Page 1

CRÈDIT DE SÍNTESI

2n d’ESO

Conèixer Sant Martí de Provençals Quadern de treball

nom: ................................................................. grup: S2 ...


2


Institut Bernat Metge. Crèdit de Síntesi 2011. 2n d’ESO

3


4

ÍNDEX 1. Barcelona

5

2. Sant Martí de Provençals

7

3. L’església de Sant Martí

13

4. Les masies

20

5. El Parc de Sant Martí

29

6. Treball de camp al Parc de Sant Martí

31

7. Treball de camp. El Mercat de Sant Martí

37

8. Tríptic informatiu

41


Institut Bernat Metge. Crèdit de Síntesi 2011. 2n d’ESO

5

1. BARCELONA 1.1. Respon al qüestionari següent. 1. Quina és la població actual de la ciutat de Barcelona? 2. Quina distància hi ha des del riu Besòs fins la muntanya de Montjuïc? I des del mar fins Collserola? 3. Quina és la base de l'organització territorial del municipi de Barcelona? 4. Quants districtes té la ciutat de Barcelona? 5. Per a què serveix l'organització de la ciutat en districtes?

6.En quin moment l'ajuntament veu la necessitat d'organitzar la ciutat en entitats més petites per poder conèixer millor el territori?

7. Quines són les competències dels districtes?

8. En quines entitats més petites es divideixen els districtes? 9. Quants barris formen la ciutat de Barcelona? 10. Quines institucions van participar en la divisió en 73 barris? 11. Quan es va aprovar l'actual divisió en barris? 12. Com es denominen oficialment els districtes? 13. Escriu el nom dels districtes de Barcelona ordenats de l’1 al 10. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


6

14. Troba en aquesta sopa de lletres els 10 districtes de la ciutat de Barcelona.

15. Localitza en el mapa cadascun dels districtes de Barcelona. Escriu el número de cada districte en el lloc correcte. 1. Ciutat Vella, 2. Eixample, 3. Sants-Montjuïc, 4. Les Corts, 5. Sarrià-Sant Gervasi, 6. Gràcia, 7. Horta-Guinardó, 8. Nou Barris, 9. Sant Andreu. 10. Sant Martí


Institut Bernat Metge. Crèdit de Síntesi 2011. 2n d’ESO

7

2. SANT MARTÍ DE PROVENÇALS 2.1. Respon al qüestionari següent. 1.Quines són l´extensió i la població actuals de Sant Martí de Provençals?

2. Escriu el nom dels 10 barris que formen el districte de Sant Martí de Provençals.

3. Quin és l´origen del nom Sant Martí de Provençals?

4. Quins eren els límits de Sant Martí de Provençals al s.X?

5. Segons Josep Moran i Ocerinjauregui, quin és l'origen de la població de Sant Martí de Provençals?

6. Quin és el nucli més antic de Sant Martí de Provençals?

7. Quan es va convertir en municipi independent i quan va agregar-se a la ciutat de Barcelona?

8. Què era el Rec Comtal?


8

9. Quin és l'origen del Rec Comtal? De quin segle?

10. Per a què servien les aigües del Rec Comtal?

11. Quins motius van portar, a partir del s. XVIII i especialment durant els s. XIX, a instal·lar-se moltes fàbriques a Sant Martí de Provençals?

12. Quin tipus de fàbriques van ser les primeres que es van instal·lar a Sant Martí?

13. Què eren les indianes?

14. Per què és tristament famós el Camp de la Bota?

15. On era situat el Camp de la Bota?

16. A què fa referència el nom de la Verneda?


Institut Bernat Metge. Crèdit de Síntesi 2011. 2n d’ESO

9

17. Què va permetre que les terres de La Verneda fossin útils per al conreu?

18. Quina va ser la principal activitat de Sant Martí de Provençals fins el s. XVIII?

19. A partir del s. XVIII i especialment durant el s. XIX, quina és l'activitat principal de Sant Martí de Provençals?

20. Fins quan manté La Verneda la seva activitat agrícola?

21. Quin fet produït a partir dels anys 50 del segle XX va fer canviar el paisatge de La Verneda?

22. Fins a mitjan segle XX, La Verneda era formada per camps de conreu, masies i l'església. Escriu el nom d'algunes d'aquestes masies.

