Page 1

MAGASINET

1. UTGAVE 2010 27. ÅRGANG

Sammen i bønn for Marokko

Ny start i Kongo side 8 til 11

Side 6 og 7

r e g g y B o Br

v i T K a N e : iBra


Brobyggerne Hvis man kaster ut et fiske-garn, men lar være å dra det opp — slik ville et medie-arbeid være uten et oppfølgingsarbeid. Det trengs mennesker som kan møte behovet hos en person som tar kontakt.

F

ram til 1997 ble alt oppfølgingsarbeid For Midtøsten/NordAfrika gjort fra Kypros, men dette året ble det første oppfølgingskontoret i et arabisk land opprettet. Landet var Jordan, og allerede året etter kom flere team i landene Malta, Algerie og Tunis. Men det stoppet ikke der. I dag finnes det 26 arabiske oppfølgingsteam i 16 forskjellige land. Alle som jobber i IBRA og som kjenner organisasjonen vet, at det er disse menneskenes innsats som utgjør den store forskjellen på vårt mediearbeid sammenlignet med andre medieorganisasjoner. Det kreves store ressurser for å få dette til, men vi tror på å dra opp garnene. Vi tror på videreforedling av Guds ressurser – mennesker! Svært mange av de som jobber med oppfølging gjør det ulønnet. Mange har full jobb og gjør dette i tillegg til annet arbeid. Vi snakker ikke om en times arbeid i uka men mange timer om dagen for mange av dem. Det kan mange ganger være et ensomt arbeid. Mange jobber i land hvor kristne er i mindretall eller det kan være langt mellom dem. Vi ønsker å la deg «møte» tre av dem som jobber med oppfølging. Disse jobber med oppfølging i Marokko, Kypros og Jemen.

MAGASINET 2 IBRAMAGASINET

1. UTGAVE 2010 – 27. Årgang TELEFON: 22 75 75 40 Utgitt av IBRA Media Norge Telefaks: 22 75 75 95 Boks 2, TVEITA – 0617 oslo KONTONR: 9791 10 32000


LEDER: Jan Nestvold jan@ibra.no

Korset – Hva da? Mange av våre nærmeste kjenner ikke Jesus. Det samme gjelder for millioner av mennesker over hele jorden. Jesus elsker hvert eneste et av disse menneskene. Han døde for alle, for at vi skulle få være sammen med ham i hans herlighet i hele evigheten. Kjære leser. Når alt er sagt, og alt er gjort, finnes det ingenting som er viktigere enn Jesus og vårt personlige forhold til ham.

E

«

Sammen kan du og jeg velge å gjøre evigheten annerledes for mange mennesker.

t spørsmål: Hva skjer egentlig når et menneske får høre evangeliet? Det vi med sikkerhet kan si er at mennesket blir satt på valg. Dette valget handler ikke om hva vi kan tro eller ikke kan tro. Nei, det handler om hva vi vil tro. Bibelen sier i Rom. 1:19-20 «For det en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, Gud selv har åpenbart det. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har menneskene helt fra skapelsen av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning.»

Å

tro på Gud har altså med hva vi velger å tro. Med andre ord, dette har med vår frie vilje å gjøre. Gud har gitt mennesket en fri vilje, og valget om evigheten må skje mens vi ennå er på jorden. Du har kanskje allerede gjort ditt valg. Men vi må ikke glemme alle de som ennå ikke har valgt Kristus. Vi må huske på alle dem som ikke kjenner Jesus. Vi må gi dem evangeliet. 1. Kor. 1:17-18 ”Kristus har ikke utsendt meg for å døpe, men for å forkynne evangeliet, og det ikke med talekunst og visdom, for at ikke Kristi kors skal miste sin kraft. For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.” IBRAs visjon er at alle mennesker skal få muligheten til å høre evangeliet på sitt eget språk. Sammen kan du og jeg velge å gjøre evigheten annerledes for mange mennesker. 2010 er et nytt innhøstnings år.

