Page 1

MAGASINET

3. UTGAVE 2012 28. ÅRGANG

God sommer!


I sine unge år hadde Bawa Wapondi fra Togo valgt å ta imot Jesus, men etter en tid begynte hun å vende tilbake til sitt gamle liv. Bawa valgte å gå sin egen vei, og snart var hun kommet langt bort fra den Gud som hun tidligere trodde på.

Fant Gud i vanskelighetene Jan Nestvold jan@ibra.no

E

n tid etter at Bawa forlot menigheten, innledet hun et forhold til en mann. Etter at han gjorde Bawa gravid, fikk den kommende ektemannen ”kalde føtter”, og stakk av fra forholdet. Livet ble ikke som Bawa hadde tenkt. Her forteller hun selv sin historie: «Jeg tilhørte menigheten og hadde tatt imot Jesus i mitt liv. Dessverre tok jeg ikke kristenlivet mitt særlig alvorlig og etter en stund gikk jeg sjeldnere til gudstjeneste. Sakte men sikkert døde kristenlivet mitt hen. Til slutt hadde jeg totalt snudd ryggen til menigheten og til alt som hadde med Gud å gjøre. Jeg var en frafallen i mange år, og en søndag satt jeg og lyttet til radioen. Det var et kristen program, og oppfordringen i

programmet var å komme til Ham, alle som strever og har tungt å bære, for Han kan gi hvile. Jeg var trett og sliten. Livet hadde gitt meg mange problemer, og innerst inne visste jeg at bare Jesus kunne hjelpe meg. Der og da bestemte jeg meg for å gi livet mitt tilbake til Ham. I dag takker jeg Gud for disse radioprogrammene og for hva de har betydd for meg og for alle oss som bor her. Tidligere fantes det ingen slike program på radioen. Nå har flere mennesker tatt imot evangeliet, og det har blitt etablert en liten menighet her. Tallet på voksne medlemmer har nå passert tretti. Når jeg lytter til disse radioprogrammene blir jeg både glad og takknemlig over det livet som Gud har gitt meg. Radioen har betydd og betyr fortsatt mye for meg, ikke minst når det gjelder undervisningen som

MAGASINET 2 IBRAMAGASINET

hjelper meg i min utvikling som kristen.» Bawa har en muslimsk bakgrunn. Ofte hører vi historier om hvordan muslimer blir avvist og enkelte ganger forfulgt av egen familie dersom de velger å tro på Jesus. Men så er ikke tilfelle her. Foreldrene har for lenge siden akseptert datterens kristne livssyn. De har et godt forhold, og foreldrene stiller ofte opp når datteren har behov for barnepass eller annet. Det hender at menigheten, som ligger rett i nærheten av hjemmet, har sene kveldsmøter, korøvelser eller andre aktiviteter som Bawa Wapondi gjerne tar del i. Da stiller foreldrene til Bawa alltid opp. En slik generøsitet fra muslimske foreldre er det få muslimske konvertitter som opplever, men for Bawas foreldre er det naturlig å hjelpe datteren.

3. UTGAVE 2012 – 29. ÅRGANG UTGITT AV IBRA MEDIA NORGE BOKS 4 - 8651 MOSJØEN

TELEFON: 41 33 49 47 EPOST: POST@IBRA.NO KONTONR: 9791 10 32000


LEDER: Jan Nestvold jan@ibra.no

En glede for hele folket I vår hverdag som kristne, enten det gjelder oss i felleskap som menighet eller som enkelt personer, så omgir vi oss med mange viktige gjøremål, hver dag. Noe av alt det vi gjør oppleves som mer viktig enn alt annet. På enkelte områder kommer vi borti det vi mener er det ”aller viktigste”. Noe av dette ”aller viktigste” mener jeg er sannheten om at Guds evangelium er gitt som en gave til alle mennesker. Ikke bare til deg og meg, men til alle mennesker. «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» (Joh. 3:16) Tenk det. Jesus døde for at et hvert menneske skulle få det som var mistet, nemlig en nær relasjon til Gud. Hver den som tror…. Hvem som helst. «Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren.» (Luk. 2:10) Ja det er sant. Han inkluderte alle mennesker i frelsesverket. Han forsonte verden med seg selv. I 1. Joh. 2:2 leser vi: «Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens.» Vårt oppdrag er å bringe dette gledelige budskapet ut til folket. Dette gledelige budskapet er ikke bare et hvilket som helst gledelig budskap. Det er et gledelig budskap samtidig som Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Vi mener at dette budskapet berører noe av det «aller viktigste» i våre liv. Folk må få høre før de kan ta imot og tro. Vi mener at alle mennesker må få muligheten til å høre dette gledelige budskapet der de måtte befinne seg, på sitt eget språk. Ja, vi ser at det stemmer. Vi ser at evangeliet er Guds kraft. For en stund siden kunne sytten soldater fra Rwanda også si seg enige i dette. De tjenestegjorde under rimelig tøffe forhold i Dafur. De lyttet til radioen fra skyttergropene og tok imot Jesus som sin frelser. Senere oppsøkte de studioet til IBRA i hovedstaden Kigali for å la seg døpe. Frelsen fra Gud er en dyrebar gave. Siden den også er gitt som fri gave til alle mennesker vet vi at vi alle er dyrebar i hans øyne. La oss derfor gjøre ære på Ham ved å bringe evangeliet ut til alle mennesker. Alle som ennå ikke har hørt.

