Page 1


Lazarus vekket en

En dag Lazarus (bildet) var i bønn, hørte han Herren kalle ham til et sted ved navn Losikito. Lazarus hadde aldri hørt om et slikt sted, men fortsatte å søke Herren i bønn. I dag er det etablert en ny menighet på dette stedet fordi Lazarus var lydig mot kallet.

N

år Lazarus startet å jobbe ved Habari Maalum Media, Tanzania, ble han snart interessert i visjonen om å nå unådde folkeslag med evangeliet. Etter en tid søkte han Gud i bønn, og hørte Herren kalle han til et sted som

E

heter Losikito. n dag kom det en mann på besøk til Habari Maalum Media. Han fortalte at moren hans var syk og prøvde å ta sitt eget liv. Han ba Lazarus bli med ham hjem. Ingen visste hva som var galt med moren, men hun

hadde prøvd å ta sitt liv på flere måter, men hadde ikke lyktes i sine forsøk. Lazarus bad for henne, og hun ble fri fra sine selvmordstanker. Etterpå fikk Lazarus vite at landsbyen han var kommet til var bosatt av masaier, og at plassen het Losikito, det stedet som Herren hadde befalt ham å reise. Kort etter sitt besøk begynte Lazarus å dra ut til de som bodde

MAGASINET 2 IBRAMAGASINET

i den vesle byen. Det gikk ikke lang tid før han hadde etablert en liten menighet der av mennesker som hadde kommet til tro. Menigheten vokste etterhvert som flere hjem ble besøkt. I dag teller menigheten omlag 150 voksne medlemmer og 96 barn. Lazarus arbeider til daglig som studie koordinator ved Habari Maalum College. Han forteller at ved skoleårets begynnelse, er det sjeldent at alle tror på Jesus. Han har flere år på rad sett at dette ofte endrer seg gjennom skoleåret. Særlig synes Lazarus det er moro når foreldrene gir masse positive

5. UTGAVE 2011 – 28. ÅRGANG UTGITT AV IBRA MEDIA NORGE BOKS 4 - 8651 MOSJØEN

TELEFON: 41 33 49 47 EPOST: POST@IBRA.NO KONTONR: 9791 10 32000


landsby

LEDER: Jan Nestvold jan@ibra.no

Jesus tok det, alt sammen! Guds farshjerte må være noe av det mektigste som finnes. Tenk at Gud sendte sin sønn fordi han har et bankende hjerte for alle mennesker. Jesus kjøpte oss tilbake til Gud med sitt eget blod, og gjennom det har vi fått all nåde, full tilgivelse for syndene og evig liv. Jesaja 53:4-5: «Sannelig, våre sykdommer tok han på seg, og våre smerter bar han. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, ved hans sår har vi fått legedom». Herren er

T

«

min hyrde,

enk det. Jesus tok jeg mangler imot all straff. Reingen ting» sultatet er at vi kan ha fred, både her i tiden og i all evighet. Han er bare god, vår Gud. I en av salmene leser vi «Herren er min hyrde, jeg mangler ingen ting. Han lar meg ligge i grønne enger; han fører meg til vann der jeg finner hvile, og gir meg ny kraft».

I tilbakemeldinger på endringer i barnas holdninger. – Vi har hatt flere eksempler på studenter som har stumpet røyken, sluttet å drikke alkohol eller narkotiske stoffer og lignende, sier Lazarus. – Spesielt husker jeg en student. Etter at skoleåret var slutt, kom foreldrene hans på besøk hit til skolen og ville gjerne takke oss for det vi hadde gjort for gutten deres. De sa han var totalt forandret. Tidligere hadde han stadig ruset seg på forskjellige stoffer, men nå hadde han tatt imot Jesus, sier Lazarus.

NETTSTED: WWW.IBRA.NO TRYKK: NR1TRYKK OPPLAG: 10.000

Foreldrene var i utgangspunktet nesten sikker på at han ikke ville klare å fullføre skoleåret, men det gjorde han, og det med topp karakterer. I dag har han startet sin egen medievirksomhet og tjener gode penger på det. Han arbeider både med trykksaker og programproduksjon for radio. Blant kundene finnes flere kristne organisasjoner, men også andre kunder som drar nytte av, og som betaler godt for, den kunnskapen den unge mannen har fått ved Habari Maalum Media.

