Page 1

magasinet nr. 5 2013 | 30. 책rgang

Misjon:

Et himmelsk puslespill


Misjon = symbiose Det er ikke bare IBRA som er tilstede i Tsjad. I tjeneste for Guds rike er det mange mennesker og tjenester som må arbeide på samme arena for å oppnå et så godt resultat som mulig JAN NESTVOLD Jan@ibra.no

L

ena og Rune Høgberg er et ektepar som har arbeidet i Tsjad i mange år. Lenge før IBRA startet opp med radiosendinger i landet, var de opptatt av at Guds rike måtte få ekspandere. Helt siden 1970 har de hatt mange og lange opphold i Tsjad, men også i Mali. Så langt i sin tjeneste har de fått være med å plante flere menigheter. De har undervist ved bibelskoler, deltatt i ulike sosiale prosjekt der de har kunnet dele ut tonnevis av mat og klær til fattige mennesker. Også handikappede mennesker har blitt velsignet av deres tjeneste. For en kortere periode er de nå hjemme og slapper av litt. Etter jul flytter ekteparet til Mali for å fortsette arbeidet på misjonsmarken. Det er ikke bare IBRA som er tilstede i Tsjad. I tjeneste for Guds rike er det mange mennesker og tjenester som må arbeide på samme arena for å oppnå et så godt resultat som mulig. Noen ganger har både menigheter og misjonærer arbeidet i en årrekke for å spre evangeliet. Så kan det hende at IBRA kommer

2 

magasinet  nr. 5 | 2013

inn og styrker det totale arbeidet med både radio- og TV sendinger. Andre ganger starter IBRA opp helt nye prosjekter der det ikke finnes noe virksomhet fra før. Deretter kommer menigheter og misjonærer på banen og gjør at arbeidet for Guds rike står enda sterkere. Ofte opplever vi at hverdagen kan være akkurat slik det står skrevet i Joh. 4:38 «Jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har hatt noe arbeid med. Andre har arbeidet, og dere har gått inn i det arbeidet de har gjort». En av menighetene i hovedstaden N’Djamena bekrefter hvor viktig det er at Guds tjenere står sammen i innhøstningsarbeidet. I løpet av få år har menigheten gått fra å ha 20 besøkende på søndagsgudstjenestene til ca. 150 i dag. Pastor Frederic sier at mange har blitt frelst på grunn av IBRAs radiosendinger, men også fordi mennesker i menigheten har tatt evangeliseringsoppdraget på alvor. I biologitimene lærte jeg om symbiose – naturens samspill. Han som skapte vår jord og universet ser ut til å like samspill mel lom ulike aktører, så hvorfor skal vi endre på dette? I Tsjad er det i alle fall plass til flere som vil spre evangeliet og vise Gud kjærlighet og omsorg til menneskene som bor der. n

Lena og Rune Høgberg har siden 70-tallet jobbet i ulike land i Vest-Afrika. Som misjonær i et land, ser man lett hvor viktig det er å samarbeide med andre-være en del av en større helhet.


nr. 5 | 2013 

magasinet 

3


Senderen ved studioet i Tchad er for liten, men nå har IBRA Norge i samarbeid med menigheten i Örnsköldsvik finansiert en ny som når større områder.

Bildet viser pastor Fredric som er ansvarlig for radioen i hovedstaden N’Djamena. Han ble nylig valgt til leder for pinsesamfunnet Assemblies of God. Han har ingen bil, og bruker motorsykkelen til å komme seg rundt. Tchad er et fattig land med store behov.

4 

magasinet  nr. 5 | 2013


Tsjad Det å være fattig og sulten i Tsjad er en utfordring, men langt i fra den eneste. Mange synes det er større grunn til bekymring at militante muslimer ønsker å renske ut samtlige kristne fra samfunnet. JAN NESTVOLD Jan@ibra.no

D

et er på ingen måte en selvfølge at det vil være nok mat på bordet i dag. Noen ganger kan man spise seg mett, men ikke hver dag. Det å være fattig og sulten i Tsjad er en utfordring, men langt i fra den eneste. Mange synes det er større grunn til bekymring at militante muslimer ønsker å renske ut samtlige kristne fra samfunnet. Lengst vest i Tsjad sprer det seg nå en frykt for at forfølgelsen og brenningen av kirkebygg som vi lenge har sett i Nigeria, også skal bli en del av hverdagen i Tsjad. Tsjad er et av landene i Vest-Afrika der vi som Guds etterfølgere ikke fullt ut har lyktes med å nå ut med evangeliet. Fortsatt finnes det nærmere et hundre

folkeslag som vi definerer som totalt unådde. Radioarbeid i Tsjad er derfor en viktig del av IBRAs strategi for å nå hele Vest-Afrika med evangeliet. Selv om fattigdommen er stor i dette landet, har folk stort sett tilgang til radioapparater, og IBRA er tilgjengelig via FM stasjoner i de største byene i landet.

«En dag ringte selveste kona til presidenten i landet» Når vi startet opp med radiosendingene i hovedstaden Ndjamena for åtte år siden, tok mange muslimer kontakt for å gratulere oss med den nye nr. 5 | 2013 

magasinet 

5


radioen. I dag er det fortsatt mange som tar kontakt eller besøker studioet, og de som tar kontakt er folk fra i og rundt byen, både kristne, animister og muslimer. Mange har spørsmål til det de har hørt, eller vil bare slå av en prat. Enkelte dager står telefonen nesten ikke stille. Mange andre sender SMS eller ringer inn etter å ha hørt programmene. En dag ringte selveste kona til presidenten i landet. Hun tok kontakt for å fortelle at hun følger programmene og er blitt veldig glad i dem. I Moundou, som er den nest største byen i Tsjad, sender IBRA tre timer hver dag. Her har vi dessverre kun en 80 watts FM sender, men vi har fått tillatelse til å bygge ut til hele 1000 watt. Her er med andre ord mulighetene enorme når det gjelder oppgaven med å nå ut med evangeliet til flest mulig. På grunn av dyrere innkjøp- og driftskostnader (strøm utgifter spesielt), vil man i første omgang satse på en 500 watt sender. En sender på 500 watt koster 3500 EURO og vil bidra til å nå lengre ut, og dermed nå flere med evangeliet. Alle menighetene i Moundou deltar aktivt i arbeidet, enten det er snakk om programproduksjon eller oppfølging av lyttere i etterkant av sendingene. I dag finner vi nærmere et hundre unådde folkeslag i Tsjad. Dersom vi bestemmer oss for å nå flere av disse folkeslagene med evangeliet, behøver vi ikke bygge nye studioer eller investere i mye nytt utstyr. Alt dette har vi allerede. (Vi må riktignok investere noe her i løpet av få år, dersom vi skal produsere på mange flere språk.) Den største utfordringen i dag er sendingskostnadene. Prisene har steget, og i følge våre regionledere koster det nå ca. kr. 50.000,- i sendingskostnader for hvert nytt språk vi ønsker å sende på. Det viktigste er i første omgang å få i gang produksjon og sendinger på flere av de språkene som snakkes eller forstås av de største folkegruppene i Tsjad. n

6 

magasinet  nr. 5 | 2013

Med enkle midler sender studioet i Tchad evangeliet til folkegrupper som er fremede for evangeliet.