23. Escriu algunes de les principals reformes que, a partir de finals del segle XX, han millorat la qualitat de vida dels veïns de La Verneda.

24. Quins són els límits del barri de La Verneda?


10

2.2. Fes les activitats següents en el plànol de sota. 1. Escriu el nom dels 10 barris que formen el districte de Sant Martí de Provençals. 2. Troba els carrers següents i acoloreix-los del color indicat. 1. L´Avinguda Diagonal (vermell)

2. La Gran Via de les Corts Catalanes (groc)

3. Rambla Prim (blau)

4. Rambla Guipúscoa (verd)

5. Rambla del Poblenou (taronja)

6. carrer Pere IV (magenta)

7. carrer Bach de Roda (cian)

8. Avinguda Meridiana (negre)

3. Troba i encercla les següents entitats i serveis. Posa el número corresponent dins de cada cercle. 1. IES Bernat Metge

2. Mercat de Sant Martí

3. Biblioteca Pública de Sant Martí

4. Complex Esportiu Júpiter

5. Seu del Districte de Sant Martí

6. Centre Cívic Sant Martí

7. Parc de Bombers de Llevant

8. Equip de Salut de La Verneda


Institut Bernat Metge. Crèdit de Síntesi 2011. 2n d’ESO

11

2.3. Fixa’t en aquest plànol on hi ha indicat el recorregut del Rec Comtal.

1. Amb l´ajut del plànol anterior, dibuixa en el de sota el recorregut del Rec Comtal al seu pas per Sant Martí de Provençals. Utilitza el color blau.


12

2. Escriu quins barris actuals de Sant Martí de Provençals travessà el recorregut del Rec Comtal. 3. Escriu el nom dels principals carrers actuals per on passava el Rec Comtal.

2.4. Completa aquest quadre. Els primers assentaments de població de Sant Martí de Provençals

daten del segle: .............

Sant Martí de Provençals era un territori que s’estenia fora de les muralles de Barcelona fins al riu Besòs i des de la muntanya del Carmel fins al mar

al segle: .............

El nucli més antic del poble de Sant Martí de Provençals data aproximadament

de l’any: ............. (segle: .............)

Sant Martí de Provençals va ser una parròquia que depenia de Santa Maria del Mar

fins l’any: ............. (segle: .............)

Sant Martí de Provençals va ser un municipi independent

des de l’any: .......... (segle: ..........) fins l’any: ............. (segle: ............) ............. anys,

Sant Martí de Provençals va ser independent

entre els segles: ............. i .............

Sant Martí de Provençals pertany a la ciutat de Barcelona

des de l’any: ............., fa ja: .............anys

2.5. Escriu el significat de les paraules següents: a. Sarraïns:

b. Aiguamolls:

c. Adoberia:

d. Bòbila:

e. Parapet:

f. Tret de gràcia:

g. Dictadura:

h. Vern


Institut Bernat Metge. Crèdit de Síntesi 2011. 2n d’ESO

3. L’ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ 3.1. Respon al qüestionari següent. 1. On està situada l´església de Sant Martí?

2. A qui estava dedicada l´església desapareguda?

3. A quin segle correspon la construcció de la primera capella?

4. Queda alguna mostra de la primitiva edificació?

5. Quin és l´origen de l´actual església i en quin estil arquitectònic es va construir?

6. Què es podia veure al timpà de l´església gòtica?

7. Quan es va completar l´església?

8. Quina part de l’església es va construir l´any 1688?

9. Amb quin estil arquitectònic es va completar l’església al segle XVII?

10. Quins elements revelen el renaixement de l´antic nucli rural de Sant Martí?

11. Com s´uneixen l´església i l´edifici de la rectoria?

13


14

12. Què havia estat abans la rectoria i en quina època?

13. Quins elements característics podem trobar a la façana de la rectoria?

14. Quins fets històrics van provocar greus transformacions a l´edifici de l´església?

15. On i quan va néixer Sant Martí de Tours?

16. Quants anys va servir Sant Martí de Tours a la guàrdia imperial romana?

17. Què li va demanar Hilari de Poitiers a Martí de Tours?

18. Quin fet important li va passar l´any 370?

19. Quina és l´anècdota més famosa que es coneix de Sant Martí de Tours i que apareix representada en aquesta pintura de El Greco? Explica-la.

