Page 1

Y d w i w e d i … ? v

r h o i fy n g h y fe ir ia d a r y d d e ?

v

n o d i’r d y d d ia d y n g y w ir ?

v

r h o i e u c y f e ir ia d n h w a r y c h w it h ?

v

d e fn y d d io A n n w y l S y r , ?

v

r h o i t e it l y lly t h y r ?

v

r h a n n u f y lly t h y r y n b a r a g r a f f a u ?

v

c y f lw y n o f y n e g e s y n g lir ?

v

d e f n y d d io ia it h f f u r f io l, g y w ir ?

v

c lo i’r lly t h y r y n a d d a s ? e .e . Y r e id d o c h y n g y w ir ,

v

g w ir io f y s illa f u ?

BU  

v cyflw yno fy n eg es yn g lir ? v rh oi teitl y llyth yr ? v g w irio fy silla fu ? v rh a n n u fy llyth yr yn b a ra g ra ffa u ? v rh o...