Page 1

magasinet nr. 6 2013 | 30. 책rgang

N책 vandrer fra hver en verdens krok i 책nden frem, i 책nden frem et uoverskuelig pilgrimstog mot Betlehem, mot Betlehem.


Swahilikysten – vakker og utfordrende Liv Toril er regionssekretær for PYM i Afrika. Her gjør hun seg noen betraktninger om endringer som har skjedd i Swahilikystens områder de siste 40 årene.

D

et var i august 1973 at jeg første gang så Det Indiske Hav og ble betatt av kystlandskapets eksotiske skjønnhet. Etter å ha kjørt nær hundre mil fra misjonsstasjonen Nyambare Hill i Siaya distrikt i Kenya og passert vidt forskjellige naturområder, var det betagende å møte havet med palmer og mangrovevegetasjon. Den fuktige, varme sjøbrisen var en behagelig forandring fra de røde støvskyene som nesten skjulte bilen vår på den dårlige grusveien gjennom Tsavo. Årsaken til kystbesøket var at vi skulle hente ut bagasjen vår som hadde kommet med båt fra Oslo til Mombasa. Vi visste ikke hvor lang tid det ville ta før alt med toll og klarering kunne være unnagjort, og tønnene våre med alt fra kopper og kar til bøker og tekstiler ville befinne seg på toget som skulle frakte våre eiendeler til Kisumu hvor vi kunne hente det med lastebil. Vi tok derfor inn på Frelsesarmeens aldershjem i Mombasa, et bra og billig herberge for misjonærer som oss, uten økonomi til å ta inn på byens populære turisthotell. Det ble ei interessant uke i Mombasa. Når min mann ikke var i samtaler med agenten for transportfirmaet, kunne vi gå på sightseeing i denne gamle byen med historie tilbake til den

2 

magasinet  nr. 6 | 2013

gang portugiserne var herrer på havet og voktet både veien til India, og passet på at ikke hvem som helst tok for seg av verdifullt elfenben eller attraktive slaver. Synsinntrykk, lyder og lukter bombarderte meg med et vell av nye sanseopplevelser, alt var så overveldende eksotisk og annerledes enn hva jeg var vant til hjemmefra.

«Med dette som bakteppe er det bønnesvar når IBRA nå satser stort på å nå Swahilikysten med radiosendinger.» Folkelivet var preget av den gamle muslimske, swahilikulturen. Mennene gikk kledd i sine «skjørt» og hadde sin kufi på hodet. Kvinnene var tildekket, noen med hijab slik at ansiktet var synlig, andre med niqab, mens andre gikk kledd i sort fra topp til tå i burqa som skjulte hele kroppen og kun lot det være åpninger for øynene. Bybildet var en mosaikk av farger og fasonger. Alt virket fredelig og såre avslappet. Jeg ofret ikke en >>>

Liv Toril har flere år bak seg som misjonær i land i Afrika. Nå er hun PYMs regionssekretær for dette området, og deler her sin erfaringer og opplevelser knyttet til Swahilikyst-området.


nr. 6 | 2013 

magasinet 

3


4 

magasinet  nr. 6 | 2013


>>> tanke at noen skulle ville meg vondt fordi jeg var hvit og vestlig. Riktignok var utøvelsen av Islam både synlig og hørbar. Bønneropene fra minaretene hørtes alle veiene når det var tid for bønn, men det var bare som en naturlig del av miljøet. Terrorister og terrorisme var ukjente begrep. Slik som dette var det i mange år framover. Swahilikysten med dedikerte muslimer fra Digostammen, Mijikendafolket og Bajunbefolkningen levde fredelig sammen med mange andre religiøse og etniske grupper. Norsk og svensk pinsemisjon var etablert med kirker og utposter langs hele kysten og hadde sin naturlige tilhørighet i det store mangfold. «Et islamsk jerngrep er i ferd med å legge seg rundt den vakre og betagende Swahilikysten» Etter hvert endret bildet seg, og mot slutten av 90-tallet var det ikke lenger tilrådelig å gå til fots gatelangs i Mombasa, i alle fall ikke i den gamle bydelen. Man ble rådet til å leie bil med sjåfør og helst unngå de mest utsatte muslimske kvarterene. En sterk islamsk radikaliseringsprosess var på gang. Somaliske flyktninger hadde satt sitt preg på Øst-Afrika kysten. Påvirkningen var merkbar. Det hadde blitt flere sortkledde kvinner, og mange menn så slett ikke fredelige ut. I 2010 da vi besøkte Mombasa i forbindelse med PYMs 100-årsjubileum, hadde byen tydelig endret preg. Det var ikke lenger en vennlig

turistby. Vi ble bryskt vinket vekk da bilen vår svingte inn i en trang gate i et typisk Swahilikvarter. Verre enn dette var at vi i nyhetene fikk høre om angrep på en av byens kirker hvor flere kristne var drept. I dag vil mange betegne kysten av Øst-Afrika som et område hvor radikal Islam råder grunnen, og hvor det kan bety risiko for folk fra den vestlige verden å ferdes. Det sies klart at det anses legitimt å kidnappe turister. Terroristgruppen Al Shabab vinner stadig flere tilhengere. Et islamsk jerngrep er i ferd med å legge seg rundt den vakre og betagende Swahilikysten. Dette betyr en trussel mot Kenya for øvrig som igjen innehar en nøkkelposisjon som inngangsport mot Uganda , Tanzania, Sentral-Afrika og flere andre landområder. Med dette som bakteppe er det bønnesvar når IBRA nå satser stort på å nå Swahilikysten med radiosendinger. Et tett nettverk av radiostasjoner som kan formidle evangeliet inn i hus og hytter i byer og landsbyer helt fra Somalia og ned mot Mosambik er som en lenge etterlengtet drøm som nå har gått i oppfyllelse. Moderne teknologi og mobiltelefoni har gjort sitt inntog i Afrika. Dette må vi som Jesu disipler dra nytte av i vårt misjonsarbeid. Aldri har vi hatt så mange muligheter som i dag til å nå nye mennesker med evangeliet. Vi må stå sammen som aldri før og støtte hverandre i oppdraget med å vinne verden for Kristus. Nå gjelder det et nøkkelområde i Afrika, et område hvor PYM og IBRA sammen kan utfylle hverandre og i fellesskap samhandle til det beste for Guds rikes fremgang. n  

Liv Toril Rinding Skjeggestad PYMs regionssekretær for Afrika nr. 6 | 2013 

magasinet 

5


Swahilikysten – et satsningsområde for IBRA Swahilikyst-området har de siste 40 årene gjennomgått en sterk islamisering. IBRA ønsker derfor å styrke sitt arbeid i dette området. JAN NESTVOLD wahilikysten strekker seg fra nordre del av Mosambik i sør, til Tanzania og Kenya i nord. Swahilikysten inkludere også øyene Zanzibar, Pate eller Komorene, og en del av kystområdene og øyene i Øst-Afrika er også definert som Swahilikysten. I dag lever mellom 30 og 40 millioner muslimer langs Swahilikysten. Her finner vi til sammen 39 unådde folkeslag: 12 i Kenya, 20 i Tanzania, og 7 i Mosambik.

og sukker fra India. Etter lossing ble båtene fylt med ulike krydderplanter, palmeolje, elfenben, neshorn og skilpaddeskall. I tillegg kjøpte de slaver som blant annet ble solgt videre til Egypt og til andre arabiske land. Etter at Mohamed hadde grunnlagt Islam i år 632, hadde handelsmennene med seg den nye religionen på sine handelsreiser sørover. Noen av de handelsreisende slo seg ned langs kysten for å bygge og utvikle nye handelssentre. Folk som bodde nær disse handelsmennene og som var avhengig av samhandel med dem, begynte å akseptere deres religion, og konverterte etter hvert til Islam.

