Page 1

MAGASINET

5. UTGAVE 2012 29. ÅRGANG

IBRA Media Norge:

En del av noe større


«Kompisverksted» med b – Å snakker om Jesus, og å gi nødvendig livskunnskap – det er målet for barneprogrammene som i dag produseres i Arusha, Tanzania, sier Maria Nylander som bidrar i sluttspurten av prosjektet. Tekst: Maria Levander Oversatt av Anita Nestvold anita@ibra.no

I

BRAs senter i Tanzania startet et TV prosjekt rettet mot barn for to år siden. IBRA Norge har nylig besluttet å gi 50 000 ekstra i støtte til dette. – Det at IBRA satser på barneprogrammer i en del av verden som ikke er forbundet med høyteknologi, sier mye om IBRAs evne til å ligge i forkant av utviklingen. TV er et stadig voksende media i Afrika, og det er viktig at et høyt utviklet land som Tanzania blir en plogspiss for kristent arbeid i denne delen av verden. Vårt mediesenter i Arusha har mange dyktige medarbeidere, og denne satsingen er både spennende og kreativ. Totalt skal det lages tjueseks halvtimes programmer i serien «Buddy Workshop» (Kompisverkstedet), som er basert på et familiedrama fra en garasje. Problemene, som først og fremst dreier rundt kundene og deres biler, munner ut i fengende sanger og visdomsord, både på verkstedgulvet og i andre miljøer. Seerne får møte både barn og voksne i innspillingene. Det er et omfattende arbeid som er satt i produksjon. De som har drevet prosjektet er de svenske misjonærene Paula og Ulrik Alderblad. De har skrevet manus, og til og med noen av sangene i programmene. Det er mange dedikerte tanzania-

nere som også har jobbet som skuespillere, teknikere, innspillingskoordinatorer etc.. – Barn er en så utrolig viktig gruppe, sier Astelle Ndaruka, som har oversatt alle scriptene til swahili, og som nå er ansvarlig for de dramainnspillingene som fortsatt gjenstår. – Hjertene deres er enda ikke blitt fylt, så hvis jeg planter gode frø i deres hjerter, tror jeg at det senere i livet kan bære frukter. Våre programmer er fokusert på behovene til barna, behov som de møter i hverdagen. Vi kan deretter utdype disse behovene, for så å ta opp de åndelige sidene av livet. Alderblads har vært tilbake

i Sverige siden i sommer, men prosjektet fortsetter. Stellah Maneno, som snart har redigert ferdig åtte av programmene, er koordinator for de delene som gjenstår å spille inn. Det er fremfor alt en rekke sanger. Med minst tre sanger i hvert program vil det totalt bli 78 sanger i serien. Bak hver sang er det en jakt for å finne barn som vil synge, øvelser, lydopptak i studio, videoopptak i et annet miljø, koordinering av tid, steder, drikke og snacks. Det er ikke lett å sette sammen planer når barn er på skolen hele dagen, så det blir mye overtid for radio- og fjernsyns ansatte ved IBRAs senter i Habari Maalum, der arbeidet utføres.

MAGASINET 2 IBRAMAGASINET

Men engasjementet er det ingenting i veien med. Det er mye latter når vi møtes for å planlegge de kommende drama opptakene (undertegnede arbeider på Habari Maalum og prøver å få på plass den overordnede planleggingen sammen med Stellah Maneno). I tillegg til Astelle, Stellah og jeg er det Anna Rubona, som i mange år har produsert barneprogrammer for radio. I «Kompisverkstedet” fungerer hun som en «fikser» under sang opptakene. På denne spesielle dagen, er det detaljer rundt neste ukes drama innspilling som diskuteres:

5. UTGAVE 2012 – 29. ÅRGANG UTGITT AV IBRA MEDIA NORGE BOKS 4 - 8651 MOSJØEN

TELEFON: 41 33 49 47 EPOST: POST@IBRA.NO KONTONR: 9791 10 32000


allast for livet

LEDER: Jan Nestvold jan@ibra.no

Astelle og Stellah jobber ved Habari Maalum, IBRAs senter i Tanzania. De er to av flere som jobber med programmene «Kompisverkstedet» som skal sendes på nyåret til barn i Tanzania.

Bilbler til alle I 2. TIM 3:16-17 leser vi: «Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning».

B

ibelen er ikke som andre bøker. Det er Guds eget Ord til hver og en av oss. Vi fyller oss med Bibelens innhold, og det er som mat for oss. Her hjemme i Norge har de aller fleste av oss en egen bibel. Mange har to, tre eller fire stykker, foruten alle de elektroniske utgavene på våre mobiltelefoner, iPads, PC-er osv. Selvfølgelig har vi det. Hvor selvfølgelig er det egentlig? Det å ha tilgang til egen bibel, mener jeg. Mange mennesker bor i land der det er lagt ned totalt forbud mot å lese i Bibelen. I enkelte land risikerer man til og med dødsstraff dersom man IBRA arbeider har kjøpt eller mottatt en for at alle bibel i sitt eget navn.

– Dramaet handler om omsorg, påminner Astelle oss. – Vi trenger tre skuespillere; en til å åpne døren, en gjest, og en til Jesus. – Så Jesus må være med? Anna spør overrasket. Ha ha ha! Alle ler samlet. Hva skulle det ellers ha blitt av opptakene? – Jesus skal svare på en telefon, så han skal sannsynligvis bare snakke, uten å bli sett? Hvem kunne spille ham? – Mats! Han er mzungu («hvit mann» på swahili), så da høres det jo at Swahili ikke er hans morsmål. Ha ha ha igjen!

NETTSTED: WWW.IBRA.NO TRYKK: NR1TRYKK OPPLAG: 10.000

– Problemet med skuespillere er at vi allerede har brukt så mange av dem i tidligere drama ... Men kanskje han studenten ved Habari Maalum College ... hva heter han ... Tyfus? Vi ler igjen. – Vi kan vel ikke bruke en som har et navn som er en farlig febersykdom? Som dere sikkert skjønner, så er stemningen på topp når vi planlegger de resterende opptakene. Men mye gjenstår før de kan bli lansert en gang tidlig neste år, forhåpentligvis. Det viktigste er at programmene blir virkelig, virkelig bra, noe som formidler Jesus til barna i Øst-og Sentral-Afrika.