12 av 15 strategiske språk er på plass

I Vest-Afrika satte vi oss som mål for en tid tilbake, å sende evangeliske programmer på de femten viktigste og største språkene i regionen. Noen av disse språkene snakkes i flere vest-afrikanske land, andre språk snakkes av nomadefolk som krysser landegrensene på kryss og tvers gjennom hele året. Vi startet å sende over kortbølge i 2002, og språket fulfulde var et av de første språkene vi sendte på. Etter det har programmer på nye språk blitt sendt etter hvert som økonomien har tillatt det. I dag mangler vi kun sendinger på tre av disse femten språkene, men sender også på flere enn disse 15 som har vært og er våre prioriterte nøkkelspråk. Språkene Sonike, Senufou og Songhai snakkes av 6-7 millioner mennesker. Når disse språkene er på plass, vil programmene fra denne regionen dekke språk som snakkes av 150 millioner mennesker i Vest-Afrika. Studioene står nå så å si klare til programproduksjon. Det hentes inn medarbeidere for hvert av disse tre språkene, og i Norge er vi i gang med å samle inn penger for å finansiere det hele. Det er du som leser IBRA Magasinet og andre trofaste givere som gjør dette arbeidet mulig. Går alt som vi håper, sitter nye lyttergrupper og hører på evangeliet på sitt eget språk, ikke så altfor langt inn i fremtiden. n

Jørgen og Ann-Charlotte (bilde) har lagt ned mye arbeid i studioet i N’Djamena. De er derfor svært glade for den nye senderen og mulightene det gir.

Et studio krever mye arbeid på vedlikehold utstyr. Da er det godt å være nevenyttig og lite redd for å ta i et tak. Her ser vi en av medarbeiderne i sving.

Ny radiosender på plass i Ndjamena Den gamle radiosenderen som IBRA hadde satt opp i hovedstaden i Tsjad, Ndjamena nådde et område større enn 20.000 kvadratkilometer. Representanter for statskanalen gjennomførte en lytterundersøkelse, og kunne fortelle at folk flest hørte på IBRAs programmer. Senderen til den statseide kanalen var på langt nær like sterk som IBRAs sender. For en stund siden gikk denne senderen i stykker, og det fantes ikke penger til å

kjøpe ny. En provisorisk løsning førte til at i alle fall en tredjedel av byen fortsatt kunne ta imot IBRAs sendinger. Nå har IBRA Magasinets lesere bidratt til at en ny og like sterk sender er på plass. I samarbeid med ekteparet Jørgen og AnnCharlotte Rutegårds og pinsemenigheten i Örnsköldsvik i Sverige har ny sender kommet på plass, og dermed kan alle i og rundt N’Djamena igjen høre evangeliet på sitt eget språk. n nr. 5 | 2013 

magasinet 

7


Flyr fra ransmenn og kidnappere

Det å reise med bil på veiene i Tsjad kan av og til oppleves ganske så annerledes enn en biltur på E6 mellom Oslo og Trondheim. Selv om vi her hjemme har opplevd både flom og steinsprang, er det mer sjeldent at man blir både kidnappet og ranet når man er på biltur. I Tsjad hender det at besøkende velger å leie småfly for å unngå ferdsel på landeveien. Veien mellom studioet i hovedstaden N’Djamena i Tsjad og studioet i den nest største byen i Moundou er 407 kilometer lang og går langs grensen til Kamerun. I løpet av den siste tiden har denne veistrekningen stadig oftere blitt besøkt av ekstremister fra Nord Nigeria. Det er særlig hvite mennesker i bil som blir offer for bandittenes plyndringer. IBRAs regionleder Marcus Lennartsson besøkte studioet i Moundou tidligere i høst. Dette studioet ble åpnet for ikke lenge siden. De frivillige medarbeiderne som skulle arbeide med radioproduksjon, hadde behov for opplæring i kommunikasjonsteori, intervjuteknikk, lyd redigering med mer. Det ble satt opp et seksdagers kurs der totalt 22 medarbeidere og andre frivillige meldte seg på. En medielærer fra England skulle være med og hjelpe til på dette kurset, og før han reiste ble han frarådet av sitt eget styre til ikke å kjøre bil fra N’Djamena til Moundou. Istedenfor valgte den engelske organisasjonen å leie inn et fly fra den kristne organisasjonen «Mission Aviation Fellowship» (MAF). Dette gjorde at medielæreren og alle de andre som skulle reise sammen med IBRA til Moundou kunne reise trygt og sikkert. Mediekurset i Moundou gikk som planlagt, og vår regionleder Marcus Lennartsson kunne reise trygt videre i visshet om at de frivillige medarbeiderne på studioet hadde den kunnskapen de trengte, men også at de vestlige medarbeiderne kom seg trygt tilbake til sine hjemland. n

8 

magasinet  nr. 5 | 2013

TSJAD ■■ Det bor mer enn to hundre ulike folkeslag i Tsjad, av disse er om lag halvparten definert som unådde folkeslag. De kristne, som teller 35% av befolkningen (Muslimer 51%, animister 7%, andre 7%) bor for det meste i sør og i vest. Det samme gjør animistene. I nord og i øst bor det for det meste muslimer. Fransk og arabisk er to av de viktigste språkene i Tsjad, men det finnes ca. 100 andre språk i dette spesielle landet. ■■ Tsjad har opp gjennom historien vært et viktig land for blant annet muslimske handelsfolk. Etter den franske kolonitiden (1891-1960) gikk det kun fem år før en 31 års lang borgerkrig skulle herje landet. I 1996 stanset krigen og en ny grunnlov ble dannet. I dag er den forventede levealderen i Tsjad 49 år. Mange mennesker er analfabeter, kun halvparten av befolkningen kan lese. ■■ Den nordligste delen av Tsjad ligger i Sahara ørkenen. Rett sør for ørkenen finner vi et tørt slettelandskap. Nord-vest i landet er det store tørre fjellområder. Her ligger også Tibestifjella, som er den største fjellkjeden i Sahara. I sør er landet vakkert og fruktbart. Her drives jordbruk og Afrikas nest største innsjø, som også har gitt det nåværende navnet til landet, ligger også her. Tidligere het landet Fransk Ekvatorial-Guinea. Tsjad grenser i vest til Niger, Nigeria og Kamerun. I nord ligger Libya. I sør grenser Tsjad til Den Sentral-Afrikanske Republikk og i øst ligger Sudan. ■■ Mye av landets økonomi er tradisjonelt bygget på et lite effektivt jordbruk, men i år 2000 begynte amerikanske selskaper å bygge ut et stort oljefelt med rørledninger til omverdenen. Man har beregnet oljereservene til å være mer enn 500 millioner fat.