ANSVARLIG REDAKTØR: JAN NESTVOLD Redaktør: Anita Nestvold Grafisk design: DAVID A. Erichsen

NETTSTED: www.ibra.no EPOST: post@ibra.no TRYKK / OPPLAG: Nr1trykk / 12.000

STYRE: ROLF I. JOHANSEN (FM), Ann R. Vassbotn, Egil Sætrang, Espen frøyshov og Ole A. Kolbjørnsrud

IBRAMAGASINET

3


Lydia i Marokko

Pavlos fra Kypros

4 IBRAMAGASINET

Hvorfor gjør du dette? Jeg ser det som et stort privilegium, spesielt dette å kunne møte mennesker ansikt til ansikt. Jeg får være med å høste der hvor andre har sådd og vannet, kanskje over flere år. Jeg ser på dette som den mest fantastiske delen av vårt arbeide, nesten som å være med når en kvinne føder sitt barn – man er der for å hjelpe en nyfødt å begynne et helt nytt liv. Hvorfor tar mennesker kontakt med dere? Mange behøve indre helbredelse. De kjemper med ulike problemer i livet, og mange er såret av ting de har opplevd i livet. Mange har svært tunge byrder de må bære. De finner ingen svar og ingen kjærlighet i sin egen religion. Mennesker ønsker kjærlighet, kjærlighet fra Gud og mennesker. Dette er en større søken enn svar på teologiske spørsmål. Hvordan har ditt arbeid forandret seg gjennom disse årene? Mye har skjedd siden tidlig på 90-tallet. Før skrev vi brev for hånd og brukte posten. Hvis man tenker seg at en person fra Marokko skrev et brev i januar, så ville det komme til Kypros i slutten av februar før man fikk svart på det. Det tok fort tre måneder mellom hver korrespondanse hvis ikke posten ”tok hånd om” brevet vi sendte. Det var lett å miste kontakten med mennesker da. Dette har jo naturligvis endret seg med internett-revolusjonen. Før kunne det ta år med korrespondanse før vi oppnådde så god kontakt med en person at vi kunne møtes. Nå kan alt skje mye raskere via telefon, e-post eller chatt. I dag kan en person laste ned Bibelen eller en del av Bibelen hvor som helst. Han behøver ikke vente på, eller være urolig for at hans Bibel skal komme fram med posten. I dag kan våre kontakter finne artikler og vitnesbyrd på internett som forbereder dem til å ta steget til troen. Hvilke resultater ser du av arbeidet? Jeg har sett fantastiske ting! Vi ser at mennesker får høre de gode nyhetene. Vi har en sterk koppling mellom oppfølgingsarbeidet og menighetsplanting. Vi som jobber med oppfølging er også med i husmenigheter. Det er naturlig at X følger opp Y, deler sin tro med personen, leder personen til Herren og inviterer Y med seg til husmenigheten. Kan du gi et eksempel? En av de siste som ble med i vår husgruppe hadde funnet vår internettadresse i en lokalavis som skrev noe negativt om kristne. Hun ble nysgjerrig og gikk inn på denne hjemmesiden for å få vite mer. Der møtte han en av våre oppfølgingsarbeidere og tok senere imot Herren. I sommer begynte han å gå i vår husmenighet og vil trolig bli døpt rundt juletider.

Illustrasjonsbilde: Shutterstock

Pavlos (fiktivt) har jobbet i 18 år ved IBRAs oppfølgingskontor på Kypros. Herifra koordineres alt oppfølgingsarbeid for IBRAs arabiske produksjoner. Noen kontakter tas hånd om her, mens andre distribueres til noen av de lokale kontorene/teamene som finnes i Midtøsten, Nord-Afrika eller på den Arabiske halvøy. Pavlos jobber med dette fordi han tror Gud har kalt han til å gjøre det. Hvilke land kommer kontaktpersonene fra? De fleste er fra Egypt, men det er også mange fra Marokko, USA og SaudiArabia. Det siste året har vi hatt kontakt med mennesker fra 88 nasjoner som har lyttet til våre sendinger. Det betyr at det er mange arabisktalende i land utenfor araberverden som også tar kontakt. Mange har spørsmål om forskjellen mellom islam og kristendom, mens andre lurer på hvordan man kan få et lykkelig ekteskap eller hvordan man oppdrar barn og håndterer tenåringer. Du har vært med helt fra oppfølgingsarbeidet startet. Hva er forskjellen på da og nå? I begynnelsen var jo alle kontaktene vi fikk via brev. Jeg reiste også rundt og møtte lyttere som hadde bestemt seg for å bli frelst. Jeg trente også opp andre som ønsket å drive med oppfølging. I dag har vi jo mange lokale oppfølgingsteam som gjør den jobben. I dag går jo all kommunikasjon mye raskere, og mennesker vil ha svar på et spørsmål direkte til mobilen sin eller via chatt eller SMS. Lytteren kan chatte med meg mens vedkommende sitter på en kafé eller på bussen. Du har jo kontakt med både kristne og muslimer. Hvordan ville du beskrive de kristnes situasjon i dag? I Egypt eksempelvis, har de kristne alltid blitt dårligere behandlet enn muslimene. Det vi nå ser er en generell utvikling hvor de kristne blir stadig mer forfulgt og hatet av fundamentalistiske muslimer. Stadig flere muslimer blir kristne, og da blir fundamentalistene mer aktive mot de kristne. En del kristne må flykte fra sine hjemland på grunn av forfølgelse. Vi ser at mennesker gjør som de gjorde på Apostelgjerningenes tid; de møttes i hjemmene. Gjennom Radio Ibrahim kan vi tilby «en kirke via internett» til alle de som sitter hjemme og lytter på radio og internett. To timer i uka sender vi et live-program fra Kypros, nesten som en ordentlig gudstjeneste – en «live church» Jeg sitter i studioet og har direkte kontakt med lytterne som har mulighet til å dele sine vitnesbyrd med andre lyttere. De kan også fortelle om sine problemer, og flere kan delta i samtalen og være med i bønnen for vedkommende.