D

«

mennesker skal ha sin egen Bibel

et er heldigvis kun i et fåtall land at så strenge lover er innført. Men allikevel er det langt fra en selvfølge å kunne lese Bibelen fritt. I mange land er det nærmest umulig å finne butikker som selger Bibelen. Bestiller man på internett, blir den konfiskert i posten. IBRA arbeider for at alle mennesker skal ha sin egen Bibel. For få dager siden mottok vi en stor container med 35.000 ny-testamenter fra meget sjenerøse mennesker. Containeren er allerede sendt til Midtøsten, og er nå tømt. En ny container er lovet og vi gleder over dette. Vær med og be for dette arbeidet.

ANSVARLIG REDAKTØR: JAN NESTVOLD REDAKTØR: ANITA NESTVOLD GRAFISK DESIGN: WWW.DAESIGN.NO

STYRET: OLE A. KOLBJØRNSRUD (FM), ODDVAR JOHANSEN, EGIL SÆTRANG, ESPEN FRØYSHOV OG KARL AXEL MENTZONI

IBRAMAGASINET

3


Mer enn du ser – IBRA er trolig kristennorges best bevarte hemmelighet, sier daglig leder Jan Nestvold. I dette intervjuet får du innblikk i hva som driver han til å løfte opp en av verdens største aktører innen evangeliseringsarbeid. Jan Nestvold (46) ble ansatt som daglig leder i IBRA Media Norge i 2005. Han er gift med Anita, og sammen har de fire barn i alderen 4 til 15 år. Jan er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og har sin arbeidserfaring fra det private næringsliv. Siden slutten av åttitallet har han vært engasjert i flere ulike evangeliserings- og misjonsforetak i Norge, Europa og i Afrika. Selv opplever han arbeidet i IBRA som spennende og utfordrende. IBRA har et stort arbeid i mange land. Svært mange timer og mye penger går med til forberedelser, programproduksjoner, sendinger og oppfølging. Er det bryet verdt? Jeg er imponert over det store engasjementet jeg finner blant IBRAs medarbeidere i alle de ca. 100 land der vi arbeider. Til tross for relativt begrenset tilgang til penger, legges det ned et stort arbeid for å få evangeliet om Jesus ut til stadig nye mennesker. Vi har mange ganger opplevd å bli slitne, men samtidig gir det mye energi når vi får tilbakemeldinger fra mennesker som virkelig har fått møte Jesus gjennom programmene og oppfølgingsteamene. Enkelte historier er så sterke at det gir pågangsmot for en lang tid. En av medarbeiderne som jeg verdsetter veldig høyt er Samuel fra Tanzania. Med få hjelpemidler lager han enkle radioprogrammer om Jesus. I løpet av noen år har han etablert hele syv menigheter i de områdene der radioprogrammene hans kan høres. Jeg har selv besøkt en av disse menighetene, og jeg tenker at, ja, absolutt, det er bryet verdt.

4 IBRAMAGASINET

Du har nå arbeidet som IBRA sjef i syv år. Kan du si litt om hvordan det er å lede IBRAs arbeid i Norge? Mange ganger har jeg spøkefullt sagt at IBRA må være en av kristen Norges best bevarte hemmeligheter. Med det mener jeg at arbeidet vi har gjennom IBRA er nok betydelig større enn hva de fleste fatter og forstår. Jeg tror at noe av årsaken til at det har blitt slik er, at innsamlede penger har i stor grad har blitt sendt direkte ut til prosjektene, så lite har derfor blitt igjen til å fortelle her hjemme om alt det fantastiske som skjer der ute. Vi har riktignok skrevet mye spennende i IBRA Magasinet, og vi har besøkt mange menigheter og hatt mange spennende samtaler med samarbeidspartnere her hjemme. Til tross for dette er det likevel slik at mange blir svært overrasket når de blir med oss på besøk til prosjektene der ute. Først da forstår de rekkevidden av det enorme evangeliseringsarbeidet vi i kristen Norge har gjennom IBRA. Selv har jeg hatt det store privilegiet og besøke mange av våre prosjekter. Jeg blir både stolt og ydmyk av det jeg ser. Velsignelsen i arbeidet er så tjukk at en lett forstår at vi arbeider med Guds store hjertesak: ”Å gi det evige evangeliet til alle mennesker”. Samtidig blir jeg veldig stolt av mange av våre medarbeidere som beveger seg ut av egen komfortsone, av og til med fare for eget liv eller helse, for å vinne flest mulig for evigheten. Ofte kommer de fra fattige kår, men samtidig så mye mer rik på livet i Den Hellige Ånd enn mange av oss i

den vestlige verden. Jeg kjenner at jeg lengter etter mer av dette i mitt eget liv. IBRAs arbeid baserer seg først og fremst på frivillige gaver. Hvordan går egentlig innsamlingsarbeidet i IBRA? Jeg overveldet av den fantastiske givergleden vi møter. Flere pastorer forteller

«

Jeg blir ydmyk for jeg forstår at resultatene kommer ikke av menneskelig dyktighet. at når de har først har fått se effekten av IBRAs arbeid, så har menigheten enten lagt inn eller også økt støtten til IBRAs arbeid gjennom sitt misjonsbudsjett. Dette er en stor klapp på skulderen til oss i det daglige arbeidet. Jeg skulle forresten gjerne invitert samtlige pastorer og menighetsmedlemmer med til IBRAs mange prosjekter der ute. Jeg er sikker


– Jeg er imponert over det store engasjementet jeg finner blant IBRAs medarbeidere i alle de ca. 100 land der vi arbeider, forteller daglig leder i IBRA Media Norge Jan Nestvold.