Hans nærhet er det fredfullt, men også kraftfullt. Uansett hvordan livet vårt ser ut i dag, har vi alltid tilgang til denne nærheten. Der kan vi roe ned og gi uttrykk for vår takknemlighet. Hver dag kan vi få påfyll av det vi skulle ha behov for. Det finnes liksom ingen grenser for hvilken omtanke, godhet, vennlighet, barmhjertighet og nåde den allmektige Gud har for menneskene han har skapt. Som om ikke det var nok, kan hver og en av oss få bli en del av hans aller nærmeste familie. Den som vil, han får komme: «Alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn». Han er bare god, han som troner i all evighet. Han er vår Far.

ANSVARLIG REDAKTØR: JAN NESTVOLD REDAKTØR: ANITA NESTVOLD GRAFISK DESIGN: DAVID A. ERICHSEN

STYRET: OLE A. KOLBJØRNSRUD (FM), ODDVAR JOHANSEN, EGIL SÆTRANG, ESPEN FRØYSHOV OG KARL AXEL MENTZONI

IBRAMAGASINET

3


IBRA Rwanda når store geografiske områder På grunn av folkemordet i Rwanda i 1994 flyktet mange rwandere til andre land. Mange har valgt å ikke returnere til sitt hjemland, men forteller at de tar imot og følger med på IBRAs radiosendinger der de nå bor. Jan Nestvold jan@ibra.no

H

akizimana Paul-Marcel (53) har jobbet sammen med IBRA i Rwanda siden april 1982. Han forteller at de aldri har nådd så mange mennesker med evangeliet som de gjør akkurat nå. Etter at IBRAs programmer også ble tilgjengelig på internett, har publikum kunnet følge programmene live gjennom streaming eller laste ned programmene for senere avspilling på PC-en. Programmene sendes for øvrig på en mengde FM stasjoner over hele landet, samt på kortbølgen for alle de millioner av lyttere som enda ikke kan ta inn andre båndbredder. – Vi oppgir alltid våre telefonnumre, postadresse og e-postadresse i programmene. Dette har ført til at vi får mengder av hilsener fra lyttere i og utenfor Rwanda. Lyttere fra Somalia, Darfur, Sudan, Uganda, Kongo, Burundi og Tanzania har gitt respons på våre program, sier Marcel med et stort smil. En lytter som tok kontakt, ville først ikke fortelle hvor han befant seg av frykt for ekstremistene i landet hvor han var. Senere kunne han fortelle at han hadde tatt imot Jesus mens han var i Somalia. Der hadde han lyttet til et av IBRAs programmer som hadde blitt sendt fra Rwanda. Mannen kom opprinnelig fra Rwanda, og i likhet med millioner av andre Rwandere i landflyktighet, ville han gjerne følge med på det som skjedde i hjemlandet. Når han lyttet til de lokale nyhetene, fikk han i påfølgende program høre om Jesus og om Guds store kjærlighet. I tillegg til programmene som sendes på radio og over internett, produseres og distribueres store mengder med kassetter til landets fengsler. Myndighetene i Rwanda har åpnet dørene for IBRAs kassett tjeneste etter at de har sett hvordan fanger har totalt endret personlighet etter at de har tatt imot budskapet som ble gitt til dem. Flere taxisjåfører spiller de samme kassettene for passasjerer med det resultat at de av og til

4 IBRAMAGASINET

får be med folk til frelse. Sjåførene rapporterer inn resultatene til IBRA, og i løpet av årets første tre måneder var det hele 2.710 passasjerer som lyttet til evangeliet mens de satt i en taxi. – Vi er veldig forsiktig med tall, og oppgir kun resultater vi kan dokumentere. I løpet av 2010 var det 1.357 mennesker som tok imot Jesus for første gang, mens 10.957 kom tilbake til Gud etter å ha vært frafallen, forteller Marcel til IBRA Magasinet. Kassettene som spilles belyser ulike sider ved evangeliet. Disse kassettene er også tilgjengelig for landets menigheter. Pinsebevegelsen står sterkt blant Rwandas 10 millioner innbyggere; en million, eller 10 prosent, er pinsevenner. Noen få av disse har som oppgave å dele ut kassetter til butikker, frisørsalonger og til andre steder som ønsker å tilby undervisning fra Guds ord til kundene sine. Det er ikke mange steder man kan få stelt håret mens man samtidig får høre på IBRAs programmer, men i Rwanda er dette en realitet. Studioet produserer også musikkvideoer for menigheter i Rwanda. Videoene med lovsanger og annen musikk spres over hele Rwanda og til andre land. Videoene lages på ulike språk. – Vi får mange telefoner som forteller at de har blitt velsignet av disse musikkvideoprogrammene. Vi har fått tilbakemeldinger helt fra Libya, der de har vært så redde under urolighetene. De sier de har funnet stor trøst fra videoene. Vi har også fått respons fra Sør-Afrika og Australia. Vi vet ikke hvordan de har fått tak i våre videoer, men det ser ut til at de når ut til verdens ende, sier Marcel og ler. – Nå er det viktig å huske at det som skjer, skjer på grunn av Guds nåde og kraft. Vi kan ikke skryte av noe selv. Det er kun Guds Ånd som beveger mennesker. Vi er bare lydige å handler på den befalingen Jesus allerede har gitt oss. Gud har lovt å være med hver dag, og det er han, akkurat som det står i Matt. 28, sier Marcel.