Lydia begynte å jobbe med oppfølging på Kypros i 1994. Hun var med i prosessen hvor det ble opprettet regionale kontor og team. Siden 2000 har hun bodd i Marokko hvor hun fortsatt jobber med oppfølging.

Blir dere noen gang truet? Nei, faktisk ikke den senere tid. Det kjennes ut som om det nå er en større åpenhet for den kristne troen. Jeg tror allikevel at det har noe med å ikke være provokativ og nedlatende overfor de som har en annen tro.


Daniel og Sarah i Jemen Daniel og Sarah (fiktivt) er fra Egypt. De har nå jobbet i seks år med oppfølgingsarbeid i Jemen. Hvorfor dro dere til Jemen? Gud kalte oss til å tjene Han her gjennom å leve med mennesker, dele våre liv med dem, elske dem, ha der morsomt sammen med dem og be og prise Gud sammen med dem. Vi ønsker å leve et ”Jesus liv”. Vi er glade for å kunne jobbe med kontakter vi kan få gjennom IBRAs radioarbeid. Har dere fått noen kontakter blant jemenittene? Når vi kom hit ble vi kjent med naboene og fikk nye naboer. Her finnes jo ingen kirker og knapt noen kristne, så vi måtte leve ”kirkeliv” innad i vår egen familie gjennom fellesskapet. En gang i uken har vi en samling i vårt hjem, hvor det kanskje kommer to til. Vi deler evangeliet med hverandre, ser noe av Jesusfilmen og prater om troen. Vi har begge andre kontakter, med menn og kvinner som vi treffer eller prater med i telefonen og som vi deler vår tro med. Av og til besøker vi andre steder hvor vi kan vitne og oppmuntre lokale kristne.

Har dere sett noen direkte resultater av radioarbeidet? Absolutt! Når vi får noen navn via radioen, følger vi dem opp. Den første jeg møtte var en person som hadde kontaktet Radio Ibrahim og hatt kontakt med noen i Egypt. Jeg møtte han og kunne fortsette å diskutere spørsmål knyttet til troen på Gud med han. Han tok imot Jesus, vi kunne døpe han i vårt badekar og han tok imot den Hellige Ånd. Denne jemittiske mannen har i etterkant fått med seg en venn som også skal døpes. I forrige uke var vi på vei for å døpe en ”radio-person” til. Vi manglet et vitne på dåpen, så vi måtte utsette den til neste måned. I går fikk jeg noen nye navn fra Pavlos på Kypros som jeg skal forsøke å få kontakt med.

Illustrasjonsbilde: Shutterstock

For å få bo i landet må de en vanlig jobb. De driver et eget foretak. Hvordan får dere til å kombinere arbeid og kall? Vi får venner både privat og gjennom arbeidet vårt. Vi får fortelle for mange om vår tro, og de blir veldig nysgjerrige når de hører at vi som er arabere kan være kristne. Av og til klarer vi å fortelle hele historien om Gud samtidig med at vi arbeider. Av og til får vi til og med delt ut et Nye Testamente. Forrige uke møtte vi for eksempel tre jemitter og en saudiaraber som jeg fikk prate med om min tro, og jeg har fortsatt å holde kontakt med dem.