Sant Martí i el captaire. El Greco. s. XVI


Institut Bernat Metge. Crèdit de Síntesi 2011. 2n d’ESO

15

3.2. Busca al diccionari les definicions de les paraules que surten en negreta als textos anteriors: a. Sagrera:

b. Focs:

c. Votiu/-va:

d. Campanar:

e. Timpà:

f. Rectoria:

g. Gàl·lia:

h. Arrià:

3.3. L´església de Sant Martí de Provençals és una construcció que segueix els paràmetres bàsics de l´arquitectura religiosa cristiana i conserva elements d´estil gòtic. Cerca informació al teu llibre de text de Ciències Socials i respon les preguntes següents: 1. Característiques de l’art gòtic

2. En quin període històric es desenvolupa l’art gòtic?

3. En quins segles es desenvolupa l’art gòtic?


16

3.4. Assenyala en el dibuix de la planta d’aquesta església els elements indicats a continuació. Pots trobar la informació en el llibre de Ciències Socials. Absis, Absidioles, Creuer, Nau central, Naus laterals, Porta principal


Institut Bernat Metge. Crèdit de Síntesi 2011. 2n d’ESO

17

3.5. Indica clarament en el dibuix que Lola Anglada va fer de l´església de Sant Martí, els elements següents: a. Façana o portalada, b. Campanar, c. Rosassa, d. Timpà.

3.6. Descriu breument la història de l’església i els canvis i reformes que s’hi han anat succeïnt.


18

3.7. Tradueix, amb un dibuix de línia, la imatge de l’església i la rectoria. Utilitza un llapis HB.


Institut Bernat Metge. Crèdit de Síntesi 2011. 2n d’ESO

19

3.8. Tradueix amb un dibuix de línia la imatge de l’església de Sant Martí. Utilitza un llapis HB.

3.9. Tradueix, amb un dibuix de línia, tots els detalls de la portada de l’església de Sant Martí. Utilitza un llapis HB. Procura ser el màxim de detallista.


20

4. LES MASIES DE SANT MARTÍ DE PROVENÇALS 4.1.
Llegeix
els
textos
sobre
Ca
l´Arnó,
Can
Cadena
i
Can
Planas
i
completa
la
graella
següent:


Segle
de
 construcció


Estructura
de
 l´edifici


Material
de
 construcció


CA
L´ARNÓ


CAN
CADENA


CAN
PLANAS    Teulada/Coberta
  Ornamentació
  Porta
  Ús
actual
 Institut Bernat Metge. Crèdit de Síntesi 2011. 2n d’ESO

21

4.2. Respon el qüestionari següent sobre La Torre del Fang. 1. Quins elements arquitectònics de la Torre del Fang es remunten al segle XV?

2. A quina època es remunta la construcció de l´edifici?

3. Quin ús se li va donar l´any 1713?

4. En quin moment deixa de ser una masia agrícola i quin ús passa a tenir?

5. Quines expropiacions van afectar els terrenys de la masia? 
 4.3. Resol les següents preguntes sobre les masies. 1.Troba
i
encercla
el
nom
de
8
masies
de
Sant
Martí
de
Provençals
que
hi
ha
amagades
en
aquesta
 sopa
de
lletres.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22

2.
Escriu
el
nom
de
les
8
masies. 
 c.
Troba
i
encercla
en
aquest
plànol
les
8
masies
de
l’activitat
anterior.
El
punt
negre
coincideix
amb
 l’església
de
Sant
MartíInstitut Bernat Metge. Crèdit de Síntesi 2011. 2n d’ESO

