Page 1

MAGASINET

5. UTGAVE 2009 26. ÅRGANG

Buddistmunk fant frelsen Side 4

Blind mann så Jesus Side 6

Han viser vei


Husmenighet – også en n Kommentar:

Anita Aune Nestvold anita@ibra.no

I

flere år har jeg nå oversatt vitnesbyrd fra mennesker som har fått sine liv forandret. Det er fantastisk å se hva Gud kan gjøre i en persons liv. Det som også er spesielt, er å se hvor stort behovet for et andelig fellesskap er. Mange nyomvendte setter ukentlig sitt eget liv i fare for å kunne møte andre troende. Så hjem. I Norge finnes mange små forsamlinger. Likheten mellom Norge og land hvor kristne er i minoritet, kan mange ganger være slående. Man er få som samles til gudstjeneste fordi det ikke bor andre kristne i området, og man samles fordi man har en åndelig lengsel. Men der stopper også fellesfaktorene. For mens man i Tyrkia ønsker å samles til fellesskap, er det i Norge stadig flere lokaler som føles store og tomme, og menigheter som opplever at gjennomsnittsalderen har økt til godt over sytti. Livet forsvinner og mange blir hjemmesittere av ulike grunner. Som småbarnsmor gjør man seg jo da noen tanker. Hvor går vi? Hva vil situasjonen være om 10 år? For meg har det vært en inspirasjon å møte husmenighetfolket i Midtøsten. De gir meg troen på at denne modellen også kan brukes i Norge. I tillegg så vet jeg at menigheter som vokser er menigheter som blant annet har et sterkt fokus på cellegrupper. I små grupper kan man bygge hverandre opp, og veilede hverandre i den kristne tro i større grad enn i «storforsamlingen». Når folk opplever trivsel og trygghet i en åndelig atmosfære, vil man gjerne at andre skal oppleve det samme. Derfor tar man med seg venninnen eller kameraten på neste samling. Man vokser. Det jeg også har sett er, at hjemmesitterne kommer regelmessig til grupper, men ikke til søndagsmøtene. Enkelte hevder at søndagsmøter op-

Norske menigheter sliter med et synkende antall menighetsmedlemmer, mens den åndelige lengselen i befolkningen behov. Kan denne modellen være en løsning på denne tendensen ? Vi trenger en ny bølge av liv til våre forsamlinger.

pleves som «bortkastet» tid. De åndelige behovene blir ikke møtt. Dette sliter på resten av forsamlingsmedlemmene. Som du sikkert har forstått, vil jeg slå et slag for nytenkning for menigheter som sliter. Ikke slit ut forsamlingen med tomme stoler. Skap heller entusiasme med å fylle opp stua hjemme. Opplev at folk ser hverandre inn i øynene og ikke i nakken. Bli

oppfylt av ånden og ikke tappet av motløshet i samvær med dine trosfrender. Hvis du tror jeg vil avskaffe menigheten tar du feil. Jeg vil innsette den på nytt, og gi den tilbake den kraften den var tenkt å skulle ha. Kanskje vil forsamlingslokalet stå tomt noen søndager, men på sikt vil det kanskje fylles opp igjen. Mulighetene er mange. Man kunne eksempelvis

MAGASINET 2 IBRAMAGASINET

møtes til ”storsøndag” en gang i måneden. Alle er motivert, og gruppene er delaktig i arrangementet. Samlingen gjenspeiler det åndelige livet i gruppene, og man vil forhåpentligvis se at pulsen sakte men sikkert kommer tilbake til forsamlingen. En annen modell kunne være å tenke en utadrettet aktivitet den/de søndagen(e) man samles («Syng med oss», Kaffe/middag,

5. UTGAVE 2009 – 26. Årgang TELEFON: 22 75 75 40 Utgitt av IBRA Media Norge Telefaks: 22 75 75 95 Boks 2, TVEITA – 0617 oslo KONTONR: 9791 10 32000


norsk modell?

LEDER: Jan Nestvold

Foto: Shutterstock

jan@ibra.no

Ja, jeg kommer snart Jeg vokste opp i en av Pinsebevegelsens mange menigheter på syttitallet. Jeg husker hvordan vi ungene satt på benken, dinglet med bena, og syntes det var ufattelig spennende at Jesus snart skulle komme tilbake.

S

«

om mange andre Evangeliet barn, hadde jeg i må ut! tolvårsalderen en drøm om å bli gammel nok Det er Guds til å kjøre motorsykkraft til kel. En dag stod jeg på frelse. soverommet og kikket ut av vinduet, og bad en bønn: «Kjære Jesus, jeg vet at du kommer snart og det er jeg selvfølgelig veldig glad for. Men, kjære Jesus, kan du vente med å komme tilbake til etter at jeg har blitt seksten år, for da skal jeg kjøre motorsykkel.»

G er stor. Rundt om i verden ser vi at husmenigheter gir vekst og dekker åndelige

turarrangement, hobbydag for familier osv.). Kanskje er dette å kaste seg ut på dypt vann, men jeg tror modellen holder mål. Jeg leser om den i Bibelen, og jeg ser at den fungerer i land som ikke har kirkebygg på hvert hjørne. Mine barn går i cellegrupper. Barnearbeideren i menigheten har Bibelgruppe for barna rett etter skolen. Flere av deres venner er også med. Dette er ukas

høydepunkt. For meg er dette klar tale. Vår misjonsmark er i første rekke våre egne og vårt eget land. Vi trenger kraft til å stå opp for det vi tror på, vi trenger sterke fellesskap. Vi tror på en levende Gud som kan og vil skape en forandring i menneskers liv. La oss gi menighetene livet og åndslivet tilbake. Tenk stort!