Disse personene er nå troende i hemmelighet, og det dere gjør er jo egentlig ulovlig i Jemen. Er dere aldri redde? Hvis jeg skal være ærlig med deg, så må jeg si at med det samme vi flyttet hit var jeg redd. Livet her var vanskelig i begynnelsen, og det var veldig forskjellig fra vårt eget land. Nå er vi blitt en del av dette landet, og vi elsker Jemen. Derfor er vi ikke redde lengre nå.

IBRAMAGASINET

5


Bønn – en døråpner M

arokko med sine mer enn 33 mill. innbyggere ligger i Afrikas nordvestre hjørne. Hovedstaden heter Rabat. Landet har en overflate omtrent så stort som Sverige, men da er ikke VestSahara medregnet. I området langs Atlanterhavet strekker det seg sletter og platåer noen titalls mil inn i landet. Landets opprinnelige innbyggere var berbere, et folk som bodde over hele Nord-Afrika og som siden ble blandet opp med arabere. Islam er statsreligion, og nesten hele befolkningen regnes som muslimer. Jordbruket utgjør en viktig del av Marokkos økonomi, selv om det er relativt lite lønnsomt. Dyrking, husdyrhold og fiske sysselsetter omtrent halvparten av befolkningen. Marokko er et samfunn med store sosiale skiller. I dette landet virker Herren! La oss huske at IBRA’s første radioprogram ble sendt fra akkurat Marokko, og vi tror at en spesiell velsignelse hviler over landet. Da sendte vi på kortbølge, og radioprogrammene ble sendt fra byen Tanger til Sverige på svensk. Etter noen få år økte sendingene til å bli sendt på over 20 språk. Sendingen som ble sendt på arabisk til Marokko begynte på midten av 1970-tallet. I 1993 startet IBRA daglige mellombølgesendinger fra Radio Monte Carlo, og fra 1995 på kortbølge fra sendere i Russland og England. Flere av de radiolytterne som IBRA fikk kontakt med da, er i dag menighetsforstandere i Marokko. I dag arbeider vi i nært samarbeid med lokale menigheter i landet, med medieutdanning, produksjon av radio, Tv, Internett (websider og Internettradio). Vi har et lokalt oppfølgingsarbeid som har vekt på menighetsplanting. Vi har medarbeidere og team på ulike steder, så som Rabat, Casablanca. Kenitra og Marakesh.

6 IBRAMAGASINET


Når vi er med å løfter opp Marokko i bønn, vil Gud finne de rette nøklene til de rette dørene. Marokko trenger forandring.

IBRAs arbeid i Marokko I Marokko har lokale medarbeidere i flere år produsert mange forskjellige radioprogrammer, som siden blir sendt og distribuert over mange forskjellige kanaler.

Et radioprogram som lages i Marokko heter «Kom og se». Det er et evangeliseringsprogram som innbyr mennesker til å forstå hva Jesus kan bety for et menneske: Kom og se hva Jesus kan gjøre i ditt liv! «Fra hus til hus» er et menighetsprogram som viser hvordan et kristent møte utformes og praktiseres. «Strømmer i ødemarken» er et oppfriskende program på 3 minutter. Det lages 365 program av denne typen, ett program for hver dag. Det gis et oppmuntrende ord for dagen. «Menigheten i mitt hjem» produseres både for radio og TV, og det har en tilhørende hjemmeside. Grunn ideen er å oppmuntre til felleskap i hjemmene til de troende. Pro-

UTFORDRINGER: 3 Marikkansk TV-produksjon 3 Styrke de lokale lederne og menighetene 3 Plante nye menigheter rundt om i landet

Be for:

Vi ber for

Marokko

3 Menighetene i Marokko 3 Medieutdanning 3 Våre oppfølgingsarbeidere 3 Menighetsplanting 3 Menigheter og partnere som støtter arbeidet. 3 Radio-og TVproduksjon 3 Utfordringene 3 Webradioen 3 Websiden 3 Alle som er involvert i arbeidet

grammet er i dramaform, og det tar opp hverdagslige spørsmål og problem som personer i en liten husmenighet møter. Småprat og alvor blandes med bibellesing, lovsang og bønn, og det viser den kristne tro i praksis.

Webradio www.radioibrahim.com Internettradio som sender 24 timer i døgnet. Det ledes og sendes fra Kypros, men programmene er innspilt både på Kypros og i flere araberland i regionen. Internettradio gjør det mulig for søkende arabisktalende rundt om i hele verden å ta del i programmene, men selvsagt er den viktigste målgruppen araberverdenen.

