Page 1

MANUAL D’IDENTITAT

C O R P O R A T I V A


01

marca principal

Marca principal Disseny de dues tintes (s’obvia el marge de respecte)


02-A

variacions

Marca a una tinta (s’obvia el marge de respecte)


02-B

variacions

Logotip composat amb eslogan


02-C

variacions

Versi贸 digital Icona per a xarxes socials, aplicacions m贸vils, etc. Pensada per a reduccions notables a pantalla. (Veure annex Multim猫dia-B)


03-A

planimetria

Proporcions del logotip La pastilla és quadrada amb la cantonada inferior dreta escapçada en un angle de 45º, sent l’aresta resultant de la mateixa longitut que les inmediates. El gruix de línia és el mateix que el de les àstes ascendents dels caràcters. Aquests estan separats en funció de la seva forma, no havent una mida comú.

C

C


03-B

planimetria

Proporcions de l’imagotip Conservant el gruix de línia de la pastilla i mantenint la raó d’A/B s’iguala la nova aresta A’ a l’anterior B. La icona central passa a medir mitja B d’alçada. S’eliminen les lletres.


04

àrea de protecció 3X

Marge blanc En qualsevol manifestació del logotip es deixarà un marge no ocupable per a la seva correcta respiració equivalent a 3X (tres vegades l’altura x de les lletres) a contar des del perímetre del quadrat delimitant del disseny cap a l’exterior.


05

reductibilitat

Mida mínima Qualsevol variació del tamany del logotip es farà respectant les proporcions originals. Mai es reduirà a més de 10 mm d’alçada.

10 mm


06

Tipografia corporativa: Helvetica Neue (Bold, Light i Italic)

tipografia

Tipografia de marca/eslògan: Futura Medium

HELVETICA NEUE BOLD

HELVETICA NEUE LIGHT

HELVETICA NEUE LIGHT ITALIC

ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVXYZ

ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVXYZ

ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVXYZ

abcdefghijklm nopqrstuvxyz

abcdefghijklm nopqrstuvxyz

abcdefghijklm nopqrstuvxyz

1234567890

1234567890

1234567890

FUTURA MEDIUM ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVXYZ


07

codi cromàtic Impressió Offset i Digital Pantone Solid Coated Black C Composició en quadricromia (CMYK) 0% - 0% - 0% - 96% Colors web i aplicacions digitals Pantalla (RGB) 10 - 10 - 10 Color web safe (Hex) #0a0a0a Pintures i vinils Sistema RAL (aprox.) RAL 9005 Vinils 3M M12 Matte Black

Impressió Offset i Digital Pantone Solid Coated Orange 021 C Composició en quadricromia (CMYK) 0% - 55% - 100% - 6% Colors web i aplicacions digitals Pantalla (RGB) 239 - 107 - 0 Color web safe (Hex) #ef6b00 Pintures i vinils Sistema RAL (aprox.) RAL 2003 Vinils 3M 50-34 Bright Orange


08

variacions de fons

Sobre fons de color plà, s’hi utilitzarà el logotip en taca: en blanc si la saturació de l’anterior supera el 40% i en negre en el cas contrari.

El logotip en taca amb el color taronja corporatiu es podrà usar si el fons és acromàtic i no supera el 30% de saturació. Sobre un fons amb imatge s’utilitzarà el mateix raonament, evitant contrastos insuficients entre marca i fons.

El logotip principal es podrà fer servir en qualsevol situació, podent prescindir del marc de la pastilla quan el contrast sigui suficient.


ANNEX

aplicacions


PAPERERIA-A targeta de visita

Característiques Dors i cara. La targeta s’imprimirà sobre paper verjurat de 200 gr. de 85x54 mm. S’usarà l’Helvetica Neue Light (exceptuant el cognom que va amb Bold). Els cossos són 12 pel nom, 10 pel càrreg i 8 per la direcció postal i números de telèfon. S’utilitza el Pantone taronja corporatiu (al darrere amb variacións de saturació per a reproduïr la fotografia). En cas de que el nom complet sigui molt llarg, es composarà en dos línies.


PAPERERIA-B paper de carta A4

Característiques Paper A4 amb el text composat en 12 i el peu en 10. La marca principal apareix a la cantonada esquerra superior aliniada amb el paràgraf i en una tinta, per a estalviar costos d’impressió i fer el seu ús més fàcil. (Escalat al 40%)


PAPERERIA-C

paper de carta (sobre amb finestra)

Característiques Paper A4 amb el text composat en 12 i el peu en 10. La marca principal apareix a la cantonada esquerra superior aliniada amb el paràgraf i en una tinta, per a estalviar costos d’impressió i fer el seu ús més fàcil. A dalt a la dreta hi figura el destinatari de la carta justificat a la dreta. (Escalat al 40%)


PAPERERIA-D

sobre americà (amb i sense finestra)

Característiques Les mides son 220 mm per 110 mm d’altura. Franja vertical amb la marca en negatiu està en el pantone taronja corporatiu amb variacions de saturació per a reproduïr la fotografia. La versió sense finestra usa la mateixa franja. (Escalat al 50%)


PAPERERIA-E sobre A5

Característiques Les mides son 220 mm per 110 mm d’altura. Franja vertical amb la marca en negatiu està en el pantone taronja corporatiu amb variacions de saturació per a reproduïr la fotografia. (Escalat al 60%)


PAPERERIA-F carpeta A4

Característiques Les mides son 240 per 322mm d’altura. Te una finestreta adalt a la dreta. A la part posterior hi consta la marca en linia negativa sobre una fotografia. La part interior de la carpeta és del mateix Pantone corporatiu. (Escalat al 20%)


MULTIMÈDIA-A plantilla presentació

Exemple d’ús Plantilla de presentació apte per a ser usada en Power Point, Libre Office, etc. Consta d’una retícula base de 6 per 4. La tipografia és la pròpia corporativa, l’Helvetica Neue. Aquesta plantilla es podrà adaptar a les necessitats de la informació que hagi de ser mostrada, mantenint la retícula.


MULTIMÈDIA-B

xarxes socials (facebook) Exemple d’ús Mostra de la biografia de Facebook (pàgina principal).


MULTIMÈDIA-B

xarxes socials (twitter) Exemple d’ús Mostra de la pàgina principal del perfil de twitter.


MULTIMÈDIA-B

xarxes socials (instagram)

Exemple d’ús Mostra del perfil d’Instagram .


Autoria del treball: David Pascual Clavell Tutoritzaci贸: Marc Albert铆 Collado Centre: EA Serra i Abella Gener de 2014

Manual d'Identitat Corporativa - Poble de les Corts  

Manual per al branding del Poble de les Corts. Usos de la marca, planimetria, cromàtica...

Manual d'Identitat Corporativa - Poble de les Corts  

Manual per al branding del Poble de les Corts. Usos de la marca, planimetria, cromàtica...

Advertisement