Page 1

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ 3 AYLIK ULUSLARARASI DÜŞÜNCE VE KÜLTÜR DERGİSİ

32 ОСЕНЬ / GÜZ 2010

Гранитный портрет: Внук османского паши Назым Хикмет Granit portre: Bir Osmanlı paşası torunu Nazım Hikmet

TÜRKİYE’DE FİYATI:

7.50 TL.

Русская детская литература XX века 20. yüzyıl Rus çocuk edebiyatı

Опера «Кёроглу» объединила артистов Евразии Köroğlu operası Avrasyalı sanatçıları buluşturdu

Краеугольный камень общества

СемьяAile

ОСЕНЬ / GÜZ 2010

ГЛАВНАЯ ТЕМА DOSYA

32

Toplumun temel taşı

Глаза соловья Bülbülün gözleri

Золотая хохлома Altın hohlama


редактор editör

Опасной напряженности в семье Ailede tehlikeli gerilim

Мы должны больше думать и писать о путях выхода из кризиса, Мы верим, что мир на Земле определяет крепкая семья, связанная узами нежности и любви. Dünya barışının sağlam, sevgi dolu bir aile ve bağlarıyla mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda hepimiz elimizden geleni yapmalıyız.

ассматривая жизнь в мегаполисе, мы сталкиваемся с вопросом: «Сохранятся ли в будущем пары и их дети, живущие под одной крышей?» Точно так же, как в жизни всегда есть место надежде и страхам, в семье, являющейся одним из краеугольных камней общества, неизменно будут существовать тенденции к единению и разделению. В некоторой степени верно и то, что возможности и представления современной жизни разделяют мужчину и женщину. Однако возвращение их к отдельной друг от друга жизни и формирование между ними отношений, основанных лишь на удовольствии и наслаждении, на мой взгляд, не кажется разумным. В настоящее время в Европе более 30% детей рождается вне брака В результате разводов примерно столько же взрослых вынуждены воспитывать детей в одиночку. Согласно статистике, в Америке около 50% детей имеют одного родителя, при этом 50% детей в таких семьях ВИДЯТ своего родителя только несколько часов в день. Изменение социальной роли женщины, обретение женщинами свободы и трансформация взгляда на материнство стали одними из самых серьезных социальных проблем На Западе женщины переспили рожать, это привело к убыли населения. Старение населения Европы порождает опасность, что в 2010 г. большую его часть будут составлять старики в возрасте 80 лет! Национальное государство, взявшее на себя многие истинно семейные функции, вынуждено решать проблему сохранения семьи. И эта проблема актуальна не только для Запада, она касается и России, и стран Востока После исчезновения больших семей были утрачены связи между поколениями, любовь и уважение к старшим. Ослабли родственные связи. Люди стали более одинокими. Даже в Турции, которая известна как общество, которое существует благодаря крепким семейным ценностям, в последние 10-15 лет наб.иодается серьезная деградация семьи. Процесс разрушения семейных ценностей и отношений между членами семьи в последнее время превратился в телевизионный сериал, продолжения которого каждый день с нетерпением ждут МИЛЛИОНЫ зрителей. В результате этого заметен рост детской преступности и наркомании. С каждым днем увеличивается число бездомных детей. Горожане перестали рожать детей. Падает рождаемость, особенно в городе, это и приводит к вышеперечисленным проблемам, Мы перестаєм быть «молодым» обществом. В статье «Социальная проблема развитых стран: Развод» анализируются вопросы увеличения количества разводов в Казахстане и другие связанные с этим проблемы. Люди лишаются корней, разрушаются отношения, связывающие людей, человек остается один. Человек, не укорененный в жизни, не находит себе пристанища, ему не за что ухвалиться. Он блуждает в одиночестве по нашему постоянно меняющемуся миру. Жизнь его теряет смысл. Тема семьи была не случайно выбрана нами в качестве темы досье этого номера Мы надеелкя на ваши отклики и комментарии о том, как поднять значимость и жизнеспособность семьи. Мы должны больше думать и писать о путях выхода из кризиса, Мы верим, что мир на Земле определяет крепкая семья, связанная узами нежности и любви. До встречи в новом номере. Счастья и благополучия вам! 

Р

etropol hayatına baktığımızda karşımıza şu soru çıkıyor: Gelecekte hala aynı çatı altında yaşayan çiftler ve onların çocukları olacak mı? Hayatın ümit ve korku arasında yaşanması gibi, en temel toplumsal birim olan ailede de birlikte yaşamaya ya da ayrılmaya yönelik gerilim her daim varlığını sürdürecek. Bu gerilimin geçtiği çizgiyi modern hayatın imkânları ve anlayışları bir ölçüde kadını ve erkeği birbirinden ayıran bir yere doğru yaklaşabilir, ancak bu iki temel varlığın birbirinden yalıtılmış hayatlara dönecekleri, ilişkilerini sadece keyfi ve zevk esaslı bir şekilde kuracakları yaklaşımı bana makul gelmiyor. Bugün Avrupa’da çocukların yüzde 30’dan daha fazlası evlilik dışı doğuyor. Buna yakın bir oranda yetişkin de, çocuklarını boşanma nedeniyle parçalanmış ailelerde yetiştirmek zorunda. Amerika’da yapılan istatistiklerde görünen, çocuklardan yüzde ellisinin tek ebeveynli ailelerde yaşadığını ve bu çocukların yüzde ellisinin de bu tek ebeveyni günde birkaç saatin haricinde görmediğini ortaya koymakta. Kadının rol değişimi yaşaması, özgürleşmesi ve anneliğe bakışın değişmesi temel sorunlar olarak önümüzde duruyor. Batı dünyasında kadınlar doğurmadığı için, eksi demografik büyüme kaygı yaratıyor. Milyonlarca insan yaşlanmakta ve 2010’da Avrupa’da 80 yaş üstü nüfusun kaygı verici olduğu görünmekte. Ailenin fonksiyonlarını azaltarak görevlerini devlet kurumlarına devreden milli devlet anlayışı bugün “aile ne olacak?” sorusuyla karşı karşıya. Sadece Batı’da değil, Rusya dahil doğu yarım kürede de sorun yaşanıyor. Büyük ailenin çöküşü ile kuşaklar arası bilgi aktarımı, sevgi ve saygı da kayboldu. Akrabalık bağları zayıfladı, insanlar yalnızlaştı ve içe kapandı. Türkiye aile temelli bir toplum diye bilinmesine rağmen son 10-15yıl içinde ciddi bir yozlaşma yaşanıyor. Aile değerleri ve bireyler arası ilişkilerde çözülme televizyonlardan izlenebilir filmlere dönüştü. Bunun sonucu çocuk çeteleri, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklar ve organize suçlar arttı. Sokağa atılan çocuk sayısı çoğaldı. Kentliler artık çocuk doğurmuyor. Her şeyden sorumlu tuttuğumuz doğum artış hızımız düştü. Genç bir toplum olmaktan uzaklaşıyoruz. “Gelişmiş ülkelerin büyüyen sorunu: Boşanma” yazısında Kazakistan’da artan boşanma gerçeğinin irdelendiğini ve benzerlikleri görüyoruz, insanlar köklerini yitirmekte, bağlılığı azalmakta ve yapayalnız kalmakta. Bu köksüzlük insanın hiçbir yere tutunamamasını getiriyor. Durmaksızın değişen dünya içinde oradan oraya savruluyor. Anlam kaybı yükseliyor. DA dergisi olarak “aile” konulu dosyamızın tartışma açmasını ve sizlerin bu konuda farklı yorum ve değerlendirmelerinizi bekliyoruz. Daha çok çözüm önerileri üstünde yazmalı ve konuşmalıyız. Dünya barışının sağlam, sevgi dolu bir aile ve bağlarıyla mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. Diyalog Avrasya Platformu Avrasya coğrafyasından 500 aydınla 26-29 Kasım 2010’da Antalya’da ailenin önemi konulu konferan düzenleyecektir. Yepyeni bir sayıda buluşmak üzere mutlu ve huzurlu kalın. 

M


Платформа Диалог Евразия Diyalog Avrasya Platformu Диалог начинается с «да». Diyalog ‘evet’le başlar.

Ежеквартальный международный культурно-интеллектуальный журнал Üç aylık uluslararası düşünce ve kültür dergisi

Председатель Başkan Нурлан Оразалин Nurlan Orazalin Сопредседатель Eşbaşkan Харун Токак Harun Tokak Генеральный секретарь Genel Sekreter Исмаил Тас İsmail Tas

Осень 2010, 32 номер Güz 2010, Sayı: 32

Редколлегия Yayın Kurulu

Журнал «ДА» – издание Платформы Диалог Евразия DA dergisi bir Diyalog Avrasya Platformu yayınıdır.

Yaygın Süreli Yayın / T. C. Kültür Bakanlığı Sertifika No: 1106-34-002992

Учредители İmtiyaz Sahibi В Турции: от имени АО «Фон Да Ажанс Хизм. Сан. ве Тидж.» Эркам Туфан Айтав. В РФ: НО «Фонд содействия развитию Центра восточной литературы Российской государственной библиотеки» Fon Da Ajans Hizm. San ve Tic. AŞ. adına Erkam Tufan Aytav Ответственный редактор Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Исмаил Тас İsmail Tas Редактор Yazı İşleri Müdürü: Мурат Аккая Murat Akkaya Редакторы русских текстов Rusça Redaktörleri: Александр Полещук Aleksandr Poleşuk Марина Меланьина Marina Melanina Редакторы отделов Alan Editörleri: Cоциология Sosyoloji: Умит Мерич Ümit Meriç Kультура Kültür: Джемаль Ушак Cemal Uşak Экономика Ekonomi: Кадир Дикбаш Kadir Dikbaş Новисти Haberler: Шабан Гюль Şaban Gül При участии Katkıda Bulunanlar: Наталья Абельская Natalya Abelskaya Ольга Онар Olga Onar Мустафа Алтуг Mustafa Altuğ Консультативный совет Danışma Kurulu: АНАР ANAR (Азербайджан Azerbaycan) Абиш Кекильбаев Abiş Kekilbayev Гарифулла Есим Garifulla Esim Мухтар Шаханов Muhtar Şahanov (Казахстан Kazakistan) Асан Ормушев Asan Ormuşev (Кыргызстан Kırgızistan) Ростислав Рыбаков Rostislav Rıbakov (Российская Федерация Rusya Federasyonu) Халиль Иналджик Halil İnalcık Кемаль Карпат Kemal Karpat Ильбер Ортайлы İlber Ortaylı Мете Тунчай Mete Tunçay (Турция Türkiye) Ответственность за статьи, опубликованные в журнале, несут авторы. Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir, dergiyi bağlamaz.

Координатор журнала в РФ Rusya Federasyonu Koordinatörü: Сельман Гюлен Selman Gülen Координатор журнала в Казахстане Kazakistan Koordinatörü: Салих Акчай Salik Akçay Координатор журнала в Анкаре Ankara Koordinatörü: Фарук Эрбильгин Faruk Erbilgin Управ. информационным отделом İstihbarat ve Haber Bölüm Şefi: Салих Яйладжы Salih Yaylacı Дизайн Görsel Tasarım: Мурат Аджар Murat Acar (VividGraf 0212 549 65 15) Отдел маркетинга Abone, Reklam ve Dağıtım: Сервет Балкач Servet Balkaç (info@daplatform.org) Адрес Yönetim Yeri, İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Müdür Adresi: Tophanelioğlu Cad. Aygün Sok. Altunizade Plaza, No: 4 Altunizade-Üsküdar/İstanbul-Türkiye Тел Tel: +90 (216) 339 90 25 Факс Faks: +90 (216) 339 90 26 Baskı: Beyazdüş Matbaacılık, Avcılar-İstanbul Tel: +90 (212) 690 89 89 Представительства Temsilcilikler: Турция Türkiye +90 (216) 545 14 42 Азербайджан Azerbaycan (azarbaijan@daplatform.org) +994 (12) 493 46 40 Беларусь Belarus (belarus@daplatform.org) +375 (17) 2873610 Грузия Gürcistan (georgia@daplatform.org) +995 (32) 93 43 76 Казахстан Kazakistan (kazakhstan@daplatform.org) +7 (327) 291 31 60 Кыргызстан Kırgızistan (kyrgyzstan@daplatform.org) +996 (312) 59 65 30 Молдова Moldova (moldova@daplatform.org) +373 (79) 76 70 83 Монголия Moğolistan (mongolia@daplatform.org) +34 29 66 32 54 63 Нахчеван Nahçıvan (nahcivan@daplatform.org) +994 502 12 02 17 Российская Федерация Rusya Federasyonu (russia@daplatform.org) +7 (495) 514 13 83 Татарстан Tataristan (tatarstan@daplatform.org) +7 (843) 238 18 47 Таджикистан Tacikistan (tajikistan@daplatform.org) +992 (372) 24 91 83 Туркменистан Türkmenistan (turkmenistan@daplatform.org) +99 (312) 41 14 05-06-07 Украина Ukrayna (ukraine@daplatform.org) +38 (044) 235 66 53 Türkiye’de fiyatı: 7.50 YTL. KKTC’de fiyatı: 8.50 YTL. Yıllık abone bedeli: 28 YTL. Öğrenciler için: 25 YTL. Avrupa: 30 EURO ABD: 35 USD Abone hesap numaraları: Asya Katılım Bankası A.Ş. Taksim Şubesi, YTL: 100-186593-26 USD: 100-186593-27 EURO: 100-186593-29. Posta çeki no: 1612101 Подписной индекс: 83156 Каталог Пресса России Журнал «ДА» зарегистрирован в Министерстве по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Российской Федерации Свидетельство о регистрации: ПИ İ 77-5826 от 07.12. 2000 В России и странах СНГ цена договорная Журнал «ДА» зарегистрирован в Министерстве культуры, информации и спорта Республики Казахстан. Свидетельство о регистрации: 5878-Ж

www.daplatform.org • info@daplatform.org

Азербайджан Azerbaycan Низами Джафаров Nizami Caferov Иса Хабиббейли İsa Habipbeyli Мустафа Саатчи Mustafa Saatçi Сулейман Окумуш Süleyman Okumuş Беларусь Belarus Ихсан Дилекчи İhsan Dilekçi Сергей Трахимонак Sergey Trahimonak Грузия Gürcistan Гиули Аласания Giuli Alasania Тамаз Гамкрелидзе Tamaz Gamkrelidze Нона Гамбашидзе Nona Gambaşidze Ясин Аслан Yasin Aslan Казахстан Kazakistan Кансеит Абдезули Kanseyit Abdezulı Олжас Сулейменов Olcas Süleymenov Кыргызстан Kırgızistan К. Молдокасымов K. Moldokasımov Бopoчopoв Жаkшылыk Вoroçorov Jаhsılık Молдова Moldova Феридун Туфекчи Feridun Tüfekçi Борис Мариaн Boris Marian Российская Федерация Rusya Federasyonu Михаил Мейер Mihail Meyer Леонид Сюкияйнен Leonid Sükiyainen Татьяна Филиппова Tatyana Filippova Александр Ручкин Aleksandr Ruçkin Евгений Дугин Yevgeniy Dugin Дамир Исхаков Damir İshakov Разиль Валеев Razil Valeyev Расим Хуснутдинов Rasim Husnutdinov Борис Клементьев Boris Klementyev Сельман Гюлен Selman Gülen Таджикистан Tacikistan Мехмон Бахти Mehmon Bahti Мумин Каноат Mumin Kanoat Эмсал Коч Emsal Koç Турция Türkiye Мехмет Алтан Mehmet Altan Токтамыш Атеш Toktamış Ateş Бешир Айвазоглу Beşir Ayvazoğlu Ниязи Октем Niyazi Öktem Авни Озгурель Avni Özgürel Мехмет Сарай Mehmet Saray Эдибе Созен Edibe Sözen Туркмениcтан Türkmenistan Осман Языджы Osman Yazıcı Украина Ukrayna Владимир Сергейчук Vladimir Sergeyçuk Владимир Казарин Vladimir Kazarin Гокхан Демир Gökhan Demir Алексей Чебукин Aleksey Çebukin Иван Драч İvan Draç Богдан Андрусышин Bogdan Andrusışin


содержание ГЛАВНАЯ ТЕМА DOSYA

Семья-краеугольный камень общества

10 Природа человека и семья İnsan doğası ve aile Наджи Бостанджы / Naci Bostancı

22 Семья, брак, дети Aile, evlilik, çocuk Галина И. Климантова Galina І. Klimantova

32 Белорусская семья: вчера и сегодня Belarus ailesinin dünü ve bugünü Светлана Бурова Burova Svetlana

38 Семья в современном обществе Çağdaş toplumda aile Н. М. Юнусова / N.M. Yunusova

48 Долг молодца - чтить мать и отца! Evladın vazifesi ana ve babayı onurlandırmaktır! Каныбек Карашев Kanıbek Karaşev

42 Семья: из прошлого в настоящее Geçmişten günümüze aile Кадрие Чичек / Kadriye Çiçek

46 Семейные отношение в Грузии Gürcistan’da aile ilişkileri Шорена Циклаури Şorena Tsiklauri

54 Знаете ли вы свои обязанности? Sorumluluklarınızın farkında mısınız? Ясемин Ялчын Актосун Yasemin Yalçın Aktosun


içindekiler 10-85

86 Глаза соловья Bülbülün gözleri Айшегюль Хатай / Ayşegül Hatay

Toplumun temel taşı: Aile

62 В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ СЕМЬЕ Особенности воспитания ÇAĞDAŞ RUS AİLESİNDE Eğitim prensipleri Наталья И. Шелихова Natalya İ. Şelihova

70 Два плюс пять İki artı beş Борис Клементьев Boris Klementev 76 STOP Насилию! Şiddete STOP! Айжана Кожокулова Ayjana Kojokulova

80

67 В СОВРЕМЕННОЙ ТУРЕЦКОЙ СЕМЬЕ Воспитание ребенка MODERN TÜRK AİLESİNDE Çocuk eğitimi Бейза Акйюз Beyza Akyüz

92 Золотая хохлома Altın hohloma Катерина Фильчакова Katerina Filçakova

96

ВНУК ОСМАНСКОГО ПАШИ НАЗЫМ ХИКМЕТ

Гранитный портрет BİR OSMANLI PAŞASI TORUNU NAZIM HİKMET

Granit portre Мурат Аккая / Murat Akkaya 104 Русская детская литература XX века 20. yüzyıl Rus çocuk edebiyatı Левченкова С. Ольга Olga S. Levçenkova

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО СОЮЗА СОЦИОЛОГОВ АБУЛЬФАЗ СУЛЕЙМАНОВ:

СМИ разрушают семью AZERBAYCAN SOSYOLOGLAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERİ EBULFEZ SÜLEYMANOV:

Medya aile yapısını bozuyor Беседовал: Мустафа Саатчи Röportaj: Mustafa Saatçi

107 Опера «Кёроглу» объединила артистов Евразии Köroğlu operası Avrasyalı sanatçıları buluşturdu Шабан Гул / Şaban Gül


главная тема Семья-краеугольный камень общества


dosya

Toplumun temel taşı: Aile


главная тема

семья-краеугольный камень общества

Природа человека и семья İnsan doğası ve aile Наджи Бостанджы

Naci Bostancı

Проф. Д-р., Университет Гази, Анкара.

Prof. Dr., Gazi Üniversitesi, Ankara.

Н

nsanın doğasının ne olduğu üzerine tarih içinde uzun tartışmalar yapıldı. Siyasetten psikolojiye, toplumsal hayattan ekonomiye kadar çok çeşitli sosyal bilim dallarında bunun izini sürmek mümkün. Homo ekonomicus, homo faber, homo sapiens, homo ludens gibi adlandırmalar kadar insanın doğasına yönelik genelleyici ifadeler de buna dâhildir. İnsan çıkarlarını kovalar, insan başka insanlara karşı yardımlaşma ve dayanışma duyguları besler, ya da insan insanın kurdudur türünden genellemeleri ilgili olanlar hatırlayacaklardır. İnsanın doğasına yönelik tartışmaların Avrupa siyasi tarihinde Locke, Hobbes, Ro-

а протяжении веков люди спорили о природе человека. Эти дискуссии можно проследить в различных отраслях общественных наук: от политики до психологии, от обществоведения до экономики. Здесь есть такие обобщающие понятия, связанные с природой человека, как homo oeconomicus (человек экономический), homo faber (человек производящий), homo sapiens (человек разумный), homo ludens (человек играющий). Можно вспомнить и такие обобщения, как «человек преследует свои интересы», «человек испытывает по отношению к

10 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР

İ


dosya

toplumun temel taşı: aile другим чувство солидарности и взаимовыручки» или «человек человеку волк». В европейской политической истории дебаты относительно природы человека вели Локк, Гоббс, Руссо. Мыслители нового и новейшего времени продолжили эту традицию. Гоббс умер в 1679 году, Локк считается идейным архитектором революции 1688 года в Англии, и, наконец, Руссо – один из тех, кто подготовил французскую революцию, чьи идеи явились ее предпосылкой. Исторический период, в который жили эти мыслители, стал важным «перекрестком» общественной и политической жизни. Это было время, когда общества отошли от традиционной формы власти, при которой абсолютная власть принадлежит монарху. Благодаря социальной модернизации народ начал вмешиваться в политику, и, соответственно, предметом прений в рамках политических теорий стал не властитель, а человек вообще. Ибо от того, каким видится человек, зависит и форма правления. Если рассматривать человека как существо добродетельное, то правление будет более демократичным и более открытым для участия народа, и народ будет считаться важной стороной общественного договора; если же считать природу человека пагубной, то в этом случае на первый план выйдут тоталитарные тенденции. Тот, кто может удерживать в мире и благополучии враждебно настроенных друг к другу людей, которые постоянно «роют другому яму», становится милостивым диктатором, обладающим всеобъемлющей властью. Это форма режима, которую Платон называл «абсолютной властью самого сведущего (знающего) человека».

Природа человека Показательно, что, сталкиваясь с важными социальными и политическими проблемами, мы вновь возвращаемся к природе человека и на основании наших заключений о ней выставляем свою оценку. Сегодня, обсуждая вопросы существования семьи, ее места в обществе, ее будущего, опять-таки пытаются оценить человека не в совокупности социальных взаимодействий, а с точки зрения его неизменной сущности, его природы. Когда мы говорим о природе человека, на ум сразу же приходят его биологические, психологические и социальные особенности. Человек – это организм, но одновременно он является существом, обладающим психикой, и, кроме того, для продолжения жизни ему требуется социальная среда. Эта среда имеет жизненно важное значение для существования человека, для его личности и взаимоотношений с другими людьми. При этом можно сказать, что эти три особенности стоят между природой человека и

usseaue tarafından yürütüldüklerini biliyoruz. Sonraki düşünürler de bu geleneği bir parça sürdürdüler. Hobbes 1679’da öldü, Locke İngiltere’nin 1688 devriminin fikir mimarlarından sayılır, nihayet Rousseaue Fransız Devrimi’nin hazırlayıcısı, fikri arka planın simalarından birisidir. Bu insanların yaşadıkları tarihi dönem, toplumsal ve politik hayatta önemli bir kavşağa tekabül etmektedir. Bu, geleneksel yönetim biçimi sayılabilecek iktidar sahibinin mutlak iradesinden modernleşmeyle birlikte halkın işin içine karıştığı, dolayısıyla yöneticinin değil de genel manada insanın siyasi teorilerin tartışma konusuna dâhil olduğu bir dönemi işaretler. Çünkü insan nasıl tasavvur edilirse yönetim de ona göre anlam kazanacaktır. Eğer insan iyilik üzre bir varlıksa yönetim demokrasiye, halkın katılımına daha açık hale gelir ve toplumsal sözleşmede halk önemli bir taraf addedilirken, eğer insanın kötücül bir mahiyeti olduğuna karar verilirse bu defa totaliter eğilimler öne çıkacaktır. Birbirine hasım olan, sürekli birbirlerinin kuyusunu kazan insanları barış ve selamet içinde tutabilecek olan, tam yetkili iyicil diktatör olarak belirmektedir. Bu bir bakıma Platon’un en bilgili kişinin mutlak yönetimi olarak adlandırdığı rejim biçimidir.

İnsan doğası Burada bizi ilgilendiren, önemli toplumsal ve politik sorunlarla karşılaştığımızda yeniden insana dönüp bakmamız, onun hakkındaki kanaatler üzerinden bir gelecek yorumu çıkarmamızdır. Bugün de ailenin varlığı, yeri, geleceği konuları tartışılırken bir kez daha insana bakılmakta, onun başka insanlardan, aileden ne beklediği, genel geçer şartlar bakımından değil o değişmez özü, doğası itibariyle değerlendirilmeye çalışılmaktadır. İnsan doğası dediğimizde akla hemen biyolojik, psikolojik ve sosyal nitelikleri itibariyle insan gelmektedir. İnsan bir organizmadır, insan aynı zamanda psikolojisi olan bir varlıktır ve nihayet insan hayatını sürdürebilmek için toplumsal ortam talep etmektedir. Bu ortam onun için varlığı, kimliği, ilişkileri bakımından hayati değer taşımaktadır. Ancak bu üç niteliğin de insanın doğası ile üretilen kültür arasında bir yerde durduğu söylenebilir. Doğadan bir kez kopmuş, araç- alet kullanmış, başkalarıyla ilişkiler kurmuş, dili oluşturmuş, soyutlama yeteneği gelişmiş, dünyaya ilişkin gerçekliği çeşitli dolayımlar üzerinden tekrar tekrar inşa etmiş insanın varlığında geriye dönüp bir doğa durumu aramak, bunu hatırlamak kolay değildir. Ancak yine de cinselliğin, nesebi sürdürme arzusunun, hayatın yükünü ve sevincini paylaşma eğiliminin, toplumsal hayata tek başına değil “birileriyle birlikte katılma” pratiğinin önemli ve kökeni eskilere dayanan bir tutum olduğunu söyleyebiliriz. Esasen in-

Природa человека, на ум сразу же приходят его биологические, психологические и социальные особенности. İnsan doğası dediğimizde akla hemen biyolojik, psikolojik ve sosyal nitelikleri itibariyle insan gelmektedir.

GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

11


главная тема

семья-краеугольный камень общества Человек – это организм, но одновременно он является существом, обладающим психикой и кроме того, для продолжения жизни ему требуется социальная среда. İnsan bir organizmadır, insan aynı zamanda psikolojisi olan bir varlıktır ve nihayet insan hayatını sürdürebilmek için toplumsal ortam talep etmektedir. Bu ortam onun için varlığı, kimliği, ilişkileri bakımından hayati değer taşımaktadır.

12 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР

созданной им культурой. Человеку, который однажды оторвался от своей природы, стал использовать орудия и инструменты, установил отношения с другими, сформировал язык, развил способность абстрагироваться, выстроил воспринимаемую реальность мира на основе различных опосредований, сложно вернуться назад и найти собственную природу, нелегко вспомнить о ней. Однако такие важные человеческие проявления, как половое влечение, желание продолжать род, стремление разделять радости и бремя жизни другого, стремление участвовать в общественной жизни не в одиночку, а вместе с кем-то, имеют глубокие корни, уходящие в далекое прошлое. Собственно говоря, открытая для всех история человечества предлагает большое количество фактов, которые демонстрируют и иное отношение к перечисленным выше явлениям, однако не будет ошибкой сказать, что с древнейших времен семья считалась наиболее фундаментальным, самым глубоко укоренившимся институтом - структурой, которая отвечает основным человеческим особенностям, упомянутым выше.

История семьи Всем известно, что семья – это институт, который сопровождает человечество на протяжении всей его истории. Даже антропологические исследования племен, живших в эпоху собирательства и охоты, свидетельствуют о существовании семьи. Связь семьи с сексуальными отношениями и собственностью, а также присутствие этих двух атрибутов во всех проявлениях общественной жизни, обусловили появление семьи уже в самом начале истории. Несмотря на то, что некоторые люди, известные как святые, вследствие определенных верований и нравственных убеждений держали свое половое влечение в узде, считая его источником греха и зла, и жили без сексуальных отношений, природа человека и его бытие неотъемлемо связаны с половым влечением и сексуальными отношениями. То же касается и собственности: даже когда возможности обогащения невелики, вопрос накопления имущества остается актуальным, пусть в ограниченном масштабе. Люди с давних пор стремились передавать накопленное своим семьям, детям. Если бы человек при всей ограниченности срока жизни не верил в своего рода «бессмертие», обусловленное его родственно-родовыми связями, то отношение человека к имуществу было бы неопределенным, относительным, независимым от этого ощущения «бессмертия», что серьезно мешало бы его стремлению к обладанию имуществом. Акцент на сексуальных отношениях и имуществе обращает нас к табу и вопросам частной

sanlığın aleni ve mahrem tarihi yukarıda kısaca ifade etmeye çalıştığımız tutumların farklı karşılanma biçimlerine ilişkin zengin veriler sunmakla birlikte, eskiden beri tüm toplumsal hayat biçimlerinde görülen aile biriminin en temel, en köklü kurum olarak yukarıda zikrettiğimiz temel insani nitelikleri karşılayan yapı olduğunu ifade etmek yanlış olmayacaktır.

Aile tarihi Şunu biliyoruz: Aile insanoğlunun tarihine eşlik eden bir kurumdur. Kabileler halinde avcılık-toplayıcılık dönemine ilişkin antropolojik araştırmalar dahi bize ailenin varlığını haber verir. Ailenin cinsellikle ve mülkiyetle ilişkisi, bu iki niteliğin ise her tür toplumsal hayatta karşımıza çıkması, aileyi bir kurum olarak tarihin başlangıcına götüren önemli bir unsurdur. Kimi inançların, ruhani tavırların zaman zaman ilgili kutsalın soy temsilcisi olarak öne çıkarttığı kişiler cinselliğe mesafeli dursalar, onu bir tür günah ve kötülük kaynağı olarak görseler ve bu yüzden cinsellik dışı bir hayat sürseler de insanın doğası, varlığında mündemiç bulunan cinsellikle önemli ölçüde bağlantılıdır. Keza mülkiyet, toplama ve biriktirme imkânlarının az olduğu zamanlarda bile sınırlı ölçüde de olsa söz konusudur ve insanlar sahip oldukları bu mülklerin kendi ailelerine ve çocuklarına kalmasını öteden beri talep etmişlerdir. Eğer insanın sınırlı hayatına karşın nesillerin akra-


dosya

toplumun temel taşı: aile

собственности. Понятие семьи, которая контролирует сексуальные отношения, не смогло бы развиться без запретов. Точно так же, если наряду с коллективной собственностью не было бы частной, которая полностью принадлежит исключительно самому человеку, то у него не родилось бы желание оставить ее своим будущим наследникам. Согласно антропологическим данным, сексуальные ограничения, табу присутствовали во всех обществах. Следует задуматься над тем фактом, что независимо друг от друга человеческие сообщества при помощи табу пытались упорядочить сексуальную жизнь и сформировать родственные отношения. Фрейд, который долгое время размышлял над этим вопросом, предложил такое объяснение: вероятно, на начальном этапе отец брал всех женщин под свою опеку. Таким образом, молодым мужчинам в человеческом «стаде» женщин не оставалось. Для того чтобы положить этому конец, и получить контроль над сексуальной жизнью, сыновья объединились и убили своего отца. После того, как обладавший силой глава «стада» исчез, они запретили сексуальные отношения между близкими сородичами, чтобы организовать жизнь в «стаде». Таким образом, убийство отца стало преступлением и превратилось в фактор, побудивший к формированию общества, живущего по

ba ilişkileri üzerinden bir sınırsızlık tahayyülü olmasaydı, mülkiyetle insanın ilişkisi belirsiz, göreceli, mistik bir sonsuzluk duygusundan bağımsız olacak, bu da insanların mülk sahibi olma eğilimlerinin önünde ciddi bir engel oluşturacaktı. Cinsellik ve mülkiyet üzerine vurgu bizi tabu ve özel mülkiyet konularına götürür. Yasaklar olmasaydı cinselliği kayıt altına alan aile anlayışı gelişemezdi. Yine kolektif mülkiyetin yanında, ya da bütünüyle kendi başına özel mülkiyet olmasaydı yine onu kendi nesebi üzerinden geleceğe bırakma arzusu doğmazdı. Cinsel kısıtlama; tabu, antropolojik verilerin de bize söylediği gibi tüm toplumlarda karşılaşılan bir uygulama. Birbirinden habersiz insan topluluklarının tabu marifetiyle cinsel hayata bir düzen getirmesi ve akrabalık ilişkilerini tesis etmesi izah edilmesi gereken bir durumdur. Bu konuyu uzun süre düşünen Freud, şöyle bir açıklama getirdiğini söyler: Muhtemelen başlangıç döneminde baba tüm kadınları kendi uhdesinde topluyordu. Böylelikle insan sürüsü içinde genç erkeklere kadın kalmıyordu. Oğullar bu duruma bir son vermek ve cinsel hayatı kayıt altına almak için işbirliği yaptılar ve babalarını katlettiler. Kudret sahibinin ortadan kaybolması üzerine sürünün hayatına bir düzen getirmek amacıyla da kandaşlar arası cinsel ilişkiyi yasakladılar. Böylelikle baba katli, hem kurallı topluluğun kurucu unsuru bir suç oldu, hem de babaoğul ilişkisinin temel gerilimlerinden birisi olarak her dönem kendini gösterdi. Bu açıklama elbette bir varsayım. Başlangıçta ne olduğunu, tabunun nasıl doğduğunu bilmiyoruz. Spekülasyonlar üzerinden kabul edilebilir bir açıklamaya ulaşmaya çalışıyoruz. Ancak öteden beri insanoğlunun toplumsal hayatı için söz konusu olan güvensizlik ve güven gerilimi, macera arayışı ve emniyet altında olma talebi tabunun toplumsal düzeni, istikrarı, emniyet duygusunu sağlamak, insanların cinsel rollerini güvence altına almak için neredeyse başlangıçtan itibaren var olan bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü böyle bir tabunun olmadığı toplumu, oradaki toplumsal ilişkileri düşünmek imkânsızdır. Tabuların, sınırlamaların olmadığı yerde kimin nasıl davranacağı, hangi saiklerin belirleyici olacağı tahmin edilemez. Oysa toplumu, toplumsal ilişkileri mümkün kılan, tutumların öngörülebilir olmasıdır. Öngörülebilir tutumlar ise içgüdülerin keyfi salınımlarına değil yasaklamalar, kurallar ile bunları aşkın bir düzenliliğin istikrarına bağlı olarak şekillenirler. İnsanlar zihni olarak sonsuz bir özgürlük düşüncesine sahip olabilirler, hatta böyle bir özgürlük düşüncesi için toplumsal ilişkiler alanındaki sınırlamalar, yasaklar, kurallar teşvik edici olabilir, fakat gerçekte her var oluş, her mümkün ilişki ancak sınırlar üzerinden anlam ve kimlik kazanır.

Семья – это институт, который сопровождает человечество на протяжении всей его истории. Даже антропологические исследования племен, живших в эпоху собирательства и охоты, свидетельствуют о существовании семьи. Aile insanoğlunun tarihine eşlik eden bir kurumdur. Kabileler halinde avcılıktoplayıcılık dönemine ilişkin antropolojik araştırmalar dahi bize ailenin varlığını haber verir. GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

13


главная тема

семья-краеугольный камень общества В наше время, с развитием идеи индивидуальности, общественные отношения стали строиться на основе представлений о развитой личности. До этого местом, где формировалось самоидентификация человека, была коллективная «личность» его семьи. Социальный статус индивида определялся его происхождением. Modern zamanlarla birlikte bireylik gelişip toplumsal ilişkiler reşit bireyler üzerinden yürütülmeye başlanmasından önce, kişinin anlamlandırıldığı yer, ilgili olduğu ailenin kolektif kimliğidir. İnsanın sosyal statüsünü tayin eden “kimlerden olduğu”dur. определенным правилам, а также в одну из основных причин напряженных отношений между отцом и сыном, существовавших во все времена. Это объяснение, безусловно, является лишь предположением. Мы не знаем, что было в самом начале, как именно появились табу. Мы пытаемся найти приемлемое объяснение, основанное на умозрительных размышлениях. Тем не менее, можно сказать, человек практически с самого начала использовал табу для обеспечения общественного порядка и стабильности, для решения проблемы безопасности и доверия в общественной жизни, а также для гарантии сохранения сексуальных ролей. Общества, в котором нет табу на определенные социальные отношения, вряд ли существует. Там, где нет табу и ограничений, невозможно представить, кто и как себя поведет и какие мотивы посчитает решающими. Между тем, именно предсказуемость поведения делает возможным существование общества и общественных отношений. Предсказуемое поведение, в свою очередь, формируется не под влиянием инстинктов, а под влиянием стабильности, которая благодаря запретам и правилам подавляет эти инстинкты. В своем воображении люди могут представлять бесконечную свободу, при этом ограничения, запреты и правила общественной жизни способны даже стимулировать эти представления, однако в реальности любые возможные отношения получают смысл и значение только в условиях ограничения. Даже за конкретной идеей о свободе, за жаждой полной неограниченности стоят ограничения и запреты, без которых говорить о свободе было бы вообще невозможно.

Семейные формы Семья, несмотря на то, что ее формы менялись со временем, и в каждый исторический период между обществами имелись важные отличия, всегда была одним из краеугольных камней об-

14 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР

Hatta somut, neyle ilgili olduğu belli özgürlük düşüncesinin ötesinde genel bir sınırsızlık özleminin arkasında da yine sınırlar, yasaklamalar vardır ki, zaten onlar olmasa bir özgürlük yaklaşımı ortaya koymak da manasız hale gelecektir.

Aile formları Aile, formları tarihi seyir içinde değişse ve her dönemde topluluklar arasında kimi farklar bulunsa bile, her zaman toplumsal hayatın en temel birimlerinden birisi olmuştur. Ailenin insanlara sunduğu harita, maddi ve moral ilişkilerin niçin, nasıl kurulması gerektiğinde önemli ölçüde pay sahibi olmuştur. Hatta modern zamanlarla birlikte bireylik gelişip toplumsal ilişkiler reşit bireyler üzerinden yürütülmeye başlanmasından önce, kişinin anlamlandırıldığı yer, ilgili olduğu ailenin kolektif kimliğidir. İnsanın sosyal statüsünü tayin eden “kimlerden olduğu”dur. Kendisinin “ayrıca” kimi özelliklere sahip olması bu tanımlama biçimini değiştirecek bir önem taşımaz. Aile esaslı kolektif kimliklere dayalı genellemelerle yürüyen hayatın içinde, kişiye düşen de yine şahsi çabalarıyla aile kimliğini tahkim etmek, onun üzerinden kendi şartlarını değiştirmeye çalışmaktır. Bu durum modernleşmeyle birlikte önemli ölçüde değişmiş olmakla birlikte hala ailelerin, buna dayalı anlamlandırmaların, hayata katılma biçimlerinin egemen olduğunu söyleyebiliriz. Hatta gazetelerdeki cemiyet haberlerine bakacak olursak toplumların krema tabakasını oluşturan elitler bakımından bu aile meselesinin çok daha baskın ve belirleyici olduğunu söyleyebiliriz. Bunun arkasında da önemli ölçüde aile isminin getirdiği statü, onunla tanınma, kişisel hikâyelerin onunla anlamlandırılması vardır. Buradan hareketle aile ile mülkiyet ve iktidar arasındaki derin bağlar düşünülebilir. Ailenin varlığı, ilişki biçimleri her konunun, temanın olduğu gibi tarihe tabidir. Bunun durumun söylediği, zaman içinde ailenin anlamı, ilişkilerin mahiyeti, bağların niteliği hakkında değişmelerin yaşandığıdır. Antropologlara göre ilk topluluklarda kabileler kadınları ve erkekleri ikiye bölüyorlar, sonra onları kendi içinde ve doğrusal olarak akraba, çaprazlar için ise cinsel ilişki kurulabilir olarak tanımlıyorlardı. Eski Yunan, Roma, Orta Asya topluluklarındaki aileleri biliyoruz. Kadının ve erkeğin yeri, üretim ilişkilerindeki konumları, otorite ve iktidar kullanmadaki durumları bakımından birbirlerinden ayrılmaktaydılar. Çok genel manada söyleyecek olursak, Orta Asya topluluklarında bir ölçüde göçebe hayatının da getirdiği bir zorunluluk olarak kadın ve erkek, hayatın tüm zorluklarını birlikte göğüslemenin getirdiği bir eşitlik durumuna daha yakın şeklide aileleri kurarlarken, Roma’da, hukuken de belirtildiği gibi babanın eşsiz bir


dosya

toplumun temel taşı: aile

щественной жизни. Модель отношений, которую семья предлагает людям, показывает, для чего и как следует строить материальные и моральные отношения. В наше время, с развитием идеи индивидуальности, общественные отношения стали строиться на основе представлений о развитой личности. До этого местом, где формировалось самоидентификация человека, была коллективная «личность» его семьи. Социальный статус индивида определялся его происхождением. И то, что он обладал некоторыми «другими» особенностями, не имело особого значения для изменения этого отношения. В жизни, которая полна представлений, связанных с коллективной «личностью» семьи, человек должен был собственными усилиями осознавать понятие семьи, пытаться изменять заданные от рождения условия жизни. Несмотря на то, что со временем ситуация значительно изменилась, мы можем констатировать, что семьи, опирающиеся на прежнее толкование и форму существования, все еще преобладают. Читая газеты, мы видим, что для элиты – «сливок общества» - вопрос происхождения все еще является доминирующим, решающим фактором. Важен статус, который дает семья.

konumu vardır. Ortaçağ Avrupa’sında ve İslam dünyasında da keza aile kurumları birbirlerinden farklılık arz ederler. İslam dünyasında kadın ve erkeğin ilişkileri, toplumsal yerleri önemli ölçüde kutsalın konusu olarak görülmüştür. Ortaçağ Avrupa’sında ise Kilisenin eşsiz kudreti ve denetimi söz konusudur. Hıristiyanlıkta kutsal yolunda ilerleme ile ailenin, evliliğin ima ettiği cinsellik arasında çelişki vardır. İnsanın saf şekilde kutsala yönelmesinde cinsellik önemli bir engeldir. Bu yüzden kendilerini zühd ve riyazat ehli olarak yetiştirmeye çalışan din adamları için evlilik yasaktır. Böyle bir yaklaşımı İslam dünyasında göremeyiz. Aksine insanların haramdan kaçınabilmeleri, gayri meşru cinsel ilişki kurmamaları için evlilik tavsiye edilmekte, evlilik yaşı erkene alınmaktadır. Hem evlilik içi ilişkileri hem de bağların mahiyetini önemli ölçüde tayin eden unsurlardan birisi de toplumsal ve ekonomik şartlar olmuştur. Bunları birer kültür unsuru, insanın doğasıyla bağlantısız sonradan öğrenilmiş kategoriler olarak görebilir miyiz? Bu kolay değildir. İnsan, kültürü üretmeye başladığı andan itibaren doğasından kopmuştur, bu doğru, ancak doğasını büsbütün unutması, kendisini bütünüyle kültürel bir varlık olarak inşa etme-

GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

15


главная тема

семья-краеугольный камень общества В последнее время во многих странах мира большая семья стала сдавать свои позиции переходной форме семьи, а та в свою очередь – нуклеарной семье. Теперь различные социальные ниши, общественные отношения, тенденции производства и потребления стали организовывать ся, опираясь на семью, состоящую из отца, матери и детей.

16 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР

Между семьей и собственностью, семьей и властью имеется глубокая связь.