Marcel er en av veteranene i IBRAs arbeid i Rwanda. Han jobber målrettet for at så mange som mulig skal få høre prgrammene som lages fra studioet i Kigali. Tilbakemeldingene er mange, og de kommer også fra personer utenfor Rwandas grenser.


IBRAMAGASINET

5


6 IBRAMAGASINET


«Fengsels-celle» ble til frihet

Michael ble arrestert for dokumentfalskneri. Mens han satt i fengsel fikk han høre evangeliet, bekjente sine synder og tok imot Jesus. På grunn av den store forandringen i livet til Michael, ble 5 års dommen redusert med tre år.

M

ichael hadde spesialisert seg på produksjon og kopiering av falske dokumenter. Fra sitt kontor i Cyangugu, en grenseby mellom Rwanda og Kongo drev han stor business i dette, inntil han ble arrestert. I fengselet fikk han høre en undervisningskassett fra IBRA. Som i de fleste fengsler i Rwanda, fantes det også her små cellegrupper hvor de innsatte fikk tilbud om forbønn og undervisning ut fra Bibelen. Michael sluttet seg til en av dem. En dag da cellegruppe lederen hadde samlet noen fanger for å lytte, var Michael der sammen med dem. Han ble berørt av budskapet om Guds store kjærlighet til de fortapte. Han omvendte seg, og gav sitt liv til Jesus. Når han fikk høre at det fantes håp om et nytt liv, bekjente han sine synder og sine kriminelle handlinger. Fra den dagen av, ble Michaels liv totalt forandret. I utgangspunktet hadde han en dom på 5

år fengsel, men på grunn av de markante forandringen som hadde skjedd i hans liv, slapp han ut etter bare 2 år. I dag er Michael med i den lokale menigheten i hjembyen. Han er egentlig utdannet agronom og har nå tatt arbeid der han deltar i et treplantingsprosjekt i området der han bor. Disse cellegruppene, som ble så livsforandrende for Michael, får regelmessig tilsendt kassetter fra IBRAs radiostasjon i Rwanda. Lederne for de ulike cellegruppene rapporterer så tilbake til IBRA om hvor mange som blir frelst og eventuelt døpt ut fra disse gruppene. IBRA har lenge drevet evangeliseringsvirksomhet i Rwandas fengsler. På slutten av nittitallet var fengslene fulle av mennesker som følge av folkemordet i 1994. På den tiden fikk IBRA rapporter om mellom ti og tolv tusen frelste mennesker hvert år. I dag har dette tallet falt til i overkant av et par tusen, men kassett-tjenesten er fortsatt viktig for de insatte i Rwandas fengsler.

Jesu lignelser ble til frelse i Rwanda Historien om tregårdsmesteren som ville stelle og grave rundt treet, og la det få et år til på seg for å bære frukt, førte til at en kvinne fra Rwanda forstod at hun ikke var en sann kristen. Hun bøyde kne, omvendte seg og bad Gud om tilgivelse for sine synder. Deretter tok hun kontakt med en pinsemenighet. I slutten av april 2011 møtte IBRAs medarbeider, Hakizimana Paul-Marcel en kvinne som hadde tatt imot Jesus da hun lyttet på radioen. Gjennom flere uker hadde hun lyttet til IBRAs programmer. Programmet som berørte henne var bygget på lignelsen i Luk. 13:6, der en mann kom for å lete etter frukt på et fikentre i vingården sin, men kunne ikke finne noe. Mannen ville hogge ned treet, men vingårdsmannen ba mannen om å la treet stå et år til. Vingårdsmannen ville så det da kanskje ville bære frukt. Historien om tregårdsmesteren fikk kvinnen fra Rwanda til å forstå at hun ikke var en sann kristen. Hun bøyde kne, omvendte seg og bad Gud om tilgivelse for sine synder. Deretter tok hun kontakt med en pinsemenighet. Kvinnen fortalte Marcel at hun lenge hadde kalt seg kristen men, at hun ikke