HISTORIE

ALDRI ETABLERT KONTROLL

Historien hjelper oss til å forstå hvorfor Islam og den arabiske kulturen har fått dype røtter langs østkysten av Afrika. Ordet «Swahili» ble først brukt av tidlige arabiske handelsreisende langs kysten. «Swahili» betyr «kysten» og ble bruket av araberne både om folket og språket de fant langs kysten. På slutten av 600-tallet hadde arabiske handelsmenn med seg blant annet ris, hvete, bomull

Rundt år 1400 reiste noen handelsmenn av og til innover i landene for å drive forretninger. På samme måte som langs kysten, etablerte Islam seg nå også langs de nye handelsrutene i innlandet. I år 1498 ønsket portugiserne å skaffe seg økonomisk kontroll langs Swahilikysten. Samtidig ønsket de å kristne områdene de kom til. I 1505 erobret de byen Kilwa i Tanzania og deretter gikk de til angrep på flere andre byer langs kysten. På grunn

jan@ibra.no

S 6 

magasinet  nr. 6 | 2013

av stor motstand fikk portugiserne aldri etablert varig kontroll over byene de inntok. Mot slutten av 1600-tallet hadde Portugal mistet kontrollen over mesteparten av de byer som var inntatt. I 1729 sørget arabere fra Oman for at portugiserne led det endelige nederlaget. Isteden ble Swahilikysten en del av sultanatet Oman. Handelen tok seg opp igjen, men aldri opp til de tidligere nivåer.

MER RADIKAL ISLAM Tradisjonelt har muslimer og kristne levd i fred med hverandre langs Swahilikysten, men i løpet av de siste årene har Islam vokst kraftig og blitt mer radikal. Kvinnene dekker seg til og moskéer bygges. Hatbudskap spres på CD og DVD. Pastorer klarer ikke å holde menighetene rolige når muslimer angriper. Utviklingen har ført til at kristne har blitt grepet av frykt, en frykt som ved flere anledninger har fått utvikle seg til reelt hat. En stor utfordring i dag er å bringe menigheten tilbake til budskapet om å elske alle mennesker. Klarer vi ikke det, kan vi stå overfor en meget farlig situasjon. Som kristne må vi huske at Jesus døde like mye for muslimene som han døde for kristne. Gud elsket alle menneskene langs Swahilikysten så høyt at han gav sin sønn for dem alle. n


nr. 6 | 2013 

magasinet 

7


magasinet Telefon: 41 33 49 47 Epost: post@ibra.no Nettsted: www.ibra.no

Et takknemlig hjerte

Kontonr: 9791 10 32000 Org. nr: 977 129 583 MVA

Styret: Ole Arvid Kolbjørnsrud (formann), Oddvar Johansen, Espen Frøysov og Karl Axel Mentzoni. nr. 6 2013– 30. Årgang Utgitt av IBRA Media Norge Boks 4 – 8651 Mosjøen Trykk: Nr1Trykk Opplag: 10.000 Ansvarlig redaktør: Jan Nestvold Redaktør: Anita Nestvold Grafisk design: David André Erichsen www.daesign.no

8 

magasinet  nr. 6 | 2013

LEDER

Daglig leder: Jan Nestvold

«Takk alltid vår Gud og Far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn.» Ef. 5:20 Vi har all grunn til å ha et takknemlig hjerte. Gud har overøst sin velsignelse over oss alle. Det finnes ingen måter der du eller jeg kan betale tilbake noe som helst av alt det gode Gud har gjort mot oss. I Kristus har alle Guds løfter fått sitt ja. Det eneste vi kan gjøre, er å ha et takknemlig hjerte, ta imot og elske ham for den han er. Vi er mottagere. Gud er den som gir. Vi er også mottagere av Herrens befaling om å forkynne evangeliet om Jesus til hele verden. Dette er i sannhet også en stor velsignelse. En stor velsignelse for hele verden. Midt i denne velsignelsen, velsigner Gud igjen ved å åpenbare sitt Ord. Vi har fått Den Hellige Ånd. Vi har hverandre. Gud legger velsignelse til velsignelse. Det kan være vanskelig å sette ord på vår takknemlighet til Gud. Hans godhet står ikke i forhold til noe annet. Ord blir uansett ganske fattige. Jeg er allikevel ganske sikker på at Gud ser et takknemlig hjerte. n

JAN NESTVOLD jan@ibra.no

«Hans godhet står ikke i forhold til noe annet»


Hadeland og omegn Bistand ved dødsfall Gravstein, Gravlykter, Blomster Brødrene Ekeberg AS Vakttelefon 61 33 20 30 Mohagalia 3, Jaren

TID til den gode idéen Når vi tar regnskapet får du mer tid til å tenke kreativt for fremtiden - til beste for din bedrift. Økonor er Norges største regnskaps- og rådgivningsskjede med 16.500 kunder, nær 1.000 medarbeidere og vi er snart på 100 kontorsteder. Du blir tatt godt vare på hos oss!

www.okonor.no

Økonor Hamar Økonor Brumunddal RegnskapsØkonomen AS Daglig leder Vidar Østbu hamar@okonor.no Tlf: 62 53 96 50

www.jolstad.no Begravelsesbyråkjeden Jølstad

PYM BARNEHJELP

Vil du være med og hjelpe barn som har en tøff hverdag? Gi din gave til 3000.24.00800 pymbarnehjelp@gmail.com

Tlf. 924 43 729 – 900 804 07

www.fevang.no DE NORSKE PINSEMENIGHETERS YTREMISJON www.pym.no nr. 6 | 2013 

magasinet 

9


Besøk hos Ibra på Kypros I september i år besøkte Laila og Svein Børtveit Kypros og IBRAs senter der som produserer radio- og web- sendinger. Her er deres opplevelser fra besøket og arbeidet som gjøres.

S

kal vi beskrive stedet, så er det altså et helt vanlig hus, ganske likt alle andre hus som ligger i området. Pent og velholdt med en liten hage utenfor. På senteret fikk vi en hjertelig mottakelse av de norske utsendingene Vivi og Arne Olav Østrem. IBRA på Kypros – som ellers bruker et annet navn på virksomheten der – har kontorfellesskap med en svensk kirke som driver misjonsvirksomhet ut fra samme sted. Slik oppnår man et større sosialt miljø samt reduksjon av felleskostnader. Under besøket fikk vi også en orientering om denne kirkens arbeid som driver misjon med tre hovedfokus: Grunda (Etablere), Trene og Tjene (Sosialt arbeid), også forkortet GTT. Det vi så her, var så fint, tenker jeg. Her står to kristne organisasjoner sammen, utnytter ressursene på best mulig måte, og utfyller og oppmuntrer hverandre i arbeidet! Jeg blir rett og slett begeistret når jeg ser hva de får til sammen. Vandringen vår gikk videre til radiostudio og til datarom der det blir produsert programmer for internett med lyd og bilde. Det blir jobbet med og sendt 10 produksjoner parallelt. For meg virker det imponerende mye. Det ene jeg la merke til, var at IBRA har fulgt med i tiden. Det sendes fortsatt på radio. Den har sin solide plass. Men virksomheten går mer

10 

magasinet  nr. 6 | 2013

og mer over til nett og sosiale medier. Brevet i posten er ikke lenger det viktigste kontaktmiddelet med lytterne. Nå går det meste av tilbakemeldinger på iPhone, Facebook og Twitter. Det blir gitt lokal respons fra regionssenter i flere land, og målsettingen er at responstiden ikke skal være mer enn 10 sekunder!

«Vi så også litt nærmere på produksjon av et barneprogram. Det var av høy kvalitet! » Vi så også litt nærmere på produksjon av et barneprogram. Det var av høy kvalitet! Rett og slett fantastisk at man kan lage så bra saker med relativt begrensede ressurser! Vivi og Arne Olav er ikke alene om arbeidet. Der er flere medarbeidere fra ulike land i Midtøsten. Noen er kommet til Kypros ganske frivillig, mens andre av dem har måtte rømme fra hjemmet og hjemlandet sitt. Det merket vi tydelig da noen i følget vårt, ville ta bilde. Disse medarbeiderne måtte ikke tas bilde av. Ble de gjenkjent noe sted, kunne de være i livsfare.

