Page 1

Ydw i w edi … ? r hoi’r w ybodaeth mew n tr efn ? defnyddio r hifau i ddangos tr efn ? defnyddio tr efn a dilyniant ? e.e. Yngynta f... Yn a i l ... Yna … defnyddio ber fau gor chmynnol ? e.e. Pei di wch, Rhowch, Cofi wch defnyddio br aw ddegau byr ? r hoi pennaw d ac isbennaw d ? gw ir io fy sillafu ?

BK  

defnyddio trefn a dilyniant ? e.e. Yn gyntaf... Yn ail... Yna… defnyddio brawddegau byr ? rhoi pennawd ac isbennawd ? defnyddio rhifau i dda...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you