NETTSTED: WWW.IBRA.NO TRYKK: NR1TRYKK OPPLAG: 10.000

ANSVARLIG REDAKTØR: JAN NESTVOLD REDAKTØR: ANITA NESTVOLD GRAFISK DESIGN: WWW.DAESIGN.NO

STYRET: OLE A. KOLBJØRNSRUD (FM), ODDVAR JOHANSEN, EGIL SÆTRANG, ESPEN FRØYSHOV OG KARL AXEL MENTZONI

IBRAMAGASINET

3


4 IBRAMAGASINET


Trosbevarende radio Kondi-Man trakk seg fra menigheten, men hold fast ved å lytte til IBRAs radioprogrammer. Det var de som fikk henne og hennes mann tilbake til menigheten og til et rikere liv med Gud. Jan Nestvold jan@ibra.no

J

eg er den eneste i min familie som er kristen. Når jeg valgte å ta imot Jesus og bli en kristen, var dette noe som foreldrene mine aldri aksepterte. Jeg var på ingen måte fri i min tro hjemme, men jeg takker Gud for radioen, sier Kondi-Man Therese. – Radioen hjalp meg tilbake til Gud. Mine foreldre er muslimer. Etter hvert ble presset hjemmefra, og forfølgelsen fra familie og venner så hard, at jeg ikke kunne bo hjemme lenger. Pastoren i menigheten snakket med sin kone, og de ble enige om at jeg skulle få bo hjemme hos dem så lenge jeg måtte ønske det. Kondi-Man bodde hos pastorfamilien i et år. I løpet av den tiden fikk Kondi-Man masse

undervisning fra Bibelen. Etter et år sa pastoren at han trodde jeg var sterk nok, og at jeg kunne reise hjem igjen til min egen familie. Kondi-Man reiste hjem igjen. Forfølgelsen fortsatte, men nå var hun sterk nok til å tåle det som måtte komme. Senere traff Kondi-Man en mann, og etter en tid ble de enige om å gifte seg. KondiMan ble gravid. Hun skammet seg over at hun hadde blitt gravid før ekteskapet og sier at dette ved siden av forfølgelsen hjemme var årsakene til at hun trakk seg vekk fra menigheten. Selv om hun ikke lenger var aktivt med i menigheten, fulgte hun med på de kristne radioprogrammene. Programmene gav henne det håp og den trøst hun trengte.

En dag satt hun som vanlig og lyttet til andakten på radioen. Hun hørte budskapet om at alle mennesker trenger Guds nåde og frelse. Da hun hørte at frafalne ikke stod i noen særstilling fremfor de som aldri hadde tatt imot evangeliet, ble hun tankefull. Hun innså at all forfølgelse og lidelse som hun hadde gått gjennom hadde vært til ingen nytte. Nå hadde hun mistet alt sammen. Hun bestemte seg der og da for å vende om til Gud. Hun tok kontakt med menigheten allerede første søndag, og fikk trøst og hjelp. Ektemannen ble også med en kort stund, men på grunn av personlige problemer ville han ikke ha så mye med menigheten å gjøre. «I denne perioden vitner jeg ofte for min mann og sier: Det spiller ingen rolle hva slags problemer du har. Det finnes en løsning. Du kan ha problemer med mennesker, men ikke still deg selv i en posisjon der du har problemer med Gud. Menigheten vår vokser i denne perioden, og vi blir stadig kjent med flere