23

4.4. Defineix el significat dels termes següents en el text.

a. Maó:

b. Arrebossat:

c. Consell de Cent:

d. Carener:

e. Permòdols:

f. Mas:

g. Ràfec:

h. Dovella:

i. Camí ral:

j. Calçada:


24

4.5. A continuació trobareu un recull d’informacions relacionades amb de la Torre del Fang. És un edifici misteriós, del qual es tenen poques dades però que està envoltat de llegendes i moltes especulacions. Tenim 12 d’incògnites que ens agradaria resoldre i 12 pistes que us ajudaran a aclarir alguns misteris de la història d’aquest singular edifici.


Institut Bernat Metge. Crèdit de Síntesi 2011. 2n d’ESO

24

25


26

IES Bernat Metge. Crèdit de Síntesi. 2n d’ESO

25


Institut Bernat Metge. Crèdit de Síntesi 2011. 2n d’ESO

Indica el múmero de la pista on es troba la resposta a les incògnites.

27


28

4.6. Completa aquestes imatges que corresponen a la finestra gòtica de Ca l’Arnó i a la façana de Can cadena. Fes-ho amb un dibuix de línia. Utilitza un llapis HB.


Institut Bernat Metge. Crèdit de Síntesi 2011. 2n d’ESO

29

5. EL PARC DE SANT MARTÍ 5.1. Llegeix aquest text “Al barri de Sant Martí es farà l’estació principal de l'AVE a Barcelona. Diuen que serà una de les estacions més modernes d'Europa. Qui ens havia de dir als habitants de les antigues barraques de La Perona que allà, on discorria la nostra existència austera per no dir miserable, ja que aquesta paraula és molt mal sonant, que en un futur no gaire llunyà s'hauria d'ubicar la postmodernitat de la nostra estimada Ciutat Comptal? Recordo, i d'aixó no fa mil anys, només cinquanta, que casa meva no tenia ni wàter, ni aigua, ni llum. No podíem ésser més pobres, però jo era molt feliç, perquè des de la Ronda de Sant Martí, que algú va batejar amb el nom de La Perona, fins al mar, tot eren camps verds sembrats de fruits que la canalla robàvem i així suplíem les vitamines que faltaven a la dieta familiar. Les nits de Sant Joan caminàvem des de casa fins a la platja per mig de camps i camins vorejats d'arbres fruitals. Érem pobres, sí, però jo ho recordo com un autèntic paradís. Casa meva era al número 309 de la Ronda de Sant Martí, entre els ponts d'Espronceda i Del Treball. És cert que el carrer va canviar molt quan van marxar els antics habitants i en vingueren de nous que tenien cotxes, televisions i moltes altres coses que nosaltres no vàrem tenir mai, però van descuidar les barraques, que van passar d'ésser petites casetes ben cuidades i ben pintades, amb els seus geranis a les petites finestres, a barraques inhabitables. Em fa llàstima perquè segurament els més joves, els que només van arribar a conèixer l’última versió de La Perona, no han sabut mai que aquell carrer brut i deixat, uns quants anys abans, havia estat un lloc pobre però bonic on viure. Jo vaig viure allà des del 1950, any en què vaig nèixer, fins al 1959.” Júlia Silveira 1. Escriu el significat de les paraules següents: austera: canalla: paradís: 2. Explica com era el barri de La Perona quan Júlia Silveira era petita.


30

5.2. Respon al qüestionari següent sobre el Parc de Sant Martí 1. Quan va començar a construir-se el parc de Sant Martí i quins arquitectes se´n van encarregar?

