Page 1

magasinet nr. 1 2013 | 30. årgang

Trofasthet mot kallet nr. 1 | 2013 

magasinet 

1


Kvinne med energi! Det som først slår meg er at hun er så liten. Nadya er nok bare litt over 150 cm. Men for en energi! Sammen med ektemannen Rio, arbeider de for å gi evangeliet til en ny gruppe mennesker i et anonymt land i Asia. OVERSATT AV ANITA NESTVOLD anita@ibra.no

I

bra sender via kortbølge sine radiosendinger på dette lokale språket, og dette er mitt første besøk til dette stedet. Jeg reiser sammen med vår lokale koordinator til studioet som ligger i et leid hus. Han forteller oss at vi må være forsiktige, og late som om vi vil handle i den lille butikken som ligger i første etasje, og deretter gå opp til studioet i andre etasje. Ingen fotografering på utsiden da det vil virke mistenkelig å fotografere et helt vanlig hus. Studioet er bygd i hemmelighet og det er der vi møter et par av de ansatte.

EN LITEN KVINNE Selv om Nadya er liten, vokser hun på flere måter etter hvert som hun begynner å fortelle. Hun tilhører selv den etniske folkegruppen som vi sammen prøver å nå, og er en av de få som har funnet Jesus blant dem. Nadya har en blanding

2 

magasinet  nr. 1 | 2013

av animistisk og muslimsk bakgrunn, men kom til tro på Jesus i ung alder. Allerede som 14 åring underviste hun andre barn og unge, og kjente allerede da et kall til å forkynne evangeliet. I dag er hun gift med Rio og har to barn. Hun begynte å jobbe for å nå sitt eget folk i

«Allerede som 14 åring underviste hun andre barn og unge, og kjente allerede da et kall til å forkynne evangeliet» 2002 ved å presentere Jesus-filmen og var selv den lokale stemmen i filmen. Hun har også jobbet med oversettelse av Det nye testamente, men hennes utdanning er faktisk innen skogbruk. Nadya kom i kontakt med koordinatoren vår gjennom bibeloversettelsen og ble interessert i ra-

dioarbeidet da han fortalte henne at man ønsket å lage sendinger på det lokale språket. Hun tar ikke betalt for radioarbeidet, men har noe inntekt fra den lokale butikken i første etasje og gjennom fotokopiering.

PRODUKSJON Fire personer er involvert i teamet nå, (tre kvinner og en mann). Tre personer er ansvarlige for selve produksjonen av programmene, mens redigeringen gjør Nadya selv, da ingen andre har denne kunnskapen. De sender fire programmer per uke, torsdag-søndag, og den store utfordringen er å holde produksjon og sendinger i takt. En person som hjalp til ønsket mer penger, men da ble han bedt om å slutte. En ung mann som var kommet til tro er kanskje den som i fremtiden kan fylle denne plassen, og hjelpe til med miksing og produksjon. Her trenger man også trening i programproduksjon og skriving av manus. Programmet heter «Hjertets glede», og profilen den senere tid har vært av undervisningskarakter, men de ønsker nå å gjøre mer drama. Nadya sier at det er vanskelig å holde tritt med alt, siden hun også er mor til to små barn. Hun står derfor opp mellom 02:00 til 04:00 på natten for å redigerer programmer.>>>


EKTEPAR: Ekteparet jobber pü frivillig basis for IBRA i Asia. Flere land i Asia er fientlig innstilt til kristen virksomhet, inkludert hjemlandet til dette ekteparet. Med familie i tillegg til medievirksomheten, kan det lange dager, men ønsket om ü gi evangeliet til sitt eget folkeslag er en sterk motivasjonsfaktor.


Her ser vi studioet som blir brukt for å lage programmer. De som jobber der, går først inn i butikken og «later som» om de skal handle før de går opp i studioet. Dette gjøres av sikkerhetshensyn.


>>>

I landsbyene rundt lytter de til sendingene, men i byen er det ikke mulig. Det er så mange som sender på lokale FM-sendere, at det ikke har noen hensikt for dem å prøve å komme inn med kortbølge der. Nadya har selv reist rundt og lyttet på landsbygda, og hun føler at det er god mot-

Ekteparet har en liten butikk i inderetasjen som er hovedinntekten deres, men som i tillegg fungerer som skalkesjul for studioet.

«Når jeg forlater samtalen, jeg er full av inntrykk» takelse. Kortbølgeradio er fortsatt utbredt, blant annet fordi myndighetene sender samfunnsinformasjon, utdanning osv. via kortbølge. Gjennom Internett (spesielt Facebook) får man noe tilbakemelding. Man kan også ta kontakt dem via sms, men det er ikke mange folk som bruker det. Noe av tilbakemeldingen er svært positive, og mange liker programstilen. De fleste som har gitt tilbakemelding så langt er de kristne, selv om de har et klart «nøytralt» fokus i programmene. Man prøver ikke å «kristne» publikum, men å dele tro, ut fra hvem Gud er, og så bygge videre.

MANGE INNTRYKK Når jeg forlater samtalen, jeg er full av inntrykk. Beundring for arbeidsinnsatsen som de legger ned i sin fritid, og over hengivenhet som finnes for å nå sitt folk med evangeliet. Det slår meg at dette ofte er tilfelle med IBRAs arbeid; dedikerte, overgitte ansatte over hele verden. For et privilegium det er å få være en del av dette! n  «Demar»

nr. 1 | 2013 

magasinet 

5


magasinet

IBRA Magasinet i nytt format

Telefon: 41 33 49 47 Epost: post@ibra.no Nettsted: www.ibra.no Kontonr: 9791 10 32000 Org. nr: 977 129 583 MVA

Styret: Ole Arvid Kolbjørnsrud (formann), Oddvar Johansen, Espen Frøysov og Karl Axel Mentzoni. nr. 1 2013– 30. Årgang Utgitt av IBRA Media Norge Boks 4 – 8651 Mosjøen Trykk: Nr1Trykk Opplag: 10.000 Ansvarlig redakstør: Jan Nestvold Redaktør: Anita Nestvold Grafisk design: David André Erichsen www.daesign.no

