Page 1

•P o r t r e a d y w d i s g r i f i a d o b e r s o n . •G a n e i c h b o d y n d i s g r i f i o p e r s o n r h a i d d e f n y d d i o y t r y d y d d

p e r s o n s e f‘ f e ’n e u ‘ h i ’ : e . e . M a e e ’ n f a c h g e n e i t h a fd a o b r y d i ’ w g i l y d d … •C o f i w c h y t r e i g l a d a u p a n f y d d w c h y n s ô n a m y p e r s o n :

b a c h g e n t r e i g l a d m e d d a la r ô l‘ e i ’ m e r c h t r e i g l a d l l a e s a r ô l‘ e i ’ •Y p e t h c y n t a fi ’ w g y n n w y s y w d i s g r i f i a d o y m d d a n g o s i a d y

p e r s o n w y n e b a c o s g o ’ r c o r f f . •D a n g o s w c h p a f a t h o b e r s o n o l i a e t h s y d d g a n y p e r s o n a s u t

m a e ’ n y m a t e b ib o b le r a i l l . •M a e g a n b a w b f f o r d d a r b e n n i g o d d w e u d p e t h a u , s o n i w c h

a m r a io ’ u d y w e d i a d a u . •M e d d y l i w c h a m h a n e s i o n d i d d o r o ls y ’ n a d r o d d s t o r ia m y

p e r s o n . •D e f n y d d i w c h a n s o d d e i r i a u d i d d o r o la g w a h a n o le r m w y n

d i s g r i f i o ’ r p e r s o n : e . e .l l a i s m e l f e d a i d d … c o r f fc y h y r o g . . . •C e i s i w c h d d e f n y d d i o c y m a r i a e t h a u ig r e u d a r l u n :

e . e .d w y l y g a i d y n d i s g l e i r i o f e ls ê r y n y n o s . . . •D a n g o s w c h b e t h y w b a r n p o b le r a i l la m y p e r s o n . •M a e ’ n w a i t h l l e n y d d o lf e l l y d e f n y d d i w c h i a i t h f f u r f i o l . •D e f n y d d i w c h b a r a g r a f f a u t r e f n u s .

BY  

• Ganeichbodyndisgrifiopersonrhaiddefnyddioy trydydd person sef‘fe’neu‘hi’: e.e. Maee’nfachgeneithafdaobrydi’wgilydd… • Cofiwchytreigladaupa...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you