En frikjøpt kultur «Vi gjør dette for å minnes hva Jesus har gjort for oss!» Disse ordene forventer man å høre under nattverd i en kirke, men aldri under muslimenes store fest som markerer avslutningen av Ramadan. Det var allikevel ved en slik fest at far i huset uttalte disse ordene. OVERSATT AV ANITA AUNE NESTVOLD anita@ibra.no

E

t av teammedlemmene som er knyttet til IBRAs arbeid blant afarene på Afrikas horn, ble invitert til å delta i avslutningen av Ramadan sammen med en afar som nylig hadde tatt imot Jesus sammen med sin familie. Far og mor, samt tre barn og ytterligere to personer som hadde valgte å følge Jesus, var samlet til fest. Masse mat ble plassert på gulvet mens gjestene plasserte seg på mattene som var lagt utover rundt «grytene». For de muslimske afarene er dette et av årets høydepunkt, og kan sammenlignes med vår julaften. Når festen skulle begynne, reiste far i huset seg og begynte å tale til den lille gruppen:

– Dette er vår tradisjon så langt noen kan minnes. Ved avslutningen av Ramadan har vi alltid vært samlet til fest, og det har vært glede og lykkeønskninger. Men i år feirer vi noe annet, selv om det fra utsiden ser likt ut. Vi er samlet her for å minnes hva Jesus har gjort for oss. Med denne festen vil vi takke Jesus, som gav sitt liv for våre synder, og som har gitt våre liv et helt nytt innhold. Fra og med nå, er dette en fest til ære for Jesus. Vår medarbeider fikk nesten gåsehud. Tenk å få være tilstede når historie skrives. Det å oppleve at tradisjoner og kulturer bytter innhold fordi mennesker har møtt Jesus, er få forunt å oppleve. Når en tradisjonell fest blir et «Herrens måltid», er det øyeblikk av fryd i himmelen. Og IBRA er med! 

Jan-Erik Nymann nr. 5 | 2013 

magasinet 

9


magasinet Telefon: 41 33 49 47 Epost: post@ibra.no Nettsted: www.ibra.no

Gammelt godt nytt

Kontonr: 9791 10 32000 Org. nr: 977 129 583 MVA

Styret: Ole Arvid Kolbjørnsrud (formann), Oddvar Johansen, Espen Frøysov og Karl Axel Mentzoni. nr. 5 2013– 30. Årgang Utgitt av IBRA Media Norge Boks 4 – 8651 Mosjøen Trykk: Nr1Trykk Opplag: 10.000 Ansvarlig redakstør: Jan Nestvold Redaktør: Anita Nestvold Grafisk design: David André Erichsen www.daesign.no

10 

magasinet  nr. 5 | 2013

LEDER

Daglig leder: Jan Nestvold

«I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene. Så rik er Guds nåde, som han har latt strømme over oss med all visdom og forstand, da han kunngjorde for oss sin viljes mysterium, det han gjerne ville gjøre i ham. Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde: å sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord i ham.» Ef. 1:7-10. Vi er blitt rettferdige for Gud på grunn av Jesu blod. Når Jesus ble korsfestet, så døde han i vårt sted og tok bort syndens makt. Han er Guds gave til alle mennesker. Uten denne gaven ville vi alle være uten håp. Vår fremtid ville da være en forferdelig katastrofe. Men Gud er god. Han elsker oss så uforståelig høyt. Han gav sin sønn for at hver den som tror på ham skal bli frelst. Jesus overgav seg selv til Guds gode vilje og gav frivillig sitt blod for at du og jeg skulle få tilgivelse fra Gud. Med sitt eget blod gikk Jesus inn i helligdommen en gang for alle og kjøpte oss fri for evig. Blodet har på ingen måte mistet sin kraft. Det finnes fortsatt frelse for alle mennesker. Alle som vil, kan ta imot Guds gave og bli frelst. Bibelen sier at alle som tar imot Jesus og tror på Jesu navn, får retten til å bli Guds barn. Dette er fortsatt gode nyheter som verden fortsatt trenger å høre.

JAN NESTVOLD jan@ibra.no

«Alle som vil, kan ta imot Guds gave»


PYM BARNEHJELP

Vil du være med og hjelpe barn som har en tøff hverdag? Dette er en av dem. Gi din gave til 3000.24.00800 pymbarnehjelp@gmail.com

Tlf. 924 43 729 – 900 804 07

www.fevang.no DE NORSKE PINSEMENIGHETERS YTREMISJON www.pym.no nr. 5 | 2013 

magasinet 

11


Samarbeid i misjonen – å ha Guds rikes perspektiv En av faktorene som gjør at IBRA har lyktes i sitt arbeid er, at samarbeid med andre har vært viktigere enn å gjøre IBRAs navn stort. Marcus har gjort seg noen tanker rundt dette. OVERSATT AV ANITA AUNE NESTVOLD post@ibra.no

D

et viktigste er ikke at det er vi som gjør det, men at jobben blir gjort! Disse ordene sa Janne Nyman til meg da jeg var hans assistent i Tanzania i 2003. De ordene har fulgt meg siden da. For det handler ikke om oss som personer eller om IBRA, men det handler om Guds rike. En annen kollega pleier å si: «Om du vil gå fort, gå ensom, men vil du gå langt, gå sammen med noen». I Vest-Afrika finnes det, akkurat som i de andre regionene, mange ulike aktører og misjonsorganisasjoner fra ulike land og samfunn. IBRA er ikke ensom, og vi fra Skandinavia er langt fra de eneste misjonærene. Vi eier ikke misjonsarbeidet, det er Guds misjon, «Missio Dei». For å spre Guds rike, behøver man en bredde som består av ulike virksomheter som komplimenterer hverandre. Man trenger bibeloversettere, ulike former for evangelisasjon, menighetsplanting, bibelskoler, pastorutdanning, sosialt arbeid– ja, listen kunne vært lang. I tillegg letter

12 

magasinet  nr. 5 | 2013

det situasjonen for alle om gjestehus og misjonsstasjoner etableres som kan betjene misjonærene i et område. I en del områder trenger man også fly, for eksempel organisasjoner som MAF. Media er bare en del av en større helhet. Når det gjelder Vest-AfriMarcus Lennartsson ka, samarbeider IBRA bredt og voksende med andre organisasjoner og kirker. I lang tid har vi samarbeidet med internasjonale nettverk som eksempelvis Africa by Radio, og deltatt i større økumeniske misjonskonferanser som CRAF. Nå begynner vi å engasjere oss i Sahel initiativet, hvor en rekke ulike misjonsorganisasjoner planlegger å sammen fokusere på en region, og spesielt de minst nådde muslimske folkegruppene i området. Dette er et nytt og spennende nettverk hvor media kommer til å spille en viktig rolle. Ta derfor gjerne med Sahel initiativet i deres bønner. 

Marcus Lennartsson


OPPUSSING FOR PRIVAT OG NÆRING 3 Snekker 3 Flislegging 3 Renovering

3 Oppussing 3 Maling 3 Muring

3 Gluvlegging 3 Tapsering 3 Montering

Meget konkurransedyktige priser. Be om gratis befaring og tilbud – helt uforpliktende!