ANSVARLIG REDAKTØR: JAN NESTVOLD Redaktør: Anita Nestvold Grafisk design: DAVID A. Erichsen

ud er god. Han forstod mitt enorme behov for å kjøre motorsykkel, og han valgte i sin godhet å vente med å sende Jesus tilbake til jorden til jeg hadde fått mine turer på sykkel. I dag har jeg en vedvarende og stadig voksende lengsel etter at Jesus skal komme tilbake.

J

eg tilhører dem som tror at tiden for Kristi andre komme nærmer seg fort. Allikevel har jeg fortsatt en «motorsykkelbønn» som jeg stadig ber: Evangeliet må ut! Det er Guds KRAFT til frelse. Det finnes ikke frelse i noe annet navn enn Jesus. Mange mennesker forstår ikke at Jesus døde i deres sted. Det skal du og jeg gjøre noe med.

NETTSTED: www.ibra.no EPOST: post@ibra.no TRYKK / OPPLAG: Nr1trykk / 12.000

IBRAS STYRE: ROLF INGE JOHANSEN (FORMANN), Ann Rosita Vassbotn, Egil Sætrang, Espen frøyshov

IBRAMAGASINET

3


Fra Buddah til Kristus

Lamung (fiktivt navn) vokste opp i et buddhistisk hjem i Burma. Familien på ti, var hengivne buddhister. Kanskje ikke så rart at han som 16-åring bestemte seg for å bli munk. Oversatt av Anita Nestvold anita@ibra.no

D

et året Lamung fylte 20 år, avsluttet han sin skolegang og flyttet til munkeklosteret. Lamung hadde lenge vært en trofast lytter av IBRAs radiosendinger fordi han likte musikken de spilte. Nå som han hadde blitt munk, var det ikke lengre tillatt å lytte til musikk, – en pris han var villig til å betale.

Pastorbesøket Et og et halvt år senere, var Lamung en godt etablert munk.

4 IBRAMAGASINET

Han ble undervist at de kristne mangler både etikk og moral, og studerte kristen tro Noen kristne ungdommer pleide å spille gitar og synge i nærheten av klosteret. Dette gjorde han veldig opprørt fordi han mente det var en provokasjon mot buddhismen. Til tross for sin tidligere interesse for musikk, mente han nå at å spille gitar var verdslig. Men han savnet av og til å få lytte til IBRAs sendinger. I sin iver etter å argumentere, oppsøkte Lamung en pastor, for å stille spørsmål ved hans falske religion.

Pastoren reagerte ikke slik han hadde forventet seg, så Lamung ble forvirret. Pastoren forklarte stille og rolig hva det vil si å være en kristen, og gav han et Nye Testamente da han skulle gå slik at han kunne lese selv. Lamung var redd at Testamentet ville få han utestengt fra klosteret, så han bad pastoren ta vare på det for han. Etter dette møtet, gikk Lamung regelmessig til pastoren i hemmelighet. Av og til ble han så oppslukt i samtalene at han glemte å spise. Siden en munk må spise før klokken tolv på

dagen, ble det mange sultne dager.

Evigheten En dag tok pastoren Lamung med seg til en annen kirke i byen. Lamung ble svært opprørt over at pastoren i denne forsamlingen ikke viste han den respekt han som munk burde få, og begynte igjen å kritisere de kristne. Da begynte Gud å tale til han om evigheten. Som buddhist hadde han ingen garanti for framtiden, og han begynte å undre seg over hvor han havnet etter døden.


Som buddhist hadde han en plikt å holde 221 regler hver dag. Om en av disse ble brutt, var det ingen tilgivelse å få. Lamung kom da til å tenke på undervisningen han hadde hørt i IBRAs sendinger, hvor de hadde fortalt at det bare var gjennom Jesus at man fikk tilgivelse og evig liv. Da han forstod at han måtte ta imot Jesus for at dette skulle bli en virkelighet, begynte en vanskelig kamp i hans indre. Han visste at konverterte han, ville det vanære familien, men spørsmålet om evigheten ble avgjørende. Verken Buddah, klosteret eller

familien kunne gi han evig liv, bare Jesus. Han bad om forlatelse, og gav sitt liv til Gud. Han eide ingenting, bare den oransje munkedrakten. Da talte Gud til han:

Et vitne – Hvis jeg kan gi deg evig liv, hvorfor bekymrer du deg for klærne? Han lånte klær av en venn, og gikk til klosteret. Der tok han av seg sine buddhistklær, tok på seg de lånte klærne og gikk ut som en ny og fri mann. På grunn av sin beslutning ble han forkastet av sin familie.

Den fremste munken i klosteret ble rasende på Lamung, og alle hans venner fra klosteret tok avstand fra han. Han fikk bo hos en av pastorene i området, en mann som ble hans åndelige støttepartner. Nå kunne også IBRAs sendinger igjen bli en del av hans hverdag. I sin iver etter å dele med andre av sin nyervervede tro, begynte han å fortelle alle han møtte om hvordan Jesus hadde forandret livet hans. Han innså fort at han trengte å gå på en bibelskole for å lære Femti dager etter at han hadde blitt frelst, var han blitt

bibelskoleelev. Så snart han hadde litt ledig tid fra studiene var han ute og vitnet. Over alt hvor han gikk, på busstasjonen, torget, markedsplassen eller på havnen, fortalte han om Jesus. Etter fire år tok han sin pastoreksamen. Lamung plantet en menighet i byen, der han fortsatt i dag er pastor. I tillegg til dette, har han en brennende lengsel etter å nå sin egen folkegruppe med evangeliet. Han har nå etablert en undergrunnsmenighet hos dette folket som i dag har 400 medlemmer. IBRAMAGASINET

5

Foto: Shutterstock

Lamung var oppvokst i den Buddhistiske tradisjonen, men opplevde i samtaler med en lokal pastor at livet kunne by på mer. Gradvis ble den oransje munkedrakten et fengsel for den unge mannen et fengsel han ønsket seg ut av.