Существование семьи Существование семьи и форма семейных отношений, так же, как и любое другое явление, находятся в процессе исторического развития. Со временем понятие семьи, суть отношений, характеристика связей претерпевают изменения. В первобытных обществах племена делились на мужчин и женщин. Те из них, кто был напрямую связан, считались родственниками, а те, кто не имел прямой связи, могли вступать в сексуальные отношения между собой. Мы знаем семьи, которые существовали в древнегреческом, римском и среднеазиатском обществах. Место мужчины и женщины, их положение в воспроизводстве потомства, а также с точки зрения авторитета и власти, различались. В среднеазиатском обществе, где был распространен кочевой образ жизни, в связи с чем мужчина и женщина неизбежно разделяли все бытовые трудности, это привело к образованию семей, в которых отношения были близки к равноправным; а в Риме исключительное (не имеющее себе равных) положение отца было закреплено законодательно. В средневековой Европе и исламском мире институты семьи также отличались друг от друга. В исламском мире отношения между мужчиной и женщиной, их место в обществе свято чтились, в то время как в средневековой Европе речь шла о беспрецедентной власти и контроле церкви. В католичестве между продвижением по пути благочестия и сексуальными отношениями, которые предполагает семья и брак, существует противоречие. Сексуальные отношения являются препятствием на пути человека к чистоте и благочестию. По этой причине для католических священнослужителей, которые стремятся к аскетизму и воздержанию, брак запрещен. В исламском мире подобного отношения нет. Наоборот, для того, чтобы человек мог воздерживаться от греха и не вступал в незаконные половые отношения, ему рекомендуется вступать в официальный брак, а возрастной порог для вступления в брак снижен. Одним из факторов, в значительной степени определяющих суть отношений в браке, являются социальные и экономические условия. Можем ли мы рассматривать их в качестве элементов культуры или категорий, которые являются приобретенными и не имеют отношения к природе человека? С того момента, как человек начал создавать культуру, он оторвался от своей природы, однако полностью забыть свою природу, сотворив из себя существо исключительно культурное, невозможно. Таким образом, наша культура, наши понятия и навыки определенным образом связаны с природой человека; невозможно себе представить, чтобы особенности, понятия и

si imkânsızdır. Bizim kültür dediğimiz anlayışlar, pratikler de bir şekilde insanın doğasıyla bağlantılıdır. Çünkü doğa durumuna ters düşen, onunla uzlaşmaz özellikler taşıyan anlayışların ve pratiklerin insanın hayatına girebilmesi, toplumsal olarak kabul görmesi düşünülemez. Mesela mülkiyet ve çıkar kavramlarını ele alalım. Kolektif mülkiyeti esas alan dünya görüşleri insanın kişisel mülkiyet eğilimini bir kültür unsuru olarak görürler, onu ilga ederek kolektif mülkiyet temelinde yeni bir toplumsal yapının kurulabileceğini ifade ederler. Bu fikirler siyaset pratiğinde doğrulanmadı. Bu yaklaşımla bağlantılı Sovyet deneyimi ekonomik olarak çökerken bunu kolektif mülkiyetle derin bağları olan bir gelişme şeklinde değerlendirenler az değildi. Avcılık toplayıcılık döneminin zorunlu şartları esasında kolektif mülkiyetin uygulanması ile kişisel yaşamlara izin veren modern zamanlarda bunu zorlamanın anlamı birbirinden çok farklıdır. İkincisinde, kolektif mülkiyet herkesin değil hiç kimsenin şeklinde bir anlam taşımakta ve insanlar mülkiyet nesneleriyle bağlar kuramamaktadırlar. Öte yandan kapitalizmin kutsal metinlerinden kabul edilen Adam Smith’in Milletlerin Zenginliği kitabı, tıpkı daha önce T. Hobbes’un siyaset, Comte’un


dosya

toplumun temel taşı: aile

навыки, которые противоречат его природе и не согласуются с ней, могли бы стать частью нашей жизни и быть приняты обществом. Для примера рассмотрим понятия собственности и выгоды. Видение мира, ориентирующееся на коллективную собственность, рассматривало стремление к индивидуальной собственности лишь в качестве культурной особенности человека и утверждало, что можно создать общественную структуру, в основе которой будет лежать коллективная собственность. Однако эта идея не оправдала себя в политической практике. Немало исследователей объясняют экономический крах Советского Союза, построенного на этой модели, тем, что его экономика была построена на коллективной собственности. Представления о коллективной собственности в период, когда люди жили охотой и собирательством, и сегодня, когда люди имеют возможность жить индивидуально, но их принуждают к коллективному владению, различаются. Во втором случае, понятие коллективной собственности означает, что собственность не принадлежит никому, и у людей не формируется связь с объектами собственности.

toplumsallık için yaptığı gibi, ekonominin keyfi ve spekülatif olmayan zorunlu kurallarını aramaktaydı. Kendisi bir ahlak profesörü olan Smith, sonunda bu ahlaki tutumu, ilk bakışta bize tamamen ters gelecek şekilde insanın bencilce kendi çıkarlarını arama duygusunda buldu. Herkesin kendi çıkarının peşine düştüğü bir toplumda ekonomik manada ortak iyinin elde edileceğini söyledi. Bu teorik yaklaşım da sıfır hata ile doğrulanmış değil elbette. Fakat modern zamanların kaotik dünyasında serbest piyasanın düzenleyici gizli eli kudretli bir el haline getirmesi, tüm eleştirilere ve alternatif yaklaşımlara rağmen serbest piyasanın hâkim ekonomik yaklaşım olması bize şunu hatırlatır: Gizli ele hayat veren çıkar yaklaşımı insanın doğasıyla bağlantılı olabilir mi? Şüphesiz böyle bir bağlantı olmasaydı, bütünüyle kültürel ve bundan dolayı da etkilenmeye son derece açık bu kategorinin bu kadar başarılı olması beklenemezdi. Yakın dönemde dünyanın birçok yerinde geniş aile yerini geçiş halindeki aileye o da çekirdek aileye bırakmaya başladı. Artık mekânlar, toplumsal ilişkiler, üretim ve tüketim eğilimleri anne baba ve çocuklardan müteşekkil aileler esas alınarak düzenleniyor. Aile ile insanın doğası arasında bir bağ kurabiliriz fakat herhangi bir aile formuyla insan doğası arasında bağ iddia etmek tarihi inkâr etmek olacaktır. Nitekim ailenin yaşadığı değişim de buna işaret eder. Dolayısıyla her aile biçimine ilişkin yüklü eleştiriler gündeme gelmekte, onun da yerini bir başka aileye bırakabileceğine dair yorumlar yapılmaktadır. Hatta bazen yorumdan öte Kapitalist topluma alternatif toplum biçimlerini tahayyül edenler, 68 gençliğinin yaptığı gibi, çekirdek aileye savaş açmakta ve serbest, iradi ilişki üzerine kadın erkek bağlarının kurulabileceği yolundaki iddialarını kanıtlamak için deneylere girişmektedirler. Konuyla ilgilenenler hemen kır ve şehir komünlerini hatırlayacaklardır. Ancak fikir düzeyinde bağlılarına cazip gelen, serbestliğin özgürleştirici eğilimlerini düşünce olarak benimsemeye hemen hazır olanlar, işin pratiğini de aynı heyecanla karşılamamışlardır. Serbestlik ve özgürlük kavramları unutulmamalıdır ki iki taraflı değerlerdir. Sadece siz değil ötekiler de aynı şekilde özgür olacaklar ve diledikleri gibi ilişkileri tayin edeceklerdir. Kişinin kendi seçebilme kapasitesi kadar bunun aynı zamanda diğeri tarafından seçilme ya da reddedilme kapasitesi olduğunu dikkate alması gerekir. Mesele sadece bundan da ibaret değildir. Özgürlüğe ve serbestliğe devamlı vurgu yapılan bir toplumsal bağlamda ilişkilerin potansiyel tehditler dolayısıyla her an dağılabileceği gibi yıkıcı bir etki altında yaşanması, bizatihi ilişkilerin mahiyetini dönüştürücü bir etki doğurmaktadır. Daha baştan başka türlü de olabileceğine dair beklenti, düşünce, projeksiyon, ilişkilerin kökleş-

Yakın dönemde dünyanın birçok yerinde geniş aile yerini geçiş halindeki aileye o da çekirdek aileye bırakmaya başladı. Artık mekânlar, toplumsal ilişkiler, üretim ve tüketim eğilimleri anne baba ve çocuklardan müteşekkil aileler esas alınarak düzenleniyor. GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

17


главная тема

семья-краеугольный камень общества С другой стороны, в «Исследовании о природе и причинах богатства народов», которая считается одной из священных книг капитализма, Адам Смит, точно так же как ранее Т. Гоббс для политики, а Комте для обществоведения, пытался отыскать дух экономики и ее обязательные правила. Адам Смит, который сам был профессором философии этики, нашел, в конце концов, некую нравственность в эгоистичном поиске человеком собственной выгоды, что на первый взгляд кажется нам неприемлемым. Он указал на то, что общество, в котором каждый преследует свои собственные интересы, с экономической точки зрения обретает общее «благо». Этот теоретический подход, естественно, не мог оказаться абсолютно верным. Однако сегодня в нашем хаотичном мире, где свободный рынок, несмотря на всю критику и альтернативные подходы, превратился в скрытую регулирующую силу, существование экономического подхода, в котором доминирует свободный рынок, напоминает нам о связи этого подхода, основанного на собственной выгоде, с природой человека. Несомненно, если бы этой связи не было, то категория, обусловленная исключительно культурно, а потому открытая любому воздействию, не смогла бы иметь подобный успех. В последнее время во многих странах мира большая семья стала сдавать свои позиции переходной форме семьи, а та в свою очередь – нуклеарной семье. Теперь различные социальные ниши, общественные отношения, тенденции производства и потребления стали организовываться, опираясь на семью, состоящую из отца, матери и детей. Между семьей и природой человека можно установить связь, однако утверждение о существовании связи между одной какой-либо формой семьи и природой человека будет являться отрицанием истории. И изменения, которые пережила семья, действительно, указывают на это. В связи с этим любая форма семьи вызывает критику, а также утверждение, что ее место может быть занято другой формой. Иногда дело не ограничивается словами. Так, молодежь 68-го года, стремясь найти альтернативу капиталистическому обществу, объявила войну нуклеарной семье и попыталась на практике воплотить идеи о том, что между

Рассматривая жизнь в мегаполисе, мы сталкиваемся с вопросом: «Сохранятся ли в будущем пары и их дети, живущие под одной крышей ? Metropol hayatına baktığımızda karşımıza şu soru çıkıyor: Gelecekte hala aynı çatı altında yaşayan çiftler ve onların çocuklar olacak mı?

18 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР

mesini, en azından bir ölçüde “başka türlü olamayacağı” şeklindeki düşünceyle tahkim edilmesini önlemektedir.

Modern aile: Zaman ve mekan Modern zamanlarda ailenin varlığı ile metropol hayatının imkanları arasında sanki bir çelişki varmış gibi düşünülmektedir. İddia şudur: Kabile hayatından bu yana kadın ve erkeğin birlikte yaşamasını garanti eden ve onun sürekliliğini sağlayan en temel unsurlardan birisi, hayatı daha katlanılır kılacak ve aynı zamanda verimli yaşanacak şekilde iş bölümüne dayalı düzenleme olmuştur. Kabilelerde kadın sepetle erkek yay ile, sonraki dönemlerde kadın hane içi uğraşlarla erkek dışarıyla, ekonomik kazançla ilişkili olmuşlardır. Sınırları belli ve pek az ihlal ile karşılaşılan bu durum eşleri birbirine muhtaç hale getirmekte adeta iki kişiyi tek bir tekemmül etmiş hayatın unsurları haline getirmektedir. Oysa modern zamanlarla birlikte kadının ekonomik uğraşların içine girmesi, haneden dışarıya çıkması, kamusal hayata katılması, kadın erkek eşitliği tıpkı giyside olduğu gibi toplumsal hayatın alanlarında da uniseks bir durum ortaya çıkarmıştır. Artık erkek her ne yapıyorsa kadın da aynısını yapabilmekte, bilinen şekliyle iş bölümü ortadan kalkmış bulunmaktadır. Öte yandan modern teknoloji sunduğu imkânlar ile hayatın tek başına yaşanmasını mümkün hale getirmiştir. Bir insan hem teknolojik ürünleri kullanarak o bilinen kadın erkek işbölümünü aşar şekilde kendi hayatını sürdürebilir hem de ekonomik örgütlenmelerin, ayrıntılı iş kollarının ortaya çıkmasının bir sonucu olarak bu hizmetleri piyasadan satın alabilir. Bu durumda, iki insanın birlikteliğiyle birlikte, bir yandan duygusal dayanışma, hayatın zorluklarına karşı ortaklık oluşturma gibi kabul edilebilir hususlar ortaya çıksa da diğer yandan gerilimler, çatışmalar, anlaşmazlıklar bedeli ödenmesi gereken insani haller olarak aile fertlerinin karşısına çıkmaktadır. Artık bu bedeli ödemek istemeyen insanların imkânları vardır ve tercihlerini bu istikamette yapabileceklerdir. Nitekim son dönemlerde dünyanın her yerinde boşanmalar artmış, evlilik oranları düşmüş, yalnız yaşayan insanların sayısında bir artış gözlemlenmiştir. New York Manhatten’da en gözde evler, insanların tek başına yaşadıkları stüdyo tipi dairelerdir. Her ne kadar boşanmaların artışında ortalama ömür süresinin uzaması, evliliğin zorunlu şekilde sürdürülmesi gerektiğine dair kutsal seslenmelerin etkisini yitirmesi gibi gerekçeler ortaya konsa da, kimilerine göre temel belirleyen, zeminini bulduğunda tek başına yaşama dürtülerini hayata geçirmek isteyen insanoğlunun doğasıdır. Nitekim bazı feminist yaklaşımlarda ailenin esasta kadın ile çocuklar arasında


dosya

toplumun temel taşı: aile

мужчиной и женщиной могут быть установлены свободные отношения. Те, кто знаком с этой темой, сразу же вспомнят сельские и городские коммуны. Однако молодые люди, которым понравилась эта идея, готовые принять свободные отношения, на практике с тем же энтузиазмом эту идею не поддержали. Не следует забывать, что свобода и независимость распространяются на всех. Не только вы, но и другие будут так же независимы, и будут определять свои отношения по своему желанию. Не только вы выбираете, но и другие люди также имеют право на выбор и отказ. И дело на этом не заканчивается. Общество, где постоянно делается акцент на свободе и независимости отношений, где отношения постоянно находятся под угрозой и каждый миг могут распасться, фактически преобразует сущность отношений. Уже в самом начале установления взаимных отношений мысли о том, что все «может быть и по-другому», не позволяют отношениям пустить корни и хоть немного закрепиться в рамках другой идеи – идеи о том, что «по-другому быть не может».

bir birliktelik olduğu, doğallığın bu olduğu, fakat aile marifetiyle “hep dışarı kaçmak isteyen erkeğin” zapt u rapt altına alındığı söylenir. Öyle anlaşılıyor ki kimi modernistler bu kaçma eğilimini sadece erkekle sınırlandırmıyorlar. Kadını ailenin uzantısı olarak gören anlayışları reddedecek şekilde, E. Badinter’in o kitabının başlığında olduğu gibi “Ben, annen” diyerek oradaki benliğe, kadının kişisel varlığına vurgu yapan yaklaşım, böylelikle ailenin ötesinde bir kadın varlığının altını çizerken, onu kayıtlardan özgürleştiren bir potansiyelin de ipuçlarını ortaya koymakta değil midir? Metropol hayatına baktığımızda karşımıza şu soru çıkıyor: Gelecekte hala aynı çatı altında yaşayan çiftler ve onların çocuklar olacak mı? Hayatın ümit ve korku arasında yaşanması gibi, en temel toplumsal birim olan ailede de birlikte yaşamaya ya da ayrılmaya yönelik gerilim her daim varlığını sürdürecektir. Bu gerilimin geçtiği çizgiyi modern hayatın imkânları ve anlayışları bir ölçüde kadını ve erkeği birbirinden ayıran bir yere doğru yaklaşabilir, ancak bu iki temel varlığın birbirinden yalıtılmış hayatlara dönecekleri, ilişkilerini sadece keyfi ve zevk esaslı bir şekilde kuracakları yaklaşımı bana makul gelmiyor. Böylesine dünyevileşmiş, tüm insani hikayeyi tene indirgeyen, ötesine ilişkin hiçbir derinlik içermeyen yaklaşımın pratiği, anlamın, derinliğin, karışmanın, iç içe geçmenin tarih boyunca peşinde olmuş insanın hikayesiyle uyuşmuyor. Bunu deneyenler olabilir, bu şekilde yaşamayı cazip bulanlar, (başka türlü yaşadıkları halde) bulunabilir ancak kadın ve erkeğin birlikte aynı çatı altında çocuklarıyla birlikte yaşamaları şeklindeki toplumsal form, tüm meydan okumalara, karşı fikirlere rağmen varlığını sürdürecek görünüyor. Çünkü kadın ve erkek arasındaki ilişkiyi sadece çıkara, işbölümüne, karşılıklı maddi rollere dayalı olarak göremeyiz. Böyle görmememiz gerektiğinin en önemli kanıtı, insanlığın kadın erkek ilişkisine dair oluşturduğu çok güçlü ve etkileyici repertuardır. Maddi rollere indirgenmiş bir ilişkinin aşktan, duyarlılıktan, karşılıklı birbirini anlamaktan, birbirine nüfuz etmekten uzak, böyle dertleri olmayan bir ilişki olacağı muhakkaktır. Eğer bir gün insanoğlu tüm tarihini yok sayacak, bambaşka bir insan olarak bundan sonraki hayatına devam edecek tarzda bir devrimin içinde yer alırsa bu türden bir gelişme yaşanabilir. Ancak zikrettiğimiz geçmiş unutmayalım ki sadece kültürel değil aynı zamanda insanın doğasıyla bağlantılı bir geçmiş olarak, insanın bugünden sonraki hayatını da güçlü ve etkileyici bir şekilde takip edecektir. Nitekim kültür devrimi iddiasıyla bambaşka toplumlar kurmak isteyen ütopik fikirler nasıl hayata taşınamadıysa aile meselesinde de tarihi nakzedecek ütopik yaklaşımlar kendisine gerçek bir karşılık bulamayacaktır. 

GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

19


главная тема

семья-краеугольный камень общества Современная семья: Время и место Сейчас говорят, что между существованием семьи и возможностями жизни в мегаполисе есть противоречие. Утверждение заключается в следующем: начиная с жизни в племени и до сегодняшнего дня одним из основных факторов, гарантирующих совместное проживание мужчины и женщины и обуславливающих продолжительность этого проживания, являлось разделение труда между ними, которое позволяло им жить более –менее сносно и одновременно с этим продуктивно. Между мужчиной и женщиной сложились отношения, основанные на экономической выгоде. Так, в период существования племен, женщина занималась собирательством, а мужчина охотился, в последующие исторические периоды женщина выполняла работу по дому, а мужчина занимался делами вне дома. В этой ситуации, границы которой очевидны и которые редко нарушались, супруги нуждались друг в друге и становились двумя элементами, представляющими единое целое. Однако в наше время женщина начала заниматься экономической деятельностью, она «вышла из дома», стала участвовать в общественной жизни. Тенденция к равенству проявилась даже в одежде (унисекс), проявилась она и в различных сферах общественной жизни. Теперь то, что делает мужчина, может делать и женщина, и разделение труда, которое существовало ранее, исчезло. С другой стороны, современные технологии сделали возможным существование в одиночку. Используя технологические достижения, человек больше не нуждается в разделении труда между мужчиной и женщиной, а может жить самостоятельно, приобретая на рынке необходимые ему услуги, предоставляемые современной индустрией. Несмотря на то, что совместная жизнь, с одной стороны, дает людям такие преимущества, как эмоциональная поддержка, совместное противостояние жизненным трудностям, с другой - члены семьи расплачиваются за это напряженностью, конфликтами и разногласиями. Теперь у людей, которые не хотят платить такую цену, есть другие возможности. В последнее время во всех странах мира наблюдается рост числа разводов, снижение количества заключаемых браков, увеличение числа одиноких людей. Самыми популярными домами на Манхэттене в Нью-Йорке стали квартиры-студии, в которых обычно обитают одиночки. Некоторые сегодня считают, что стремление при благоприятных обстоятельствах жить в одиночку лежит в природе человека. Действительно, согласно феминистским воззрениям в основе семьи лежит единство между матерью и детьми, которое является естественным, но в семье можно также дисциплинировать мужчину, кото-

20 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР

рый «постоянно стремится убежать». По мнению некоторых модернистов, это стремление «убежать» характерно не только для мужчин. Отрицая представления о женщине, как о приложении к семье, Э. Бадинтер пишет в книге: «Я, твоя мать», делая тем самым акцент на «я», на индивидуальности женщины, подчеркивая, таким образом, существование женщины вне семьи, указывая на потенциал, делающий ее свободной. Рассматривая жизнь в мегаполисе, мы сталкиваемся с вопросом: «Сохранятся ли в будущем пары и их дети, живущие под одной крышей?» Точно так же, как в жизни всегда есть место надежде и страхам, в семье, являющейся одним из краеугольных камней общества, неизменно будут существовать тенденции к единению и разделению. В некоторой степени верно и то, что возможности и представления современной жизни разделяют мужчину и женщину. Однако возвращение их к отдельной друг от друга жизни и формирование между ними отношений, основанных лишь на удовольствии и наслаждении, на мой взгляд, не кажется разумным. Такой подход - абсолютно мирской, сводящий все человеческие отношения к физическим отношениям, не содержащим глубины, связанной с потусторонним миром - не согласуется с историей человечества, которое постоянно стремилось к взаимодействию, сближению, постижению смыслов. Кто-то может попробовать жить таким образом, можно найти и тех, кому такая жизни кажется привлекательной (несмотря на то, что они живут по-другому), однако та форма семьи, в которой мужчина и женщина живут под одной крышей вместе со своими детьми, несмотря на все брошенные ей вызовы и противоположные мнения, останется существовать, потому что отношения между мужчиной и женщиной не основываются только на взаимной выгоде, разделении труда и определенных финансовых ролях. Доказательством этого служит огромное разнообразие во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Отношения, сведенные лишь к финансовым ролям, далеки от любви, нежности, взаимопонимания и взаимоуважения, а даже от стремления к ним. Если однажды человек полностью откажется от собственной истории и захочет продолжить свою жизнь в качестве абсолютно другого существа, такого рода изменения возможны. Однако прошлое, связанное не только с культурой, но и с природой человека, будет неизменно оказывать сильное влияние и на будущую жизнь. Точно так же, как оказалось невозможным перенести в реальную жизнь утопические идеи, пропагандирующие культурную революцию и создание абсолютно другого общества, так и в отношении семьи утопические подходы, противоречащие истории, не найдут реального отклика. 


главная тема

семья-краеугольный камень общества

Семья, брак, дети Aile, evlilik, çocuk 22 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР


dosya

toplumun temel taşı: aile Галина И. Климантова

Galina І. Klimantova

Доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой семейной и гендерной политики, Российского государственного социального университета

Rusya Devlet Sosyoloji Üniversitesi, Aile ve Sosyo-Biyoloji Politikası Kürsüsü Başkam

Г

20.

лобальные преобразования, произошедшие в конце XX века, коснулись не только экономики и политики, государственного устройства и социальной структуры, но и института семьи. В этой сфере мир сталкивается с беспрецедентными по своим масштабам изменениями, произошедшими на протяжении жизни всего лишь одного поколения. Перечислим самые важные тенденции. Во-первых, во всем мире произошло значительное увеличение среднего возраста вступления в брак и, как следствие, мужчины и женщины проводят всё более значительную часть своей жизни одинокими. В большинстве стран увеличилась распространенность разводов. Вместе с тем, расширилось применение методов планирования семьи, что особенно отчетливо проявляется в развивающихся странах. Значительно сократился среднемировой уровень рождаемости, так что в некоторых странах с большим народонаселением в начале XXI был зарегестрирован самый низкий уровень рождаемости за всю документированную историю. Вместе с тем, общемировое снижение рождаемости сопровождалось крупными изменениями в возрасте деторождения. В половине всех развивающихся стран наблюдается снижение среднего возраста матери, в то время как в развитых странах главной тенденцией стало увеличениє среднего возраста матерей из-за откладывания рождения ребёнка. В среднем, возраст женщин при рождении первого ребенка в группе развитых стран составляет 26,4 года, в группе развивающихся стран - 22,1 года. Ещё одна важная тенденция - значительное изменение доли бездетных женщин в возрасте 45^49 лет. Показатели бездетности, в целом, сократились. Хотя высокие уровни бездетности (более 10 процентов) были зарегистрированы в Канаде, Румынии, Франции и некоторых других странах. Необходимо отметить существенные изменения во взглядах и действиях правительств в отношении уровней рождаемости и тенденций в области семьи и брака. По данным доклада ООН о рождаемости в мире к началу XXI века доля стран, правительства которых сообщили, что они не принимали никаких мер для изменения уровня рождаемости, сократилась с 52 до 32 процентов. Существенно изменилось и отношение правительств к уровню рождаемости. К началу нового века 45 процентов стран хотели снизить уровень рождаемости. При этом доля правительств

yüzyılın sonunda ortaya çıkan küresel değişiklik sadece ekonomi ve politikayı değil devlet kurumlarını, sosyal yapıyı ve de aile mü-

essesesini etkilemiştir. Bu değişiklikleri şöyle sıralayabiliriz: Birincisi orta yaş evlilikler tüm dünyada hissedilir şekilde arttı. Yapılan araştırmalara göre, kadın ve erkeklerin hayatlarının büyük bir bölümünü yalnız olarak geçirdikleri ortaya çıktı. Birçok ülkede boşanma oranı yükseldi. Bununla birlikte aile planlaması uygulamaları da arttı. Doğum oranlarında hissedilir derecede düşüşler yaşanmaya başlamış hatta 21. yüzyıl başlarında bazı ülkelerde tarihlerinin en düşük doğum oranları gerçekleşmiştir. Doğum oranlarının düşmesine paralel olarak çocuk doğurma yaşlarında da büyük değişiklikler yaşandı. Gelişmiş ülkelerdeki orta yaş anne sayısında bir artış söz konusu olmuş buna paralel olarak da orta yaş doğum yapan ve çocuk sahibi anne sayısı artmıştır. Gelişmiş ülkeler grubunda ilk defa doğum yapan orta yaş kadınların oranı, yılda % 26,4 gelişmekte olan ülkeler grubunda ise yılda % 22,1 oranındadır. Bir önemli olay da 45 - 49 yaş aralığındaki çocuksuz aileler oranındaki değişimdir. Göstergelere göre dünya genelinde çocuksuzluk oranında ciddi bir azalma söz konusudur. Buna rağmen Kanada, Romanya, Fransa ve diğer bazı ülkelerde çocuksuz aileler oranında % 10’luk bir artış vardır. Dünya genelinde resmi makamların aile müessesine bakışında olumlu yönde değişmeler olduğu gözlenmektedir. BM raporu verilerine göre 21. yüzyılda doğum kontrolü konusunda hiçbir önlem almayan devlet sayısında bir ilerleme kaydedilerek % 52 oranından % 32 oranına varan bir düşüş yaşandı. Doğum kontrolünde ülkelerin resmi kurumlarının yaptıkları çalışmaların büyük katkıları oldu. Doğum oranlarını artırmak isteyen ülke sayısında 2003 yılında % 9’dan % 13 oranında -gelişmiş ülkelerin lehine- bir artış sağlandı.

Rusya’da aile, evlilik ve çocuk kavramları Rus halkının eskiden beri süre gelen tercihi erken evliliktir. Evliliğe adım atan kızların yaş ortalamaları, 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyılda hemen hemen aynı olup, 22 ve 23 civarında seyretmiştir. Rusya da 25 yaşını doldurmuş ve hala evlenmemiş genç kızlar “yaşlı” olarak addedilir. Fakat Batı ülkelerinde evlilik yaş ortalaması sınırı 25’i aşmış ve bu oran 26,1’e kadar yükselmiştir.

Исторически традиционной моделью в России были ранние браки. В России незамужняя женщина старше 25 лет считалась «старой девой». Rus halkının eskiden beri süre gelen tercihi erken evliliktir. Rusya da 25 yaşını doldurmuş ve hala evlenmemiş genç kızlar “yaşlı” olarak addedilir. GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

23


главная тема

семья-краеугольный камень общества

развивающихся стран, желающих снизить уровень рождаемости, еще выше и составляет 58 процентов. С этой целью правительства поддерживали программы планирования семьи. Количество стран, желающих повысить уровень рождаемости, возросла за четверть века с 9 процентов до 13 процентов к 2003 году, и это преимущественно развитые страны.

ЧТО в России? Исторически традиционной моделью в России были ранние браки. Средний возраст девушек при вступлении в брак в 90-х годах прошлого и позапрошлого веков примерно одинаков -22-23 года. В России незамужняя женщина старше 25 лет считалась «старой девой». Однако в западных странах, средний возраст вступления в брак превышает 25-летний рубеж и, в целом, в группе развитых стран этот показатель составляет 26,1 года. Почти не претерпела изменений доля мужчин и женщин в возрасте до 50 лет, которые никогда не состояли в браке, как и сто лет назад, она составляет 4-5%. Этот показатель в мировом масштабе тоже за четверть века оставался ста-

24 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР

50 yaşına kadar hiç evlenmemiş kadın ve erkek oranı ise geçen yüzyıl ile aynı oranda seyrederek % 11’de kalmış, bir değişme göstermemiştir. Bu oran, Rusya’da dünya standartlarının altında kalmaktadır. Rusya’da damatlar gelinlerden ortalama iki yaş büyüktürler. Bu oran, 2. Dünya Savaşı sırasında birçok erkeğin cephede ölmesi sonucu değişmiştir. Bu iki yaş farkı şimdilerde de devam etmekte ve istatistikî veriler bunu doğrulamaktadır. Rusya’daki ilk kez doğum yapma oranlarında veriler bunu 18 ve 19 yaş olarak göstermektedir. Doğum oranlarında yaşanan düşüş aynı zamanda evliliklerdeki değişkenliğin de bir göstergesidir. Rusya genelinde evlilik dışı doğan çocukların doğumu üzerine yapılan araştırmalarda bu oran 15 yıl önce % 14 civarındayken şimdi ise % 27 ve % 28’e kadar yükseldiği tespit edilmiştir. Bu oran şimdilerde İskandinav ülkelerinde % 50, Fransa ve İngiltere’de ise % 40 civarında olduğu gözlenmektedir. Millî ve dinî geleneklere bağlı ülkelerde bu sayının önemli derecede az olduğu gözlenmektedir. Yapılan çalışmalar evlilik dışı doğan çocukların sayısının düşürülmesini hedeflemektedir. Buna bağlı olarak da Avrupalı devletlerde eskiye dönüş yaşanmaktadır.


dosya

toplumun temel taşı: aile бильным. Однако он был значительно более высоким, чем в России и составлял около 11%. При этом в России жених в среднем старше невесты на два года. Это соотношение нарушалось лишь в послевоенные годы, когда с фронтов не вернулось много мужчин. И сейчас разница в два года в России по-прежнему является среднестатистической, и практика показала, что она идеальна. Браки между разновозрастными людьми встречаются реже, вероятно, потому, что они разваливаются чаще. Если говорить о статистике первородящих, то сегодня значительное количество родов приходится на матерей в возрасте 18-19 лет. Всего россиянки до 20 лет рожают 13-14% всех детей, а в странах Западной Европы этот показатель составляет 2-8%. Россия, осуществив так называемый демографический переход - снижение уровня рождаемости - переживает “второй демографический переход», или изменение брачного поведения. Различные виды незарегистрированных союзов - это новые, социально-признанные и становящиеся массовыми формы брачного поведения. Сейчас в России из 34 миллионов пар 4 миллиона - в незарегистрированном браке. Поэтому сейчас в стране наблюдается рост доли внебрачных детей. Сейчас она составляет уже порядка 27—28 процентов. Еще 15 лет назад, их было в два раза меньше. В то же время, в скандинавских странах 50 процентов и более детей рождаются вне брака, во Франции и Великобритании — под 40 процентов. Хотя в странах, где еще сильны национальные и религиозные традиции доля внебрачных детей значительно меньше. Однако в мире проявляется тенденция к росту их числа. Видимо, ситуация, когда традиционный брак был единственно допустимой формой совместной жизни, в странах Европы уходит в прошлое.

А что дальше? Можно ли сказать, что это свидетельствует о кризисе семейных отношений? Ответ на этот вопрос, несомненно, требует глубокого анализа. Пока ни социологи, ни демографы не дают однозначного ответа, но ясно одно - налицо падение ценности брака, регистрируемого государством. Налицо и более общая проблема-демографический кризис во многих странах мира, и особенно Европы. В 2005 году Фондом «Наследие» по заказу американской администрации были разработаны следующие принципы, нацеленные на защиту института семьи: государственная политика должна защищать, развивать и поддерживать брак как законный союз одного мужчины и одной женщины, государственная политика долж-

на продолжать поддерживать традиционную полную семью как основную ячейку нашего общества. Кроме того, законы и нормативы, разработанные демократическими институтами для защиты и продвижения ценностной семейной жизни, по мнению американских специалистов, должны основываться на научных данных и социологических исследованиях. Необходимо развивать существующие методы восстановления брака, устранить все имеющиеся препятствия к браку в нормативах по социальному обеспечению семей. Важно также проводить исследования на уровне правительственных исследовательских центров, которые могли бы предоставлять законодателям достоверную информацию для решения важных социальных вопросов. Необходимо помнить, что семья по-прежнему является одной из главных ценностей в жизни, и это понимание необходимо нашим детям. 

Необходимо помнить, что семья по-прежнему является одной из главных ценностей в жизни, и это понимание необходимо нашим детям. Aile, önceden olduğu gibi şimdi de hayatımızın çok önemli değerlerindendir ve bu anlayışın kendi çocuklarımıza da aktarılması gerekir. Nasıl bir gelecek? Evlilik dışı doğan çocuklar aile ilişkilerinde bir krizin işareti olabilir mi? Bu soruya cevap şüphesiz derin bir analizi gerektiriyor. Bu soruya şimdilik, sosyolojik ve demografik açıdan kesin bir cevap vermek mümkün görünmemektedir. Devlet tarafından yapılan araştırmalara göre evlilik müessesesinin değerinin düştüğü gözlenmektedir. Amerika tarafından 2005 yılında açılan “Naslediye” vakfınca aile kurumunun korunması amacıyla bazı çalışmalar yapılmıştır. Devlet politikası olarak erkeğin ve kadının tek evliliğini korumak, geliştirmek ve desteklemek; Rus toplumunun temel taşını oluşturan geleneksel aile kurumuna desteğini devam ettirmek bu çalışmaların başında gelmektedir. Tüm bunlardan başka Amerikalı uzmanlara göre, demografik enstitüler tarafından aile hayatı değerlerini geliştirmek amacıyla kanun ve normların oluşturulması, tüm kural ve kanunların tekrar gözden geçirilerek evliliğe engel bütün bürokratik işlemlerin kaldırılması gerektiği tavsiye edilmek zorundadır. Aile, önceden olduğu gibi şimdi de hayatımızın çok önemli değerlerindendir ve bu anlayışın kendi çocuklarımıza da aktarılması gerekir. 

GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

25


главная тема Что такое настоящая любовь? Gerçek aşk nedir? семья-краеугольный камень общества АНКЕТА ANKET

Что вы думаете по поводу создания семьи? Создание семьи – это одно из предназначений человека на Земле. Но создаваться она должна не «для галочки», а тогда, когда человек уверен в том, что нашел «вторую половинку» и хочет прожить с ней до конца жизни. Семья должна строиться, в первую очередь на любви. Потому что брак без любви чреват любовью без брака. Кроме того, на доверии, прощении, поддержке и взаимопонимании. Семья в жизненных приоритетах человека должна занимать первое место, но не все жизненное пространство. Необходимо понимать, что семейная жизнь – это лишь часть жизни мужчины и женщины. Ведь сегодня они оба включены в общественную жизнь, выполняют функции в других социальных институтах. Поэтому, не стоит отгораживаться от всего внешнего мира после того, как двое людей связали себя узами брака. Потому что влюбленным, как птицам, необходимо не только гнездышко, но и небо. Какие критерии вы предъявляете молодому человеку, с которым хотели бы создать семью? Какими представляете своего будущего мужа и будущих свекров? Мужчина должен быть зрелым для брака, так как он должен осознавать, понимать и брать на себя ответственность за семью. Молодого человека, с которым я бы хотела создать семью, я вижу интеллектуально развитым, мужественным и надежным, добрым и щедрым. Хочется чувствовать себя «как за каменной стеной». Но самое важное- это любить меня и будущих детей. Очень важный для меня показатель - верность партнера. Хочется чувствовать его нежность по отношению ко мне, а также доброту и щедрость, но не только ко мне, но и к окружающим. Этот человек должен позитивно смотреть на жизнь и иметь чувство юмора. Слово «мораль» для него должно иметь значительный смысл. Человек должен быть уверен в своих силах, быть трудо-

Настоящая любовь не та, что выдерживает долгие годы разлуки, a та, что выдерживает долгие годы брака. Uzun ayrılık yıllarına katlanan aşk gerçek aşk değildir, evliliğin uzun yıllarına katlanan aşk gerçek aşktır. 26 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР

Aile kurma hakkında ne düşünüyorsunuz? Aile kurma- insanın dünyadaki tahsislerden bir tanesidir. Fakat ‘işaret’ için oluşmamalı, insan ‘ikinci yarısını’ bulduğunu ve onunla hayatın sonuna kadar yaşamak istediğinde emin olduğu zaman oluşmalı. Aile ilk önce sevgi üzerinde kurulmalı. Aynı zamanda güven, af, destek ve karşılıklı anlayış üzerine kurulmalı. Çünkü sevgisiz nikah, nikahsız sevgiye gebedir. Aile insanın hayatı önceliklerinde ilk yer almalıdır, fakat bütün alanını kapsamamalıdır. Aile hayatı- sadece erkek ve bayanın bir hayat parçası olduğunu anlamak gerekir. Çünkü bugün onlar ikisi aile bağları ile bağlanan iki insan olarak toplum içine girmektedirler. Çünkü sevgililere kuşlar gibi, sadece yuva değil gökyüzü gerek olduğu için. Aile kurmak istediğiniz genç adama hangi kriterlerin olmasını istiyorsunuz? Gelecek kocanızı, kaynananızı ve kaynatanızı nasıl hayal ediyorsunuz? Erkek evlilik için olgunlaşmalı, çünkü o aile için sorumluluk almalı, anlamalı, bilincine varmalı. Aile kurmak istediğim kişiyi ben entelektüel, gelişmiş, cesur ve güvenli birisi olarak görüyorum. Kendimi ‘taş duvar’ arkasındayım gibi hissetmek istiyorum. Fakat en önemlisi – beni ve gelecek çocuklarımızı sevmeli, iyi kalpli ve cömert olmalı. Benim için en önemli gösterge – partnerin sadakatlılığı. Kendime karşı şefkat, iyi kalplilik ve cömertlik hissetmek istiyorum, fakat sadece bana karşı değil, çevremdeki insanlara da. Bu insan hayata pozitif olarak bakmalı ve mizah duygusunu bulundurmalı. Onun için ‘ahlak kelimesi’ önemli anlam taşımalı. İnsan kendi güçlerinde emin olmalı, çalışkan, enerjik ve kryerinde başarılı olmalı. Önceden kestirmemeliğini alkışlamalı (kelimenin iyi anlamda). İlişkiler samimi, ateşli ve değişik olmalıdırlar. İki eş birbirlerini anlamaya çalışmalıdırlar, desteklemeli ve sabırlı olmalı. Aile ilişkileri daha çok kadına bağlıdır. O bilgili olmalı. Kimin önünde susması, ne zaman sorması gerektiğini, nasıl teklif edildiğini, nerde fazla konuşmaması gerektiğini, nerede duymazdan ve görmezden gelmesi gerektiğini bilmeli. Aile içindeki ilişkiler, sanki kayıkta kürek çekme gibi senkron olmalı. Çünkü bir insan kürek çekerse, o zaman kayık bir yerde dönmektedir. Kayınvalide ve kayınpeder bizi her hayat durumunda desteklemesini, fakat aile ilişkilerine hiçbir zaman karışmasınlar istiyoruz.


dosya

toplumun temel taşı: aile АНКЕТА ANKET любивым, напористым и успешным в карьере. Приветствуется непредсказуемость (в хорошем смысле этого слова). Отношения должны быть искренними, страстными и разнообразными. Оба супруга обязаны стараться понять друг друга, поддержать, уметь уступать и быть терпеливыми. Отношения в семье в большей мере зависят от женщины. Она должна быть мудрой. Нужно знать, перед кем промолчать, когда спросить, как предложить, как не накалять ситуацию, где не сказать лишнего, когда выслушать, а когда чего-то не заметить. Отношения в семье должны быть синхронными - как гребля в лодке. Потому что, если гребет только один человек, то лодка кружится на одном месте. Хотелось бы, чтобы будущие свекры поддерживали нас в любой жизненной ситуации, но никогда не вмешивались в отношения в нашей семье. Сколько детей вы хотели бы иметь? Я хотела б иметь трех детей. Хотели бы вы стать после замужества домохозяйкой, или же предпочли бы продолжать работать? До и после замужества я буду работать. Я уверена, что можно самореализовать себя на работе и при этом уделять должное внимание семье. Женщина, которая все время проводит дома, не развивается. Она начинает жить бытом, телевизором и домашними делами, со временем это приводит к тому, что она становится неинтересна своему супругу. Он будет искать общения «на стороне». Заставлять женщину сидеть дома после замужества – в первую очередь нечестно по отношению к ней. Получая образование, мы хотим применять свои знания и способности. Мы хотим общаться с множеством интересных людей, реализовать свою миссию на Земле. Развиваясь сама, женщина намного больше может дать своему ребенку. Кто в семье должен принимать решения о том, как должна вести себя и одеваться женщина, должна ли она работать или быть домохозяйкой? Мужчине отведена роль главы и лидера семейного союза, а женщине – роль помощника. Все решения должны обсуждаться и приниматься совместно, но последнее слово всегда за мужчиной. Я считаю, что одеваться необходимо так, чтобы девушка не выглядела раздетой. Женщина не должна выглядеть вульгарно. Также при выборе одежды очень важно понимать, куда вы одеваетесь и кто будет присутствовать на данном мероприятии. Женщина не обязана сидеть дома. Если хочет, пусть работает. Многие мужчины считают, что женщина должна сидеть дома, потому что ей следует заниматься только семьей и потому, что ревнуют (хотя сами себе в этом часто не признаются). Во-первых, если мужчине необходим человек, который должен ему готовить, стирать и нянчить детей, то незачем жениться - можно нанять няню и домработницу. Во-вторых, насильно мил не будешь, и держать дома женуэто не выход. Как говорится, любовь как ртуть: ее можно удержать в открытой ладони, но не в сжатой руке. 

Мужчине отведена роль главы и лидера семейного союза, а женщине – роль помощника. Все решения должны обсуждаться и приниматься совместно, но последнее слово всегда за мужчиной. Erkek için aile birliği başı ve lider rolü verilmiştir, bayan için ise yardımcısı rolü. Kararlar birlikte tartışmalı ve alınmalı, fakat son söz her zaman erkeğindir Kaç tane çocuk olmasını isterdiniz? Ben üç tane olmasını isterdim. Evlendikten sonra ev hanımı olmayı ister misiniz veya çalışmaya devam etmeyi mi tercih edersiniz? Evlenmeden önce ve sonrası ben çalışacağım. Ben hem kariyer yapıp hem de bunun yanında aileme gereken ilgi ayıracıma eminim. Zamanını evde geçiren kadın, gelişmemektedir. O yaşayışla, televizyon ve ev işleri ile yaşamaya başlamaktadır. Zamanla bunlar kendi eşine ilginç gelmemeye neden olmaktadır. O ‘dışarıda’ başka şeyler arayacaktır. Kadını evlilikten sonra evde oturmaya zorlamak: ilk önce ona karşı dürüst bir davranış değildir. Eğitim alırken biz kendi bilgilerimizi ve yeteneklerimizi kullanmak isteriz. Biz çok ilginç insanlarla görüşmeye ve kendi misyonumuzu dünyada gerçekleştirmeyi isteriz. Kendisini geliştiren kadın çocuğuna daha çok şeyler öğretebilir. Aile içerisinde kim karar vermeli konusunda ne düşünüyorsunuz? Kadın nasıl davranmalı, nasıl giyinmeli? Erkek için aile birliği başı ve lider rolü verilmiştir, bayan için ise – yardımcısı rolü. Kararlar birlikte tartışmalı ve alınmalı, fakat son söz her zaman erkeğindir. Öyle giyinmeli ki, soyunmuş gibi olmamalı. Kadın basit gözükmemeli. Aynı zamanda kendine kıyafet seçiminde nereye gittiğinizi ve yanınızda bu eylemde kimin olacağını anlamalı. Kadın evde oturmaya mecbur değildir. İsterse, çalışabilir. Erkeklerin çoğu kadın evde oturmalı düşüncesinde, çünkü kadın sadece aile ile uğraşmalı diye düşünüyor. Bunun yanında kıskançlıklarından da kaynaklanıyor (fakat kendilerine bu konuyu itiraf edememektedirler) Birinci olarak: Erkekler için Ona yemek hazırlayacak, çamaşırlarını yıkayacak ve çocuklarına bakacak bir kişi gerekiyorsa, o zamana evlenmesine gerek yoktur, bakıcı ve temizlikçi tutabilir. İkinci olarak: Aşk, zorla elde edilemez ve eşini evde tutmak çözüm değildir. Sevgi cıva gibidir: onu açık avuç üstünde fakat sıkıştırmadan el üzerinde tutabilsin.

GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

27


главная тема

семья-краеугольный камень общества АНКЕТА ANKET Учитель турецкого языка, 26 лет 1) Каковы физические характеристики человека, за которого вы хотели бы выйти замуж? Я хочу, чтобы человек, который станет моим мужем, был высоким, с русыми или светлыми волосами, с голубыми, зелеными или серыми глазами, атлетического телосложения, и я бы хотела, чтобы у него были длинные волосы. 2) Какими чертами характера должен обладать человек, за которого вы хотели бы выйти замуж? Прежде всего, я хочу, чтобы он был положительным, симпатичным и привлекательным. Он должен быть щедрым, терпеливым, понятливым, веселым. Должен быть верующим, должен придавать большое значение семейным ценностям. Он должен проявлять уважение к жене, матери и отцу. Я хотела бы, чтобы он был полон сюрпризов. Для меня очень важно, чтобы наши пристрастия в еде и наша культура совпадали. Я хочу, чтобы мой муж с пониманием относился к женской чувствительной натуре. Он должен быть ревнивым, но не чрезмерно, должен покровительствовать своей жене. Он должен уметь дать женщине почувствовать себя ценной, а также должен быть честным, требовательным, уметь планировать свои дела. Он должен быть веселым и любить прогулки и поездки. Он должен жить в соответствии с тем, во что верит, и применять это на практике. Он должен уметь легко изъясняться, быть инициативным, твердо придерживаться своих взглядов, должен жить в мире с собой и не иметь комплексов. Иногда он должен быть приятелем, иногда давать материнское тепло, иногда – близким другом, которому можно доверить свои тайны, иногда – любовником. Он должен быть здоровым, заниматься спортом и уметь играть на музыкальном инструменте. Он должен уметь сам справляться со своими делами, не нуждаться ни в чьей помощи. Он не должен быть высокомерным, гордым, сначала должен уважать себя, а потом и всех окружающих. Надеюсь, он будет обращать внимание на свою одежду, одеваться со вкусом. 3) Каковы ваши ожидания от брака? Я хочу разделить с ним все, что есть в жизни (радости, горести, волнения и т.д.). Я считаю, что брак необходим для воспитания (как психически, так и физически) здоровых детей ради будущего. Я хочу, чтобы была не я, а мы, чтобы, когда у меня не останется сил, он был рядом со мной и поддерживал меня. Он должен разделять нашу общую ответственность. Во-первых, мы должны быть хорошей парой, а затем хорошими родителями, после рождения детей супруги должны всегда находить время и для себя. Я хочу, чтобы мой муж заботился обо мне и баловал меня. Я должна чувствовать себя спокойно рядом с ним. Он должен способствовать росту количества моих положительных черт и уменьшению числа моих ошибок. 4) Каков идеальный возраст для вступления в брак для мужчин и женщин? Для мужчин 27-28 лет, для женщин 23-24. 5) Как вы думаете, брак должен заключаться по договору или по любви? Я считаю, что в основе брака должен быть договор, что обе стороны должны все обсудить и договориться, и должны взаимно влиять друг на друга. Я думаю, что семьям следует уважать решение молодых людей.

Редактор, 23 года 1) Каковы физические характеристики человека, за которого вы хотели бы выйти замуж? Он должен быть высоким, с густыми волосами, худым, с прямой осанкой, короче говоря, он должен подходить мне. 2) Какими чертами характера должен обладать человек, за которого вы хотели бы выйти замуж? Поскольку дом держится на муже, он должен быть сильным,

28 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР


dosya

toplumun temel taşı: aile АНКЕТА ANKET Türkçe Öğretmeni, 26 yaşında 1) Evlenmek istediğiniz kişinin fiziksel özellikleri nelerdir? Evlenmek istediğim kişinin uzun boylu, kumral ya da sarışın, renkli gözlü, yapılı, atletik, uzun saçlı olmasını isterim. 2) Evlenmek istediğiniz kişinin karakteristik özellikleri nelerdir? Her şeyden önce pozitif, sempatik ve kendini sevdiren bir kişi olmasını isterim. Cömert, sabırlı, anlayışlı, eğlenceli olmalı. İnançlı olmalı, aile değerlerine önem vermeli. Eşine annesine babasına gereken saygıyı gösterebilmeli. Sürprizlerle dolu olmasını isterim. Damak tadı ve kültürümüzün uyuşması benim için çok önemlidir. Kadınlardaki hassasiyeti anlayabilen bir eş olmasını isterim. Aşırı olmamak kaydıyla kıskanç olmalı, eşine sahip çıkabilmeli. Kadına değerli olduğunu hissettirmeli, doğru, dürüst, titiz, planlı ve programlı olmalı. Eğlenceli gezmeyi seven biri olmalı. İnandığını yaşayabilmeli ve hayatında uygulayabilmeli. Kendini rahat ifade edebilen, girişimci, inandığı değerler adına dik durabilen bir kişi olmalı, kendisiyle barışık olmalı, kompleksli olmamalı. Bazen bir dost olmalı, bazen anne sıcaklığı vermeli, bazen bir sırdaş, bazen bir sevgili olabilmeli. Sağlıklı olmalı, spor yapmalı ve bir enstrüman çalabilmeli. Kendi işini kendi yapabilmeli, kimseye muhtaç olmamalı. Gururlu kibirli olmamalı, önce kendisine sonra çevresine saygı göstermeli. Kılık kıyafetine dikkat etmeli, uyumlu giyinmeli. 3) Evlilikten beklentileriniz nelerdir? Nitelikli bir paylaşım isterim, hayata dair her şeyin her daim paylaşılabilmesi ( sevinç üzüntü heyecan vb.) Gelecek adına sağlıklı ( hem ruhen hem bedenen) nesiller yetiştirebilmek için evliliğin gerekli olduğuna inanıyorum. Ben değil biz olup güçsüz kaldığımda benim yanımda olup, ayakta tutabilmesini isterim. Sorumluluklar paylaşılabilmeli. Önce iyi bir çift, sonra iyi bir anne baba olmalıyız, çocuklar olduktan sonra da eşler her daim kendilerine zaman ayırabilmelidir. Eşimden ilgi görmek ve şımartılmak isterim. Yanında olmaktan huzur duymalıyım. İyiliklerimin artmasına yanlışlarımın azalmasına vesile olabilmeli. 4) Kadın ve erkek için ideal evlilik yaşı nedir? Erkek 27-28, kadın 23-24 5) Sizce evlilik görücü usulüne göre mi yoksa günümüz tabiriyle flört ederek mi olmalı? Bence görücü usulü ile olmalı ancak iki taraf ortak paydada buluşabilmeli, karşılıklı görüşüp anlaşmalı ve birbirlerini etkilemeli. Ailelerinde gençlerin verdiği karara saygı duymaları gerektiğini düşünüyorum.