KOMPLETT OPPUSSING AS

TELEFON 95 55 25 55

Postboks 260 – 2021 Skedsmokorset – www.koop.no – post@koop.no

ERP DEVELOPMENT AS Programutvikling, Integrasjoner, Webapplikasjoner, iOS, Android

Spesialist med ERP løsninger fra Microsoft Kontakt: post@erpdevelopment.no Tlf. 909 72 310

nr. 5 | 2013 

magasinet 

13


Er der for folket Vi bombarderes daglig av nyheter fra Egypt og Syria. Hvordan er egentlig situasjonen for våre medarbeidere og de kristne for øvrig i regionen? Vi har snakket med Vivi og Arne Olav Østrem i Aksjon Ibrahim. ANITA AUNE NESTVOLD anita@ibra.no

V

ivi og Arne Olav møter meg på Skype. Jeg en time for sen, men de er like blide der de sitter i sommerklær og nyter fortsatt sommertemperaturer. Hvordan opplever dere personlig situasjonen i regionen? På mange måter blir vi jo ikke personlig berørt av situasjonen, siden vi befinner oss på Kypros og ikke har familie i de berørte områdene. Det vi merker mest og som vi opplever på kroppen, er det vi ser gjennom våre medarbeidere som jobber sammen med oss på kontoret her. I sommer kunne de for eksempel ikke fritt reise til familiene sine i regionen. De kom seg et lite stykke i vei før portforbud og usikkerhet satte en stopper for videre besøk. Likeså er det mange flyktninger som har kommet til Kypros fordi situasjonen i landet de bor i er truende. I tillegg merker vi også som en naturlig konsekvens at i de mest berørte landene, har kapasiteten til våre team blitt redusert som følge av revolusjonen. Infrastrukturen er ikke stabil, og for oss som driver med media, er jo det nokså avgjørende. Hvilke konsekvenser har situasjonen hatt

14 

magasinet  nr. 5 | 2013

for våre medarbeidere i disse landene og i Aksjon Ibrahim generelt? Primært er det vel at de nå lever under et enda større stressnivå enn hva de gjorde tidligere. Man må allikevel beundre dem, ta av seg hatten for engasjementet, for selv om stressnivået øker, ser de også nye muligheter til å tjene sitt folk, selv

Konflikten i regionen er preget av at mange har mistet troen på islam, og de er en økende gruppe. i en situasjon som denne. En annen sterk drivkraft for dem, er de personlige initiativene som kommer fra mennesker som befinner seg utenfor konfliktområdet. Det at de vet at noen ber for dem, tar kontakt for å høre hvordan det står til, sender en hilsen, eller at noen til og med trosser reiseforbudene og kommer på besøk, gir dem pågangsmot til å holde ut i situasjonen. Paulus gjør det samme i sine brev når han hilser til sine

venner og menigheter for å holde motet oppe i dem. Når man blir begrenset i sitt nettverk, betyr det man får inn av støtte utenifra, utrolig mye. Hvilken rolle spiller media i denne situasjonen? I sommer startet vi opp et daglig radioprogram, «Håp for Syria», via mellombølge, som skal gi nyheter og praktisk informasjon til Syrias plagede folk, men også formidle trøst og håp gjennom et forsonende budskap. Lytterne skal kunne la seg høre gjennom direktesendinger via sms, telefon og internett. På den måten kan de formidle hva som skjer der de er. Vi ønsker også å be for og med lytterne og gi rom for kristne vitnesbyrd. Fordi infrastrukturen ikke er stabil, ble mellombølge det beste alternativet og folk bruker det slik situasjonen er for tiden. IBRA har gått sammen med internasjonale aktører, blant annet FEBA England, for å få til denne satsningen. Oskar og Victor på kontoret her er sentrale personer i denne satsingen. Konflikten i regionen er preget av at mange har mistet troen på islam, og de er en økende gruppe. Vi ønsker å fange opp de som søker etter et alternativ. Internett har gjort det mulig for de som stiller spørsmål å finne en «risikofri» arena, siden man kan høre og ta kontakt «i smug». Dette krever imidlertid kontinuerlig chattevakt. Media er et sterkt påvirkningsorgan, det er bare resursene som setter begrensninger. De ulike kristne medieaktørene som


befinner seg i regionen står sammen, reklamerer for hverandre og løfter hverandre opp. Når vi startet i Syria hadde vi økonomi for å drive i tre måneder. Vi kan sende en måned til dersom vi får litt mer penger inn til prosjektet. Dette håper vi på og ber om.

Ekteparet Østrem er takknemlige for å kunne bidra inn i andres liv gjennom det de gjør. Med den situasjonen som er i Midtøsten i dag, ser de deres støtte som det største bidraget for folket i regionen.

Vi har sett på TV her hjemme at kirker brennes. Har konflikten også hatt en moteffekt; en økt interesse for den kristne tro? På den ene siden blir det vanskeligere for mange av dem fordi det strammes inn der det før var handlingsrom. Noe av sikkerheten forsvinner i slike situasjoner fordi politi og rettssystemet ikke fungerer helt, derfor blir det delvis verre. Det som imidlertid

har kommet som en positiv effekt ut av dette, er den blomstrende enheten blant de kristne, spesielt i Egypt. Dette er unikt og ville neppe skjedd hvis ikke denne situasjonen hadde oppstått. Kontrastene er store, men konfrontasjonen gjør at de kristne har større åpenhet. Det stilles spørsmål og diskuteres over tema som ikke ble tolerert før. Vi ser og hører også at for mange kristne blir situasjonen for tøff. Noen av de som har økonomi til det, velger å forlate landet. Men de som velger å bli, eller ikke ser det som et alternativ å flykte, beskriver at de kjenner seg kalt til å stå i situasjonen. Mange av disse er resurssterke mennesker som kan bidrar med mye positivt for sitt folk i denne vanskelige tiden. Hva ser dere som den viktigste rollen for IBRA og AI i denne situasjonen? Både IBRA og AI er her for å ta vare på de lokale partnerne vi har rundt om i regionen slik at de kan nå sitt folk på en god og effektiv måte ved bruk av media. Vi skal ikke bygge opp vårt eget, men lytte for å kunne bistå våre samarbeidspartnere i de ulike landene. Utgangspunktet er deres drømmer og behov. Nettverket i Aksjon Ibrahim er unikt. Det er en viktig oppgave å ivareta og videreutvikle de relasjonene som har blitt bygd opp gjennom disse tjue årene med AI. Menneskene bak media arbeidet trenger oss. n nr. 5 | 2013 

magasinet 

15


Vi har hatt to dager med besøk fra Aksjon Ibrahims leder i Sverige, Fredrik. Han har guidet oss gjennom to dager med interne møter på kontoret og vi har gått gjennom våre prosjekter for å se hvordan vi så langt i år har gjennomført vår plan. Hver ansatt har kommet fram med sin vurdering av behovene. Fra alle felt kunne vi gjort mer. Vi har behov for mer teknisk personale. Koordineringen og oppfølging av kontakter, samt våre lokale partnere, har behov vi kunne gjort mer for. På web-sidene er det behov for kontinuerlig oppdatering. Oppfølgingsarbeidet krever mennesker som er villige til å gå sammen med de søkende på deres vei til tro eller som kan sette av tid til veiledning. Det er behov for både økt finansiell støtte, bønnearbeidere hjemme og mer personale. Jesus sier til oss i Matteus 9 at: «Høsten er stor, men arbeiderne er få. Be derfor høstens herre sende arbeidere…». Det er vel ikke overflod av ressurser i noen del av menighetenes arbeid, verken på hjemmebane eller ute. Så hva gjør vi når vi ser at behovene er mer enn hva vi kan dekke? En ting er selvsagt å be. En annen viktig ting er å informere og komme fram med behovene, og Gud overrasker i sin tid både med midler og villige arbeidere fordi han er «høstens herre» og på Hans agenda er det innhøsting. Medie-arbeidet trengs for å spre evangeliet i araberverdenen.

Det norske ekteparet Arne Olav og Vivi Østrem er daglig ledere ved Aksjon Ibrahims hovedbase.