6 

magasinet  nr. 1 | 2013

LEDER

Daglig leder: Jan Nestvold

Et nytt år med nye muligheter og IBRA Magasinet i nytt format. Hvorfor nytt format? Bladet du nå holder i hånden er akkurat like bredt som det du kjenner fra før. Høyden derimot er halvert. Til gjengjeld har antall sider økt betraktelig, og vil øke enda mer. Vi håper og tror at du skal bli godt fornøyd med det nye formatet. Årsaken til denne plutselige endringen er at Posten har kommen med nye regler for beregning av porto på blader. For vårt gamle format ville kostnadene etter denne endringen bli vesentlige høyere. Vi i IBRA har et skarpt fokus på å holde kostnadene lave. Ved å gjøre de endringene vi nå gjør, åpner det nye portosystemet for at vi faktisk vil spare en del porto i forhold til tidligere år. Penger som vi sparer vil vi naturlig nok bruke til å nå ut med evangeliet om Jesus Kristus til enda flere mennesker. Det er jo det det handler om. Høsten er moden, i år også. Vi fortsetter arbeidet med å «høste inn sjeler» med uforminsket kraft. Vi i IBRA er så takknemlig for at vi kan stå sammen med deg og andre trofaste forbedere og støttepartnere i dette viktige arbeidet. Joh. 4:36-38 sier «Den som høster, får sin lønn og samler inn grøde for det evige liv, slik at den som sår og den som høster, kan glede seg sammen. Her er dette ordet sant: ‘Én sår og en annen høster.’ Jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har hatt noe arbeid med. Andre har arbeidet, og dere har gått inn i det arbeidet de har gjort.» n

JAN NESTVOLD jan@ibra.no

«Penger som vi sparer vil vi naturlig nok bruke til å nå ut med evangeliet»


VI BRUKER MEDIA SOM KANAL FOR Å NÅ MENNESKER MED EVANGELIET – DIN MEDIEMISJONÆR

nr. 1 | 2013 

magasinet 

7


En omreisende misjonær dagbok Når jeg går av flyet slår varmen mot meg i dette tropisk miljøet. Det er litt over 30 grader i henhold til piloten når vi landet og jeg kjenner at luftfuktigheten er høy. Det tar ikke lang tid før svetten begynner å strømme nedover ryggen, men værre skal det bl i. OVERSATT AV ANITA NESTVOLD anita@ibra.no

J

eg er en av de første av flyet og kommer raskt til passkontrollen. Jeg stiller meg i køen for «Visa on Arrival» og leverer mine reisedokumenter, sammen med gebyret for visum. Etter dette skal jeg gjennom selve passkontrollen. Alt går bra. Men så er det tollen. Jeg reiser som turist og bestemte meg denne gangen for ikke ha med mye bagasje, bare en ryggsekk. Av en eller annen grunn finner de nettopp det svært mistenkelig. Hele innholdet i ryggsekken må tømmes på et bord og en inspektør går gjennom det.

AVHØR Jeg har med meg to pass, og dette skaper av en eller annen grunn ytterligere mistenksomhet. Nå er jeg ikke lenger ute i tollkontrollen, men blitt «invitert» til et eget rom hvor de går gjennom alt jeg har. Det er en person fra passkontrollen der sammen med tolleren. De tar nå min ryggsekk og de går gjennom alle rom og sjekker sømmer og kanter på den. Etter denne grundige gjennomsøkningen, tar de ryggsekken, som nå er tom, og går

8 

magasinet  nr. 1 | 2013

for å skanne den igjen. Så ser de igjen gjennom passet mitt, og et avhør begynner. «Hvorfor har du to pass? Hva jobber du med? Hvorfor er du her? Hva gjorde du forrige uke i Kambodsja? Har du vært innom andre steder på turen fra Kambodsja og hit? Har du med deg noe du ikke burde?».

«Hvorfor har du to pass? Hva jobber du med? Hvorfor er du her?» FRYKT Da slår det meg at de mistenker meg for å smugle narkotika. Kambodsja er et av de sentrale landene i Asia for narkotikahandel, men min grunn for besøk var et møte med de ansatte for radioarbeidet vårt der. Jeg kan nå bare sitte ned og prøve å svare på spørsmålene så rolig og saklig som mulig. Å fortelle at jeg er en misjonær med et helt annet budskap er ikke å anbefale. Jeg er i et land som er sterkt påvirket av islam, og hvor man ikke ser vennlig til utlendinger som prøver å «kristne»

befolkning. Jeg husker at en av mine venner som bodde her tidligere fortalte meg at mange troende flyttet fra dette stedet når trykket og forfølgelsen fra muslimene ble for sterk. De bosatte seg et annet sted og prøvde å lede arbeidet derifra. Jeg blir plutselig redd. Hva om de plasserte noe i ryggsekken min da de gikk for å skanne den? Jeg har lest og hørt om historier der folk har blitt arrestert for narkotikasmugling, uten at de har vært skyldige. Svetten renner nå ikke bare nedover ryggen min, men også i ansiktet mitt. Jeg håper at inspektøren tror det skyldes varmen, men nå er jeg svært urolig. Jeg har hørt om fengslene i landet her av en amerikansk misjonærvenn som ble fengslet i nesten 6 måneder på et sted ikke langt fra der jeg nå befinner meg. Etter dette ble han løslatt og utvist fra landet. Jeg har mine barn hjemme i Sverige og ønsker ikke å bli sittende her i et sluskete fengsel uten mulighet til å komme hjem til dem.

GIKK BRA Det tar omtrent en time, men så slipper de meg og jeg får gå. Jeg trekker et dypt sukk av lettelse og i mitt hjerte sender jeg opp en takknemlig bønn til vår Herre. Jeg finner raskt en taxi, og etter litt diskusjon om prisen, er jeg endelig på vei til hotellet. Det er fantastisk å ta en lang forfriskende dusj etter mitt lille eventyr på flyplassen. Neste dag skal jeg treffe en av mine kollegaer som vi jobber med her, og kan ikke annet enn å beundre dem som står i dette dag ut og dag inn. n  «Demar», IBRA medarbeiter i Asia


ILLUSTRASJONSFOTO

nr. 1 | 2013 

magasinet 

9


Innehaver Svein Aaserud Hafslund 1738 Borgenhaugen Telefon 69 16 66 60

MAD TIL KROP OG SJÆL Anno 2003 Specialtilbud til Ibras læsere: overnatning i dobbeltværelse fra kr. 150,- per person v/ Maria & Peter Næsstrøm, 2910 Aurdal. Tlf.: +47 61360177 www.Munkekroen.com kontakt: mail@munkekroen.com

Tor Aamodt

Engebretsen A/S

Gamleveien 108 1475 Finstadjordet Tlf: 67 90 22 77 • Mobil: 911 44 552 E-mail: aamodt2@online.no

Industrifeltet, 2092 Minnesund tlf. 63 96 66 40

Utleie av lager

10 

Munkekroen

magasinet  nr. 1 | 2013

Alt i krydder, marinader, kryddersmør og gourmetvarer


Hadeland og omegn Bistand ved dødsfall Gravstein, Gravlykter, Blomster Brødrene Ekeberg AS Vakttelefon 61 33 20 30 Mohagalia 3, Jaren

www.okonor.no

TID til den gode idéen Når vi tar regnskapet får du mer tid til å tenke kreativt for fremtiden - til beste for din bedrift. Økonor er Norges største regnskaps- og rådgivningsskjede med 16.500 kunder, nær 1.000 medarbeidere og vi er snart på 100 kontorsteder. Du blir tatt godt vare på hos oss!