IBRAMAGASINET

5


på at de fleste ville bli meget positivt overrasket over hva de ville oppleve, og innsamlingen til IBRA ville satt nye rekorder. I løpet av året bruker vi mye tid på å besøke menighetene, og vi skulle gjerne ville bruke enda mer tid på dette. Når vi reiser rundt, er det ikke bare for å samle inn penger til arbeidet. Vi gjør selvfølgelig det og, men den viktigste motivasjonen til menighetsbesøkene er at vi får komme med vitnesbyrd og rapporter, kall det gjerne for en slags kvittering for det menighetene allerede har gjort gjennom IBRA. For det andre har vi alle godt av å løfte våre blikk sammen og se hvordan Gud bruker nettopp menigheten for å samle inn en mengde mennesker i den store høsten som vi nå er midt oppe i. Vi snakker om vår felles arv, alle disse fol-

«

Jeg vil gjerne være med og oppmuntre oss alle til å ta utfordringen med å nå unådde folkeslag med evangeliet på alvor. kene som vinnes for evigheten hver dag. I følge gammel statistikk fra nittitallet, blir minst 700 mennesker frelst hver dag gjennom IBRAs arbeid. Bak IBRAs arbeid står det omlag 700 skandinaviske menigheter. Det betyr at for hver eneste menighet, blir minst et menneske frelst hver dag. 700 mennesker frelst hver dag. Det blir mange mennesker i løpet av et år. Kan man stole på disse tallene? Nå mener jeg at statistikk i seg selv er et vanskelig fagområde og det må benyttes med varsomhet. Jeg har selv vært skeptisk til de høye tallene, og foretrekker personlig å fokusere på hendelser jeg selv har erfart som sanne. Når jeg i etterkant har fått sjekket ut og sett at statistikken og rapporteringen har kommet frem på en riktig og konservativ måte, har jeg blitt veldig glad for det. Tallet 700 per dag baserer seg på et arbeid som kanskje var halvparten så stort som i dag, men ettersom det er veldig ressurs­krevende å få frem gode og trygge data, er dette noe vi ikke gjør ofte. I tillegg viste den opprinnelige statistikken at omlag 1.400

6 IBRAMAGASINET

mennesker kom til tro hver dag, men på grunn av noe usikkerhet rundt kvaliteten på deler av det innsamlede materialet valgte vi å heller operere med «over 700» istedenfor de 1.400. Nå sier slike tall ingenting om hvor mange som faller fra. Dersom vi tenker at kun ti prosent blir bevart, er dette allikevel mer enn 25.000 mennesker hvert år. Dersom det virkelige tallet skulle være så lavt, finner jeg allikevel stor grunn til å glede meg over dette. IBRA er kun en av veldig mange misjonsorganisasjoner. Hva er så spesielt med IBRA som gjør deg så begeistret? Det er riktig at IBRA er en av svært mange gode og effektive misjonsorganisasjoner. IBRA, eller rettere sagt, media er allikevel kun et redskap vi som menigheter benytter i arbeidet for å gi evangeliet til flest mulig mennesker. Kanskje er media det aller viktigste verktøyet moderne misjonærer rår over. For det første kommer radio- og TV sendingene helt inn i stua til mennesker. Vi har utallige vitnesbyrd fra mennesker som forteller om hvordan livet har blitt helt forandret etter at de har hørt eller sett et av IBRAs programmer i sitt eget hjem. Særlig har vi sett hvilken betydning våre program har i land der forfølgelsen av kristne er stor. For mange mennesker er våre programmer den eneste kilden de har til Guds Ord og fellesskap med andre kristne. Nå må vi også huske at Gud gav ikke IBRA oppdraget å forkynne evangeliet for hele verden, men han gav det til menigheten - alle kristne. Men igjen, IBRA er bare et av flere redskaper menigheten har til rådighet for å utføre dette viktige og store oppdraget. Jeg vil gjerne være med og oppmuntre oss alle til å ta utfordringen med å nå unådde folkeslag med evangeliet på alvor. Jesus døde for alle mennesker, det vil si alle slags mennesker. Både de vi liker å omgås og de som vi kanskje holder større avstand til. Det å nå en hel verden med et enkelt budskap, er kanskje ikke så vanskelig eller så krevende som vi kan få inntrykk av. Se på Coca Cola, Disney og Microsoft. Det er ikke mange mennesker på planeten vår som ikke har hørt om minst et av disse varemerkene og vet hva de står for, hvilke verdier de representerer og hva de kan tilby. Vi kan vi også, hvis vi vil.

Jan Nestvold forteller at de er totalt avhengig av Åndens ledelse i de mange vanskelige spørsmålene di møter. Her er han sammen med to av sine norske medarbeidere Annelise Grande og Elin Julie Baisgård.

Hvilke tanker har du som leder for IBRA for de årene som kommer? Først og fremst håper jeg at vi alle kan løfte oppdraget med å nå unådde folkeslag høyere opp på dagsorden, både i våre økonomiske prioriteringer og i våre bønneliv. Utover det vil

jeg fortsette å arbeide for at IBRA alltid skal være i stand til å finne det mest hensiktsmessige medium for å nå dagens mennesker med evangeliet. Det er ikke alltid at det nyeste og mest spektakulære mediet er det riktige valget for ethvert


evangeliseringsfremstøt. Et godt eksempel kan vi hente fra Nord-Afrika. Langs kysten av Nord-Afrika er to tredjedeler av befolkningen under 25 år. Her er det internett, Smartphones, Satellitt TV og FM radio som gjelder. Noen kilometer sør, i

Sahara ørkenen, finnes det lite utbygd bredbånd, lite elektrisitet og svært få FM sendere. I tillegg er det langt til nærmeste Essostasjon for å kjøpe nye batterier til kortbølgeradioen. I dette området er solcelle drevne MP3 spillere et mye bedre alternativ.