bar noe frukt. Budskapet hun hørte førte til at hun plutselig innså at hun bare var kristen i navnet, og ikke hadde en sann omvendelse til Herren. Ut fra lignelsen forstod hun, at uten Jesus ville dommen vente på henne. Kvinnen fortalte også at hun forstod at Gud er bare god. Hun bøyde umiddelbart kne, omvendte seg, og bad Gud om tilgivelse for sine synder. I dag er hele familien frelst, også barna. Mannen ble først veldig sint på kona si, fordi de hadde brukt mye tid sammen på festing og drikking. Mannen forstod raskt at det ikke lenger ville bli noe mer drikking sammen med kona. Kvinnen tok ektemannens sinne med stor ro, og etter hvert så mannen at noe nytt hadde skjedd i kvinnens liv. Ikke lang tid etter ble også han frelst. Da kvinnen meldte seg inn i pinsemenigheten i Kigali i Rwanda, var det Marcel som for anledningen stod på talerstolen. Kvinnen kjente igjen stemmen fra radioen. Det var mange mennesker på møte denne kvelden, og Marcel fikk senere høre om kvinnen gjennom sin kone. Kvinnen hadde delt sitt vitnesbyrd og sin opplevelse på et seminar på en skole, hvor også kona til Marcel arbeidet. IBRAMAGASINET

7


Kassettene som lever Man kan jo tro at kassetter er ut, men det er bare i vår del av verden. I Rwanda er de fortsatt en viktig del av evangeliseringsarbeidet i landet.

I

dag lytter Mugabo ofte til undervisningskassetter som har blitt produsert av Paul-Marcel som er leder for IBRAs arbeid i Kigali, Rwanda. Det var allikevel en kassett av en annen pastor som fikk han til å velge frelsen. – Jeg ble invitert til kirken der de lyttet til kassetter. Budskapet var at vi ikke kan komme til himmelen dersom vi ikke er forberedt på å forlate en del ting her på jorden. Da jeg hørte meldingen forstod jeg at det var ting jeg måtte forlate. På den tiden eide Mugabo en kro der han solgte øl og sigaretter. Han opplevde at dette var noe upassende dersom han skulle fortsette på den veien han hadde startet.Han bestemte seg der og da for å bli frelst. – Siden da har jeg fortsatt å tro, og jeg har modnet, sier Mugabo. Kassettene hjalp meg mye i begynnelsen, men selv i dag lytter jeg ofte til undervisning på kassetter, inkludert

Mugabo er en av mange som årlig blir frelst gjennom kassett misjonen til IBRA, Rwanda. Kassettene brukes i grupper, i fengsle og i menigheter, hos frisører og i drosjer. De er stadig på jakt etter aktuelle «lyttesteder» slik at enda fler mennesker kan nås med evangeliet.

Paul-Marcels undervisning. Mugabo la ned sin kro som et resultat av undervisning han fikk, og i dag selger han bananer i stedet. Når jeg vandrer rundt i Kigali sentrum ved lunsjtider, kan man høre en sterk lovsang fra flere kirker. Om lag to tredjedeler av de ti millioner menneskene som bor i landet er kristne. Bare pinsevennene teller én million, inkludert barn. Jeg spør Mugabo om media virkelig trengs for

å evangelisere Rwanda. – Selv om det er mange kirker i landet, er kassetter fortsatt veldig viktig, sier han. Det er slik at mange mennesker aldri kunne tenke seg til å gå inn i en kirke. Med kassetter kan du få folk til å lytte hjemme, eller i en bar eller på en buss. Mugabo prøver nå selv få ut kassetter til ulike steder, med et budskap som han vet kan få folk til å omvende seg. – Jeg har selv blitt kassett

evangelist, sier han og smiler bredt. IBRAs studio ligger vegg i vegg med Kigalis største pinsemenighet. Her, på en lang klessnor i solen, og på murene rundt omkring, henger det et stort antall hvite klær til tørk. Paul-Marcel kan fortelle at dagen før hadde de en stor dåpsforrettelse i et av fengslene. Over 500 ble døpt. Kan man få en bedre evangeliseringsrapport?

Menighetsplanting og vekst i Guinea «Jevnt virkeår» er ikke ord vi finner i halvårsrapporten fra regionsleder Jonathan Ballah. Her er det menighetsplanting og vekst som gjelder.