2. Quants anys es va trigar a construir-lo?

3. Què ha significat la creació del parc per al barri de Sant Martí?

4. Què simbolitza la Font de St. Martí de Provençals?

5. On era situat l’antic barri de barraques de La Perona?

6. Entre quins anys va existir el barri de La Perona? Quants anys va existir aquest barri?

7. En quines condicions vivia la població a La Perona?

8. D’on provenia principalment la immigració que es va establir a Barcelona entre els anys 1900 i 1940?

9. Per quins motius es va produir aquest moviment migratori?

10. Quin és l’origen del nom La Perona?


Institut Bernat Metge. Crèdit de Síntesi 2011. 2n d’ESO

6. TREBALL DE CAMP. PARC DE SANT MARTÍ. 6.1. Completa aquesta imatge de l’església.

31


32

6.2. EL JOC DEL CAPTAIRE MISTERIÓS Sant Martí va ser un personatge molt popular a l’Edat Mitjana perquè se’l considerava el protector contra tota mena de desgràcies, especialment la pesta, la fam i la pobresa. Era el sant preferit dels pelegrins que marxaven a Santiago de Compostel·la i moltes esglésies del camí de Sant Jaume portaven el seu nom. A més, quan la pestilència s’estenia per les ciutats, els homes imploraven la seva protecció i feien bones obres amb l’esperança d’evitar el contagi. També, els pobres estimaven que era el seu patró perquè, segons la llegenda, quan era soldat al servei de Roma, havia salvat un captaire d’una mort segura. Per tant, Sant Martí era un model per a moltes persones ja que havia tingut una conducta exemplar i no donava cap valor a les coses materials. No li interessava la riquesa ni el seu benefici propi i, a més, ajudava els altres sense demanar res. Aquesta història, però, contenia una recompensa inesperada que el feia encara més popular. Sant Martí no li havia donat massa importància a la seva actitud ja que considerava que això era el més correcte. Tampoc no havia tingut por ni fàstic del miserable que li demanava ajut. El soldat no esperava res a canvi, encara que el destí li tenia reservada una sorpresa majúscula per la seva bona acció, un premi que solament aconseguien uns pocs privilegiats. Endevineu quina era aquesta sorpresa? Si voleu saber la resposta, haureu de completar la frase que conforma el joc i recórrer el parc de Sant Martí ja que la solució està fragmentada entre els diversos monuments que encara hi queden. Observació pacient, coneixement del dossier i sentit comú són alguns dels requisits necessaris per arribar al final amb èxit. SISTEMA DE TREBALL La recerca es farà al parc de Sant Martí, en parelles, a fi de reconstruir el missatge amagat al seus monuments, seguint un recorregut organitzat en quatre parades: 1a parada. L’església de Sant Martí

2a parada. Plaça d’Ignasi Juliol

3a parada. Can Planas

4a parada. Ca l’Arnó I Can Cadena

ITINERARIS DELS GRUPS: Hi haurà dos itineraris per resoldre el misteri. Un comença al C/ Menorca, per Can Cadena (itinerari A) i l’altre per l’església de Sant Martí (itinerari B). Cada grup sabrà, abans de començar el joc, quin serà el seu itinerari. Itinerari A. Can Cadena, Ca l’Arnó, Can Planas i església. Itinerari B. Església, Can Planas, Ca l’Arnó i Can Cadena Membres del teu grup: ..................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

El teu itinerari és:

A

B


Institut Bernat Metge. Crèdit de Síntesi 2011. 2n d’ESO

33

LA FRASE UNA SORPRESA INESPERADA Aquí escriureu les lletres de la frase que anireu descobrint en el joc __ __ __ __ __

__ __ __ __

__

__ _

__ __ __ __ __

__ __

1 2 3 4 5

6 7 8

9

10

11 12 13 14 15 16 17

18 19

__ __ __ __

__ __ __ __

__

__ __ __ __ __

__ __ __ __ __

20 21 22 23

24 25 26 27

28

29 30 31 32 33

34 35 36 37 38

__ __ __ __ __ __ __ __ 39 40 41 42 43 44 45 46

De quina manera va ser recompensat Sant Martí després d’ajudar el captaire?