Når det kommer til økonomi, mener jeg det er viktig med en planmessig god struktur, både her hjemme, og i prosjektene utenlands. Effektiv oppfølging av prosjekter og nær dialog med medarbeidere er alltid et nøkkelord i forbindelse med rett

kapitalforvaltning og fornuftig ressursbruk. Midt i alt dette innser jeg mer og mer at vi er totalt avhengig av Åndens ledelse i de mange vanskelige spørsmålene vi møter. Ikke minst gjelder dette arbeidet i de land der forfølgelsen av kristne har økt. IBRAMAGASINET

7


Boken som kan gi fred! Ofte omtales den som Bøkenes bok. Den er vel mest sannsynlig den boken som er spredt i flest eksemplarer i verden – og lest av flere millioner. Behovet for flere eksemplarer av Bibelen er likevel større en noen gang. Ole Arvid Kolbjørnsrud post@ibra.no

Oppdraget Bibelen står helt sentralt i IBRAs verdensomspennende virksomhet. Først og fremst er det gjennom den vi har fått oppdraget om å gjøre alle folkeslag til Jesu etterfølgere. Alt vi gjør skal være tydelig forankret i dette budskapet som er gyldig helt til Jesus kommer igjen.

Media Alle medier skal tas i bruk for å forkynne evangeliet i denne siste tid. Radio, TV, mobiltelefon og internett er avgjørende redskaper for å fullføre oppdraget. Likeså er det trykte mediet svært viktig. Også det er en del av det utvalget vi har i vår «verktøykasse». Bibelen sier selv: «Salige er de som leser…det profetiske ord» Åp. 1,3.

Økende behov Bibelbehovet hos IBRA er selvfølgelig tett knyttet til antall mennesker som kommer til tro gjennom våre programmer, og behovet er sterkt økende. Noen steder er det større åpenhet og kanskje enklere å spre Guds ord, mens andre steder er det viktigere en noen gang å kunne legge Bibelen i hånden på de mange menneskene som er

8 IBRAMAGASINET

søkende. Det er denne boken som kan gi fred i regioner som er preget av uroligheter, og jeg tenker spesielt på Midtøsten og Nord-Afrika i denne sammenhengen.

geliene. Nå vil vi satse enda tydeligere slik at flere får muligheten til å lese Guds Ord, Bibelen. Boken som i sannhet kan skape fred både i de enkeltes hjerter og i de ulike nasjonene.

Utfordring Vi i styret har tatt denne utfordringen inn over oss og kjenner et forsterket kall til å satse på bibelspredning. I IBRAs styremøte 30. august i fjor heter det i vedtaket under sak 23/2011, Nye prosjekter at: «Styret ønsker å arbeide videre med konkrete planer for fremtidig bibelspredning». En større innsats på dette området har vært på vår agenda lenge og vi kjenner at nå er tiden inne til ytterligere handling.

Satsing Bibelspredning er ikke noe nytt for IBRA. Lyttere og seere henvender seg hele tiden for å få en Bibel eller et nytestamente som kan bli deres egen. I oppfølgingsarbeidet har det alltid vært spørsmål etter Guds Ord. Hos nyfrelste ser vi at Bibelen er en viktig del av steget videre i det nye livet, den er guiden. Gjennom årene er det mange bibeldeler, nytestamenter og hele Bibler som er sendt, levert og endog smuglet inn til lyttere og seere som har bedt om det. Ja, mange har til og med vært lykkelige over å kunne få bare noen få sider fra ett av evan-

FAKTA: n Hvert år får IBRA øremerkede midler til Bibelspredning fra privatpersoner, menigheter eller organisasjoner som brenner for denne saken. Når IBRA skal bruke disse midlene. er det to faktorer som spiller inn; hvor er behovet størst, og hvor kan man få flest bibler trykt for den summen man har til rådighet. IBRA trykker også store mengder Bibler til Bibelkampanjer. n Stort sett alle IBRA prosjekter har et oppfølgingsteam. Utdeling av Bibler og annen literatur en viktig del av dette arbeidet. Mange av våre henvendelser er knyttet nettopp til spørsmål om å få Gud ord for å vokse i troen. n I arbeidet med bibelspredning samarbeider IBRA med ulike partnere både når det gjelder økonomi for trykking, samt distribusjon. Dette er partnere fra hele verden som har dette som målsetning og visjon for sitt arbeid.


Herren forandret livet mitt

Av og til får våre oppfølgingskontor vitnesbyrd som forklarer prosessen som finner sted når noen opplever å få livet forandret av Jesus. Dette vitnesbyrdet er en fantastisk historie om Guds omsorg for hvert enkelt menneske. Oversatt av Vivi Østrem post@ibra.no

J

eg er 20 år gammel. Jeg studerer ved et college. Min familie tilhører middelklassen, og er en religiøs familie. Jeg er yngst i en søskenflokk på 5. Jeg gikk alltid med sjal, og fastet hver mandag og tirsdag. Jeg deltok på studier av Koranen sammen med Salafister. Jeg ønsket å gå helt tildekket i svart, men foreldrene mine nektet meg det. Da mistet jeg etter hvert kontakten med Salafistene. I fjor inngikk jeg ekteskap med en medstudent. Foreldrene mine var sterkt imot dette ekteskapet, men jeg var tåpelig og sta. Uten bekymring insisterte jeg på å fullføre dette, som senere viste seg å være en tragisk avgjørelse. Konsekvensen av dette var at jeg mistet min kjære familie. Så oppdaget jeg at min ektefelle var både umoden og uansvarlig. Hans familie hevdet at jeg hadde ødelagt framtiden for deres sønn. De tvang oss til å flytte til den avsidesliggende byen hvor de levde. Der bodde vi i et fattigslig hus, i et nabolag hvor vold, hekseri og overgrep rådet. Hver dag gråt jeg, noen ganger så voldsomt at jeg besvimte. Jeg var alene hele dagene mens mannen min var på skolen eller med familien sin. Han viste ikke ansvarlighet, hverken som ektefelle eller student. Gjentatte ganger opplevde jeg å bli slått av ektefellen min. Han sa at han ikke forstod sine egne reaksjoner. Jeg ble seksuelt trakassert av unge menn i landsbyen når min mann var borte fra hjemmet. Både naboer, min svigerfamilie og min ektefelle prøvde alle typer magi og heksekraft mot meg ved å bruke sort og hvit magi.