Jeg tenker at det må være ganske utfordrende å jobbe med media, som jo er offentlig i sin natur, samtidig som man må ta sterke forholdsregler for, så langt som mulig, å sikre liv og helse. Senere fikk vi også en samtale med lederen for senteret der på Kypros. Han fortalte at de som skal jobbe der, må ha et kall som også innebærer at de er villige til å ta risiko. Vi fikk opplyst at to av medarbeiderne som arbeidet lokalt i andre land i samarbeid med senteret, har blitt drept i løpet av de siste årene. Men han kunne også opplyse om framgang og seier i arbeidet. I ett av landene har det gått fra 0 til 1000 troende over en femårsperiode. Etter besøket sitter vi igjen med mange tanker og gode følelser. Det er som om vi har vært «på hellig grunn». Først og fremst opplevde vi et sterkt Gudsnærvær og en avhengighet av Gud i alle forhold. Dernest fikk vi møte kristne brødre og søstre som står i den samme tjenesten som vi selv, og som gjør en fantastisk innsats for evangeliet. Selv om vi visste noe fra før, fyltes vi med en enda større takknemmelighet og respekt for arbeidet som drives, og vi fikk et mye bedre grunnlag for vår forbønnstjeneste for arbeidet. Vi skulle gjerne ønske at flere av våre kristne venner i Norge og Sverige kunne få oppleve det vi har gjort. Her er noen nettsider der du kan se mer om hva som tilbys www.ibraplay.org, www.lovemaroc. com, www.lovejordan.org, www.loveegypt.net, www.net4god.com.  Svein Børtveit


Svein og Laila Børtveit har besøkt IBRAs arbeid på Kypros, og opplevde det som berikende i forhold til sin forbønnstjeneste for dette arbeidet. Det er mulig å besøke arbeidet, samt å jobbe som frivillig i lengre eller kortere perioder. Er dette interessant for deg, ta kontakt med IBRA.

nr. 6 | 2013 

magasinet 

11


SAT-7 satser i Nord-Amerika Den kristne TV-kanalen SAT-7 lanserer 3. desember TV-programmet «A Voice from Home» – en stemme hjemmefra – til de 5 millioner arabisktalende menneskene som bor i USA, Canada og Mexico. Programmet skal resonnere språket de har fra sitt hjemland, men også gi dem et budskap fra deres himmelske hjem.

D

en nye TV-kanalen er lenge ønsket blant seere og kirkeledere over hele Nord-Amerika. En seer fra California sier: «Det er ikke noe tvil om at enhver troende kristen ønsker at budskapet om Jesus skal nå ut til hele verden. I våre sinn, vil det alltid være knyttet til SAT-7 fordi… de var den første kanalen som presenterte dette budskapet på arabisk inn til den arabiske verden.» Live streaming av SAT-7s forskjellige programmer har i mange år vært tilgjengelige for hele verden online. Til tross for dette, SAT-7 NORTH AMERICA vil nå gi arabiske seere muligheten til å se de mest populære showene på TV-apparatet, og med en sendeplan som er bedre tilpasset deres tidssoner. Programmene som skal sendes favner alt fra filmer, kunnskap om den kristne tro (apologetikk), dokumentarer, musikk, live talkshow,

12 

magasinet  nr. 6 | 2013

«Det er ikke noe tvil om at enhver troende kristen ønsker at budskapet om Jesus skal nå ut til hele verden» aktuelle hendelser, gudstjenester, store konferanser, undervisningsprogram, og spesielle programmer rettet mot kvinner og mot barn. Er du interessert i se på kanalen, besøk internettsiden http://www.dishpointer.com/. Tast inn din zip kode og Galaxy 19 for satellitten som du vil motta GPS koordinatene fra. Ønsker du å finne ut mer om SAT-7 NORTH AMERICA, besøk deres hjemmeside på www. sat7northamerica.org. n


OPPUSSING FOR PRIVAT OG NÆRING 3 Snekker 3 Flislegging 3 Renovering

3 Oppussing 3 Maling 3 Muring

3 Gluvlegging 3 Tapsering 3 Montering

Meget konkurransedyktige priser. Be om gratis befaring og tilbud – helt uforpliktende!

KOMPLETT OPPUSSING AS

TELEFON 95 55 25 55

Postboks 260 – 2021 Skedsmokorset – www.koop.no – post@koop.no

ERP DEVELOPMENT AS Programutvikling, Integrasjoner, Webapplikasjoner, iOS, Android

Spesialist med ERP løsninger fra Microsoft Kontakt: post@erpdevelopment.no Tlf. 909 72 310

nr. 6 | 2013 

magasinet 

13


JULEAKSJONEN 2013 – Det handler om å fylle himmmelen

Aremark Pinsemenighet Filadelfa, Askim Elim, Båstad Sion, Ingedal (Skjeberg) Filadelfia, Mysen Filadelfiakirken Sarpsborg Sion, Råde Sion Sellebakk Filadelfia, Skiptvet Betania, Torsnes Salen Ullerøy Evangeliesalen Berøa Saron Groruddalen Bærumskirken Betania, Bjerke-Nannestad Pinsekirken Kolbotn Kløfta Pinsemenighet Betel, Dal

14 

magasinet  nr. 6 | 2013

Lillestrøm Pinsemenighet Regnbuen Kristne felleskap Salemkirken Lørenskog Pinsekirken Nesodden Betel Pinsemenighet, Nittedal Sentrumskirken Strømmen Betel, Skogbygda Filadelfia Vestby Evangeliesalen Ås Pinsekirken i Bærum Betel, Ytre Rælingen Evangeliehuset Åsgreina Alvdal Pinsemenighet Hof pinsemenighet Pinsekirken Elverum Åsnes pinsemenighet Filadelfia, Hamar

Pinsemenigheten Filadelfia Kongsvinger Filadelfiamenigheten Trysil Filadelfia Biri Evangelikirken Filadelfia,Grua Betel, Heidal Salem, Jaren Lillehammer pinsemenighet Betania, Vinstra Øyer Pinsemenighet Saron, Hokksund Hurum Pinsemenighet Betania, Kongsberg Betania, Mjøndalen Rukkedalen og Nes Pinsemenighet Hol og Ål Pinsemenighet Betel Nærsnes Betania, Berger

Bø Pinsemenighet Tønsberg Pinsekirke Betesda, Heddal Sion Nerdalsvatn Elim Kragerø Betania, Notodden Tabernaklet Skien Betania Øyfjell Betel Åmotsdal Filadelfia Arendal Betel, Gjerstad Filadelfia Grimstad Filadelfiamenigheten Tvedestrand Filadelfia Kristiansand Filadelfia Tonstad Zion Bryne Evangeliehuset Egersund Betania, Hauge i Dalane


Pinsemenigheten Tabernaklet Haugesund Huskirka i Rennesøy Salem Sauda Evangeliekirken Bergen Pinsekirken Tabernaklet Eben Eser Fammestad Sion Blomsterdalen Klippen Loddefjord Betania Mosterhamn Filadelfia Manger Pinsemenigheten Stord/Fitjar Pinsemenigheten Zoar Nappane Sion Øygarden Klippen Aukra Pinsekirka Sion Ellingsøy Fræna pinsemenighet Salem Langevåg

Sion Molde Betel Stranda Kilden Rauma Agape Kirka Filadelfia Ulsteinvik Pinsekirka Saron Vatne Pinsekyrkja Eben Eser Pinsekirka Filadelfia Ålesund Betel Trondheim Frøya og Hitra pinsemenighet Vikna pinsemenighet Elim, Ballangen