kristne. Mange kommer på besøk til oss, og flere inviterer min mann til menigheten. En dag satt vi hjemme og lyttet sammen på radioen. Vi hørte på nytt det samme budskapet som jeg selv hadde hørt en tid i forveien. Min mann tok en viktig beslutning der og da. Han vendte om til Gud, og er i dag sammen med meg i menigheten hver uke. Min mann er faktisk til tider mer ivrig enn meg selv når det gjelder menigheten, forteller Kondi—Man Therese.» Det er nå 25 år siden hun tok imot Jesus. Nå har også søsteren kommet til tro. Det skjedde en dag da Kondi-Man spurte henne om hjelp til å komme seg til menigheten. Kondi trenger hjelp fordi hun sitter i rullestol, et handikap hun har hatt siden hun ble lam seks år gammel. Hun har en datter på 13 år. Hun går også i menigheten sammen med familien. Denne historien er ikke unik for IBRA, men for Gud er Kondi-Man og hennes familie en unik familie som fant veien til Ham. IBRAMAGASINET

5


Skal vi lage radio- og TV-program for kristne eller for ikke troende? Mange aktører som driver «kristen» radio- og/ eller TV-arbeid sier deres mål først og fremst er å gi evangeliet til de som ikke tror. Allikevel ender de fleste opp med å lage programmer som er designet og tilpasset de som allerede tror. Jan Nestvold post@ibra.no

E

n av de store utfordringene for mange kristne radio- og TV-stasjoner som ønsker å formidle evangeliet, er finansieringen av virksomheten de driver. I mange land ser vi eksempler der menighetene eller kristne ikke vil støtte evangeliserende radio- og TV-kanaler med mindre de får et godt og «kristent» programtilbud tilbake som oppleves som relevant i forhold til hva de selv er opptatt av. En annen utfordring er en generell mangel på kunnskap om hvordan man på en god måte kan kommunisere med mennesker som normalt ikke føler tilknytting til kristne sammenhenger. I våre me-

6 IBRAMAGASINET

nigheter og på andre kristne arenaer har vi over tid utviklet et eget «språk» som kan virke fremmed for mennesker som ikke kjenner til interne «kristne» koder og sjargonger. Med de beste intensjoner ønsker man å formidle evangeliet på en måte man antar er både tidsriktig og aktuell. Resultatet blir dessverre så altfor ofte at det produseres og sendes programmer som ikke troende mennesker i liten grad er interessert i å lytte til eller titte på. Innhold, språk og stil virker ofte merkelig og fremmed sett fra den ikke troendes synsvinkel. Mange ikke troende mennesker mener at slike programmer først og

fremst egner seg for spesielt religiøst interesserte. Nå finnes det riktig nok mange gode vitnesbyrd om hvordan Den Hellig Ånd har forvandlet menneskers hjerter etter at de har hørt slike tradisjonelle kristne programmer. Alt er mulig for Gud. Men det finnes samtidig også veldig mange eksempler der mennesker velger å finne en annen radio- eller TV kanal når de tilfeldigvis har begynt å lytte til et «kristent program». Hvordan kan vi så lage programmer som presenterer evangeliet om Jesus på en skikkelig måte, samtidig som programmet får en profil som gjør det interessant for «alle» å lytte til? Det finnes ikke et enkelt svar på dette spørsmålet, fordi mennesker, deres kulturer og levesett er så forskjellige. Vi kan naturligvis ikke gjøre noe som helst uten et tett samarbeid med Den Hellige Ånd. Ingen kan bli frelst uten at Guds Ånd er involvert. Tatt den betraktningen, er en av nøklene for å nå mennesker med evangeliet,

å forlate egne behov og komfort, og istedenfor fokusere på andre menneskers behov. IBRA Media Norges søker en programproduksjon som sørger for at publikum får sin egen eierskapsfølelse til selve radio- eller TV-stasjonen. IBRAs stasjon skal med andre ord være folkets egen stasjon. Dette er det mulig å få til blant annet ved å produsere og sende programmer på folkets eget språk og dialekt. Ved siden av å presentere evangeliet om Jesus, fokuserer vi på de hverdagslige og lokale hendelsene og begivenhetene som publikum ellers er opptatt av. Resultatet blir ofte at det bygges en relasjon mellom IBRAs medarbeidere og publikum. Alle mennesker er skapt av Gud. Vi trenger alle sammen Jesu offer som en soning for våre synder. Vi har en hel evighet til å feire sammen med alle de som blir frelst, men kun kort tid å vinne de på. La oss legge vekk egne ønsker og behov, og samle oss om det som virkelig betyr noe, å gi evangeliet til de som ikke har hørt.


