Page 17

Forord Vores plan var at skrive en revideret opdatering af Hvad er værd at kæmpe for - i skolen? (What’s worth fighting for in your school?1) Denne bog udgav vi første gang for mere end 20 år siden. Da opdagede vi en helt ny verden, der fik os til radikalt at gentænke, hvad der er værd at kæmpe for nu. For os er resultatet en grundlæggende genpositionering af hele undervisningsprofessionens fremtid. I denne bog vil vi forsyne lærere og dem, der arbejder med lærere, med indsigter, ideer og handlingsforslag, der på dramatisk vis vil forbedre fremtidens samfund og generationer. Vores bog handler ikke om smuler af alternativer og krummer af håb i nogle få klasseværelser eller skoler her og der. Den handler ikke om at producere eller forberede nogle få unge og entusiastiske lærere, der kan løfte humøret hos alle. Den handler heller ikke om at køre ledere gennem en fødekæde som forberedelse til at erstatte dem, der vil gå på pension. Den handler ikke engang om at skabe et parallelt system af nye privatskoler og deres internationale kloner, som alle lover at bryde med bureaukratiet i lokale skoledistrikter. Vores bog handler meget mere om en fælles transformation af det offentlige undervisningssystem, som alle lærere og ledere på alle skoler er en del af. Det handler også om, hvordan man sikrer sig dette gennem en ny strategi, som kan opfange de manges engagement og kunnen: styrken i professionel kapital. I vores oprindelige bog fremhævede og roste vi passionen i og formålet med undervisning – de ting, der let bliver overset i standardmålinger og forbedringsindsatser, men som giver undervisning nærvær, og som bliver ved med at tiltrække folk til arbejdet på trods af alt andet. Vi sagde, at man var nødt til at behandle lærere med værdighed, som folk, der har karrierer og liv, ikke blot som nogle, der udfører tingene og skal præstere resultater. Vi opfordrede også lærere og skoleledere til at nedbryde væggene ind til klasseværelsets isolation og i stedet gøre undervisning til noget, man samarbejder om, en kollegial profession – ikke bare fordi dette er professionelt understøttende, men fordi det også forbedrer elevernes læring og præstationer. Det er disse centrale temaer, vi er vendt tilbage til i denne bog, hvor vi har opdateret dem, så de passer til og adresserer en ny undervisningsverden med professionelle læringsfællesskaber, evidensinformeret beslutningstagning og gennemgribende reformer. Det er imidlertid endt med, at vi er kommet til at kritisere og udfordre selve undervisningsprofessionens hele natur og fremtid. Når vi gør det, så er det, fordi vi mener, at vi står over for den største udfordring i lærerprofessionens historie i mere end 50 år.

15

Professionel_kapital_indmad.indd 15

01/03/16 08.28

Profile for Dafolo Forlag

Professionel kapital  

I denne skelsættende bog gør to af verdens førende uddannelsesforskere op med myter, fejlslagne reformer og hurtige snuptagsløsninger i udda...

Professionel kapital  

I denne skelsættende bog gør to af verdens førende uddannelsesforskere op med myter, fejlslagne reformer og hurtige snuptagsløsninger i udda...