Bjerka pinsemenighet Filadelfiamenigheten Bodø Bykirka Bodø Betel Brønnøysund Hattfjelldal pinsemenighet Betel Lofoten Pinsekirken Betel, Mosjøen Smyrna Narvik Sion Neverdal Pinsekirken Salem Sortland Pinsekirken Stokmarknes Pinsemenigheten Sion Sørarnøy

– Vi takker menighetene for støtten

Klippen Lofoten Værøy pinsekirke Filadelfia-menigheten Balsfjord Sion Harstad Filadelfia, Alta Karasjok pinsemenighet Eben Eser Kautokeino Porsanger pinsemenighet Betel Tana Betesda Tverrelvdalen Filadelfia Vadsø

– DIN MEDIEMISJONÆR nr. 6 | 2013 

magasinet 

15


Et budskap fra fengslet To av IBRAs lokale partnere i Asia ble fengslet for en tid tilbake. Deres anklage: De hadde delt sin tro på Jesus med sine muslimske brødre og søstre. OVERSATT AV ANITA AUNE NESTVOLD post@ibra.no

F

lere har sikkert hørt om disse to mennene som var aktive i arbeidet med å føre budskapet om Jesus videre i det miljøet de befant seg i. De ble arrestert i vår, og ble i høst dømt til 3 års fengsel. Dette skjer i et land som vil forsvare menneskerettigheter. Nylig fikk vi kontakt med en av dem via telefon fra fengslet. Når han fikk vite at en troende fra et, for han, ukjent fellesskap bad for han, begynte han å gråte som et barn. Dette er hva han sa: Jeg takker Jesus som har kalt meg fra mørke til sitt underfulle lys. Siden jeg tok imot han og begynte å lese Bibelen, har jeg, min kone og mine barn opplevd en stor forandring i våre liv. Det er nå to år siden jeg tok imot Jesus og ble hans

16 

magasinet  nr. 6 | 2013

«Jeg var naturligvis både redd og skrekkslagen da jeg ble arrestert og da jeg dømt til 3 års fengsel.» etterfølger. Siden da har jeg hatt en indre fred for det som skjer nå og i fremtiden. Jesu løfte er min trygghet i alt det som skjer, både i tider med prøvelser og tider med fremgang, tider med sykdom så vel som helse. Jeg har jo opplevd Jesu nærvær fra det øyeblikket jeg ble arrestert for fem måneder siden, og fram til nå hvor jeg har fått beskjed om at dommen blir tre år. Gjennom alt dette har Jesu lidelse blitt en virkelighet for meg og min familie. Jeg deler hans

smerte. For å bli en Jesu etterfølger er det ikke lengre jeg som lever, men Han som lever i meg. Gjennom denne hendelsen har jeg fått en dypere forståelse av Hans lidelser for min skyld. Jeg var naturligvis både redd og skrekkslagen da jeg ble arrestert og dømt til 3 års fengsel. Men hvis jeg vil være en Jesu etterfølger og bære hans vitnesbyrd til andre, så koster det. Ettersom verden forkastet Jesus, betyr det at Hans disipler får oppleve samme forkastelse. Men Jesu løfte til oss er: Velsignet er den som lider for min skyld, for den tilhører Guds rike. Hva som enn hender, kommer jeg til å være trofast mot Han til livets slutt. Jeg er stolt over å være en Jesu disippel, for selv når jeg ikke var trofast mot Han, var Han trofast mot meg. Jeg takker Gud for min mentor som har lært meg så mye om Jesus og som kontakter meg her i fengselet. Jeg takker også deg, min venn, som ber for meg og som støtter meg og min familie. Jeg ber om at hva jeg går igjennom ikke skal få deg til å frykte, men bli en grunnmur som styrker din tro. Fra fengslet ønsker jeg deg fred i Jesu navn. n


Mediearbeidet vokser i Asia Vi er takknemlige for utviklingen av vårt lokale medieteam som befinner seg i et av de landene i Asia som bærer budskapet om Jesus ut til den islamske verden. Flere i teamet får regelmessig invitasjon til å både preke og lede i bønn på fredager i de lokale moskéene. Dette til tross for at det ikke alltid er så lett å få tillit hos den lokale Imamen for å tale i hans menighet, fordi det krever enighet blant lederskapet i moskéen. Det er vårt håp og vår bønn at sannheten skal forkynnes på en åpen måte. På FM-stasjonene får man så godt som daglig besøk av muslimer som forteller at deres åndelige behov ikke blir behandlet slik de skulle ønske seg i den lokale sammenhengen de befinner seg i. De kommer derfor for å takke for at FM-stasjonen blir deres «lege og mentor». Vi taker Gud for våre lojale medarbeidere som vokser i tro og karakter. Akkurat nå jobber vi med å installere vår tredje FM-stasjon i landet. Demar nr. 6 | 2013 

magasinet 

17


Når Aksjon Ibrahims tidligere leder skulle besøke Marokko for første gang, så ble det sammenfallende med at regntiden startet. Det regnet så kraftig at vannet flommet over veier og åkrer og gjorde mye skade. Med som reiseguide og sjåfør var en av pionerene i IBRA Sverige. De kom til et lite dalføre og foran dem forsvant veien. Elven gikk over veibanen på en rett strekning. Likevel valgte de å kjøre videre fordi de regnet med at vannet ikke ville stå så høyt oppe på bilen at det ville gjøre skade. Men midt uti flomvannet stoppet bilen likevel. De kom seg ikke av flekken. Plutselig så de, at på andre siden kom en militærbil kjørende. Den stoppet i vannkanten og to menn i militærklær og støvler steg ut. De tar vaieren fra vinsjen framme på sin bil, vasser ut, hekter kroken i understellet og drar bilen opp på tørt land. De takker disse militærmennene for hjelpen. De snur seg og kikker utover vannet som flommer. Så oppdager de at militærbilen er forsvunnet uten at de har merket noe. De finner ingen spor i grusen heller. Hva er hendt? De diskuterer lenge seg imellom og konkluderer etter hvert med at det de har opplevd, kunne ikke være noe annet enn engler som hadde kommet dem til hjelp, i militærklær. Under vår gruppereise til Marokko i november, ble vi minnet om nevnte opplevelse. På reisen kjørte vi blant annet i en dal langsmed flotte fjell. Da ble det slik at noen akutt trengte et toalettbesøk, men det fantes ikke noe tilrettelagt for dette på en god stund. Vår lokale marok-

Det norske ekteparet Arne Olav og Vivi Østrem er daglig ledere ved Aksjon Ibrahims hovedbase.

18 

magasinet  nr. 6 | 2013

kanske sjåfør velger å stoppe og spørre i et hus om hjelp. En ung, smilende kone med to barn lar så vår gruppe få komme inn og gjøre det de må. Det er reint og fint og alle blir glade. Vi finner fram gaver som gis til kona og barna som takk for gjestfriheten og vi velsigner henne og barna. Hun undret seg nok etterpå. Hva hendte i løpet av disse få minuttene midt i en vanlig hverdag for henne? Vi håper at hun kjente varme, fred og fikk oppmuntring. Vi kan med det vi gjør og sier, gi mennesker en god opplevelse som setter spor. Av og til sies det at det kjentes som engler kom på besøk. Gud sender engler til hjelp. Vi kjenner dette igjen blant annet fra Apostlenes gjerninger. Peter fikk hjelp i fengslet til å komme ut i frihet. Han fikk beskjed om å kle på seg fordi han skulle ut og han måtte gå selv sammen med engelen. De spaserte forbi vaktene uten å bli stoppet. Da apostlene ble kastet i fengslet kort tid etter pinsedag, åpnet en engel portene om natten og ingen av vaktene forsto etterpå hva som hadde hendt. Det kan jo være de kom i «militærklær» som de andre vaktene i fengselet og ingen la merke til dem som noe spesielt. Eller var de i skinnende hvite klær mens øynene på vaktene var blindet? Uansett, Gud sender sine engler på sin måte. I vårt arbeid hører vi mange historier om mennesker som har fått hjelp. Noen ganger nevnes skikkelser som kan tyde på at engler har vært på ferde. Andre ganger bare skjer et under og Gud gis æren uten å spekulere mer over hvordan alt henger sammen. Vi skal ikke dyrke engler. Jesus som Guds Sønn er den som skal ha all ære og makt i våre liv, men om Han sender engler i spesielle situasjoner, så er det en av måtene Jesus hjelper og beskytter sine på. Det vi leser om i Apostlenes gjerninger, skjer også i dag.  Arne Olav Østrem