IBRAMAGASINET

7


Evangelist med tæl Når han ville fortelle om Jesus, plukket de opp steiner og jaget ham ut av byen deres. Men det skal mer enn en neve småstein til for at Idrissa Djibo skal gi opp sitt forsøk på å gi evangeliet videre. Jan Nestvold jan@ibra.no

I

kke alle mennesker ønsker å fortsette i sin tjeneste for evangeliet når det for alvor begynner å gå på livet løs. Evangelist Idrissa Djibo fra Niger derimot, hadde allerede tatt en avgjørende bestemmelse for sitt eget liv. Det eneste som virkelig har noe verdi for Idrissa, er å vinne mennesker for evigheten før det er for sent. For fem år siden fikk Idrissa et kall fra Gud. Han forlot sitt hjemsted for å etablere en menighet i den strekt muslimske landsbyen Boubon som ligger noen kilometer utenfor Nigers

8 IBRAMAGASINET

hovedstad, Niamey. Her bor det mange mennesker fra det hittil unådde folkeslaget Zarma (også kalt Djerma). Den første utfordringen til Idrissa var naturligvis å finne ut om det fantes noen andre kristne mennesker der. Siden innbyggerne i landsbyen tilhører et unådd folkeslag, var dette som å lete etter en nål i en høystakk. Det var på ingen måte sikkert at han ville finne noen i det hele tatt. Idrissa brukte mye tid i bønn, og en dag traff han en mann fra den andre siden av floden, som tilhørte dette folkeslaget. Denne mannen hadde tatt imot Jesus litt tilbake i tid.

Idrissa ble kjempeglad, og han var naturligvis veldig spent på å høre hvordan Tondinu Emmanuel, som mannen heter, hadde fått høre evangeliet. Tondinu kunne fortelle at han over flere år hadde lyttet til IBRAs radioprogram på hans eget språk. Etter en tid hadde han tatt imot frelsen, og begynte å tilbe Herren på egen hånd. Han kjente ikke til om det fantes noen andre blant sitt eget folk som trodde på Jesus. Landsbyen Boubon fikk med dette sin første evangeliske menighet. Idrissa gikk inn som pastor mens Tondinu tok plassen som menighetens første innskrevne medlem. Selv om Idrissa fikk en heller lunken velkomst av befolkningen i Boubon første gang han talte til dem, har han i ettertid fått besøk av flere innbyggere som har vist interesse for hva han har å fortelle. Idrissa har

også fått kjøpe et lite landområde av en av innbyggerne. På tomta har den lille menigheten fått satt opp et kirkebygg med plass nok til et hundretalls mennesker. Menigheten har etter hvert fått noen flere medlemmer, men antallet som deltar på gudstjenestene varierer mye. Når IBRA var på besøk i landsbyen en søndag formiddag i slutten av januar 2012, var det kun fire medlemmer tilstede. I løpet av møtets gang dukket noen flere medlemmer opp, samt et par kvinner og deres barn. De sistnevnte kvinnene tilhørere ikke menigheten, men kom på besøk av ren nysgjerrighet. De fikk en flott velkomst og etter møtet bad de om forbønn og de fikk også en god samtale med pastoren. Hva som skjer fremover vet ikke vi, men denne evangelisten har i alle fall ikke tenkt å gi seg med det første.


Da Idrissa lette etter flere kristne i omr책det han eveangeliserte i, fant han etter en tid Tondinu. Han hadde blitt frelst en tid tilbake gjennom IBRAs programmer som ble sendt p책 hans morsm책l. Gleden var derfor stor da de fant hverandre, og sammen kunne jobbe for 책 gi Jesus til landsbyen i Niger.

IBRAMAGASINET

9


«Åpenbaringsradioen» i Togo Dersom Gud legger en visjon ned i et menneskes hjerte, finnes det også nok kraft og velsignelse tilstede for oppgavene som venter. Radio Reveil, «Åpenbaringsradioen», er etablert for å gi evangeliet videre og bærer sitt navn med rette. Jan Nestvold jan@ibra.no

O

m lag 300 kilometer nord for hovedstaden Lome i Togo, ligger den lille byen Bassar. Her bor noen av Vest Afrikas mange unådde folkeslag, blant annet det muslimske «Haussa folket». Her bor også den pensjonerte læreren, Herr Agba sammen med sin familie. Uten ressurser utenfra, men med en visjon i hjertet og med et brennende hjerte for å nå muslimene med evangeliet om Jesus, fikk han en av de lokale menighetene med på å innrede et lite radiostudio i sitt eget hjem. Han fikk snart en radiolisens og skaffet videre penger til en liten radiosender. Det som begynte i det små for ti år siden, har siden vokst