6 IBRAMAGASINET


Afzal var en ivrig radiolytter. Hans radio var ofte et samlingspunkt i landsbyen. En dag var det noen nye programmer som vakte hans oppmerksomhet, IBRAs nye sendinger på bengali/bangla. De skulle forandre hele hans liv.

Den blinde som så lyset IBRA hadde knapt begynt å sende sine to nye programmer på bengali/bangla før Afzal ble fengslet av innholdet. Et halvt år senere var han den første som ble døpt som et resultat av radioprogrammene. Maria Levander Post@ibra.no

J

eg treffer Afzal, hans kone og to av deres tre barn på en svært traffikert veg nord for Dhaka, Bangladesh’ hovedstad. Vi hilser så godt som det lar seg gjøre uten et felles språk. I bussen sitter også en annen familie og to av IBRAs medarbeidere. Begge familiene har blitt frelst gjennom IBRAs arbeid, men har aldri møtt hverandre før. – Hørte du det? Han var Koranlærer! sier Afzal overrasket til sin kone når han får høre mannens historie. Det de har til felles, er at de begge var muslimer før de ble frelst. Det blir en lang, humpete og svett tur før vi kommer til stedet hvor vi kan intervjue

Afzal. Jeg kjenner meg svært privilegert over å få møte mennesker som har fått sine liv forandret av IBRAs arbeide. Vel framme kan Afzal fortelle sin historie.

Fredens hus – Siden jeg var liten har jeg hatt som hobby å lytte på radio. Jeg likte best å høre på BBCnyhetene. Jeg som hadde radio pleide å lytte, for så å fortelle videre til de andre som ikke hadde radio, hva jeg hadde hørt. En morgen for tre år siden, mens jeg søkte etter BBC, fikk jeg plutselig inn programmet Shantir ghar (Fredens hus). Sangen «Skynd deg til fredens hus, her er ingen smerte, ingen

sorger…» var så fin, så jeg lagret frekvensen på minnet. Afzal begynte daglig å lytte til Shantir ghar og et annet IBRA program, Bhatghar (Fyrlykten). Han memorerte telefonnummeret som ble annonsert i programmet, og gikk til en butikk i nærheten hvor han kunne låne en telefon for å ringe IBRA-kontoret. Dette skjedde i oktober 2006, bare noen dager etter at IBRA hadde lansert disse to programmene.I perioden som fulgte, vekslet Afzal mellom å lytte til programmene og å ringe til kontoret. Han likte programmene svært godt, og fikk også andre til å lytte til dem. Det var ikke uvanlig at det var en ti – tolv stykker samlet > IBRAMAGASINET

7


rundt radioen under programmene.

Holdt på pinebenken – Jeg pleide å ta ut radioen tidlig på morgenen. Om vinteren når det var kalt, lagde vi et bål som vi samlet oss rundt for å holde varmen mens vi lyttet til programmene, mimrer Afzal. – Jeg husker spesielt godt et program hvor de fortalte om Abraham som skulle ofre sin sønn Isak. De forklarte at før ble mennesker ofret for å forsone mennesker med Gud, men at det senere kom en mann som ofret sitt eget liv for at alle skulle få syndenes forlatelse. Denne historien gjorde Afzal veldig interessert, så han tok igjen en telefon til oppfølgingskontoet. – Jeg sa til dem: «Jeg liker historiene deres, men dere forteller ikke hvordan man kan bli frelst! Hva skal man gjøre for å ta imot Jesus?»

«

Jeg liker Jesus, og vil ta imot han!

Afzal følte det som om mannen på oppfølgingskontoret ville holde han på pinebenken en stund før han gav han svaret: – Fortsett å lytt til programmene, og dersom du bestemmer deg for å ta imot Jesus, vil jeg fortelle deg hva du må gjøre for å ta imot Jesus. Afzal gjorde som mannen sa, og hørte på programmene. Til slutt kom dagen da han hadde han bestemt seg for å ta i mot Jesus. – Jeg ringte oppfølgingskontoret og bad dem komme hjem til meg for å fortelle meg hva jeg skulle gjøre. «Jeg liker Jesus, og vil ta imot han!» sa jeg. Det skulle gå noen måneder før to personer fra Dhaka kom hjem til Afzal. Pintu, som er leder for IBRAs arbeid forteller: – Dette var så tidlig i IBRAs satsning på å nå den muslimske befolkningen at vi ville forsikre oss om at Afsal virkelig mente det han sa. Afzal fortsetter: – Når dere endelig kom, var det så mange samlet i og rundt huset mitt. Jeg ble derfor

8 IBRAMAGASINET

Afzals familie: Afzal har grønn stær, og er i dag nesten blind. Han mistet jobben, og familien måtte derfor flytte inn til

usikker og redd, og turde ikke fortelle radiofolkene om mine behov. Jeg forklarte situasjonen og sa jeg ville ringe dem.

