Page 1

COCOON RESSURSSENTER OG SANDVIK FOLKEHØGSKOLE – OPPSTART HØSTEN 2010

n e d i t m a fr t o m i e v å P

nativ r e t l a g elhetliintegrering h g o t Et goddanning og for ut


e r ø h til Alle mennesker er unike og har behov for tilknytning og tilhørighet, og trenger tid til sin endrings- og utviklingsprosess.


Sandvik Folkhehøgskole er tilrettelagt for deg som er ny i Norge, med tilpasset pedagogisk-, sosialfaglig- og flerkulturell kompetanse.

SKOLEN ER FOR: 3 Alle jenter og gutter som er over 16 år eller fyller 16 inne- værende i løpet av oppstartsåret. SKOLEN ER SPESIELT TILRETTELAGT FOR:

3 Deg som er ny i Norge. 3 Enslige mindreårige som fyller 16 år dette året eller er eldre. 3 Barn av innvandrere som ønsker en spennende innfallsvinkel til det norske samfunnet 3 Ungdom som venter på bosetting 3 Ungdommer som ønsker å utvikle seg og styrke sine muligheter for vellykket bosetting 3 Nylig bosatte i kommunen 3 Andre interesserte som kan ha utbytte av tilbudet


FELLESFAG: 3 Norsk språk, dagligtale, ord og uttrykk 3 Norsk historie, samfunnskunnskap og kultur 3 Yrkes og utdannings­ orientering 3 Kommunikasjon 3 Flexid – ungdomskurset «Mine muligheter med flere kulturer» 3 Gymnastikk, idrett og friluftsluv 3 Musikk, kor og sang

LINJEFAG: 3 Utvidet norsk og andre fag fra norsk grunnskolepensum 3 Teater, film, TV og drama (eget foto- og filmstudio)

3 Friluftsliv 3 Musikk (eget musikkstudio) 3 Data 3 Foto 3 Formgivingsfag


e r lĂŚ

MĂĽlet er ditt beste. VĂĽrt personell samarbeider tett og tverrfaglig for ĂĽ ivareta dette, og jobber tett opp mot kommunene der du er bosatt eller skal bosette deg.


Skolen vil gi deg opplevelser for livet, personling utvikling og varige vennskap.

e v e l p op


AKTIVITETER: 3 Studie- og aktivitetsturer 3 Internatgruppe 3 Elevkvelder 3 Fritidsaktiviteter 3 Matlaging 3 Trivselsråd 3 Skoleturné 3 Vintersportuke 3 Helgelandskysten: havkajak, fiske, fjelltur og sosialt 3 Linjeturer 3 Kino i skoleregi 3 Kulturuke 3 Hvalsafari 3 Dagsturer 3 Grottetur 3 Svømming og bading 3 Besøk på videregående skoler m.m.


FORDELER:

3 Lettere integrering i det norske samfunnet 3 Poenggivende for videre studier i Norge 3 Skolen vil legge til rette for undervisning i enkelte fag, som kan gi kompetanse tilsvarende grunnskolen og norsk for fremmedspråklige 3 Forberede videre skolegang etter folkehøgskoleåret 3 Bevisstgjøring på egen situasjon og mulighet 3 Bevisstgjøring rundt egne muligheter i norsk arbeidsliv 3 Sosiale relasjoner – skaffe venner for livet 3 Grunnlag for videre studier og personlig utvikling i Norge 3 Tilbudet vil være en god investering for både deg og kommunen du skal bosette deg i


e r t s e m Vi gir deg et godt individuelt tilrettelagt utdannings- og utviklingstilbud.


n o j s vi Vi skal gi deg tid og mulighet til 책 vokse og styrkes p책 din vei ut i det norske samfunnet.


En investering for framtiden

Sandvik Folkehøgskole og Cocoon ressurssenter kobler Gruntvigs idéer om folkehøgskolen med integreringstankegangen. Grundtvigs viktigste idé var at læring skal utvikles i samtale mellom elev og lærer, der elevenes hverdagsliv står i fokus. Eleven skulle tilegne seg og styrke kunnskaper og ferdigheter som de hadde nytte av videre i livet. Det er dette integreringsperspektivet vi bygger på. Skoletilbudet er politisk og religiøst uavhengig og bygger på verdisynet bak menneskerettighetene og FNs barne- konvensjon. Blomsten i logoen til Sandvik folkehøgskole og sommerfuglen (kokongen) til Cocoon har begge grunnlag i vår visjon om å gi ungdommen tid til å vokse, styrkes og modnes i møte med samfunnet og få en delt erfaringsbakgrunn med annen norsk ungdom.

«Læring skal utvikles i samtale mellom elev og lærer, der elevenes hverdagsliv står i fokus»

Utdanningens utforming er av Cocoon og Sandvik Folkehøgskole spesielt tilrettelagt målgruppen. Internatet er bemannet på døgnbasis, også i alle ferier og i høytider. Det er også muligheter for sommeropphold. I tillegg til vanlig pedagogisk personale vil skolen være bemannet med personale med flerkulturell og sosial/barne-faglig kompetanse. Disse vil jobbe tett opp mot kommunene, og gi elevene en god individuell oppfølging. Folkehøgskolen blir en god personlig investering for fremtiden, for den enkelte elev, men også for kommunene og samfunnet som ungdommen skal møte etter at skoleåret er fullført. Det tas forbehold om enkelte endringer i tilbudets innhold.


– Året på folkehøgskole var et helt spesielt år av livet mitt. Jeg ble kjent med folk fra hele landet, lærte meg sosiale ferdigheter i det norske samfunnet, og fikk gode tilbakemeldinger på at språket mitt stadig ble bedre. Dette har hjulpet meg videre i livet. Yusefi, Afgansk nordmann – Noen av mine mest «magiske øyeblikk» hittil i livet, har vært unge mennesker som har oppdaget evner de ikke visste de hadde – som mestret noe de aldri trodde de kunne få til. Terje Hystad, Rektor på Sandvik Folkehøgskole

Har du spørsmål, eller ønsker å søke på skolen, ta kontak med: Sandvik Folkehøyskole ved Terje Hystad tlf. 908 81 689 terje@sandvik.fhs.no www.sandvik.fhs.no

folkehøgskole

Cocoon Ressurssenter ved Jan Harald Kjærre tlf. 900 98 460 cocoon@cocoon-r.no www.cocoon-r.no

Brosjyren er utviklet og designet av David André Erichsen – www.daesign.no

Et helt spesielt år

Cocoon Ressurssenter / Sandvik Folkehøgskole  

Brosjyre for folkehøgskole for invandrere

Advertisement