Editör, 23 yaşında 1) Evlenmek istediğiniz kişinin fiziksel özellikleri nelerdir? Uzun boylu, gür saçlı, zayıf, omuzları dik ve kısacası bana yakışacak biri olmalı. 2) Evlenmek istediğiniz kişinin karakteristik özellikleri nelerdir? Erkek evin direği olduğu için güçlü, dirayetli olmalı, hayatın zorlukları karşısında yıkılmamalı, ayakları yere sağlam basmalı. Kültür seviyesi yüksek entelektüel olmalı, çok okumalı, boş zamanlarda değil hayatın bir parçası olarak okumayı sevmeli. İnançlı olmalı, manevi değerlere sahip çıkabilmeli. Kendinden farklı olan insanlara karşı hoşgörülü ve geniş fikirli olmalı. Evine bağlı olmalı, zor durumlarda kalsa dahi kesinlikle yalan söylememeli. Girişken ve cesur olmalı pısırık olmamalı. Bir bayan sessiz sakin olabilir ama bu erkeğe yakışmayan bir özelliktir. Ümit var olmalı çabuk pes etmemeli. Eşine ve çocuklarına her zaman ümit vermeli, onları iyi yönde teşvik etmeli. Hayatta her zaman bir problem olabilir, bu problemlere karşı mücadele edebilmeli. Hayatı pozitif görebilmeli. Toplum içerisinde liderlik vasfı olmalı, kendisine danışılan, itibarlı, karizmatik biri olmalı. Yardımsever olmalı.

GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

29


главная тема

семья-краеугольный камень общества АНКЕТА ANKET смышленым, не «ломаться» трудностями жизни, твердо стоять на своих ногах. Он должен иметь высокий культурный и интеллектуальный уровень, много читать, причем не просто читать в свободное время, а любить чтение и считать его неотъемлемой частью своей жизни. Он должен иметь веру и моральные ценности. Должен быть терпимым к людям, которые отличаются от него, и иметь широкий кругозор. Он должен быть привязан к дому и даже в трудных ситуациях ни в коем случае не лгать. Должен быть инициативным, смелым, не должен быть трусом. Женщина может быть тихой, спокойной, но мужчину это качество не украшает. Он должен в любой ситуации сохранять надежду, не должен быстро сдаваться. Всегда должен вселять надежду в свою жену и детей, поощрять их к позитиву. В жизни всегда могут возникнуть проблемы, он должен уметь решать их. Он должен уметь видеть светлую сторону жизни. Он должен обладать лидерскими качествами, быть харизматическим, уважаемым человеком, человеком, с которым советуются. Должен любить помогать людям. 3) Каковы ваши ожидания от брака? Я хочу чувствовать себя дополненной. Мы должны объединиться как две разные реки, и так пойти по земле, чтобы зазеленели поля, мы должны быть такой семьей, которая будет полезна окружающим нас людям. Мы вместе должны преодолевать жизненные трудности. Сталкиваясь с проблемой, я должна получать от него силы и иметь возможность посоветоваться с ним. Одиночество приводит людей к депрессии, мы должны испытывать душевное спокойствие от возможности разделить что-то. Я хочу делать вместе то, что не могу сделать в одиночку. 4) Какой идеальный возраст для вступления в брак для мужчин и женщин? Для мужчин 27-28 лет, для женщин - 25. 5) Как вы думаете, брак должен заключаться по договору или по любви? Оба варианта возможны. Однако в случае договорного брака люди должны провести некоторое время вместе, узнать друг друга. Не следует спешить с решением, всегда нужно быть осторожными. Даже незначительная деталь может много о чем рассказать. Небольшие проблемы в будущем могут стать серьезными. Нужно проверить, подходит ли этот человек вам, человек не следует быть слишком застенчивым в этом вопросе. Согласие родителей также очень важно. Я думаю, что брак не будет здоровым, если родители против него возражают. Брак может быть и по любви, но молодые люди должны соблюдать необходимую дистанцию до брака.

Инженер-эколог, магистр, 24 года 1) Каковы физические характеристики человека, за которого вы хотели бы выйти замуж? Я хочу, чтобы человек, за которого я выйду замуж, был худым, брюнетом или шатеном, с узкими кистями. 2) Какими чертами характера должен обладать человек, за которого вы хотели бы выйти замуж? Я хочу, чтобы его научный, информационный и культурный уровень был выше, чем у меня. Он должен быть уверенным в себе, должен иметь широкий кругозор. Определенно, он не должен лгать. Должен быть человеком, которому я могу поплакать в жилетку, с которым я могу пококетничать. Он не должен быть скупым. Должен быть вежливым. Не должен много говорить. Он не должен быть излишне прямолинейным, живущим в соответствии с лозунгами. Не должен подчиняться другим, должен следовать своим убеждениям. Его трудно даже описать, а найти еще тяжелее. Должен быть милосердным. 3) Каковы ваши ожидания от брака? Я - человек, который любит внимание, я хочу любить и быть любимой. Когда у меня плохое настроение, рядом должен быть человек, который может сделать меня счастливой. Я думаю, что женщины нуждаются в защите и нежности, я хочу мужа, с которым обрету спокойствие. У меня нет цели выйти замуж ради замужества, я хочу быть счастливой.

30 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР

3) Evlilikten beklentileriniz nelerdir? Kendimi tamamlanmış hissetmek isterim. İki ayrı nehir gibi birleştiğimizde çoğalıp geçtiğimiz yerleri yeşertmeli, çevremizdeki insanlara faydalı bir aile olabilmeliyiz. Birlikte hayatın zorluklarının üstesinden gelebilmeliyiz. Bir sorun ile karşılaştığımda ondan güç almalı ve ona danışabilmeliyim. Yalnızlık insanı depresyona sokar, bir şeyleri paylaşmanın huzurunu duyabilmeliyiz. Yalnızken yapamayacağım şeyleri birlikte yapmak isterim. 4) Kadın ve erkek için ideal evlilik yaşı nedir? Erkek 27-28, kadın 25 5) Sizce evlilik görücü usulüne göre mi yoksa günümüz tabiriyle flört ederek mi olmalı? İkisi de olabilir. Ancak görücü usulünde insanlar birbirleriyle biraz vakit geçirip, birbirlerini tanımalıdırlar. Karar vermekte acele etmemek, sürekli temkinli olmak gerekir. Küçük bir hareket bile insana büyük bir ipucu verebilir. Küçük sıkıntılar ileride büyük sorunlara dönüşebilir. Karşındakinin sana uygun olup olmadığı iyi test edilmeli, insan bu konuda mütevazı olmamalıdır. Anne baba rızası da çok önemlidir. Onların karşı çıktığı bir evliliğin pek de sağlıklı olmayacağını düşünüyorum. Seviyeli bir ilişki ile severek evlenme de olabilir.

Çevre Müh. Master Öğrencisi, 24 yaşında 1) Evlenmek istediğiniz kişinin fiziksel özellikleri nelerdir? Evlenmek istediğim kişinin zayıf, esmer ya da kumral ve ellerinin ince olmasını isterim. 2) Evlenmek istediğiniz kişinin karakteristik özellikleri nelerdir? İlminin, bilgisinin, kültürünün benden fazla olmasını isterim. Kendine güvenen, ufku geniş biri olmalı. Kesinlikle yalan söylememeli. Omzunda ağlayabileceğim, naz yapabileceğim biri olmalı. Asla cimri olmamalı. Kibar olmalı. Çok konuşmamalı. Düz mantık, sloganik bir insan olmamalı. Biat etmeyen, kendi doğruları olan biri olmalı. Anlatırken bile zorlanıyorum, bulmasını siz düşünün. Merhametli olmalı. 3) Evlilikten beklentileriniz nelerdir? İlgiyi seven bir insanım, birini sevmek ve sevilmek isterim. Moralim bozulduğunda beni mutlu edebilecek biri olmalı. Kadınların şefkate ve korunmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum, yanında sükûnet bulacağım bir eş isterim. Evlenmiş olmak için evlenmek istemem mutlu olmak isterim. 4) Kadın ve erkek için ideal evlilik yaşı nedir? Erkek 25, kadın 23 5) Sizce evlilik görücü usulüne göre mi yoksa günümüz tabiriyle flört ederek mi olmalı? Ben tanıyarak evlenmek isterim, görücü usulüne de karşı değilim.

İşletme Master öğrencisi, 25 yaşında 1) Evlenmek istediğiniz kişinin fiziksel özellikleri nelerdir? Uzun boylu, kumral, siyah gözlü eli ve ayağı düzgün olmasını isterim. 2) Evlenmek istediğiniz kişinin karakteristik özellikleri nelerdir? Beni sevmeli, dürüst olmalı ve bana güven vermeli. Anlayış benim için çok önemlidir. Olgun olmalı nerde ne söyleyeceğini bilmeli. Hassas, merhametli bir insan olmalı. Akıllı, zeki, çalışkan, azimli, kararlı olmalı. İlişkide mükemmeliyetçi olmamalı, işinde olabilir. Hayatın müşterek olduğunun farkında olup bana yardımcı olmalı, çocuklarına önem vermeli. Cahil olmamalı bilinçli olmalı, okumalı. Ufku geniş olmalı milliyetçi olmamalı. Güler yüzlü eğlenceli olmalı, gezmeyi ve seyahat etmeyi sevmelidir. 3) Evlilikten beklentileriniz nelerdir? Evlilikte sevgi ve saygı olması gerektiğini düşünüyorum. Ailede sev-


dosya

toplumun temel taşı: aile АНКЕТА ANKET 4) Какой идеальный возраст для вступления в брак для мужчин и женщин? Для мужчин – 25 лет, для женщин - 23. 5) Как вы думаете, брак должен заключаться по договору или по любви? Я хотела бы, чтобы брак был по знакомству, но я не против договорного брака.

gi ve saygı olmadan çocuklar sağlıklı bir şekilde yetiştirilemez. Bir sıkıntım olduğunda anne ve babamdan önce eşimle konuşabilmeliyim. Problemlerimizi kendi içimizde çözebilmeyiz, sırrımızın dört duvar arsından çıkmamasını isterim. Hayırlı evlat yetiştirmek arzu ediyorum. İyi bir anne-baba olmanın yanında iyi birer eş olabilmeliyiz. Çocuklarımıza iyi bir anne baba modeli sunabilmeliyiz. Her anını en güzel şekilde değerlendirebileceğim bir evlilik hayatı istiyorum. Birbirimize destek olmalı sıkıntı ve sevinçlerimizi paylaşabilmeliyiz.

Менеджер, магистр, 25 лет

4) Kadın ve erkek için ideal evlilik yaşı nedir?

1) Каковы физические характеристики человека, за которого вы хотели бы выйти замуж? Я хочу, чтобы он был высоким, шатеном, черноглазым, с пропорциональным телосложением. 2) Какими чертами характера должен обладать человек, за которого вы хотели бы выйти замуж? Он должен любить меня, быть честным и вселять в меня уверенность. Для меня очень важно понимание. Он должен быть взрослым, должен знать, где и что сказать. Он должен быть чувствительным, сострадательным человеком, а также умным, смышленым, трудолюбивым, старательным, решительным. Он не должен быть перфекционистом в отношениях (хотя может быть таким в бизнесе). Он должен осознавать, что жизнь - это совместное дело, должен помогать мне, уделять внимание детям. Он не должен быть невежественным, должен быть сознательным и начитанным, иметь широкий кругозор, не быть националистом. Должен быть дружелюбным, веселым, любить прогулки и путешествия. 3) Каковы ваши ожидания от брака? Я думаю, что брак должен быть основан на любви и уважении. Без любви и уважения в семье дети не могут воспитываться в здоровой атмосфере. Когда возникнут проблемы, прежде чем обратиться к матери и отцу, я должна иметь возможность поговорить с мужем. Мы должны решать наши проблемы внутри семьи, я хочу, чтобы наши тайны оставались в четырех стенах. Я хочу воспитать ребенка, который будет совершать добрые дела. Помимо того, что мы должны быть хорошими родителями, мы также должны быть хорошими супругами. Мы должны стать хорошим примером родителей для наших детей. Мне нужна такая семейная жизнь, где есть возможность с пользой проводить каждую минуту. Мы должны поддерживать друг друга и разделять наши радости и горести. 4) Какой идеальный возраст для вступления в брак для мужчин и женщин? Для мужчин 28-30 лет, для женщин 23-25 5) Как вы думаете, брак должен заключаться по договору или по любви? Я не против договорного брака, но я считаю, что супруги должны жениться, зная друг друга.

Физик, магистр, 25 1) Каковы физические характеристики человека, за которого вы хотели бы выйти замуж? Для меня физические особенности не очень важны. 2) Каковы характеристики человека, за которого вы хотите выйти замуж? Интеллектуальный, культурный, практичный, умный, романтичный и знающий себе цену. Я не хочу, чтобы он был эгоистом, скупым. Он должен делать все в свое время. У нас должны быть равные условия; он не должен требовать от меня готовки, мытья посуды и т.д., в случае необходимости мы должны делать это вместе. 3) Каковы ваши ожидания от брака? Я хочу мира, доверия и счастья. Я не хочу быть одинокой, я хочу разделять все. Мы должны дополнять друг друга, скрывать наши недостатки. Когда два человека объединяются, они более устойчивы к трудностям, вместе мы должны справляться со всем.

Erkek 28-30, kadın 23-25 5) Sizce evlilik görücü usulüne göre mi yoksa günümüz tabiriyle flört ederek mi olmalı? Görücü usulüne karşı değilim ancak eşlerin birbirini tanıyarak evlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

Fizik Master Öğrencisi, 25 yaşında 1) Evlenmek istediğiniz kişinin fiziksel özellikleri nelerdir? Benim için fiziksel özellik çok önemli değildir. 2) Evlenmek istediğiniz kişinin karakteristik özellikleri nelerdir? Entelektüel, kültürlü, pratik, zeki, romantik ve değer bilen biri olmalı. Bencil, cimri olmasını istemem. Her şeyi yerli yerinde yapabilmeli. Eşit şartlarımız olmalı; benden yemek, bulaşık vs. istememeli, gerektiğinde bunları birlikte yapmalıyız. 3) Evlilikten beklentileriniz nelerdir? Huzur, güven ve mutluluk istiyorum. Yalnız olmamak, her şeyi paylaşmak isterim. Birbirimizi tamamlamalı, eksiklerimizi kapatmalıyız. İki insan bir araya gelerek problemlere karşı daha güçlü olur, birlikte her şeyin üstesinden gelebilmeliyiz. Aşkın sevgiye ve saygıya dönüşeceğine inanıyorum, düşüncelerimiz uyuşmalı ve karşımdaki ruh ikizim olmalı. Dokularımız uyuşmalı çünkü bir insanda istediğim özelliklerin hepsi olabilir ancak o insana bir sıcaklık hissetmeyebilirim, böyle bir evliliğin çok da sağlıklı olmayacağını düşünüyorum. Eşimin maddi durumu iyi olmalı ve isteklerimi yerine getirebilmeli. Bütün özgürlüğümü elimden almamalı, bazı kısıtlamalar getirebilir. Eşlerin karşılıklı birbirlerinin düşüncelerine saygı duymaları gerektiğini düşünüyorum. 4) Kadın ve erkek için ideal evlilik yaşı nedir? Her insana göre değişir. (kültür, eğitim, çevresel koşullar vs.) 5) Sizce evlilik görücü usulüne göre mi yoksa günümüz tabiriyle flört ederek mi olmalı? Bence her ikisi de olabilir. 

Я считаю, что любовь со временем превратится в привязанность и уважение. Наши мысли должны быть схожими, а его душа должна быть двойником моей души. Между нами должно быть притяжение, потому что у человека могут быть все характеристики, которые я ищу, однако, если я не буду испытывать к нему тяги, то такой брак вряд ли будет крепким. Финансовое положение моего супруга должно быть хорошим, и он должен исполнять мои желания. Он не должен отнимать у меня всю мою свободу, хотя может ввести некоторые ограничения. Думаю, что супруги должны проявлять взаимное уважение к мнению друг друга. 4) Какой идеальный возраст для вступления в брак для мужчин и женщин? Это зависит от каждого человека в отдельности (его культуры, образования, условий окружающей среды и т.д.) 5) Как вы думаете, брак должен заключаться по договору или по любви? Думаю, оба варианта возможны. 

GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

31


главная тема Белорусская семья: вчера и сегодня Belarus ailesinin dünü ve bugünü семья-краеугольный камень общества Семья в современном мире

Для меня большая честь представить материалы о белорусской семье турецкому читателю. В силу разницы культур, религий, истории и менталитета народов семья и брак в Турции и Беларуси очень отличаются. Об этом говорилось и на международной конференции «Семья в современном мире», которая прошла в Минске в апреле 2010 года. Я хочу поприветствовать турецкого читателя ипредставить краткий историкосоциологический обзор развития института семьи в нашей стране. Надеюсь, знакомство с этими материалами поможет вам лучше узнать и понять нас и нашу страну.

Modern dünyada aile Türkiye ve Belarus halkları arasında aile ve evlilik başta olmak üzere kültür, din, tarih konularında insanların bakışları çok faklıdır. Nisan 2010 tarihinde Minsk’te yapılan ‘Modern Dünyada Aile’ adlı uluslararası konferansta bu konu konuşuldu. Türk okuyucularına Belarus’ta aile kurumunun gelişimi hakkında, tarihsel ve sosyolojik olarak kısa bir bakış açısı sunmak istiyorum. Umarım ülkemizin tanıtımına katkısı olur.

32 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР

Светлана Бурова

Burova Svetlana

Кандидат юридических наук, доцент кафедры социологии Белгосуниверситета.

Doç. Dr., Belarus Devlet Üniversitesi, Sosyoloji Fakültesi

еларусь (Белая Русь)1 – это одна из пятнадцати бывших советских республик, которые входили в состав СССР до его распада в декабре 1991 года. Традиционная семья белорусского народа отличается большой устойчивостью стиля жизни, структуры и этнических особенностей, христианской культурой. При этом каждый социально-исторический этап влиял на функции семьи, внутрисемейные отношения и связь семьи с обществом. В эпоху феодализма (XIV-XVIII вв.) в семье были сильны традиции сельской общины и патриархата. В восточной части Беларуси общинный образ жизни существовал вплоть до XIX века. В середине XIX столетия для белорусов были характерны две формы семьи: большая неразделенная, характерная для сельской местности, и малая, проживавшая преимущественно в городе. Большие расширенные семьи включали широкий круг родственников, а малые нуклеарные семьи нередко состояли из супружеской пары и их детей. В обычной сельской неразделенной семье, по некоторым данным, было 7-8 детей. Большинство же городских супружеских пар имели 2-3-х детей. В конце XIX столетия в Беларуси в силу социально-экономических причин (развития промышленности и роста городов) уже значительно преобладали малые семьи. Многие молодые люди, вступившие в брак, не хотели долго жить с родителями и старались отделиться от них. Шло сокращение поколенческого, численного и родственного состава, прежде всего, среди бедных семей. Зажиточные семьи старались не разделяться. Есть данные о том, что бедные семьи состояли в среднем из пяти человек, а богатые – из десяти и более.

elarus (Beyaz Rus) 1 – Aralık 1991 Sovyetler Birliği dağılmadan önce kurulmuş olan 15 eski Sovyet Cumhuriyetleri’nden birisidir. Belarus halkı geleneksel aile yapısı, yaşam tarzı, mimarisi, etnik özellikleri ve Hıristiyan kültürü olarak büyük bir farklılık gösterir. Ayrıca aile içi ilişki ve toplum ile aile arasındaki bağ her evrede ailenin fonksiyonlarını etkiledi. Feodalizm döneminde (XIV-XVIII) “kırsal aile” topluluklarında güçlü gelenekler ve ataerkillik söz konusuydu. Bu ortak yaşam kültürü Belarus’un doğu bölgelerinde, XIX. yüzyıla kadar vardı. Belarus’ta XIX. yüzyılın ortalarına kadar iki türlü aile tipi vardı: Kırsal alanda yaşayan bölünmemiş aileler ve ağırlıklı olarak şehirde yaşayan küçük tipli aileler. Büyük aile, akrabalar dâhil edilerek genişletilmiş olan aile; küçük aile ise kadın ve erkekten oluşan çift ve onların çocuklarıdır. Tipik kırsal bir ailede genel olarak 7-8 çocuk olurdu. Kentte yaşayan çiftlerde ise çoğunlukla 2-3 çocuk olurdu. Belarus’ta XIX. yüzyılın sonuna doğru önemli ölçüde sosyo-ekonomik nedenlerle, sanayi ve kentsel büyümenin gelişmesi küçük aile tipinin daha fazla egemen olmasına sebep olmuştur. Aile yapısının değişim süreci çok zor ve uzun bir zamanda gerçekleşti. Hatta XIX. yüzyıl sonları, ХХ. yüzyıl başlarında çocuklu aile sayısı çok olmasına rağmen çok çocuklu aileler arasında fark yoktu. Aslında o zaman açlık veya yetersiz beslenme, tıbbi bakım yetersizliği, çeşitli salgın hastalıklar ve bu hastalıkların açmış olduğu sebepler nedeniyle çok sayıda bebek ölümleri olurdu. Arşivlere bakıldığında bazı ailelerde 19 çocuk sahibi olduğu görülür. Ancak sağ kalan çocukların sayısı ancak 3-4 kadardır.

Б

B


dosya

toplumun temel taşı: aile

Структура семьи менялась в сторону сокращения и уменьшения, и этот процесс был сложным и длительным. Хотя в семьях в конце XIX и начале ХХ века детей рождалось довольно много, но семьи не отличались многодетностью. Дело в том, что в то время была очень большая детская смертность в силу голода или плохого питания, отсутствия медицинской помощи, разных эпидемий и болезней. Документы свидетельствуют, что в некоторых семьях рождалось по девятнадцать детей, но в живых оставалось только трое или четверо.

Семья белорусского крестьянина в начале ХХ века В 1917 году в Российской империи, куда входила и Беларусь, произошла Октябрьская революция, в результате которой к власти пришли большевики.2 Произошедшие послереволюционные события советского периода (1917 – 1991 гг.) показали, что большевики и коммунисты проводили серьезные эксперименты и в идеологии, и в практической деятельности, пытаясь лишить брачно-семейные отношения ре-

20. yüzyılın başlarında Belarus’ ta köy aileleri 1917 yılında Belarus’un da içinde bulunduğu Rusya imparatorluğunda yaşanan “Ekim Devrimi”nin gerçekleşmesiyle Bolşevikler iktidarı ele geçirdiler.2 Sovyet döneminde (1917 - 1991) yılları arasında post-devrimciler yani Bolşevikler ve Komünistler ciddi ideolojik deneyler yaptılar. Evlilik, aile ilişkileri ve dinî düşüncelerle alakalı yeni düzenlemelere giderek bu kavramlarla alakalı ahlaki prensipleri inkara kalkıştılar. Yıkım, ülkenin kırsal nüfusunun yoğun olduğu ataerkil yerlerde, kadınların kişisel özgürlüğü için mücadelelere başlamasıyla tam bir savaşa dönüştü. Aileler sosyal gruplardan oluşan küçük aile tiplerine ve yakın arkadaşlıklara dönüştü. Nitekim Sovyet Hükümeti de devrimden hemen sonra dünyadaki gibi kadınların özgürleşmesi adına yenilikler yapamadı. Ama aile üzerinde trajik olaylar gerçekleşti. Bolşevikler erkek ve kadın arasındaki ilişkiler hakkında ve aile yapısını zayıflatan konular üzerinde çok konuştular. Devrimden hemen sonra kadınlar üzerindeki bütün kısıtlamalarda, çocuklara karşı mülkiyet ve boşanmalarda düzenlemeye gidildi.

GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

33


главная тема

семья-краеугольный камень общества В конце XIX столетия в Беларуси в силу социальноэкономических причин (развития промышленности и роста городов) уже значительно преобладали малые семьи. Belarus’ta XIX. yüzyılın sonuna doğru önemli ölçüde sosyoekonomik nedenlerle, sanayi ve kentsel büyümenin gelişmesi küçük aile tipinin daha fazla egemen olmasına sebep olmuştur.

34 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР

лигиозного смысла и по-новому их регулировать. Разрушение старых патриархальных основ жизненного уклада преимущественно сельского населения страны, борьба за личную свободу женщин обернулись в целом войной с семьей как социальным институтом и малой группой близких людей. Действительно, ни одна страна мира за многие десятилетия не сделала для раскрепощения женщин столько, сколько сделала советская власть за несколько лет после революции. Но с семьей происходили трагические вещи. Большевики много говорили об отмирании семьи и преобразовании отношений между мужчиной и женщиной. Практически через месяц после революции с женщин были сняты все ограничения в отношении детей и владения имуществом в случае развода. Женщины получили право свободно выбирать профессию, место жительства, получать образование; они приобрели право на получение равной оплаты за равный труд с мужчинами. Таким образом, произошел коренной перелом устоев патриархальной семьи во главе с мужчиной, которые существовали веками. В СССР шел бурный процесс индустриализации; он сопровождался массовой миграцией населения и быстрым ростом городов. Происходили коллективизация и раскулачивание крестьянства3, массовые переселения людей из европейской части в среднеазиатские районы, Сибирь и на Дальний Восток. Множество людей, с корнем вырванные из родной почвы, были перенацелены на новые и незнакомые ранее виды деятельности. Люди оказались в совершенно новых жизненных условиях и вынуждены были «ускоренно» приспосабливаться к революционной идеологии и реальности во всех сферах жизни. Для многих сотен тысяч людей такая адаптация оборачивалась личными драмами и трагедиями. Ведь общественное и государственное провозглашалось главным, а личное, семейное – вторичным и не заслуживающим внимания. В гражданской войне (1917 – 1923 гг.) близкие родственники, отцы и дети нередко становились врагами по классовым соображениям. Неограниченная свобода женщины, в том числе и сексуальная, провозглашенная женскими лидерами революционного движения, зачастую приводила к сексуальной распущенности и безответственности. Свобода разводов, обобществление быта наряду с социалистической идеологией об отмирании семьи и преимуществе общественного воспитания детей способствовали распространению легкомысленного отношения к институтам брака и семьи. Происходил стремительный рост разводов, росла беспризорность детей. Распространялась проституция и венерические заболевания. Рост

Kadınlar eğitim alma, ikamet yeri, serbest meslek seçiminde, erkekle eşit işte eşit ücret alma gibi konularında haklar elde ettiler. Kısaca yüzyıllar boyu sadece erkeğin yönetimiyle devam eden ataerkillikte radikal bir takım değişiklikler oldu. Sovyetler Birliği fırtınalı bir sanayileşme sürecine girdi. Bu sürece kitlesel göçler ve şehirlerin hızla büyümesi eşlik etti. Bu kolektifleşme sürecinde, köylülükten hızla çıkmak için; Uzak Doğu’dan, Sibirya’dan, Orta Asya ve Avrupa’dan insanlar evlerinden tecrit edildi. Birçok insanı topraklarından çıkarıp hiç bilmedikleri yeni yerlere yerleştirdiler. İnsanlar bu yeni hayat koşullarına ve hızlandırılmış devrimci ideolojinin hayatlarına koymuş olduğu gerçeklere ayak uydurmak zorunda bırakıldılar. Böyle bir adaptasyon, binlerce insan için kişisel dramlara ve trajediye döndü. Sonuçta bir devlet başkanının kararından dolayı ne şahıslar ve aileler ne de başkaları bu olayları hak etmiyordu. 1917 – 1923 yılları arasında ki “sivil savaş”ta akrabalar, babalar ve çocuklar birbirlerine düşman hale gelmişlerdi. Devrim’in önde giden seksi kadın liderleri, genel anlamda toplumda karışıklığa ve sorumsuzluğa yol açmıştır. Sosyalist ideolojinin etkisi ve özgürlüklerin artmasıyla ailelerde boşanmalar arttı. Bu ideolojik akımlar çocuk yetiştirme, evlilik ve aile ku-


dosya

toplumun temel taşı: aile

внебрачных половых связей сопровождался увеличением абортов, тем более что они были официально разрешены большевистским правительством в период с 1920 до 1936 года. Резко ухудшалось состояние полового здоровья молодых людей. Вскоре власть поняла, что необходимо принимать меры по укреплению семьи и брака. С середины 1930-х годов сфера интимой жизни в СССР стала предельно политизированной. Теория отмирания семьи и беспорядочного полового сожительства была названа ошибочной, а ее представители – контрреволюционерами. Семья и брак стали объектами довольно жесткого внешнего управления: идеологического, морального, юридического. Если в первые десятилетия после революции для достижения своих целей государство заставляло близких людей ненавидеть и предавать друг друга (особенно в период сталинского режима и массовых репрессий), не заниматься своими детьми, а отдавать их в детские коллективы, объединяться только по признаку классовых интересов, то позже оно стало призывать граждан укреплять браки, увеличивать рождаемость, заниматься семейным воспитанием детей. После распада СССР белорусские семьи оказались в весьма сложных экономических и со-

rumuna karşı anlamsız tutumların hızla yayılmasına sebep oldu. Boşanmaların artmasıyla sokakta yaşayan ve büyüyen çocukların sayısında artış oldu. Fuhuşun artmasıyla beraber zührevi hastalıklar yayılmaya başladı. 1926-1936 yılları arasında Bolşeviklerin yapmış olduğu yasal değişiklikler ile, evlilik dışı ilişkilerin artmasına paralel olarak kürtajda büyük bir artış yaşandı. Gençlerin durumu kötüleşti. Yetkililer, evlilik ve aile kurumunun güçlendirilmesi için yeni tedbirlerin alınması gerektiğini anladı. 1930’lu yılların ortalarından itibaren özel hayat SSCB’de aşırı şekilde politize edildi. Devrimden uzak aileler, gelişi güzel cinsel yaşam öngörenler tarafından, “karşı devrimci”ler diye adlandırıldılar. Aile ve evlilik, dışarıdan oldukça sıkı bir şekilde kontrol edilen nesneler haline gelmişti. Devrimden sonraki ilk yıllarda, emellerine ulaşmak isteyenler, (özellikle Stalin rejiminde), çocuklarla ilgilenmek yerine onlar arasında kollektif gruplar kurarak birbirlerinden nefret eder hale getirerek büyük baskı kurdular. Ama sonraları yapılan telkinlerle vatandaşlar arasında evlilik, doğurganlık artışı ve ailelerin çocuk yetiştirmelerine yönelik çağrılar yapıldı. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Belarus aileleri, sosyo-ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldılar. Belarus’ta 1990’dan sonra yaşam standartlarında ciddi bir düşüş gerçekleşti. Makro ekonomide ki değişiklikler ve yeni ekonomik koşullara uyum süreci, insanları bir yaşam mücadelesine zorladı. Sovyet rejiminin yıkılması ve komünist doktrininin çökmesi yani eski değerlerle mücadelenin sona ermesi, yeni kurulan hükümetin ideolojik normlar aramasına yol açmıştır. Ailelerin çocuklarına nitelikli eğitim aldırılabilmesi için biraz zaman geçmesi gerekmiştir. Genç kuşaklar üzerinde suç işleme, şiddet, zulüm ve bu manzaraların gerçekleşmesinde medyanın etkisi gözlenmiştir. Buna ek olarak Belarus, cinsiyetler arasında yapılan radikal değişiklerin ve devrimlerin neredeyse merkez üstü haline gelmiştir. Belarus ailesi, 20. yüzyılda maruz kaldığı sosyal ve ekonomik problemlere rağmen, kendisini geliştirmiştir. Sosyolojik çalışmalar ailenin birçok problemi olsa da, ülkede yaşayan insanların çoğunluğu tarafından yaşamın en temel öğesi olarak kabul edildiğini göstermiştir. Ülkede yaşayanların çoğunluğu aşk evliliği yapıyorlar. Bazıları anlaşmalı evlilikler de yapıyorlar. Belarus’ta post modern aile “çekirdek aile” tipidir. Bu, bir çift eş ve bir veya iki çocuktan oluşur. Bu tür ailelerde erkekler kadınlardan bir iki yaş daha büyük olur ancak kadınlar kocalarına nazaran daha eğitimlidir. Oldukça yüksek olan boşanma oranlarında çocuklar genellikle anneleriyle yaşamaktadırlar. Bu tip ailelere genel olarak “annenin ailesi” denmektedir.3 Eğer genel anlamda sadece anne veya sadece baba ile yaşayan aile yapısını ele alırsak, sadece anne

Традиционный – это такой, где главой семьи является мужчина, основной обязанностью которого является зарабатывание денег, и где ведением домашнего хозяйства и воспитанием детей занимается преимущественно жена. Современная семья построена на началах равенства мужей и жен, взрослых и детей. Geleneksel aile”de babanın hüküm sürdüğü, bu ailede babanın önceliği para kazanmaktır geriye kalan meşguliyetler ev işleri ve çocuk yetiştirme annenin sorumluluğundadır. “Modern aile”de ise, kadın ve erkek çocuk yetiştirmede eşit seviyededir.

GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

35


главная тема

семья-краеугольный камень общества Если для современных белорусских женщин актуальным является самореализация в профессиональной сфере, то для мужчин – большая включенность в жизнь семьи, воспитание детей Eğer modern Belarus kadını ve erkeği, profesyonel anlamda kendilerini yetiştirirlerse, aileye ve çocuk eğitimine büyük bir katkıda bulunmuş olacaklardır.

36 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР

циальных условиях. Произошло резкое снижение уровня жизни населения в 1990-годы. Коренные изменения в макроэкономике вынудили рядовых граждан буквально бороться за выживание и приспосабливаться к новым экономическим условиям. Ломка старой нормативноценностной структуры, вызванная распадом советской системы и отказом от официальной коммунистической доктрины, обусловила поиск государством новых идеологических норм. А родители на некоторое время потерли ориентиры в воспитании определенных качеств у детей. В средствах массовой информации наблюдалось засилье криминальных сюжетов, сцен насилия и жестокости, что негативным образом сказалось на подрастающем поколении, которое оказалось беззащитным перед этим. Кроме этого, Беларусь оказалась почти в эпицентре продолжающейся сексуальной революции, которая коренным образом перестраивает отношения между полами. Несмотря на большие социальные и экономические испытания, которым подвергалась белорусская семья в ХХ веке, она существует и развивается. Социологические исследования показывают, что семья является главной жизненной ценностью для подавляющего большинства жителей страны. Хотя у семьи много проблем. Большинство жителей страны вступают в брак по любви и сами выбирают себе брачных партнеров. Типичная семья в современной постсоветской Беларуси – это нуклеарная семья, в которой есть супружеская пара и один (реже два) несовершеннолетних ребенка. В таких семьях мужья, как правило, старше жены на два-три года, но менее образованы, чем их супруги4. Оба супруга работают, причем заработная плата мужей в 60% случаев больше, чем у жен. Каждая четвертая семья – неполная, т.е. такая, где есть только один родитель. Как правило, неполная семья – это материнская семья. Если соотносить все неполные материнские и отцовские семьи, в которых есть дети школьного возраста, то в количественном выражении это будет соответствовать 9:1, т.е. семей, где есть только мать, в девять раз больше, чем тех, где есть только отец. Половина неполных семей – это семьи, которые образовались в результате развода. Количество разводов в Беларуси велико. В целом за 1990-2007 годы наиболее часто разводы были зарегистрированы в первые пять лет после заключения брака (более 30%). Большое количество разведенных мужчин вступают в повторный брак. Женщины делают это реже, потому что дети после развода, как правило, остаются проживать с матерями, что затрудняет поиск нового брачного партнера. Каждый четвертый-пятый ребенок в совре-

ile yaşayanlar % 90, sadece baba ile yaşayanlar % 10 oranındadır. Tek ebeveynli ailelerin yarıdan fazlası boşanma sonucu ortaya çıkmıştır. Belarus’ta boşanma oranları çok yüksektir. 1990-2007 yılları arasında boşanma oranlarının ilk 5 yılda çok olduğu kaydedilmiştir (yani % 30). İlk beş yılda boşanmış erkeklerin çoğunluğu tekrar evlenmişlerdir. Boşanmadan sonra, çocukların genellikle annelerinde kalması, kadınların tekrar evlenmesinde, kendine eş bulmasında zorlandıklarını göstermektedir. Bugün Belarus’ta doğan her 4-5 çocuktan biri evlilik dışı ilişkinin sonucudur. Belarus’ta aile içi ilişkiler bugün çok farklılık arzetmektedir. Aileleri modern aile ve geleneksel aile olarak ayırırsak; “Geleneksel aile”de babanın hüküm sürdüğü, bu ailede babanın önceliği para kazanmaktır geriye kalan meşguliyetler ev işleri ve çocuk yetiştirme annenin sorumluluğundadır. “Modern aile”de ise, kadın ve erkek çocuk yetiştirmede eşit seviyededir.

Genç Belarus aileleri Bu modern aile tipi, erkek ve kadın farklı işlerde çalışması ve profosyenel kariyer yapması ve aile içindeki sorumluluklarını eşit şekilde paylaşmasından oluşmaktadır. Belarus hükümeti, 1995 yılında kadın erkek haklarının sağlanması anlamına gelen cinsiyet eşitliği politikasını uygulamaya koymuştur. Bu hakların gerçekleşmesi onlar için büyük fırsatlar sağlamaktadır. Eğer modern Belarus kadını ve erkeği, profesyonel anlamda kendilerini yetiştirirlerse, aileye ve çocuk eğitimine büyük bir katkıda bulunmuş olacaklardır. Devlet bu sorunu çözmek için yöntemler geliştirmektedir. Mesela bu yeniliklerden biri de; daha önce annelere verilen çocuk bakım izninin, şimdi isterse babanın da alabilmesidir. Aile -öyle ya da böyle- toplumda ne oluyorsa onu yansıtır. Belarus halkı için de aile hayatın vazgeçilmezlerindedir. Ailenin önemi; insanların birbirleriyle yakın iletişimini sağlaması, genç ve çocukların acil ihtiyaçlarının giderilerek memnun edilmesidir. Zamanın getirmiş olduğu zorluk ve yenilikler aile ve evlilik yaşamında değişlik yapmıştır. Aile insanoğlunun çok önemli gereksinimi olduğu için hiçbir zaman kaybolmayacak ve asla yok olmayacaktır. 1 “Beyaz Rus” kelimesinin kök olarak ne anlama geldiği hala belli değildir. Bu kelime ilk olarak XIII. yüzyılda söylenmeye başlanmıştır. O dönemde söylenenlere göre ışığın geldiği yerin renginin tespitidir. Beyaz o zaman kuzey anlamına geliyordu. 2 Bolşevikler : Sol devrimin üyeleri. Yazarların çoğuna göre, aşırı sol

kanat RSDİP (Rusya Sosyalist Demoktatik İsçi Partisi). Aslında Lenin taraftarlarının partide çoğunlukta olması “Bolşevik” kelimesi olarak yansıtılır. 3Belarusta kadınların eğitim seviyeleri yüksektir. 20 ve 49 yaş arasındaki kadınlarda orta ve yüksek eğitimin son yıllarda sürekli erkeklerden daha yüksek çıktığını göstermiştir.


dosya

toplumun temel taşı: aile

менной Беларуси рождается вне юридического брака. Внутрисемейные отношения в белорусских семьях сегодня складываются по-разному. Можно выделить множество семейных типов, среди которых самыми распространенными являются традиционный и современный. Традиционный – это такой, где главой семьи является мужчина, основной обязанностью которого является зарабатывание денег, и где ведением домашнего хозяйства и воспитанием детей занимается преимущественно жена. Современная семья построена на началах равенства мужей и жен, взрослых и детей. 

Молодая белорусская семья, 2010 год В современном типе семьи и муж, и жена зарабатывают деньги вне дома, делают профессиональную карьеру, но и семейные обязанности распределяются между ними равномерно. С 1995 года правительство Республики Беларусь проводит политику гендерного равенства, что означает не только обеспечение равных прав мужчин и женщин, но и создание равных возможностей для реализации этих прав для обоих полов. Если для современных белорусских женщин актуальным является самореализация в профессиональной сфере, то для мужчин – большая включенность в жизнь семьи, воспи-

тание детей. Государство создает условия для того, чтобы решать эту задачу. Одной из инноваций является правовая норма, согласно которой отец может взять отпуск по уходу за ребенком, который раньше предоставлялся только матери. Семья, так или иначе, отражает все то, что происходит в обществе. Для жителей Беларуси семья сегодня является необходимой формой жизни, той сообщностью близких людей, где удовлетворяются самые насущные потребности мужчин и женщин, взрослых и детей. Формы семейной и брачной жизни меняются под воздействием новых вызовов времени, но семья не исчезает и исчезнуть не может, так как является одной из глубинных потребностей человека. 1 Происхождение названия «Белая Русь» до сих пор неясно. Пер-

вое упоминание названия «Белая Русь» относится к XIII веку. По одной из версий в эти времена части света определялись цветами. Белый значит северный. http://ru.wikipedia.org/wiki/История_Белоруссии - дата доступа 15.06.2010 2 Большевики – члены левого революционного, по данным мно-

гих авторов, левоэкстремистского крыла РСДРП (Российской социал-демократической рабочей партии). Слово «большевик» отражает тот факт, что после раскола партии сторонники Ленина оказались в большинстве. 3 Кулаки – в России до Октябрьской революции 1917 г. зажи-

точные крестьяне, которые пользовались наёмным трудом (крестьяне-работодатели). 4 Беларусь отличается высоким уровнем образования женщин.

В возрастных группах от 20 до 49 лет число женщин с высшим и средним специальным образованием уже несколько лет стабильно выше, чем число мужчин.

GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

37


главная тема Семья в современном обществе Çağdaş toplumda aile семья-краеугольный камень общества

«Семейная система – это группа людей, связанных общим местом проживания, совместным хозяйством, а главное взаимоотношениями». Aile sistemi, ortak yaşam alanıyla, ortak haneyle, en önemlisi karşılıklı ilişkilerle bağlı insanlar grubudur.”

38 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР

Н. М. Юнусова

N.M. Yunusova

Кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой психологии Таджикского национального университета

Pedagoji Doktoru, Tacikistan Milli Üniversitesi Psikoloji Kürsü Başkanı

С

емья является исторически-конкретной системой взаимоотношений между супругами, родителями и детьми. Это малая группа, члены которой связаны между собой брачными и родственными отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответственностью. Совместное проживание в семье, связанное с общностью быта, накладывает определенные обязательства или функции, к которым относятся: поддержка биологической непрерывности (рождение детей); обеспечение биологического существования (пища, одежда, жилище); создание культурной непрерывности (передача новым поколениям общественного и культурного наследия); материальное состояние; создание эмоционального комфорта и безопасности в семье. Семья с позиции психологии взаимоотношений является сугубо личным феноменом и не терпит постороннего вмешательства. Однако общество и государство небезразличны к судьбе семьи и постоянно способствуют ее становлению. Как система открытая, семья пребывает в постоянном взаимообмене с окружающей средой. Кроме того, семья - это явление культурноисторическое и социально-психологическое, в силу чего существует множество ее определений. Известный специалист по семейной психотерапии А.Я. Варга дает такое определение семьи: «Семейная система – это группа людей, связанных общим местом проживания, совместным хозяйством, а главное - взаимоотношениями». Существуют различные формы и модели семьи, специфика которых зависит от этапа развития общества, характера национальных и религиозных традиций и т. д. Условно все формы

A

ilede eşler, ebeveynler, çocuklar, arasında ilişkilere dayalı somut tarihsel bir sistemdir. Aile üyeleri küçük gruptur ve bu grup üyeleri kendi aralarında evlilik ve akrabalık ilişkileriyle, ortak yaşamla ve karşılıklı moral ilişkileriyle birbirilerine bağlıdırlar. Ailedeki ortak yaşamla ilgili bir arada yaşama, kendine özgü yükümlülükler veya işlev oluşturur. Bunlar; biyolojik devamlılığın sağlanması (çocuk doğurma), biyolojik varoluşun sağlanması (gıda, giysi, konut), kültürel devamlılığın oluşturulması (toplumsal ve kültürel mirasın yeni kuşağa iletilmesi), maddi durum, ailede duygusal konfor ve güvenliğin oluşturulmasıdır. Aile, psikolojik olarak son derece özel ilişkilerdir ve başkalarının müdahalesine tahammül edemez. Fakat toplum ve devlet ailenin kaderine kayıtsız değildir ve onun oluşumuna yardım eder. Bir açık sistem olarak aile çevreyle devamlı karşılıklı mübadele içindedir. Bunun dışında aile; kültürel-tarihsel ve sosyalpsikolojik durumdur, bu sayede onun birçok tanımı vardır. A.Y.Varga aileyle ilgili şöyle bir tanımlamada bulunur: “Aile sistemi, ortak yaşam alanıyla, ortak haneyle, en önemlisi karşılıklı ilişkilerle bağlı insanlar grubudur.” Günümüzde değişik aile biçim ve modelleri bilinmektedir. Bunların özellikleri toplumun gelişim düzeyine, milli ve dini geleneklere vs. bağlıdır. Tüm aile biçimleri geleneksel ve çağdaş (modern) modellere ayrılır. Geleneksel aileler, birkaç bin yıllar boyunca mevcut olmuş ve günümüzde sanayi öncesi dönemdeki toplumlarda da vardır. Modernize aile türüne geçme süresi yeteri kadar uzun ve tutarsız olmuştur. Bu yüzden çağdaş aile türlerinin bazılarında geleneksellik unsurları bulunmaktadır. Geleneksel aile için aşağıdaki özellikler söz konusudur: Faaliyetin basmakalıp türleriyle ilgili sosyalcinsel rollerin ve işlevlerin sert segregasyonu


dosya

toplumun temel taşı: aile

семьи можно поделить на традиционные и современные (модернизированные) модели. Традиционная семья существовала на протяжении нескольких тысяч лет и существует в настоящее время во многих обществах, находящихся на допромышленном этапе развития. Переход к модернизированному типу может происходить довольно долго и непоследовательно, поэтому в ряде моделей современных семей присутствуют традиционные элементы. Для традиционной семьи характерны такие признаки: жесткая сегрегация социально-половых ролей и функций, связанных со стереотипными видами деятельности; патриархальная (реже – матриархальная) иерархия с закреплением власти домохозяина над имуществом, деятельностью, а иногда и жизнью домочадцев, с подчиненным положением зависимых членов семьи; сложная структура семьи с совместным проживанием в одном домохозяйстве супружеских пар нескольких поколений с их детьми; сосредоточение в семье всех жизненных функций (производительной, экономической, воспитательной, репродуктивной, бытовой и

 Aile reisinin mülkiyet ve faaliyet üzerindeki, bazen de bağımlı aile üyeleriyle birlikte hane üzerindeki iktidarının baskın olduğu ataerkil (bazen anaerkil) hiyerarşi Bir hane içinde birkaç kuşağa mensup eşlerin çocuklarla birlikte yaşadıkları karmaşık aile yapısı Ailede yaşamsal işlevlerin (üretim, ekonomik, eğitici, üreme, yaşamsal vs.) bir araya getirilmesi, tüm hane halkının bunların uygulanmasında yer alması, kadınların özellikle ev işlerine çekilmesi. Esasen üreme davranışlarının sınırlandırılmaması özelliği, doğal doğurganlık düzeyinde doğurma, çocuk doğurmayı sınırlamaya yönelik tüm önlemleri yargılamak ve bazen onları cezalandırmak. Modern ailede aile modeli aşağıdaki gibi belirlenir: Sosyal ve cinsel roller arasındaki sınırların kaldırılması, tam olmayan veya deformasyonla (dede, nene ve torunlardan ibaret, orta kuşağın bulunmadığı tek velinin ailesi) ilgili işlevler dâhil aile işlevlerini yapmada değişkenlik Tek çiftten ve biraz yaşlı çocuktan ibaret çekirdek aile, Simetrik model; aile kaynaklarının kullanılmasında, çocukların eğitiminde ve diğer konularda kadın ve erkek eşit haklara sahiptir.

Традиционная семья существовала на протяжении нескольких тысяч лет и существует в настоящее время во многих обществах, находящихся на допромышленном этапе развития. Geleneksel aileler, birkaç bin yıllar boyunca mevcut olmuş ve günümüzde sanayi öncesi dönemdeki toplumlarda da vardır. GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

39


главная тема

семья-краеугольный камень общества Детоцентрическая семья – в ней главной задачей родителей считается обеспечение благополучного будущего детей. В целом семья существует только для ребенка. Воздействие осуществляется, как правило, снизу вверх (от детей к родителям). В результате у детей формируется высокая самооценка, ощущение собственной значимости, но увеличивается вероятность конфликтов с социальным окружением за пределами семьи.