16 

magasinet  nr. 5 | 2013

Ingen ansatte sutret over å oppleve behovene større enn det man klarer å ta unna. Det var heller en inspirasjon å se at vi «treffer» mål og er midt i et viktig arbeid i Guds rike. Men over tid kan følelsen av ikke å strekke til komme og forstyrre gleden i arbeidet. Min og Vivis oppgave er blant annet å se til at hver arbeider finner en balanse mellom jobben, familien og sin egen fritid. Det ble formet en bønn om at Det er behov Den Hellige Ånd måtte lede til nye kontakter og nøkkelpersoner (Man of for både økt Peace) som kan skape nye husgrupper finansiell og menigheter. Tanken er at noe av støtte, det vi gjør fra Kypros i dag, skal flyttes bønnearbeidere ut til det landet arbeidet eksisterer. Da kan vi søke nye områder som vi ser at hjemme og mer vi ikke har kapasitet til i dag. personale Fra en av våre arabiske ansatte kom det et hjertesukk. «Jeg trenger mer tid til å utvikle mine evner og tekniske innsikt». Han koordinerer sendinger og ser til at innspillingene og livesendingene er teknisk gode. En annen sier at av og til kommer tanken om at «jeg går i for store sko». I alt Guds arbeid for å nå mennesker, må man være ærlige. Det skal ikke overrapporteres ei heller underslå nederlagene. Å være i tjeneste betyr at man har alle slags dager, både gode og dårlige. Ingen skal av sine utsendere «straffes» for å si fra om nederlag og vansker man støter på. Så kom en lengsel til slutt: «Jeg har en drøm om mer, flere sendinger, rette personer, riktig tidspunkt». Vi gikk sammen i bønn for dette og avrundet dagene med nattverd. n

VITNESBYRD

Behovene er større enn vi klarer å dekke


EN UNG KRISTEN PIKE fra en mindre by i landet vårt ber om forbønn. Hun var utsatt for en bilulykke, og ble forsøkt kidnappet i den forbindelse. Ulykken var arrangert. Også kirken som hun besøker regelmessig, ble brent ned. Hun bor like ved den. Hun forteller at fanatiske mennesker merker husene til alle de troende for å brenne dem. Den unge piken er redd for å gå til jobben. Vi oppmuntret henne til å møte andre troende for å be, men da forteller hun at alle de troende er redde for å forlate hjemmene sine nå. Da gav vi henne dette rådet: «Les Guds ord høyt, be og tro det du leser. Den onde prøver å lamme alle troende med frykt i en tid hvor de trenger å stå sammen i bønn for landet sitt.» KOMMENTARER FRA VÅRE RADIOLYTTERE: 1) For noen dager siden flyttet min familie til en annen by. Vi bestemte oss i hast da vi var i en svært stresset situasjon. Etter fullført utdannelse har søsteren min vært jobbsøker i 7 år nå. Vi leide en liten leilighet, og Herren hjalp oss i den «12. timen». Jeg lyttet til et program på Radio Sama: «Hva et menneske ikke kan gjøre». Jeg kontaktet produsenten, og han ba for oss. Sannelig, når vi ikke kan gjøre mer, kan Gud gjøre under! Innen 24 timer fikk søsteren min en jobb med god lønn og nært der vi bor. Han er Herren som gjør det umulige, all ære til Ham, og tusen takk til Radio Sama. 2) Amira fra Irak skriver: Jeg bor nå i USA, og jeg er en trofast lytter til programmet: «Hva et menneske ikke kan gjøre». Programlederen har hjulpet meg til å bli bedre kjent med Herren. Han ber ofte for meg over telefonen. En dag brakk jeg armen og måtte tilbringe noen dager på sykehus. Jeg fikk

oppleve Guds ledelse mens jeg var der. Jeg fortalte om Jesus til en muslimsk lege og hans kone, begge fra den Arabiske halvøy, også en sykepleier fra Pakistan og hennes familie, de var alle muslimer. Direktøren på sykehuset, som er ateist, fikk også høre evangeliet. Han ga oss anledning til å møtes i et rom på sykehuset for bønn og lovsang. Nå samles vi der hver søndag, og forrige gang var vi 62 mennesker samlet, både menn, kvinner og barn. Be for dette arbeidet videre! 3) Badr fra Israel: Nylig lyttet jeg tilfeldigvis til programmet ditt: «Håpets røst». Temaet var: «Stå opp, Han kaller på deg.» Jeg forventet ikke at det skulle bety så mye for meg, men måten historien ble fortalt på, tiltalte meg. Den viste hvordan Herren har kommet for å gi oppreisning til mennesker. Selv om noen fornekter han, fortsetter han å invitere dem. Han har omsorg for de fattige og svake. Jeg elsker historier, men denne var veldig spesiell. Det er historien om et hjerte fullt av omsorg og som verdsetter alle. Tusen takk for programmet! 4) Javad: Dette er historien om hvordan jeg ble kjent med Herren! En av mine beste venner er en troende. En gang jeg besøkte han, hørte jeg en sang: «Skulle jeg banke på din dør etter at jeg har mistet alt?» Sangen ble spilt i programmet «Håpets røst» i Radio Sama. Programlederen kommenterte sangen og spilte den flere ganger. Først trodde jeg det var en sekulær sang med ord som berørte følelsene mine. Vennen min kom inn og skrudde av radioen. Jeg sa: «Hvorfor?» Han svarte: Du er muslim, og kanskje du ikke vil høre på en kristen radio. Men det ville jeg! Jeg hørte sangen 3 ganger. Da

jeg gikk hjem, var hjertet mitt fylt med spørsmål: «Gud, hvorfor er det så komplisert? Hvorfor er det kristne, muslimer, jøder og alle andre religioner? Hvorfor skapte du ikke bare en religion. Jeg ønsker å vite hva som er sant. Hvor er du? Dersom du åpenbarer deg for meg i natt, vil jeg leve for deg resten av livet mitt. Viss ikke, betyr det at du ikke finnes og alt dette er bare eventyr.» Den natten hadde jeg en drøm: Jeg stod alene på et øde sted. Foran meg var det en elv, stor og skremmende. På den andre siden av elven var det

Han er Herren som gjør det umulige, all ære til Ham, og tusen takk til Radio Sama.

grønt og vakkert. Jeg ville gjerne krysse elven, men det virket umulig. Da kom det en person som bar en kraftig planke. Han la den foran meg og jeg kunne krysse over elven. Personen så på meg og smilte. Da jeg smilte tilbake, oppdaget jeg at planken var som et kors. Den neste morgenen skyndte jeg meg tilbake til min kristne venn og fortalte om drømmen. Han sa: «Du ba, og Herren svarte deg. Nå er valget ditt.» Jeg tok imot Jesus som min personlige frelser, han åpnet mine øyne og forvandlet mitt liv! nr. 5 | 2013 

magasinet 

17


INGEN GRUNN TIL Å FÅ KALDE FØTTER! www.dengronnelegen.no

Prøv våre to eksklusive og flotte kremer for fot og hånd. Du får en av hver til introduksjonspris

÷50% RABATT!

T? O

Da får du prøvd dem og får tilsendt en av hver, hver andre måned i abonnement. Du kan stoppe etter første forsendelse eller være med så lenge du selv har lyst!

Aloe Vera terapeutisk fotkrem 50 ml.

Behandlende hånd og neglekrem 100 ml.


OvERNATTING pÅ SØRLANDET? www.bIRKELANDhOTELL.NO

måned i abonnement. Du kan stoppe etter første forsendelse eller være med så lenge du selv har lyst!