10 IBRAMAGASINET

Herr Agba.

og blitt mye større. Samarbeidet med IBRA ble innledet først i 2004 da Agba tok kontakt med regionskontoret i Lome for å høre om han kunne få en avtale om å videresende IBRAs programmer på språket Haussa. Siden da har IBRAs gjennom vår samarbeidspartner i Niamey i Niger produsert programmer også for den lille radiostasjonen til Agba

I 2008 ble radiostasjonen rammet av et fryktelig uvær, og mye av utstyret ble totalt ødelagt. Noen av IBRAs sjenerøse samarbeidspartnere i Sveits og USA har reparert, oppgradert og modernisert alt teknisk utstyr på radiostasjonen. Blant annet har en mye kraftigere FM sender blitt montert i den høye radiomasten utenfor studioet. Agba reiser nå til kontoret i Lome med jevne mellomrom, og får med seg i overkant av hundre nye programmer hver gang. Dermed kan folket i Bassar, og andre steder mer enn hundre kilometer unna radiostasjonen, lytte til lokalt produserte programmer, nyheter og til IBRAs mange programmer hver dag. Sønnen til Agba, Claude, arbeider til daglig i radio Reveil som programdirektør. Claude har fått sin opplæring og utdannelse på IBRAs medieskole i Togo i 2008. Han forteller at for en tid tilbake tok en muslims leder i en landsby om lag tretti kilometer fra Bassar i mot Jesus da han hørte på et av disse programmene. Siden han var en viktig leder i landsbyen, førte det til en liten vekkelse der i byen, og

Herr Agbas sønn Claude.

til sammen om lag tretti mennesker kom til tro, inkludert hans egen familie. Senere ble det bygget et lite menighetslokale til den nyetablerte menigheten. «I vår sammenheng har vi sett hvor effektiv radioen er for å dele evangeliet med andre. Jeg tror ikke alle er klar over hvilken betydning radioen har i dette arbeidet. Mennesker som man kanskje ikke ville tro er interessert i å lytte til våre programmer, tar kontakt og har spørsmål om Jesus. Mange mennesker har også kommet til tro når vi har arrangert møter utendørs. Annonseringen av slike møter skjer naturligvis over radio», sier Herr Agba.


RAPPORTER FRA KYPROS AKSJON IBRAHIMS HOVEDKONTOR

Kontraster og valg Jeg leser litt norske aviser og ser på nyheter på internett fra Norge samtidig som vi har fokus på Midtøsten og NordAfrika. Det blir store kontraster på hva folk og mediene er opptatt av. Skulle jeg fortalt at det hjemme streikes for noen få kroner ekstra i måneden mens det her er nød for i det hele tatt å få arbeid, ville nok noen lure på hva vi holder på med der nord. Kjøpekraften er jo enorm i Norge. I Egypt er det valgtider. Hvem skal bli landets president og hvem vil få makt? Noen uttalelser går på at ingenting er blitt bedre etter revolusjonen foreløpig. En kristen sa det slik : ” Vi ser havet foran oss og brorskapet kommer bak oss.” Usikkerhet rundt hva kommende reformer vil gi, gjør at det ropes på under fra Gud. Utviklingen i Egypt er viktig for regionen. Med sine snart 90 millioner innbyggere, er det som skjer der, frihet eller ikke, avgjørende for mange. Rop du også! Når vi tenker kontraster, kan vi lese i Bibelen at det ikke alltid gikk helt som de tenkte eller ønsket. Likevel var Gud med. Vi leste nettopp i vår ukentlige bibelstudie på kontoret fra Ap.gj 12. Jakob, bror av Johannes ble henrettet med sverd. Så kastes Peter i fengsel og han tenker nok at nå er det hans tur til å dø. Men Gud utfrir ved å sende en engel. Folk bad for Peter og trodde jo ikke det var mulig det som skjedde. De hadde sikkert bedt for Jakob også, men likevel gikk det annerledes med han. Det er underlig. Hele Hebreerne 11 vitner også om Guds helter. Noen vant store seirer, gjorde mektige ting mens andre døde, levde omflakkende, ble forfulgt og mishandlet. Alle disse fikk uansett godt vitnesbyrd for sin tro, av Gud. Det er dette vi ser i dag. Mange av dagens helter lever i forfølgelse og undertrykkelse, mens andre gjør store ting som blir lagt merke til. Det å kunne velge fritt er en del av det å være menneske. Gud gav mennesket fri vilje. Selv tvinger Han ingen, men Han vil gjerne ha felleskap med alle. Nå er det valg tider. Presidenter og regjeringer skal på plass. Det er krav om frihet til å velge sine ledere. Men hva med å velge sin tro? Det blir en stor kontrast til frihetsønsket dersom det fortsatt blir dødelig å skifte tro eller at man i det minste ikke gjør hva man kan for å hindre slike drap (passiv forfølgelse). Troverdigheten til den politiske arabiske verden står på spill om det innføres lover som knebler denne menneskeretten. Det skal være lov for en muslim å bli kristen, uten å miste sine rettigheter i sitt eget land. 5.Mos 1, 12-13 ”Men hvordan kan jeg alene bære ansvaret og tåle strevet med dere og tvistene mellom dere? Velg ut kloke, forstandige og kyndige menn fra hver stamme, så vil jeg gjøre dem til ledere for dere.»” Moses gav ordre til lederne at de ikke skulle gjøre forskjell på noen, hverken landsmann eller innflytter, høy eller lav. Lederen Moses hadde et stort ansvar og han ber om hjelp for å ”tåle strevet og tvistene”. Her er det ikke snakk om rå makt og utnytting av folket. Moses var tjener for folket og Gud. Slik innstilling skulle alle ha på sin agenda når man inntar eller velges til maktposisjoner. Jeg ønsker deg en god sommer. Ta med i dine bønner vårt oppdrag i Nord-Afrika og Midtøsten. Be om framgang for Guds rike, velsign våre kristne søsken både de er med kristen og de med muslimsk bakgrunn, be for Araberverdenen, gi av dine midler så vi kan få gitt videre det gode budskap via radio, TV og internett.