VITNESBYRD

Engler i militærklær

JEMEN I FOKUS. Å se et gjennombrudd i dette landet er et av Aksjon Ibrahims mål for inneværende periode. Hadramawt heter distriktet hvor kjente ledere for ekstreme grupper har vokst opp. Dette er det største distriktet i antall kvadrat km, med en befolkning på 1.3 mill. Antall troende som har kontakt med oppfølgingsmedarbeidere, kan telles på mindre enn en hånd. I midten av oktober ble en film om Jesus lagt ut på en internettside. Den er dubbet til landets arabiske dialekt. Fram til nå har mange tusen besøkt siden og lastet ned filmen. n


«HÅP FOR SYRIA» I oktober ble det bestemt at radiosatsingen «Håp for Syria», som vi fortalte om i forrige nummer, skulle fortsette ut året. Økonomien for resten av prosjektet kom på plass, og teamet var takknemlige for muligheten til å fortsette. Her er noen små utdrag fra hilsener som teamet har fått fra lyttere av programmet: «Gud velsigne dere i disse vanskelige tidene når dere sprer kjærlighet og håp i landet vårt. Gud er mektig til å beskytte landet vårt uansett omstendigheter. Gud velsigne programmet og Gud velsigne Syria.» «Det er mange programmer på radioen, men programmet deres skiller seg ut fordi det sier noe om hva som er gjemt i hjertet. Jeg ønsker å spørre dere om hva som er grunnen til at dere lykkes på denne måten?» «Jeg hilser dere alle i teamet. Dere er som lys som lyser opp livsveien for mennesker.» «Jeg ønsker å spør om det Jesus sa om å elske sine fiender. Jeg elsker ikke mine fiender. Er det galt?» «Jesus sa: «Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder. Jeg vil gi dere hvile.» Hvorfor skulle jeg komme til Han dersom jeg ikke har byrder, og jeg bryr meg heller ikke om andres byrder. Elsker Jesus meg selv om jeg ikke har medfølelse for andres byrder?» n LIBYA. Arbeidere fra Libya og andre land, som alle har et kall til å nå landet med evangeliet, finner sammen og fortsetter arbeidet via internett. Dette gjør de til selv etter at flere utlendinger har måtte forlate landet i vår, og en bror døde i fengsel der 10.mars. n

VÅR GUD ER TROFAST PÅ ALLE MÅTER, ALL ÆRE TIL HAM. En familie fra Syria bodde i nabolaget vårt i et annet land i regionen for noen år siden. De besøkte oss, og vi delte evangeliet med dem. Mannen i familien var absolutt ikke interessert på dette tidspunktet. For en måned siden ringte han oss for å fortelle at han nå trodde på Jesus og var nylig blitt døpt. Han delte følgende historie med oss: For mange år siden hadde han en Bibel, men han hadde revet ut og kastet mer enn 50 sider av den. For en stund siden fant datteren hans denne Bibelen, og ba om lov til å leke med den. Han sa ja til det, men følte plutselig at noen ba han om å sjekke Bibelen. Han spurte derfor datteren om å få Bibelen tilbake. Da han så gjennom Bibelen, oppdaget han at den var komplett, med alle sidene på plass. Han ble svært overveldet og forundret, og forstod at Jesus hadde gjort dette for at han skulle tro! Nå er hele familien kommet til tro! n HUSMENIGHET. Vi har nylig hatt en lang telefonsamtale med en familie i et land i regionen. Familien består av en eldre mor og minst fem voksne barn som alle er gift. Til sammen er de mer enn 40 personer, hvorav halvparten er barn og tenåringer. Hele familien ville snakke med oss. Det er uvanlig at kvinner ønsker å snakke med fremmede, fordi ingen menn fra denne kulturen ville tillate at hans kone snakker med fremmede. En av dem sa: «Vi ville aldri tillate kvinnene våre å snakke med fremmede menn utenom familien, men vi føler at dere er som vår familie i Kristus.» Familien hadde blitt frelst, og mor i familien var den første som kom til tro. En eldre morbror,

som ikke var til stede under samtalen, er den personen som har ført resten av familien til tro og undervist dem fra Bibelen. Vi forstod at de æret han for det. Flere ganger i løpet av samtalen viste de til Bibelen, og de relaterte hendelser fra egne liv til Bibelen, og fortalte hvordan de fulgte og adlød Jesu bud. Et eksempel på det: En av de unge mennene avtjener sin verneplikt i et urolig konfliktområde, men har hatt problemer flere ganger fordi han ikke vil lade automatgeværet sitt. Han gjør dette fordi Bibelen sier: «Du skal ikke drepe.» En av de andre opplevde sterkt at Gud talte til han gjennom radioprogrammene våre. Da han studerte ved universitetet, hadde han noen fattige skolekamerater som behøvde klær. Han hørte via et av programmene at Jesus sa i sitt ord: « Dersom du har to kapper, del med den som ikke har noen kappe.» Han hjalp derfor sine fattige medstudenter på Jesu ord og gav av det han hadde. En annen gang ble han satt til å dele ut gratis nødhjelp til trengende i byen. Noen kontaktet han og ba om å få kjøpe saker fra han. Han hadde hørt via radioen at det står i Bibelen: «Hans Herre sa til ham: Vel gjort, du gode og tro tjener. Du har vært trofast i det lille, jeg vil betro deg større ansvar.» Han fikk mot og styrke fra dette bibelordet til å stå imot denne fristelsen. Flere i familien leser Bibelen, og de ser på kristne TV-kanaler. De lærer fra dette og ber blant annet sammen med programledere når de inviterer til forbønn for syke. En i familien sa at de var klare til å få trening og utrustning til å starte i arbeid for Herren dersom vi har noe som vi ser at de kan hjelpe til med. De ønsker besøk fra noen i oppfølgingstjenesten så snart som mulig. n nr. 6 | 2013 

magasinet 

19


INGEN GRUNN TIL Å FÅ KALDE FØTTER! www.dengronnelegen.no

Prøv våre to eksklusive og flotte kremer for fot og hånd. Du får en av hver til introduksjonspris

÷50% RABATT!

T? O

Da får du prøvd dem og får tilsendt en av hver, hver andre måned i abonnement. Du kan stoppe etter første forsendelse eller være med så lenge du selv har lyst!

Aloe Vera terapeutisk fotkrem 50 ml.

Behandlende hånd og neglekrem 100 ml.


OvERNATTING pÅ SØRLANDET? www.bIRKELANDhOTELL.NO

måned i abonnement. Du kan stoppe etter første forsendelse eller være med så lenge du selv har lyst!

Aloe Vera terapeutisk fotkrem 50 ml.

Behandlende hånd og neglekrem 100 ml.

Varmende for føttene og svært fuktighetsgivende. Myker opp hard hud og kremen lukter svært godt! Flott å bruke på albuene og er også glimrende for de som har psoriasis og eksem! God for blodomløpet i føttene! Kremen koster normalt i abonnement 219.- kroner, men den første får du til

Beriket med Avocado-olje, Obliphicha, Teatree olje ekstrakt, Aloe Vera og vitamin A og D. Fantastisk krem til å ha med seg hvor som helst, med en nydelig duft. Dette er et UNIKT PRODUKT for alle som strever med tørr hud, eksem og psoriasis i hendene. Ordinær pris i abonnement: kr 129.-, men på første forsendelse gir vi hele

50% RABATT

50% RABATT

SLIK AT DU KAN PRØVE SELV!

