Page 1

W r th fy n e g ie ic h b a r n a rn o fe lr h a id c a e lc y n llu n tr e fn u s : •

D e c h re u w c h g y d a p h a ra g ra ffc y ffre d in o l: -e n w ’rlly fr,y ra w d u r,ym a th o ly fra ’rc la w r.

Y n a rh o w c h g ry n o d e b o ’rp rifd d ig w y d d ia d a u : -p e id iw c h a g a ila d ro d d ys to riig y d .

T ra fo d w c h yc y m e ria d a u : Y d y n n h w ’n g re d a d w y ,y n a m lo c h ro g ? O e s g w rth d a ro rh w n g c y m e ria d a u ? O e s g w rth g y fe rb y n ia d rh w n g c y m e ria d a u ? Y d y ’rc y m e ria d a u ’n d a tb ly g u ’n yn o fe l?S u t?

T ra fo d w c h yn a ra tifa c h y n llu n y n o fe l: Y d y ’rp lo ty n g re d a d w y ?P a m ? Y d y ’ru c h a fb w y n ty n g y ffro u s ?P a m ?

T ra fo d w c h yc ry fd e ra u a /n e u ’rg w e n d id a u : Y d y ’rlly fry n d d a ?P a m ? Y d y ’ra n tu ry n s y m u d y n g y fly m ? O e s d ig o n o d e n s iw n y n yn o fe l?B le ? O e s u n rh y w b e th y n w a e ly n y n o fe l?B e th ?

T ra fo d w c h y ra rd d u ll-c o fiw c h d d y fy n n u a c e s b o n io e u llw y d d ia n t: Y d y ’rd d e ia lo g y n d d id d o ro l? O e s y n a n o d w e d d io n a rd d u lla rb e n n ig ?

G o rffe n n w c h g y d a p h a ra g ra ffc y ffre d in o l: O e s g a n y ra w d u rrh y w n e g e s a rb e n n ig ? Y d y ’rn o fe ly n d w e u d rh y w b e th a m y ra w d u r? F y d d ylly fry n b o b lo g a id d ? A tb w yfy d d e ’n a p e lio ?

BV  

Ynarhowchgrynodebo’rprifddigwyddiadau: -peidiwchagailadroddystoriigyd. Dechreuwchgydapharagraffcyffredinol: -enw’rllyfr,yrawdur,ymatholyfra’...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you