Menighetsplanting Kontakten mellom Afzal og oppfølgingskontoret ble regelmessig, og han fikk undervisning over telefonen hvordan han skulle ta imot Jesus. Etter det gikk det ikke lang tid før han fikk et nytt besøk fra

Dhaka for å døpes. Afzal var den første banglatalende muslimske lytter som ble døpt. – Der jeg bodde var det bortimot ørken, ingen vann eller dammer. Vi måtte derfor gå seks kilometer for å finne en elv. Jeg gjorde det i all hemmelighet slik at ingen i byen skulle vite om det. Ishaq, som hadde hatt ansvaret for å undervise han, oppmuntret han til å dele sin tro med andre. Det gjorde Afzal,

og flere ble frelst. En måned etter at han selv ble døpt, fikk han selv døpe sin bror. Broren igjen, fikk døpe en annen mann tre uker etter sin dåp. De neste månedene døpte Afzal sin storebror og sin kone Fatma.

Ble blind På et år hadde en gruppe på ni personer blitt frelst og de dannet et husfellesskap. I begynnelsen kom det nen


byen for å prøve å finne et nytt arbeid. De har enda ikke hatt hellet med seg, men kjenner en stor trygghet og glede ved å ha fått et nytt liv med Gud.

fra oppfølgingskontoret for å undervise dem grunnleggende kristen tro. Selv om dette er en «solskinnshistorie», har den også en annen side. Afzal har grønn stær, og hans syn ble etter hvert så dårlig at han ble blind og kunne ikke lengre jobbe. Han fikk imidlertid et lite håp da han fikk forpakte en ku og et lite land slik at han kunne forsørge familien. Men to måneder etter dåpen ble det

kjent i landsbyen at han hadde blitt en kristen, og da mistet han både ku og land. – Jeg fikk økonomiske problemer og kunne ikke forsørge familien min. Derfor besluttet jeg å flytte til Dhaka, for muligens å finne noe arbeid. Familien har nå bodd i Dhaka i ca et år, men Afzal har enda ikke fått noe arbeid. Hans kone har bare hatt strøjobber, så inntektene er små. Flytte hjem kan de ikke.

– Min byleder sa til meg at han ikke hadde noen innvendinger mot at jeg hadde blitt en kristen – det var mitt valg, «…men vi kommer ikke til å samarbeide med deg!», sa han. «Du kan besøke mitt hjem, men du kan ikke bo i byen vår lengre!» De største problemene kom imidlertid fra min svigerfar som mente den vegen jeg valgte ikke var rett. Vi får fremdeles ikke lov til å besøke dem, og ingen av våre

slektninger har besøkt oss i Dhaka. Forhåpentligvis kan familien etter hvert flytte tilbake til hjembyen. Inntil da vil brorsønnen ta hånd om den lille husmenigheten i byen. Til tross for motgangen gjentar Afzal mange ganger under intervjuet at han aldri kommer til å forlate sin tro. – Selv om jeg er fattig og har finansielle problemer, har jeg fred i sinnet. Jeg har funnet den rette vei og jeg har funnet frelsen! IBRAMAGASINET

9


Testamentariske gaver

IBRA eies av pinsemenighetene i Norden. Vi arbeider med å gi evangeliet til unådde folkeslag. I dag sender IBRA radio og TV-programmer i over 100 land og på 86 forskjellige språk. I flere år har IBRA mottatt små og store gaver ved at mennesker har nevnt oss i sitt testament. Disse gavene har vært et viktig bidrag til arbeidet med å gi evangeliet videre. Dersom du ønsker å gi en testamentarisk gave til IBRA, er vi svært takknemlig for det. Du er velkommen til å kontakte oss dersom du har spørsmål eller ønsker en samtale. Vårt telefonnummer er 22 75 75 40.

alt Vi leverer

av data og tilbehør

For at et testament skal være gyldig må visse formelle krav være innfridd: n Testamentet skal være skriftlig. n Du må ha to vitner du har godkjent og som er til stede samtidig. n Vitnene må vite at det er et testamente du har skrevet. Du skal skrive under eller vedkjenne deg din underskrift mens vitnene ser det. Og vitnene skal skrive under på testamentet mens du er til stede, og etter ditt ønske.

– DIN MEDIEMISJONÆR

PYMs Barnehjelp Vil du være med å hjelpe barn som har en tøff hverdag? Dette er en av dem. Gi din gave til: 5343 63 71000 Tlf. 92 44 37 29

www.pym.no

De Norske Pinsemenigheters Ytremisjon

10 IBRAMAGASINET

Brox Data, Øvre Torggata 6, 3050 Mjøndalen – Tlf. 32 27 05 40


sommerens lys i boks

Jeg bestiller følgende TaleR: (Sett antall CDer du ønsker i det hvite feltet) U-festivalen

Antall Dato, Kl, Taler, Tema

Art. nr

n Ons 17/6 19.00 Owe Lindeskär Medisin mot åndelig trøtthet n Tor 18/6 10.30 O.Lindeskär Medisin mot åndelig trøtthet - 2 n Tor 18/6 16.00 T. Forsberg Aldri for s. å bli et lykkelig barn n Tor 18/6 19.00 Kjell Halltorp Guds hjertemedisin n Fre 19/6 10.30 O. Lindeskär Medisin mot åndelig trøtthet - 3 n Fre 19/6 16.00 O. Tegnander Israel - fortid - nåtid - framtid n Fre 19/6 19.00 Terje Berg Åket er brutt, vi går oppreist n Fre 19/6 19.00 Havnåsgutta Sang n Lør 20/6 10.30 Osvald Instebø Menigh. - fortid, nåtid, framtid n Lør 20/6 19.00 A. Ø. Rambekk En fornyet framtid, Joh. 21,6 n Søn 21/6 10.30 Einar Nymoen I verden, men ikke av verden