Webside www.lovemorocco.net Websiden ble lansert i 2001. Her sender en webradio, men det er også et forum hvor lyttere kan henvende seg for å komme i kontakt med våre oppfølgingsarbeidere. En kan også lese tekster som har sammenheng med innholdet i programmet. Det finnes også undervisning i ulike emner og linker til IBRAs andre nettsider. Mennesker blir frelst og det blir dannet nye menigheter. I en by i Marokko er det et stort daghjem som blir drevet av en hengiven søster som aldri ga opp drømmen sin om å tjene Herren på denne måten. Av og til blir våre medarbeidere forhørt av sikkerhetspolitiet, men Herren holder sin beskyttende hånd over dem! Marokko er kjent på arabisk som Maghreb «plassen der solen går ned over muslimverdenen» og for 10/40-vinduet. Vi er takknemlige for partnere fra forskjellige land, bland annet Norge, som støtter arbeidet i Marokko på forskjellige måter. IBRAMAGASINET

7


Pastor Ruhamanyi døper Bonane, en mann som ble troende etter at hans kone ble satt fri fra demoner.

En ny start

KONGO: KONGO: Neno la Uzima har vært IBRAs radiostasjon i Bukavu, Kongo I 25 år. Vi har fulgt dem i oppbyggingen etter brannen i 2007. Mange års erfaring og tro til Gud gjør at de igjen driver studioet for full maskin.

V

årt studio er et produksjonshus for kristne radio og TV programmer. I november i år hadde studioet 25 års jubileum for radioproduksjon og 5 år som FM stasjon. I løpet av disse årene har vi hatt mange opp og ned turer. For oss som jobber i studioet i dag, er vel de tyngste periodene knyttet til vår kollega Ones Banywesize død i en flyulykke i 1998 og brannen i studioet i 2007. Tross dette, er tilbakemeldingen vi får fra lytterne drivkraften for alt vi gjør. Vi ser at Gud jobber

8 IBRAMAGASINET

med mennesker gjennom våre programmer. Hvordan har dere opplevd tiden etter at den nye senderen ble installert? Etter at den nye senderen på 500 watt kom (gave fra HCJB Global), klarte vi å nå mange av de lytterne som vi mistet etter at senderen brant. Gjennom vitnesbyrd kunne vi lese om folks begeistring over at vi igjen var på lufta. Her er to av vitnesbyrdene som har inspirert oss: Cirhulwire bor i Kalonge, et område ca 70 km vest for Bukavu. – Det var med stor glede jeg

lyttet til Radio Neno la Uzima igjen. Det å ha muligheten til å lytte til kristen undervisning og kristne sanger hjemme, er virkelig en stor velsignelse for meg. Åndelig sett er jeg på sparebluss. Jeg er også en Mutembo.

Både jeg og andre medlemmer av samfunnet som lytter til denne radiostasjonen, føler oss privilegert som hver onsdag kan lytte til sendinger på vårt eget morsmål. Det at dere tar opp temaer som er knyttet til vår kultur, betyr mye for oss.


Neno la uzima, IBRAs radiostasjon i Bukavu, Kongo. Menigheten har sine lokaler i underetasjen.

Må Gud velsigne dere og støtte dere i deres tjeneste. Et annen takknemlig lytter forteller: – Vi er veldig takknemlige for igjen å kunne motta sendingene fra Neno la Uzima. Siden de startet den 5.mai har

vi kunnet lytte til oppbyggelige sanger, forsonende og trøstende budskaper og om en stor tro til Gud den allmektige. Til og med søndagsgudstjenesten har vi hatt muligheten til å lytte til gjennom deres radiostasjon.

Måtte Gud gi dere kraft etter hvert som dere går fram. Begge vitnesbyrdene kommer fra områder som ligger i provinsen og som lenge har vært uten et sendetilbud eller som er ny på grunn av den økte rekkevidden til den nye senderen.

Hvordan er responsen på programmene nå? Lytterne er fornøyd med sendingene. Vi ser det tydelig gjennom brevene og telefonsamtalene som vi mottar fra dem. I 2009 fikk vi 2497 > telefoner, 8064 SMS

IBRAMAGASINET

9


Jean Luc Masirika, en av reporterne som har satt sin lit til Gud gjennom det arbeidet han gjør for å nå befolkningen med evangeliet.

