer, glasvaror, rostfritt stål och keramik. Inom området telekomutrutning är de världsledande

VISSTE DU ATT... … i Finland finns cirka 188 000 sjöar. … Finland var en del av Sverige under 700 år. ... av Finlands befolkning är omkring 6 procent svenskspråkiga. … i Finland regleras summan på dina fortkörningsböter utifrån hur mycket du tjänar. … Finland till ytan är Europas åttonde största land. Källor: www.finland.se • www.business-sweden.se • www.europa.eu • www.finnbay.com

24


”Svart tobak skapar en farlig miljö för småföretagarna” Svensk Servicehandel har ett tydligt budskap till den nya regeringen: - Ta handlarnas villkor och säkerhet på allvar. Diskussionen kring den illegala handeln måste börja föras på en annan nivå än enbart skatter och prisjusteringar. Vi måste värna om dem som möter problematiken med smuggling varje dag, säger Bengt Hedlund, VD svensk Servicehandel, till Dagens Nybyggare. Fast pris på cigaretter och seriemärkning på paketen är två av de främsta kraven.

D A G E N S N Y B YG G A R E

25


D A G E N S N Y B YG G A R E

”Buset har för länge sedan insett att cigarettsmuggling är en lukrativ affärsidé. Nu måste våra politiker inse allvaret en gång för alla” Bengt Hedlund, VD svensk Servicehandel.

JANUARI 2014; EN LASTBIL ANLÄNDER från Polen till Trelleborg lastad med 7,2 miljoner cigaretter. Tullverket noterade att den hade ett så kallat skatteupplag i Västra Frölunda som slutdestination. Dessutom hade företaget markerat att cigaretterna redan anlänt till skatteupplaget. Tullverket valde därför att följa efter lastbilen som istället för att åka mot Göteborg körde mot Stockholm. I Jönköping stoppades därför lastbilen, chaufförerna greps och lasten beslagtogs. Två dagar senare upprepades nästan exakt samma händelseförlopp i Malmö. Sammanlagt tror polisen att enbart denna liga försökt, och till viss del även lyckats, föra in 108 miljoner cigaretter avsedda för den svarta marknaden vilket innebär 152 miljoner kronor i undandragna avgifter. Huvuddelen av cigaretterna har tillverkats i en fabrik i Lublin i Polen men leveranser har också kommit från Italien. I början av november

Byt ut dagens ”högsta pris” mot ett fast pris på försäljning av tobak. 26

”Som läget är nu är det ett totalt fokus på de legala frågorna, inte de illegala” väcktes åtal i Göteborgs Tingsrätt och sex personer riskerar nu fleråriga fängelsestraff för en av de största cigarettsmugglingarna i svensk historia. Bengt Hedlund tror emellertid att detta bara är en droppe i havet. Den svarta handeln med tobak i Sverige beräknas leda till att staten varje år förlorar cirka 2 miljarder kronor i uteblivna skatteintäkter. Det motsvarar närmare cirka 800 miljoner cigaretter. Värst drabbat är Skåne och städerna med färjetrafik till Polen och Baltikum. Skatteverkets uppskattning att var åttonde cigarett som säljs över disk i Sverige är olaglig. Svensk Servicehandel och IFS har i år inlett ett samarbete som bland annat går ut på att IFS via sina kanaler ska informera företagare med utländsk bakgrund om hur handlare i branschen ska undvika den illegala handeln, de risker den medför och varför man bara bör förlita sig på seriösa grossister. - Som läget är nu är det ett totalt fokus på de legala frågorna, inte de illegala. Vi vet alla att tobak är en farlig produkt, men väljer ändå bara att debattera hur man ska göra för att den ska kosta mer. Inte hur de kriminella elementen ska hanteras och detta leder till att väldigt många av våra handlare blir lidande.

Bengt Hedlund efterlyser nu åtgärder från den nya regeringen. De två primära är: • Inför serienummer och skattemärkning på tobakspaketen i samband med införandet av EMCS. Det skulle göra att inte bara varje transport av tobaksvaror kontrolleras ur punktskattehänsyn vid frakt inom Sverige, utan också att varje enskilt paket försågs med märkning så att såväl myndig-

Det finns tre varianter av illegala cigaretter: • Piratkopior. Ren och skär förfalskning som oftast tillverkas i Asien. Inte speciellt vanligt i Sverige, men det förekommer. Den här produkten kan vara direkt livshotande då den inte genomgått några som helst kontroller. • Cigaretter ej avsedda för den svenska marknaden. Omöjliga att upptäcka och spåra utan serienummer. • Cheap Whites. Okända märken som inte hinner skattebeläggas innan de försvunnit bort från marknaden.