Aloe Vera terapeutisk fotkrem 50 ml.

Behandlende hånd og neglekrem 100 ml.

Varmende for føttene og svært fuktighetsgivende. Myker opp hard hud og kremen lukter svært godt! Flott å bruke på albuene og er også glimrende for de som har psoriasis og eksem! God for blodomløpet i føttene! Kremen koster normalt i abonnement 219.- kroner, men den første får du til

Beriket med Avocado-olje, Obliphicha, Teatree olje ekstrakt, Aloe Vera og vitamin A og D. Fantastisk krem til å ha med seg hvor som helst, med en nydelig duft. Dette er et UNIKT PRODUKT for alle som strever med tørr hud, eksem og psoriasis i hendene. Ordinær pris i abonnement: kr 129.-, men på første forsendelse gir vi hele

50% RABATT

50% RABATT

SLIK AT DU KAN PRØVE SELV!

SLIK AT DU KAN PRØVE SELV!

Kremene anbefales på det varmeste! Solgt i flere år i Norge og de er svært populære!

JA!

Send meg 1 stk 50 ml Aloe Vera Terapeutisk fotkrem til 50% rabatt. Ordinær pris kr. 219,-. Nå kr. 109,50

JA!

Send meg 1 stk 100 ml Hånd- og neglkrem til 50% rabatt. Ordinær pris kr. 129,- Nå kr. 64,50 Pluss porto kr. 39,-

Navn…....................................................................................................................... Adresse: …..............................................................................................................… Postnr./sted:……........................................................................................................ Tlf.nr.:….....................…............Underskrift……………...........................................

NID

om du ikke selv vil etter å ha prøvd kremene. Gi oss beskjed innen 14 dager etter at du har mottatt de 2 første prøvene til 50% rabatt om du eventuellt ikke ønsker flere. Men de aller fleste velger å motta våre kremer i abonnement og da får du neste forsendelse hver 2. måned til vanlig pris pluss porto. SEND INN KUPONGEN MED EN GANG eller RING vårt kundesenter og kremene vil blir sendt UMIDDELBART! Kan også bestilles på tlf. 37 27 70 07, fax. 37 27 70 06 eller e-mail: jatrygve@online.no

IBRA

Du forplikter deg ikke til å kjøpe mer

Forlaget Exodus Den Grønne Legen Svarsending 7206 0096 OSLO


Kjære misjonspartner En del av jobben til oppfølgingsarbeiderne våre i Kanal Hayat er å besøke nye kontakter og etablere et felleskap. Hver uke gjør de denne type besøk. Noen er nært der de bor, andre lengre unna.

I

august ble ti nye seere med venner og familie besøkt i ti ulike provinser, og mange seere som er under oppfølging ble også besøkt. Med rot i disse kontaktene, ser vi flere fellesskap starte opp. Nylig fikk jeg noen bilder fra en tur noen i teamet hadde hatt, og har fått tillatelse til å dele dem med dere. Se på dem, og gled dere med oss. Kvinnen på det store bildet er 92 år gammel og blind, men elsker Jesus, takket være Kanal Hayat. For utenom sin sønn, som sitter bak i bildet, hadde hun aldri truffet en kriten før. Dette bildet ble tatt da oppfølgingsarbeideren besøkte deres hjem. Det lille bildet er fra et seermøte som er organisert gjennom Kanal Hayats oppfølgingsteamet. I disse møtene kan man stille spørsmål og få

20 

magasinet  nr. 5 | 2013

informasjon om den kristne tro. Nettopp en slik gruppe kan bli utgangspunkt for nye husfellesskap når familie og venner av disse deltakerne inkluderes i gruppen. Kjære venner, er ikke dette FANTASTISK! Disse menneskene, og mange, mange andre, hadde trolig aldri kommet til tro hvis ikke Kanal Hayat hadde eksistert.  Tore Pansell


FRA WEBSIDEN «HAPPY MARRIAGE»: Fathia skrev til oss og fortalte at en venninne som snart skulle gifte seg, hadde vært utsatt for overgrep flere ganger. Hun lurte på om hun skulle fortelle det til den kommende ektefellen. Ettersom hun snakket med oss flere ganger og begynte å stole på oss, fortalte hun at hun selv var den piken som var utsatt for overgrep, ikke en venninne. Hun bestemte seg for å fortelle dette til sin forlovede, for å gi han tid til å tenke seg om. Samtidig var hun redd for å miste han. Hennes bror misbrukte henne og truet henne med våpen regelmessig fra hun var 13 til hun var 16 år. Da hun så at Gud ikke beskyttet henne, begynte hun å tilbe djevelen, og han åpenbarte seg for henne. I de årene hun gikk på videregående, våknet hun ofte opp med sår og blod overalt på kroppen. Hun ble syk, både fysisk og følelsesmessig. Da bestemte hun seg for å påkalle Herren igjen. Gud sendte et team med fem troende for å følge henne opp. De fastet og ba for henne gjennom et helt år fordi hun var bundet av mange onde ånder. Til slutt opplevde hun utfrielse. Hennes forlovede kom tilbake og sa at han kjente det var Guds vilje at han skulle gifte seg med henne. Gjennom sin kjærlighet til henne ville han vise henne Guds kjærlighet. Han henviste til undervisning fra Joyce Meyer om dette. Vi opplever at Gud æret hennes ærlighet og trofasthet og hun får en ektefelle etter Guds hjerte. Fathia trenger mye forbønn og indre helbredelse fordi hun fortsatt blir skremt når hennes forlovede berører henne. De skal snart gifte seg. Hun har forestillinger om at hennes forlovede kommer til å behandle henne på samme måte som hennes bror gjorde. Hun har ikke tro på seg selv at hun kan bli en god kone eller en god mor. Hun trenger fortsatt mye tid. Vårt oppfølgingsteam fortsetter å arbeide med henne. n nr. 5 | 2013 

magasinet 

21


PÅ TELEFONEN:

Her er mitt vitnesbyrd. Jeg var fengslet i 6 måneder. I fengselet var det en sunni som fortalte meg om sin tro. Jeg var en hengitt shia, men det han sa gav meg tanker om å forkaste Koranen. Da jeg slapp ut fra fengselet, møtte jeg en kristen venn. Han ga meg en Bibel. Jeg leste i NT, og Jesu Bergpreken forvandlet livet mitt. Jeg

Jeg leste i NT, og Jesu Bergpreken forvandlet livet mitt. Jeg ble en kristen og ble med i en husmenighet. ble en kristen og ble med i en husmenighet. En dag søkte jeg på nettet etter programmet «Kirke i mitt hjem», kom jeg til nettsiden for programmet «Håpets røst». Temaet var: Hvordan kirker blir brent og husmenigheter oppstår. Dette fanget oppmerksomheten min, for jeg tror på styrken i husmenigheten. Jeg har funnet nærhet og fellesskap som jeg ikke har funnet i de store kirkene. I små fellesskap kan vi dele mer om alle sidene ved livet, vi er et legeme. Jeg har en venn som jeg vil skal få kontakt med dere. Be for oss! n

22 

magasinet  nr. 5 | 2013

Habari Maalum FM Lanseringen av den nye FM kanalen til Habari Maalum førte til tusenvis av lytterkontakter – og det før et eneste program er blitt sendt.