Jeg skrek og gråt helt uten kontroll. Jeg snakket med meg selv, til demonene og de onde åndene og tiltalte dem ved navn. Jeg ble stengt inne i et mørkt rom uten toalett eller andre nødvendige ting. En natt ropte jeg til Gud: «Du min Skaper. Hvor er du? Ser du ikke hvilket helvete jeg lever i? Jeg lider dag og natt. Kom og redd livet mitt. Jeg er sønderknust.» Den samme natten så jeg Ham. Han var kledd i hvitt, og fred og lys strålte rundt Ham. Han sa til meg: «Jeg kjenner den samme smerten som du kjenner. Vær tålmodig. Det er en tid for alt.» Gjentatte ganger så jeg den samme drømmen. Etter en tid tok min familie hånd om meg igjen. Faren min leide en liten leilighet til meg et sted langt borte fra nabolaget hjemme, hvor folk sladret og tungene deres viste ingen nåde. Både onde drømmer og nattlige mareritt fortsatte å plage meg, men da jeg igjen påkalte Gud, fikk jeg se den samme mannen som før, og Han sa: «Jeg føler smerten din. Vær tålmodig. Det er en tid for alt.» Jeg kjente litt mer fred etter hver gang Han viste seg for meg. Det gikk 8 måneder. Dager med tårer og netter med mareritt, selv om familien prøvde å hjelpe meg på alle måter. En dag da jeg satt og kikket på flere kanaler på TV’n, hørte jeg noen si: «Be denne bønnen sammen med meg i Jesu navn». Jeg ba, og følte fred i hjertet mitt. Men dagen etter var tårene og depre-

sjonen tilbake. Jeg prøvde å gjenta bønnen jeg hadde hørt på TV, og freden kom tilbake. Denne natten så jeg igjen en mann i hvitt lys, og uten å tvile visste jeg at han var Jesus Kristus. Han sa: «Fortsett å be.» Jeg våknet opp, vasket meg etter muslimsk skikk for å be min muslimske bønn. Etter det sovnet jeg igjen. Denne gangen i min drøm så Jesus Kristus på meg med triste øyne. Jeg spurte meg selv: « Hva galt har jeg gjort? Han ba meg jo om å fortsette å be.» Jeg delte drømmen min med mine søsken og min mor. De sa at det var hallusinasjoner og demoniske krefter så jeg måtte ikke vektlegge dette. Men jeg var ikke fornøyd med den responsen og bestemte meg for å starte min søken etter denne Gud som deler våre lidelser, lytter til våre rop, og responderer med fred og hvile. Jeg overgav meg helt til Jesus Kristus. Han forandret mitt liv fullstendig. Jeg er en ny Fatima. Jeg har tilgitt alle som såret meg, og ser framover i livet mitt med håp og kjærlighet nå. Oppfølgingstjenesten informerer: Fatima besøkte websiden vår og ringte vårt lokale nummer for oppfølging. Da en medarbeider møtte henne, hadde hun med seg en liten notisbok hvor hun hadde notert alle de små skrift-ordene og tankene skrevet på websiden vår om hvordan Gud som Konge snakker til henne som sin datter. Nå skriver hun sine egne små notater og sender til websiden vår. IBRAMAGASINET

9


sommerens lys i boks

JEG BESTILLER FØLGENDE TALER: (Sett antall CDer du ønsker i det hvite feltet) SOMMERSTEVNET – HEDMARKTOPPEN

ACT FESTIVAL – SANDVIK

ANTALL DATO, KL, TALER, TEMA

ART. NR

n 06.07.12 2030 Anette Stokke - Ikke glem alle hans velgj. n 07.07.12 1115 Julie Floberg - Menneskev. fra livets start n 07.07.12 1115 A og Kr. Stokke - Er det virkelig deg Gud? n 07.07.12 1115 Egil Svartdahl - Smittende tro n 07.07.12 2000 K. I. Tangen - V. deg til han som gj. alt nytt n 08.07.12 0900 K. I. Tangen - Lederfr. - Misjonal ledelse n 08.07.12 1100 Terje Hegertun - Vår identitet som kristen n 08.07.12 2000 R. Eldebo - Meni. er det vakreste som fins n 09.07.12 1115 Runar Eldebo - Følg J. i den tid vi lever i n 09.07.12 1115 D. Filtvedt - ES og samarbeid med menigh. n 09.07.12 1115 Cathrine N fuglestad - Hverdag og Evighet n 09.07.12 2000 Siri Iversen - Den Hellige Ånd n 10.07.12 1115 K. I. Ta. og T. Aune - Veien til Åndens kraft n 10.07.12 1115 Bj. Bjørnø og A. Viumdal - Step Stones... n 10.07.12 1115 V. og A. Gjervoldstad - Samliv til gl. eller fr. n 10.07.12 2000 Egil Svartdahl - Er Jesus hjemme n 11.07.12 1100 S. R. Solberg - Gud har kalt oss til fellessk.

12DS070610 12DS070710 12DS070720 12DS070730 12DS070740 12DS070810 12DS070820 12DS070830 12DS070910 12DS070920 12DS070930 12DS070940 12DS071010 12DS071020 12DS071030

12DS071040 12DS071110

50 + STEVNET – HEDMARKTOPPEN ANTALL DATO, KL, TALER, TEMA

ART. NR

n 20.06.12 1900 Einar Nymoen - Et bærekraftig evangelium n 21.06.12 1100 Torill Rinding Skjeggestad - Velsignelsen n 21.06.12 1600 I.S. Østhus - Hans navn er en utøst salve n 21.06.12 1900 Oddvar Johansen - Et liv i Åndens overflod n 22.06.12 1100 David Østby - Vårt Profetiske oppdrag n 22.06.12 1600 Sverre Gravdal - Russland n 22.06.12 1900 J. M. Øverby - Jeg har Jeg gir Jeg får mer n 23.06.12 1100 O. Instebø - Fortap. virkeligh. him. herligh. n 23.06.12 1930 Josef Østby - Opprettelsen av Israel n 24.06.12 1100 Karl Inge Tangen - Å leve i Guds hensikt