12009

2200932009 42009 52009 62009 72009 82009 92009

102009

112009

Art. nr

n Man 6/7 19.00 Øyvind G. Andersen Bønn – tegn og under n Tir 7/7 10.00 Johannes Amritzer Visjonsbønn n Tir 7/7 12.00 Joh. Amritzer Hvordan høre Åndens røst n Tir 7/7 19.00 Joh. Amritzer Kraftkristendom n Ons 8/7 10.00 Carl G. Severin Rope etter Åndens mangfold n Ons 8/7 12.00 C. G. S. Rope etter Åndens mangfold - 2 n Ons 8/7 19.00 C. G. Severin Du kan ikke fora. verden, men n Tor 9/7 10.00 Frank H. Holm Tro som skaper resultater n Tor 9/7 12.00 Øyvind Hansen Hvordan ber jeg for syke n Tor 9/7 19.00 Øyvind Hansen Guds rike - Helbredelse 

122009132009142009152009162009172009

182009

192009

202009

212009

Sommerstevnet – Hedmarktoppen Art. nr

n Fre 10/7 20.00 Egil Svartdahl En tid som denne n Lør 11/7 10.30 T. Forsberg Aldri for s. å bli et lykkelig barn n Lør 11/7 13.00 Owe Lindeskär Lederlunsj på Olrud n Lør 11/7 20.00 O. Lindeskär På ditt ord vil jeg kaste garnet n Søn 12/7 11.00 Egil Svartdahl Hva ville Jesus sagt til Røkke? n Søn 12/7 17.00 Trond Eriksen Å være levende n Søn 12/7 20.00 Stephan Christiansen Kalt til innflytelse n Man 13/7 10.30 Einar Nymoen Et oppreist liv n Man 13/7 10.30 B. og J. Pedersen Ekteskap og samliv - sem. n Man 13/7 10.30 Andreas Hegertun Lyse øyne n Man 13/7 14.00 Elisabeth Muren Kvinnelunsj på Olrud n Man 13/7 20.00 Daniel Egeli To dører n Tirs 14/7 10.30 Svein R. Solberg Jesus i hveren - seminar n Tirs 14/7 10.30 Daniel Egeli Når troen koster - seminar 222009 232009 242009 252009

 262009KLIPP UT – OG SEND INN

272009 282009 292009 302009 312009 322009 332009 342009 352009

Antall Dato, Kl, Taler, Tema

SAMLEPERMER Antall Stevne, pris, frakt

50+ stevnet – kr. 498,- + 50,00 kr i frakt U-festivalen – kr. 300,- + 50,00 kr i frakt Bønnekonferansen – kr. 398,- + 50,00 kr i frakt  Sommerstevnet – kr. 698,- + 50,00 kr i frakt  Telemarkstevnet – kr. 498,- + 50,00 kr i frakt Act festival – kr. 498,- + 50,00 kr i frakt Sommerst., Bønnek. og 50+ – kr. 999,- + 50,00 kr i frakt

382009 392009 402009 412009 422009

Art. nr

n Tirs 30/6 19.00 Arne Øystein Rambekk Bevar troen n Ons 1/7 10.30 Kjell Erichsen En sjenerøs livsstil n Ons 1/7 19.00 John Langerud Ild fra himmelen - Elia n Tor 2/7 10.30 Kj. Erichsen Din innstilling utgjør forskjellen n Tor 2/7 15.00 Rune Einarborg Misjonsfokus n Tor 2/7 19.00 N. J. Torsell Den nåden som er gitt menigh. n Fre 3/7 10.30 Kjell Erichsen Ikke la din drøm gå tapt n Fre 3/7 15.00 Øyfrid Sofienlund Jeg og mitt hus vil tjene H. n Fre 3/7 19.00 Tim Vierk Fra død til liv n Fre 3/7 22.00 Daniel Elvelyck Å stå opp for Jesus n Lør 4/7 10.30 Daniel Elvelyck Den første kjærligheten n Lør 4/7 15.00 Øyfrid Sofienlund Familiemøte n Lør 4/7 19.00 Daniel Elvelyck Blodspakten n Lør 4/7 22.00 Daniel Elvelyck Hva ville Jesus ha gjort n Søn 5/7 10.30 D. E. Følg meg så vil jeg gj. d. til menneskef. n Søn 5/7 15.00 Daniel Elvelyck Kristus - Den salvede

432009 442009 452009 462009 472009

482009

502009492009

512009 522009 532009 542009 552009 562009 572009 582009

ACT FESTIVAL – Sandvik Antall Dato, Kl, Taler, Tema

Art. nr

n Ons 29/7 18.00 Egil Svartdahl Hvor går du? n Ons 29/7 21.00 Christoffer Svartdahl Guds utstillingsvindu n Tor 30/7 10.30 J. Tangstad Er Guds Himmel noe for oss? 1 n Tor 30/7 11.30 E. Svartdahl Hva ville Jesus sagt til Røkke? n Tor 30/7 17.00 Egil Svartdahl Radikaleren Jesus n Tor 30/7 21.00 Christoffer Svartdahl Lidenskapens språk n Fre 31/7 10.30 Jacob Tangstad Er Guds Himmel noe... 2 n Fre 31/7 11.30 E. Svartd. Hv. formidle ev. i en postmod. tid n Fre 31/7 21.00 Eva Nygaard Den Hellige Ånd n Lør 1/8 10.30 Jacob Tangstad Er Guds Himmel noe... 3 n Lør 1/8 12.00 Jarle Waldemar Dronning Ester n Lør 1/8 17.00 Andreas Nielsen Fred i stormen n Søn 2/8 10.00 Andreas Nielsen Skapt av Gud – for Gud 