34

COMENÇA EL JOC Aneu al parc de SANT MARTÍ i entreu per C/ del Fondal de Sant Martí. Situeu-vos davant de l’església. PRIMERA PARADA. L’ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ 1. A la façana hi ha tres símbols cristians. Si són espelmes, el número 31 és una D. Si són creus, el 6 correspon a la F. 2. El nom de l’arc gòtic de la porta comença per una lletra que correspon al número 14 i acaba per una altra que heu de situar al número 18. 3. Hi ha un espai a la porta de l’església que ara no està decorat però que, segurament, ho estava abans. La primera lletra del seu nom correspon al número 1 i la segona, l’heu de col·locar al número 10. 4. Si sabeu què significa la paraula policromat, localitzareu, sense dificultat, unes peces de sis lletres, en plural, que evitaven l’entrada de l’aigua i protegien la teulada. La segona lletra del seu nom l’heu de posar als números 2 i 35; l’última lletra, als números 32 i 37. 5. Tenen un so tan fort que els veïns endevinen ràpidament l’hora. La primera lletra del seu nom, en plural, l’heu de situar al número 24 i la quarta, al número 26. 6. A la façana, un personatge històric està crucificat. El seu nom, abreujat, té cinc lletres. La tercera correspon al número 4. 7. La finestra circular amb la imatge d’un colom té un nom de set lletres. La seva última lletra l’heu de col·locar als números 25 i 27. 8. Enfront de la façana, a l’altre edifici, hi ha una finestra amb un arc. Si té forma de ceba, és una A, i correspon als números 23 i 33; si té forma de trèvol és una E i l’heu de posar als números 8 i 21.

Camineu una miqueta i arribareu a la PLAÇA D’IGNASI JULIOL SEGONA PARADA. PLAÇA D’IGNASI JULIOL 9. “Recorda que el temps passa”. Si està escrit a la porta del Despatx parroquial, col·loqueu la lletra P als números 30 i 33. Si, en canvi, aquesta frase apareix en un rellotge, heu de posar una S als números 20 i 39. 10. També hi ha un sol petit amb un número romà. El seu valor correspon a la lletra A, i l’ heu d’escriure al lloc que ocupa aquest número a la frase.


Institut Bernat Metge. Crèdit de Síntesi 2011. 2n d’ESO

35

11. En un altra part ens diuen que “no valem res”. Si és perquè falta Déu poseu una H al número 30; si és perquè falta el sol, escriviu una D al número 9. 12. Molt a prop està escrit el nom d’un Papa, en un lloc molt infantil. Observeu la seva numeració romana ja que heu de posar una A al número de la frase on correspongui a aquest valor. 13. Si observeu la façana lateral del despatx parroquial, al C/ de la Selva del Camp, veureu que hi ha una finestra cega. Però, quantes finestres normals hi ha a sota? La suma total correspon a la lletra N i l’heu de col·locar al lloc que ocupa aquest número a la frase. Camineu cap a la masia de CAN PLANAS TERCERA PARADA. CAN PLANAS 14. A la façana lateral hi ha la inscripció d’una data en una finestra. La suma de les dues primeres xifres correspon a la tercera lletra de l’alfabet, que l’heu de posar al número 29. 15. Si endevineu quin segle correspon a aquesta data, podreu escriure la lletra R al lloc que ocupa aquest número a la frase. 16. Doneu una volta a l’edifici. A la façana lateral més llarga hi ha moltes finestres. Si n’hi ha vint , la lletra és la R i s’ha de posar als números 29 i 18; si són vint-i-tres, la lletra és la V i s’ha de col·locar en els números 11 i 22. 17. La masia és força antiga. Ho diu una làpida amb una data a sobre de la porta. Si sumeu la primera i la tercera xifra, endevinareu també la lletra que heu de posar al mateix número de la frase. 18. Ja heu vist l’any de la masia, però falta saber a quin segle es va construir. Si correspon al segle XVII, escriviu la lletra P al número 30; si, al contrari, és del segle XVIII, col·loqueu la lletra A als números 16 i 40. 19. L’arc de la porta principal està format per diferents pedres tallades en forma de trapezi. Si s’anomenen ovelles, escriviu una N als números 22 i 29; si es diuen dovelles, poseu una R als números 30 i 43. Dirigiu-vos, a continuació, a la masia de CA L’ARNÓ QUARTA PARADA. CA L’ARNÓ I CAN CADENA 20. Si trobeu a la finestra una data amb un escut nobiliari situat entre el 6 i el 8, poseu la lletra A en el número 19; si està entre un 1 i un 9, escriviu al número 13 la lletra V. 21. A la façana hi ha un arc gòtic que, probablement, prové d’un altre edifici i que s’ha afegit com a element decoratiu per donar categoria a la masia. Si té forma de mig punt col·loqueu la lletra G al número 17 i també al número 2; si, en cas contrari, té forma trilobulada heu de posar una D al número 13 i una R al número 7.