Økonor Hamar Økonor Brumunddal RegnskapsØkonomen AS Daglig leder Vidar Østbu hamar@okonor.no Tlf: 62 53 96 50

www.jolstad.no Begravelsesbyråkjeden Jølstad

Her kan din bedrift annonsere og på den måten være med å støtte evangeliseringsarbeidet. www.fevang.no

– DIN MEDIEMISJONÆR

nr. 1 | 2013 

magasinet 

11


12 

magasinet  nr. 1 | 2013


Gir alt for «gullet» «Sami» er tidligere muslim, elsker Jesus, arbeider for IBRA og brenner for å nå andre muslimer med evangeliet om frelseren. Eller som han selv velger å uttrykke det: «Jesus er det virkelige gullet». JAN NESTVOLD jan@ibra.no«>jan@ibra.no

P

å hemmelig adresse i Skandinavia sitter «Sami» og jeg og drikker en kopp kaffe. – Jeg ønsker mer enn noe annet å vise muslimer hvordan man kan finne dette gullet, helt gratis. Jeg kan selvfølgelig ikke tvinge noen å tro, og det ønsker jeg heller ikke. Men jeg kan vise mennesker hvor fantastisk god Gud er. Min tjeneste er med andre ord å gi evangeliet om Jesus Kristus til muslimer, sier han.

LENGSEL Sami hadde en oppriktig lengsel etter Gud. I følge ham selv, gav Islam han flere nye spørsmål enn svar, og etter hvert forlot han Islam og måtte flykte fra sitt hjemland. Etter lang tid, og flere hjemsendelsesforsøk, fikk han endelig varig oppholdstillatelse i et av de skandinaviske landene. Sami hadde lært at det de kristne lærte var vranglære, og at de måtte sees på som verste fiender. Allikevel ville han gjerne forstå hva de kristne lærte, og undersøke om Gud var å finne blant dem. Etter å ha vært i kontakt med en representant for «Jehovas Vitner», vokste hans hat mot

kristne enda mer, og han avskrev de kristnes Gud som en sann Gud. Sami ville nå søke etter meningen med livet gjennom Jødedommen. Da han fikk høre at det var umulig for ham å bli en jøde, gav han opp, og ville ta sitt eget liv. Den siste natten før han skulle innta gift, åpenbarte Herren seg for ham i en drøm. I drømmen fikk han blant annet se ansiktet til en kvinne som han skulle oppsøke. Kvinnen, som for øvrig er pastor, viste Sami veien

«Min tjeneste er med andre ord å gi evangeliet om Jesus Kristus til muslimer» til frelse gjennom Jesu kors og oppstandelse. I dag lever Sami for å formidle det samme evangeliet til muslimer over store deler av verden.

KREVER TILLITT Det å formidle evangeliet til muslimer er en tidkrevende affære. Sami kan fortelle at den første og kanskje aller største utfordringen er å bygge opp tillitt mellom seg selv og de han ønsker å nå. «Mange muslimer er redde for å bli kristne og >>> nr. 1 | 2013 

magasinet 

13


>>> dernest er de redde for at noen skal ta fra dem deres egen tro. Dette er årsaken til at muslimer ofte bygger murer mellom seg selv og den eller de som eventuelt vil fortelle om Jesus», sier Sami.

FEIL BILDE AV GUD Han fortsetter: «Dessverre har vi i vårt arbeid og gjennom våre samtaler med muslimer, sett altfor mange eksempler på hvordan enkelte kristne har gitt et helt galt bilde av hvem Jesus er. Samtidig har de også gitt et galt bilde av hvordan muslimer bør kunne forvente seg at de kristne vil oppføre seg. Muslimer sitter igjen med et galt bilde av både kristendommen og av personene Jesus. Dermed har disse kristne ikke oppnådd annet enn at de har støtt muslimene lengre vekk fra seg. De omtalte murene har blitt enda høyere og dette har medført at det tar ekstra lang tid å bygge opp igjen ny nødvendig tillitt Når jeg ber Sami utdype mer, og kanskje gi et eksempel på hvordan enkelte kristne har gitt et galt bilde av kristendommen og av Jesus, tenker ham seg om en liten stund før han svarer:

omtanke. Muslimen satt igjen med en forståelse av at alle kristne er som denne lederen. Etter kort tid tok muslimen fullstendig avstand fra den kristne troen som han i utgangspunktet ønsket å bli bedre kjent med. Om det har vært vanskelig å bygge opp tillitt før, ble dette nå nesten en helt umulig oppgave.

mye tryggere for mennesker å lytte til evangeliet i sin egen stue enn å høre om ham gjennom samtaler på byen. Dessuten er risikoen ved å åpne døren for besøkende som vil fortelle om Jesus, for stor. Det oppleves som mye tryggere å sette seg i sin egen stue og skru på TV», sier Sami.