P

å kvelden den 29. juni i år, kunne man for første gang høre Habari Maalum FM (IBRA i Tanzania) gå på luften. Etter mange år med planlegging og iherdig arbeid, gikk signalet ut over nordre del av Tanzania, rundt 200 km fra Arusha. Man regner med at rundt to millioner mennesker bor i dette nedslagsfeltet.

«Den første måneden tok man imot ca 9000 tekstmeldinger i tillegg til tusenvis av telefonsamtaler» Resultatene lot ikke vente på seg. Den første måneden tok man imot ca 9000 tekstmeldinger i tillegg til tusenvis av telefonsamtaler. Man var ikke forberedt på dette «stormangrepet», så mange samtaler og tekstmeldinger rakk aldri å bli registrert. Dette gjør at man tror det reelle tallet var betydelig høyere. Personalet kunne fortelle at telefonene ble så varme at man ble tvunget å bytte dem ut før de tok fyr i hendene. God respons er ikke uvanlig i IBRAs arbeid, men så mye og så intensivt er unikt med tanke på

at det bare har vært sendt musikk og «reklame» for stasjonens identifikasjon så langt. I løpet av kort tid venter man på den endelige beskjeden fra regjeringen som sier at testperioden er over og man kan begynne å sende ordinære programmer. Reuben Ndaluka, en av Habari Maalums produsenter, forteller at en person kom til stasjonen for å gi sitt liv til Gud etter at han hadde hørt sangene. Man bad frelsesbønnen med han og satte han i kontakt med pastoren for den menigheten som lå nærmest der han bor. – Jeg blir nesten skremt over direktesendt radios makt, sier Reuben. Han forteller videre: – En dag besluttet jeg at jeg at musikken som skulle sendes i testperioden bare skulle være sanger som omhandlet Jesu seier og storhet. Jeg ble selv så grepet av budskapet at jeg satt og gråt. Men da telefonen begynte å ringe ble jeg virkelig overrasket. Den ene lytteren atter den andre fortalte hvordan de ble berørt av budskapet i sangene, og de fortalte hvordan de ble berørt av Gud gjennom musikken de hørte. Som team kjenner vi et enormt ansvar for å anvende dette budskapet på best mulig måte for å bygge Guds rike. Be for oss, avslutter Reuben med en hilsen fra hele Habari Maalum teamet. n  Jan-Erik Nyman


Vitnesbyrd fra AWFM EN IRAKISK MANN, SKILT, MED TO BARN hadde et ønske om å få vite mer om Jesus. Han forsøkte å gå til kirker, men mange av dem var redde for ta han med i felleskapet fordi han ikke var en kristen-. En dag gave en kvinne på bussen han en Bibel. Han begynte å lese den, og den Hellige Ånd begynte å arbeide med hans hjerte. Når jeg møtte han, fant jeg en enkel person som elsket Jesus og som vil følge han selv om han ikke vet mye om Jesus eller kristendommen. Han fortalte at da hans kone oppdaget at han ville bli en kristen, fortalte hun det til sin familie og sine brødre, som var eldste i en fanatisk islamsk bevegelse. Dette førte til at de jobbet for å ta barna fra han, og de truet med å få han utvist fra landet. De rettet søksmål mot han for å få skilsmisse, med bakgrunn i hans konvertering fra islam. Dommeren, som kjente familien, gav konen medhold i skilsmissen, tok barna fra han, og dømte han til å betale $ 355 i måneden. Han hadde ikke så mange penger, og hans månedlige lønn var bare på $ 275, så mannen visste ikke hva han skulle gjøre. Til tross for sin håpløse situasjon, var mannen åpen for å høre Guds budskap om kjærlighet. Vi følger han opp jevnlig, men vær med på å løft han opp i bønn. n GRUPPER I HJEMMENE ER EN VIKTIG DEL av Aksjon Ibrahims arbeid i Grupper i hjemmene er en viktig del av Aksjon Ibrahims arbeid i Midtøsten. På et slikt møte var det mellom 10-15 mennesker som deltok, halvparten under 18 år. Menneskene er fra ulike religioner, men felles er at de ønsker å vite mer om Gud og Jesus. Noen rives mellom to religioner, og da er det godt å kunne drøfte spørsmål man har. Lederen for gruppa deler fra Bibelen, og avslutter samlingen med å gi en invitasjon til å ta imot Jesus som sin Herre og Frelser. En av de unge jentene begynner å gråte, fordi hun nå forstår hvorfor de kom til det landet de nå bor i; det var for at hun skulle få høre om Gud på en ny måte. I løpet av samlingen har sju mennesker tatt imot Jesus. Behovene er ulike, så man gjør individuelle avtaler. Noen trenger en Bibel, andre vil treffes over Skype for oppfølgingssamtale. Gjennom oppfølgingen møter man nye mennesker, og nye grupper oppstår. Guds legeme er i funksjon. n nr. 5 | 2013 

magasinet 

23


Vi arbeider  for at

alle mennesker 

evangeliet

skal få høre

 på sitt eget språk

Her kan din bedrift annonsere og på den måten være med å støtte evangeliseringsarbeidet.

Tor Aamodt

Engebretsen A/S

Gamleveien 108 1475 Finstadjordet Tlf: 67 90 22 77 • Mobil: 911 44 552 E-mail: aamodt2@online.no

Industrifeltet, 2092 Minnesund tlf. 63 96 66 40

Utleie av lager

24 

magasinet  nr. 5 | 2013

Alt i krydder, marinader, kryddersmør og gourmetvarer


KLIPP UT OG SEND INN

sommerens lys i boks

Kr. 50,- pr. CD – frakt kommer i tillegg – 14 dagers betalingsbetingelse

ACTFESTIVALEN – SANDVIK FOLKEHØGSKOLE ANTALL DATO, KL, TALER, TEMA

SAMLEPERM ELLER MINNEPINNE ART. NR

n 31.07.13 1600 Fred Håberg – Stress - men verdt det n 31.07.13 2000 Espen Gilsvik – Søppelhue n 01.08.13 1100 Steinar Slåtten – Bibelens røde tråd del 1 n 01.08.13 1100 Jarle Waldemar – Tro i hjemmet del 1 n 01.08.13 1600 Daniel Mathiesen – Hva om alle tjente ? n 01.08.13 2000 Daniel Mathiesen – Tredimensjonalt n 01.08.13 2000 Panelsamtale – Vekst eller vekkelse n 02.08.13 1100 Steinar Slåtten – Bibelens røde tråd del 2 n 02.08.13 1100 Jarle Waldemar – Tro i hjemmet del 2 n 02.08.13 1600 Fred Håberg – Koble med Den Hellige Ånd n 02.08.13 2000 Maria Fjellheim Elsk Gud - Elsk livet - Elsk mennesker 02.08.13 2000 Ally Night – panelsamtale n Sex og singelliv n 03.08.13 1600 Daniel Lund – Å drømme med J. i sentrum n 03.08.13 2000 Evangeliesenteret - Per Kirkeng n 03.08.13 2000 Espen Gilsvik – Frimodighet n 03.08.13 2000 Ladies night – Ellen Marie Aune, Lisbeth Fjellheim, Ingfrid Mundal, Eva Hagen Breivik 04.08.13 1000 Redvald Hjulstad – Framtid i Nord n