36

22. Si mireu la façana amb atenció, veureu una lletra que és la inicial de la teva ciutat. Si a dins hi ha escrita la paraula “hemeroteca”, heu de col·locar al número 11 una L i al nº 38 una S; si, en canvi, hi diu “ludoteca”, heu d’escriure la lletra I en el número 31 i la lletra H en el número 45. 23. Compteu les finestres que hi ha a la façana. Si n’hi ha tres, heu de posar una S al número 20; si n’hi ha cinc, col·loqueu una E al número 42. Ara, dirigiu-vos a la masia de CAN CADENA, situada al C/ Menorca 24. Al costat de la magnífica porta d’entrada hi ha una làpida amb el símbol de la masia. Si endevineu quin és, encertareu també la cinquena lletra del seu nom, i que correspon als números 15 i 36. 25. A la part de dalt hi ha un home, amb una cabellera molt llarga i barba florida, està viatjant pel cel. Si creieu que aquesta imatge era un retrat de l’amo de la casa, poseu una R al número 21; si, en canvi, afirmeu que podria ser la imatge del déu Sol, col·loqueu la lletra T al número 33. 26. El rellotge té escrita la següent frase en llatí: “Carpe Diem”. Si creieu que significa “Anem a la carpa”, poseu la lletra T al número 4; si, en canvi, sou de l’opinió que es refereix a “gaudir del moment”, col·loqueu la lletra A al número 28. En tot cas, si no n’esteu gaire segurs, consulteu al diccionari el veritable sentit de la frase. 27. Les golfes servien per guardar els cereals i altres productes del camp. Si era el nom que es donava a la planta baixa, poseu una R al número 23; si creieu, al contrari, que era el nom del pis superior, poseu una E al número 38. 28. La porta principal té un arc de pedra molt ben tallat. Si penseu que té la forma d’arc de mig punt, el número 34 és una S; si considereu que la seva forma és la d’un arc ogival, poseu una N al número 17. 29. Al costat dret de la porta algú ha decorat el mur amb formes i colors molt cridaners. Si creieu que es tracta d’una pintura, escriviu la lletra B al nº 7; si resulta que és un mosaic, poseu la B al nº 41. 30. Sobre la porta principal hi ha una finestra gran que és diferent a la resta. El seu nom consta de 5 lletres. Si endevines com es diu, posa un guió al número 44.


Institut Bernat Metge. Crèdit de Síntesi 2011. 2n d’ESO

37

7. TREBALL DE CAMP. EL MERCAT DE SANT MARTÍ Inaugurat el 1966, va ser construït, com la resta de mercats d’aquesta època, per cobrir les necessitats de proveïment d’un sector de la ciutat que presentava unes mancances concretes a causa de l’augment demogràfic. Està format per una planta rectangular amb una estructura de formigó i obra vista i té una 2 superfície de 779 m . Dins del mercat podem trobar: aviram, caça i ous, bars, cansaladeria i embotits, carnisseria i menuts, establiments no alimentaris, fruita i verdura, llegums i cereals, peix fresc i marisc, pesca salada i conserves, queviures. 7.1. En els mercats municipals es venen principalment “productes frescos”, és a dir, que no han sofert cap transformació. Aprofitant la visita al Mercat de Sant Martí fes el següent: Observa, dedueix o pregunta l’origen, les característiques, els preus, les condicions, el mitjà de transport, etc. de cadascun dels productes frescos de les següents llistes:

Lloc geogràfic de Productes procedents procedència.: comarca, de la ramaderia província, país.