MEDIA AVGJØRENDE

I følge Sami foregår mesteparten av kommunikasjonen mellom ham og de han kommuniserer med via internett. Det oppleves for de fleste som tryggere enn å møtes ansikt til ansikt. I alle fall i de innledende faser. Allikevel, i mange land er kommunikasjon via internett langt fra helt trygt. Risikoen kan allikevel reduseres noe ved å benytte internett kafeer istedenfor egen datamaskin i egen stue, som lettere kan spores av uvedkommende. Men uansett ansees kommunikasjonen, ifølge Sami, som atskillig tryggere gjennom egen pc enn for eksempel gjennom åpne samtaler der man møtes ansikt til ansikt. Man har sett eksempler på at slike samtaler kun har blitt satt opp som en felle for de som vil fortelle om Jesus. «Vi må hele tiden ta masse forhåndsregler i arbeidet vårt», sier Sami. «Vi må være forsiktige med hvilke elektroniske spor vi etterlater oss. For eksempel sender og mottar vi ikke lenger mail på vår egen datamaskin. En måte vi gjør det på nå, er gjennom linker og andre datamaskiner. Mail til min innboks blir automatisk videresendt til en annen innboks jeg har, som igjen sender videre til en tredje innboks, osv.», sier han. Sami er en meget opptatt mann. I løpet av sine år i aktiv tjeneste har han ledet mange mennesker til tro. Vi gleder oss stort over at flere av de han har ledet til tro, også har vunnet enda flere mennesker for Herre. n

Sami ble selv frelst for mange år siden. De siste årene har han arbeidet for IBRA både i Skandinavia og i Midtøsten. Ved siden av jobben i IBRA, er Sami engasjert som ungdomsleder i en lokal menighet i Skandinavia. I alt Sami gjør ser han

«Dessuten er det mye tryggere for mennesker å lytte til evangeliet i sin egen stue enn å høre om ham gjennom samtaler på byen.»

STORT SPRANG «For en stund siden tok en muslim som jeg kjenner, kontakt med noen kristne i en menighet, og ville gjerne få svar på noen spørsmål han hadde. Vi må huske på at det er et stort sprang for en muslim å bli en kristen. Han risikerer å miste alt. Han risikerer å miste sine venner, sin familie, sin jobb, ja til og med sitt eget liv. Men uansett, denne muslimen kom i kontakt med en kristen leder som var mer opptatt av å «bruke» muslimen og hans historie for å samle inn penger til sin menighets tjeneste for å nå muslimer, heller enn å møte hans behov med ekte kjærlighet og med

14 

magasinet  nr. 1 | 2013

at media er det verktøyet som hjelper han i å formidle Guds godhet til mennesker mest effektivt. «Media er en gave fra Gud for å nå mennesker med evangeliet. Vi har sett eksempler på at misjonærer kan jobbe så lenge som i tjue år uten at et eneste menneske kommer til tro på Jesus. Gjennom media ser vi at mennesker kommer til Jesus hver eneste uke. Det går egentlig ikke an å sammenligne tjeneste med og uten bruk av media. Til det er forskjellen så altfor stor. Faktisk ser jeg det slik at den eneste måten å nå de store massene på, er gjennom bruk av media. Dessuten er det

INTERNETT EN RISIKO


Bli med å spre evangeliet blant muslimer i indonesia! Les mer på siste side eller benytt vedlagte giro.

– DIN MEDIEMISJONÆR

Arabiske traktater og Bibel-deler eller bøker Vi på Scan Media kontoret på Kypros vil gjerne være til hjelp når det gjelder å tilby arabiske traktater og Bibel-deler eller bøker. Dersom menigheter eller enkeltpersoner har kontakt med arabisktalende via sin menighet eller i sitt nabolag og ønsker å gi dem litteratur, kan de kontakte meg via email eller telefon, og vi

kan sende en pakke med et utvalg. Litteraturen er gratis, men vi legger ved en giro for betaling av fraktutgifter. Kontakt Vivi Østrem, tlf. +357 258 258 88 (kontor) eller: viviostrem@gmail.com


INGEN GRUNN TIL Å FÅ KALDE FØTTER! www.dengronnelegen.no

Prøv våre to eksklusive og flotte kremer for fot og hånd. Du får en av hver til introduksjonspris

÷50% RABATT!

Da får du prøvd dem og får tilsendt en av hver, hver andre måned i abonnement. Du kan stoppe etter første forsendelse eller være med så lenge du selv har lyst! magasinet  nr. 1 | 2013

T? O

16 

Aloe Vera terapeutisk fotkrem 50 ml.

Behandlende hånd og neglekrem 100 ml.


OvERNATTING pÅ SØRLANDET? www.bIRKELANDhOTELL.NO

måned i abonnement. Du kan stoppe etter første forsendelse eller være med så lenge du selv har lyst!

Aloe Vera terapeutisk fotkrem 50 ml.

Behandlende hånd og neglekrem 100 ml.

Varmende for føttene og svært fuktighetsgivende. Myker opp hard hud og kremen lukter svært godt! Flott å bruke på albuene og er også glimrende for de som har psoriasis og eksem! God for blodomløpet i føttene! Kremen koster normalt i abonnement 219.- kroner, men den første får du til

Beriket med Avocado-olje, Obliphicha, Teatree olje ekstrakt, Aloe Vera og vitamin A og D. Fantastisk krem til å ha med seg hvor som helst, med en nydelig duft. Dette er et UNIKT PRODUKT for alle som strever med tørr hud, eksem og psoriasis i hendene. Ordinær pris i abonnement: kr 129.-, men på første forsendelse gir vi hele

50% RABATT

50% RABATT

SLIK AT DU KAN PRØVE SELV!

SLIK AT DU KAN PRØVE SELV!

Kremene anbefales på det varmeste! Solgt i flere år i Norge og de er svært populære!

JA!

Send meg 1 stk 50 ml Aloe Vera Terapeutisk fotkrem til 50% rabatt. Ordinær pris kr. 219,-. Nå kr. 109,50

JA!

Send meg 1 stk 100 ml Hånd- og neglkrem til 50% rabatt. Ordinær pris kr. 129,- Nå kr. 64,50 Pluss porto kr. 39,-

Navn…....................................................................................................................... Adresse: …..............................................................................................................… Postnr./sted:……........................................................................................................ Tlf.nr.:….....................…............Underskrift……………...........................................

NID

om du ikke selv vil etter å ha prøvd kremene. Gi oss beskjed innen 14 dager etter at du har mottatt de 2 første prøvene til 50% rabatt om du eventuellt ikke ønsker flere. Men de aller fleste velger å motta våre kremer i abonnement og da får du neste forsendelse hver 2. måned til vanlig pris pluss porto. SEND INN KUPONGEN MED EN GANG eller RING vårt kundesenter og kremene vil blir sendt UMIDDELBART! Kan også bestilles på tlf. 37 27 70 07, fax. 37 27 70 06 eller e-mail: jatrygve@online.no

IBRA

Du forplikter deg ikke til å kjøpe mer

Forlaget Exodus Den Grønne Legen Svarsending 7206 0096 OSLO

nr. 1 | 2013 

magasinet 

17


Går hvor Jesus kaller Jeg kjører gjennom et utrolig vakkert landskap for å besøke en god venn og en viktig nøkkelperson i «Aksjon Ibrahim». Når Fredrik Bengtsson ikke er på jobb i Nord-Afrikas ørken, eller i en av Midtøstens travle storbyer, holder han altså hus her i granskauen i Nord Sverige. JAN NESTVOLD jan@ibra.no

A

ksjon Ibrahim har fra første dag vært et usedvanlig spennende og velsignet arbeid. Selve ideen bak «Aksjon Ibrahim» er å vinne mennesker og nasjoner for Jesus ved å oversvømme Nord-Afrika og Midtøsten med såkalte «Velsignelsesbølger» (se faktaboks). Målet er at alle mennesker i araberverden skal få muligheten til å høre evangeliet om Jesus. Alle skal ha tilgang til nok kunnskap, så enhver kan ta en personlig bestemmelse om de vil følge Jesus eller ikke.