SLIK AT DU KAN PRØVE SELV!

Kremene anbefales på det varmeste! Solgt i flere år i Norge og de er svært populære!

JA!

Send meg 1 stk 50 ml Aloe Vera Terapeutisk fotkrem til 50% rabatt. Ordinær pris kr. 219,-. Nå kr. 109,50

JA!

Send meg 1 stk 100 ml Hånd- og neglkrem til 50% rabatt. Ordinær pris kr. 129,- Nå kr. 64,50 Pluss porto kr. 39,-

Navn…....................................................................................................................... Adresse: …..............................................................................................................… Postnr./sted:……........................................................................................................ Tlf.nr.:….....................…............Underskrift……………...........................................

NID

om du ikke selv vil etter å ha prøvd kremene. Gi oss beskjed innen 14 dager etter at du har mottatt de 2 første prøvene til 50% rabatt om du eventuellt ikke ønsker flere. Men de aller fleste velger å motta våre kremer i abonnement og da får du neste forsendelse hver 2. måned til vanlig pris pluss porto. SEND INN KUPONGEN MED EN GANG eller RING vårt kundesenter og kremene vil blir sendt UMIDDELBART! Kan også bestilles på tlf. 37 27 70 07, fax. 37 27 70 06 eller e-mail: jatrygve@online.no

IBRA

Du forplikter deg ikke til å kjøpe mer

Forlaget Exodus Den Grønne Legen Svarsending 7206 0096 OSLO


Vitnesbyrd fra Asia Mitt navn er Ibrahim, og min kone og jeg underviser ved en islamsk campus i den byen der vi bor. For en tid tilbake fikk jeg høre om mediearbeidet som dere driver gjennom en venn av meg, som også er lærer. Han fortalte meg om deres innstilling til Bibelen. Jeg ble provosert av det jeg hørte og senere leste på internett. Ironisk nok søkte min yngre bror på en stilling i dette arbeidet, og fikk jobben. Etter en stund lurte han på om jeg ville bidra med innhold i en del av programmene. Jeg begynte derfor å lytte nøye til hva som ble sagt over radio og internett, og jeg ble berørt av deres positive måte å forkynne på. Jeg har nå stor respekt for teamet, selv om de er unge, for de har en frimodighet til å forkynne et nytt og sannferdig budskap. Fortsett med dette. Tvil ikke når dere står ovenfor utfordringer som kommer i deres veg. Dersom dere beseirer den negative propagandaen kommer folk til å respektere dere enda mer, og sannheten kommer til å lande i hjertene til vårt folk. n

22 

magasinet  nr. 6 | 2013

Rebecca og Christina Ludvigsen har vært i Kongo for å se hva arbeidet som deres pappa, Knut Ludvigsen, brant så for bestod av. Det som møtte dem inspirerte dem til å gjøre det de kan for at Knuts hjertesak kan videreføres gjennom dem. Da behovet for ny sender meldte seg, ble dette en naturlig sak for dem å ta tak i.


Mediemisjonær Jeg dro nylig til Kongo med mål om å vandre i min fars fotspor. Puste inn lufta han så mange ganger snakket om, se arbeidet som drev hjertet hans tilbake dit gang på gang, og se om det kanskje kunne være en arv der som jeg enda ikke kjente til. Jeg ville gjøre det som en heder til pappa, Knut Ludvigsen, som gikk bort tidligere dette året, og som en takk for støtten vi har fått derfra i anledning hans bortgang. Lite visste jeg om at arven var et enormt radioarbeid som er fruktbart og forandrer liv! Radio Neno La Uzima – Livets Ord – er i dag en av to radioer i storbyen Bukavu som har integritet og troverdighet – hvor IBRA Norge er en av hovedaktørene. En radio med stab av brennende kristne som ønsker å tjene Han de forkynner om. De har også programmer som omhandler nyheter, helse, utvikling, opplysning og kommunikasjon. Med andre ord, en radio for ånd, sjel og kropp. Like før hjemreise ble vi enige med lederne av radioen om å holde kontakten, og se

hva vi kunne gjøre for å hjelpe hjemmefra. Alle monner drar. Min far fylte nemlig svært store sko i arbeidet; sko ingen av oss etterlatte har evne til å fylle. 9. november fikk vi beskjed om at radioens sender var ødelagt, og siden den dagen har vi vært innstilt på å samle inn midler til å kjøpe en som er ny og bedre.* Det koster oss så lite å sende et par mailer, lage en facebookevent og inspirere venner og familie rundt oss til å gi av sin overflod. Så lite for oss; så mye for dem. Min fars sko kan ingen fylle etter han, men vi er mange som kan gjøre grep for å utgjøre en forskjell. Og kanskje kan det inspirere andre til å gjøre noe på liknende måter også; vi kan alle være mediemisjonærer. Hvis vi bare vil. n  Christina Ludvigsen

*Fristen for aksjonen er enda ikke gått ut når dette magasinet går i trykk. nr. 6 | 2013 

magasinet 

23


24 

magasinet  nr. 6 | 2013


Bønnhørt For noen år siden skrev vi om tyrkiske Hatice som fant Jesus på TV-en, og som da var ensom troende i byen. Hennes faste bønn den gangen var: «Jesus, la det bli en menighet i min by!» Les hva som senere hente. OVERSATT AV ANITA A. NESTVOLD anita@ibra.no

N

år jeg traff Hatice for tre år siden i Istanbul, fortalte hun gledesstrålende om hvordan hun kom til tro på Jesus etter at hun hadde sett noen programmer på IBRA-støttede Kanal Hayat. «Det var som om hjertet tok fyr», var hennes beskrivelse av sin reaksjon på det som hun hørte på TV-en. På Kanal Hayat fikk Hatice kontakt med en kristen dame som kunne fortelle henne om Jesus, gi henne en Bibel og oppmuntre henne til å fortelle andre om det som Bibelen underviser om. – Jeg opplevde fra begynnelsen av at alle trengte å høre det jeg hadde hørt, forklarer Hatice. Jeg kjente at jeg var tvungen til å fortelle om det, så jeg begynte med naboene. Den nyfrelste evangelisten fikk med seg en gjeng med venninner som sammen med henne

«Det er ikke noe tvil om at enhver troende kristen ønsker at budskapet om Jesus skal nå ut til hele verden» så på Kanal Hayat. De ble interessert i Hatices oppdagelse, og det ble mange samtaler om tro. Den negative reaksjonen som hun fikk fra sine venner, naboer, familie og slekt, ble en stor sorg for Hatice. Blant annet hennes ex-mann var svært aggressiv. Når vi traff henne for tre år siden, var det eneste kristne fellesskapet hun hadde, sporadiske møter med to personer fra Kanal Hayat. Hatice fortalte at hun hver dag bad om at det skulle plantes en ny menighet i hennes by. Hun lengtet også etter at hennes to tenåringsbarn skulle bli frelst. For to år siden fikk jeg høre at Hatice hadde

latt seg døpe, at flere av hennes venninner hadde kommet til tro, og at det da fantes en fungerende husmenighet der Hatice bodde, som bestod av 9-10 personer. I høst, fortalte Hakan fra Kanal Hayat om Hatices by og unge menighet. – Gud gjør gode ting i byen. Gruppen samles nå regelmessig, og i nabobyen finnes det ytterligere en gruppe av troende som man av og til har møter sammen med. Da kan de være opp mot 25-30 personer samlet i en stor leilighet. Nå har også Hatices ex-mann blitt frelst. Jeg mener å huske at det var han som var svært fiendtlig innstilt den gagen for tre år siden da hun skulle stille opp på intervju. Nå har selv han blitt omvendt og døpt. Hennes sønn har også møtt Jesus og latt seg døpe. Nå er det bare datteren som gjenstår, men også hun er på god gli. Hun kommer på samlingene som de har i hjemmet eller på piknikene som de troende arrangerer, og hun har begynt å spørre om den kristne troen som de andre har funnet. Jeg kan bare ane hvor lykkelig Hatice er nå som den ene etter den andre av hennes ønsker går i oppfyllelse. Gud har mye å gjøre i Tyrkia. 