ANTALL DATO, KL, TALER, TEMA

n n n n n n n n n n n n n n

12B5062210 12B5062220 12B5062230 12B5062310

12B5062320 12B5062410

BØNNEKONFERANSEN – HEDMARKTOPPEN ANTALL DATO, KL, TALER, TEMA

12CB062920 12CB062930

12DA070430 12DA070510 12DA070520 12DA070530 12DA070540 12DA070550 12DA070610 12DA070620 12DA070630 12DA070640 12DA070650 12DA070710 12DA070720 12DA070730 12DA070740 12DA070810

ART. NR

17.07.12 1900 Sigm. Krist. - Hilsen fra ordfører i Fyresdal 12ET071710 18.07.12 1030 Dennis Greenidge - La løven brøle 12ET071810 18.07.12 1500 Ole Holmen - Evangeliesenteret 12ET071820 18.07.12 1900 Dennis Greenidge - Benajas Ånd 12ET071830 19.07.12 1030 Dennis Greenidge - Guds ønske 12ET071910 19.07.12 1500 Gerhard Zaar - Generasjonene sammen 12ET071920 19.07.12 1900 Sigm. Kristoffersen - Bet. av et menneske 12ET071930 20.07.12 1030 Vidar Ligård - Åndelig vekst del1 12ET072010 20.07.12 1500 Truls Åkerlund - Gud i kirkeasyl 12ET072020 20.07.12 1900 Vidar Ligård - Hvor er vekkelsen? 12ET072030 21.07.12 1030 Vidar Ligård - Åndelig vekst del2 12ET072110 21.07.12 1500 Maya Da Silva - Supermøte 12ET072120 21.07.12 1900 Emanuel Minos - Vekkelse eller undergang 12ET072130 22.07.12 1100 Thor Einar Krogh - En levende menighet 12ET072210

12CB063050 12CB063060 12CB070180

kommer i tillegg Kr. 50,- pr. CD –– frakt 14 dagers betalingsbetingelse

Navn: ������������������������������

SAMLEPERM ELLER MINNEPINNE

�����������������������������������

ANT. CD ANT. MINNEPINNER

12DA07042050+ STEVNET – kr. 400,- + 50,00 kr i frakt nn BØNNEKONFERANSEN – kr. 250,- + 50,00 kr i frakt  nn – kr. 600,- + 100,00 kr i frakt  nn nn SOMMERSTEVNET TELEMARKSTEVNET – kr. 500,- + 50,00 kr i frakt ACT FESTIVAL – kr. 600,- + 100,00 kr i frakt nn nn ALLE STEVNENE – kr. 1299,- + 100,- kr i frakt

Telefonbestilling: Mob: 41 33 49 47

Adresse:���������������������������� ����������������������������������� Postnr/sted:������������������������� ����������������������������������� Telefon:�����������������������������

IBRA MEDIA NORGE SVARSENDING 3039 0092 OSLO

Grafisk design: Daesign AS - www.daesign.no

n n n n n n

ART. NR

12CB062810

12DA070410

TELEMARKSTEVNET – FYRESDAL

12B5062110

12B5062130

ART. NR

n 04.07.12 1800 Egil Svartdahl - Frihet uten forbehold n 04.07.12 2100 David Hasseløy - Valg n 04.07.12 2100 Eva-Maria Nygaard - Familie n 05.07.12 1030 Egil Svartdahl - Den gode Samtalen n 05.07.12 1130 Frode Hansen - Bruk din innflytelse n 05.07.12 1700 Egil Svartdahl - Stille før stormen n 05.07.12 2100 David Hasseløy - En hjertesak n 05.07.12 2100 S. T Kristoffersn - Bet. av et menneske n 06.07.12 1030 Egil Svartdahl - Borte Borte Hjemme n 06.07.12 1130 Redvald Hjulstad - Guds favoritter n 06.07.12 1700 D. H. - Tenk deg at du ikke er en kristen n 06.07.12 2100 Anders Olsson - Get on Fire n 06.07.12 2100 David Filtvedt - Håp n 07.07.12 1700 Anders Olsson - 6 Nøkler til vekst n 07.07.12 2100 David Hasseløy - Ferdig med meg selv n 07.07.12 2100 Anders Olsson - Appell n 07.07.12 2100 Jenny Hasseløy - Forandre verden n 08.07.12 1000 Anders Olsson - Bønn fungerer

12B5062010

12B5062120

28.06.12 1930 Ø. G. Andersen - Først i Herrens nærhet 29.06.12 1000 Ø. G. Andersen - Dine valg bes. ditt liv 29.06.12 1230 Ø. G. Andersen - Forbønnst. for nasj. 30.06.12 1000 Ø. G. Andersen - Forbønnstjenesten 30.06.12 1230 Masahide Kanayma - Bønn 01.07.12 1100 Ø. G. Andersen - Guds ild og oss