622009 632009602009 612009– frakt kommer i tillegg – 14 dagers betalingsbetingelse

362009 372009

Telemarkstevnet – VATNAR

Antall Dato, Kl, Taler, Tema

#

n Tor 16/7 19.00 Kristoffer Stokke Hva drømmer du om n Fre 17/7 11.00 Audun Langgaard Ny generasjon n Fre 17/7 11.00 Daniel Hop-Hansen Dåp n Fre 17/7 19.00 Lars C. Gjerlaug Kallet til det aller Helligste n Lør 18/7 11.00 Arthur Blessitt Gå – Jesus gå! - engelsk n Lør 18/7 19.00 Anette Rhodal Å leve Jesuslivet n Søn 19/7 12.00 Daniel Mathiesen Troens konsekvenser

Antall Dato, Kl, Taler, Tema

n n n n n n n

Art. nr

BønnekonferanseN – Hedmarktoppen

Kr. 50,- pr. CD

– Hedmarktoppen

Antall Dato, Kl, Taler, Tema

642009 652009 662009 672009 682009 692009 702009 712009 722009

Navn:  �������������������������� Art. nr

200901 200903 200902 200904 200905 200906

������������������������������� Adresse:������������������������ ������������������������������� Postnr/sted:���������������������

200907

�������������������������������

Telefonbestilling: 22 75 75 40 – Mob: 41 33 49 47

Telefon:�������������������������

IBRA MEDIA NORGE SVARSENDING 3039 0092 Oslo

Grafisk design: David André Erichsen, tlf. 970 35 284

50 + stevneT – Hedmarktoppen


Jesusåpenbaring under En kvinne fra Algerie kom med dette vitnesbyrdet live på en av våre livechattekaneler. Jesus Kristus åpenbarte seg for henne hjemme på rommet. En opplevelse så sterk at hun måtte dele den med andre muslimer. Oversatt av Anita A. Nestvold anita@ibra.no

Jeg pleide å hate og forulempe de kristne. Jeg kunne anklage dem for å ha feil religion og argumentere med dem. Det var faktisk hva jeg lærte på skolen. Muslimene skulle gå til himmelen og resten til den evige ild. Under Ramadan fastet jeg, og den 5.september bad jeg de ulike muslimske bønnene. Jeg bad Gud vise meg den sanne veien, fordi jeg den siste tiden

«

Takk Gud for din kjærlighet. Takk for at du åpenbarte deg for meg og viste meg ditt ansikt!

hadde begynt å få noe tvil rundt Islam og Koranen. Jeg følte at jeg hadde funnet noen vers som motsa hverandre. Jeg bad og ropte til Gud og spurte: -Er vår religion sannheten eller er det mulig at det er Jesus Kristus som er det? Jeg visste ikke. Da jeg hadde avsluttet bønnen, gikk jeg til mitt rom for å lese Koranen. Jeg hadde bestemt meg for å lese gjennom den under Ramadan. Plutselig kjente jeg meg trøtt og søvnig, så jeg lukket mine øyne. Da jeg gjorde det, kjente jeg en hånd som strakte seg ut mot meg. Jeg fikk en merkelig følelse. En god følelse som jeg aldri hadde kjent før. En følelse av ro og trygghet, hvile, medfølelse og barmhjertighet. Denne følelsen hadde jeg

12 IBRAMAGASINET

aldri kjent før. Når jeg strakte min hånd ut mot den utstrakte hånden, viste han meg ansiktet sitt. Mitt hjerte ble fylt med kjærlighet og trygghet. – Er du Jesus Kristus, spurte jeg? – Ja min datter, – du er min! Jeg er din far og jeg er Jesus Kristus, var det svaret han gav meg. Så omfavnet han meg. Jeg var som en liten datter i hans armer. – Jeg er så lei meg! Tilgi meg! Jeg visste ikke at du er Gud og jeg visste ikke at du er frelsen, sa jeg til han. – Du behøver ikke uroe deg. Nå vet du at du er mitt barn, og at jeg er din far og at jeg elsker deg. Jeg våker over deg og vil lede deg! Nå vet jeg at han har renset meg fra all synd, fordi han sa det til meg.Han sa: Jeg har renset deg! Når han sa det, så kjentes det ut som om hele min kropp ble vasket med rent vann og mitt hjerte ble fylt med en stor glede. Jeg begynte å si: – Takk Gud for din kjærlighet. Takk for at du åpenbarte deg for meg og viste meg ditt ansikt! Etter denne opplevelsen så kunne jeg ikke sove resten av natten. Tidlig på morgenen gikk jeg til min mor. Jeg måtte fortelle henne hva jeg hadde opplevd. Når jeg hadde fortalt ferdig, sa hun at jeg hadde mistet min forstand og at en demonisk ånd hadde berørt meg og jeg trengte utfrielse. Jeg svarte tilbake at Islam lærer oss at under Ramadan er Satan bundet og kan ikke besette oss. Hun bad meg glemme alt og sa at det bare var en drøm. Jeg visste i mitt hjerte, at jeg hadde full visshet om at Jesus er sannheten og at han er min frelse. Etter hva jeg har sett og hørt, så er jeg nå blitt en troende av hele mitt hjerte. Jeg vet ikke mye om Jesus Kristus, men han presenterte seg selv for meg og forsikret meg om at han er Kristus. Det som jeg opplevde var ikke noe normalt, det var overnaturlig. Bare de som har opplevd Jesus kan forstå det. Jeg er så takknemlig for at jeg nå er en av dere.