> og 1374 brev. Alle disse

henvendelsene omhandlet alt fra spørsmål knyttet til programmer, Bibelspørsmål eller aktuelle spørsmål knyttet til livsstil. En annen måte vi har merket lytternes interesse for programmene på, er gjennom lytter-klubbene. Antall klubber har økt, og gjennom deres trofasthet har også arbeidet som springer ut fra klubbene økt. Hvilke framtidsvisjoner har dere for arbeidet deres? På grunn av de geografiske formasjonene som er i dette området, har vi ikke muligheter til å nå lengre ut enn vi gjør i dag. Vi håper derfor i fremtiden å kunne skaffe en ”link-stasjon” som kan kan dekke hele Sør-

10 IBRAMAGASINET

Kivu provinsen og området rundt. For å gjøre radioen enda bedre kjent, har vi tenkt på å lage en internett side hvor vi kan publisere noen nyheter og noen radioprogrammer. Vi ønsker også å hjelpe til med struktureringen av klubb lytterne. Vi ser at dersom disse får trening og kompetanse, har de evner til å hjelpe til i program produksjon. Vi tror at dette kan bli gjort gjennom regelmessige besøk i klubbene, samt seminarer for deres ledere. En slik aktivitet forutsetter at vi har et kjøretøy tilgjengelig. Det vil gjøre besøkene mye enklere. Når det gjelder TV-produksjon, ser vi at TV har blitt et

viktig medium i Bukavu og områdene rundt. I dag har alle gjennomsnittsfamilier i byen TV. Når man da vet at byen har 500 000 innbyggere, så tror vi at behovet for en kristen TV-kanal vil snart vokse fram. For øyeblikket er det ingen kristne TV-kanaler i regionen, men hvis vi ser på aktørenes dårlige regulering av innhold, vil en kristen TVkanal snart være påtrengende. Slik vi ser det i dag, er få av programmene som blir sendt oppbyggelige, spesielt med tanke på ungdommen. For å kunne håndtere et slikt prosjekt, må vi få tak i TVutstyr som kameraer, miksepult, video mixer, studio og mye annet. I tillegg må vi få tillatelse

til å sende, trene arbeidere og søke støttepartnere. Framtiden ligger nok mye her, men i dag har vi to gamle Sony kamera som er utrangert. Vi har alltid Gud med oss på laget, så når tiden er inn, pleier ting å gå i orden.


Omvendt muslim Gud rører ved mennesker gjennom IBRAs arbeid. Dette brevet mottok vår regionsleder i Asia fra et av våre oppfølgingskontorer i regionen.

For denne mannen har radioarbeidet ført til en konkret omvendelse. Nå er han selv et vitne der han bor, og underviser andre som ønsker bedre kjennskap til den kristne tro. IBRAs arbeid har skapt ringvirkninger.

Pastor Musafiri døper en lytter som har tatt imot Jesus som sin Herre og Mester.

En av klubbmedlemmene viser fram potetavlingen som er resultatet av klubbmedlemmenes felles satsning. Klubben er satt sammen av lyttere som har kommet til tro gjennom radioarbeidet.

