Page 1

20102011 Werkblaadje: hoe plant een gezin zijn budget?

DaphnĂŠ Gaudens


Opdracht 1: de budgetplanner Moeilijke woorden:  Omniumverzekering = autoverzekering : Verzekering voor alles die volgende schadegevallen aan uw auto dekt: Brand, diefstal,glasschade, eigen materiële schade  Hypothecaire lening: geldlening waarbij men een onroerend goed (vb huis) als onderpand neemt. Men doet dit als zekerheid van terugbetaling 

Verkeersbelasting: een belasting die je betaalt over het bezit van een voertuig. De belasting hangt af van het gewicht, soort voertuig en brandstof van de auto.

Milieuheffing: belasting op de vervuiling van het milieu

Syntheseopdracht 1: 1) Lees de tekst aandachtig 2) Vul de budgetplanner in Let op! De cijfers moet je berekenen voor een jaar, niet per maand

Opdracht 2: inkomsten volgens huishoudbudgetenquête 2008 Inkomen uit arbeid Inkomen uit beleggingen Inkomen uit sociale vergoedingen Toevallige inkomens Teruggave belastingen Beschikbaar inkomen

21976.00 4667.00 10567.00 476.00 437.00 38123.00

Opdracht 3: de armoederisiscodrempel Armoederisicodrempel voor een eenpersoonshuishouden Armoederisicodrempel voor een gezin van twee volwassenen met twee kinderen Gemiddeld beschikbaar inkomen voor een persoonshuishouden

2

€ per maand € 966

€ per jaar € 11 592

€ 2029

€ 24 348

€ 1609.42

€ 19 313


Berekening van het armoederisico De armoededrempel is gelijk aan 60% van het mediaan beschikbaar inkomen op individueel niveau. Dat wordt als volgt berekend: 60% van €19.313 per jaar maakt voor een alleenstaande een drempel van €11.588 per jaar of afgerond €966 per maand. Die drempel wordt voor gezinnen niet zomaar vermenigvuldigd met het aantal gezinsleden. Vanuit het principe dat gezinsleden kosten en bestedingen delen wordt een tweede volwassene in een gezin maar voor de helft meegerekend (factor 0.5) in de berekening van de armoededrempel en kinderen (<14 jr.) maar voor een factor 0.3. De armoededrempel voor een gezin bestaande uit twee volwassenen en twee kinderen wordt aldus bekomen door de drempel voor alleenstaanden te vermenigvuldigen met een factor 2.1 (€966*2.1 = €2.029 per maand). Die 2.1 is het resultaat van volgende optelsom: een ‘gewicht’ van 1 wordt toegekend aan het gezinshoofd, 0.5 aan de tweede volwassene in het gezin en uiteindelijk 0.3 aan elk kind.

3

werkblaadje budget  

dit is een werkblaadje budget dat ik gemaakt heb voor mijn stageles

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you