Jeg tilber Jesus Kristus, og jeg priser han. Det gleder meg stort å kunne dele dette med dere, da det har forandret livet mitt helt. Nå er mitt hjerte fylt av glede og mitt liv er forandret. Jeg er blitt en tilgivende og elskelig person. Mitt hjerte er fylt med glede! Mitt liv er forandret. Før pleide jeg å hate de som ikke behandlet meg bra eller som såret meg. Nå tilgir jeg dem. Jesus har fylt mitt hjerte med kjærlighet og tilgivelse. Nå vil jeg rette mine ord til mine muslimske venner som

lytter til meg. Kjære dere, bed til den Eneste Gud. Bed av hele deres hjerte at han skal åpenbare seg for dere. Han vil vise dere sannheten. Det jeg


Ramadan Den unge kvinnen fra Algerie opplevde at en hånd strakte seg mot henne. Da hun rørte ved hånden fikk hun se Jesus Kristus. Opplevelsen var så sterk at til tross for sin muslimske bakgrunn gikk hun ut live på en chatte-kanal og fortalte vitnesbyrdet på direkten.

Midtøsten/nord-afrika:

Spion i kirken

I en menighet i Midtøsten/Nord-Afrika hvor en av våre medarbeidere går, ble det sendt ut en «spion» fra en av Moskéene for å innfiltrere miljøet i menigheten. «Spionen» gav seg ut for å være en som ønsket å konvertere, men alle forstod fort at han hadde andre hensikter. Under gudstjenestene priste menigheten og vår medarbeider Gud under lovsangen slik de pleide. «Spionen» var forundret over lovprisningen og kikket mye på vår medarbeider når han bad og lovsang sin Gud. En dag ble «Spionen» utsatt for en ulykke og brakk nakken. Vedkommende fikk et lengre sykehusopphold, og vår medarbeider bestemte seg for å besøke han. Han tilbrakte mye tid på sykehuset og viste omsorg for mannen. «Spionen» ble overveldet av omsorgen og angret det han hadde gjort. Han fortalte hva som var hans hensikt og føyde til: – Du er her, men ingen av moskéens folk har vært her for å se til meg. Dere er skikkelige mennesker. Ikke lyver og sverger dere heller. Det er vel ingen overraskelse at mannen konverterte og ble en Jesus-tilhenger. Han tilbringer mye tid med de kristne, men tørr ikke å delta på gudstjenestene.

Egypt:

Tiltenkt regionsleder død.

IBRAs egyptiske medarbeider, Abed Eskander, er død. Han døde lørdag 8.august etter kort tids sykdom, bare 50 år gammel. I vår flyttet hele familien Eskander til Kypros for å arbeide ved IBRAs hovedkontor. Hans jobb skulle være å koordinere oppfølgingsarbeidet og den regionale medieproduksjonen. Tanken var også at han etter hvert skulle sette seg inn i arbeidet som regionsleder og bli i stand til å ta over etter Bengt Åke Bengtson som i dag er IBRAs regionsansvarlige. Abed ble begravd i sin hjemby Tanta den 10. august. De etterlatte er hans kone Tuna og barna Andrew og Amy. Savnet er tungt for familien, men han vil også bli savnet av svært mange andre av sine venner og medarbeidere.

Kenya:

Direktesending over webben

Vårt partnerstudio i Kenya, Sayare Radio, har nylig lansert en ny hjemmeside (http://www.sayarertvn.org/). Snart vil hjemmesiden kunne tilby direktesendinger av både radio- og tv-programmer på språkene swahili og engelsk, men også noen andre språk.

Tyrkia:

lærte i Islam var ikke hele sannheten, det var ikke riktig undervisning. Jeg har aldri kjent en slik fred, kjærlighet og frelsesvisshet når jeg ba som muslim. Jeg levde i frykt for dommens dag og ilden. Jeg kjente meg alltid mindreverdig mentalt og åndelig. Nå når Jesus har tatt meg i sine armer, kjenner jeg hans kjærlighet. Jeg vil alltid huske hans ord: – Du er min datter, du tilhører meg!

Jeg gråter nå på grunn av den gleden jeg kjenner, fordi jeg har lært å kjenne sannheten. Jeg vet at jeg lever med Kristus og jeg kommer til å være med han for alltid. Jeg takker han for at han renset meg fra all synd og jeg vet at han har frelst meg fordi han døde for meg på korset. Jeg takker dere for at dere har gitt meg muligheten til å dele dette med andre. Jeg ber om at alle dere som skal søke sannheten vil finne Han.

Hjertets lys – ny programserie

I utvalget av programmer på IBRAs tyrkiske TV-kanal, Kanal Hayat, har savnet etter en kvinnelig programleder vært stort. Men nå, i september, begynte en ny programserie med en tyrkisk kvinne som vertinne. Det er 37 år gamle Abla, som er bosatt i USA. – Programmene er bra!, sier Birsen Karlsson fra Kanal Hayat som var med under innspillingen i USA. – Isik Abla er en kvinne av folket, noen de kan identifisere seg med og forstå. I programmene tar hun opp emner fra hverdagen som hun samtaler rundt fra et kristent perspektiv. Hun deler ut fra egne erfaringer. Isik Abla har selv muslimsk bakgrunn og har møtt motstand fra sin familie på grunn av sin omvendelse. Birsten Karlsson forteller at man i lengre tid har forsøkt å få tak i en kvinnelig programleder fordi alle de tyrkiske programlederne var menn. – På en utrolig måte fikk vi vite om at Isik befant seg i USA. Selv hadde hun bedt til Gud om å bli brukt til å spre evangeliet til sitt eget folk. IBRAMAGASINET

13


Vi støtter IBRAs arbeid:

Engebretsen A/S Alt i krydder, marinader, kryddersmør og gourmetvarer Industrifeltet, 2092 Minnesund tlf. 63 96 66 40

Algrøy Elektro AS

Kommunikasjon AS Tvetenveien 46, 0666 Oslo Tlf. 92 60 60 60 – Rune Herwig: 930 90 100 theboss@rgh.no – www.rgh.no

Mobilabonnement og telefoniløsninger Mobiltelefoner og utstyr Portable Dvd-spillere Betalingsterminaler Mobilfaks Gps Service og oppfølging

Innehaver Svein Aaserud

kr.