40 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР

т.д.), участие всех домочадцев в их выполнении, вовлеченность женщин исключительно в домашнюю занятость; не лимитируемый в основном характер репродуктивного поведения, рождаемость на уровне естественной фертильности, осуждение любых мер по ограничению деторождения и порой даже наказание за них. Модель модернизированной семьи можно определить таким образом: стирание границ между социально-половыми ролями, вариабельность исполнения семейных функций, в том числе связанная со структурной неполнотой или деформацией семьи (семья одного родителя, семья, состоящая из прародителей и внуков, без среднего поколения и т.д.); преимущественно нуклеарный тип семьи, состоящий из одной пары родителей и их несовершеннолетних детей; симметричная модель семьи, в которой мужчина и женщина равноправны в распоряжении семейными средствами, воспитании детей, в решении всех других вопросов; профессиональная занятость всех взрослых трудоспособных членов семьи, постоянная работа женщин вне дома, мотивированная не только необходимостью дополнительного дохода, но также стремлением к самореализации, успеху, признанию; функциональная дифференциация жизнедеятельности семьи в обществе, разделение функций между семьей и другими социальными институтами; регулируемый характер репродуктивного поведения, снижение рождаемости. Планирование семьи становится общепризнанным типом репродуктивного поведения, неотъемлемой принадлежностью социально ответственной прокреативной этики; социально-психологическая потребность в детях у современных супружеских пар часто реализуется в одном ребенке. Кроме того, появляется категория сознательно бездетных семей. Ученые выделяют три психологических типа семьи, оценивая возможности адаптации детей из этих семей в обществе: 1. Традиционная семья – в ней воспитывается уважение к авторитету старших; педагогическое воздействие осуществляется сверху вниз. Дети в них легко усваивают традиционные нормы семейных взаимоотношений, но испытывают трудности в формировании семей собственных. 2. Детоцентрическая семья – в ней главной задачей родителей считается обеспечение благополучного будущего детей. В целом семья су-

 Ailenin çalışma yaşına gelmiş tüm üyelerinin çalışması, kadının ev dışında devamlı çalışması, bunun sadece ihtiyaç olmasından değil, aynı zamanda kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmeleri, başarısı, tanınması için yapılması Ailenin toplumda işlevsel farklılaşması, işlevlerin aile üyeleri ve çok sayıda diğer kurumlar arasında bölünmesi Üreme davranışlarının kontrolü özelliği, doğumların azaltılması. Aile planlanması, üreme davranışlarının genel kabul görmüş türüne, çocuk doğmaya yönelik etiğin sosyal sorumluluğunun ayrılmaz bir parçasını oluşturur Eşlerde, çocuklarla ilgili sosyal ve psikolojik gereksin, bir çocuk üzerinde odaklanır. Bunun dışında bilinçli olarak çocuksuz aileler kategorisi ortaya çıkar. Bilim adamları üç tür psikolojik aile tipini belirtmekteler ve bu ailelerden çocukların topluma adaptasyon olanaklarını incelemektedirler. 1. Geleneksel aile: Bu aile türünde çocuklar, büyüklerin otoritesine saygılı bir şekilde eğitilir; pedagojik etki yukarıdan aşağıya doğru iner. Bu aile-


dosya

toplumun temel taşı: aile

ществует только для ребенка. Воздействие осуществляется, как правило, снизу вверх (от детей к родителям). В результате у детей формируется высокая самооценка, ощущение собственной значимости, но увеличивается вероятность конфликтов с социальным окружением за пределами семьи. 3. Супружеская семья – здесь главной целью является взаимное доверие, принятие и автономность ее членов. Воспитательное воздействие – горизонтальное, на равных: родители и дети. Как правило, у детей, воспитанных в таких семьях, отсутствуют навыки подчинения социальным требованиям. Они плохо адаптируются в среде, построенной по вертикальному принципу (т.е. практически ко всем социальным институтам). Таким образом, нужно отметить, что именно социализация и воспитание детей сохраняются в качестве основной функции семьи на протяжении всей истории ее существования, а также в качестве кристаллизующего, объединяющего момента семейной системы. 

den gelen çocuklar kolayca geleneksel normları benimserler, fakat kendi ailesini oluşturmakta zorlanırlar. 2. Çocuk merkezli aile: Bu ailede ebeveynlerin başlıca görevi çocukların istikbalini iyi bir şekilde hazırlamaktır. Burada aile çocuk için var olur. Etki genellikle aşağıdan yukarıya (çocuktan ebeveynlere doğru) gider. Sonuçta çocuklarda yüksek düzeyde kendine değer verme, kendi önemini hissetme gibi özellikler oluşur, fakat aile dışında sosyal çevreyle çatışma ihtimali yükselir. 3. Eş merkezli aile: Burada başlıca amaç karşılıklı güvendir. Eğitme etkisi; ebeveynler ve çocuklar arasında, eşitlilik. Genellikle bu tür ailelerde eğitilmiş sosyal taleplere tabi olma alışkanlığı yoktur. Onlar dikey şekilde inşa edilmiş ortama kötü adapte olurlar(yani neredeyse tüm sosyal enstitüler). Böylece vurgulamak gerekir ki; çocukların sosyalleşmesi ve eğitimi var olduğu sürece ailenin temel işlevi olarak, ayrıca aile sisteminde kristalize edici ve birleştirici kabul edilir. 

Çocuk merkezli aile: Bu ailede ebeveynlerin başlıca görevi çocukların istikbalini iyi bir şekilde hazırlamaktır. Burada aile çocuk için var olur. Etki genellikle aşağıdan yukarıya (çocuktan ebeveynlere doğru) gider. Sonuçta çocuklarda yüksek düzeyde kendine değer verme, kendi önemini hissetme gibi özellikler oluşur, fakat aile dışında sosyal çevreyle çatışma ihtimali yükselir. GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

41


главная тема

семья-краеугольный камень общества

Семья: из прошлого в настоящее Geçmişten günümüze aile Самое большое богатство человека – это счастливая и мирная семья. Mutlu ve huzurlu aile insanın sahip olabileceği en büyük servettir.

42 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР

Кадрие Чичек

Kadriye Çiçek

Журналист.

Gazeteci.

С

utlu ve huzurlu aile insanın sahip olabileceği en büyük servettir. Aile bir insan gibidir. Vücudun uzuvları gibi ayrılmaz parçalardan oluşur ve bir bütünü temsil eder. Birinde herhangi bir rahatsızlık olduğunda diğerleri de bunu hissedecek kadar hassasiyet sahibi bir kurumdur. Onun da, bebeklik, erişkinlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemleri vardır. Aile, zaman zaman rahatsızlanır ve tedaviye ihtiyaç duyar… Zamanında müdahale edilemeyenler, yaşlılık dönemine erişemeden ömrü biter. Aileyi besleyen sevgi, saygı ve şefkattir. Kişinin ruh ve beden sağlığı aile içinde ki ilişkilere bağlıdır. Bu duygusal mektep ancak, sevgiyle kurulur; paylaşım ve sabırla özgülenirse ömür boyu devam eder… Yapılan araştırmalar, evli olan bireylerin bekâr olanlara oranla daha az depresyona girdiği saptanmıştır. Aileye mensup olmanın, kişinin kendini daha güvende hissetmesine sebep olduğu ve kişiyi psikolojik olarak koruduğu görülmektedir. Aile, damlaların deryalara uzanan bir yolculuğudur. Ailede öğrenilen herhangi bir bilgi, davranış kişinin hayatını güzelleştirdiği gibi, yanlış verilen bir terbiye de hayatını karartabilir ve bireyden topluma sirayet edebilir. Nasıl ki, bir gölete küçük bir taş atıldığında su halka halka çevresine yayılıyorsa, ailede yaşanan herhangi bir olumlu ya da olumsuz gelişmeler de aynı oran da toplumun her alanına genişleyerek yayılır... Geleneksel aile yapısından çekirdek aile yapısına geçtiğimiz günümüzde, iletişim araçlarının evlerimize, dahası odalarımıza girmesi, bazı faydaları olsa bile, geniş aile kültürüne sahip toplumumuzu menfi tesir meydana getirmektedir. Anne, baba ve çocuklardan oluşan bu narin yapının üzerinde

амое большое богатство человека – это счастливая и мирная семья. Семья подобна человеку - как тело человека состоит из органов, так и семья состоит из неотделимых друг от друга элементов, которые представляют собой единое целое. Если один из элементов этого целого испытывает недомогание, то остальные элементы чувствуют это. У семьи тоже есть периоды младенчества, совершеннолетия, зрелости и старости. Семья периодически болеет и нуждается в лечении… И если вовремя не вмешаться, то некоторые семьи умирают, так и не достигнув старости. Семью питает любовь, уважение и нежность. Физическое и душевное здоровье человека зависят от взаимоотношений внутри семьи. Это школа чувств, которую можно основать лишь на любви, и, если в ней будет существовать разделение и терпение, то она простоит до конца жизни… Последние исследования выявили, что люди, состоящие в браке, реже впадают в депрессию, чем те, кто в браке не состоит. Принадлежность к семье позволяет человеку чувствовать себя в большей безопасности и защищает его психологически. Семья – это путь от капли к морю. Любые знания или поступки, приобретенное в семье, могут сделать жизнь человека лучше или, наоборот, испортить ее, после чего распространиться с конкретного индивида на все общество. Также как от брошенного в пруд маленького камешка идут по воде круги, так и любые проблемы или, наоборот, позитивные события в семье распространяются на все сферы общества, влияют на него. В наши дни, когда место традиционной большой семьи занимает нуклеарная семья, когда средства массовой информации не просто пере-

M


ступили порог нашего дома, а прочно закрепились в нем, они, несмотря на полезность в некоторых вопросах, оказывают негативное воздействие на наше общество, для которого характерна культура создания больших семей. Воздействие на эту тонкую структуру (семью), состоящую из отца, матери и детей, растет с каждым днем… Выход личных интересов и выгод на первый план становится причиной воспитания несчастного поколения, которое потеряло надежду и получает радость лишь от материальных благ. Индивидуализм и прагматизм изменили роли мужчины и женщины и стали причиной того, что они вступили в экономическое соревнование. В результате наше общество стало жить в состоянии стресса. Появились семьи, которые не умеют радоваться малому, которые постоянно неудовлетворены, семьи, которые не знают себе цену и строятся на брачных договорах. В последнее время в результате браков, в которых никто никому не уступает и не чувствует никаких обязанностей, стали появляться семьи с одним родителем, и число таких семей растет. В результате ребенок живет с одним из родителей – с матерью или отцом. Раньше мы были обществом с патриархальной семьей. Там, где не успевали родители, по-

etkisini günden güne sürdürüp, onu sağa-sola savurmaktadır... Menfaatlerin öne çıkması mutsuz, umutsuz ve sevinci maddeyle sınırlı gelecek nesiller yetişmesine sebep oluyor… Bireyselleşme aynı zaman da materyalleşmenin yayılmasına, kadın ve erkeğin rollerinin değişmesine ve her ikisinin de ekonomik bir yarış haline gelmesine sebep oldu. Bunun neticesinde stresli bir toplum haline geldik. Küçük şeylerden mutlu olmayan, memnuniyetsiz, kadir kıymet bilmeyen, anlaşmalar üzerine kurulan bir aile meydana çıktı. Kimsenin kimseye boyun eğmediği, mecbur hissetmediği bir beraberlik neticesinde, yaygınlaşmaya başlayan tek ebeveynli aileler türemeye, çoğalmaya başladı. Buda çocukların ya annesiyle, ya da babasıyla hayatlarını sürdürmesine sebep oluyor. Daha önceleri ataerkil aile yapısına sahip bir toplumduk… Anne babanın yetmediği, yetişemediği yerde büyükler devreye girerlerdi. Çocuklar saygı ve sevgiyi kreşte değil, evde aile içinde görerek öğrenirlerdi. Çünkü büyüklere nasıl davranıldığını, anne ve babasının büyüklerine davranışından, yine küçüklere karşı sevgiyi, anlayışı, şefkati de nine ve dedelerinden görerek algılarlardı. Her davranış doğal

Раньше мы были обществом с патриархальной семьей. Daha önceleri ataerkil aile yapısına sahip bir toplumduk.

GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

43


главная тема

семья-краеугольный камень общества Когда работающие женщины ради карьеры, а домохозяйки ради общественной жизни участвуют во многих мероприятиях, им стоит еще раз задуматься и не приносить в жертву поколения, которым мы передаем будущее. Разве нашей целью являемся только мы сами?

44 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР

могали старшие (бабушки и дедушки). Дети учились любви и уважению, а также многим другим качествам не в детском саду, а дома в кругу семьи. То, как нужно относиться к старшим, они понимали, видя, как их родители относятся к бабушке и дедушке, а любовь и нежность к младшим узнавали от своих бабушек и дедушек. Поступкам и отношениям детей учили в естественной атмосфере и на уровне подсознания закладывали в них уверенность в себе перед лицом трудностей, которые могут возникнуть в будущем. Советы, которые дают на так называемых «семейных семинарах» психологи и специалисты в данной области, я нахожу важными, но при этом несколько абстрактными, потому что есть определенная культура, являющаяся частью нашей семьи, дошедшей до нас из прошлого… Давайте взглянем на прошлое: как проходили вечера два поколения назад? Взгляд на это позволит нам, пусть даже немного, улучшить положение ослабевшей в наши дни семьи. Когда наступал вечер, члены семьи собирались на кухне, где не только насыщали свои желудки, но и питали свои души. У обеденного стола стоял диван. Пришедшие сначала мыли лицо и руки, затем, пока готовилась еда, отдыхали и общались. Накрывали на стол сообща, и пока все не собрались за столом, к еде не приступали. У стола словно собирался свой маленький мирок. Это единство помогало членам семьи многим делиться друг с другом. Каждый рассказывал о том, что происходит на работе, об услышанных новостях и возникших трудностях. Те, кто испытывал сложности, мог рассказать о них в семейном кругу. Все проблемы решались сообща. Умение говорить, слушать, молчать, терпеть, не перебивать, коротко говоря, правила поведения в обществе, прививались в рамках семьи. Во времена, когда телевизоры и компьютеры еще не вошли в нашу жизнь, люди часто собирались за чашечкой чая и общались. Сидели вместе, при свечах…. В разговор взрослых дети ни в коем случае не вмешивались, только слушали. Даже когда просто читали вслух листок календаря, это чтение слушали, словно очень важную новость. В атмосфере, где все было на виду, членов семьи учили действовать сознательно, закладывали в них уверенность в себе перед лицом возможных будущих трудностей. Никто не мог лечь спать, пока не легли старшие. В свою очередь новое поколение, понимающее, что не сможет действовать в одиночку, постоянно обращалось к старшим за советом и видело себя частью единого целого. И шло навстречу своему будущему… Как говорили наши отцы: «Знать, что рядом с тобой всегда кто-то есть, дарует чувство покоя и счастья». Для того, чтобы во время землетрясения зда-

ortamda verilirdi. İleride yaşanabilecek sıkıntılara karşı çocukların bilinçaltı beslenirdi. Şimdilerde psikologların ve uzmanların “aile toplantıları” olarak dillendirdikleri önerilerini önemli bulmakla birlikte, aynı zamanda biraz soyut bulmaktayım. Çünkü bu, bizim geçmişten bu yana devam eden aile yapımızda var olan bir kültürdür… Geçmişe bir bakalım: Bir iki nesil önce akşamlarımız nasıldı? Bunu bile dikkate almamız bizim yıpranan ailemizi bir nebze olsun onaracaktır. Akşam olduğunda tüm aile bireyleri midelerin yanında gönüllerin de doyduğu sofrada toplanırdı. Yemek masasının yanında divan olurdu. Önce gelen elini yüzünü yıkar, yemek hazırlanana kadar hem soluklanır, hem de bir iki laf ederdi. Sofranın hazırlanışına yardım edilir, herkes gelmeden kesinlikle yemeğe başlanmazdı. Sofranın çevresinde sanki küçük bir dünya toplanırdı. Bu beraberlik bile aile fertlerinin birçok şeyi paylaşmalarına kâfi gelirdi. Her biri işindeki sorunu, duyduğu müjdeli bir haberi, yaşadığı problemi anlatır, sıkıntısı olan da kendini ifade etme fırsatı bulurdu. Tek yürek halinde çözümler bulunurdu, başkaları duymadan. Söz söyleme, söz dinleme, susma, sabretme, konuşurken sözü kesmeme; kısaca, adabı muaşeret aile içinde yaşanarak öğrenilirdi. Yine televizyon ya da bilgisayarların hayatımıza girmeden önceki zamanlarda çayla beraber muhabbetler de koyu olurdu. Aynı ortamda oturulur, aynı ışıkla aydınlanılırdı. Büyüklerin sözlerine karışılmaz, kulak verilirdi. Takvim yaprağındaki küçük bir bilgi okunurken bile çok önemli bir haber gibi dinlenirdi. Borçların, alacakların kayıt altına alındığı ortamda aile bireyleri bilinçle hareket etmeye teşvik edilirdi. İlerde yaşanabilecek sıkıntılara karşı çocuklar beslenirdi. Aile büyükleri yatmadan kimse yatmaya yeltenemezdi. Tek başına hareket edilmeyeceğini anlayan yeni nesil de bütünün bir parçası olarak görürdü kendini. Geleceğe yönelik öyle atardı adımlarını… Atalarımızın dediği gibi: “Her zaman birinin huzurunda olduğunu bilmek, insanı huzura, mutluluğa sevk ediyordu”. Depremlerde binalar çatırdıyor diye birçok önlem alındı ve her gün yeni bir önlem alınması hakkında bilgiler aktarılıyor… Evlerimizin içi her gün, her an çatırdarken neler yapabiliriz… Günümüzde çeşitli sebeplerle bozulan yeni kuşakları kötü gidişattan kurtarmak ve bu yapıyı onarmak için, asli görevinden uzaklaşan aile yapısını düzeltmek gerekir… Daha evlenmeye karar vermeden, bu kurumun ciddiyeti kavratılmalı, eş seçiminin önemi ve tarafların evliliğe nasıl bir anlam yükleyeceği konuşulmalı. Aile içinde ölçülü espriler, latifeler, hoş görülü olma, birlikte iyi vakit geçirme iletişimi güçlendirir. Aile içindeki duygusal ortam, birey için çok önem-


dosya

toplumun temel taşı: aile lidir. Bu bazen bakışlarla hissedilir, bazen de bir dokunuşla. Sevgi dili kişiden kişiye değişir. Unutmayalım ki, kişi sevgi ve ilgiyi ne şekilde görürse o şekilde algılar ve öyle yansıtır. Gerektiğinde gösterilmeyen ilgi, verilmeyen bir alışkanlık dolayısıyla fert yine sevginin eksikliğini hep içinde hisseder. Kişinin günlük sıkıntılarla baş edebilmesi yaşı kaç olursa olsun aile içindeki gördüğü sevgiyle doğru orantılıdır. Bilinçli bir ailede, zamanın her dilimi dolu dolu yaşanıp, çocuklarımızın keyifli, iyi vakitler geçirebilmesi için birçok şey yapabiliriz… Çünkü huzurlu bir toplumun oluşması için yine huzurlu ve mutlu aile bireyleri gerekmektedir. Unutmayalım ki, “huzur ve mutluluk, her hangi bir şeye sahip olmakta değil, bu uğurda verilen mücadele”dedir. Eğer sahip olmakta olsaydı günümüz toplumunda büyük çoğunluğun mutlu olması gerekirdi. Sahip olmaya çalışırken mutlu olmayı ve sabretmeyi öğrenebiliriz, sonra da bunları başkalarına öğretebiliriz. İşte bunu da kendi içinde dirlik sahibi, gönül rahatlığına ermiş, bilinçli anne ve babalar sağlayabilir. Çalışan anneler kariyer yapma adına, ev hanımları sosyalleşme adına çeşitli faaliyetlere katılırken, geleceğimizi emanet edeceğimiz nesilleri feda etmeden bir defa daha düşünmeliyiz! Gaye, sadece ken-di-miz-mi-yiz?!! ния не трещали и не рушились, уже принято много мер, и каждый день поступает информация о том, что нужно принимать все новые и новые меры…А что мы можем сделать, если то, что находится внутри нашего дома, тоже трещит по швам..? В наши дни, чтобы спасти новые поколения, которые под влиянием разных причин меняются и трансформируются в худшую сторону, помочь им избавиться от неправильного поведения, сначала следует исправить структуру семьи, которая отдалилась от своей основной обязанности… Уже на стадии принятия решения о вступлении в брак, нужно понимать всю серьезность института брака, говорить о важности выбора супруга/супруги и о том, какое значение обе стороны придают браку. Шутливые высказывания и терпеливое отношение друг к другу в семье позволяют хорошо проводить время друг с другом и делают внутрисемейные связи сильнее. Эмоциональная атмосфера внутри семьи очень важна для всех ее членов. Ее иногда можно почувствовать во взглядах, в прикосновениях - язык любви у разных людей разный. Давайте не будем забывать: ту любовь и внимание, которые чувствует к себе человек, формирует его восприятие и отношение к другим людям. Если не уделять человеку внимание, когда он в нем нуждается, то он будет вос-

принимать это как недостаток любви. Насколько человек может справиться с ежедневными проблемами - безотносительно его возраста - зависит от той любви, которую он видит в семье. В осознающей это семье можно многое сделать для того, чтобы старательно заполнить каждую свободную минуту наших детей и подарить им возможность весело и с пользой проводить время… А для создания спокойного общества нужны спокойные и счастливые личности. Давайте не будем забывать, что «спокойствие и счастье – это не обладание чем-то, а стремление к их (спокойствию и счастью) обретению». Если бы спокойствие и счастье заключались в обладании чем-то, то большая часть современного общества была бы счастлива. Стремясь же к счастью, мы учимся быть счастливыми и учимся терпению, а затем можем передать знания другим. И этого достигают сознательные отцы и матери, которые смогли обрести мир в душе и достигнуть душевного равновесия. Когда работающие женщины ради карьеры, а домохозяйки ради общественной жизни участвуют во многих мероприятиях, им стоит еще раз задуматься и не приносить в жертву поколения, которым мы передаем будущее. Разве нашей целью являемся только мы сами? 

Çalışan anneler kariyer yapma adına, ev hanımları sosyalleşme adına çeşitli faaliyetlere katılırken, geleceğimizi emanet edeceğimiz nesilleri feda etmeden bir defa daha düşünmeliyiz! Gaye, sadece kendi-miz-mi-yiz?!! GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

45


главная тема Семейные отношение в Грузии Gürcistan’da aile ilişkileri семья-краеугольный камень общества

Шорена Циклаури

Şorena Tsiklauri

Журналист.

Gazeteci.

правление по делам населения Грузии провело исследование на тему: «Некоторые стороны семейных отношений и взаимоотношений между поколениями». Данное исследование является частью международной программы «Generations Gender Programme» (GGP). Координирует этот проект Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (UNECE). В проекте участвует более 20 стран, среди которых США, Япония и Австралия. Во всех областях Грузии было опрошено 10.000 человек в возрасте от 18-ти до 79-ти лет. В опросе участвовало 4 405 мужчин и 5 595 женщин. По результатам данного опроса можно проанализировать структуру семей, проживающих в Грузии, а также провести сравнение с похожими исследованиями, проведенными во Франции и Рос-

ürcistan’da nüfus idaresi tarafından Aile İlişkileri ve Kuşaklar Arasındaki İlişkilerin Değişik Yönleri konusunda inceleme yapıldı. Söz konusu incelenme uluslararası bir program olan “Generations Gender Programme” (GGP)’nin bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu projenin koordinatörlüğü Birleşmiş Milletler Teşkilatı Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) tarafından yapılmaktadır. Projeye 20’den fazla ülke katılmaktadır. Bunlar arasında ABD, Japonya ve Avustralya gibi ülkeler de bulunmaktadır. Gürcistan’ın tüm bölgelerinde 18 ila 79 yaş arası 10.000 kişiyle bir anket yapıldı. Bunlardan 4.405’i erkek, 5.595’ise bayan katılımcıydı. Bu anket sonuçlarından Gürcistan’da yaşayan ailelerin yapısını tahlil edebiliriz. Ayrıca Fransa ve Rusya’nın yaptığı benzer çalışmaların verileri ile de karşılaştıra-

У

G

Классификация по типам семей Ailelerin tiplerine göre sınıflandırılması Грузия Gürcistan

Франция Fransa

Россия Rusya

Количество семей, состоящих Количество семей, состоящих Количество семей, состоящих Количество семей в Количество семей в Количество семей в из представителей нескольиз представителей из представителей процентном соотношении процентном соотношении процентном соотношении ких поколений Birkaç kuşaktan нескольких поколений Birkaç нескольких поколений Birkaç Aile oranı (%) Aile oranı (%) Aile oranı (%) oluşan aile oranı (%) kuşaktan oluşan aile oranı (%) kuşaktan oluşan aile oranı (%) Семья из одного человека Tek kişide oluşan aile

6.1

-

26.3

-

17.1

-

10.3

28.9

29.4

1.6

19.4

10.5

53.9

51.9

31.0

2.2

38.8

22.9

8.7

63.2

5.6

5.3

13.9

45.8

1.4

73.6

1.0

5.8

2.2

75.8

Другие Diğerleri

19.6

-

6.7

-

8.6

-

Всего Toplam

100.0

50.4

100.0

5.1

100.0

22.7

Семья без детей (проживающая с родителями или без) Çocuksuz eşler (anne baba beraber veya kimsesiz) Семья с детьми (проживающая с родителями или без) Çocuklu eşler (anne baba beraber veya kimsesiz) Мать с ребенком (проживающая с родителями или без) Tek çocuklu anne (anne baba beraber veya kimsesiz) Отец с ребенком (проживающий с родителями или без) Tek baba (anne baba beraber veya kimsesiz)

46 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР


dosya

toplumun temel taşı: aile Согласно грузинским традициям, самый младший сын остается с родителями, чтобы ухаживать и присматривать за ними, а дочери после замужества уходят в семью мужа. сии. В анкете приведены различные типы семей в Грузии, Франции и России. Согласно исследованию семейных отношений и взаимоотношений между поколениями, практически половина семей в Грузии представлена семьями, состоящими из представителей разных поколений, в то время как во Франции количество таких семей невелико (5,1%), а в России не превышает 23%. Если мы взглянем на семьи, состоящие всего из одного человека, то увидим значительные различия между странами. Если в Грузии количество таких семей равно 6,1%, то во Франции и России это число составляет 26,3% и 17,2% соответственно и указывает на большое количество грузинских семей, состоящих из представителей разных поколений. В последние годы в большинстве европейских стран наблюдаются глубокие изменения как в культурной, так и в социальной жизни. Во взаимоотношениях между поколениями прослеживаются две общие тенденции: количество простых (нуклеарных) семей и семей, состоящих из одного человека, растет, а количество семей, состоящих из представителей двух или более поколений, уменьшается. Причина этого заключается в том, что в развитых европейских странах дети, достигнув половой зрелости, предпочитают жить отдельно от родителей. В Грузии же дети даже после вступления в брак остаются жить вместе с родителями. Между родителями и детьми строятся традиционные отношения, которые и определяют структуру семьи в Грузии. Положение мужчин и женщин отличается. Причина заключается в культурных обычаях грузинских семей. Согласно грузинским традициям, самый младший сын остается с родителями, чтобы ухаживать и присматривать за ними, а дочери после замужества уходят в семью мужа. Согласно упомянутому выше исследованию, чем старше женщина, тем чаще она живет с родителями. Дочери после замужества переходят жить в семью мужа, но женщины старше 55 лет очень часто живут со своими родителями, потому что обязанность ухаживать за престарелыми родителями ложится на плечи дочерей. Более половины мужчин, которым еще нет 40 лет, живут со своими родителями, в то время как с возрастом количество мужчин, проживающих с родителями, уменьшается. В итоге в Грузии две трети мужчин проживает с родителями. 

biliriz. Ankette Gürcistan, Fransa ve Rusya’daki ailelerin yapı tipi veriliyor: “Aile İlişkileri ve Kuşaklar Arasındaki İlişkiler”de yapılan incelemeye göre Gürcistan’da yaşayan ailelerin hemen hemen yarısı birkaç kuşaktan oluşan ailelerdir. Fransa’da birkaç kuşaktan oluşan ailelerin oranı çok az (% 5.1), Rusya’da ise % 23’ü aşmıyor. Tek kişilik aileye gelince üç ülke arasında çok farklı veriler görülüyor: Gürcistan’da tek kişili ailelerin oranı % 6.1 iken Fransa ve Rusya’da % 26.3 ve % 17.1. Bu da Gürcistan’da farklı kuşaklarda oluşan aile oranının fazla olduğunu gösteriyor. Son yıllarda Avrupa ülkelerinin çoğunda gerek kültür gerekse sosyal yaşam tarzında derin değişiklikler gözlenmektedir. Kuşaklar arası ilişkilerde iki genel yöntem belirginleşmiştir: Çekirdek aile, basit aile ve tek kişilik aile sayısı artarken iki veya daha fazla kuşaktan oluşan ailelerin sayısı azalmıştır. Bunun nedeni ise; Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinde çocuklar ergenlik dönemine gelince anne-babalarından ayrı yaşamayı tercih etmektedir. Gürcistan’da ise çocuklar evlendikten sonra bile anne-babaları ile birlikte yaşamaya devam etmektedirler. Ebeveynler ve çocuklar arasında kurulan geleneksel ilişkiler Gürcistan’daki ailelerin yapısını belirlemektedir. Bayan ve erkeklerin durumları farklıdır. Bunun nedeni Gürcü ailelerde çocuklara karşı kurulan kültürel geleneklerdir. Gürcü geleneklerine göre anne ve babasına bakmak için en küçük erkek çocuk anne-babası ile birlikte kalır. Kız çocukları ise evlendikten sonra eşinin ailesi ile birlikte yaşamaya devam ederler. Yukarıda ki incelemeye göre; bayanların yaşı arttıkça ebeveynlerle birlikte kalmaya devam eden bayanların sayısı artmaktadır. Kız çocukları evlendikten sonra eşlerinin evlerine gidiyorlar, ama 55 yaşını aşmış olan bayanlar çoğu zaman ebeveynleri ile birlikte kalıyorlar. Çünkü yaşlı ebeveynlere bakma görevi kızlara düşüyor. 40 yaşını doldurmamış erkeklerin yarısından fazlası ebeveynlerin yanında oturuyor. Erkeklerin yaşı artınca ebeveynlerin yanında kalmayan erkeklerin sayısı da artıyor. Gürcistan’da erkeklerin üçte ikisi ebeveynler ile birlikte yaşıyorlar. 

Gürcü geleneklerine göre anne ve babasına bakmak için en küçük erkek çocuk annebabası ile birlikte kalır. Kız çocukları ise evlendikten sonra eşinin ailesi ile birlikte yaşamaya devam ederler. GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

47


главная тема Долг молодца - чтить мать и отца! Evladın vazifesi ana ve babayı onurlandırmaktır! семья-краеугольный камень общества

«Один за всех и все за одного» таков завет предков. И это наследие кыргызы чтят до сих пор. ‘Birimiz hepimiz için hepimiz birimiz için’ Ecdadın vasiyeti bu idi. Kırgızlar bu mirasa bugün de saygılıdırlar.

48 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР

Каныбек Карашев

Kanıbek Karaşev

Журналист.

Gazeteci.

С

ırgız toplumunda aile ezelden beri büyük öneme sahip olmuştur. Aile tüm halkın temeli ve dayanak noktasıdır. Dehşetli deprem 1992 yılında Toluk kasabasını yeryüzünden sildi. Deprem sonucunda 53 insan hayatını kaybetti. En ilginç olan şey, burada hiçbir yetim çocuk kalmadı. Ana ve babasını kaybetmiş çocukları derhal evlat edindiler. Onlar geleneklerine saygılılardı. Aşiret birliğinde hiç kimse bakımsız kalmamalıydı; kan, deste, her şeye güvence verildi. Benzeri bir destek Sogot köyündeki kayma zamanı, Nur köyündeki felaket zamanı ve diğer alanlarda da yaşandı. ‘Birimiz hepimiz için hepimiz birimiz için’ Ecdadın vasiyeti bu idi. Kırgızlar bu mirasa bugün de saygılıdırlar.

емья в кыргызском обществе традиционно была приоритетом, основой основ и точкой опоры для народа. 1992 год. Страшная трагедия постигла поселок Толук, который был стерт с лица земли разрушительной стихией. В результате землетрясения погибло 53 человека. Гибли мужчины и женщины, но ни один ребенок не остался беспризорным. Как это оказалось возможным? Всех детей, в одночасье лишившихся отцов и матерей, тут же приютили сородичи, взяв под надежную опеку. Они свято чтили старое правило - в дружном родовом альянсе никто не должен оставаться без присмотра, всем гарантирован кров и поддержка в случае любой беды... Подобная взаимовыручка проявилась и после схода оползня в айыле Согот, природного катаклизма в селе Нура, после бедствий в других местностях республики. «Один за всех и все за одного» - таков завет предков. И это наследие кыргызы чтят до сих пор. В союзе прочном Мужа и жены Должны быть равны Обе стороны. Джалаледдин Руми

Кыргызский этнос, сформировавшийся из пришедших орхоно-енисейских и алтайских групп, а также местных тянь-шаньских племен, в своем развитии создал собственную культуру, впитавшую множество традиций соседствующих народов. В итоге, кроме других национальных особенностей, выкристаллизовался самобытный институт брака и семьи, воспитания детей, укрепления внутриплеменных контактов.

K

Koca ve karının, Sağlam birlikteliğinde, Her iki taraf eşit olmalı. Celalettin Rumi Kırgız etnik kimliği, eski Orhun-Yenisey, Altay gruplarından ve yerli Tyan Şan aşiretlerinden gelmiş, gelişimi boyunca kendine özgü kültürünü güçlendirmiş ve komşu halkların geleneklerini benimsemiştir. Sonuçta sağlam olmanın dışında, aile, nikâh, çocukların eğitilmesi, aşiret içi ilişkilerin güçlenmesi gibi müesseseler kristalize olmuştur. Kırgız devletiyle ilgili bin yıllık yazıda her şey hatırlanmaktadır: İnişler ve yükselişler, zaferler ve yenilgiler, askeri seferler ve ağaların ve beylerin işkenceleri, kağanların hakimiyeti ve yoksulların ayaklanmaları… Doğal olarak zamanla toplumdaki ortak yaşam ve aile yaşamı normları da değişmiştir. 20. yüzyılın başında Ala-too ülkesinin içlerinde patriarkal toplumlarla karşılaşılmıştır. Bu toplumlarda bir


dosya

toplumun temel taşı: aile

Тысячелетняя летопись кыргызской государственности сохранила многое: взлеты и падения, триумф побед и горечь поражений, военные походы и бай-манапские распри, власть каганов и бунты бедноты. Естественно, с течением времени менялись и нормы общежития, и нормы семейного жизни. Еще в начале 20-го века в глубинке страны Ала-Тоо встречались большие патриархальные семьи, объединявшие под одним тюндуком семьи главу рода, его братьев, сестер, сыновей, дочерей, внуков и правнуков. Они вели совместное хозяйство, подчинялись единым требованиям, ели из общего котла и вместе отстаивали интересы клана. Затем, после присоединения Туркестанского края к царской России и общего упадка феодально-патриархального строя, стали появляться семьи нового типа - малые, индивидуальные ячейки общества. Причем как в среде знати и сельскохозяйственной буржуазии, так и среди пролетариата, крестьянства, торговцев, интеллигенции. С установлением Советской власти и в результате широкой коллективизации народного хозяйства, индустриализации эко-

tunduk altında aşiret reisi ailesi, kardeşleri, kız kardeşleri, oğulları, kızları, torunlarının ve torunlarının çocukları bulunuyordu. Onlar birlikte çalışıyordu. Bir tencereden yemek yer ve birlikte klanın çıkarlarını gözetiyorlardır. Türkistan ülkesinin Rusya’ya birleştirilmesinden sonra feodalite düzeni dağılmış, toplumun küçük ve bireysel çekirdeği olan yeni aileler ortaya çıkmaya başlamıştır. Bunlar gerek ağalar arasında, tarım burjuvazisi arasında; gerekse de proletarya, küçük işadamları, entelektüeller arasında ortaya çıkmıştır. Bu süreç Sovyet hâkimiyeti kurulduktan sonra ekonominin kolektifleşmesi, sanayileşmesi, kültürel reformlar ve yeni ideolojinin güçlenmesiyle devam etmiştir. Bizim bugün bildiğimiz aile tipinin ilk örnekleri oluşmaya başlamıştır. Çocuğu bol olan ev, Pazar gibi hareketlidir. Çocuksuz evler, Mezar gibi sakindir. Orta Asya hikmetli kelamı Eskinin arkaik olgusu bugünkü yaşamımızı etkilemiş ve etkilemektedir. Yapacak bir şey yok, gelenekler bazen modern eğilimlerden daha güçlü olur.

GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

49


главная тема

семья-краеугольный камень общества Bazen bu ritüeller olumlu karakter taşır, bazen ise taşımaz. Örneğin;”kız alu kaçuu” ,yani kız kaçırma geleneği hala yaşamaktadır. Kadın çalışmaları yürüten bir sivil toplum örgütüne göre Kırgızistan’ın bazı bölgelerinde nikâhların yüzde 60’ı bu yolla kıyılmıştır. Bir yerlerde aile bağlarının kuvvetlendirilmesi için henüz doğmamış çocuklar için beşik kertmesi veya yetişkin olmayanların nişanlanması gibi uygulamalar da söz konusudur. Önceden olduğu gibi özellikle kırsal kesimde evlenmek için önemli miktarda başlık parası ödenmektedir. Bugün başlık parası özellikle para, mal, eşya ve kıymetli şeyler için ödenmektedir. Önceleri ise sadece hayvanla… Kırk yiğit geldi, kırk at sürüldü. “Bu ne at?” Kanıkey’e göre Cakıp’ın topluluğuna yüklenmiş vergi. 40 yiğidi getirdiler başlık parası olarak . Sürdüğünüz hayvanları dört dereye götürün, Dört dere dolarsa senin başlık paran ödenmiş olacak. Bu parça 19. Yüzyılın 60’lı yıllarında V.Radlov Manas’tan örnek olarak veriliyor. Bu efsanevi destandaki başka bir epizotta görüldüğü gibi göçebe hayvancının ölümsüz idealine, sağlıklı nesil yetiştirme arzusuna nasıl büyük önem verdiğini ortaya koymaktadır. Onun neslini ve zenginliğini artıracak mirasçılarına büyük önem vermektedir. Çakıp Han büyük hanımının doğum anı geldiğinde oğlu için yaptığı özlemi görüyoruz.

номики, культурных реформ и распространения новой идеологии этот процесс лишь усилился. Возникал прообраз семьи, привычной для нас сегодня. Дом, где много детей, Как базар беспокойный. Дом бездетных людей, Как могила, спокойный. Среднеазиатская мудрость

Задача государства заключается в том, чтобы суметь отделить зерна от плевел, и, бережно сохраняя рациональное ядро лучших вековых традиций

50 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР

Тем не менее, архаика прошлого оказывала, да и продолжает оказывать влияние на повседневную жизнь. Ничего не поделаешь - обычаи часто сильней новых тенденций. Иногда старые ритуалы носят положительный характер, иногда не очень… К примеру, до сих пор не изжит обряд умыкания невест – «кыз ала качу». По данным неправительственных организаций, специализирующихся в сфере гендерных исследований, в некоторых районах Кыргызстана таким образом было заключено до 60-ти процентов всех браков! Кое-где практикуется и сватовство еще не родившихся детей, либо помолвка несовершеннолетних отпрысков с целью укрепления связей между дружественными семьями.

Cakıp’a “Senin Bay Biçen doğuruyor” dediklerinde Bay Cakıp ağlayarak, kendini kaybetti, Kükreyerek, ağlayarak, ağıt yaktı: “Çocuk olmadan zayıfladım, Hiç olmazsa bir oğlan koşsaydı, Kalbimi ışıklandırsaydı! Devem olmadan eğildim, Acıyla ağladım, belim bükülerek yürüdüm. Koketey Hanın evlat edindiği Bok Murun’a vasiyetinde ise şöyle der: Eğer oğlan doğurmayan birisiyle evlenilirse, Öldükten sonra mirasçı kalmaz. Öldükten sonra mirasçı kalmazsa, Hayvan sahipsiz kalır. Miras hiç kimseye kalmaz... Yerel halk arasında çok eşliliğe de rastlanmaktadır. Kırgızların atalarında bu gelenek, İslam öncesinde de vardır. İslam şeriat normlarıyla düzenlemeden önce Tyan Şan’da hâkimdir. Çok eski zamanlarda çok eşlilik ekonomik yapı üzerinde başarılı bir şekilde kontrol etme fırsatı sunuyordu. Bununla birlikte Kırgızlardaki gibi beşik kertmesi ve nişanlama, evleneceklerin yakınlarının karşılıklı ziyaretleri, birbirilerine hediye vermeleri, düğün töreni ve kutsama, törende yapılan at yarışmaları ve diğer eğlenceler, gençlerin toplumdaki statülerine dair


dosya

toplumun temel taşı: aile

По-прежнему, особенно в провинции, за невест выплачивают огромный калым. Нынче все чаще деньгами, имуществом и другими ценностями, прежде же обычно расплачивались скотом. “Сорок витязей прибыли, сорок лошадей пригнали. “Это что за лошади?” “На народ Джакыпа наложенную дань за Каныкей Сорок витязей пригнали в качестве калыма” “Пригнанный скот возьмите, в четыре впадины поставьте! Если четыре впадины наполнятся, полным будет твой калым уплачен...” Этот отрывок из великого эпоса “Манас” приводил в 60-х годах 19-го века академик В. Радлов. Другой эпизод из легендарного сказания свидетельствует, какое огромное значение придавалось извечному идеалу скотовода-кочевника - наличию здорового потомства. Особенно наследников, которые приумножили бы род и его благосостояние… Вот как изливает свою тоску по сыну Джакып-

küçük ayrıntılar, büyümekte olan gençlerle ilgilenmek vs. gibi gelenekler belliydi. Ana ve babanı ilginle sevindir. Onların sevgisini bir ödül olarak al! Yusuf Balasagun Her şey akıyor, her şey değişiyor. Günümüz gerçekleri, kuşkusuz Kırgız ailesinin oluşumunu, onun bakışlarını, varlığını, ahlaki yönelişlerini de etkilemiştir. Burada kentleşme ve küreselleşme, ayrıca ilişkilerin batılılaşması gerek pozitif gerekse negatif rol oynamıştır. Maalesef yetimhanede yaşayan asil etnik kimliklerin mensupları ülkede gittikçe düşmekteler. Benzeri tabloyu huzur ve kimsesizler evinde de görmekteyiz. Aşiretler arasındaki karşılıklı ilişkiler pratiği hazırda yerini aşiretçilik, adam kayırma ve yerelcilik gibi zararlı unsurlara bırakmıştır. Gençler kendi köklerinden koparak lümpenleşmekteler, uyuşturucu ve alkolün zararlı etkisi altına girmekteler, sosyal gerginlik, açgözlülük sosyo kültürel gerginlik ve suçluluğu beslemektedir. Buna göre de devletin görevi; samanı buğdaydan ayırabilmek, yüzyıllar boyu süregelmiş geleneklerin rasyonel çekirdeğini korumaktır. Bunlar ge-

Devletin görevi; samanı buğdaydan ayırabilmek, yüzyıllar boyu süregelmiş geleneklerin rasyonel çekirdeğini korumaktır. GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

51


главная тема

семья-краеугольный камень общества

Все течет, все меняется. Современные реалии, безусловно, отразились и на укладе жизни кыргызских семей, и на их имущественном положении, на взглядах общества на семью, на переосмыслении нравственных ориентиров. Her şey akıyor, her şey değişiyor. Günümüz gerçekleri, kuşkusuz Kırgız ailesinin oluşumunu, onun bakışlarını, varlığını, ahlaki yönelişlerini de etkilemiştir.

52 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР

хан, когда узнает, наконец, что наступил момент родов у его старшей жены: “Когда сказали Джакыпу: “Твоя байбиче родит”, бай Джакып, плача, растерялся, ревя и плача, заголосил: “Не имея ребенка, я похудел, Если бы хоть один мальчик бегал, просветлело бы мое сердце! Не имея верблюжонка, я согнулся, горько плача я ходил, сгибаясь”. А в завещании хана Кокетея своему приемному сыну Бокмуруну говорится: “Если взятая им супруга не родит сына, если после умершего не будет наследника без хозяина останется скот, некому будет поделить наследство...” Среди коренного населения отмечается и многоженство. У пращуров кыргызов оно было распространено еще до того, как ислам с его шариатскими установками по полигамии, стал господствующей на Тянь-Шане религией. Просто в стародавнюю пору мультисупружество было основой успешного контроля над большим хозяйством и залогом процветания. Помимо этого у кыргызов сохранились свои особенности, касающиеся как добрачных отношений, так и ритуалов сватовства и помолвки, размеров приданого, взаимных визитов родичей брачующихся, вручения подарков, свадебного пира и форм благословения. Свои особенности имеют конноспортивные игры и прочие забавы, сопровождавшие торжества, а так-

же общественный статус молодоженов, забота о подрастающем поколении, и многое другое. Ты мать с отцом заботою порадуй И их любовь ты одари наградой! Жусуп Баласагын Все течет, все меняется. Современные реалии, безусловно, отразились и на укладе жизни кыргызских семей, и на их имущественном положении, на взглядах общества на семью, на переосмыслении нравственных ориентиров. Большую роль, порой позитивную, а иногда и негативную, играют процессы урбанизации и глобализации, сказывается влияние идущих с Запада примеров человеческих взаимоотношений. Увы, все чаще в детские приюты попадают дети представителей титульной нации. Схожая картина в домах престарелых и учреждениях для бездомных. Некогда добрая практика родоплеменной взаимовыручки и солидарности теперь зачастую приобретает уродливые формы трайбализма, кумовства и местничества, круговой поруки. Молодежь же, отрываясь от корней, люмпенизируется, подвергается пагубному влиянию наркотиков и алкоголя, захватывается культом наживы и разврата. И тогда она становится питательной почвой для ростков социального напряжения и разгула криминала... Поэтому задача государства заключается в том, чтобы суметь отделить зерна от плевел, и, бережно сохраняя рациональное ядро лучших вековых традиций, заложить основы для благополучия семей будущего Кыргызстана. 


By ørfan YÕlmaz No one disputes the existence of gravity, air pressure or the expansion of metals; rather, many physical events are explained by these phenomena, which are expressed by formulas, and problems are solved using such formulas. The idea of evolution is neither similar to the laws of physics, nor does it have the character of being experienced by a person’s heart and soul.

Evolution: Science or Ideology aims to show how the theory of evolution has been abused to deny religious thought, and that the scienti¿c evidence set forth to prove it actually serves the opposite. In addition to the English, Turkish and Russian editions are also available. ørfan YÕlmaz is a professor of biology at Dokuz Eylül University, Izmir.

Darwin and Evolution Theory Origin of Life Creation Lamarck and Evolutionary Thought Natural Selection and Mutation Fossils and Transition of Species Evolution of Humans Fossil Age Determinations A Continuous or Discontinuous Process? Big Bang Theory and Polypeptide Chain

9781597841184 6x9 inches 350 pp.

www.tughrabooks.com


главная тема

семья-краеугольный камень общества

ВЫ СТАЛИ РОДИТЕЛЯМИ

Знаете ли вы свои обязанности? ANNE- BABA OLDUNUZ

Sorumluluklarınızın farkında mısınız? Отец формирует силы и уверенность ребенка в отношении внешнего мира, а мать восполняет его потребность в нежности и обеспечивает спокойствие его внутреннего мира. Baba çocuğun dış dünyadaki gücünü ve özgüvenini oluşurken, anne ise çocuğun şefkat ihtiyacını ve iç dünyasındaki huzurunu oluşturur.

54 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР

Ясемин Ялчын Актосун

Yasemin Yalçın Aktosun

Специалист Семьи.

Aile uzmanı.