Mitjana de porc

Mitjana de vedella

Mitjana de xai

Conill

Pollastre

1 dotzena d’ous

Preus màxims i mínims Mitjà de transport utilitzat: camió, camió en €/kg frigorífic, avió, vaixell...


38

Productes agrícoles

Llocs Mesos Tipus de clima geogràfics de l’any preferent procedència abunda

Mitjà de de Preus màxims transport que i mínims en utilitzat: camió, €/kg …

Maduixa

Plàtan

Poma

Patata

Enciam

Tomàquet

Taronja

Productes Aigua salada Lloc de Preus màxims Mitjà Hàbitat natural procedents de o mar /aigua procedència i mínims en transport o piscifactoria la pesca dolça o riu geogràfica €/kg. utilitzat Truita de riu

Musclo

Sardina

Gamba

Tonyina

Lluç

Rap

de


Institut Bernat Metge. Crèdit de Síntesi 2011. 2n d’ESO

39

7.2. Treball sobre els productes del Mercat. a. Per fer aquesta activitat cal repartir prèviament els 5 diferents tipus de producte entre tots els alumnes de la classe. Els 5 tipus de producte són: 1. Fruita i verdura. 2. Peix fresc i marisc. 3. Carnisseria i menuts. 4. Cansaladeria i embotits. 5. Llegums, cereals i pesca salada b. Un cop sàpigues quin és el tipus de producte que et correspon, anota’l a l’encapçalament de la graella de sota. c. Escriu al quadre noms de productes del teu grup en català, castellà i anglès. d. Busca informació i escriu quines propietats tenen per a la salut aquests tipus de productes. Tipus de producte: .............................................................................................

català

castellà

anglès

propietats


40

7.3. Després de la visita al mercat. Fes una descripció de la teva visita al mercat: colors, olors, formes, llum, textures, espai, gent, parades... i després, fes-ne una comparació amb un supermercat. És el mateix? Quines són les semblances i quines són les diferències entre un mercat i un supermercat?


Institut Bernat Metge. Crèdit de Síntesi 2011. 2n d’ESO

41

8. EL TRÍPTIC INFORMATIU Imagina´t que treballes per a una agència de viatges o una oficina de turisme i t´encarreguen fer un tríptic informatiu sobre Sant Martí de Provençals, amb l´objectiu que els turistes coneguin el barri. Construeix el tríptic utilitzant un full DIN A-4, en sentit horitzontal, que hauràs de doblegar en tres parts. El tríptic haurà de tractar, d’una manera resumida i a partir de la informació d’aquest dossier, el punts següents: 1. Sant Martí de Provençals:

2. La Verneda

3. L’església de Sant Martí:

- el districte

- l’edifici

- la història del poble

- Sant Martí de Tours

- l’origen del nom 4. Les masies

5. El Parc de Sant Martí: - el Parc de Sant Martí - La Perona

Distribució de la informació al tríptic. Part interior

1

Part exterior

2

3

4

5

portada

Consideracions generals per a la realització del tríptic. - En cadascun dels apartats ha de constar el títol (arial 12 negreta) i un breu resum (arial 10 normal) del contingut. Cal tenir en compte que l’amplada de cadascun d’aquests apartats no pot ser més gran de 9 cm. - Portada: a la portada hi ha d’aparèixer una imatge del barri, el nom de Sant Martí de Provençals (arial 16 o 18) i el nom i el curs de l’alumne (arial 10) - Tots els texts del tríptic cal fer-los com a quadres de text. - Per doblegar correctament el tríptic has de tenir en compte que els rectangles dels apartats 1 i 2 tenen una amplada de 10 cm.


42


Institut Bernat Metge. Crèdit de Síntesi 2011. 2n d’ESO

43

dossier de treball. Crèdit de Síntesi 2n ESO  

Dossier de treball de l'alumne

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you