Page 1


Takk for året som er gått Året 2012 har vært et spennende år for Rana Utviklingsselskap. Vi er syv medarbeidere som alle brenner for at Mo i Rana skal være en god by å drive næringsutvikling i. Gjennom god næringsutvikling er vi med på å bygge et komplett samfunn med fornøyde innbyggere. Gjerne 30 000 glade ranværinger som er Rana kommune sin visjon for 2020. Det er god fart i mange spennende prosjekter både i offentlig og privat sektor. Rana Utviklingsselskap skal bidra til at den optimismen vi ser i 2012 skal fortsette, gjennom å bygge videre på de styrker vi har. I Mo i Rana eksporterer vi mye og er derfor sårbare for svingninger i økonomien. Høy kronekurs betyr at varene våre er dyre, og det blir vanskelig å være konkurransedyktig. Dagens finansielle system er så sammenvevd at kriser sprer seg raskt mellom land. Industrien i Rana kan merke urolighetene i finansmarkedet enda bedre i årene som kommer. Vår styrke er at vi har høy kunnskap, er effektive og viser stadig at vi er omstillingsdyktige. En av våre utfordringer er å rekruttere mennesker med kunnskap og erfaring til vår by og vår region. Her trenger vi et sterkt løft, men vi må samtidig være klar over at det er hard konkurranse om dyktige folk. Vi må jobbe målrettet og samlet for å gjøre Helgeland attraktiv som arbeidssted og bosted. Rana Utviklingsselskap sitt hovedmål er å skape nye arbeidsplasser i og rundt Mo i Rana. Vår visjon er derfor å være regionens fremste ressurs for næringsutvikling. Vi er både kommunens næringsetat og en lønnsom partner for næringslivet. Vi skal gjøre vårt beste for å forankre vårt arbeid i kommunen og næringslivet slik at alle trekker i samme retning. Det er da vi er sterke og får gjennomført prosjekter som er til nytte for oss som bor i Mo i Rana. Det er viktig at noen tar ansvar for framdrift i viktige saker. Derfor vil Rana Utviklingsselskap ta en rolle som koordinerende part i saker der vi har felles interesser. Selskapet skal skape arbeidsplasser og bidra til utvikling. Vi skal bruke 2013 til å finne vår rolle og befeste nettopp posisjonen som regionens fremste ressurs for næringsutvikling.


Besøksadresse: Halvor Heyerdals Vei 48 8626 Mo i Rana Postadresse: Postboks 343 8601 Mo i Rana

Telefon: 75 13 53 60 Telefaks: 75 13 53 70 E-post: ru@ru.no

Julekort RU  

Julekort for Rana Utviklingsselskap

Julekort RU  

Julekort for Rana Utviklingsselskap

Advertisement