12 IBRAMAGASINET

Syriske flyktninger som har tatt seg over grensen til Jordan deler sine historier med kristne arbeidere i flyktningeleirer: n En eldre kvinne forteller mens tårene renner: Jeg måtte flykte, og min bror, som er såret, er fortsatt i et fengsel i Syria. Mine to sønner, 22 og 23 år gamle, ble begge drept under demonstrasjoner. Jeg elsker landet mitt, og ønsker å dra tilbake, men….. n En kvinne sier: Jeg stod og snakket med noen venner ved siden av huset vi bodde i, da vi plutselig hørte skudd fra et sted i nærheten. I samme øyeblikk så jeg min venn falle død om like framfor meg. Jeg mistet henne i løpet av 1 sekund. Selv ble jeg truffet av en kule som har ødelagt kneet mitt. Jeg vil nok aldri bli i stand til å gå normalt igjen. n Slik beskriver en familie besøkene til de kristne hjelpearbeiderne i flyktningeleiren: Mange organisasjoner har besøkt oss her, men dere er annerledes. Vi opplever at dere gjør dette fordi dere elsker oss og respekterer oss. Dere snakker til oss som om vi var kjente fra tidligere. Vi føler oss elsket og hjemme her på grunn av dere.

re: for meg e t t y l g eo å be Fra seer Syria: Vær så sGnuildl må sparee og

li t k fami ønn, a nne fra En kvi 5 år gamle s i en muslims msk mann. li og min . Jeg ble født isk , rik mus am, og jeg t r v a g i våre l med en fan tne TV pro ar på den v s t i s f i r n ble g ynte å se k a Ham gje ot oss. Sam g g m e g t b r o s s vi ge Jeg på Jesu an har lektnin trodde rligheten h le og andre s t ut at jeg jæ n l store k k min ektefe syre da de fa ønnen min s o d t d e n e nn gm me tm nte me s. Jeg flykte . Men på gru har e r b g u o , n s n e e e J n på gio sjon trodde net land i re litiske situa skal sendes o n til et a tro og den p estemt at jeg eg bli drept. b n il j i r e m h av t der v ene a t t e e h v g i g mynd til Syria. Je tilbake