П

nne baba olmak niçin önemlidir? Ya da şöyle soralım; kişi niçin çocuk sahibi olmak ister. Çocuk arzusu sadece “bir bebek olsunda sevelim” düşüncesinin bir ürünü müdür? Kişi çocuğum olsun derken aslında kendisini bekleyen sorumlulukların ve bu sorumlulukları yerine getirdikçe insanlık adına yapabileceği güzelliklerin farkında mıdır? Yine bu düşüncenin tam tersi olarak kişi “aradan çıkar” diyerek çocuk yetiştirmenin ve hatalı davranışlar nedeniyle bozulan psikolojilerin çocuğa, aileye ve insanlığa ne gibi zararlar verebileceğinin farkında mıdır? Bir sorumluluğun adıdır ebeveyn olmak. Çocuk üzerinde hem annenin hem de babanın işlemesi gereken noktalar vardır. Dolayısıyla hiçbir baba, annesi ilgileniyor diye geri çekilemeyeceği gibi hiçbir anne de sorumluluğu babaya yükleyemez. Baba çocuğun dış dünyadaki gücünü ve özgüvenini oluşurken, anne ise çocuğun şefkat ihtiyacını ve iç dünyasındaki huzurunu oluşturur. Yaşam ve iş koşturması derken çocuklarını günlerce göremeyen, görememesi bir yana çocuğundan haber alamayan babaların sayısı veya çocuğuyla aynı mekânı paylaştıkları halde 24 saat içinde bile çocuğuyla bir an duygusal paylaşım yaşayamayan annelerin sayısı ve bunlardan dolayı iç dünyasındaki boşluklar nedeni ile sorun yaşayan çocukların sayısı hiçte az değildir.

очему важно быть родителем? Или давайте спросим по-другому, почему человек хочет завести ребенка? Является ли стремление иметь ребенка просто результатом желания «родить малыша, чтобы его любить»? Понимает ли человек, который хочет завести ребенка, ложащиеся на него обязанности, и осознает ли он то добро, которое может принести всему человечеству в том случае, если он реализует эти свои обязанности? И, наоборот, осознает ли он, какой вред может нанести испорченная в результате неправильного отношения и воспитания психика ребенка самому ребенку, семье и человечеству. Быть родителем – это ответственность. И у отца, и у матери есть свои обязанности по отношению к ребенку, поэтому ни один отец не может устраниться от воспитания из-за того, что ребенком занимается мать, так же как ни одна мать не может переложить все обязанности на отца. Отец формирует силы и уверенность ребенка в отношении внешнего мира, а мать восполняет его потребность в нежности и обеспечивает спокойствие его внутреннего мира. Количество отцов, которые из-за жизненных забот и проблем на работе целыми днями не только не видят своих детей, но практически ничего не знают о них, а также матерей, которые, несмотря на то, что находятся рядом со своими детьми, за целые

A


dosya

toplumun temel taşı: aile сутки не находят возможности уделить им хоть немного времени, и в связи с этим – проблемных детей, испытывающих пустоту в своем внутреннем мире, очень велико.

Наши заботы, обязанности и дети Хорошее родительское воспитание не требует постоянного пребывания рядом с ребенком. Важно то, замечают ли родители, которые из-за напряженного графика работы не могут постоянно находиться со своими детьми, их душевные потребности или нет. Таким образом, даже если отец не может часто проводить время с ребенком, он должен знать его насущные проблемы и давать ребенку почувствовать, что он рядом с ним. Иногда это может выражаться в написании письма, или в том, чтобы, забыв о телевизоре, провести время с ребенком. Так же и мать, какой бы занятой она не была, должна быть в состоянии заметить изменения в поведении ребенка и увидеть его потребности. Таким образом, ребенок, с которым родители мало видятся, должен иметь возможность думать: «отец далеко, но он знает, что происходит в моей жизни, и сделает все возможное для меня». Или «мама очень занята, но она видит, что мне нужно, и, несмотря на свою занятость, сразу заметит любую проблему и поможет». Посредством этого родители, которые не могут проводить много времени со своим ребенком, могут проникнуть в его мир. И так они смогут сохранить необходимую близость с ребенком, что будет даже лучше, чем если бы они просто ежеминутно были с ним рядом. Конечно, это не означает, что пребывание рядом с ребенком не имеет значения. Если родители могут проводить время с ребенком и разделять с ним дорогие сердцу моменты, то это будет иметь для ребенка еще большее значение. Таким образом, если по возможности проводить время с ребенком, а при отсутствии таковой действовать с учетом его психологических потребностей, это позволит значительно приблизиться к обеспечению хорошего родительского воспитания. Пример: у бизнесмена Али, который занимается текстильным делом, имеет большое количество сверхурочной работы и вынужден ча-

GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

55


главная тема

семья-краеугольный камень общества

Однако лучше напомним о том, что может быть сделано при отсутствии большого количества времени. Иногда достаточно, чтобы мама, отложив приготовление обеда всего на десять минут, выслушала своего ребенка, а отец, придя домой, порисовал с ним…

56 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР

сто выезжать за границу, трое детей. Его старшей дочери 17 лет, и она испытывает недостаток уверенности в себе, среднему сыну 8 лет, и он гиперактивен, а младшему сыну – 2 года. Несмотря на большую занятость, Али-бей, ведя активную деловую переписку по электронной почте, находит время написать письмо и своей дочери; приходя домой, он видится с детьми и находит добрые слова для каждого из них. Все это не мешает его работе, а работа, по крайней мере, не мешает ему делать для детей хотя бы это. Если бы помимо этого Али-бей время от времени разделял с детьми совместные занятия и более активно интересовался их успехами в школе, то индивидуальное развитие детей было бы намного лучше. Даже проблемы неуверенности в себе у старшей дочери и гиперактивности среднего сына в значительной степени могли бы быть решены. Таких примеров можно привести много. Однако лучше напомним о том, что может быть сделано при отсутствии большого количества времени. Иногда достаточно, чтобы мама, отложив приготовление обеда всего на десять минут, выслушала своего ребенка, а отец, придя домой, порисовал с ним… Давайте не будем забывать об этом совместном пребывании, которое не требует много времени, но которое принесет значительные плоды.

İşlerimiz, yapmamız gerekenler ve çocuklarımız Nitelikli ebeveynlik sürekli birlikteliği gerektirmez. Yani iş yoğunlukları gerekçesi ile aynı mekânı paylaşamayan anne babaların çocuklarının manevi ihtiyaçlarını fark edip edemediklerine bakmaları gerekir. Şöyle ki; çok fazla birlikte olamasalar bile bir babanın çocuğundaki dönemsel sorunu bilmesi ve çocuğunun yanında olduğunu hissettirmesi gerekir. Bu bazen çocuğa yazılacak bir mektupla ve bazen de eve gelindiğinde kumandayı unutup soluğu çocuğun odasında almakla olabilir. Veya bir anne ne kadar yoğun olursa olsun çocuğundaki değişen davranışları fark edebilmeli ve ihtiyaçlarını görebilmelidir. Böylece az görüşülmüş olsa bile evdeki çocuk “babam uzakta ama benim neler yaşadığımı bilir ve elinden geleni yapar”. “Annem çok yoğun ama ihtiyaçlarımı hemen fark edebilir ve bana yardımcı olabilir” diye düşünebilmelidir. Aynı mekânı çok fazla paylaşamasa da bu şekilde ebeveyn çocuğun dünyasına nüfuz edebilir. Ve çocuğuyla her an birlikte olmaktan daha iyisini yani nitelikli birlikteliği yaşatabilir. Tabii bu, mekânsal paylaşımın önemli olmadığı anlamına gelmez. Hem mekânsal hem de duygusal paylaşımın yaşanabildiği durumlar çocuk için çok daha fazla anlamlı olacaktır. Bu nedenle im-


dosya

toplumun temel taşı: aile Быть родителями – это еще и социальная ответственность Если изучить детские истории разных людей, которые из-за безразличия или, хуже того, негативного отношения стали опасными для общества, то перед нами предстанет одна и та же картина. Дети, которые подвергались насилию, воспитывались в безразличии и без любви, либо выросли «в тени» своих родителей, в будущем причиняют вред как самим себе, так и миру, в котором они живут. По этой причине ни у одного отца или матери нет права на безответственность. Уделяя достаточное внимание ребенку и осознанно воспитывая его, можно вырастить человека, который будет полезен как для родителей, так и для всего мира. Таким образом, отцовство и материнство – это не только индивидуальная, но и социальная ответственность.

Уделяя время детям, вы можете отдохнуть Какими бы уставшими ни были родители, проводя время со своими детьми, они ментально отдыхают. Физически отдохнуть легко: если вы приляжете или примете душ, то ваше тело расслабится, сложность представляет ментальная разгрузка. Но для этого вы нуждаетесь в ваших детях!

Единственная потребность ребенка – это потребность в любви и внимании На свет появился ребенок. В лучшем случае он был желанным и запланированным. Иногда ребенок рождается в результате незапланированной беременности. И в самом худшем случае он появляется на свет в результате нежелательной беременности. Во всех трех случаях потребности ребенка неизменны. Ребенок создан так, что для роста и развития ему нужны любовь и внимание. Ребенок испытывает потребность в любви и внимании. Дети чувствуют свою ценность тогда, когда их любят. Они хотят испытывать радость от того, что появились на свет. Это позволяет им позитивно смотреть на жизнь. Ребенку важно чувствовать, что его любят, и для развития уверенности в себе. Дети, которые не чувствуют, что их любят, полагают, что они не представляют никакой ценности для других. Они становятся более вспыльчивыми или чрезвычайно замкнутыми. Недополученную от родителей любовь и внимание они стремятся получить из своего окружения посредством некоторых негативных действий. Таким образом, можно сказать, что для детей, особенно в начале их жизни, значение

kânlar oldukça çocukla birlikte zaman geçirmek, imkan bulunamayan zamanlarda da çocuktaki sürecin farkında olarak, çocuğun psikolojik ihtiyaçlarını da önemseyerek bir plan çizmek nitelikli ebeveynlik adına ciddi bir mesafe kat edilmesini sağlar. Örnek: Ali bey tekstille uğraşan ve mesai yoğunluğu çok fazla olan, sık sık yurt dışına gitmek zorunda kalan, 3 çocuk sahibi bir iş adamıydı. Çocuklarından biri 17 yaşında özgüven problemi olan bir kız çocuğu, diğeri 8 yaşında çok hareketli bir erkek çocuğu diğeri 2 yaşında bir erkek çocuğuydu. Ali bey iş yoğunluğuna rağmen onlarca mail arasında kızına da mail atabilir, eve geldiğinde çocukları ile güreşebilir ve çocuklarını güzel cümleler ile onurlandırabilir. Bu yapacakları, işlerine engel değildir, işleri de en azından bu kadarını yapmaya engel değildir. Bunlar dışında Ali bey çocuklarıyla arada bir ikili paylaşımlar yaşasa veya okul durumları ile daha aktif ilgilense çocukların kişilik gelişimleri çok daha iyi olacaktır. Hatta kızındaki özgüven problemi veya oğlundaki aşırı hareketlilik bile büyük oranda çözümlenebilecektir. Bu örnekler arttırabiliriz. Az zamanla neler yapılabileceğini hatırlayalım yeter. Bazen bir annenin yemek pişirmeyi 10 dakika öteleyerek çocuğunu dinleyebilmesi, bezende bir babanın eve geldiğinde çocuğuyla resim yapması vs… hepsi bu kadar! Bu yapılacaklar getirisi çok olan ama az zaman gerektiren paylaşımlardır, unutmayalım lütfen.

Az zamanla neler yapılabileceğini hatırlayalım yeter. Bazen bir annenin yemek pişirmeyi 10 dakika öteleyerek çocuğunu dinleyebilmesi, bezende bir babanın eve geldiğinde çocuğuyla resim yapması vs.

Anne baba olmak toplumsal bir sorumluluktur Kendileriyle ilgilenilmeyen, dahası kendilerine yöneltilen negatif yaklaşımlardan dolayı toplum için tehdit oluşturan nice bireylerin çocukluk öyküleri incelendiğinde hep aynı tablo ile karşılaşılır. Şiddete maruz kalmış,

GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

57


главная тема

семья-краеугольный камень общества Ребенок испытывает потребность в любви и внимании. Дети чувствуют свою ценность тогда, когда их любят. Они хотят испытывать радость от того, что появились на свет. Это позволяет им позитивно смотреть на жизнь Sevgi ve ilgi çocuk için ihtiyaçtır. Çocuk sevildikçe değerli olduğunu hisseder. “Var olmuş” olmayı sever. Yaşama daha pozitif bakmayı öğrenir

любви и внимания практически равноценно ощущению личной ценности.

В любви и внимании очень важно равновесие В любви и внимании очень важно равновесие. Ребенок нуждается в любви и внимании, однако «перебор» может привести к потере контроля над его поведением. Чрезмерная демонстрация любви и внимания, так же как и скупое проявление чувств, могут иметь серьезные последствия. Давайте взглянем на это с такой точки зрения: основной источник нашего существования – вода, и та может доставить нам определенные неудобства, если выпить ее слишком много. Еда – наша естественная потребность, однако переедание может стать основной причиной для возникновения болезней. Точно так же недостаток в воде и еде может привести к серьезным проблемам. Этот же принцип, относящийся к физическому здоровью, действует и в психологии. Любое чувство, в котором нуждается ребенок, может стать причиной ослабления у него чувства ответственности. Дети, которые «тонут» в чрезмерной любви и внимании, могут превратиться в людей с такими отрицательными чертами характера как эгоизм, отсутствие чувства ответственности за результаты своих действий, ненасытность и т.д., в связи с чем у них возникнут проблемы с нормальной социализацией. В свою очередь у детей, которые не получают достаточно любви и внимания, может развиться другой комплекс. Для того, чтобы добиться внимания, они станут прибегать к различным способам, в связи с чем могут наблюдаться различные поведенческие расстройства. Среди детей, лишенных любви и внимания, как правило, выделяются два доминантных типа: в большинстве случаев такие дети либо очень замкнуты, либо чрезмерно агрессивны.

Достаточно ли просто любить ребенка? Конечно, нет. Здесь подразумевается воспитание ребенка в атмосфере любви. Иными словами, не меньшее значение, чем любовь, которую члены семьи проявляют по отношению к ребенку, имеют также отношения и любовь между всеми членами семьи. С момента рождения ребенок ищет материнскую любовь и теплоту. Однако наряду с материнской любовью большое значение имеет и любовь между отцом и матерью. Хорошие или, наоборот, проблемные отношения между родителями влияют на атмосферу в доме и на ребенка, который растет и познает жизнь в этой атмосфере. Если ребенок вырастает в ат-

58 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР

aşırı ilgisiz ve sevgisiz büyütülmüş veya ebeveyninin gölgesinde kalmış çocukların gelecekte hem kendilerine hem de yaşadıkları dünyaya zarar verdikleri görülmüştür. Bu nedenle hiçbir anne babanın sorumsuz olma hakkı yoktur. Yine nitelikli paylaşımlar ve ebeveynlik bilinci ile hem kendisine hem de dünyaya faydalı bir evlat yetiştirebilme mümkündür. Öyleyse anne babalık sadece bireysel değil, bireysel olduğu kadar toplumsal bir sorumluluktur.

Çocuklara zaman ayırdıkça dinlenebilirsiniz Şunu da vurgulamakta yarar var sanıyorum. Bir ebeveyn ne kadar yorgun olursa olsun çocuklarıyla geçireceği zaman diliminde zihnen dinlenecektir. Bedenen dinlenmek koladır, biraz uzanır bir de duş alırsanız bedeninizi zaten dinlendirirsiniz. Marifet zihni dinlendirmektedir. Bunun içinde çocuklarınıza ihtiyacınız olduğunu hiçbir zaman unutmayın lütfen.

Çocuğun yegâne ihtiyacı sevgi ve ilgi Bir bebeğin dünyaya geleceğini düşünelim. En iyi ihtimalle bu bebek ailenin isteyerek ve bekleyerek hazırlık yaptığı bir bebek olacaktır. Kimi zaman ise sürpriz gebelikler neticesinde bir bebek dünyaya gelebilir. Veya en tercih edilmeyen durum olarak karşımıza istenmeyen bir gebelik ve bunun neticesinde dünyaya gelen bir bebek çıkabilir. Her üç durumda da bebeğin ihtiyacı değişmez. Bebek en gü-


dosya

toplumun temel taşı: aile

мосфере без любви, то он испытывает страх изза того, что ему могут нанести вред, и в связи с этим выражает недоверие - в первую очередь к родителям, а затем и всему миру. То, чего дети не должны слышать: дети, которые становятся свидетелями ссор между родителями, с психологической точки зрения будут чувствовать себя «потерянными». Думая, что отец, который сегодня плохо относится к матери, завтра может сделать то же самое и по отношению к нему; что мать, которая сегодня оскорбляет отца, завтра может оттолкнуть и его, ребенок в первую очередь теряет доверие к родителям, а потом делает бессознательное обобщение: «если мои родные такие, то любой человек может оказаться плохим». По этой причине ребенок, чтобы избежать вреда, который могут причинить другие люди, замыкается в себе, либо действует по принципу: я должен действовать первым до того, как кто-то причинит вред мне. Вместе с этим, из-за ссор родителей, свидетелем которых становится ребенок, он может почувствовать себя виноватым, и, вырастая с чувством вины, может превратиться в депрессивную личность. Одновременно с этим, у детей, которые становятся свидетелями проблем между родителями, и из-за этого винят их, может возникнуть гнев и по отношению к другим родителям. Из-за этого они могут стать более пессимистичными и в будущем, уже во взрослой жизни, испытывать трудности в собственном браке.

zel şekilde yaratılmıştır ve büyümesi için sevgi ve ilgiyle doyurulması gerekir. Sevgi ve İlgi çocuk için ihtiyaçtır. Çocuk sevildikçe değerli olduğunu hisseder. “Var olmuş” olmayı sever. Yaşama daha pozitif bakmayı öğrenir. Özgüven gelişimi açısından da sevildiğini hissetmek çocuk için önemlidir. Sevildiğini hissetmeyen çocuk ise tam tersine değerli olmadığını düşünür. Daha öfkeli veya tamamen içe kapalı olabilir. Ebeveyninden alamadığı ilgi ve sevgiyi bazı olumsuz davranışlarla adeta çevreden almaya çalışır. Öyleyse çocuk için özellikle yaşamın başlangıcında sevgi ve ilginin anlamı kişisel değerlilik duygusuyla çok fazla paralellik arz eder.

Sevgi ve ilgide denge çok önemlidir Sevgi ve ilgide denge çok önemlidir. Sevgi ve ilgi çocuğun ihtiyacıdır. Ancak buradaki bir abartı çocuğun davranışsal anlamda kontrolünü kaybetmesine neden olabilmektedir Çok sevmek ve ilgi göstermekte, sevgi ve ilgide, cimri olmakta çocuk için ciddi sorun oluşturur. Şöyle düşünelim; temel besin kaynağımız olan suyu bile fazla içtiğimizde sıkıntı duyarız. Veya yemek doğal bir ihtiyaçtır fakat fazlası hastalıkların baş nedeni olabilmektedir. Yine aynı şekilde bedenimizin ihtiyacı olan bu kaynakların azlığı da vücudumuzun rahatsızlanması anlamına gelebilir. İnsanın beden sağlığındaki bu durum, psikolojisi içinde geçerlidir. Çocuğun ihtiyaç hissettiği her türlü duygu; çocukta ki sorumluluk duygusunun zayıf olmasına neden

Любовь подразумевает, что, осознав, в чем нуждается ребенок, родители смогут удовлетворить его потребности, будут любить его таким, какой он есть, не рассматривая через призму каких-либо шаблонов. Sevmek aynı zamanda anlamayı gerektirir. Çocuğun neye ihtiyacı olduğunu anlayıp, ihtiyacı giderebilmek ve çocuğu bir kalıba koymaya çalışmaksızın olduğu gibi sevmektir. GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

59


главная тема

семья-краеугольный камень общества Пока дети растут, меняются и времена. Мир, в котором живут наши дети, непохож на мир, в котором росли мы, взрослые. Çocuklar büyüdükçe zaman da değişiyor. Çocukların içerinde yaşadıkları dünya ile biz büyüklerin yaşadığımız dünya arasına çok fazla fark var.

По этой причине, родители должны не только любить своих детей, но также демонстрировать любовь или, по меньшей мере, уважение друг к другу.

Что значит любить? Важно не только любить, но и вместе с тем давать почувствовать свою любовь. Если в младенчестве любовь передается через прикосновения и взгляды, то, начиная с двух лет, к этому добавляется совместное времяпрепровождение, игры и слова, выражающие любовь. И с возрастом очень важно, чтобы родители, используя тот язык любви, который наиболее предпочтителен для их ребенка, давали ему почувствовать, что любят его. Любовь также предполагает понимание. Любовь подразумевает, что, осознав, в чем нуждается ребенок, родители смогут удовлетворить его потребности, будут любить его таким, какой он есть, не рассматривая через призму каких-либо шаблонов. В атмосфере, где наряду с материальными нуждами ребенка удовлетворяются и его духовные потребности, ребенок будет чувствовать себя любимым. Умение сопереживать горестям ребенка, проявлять понимание, если он высказывает «сумасшедшие» идеи, или не понимает математику, или не хочет играть в футбол, означает принимать ребенка таким, какой он есть, и с этого начинается любовь.

Самовоспитание родителей Пока дети растут, меняются и времена. Мир, в котором живут наши дети, очень отличается от мира, в котором росли мы, взрослые. По этой причине родители для собственного развития должны читать книги, обновлять свои знания и, таким образом, стремиться понять своих детей. Кроме этого, родителям, чтобы понять своих детей, следует иметь представление об их занятиях и интересах, таких, например, как Интернет. Родители должны также посещать различные образовательные организации, например, школы для родителей, а перед лицом тех или иных проблем им не следует ждать, пока эти проблемы вырастут, а, обратившись к специалисту, получить у него профессиональную помощь. 

60 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР

olabilmektedir. Aşırı sevgi ve ilgiyle boğulan bu çocuklar bencil, davranışlarının sonucunu çok fazla düşünmeyen, doyumsuzluk gibi bazı negatif özelliklere sahip olabilmekte ve bundan dolayı da sağlıklı sosyalleşme sorunu yaşamaktadırlar. Kendisine yeterince sevgi ve ilgi gösterilmeyen çocukta ise değer karmaşası olabilir. Bu çocuklar ilgiyi elde edebilmek için farklı yollara başvurabilirler. Bu nedenle çeşitli davranış bozuklukları oluşabilir. Bunun dışında sevgi ve ilgi yoksunu bu çocuklarda genellikle baskın iki tip görülebilir. Şöyle ki çoğu zaman bu çocuklar ya içlerine kapalı olabilirler veya agresif olabildikleri görülür.

Çocuğu sevmek yeter mi? Tabi ki hayır; Burada kastedilen çocuğun sevgi dolu bir ortamda büyümesidir. Yani evdeki üyelerin çocuğa göstermiş oldukları sevgi kadar birbir-


dosya

toplumun temel taşı: aile böyleyse her kes kötü olabilir” gibi bilinçdışı bir genelleme yapar. Bu nedenlerde ya insanlardan zarar görmemek için çekinik durur veya bana zarar vermeden ben zarar vermeliyim gibi bir anlayış içine girebilir. Bununla beraber ebeveynin çocuğun önündeki tartışmaları nedeniyle çocuk kendisini suçlayabilir ve suçluluk psikolojisi içinde büyüyebileceğinden kendisinde ezik bir yapı oluşabilir. Anne babası arasındaki problemlere şahit olan çocuklarda aynı zamanda; mağdur olduğunu düşündükleri ebeveynlerinden dolayı diğer ebeveynlerine karşı şiddetli öfke oluşur. Bu öfke nedeniylede bu çocuklar daha karamsar olabilirler ve hatta gelecekte yetişkinlik dönemlerinde evliliklerinde bile olumsuzluklar yaşayabilirler. Bu nedenlerden dolayı anne babaların çocuklarına yönelttikleri sevgi kadar eşlerine de gerekli sevgiyi veya en azından saygıyı ihmal etmemeleri gerekmektedir.

Sevmek ne demektir?

leri arasındaki tutumları ve sevgi yaklaşımları da çok önemlidir. Çocuk doğum anı ile birlikte anne sıcaklığını ve sevgisini arar. Ancak anne sevgisinin hemen devamında anne babası arasındaki sevgiye odaklı takip sürecine başlar. Ebeveynlerin kendi aralarındaki sevgi veya problemli ilişki diyalogları evin enerjisine ve evin enerjisinde büyümeye ve yaşamı tanımaya çalışan çocuğa sirayet eder. Çocuk sevgisiz ortamda büyürse zarar görme endişesi içinde olur ve başta ebeveynine ve devamında da dış dünyaya karşı güvensiz bir duruş sergiler. Aman Çocuklar Duymasın: Anne babası arasındaki sevgisizliğe ve tartışmalara şahit olan çocuk ruhen allak bullak olur. Çocuk “bugün anneme kötü davranıyorsa babam bana da aynı şeyleri yapabilir veya bugün babama hakaret eden annem beni de her an itebilir” düşünceleri ile öncelikle ebeveynine güvenini yitirir sonrada “en yakınımdakiler

Sevmek değil sevgiyi aynı zamanda hissettirebilmek gerekir. Bebeklik döneminde dokunuşlarla ve bakışlarla hissettirebilecek sevgiye 2 yaşla birlikte çocuğa ayrılacak zamanla, oyunlar veya ifadelerle sevgi iletimi eklenir. Ve yaş ilerledikçe çocuğa ihtiyaç duyduğa sevgiyi tercih ettiği sevgi dili ile hissettirmek çok önem arz eder. Sevmek aynı zamanda anlamayı gerektirir. Çocuğun neye ihtiyacı olduğunu anlayıp, ihtiyacı giderebilmek ve çocuğu bir kalıba koymaya çalışmaksızın olduğu gibi sevmektir. Maddi ihtiyaçların görülebildiği kadar manevi ihtiyaçlarında görülebildiği bir ortamda çocuk tabii ki sevildiğini hissedecektir. Çocuğun üzülmesine, heyecanlanmasına, bazen çılgın fikirler üretmesine, matematiği anlamamasına, futbol ile zaman geçirmek istememesine anlayış gösterebilmek onu olduğu gibi kabul etmektir ve sevgi bu yolla başlar...

Anne babanın kendini eğitmesi Çocuklar büyüdükçe zaman da değişiyor. Çocukların içerinde yaşadıkları dünya ile biz büyüklerin yaşadığımız dünya arasına çok fazla fark var. Bu nedenle anne babaların sık sık kendilerini geliştirmek üzere kitaplar okumaları, bilgilerini güncellemeleri ve böylece çocuklarını anlamaya çalışmaları gerekmektedir. Bunun dışında anne babalarında çocuklarını anlamak üzere çocuklarının uğraşıları konusunda internet gibi bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Ayrıca çeşitli ana baba okulları gibi eğitim organizasyonlarına katılmak ve sorunlar karşısında büyümesini beklemeden bir uzmandan destek alma yoluna gitmek yine ebeveynlerin yapmaları gerekenler arasındadır. 

Удетей, которые становятся свидетелями ссор между родителями, может возникнуть негативное отношение к своим и другим родителям. Anne babası arasındaki problemlere şahit olan çocuklarda aynı zamanda; mağdur olduğunu düşündükleri ebeveynlerinden dolayı diğer ebeveynlerine karşı şiddetli öfke oluşur. GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

61


главная тема

семья-краеугольный камень общества

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ СЕМЬЕ

Особенности воспитания ÇAĞDAŞ RUS AİLESİNDE

Eğitim prensipleri Для воспитания в инфантильных семьях характерно, или отсутствие вообще всяких принципов воспитания или непоследовательно – раздраженное отношение к детям İnfantilist ailelerde eğitim tarzı, ya herhangi bir eğitim prensibinin olmayışı şeklinde ya da tutarsızlık ve çocuklarına öfkeli davranış şeklinde tezahür eder.

62 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР

Наталья И. Шелихова

Natalya İ. Şelihova

К.п.н., доцент, МГУ.

Doç. Dr., Moskova Devlet Üniversitesi

радиционная русская семья»... Интересно, какой образ семьи возникает у Вас, уважаемый читатель? Может быть, перед глазами появляется фотография патриархальной русской семьи зажиточных крестьян начала века, или строки статистических данных о средней советской семье середины 20 века, или что-то еще? Прежде чем мы приступим к освещению принципов воспитания в традиционной русской семье начала 21 века, давайте разберемся, какую семью мы будем считать традиционной -городскую, сельскую, среднестатистическую, малообеспеченную, представителей среднего класса, религиозную, светскую, и т.д.? Все современные, российские семьи, в том числе и русские, родом из недалекого советского прошлого, влияние которого еще сильно, поэтому под русской семьей мы будем иметь в виду постсоветскую семью. Мы считаем правомерным, рассмотреть в данной статье заявленную проблему не с социальной, а психолого-педагогической позиции. Нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что советское общество обеспечивало своим гражданам стабильность, пусть одинаково нищую для всех, но стабильность, уверенность в завтрашнем дне и чувство защищенности. К чему это привело? Одним из серьезных «пороков», доставшихся нам от советского общества, является тотальный инфантилизм, который проявляется в пьянстве целых регионов, не умении обеспечить себя, осознать ответственность за собственную жизнь. Инфантилизм влияет и на уклад семьи, и на воспитание детей в такой семье, поэтому воспитание детей будет определяться характером отношения

ncelikle 21.yüzyıl geleneksel Rus ailesinde eğitim prensipleri konusuna girmeden önce, günümüzde hangi aile tipi geleneksel aileden sayılır buna bakalım: Şehirli mi? ziraatçı mı? imkânları sınırlı mı? Dini mi? Sovyet aile tipi mi? Yakın Sovyet geçmişinden gelen tüm çağdaş Rus ailesi, hala bunun güçlü tesiri altındadır. Bu yüzden bugün Rus aile tipini öncelikle “post Sovyet ailesi” olarak görmemiz gerekir. Ne yazık ki Sovyet toplumunun kendi vatandaşlarına bugünden daha istikrarlı imkânlar sunamadığını, maddi yetersizlikler bir yana hiç olmazsa yarınından emin ve güvenli olabilme faktörünü sağlayamadığını görmezden gelemeyiz. Dünkü istikrarlı ve güven durumu, yeni şartların ortaya çıkmasıyla psikolojik parazitlilik ve infantilizm (gelişememişlik) olayını doğurdu. İnsanlar kendi imkânlarını oluşturmaya, kendi hayatları için sorumluluk almaya ve hedef koyarak bu hedefe ulaşmaya çalışmadılar. İnfantilizm, ailede düzene ve çocukların eğitimine olumsuz yönde etki ediyordu. Bu yüzden çocukların eğitimi, aile ilişkileri, beraberinde problemleri de ortaya çıkarıyordu. Yani eğitim infantilizmi, olgunlaşmamışlık ve şuursuzluk en büyük etkenlerdi diyebiliriz. Ailede infantilist ilişkilerle eğitilen çocuklar tesadüfî faktörlerin etkisi altında kalıyor: Plansız hamilelik, ebeveynin kontrolünden kurtulmak, sosyal statüsünü değiştirmek, merak ve kendini kanıtlamak yüzünden ailesiz kalma korkuları gibi. Bebek doğum oranlarının 2007’de önemli ölçüde artması bunun infantilist aileler tarafından gerçekleştirildiğinin

Т

Ö


dosya

toplumun temel taşı: aile

родителей к воспитанию: инфантильным, или зрелым, осознанным. Семьи с инфантильным отношением к воспитанию детей создаются, как правило, под влиянием случайных факторов: незапланированной беременности, желания вырваться из-под контроля родителей, поменять свой социальный статус, страха остаться без семьи, из-за любопытства, самоутверждения, и т.д. Значительное повышение размера пособия на рождение ребенка может существенно пополнить этот ряд инфантильных семей, причем, имеются в виду не только зарегистрированные браки, но и неполные семьи, состоящие из матери и ребенка. Для воспитания в инфантильных семьях характерно, или отсутствие вообще всяких принципов воспитания, или непоследовательно - раздраженное отношение к детям. Основной особенностью подобных семей является то, что ребенок, в большинстве случаев, не является желанным, хотя бы для одного из родителей, и они не осознают в полной мере всей ответственности за него, не готовы к изменениям в своей жизни, связанными с появлением ребенка. В данной ситуации ребенок представляет собой существенное препятствие для удовлетворения различных потребностей родителей, что

bir kanıtıydı. İnfantilist ailelerde eğitim tarzı, ya herhangi bir eğitim prensibinin olmayışı şeklinde ya da tutarsızlık ve çocuklarına öfkeli davranış şeklinde tezahür eder. Bu durumlarda çocuk, ailesinin isteklerini yerine getiremeyen ve ailesine engel olan çocuk olarak görülür, bu da çocuğun olumsuz eğitilmesine sebep olur. Eğitimsiz çocuk ailede isteksizliğe ya da devamlı ona karşı öfkeli olmaya yol açar. Çünkü bu infantilist ailelerde “iyi” çocuk, problem çıkarmayan çocuktur. Bu sebepten dolayı infantilist ailelerde eğitim kendiliğinden oluşan faktörlerin büyük etkisi altındadır (etrafımızda olan olaylar ve miras alma gibi). Normal sağlıklı bir çocuk ise huzurlu bir sosyal atmosferde kendisine düşkün ve kendisini seven akrabaları, iyi komşuları yanında infantilist ailelerin negatif zararlarından sıyrılmış olarak yetişir. İnfantilist ailelerin diğer bir özelliği de: Sistemsizlik ve tutarsızlık. Mesala ebeveynler çocuklarıyla isteklerine uygun davrandıklarında onları ölçüsüzce överler, çocuklar kendilerini dinlemedikleri zaman da sinirlenip öfkelenerek ters davranırlar. Çocuk küçükken kendinden büyükleri taklit ettiğinde çocuğa merhametli davranırlar, çocuk negatif bir davranışta bulunduğunda ise çileden çıkarak “bu ço-

Ярким примером русской семьи со зрелым отношением к воспитанию детей могут послужить семьи с устойчивыми семейными традициями. Çocuklarının eğitimine olgun yaklaşan Rus ailesine örnek olarak sağlam geleneksel aile verilebilir. GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

63


главная тема

семья-краеугольный камень общества В зрелой семье уделяется достаточное внимание вопросам и материального обеспечения и целенаправленного гармоничного воспитания ребенка, поэтому подобная семья оказывает позитивное влияние на формирование его личности Olgun ailede çocuğun eğitim problemleri, hedefe amaçlı ve ahenkli olarak eğitilir. Bu yüzden bu tip ailede çocuğun şahsiyeti pozitif yönde gelişir.

64 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР

приводит, в своем крайнем проявлении, к отказу от его воспитания, или к постоянному раздражению на него, т.к. идеал ребенка в инфантильных семьях - это удобный ребенок, который не создает проблем. По этой причине воспитание в формировании личности ребенка из инфантильной семьи уступает свою ведущую роль стихийным факторам: окружающей среде и наследственности, и если у ребенка нормальная генетика, и его будет окружать благополучная, социальная среда: другие любящие родственники, неравнодушные, положительные соседи, то негативные последствия инфантилизма родителей будут в некоторой степени компенсированы. Одной из основных особенностей воспитания в инфантильных семьях является его бессистемно - непоследовательный характер, который может проявляться в безмерном восхищении ребенком, когда он соответствует представлениям родителям о нем, и в раздражении и негодовании родителей, в отрицании своей ответственности за его воспитание - в противном случае. Сначала родители умиляются, когда маленький ребенок имитирует взрослое, негативное поведение, а потом возмущаются: «совсем ничего не понимает». Ребенок в такой семье растет, не зная четких требований к себе, кроме одного: «Не мешай», поэтому, он или смиряется с этим, или всеми способами ведет острую борьбу за внимание к себе. В результате может сформироваться невротическая личность. Еще одна особенность инфантильного отношения к детям заключается в том, что родители не достаточно оценивают роль своего личного примера в воспитании детей, не осознают необходимости в самовоспитании. Инфантильные родители позволяют себе курить, выпивать, использовать ненормативную лексику, грубить, лгать, и пр., в присутствии ребенка, причем, от детей они требуют противоположного поведения, образца которого ребенок элементарно не видит. Ребенок оказывается в ситуации максимальной неопределенности социальных требований к себе: «Пойди туда - не знаю куда, принеси - то, не знаю, что». Инфантильное отношение к воспитанию со временем меняется, особенно с появлением других детей, однако последствия от инфантилизма родителей будут иметь свои негативные последствия для детей, поэтому так важно, чтобы родители имели зрелое, осознанное отношение, как к созданию семьи, так и к появлению детей. Зрелое отношение к воспитанию детей характерно для семей, в которых появление детей было желанным, также родители позаботились не только о материальном аспекте, но и духовно-психологическом: они читали литературу об уходе и воспитании детей, посещали специальные занятия, формировали здоровый образ жизни в своей семье, и т.д. Следует отметить интенсивное разви-

cuk hiç bir şey anlamıyor!” derler. Böyle bir ailede çocuklar kendilerinden “engel olmanın” dışında tam olarak ne istendiğini bilmeden yetişirler. Bu durumlarda çocuk kendisine ilgi gösterilmesi için tüm yolları deneyerek zor bir mücadeleye girişir. Bazen infantilist ailelerde yetişen çocuklarda sinirsel bozukluklar oluşur. Bu tip ailelerin bir özelliği de, çocuklarının eğitiminde kendi rollerini gerektiği kadar belirleyememeleri yani kendi eğitimlerinin gerekliliğini anlamamalarıdır. İnfantilist ebeveynler çocukların iyi örnek olarak algılamadığı ve tamamen ters davranışlar olan sigara içme, alkol kullanma, uygunsuz sözler kullanma, kaba davranma ve yalan söylemeyi çocuklarının yanında serbestçe yaparlar. Çocuk da kendisinden istenen belirsiz sosyal taleplerle karşı karşıya kalır: “Oraya gitsem - bilmiyorum nereye, onu getir - bilmiyorum neyi”. İnfantilist davranışlar özellikle aileye katılan yeni çocukların doğması ile değişmektedir. Yine de infantilizmin ebeveynlerde kalıcı negatif zararları vardır, bu yüzden ebeveynler aile oluştururken nasıl olgun ve şuurlu davranırlarsa aynı şekilde çocuklarının olmasını kabul etmeleri önemlidir. Çocuklarının eğitiminde hassas tutum sergileme aile için önemli bir özelliktir. Bu durum, çocukların istenerek dünyaya gelmeleri ile bağlantılıdır. Ebeveynler, çocuklarının eğitimi için sadece maddi olarak değil psikolojik ruhsal eğitimleri için de çeşitli kitaplar okuyup, kurslara gitmeleri, aile hayat-


dosya

toplumun temel taşı: aile

тие данной, положительной тенденции в современном, Российском обществе. Отношение к воспитанию детей в таких семьях характеризуется, как к ответственному, важному делу всей своей жизни, и ребенок изначально воспринимается как самостоятельная личность, нуждающаяся в любви, внимании и заботе. В зрелой семье уделяется достаточное внимание вопросам и материального обеспечения и целенаправленного гармоничного воспитания ребенка, поэтому подобная семья оказывает позитивное влияние на формирование его личности. В истинно зрелых русских семьях, при максимально внимательном, заботливом отношении к детям, дети воспринимаются как важный, но не единственно ценный компонент семейной жизни, поэтому родители не становятся заложниками собственной любви к детям. Родители развиваются, совершенствуются, живут полноценной, интересной жизнью, окружая детей любовью и заботой, при этом, остаются родителями и не впускают детей в те сферы взаимоотношений между собой, которые должны быть закрыты для них. Ярким примером русской семьи со зрелым отношением к воспитанию детей могут послужить семьи с устойчивыми семейными традициями, едиными требованиями к детям, созданные состоявшимися в личностном плане людьми, стремящимися к самосовершенствованию. Это, прежде всего, православные семьи, в которых обычно растет больше одного ребенка, что

larında mutlu bir atmosfer oluşturur. Çağdaş Rus toplumunda bu durumun söz konusu olduğunu belirtmek gerekir. Bu tip ailelerde ebeveynler çocuklarının eğitimine tüm hayatları boyunca önem verir ve onları, en baştan beri sevgiye, ilgi ve alakaya muhtaç, kendi başına bir şahsiyet olarak kabul ederler. Olgun ailede çocuğun eğitim problemleri, hedefe amaçlı ve ahenkli olarak eğitilir. Bu yüzden bu tip ailede çocuğun şahsiyeti pozitif yönde gelişir. Gerçi olgun Rus ailelerinde çocuklar önemlidir fakat aile hayatının tek bir parçası değildir. Bu sebeple ailenin sevgisi çocukların şahsi rehinesi değildir. Ebeveynler gelişip ilerlerler, hayatı tüm yönleri ile yaşarlar, çocuklarına ilgi duyup severler, ebeveyn olarak kalırlar, ama çocukları için üstü kapalı olması gereken


главная тема

семья-краеугольный камень общества

Принципы воспитания в русской семье со зрелым, осознанным отношением к детям определяются не противопоставлением, а гармонией духовного и материального богатства Olgun Rus ailesinde bilinçli eğitim prensipleri açısından maddi zenginlik ve manevi ahenk birbirine zıt değildir.

66 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР

уже, положительно, также в этих семьях существует регламентированный церковными правилами уклад семьи. Для данного уклада характерно четкое распределение социальных ролей в семье: главы семьи - отца, матери, старших и младших детей. У каждого имеются свои обязанности в соответствии со своей ролью, соблюдение которых обеспечивает необходимый порядок, стабильность и гармонию в семье. Воспитание в православных русских семьях строится в соответствии с христианскими заповедями, и отличается терпеливым, заботливым отношением родителей в свете разумной любви к детям. В православных семьях внимательно относятся к духовным потребностям детей, с раннего возраста приучают их к труду, терпимости, ответственности, заботливом отношении к другим, ограничению своих не духовных запросов. Похожим отношением к духовным ценностям и осознанным отношением к детям отличаются зрелые, светские семьи постсоветской интеллигенции. В таких семьях к ребенку, в отличие от инфантильных семей, относятся не как к живой игрушке, а как к полноценной личности, как к равноправному партнеру - в отличие от православной семьи. Воспитание в семье современных русских интеллигентов носит светский, демократичный характер, интегрирующий современные гуманистические мировые и европейские идеи. Принципы воспитания в русской семье со зрелым, осознанным отношением к детям определяются не противопоставлением, а гармонией духовного и материального богатства, поэтому своеобразие современной русской семьи определяется интеграцией западноевропейской рациональности и российской, ментальной иррациональности. 

aralarındaki ilişkiler içine onların girmesine müsaade etmezler. Çocuklarının eğitimine olgun yaklaşan Rus ailesine örnek olarak sağlam geleneksel aile verilebilir. Bu, Rusya’da çocukların gelişimine olumlu etki eden birden fazla çocuklu Ortodoks aile tipidir. Bu ailelerde kilise kuralları düzeni görülür. Bu düzende ailedeki roller kesin olarak belirlenir. Ailenin başı baba, ev sahibi anne, büyük ve küçük çocuklar. Aile’de gerekli düzenin, ahengin ve istikrarın sağlanması için her rolün bir sorumluluğu vardır. Ortodoks Rus ailesinde eğitim, Hıristiyanlık nasihatlerine göre uygulanır. Ortodoks Rus ailesinde çocukların manevi taleplerine dikkat edilir, erken yaşlarda çalışma öğretilir, sabır, sorumluluk, başkaları ile ilişkilerde hassasiyet, manevi olmayan ihtiyaçlarında otokontrol öğretilir. Post-Sovyet entelektüel modern ailesinde ise olgun aile tipi manevi değerlerle ilgilidir. Özellikle çocuklarıyla ilişkilerinde, şuurlu yönleri ile diğerlerinden ayrılır. Bu tip ailelerde infantilist ailelerden farklı olarak çocuğa canlı oyuncak gibi değil de değerli bir şahsiyet olarak davranılır. Çocuk, bu ailelerde Ortodoks ailelerde görülmeyen, eşit haklara sahip, ortak (arkadaş) gibi değerlendirilir. Entelektüel modern Rus ailesinde eğitim dünyevi, demokratik, çağdaş, humanist ve Avrupa değerleri istikametindedir. Olgun Rus ailesinde bilinçli eğitim prensipleri açısından maddi zenginlik ve manevi ahenk birbirine zıt değildir. Bu yüzden çağdaş Rus ailesinin kendine özgülüğü Avrupa rasyonalizmi ve Rusya irrasyonalizmi anlayışı uyumludur. 


dosya

toplumun temel taşı: aile

В СОВРЕМЕННОЙ ТУРЕЦКОЙ СЕМЬЕ

Воспитание ребенка MODERN TÜRK AİLESİNDE

Çocuk eğitimi Бейза Акйюз

Beyza Akyüz

Детский писатель.

Yazar (Çocuk edebiyatı ve eğitimi)

O

A

бщий взгляд на общества развивающихся стран, недавно вступивших на путь модернизации, показывает, что достаточно сложно и даже практически невозможно понять конкретную идею их структурных особенностей, потому что происходящие изменения создают достаточно расплывчатую картину. В этой связи нелегко создать общее представление о «воспитании ребенка» в турецкой семье, потому что и в турецком современном обществе можно увидеть отчетливые следы влияния процесса модернизации. Так как речь пойдет не об одном структурном типе общества, то мы не можем говорить только об одной модели семьи и одного подхода к воспитанию. Не-

ydınlanma sürecine yeni girmiş toplumları, makro bir bakışla inceleyip, onun varlığını oluşturan yapısal nitelikler hakkında katı ve somut bir yargıya varmak her zaman zor ve imkânsızdır. Çünkü değişimler, renkli olduğu kadar muğlâk bir manzara arz eder. Bu bağlamda, Türk ailesindeki “çocuk eğitimini” genel manada tasvir etmek kolay değil. Çünkü Türk toplumunda da aydınlanma sürecinin etkileri bariz bir şekilde kendini göstermektedir. Tek tip toplum yapısından bahsedilemeyeceği için, tek model aile örneği ve anlayışından da söz edilemez. Türkiye’de 19. yüzyılda Cumhuriyetin ilanı ile seküler bir sistemin temelleri atılmış olsa da, bu yapının işlevsellik kazanması sanıldığından çok daha uzun sürmüştür. Çünkü devletin gerçekleştirdiği devrim, halk tarafından aynı hızda benimsenmemiştir.

GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

67


главная тема

семья-краеугольный камень общества Однако существование значительного количества сознательных турецких семей, следящих за развитием современной педагогики и сохраняющих тёплые отношения со своими детьми, внушает некоторую надежду на будущее.

