Page 1

Dyma’r sym bolau y bydd yr at hrawon yn eu defnyddio wrt h farcio eich gwaith. Bydd eich athro yn cylchu unrhyw gam gym eriad ac wedyn yn nodi un o’r sym bolau isod ar ochr chwith y dudalen i egluro bet h sydd o’i le. Beth yw ystyr y symbolau?

S

Cam gymeriad Sillafu

P

Angen P aragraff newydd

T

Cam gymeriad Treiglo

A

Cam gymeriad Atalnodi

G

Mae Gramadeg y frawddeg yn w allus

AD  

A Camgymeriad Atalnodi T Camgymeriad Treiglo S Camgymeriad Sillafu Dyma’r symbolau y bydd yr athrawon yn eu defnyddio wrth farcio eich gwait...

Advertisement