ANTALL DATO, KL, TALER, TEMA


RAPPORTER FRA KYPROS AKSJON IBRAHIMS HOVEDKONTOR

En liten ild er alt som skal til

Når dette skrives, raser protestene mot en film om Mohammed som er lagt ut på YouTube. Det ropes om respekt for profeten. Det brennes bygninger og uskyldige mennesker rundt om i verden får lide. De radikale muslimer lager vansker for sine trosfeller. Skal vi tro de moderate så er dette feil måte å reagere på. Vesten sier de ikke innskrenker ytringsfriheten og menneskerettigheter. Det er like feil å drepe en annen som tror noe annet enn en selv, som det er uklokt å provosere religionenes viktige personer. Når sant skal sies så er alltid slike opptøyer veldig fokusert av media. Om det er 100.000 som demonstrerer er det likevel en forsvinnende liten prosent av innbyggerne som går til slike skritt. Da demokratibølgen inntok flere land i regionen i fjor, ble det i en anledning stilt følgende spørsmål til en gruppe i Tunisia som viste stor glede over det som var i ferd med å skje: «Nå når diktaturet forsvinner, vet du da hva demokrati betyr og hva respekt for menneskeretter er? Vet du at du må respektere alle? At du ikke må diskriminere politiske motstandere, annerledes troende, homofile, handikappede etc.» Nei, det hadde ikke gruppen tenkt på. Den utfordringen var utelatt i kampen for sin «frihet». Det gjaldt å få sine rettigheter oppfylt. Så lett kan ting oppfattes feil og gi grobunn for nye problem og spenninger. FN har tidligere skrevet at den største utfordringen for regionen er å høyne det generelle kunnskapsnivået blant innbyggerne. En liten ild er alt som skal til for å tenne en stor skog i brann. Denne setning sitter jeg igjen med når jeg ser på det som skjer. Plutselig, uten varsel eller fra nesten ingenting, settes sinnene i kok. Man må bare være forberedt på at det kan skje igjen. Midt opp i alt dette har vi et budskap om Jesus som setter folk og nasjoner fri. Alle har like rettigheter. Men det er ikke av tvang. Han sa at hans rike ikke var av denne verden. Guds rike er først og fremt inne i oss. Det skal gi seg utslag i kjærlighet, fred, barmhjertighet, renhet, ydmykhet og alle de frukter som Gal. 5.22 beskriver. Han har i tillegg lovet å komme tilbake for å hente de som tror på Han som Guds Sønn. Bibelen forkynner om dramatiske ting som skal skje i endens tid. Akkurat nå er det tid for oss til å spre budskapet og gi mennesker håp for tid og evighet. Han vil selv sørge for at alt som er gitt av løfter og beskrivelse av begivenheter i endetiden, går i oppfyllelse. Det kan gå så fort når det først tennes en liten ild et sted som vi ikke kan forutse og rå med. Det er bare å være forberedt. Men Gud har kontrollen til slutt.  Arne Olav

Det norske ekteparet Arne Olav og Vivi Østrem er daglig ledere ved Aksjon Ibrahims hovedbase.

12 IBRAMAGASINET

Suleiman er 37 år gammel og bor i et land i Nord-Afrika

Jeg vokste opp i en muslimsk sammenheng, og fikk en muslimsk oppdragelse. Så ble jeg psykisk syk og fikk en tvangslidelse som snudde opp ned på livet mitt. For å prøve å løse problemene mine, sa mange religiøse veiledere at den eneste veien ut av denne sykdommen var via Koranen. Jeg måtte be og følge alle ritualene i Islam. Jeg fulgte rådene deres, og følte meg litt bedre. Jeg trodde jeg hadde funnet redningen for meg. Men denne lidelsen fikk meg til å søke det overnaturlige: om Gud, om skapelsen. Ved dette begynte jeg å oppdage noen tema i Koranen som ikke ga mening. Men jeg våget aldri å spørre noen fordi jeg tenkte at tvilen min kom fra Satan. Senere leste jeg et sitat som sa: «For å finne sannheten må du stille kritiske spørsmål til alt. Vær kritisk til det som du tror på. Ikke ta noe som en selvfølge.» Ved dette ble jeg igjen oppmuntret til å søke dypere i intellektuell Islam, og jeg var fri til å gjøre det! Snart forlot jeg Islam og ble en sekulær, ikke-religiøs mann. Jeg stolte bare på min logiske sans. Jeg husker godt den dagen jeg ropte ut i min nød til «en ukjent Gud», og jeg sa: «Se mine kriser. Se min smerte, min frustrasjon og min tvangslidelse.» Etter en tid fikk jeg noen rare tanker som ledet meg til å søke i kristendommen. For å si det rett ut; jeg søkte via TV og internett, og kjente at all under visning fra Jesus Kristus sank inn i sinnet og hjertet mitt. Kristus alene er verdig min tilbedelse. Ettersom jeg er blitt mer og mer kjent med Ham, har mine problemer avtatt.


Fathia er en ung kvinne fra et land i Nord-Afrika

Jeg var aldri en overgitt muslim, men jeg fastet under Rama dan. Jeg leste i Koranen og ba av og til. Men så en dag fant broren min et kristent TV-program som fortalte om det som ikke er rett i Islam. Jeg så på kristne programmer på internett flere ganger. Jeg ble sint, og sa: «Du kommer til å havne i helvete. Dette er imot Gud. Det er under forbannelse å under vise slik.» Jeg sørget da jeg så disse programmene. I et helt år søkte jeg etter sannheten. Det dro meg bort fra Islam. Jeg sluttet å faste og be under Ramadan. Året etter fikk foreldrene mine mange problemer og ble separert. Broren min og jeg fortsa tte å bo sammen med vår far. Broren min utfordret meg ved å si: «Dersom du er så sikker på din tro, hvorfor er du fortsatt så redd? Sitt ned og lytt.» Jeg gjorde det, jeg lyttet, søkte og leste i Bibelen i en lang periode. Jeg følte at det som jeg leste virkelig var ifra Gud. Jeg ropte ut: «Herre, jeg søker deg. Jeg ønsker å tilbe den sanne Gud. Vis meg din vei, og gjør ditt verk i mitt liv. Gjenopprett relasjonen mellom mine foreldre. La min mor komme tilbake.» Etter en kort periode ringte min mor uventet og sa at hun ønsket å komme tilbake til oss. Det var et under for oss alle fordi situasjonen til mine foreld re var håpløs og min far var en alkoholiker. Jeg takker Herren fordi han forvandlet vår famili e på overnaturlig vis. Far er blitt som en ny mann, mor er kommet tilbake, og i løpet av kort tid har mange andre ting også blitt bedre i familien vår.

ene som t a t o n v a n e No av våre n e il t r e m kom er: internett-sidrlig, jeg er ikke en kristeknriestnennå-.