68 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР

смотря на то, что в Турции в 20-ом веке, после объявления республики, были заложены основы светской общественной системы, ее вступление в силу и функционирование, на самом деле, заняли больше времени, чем предполагалось. Ведь изменения, осуществленные в государстве, не сразу были приняты простым населением страны. Некоторые семьи и по сегодняшний день продолжают применять старые и традиционные принципы воспитания. Именно эти семьи, внешне не противоречащие светской системе, в действительности, представляют собой тихие оппозиционные королевства. Родители в таких семьях выросли в жизненном треугольнике «семья-школа-общество», а в духовном развитии в их семьях всегда был упор на традиционное воспитание. Дети у таких родителей, в общем, живут в том же жизненном треугольнике, хотя уже не испытывают того давления традиционного воспитания в семье, как раньше. Ведь современные турецкие семьи отходят от инт-ровертности, закрытости, автономности, и дети в них становятся всё больше экстравертными и социально независимыми личностями. С другой стороны, в турецком обществе существуют и социально незрелые семьи. Жизненный уклад в них не противоречит процессам модернизации, однако родители в таких семьях не стремятся выполнять возложенные на них обязанности. Они не следят за воспитанием, и вместо того чтобы расширять область свободы своих детей постепенно, в зависимости от их возраста и развития, они оставляют их одних лицом к лицу с этой свободой. Такие родители бегут от своих обязанностей, эгоистично стремясь к собственной личной свободе. Нужно помнить, что осуществление воспитания ребенка возможно, только если приложить к нему все свои усилия, способности, интерес и время. Родители, отдавшие своих детей на воспитание в школу и не уделяющие времени их воспитанию дома, становятся причиной увеличения количества детей, зависимых от индивидуальных технологий. Однако существование значительного количества сознательных турецких семей, следящих за развитием современной педагогики и сохраняющих тёплые отношения со своими детьми, внушает некоторую надежду на будущее. Родители, осознающие свою главенствующую роль в этическом и эмоциональном развитии детей, стремятся вырастить детей с помощью самых передовых методов воспитания. Однако не следует забывать и о роли экономических условий в про-

Toplumun en küçük çekirdeği olan bazı aileler, kendi düzeni içerisinde, inandığı kadim-geleneksel kuralları uygulamaya bugün de devam etmektedir. Görünüşte seküler sisteme karşı olmayan bu aile örneği, muhalif bir krallığın iktidarını halen elinde tutmaktadır. Bu ailelerin ebeveynleri aile – okul - sosyal yaşam üçgeninde kalarak büyümüş ve ruhsal gelişimlerinde aileden aldıkları geleneksel eğitim daima daha baskın olmuştur. Bu ebeveynlerin çocukları da, aynı üçgen içerisinde yetişmesine rağmen, ailenin geleneksel eğitim anlayışı eskisi kadar baskın değildir. Çünkü aileler geçmişteki gibi içe dönük, kapalı, özerk alanlar olmadığı gibi, şimdiki çocuklar da daha dışa dönük ve sosyal bireyler haline gelmiştir. Diğer yandan Türk toplumunda, modernizmin sunduğu ilkelere karşı olmayan ama yerine getirmesi gereken sorumlulukları da üstlenmeyen ihmalkâr aileler de mevcut. Çocuğun eğitimini takip etmeyen, çocuğun özgürlük alanını, gelişimini genişletmeyen, onları özgür bırakırken aynı zamanda yalnız bırakan ebeveynler, aslında yükümlüklerinden kaçarak kendi özgürlüklerini hedeflemektedirler. Çünkü çocuk eğitimi ancak ciddi bir mesai, uğraş, ilgi ve çaba ile gerçekleşebilir. Anne ve babalar, çocukların öğretimini okula teslim ederken, aile içi eğitimi göz ardı etmektedirler. Bu


dosya

toplumun temel taşı: aile

цессе воспитания и, особенно, образования детей. Недостаточные финансовые возможности во многих турецких семьях лишают многих детей «права детства». В то же время, вопросы, связанные с правами ребенка в современных, находящихся в процессе модернизации обществах, является одним из самых важных. В то время как местная культура стала практически исчезать в условиях глобализации, мы не можем говорить и о существовании какойлибо особенной модели образования в турецком обществе. Благодаря новым технологиям дети как в Европе, так и в Азии имеют доступ к одинаковой визуальной или письменной информации. Дети, воспитывающиеся посредством одного и того же информационного канала, уже вырастают не в рамках местной культуры, а на основе глобальных межкультурных кодов. Таким образом, к примеру, между русскими и турецкими детьми практически не осталось грани, разделяющей их, потому что они видят мир через одну и ту же культурную «линзу». Взрослые всех обществ мира должны рассказать своим детям о днях, когда они смотрели не на экраны, а друг на друга... 

durum ise yalnızca bireyci-teknoloji bağımlısı çocukların sayısının artmasına neden olmuştur. Pedagojik alanda gelişmeleri yakından takip eden, aynı zamanda çocuklarıyla sosyo-kültürel bağlarını sıkı tutan, ebeveynlik ödevlerini yerine getiren bilinçli Türk ailelerinin sayısı da umut vaat edecek kadar fazladır. Çocuklarının etik ve duygusal gelişimlerinde rol model olduklarının farkında olan bu ebeveynler, ideal eğitim metotları ile ideal çocuklar yetiştirme gayreti içerisindedirler. Fakat şunu belirtmek gerekir ki, bilginin ediniminde dahi etkili olan ekonomik şartlar, bilginin fiiliyata dönüştürülmesinde çok daha etkilidir. Türkiye’deki ekonomik şartların eşitsizliği, çocukların “çocuk olma hakkını” elinden alıyor. Aydınlama süreci içerisinde üzerinde durulması gereken en önemli konulardan biri de hiç şüphesiz çocuk haklarıdır... Küreselleşme ile yerel kültür neredeyse yok olmaya başlamışken, Türk toplumuna has bir eğitimden bahsedilemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü Avrupa’daki bir çocukla Asya’daki çocuk, teknoloji vasıtasıyla eş zamanda aynı görsel ya da yazınsal bilgiye ya da sanatsal bir gösteriye erişebiliyor. Aynı kanaldan beslenen çocuklar yerel kültürle değil, evrensel kodlarla yetişiyor artık. Bir Rus çocuğu bir Türk çocuktan ayıran pek bir şey kalmadı aslında. Çünkü onlar aynı noktaya bakıyorlar. 

Pedagojik alanda gelişmeleri yakından takip eden, aynı zamanda çocuklarıyla sosyo-kültürel bağlarını sıkı tutan, ebeveynlik ödevlerini yerine getiren bilinçli Türk ailelerinin sayısı da umut vaat edecek kadar fazladır. GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

69


главная тема

семья-краеугольный камень общества

Когда в семье детей много, родителям легче и лучше Bir ailede çok çocuk olunca ana baba için daha kolay ve rahat olur

Два плюс пять İki artı beş 70 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР


dosya

toplumun temel taşı: aile

Борис Клементьев

Boris Klementev

Журналист (Санкт- Петерсбург).

Gazeteci (Petersburg).

Петербургская семья Дмитрия и Светланы Фунтусовых. Я у них дома. Пересчитываю детей: раз, два, три... Еще один ребенок спит в кроватке, пятый выскакивает из комнаты и шмыг мимо меня на кухню. Вместе с папой и мамой получилось семеро домочадцев. Отличная цифра семь. Сразу приходят на ум народные пословицы и поговорки: «семеро по лавкам», «цветик-семицветик», «семь чудес света», «семь пядей во лбу», «великолепная семерка». Одним словом «семьЯ».

Saint Petersburglu olan Dmitriy ve Svetlana Funtusov’ların evindeyim. Çocuklarını sayıyorum: Bir, iki, üç… Bir başkası yatağında yatıyor, beşincisi bir odadan çıkıp yanımdan jet gibi geçip mutfağa fırlıyor. Anne ve babalarıyla beraber 7 kişilik bir hane. Harika rakam 7. “Peykelerde yedi kişi”, “yedi renkli çiçek”, “dünyanın yedi harikası”, “alnında yedi seresi olan adam”, “mükemmel yedi” gibi Rus söz ve deyimleri aklıma geliyor. Aile kelimesinin Rusçasında bile yedi kelimesiyle kökü aynı ve bu kelimeyi bölüp Türkçeye çevirirsek “yedi ben” olur.

Сразу возникает вопрос к родителям: «Как вы решились завести столько детей?» Дмитрий: В России до конца девятнадцатого века практически все семьи были многодетными. Это сегодня стало традицией иметь одного, ну, двух детей. Я был единственным ребенком, все детство мечтал о братике. Светлана: Наверное, поэтому, когда мы «женихались», Дима говорил, что у нас должно быть много детей, не меньше трех, а лучше пятеро. Эти слова мне запомнились. Правда, Боже мой, думала тогда, что это фантазии, - продолжает разговор Светлана. - Но так все и случилось. Знаете, когда в семье детей много, родителям легче и лучше, - улыбается Дмитрий, - мне наши знакомые на это говорят: «не верим: новый член семьи - хлопот больше». Я им в ответ: «а вы попробуйте, убедитесь, что не правы». У старообрядцев в Латинской Америке, например, пятеро детей в семье – это минимум. А если меньше, что-то не так. Значит Бог не благославляет.

Anne ve babaya sorulacak soru hemen hazır: “Bu kadar çok çocuk sahibi olmaya nasıl karar verdiniz?” Dmitriy: 19. yüzyılın sonunda neredeyse bütün Rus aileler çok çocukluydu. 1 ya da en fazla 2 çocuklu aileler bugünün geleneğidir. Ben tek çocuktum, ama hep erkek kardeşim olsun diye dua ettim. Svetlana: Belki bu yüzden biz evlenmeden önce Dmitriy, 3 çocuktan az olmayacağını, hatta en iyisi 5 çocuk istediğinin altını çiziyordu. Bu sözleri çok iyi hatırlıyorum. Tanrım! O zaman bunların şaka olduğunu sanıyordum. Ama sonuçta öyle oldu. Aslında bir ailede çok çocuk olunca, anne ve babası için daha kolay ve rahat oluyor. Dmitriy gülüyor: Arkadaşlarım inanmıyorlar, yeni aile üyesi yeni kaideler demek sanıyorlar. Ben ise onlara ‘kendiniz deneyin, yanıldığınızı görürsünüz’ diye cevap veriyorum. Mesela, Latin Amerika’daki eski ailelerde en

GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

71


главная тема

семья-краеугольный камень общества

Наши дети помощники и друг другу, и нам, родителям. Как только они научаются чтото делать, начинают помогать.

72 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР

Наши дети помощники и друг другу, и нам, родителям. Как только они научаются что-то делать, начинают помогать. Получается само собой. Старшие дежурят и следят за младшими. В семье все важны и хороши - гармония получается. Последнее время ловлю себя на том, что периодически их пересчитываю – вроде как-то их меньше стало. Раньше было много, а теперь мало. Просто они подросли, стали не так шуметь, - объясняет мама Света. - Интересно, что пока у меня не появилась дочка, своего первенца, сына Германа, я воспринимала как самого лучшего ребенка на свете, во всех отношениях исключительного. А когда родилась Яна, у меня как завеса с глаз спала. Не сотвори себе кумира. Как же живут женщины, у которых ребенок один, неужели они вот так, всю жизнь вокруг одного крутятся и «фанатеют». Делать из единственного ребенка центр мироздания это неправильно. И я , если бы не стала многодетной, точно сотворила себе кумира. Да, но в России, многие не заводят детей чисто по экономическим причинам - не прокормить, семье не выжить. Как выкручиваетесь вы? Берем числом. Как только стали многодетными (с 1980 года Света стояла на очереди на по-

az 5 çocuk olurmuş. Eğer daha az oluyorsa, bir şeyler yolunda olmadığı anlamına geliyormuş. Bizim çocuklar, hem bir birlerine, hem de bize yardımcı oluyorlar. Bir şey yapmayı öğrenince hemen yardım etmeye başlıyorlar. Bu kendi kendine oluyor. Büyük olanlar küçükleri kontrol ediyorlar. Ailede herkes önemli, böylece uyum oluyor. Son zamanlarda onları istem dışı olarak sayıyorum, sanki sayısı azalmış gibi geliyor bana. Önceden çoktu, şimdi ise az görünüyorlar. Onlar büyüdüler ya, daha az gürültü yapıyorlar, diye açıklıyor anne Sveta. İlginçtir, kızım doğmadan önce German adlı ilk oğlumu dünyanın en iyi çocuğu algılardım. Fakat kızım Yana doğduğu zaman gözlerimdeki perde kalktı. Tek çocuğu olan kadınlar nasıl yaşayabilir? Bütün hayatı onunla bağnazca mı ilgileniyorlar? Tek olan çocuğunu dünyanın merkezi etmek doğru değildir. Benim çok çocuğum olmasaydı, herhalde bende öyle olurdum. Evet, ama Rusya’da insanlar sırf iktisat sebepleriyle çok çocuk istemiyorlar: Yediremeyecekler, yaşatamayacaklar gibi düşünceleri var. Siz bu durumdan nasıl sıyrılıyorsunuz? Dmitriy: Bize kolaylık kazandıran çokluktur. Çok çocuklu olduğumuzda (1980 yılından itibaren Sveta bir kooperatifte daire alma hakkına sahipti)


dosya

toplumun temel taşı: aile

лучение квартиры) получили трехкомнатную в новостройке, до этого снимали деревянный дом за городом. Продали полученную квартиру и купили другую в старом фонде. В центре города все под рукой - нам удобней добираться на работу, детям в школу, кружки, бассейн. Еще получаем субсидии от государства на квартирную плату, за электричество, телефон, - говорит Дмитрий. - С продажи квартиры даже выкроили сумму на покупку микроавтобуса и комплекты горных лыж. Настало время сказать, кто у Фунтусовых за что отвечает и чем увлекается. Глава семьи по профессии врач-анестезиолог, но последнее время работает не по специальности - служит регентом в подворье Коневского монастыря. Руководит церковным хором. В свободное время - он дирижер мужского ансамбля «Русский Ладъ». Человек творческий, в деле - рукастый. По экономическим соображениям сам смастерил в кухне мебель, есть и другие домашние поделки. Увлекается ковкой металла. «Молот, железо - это дело для мужчины». Светлана Фунтусова после рождения самой младшенькой в семье Кати, сейчас в роли домохозяйки. По профессии учитель физкультуры, она как натура творческая нашла себя в журналистике - корреспондент журнала «Вода живая». В семье все всегда взаимосвязано. Если папа

bize yeni yapılmış bir evde 3 odalı bir daire verildi. Bundan önce şehir dışında ahşap kiralık bir evde yaşıyorduk. Verilmiş daireyi sattık, eski fondan başka bir daireyi satın aldık. Şehrin merkezinde. Her şey yakın: Bizim için işe, çocuklar için okula, kulüplere ve yüzme havuzuna ulaşım rahattı. Bir de devletten daire, elektrik ve telefon ödemelerini karşılayan ek bütçe alıyoruz. Dairenin satılmasından kazandığımız para, minibüs ve dağ kayağı takımları için yetiyordu. Şimdi Funtusov’ların ailesinde herkesin görevlerini ve ilgi alanlarını bildirme vakti geldi. Aile reisi anestezi uzmanıdır ama son zamanlarda mesleğiyle ilgili çalışmıyor. Konevskiy manastır naibi olarak görev yapıyor. Kilise korosuna başkanlık ediyor. Boş zamanlarda “Russkiy Lad” topluluğunun şefi olarak çalışıyor. Sanatçı kişiliğine sahip. Konu iş olunca beceriklidir. Mutfaktaki mobilyayı kendi yaptı, bundan başka ev için yaptığı şeyler de var. Metal dövme ile ilgileniyor. “Çekiç ve demir erkeğin işidir”. Svetlana Funtusova, ailenin en küçük çocuğu olan Katya’yı doğduğundan beri ev hanımıdır. Onun mesleği beden eğitimi öğretmenliğiydi, fakat yaratıcı kişiliğe sahibi olduğundan dolayı Jivaya voda dergisinde muhabir olarak çalışmaya başladı. Ailede her zaman her şey birbirine bağlıdır. Nasıl anne ve baba kanepede televizyon başında

Bizim çocuklar, hem bir birlerine, hem de bize yardımcı oluyorlar. Bir şey yapmayı öğrenince hemen yardım etmeye başlıyorlar. GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

73


главная тема

семья-краеугольный камень общества

74 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР

с мамой не сидят на диване у телевизора (кстати, «ящик» в прошлом году упразднили, убрали на шкаф и больше не доставали – не нужен), то и ребята при делах. Старший сын Герман, как и отец, поет. Он учится в хоровом училище имени Глинки. Девятилетняя Яна рисует. побеждает в художественных конкурсах. Слава, ему 8 лет, - подающий надежды спортсмен. Малыши - пятилетний Даниил и двухлетняя Катя тоже не лыком шиты, копируют старших- рисуют, танцуют.

oturmuyorlarsa (bu arada, bu cihaz geçen sene ortadan kaldırıldı, dolaba koyuldu ve bir daha çıkarılmadı ), çocuklar da aynı şekilde hep bir şeylerle meşguller. Büyük oğul German babası gibi şarkı söylüyor. O, Glinka Koro Koleji’nde okuyor. Dokuz yaşındaki Yana resim yapıyor, sanat yarışmalarına giriyor. Sekiz yaşındaki oğul Slava gelecek vaat eden sporculardan. Küçük çocuklar – 5 yaşındaki Daniil ve 2 yaşındaki Katya – dün doğmuş değiller, resim çizerek ve şarkı söyleyerek büyüklerini taklit ediyorlar.

Идеальная семья?

İdeal aile mi?

Да нет. Дети тоже бывает ссорятся, иногда дерутся, ревнуют друг к другу (Света вспоминает, как маленький Слава, увидев новорожденного Данилу, рекомендовал родителям отнести его обратно в роддом). За серьезные проступки мальчишек и дев-

Aslında değil. Çocuklar bazen kavga ediyorlar, birbirini kıskanıyorlar. (Sveta, küçük Slava’nın yeni doğmuş Danila’yı görünce, anne babasına onu doğumevine geri götürmeyi tavsiye ettiğini anıyor). Kızlar ve erkek çocuklar ciddi bir suç işleyince cezalandırılıyorlar. Cezalardan biri, bilgisayar kullan-


dosya

toplumun temel taşı: aile

чонок наказывают, получая от «высшего родного руководства» хороший нагоняй. Одно из наказаний - отлучение от компьютера. И никаких душевных травм - знает, что наказан был за дело. Семья Фунтусовых верующая. Посему свои традиции. В воскресенье всем вместе ходить на службу в храм. В пост не есть сладкого. По вечерам существует правило - перед сном собираться и читать несколько молитв. Что касается чисто мирских дел, то Фунтусовы - заядлые путешественники. Выручает микроавтобус - каникулы проводили то в Эстонии, то в Крыму. В Турции, правда, еще не были, но планы есть. В выходные отправляются за город. Любит «семерка» коньки, горные лыжи. ездить на лошадях. Дни рождения без затей, загадок, эстафет и конкурсов не справляют. Пирогов, правда. не пекут. Любимые блюда - пельмешки и макарошки. На западе принято,как только дети выросли, отлучать их от отчего дома. Как поступите вы - тоже отправите в люди? От них будет зависеть, смогут ли себя содержать. Но когда человек до 40 лет только и делает, что учится - это порочная практика. Надо с малых лет детей настраивать, чтобы повзрослев, они зарабатывали сами, приучать их к самостоятельности. Тогда будет меньше семейных конфликтов и трагедий, больше счастья и улыбок. 

ma yasağıdır. Ve hiç arıza çıkarmıyorlar. Çünkü cezanın haklı olduğunu biliyorlar. Funtusov ailesi dindar bir ailedir. Bunun için onların kendi gelenekleri var. Pazar günleri hep beraber kilisedeki ayinlere katılırlar. Oruç boyunca tatlı yemezler. Akşam için bir kural var; yatmadan önce bir araya gelip dua ederler. Dünyevi işlere gelince Funtusov’lar seyahat etmeyi çok severler. Yardımlarına minibüs yetişir. Tatil için ya Estonya’ya, ya da Kırım’a giderler. Türkiye’yi henüz ziyaret etmemişler, ama planları var. Hafta sonu şehir dışına çıkarlar. Bu yedi insan buz pateni, kayak yapmayı ve ata binmeyi çok seviyorlar. Doğum günleri kutlamaları, sürprizler, bilmeceler, yarışmalar olmazsa olmazlardandır. Ancak börek yapmazlar. En sevdikleri yemek: Mantı ve makarnadır. Batıda, çocuk büyür büyümez aile tarafından evinden, ailesinden ayrılır. Siz neyi tercih edeceksiniz; “dünyaya”, “gerçek hayata” mı göndereceksiniz? Onlara bağlı. Kendi geçimlerini sağlayabilecekler mi? İnsan 40 yaşına kadar sadece okuyorsa, bu kötü bir pratiktir. Çocukları, küçük yaşlardan itibaren sorumluluğa alıştırmalıyız; büyüdüklerinde de kendilerinin para kazanmaları gerektiğini öğretmeliyiz. O zaman, aile çatışmaları ve trajedileri daha az, mutluluk ve tebessümler ise daha fazla olacaklar. 

Дни рождения без затей, загадок, эстафет и конкурсов не справляют. Любимые блюда - пельмешки и макарошки. Doğum günleri kutlamaları, sürprizler, bilmeceler, yarışmalar olmazsa olmazlardandır. En sevdikleri yemek: Mantı ve makarnadır. GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

75


dosya

toplumun temel taşı: aile

STOP! Şiddete

Насилию

Айжана Кожокулова

Ayjana Kojokulova

Журналист.

Gazeteci.

«С

ile”ve“şiddet”..Bunlar, görünüşte, bu iki uyumsuz kavram son zamanlar, ne yazık ki, bir bütün olarak, hatta istikrarlı bir fenomen haline gelmiştir. Bu sorunun günümüz Kırgızistan’daki önemi nedeniyle bu kadar acı bir eğilim gözlemlenmektedir. Bugün ülkemizde yoğun bir şekilde aile içi şiddetle ilgili değerlendirmeler, istatistik analizler yapılmakta, mağdurlara psikolojik ve hukuksal yardım sunulmakta, genellikle bu durumlar resmi olarak yargı organlarına intikal ettirilmektedir. Fakat yürürlükteki normlara ve değişik rehabilitasyon programlarına rağmen bu tür şiddet cezasız kalmaktadır. Kırgızistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığının resmi verilerine göre şiddet kullanılan ailelerin %15’inde ölüm ve ağır bedensel yaralanmalar kayda alınmaktadır. Aile içi şiddetle ilgili kriz merkezlerine ve diğer uzmanlaşmış hizmet birimlerine başvuranların sayısı her geçen yıl artmaktadır ve araştırma sonuçları bu konunun güncel olduğunu ortaya koymaktadır. 32 yaşındaki Asel’i kocası ,eşinin kafasını tekmelediği için hanımı beyin sarsıntısı geçirmiş, kolu kırılmış ve üç kez hastanelik olmuştur. Genellikle taciz kurbanları kadınlardır. Uzmanlara göre bunun nedeni sessiz de olsa toplum tarafından

емья» и «насилие» - эти, казалось бы, два несовместимых понятия в последнее время стали, к сожалению, одним целым, даже, если хотите, устойчивым явлением. Столь печальная тенденция отмечается из-за актуальности данной проблемы в современном Кыргызстане. Сегодня в нашей республике активно ведется оценка масштабов насилия в семье, анализируется статистика, предоставляются психологическая и юридическая помощь пострадавшим и все чаще таким делам дают официальный ход в судебных инстанциях. Однако, несмотря на существующие законодательные нормы и различные программы реабилитации, такое насилие остается безнаказанным. По официальным данным Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, в семьях совершаются примерно 15 % убийств и тяжких телесных повреждений из всех зарегистрированных правонарушений данной категории. Число обращений в кризисные центры и иные специализированные службы по проблемам домашнего насилия с каждым годом только возрастает и результаты исследований подтверждают злободневность данной темы.

“A

GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

77


главная тема

семья-краеугольный камень общества

Как рассказывает 32-летняя Асель, она трижды попадала в больницу, в том числе со сломанной рукой и сотрясением мозга, когда супруг бил ее ногами по голове. Жертвами притеснения, как правило, являются женщины. По мнению экспертов, происходит это в силу патриархальных отношений, негласно поддерживаемых социумом, и в результате низкой самооценки самой женщины, ее уверенности в своей «приниженной», по сравнению с мужчинами, социальной роли. Рукоприкладство, психологические атаки, экономический контроль, ранние браки, кража невест, - вот далеко не полный список действий, совершаемых по отношению к слабому полу. Отсюда комплекс неполноценности, утрата своих прав, потеря собственного «Я» и, как итог, вердикт: «Во всем виновата сама». Именно поэтому, по словам работника кризисного центра «Шанс» Елены Ткаченко, многие пострадавшие представительницы прекрасного пола были убеждены в том, что подобное насилие - это норма жизни. 17-летнюю Салтанат похитил совершенно незнакомый парень. Силой посадил в машину, отвез к себе домой, где их уже ждали родственницы с платком в руках, символизирующем начало брака. Девушку вытолкали из машины, завели в дом и заперли. Несмотря на слезы и просьбы отпустить, ее

78 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР

desteklenen ataerkil ilişkiler, erkekle karşılaştırıldığında, sosyal rolüyle ilgili mukayesede kadının, “mütevazi” olması gerektiği yönündeki inanca kapılarak kadının kendine değer vermemesidir. Dayak atma, psikolojik saldırı, ekonomik kontrol, erken nikah, gelini kaçırma..Tüm bunlar kadınlara yönelik şiddetin tam olmayan listesini oluşturur. Tüm bunlar bir aşağılık kompleksi, hakların kaybı, kişisel “Ben”in kaybını doğururken, “Tüm bunlardan kendim suçluyum” gibi bir karar verilmesine neden olur. “Şans” Kriz Merkezi mensuplarından Yelena Tkaçenko’ya göre şiddete maruz bırakılmış kadınların ekseriyeti bu tür şiddetin bir yaşamsal norm olduğu inancına varmışlar. 17 yaşındaki Saltanat’ı hiç tanımadığı bir erkek kaçırmış, zorla araca oturtmuş, evine götürmüş ve orada Saltanat’ı oğlanın kadın akrabaları ellerinde nikah merasiminin simgesi olan başörtüleriyle beklemişler. Kızı arabadan dışarı çıkarmış, eve götürmüş ve bir odaya kilitlemişler. Bırakmaları için göz yaşı dökse, yakarsa da hiç kimse onu duymak istememiş. Bilakis, önce ikna etmiş, daha sonra işkence yapacaklarına dair açık şekilde tehditte bulunmuşlar. Bir sonraki gün Saltanat’ın anasını getirmişler. Anası kızına: "Sen artık buradasın, hiçbir şey yapamazsın,eğer kabul etmezsen rezil oluruz.” Böylece kızın iradesine karşı gelerek düğün yapılmış... Şiddet sadece ayrı ayrı kişilerin kaderinde iz bırakmıyor. Şiddet tümüyle toplum ve devlet için büyük


dosya

toplumun temel taşı: aile

никто не слушал. Наоборот, уговаривали, затем открыто угрожали расправой и проклятьем. На следующий день привезли мать Салтанат, которая сказала несчастной дочери: "Ты уже день находишься здесь, так что ничего не поделаешь. Что люди скажут, если ты откажешься?". Так и состоялась свадьба по неволе... Насилие, меж тем, накладывает отпечаток не только на судьбу конкретно взятого человека. Оно несет огромные потери для общества и государства в целом. Женщина как объект притязаний получает тяжелые травмы или становится инвалидом, у многих наблюдаются психоэмоциональные расстройства. Страдает их образование, карьерный и профессиональный рост, соответственно, сокращаются экономические ресурсы страны. Кроме того, подвергаясь прессингу, женщины могут сами пойти на совершение преступления. Надо отметить, что от насилия в семейной сфере так же страдают люди пожилого возраста и несовершеннолетние. По данным МВД, только в Бишкеке в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи с синдромом «жестокое обращение» ежегодно поступает более 500 детей. Этим в большей степени обусловлены подростковые самоубийства и уходы из дома. Мотивы суицидов зачастую связаны именно с неблагополучием в кругу семьи. Сергей, ученик 8-го класса, отличник, спортсмен

kayıp demektir. Kadın bir iddia objesi olarak ağır travma alır veya sakatlanır. Birçoklarında psikolojik ve duygusal bozukluklar meydana gelir. Onların eğitimi, kariyeri ve mesleği ilerlemesi engellenir, doğal olarak ülkenin ekonomik potansiyeli tükenmeye başlar. Bunun dışında baskı altında kalan kadınlar kendileri suç yoluna başvurabilirler. Aile içi şiddetten sadece yaşılar değil, çocuklar da eziyet çekmekteler. İçişleri Bakanlığının verilerine göre her yıl Bişkek Şehir Acil Yardım Hastanesine “sert muamele” sendromuyla sonucu 500 çocuk dahil olur. Bunlar genel olarak yetişkin olmayanların intihar etmesi veya evden kaçması şeklinde ortaya çıkmaktadır. İntihar motifleri genellikle aile içi sıkıntılarla ilgilidir. 8. sınıf öğrencisi Sergey, derslerinde çok başarılı, sporcu bir öğrencidir. Kötü davranışından dolayı iki almış. Fakat bunu babasına nasıl söyleyeceğini bilmez. Babasının sert birisi ve çocuğu “havuçsuz kötekle” eğitmiştir. En ufak bir yanlışlıktan dolayı hep dövülmüştür. Sergey bu çıkmazdan kurtulmanın yolunu bulmuş: Odasında kendini asmıştır. Uzmanlara göre çocukların ekseriyeti ailedeki şiddeti benimseyerek daha sonra kendileri bu yolu tercih etmektedirler. İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre emniyet organlarında yaklaşık az yaşlılarla ilgili 5000’e dek dosya bulunmaktadır. Bunların ekseriyeti sorunlu ailelerden gelen çocuklardır. Aile içi şiddet artık devlet çapında bir sorundur. Bu yüzden soruna öncelik vermek ve sorunun çözümü için birlikte çalışmak gerekir. Devlet kurumları siyasi irade ortaya koyarak söz konusu normların uygulanmasını ceza hukuku müeyyideleriyle güçlendirmeli ve yasalarla belirlenmiş şekilde onları cezalandırmaları gerekir. 

и надежда родителей, в тот день получил двойку за поведение. Мальчик не знал, как сказать отцу о плохой оценке. Строгий папаша воспитывал сына методом кнута без пряника. За малейшую провинность следовало избиение. Школьник нашел выход, как ему казалось, из патовой ситуации - он повесился у себя в комнате. Как замечают специалисты, многие дети, усваивая образцы насильственного поведения в семье, сами избирают потом криминальный путь. Как сообщает МВД, в Кыргызстане на профилактическом учете в органах внутренних дел состоит до 5000 несовершеннолетних, большинство которых составляют дети из неблагополучных ячеек общества. Семейное насилие – это уже беда государственного масштаба. Поэтому решать проблему нужно сообща, поставив вопрос во главу угла. Властные структуры, проявив политическую волю, должны обеспечить исполнение существующих норм об уголовной ответственности виновных и наказывать их по всей строгости закона. 

GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

79


главная тема

семья-краеугольный камень общества

Председатель Азербайджанского Союза СоциологовАбульфаз Сулейманов:

СМИ разрушают семью Azerbaycan Sosyologlar Birliği Genel SekreteriEbulfez Süleymanov:

Medya aile yapısını bozuyor Нет смысла говорить о соответствии этих телевизионных и радиопрограмм какому-то бы ни было уровню. Televizyonlarda yayınlanmakta olan aile programlarının istenilen sevide olduğunu söylemek mümkün değil.

80 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР

Беседовал: Мустафа Саатчи

Röportaj: Mustafa Saatçi

Представитель азербайджанского отдела журнала «ДА».

DA dergisi Azerbaycan Temsilcisi.

За последние полвека достижения в области высоких технологий проникли практически во все области человеческой деятельности, связанные со средствами связи и массовой информации. Рядом с уже существующими и эволюционировавшими средствами связи появились новые, которые были глубоко внедрены в нашу жизнь ради достижения комфорта. «Медиа» - одно из тех слов, которые мы часто слышим в последнее время. Но что такое «медиа»? С чем у нас ассоциируется это слово? Это – телевидение, радио, газеты, журналы, Интернет и их производные, словом все, что в совокупности называется СМИ. Влияние СМИ распространяется не только на все общество в целом, включая политику и прочие важные сферы деятельности человека. СМИ также влияют на внутрисемейные отношения и саму структуру семьи. Информационные бюллетени, кинематограф, Интернет, радио, газеты и шоу-программы, проникшие в самые сокровенные уголки нашего дома, заполняют общественное подсознание элементами, противоречащими культурному наследию. Телевидение, бесспорно, является самым сильным и распространенным из всех существующих видов средств массовой информации. И мы решили поговорить о его влиянии на азербайджанскую семью с Председателем Азербайджанского Союза Социологов, Абульфазом Сулеймановым.

Son yarım asırda gerçekleşen teknolojik gelişmeler, insanların kullanımına açık olan iletişim araçlarının neredeyse tümünü etkilemiştir. Evrim geçirerek gelişen iletişim araçlarının yanına yenileri de eklenmiş ve bunlar “yaşamımızı kolaylaştırmaları” adına iyiden iyiye hayatımıza yerleşmişlerdir. Şu sıralar sıkça duyduğumuz bir kelime de Medya’dır. Peki nedir bu medya? Medya denildiğinde aklımıza neler gelir? Televizyon, radyo, gazete, dergi, internet v.b. Özetle bunlar birebir iletişim içine girilen araçlardır ve “Kitlesel İletişim Araçları” diye de adlandırılırlar. Siyaset, sosyal hayat ve genel eğilimler konusunda neredeyse toplumun tamamını yönlendiren medya etkisi, aile yapısı üzerinde de gözlemleniyor. Haber bültenleri, diziler, filmler, internet, radyo, gazete ve eğlence yoluyla evimizin en mahrem köşelerine giren medya, toplumun bilinçaltını kültürel mirasa zıt motiflerle süslüyor. Kitlesel iletişim araçlarının en etkini ve en yaygını tartışmasız televizyondur ve biz de bu aracın aile yapısı üzerindeki etkileri üzerine Azerbaycan Sosyologlar Birliği Genel Sekreteri Ebulfez Süleymanov’la söyleşi yaptık. Evimizin en mahrem köşelerine kadar giren iletişim araçlarındaki aile programlarının içeriğini ve kalitesini nasıl buluyorsunuz? Bu programların toplum üzerindeki etkileri hakkındaki fikirleriniz nelerdir?


dosya

toplumun temel taşı: aile

Господин Сулейманов, как Вы оцениваете содержание и качество семейных программ в СМИ, ставших уже чуть ли не «членами» каждой семьи? Что Вы думаете о влиянии этих программ на общество? Нет смысла говорить о соответствии этих телевизионных и радиопрограмм какому-то бы ни было уровню. Эти программы не только не помогают решать проблемы, существующие в семье, но и способствуют росту этих проблем. Помимо этого, необходимо учитывать и то, что азербайджанские каналы распространяют свое вещание чуть ли не во все страны мира и, демонстрируя низкопробные передачи о внутрисемейных проблемах, создают Азербайджану негативный имидж. Поэтому необходимо, чтобы телепередачи отдавали предпочтение положительным примерам. Продюсеры об этом, к сожалению, не думают, потому что их волнует только рейтинг, а такой подход в корне неверен. Какие изменения происходят в азербайджанской семье в последнее время? Какова роль СМИ в этих изменениях? Сегодня в азербайджанской семье прежде всего наблюдаются противоречия между традицией и современностью. Имеет место конфликт на почве прав и обязанностей членов семьи. Существуют духовные проблемы. То, как одеваются женщины, угрожает счастью и покою азербайджан-

Televizyonlarda yayınlanmakta olan aile programlarının istenilen sevide olduğunu söylemek mümkün değil. Bu tip programlar aile müessesesinde var olan problemleri halletmek yerine daha da büyütmektedir. Ayrıca daha da kötüsü yeni yetişmekte olan gençliğin şuur altında da kötü model oluşturmaktadır. Meselenin bir başka yönü de Azerbaycan televizyonları dünyanın her yerine yayın yapmaktadır. Aile içi şiddeti ve problemleri bu şekilde yayınlamak Azerbaycan’ın kötü tanıtımı anlamına gelmektedir. Bu durum Azerbaycan’ın prestijine zarar verir. Aslında iyi örneklerin televizyon programlarına çıkarılması lazım. Reyting uğruna televizyonlar bunu yapmıyor. Bu yaklaşım tarzı yanlıştır. Azerbaycan ailesinde son yıllarda ne gibi değişiklikler var? Kitle iletişim araçlarının bu değişikliklerdeki rolü nedir? Azerbaycan ailesinde bugün en başta gelenek ve modernizm çatışması var. Aile içinde görev ve yetki çatışması var. Manevi problemler mevcut. Kadınların giyim tarzlarındaki değişiklik aile içi huzuru tehdit ediyor. Bunlar topyekûn geleneklerine bağlı yaşan Azerbaycan ailesinin geleneklerinden uzaklaşmaya başladığının habercisi. Son yıllarda yapılan araştırmalar bu yönde. Boşanmalar, aldatmalar, ihanet, nikâhsız yaşantı ve gayri meşru doğumların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bunların hepsi Azerbaycan’da bir aile krizi olduğunu göstermek-

Сегодня в азербайджанской семье прежде всего наблюдаются противоречия между традицией и современностью. Azerbaycan ailesinde bugün en başta gelenek ve modernizm çatışması var.

GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

81


главная тема

семья-краеугольный камень общества Качество и содержание сериалов, семейных и развлекательных программ свидетельствуют о том, что СМИ очень далеки от принципов традиционной семьи. Medyanın ‘geleneksel aile’ konularında toplumdaki genel eğilimden çok uzak olduğu yayınladığı dizilerden, filmlerden, aile ve eğlence programlarından anlaşılıyor.

ской семьи. Все это свидетельствует об отдалении азербайджанской семьи от ее собственных традиций. Об этом свидетельствуют и недавние исследования в этой области. С каждым днем растет число разводов, внебрачных связей, супружеских измен, взаимной лжи и появления на свет внебрачных детей. Все это говорит о кризисе азербайджанской семьи и требует принятия серьезных мер. Потому что семья – это основа общества. Такие основы, как национальное самосознание, национальная государственность и прочие духовные ценности закладываются именно в семье. Внутрисемейные проблемы имеют тенденцию распространяться на все общество и оказывать на него негативное воздействие, что приводит к его деградации. Качество и содержание сериалов, семейных и развлекательных программ свидетельствуют о том, что СМИ очень далеки от принципов традиционной семьи. СМИ делают программы о добрачном сексуальном опыте, внебрачных связях, выборе сексуальной ориентации, супружеской верности и т.д., а содержание этих программ и путь, который они указывают зрителю, никак не соответствует нашим собственным ценностям. Другими словами, подобные программы разрушают азербайджанскую семью. Работники наших СМИ понимают, насколько значим и ценен институт семьи, но они уже забыли, какой должна быть нормальная семья. Влияние СМИ на семейный институт бесспорно, и все знают, что сегодня именно они учат нас тому, какой следует быть семье, как должны обращаться друг с другом супруги и т.д. Что Вы думаете о влиянии современной модели семьи на традиционную? Больше всего от этих перемен страдают дети. Та же проблема давно существует на Западе. СМИ лишь ускоряют негативный процесс. Современные молодые женщины стараются копировать героинь любовных сериалов. Образ жизни этих «героинь» абсолютно не соответствует канонам традиционной семьи, нашим национальным и духовным ценностям. Это несоответствие, в свою очередь, провоцирует конфликты. Поэтому лично я считаю очень опасными турецкие сериалы. Бразильские сериалы, несомненно, тоже опасны. Это даже не подлежит обсуждению. Но турецкие сериалы для нас намного опаснее, потому что для нас Турция – братская страна, и сегодня азербайджанский зритель думает: раз так живут наши братья-турки, то почему бы и нам не жить так же? В действительности эти сериалы не имеют никакого отношения к турецким обычаям и реалиям традиционной турецкой семьи. Образ жизни, внушаемый ими, абсолютно не соответствует образу жизни турок. Поэтому необходимо принять законодательные и административные меры, которые принудили бы

82 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР

tedir. Bu problemlerle alakalı ciddi önlemler alınması gerekmektedir. Çünkü toplumun çekirdeği ailedir. Milli şuur, milli devletçilik ve manevi esaslar ailenin sağlamlığı ile doğru orantılıdır. Ailede ortaya çıkan problemler toplumda hızla yayılmakta ve tesir göstermektedir. Bu etkileşim zincirleme devam ederek toplumun kokuşmasına sebep olur. Medyanın `geleneksel aile` konularında toplumdaki genel eğilimden çok uzak olduğu yayınladığı dizilerden, filmlerden, aile ve eğlence programlarından anlaşılıyor. Medya bu programlarla, evlilik öncesi cinsel deneyim, nikâhsız birliktelik, cinsel kimliğin seçimi, sadakat gibi konularda toplumdaki genel eğilimden çok uzak yayınlar yapıyor. Kısaca medya bu yayınlarıyla aile yapısını bozuyor. Medyamız ailenin önemi hakkında hemfikir, ancak onun neye benzediğini unutmuş durumda. Aileler üzerinde medyanın etkisi tartışılmaz bir gerçek. Eşlerin birbirine nasıl davranması gerektiğinden tutun da, ailenin neleri sevmesi gerektiğine, hayatın olmazsa olmazlarına kadar birçok bilgiyi medya üzerinden öğrendiğimiz herkesin malumu. Modern aile anlayışının geleneksel aile modeline etkisi konusunda düşünceleriniz nelerdir? Aile içinde özellikle çocuklar bu durumdan menfi etkileniyorlar. Bu problem Batı’da uzun yıllardır var. Kitle iletişim araçları bu menfi durumu daha da hızlandırıyor. Bugün genç hanımlar seyrettikleri


dosya

toplumun temel taşı: aile dizilerin kahramanları gibi yaşamaya çalışıyorlar. Bu kahramanların yaşam tarzları bizim geleneksel aile yapımıza ve milli manevi değerlerimize uymuyor. Bu da ister istemez çatışma meydana getiriyor. Ben Türkiye kanallarındaki dizileri bu konuda çok tehlikeli görüyorum. Zaten Brezilya dizileri çok daha tehlikeli. Türkiye bize en yakın kardeş ülkedir. Bugün bu Türk dizilerini izleyen Türk kardeşlerimiz böyle yaşıyorsa biz neden yaşamayalım diye düşünüyorlar. Aslında bu dizilerde yayınlananlar Türk adet ananesine uygun bir yaşam tarzı da değildir. Bu dizilerle telkin edilen yaşantı Türk milli adet ananesine yabancı hayat tarzıdır. Bu durumda Medya üzerinde ciddi yaptırımlar uygulanmalıdır.

СМИ более внимательно отбирать материал, предназначенный для трансляции. А Вы думаете, что этих мер будет достаточно для того, чтобы сохранить модель традиционной семьи? Что еще можно сделать для достижения этой цели? Конечно же, этих мер будет недостаточно. Нельзя ограничиваться только областью СМИ. Например, молодежь нуждается в организации различных семинаров, посвященных семье и семейной жизни. На этих занятиях представители старшего поколения должны делиться с ними своим личным опытом. Молодые люди должны пройти такие курсы, прежде чем они решатся на создание семьи. В наше время встает проблема воспитания детей в семье. Молодежь негативно относится к традиционным представлениям о том, как должна вести себя жена и мать семейства, каким критериям она должна соответствовать. Значительная часть молодых жен не в состоянии выполнять свои обязанности по дому. Эти проблемы требуют серьезного вмешательства. Как Вы думаете, ведущие и продюсеры программ, посвященных семейной проблематике, сами соответствуют профессиональным требованиям, необходимым для данной сферы? Вам не кажется, что здесь существуют определенные проблемы? Ведущие таких программ должны отличаться

Peki, geleneksel aile modelini muhafaza etmek için medya üzerinde yapılacak yaptırımlar sizce yeterlimidir? Daha başka neler yapılmalıdır? Elbette yeterli değildir. Medyanın dışında da bir takım işler yapmak lazımdır. Mesela genç insanlar için çeşitli aile seminerleri verilmelidir. Gençler evlenmeden bu tip kurslara gitmelidir. Bu kurslarda aile tecrübesi olan yaşlı erkek ve yaşlı kadınlar gençlere hayat tecrübelerini aktarmalıdırlar. Bugün Azerbaycan ailesinde çocukların yetiştirilmesinde problem yaşanmaktadır. Ev kadınının nasıl olması gerektiği konusunda verilen öğütler gençler tarafından yadırganmaya başlanmıştır. Yeni evlenen genç bayanlarımızın önemli bir kısmı ev kadınlığı vazifesinde oldukça yetersizdir. Bunun için bir takım çalışmaların yapılması kaçınılmazdır. Aile programı yapan medya mensuplarını yeterli görüyor musunuz? Sizce bu konuda bir boşluk var mı? Bu programların sunucuları çok hassas olmalıdırlar. Mesleki heyecanlarını tatmin etmek hevesinden uzak topluma karşı sorumluluklarını ön planda tutmalıdırlar. Ancak ne yazık ki durum hiçte böyle değil. Beni bazen bu programlara davet ediyorlar. Sunucu reyting uğruna bana üzerinde durulmaması gereken konular üzerinde durmam için ısrar ediyor. Bende bu programlara katılmama kararı aldım. Aslında işin bilirkişisi, akademisyeni olan insanlar topluma fayda sağlayacak bilgiler üzerinde durmak istemektedirler. Ama bu reyting yapmıyor diye problemlerin şişirilmesi istenmektedir. Bu da medyanın bilinçsiz kadrolar tarafından yönetildiği anlamına gelmektedir.

Mолодежь нуждается в организации различных семинаров, посвященных семье и семейной жизни.

Aile konularının medyada yayınlanmasına ilişkin sosyolojik araştırmalar var mı? Azerbaycan’da böyle bir araştırmaya ihtiyaç duyulmakta mıdır? Türkiye’de yapılan bir araştırmada medyada

Genç insanlar için çeşitli aile seminerleri verilmelidir. GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

83


главная тема

семья-краеугольный камень общества высокой степенью деликатности, такта и трепетного отношения к институту семьи. Своей заинтересованности в рейтингах они должны предпочитать ответственность перед обществом. Однако мы вынуждены с сожалением отметить, что они ведут себя прямо противоположным образом. Меня иногда приглашают на такие программы. И я вижу, что ведущие строят их, исходя исключительно из рейтинговых интересов. По этому же принципу подбираются темы, которые они хотят обсуждать. Поэтому я, как правило, не участвую в таких передачах. В действительности, специалисты и ученые хотят обсуждать совсем другие вопросы, гораздо более важные и серьезные. Но эти программы ведутся для повышения рейтинга, а это значит, что СМИ находятся в безответственных руках.

Необходимо, чтобы ведущие таких передач имели социологическое или психологическое образование. Medyada aile konuları ile ilgili yapılan programlar aile konusunda işin uzmanları tarafından yapılmalıdır.

84 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР

Существуют ли какие-либо социальные исследования, посвященные месту и качеству семейной тематики в СМИ? Есть ли необходимость в проведении таких исследований в Азербайджане? В одном опросе, проведенном в Турции, респондентов спрашивали: «Довольны ли вы качеством программ СМИ, посвященных проблемам семейной жизни?». Большинство участников опроса дали негативный ответ. Потому что эти программы акцентируют внимание на негативных явлениях и преувеличивают их значимость. В свою очередь, работники СМИ понимают, что такое качество передач не может считаться удовлетворительным, и пользуясь случаем, выразили в анкете свое личное негативное отношение к низкому качеству собственных передач. У нас тоже надо проводить такие опросы, результаты которых должны учитываться при разработке стратегии и тактики решения проблем в данной сфере. А что лично Вы можете предложить в связи с этой проблемой? Прежде всего, необходимо, чтобы ведущие таких передач имели социологическое или психологическое образование. В данный момент основная масса людей, участвующих в подготовке этих программ (включая ведущих) не имеет представления о научном подходе, специфике и глубине проблем в данной области. Мне бы хотелось, чтобы решением этого вопроса занялся Радио – Телевизионный Комитет. Ведущие программ о семье должны иметь соответствующую теоретическую подготовку. Потому что в противном случае это может привести к деградации общества. У каждой телевизионной компании должен быть свой совет психологов и социологов, в котором могли бы обсуждаться качество и содержание передач и их влияние на общество, формулироваться мнение экспертов, которое учитывалось бы генеральными продюсерами. 

aile konularının yayın tarzından memnun musunuz, diye bir soru sorulmuştu. Bu ankete katılanların büyük bölümü menfi fikir beyan etmişti. Çünkü bu programlarda olumsuzluklar şişirilmektedir. Medya mensupları da durumun farkındaydılar. Kendileri de yaptıkları yayınlardan pek memnun olmadıklarını anket vasıtasıyla bildirmişlerdi. Bizde de ileride bu tip araştırmalar yapılmalıdır. Çıkan sonuçlara göre de yol haritası belirlenerek çözüm yolları aranmalıdır. Peki, bu konuda teklifleriniz nelerdir? Her şey den önce Medyada aile konuları ile ilgili yapılan programlar aile konusunda işin uzmanları tarafından yapılmalıdır. Şu anda bu programları yayına hazırlayanların büyük bir kısmı ortaya koyduğu mevzunun derinliğini, mahiyetini ve ilmi esaslarını bilmemektedir. Radyo Televizyon üst kurulu bu konuya el atsın. Bu programları yapanlarda Sosyolog veya Psikolog unvanları aransın. Önüne gelen sadece gazetecilik kimliğini kullanarak toplumu dejenere edecek programlar yapamamalıdır. Televizyonlarda sosyolog ve Psikologlardan oluşan bir istişare heyeti kurulmalıdır. Bu heyet yayınlanacak programların toplum üzerindeki etkileri tartışmalı, görüşlerini ve düşünce bildirmelidir. Verilen bu karara göre genel yayın yönetmenleri program yapımcılarını yönlendirmelidirler. 


sanat

Глаза соловья Bülbülün gözleri Çeşm-i Bülbül Айшегюль Хатай

Ayşegül Hatay

Журналист.