Sarah forteller sin historie JEG ER EN G Jeg bor nå i UTT PÅ 16 ÅR FRA E G et land på d en arabiske YPT. Siden jeg var h alvøy. 1 0 år h ar jeg med min m uslimske tro hatt problemer . Jeg prøvde måter å være på Jeg prøvde t. rettroende, men uten re alle o.m. å være sultat. kristne slik fa Koranen op natisk og hate de pfordrer oss hjertet mitt til. Men i ku den samme nne jeg ikke dette, da jeg leste i boken at vi oppmuntres oss med kri stn til hate min eg e kvinner. Vil det være å gifte en kone? mulig å

re er en æ st e D : u SYRIA r en m E FRA enger. Jeg e sorger, N N I V h GK s til t av EN UN å være dere de et liv full t i mitt g v e e y l kan r. D p for m vinne. Jeg uffelse om jeg bare det k k s k g s o a er lim es helt hv rfaring t er no bitre e ror jeg at de jeg vet ikke m, er den n t li hjerte via dere, me trofast mus for hverani n e h k a r e dere. ne ar få t om jeg m dere krist e være en av v l e S . n so er t fugl.. heten r å kun kjærlig at jeg ønske vingeklippe n k dre sli r meg som e e l ø f g Je

lim ALI FRA IRAK: Jeg har levd som en mus har t som lang Men nå. til fram mitt hele livet jeg er Nå e. troen min på Jesus begynt å voks t igne Vels tlig. offen klar til å bekjenne min tro er! hjert es andr til e gled er de som bringer

Jeg er 21 år gammel. Min familie og mine venner har alltid ment at jeg har skilt meg ut, og de har undret seg over ideene mine og oppførselen min.

J

eg var ofte ivrig etter å høre fra, og hjelpe mennesker i mine omgivelser som ikke var som alle andre. Jeg ønsket å møte dem som var forkastet, prøve å forstå dem og hjelpe dem hvis mulig. Mine venner sa alltid at min atferd var mer som de kristnes. Det var sant. Jeg kan ikke leve sammen med falske mennesker, de som sier noe og gjør noe annet. Deres tro er bygd på en serie motsetninger. De ønsker å manipulere andres liv, og fortelle andre hva de skal gjøre. Jeg kunne ikke tilpasse meg, følge den opplagte religionen, si fram bønner til angitte tider, følge ritualer og handlinger uten å erfare noen endringer i livet mitt eller atferden min. I en periode var jeg i opprør mot Gud. Jeg påberopte meg å være ateist. Men også da hadde jeg et problem: Jeg følte at Gud stod ved min side og hjalp meg gjennom livet. Dette hjalp meg til å tro at Gud finnes, men var han muslimenes eller de kristnes Gud? Jeg kjente noen få kristne fra vesten, og jeg kjente godt muslimene som jeg bodde sammen med. Jeg følte at jeg måtte søke etter Gud hos de kristne. Alle som jeg kontaktet, sa: Kan vi ikke snakke om noe annet? Eller: En muslim som konverterer til kristendommen, fortjener å bli drept. Eller så ble de forvirret over budskapet om treenigheten og sa at det er blasfemi. Bare en person sa at kristendom er kjærlighet. Men hvordan forklarer man det? Var det kristne i mitt land? Jeg spurte Gud om å vise meg noen, så jeg kunne få svar på alle mine forvirrede spørsmål. En dag fant jeg et hefte i sakene til broren min, et Ny testament, en illustrert versjon. Jeg leste det, men var ikke helt fornøyd. En annen gang så jeg en side ifra mitt land på Facebook. Der leste jeg et vitnesbyrd fra en kristen kvinne i en by i nærheten av min hjemby. Jeg fikk ikke sove den kvelden, og noterte telefonnummeret deres fra websiden. Jeg ringte, men ingen svarte. Jeg var så skuffet. Men dagen etter ringte dere og sa at dere kunne hjelpe meg til å lære Kristus å kjenne og vokse i troen på Han. Jeg hadde så mange spørsmål: Hvordan skulle jeg be, hvordan kunne jeg bli en kristen, hva er kristendom. Som familie har vi den siste tiden hatt en vanskelig periode, og jeg har ikke hatt noen skulder å gråte på. Jeg har sett mot himmelen og utøst hjertet mitt for Herren, og jeg har sett Han smile tilbake til meg. Jeg har følt en mild vind omsvøpte meg og fylle meg med fred. Det var en spesiell stund med Herren. Dette har skjedd flere ganger i den tunge tiden. Herren er nær når vi ærlig åpner hjertet for Han. Jeg ønsker å få vite mer om min frelser Jesus. Jeg ønsker å få vite hvordan jeg skal glede Han og ikke menneskene rundt meg. Takk for at dere har holdt meg i hånden mens jeg har vandret inn i dette nye livet. Mottatt fra partnerkontor i et land i Nord Afrika, Oversatt fra arabisk til engelsk ved Fupkoordinator S. Faysall, fra engelsk til norsk ved Vivi Østrem. IBRAMAGASINET

13


Omega Communications

Tor Aamodt Utleie av lager

EDB systemutvikling, rådgiving etc.