Maria Levander nr. 6 | 2013 

magasinet 

25


Målrettet mediemisjonær De bygger nettverk og driver oppfølging målrettet for at enda flere skal få høre om Jesus. The Way of Life sprer evangeliet i Thailand. OVERSATT AV ANITA AUNE NESTVOLD anita@ibra.no

V

i takker Gud for nåden han har vist The Way of Life de siste månedene. Siden begynnelsen av 2013, har Gud velsignet og fylt oss bade åndelig og psykisk til å stå sterke i tjenesten for Han. The Way of Life har delt de gode nyhetene over radio i samarbeid med 60 menigheter som bruker programmer produsert av oss. I dag er det 68 forskjellige lokale radiostasjoner som sender The Way of Life sine programmer. Vi er å høre på lufta 2020 ganger hver måned, eller 1992 timer. Siden januar, er det 4523 personer som har ringt inn til våre programmer. Mange sier at programmene er nyttige i deres livssituasjon. Noen av den har blitt kristne, men de har ikke noen kirketilhørighet, og ber oss om å finne en menighet som de kan bli en del av.

KORRESPONDANSEKURSET Selv om vår avdeling for korrespondansekurs ikke har oppnådd det forventede antall studenter, har de jobbet med planer for nye alternative metoder, blant annet løsninger basert på

26 

magasinet  nr. 6 | 2013

internett, men også aktiviteter som vil motivere studenter til å fullføre kursene. Flere av studentene er innsatte ved fengsler. I begynnelsen kom konvoluttene med kursene i retur, fordi det ikke var tillatt å motta konvolutter. Studentene kunne derfor ikke fullføre kursene, så vi måtte endre metode. Vi begynte å trykke leksjonene direkte på papir som så ble brettet til et brev og sendt. Denne metoden kunne myndighetene akseptere, og brevene er ikke blitt returnert. Studentene får lov til å maile svarene, og nye studenter har også søkt om å få delta. Vi har sju leksjoner som er beregnet for innsatte i fengsel, og mer enn 700 deltar på disse kursene for øyeblikket. Totalt har antall mennesker som har deltatt på korrespondansekursene økt dette året med 7105 personer. Fra januar til august 2013 har kontoret mottatt 73.700 brev, og 61.950 brev har blitt sendt ut. 1032 mennesker har tatt imot Jesus som et resultat av dette, og de har også ønsket å bli en del av en lokal menighet. Saha Christian School i Nampat har mer enn 2400 studenter, og 40 av dem er kristne. Denne skolen bruker vårt korrespondansekurs som en del av sin lærerplan, og utdanningsdirektoratet har godkjent dette. Skolen er et pilotprosjekt i å bruke

vårt materiell i lærerplanen, men fem andre skoler er interessert i å gjøre det samme. Dette opplever vi som svært spennende og det gir oss nye mulighter til å nå mennesker med evangeliet.

OPPFØLGINGSARBEIDET Når det gjelder Outreach arrangementene, hadde vi 12 arrangementer fra februar til august. 2267 mennesker deltok på disse, og 140 har blitt frelst. Dette er et samarbeide med lokale menigheter, og mange av dem opplever det som et løft for kirkens medlemmer og arbeid med å nå ut til mennesker i lokalsamfunnet. Flere av menighetene ber oss derfor om å komme tilbake. Vi er svært takknemlige for den nye bilen vi har fått. Når vi kjører rundt til ulike steder, føler vi oss nå trygge, og den er virkelig økonomisk når det kommer til bensinkostnader. En stor velsignelse for arbeidet. Sett under ett, så er fremdriften i arbeidet bra, og de ansatte er alle hengitt til det de skal gjøre. Vi har nå ansatt tre nye personer, en i oppfølging og to i radio produksjon. Jobben som gjøres innad på kontoret går på det jevne. Finansielt er organisasjonen støttet av både nasjonale og utenlandske støttepartnere, og vi vil avslutte vår hilsen med å takke alle bidragsytere. Må Gud velsigne dere, og må alt deres arbeid ha fremgang. n 

Wanida Jaiklieng


Vitnesbyrd The Way of Life Dette vitnesbyrdet ble sendt over en av radiostasjonene som The Way of Life samarbeider med, og viser Guds omsorg for hvert enkelt menneske. OVERSATT AV ANITA AUNE NESTVOLD anita@ibra.no

M

in kones navn er Fru Tiem. Hun har vært veldig syk med flere alvorlige sykdommer som benskjørhet, diabetes, høyt blodtrykk og kolesterol samt hjerte og nyre svikt. Jeg har tatt henne med til mange spesialister som mennesker har anbefalt til oss, men hun har aldri blitt helt frisk, bare midlertidige bedringer. I 2006 ble hennes symptomer verre, og jeg måtte ta henne med på et militærsykehus i nærheten av der jeg bor. Der fikk jeg muligheten til å lytte til The Way of Life sine programmer fra VPT 15s radiostasjon. Der fikk jeg høre at Jesus Kristus, Guds egen sønn, frivillig døde på et kors for mine synder og betalte prisen med sitt blod for å redde menneskene slik at de skulle få fred og evig liv. Etter dette ble jeg en av deres korrespondansekurs studenter, og fikk tre diplomer fra dere for fullførte kurs. Etter dette begynte jeg å fokusere på min kones helbredelse; jeg bad han om å helbrede henne fra de sykdommene som plaget henne. Jeg prøvde å be både morgen og kveld. Så kom vi til midten av desember 2011, og min kone hadde en avtale med legen. Da viste det seg at blodprøvene, blodtrykket, fettsyre og hjerte undersøkelsene var alle fine. Jeg var så glad. Når jeg kom hjem den kvelden, bad jeg til Jesus og takket han for

at han hadde helbredet min kone. Neste morgen da vi våknet, klaget hun over at hun følte hun hadde feber og bad meg skru av varmen. Før jeg rakk å gjøre det, besvimte hun og falt i gulvet. Jeg tok henne med til sykehuset, og de fortalte meg at hun hadde nyresvikt. Hun trengte dialyse, og symptomene var alvorlige. Hun ville trenge en operasjon, men var for syk til å gjennomføre en. Hun ble lagt i respirator, og personalet forberedte oss på det verste. Våre barn var sikker på at hun ikke ville overleve. Vi forberedt oss, ordnet sorte klær til begravelsen, men jeg nektet å tro at hun skulle dø. Når jeg kom hjem satte jeg meg ned og bad Gud med all min kraft om å hjelpe min kone. Gud hjalp jo mennesker over hele verden, så han måtte jo kunne hjelpe min kone også. Jeg aksepterte ikke at Gud ikke skulle hjelpe henne. Tidlig neste morgen dro jeg til sykehuset, og legen fortalte meg at min kone var blitt bedre. Jeg ble så glad at jeg hoppet opp og ned og gav henne en klem og sa: «Gud har hjulpet oss! Takk Gud for at du har hjulpet min kone uten at hun trengte operasjon.» Min kone fortalte meg da, at natten før hadde Gud kommet på besøk til henne i en hvit dress og satt seg ned ved hennes venstre side. Han hadde snakket til henne, men hun kunne ikke forstå hva han sa. Så hadde han blitt borte. n Fra Herr Khayor, lytter The Way of Life nr. 6 | 2013 

magasinet 

27


Her begynte det! Da IBRA arrangerte bønnereise til Marokko, ble det for deltakerne en sterk opplevelse i pionernes gamle fotspor.