INGEN ADRESSE Det har sluttet å snø. En «halvfull» måne kaster sitt svake lys over stadig storslått natur. Jeg har stoppet bilen for å banke av litt is fra vinduspusserne. Alt er helt stille. Spennende at en person med så «mange jern i ilden» har valgt å bosette seg her ute. Damen på Samvirkelaget sa jeg skulle se etter et rødt hus etter neste skogholt. Det finnes nemlig ingen adresse jeg kan legge inn på GPS-en, og det er lenge siden jeg mistet mobil-

18 

magasinet  nr. 1 | 2013

alle disse årene. Han åpner døren med et smil, og etter en kort stund nyter jeg varme fra vedovnen i vinterhagen, samt varm kaffe og et stort utvalg av gode «smørgåssar». Fredrik setter fra seg kaffekoppen og kikker utover den frosne elven rett utenfor stuevinduene. – Akkurat nå arbeider vi for å finne økonomisk støtte til flere nasjonale innhøstningsarbeidere. Det er så mange nye muligheter nå etter den arabiske våren. Flere land har blitt mer åpne og folk tar lettere i mot, sier ham.

TRENGER RESSURSER

Han bor i granskauen i Sverige, men har jobbet for menneskers frelse i “Aksjon Ibrahim” i nesten 20 år. Kallet er fortsatt like sterkt, og så lenge Gud kaller, går Fredrik.

dekningen. Der…. Jeg tror jeg har funnet rett hus. I 2015 fyller «Aksjon Ibrahim» 20 år. Fredrik Bengtsson har vært med som koordinator overfor menigheter og internasjonale partnere nesten

– Vi har en stor mulighet rett foran oss nå. Vi har mange potensielle medarbeidere som er villige til tjeneste på heltid eller deltid. Vi trenger penger til mat, transport og det aller mest nødvendige for disse nye medarbeiderne, fortsetter han. Ved siden av regelmessige besøk i NordAfrika og Midtøsten, reiser Fredrik mye rundt omkring i Sverige for å hente støtte til «Aksjon Ibrahim». Han arrangerer møter, treffer representanter fra misjonsråd og forskjellige land utvalg. Når jeg spør om hans egne kommentarer til resultatene vi har sett i «Aksjon Ibrahim» siden oppstarten for snart tjue år siden, retter han seg opp i stolen, ser meg rett inn i øynene og sier: – Vi har sett store og viktige resultater. Mange mennesker har fått muligheten til å høre om Jesus og ta imot ham som frelser, også på steder der dette tidligere har vært umulig. Vi har sett hvordan mange nye partnere har kommet til og


«VELSIGNELSESBØLGER» FOR ARABERVERDEN:

løftet sammen med oss i arbeidet. Dette er Kristi kropp i praksis. «Aksjon Ibrahim» er blitt en arena der vi kommer sammen for å nå en mengde mennesker som ennå ikke tror på Gud. Av og til smaker kaffe ekstra godt. Dette er en sånn stund. Jeg sier til Fredrik at det må vel være veldig fredfullt å bo her langt ute i ødemarken. Og det bekrefter han.

– Gud har talt, sier Fredrik og fortsetter: – Vi skal være med og gi støtte til den nye generasjonen som Gud kaller til tjeneste . Vi begynte å lyde dette ordet allerede to år før den arabiske våren kom. Ingen kunne forutse den arabiske våren, men når den plutselig kom over oss, var dette bare en stor bekreftelse på hva Gud allerede hadde bedt oss gjøre.

«Dessuten er det mye tryggere for mennesker å lytte til evangeliet i sin egen stue enn å høre om ham gjennom samtaler på byen» ISRAEL OG ETIOPIA – Det er helt fantastisk å bo her. Vakkert og lite sted med lite kriminalitet, sier han. Fredrik er gift med Birgitta og sammen har de fire barn i alderen 3–16 år. Hele familien har for kort tid siden bodd tre år i Jerusalem. Fredrik kan også fortelle at han tidligere, det vil si før han begynte som koordinator for «Aksjon Ibrahim», arbeidet som misjonær i Etiopia i tre år. – Vi trives veldig godt her. Om vinteren går vi på ski og om sommeren benytter jeg gjerne fritiden til fluefiske. Birgitta jobber som lærer på den videregående skolen. Hun underviser i Heimkunnskap og i språk for våre nye landsmenn, sier Fredrik og heller opp litt mer kaffe. – Hva med fremtiden?, spør jeg og legger samtidig merke til at klokken igjen går litt raskere enn jeg gjerne skulle ønske.

– Unge kristne er beredt til å satse alt for å se en forandring. Vi vil også se en slik forandring. Vi vil oppmuntre neste generasjon og hjelpe dem inn i tjeneste. Det er ekstremt viktig at vi ikke bommer på dette. Det finnes ikke mange menigheter i regionen. Derfor må vi hjelpe til. Det samme gjelder her hjemme i Skandinavia. Vi må støtte tjue- og tretti åringer som Gud kaller og som han sender til araberverdenen», sier Fredrik. Fra våre oppfølgingskontor får vi mange bevis på hvor stor gjennomslagskraft Guds Ord har gjennom media. Hver dag får vi rundt et tusen tilbakemeldinger bare fra regionen som Fredrik og «Aksjon Ibrahim» representerer. Når majoriteten av befolkningen i Nord-Afrika og Midtøsten er under tretti år, er det viktig å kommunisere rett. Vi skal være med og gi støtte til den nye generasjonen som Gud kaller til tjeneste i denne regionen. n