M

in kone Rose, jentene våre og jeg kom til Guinea i desember 2010. I en måned besøkte vi familiemedlemmer i Conakry mens jeg forkynnte og delte Gud ord i flere av menighetene i Guinea. I månedene januar og februar 2011, lette vi etter et hus å leie i et bestemt område av Conakry som vi hadde lyst til å bosette oss i, men vi fant in-

12 IBRAMAGASINET

genting. I mars fant vi endelig stedet vi lette etter. Umiddelbart etter at vi flyttet inn i huset, talte Guds Ånd til meg og sa at han ville at vi skulle starte en kirke i området der vi bodde. Det fantes ingen kirke i dette området fra før. Så i andre uken av mars inviterte vi en gruppe med ungdommer til å bli med på en evangeliserings offensiv. Vi dro på husbesøk og begynte

med hus fellesskap hver tirsdag og fredag sammen med ​​ to familier i området. I mai 2011, etter tiltale fra Den Hellige Ånd, hadde vi friluftsmøter, tre kvelder på rad i området. Det var mange mirakler som skjedde. Mennesker ble frelst, helbredet og utfridd fra demoniske makter. Som en avslutning på korstoget hadde vi en søndags gudstjeneste på et uteområde som en av brødrene i menigheten hadde. Vi var da en liten flokk på 25 tilbedere som var samlet. Etter hvert som antallet besøkende/medlemmer økte,

tok vi et skritt i tro og leide et hus for å ha gudstjenestene. Gud manifesterte igjen sin nåde ved å åpne dører for slik at vi fant et uferdig bygg som vi leide for tilbedelse. I den første uken av juli 2011, flyttet vi en gruppe på ca 35 medlemmer inn i det nye huset. I august holdt vi et vekkelsesmøte hvor vi søkte spesielt å få dåpen i den Hellige Ånd. Guds Ånd fløt i forsamlingen, og resultatet ble at noen av ungdommene ble døpt, og vår menighet vokste til ca 45-50 medlemmer.  Jonathan Ballah


Omsorg og Helbredelse - weekend midtveis Fagernes og Gol 2.–4. september: Sangdager og busstur i Kveldsamlinger med Guds ord sang og musikk. Ledige dobbelrom og enkeltrom.

12.–16. september: og omegn. Ledige dobbel og enkeltrom. Samlinger på kveldene med sang og musikk.

16.–18. september: Samlinger på kveldene med sang og musikk. www.stolsdokken.no


RETURADRESSE: BOKS 4 - 8651 MOSJØEN

B

VI «TRÅLER» RWANDA PÅ KRYSS OG TVERS Etter det store folkemordet i 1994, har IBRA flere ganger trappet opp sendingene av evangeliske programmer over hele Rwanda. Myndighetene i landet har stilt sendere til disposisjon, og resultatene har vært tusener på tusener av henvendelser fra mennesker som ønsker å ta imot frelsen. Særlig har responsen fra de store fengslene i landet vært stor. De første årene etter folkemordet, var fengslene naturlig nok overfylte. I denne perioden fikk IBRA mer enn 10.000 henvendelser fra fanger hver måned. I dag, 17 å senere, tilhører om lag en million av Rwandas ti millioner innbyggere Pinsebevegelsen i landet. Selv om årsakene

til at så mange har blitt kristne er forskjellige og sammensatt, vitner mange om hvordan budskapet gjennom radioen har vært helt avgjørende for at de i dag er frelst og bevart i troen. Mange måtte rømme landet på grunn av grusomhetene som herjet landet i -94. Det er ikke få vitnesbyrd vi har mottatt fra mennesker som er bosatt utenfor landets grenser. De har lyttet til IBRAs sendinger i de landene der de nå bor, og blitt frelst, velsignet eller helbredet. For en tid tilbake siden, tok en militær tropp på 17 mann kontakt med vårt studio etter at de alle hadde lyttet, og tatt imot frelsen. Nå ville de

bli døpt, for også dette hadde de hørt om på radioen. Kjære leser. «Fiskefeltet» i Rwanda er på ingen måte tomt for fisk. Vi ønsker fortsatt å «tråle» landet på kryss og tvers. Vi ser det nytter. Vi ser resultatene. Ved å benytte vedlagte giro er du med og gir evangeliet til mennesker som er klar for å bli «fisket» inn for evigheten.

– DIN MEDIEMISJONÆR

IBRAmagasinet  

IBRAmagasinet nt 5 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you