Jeg er muslim, men jeg har også assosiert meg med kristne de siste 22 årene. Det hele startet da jeg en dag satt og lyttet til radioen. Plutselig kom jeg over stasjonen til FEBA radio hvor Khush Khabri ble sendt. Programmet trøstet mitt hjerte, og siden da har jeg lyttet til dette programmet og hatt korrespondanse med dere. Gjennom disse utvekslingene med dere har jeg fått informasjon om Bibelen og det har gitt meg fred i sinnet. Jeg har studert forskjellige bøker av ulike islamske sekter. Alle sektene underviste om endringer som er gjort av Bibelen. Selv opplever jeg at Jesus sa i Bibelen at Ordet er sannhet og ikke er blitt endret. Jeg tilhører en landsby som har rundt 200 familier. Vi kjenner alle hverandre på godt og vondt. Det er mange beleste personer i landsbyen, men også mange som er analfabeter. Selv om mange var belest, visste de ikke hva Bibelen var. De visste bare at Toraen, Salmene og Evangeliene var bøker som hadde blitt endret. I deres øyne var jeg en villedet person. Jeg hadde mye kontakt med andre kristne, så jeg lot meg ikke knekke. Jeg mottok Bibler, bøker og materiell fra disse som jeg delte ut i landsbyen. Et kristent senter som jeg hadde kontakt med, skulle arrangere en leir for troende i området. Jeg fikk invitasjon, men måtte takke nei fordi jeg ikke hadde råd til å dra. Jeg fikk da tilbud om å komme mot at de betalte for oppholdet. På leiren fikk jeg møte Mr. Khalil som er lærer på senteret. I hans undervisning lærte han oss at når vi leser bøker om, eller har fellesskap med Jesus, gir det oss ingen grobunn for å lage opptøyer. I stede for å kaste bensin på bålet, skulle vi elske våre fiender og be for dem. Han underviste også om Bibelen som Guds sanne ord. Denne undervisningen gav meg en visshet om Jesus, og jeg bestemte meg for å gi mitt liv til Ham. Jeg bekjenner nå åpent i landsbyen at Jesus er min frelser. Det er ingen kristne i landsbyen, så jeg prøver så godt jeg kan å undervise dem selv fra Bibelen. Det gir meg en åndelig fred og ro. Jeg hørte i et av programmene at dere annonserte at det var kassetter tilgjengelig med undervisning fra programmene. Jeg tenkte at det ville være en god hjelp for mine venner når de skal undervises i Bibelen. Kan dere sende meg kassetter og annet materiell? Gud velsigne dere! Sabit L. IBRAMAGASINET

11


Testamentariske gaver

IBRA eies av pinsemenighetene i Norden. Vi arbeider med å gi evangeliet til unådde folkeslag. I dag sender IBRA radio og TV-programmer i over 100 land og på 86 forskjellige språk. I flere år har IBRA mottatt små og store gaver ved at mennesker har nevnt oss i sitt testament. Disse gavene har vært et viktig bidrag til arbeidet med å gi evangeliet videre. Dersom du ønsker å gi en testamentarisk gave til IBRA, er vi svært takknemlig for det. Du er velkommen til å kontakte oss dersom du har spørsmål eller ønsker en samtale. Vårt telefonnummer er 22 75 75 40.

alt Vi leverer

av data og tilbehør

For at et testament skal være gyldig må visse formelle krav være innfridd: n Testamentet skal være skriftlig. n Du må ha to vitner du har godkjent og som er til stede samtidig. n Vitnene må vite at det er et testamente du har skrevet. Du skal skrive under eller vedkjenne deg din underskrift mens vitnene ser det. Og vitnene skal skrive under på testamentet mens du er til stede, og etter ditt ønske.

– DIN MEDIEMISJONÆR

PYMs Barnehjelp Vil du være med å hjelpe barn som har en tøff hverdag? Dette er en av dem. Gi din gave til: 5343 63 71000 Tlf. 92 44 37 29

www.pym.no

De Norske Pinsemenigheters Ytremisjon

12 IBRAMAGASINET

Brox Data, Øvre Torggata 6, 3050 Mjøndalen – Tlf. 32 27 05 40


Vi Vokser Bli med Trude Elisabeth Olsen lønningsansvarlig NLM

Permenes tid er forbi. Det eneste du trenger å gjøre, er å klikke. Vi er et papirløst regnskapsførerselskap, hvor teknologien løser gårsdagens ineffektive og unødvendige prosesser. Vi gjør jobben, du har full kontroll, -hvor som helst og når som helst. Vi leverer varen raskere enn de fleste til laveste pris i markedet. Månedsrapporten er klar den 10. virkedagen i påfølgende måned til en pris av kr 455,- pr time. Ta kontakt med daglig leder Fridtjof Leif Gillebo, fgillebo@nlm.no, og be om en uforpliktende prat og gjennomgang av ditt behov.

NLM ØKONOMISERVICE

AS

Best på regnskap for kristne organisasjoner


Vi støtter IBRAs arbeid:

Engebretsen A/S Alt i krydder, marinader, kryddersmør og gourmetvarer Industrifeltet, 2092 Minnesund tlf. 63 96 66 40

Algrøy Elektro AS

Innehaver Svein Aaserud Hafslund 1738 Borgenhaugen Telefon 69 16 66 60

Tor Aamodt Utleie av lager

Gamleveien 108 1475 Finstadjordet Tlf: 67 90 22 77 • Mobil: 911 44 552 E-mail: aamodt2@online.no

Omega Communications EDB systemutvikling, rådgiving etc. Krokashaugen, 5300 Kleppestø Telefon: 900 93 318 – 94 09 53 33 e-mail: omegacom@online.no

Ønsker din bedrift å støtte oss? Vi har ledig annonseplass.