Hafslund 1738 Borgenhaugen Telefon 69 16 66 60

3176,-

+ mva uten binding

”DEN GAMLE GODE” Vi har fått inn et parti med Nokia 6310i

Vi har også de fleste andre modeller. Vi leverer med og uten binding til operatør, og med og uten abonnement.

Tvetenveien 46, 0666 Oslo Tlf: 92 60 60 60 Rune Herwig: 930 90 100 theboss@rgh.no www.rgh.no

Tor Aamodt Utleie av lager

Gamleveien 108 1475 Finstadjordet Tlf: 67 90 22 77 • Mobil: 911 44 552 E-mail: aamodt2@online.no

Omega Communications EDB systemutvikling, rådgiving etc. Krokashaugen, 5300 Kleppestø Telefon: 900 93 318 – 94 09 53 33 e-mail: omegacom@online.no

Flaaterud Anlegg Grunn- og betongarbeid

Mobil: 911 86 911 – Faks: 35 01 05 03

14 IBRAMAGASINET


ALOE VERA JUICE fra den grønne legen

”Jeg kjenner meg allerede mye bedre både psykisk og fysisk,”

Hånd og negl

krem verdi kr

149,-

GRATIS er Aloe Vera når du bestill 10 dager n ne Juice in

Glimrende når du har spenninger i nakke og skuldre, kløende hud og alldeles nydelig som ansiktsmaske. Omgående virkning og meget drøy.

Og hadde du vært med oss på våre kontorer i bare en uke, så hadde du hørt ganske mye fantastisk omkring vår økologisk dyrkede og meget sterke Aloe Vera Juice! Vi har tusenvis av kunder og vi vil gjerne ha deg med også!

Bestill innen 10 dager og få vår israelske hånd og neglkrem til kroner 149.- GRATIS MED PÅ KJØPET. Tlf. 37 27 70 07 – 37 27 70 03 Ordrefax: 37 27 70 06 Email: jatrygve@online.no

JA TAKK! Send meg for omgående levering: Stk 99.5% Aloe Vera Juice kr 198.Stk Aloe Vera Gele mot brannskade/hudskade 100 ml Kr 249.Stk Aloe Vera Terapeutisk Gele 300 ml. Kr 349 Stk Aloe Vera Siliconkrem mot eksem og periodisk psoriassis 250 ml kr 298.Stk Aloe Vera Ansiktskrem 50 ml. Kr 198.Stk Håndkrem fra Dødehavet 150 ml Verdi kr 149.- GRATIS med på kjøpet! NAVN: ADRESSE: POSTNR./STED: TELEFON:

Norge IDAG

Prøv også vår 94 % Aloe Vera Terapeutisk gele fra Israel.

forteller en entusiastisk kunde oss fra Volda.

Forlaget Exodus Den grønne legen Svarsending 7206 0096 OSLO

IBRA

e Vera ot: Vår Alkoan hjelpe m e c i Ju agen • Luft i m essymtomer s le jø rk • Fo løs mage g o g re T • rekatarr • Lett blæ et og utmattelse th • Nedstem d u h • Uren sis k psorias • Periodis n: t e Dessut en immunforsvare d r e rk e • Sty end tt berolig g • Virker le for lett innsovnin d o g ! r !! e mer • Og ye, mye Pluss m PRØV SELV!

IBRAMAGASINET

15


B-BLAD Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysninger om den nye adressen.

Vi vil se det spire i Iran Vil satse på TV og internett Tiden har kommet for IBRAs visjon om å bringe evangeliet ut til det gamle Persia. Iran er den første nasjonen som i sin tid proklamerte seg selv som en islamsk republikk. Allikevel er innbyggerne i Iran ofte åpen for evangeliet. Til tross for trusler og forfølgelse kommer mange til Jesus hver måned. Dessverre er det stor mangel på god undervisning og disippelgjøring i Iran i dag. Vår visjon er å evangelisere Iran gjennom TV-satsning og internett. Vi ønsker å oppmuntre menigheter til å trene ledere for menighetsplanting. Vi ønsker å se sterke og selvmultipliserende menigheter i hver av de tretti provinsene i Iran. Vi vil ta i bruk media for å vinne muslimer for Kristus, og for deretter å sette dem i kontakt med andre troende gjennom IBRAs effektive oppfølgingsarbeid. Vi vil disippelgjøre nyfrelste ved å undervise om hvordan man kan bli en leder i tjeneste for Herren. Vi vil utruste og sende disippelgjorte ledere ut for å undervise i husmenigheter. Ved å benytte vedlagte giro, er du med og støtter IBRAs store satsning i Iran. Takk for din trofaste gave til mediemisjonen.

Returadresse IBRA Media Norge Boks 2 Tveita 0617 Oslo

IBRA-magasinet  

Magasin for stiftelsen IBRA media norge.

IBRA-magasinet  

Magasin for stiftelsen IBRA media norge.

Advertisement