■■ Første bølge består av intens og effektiv forbønn for land og mennesker vi ønsker å nå med evangeliet. Flere bønne team tar oppdraget på alvor og ber grundig og lenge over de ulike behov og utfordringer som har blitt nedskrevet gjennom tidligere research. ■■ Andre bølge er presentasjon av evangeliet gjennom media. De fleste mennesker bor i storbyer og er under 30 år. Men det bor også mange mennesker «på landsbygda». Gjennom radio, TV, Internett, eller utdeling av CD-er, DVD-er, Solcelledrevne MP3-spillere eller andre medier, skal alle få høre om Jesus. ■■ Tredje bølge av velsignelser er distribusjon av Bibler. For mange mennesker er det risikabelt eller umulig å få tak i egen Bibel. Etterspørselen er enorm. ■■ Fjerde bølge er oppfølging av lyttere. Gjennom brevkurs, personlig kontakt ansikt til ansikt eller via internett eller telefon, gjennom husfelleskap eller andre sammenkomster får nyfrelste mennesker nødvendig veiledning og basis kunnskap om frelsen de har mottatt. ■■ Femte bølge er sosialt arbeid. I samarbeid med hjelpeorganisasjoner sørger vi for at mennesker får sine mest grunnleggende behov møtt. Mange mennesker kommer fra fattige kår. Små enkle investeringer og ny informasjon kan øke livskvaliteten kraftig for mange mennesker. Det finnes gode eksempler fra jordbruk, dyrehold, helse fremmende tiltak, utdanning osv. nr. 1 | 2013 

magasinet 

19


Like før eller langt igjen

Det norske ekteparet Arne Olav og Vivi Østrem er daglig ledere ved Aksjon Ibrahims hovedbase.

20 

magasinet  nr. 1 | 2013

mer til oss, viser at det fins mennesker i dag på hele skalaen fra «like før» til «langt igjen». Det er en utfordring å kommunisere når kunnskapsnivået er forskjellig. Derfor er det viktig med kommunikasjon på ulike nivåer. Det er behov for program på alle språk og dialekter. Det trengs WEB sider som kan fange og vekke interesse. Det trengs undervisning som kan gi mer kunnskap. Leser vi de mange vitnesbyrdene som er trykket på neste side, ser vi fort spredningen i behovene. Noen må vite mer. Har man begynt en løpebane mot troen på Jesus, kommer mange spørsmål. Andre får kjapt tilfredsstilt sin hunger etter Gud, fred og håp. Jeg lyttet denne uka til et ektepar der han hadde kristen bakgrunn og hun muslimsk bakgrunn. De forteller begge hvor lang veien var for å finne en levende tro på at Jesus er Guds Sønn. Hun er født i en rik muslimsk familie som enebarn. Mye ære er knyttet til valg som et kjært barn foretar seg. Det er derfor ekstra sensitivt å skifte tro. Hun fikk ikke tilfredsstillende svar på sine spørsmål om islamsk lære. En årelang reise i å forlate noe man ikke tror lenger på, begynte. Han beskriver seg selv som en med kristen bakgrunn uten kunnskap om sin identitet og tro. De jobbet begge med trosspørsmålene. Tilslutt fikk de nok kunnskap og opplevelse av evangeliet, til at troen på Jesus ble alt i livet. Det fikk konsekvenser. Neste skritt ble ekteskap og flukt fordi fengsel ventet når det skulle skiftes identitet i papirene fra muslim til kristen. Et sterkt vitnesbyrd på at «langt igjen» gruppen trenger sin tid og tålmodighet fra de som gir hjelp og svar på spørsmål. n

VITNESBYRD

Det er Paulus som sier dette til kong Agrippa, i Ap.gj 26, 29. «like før eller langt igjen, mitt ønske til Gud er at både du og alle som hører meg i dag, må bli som jeg, bare uten disse lenkene.» Kongen kjente til alt det Paulus fortalte og han ble nesten en kristen. landshøvding Festus deri- mot ropte ut: «Du er fra sans og samling, Paulus. All lærdommen din driver deg fra forstanden.» Paulus hadde ikke sagt annet enn det profetene og Moses sa skulle hende. Kong Agrippa kjente til alt dette. Nå fikk han, av Paulus, satt Jesus inn i rett sammenheng og forklart hva som egentlig hadde hendt i Jerusalem og hvilken betydning det skulle få for både jødene og resten av verden. Det er nok mange som er «like før» i dag også. De vet mye om historien, Bibelen og Jesus. De vet om profetene og Moses, om endetid og evighet . Likevel tas ikke skrittet fullt ut og troen på Jesus bekjennes. Kanskje det koster for mye! Kanskje en kongetrone må ofres! «Langt igjen» gruppen er annerledes. Landshøvding Festus sitt utbrudd avslørte mangel på kunnskap. Paulus svarer at det er vel gjennomtenkt det han forkynte. Kong Agrippa’s respons bekrefter dette. De mange kontakter og spørsmål som kom-

Fra et land i Nord Afrika: Min kone delte ut mer enn hundre gaver til barn, gaver som hun hadde fått ansvar for å distribuere, til barnehjem og til fattige familier. Nylig besøkte hun en av familiene. Mor i huset der fortalte en fantastisk historie til min kone: Barna i familien lekte sammen en morgen. En av dem sa at han aldri hadde fått noen gave fra noen bortsett fra denne damen. Han sa at de måtte be Gud om å beskytte denne damen som ga dem gavene. Han sa noe først, og de andre barna sa «Amen» til det. En av de tingene han sa var at dersom bilen til damen blir ødelagt et sted, må Gud beskytte henne så hun ikke skades. Min kone spurte om når tid dette nøyaktig skjedde. Overraskelsen var stor da hun fikk vite at dette skjedde samtidig med at hun var involvert i en bilulykke. Vi takker Gud fordi hun kom uskadd ifra ulykken! n


Fra Radio Sama

Fra Libya:

En radioprodusent deler følgende: Den 4.januar om kvelden ringte en mann fra Kuwait. «Er du broder P.», spurte han. «Ja», svarte jeg, «og hvem er du?» «Jeg er Badr». «Har du hørt våre programmer via internett?» «Nei.» «Har du lyttet til radioen vår?» «Nei». «Hvordan har du fått vårt telefonnummer?» «Jeg passerte moskeen en dag, og mullahen der vet at jeg er en troende. Han ga meg dette telefonnummeret og sa: Ring, for denne mannen vil gi deg svar på dine spørsmål. Vær så snill, be for meg og min familie. De er i Egypt, mens jeg er alene her for å arbeide.» Vår bror fikk forbønn, og vi undres og gleder oss over Guds veier! n

En ung muslimsk mann ble en troende for noen år siden ved å høre evangeliet via Ibra Radio. Hans mor er enke. Stilltiende har hun akseptert sønnens omvendelse, og sett fruktene av omvendelsen i hans liv. Langsomt har troen vokst fram hos henne, og nylig delte hennes svigerdatter dette vitnesbyrdet med oss: Svigermor har begynt å be i Jesu navn over syke mennesker. En gang hun ba over et barn som var sykt med høy feber, så hun en stråle av lys komme inn gjennom et lite vindu høyt oppe på veggen, og lysstrålen traff det syke barnet. Etter 2 minutter kjente hun på barnets panne, og registrerte at feberen hadde forlatt barnet.