Gazeteci.

К

nadolu neredeyse doğumundan beri camı bilir. Anadolu insanı, ilk kez kaya kristalleri ve obsidyen taşı ile karşılaşmış ve bunları doğada bulduğu haliyle hayatının bir parçası yapmıştır. Bu kara, parlak ve kenarları keskin volkanik taştan süs eşyaları, boncuklar, çanaklar, silâhlar ve oklar yapmış. O zamanlar cam çok kıymetliydi. Camı, yarı değerli bir taş kabul ediyorlar. Neredeyse sadece kıymetli eşyalar yaparken kullanacaklardı. Krallar, prensler ve prenseslerin mezarlarına cam eşyalar koyuyorlardı. Bu saydam ve emek isteyen malzeme, 5000 yıldır insanoğlunun elinde biçimden biçime, renkten renge bürünüyor. Ustalar, işlerken zamana karşı yarışıyor. Cam eserleri elde ederken, yeryüzünün en değerli ama en çabuk kaybolup giden iki unsuru ile oynuyorlar: Biri zaman, diğeri ateş. Adeta birbiriyle kavga eden iki amansız savaşçı. Ateşin istenen sıcaklığa gelmesi için geçmesi gereken süre sabırla geçmeli. Ama ateşten başını çıkardıktan sonra bu gizemli maddenin el çabukluğuyla işlenmesi gerek. Bu biçim verme işi önce kalıplarla yapılırken sonraları akışkan saydamla, daha sonraları M.Ö. 1. Yüzyıl gibi ise içi boş bir borudan üfleme tekniğiyle hızlı bir yol kat ediyor. Anadolu’daki tüm uygarlıklar camdan eserler üretmişler ancak camın günlük yaşama girmesi kolay olmamıştır. Süslemiş püslemişler ama bu maddeyi işlemek hep zor olmuş. Bu iş, topraktan çanak-çömlek yapmak kadar kolay değil elbette. Ama yine de yılmadan üretmeye devam etmişler. Hititler üfleme tekniğinde ustalaşınca camı günlük yaşama da sokmayı başarmışlar. Hatta ürettikleri cam eserleri nasıl yaptıklarını detaylarıyla yazmışlar. Urartular ise mobilyalar, frizler ve heykelcikler üzerine kakma camlar yapmışlar. Frigler ise döküm tekniğiyle üretilen en eski cam kâseyi yapmışlardır. Yunan dönemine gelindiğinde teknikler gelişmiş, İzmir Çandarlı’da bulunan beyaz ve koyu renk cam üzerine cam çubuklar giydirerek biçimlendirilmiş eserlerden anladığımız kadarıyla eski Anadolu ustaları, farklı formlara ulaşmak için epeyce çaba sarf etmiş. Asırlar boyunca süren geleneksel Anadolu cam iş-

ажется, что Анатолия была знакома со стеклом ещё при своём рождении. Её жители, впервые столкнувшись с кусочками горного хрусталя и обсидана, сделали их частью своей жизни. Из осколков блестящей вулканической породы чёрного цвета с острыми краями делали украшения, бусины, блюда, оружие, наконечники стрел. В те времена стекло, конечно, ценилось очень высоко. Его считали полудрагоценным камнем и использовали практически только при изготовлении ценных вещей. В могилы королей, принцев и принцесс клали стеклянные вещи. Этот прозрачный, трудоёмкий материал уже в течение 5000 лет приобретает в руках человека разные формы, окрашивается в разные цвета. Мастера-стекольщики соревнуются со временем, играют с двумя самыми драгоценными, но и самыми быстротечными вещами на земле - временем и огнём. Это два безжалостных соперника, сражающиеся друг с другом. Нужно терпеливо ждать, пока огонь разогреет печь до необходимой температуры. Но вышедшему из огня таинственному материалу необходимая форма должна быть придана за считанные минуты. Сначала этого добивались, заливая прозрачную жидкость в специальные формы, а в I в. до н.э. научились выдувать стекло. Все цивилизации, существовавшие в Анатолии, занимались изготовлением изделий из стекла, но в повседневную жизнь они вошли довольно поздно. Обрабатывать этот материал всегда было сложно. Конечно, изготавливать посуду из глины намного проще, но, несмотря на все трудности, со стеклом продолжали работать. Хетты, освоив технику выдувания стекла, внесли его в быт, а также подробно записали на глиняных табличках весь процесс создания своих произведений. Жители Урарту научились инкрустировать стеклом мебель, фризы и статуэт-

A

, трудоёмкий материал уже в течение 5000 лет приобретает в руках человека разные формы, окрашивается в разные цвета. Saydam ve emek isteyen malzeme, 5000 yıldır insanoğlunun elinde biçimden biçime, renkten renge bürünüyor.

GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

87


искусство

Может быть, самой главной особенностью этого метода является полное отсутствие каких-либо форм для литья. Произведение, изготовленное таким способом единственное в своём роде, т.е. не существует даже подобных ему.

88 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР

ки, а фригийцы создали самую древнюю из известных сегодня стеклянных мисок методом литья. Во времена Древней Греции технологии развились. Как можно понять по произведениям из светлого и тёмного стекла, отделанного снаружи стеклянными же жгутиками, анатолийские мастера затратили немало труда, чтобы создать новые формы. Традиционная обработка стекла в Анатолии, которая велась на протяжении столетий, в османский период благодаря развитию отношений с Европой превращается в промышленность. Наряду с произведениями, украшающими императорские дворцы, в мастерской, основанной с районе Стамбула, называющемся Бейкоз, начинает производиться бейкозское стекло, сохранившее свою ценность по настоящее время. При султане Селиме III (1789-1807) член суфийского ордена Мевлеви по имени Мехмет Деде, возглавивший эту мастерскую, едет в Италию и изучает там стеклодувное искусство. Здесь необходимо подчеркнуть одну очень интересную деталь - первый мастер, работавший в этой мастерской, которую можно считать началом стекольной промышленности, обучился своему ремеслу в Венеции. Произведения, созданные Мехметом Деде и его сподвижниками кто знает, может он привёз их из Венеции -возникли благодаря слиянию западной технологии и турецкого искусства и за очень короткое вре-

çiliği, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Avrupa’yla olan ilişkilerin gelişmesiyle bir endüstri haline dönüşmüştür. İmparatorluk saraylarını süsleyen çeşitli cam eserlerin yanı sıra bugün de değerini koruyan ünlü Beykoz camları İstanbul’un Beykoz semtinde kurulan bir atölyede üretilmeye başlamıştır. III. Selim döneminde (1789-1807) İtalya’ya giden ve orada cam sanatını öğrenen ve aynı zamanda bir Mevlevi olan Mehmet Dede, bu atölyenin başındadır. Burada çok ilginç bir noktanın üzerinde durmak gerek: Cam sanayinin ilk kuruluşu diyebileceğimiz bu atölyede çalışan ilk ustanın bu sanatı Venedik’te öğrenmiş olması önemlidir. Mehmet Dede ve beraberindekilerin -belki de onlar da beraberinde getirdiği ustalardır- Batı tekniğiyle Türk sanatını buluşturması sonucu ortaya çıkan eserler, kendi özgün formlarını ve kimliklerini çok kısa sürede kanıtlamayı başarmış olmalılar. Daha sonra Sultan Abdülmecid’in emriyle 1846’da Çubuklu’da kurulan atölyede üretilen Beykoz işi cam eserlerin yanında, Çeşm-i Bülbül adı verilen bir başka türün aynı merkezde üretilmesine karşın, geçmişten beri geleneği oturmuş Beykoz işleriyle karıştırılmaması gerekir. Adını nerden aldığı bilinmez. Bülbülün gözlerindeki çizgiye benzer çizgiler taşıdığından mı, yoksa atölyenin yakınında bulunan bir çeşmeden mi alır, bugüne kadar kimse bir açıklama getirememiş. Belki de, Boğaz’ın en güzel mavisini, zümrüt yeşilini cama yansıtma çabasıdır ve bu isimle daha şiirsel bir anlam yüklenmek istenmiştir. Bilinen odur ki, bu Çeşm-i Bülbüller, Avrupa’daki


sanat мя сумели завоевать признание своей оригинальной формой и специфическими чертами. Не следует смешивать бейкозское стекло, имеющее старую традицию и производимое в мастерской, открытой в Чубуклу по приказу султана Абдульмеджида позже, в 1846 году, с новым видом стекла, производившимся там же и названным неизвестно почему «глазами соловья» - может быть, потому, что из-за своих полос оно напоминает цвет соловьиных глаз, а может быть потому, что недалеко от мастерской находился источник с таким названием. До настоящего времени никто не объяснил этого. Возможно, стеклу постарались придать самый прекрасный оттенок вод Босфора и зелени сосен на его берегах, и таким именем хотели ещё более поэтизировать свои произведения. Известно, что, хотя это стекло возникло под влиянием европейского полосатого стекла, «глаза соловья» отличаются методом своего производства - стеклянные полоски разного цвета вдавливаются в основное стекло, а затем нагреваются в печи при более низкой температуре и твердеют. Может быть, самой главной особенностью этого метода является полное отсутствие каких-либо форм для литья. Произведение, изготовленное таким способом единственное в своём роде, т.е. не существует даже подобных ему. При внимательном изучении этих изделий, создаваемых вручную, становится ясно, что все они отличаются друг от друга. Ни синий, ни зелёный, ни красный цвета не одинаковы. В «глазах соловья» словно сплетаются тысячелетние традиции и мастерство стеклодувов. Почему «глаза соловья» отличаются от других произведений из стекла? Потому, что технология их изготовления , требующая особого творческого подхода, сначала и до конца зависит от умения мастера. «Глаза соловья» -единственный получивший собственное имя вид художественного стекла за 200-летнюю историю стамбульского стеклодувного ремесла. Эти произведения не называют просто вазами, блюдами или графинами. И никакая другая форма не называется так. Можно сказать, что художник делает не просто стеклянную массу, а «глаза соловья». Разноцветные полоски, ввариваемые в основное стекло, должны быть заранее подготовлены, выровнены в специальных отливочных формах, а затем равномерно расположены на поверхности ещё горячего и мягкого основного стекла. Неизменной особенностью «глаз соловья» является подвижность их формы. Танец линий, который мы наблюдаем на горлышке вазы или графина, или на краешке плоских изделий, является одной из основ искусства создания «глаз соловья». В каждом произведении эти линии и цвета «танцуют» по-особенному. Этот метод, первоначально использовавшийся при из-

Çeşm-i Bülbüllerin belki de en önemli özelliği hiçbir biçimde kalıp kullanmadan yapılıyor olmalarıdır. Bu yöntemle ortaya çıkan eser “tek” tir. Yani bir benzeri daha yoktur. GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

89


искусство Неизменной особенностью «глаз соловья» является подвижность их формы. Танец линий, который мы наблюдаем на горлышке вазы или графина, или на краешке плоских изделий, является одной из основ искусства создания «глаз соловья». Çeşm-i Bülbüllerin değişmeyen bir özelliği de dans eden formlarıdır. Vazonun, sürahinin boyun kısmında, ya da yayvan formlu olanların ağız kenarında gördüğümüz bu dans eden çizgiler Çeşm-i Bülbülleri biçimlendiren sanatın en temel ilkelerinden biridir.

90 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР

готовлении бусин, в руках приобретавших опыт мастеров получил невероятное развитие. Поэтому стеклодуву нет необходимости ставить подпись на своём творении - его имя скрыто среди неповторимой игры разноцветных линий. Другой интересной особенностью изготовления «глаз соловья» является то, что стекло раскаляют до такой степени, что оно становится почти невидимым. Мастера до полного остывания изделия не видят, какую оно приняло форму, и смогли ли они расположить линии так, как хотели. В общем что можно сказать, что «глаза соловья» создаются по интуиции, а законченное произведение приносит особое наслаждение, потому что не может быть повторено. Известно, что «глаза соловья», производимые в той самой первой мастерской, основанной в Стамбуле, преподносились в качестве подарков выдающимся деятелям страны, а также иностранным гостям, прибывавшим с официальными визитами. С развитием технологий шагнуло вперёд и стеклодувное искусство. Однако молочно-белое бейкозское стекло, отливающее на солнце красным цветом, и «глаза соловья», хранящие дыхание мастера, украсившего изделия бело-голубыми, красными или зелёными полосками, заняли своё место среди исторических ценностей. Сегодня тайны этого искусства передаются новым поколениям на фабриках «Пашабахче», и стекло может в умелых руках превратиться в птицу, петуха или рыбу, выловленную из Босфора. Оно - часть природы, и снова соединяется с ней в таинственной красоте Стамбула. 

çizgili cam eserlerden esinlenmekle beraber, kendi içinde bir sistemle benzerlerinden ayrılır. Çeşitli renkteki cam çubukların cam hamuruna gömülmesiyle elde edilen bu eserler, daha düşük ısılı fırınlarda ısıtılır ve sertleşir. Çeşm-i Bülbüllerin belki de en önemli özelliği hiçbir biçimde kalıp kullanmadan yapılıyor olmalarıdır. Bu yöntemle ortaya çıkan eser “tek” tir. Yani bir benzeri daha yoktur. Sadece elle üretilen bu cam eserlerin hiçbiri ayrıntılı olarak incelendiğinde birbirlerine benzemez. Ne mavileri, ne yeşilleri ne de kırmızıları tutar birbirini. Çeşmi Bülbüllerde binlerce yıllık gelenekle, ustaların evrensel hünerleri bir arada dans ederler sanki. Çeşm-i Bülbüller, diğer cam eserlerden neden mi ayrılıyor? Çünkü özel bir hüner gerektiren yapım tekniği, başından sonuna kadar bir ustalık istiyor. İstanbul’un 200 yıllık cam sanatı tarihi içinde, Çeşm-i Bülbüller özel bir isimle anılan tek üründür. Vazo, tabak ya da sürahi denip geçilmez onlara. Başka da hiçbir formun böyle özel bir adı yoktur. Hani deyim yerindeyse, Çeşm-i Bülbül üretmek her ustanın harcı değildir. Camın yapısının içine yerleştirilen renkli cam çubuklar önceden üretilmeli, hazırlanmalı, kalıp içinde düzenlenmeli, o sırada sıcak ve akıcı olan camın içine sanatkâr bir yorumla yerleştirilmelidir. Çeşm-i Bülbüllerin değişmeyen bir özelliği de dans eden formlarıdır. Vazonun, sürahinin boyun kısmında, ya da yayvan formlu olanların ağız kenarında gördüğümüz bu dans eden çizgiler Çeşm-i Bülbülleri biçimlendiren sanatın en temel ilkelerinden biridir. Bu çizgiler ve renklerin yansımaları, her camda başka türlü dans eder. İlk önce cam boncuklarda uygulanan bu yöntem giderek ustalaşan ellerde olağanüstü boyutlara ulaşmıştır. Bu nedenle her biri tek bir kişinin elinden çıkmış olsa da üzerlerine imza atmaya gerek yoktur. Çeşm-i Bülbülü yapan ustanın gizli imzası, o renkli dönüşlerde bir yerlerde saklıdır. Çeşm-i Bülbüllerin üretiminde bir başka ilginç nokta da, camın yapım sırasında neredeyse görülemeyecek kadar akkor durumda olmasıdır. Cam ustaları tümden soğuyuncaya kadar ürettikleri camın tam olarak nasıl bir şekil aldığını, hatta üzerindeki çizgilerin istedikleri dönüşü sağlayıp sağlayamadığını bile anlayamazlar. Bu durumda Çeşm-i Bülbüllerin bir anlamda cam ustalarının önsezileriyle işlendiğini ve İstanbul’da kurulmuş olan o ilk atölyede üretilen ürünlerin devletin ileri gelenlerine ya da ülkeye resmi ziyarette bulunan misafirlere armağan edildiği biliniyor. Gelişen teknolojiyle birlikte cam sanatı da endüstrinin ağır çarkları arasında hızla büyümektedir. Oysa gün ışığına tuttuğunuzda sütlü beyaz rengi kırmızıya dönüşen Beykoz camları, mavi- beyaz, kırmızı ya da yeşil çizgileriyle kendilerini doğuran ustaların nefesini içinde saklayan Çeşm-i Bülbüller tarihin güzellikleri arasında yerini almaya başladı. Bugün Paşabahçe Fabrikalarında gelecek nesillere taşınan bu sanat, yaratıcıların hünerli ellerinde bazen bir kuşa, horoza ya da Boğaz’dan çıkmış bir balığa bile dönüşebiliyorsa artık, doğadan gelen cam, İstanbul’un gizemli güzelliğine yine doğayla birleşiyor demektir. 


искусство

Золотая хохлома Altın hohloma

Другая легенда гласит, что жилде в Москве мастер великий, иконописец. Bir efsaneye göre, Hohloma’nın baş mimarı Moskovalı bir ikon ustası.

92 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР

Катерина Фильчакова

Katerina Filçakova

Журналист.

Gazeteci.

В

emleketini seven Rus insanı, Rus doğasının güzelliğini sadece türkü ve masallarına yansıtmamış, günlük hayatta kullanılan “kap kacak” gibi birçok eşyanın üzerine resmetmiştir. Hem kullanışlı hem göz alıcı olan bu eşyalar birer sanat eserine dönüşmüştür. Bu yazımızda Rus zanaatkârlarının yaşattığı en önemli geleneklerden birini, ‘Hohloma’ eserlerini anlatacağız. Ağaçtan eşyalar üzerine uygulanan Hohloma resimleri, 17. yüzyılın ikinci yarısında, bugün Nijniy Novgorod denilen yerin yakınlarında bulunan Hohloma kasabasında neşet etmiş bir zanaat ve sanat dalıdır. Hohloma’nın çıkış dönemine ait birçok efsane mevcuttur. Sanat tarihçilerinin ortak kanaati, ilk Hohloma resimlerinin manastırlarda yapıldığı yönündedir. O dönemin manastırlarında çalışan muhtelif zanaatkârlar arasında “kap kacak”cıların ağırlıkta olduğu söylenir. Troitse-Sergiyev manastırının 1641 yılına ait bir belgesinde yüzlerce kaşık, kepçe, bardak vs. üretildiği ifade ediliyor. Manastırlarda imal edilen ağaçtan eşyaların en iyisi çarşıda satılmaz, yabancı misafirlere ve önemli toprak sahiplerine hediye edilirdi. Bir efsaneye göre, Hohloma’nın baş mimarı Moskovalı bir ikon ustasıydı. Başkentte birbirinden güzel ikonlara imza atan usta, Çar’ın bile teveccühüne nail olmuş, büyük paralar kazanmaya başlamıştı. İşini seven usta, daha serbest çalışabilmek için Moskova’yı terk ederek Volga’nın gür ormanlarında kendisine bir ev kurmuş. İkonculuğa devam eden usta, aynı zamanda bir türkü gibi doğrudan halkın kalbine hitap edecek bir sanat hayaliyle yatıp kalkmış... İşte çiçek, ağaç, böğürtlen, ot motifleriyle kaplı ilk Hohloma fincanların böyle ortaya çıktığı rivayet edilir. Yukarıda anlattıklarımız doğru mu değil mi bilinmez; bildiğimiz tek şey var: Hohloma bugüne kadar gözümüzü sevindirmeye devam ediyor... Ağaçtan kap kaçak, ezelden beri Rus insanının hayatına damgasını vurmuştur. Hohloma tarzı boyanmış tabaklar ve kaşıklar ilk defa 1659 yılında yazılı belgelerde zikredilir. Rusya, bilindiği gibi, ormanlık

сем сердцем любя свою родину и любуясь ею, русские люди издавна не только воспевали в песнях и сказках её красоту, но и созда создавали простые предметы обихода, украшенные яркой нарядной росписью, в которой оживали любимые природные мотивы. Истинными произведениями искусства становятся эти предметы - красивой формы, удобные в использовании, мастерски исполненные. К ним относится и «хохлома» - русский народный промысел, известный всему миру. Почему предметы, о которых пойдет речь, называются «хохломой», как рождаются они под руками умелых мастеров и чем отличаются от других произведений народного искусства - обо всем этом вы узнаете из нашей статьи. Хохломская роспись по дереву-русский народный художественный промысел. Возник во 2-й половине XVII в. на территории современного Ковернинского района Нижегородской области; название промыслу дало торговое село Хохлома той же области — центр сбыта изделий Хохломской росписи в XVIII — начале XX вв. Легенд о происхождении «хохломы» множество. Искусствоведы, например, сходятся к предположению, будто роспись деревянной посуды зародилась в монастырях. В монастырских слободах работали мастера различных отраслей прикладного искусства - ложечники, ковшечники, токари, серебряники, судописцы. Так в описи Троице-Сергиева монастыря за 1641 год мы находим несколько сот братин, ковшей, стаканов. Лучшие образцы монастырской деревянной посуды на продажу не шли, а подносились в дар иностранным гостям да знатным людям. Другая легенда гласит, что жил-де в Москве мастер великий, иконописец. Царь высоко ценил его умение и щедро награждал за труды. Любил мастер свое ремесло, но больше всего он любил свободу. Вот однажды он тайно покинул царский двор и скрылся в глухих лесах Заволжья. Там он срубил себе избу и продолжил свое ремесло. Од-

M


sanat

нако хотел мастер такое ремесло изобрести, чтоб стало оно всем русским людям родным, как песня, и чтобы отразилась в нем вся красота русской земли. Так и появились первые хохломские чашки, расписанные пышными цветами, алыми ягодами, травками и веточками. Правда это или нет, но и по сей день жива «хохлома»... Деревянная посуда же с самых древних времен была у русского народа в большом употреблении. Первые упоминания о расписной посуде из Нижегородской области, известной как «хохлома», относятся к 1659 году. Россия, как известно, страна лесов. Из дерева рубили простые избы и богатые дома-терема. Сани, телеги - нехитрый русский транспорт, челны, ладьи, ботики и другие речные суда - все делали из дерева. Самые древние письмена тоже наносили на кору березы - бересту, откуда и пошли «берестяные грамоты». Даже обувь и ту делали из коры

bir memlekettir. Hem fakirlerin evleri hem zenginlerin sarayları ağaçtan yapılırdı. Kızaklar, at arabaları, kayıklar... Hepsini ağaçlara borçluyuz. İlk yazılarımızı ağaç kabuğuna yazdık. Ayakkabılarımız bile ağaçtandı! Mobilya, kap kaçak, çocuk oyuncakları hepsi ağaçtandı... Volga nehrinin kenarındaki ormanlar Rus zanaatkârlarına çok kaliteli malzemeler vermiştir. Kap kaçak üretimi hem zengin hem fakir ailelerde vardı. Fakirler balta, testere, bıçak kullanırken zenginler özel makineler kullanırlardı. Tabi ki o makineler elektrikle çalışmıyordu; bir atın harekete getirdiği o makinelerde çok muntazam ve pürüzsüz tabaklar, kaşıklar, bardaklar çıkardı. Hohloma eşyalar genelde siyaha boyanır, sonra altın renginde resimler çizilir. Aslında resimler için altın hiç bir zaman kullanılmamıştır. Altın izlenimi vermek için Rus ikon us-

GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

93


искусство

Деревянная посуда же с самых древних времен была у русского народа в большом употреблении. Ağaçtan kap kaçak, ezelden beri Rus insanının hayatına damgasını vurmuştur.

94 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР

липы. Уж не говоря о мебели, хозяйственной утвари, детских игрушках и посуде! Богатое лесами Заволжье особенно славилось мастерами обработки дерева. Издавна из осины и липы здесь выделывали легкую и прочную посуду. Дерево рубили и обтесывали топорами, распиливали на небольшие чурбаки, потом выдалбливали углубления, а остальное доделывали специальными ножами. Мастера побогаче точили детали на токарном станке. Был он, конечно, не электрическим как сейчас, а водяным, и в движение приводился лошадью. Посуда, выточенная на станке, была ровной формы, с гладкой поверхностью. Заготовки под роспись называется «бельем» от слова «белый». Но «хохлома» никогда не остается белой. Золотой фон закрывает основу изделия, а узоры отливают теплым блеском. Посмотрите на «хохлому», и вам покажется, будто и в самом деле разукрашена она золотом. Но золото слишком дорогой материал. Давным-давно иконописцы изобрели простой способ изготовления «позолоты»: они покрывали олифой (вареным льняным маслом) пластинки серебра или серебряный порошок. Высохшая пленка желтой олифы на серебре смотрится как настоящее золото. Только вот крестьянским мастерам и серебро было недоступно. Тогда они приладились вместо серебра использовать олово (в современной технологии олово заменили на алюминий). И с тех пор «золотая хохлома» сияет своей красотой на крестьянском столе! Помимо золотого цвета для «хохломы» важны черный, красный и зеленый - красный цвет придает теплоту и мягкость золоту, черный же усиливает его сияние, а зелень делает роспись свежей. Хохломские изделия всегда пользовались большим спросом. Особенно широкий размах хохло-мской промысел получил в XIX веке: «хохлома» через Нижегородскую ярмарку расходилась по всей России, вывозилась в страны Азии и Западной Европы. Изделия привлекали своей оригинальной раскраской, лакировкой, разнообразием орнамента. Кроме того, и что самое

taları asırlar önce özel bir yöntem geliştirdiler: Pamuk yağı kaynatıldıktan sonra gümüş satıhlara sürülürdü. Yağ kuruduktan sonra gümüş üstünde aynen altın gibi görünür. Ancak fakir köylüler için gümüş de çok pahalı idi. Bundan dolayı köylüler daha basit metaller kullanmaya başladı. Bugünlerde gümüş yerine alüminyum kullanılır. Altın renginin yanı sıra siyah (arka plan), kırmızı (böğürtlen, çiçekler) ve yeşil (ot, dal) renkleri fevkalade önemlidir. Kırmızı rengi altına sıcaklık, samimiyet katar, siyah altının parlamasını pekiştirir, yeşil ise resmi taze kılar. Hohloma eşyası her zaman revaçtaydı. Özellikle 19. yüzyılda piyasa değeri artan Hohloma eşyalar Nijniy Novgorod fuarı üzerinden tüm Rusya’ya ulaşıp, Asya ve Batı Avrupa ülkelerine ihraç ediliyordu. Göz alıcı güzelliğiyle dikkat çeken Hohloma eşyalar aynı zamanda ucuz, sağlam ve pratikti. Özel boyama teknikleri sayesinde Hohloma tabak ve kaşıkları sıcak yemekten sonra bile yamulmuyor, bozulmuyor, renk kaybetmiyordu. Hohloma ustası olmak kolay değildir. Bu iş kabiliyet, çaba, sabır ve en önemlisi sevgi ister. Ustanın elinde basit bir alet (sincap kuyruğundan ince bir fırça), bir değnek etrafına sarılmış bir parça koyunyünü (kalın lekeler yapmak için), çeşitli boyalar bulunur. Ne şablon, ne hazır resim kullanılır. Eşya boyandıktan sonra üç tabaka cilalanır ve fırında 160180 derece ateşte bekletilir. Hohloma sanatının temel motifleri; üç kenarlı ağaç yaprağı, yıldız şeklinde çiçek ve orman neşesinin küçük bir damlası olan “böğürtlen”dir. Hiç bir Hohloma ustası bu motifleri iki ayrı eşyada aynı çizmez, hayal gücünü gösterir, farklı farklı resimler ortaya koyar. Eşyaların sadece dış tarafı değil içerisi de resimlerle boyanır. 1931 yılında Semenov kentinde kurulan Hohloma üretim tesisleri 1971 yılında Hohloma Resimleri adlı “Sanat Birliği”ne dönüştü. Halen yaklaşık 200 çeşit eşya üreten, Hohloma Resimleri şirketi çorba, tatlı, yemek için takımlar, değişik büyüklükte kepçeler, mobilya, vazolar vs. üretir. Tecrübeli ustalardan oluşan Ar-Ge bölümünde her sene 20-25 yeni eşya tasarlanır. Bugün Hohloma üretiminde 400’den fazla kaliteli usta çalışır. Ustalar, bildiklerini çok sayıdaki çıraklara öğretir. Rusya’da çiçek, dal, çalı resimleri yüzyıllardan beri iyilik, saadet, bolluk dileği olarak algılanır. Bu güzel geleneği yaşatan Hohloma ustaları evlerimize sevinç ve samimiyet getirirler. Rus Halk Sanatları kitabından alıntı yapılmıştır, Moskova 2000.


sanat главное, хохломская посуда была дешевой, а также прочной и удобной в употреблении: от горячей пищи она не портилась, не меняла цвета, не теряла своих практических качеств, благодаря сложной технологии окрашивания. Наверное, не каждый может стать художником хохломского промысла. Работа эта требует большого умения и старания, а главное - любви к своему делу. У художника обычный инструмент -тонкая кисточка из беличьих хвостов, «ляпушка» (кусочек овечьей шерсти, обмотанный вокруг палочки, или гриб-дождевик) для нанесения пятен и баночки с красками. Мастера не пользуются трафаретами и не наносят предварительных рисунков. Когда рисунок нанесен, в работу вступают лачила и печник. Лачила покрывает изделие лаком несколько раз. А печник закаливает его в печи при температуре 160-180 градусов. Нельзя не сказать об узорах хохломской росписи. Основные ее элементы трехлапый листик, трогательная звездочка цветка и, конечно, маленькая капелька лесной радости - ягодка. Ягодки разные рисуют: тут и земляничка, и малинка, и крыжовничек, смородинка, ежевичка, рябинка. Да-да, именно вот так ласково художники называют ягоды своих узоров. Никогда один и тот же мастер не напишет их одинаково. На новой чашке чуть-чуть, да изменит очертания листа, по-другому изогнет веточку - и вот уже тот же самый мотив по-новому звучит. В разнообразии орнаментных мотивов проявляются богатство творческого воображения художника, его мастерства, наблюдательность. Хохломские изображения декоративны. Они передают красоту живой жизни. И не только снаружи «хохлому» расписывают красочно и сочно.

Посмотрите внутрь. Словно огненное колесо, катится по дну красивый орнамент «пряник». В 1931 году в городе Семенове было основано крупное предприятие по выпуску изделий с хохломской росписью, на базе которого в 1971 году выросло художественное объединение «Хохломская роспись». В ассортименте этого производства свыше 200 наименований. Это многопредметные наборы для супов, десертов, резные ковши и братины (большие ковши для вина), мебель, подсвечники, панно, вазы и многое-многое другое. Творческая лаборатория, организованная ведущими художниками промысла, ежегодно разрабатывает 20-25 новых видов изделий. Помимо этого, ведется постоянная работа по совершенствованию технологии «хохломы», и создаются новые композиции хохломского орнамента с сохранением уже сложившихся традиций. В наши дни на хохломском промысле работает более 400 высококвалифицированных художников. Опытные мастера передают свои рабочие секреты молодым профессионалам. Так что русский промысел, известный миру как «хохлома» процветает и не перестает радовать нас своим великолепием. Пожеланием добра, благополучия и счастья с давних пор на Руси считались изображения цветов, кустов, деревьев, плодов. Эту прекрасную традицию сохраняют сегодня хохломские художники, украшая обычные предметы нарядной росписью. И с ними в наши дома приходят красота и радость, которые так щедро вот уже не одно столетие дарят нам мастера русского промысла.

Красный цвет придает теплоту и мягкость золоту, черный же усиливает его сияние, а зелень делает роспись свежей. Kırmızı rengi altına sıcaklık, samimiyet katar, siyah altının parlamasını pekiştirir, yeşil ise resmi taze kılar.

(Использованы материалы из книги «Народные художественные промыслы России». Интербук. Москва. 2000)

GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

95


edebiyat

Внук османского паши Назым Хикмет Последние 12 лет своей жизни (1957-1963) Назым Хикмет – великий турецкий поэт, внук паши и коммунист-романтик, провел в Советском Союзе. Здесь у него была семья (жена Хикмета Вера Тулякова ушла из жизни в 2001 г. в возрасте 67 лет), здесь он обрел многочисленных друзей. Назым много хорошего сделал для молодых поэтов и художников: кому-то помогал найти свою дорогу в искусстве, кого-то «спасал» в период творческого кризиса, у кого-то покупал картины, кого-то поддерживал материально. Вокруг него создавалось поле притяжения, где царили взаимопонимание, человеколюбие, творческое братство. Эту неповторимую атмосферу хорошо передают воспоминания близких Назыму людей, подготовленные к печати Институтом востоковедения Российской Академии наук. Среди них – воспоминания скульптура Владимира Лемперта, которые любезно предоставили журналу «ДА» составители книги – Светлана Утургаури и Антонина Сверчевская. Владимир Лемперт (1922-2001) – скульптор-монументалист, один из авторов памятника Назыму Хикмету на Новодевичьем кладбище в Москве.

Bir Osmanlı paşası torunu Nazım Hikmet Bir Osmanlı paşası torunu, ünlü bir Türk şairi olan Nazım Hikmet, ömrünün son on iki (1957-1963) yılını Sovyetler Birliği’nde geçirmiştir. Nazım, Rusya’da bir aile sahibi olmuş (eşi Vera Tulyakova 2001’de 67 yaşında vefat etmiştir), ayrıca birçok arkadaş edinmişti. Buradaki hayatı boyunca birçok genç şaire yardım etmiştir: Kimine sanatta yolunu bulması için yardım etmiş, kimini meslekî hayatındaki krizden kurtarmış, kimini ise maddî olarak desteklemiştir. Şairin etrafında, anlayış, insan sevgisi ve sanatseverlik üzerine bir cazibe merkezi oluşmuştu. Bu eşsiz atmosferi en iyi yansıtan, Rusya Bilimler Akademisi Doğu Bilimleri Enstitüsü tarafından yayına hazırlanan, Nazım’a en yakın insanların yazıya döktüğü hatıralarıdır. Bunlardan birisi de, kitabın editörlerinden Svetlana Uturgauri ve Antonina Sverçevskaya’nın “da” dergisi için hazırladıkları, heykeltıraş Vladimir Lempert’in hatıralarıdır. Vladimir Lempert (1922-2001) – Moskova Novodeviçe Mezarlığı’ndaki Nazın Hikmet Anıtı’nın heykeltıraşlarından birisidir.

Гранитный портрет Granit portre

*

*

Мурат Аккая

Murat Akkaya

Редактор.

Yazı İşleri Müdürü.

Н

е знаю, может быть, мир тогда был моложе, но художественная жизнь бурлила, на выставки выстраивались огромные очереди. Турецкий поэт Назым Хикмет, помогший устроить выставку для меня и моего творческого коллектива, сам не ожидал, что вызовет такую сенсацию в Московском университете, где она была организована. Народу пришло так много, что просто негде было встать. А, может быть, это Назым привлек такое внимание? Безусловно, он был тогда в центре внимания художественной жизни. В театрах шли его пьесы А был ли Иван Иванович? и Корова, другие печатались и читались с большим политическим интересом. В 1962 году мы все ожидали больших социальных перемен. Мы расселись за столом президиума на небольшой сцене клуба старого здания МГУ. Мы – это Назым Хикмет, статный человек с кудрявыми волосами и усами цвета меда с молоком, веснушчатой нежной кожей лица и голубыми веселыми глазами. Он всем своим видом опровергал сло-

ilemiyorum, belki dünya o zaman daha gençti fakat sanat dünyası hareketli, sergilerde kuyruklar uzayıp gidiyordu. Bana ve sanatçı arkadaşlarıma sergi açabilmemiz için destek veren Türk şair Nazım Hikmet bile, serginin açılacağı Moskova Üniversitesi’nde bir sansasyon olabileceğini tahmin edememişti. Sergiye gelenlerin çok olması nedeniyle insanlar yer bulmakta zorlanıyorlardı. Böyle bir ilgiyi Nazım toplamış olabilir mi? Hiç şüphesiz, şair Nazım Hikmet sanat dünyasının ilgi odağı hâline gelmişti. Şairin, Gerçekten İvan İvanoviç diye birisi var mı? ve İnek piyesi tiyatrolarda oynandı, diğer eserleri ise büyük bir politik ilgiyle yayınlandı ve okundu. Hepimiz 1962’de büyük sosyal bir değişim beklemiştik. Moskova Devlet Üniversitesi’nin (MDÜ) eski binasındaki kulübün, pek de büyük olmayan sahnesindeki toplantı masasının yakınına oturmuştuk. Nazım Hikmet uzun boylu, kıvırcık saçlı, bıyıkları sütlü bal renkli, yüzü nazik görünümlü, çilli ve mavi gözlüydü. Zihinlerdeki Türk imajı nedeniyle, şairin dış görünüşü herkesi şaşırtmıştı (siyah saçlı bütün halklar, Türklerden önce

B

GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

97


литература К сожалению, у нас много художников рождается и исчезает в подвалах, не показав своих работ миру. “Ne yazık ki, bizim birçok sanatkârımız, çalışmalarını dünyaya gösteremeden mahzenlerde kayboluyorlar.

98 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР

жившееся представление о внешности турок (все черноволосые народы говорят, что до турок они были блондинами, а только примесь турецкой крови их подкоптила). Рядом с Назымом – Борис Слуцкий, тоже рыжеватый, но волосы последнего были цвета пива с пеной. Дальше Юрий Энтин, худощавый молодой поэт, щека со щекой сходится, далее – Юрий Коваль, который участвовал в этой выставке иллюстрациями к пьесам Назыма, и я со своим творческим коллективом. Четверть века – срок немалый. Один из нашего коллектива, архитектор Лев Соколов, самый молодой и веселый из нас, по неосторожности умер. Соколов был одним из авторов проекта надгробия Назыму, ненадолго пережившему этот вечер в МГУ. Никто не думал тогда, глядя на цветущего молодого человека, что его дни уже сочтены. Назым живо и горячо отвечал на многочисленные вопросы студентов, расположившихся среди наших скульптур, расставленных на деревянных тумбочках. - Что вы считаете самым важным в жизни? Честность! – без колебания отвечал Назым. По-русски он говорил абсолютно грамотно, но с легким акцентом. Он произнес это слово «чхестность». - А в литературе? - То же самое и предельную искренность! - Какую цель вы преследовали, организовывая эту скульптурную выставку? - К сожалению, у нас много художников рождается и исчезает в подвалах, не показав своих работ миру. Выставочных залов по количеству художников у нас так мало, очереди на персональные выставки так велики, что надо прямо сказать: возможность выставиться немногим больше нуля. Прибавьте к этому многоступенчатый отбор на выставки. Произведения по тем или иным соображениям отсеиваются, и на экспозицию попадают абсолютно стерильные работы. Я добился права показать вам этих молодых художников, тем более, что за мною есть косвенная вина перед ними. Вот здесь рядом поэт Слуцкий, он не даст мне соврать. Все слушатели выразили жгучий интерес: чем же виноват турецкий поэт перед советскими скульпторами. И Назым рассказал: - У меня недавно прошел юбилей, и скульпторы решили организовать небольшую выставку, меньше этой, в фойе Политехнического музея, где меня чествовали. Среди других работ был и мой бюст, вот он стоит посреди зала. Всем видно? Правда, похож? Форма, конечно, условная, но искусство, в том числе и литература, вещь условная. Каждая эпоха диктует свои условия. Эту тему Назым стал развивать, отвечая на вопросы о соотношении формы и содержания, о чем тогда так много дискутировали. - Я все-таки не понимаю, что такое условность, – сказал один студент, – все говорят «условная форма», а что это такое, по-моему, никто не знает. Кто с кем уславливается?

herkesin sarışın olduğunu, Türk kanının karışmasıyla onları değiştirdiğini söylerler). Nazım’ın yanında – Boris Slutskiy de sarışın fakat saçları köpüklü bira rengindeydi. Sonra Yuriy Entin; zayıf, genç bir şair ve yanakları neredeyse birbirine geçmişti. Ve Yuriy Koval, Nazım’ın piyesinden eserleriyle bu sergiye katılmıştı ve bir de ben, kendi sanat arkadaşlarımla beraber buradaydık. Çeyrek asır o kadar da kısa bir zaman değil. Bizim gruptan, hepimizin en genç ve neşelisi mimar Lev Sokolov küçük bir dikkatsizlik yüzünden öldü. Sokolov, bu MDÜ gecesinde çok kısa bir süre kalan Nazım’ın mezar taşını yapanlardan birisiydi. Yüzüne bakarak kimse günlerinin artık sayılı olduğunu düşünemezdi. Nazım, heykeltıraşların aralarına dağılmış ve ağaç oturaklara oturmuş öğrencilerin sorularına sıcak bir üslupla cevap veriyordu: “Size göre hayatta en önemli şey nedir?” “Dürüstlük (Çestnost)!” – dedi Nazım, hiç duraksamadan. Şair, Rusçayı çok düzgün, hafif bir şiveyle konuşuyordu. Bu nedenle, Nazım bu kelimeyi çhestnost şeklinde söyledi. “Peki ya edebiyatta?” “Aynı şekilde ve azamî samimiyet!” “Bu heykeltıraş sergisini organize etmekteki amacınız nedir?” “Ne yazık ki, bizim birçok sanatkârımız, çalışmalarını dünyaya gösteremeden mahzenlerde kayboluyorlar. Sanatkârlarımıza oranla salonlarımızın sayısı çok az, kişisel sergilerde ise kuyruklar bir hayli uzun. Bu nedenle direkt olarak şunu belirtmek lâzım: Eserlerini sergilemek çok az kişiye nasip olmaktadır. Buna bir de sergiler için yapılan çok basamaklı seçme elemelerini ekleyin. Bu veya diğer bağlamdaki eserler elenmektedirler ve sergiye çıkanlar sadece seçme çalışmalardır. Ben, bu genç sanatkârları size gösterme hakkını elde edebildim, benim de dolaylı olarak bu konuda bir suçum var. İşte burada, yanımda şair Slutskiy, o benim yalan söylememe müsaade etmez.” Bütün dinleyiciler dikkat kesildiler: Bir Türk şairi, Sovyet heykeltıraşları önünde neden suçlu acaba. Ve Nazım anlatmaya devam etti: “Kısa bir zaman önce jübilem oldu ve heykeltıraşlar, jübilemin yapıldığı Politeknik Müzesi’nde bundan biraz daha küçük bir sergi organize etmek istediler. Diğer çalışmaların yanında, aralarında benim büstüm de vardı. İşte şu, salonun ortasında duran. Herkes görebiliyor mu? Usul tabiî ki görecelidir fakat sanat ve bununla beraber edebiyat göreceli şeylerdir. Her devir kendine ait özellikleri ve usulleri dikte ediyor.” O zamanlar çok tartışılan bu konuyu Nazım, yapı ve içerikle alakalı sorulara cevap vererek bir hayli genişletmişti. “Ben her şeye rağmen yine de “görecelilik” ne demek anlamıyorum, dedi bir öğrenci. Herkes “göreceli usul”den bahsediyor oysa bu ne demek kimse bilmiyor. “Kim neye göre ve hangi şartlara göre bir usul belirliyor?” “Anlaşılmayacak bir durum yok,” dedi Nazım. “Tek-


edebiyat

- Ничего непонятного нет, – ответил Назым Хикмет. – Когда говорят «технические условия», «условия жизни», «атмосферные условия», – всем понятно? - Понятно! – согласился зал. - А в искусстве – это система, в которой работает тот или иной художник. Я думаю, что все, кто присутствовал на вечере в МГУ, помнят эту беседу, помнят яркий и острый стиль речи Назыма. Кто-то напомнил, что он обещал рассказать о своей вине перед художниками, устроившими выставку в Политехническом музее. - Меня много хвалили, поздравляли, все пришли к единому мнению, что я отличный человек и гениальный поэт, – в свойственной ему манере начал Назым. – Каждый выступавший желал мне хорошего здоровья и многих лет жизни. Наконец, поток приветствий иссяк. Борис Абрамович Слуцкий, который вел вечер, встал и сказал: «Товарищи, сейчас, после окончания торжественной части, тот, кто останется на фильм, и тот, кто не хочет остаться на киноленту о жизни и творчестве Назыма Хикмета, пусть задержится и посмотрит небольшую выставку скульпторов Лемперта, Силиса и художника Коваля. Там есть замечательный гранитный портрет нашего юбиляра». Я и сам заинтересовался портретом, которого еще не видел. Но в фойе мы не увидели ни одной скульптуры и ни одного рисунка, кроме плана эвакуации в случае пожара, висевшего на стене. Художники, создавшие мой портрет, в полном недоумении рыскали по залу в поисках своих произведений, которые исчезли. Я им сказал: «Не вол-

nik şartlar”, “hayat şartları”, “hava şartları” denildiğinde herkes anlıyor mu?” “Anlaşılıyor!” diye seslendi salon. “Sanatta ise, herhangi bir sanatkârın sanatını icra ederken kullandığı bir tür sistemdir.” Öyle sanıyorum ki MDÜ’ deki bu gecede her kim bulunduysa, Nazım’ın bu açık ve kesin konuşma tarzını hatırlayacaktır. Salondakilerden biri Nazım’a, Politeknik Müzesi’ndeki sergide sanatkârlara karşı neden suçlu olduğunu anlatacağını hatırlattı: “Beni çok övdüler, tebrik ettiler ve herkes benim mükemmel bir insan olduğum ve dâhi bir şair olduğum konusunda hemfikir oldular” Kendine ait bir üslupla devam etti: “Kürsüye gelen herkes bana sağlık ve uzun ömür diledi.” Sonra selamlamalar bitti. Geceyi yöneten Boris Abramoviç Slutskiy kalktı ve şöyle dedi: “Tavarişi (yoldaşlar) içinizden, programdaki filmi ve Nazım Hikmet’in hayat hikâyesini anlatan film gösterisini beklemek istemeyenler, lütfen Lempert’in, Silis’in ve ressam Koval’ın sergisini gezmek için biraz beklesinler. Bu sergide jübilesi yapılan şairimizin mükemmel bir granit portresi de olacak.” Ben de, bu hiç görmediğim portreyi büyük bir ilgiyle araştırmıştım fakat sergi salonunun duvarında asılı yangın talimatından başka ne bir tablo ne de bir büst görebilmiştim. Benim portremi yapan ressamlar, salonda akıl almaz bir şekilde kaybolan kendi eserlerini ararcasına oraya buraya koşuşturuyorlardı. Onlara dedim ki: “Endişelenmeyin, ben şimdi hallederim.” Müdüriyete gittiğimde bana şöyle dediler: “Bütün çalışmalar merdiven altında, onları oraya Zavhoz (demirbaş müdürü) taşıdı, kapıyı kilitleyip anahtarı aldı ve gitti.”“Hangi hakla bunu yapmış?” diyerek sinirlendim. Fakat bana kendilerinin bu konuda bir şey bilmediklerini belirttiler. Ressamlarla birlikte merdiven altına aceleyle koştuk. Evet, eserler buradalar ama demir parmaklık arkasında ve kilitliydi. Arkadaşlar, ben demir parmaklıklar arkasında uzun yıllar kaldım ama bugün bu gecede ki kadar hiç sinirlenmedim: Düşünce için, özgürlük için kürek cezası çektim, fakat burada böyle bir barbarlıkla karşılaştım, evet, hem de kendi jübile gecemde.” Nazım’ın bu konuşması salonda büyük bir etki oluşturdu. Tabiî ki şimdi, 24 yıl sonra Nazım’a sorulan soruyu ve onun cevabını hatırlamak bir hayli zor. “Arkadaşlar!” diye seslenen Nazım salonda önce sessizliği sağladı. “Bu portrenin bakışlarına karşı benim bu saflığımı koruyan insanların dürüstlüğüne inanıyorum. Onlar, bu büstün bana saygısızlık anlamına gelebileceğini zannettiler.” Görünen o ki artık bu portreyi yapan heykeltıraşın kim olduğunu sizlere takdim etme zamanı gelmiştir. Aslında geçmiş zaman, bunun bir anlamı da yok: İşte o, benim önümde duruyor. Yarım metre yüksekliğinde, burun, bıyık ve gerdan çizgisi boyutundan daha büyük, yirmi santimetre genişliğinde, siyah parlak granit bir blok. Nazım’ın bu portreyi kabul etmesi, benim sanatıma karşı oldukça hoşgörülü olduğunu gösteriyor.