Flaaterud Anlegg Grunn- og betongarbeid

Mobil: 911 86 911 – Faks: 35 01 05 03 Ta kontakt på telefon 22 75 75 40

14 IBRAMAGASINET


ALOE VERA JUICE fra den grønne legen

”Jeg kjenner meg allerede mye bedre både psykisk og fysisk,”

Hånd og negl

krem verdi kr

149,-

GRATIS er Aloe Vera når du bestill 10 dager n ne Juice in

Glimrende når du har spenninger i nakke og skuldre, kløende hud og alldeles nydelig som ansiktsmaske. Omgående virkning og meget drøy.

Og hadde du vært med oss på våre kontorer i bare en uke, så hadde du hørt ganske mye fantastisk omkring vår økologisk dyrkede og meget sterke Aloe Vera Juice! Vi har tusenvis av kunder og vi vil gjerne ha deg med også!

Bestill innen 10 dager og få vår israelske hånd og neglkrem til kroner 149.- GRATIS MED PÅ KJØPET. Tlf. 37 27 70 07 – 37 27 70 03 Ordrefax: 37 27 70 06 Email: jatrygve@online.no

JA TAKK! Send meg for omgående levering: Stk 99.5% Aloe Vera Juice kr 198.Stk Aloe Vera Gele mot brannskade/hudskade 100 ml Kr 249.Stk Aloe Vera Terapeutisk Gele 300 ml. Kr 349 Stk Aloe Vera Siliconkrem mot eksem og periodisk psoriassis 250 ml kr 298.Stk Aloe Vera Ansiktskrem 50 ml. Kr 198.Stk Håndkrem fra Dødehavet 150 ml Verdi kr 149.- GRATIS med på kjøpet! NAVN: ADRESSE: POSTNR./STED: TELEFON:

Norge IDAG

Prøv også vår 94 % Aloe Vera Terapeutisk gele fra Israel.

forteller en entusiastisk kunde oss fra Volda.

Forlaget Exodus Den grønne legen Svarsending 7206 0096 OSLO

IBRA

e Vera ot: Vår Alkoan hjelpe m e c i Ju agen • Luft i m essymtomer s le jø rk • Fo løs mage g o g re T • rekatarr • Lett blæ et og utmattelse th • Nedstem d u h • Uren sis k psorias • Periodis n: t e Dessut en immunforsvare d r e rk e • Sty end tt berolig g • Virker le for lett innsovnin d o g ! r !! e mer • Og ye, mye Pluss m PRØV SELV!

IBRAMAGASINET

15


B-BLAD Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysninger om den nye adressen.

Returadresse IBRA Media Norge Boks 2 Tveita 0617 Oslo

Frelst rett før hun døde Vi fikk aldri gleden av å treffe Zawadi mens hun ennå var i live. Kvinnen var en av våre radiolyttere i Goma, Kongo. Dette vitnesbyrdet mottok vi fra hennes datter etter hennes død. Etter at vi begynte å sende radio gjennom radiostasjonen RAOFM i Kongo, satt Zawadi og fulgte nøye med på programmene. Zawadi var selv muslim, og kom fra en muslimsk familie. Datteren forteller at moren, de siste dagene hun levde, flyttet hun seg så og si ikke fra radioapparatet. Datteren og svigersønnen lyktes ikke i å forhindre moren i å lytte til de kristne programmene til IBRA.

Illustrasjonsbilde: Shutterstock

En dag ble moren alvorlig syk, og hun bad datteren være så snill å hente en pastor som også lyttet til radioprogrammene der i nærheten. Pastoren kom og moren kunne fortelle ham at hun hadde tatt imot Jesus etter å ha hørt på radioprogrammene til IBRA. Nå ville hun gjerne bli døpt. Moren ble fraktet til en kirke i nærheten. Få dager etter dåpen døde kvinnen. Kjære leser. Det nytter! Når Ordet om korset går ut til mennesker, finnes det en Guds kraft i evangeliet, til frelse for alle de som tror. Ved å benytte giroen i bladet er du bokstavelig talt med på å sende ut Ordet om Jesus til menneskene som lytter til IBRAs sendinger.

– DIN MEDIEMISJONÆR

Ibramagasinet  

Utagve nr. 1 - 2010.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you