Fra Saudi: Via et av bønnenettverkene for Saudi nevnes det at i løpet av 2012 ble det distribuert Jesusfilmer og Nye Testamenter i tusentalls til Saudiere. Troende og søkende mennesker fra landet var aktive i samtalerom på nettet. Bibeldeler ble lastet ned via internett. Nye initiativ av forbønnstjeneste ble etablert og andre utviklet videre. Troende henvendte seg for å spørre om hvordan de best mulig kan dele evangeliet med sine landsmenn. Videre nevnes det at forfølgelse er vanlig for enhver som åpenlyst forlater islam. Ensomhet, isolasjon, og mangel på kristent fellesskap gjør livet i samfunnet tungt og krevende for de nye troende. n

«En gang hun ba over et barn som var sykt med høy feber, så hun en stråle av lys komme inn gjennom et lite vindu høyt oppe på veggen, og lysstrålen traff det syke barnet» Nylig (i januar 2013) fikk en ung kvinne i nabolaget hennes et illebefinnende, og falt bevisstløs ned på gulvet. Alle naboene strømmet til. Svigermor satte seg ved hennes side og begynte å be i Jesu navn. Noen kom med Koranen, og ville begynne å sitere fra den over den unge kvinnen. Men svigermor sa: Nei, ikke bruk Koranen. Jeg vet hva jeg gjør. Om litt våknet den unge kvinnen opp, og var helt frisk. Svigermor sier: Nå vil jeg bli døpt! n

Et vitnesbyrd fra en partner Vi møtte en 19 år gammel gutt som tilhører en familie i middelklassen i Egypt. Nå er det andre gangen vi møter han, på en kafè i sentrum av Kairo. Her er historien hans: Den første gangen han fikk kontakt med kristendommen, var på en bokmesse. Der så han en Bibel. På et banner stod det skrevet:» Jeg er Veien, Sannheten og Livet.» Disse ordene fanget hans oppmerksomhet, og han oppdaget at de viste Jesus-filmen der. Han gikk for å høre hva de hadde å si. De snakket om kjærlighet. Etter at han i en periode hadde hatt kontakt med kristne og diskutert mange spørsmål med dem, begynte han å se på kristne TV-kanaler, og følge kristne websider på internett. På denne måten kom han i kontakt med oss. «Jeg trenger noen å snakke med», sa han. Vi sendte han mye materiell, og han ble svært forvirret. Denne måneden har han lest de 4 evangeliene, og hørt vitnesbyrd fra omvendte muslimer. En dag gikk vi sammen til en stor kirke i landet vårt. Han gråt under hele gudstjenesten. Han kjente Guds nærvær, og fikk svar på mange spørsmål han har hatt. Det var nattverd, og han tok del i den. Vi sa at dette var et viktig måltid, og at han kanskje skulle vente. Men han insisterte på å ta del, og vi holder kontakt med han via telefon og mailer. Han behøver vår forbønn. n nr. 1 | 2013 

magasinet 

21


22 

magasinet  nr. 1 | 2013


Hope of Persia Hope Of Persia er et mediearbeid som har alle farsitalende som målgruppe, både i Iran og utenfor. IBRA Norge støtter dette arbeidet. Vivi Østrem har sendt oss et kort intervju med Ali Abed, som er lederen for Hope Of Persia Ministries. Kan du gi oss en oppdatering fra arbeidet? – Vi satser nå mye på å nå barn og ungdom med programmene vi produserer. I 2011 ble det inngått 42 000 ekteskap med barnebruder fra 9-14 år i Iran. Vi må gjøre alt for å nå denne aldersgruppen med evangeliet, og fortelle disse barna at de har en verdi. I november 2012 startet vi sendinger med en serie kalt «Neighborhood Kids» for målgruppen 9-12 år. I serien blir Jesus presentert og vi snakker om hvordan de kan takle mange av utfordringene denne aldersgruppen møter. – Vi arbeider også mye med å opprette en Bibelskole via internett for de som ønsker å forberede seg til fulltids tjeneste. Dette studiet vil bli på persisk, og vi vil gi en 1 årig utdannelse. Tilbudet er gratis for studentene. De vil få tilgang til undervisning, også samtaler via skype, for å kunne svare på spørsmål og belyse forskjellige tema. Fram til nå har denne Bibelskolen vært på Kypros, og flere av elevene har flyttet til land hvor det bor mange farsitalende etter endt Bibelskole. Det er etablert menigheter flere steder ut fra dette arbeidet. Hvordan er situasjonen nå i Iran, åndelig sett ?

– Antallet husmenigheter øker. Samtidig er folk mer forsiktige, for det er et økende press på de troende. Jeg er kjent med at det har vært arrestasjoner av troende i 41 forskjellige byer i senere tid. Også flere kristne ledere med viktige funksjoner sitter fengslet. Men fortsatt er hjertene åpne for evangeliet, og det ser ut som at mange ikke lengre stoler på sin egen religion. Vi som er utenfor landet, har et stort ansvar for å være trofaste i arbeidet med å gi vårt eget folk evangeliet. Vi må sørge for nettbasert Bibelskole, gode gudstjenester på TV for alle som har det som sin eneste kirke, og gode programmer for den unge generasjonen. – Dersom en far i en familie blir en kristen, vil hele hans familie før eller senere også bli kristne. På denne måten opplever vi at barn fra 8 år og oppover i familier som konverterer ber om å få bli døpt. Vi har derfor hatt mange dåpshandlinger hvor også barn er blitt døpt. Til dere som har kontakt med farsitalende i Norge: På internett kan de som er farsitalende i Norge gå inn og se programmene våre. Alt er produsert av Navid TV og ligger ute på nettet under http://ibraplay.org/ n nr. 1 | 2013 

magasinet 

23


Arbeidet i Indonesia høster stor frukt I den siste tiden har det kommet mange positive rapporter fra Indonesia, hvor IBRA jobber sammen med lokale partnere på flere steder. Mennesker kommer til tro, det er ofte dåpsforrettelser og smågrupper vokser som et resultat av at evangeliet plantes. OVERSATT ANITA NESTVOLD anita@ibra.no