Gamleveien 108 1475 Finstadjordet Tlf: 67 90 22 77 • Mobil: 911 44 552 E-mail: aamodt2@online.no

Krokashaugen, 5300 Kleppestø Telefon: 900 93 318 – 94 09 53 33 e-mail: omegacom@online.no

Munkekroen

Flaaterud Anlegg AS Grunn- og betongarbeid

Mobil: 911 86 911 – Faks: 35 01 05 03

MAD TIL KROP OG SJÆL Anno 2003 Specialtilbud til Ibras læsere: overnatning i dobbeltværelse fra kr. 150,- per person v/ Maria & Peter Næsstrøm, 2910 Aurdal. Tlf.: +47 61360177 www.Munkekroen.com kontakt: mail@munkekroen.com

PYM BARNEHJELP Vil du være med og hjelpe barn som har en tøff hverdag ? Dette er en av dem. Gi din gave til 3000.24.00800

pymbarnehjelp@gmail.com Tlf. 924 43 729 – 900 804 07

Innehaver Svein Aaserud Hafslund 1738 Borgenhaugen Telefon 69 16 66 60

De Norske Pinsemenigheters Ytremisjon www.pym.no

www.fevang.no 14 IBRAMAGASINET


Hadeland og omegn Bistand ved dødsfall Gravstein, Gravlykter, Blomster Brødrene Ekeberg AS Vakttelefon 61 33 20 30 Mohagalia 3, Jaren www.jolstad.no Begravelsesbyråkjeden Jølstad

TID til den gode idéen Når vi tar regnskapet får du mer tid til å tenke kreativt for fremtiden - til beste for din bedrift. Økonor er Norges største regnskaps- og rådgivningsskjede med 16.500 kunder, nær 1.000 medarbeidere og vi er snart på 100 kontorsteder. Du blir tatt godt vare på hos oss!

www.okonor.no

Økonor Hamar Økonor Brumunddal RegnskapsØkonomen AS Daglig leder Vidar Østbu hamar@okonor.no Tlf: 62 53 96 50

ALT Vi leverer

AV DATA og tilbehør

Engebretsen A/S Alt i krydder, marinader, kryddersmør og gourmetvarer Industrifeltet, 2092 Minnesund tlf. 63 96 66 40

Brox Data AS, Øvre Torggata 6, 3050 Mjøndalen – Tlf. 32 27 05 40

IBRAMAGASINET

15


RETURADRESSE: BOKS 4 - 8651 MOSJØEN

B

– Vi bruker både ny og gammel teknologi

for å sette mennesker fri

«Hausa» er et av de største unådde folkeslagene i Vest Afrika. Nå satser vi alt på at 60 millioner mennesker skal få høre evangeliet på deres eget språk. I Vest Afrika lever fortsatt mange mennesker uten evangeliet. Ved siden av folkeslagene Fulfulde og Peul er Hausa det største folkeslaget som ennå ikke har fått høre om Jesus. Språket Hausa er et mye brukt handelsspråk i Vest Afrika. I tillegg til folkets egne 34 millioner, forstår nesten like mange mennesker utenfor denne folkegruppen språket Hausa. Dette gjelder først og fremst blant muslimene nord i Nigeria og i Niger. I tillegg snakkes Hausa blant minoriteter i nabolandene. IBRA har startet og utvidet sendinger på Hausaspråket over hele Vest Afrika. For å kunne nå ut til

menneskene på landsbygda så vel som til de store byene, benytter IBRA både gammel og ny teknologi. På en av IBRAs mange hjemmesider, www.ibrafrique.com, kan man lytte til web-radio døgnet rundt. I tillegg sendes våre programmer over FM, SW og MW. Uansett hvor du befinner deg i Vest Afrika, er det nå mulig å lytte til et IBRA-program. De fleste programmene produseres i dag i Studio Alheri i Niamey i Niger eller av en samarbeidspartner i Kaduna i Nigeria. Vi har et stort behov for å lage flere programmer. Samtidig ønsker vi å dele ut bibler og annen kristen litteratur til lyttere som tar kontakt med oss. Ved å benytte giroen i dette bladet, er du med og støtter arbeidet med å nå ut til Hausa folket med evangeliet. Takk for din gave til mediemisjonen.

– DIN MEDIEMISJONÆR

IbraMagasinet #3 2012  

Ibramagasinet nummer 3 2012