U

nder IBRAs bønnereise til Marokko ble også Tanger besøkt. Her startet IBRA sine sendinger i 1955. Gruppen på 14 personer bodde på samme hotell som Lewi Pethrus hadde gjort 60 år tidligere da han foretok den høytidlige åpningen av IBRA Radio. Tanger er en travel og ganske moderne by. Med en kort sjøreise over Gibraltarstredet (15 km på det smaleste) er den porten til Europa fra det afrikanske kontinentet. Her startet på mange måter historien om IBRAs verdensvide medievirksomhet. De første sendingene den gang gikk til Skandinavia. Initiativtakeren, Lewi Pethrus, var ikke fornøyd med å nå noen tusen mennesker fra sin talerstol i Filadelfia, Stockholm. Han ville nå massene. Norske pinsevenner ble invitert med fra startet og det var Karsten Ekornes og Ragnvald Frøyshov som tok ansvar for arbeidet.

NORSKE SENDINGER Mange av den eldre garde kan huske kortbølgesendingene fra IBRA Radio, Tanger, som ble sendt til Norge. Predikanter og forstandere holdt andakter og prekener. Etter en enorm reisevirksomhet hadde IBRA etter hvert et betydelig arkiv

28 

magasinet  nr. 6 | 2013

med sang og musikk fra utallige besøk til menigheter landet over. Ved utangen av 1959 år sluknet stemmen fra Tanger da Marokko ble selvstendig og det meste av virksomhet i landet ble nasjonalisert. På denne tiden hadde man rukket å produsere programmer på 23 forskjellige språk som ble sendt fra Tanger. Siden ble det en desentralisert utvikling av IBRA. Misjonærer rundt omkring i verden startet radioarbeid for å nå lengre ut med budskapet. Store fellessatsinger ble foretatt blant skandinaviske pinsevenner. Som eksempel kan nevnes Sovjetunionen med sitt jernteppe. Earl Poysti ble et begrep i det arbiedet.

ALLE SKAL FÅ HØRE DET I dag forkynnes evangeliet på i underkant av 100 språk til 100 land. Alle mulige moderne medier er tatt i bruk. Responsen er enorm. Ikke minst ved bruk av internett er kontaktflatene ufattelige. Visjonen er ikke mindre enn at: «Alle skal få høre det!».

HER BEGYNTE DET Det var med takknemlighet og ikke så lite grepenhet vi delte noe av IBRAs historie når gruppen satt på Rembrandt Hotell i Tanger -­rett over gata for der IBRA hadde sitt kontor i byen. I dag er antennene snudd i andre retninger, og vi sender arabiske programmer via TV og arbeidet på internett er av stor betydning. n Ole Arvid Kolbjørnsrud

MAROKKO

Al-­Maghrib (på Arabisk) ■■ Uavhengig: 2. mars 1956 fra Frankrike ■■ Innbyggere: 32 685 000 ■■ Befolkning i byene: 57% ■■ Folkegrupper: 31 ■■ Unådde folkegrupper: 27 ■■ Region: Nord-Afrika ■■ Språk: Arabisk, Berber (tre dialekter) og fransk ■■ Hovedreligion: Islam (99%) ■■ Andre: 1% (bl.a. 2500 jøder)


Nord-Afrika venter på regn

E

n eventyrlig reise er over. En busslast på 14 personer i 8 dager fra by til by med èn hensikt: Å be om «regn» over Nord-Afrika og Midtøsten. Det er i starten på regntiden men regnet er ennå ikke kommet- til glede for turistene, men for bøndene ved de vidstrakte åkrene et være eller ikke være for neste års avling. Turen blir en profetisk bønnereise. Første dagen fikk vi gå rundt den store moskéen med de tre kuplene på toppen, reist etter kristenarven fra gammel, gammel tid; symbolene Fader, Sønn og Hellig Ånd. Her fikk vi be og profetere om at den guden dere roper på og lengter etter én dag skal vise seg og stille lengselen. Noen har allerede møtt han, Issa, Jesus. Han kommer ofte til dem i drømmer om natten. Vi fikk be for barna, neste generasjons ledere, akademikere og politikere i denne regionen at de skal møte Jesus, gjennom media, og gjennom barneprogrammer i dette landet hvor 99 % av befolkningen ennå ikke kjenner han. Her fikk vi gå, fra McDonald til McDonald og be for alle unge som er offer for okkultisme og hekseri. Vi fikk be om at kvinner og unge jenter som spesielt er ofre for denne praksisen skal reise seg i Jesus og bli hans kvinner og jenter, frie og

frimodige.. Frimodige må de være i denne delen av verden hvor «storebror» ser deg og alle dine bevegelser. Derfor har mye av den etablerte kirken gått under jorden i redsel og kanskje også likegyldighet, fordi det kristne livet blir for tøft. Vi ber om verdighet for kvinnene og naturlig stolthet til Ismaels barn: «Dere skal ikke lenger leve under forkastelse og mindreverd». Vi ber om en ny oppreisning for denne regionen hvor over 60% av folket er ungdommer. Vi ber om at regionen nå forbereder seg til en ny tid med åndsutgytelse som det står i Joel 3 og vi ber om at de som har forlatt troen blir kalt tilbake som åndelige mødre og fedre. Vi ber for de som ber og går ut slik de 72 som Jesus sendte ut i Luk.2. Det er bare bønn som kan bryte åket, bønn og Guds ord. Vi fikk være med å be ut Guds ord og profetere: En dag skal den usynlige kirken reise seg og bli synlig og ha innflytelse. En dag skal de bundne settes fri. En dag skal regnet komme. Regntiden er kommet over de store tørre og tørste landområdene. Snart spirer og gror det i fjellene, på åkrene og i de mange vakre hagene. Jes 43. 19: Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? 

Edit og Bjarne Stensheim nr. 6 | 2013 

magasinet 

29


Vi arbeider  for at

alle mennesker 

evangeliet

skal få høre

 på sitt eget språk

Her kan din bedrift annonsere og på den måten være med å støtte evangeliseringsarbeidet.

Tor Aamodt

Engebretsen A/S

Gamleveien 108 1475 Finstadjordet Tlf: 67 90 22 77 • Mobil: 911 44 552 E-mail: aamodt2@online.no

Industrifeltet, 2092 Minnesund tlf. 63 96 66 40

Utleie av lager

30 

magasinet  nr. 6 | 2013

Alt i krydder, marinader, kryddersmør og gourmetvarer


VI BRUKER MEDIA SOM KANAL FOR Å NÅ MENNESKER MED EVANGELIET – DIN MEDIEMISJONÆR

nr. 6 | 2013 

magasinet 

31


Returadresse: Boks 4 – 8651 Mosjøen

B

Sendingene har stoppet. Vi trenger ny sender IBRAs arbeid i Bukavu i Kongo, Radio Neno La Uzima, har gitt store resultater ved at tusenvis av mennesker har fått høre evangeliet. Mange mennesker har kommet til tro. I denne utgaven av IBRA Magasinet kan du lese at FM-senderen i Bukavu har gått i stykker. Sendingene har stoppet opp, og det haster med å få installert en ny sender. Vi ønsker å benytte anledningen til å oppgradere senderen til

2000 watt. På denne måten vil vi bli i stand til å nå enda lenger ut med evangeliet. Senderen koster kr. 82.000,Senderen har første prioritet nå, men det er også behov for å fornye en del av profuksjonsutstyret som mikrofoner, redigeringsutstyr, kabler m.m. Dette vil koste ytteligere kr. 50–60.000,Kjære leser av IBRA Magasinet. Vi ber om en ekstra «julegave» i år. Vi ber om støtte til anskaf-

felse av ny og sterkere sender, samt produksjonsutstyr. Vi ber om at evangeliet fortsatt må høres i og rundt Bukavu. Alle må få høre evangeliet.  

Takk for dine gaver til mediemisjonen. IBRA Media Norge – Jan Nestvold

Se vedlegte giro.

Ibramagasinet 6 2013 issuu  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you