mer om re helt æ 1. For å væ et ønske om å få vite ihet og tro, og r fr Men jeg ha ns læresetninger om e d , n e m m do ed. om indre fr d på den er fra et lan r om kristenm m o k g o me Ali 2. Jeg heter øy. Jeg vil gjerne vite pdratt til å ha et lv p a o h le e b k i is å få n. V Arab lese i Bibele s religion. Jeg ønsker mg o n e m m re o e do d d n e å p st ri n tivt sy rdan k svært nega hva dere tror, og hvo t re . k e n v til å le vite ko untrer dere rt fra Islam men oppm ar konverte -Afrika. h m so e d ny troen nd i Nord 3. Jeg er en men. Jeg er fra et la is det er mulig. m o d l, Bibe hv til kristen tilsendt en a h e rn je g m min Jeg vil ot Jesus so im g je k to rev: «I dag 4. Fatma sk elser!» fr personlige ar oppdratt ske at jeg v risten nå? n ø e ll u sk li en k år. Jeg 5. Jeg er 42 n. Hvordan kan jeg b e st ri k m jeg som en g en Gud so livet je a lb ti m ot Jesus i aget at i Isla 6. Jeg oppd for. Men da jeg tok im m sine barn og t k so kjenner fr y et jeg at Han ser oss endret seg mye r ag a d h p t p it o m t, t it m er. Live v a sl e n si ikke som øtte Ham. siden jeg m

Her er noen flere vitnesby rd fra muslimer som ha r tatt imot Jesus i den sen ere tid, og som har tatt kontakt via email med en av våre oppfølgingsmed arbeidere: 1. Nadia fra Libanon var en hengitt muslim. Hun kom til Jesus etter at hu n fikk en åpenbaring. Nå er hun blitt døpt i all hemm elighet. Til tross for forføl gelse vokser hun i troen . Hu sendte henne nylig en Bib n ber for familien sin. Vi el. 2. Suleiman er ifra Marok ko, og han er en omvendt muslim. I forrige uke de lte han vitnesbyrdet sitt med oss. Han fikk frelsesvissh et i Jesus, og følte at det var en falskhet i det han trodde tidligere. Nylig de lte han de gode nyhetene om fre Nå bor de i et land i Europ lse med sin ektefelle. a, og de håper å finne en arabisktalende kirke. 3. En muslim fra Irak fly ktet til et land i Skandin avia. Han har nylig blitt en kri sten. Han er så glad fordi han har funnet tilgivelse og en kjærlig Gud. Han fikk nettopp tilsendt en Bibel, og han søker et kristent fellesskap nå.

IBRAMAGASINET

13


Omega Communications

Tor Aamodt Utleie av lager

EDB systemutvikling, rådgiving etc.

Gamleveien 108 1475 Finstadjordet Tlf: 67 90 22 77 • Mobil: 911 44 552 E-mail: aamodt2@online.no

Krokashaugen, 5300 Kleppestø Telefon: 900 93 318 – 94 09 53 33 e-mail: omegacom@online.no

Munkekroen

Flaaterud Anlegg AS Grunn- og betongarbeid

Mobil: 911 86 911 – Faks: 35 01 05 03

MAD TIL KROP OG SJÆL Anno 2003 Specialtilbud til Ibras læsere: overnatning i dobbeltværelse fra kr. 150,- per person v/ Maria & Peter Næsstrøm, 2910 Aurdal. Tlf.: +47 61360177 www.Munkekroen.com kontakt: mail@munkekroen.com

PYM BARNEHJELP Vil du være med og hjelpe barn som har en tøff hverdag ? Dette er en av dem. Gi din gave til 3000.24.00800

pymbarnehjelp@gmail.com Tlf. 924 43 729 – 900 804 07

Innehaver Svein Aaserud Hafslund 1738 Borgenhaugen Telefon 69 16 66 60

De Norske Pinsemenigheters Ytremisjon www.pym.no

www.fevang.no 14 IBRAMAGASINET


Hadeland og omegn Bistand ved dødsfall Gravstein, Gravlykter, Blomster Brødrene Ekeberg AS Vakttelefon 61 33 20 30 Mohagalia 3, Jaren www.jolstad.no Begravelsesbyråkjeden Jølstad

TID til den gode idéen Når vi tar regnskapet får du mer tid til å tenke kreativt for fremtiden - til beste for din bedrift. Økonor er Norges største regnskaps- og rådgivningsskjede med 16.500 kunder, nær 1.000 medarbeidere og vi er snart på 100 kontorsteder. Du blir tatt godt vare på hos oss!

www.okonor.no

Økonor Hamar Økonor Brumunddal RegnskapsØkonomen AS Daglig leder Vidar Østbu hamar@okonor.no Tlf: 62 53 96 50

ALT Vi leverer

AV DATA og tilbehør

Engebretsen A/S Alt i krydder, marinader, kryddersmør og gourmetvarer Industrifeltet, 2092 Minnesund tlf. 63 96 66 40

Brox Data AS, Øvre Torggata 6, 3050 Mjøndalen – Tlf. 32 27 05 40

IBRAMAGASINET

15


RETURADRESSE: BOKS 4 - 8651 MOSJØEN

B

Barne-TV på Swahili

Mange mennesker i Burundi, Kongo, Kenya, Mayotte, Mosambik, Rwanda, Somalia, Sør-Afrika, Tanzania og Uganda snakker eller forstår Swahili. Akkurat nå, mens du leser dette, holder vi på med en produksjon av 22 barneprogram på språket Swahili. Programmene utspiller seg i en verkstedsgarasje, hvor den fargeglade bilen ”Rafiki” holder til. ”Rafiki” som betyr ”kompis” på Swahili, er nær venn

til garasjens eiere i tre generasjoner. Rafiki og de andre får stadig besøk av bekymrede bileiere, og disse besøkene danner grunnlaget for mange spennende samtaler om livet og om Jesus. Serien består som sagt av 22 programmer, hver på 30 minutter. Produksjonen er et samarbeid mellom flere kristne medieorganisasjoner fra flere land. IBRA har fått oppgaven med å lede produksjonen fra det

– DIN MEDIEMISJONÆR

store mediesenteret utenfor Arusha i Tanzania. Nå trenger vi din hjelp. Kostnadene ved denne produksjonen har blitt litt høyere enn vi kunne forutse. Vi trenger så snart som mulig kr. 50.000 for å fullføre produksjonen av disse populære barneprogrammene. Ved å benytte vedlagte giro er du med og gir de beste verdiene til barm i land som stadig ser mer og mer på TV.

IBRAmagasinet #5 2012  

Ibramagasinet nummer 5 2012