13DA073110 13DA073120 13DA080110 13DA080120 13DA080130 13DA080140 13DA080150

ANT. CD ANT. MINNEPINNER50+ STEVNET – kr. 400,- + 50,00 kr i frakt nn – kr. 600,- + 100,00 kr i frakt  nn nn SOMMERSTEVNET TELEMARKSTEVNET – kr. 500,- + 50,00 kr i frakt ACT FESTIVAL – kr. 600,- + 100,00 kr i frakt nn nn ALLE STEVNENE – kr. 1299,- + 100,- kr i frakt

Telefonbestilling: Mob: 41 33 49 47

13DA080210 13DA080220 13DA080230

Navn: ������������������������������

13DA080240

�����������������������������������

13DA080250 13DA080310 13DA080320 13DA080330

13DA080340 13DA080410

OBS! FLERE STEVNER PÅ NESTE SIDE

Adresse:���������������������������� ����������������������������������� Postnr/sted:������������������������� ����������������������������������� Telefon:�����������������������������

IBRA MEDIA NORGE SVARSENDING 3039 0092 OSLO


ART. NR

n n

05.07.13 2030 Egil Svartdahl – Vær velsignet 13BS070510 06.07.13 1115 Egil Svartdahl, Emmanuel Minos, Karl Olof Wenneberg, Liv Torill Rinding Skjeggestad og Anniken Byberg Panelsamtale: Å være en etterfølger av Jesus – i alt livet byr på del 1 13BS070610 06.07.13 1115 Egil Svartdahl, Emmanuel Minos, Karl Olof Wenneberg, Liv Torill Rinding Skjeggestad og Anniken Byberg Panelsamtale: Å være en etterfølger av Jesus – i alt livet byr på del 2 13BS070611 06.07.13 2000 Øystein Gjerme – Et møte med Gud 13BS070620 07.07.13 1100 Einar Nymoen – Velkommen hjem 13BS070710 07.07.13 2000 Sara Lindh. – Fr. av hans nåde til hans ære 13BS070720 08.07.13 1115 Øystein Gjerme – Menigh. tidløse kvaliteter 13BS070810 08.07.13 1115 Sara Lindholm – Å leve ett helt liv 13BS070820 08.07.13 1115 E. og R. Muren – Livet bak kulissene 13BS070830 08.07.13 2000 R. Eldebo – …jeg har drømt om ikke er nok 13BS070840 09.07.13 1115 Runar Eldebo – Hva slags åndelighet leder til Jesus i Skandinavia i dag 13BS070910 09.07.13 1115 Truls Åkerlund – Feil fortelling fortalt 13BS070920 09.07.13 1115 Panelsamtale – Misjon i vår tid 13BS070930 09.07.13 1600 Anniken Byberg – Hvem er jeg og hva er Guds drøm for meg 13BS070940 09.07.13 2000 Egil Svartdahl – Opprøreren fra Galilea 13BS070950 10.07.13 1100 Laila Egeli Austeng – Sammen 13BS071010

n n n n n n n n n n n n n n

Telefonbestilling: Mob: 41 33 49 47 26 

magasinet  nr. 5 | 2013

TELEMARKSTEVNET – FYRESDAL ANTALL DATO, KL, TALER, TEMA

ART. NR

n 16.07.13 1900 Egil Svartdahl – Vær velsignet n 17.07.13 1030 Egil Svartdahl – Salige er de himmelrike n 17.07.13 1500 Evangeliesenteret - Trond Eriksen n 17.07.13 1900 E. Svartd. – En stemme for de stemmeløse n 18.07.13 1030 Egil Svartdahl – Jesus Hjemme n 18.07.13 1500 Viggo Klausen – Tro på Hjemmebane del 1 n 18.07.13 1500 Viggo Klausen – Tro på Hjemmebane del 2 n 18.07.13 1900 Helge Terje Gilbrant – Evangeliet n 19.07.13 1500 Viggo Kl. – Alle sammen Gudstjeneste n 19.07.13 1900 Pål Pedersen – Tre pilarer n 20.07.13 1030 Br. Knutzen – Strømmer av levende vann n 20.07.13 1500 Viggo Klausen – Supermøte n 20.07.13 1900 Bruno Knutzen – Den Hellige Ånd n 21.07.13 1100 Willy K Dahlskås – Ordet om korset

13CT071610 13CT071710 13CT071720 13CT071730 13CT071810 13CT071820 13CT071830 13CT071840 13CT071920 13CT071930 13CT072010 13CT072020 13CT072030 13CT072110

50+ STEVNET – HEDMARKTOPPEN ANTALL DATO, KL, TALER, TEMA

n n n n n n n n n n n

ART. NR

20.06.13 1900 Terje Berg – Når Her. herl. fyller tem 13A5062010 20.06.13 2100 B. og Fr. Johansen – 40 år i misj. tjeneste 13A5062020 21.06.13 1100 W. Ludvigsen – Eldrebølgen – uante mulih. 13A5062110 21.06.13 1530 Marte Aasebø – Fisk lokalt – Tenk globalt 13A5062120 21.06.13 1530 Marit Landrø – Misjon i endring 13A5062130 21.06.13 1900 Øystein Gjerme – Hvor er du 13A5062140 22.06.13 1100 Øystein Gjerme –Bakover for fremover 13A5062210 22.06.13 1530 Jahn Otto Johansen – Antisem. spøkelse 13A5062220 22.06.13 1900 T. R. Skjeggestad – Jesus – Alfa og Omega 13A5062230 23.06.13 1100 Karl Inge Tangen – Løft blikket 13A5062310 24.06.13 1100 Marit Landrø – Full av nåde og sannhet 13A5062410

KLIPP UT OG SEND INN

SOMMERSTEVNET – HEDMARKTOPPEN ANTALL DATO, KL, TALER, TEMA


VI BRUKER MEDIA SOM KANAL FOR Å NÅ MENNESKER MED EVANGELIET – DIN MEDIEMISJONÆR

nr. 5 | 2013 

magasinet 

27


Returadresse: Boks 4 – 8651 Mosjøen

B «Men alle som tok imot ham,dem ga han rett til å bli Guds barn,de som tror på hans navn.» JOHANNES 1:12

T

24 timer TV i Tyrkia

usen takk til alle IBRAs samarbeidspartnere. Dere gir evangeliet til mennesker i Tyrkia tjuefire timer i døgnet. Mange av disse menneskene takker i dag Gud for dette. I denne utgaven av IBRA Magasinet kan du på side 20 og 21 lese om en 92 år gammel kvinne som har tatt imot Jesus etter å ha sett et av IBRAs mange TVprogram. Våre oppfølgingsarbeidere er hele tiden på farten i Tyrkia for å besøke mennesker som har

gitt respons på et eller flere program de har sett. TV-seere ber om forbønn og blir frelst. I samarbeid med andre partnere, sender IBRA Media Norge TV døgnet rundt på den populære «Hotbird satellitten». Programmene kan sees i Tyrkia, store deler av Europa og i Asia. Du kan også følge programmene direkte på internett: http://www.kanalhayat.tv Denne TV kanalen er et betydelig verktøy for å

nå dagens tyrkere med evangeliet. Ved å vedlagte giro, støtter du både kanalen og arbeidet med å følge opp alle TV-titterne som tar kontakt med kanalen. I tillegg er du også med og støtter utdeling av bibler og annen kristen litteratur som deles ut til de som gir respons på våre sendinger. Takk for din støtte til mediemisjonen.

Ibramagasinet 5 2013  

IBRAmagasinet Utgave nr 5 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you