P

å et sted (sted kan ikke evnes av sikkerhetsmessige grunner), har man i løpet av de åtte årene man har samarbeidet om IBRAs radiosendinger sett fantastiske resultater. Da sendingene begynte, fantes det bare en håndfull troende i regionen. I dag har mer enn 150 husmenigheter blitt etablert, og utover dette finnes det over 400 smågrupper av troende i regionen. Det dreier seg dermed om flere tusen mennesker som har kommet til tro på Jesus siden sendingene startet. Dette er utrolige tall fra et miljø som har vært preget av muslimsk fanatisme og som har drevet bort misjonærer med døds hat.

24 

magasinet  nr. 1 | 2013

Nå har man utviklet dette arbeidet ytterligere og sprer bibler i byene i nærheten, og vitnesbyrdet deles frimodig. De som kommer til tro kaller seg ikke «kristne», da dette ofte blir sett på som umoralsk og vestlig influert. I stede bekjenner man seg som oftest som en Jesu etterfølger, med en tydelig bekjennelse av at det bare er Jesus som kan frelse. En fersk rapport fra et nylig besøk i landet, kan konstatere at man døper mellom 20-25 personer hver måned. Det er også mange som går ut med budskapet om at deres liv har blitt forandret. Radioarbeidet som har vært drevet i en lengre periode, har nå gått over i en ny fase. Man har startet to lokale radiostasjoner, og man planlegger for ytterligere flere. Mennesker som kommer til studioet undres over at Bibelen

ligger synlig åpen der. Til dette svarer man: «Koranen peker på de hellige bøkene, så vi følger bare det Koranen lærer oss. Hvis Muhammed kunne lese disse skriftene burde vi gjøre det samme!»

«De som kommer til tro kaller seg ikke «kristne», da dette ofte blir sett på som umoralsk og vestlig influert. I stede bekjenner man seg som oftest som en Jesu etterfølger» Gjennom radio og andre medier, trener man nå unge troende til å dele sin tro på Jesus, og arbeidet vokser dag for dag. n 

Regionsmedarbeider Asia


nr. 1 | 2013 

magasinet 

25


ÂŤSE FOLKEHA Inspirasjonshelg for Asia


Fredag kl. 19.00: Åpningsmøte. Sajjad Masih fra Pakistan taler. Fila Singers fra Filadelfia, Drammen.

12.-14. april i Betesda, Heddal

AVET»

Lørdag fra kl. 10.00: «Unge og eldre med samme

mål». Møte med forskjellige generasjoner som satser på misjon i Asia. «Hvor er menighetene som vil ta ansvaret for fremtidens misjonsarbeid i Asia?» v/ Oddvar Johansen. «Bak Midtøstens stengte dører». Samuel Wallston fra Midtøsten med søkelys på den muslimske utfordring. «Asias barn roper». v/ Heidi Fai Endonado og Torolf Karlsen.

Lørdag kl. 19.00: Misjonsmøte. Samuel Wallston fra Midtøsten taler. Betania Gospel fra Notodden.

Søndag kl. 11.00: Gudstjeneste. Gen.sekr. i PYM,

Bjørn Bjørnø taler. «Fase 2» fra Betesda, Heddal synger. Konferansegebyr kr. 300,- som inkluderer privat overnatting og alle måltidene. (Kr. 150,- for studenter)

Påmelding: Via vanlig brev eller telefon:

Betesda, Heddal, Heddalsveien 350, 3676 Notodden, Tlf. 35020251, eller mobil/sms: 915 50 721, via mail: sefolkehavet@nenett. no via web: betesdaheddal.no Konferansegebyr betales ved ankomst. Hotel må betales privat. Ta direkte kontakt med hotellet for reservasjon. 1) Brattrein Hotel, Brattreinsgt. 9, 3683 Notodden, Tlf. 35012300, e-mail: post@brattrein.no Enkeltrom: kr 890,- Dobbeltrom: kr 1.190,- 2) Telemark Hotell, Torvet 8, 3674 Notodden, Tlf. 35012088, e-mail: service@telemarkhotell.no Enkeltrom: kr. 800, dobbeltrom kr 1.400,- Begge hotellene er pris pr. natt inkl. frokost. Oppgi «Betesda» som referanse ved reservasjonen. Velkommen til en informativ og inspirerende helg i Heddal!


Returadresse: Boks 4 - 8651 Mosjøen

B

F

Bli med å spre evangeliet blant muslimer i indonesia

or en tid tilbake deltok IBRA på en hemmelig gudstjeneste i et bortgjemt kjellerlokale i Indonesia. De som deltok på gudstjenesten kom en og en om gangen, eller maks to stykker samtidig. Det var åpenbart at de ikke ønsket oppmerksomhet rundt gudstjenesten eller det at en større gruppe mennesker kom for å samles i dette huset.

Mange mennesker har blitt vunnet gjennom IBRAs programmer i Indonesia. I dag har mer enn 150 husmenigheter blitt etablert, og utover dette finnes det over 400 smågrupper av troende i regionen der IBRA sender. Det dreier seg med andre ord om flere tusen mennesker som har kommet til tro på Jesus siden sendingene startet for åtte år siden. Dette er utrolige tall når vi samidig tenker på at regionen har

vært preget av muslimsk fanatisme og at misjonærer systematisk har blitt drevet bort fra området med døds forakt. En del radio-lyttere har funnet seg til rette i en lokal menighet, eller hus-fellesskap ikke langt fra der de bor. Andre har måttet reise lengre for å finne fellesskap. Kjære leser av IBRA Magasinet. Vi står innfor nye og store muligheter i Indonesia. Vi har nettopp

etablert to nye radiostasjoner, og ønsker å produsere flere programmer til disse stasjonene. Ved å benytte vedlagt giro er du med på å opprettholde og utvikle IBRAs viktige evangeliseringsarbeid i Indonesia. Tusen takk for din gave til mediemisjonen.

– DIN MEDIEMISJONÆR

Ibramagasinet 1 2013  
Ibramagasinet 1 2013