”Jag kan erkänna att cigarettsmugglingen fått stå tillbaka lite till förmån för att stoppa narkotikan, men det ena ska ju inte behöva utesluta det andra” heter som handlare och konsumenter kan försäkra sig om att skatt är betald och att varan är laglig. Det skulle göra varan spårbar från införseln i landet till försäljningen till konsumenten. • Byt ut dagens ”högsta pris” mot ett fast pris på försäljning av tobak. Det skulle motverka att oseriösa handlare erbjuder tobak till extremt låga priser. Givet att tobaksskatten idag uppgår till 1,41 kronor per cigarett exklusive moms blir skatten för ett standardpaket 35 kronor. För att kunna betala skatt, tillverkningskostnader, distribution samt marginaler för handlaren och tillverkaren menar vi att det är misstänkt om cigaretter säljs till ett pris som ligger under 42 kronor.

- Jag kan erkänna att cigarettsmugglingen fått stå tillbaka lite till förmån för att stoppa narkotikan, men det ena ska ju inte behöva utesluta det andra. Det är ur flera aspekter viktigt att få bukt med det här problemet och när branschens egna företrädare kommer med förslag lyssnar jag mer än gärna. Naturligtvis ska våra handlare ha en trygg och säker arena att verka på. Kollegan i Näringsutskottet, Helena Lindahl näringspolitisk talesperson för (c) säger: - Vi ser att det kan finnas ett samband mellan skattehöjningar och ökad illegal smugg-

- Problemet med fast pris enligt många politiker och ekonomer är att marknadsekonomin sätts ur spel, men tobak och smuggling är så laddat att man borde kunna göra ett undantag, säger Bengt Hedlund. Med tanke på att smugglingen eskalerar och att avkastningen går till annan kriminell verksamhet så måste man från politiskt håll höja blicken och agera å det snaraste.

Christer Engelhardt, ledamot Näringsutskottet.

ling och försäljning av till exempel alkohol och tobak. För att veta omfattningen och behovet av insatser när det gäller den här typen av smuggling, behöver vi veta mer. Därför vill C tillsätta en införselutredning för både alkohol och tobak. Det innebär att vi ska ta reda på hur det illegala inflödet påverkar marknaden och vilka insatser som behövs för att stävja problematiken. Helena Lindahl fortsätter: - Svensk Servicehandels förslag på åtgärder som serienummer och fast pris kan vara en del av de lösningar som en utredning måste få pröva. - Buset har för länge sedan insett att cigarettsmuggling är en lukrativ affärsidé. Nu måste våra politiker inse allvaret en gång för alla. Vi representerar många seriösa småföretagare som är värda betydligt mer stöttning, säger Bengt Hedlund

Christer Engelhardt (s) är ledamot i Näringsutskottet och menar att man från politiskt håll kan göra mer i frågan och välkomnar Bengt Hedlunds åtgärdsförslag. Helena Lindahl näringspolitisk talesperson, Näringsutskottet.

D A G E N S N Y B YG G A R E

27


Mentorskapsprogram - inom import och export för företagare med utländsk bakgrund Almi Företagspartner har fått i uppdrag av Näringsdepartementet att under 2013-2015 driva mentorinsatser där syftet är att öka andelen företagare med utländsk bakgrund som exporterar eller importerar. Samtidigt ska programmet dra nytta av dessa invandrarföretagares kompetens och kontaktnät för att främja svensk export på nya marknader. MÅLGRUPPER

Satsningen är en del av Almis Mentorskapsprogram och faller under Mentor Utveckla Företag. Målgrupperna man strävar efter att nå är: • Företagare med utländsk bakgrund som har förutsättning och/eller viljan att importera eller exportera. • Företagare med utländsk bakgrund som vill utöka sin import eller export. • Företagare utan utländsk bakgrund som erhåller en mentor med utländsk bakgrund. En mentor som har kompetensen och kontaktnätet i sitt forna hemland kan hjälpa små och medelstora svenska företag att komma in på nya marknader vad gäller import eller export. Målet är att få igång 450 mentorpar under perioden. Av dessa skall eftersträvas att minst 40 procent är kvinnor. Genom detta Mentorskapsprogram får du hjälp av en kunnig person från näringslivet som har lång erfarenhet av företagande, import och export samt hur man gör affärer. Mentorn hjälper dig under strukturerade former att utveckla ditt företag och nå tillväxt, ökad omsättning och att komma in på nya marknader. Läs mer om Mentorprogrammet - Utveckla företag och anmäl ditt intresse på: almi.se/mentor

- Fokus import och export -

Dagens Nybyggare nr. 10 2014  
Dagens Nybyggare nr. 10 2014  
Advertisement