Друзья, я много лет провел за решеткой, но никогда не был так возмущен, как в тот вечер Arkadaşlar, ben demir parmaklıklar arkasında uzun yıllar kaldım ama bugün bu gecede ki kadar hiç sinirlenmedim. GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

99


литература Принятие этого портрета Назымом указывало на его исключительную снисходительность к моему творчеству. Nazım’ın bu portreyi kabul etmesi, benim sanatıma karşı oldukça hoşgörülü olduğunu gösteriyor. Bir daha böyle veciz bir portre karakterini bulamadım.

100 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР

нуйтесь, я все улажу». Пошел в дирекцию, там мне сказали: «Работы под лестницей, их туда перенес завхоз, после чего взял ключ и ушел». – «Какое он имел на это право?» – возмутился я. Но мне ответили, что это им неизвестно. Мы с художниками поспешили под лестницу. Да, работы были там, но за железной решеткой с висячим замком. Друзья, я много лет провел за решеткой, но никогда не был так возмущен, как в тот вечер: я-то был на каторге за борьбу, за свободу, за убеждения, а тут я столкнулся с таким вандализмом, да еще в мой юбилейный вечер. Речь Назыма вызвала бурную реакцию в зале. Трудно сейчас, через 24 года, вспомнить вопросы, которые тогда задавались, и ответы Назыма Хикмета. - Друзья! – восстановил тишину Хикмет. – Я верю в честность людей, которые оберегали мое целомудрие от лицезрения этого портрета. Они боялись, как бы бюст не оскорбил меня. Пора, видимо, мне, автору того скульптурного портрета, объяснить читателю, что он собой представлял. Впрочем, прошедшее время ни к чему: вот он передо мной – полированный черный гранитный блок полуметровой высоты и двадцатисантиметровой ширины с более чем лаконичным указанием на сходство линии носа, усов и подбородка. Принятие этого портрета Назымом указывало на его исключительную снисходительность к моему творчеству. В дальнейшем мне больше не удавалось достичь такой краткой портретной характеристики. Я думаю, что это было определено личностью Назыма – ее цельностью и силой. История, которую он рассказал, в сущности, нелепая и даже несколько трагическая, через некоторое время повторилась, но уже как фарс. - Не огорчайтесь, друзья, – сказал тогда Назым возле решетки с висячим замком, за которой томились наши скульптуры. – На днях будут отмечать мой юбилей в Доме литераторов, вот там мы организуем настоящую выставку. Везите больше своих работ. Я вам гарантирую успех. В назначенный день, взяв у мебельного магазина пикап, мы загрузили его антропоморфическими камнями и привезли их в Дом литераторов. Коваль, Силис и я стали таскать по хрупкой лестнице, ведущей на второй этаж, где располагался вестибюль зрительного зала, четырехпудовые камни. Перетащили и тумбочки, на которых и расставили свои произведения. Коваль развесил картины на темы произведений Назыма. Мы порядочно вымазались и основательно вспотели, поэтому поехали по домам помыться и надеть фраки по случаю торжественного вечера. Решили прийти пораньше, – может быть, захочется что-то переставить или перевесить какую-нибудь картину, наклеить таблички, объясняющие ту или иную скульптуру. Вернулись и... остолбенели: наших работ не было, вестибюль был пуст, полы натерты, шторы опущены. Сами скульптуры уйти не могли, значит, их кто-то убрал. Пошли к руководству Дома. Кабинет был заперт, видимо, оно ушло, как и мы, готовиться к ве-

Bir daha böyle veciz bir portre karakterini bulamadım. Zannediyorum, bunu Nazım’ın kişiliği ve gücü belirled. Onun anlattığı bu olay, gerçekte biraz tuhaf ve hatta biraz da trajik olmalı ki, belli bir zaman sonra yine tekrar etti fakat bu kez çok ölçüsüz bir şaka gibiydi. Nazım tablolarımızın doldurulduğu o kilitli demir parmaklıkların yanından geçerken, “Üzülmeyin arkadaşlar!” dedi. “Önümüzdeki günlerde Edebiyatçılar Evi’nde jübilem yapılacak, işte o zaman gerçek bir sergi organize edelim. Kendi çalışmalarınızdan çok getirin. Ben size bunu başarabileceğimizi garanti ediyorum.” Belirlenen gün geldiğinde, mobilya mağazasından bir pikap alıp heykel çalışmalarını Edebiyatçılar Evi’ne getirdik. Koval, Silis ve ben izleyicilerin yerleşecekleri ikinci kata zayıf bir merdivenden geçerek büstleri taşıdık. Ayrıca üzerine eserlerimizi koymak için kaide de taşıdık. Koval, Nazım’ın sanat anlayışına uygun tabloları astı. İyice terlemiş ve biraz da tozdan kirlenmiştik. Bu nedenle evlerimize dağılıp yıkandık ve gece için giyindik. Belki bazı tabloların yerini değiştiririz veya eserleri anlatan bazı yazıları yapıştırmak gerekir düşüncesiyle biraz erken gelmek istedik. Dönük ve... Bir de ne görelim! Gördüklerimiz karşısında donup kaldık: Eserler yok olmuş, yerler silinmiş ve perdeler çıkarılmış. Eserler kendileri çıkıp gidemezler ki! Öyleyse birileri toplamış olmalı. Hemen yöneticiye gittim. Odası kilitliydi, görünen o ki çıkmış olmalıydı. Peki ne yapacaktık? Bu saatten sonra bu geceye nasıl hazırlanacaktık? Kimsenin buna bir cevabı yoktu. Nazım Hikmet’e telefon etmekten başka çaremiz kalmamıştı. “Böyle şey olamaz!” dedi Nazım, bağırarak. “Sizin


edebiyat черу. Более мелкие сотрудники не могли дать никаких объяснений. Ничего не оставалось другого как звонить Назыму Хикмету. - Этого не может быть! – закричал Назым в большом волнении. – Я же договорился о вашей выставке и с председателем Союза советских писателей и с дирекцией Дома. Если все так, как вы говорите, я отказываюсь от юбилейного вечера! Позвоните мне через полчаса. Тут же стало всем известно, что юбиляр Назым Хикмет не хочет присутствовать на своем вечере. По истечении получаса мы снова позвонили Назыму. - Все в порядке, друзья, – сказал он, – меня клятвенно заверила дирекция, что во время торжественной части она восстановит выставку в фойе. Идите садитесь на свои места, в перерыве зрители пройдутся по вашей выставке, может быть, поговорим немного. Мы заняли свои кресла в десятом ряду. Поэты Борис Слуцкий и Муза Павлова читали стихи Назыма в своих переводах. Было сказано много хороших слов, преподнесен пышный адрес. Выступил и сам Назым. Он прекрасно говорил по-русски, безупречно грамотно и красиво. Назым вспомнил годы борьбы в Турции (он был коммунистом), арест, тюрьму, где подорвал здоровье. В конце вечера Борис Слуцкий объявил: - На организованной в фойе выставке прошу обратить внимание на портрет Назыма Хикмета в камне. Я думаю, что он вызовет у вас большой интерес... Однако в фойе выставки снова не оказалось. Дирекция Дома литераторов нагло обманула юбиляра и выставку не восстановила… И вот по прошествии нескольких месяцев после этих событий Назым с дрожью в голосе рассказывал о них студентам университета. Аудитория восприняла рассказ Назыма сочувственно, выступающие вспоминали различные факты вопиющей несправедливости. Потом читали стихи. - Друзья! – сказал наконец Назым, – ведь сегодня не мой юбилейный вечер, а выставка скульптуры и живописи. В зале зажгли свет, убрали стулья, все стали ходить между тумбочками со скульптурой, а Слуцкий, Назым Хикмет и авторы стали объяснять студентам идейный и пластический смысл того или иного произведения. Когда вечер окончился и все стали расходиться, к нам подошел невысокий полный человек и сказал: - Я директор клуба, фамилия моя Лейбензон (или вроде этого): немедленно увозите свои художества. - Выставка по договоренности с ректором МГУ рассчитана на неделю, – сказал я. – Чем вызван такой ультиматум? - Увозите ваши вещи, – сказал Лейбензон, – до утра их не оставлю, хватит с меня и шуму, который вы сегодня наделали. - Да в чем же дело? – недоумевали и Слуцкий, и Назым Хикмет.

serginizle ilgili ne Sovyet Yazarlar Birliği başkanıyla ne de Edebiyatçılar Evi’nin müdüriyetiyle ben konuşmadım ki. Eğer durum sizin anlattığınız gibiyse, ben jübile gecesinden vazgeçiyorum! Yarım saat sonra beni tekrar arayın.” Herkes, Nazım Hikmet’in kendi jübilesine katılmak istemediğini anlamıştı. Yarım saat sonra Nazım Hikmet’e tekrar telefon ettik. “Her şey normal arkadaşlar!” dedi Nazım, “Gecenin merasim zamanında serginin tekrar düzenleneceğini müdüriyet yemin ederek söz verdi. Gidin yerlerinize oturun. Ara molalarda dinleyiciler serginizi gezerler, belki biraz konuşabiliriz.” Biz onuncu sırada yerlerimizi aldık. Şairler Boris Slutskiy ve Muza Pavlova kendi çevirilerinden Nazım’ın bazı şiirlerini okudular. O muhteşem kişiye hitaben birçok güzel söz söylendi. Nazım da kürsüye gelip söz aldı. Mükemmel bir Rusçası vardı; hatasız, edebî ve hoş. Nazım Türkiye’deki o mücadeleli ve sağlığını kaybettiği tutuklu yıllarını hatırladı. Gecenin sonunda Boris Slutskiy şöyle bir bilgiyi anons etti: “Sergi salonundaki, taş üzerine resmedilmiş Nazım’ın portresine dikkatlice bakmanızı rica ediyorum. Zannediyorum bu sizlerde büyük bir ilgi uyandıracaktır...” Fakat sergi yine yoktu salonda. Müdüriyet Nazım’ı aldatmış ve sergiyi tekrar düzenlememişlerdi. İşte bu olayın üzerinden birkaç ay geçmiş ve Nazım, titrek bir sesle bu olayı üniversite öğrencilere anlatıyordu. Salon, Nazım’ın bu anlattıklarını hemen benimsemiş, kürsüde söz alanlar o günkü olayın farklı yönlerini ele alıp bu adaletsizliği anlatmışlardı. Sonra şiirler okundu. “Arkadaşlar!” dedi Nazım sonunda, “bugün benim jübile gecem değil ki, bu ressam ve heykeltıraş arkadaşların sergisi.” Salon ışıklarını yaktılar, herkes ayağa kalktı, sandalyeleri topladılar ve heykeltıraşlarla beraber oturakların arasında yürümeye başladılar, Slutskiy, Nazım Hikmet ve diğer eser sahipleri ise öğrencilere eserlerin fikirsel ve yapısal anlamlarını anlatmaya başladılar. Gece bitti ve herkes evine dağılmaya başladığı anda, yanımıza boyu fazla uzun olmayan şişman birisi yaklaştı ve şöyle dedi: “Ben kulübün müdürüyüm, soyadım Leybenzon (veya buna benzer bir şeydi), eserlerinizi hemen buradan götürün.” “Sergi, MDÜ rektörüyle yapılan anlaşmaya göre bir hafta devam edecek” dedim. “Peki böyle bir ültimatomu gerektiren sebep nedir?” “Götürün eşyalarınızı” dedi “Leybenzon, “sabaha kadar bunları burada bırakmam, bugünkü yaptığınız gürültü yeter artık.” “Ne oluyor?” diyerek Slutskiy ve Nazım şaşırdılar. “Benim politik bir bağım var.” dedi Leybenzon, müteessir bir şekilde.

Он прекрасно говорил порусски, безупречно грамотно и красиво. Назым вспомнил годы борьбы в Турции (он был коммунистом), арест, тюрьму, где подорвал здоровье. Mükemmel bir Rusçası vardı; hatasız, edebî ve hoş. Nazım Türkiye’deki o mücadeleli ve sağlığını kaybettiği tutuklu yıllarını hatırladı. GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

101


литература Увозите ваши вещи, – сказал Лейбензон, – до утра их не оставлю, хватит с меня и шуму, который вы сегодня наделали. Götürün eşyalarınızı” dedi “Leybenzon, “sabaha kadar bunları burada bırakmam, bugünkü yaptığınız gürültü yeter artık.”

102 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР

- У меня политическое чутье, – сказал печально Лейбензон. Как ни сердились Назым Хикмет и Борис Слуцкий, как ни ссылались на высшие инстанции, с которыми договорились о недельной выставке, Лейбензон твердил одно: - Забирайте работы или я прикажу рабочим выставить их на тротуар! У нас было три гранитных бюста, десяток керамик и живопись Коваля. Мы разместили их в багажниках «Волг» Назыма и Акпера Бабаева, что-то взяли на колени, что-то поставили на пол и в 12 ночи приехали в мастерскую. - У меня идея! – сказал Назым, когда мы спустили свои скульптуры в подвал, – которая должна вам понравиться. - Что за идея? – спросил я. - У меня связи со всеми корреспондентами, аккредитованными в Москве. А корреспонденты Юманите, Морнинг Стар, Дейли Уоркер – мои лучшие друзья. Завтра я направляю их к вам, и мировая слава у вас в кармане. Хорошая идея? - Идея хорошая, – сказал я. – Но результаты могут оказаться неважными. Мы окажемся в центре внимания мировой печати, все на Западе узнают, что мы интересные художники и скульпторы, но кто после этого даст нам заказы? Назым Хикмет глубоко задумался. Как ни говори, а он все-таки был иностранцем и не до конца понимал нашу ситуацию. Он сказал: - Что же мне тогда для вас сделать? Вот у Юры я покупаю несколько картин, но не могу же я купить мой скульптурный портрет: у меня не настолько большая квартира, да и пол не выдержит. Но у меня еще одна идея: я заказываю вам свой надгробный памятник. Как ты смотришь на это, Акпер? Мы бурно запротестовали. - Что ты говоришь, Назым! Ты нас еще переживешь. - Друзья, в моем предложении ничего грустного нет. Моложе вы меня на четверть века? Это дает основание полагать, что кто-то из вас меня переживет. Кроме того, у меня был обширный инфаркт. Это первый сигнал из преисподней. Тогда он не предполагал, что буквально через несколько дней нам позвонит Борис Слуцкий и скажет: «У меня ужасная новость. Сегодня скоропостижно скончался всеми нами любимый Назым Хикмет». Переждав наши возгласы, Слуцкий сказал: - Надо снять маску. Мы обещали договориться со специалистами-форматорами. И подумать о надгробии, он же вам завещал. На Новодевичьем кладбище, почти в центре новой территории, стоит камень из черного гранита, вернее, серого, на нем тень человека, как бы преодолевающего в своем движении напор ветра. Назым всю жизнь шел против течения, преодолевая препятствия. * Воспоминания публикуются впервые, с сокращениями.

Nazım Hikmet ve Boris Slutskiy öyle sinirlendiler ki, sergi konusunda görüştüğü üsttekilere de bir hayli kızmışlardı. Leybenzon bir kez daha belirtti: “Eşyalarınızı toplayın, yoksa kendi işçilerime söyleyip hepsini dışarıdaki kaldırıma bıraktırırım!” Üç adet granit büst, on keramik ve Koval’in resim tabloları vardı. Neyimiz var neyimiz yok, saat gecenin 12’sinde eşyalarımızın bazısını Nazım’ın ve Akper Babayev’in “Volga”sının bagajına, bazılarını kucağımıza, bazısını da ayaklarımızın altına koyup atölyeye götürdük. “Bir fikirim var!” dedi Nazım “Sizin çok hoşunuza gidecek.” “Ne tür bir fikir?” diye sordum. “Moskova’da bütün muhabirlerle ve itibar sahibi kişilerle irtibatım var. Yumanite, Morning Star, Deyli Uarker’in muhabirleri benim çok samimi arkadaşlarımdır. Yarın onları size gönderiyorum ve dünyanın sesi cebinizde. İyi bir fikir mi?” “İyi bir fikir” dedim. “Fakat elde edilecek sonuçlar o kadar önemli olmayabilir. Bütün dünyanın dikkati üzerimizde olacak. Batı’da herkes, bizim büyük ve ilginç ressamlar olduğumuzu öğrenecekler, peki ama bundan sonra kim bize sipariş verecek?” Nazım Hikmet derin bir düşünceye daldı. Her şeye rağmen, Nazım ne de olsa bir yabancıydı ve bizim şu an içinde bulunduğumuz durumu tamamen anlayamıyordu. Ve şöyle dedi: “O zaman sizin için ben ne yapabilirim? Yura’nın birkaç tablosunu satın alayım ama benim portremin yapıldığı granit büstü alamam ki, hem benim dairem o kadar büyük de değil ve zemin o kadar sağlam değil, dayanmaz onun ağırlığına. Fakat benim bir fikrim daha var: Size kendi mezar taşımı sipariş ediyorum. Akper! Sen ne düşünüyorsun bu konuda?” Biz hemen olaya tepki gösterdik: “Sen nasıl konuşuyorsun, Nazım! Sen daha çok yaşayacaksın.” “Arkadaşlar!”dedi,“teklifimde üzülecek bir durum yok. Siz benden çeyrek asır daha gençsiniz, öyle değil mi? Bu içinizden birisinin benden daha çok yaşayacağını tahmin etmek için yeterli bir bilgi değil mi? Sadece benim genel enfarktüsüm oldu. Bu, cehennemden ilk sinyaldi.” O zamanlar Nazım, Boris Slutskiy’in, bundan birkaç gün sonra bize telefon edip: “Size korkunç bir haberim var. Bugün hepimizin sevdiği Nazım Hikmet aniden vefat etti.” diyeceğini tahmin edemezdi ki! Slutskiy bizim bağrışmalarımızı bekleyip şöyle dedi: “Maskeyi çıkarmak gerekiyor.” Biz uzmanlarla görüşmeye söz vermiştik. “Mezar taşı için Nazım’ın bize bir vasiyeti vardı.” Hovodeviçe Mezarlığı’nda, yeni bölgenin hemen hemen ortasında siyah bir granit taş durmaktadır, hayır, galiba gri renkte. Taşın üzerinde, sanki hareketiyle bütün rüzgârlara karşı koyuyormuş gibi bir adam gölgesi var. Nazım, engelleri yenerek hayatı boyunca hep akıntıya karşı gitmiştir. *Bu hatıralar (kısaltılarak) ilk kez yayınlanmaktadır.


литература

Русская детская литература XX века 20. yüzyıl Rus çocuk edebiyatı Левченкова С. Ольга

Olga S. Levçenkova

Кандидат филологических наук, МГУ

Moskova Devlet Üniversitesi

Д

ocuk edebiyatı, edebiyatın en özel dallarından birisidir. Çocuk edebiyatının bu özelliği, okuyucu kitlesinin bebeklik çağından gençlik dönemine kadar süren yaş evrelerinden ve bu dönemdeki ruhi ve psikolojik şartlardan kaynaklanmaktadır. Bu yüzden, her yaş dönemine uygun bir dil, edebi tarz ve araçlarla hitap etmek zorunludur. Kendine özgü okuyucu kitlesinden dolayı ortaya koyulan eserler didaktik, öğretici ve sanatsal özelliklere de sahip olmalıdır. 20. yüzyıl çocuk edebiyatında, toplumsal şuurun oluşturulmasına yönelik, yepyeni bir sistem ortaya çıkmaya başladı. Sovyet çocuk edebiyatı bir eğitim aracı olmanın yanı sıra ideolojik bir silah haline de geldi. Bu yüzden, yeni tip edebiyatın oluşturulması sırasında idealist-romantik yazarlar, devlet adına hareket etme ve çocuk edebiyatında uygulanacak resmi politikayı belirleme hakkını kendilerinde gören teorik-faydacı yazarlarla karşı karşıya geldiler. Süren tartışmalar pek tabii ki edebî gelişmeye etkide bulundu. Ancak bu durum ne bu cesur deneyi, ne parlak sanatsal başlangıcı, ne de çocuklar ve gençler için yazılan şiir, nesir ve tiyatronun coşkun gelişimini engelledi. Ortaya çıkan bu ilginç durum sonucunda çocuk edebiyatı resmi sansürün dikkatli gözlerinden kaçarak birazda olsa özgür bir alan haline geldi. Birçok yazar etraflarında olan bitenlere dair kendi gerçek düşüncelerini çocuk edebiyatının “Ezop” dili yardımıyla sadece çocuklara değil ebeveynlere de ulaştırma imkânı buldular. 1920-1950’li yıllardaki çocuk edebiyatı çocuklara çok fazla şeyler kazandırdı. Yeni konu ve sorunları ele alan çok geniş bir yelpaze ortaya çıktı. Çocuğun bilimin tüm alanlarına girmesi ve zekâ ge-

етская литература - особая область художественного творчества. Специфика детской литературы определяется возрастом - от младенчества до совершеннолетия, - психическими и психологическими особенностями читателя. Каждому конкретному возрасту необходим свой особый язык, каждой возрастной группе необходим определенный набор жанров и средств художественной выразительности. Своеобразие читателя требует наличия таких черт, как дидактичность, познаватель-ность, высокий уровень художественности. В детской литературе XX в. стала возникать принципиально новая система воздействия на формирование общественного сознания. Советская детская литература становилась не только средством воспитания, но и идеологическим оружием, а потому при создании литературы нового типа энтузиасты-романтики столкнулись с теоретиками-прагматиками, пре-

Ребенку детская литература 1920-50-х гг. дает чрезвычайно много. Возникает широчайший спектр новых тем и проблем. Ребенок был допущен ко всем областям науки, и в доходчивой и занимательной форме получал пищу для ума на высоком художественном уровне. 1920-1950’li yıllardaki çocuk edebiyatı çocuklara çok fazla şeyler kazandırdı. Yeni konu ve sorunları ele alan çok geniş bir yelpaze ortaya çıktı. Çocuğun bilimin tüm alanlarına girmesi ve zekâ gelişimi için faydalı ve doyurucu bilgileri çok yüksek bir edebî tarzda alması sağlandı.

104 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР

Ç


edebiyat тендовавшими на право выступать от lişimi için faydalı ve doyurucu bilgileri лица власти и определять официçok yüksek bir edebî tarzda alması sağальную политику в сфере детской landı. литературы. Многочисленные диTarihi, bilimsel-öğretici, biografik, скуссии влияли на литературный проmasal edebiyatıyla birlikte güldürü ve цесс, но не смогли погасить ни смеoyun edebiyatı da aktif bir şekilde gelişлый эксперимент, ни яркое творчеti. 1920-1940’lı yıllarda yeni isimler ortaское начало, ни бурный расцвет проya çıktı. V. Mayakovskiy, K. Çukovskiy, D. зы, поэзии и драматургии для детей К. Чуковский / K. Çukovskiy Harms, A. Varto, S. Marşak, S. Mihalkov и юношества. Складывалась униgibi şairler; S. Marşak, T. Tabbe, E. Şartz gibi кальная ситуация - детская литераoyun yazarları; A. Gaydar, LKassil, A. Tolsтура являлась более или менее своtoy, A. Volkov gibi nesir yazarları artık çoбодной от бдительного ока цензуры cuklar için yazmaya başladılar. Bunlar, çoобластью. С помощью эзопова языка cuk edebiyatının birçok nesli büyüten alдетской литературы многие писатели tın kuşağı oluşturdular. Yeni tip çocuk раскрывали своё истинное отношеedebiyatının sağlam teorik temelleri M. ние ко всему происходящему, адресуя Gorki, A.S. Makarenko, S.Y. Marşako, K.i. свои произведения не только детям, Çukovskiy tarafından oluşturuldu. но и их родителям. А. Варто / A. Varto Çocuk edebiyatında yeni akım 20. Ребенку детская литература 1920yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıktı. Bu 50-х гг. дает чрезвычайно много. Возakım, çocukların sorunların ve felsefî никает широчайший спектр новых тем problemlerinin yararına daha az ideoloи проблем. Ребенок был допущен ко jik ve politize edilmişti. Ana fikri, iç dünвсем областям науки, и в доходчивой yası zengin ama hiç de basit olmayan biи занимательной форме получал пищу rey üzerinde odaklanıyordu. Artık eserдля ума на высоком художественном lerde kesin değerlendirme ve kıstaslar yeуровне. rine, konunun gelişiminde etken olan Активно развивалась историческая, научно-познавательная, биогра- С. Маршак / S. Marşak kahramanın iç dünyasındaki zıtlıklar ve ruhsal heyecanlar görülüyordu. фическая, сказочная литература, а Edebiyat sahnesine yeni bir kahraвместе с тем юмор и игра. 1920-40-е гг. man -klasik terbiyecilere göre çok hareобозначили новые имена. Для детей ketli ve söz dinlemeyen ama yazar ve okuначинают писать поэты В. Маяковyucuya göre canlı ve hayatın izini sürenский, К. Чуковский, Д. Хармс, А. Варто, С. Маршак, С. Михалков, драматурги С. “haylaz çocuk” ortaya çıktı. Okul öncesi ve Маршак, Т. Габбе, Е. Шварц, прозаики ilkokul öğrencileri için yazılan eserlerde А. Гайдар, Л. Кассиль, А. Толстой, А. Волbu yeni kahraman aktif bir şekilde hayaков. Они создали тот золотой фонд детtı inceleyen iyi kalpli ve meraklı bir süской литературы, который воспитал не А. Гайдар / A. Gaydar kûnet bozucuydu. Daha büyük yaştakiодно поколение детей. М. Горьким, ler için yazılan eserlerde ise kahramanıА.С. Макаренко, С.Я. Маршаком, К.И. Чуковским mız kalabalıktan sıyrılmayı başarmış ve ahlaken içinбыла основана солидная теоретическая база den çıktığı kalabalığa direnen “tuhaf” birisiydi. Diдетской литературы нового типа. ğer taraftan, zor sorularına ısrarla cevaplar arayan Новое слово в детской литературе прозвуve çocuksu bir azimlilik, kendilerine dikte edilen kuчало во второй половине XX века. Она менее rallara bizzat büyüklerinin uyarak yaşamalarını isидеологична и политизирована в пользу собteyen “zor çocuk” tipi popüler olmaya başladı. Psiственно детских и философских проблем. Смыkolojiye olan artan ilgi, çocuklar ve gençler için karсловым центром становится личность с богатым, maşık karakterlerin daha özenli seçilmesi ve ortaya но весьма непростым внутренним миром. Уже çıkarılmasını zorunluluk haline getirdi. нет чётких оценок и норм, а внутренние протиÇocuğun problemlerinin çözümü için masalворечия героя, его душевные переживания окаlar da devreye sokuldu. Masallardaki metnin geзываются импульсом развития сюжета. leneksel altyapısı ve düşmanla kahramanca müНа литературную сцену выходит новый герой cadele güncelliğini kaybetmeye başladı. Gele- ребёнок-шалун, очень беспокойный и непоneksel tarz, değişime uğratılarak masallara aktif bir слушный с точки зрения классического воспиşekilde felsefi, lirik ve oyun başlangıç öğeleri ekтателя, но живой, непосредственный исследоlenmeye başlandı. ватель жизни с позиции автора и читателя. В ли1990’lı yıllarda başlayan Rusya çocuk edebiyaтературе для старшего дошкольника и младше-

В детской литературе XX в. стала возникать принципиально новая система воздействия на формирование общественного сознания. 20. yüzyıl çocuk edebiyatında, toplumsal şuurun oluşturulmasına yönelik, yepyeni bir sistem ortaya çıkmaya başladı. GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

105


литература Мы попросили нескольких наших читателей ответить на вопрос: какое место детская литература занимала в их жизни и какое место она будет занимать в жизни их детей? Вот какие ответы мы получили: Okurlarımıza, çocuk edebiyatının hayatlarında nasıl bir yeri olduğunu ve çocuklarının hayatında nasıl bir yer alacağını sorduk. İşte aldığımız cevaplar:

Масленникова Анна, Москва Я начала читать очень рано - с четырёх лет. Предпочитала русские народные сказки, сказки Пушкина, Чуковского, Маршака, сказки Ш. Перро, братьев Гримм, сказки народов мира. В старшем возрасте увлеклась приключенческой литературой – «Остров сокровищ», «Капитан Немо», «Алые паруса», особенно мне нравились романы Александра Дюма и Майна Рида. Меня всегда интересовали отношения между героями в сказках и детских романах. Положительные герои были примером для подражания, они были моими первыми учителями. Особенно в сказках притягивало то, что добро всегда побеждает зло, а жестокость, предательство и интриги наказывались. Конечно, я стараюсь дать своим детям возможность разнообразия при выборе литературы, и все-таки тому наследию, которое мы принесли из прошлого века, той литературе, которую мы читали сами, я отдаю предпочтение. По моим наблюдениям, современная детская литература – это, в основном, «вольный пересказ» известных произведений.

Anna Maslenikova, Moskova Çok erken yaşta (dört yaşındayken) okumaya başladım. Rus halk masallarını, Puşkin, Çukovskiy, Marşak, Ş.Perro, Grimm Kardeşler gibi masallarını tercih ediyordum. Daha büyük yaşlarda macera kitapları: ‘Hazine adası’, ‘Nemo Kaptanı’, ‘Kırmızı Yelkenler’ - ilgimi çekiyordu. Aleksandr Duma ve Mayne Reid’in romanları özellikle hoşuma giderdi. Masal ve çocuk romanlarındaki kahramanlar arasındaki ilişkiler her zaman ilgimi çekerdi. Olumlu kahramanlar taklit edilecek ve örnek alınacak ilk öğretmenlerimdi. Masallarda beni özellikle etkileyen konu, iyilik daima kazanır kötülük ise kaybeder ve acımasızlık, ihanet ve entrikalar cezalandırılır. Elbette, çocuklarıma kitap seçiminde çeşitlilik imkânı sunmaya çalışıyorum, ancak geçmişten gelen mirasımızı (kendi okuduğumuz kitapları) tercih ederim. Bana göre çağdaş çocuk edebiyatı çoğunlukla ünlü eserlerin ‘serbest aktarılması’ dır.

го школьника это добрый любознательный возмутитель спокойствия, активно познающий жизнь. В литературе, адресованной более старшему возрасту, это чудак, выламывающийся из коллектива и нравственно противостоящий ему. Кроме того, стал популярен тип «трудного ребёнка», мучительно ищущего ответы на непростые вопросы и с детско-юношеским максимализмом заставляющий взрослых жить по тем законам, которые они сами и исповедывают. Резко возросший психологизм заставляет особо тщательно разрабатывать непростые характеры детей и подростков. Обращена к решению проблем ребёнка и литературная сказка. Социальный подтекст и героическая борьба с идейным врагом теряют свою актуальность. В сказку активно входят философское, лирическое и игровое начала, трансформируя традиционный жанр. Российский период - с начала 1990-х гг. - преподносит свои сюрпризы в детской литературе. Продолжают создавать новые интересные произведения известные мастера - С. Козлов, Б. Заходер, В. Крапивин, К. Булычев и др. Появляются и новые яркие имена на небосклоне современной детской литературы: писатели Т. Крюкова, М. Москвина, М. Бородицкая, Д. Емец, С. Георгиев, поэты Р. Сеф, И. Мазнин, А. Усачев, Г. Остер и т.д. 

Антонова Екатерина, Москва Моему малышу ещё нет и года, пока нам об этом думать рано. В детстве родители рассказывали мне русские народные сказки и сказки народов мира. Позже я стала сама читать произведения Г. Андерсона, братьев Гримм. А в подростковом возрасте увлеклась фантастикой и приключенческой литературой. Меня всегда тянула загадочность и фантастичность сказочного мира, чудеса и невероятные приключения, выпадавшие на долю сказочных персонажей - а уж этого в детской литературе хоть отбавляй! Уверена, это было важно для развития моих творческих способностей, ведь теперь моя профессия - художник. Надеюсь, что и мои дети будут с удовольствием самостоятельно читать детскую литературу. Хотя сейчас появилось много другого, чем ребёнок может занять свой досуг кроме чтения - просмотр телевизора, игра в компьютерные игры. К сожалению, это в меньшей мере развивает фантазию, чем книги и сказки. Постараюсь приучить своих детей к чтению...

Ekaterina Antonova, Moskova Çocuğum henüz bir yaşına bile girmedi. Onun için bu konuyu düşünmemiz için erken. Çocukluğumda annem ve babamdan birçok farklı masal dinledim. Daha sonra G. Andersen, Grimm kardeşlerin kitaplarını okumaya başladım. Ergenlik çağımda daha çok fantastik ve macera kitaplarına ilgi duydum. Çocuk edebiyatında fazlasıyla bulunan masal dünyasının gizemi ve fantastiği, masal kahramanlarının başına gelen mucize ve inanılmaz maceralar her zaman dikkatimi çekiyordu. Bunların hayal gücümün gelişmesinde önemli bir rolünün olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben ressamım. Günümüzde televizyon, internet, bilgisayar oyunları gibi, çocukların boş vakitlerini geçirebilecekleri imkanlar var. Fakat çocukların hayal gücünü kitaplar kadar geliştirmediğine inanıyorum. Çocuğuma kitap okuma alışkanlığını kazandırmaya çalışacağım.

106 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР

tına yeni sürprizler ilave ediliyor. S. Kozlov, B. Zohoder, V. Krapivin, K. Bulıçev gibi ünlü ustaların kaleminden yeni eserler sunuluyor. Çağdaş çocuk edebiyatının ufkunda T. Krükova, M. Moskvina, M. Borodits-kaya, D. Emets, S. Georgiyev gibi yazarlarla birlikte R. Sef, i. Mazin, A. Usaçev, G .Oster gibi şairlerin isimleri parıldıyor. Özellikle her seviyede gelişen fantastik edebiyat geniş ilgi topluyor. Bilimsel fantezi ve fantastik öğeler, çocuk ve genç edebiyatını önemli ölçüde zenginleştirerek okuyucularını farklı sanat araçları vasıtasıyla gizemli ve fantastik bir dünyaya sokuyor. Aynı zamanda çocuk edebiyatının geleneksel konuları olan “çocuk dünyası”, “büyükler ve çocuklar”, “ilk aşk”, “çocuk ve çocuk kolektifleri” yeni bir şekilde anlamlandırılıyor. 20. yüzyılın sonu ile 21. yüzyılın başındaki çocuk edebiyatı gerçeğin yeniden anlamlandırılması yolunda yeni deneylere yelken açmış durumda. Ayrıca, kahraman ve okuyucuyu mümkün olduğunca birbirine yakınlaştırmak suretiyle içinde bulunduğu çağın güncel sorunlarını ortaya çıkarmaktadır. 


sanat

Опера «Кёроглу» объединила артистов Евразии Köroğlu operası Avrasyalı sanatçıları buluşturdu GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

107


искусство

Шабан Гул

Şaban Gül

Журналист.

Gazeteci.

О

zerbaycan müziğinin önemli ismi Üzeyir Hacıbeyli’nin bestelediği ‘Köroğlu Operası’ Sütlüce Kongre Merkezi’nde ilk kez Türkiye Türkçesiyle sahnelendi. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya Federasyonu’ndan Başkurdistan, Tataristan ve Türkiye’den olmak üzere 250 sanatçının yer aldığı opera, binlerce sanatçıyı ve sanatseveri bir araya getirdi. Uluslararası “Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi (TÜRKSOY)”, “Devlet Opera ve Balesi” ile “İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı” tara-

пера «Кёроглу», написанная известным азербайджанским композитором Узеиром Гаджибейли, впервые была поставлена на турецком языке в конгресс-центре «Сютлюдже». Спектакль, в котором приняли участие 250 артистов из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Башкортостана (РФ), Татарстана (РФ) и Турции, объединил исполнителей и тысячи любителей искусства. Во время спектакля, представленного Международной организацией по совместному

108 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР

A


sanat

развитию тюркской культуры и искусства (ТЮРКСОЙ), Государственным театром оперы и балета, а также Агентством «Стамбул - культурная столица Европы 2010», евразийских артистов приветствовали бурными аплодисментами. После того, как эту оперу в 2009 году услышали зрители в Анкаре, Баку, Бишкеке и Алматы, ее, наконец, смогли оценить и зрители Стамбула. Представление состоялось в связи с провозглашением Стамбула культурной столицей Европы 2010 и по случаю закрытия 1-го Международного оперного фестиваля в Стамбуле. Спектакль ставят в Азербайджане ежегодно, однако в Стамбуле на одной сцене впервые

fından düzenlenen ‘Köroğlu Operası’nda alkışlar Avrasyalı sanatçılaraydı. 2009 yılında Ankara, Bakü, Bişkek ve Almaatı’da seyirciyle buluşan oyunun son durağı İstanbul oldu. İstanbul’un “2010 yılı Avrupa Kültür Başkenti” olması ve de bu yıl ilk kez düzenlenen “I. Uluslararası İstanbul Opera Festivali”nin kapanışı ülkemizde sahnelendi. Aslında oyun Azerbaycan’da her yıl seyirciyle buluşuyor. Buradaki fark; Avrasya’nın opera yıldızlarını aynı sahnede buluşturmasıdır. Binlerce sanatsever Sütlüce Kongre ve Kültür Merkezi’ni doldurdu. İlk kez Türkiye Türkçesiyle sahnelenen üç perde, beş tabloluk oyun sonunda sanatçılar uzun süre ayakta alkışlandı.

GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

109


искусство

встретились оперные звезды Евразии. Тысячи любителей оперы заполнили конгресс-центр «Сютлюдже». После спектакля из трех действий на турецком языке, артистам долго аплодировали стоя.

Эпос «Кёроглу» Краткое содержание легенды о Кёроглу, распространившейся из Болу по всему миру, таково: страстный любитель лошадей Болу-бек послал своего конюха Юсуфа найти красивого породистого коня. Юсуф привел Болу-беку ничем не примечательного жеребенка, который, по его мнению, должен был превратиться в прекрасного коня. Болу-беку жеребенок не понравился, и, выколов глаза Юсуфу, он прогнал конюха. Слепой Юсуф вернулся в деревню и рассказал обо всем своему сыну, Рушену Али. Тот, которого стали называть Кёроглу (сын слепого), отправился в горы, чтобы отомстить за отца и заставить виновного ответить за свою жестокость, Рушен Али поселяется в местечке Чамлыбель. Весть о борьбе Кёроглу разнеслась по всей стране, он стал страшным сном всех тиранов... Предание о Кёроглу превратилось в легенду, передававшуюся из уст в уста; это героический

110 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР

Köroğlu destanı Bolu’dan dünyaya yayılan efsane Köroğlu’nun kısa hikâyesi: Bolu beyi atlara oldukça meraklıdır. Bir gün seyisi Yusuf’u güzel ve cins bir at aramaya gönderir. Yusuf ileride mükemmel bir at olacağına inandığı gösterişsiz bir tayı bulup getirir. Bolu beyi tayı beğenmez ve Yusuf’un gözlerine mil çektirerek yanından kovar. Kör olan Yusuf, köyüne döner ve olanları oğluna anlatır. Oğlu Ruşen Ali, babasının intikamını almak için dağa çıkar. Ruşen Ali “Köroğlu” babasının öcünü almak, zalimliklerinin hesabını sormak için Çamlıbel’e otağ kurar. Yurdun dört bir yanına dağılan mücadelesi ile Köroğlu zalimlerin korkulu rüyası haline gelir... Köroğlu’nun mücadelesi ‘tüfek icat olup mertlik bozulunca’ya kadar sürer. Sonuçta her halk kahramanı gibi Köroğlu da fani dünyadan göçer ve geride dilden dile anlatılan bir efsane, hatta bir destan kalır. Akılda ise Köroğlu’nun haksızlığa karşı mücadelesi...

Destandan operaya Avrasya’dan İstanbul’a Bu destan, sadece dillerden dillere dolaşmakla kalmadı ve ‘Köroğlu Operası’ olarak sahneye de taşın-


sanat

Как отозвались об опере? Opera hakkında ne dediler? На спектакле помимо министра культуры и туризма Турции Эртугрула Гюная, присутствовали также министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев, министр культуры и информации Кыргызстана Садык Шер-Нияз. Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın da katıldığı davetliler arasında Azerbaycan Medeniyet ve Turizm Nazırı Ebulfes Karayev, Kırgızistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Sadık Şer Niyaz da vardı.

эпос, хранящийся в народной памяти и прославляющий борьбу против несправедливости.

Из легенды – в оперу, из Евразии – в Стамбул Эта легенда легла в основу оперы «Кёроглу». Музыка «Кёроглу», в которой участвуют 250 артистов из шести стран, была написана известным азербайджанским композитором Узеиром Гаджибейли. В опере «Кёроглу» роль Али исполняет Жулдузбей Утешкалиев из Казахстана и Талгарбей Жакшиликов из Кыргызстана. Роль Нигар исполняют артистки из пяти стран, в числе которых Шуле Гёкхан из Турции. Чтобы добиться необходимого звучания, в оркестр были введены такие музыкальные инструменты, как тар, кеманча, зурна, балабан. В эпизодах, когда одновременно появляются лошади, повозки, исполнители, изображающие воинов, на сцене становится тесно. Костюмы актеров соответствует времени легенды. Турецкий декоратор Саваш Джамгёз прекрасно справился с оформлением сцены и декорациями. 

dı. Altı ülkeden 250 sanatçının yer aldığı ‘Köroğlu Operası’, Azerbaycan profesyonel müziğinin önemli ismi Üzeyir Hacıbeyli tarafından bestelendi. Köroğlu Operası’nda Ali rolünü Kazakistan’dan Julduzbey Uteşkaliyev ile Kırgızistan’dan Talgarbey Jakşilikov sahneledi. Nigar karakterini ise aralarında Türk sanatçı Şule Gökhan’ın da bulunduğu beş ayrı ülkeden farklı isimler temsil etti. Operanın müziğinde orijinal seslendirmeyi elde edebilmek için orkestraya tar, kemençe, zurna, balaban gibi milli müzik aletleri de dâhil edildi. At, araba, savaşçılar derken tüm oyuncuların aynı anda sahneye çıktığı bölümlerde sahne dar geldi. Destanın geçtiği döneme uygun olarak, sahneye çıkan at ve kostümler dikkat çekiciydi. Türk Dekoratör Savaş Camgöz’ün hazırladığı sahne ve dekorlar tam not aldı. 

Министр культуры Турции Эртугрул Гюнай: В зале была прекрасная атмосфера. Легенда о Кёроглу хорошо известна в Турции, но, насколько я могу судить, ее знают по всей Азии. Исполнители разных стран продемонстрировали единение чувств. Присутствие министров культуры Азербайджана и Кыргызстана подчеркивает значение, которое придается этому спектаклю. T.C. Kültür Bakanı Ertuğrul Günay Son derece güzel bir ortam oldu. Köroğlu Türkiye’de çok bilinen bir destan ama gördüğüm kadarıyla Asya’nın her tarafında biliniyor, söylenebiliyor. Farklı ülkelerden sanatçılar ortak bir duygu sergilediler. Azerbaycan ve Kırgızistan Kültür Bakanları’nın da burada hazır bulunmaları bu konuya ne kadar önem verildiğini gösteriyor. Министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев: Надеюсь, что за этим спектаклем, дорогим для всех нас, последует продолжение. Для сохранения и развития нашего культурного наследия надо работать совместно. Azerbaycan Medeniyet ve Kültür Nazırı Ebulfez Karayev Duygularımızı anlatan bu sanat gösterisinin inşallah arkası gelir, son olmaz. Kültürel zenginliğimizin yansıması adına yeni sanat çalışmalarının yapılmasını diliyoruz. Министр культуры и информации Кыргызстана Садык Шер-Нияз: Сегодня вечером состоялось грандиозное представление. Полагаю, что все 250 артистов и все зрители счастливы. Надеюсь, что культурные мероприятия укрепят наши взаимоотношения. Kırgızistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Sadık Şer Niyaz Bu akşam çok büyük bir gösteri sergilendi. Zannediyorum 250 sanatçının hepsi ve bütün seyirciler mutlular. Kültürel faaliyetlerin ilişkilerimizi güçlendireceğini ümit ediyorum. Дюсен Касеинов генеральный секретарь ТЮРКСОЙ: Сюжет «Кёроглу» занимает особое место в культуре Востока, это сюжет наших общих легенд. Спектакль, в котором участвуют 250 артистов из шести стран (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Башкортостан и Татарстан (РФ), и Турция), при поддержке министра культуры Турции Эртугрула Гюная проделал путь из Анкары в Стамбул. Düsen Kaseinov TÜRKSOY Genel Sekreteri Köroğlu operasının Doğu dünyasında önemli bir yeri vardır. Aynı zamanda ortak destanlardan birinin kahramanlarındandır. 6 ülkeden 250 kişilik kadrodan oluşan opera (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, RF Başkurdistan, Tataristan, Türkiye) T.C. Kültür Bakanı Ertuğrul Günay’ın desteğiyle Ankara’dan İstanbul’a geldi.

GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

111


инфо

Форум «Культура совместного проживания в Средней Азии» “Orta Asya’da Birlikte Yaşama Kültürü” formu


info осударственное агентство культуры Кыргызстана, платформа «Диалог Евразия» и Международный фонд «Руханият» (Духовность) организовали форум, который прошел в зале Государственной Филармонии Бишкека, столицы Кыргызстана В форуме, председателем которого стал председатель платформы «Диалог Евразия» Нурлан Оразалин, приняло участие около 1500 человек политики, представители интеллигенции и СМИ из четырнадцати стран. Г-н Оразалин во вступительной речи рассказал участникам о деятельности платформы «Диалог Евразия». На форуме обсуждались проблемы торговли, пограничной безопасности и водных ресурсов, существующие между странами Средней Азии и соседними государствами.

Г

На войну тратится больше средств, чем на мир Председатель Жогорке Кенеша (парламента Кыргызстана) Зайнидин Курманов заявил, что испытывает гордость оттого, что этот международный форум проходит в Бишкеке. Он также подчеркнул, что диалог важен для всех стран. Напомнив, что в мире на ведение войн тратится больше денег, чем на установление мира, г-н Курманов сказал: «Мы, люди, можем решить все проблемы только обсуждая их». Депутат Великого Национального Собрания Турции Ирфан Гюндюз начал свое выступление словами: «С глаз долой - из сердца вон». И продолжил: «В рамках построения диалога встречи разных людей очень продуктивны и дают определенные гарантии. Мировое сообщество состоит из многих наций, которые могут жить рядом, но говорят на разных языках и имеют разную этническую принадлежность. У людей нет права игнорировать религии, верования, языки и цвет кожи других людей». Депутат азербайджанского парламента Низами Джафаров сфокусировался на решении проблемы Карабаха. Г-н Джафаров подчеркнул необходимость совместных действий всего тюркского мира в этом вопросе. Сопредседатель платформы «Диалог Евразия» Харун Токак отметил, что цель данного форума «насадить лес добра» в регионе. Г-н Токак сказал буквально следующее: «Форум подобен дереву, от которого произрастет «лес добра», который, впитав окружающий загрязненный воздух, очистит его. Точно так же платформа «Диалог Евразия» должна стать началом, которое преобразит войны, ненависть и злобу в добро, любовь и мир». Советник Президента Таджикистана, профессор, доктор наук Надир Адилов заявил об осуждении террористических актов, совершенных террористическими организациями, которые используют ислам в собственных грязных целях. В частности, он напомнил всем известные слова: «Ислам – это не террор, а террорист не может быть мусульманином». 

ırgızistan Devlet Kültür Ajansı, Uluslar arası Diyalog Avrasya Platformu (DAP) ve Uluslararası Ruhaniyat Vakfı tarafından düzenlenen forum başkent Bişkek Devlet Filarmoni salonunda gerçekleşti. “Orta Asya’da Barış İçinde Birlikte Yaşama Kültürü” konulu form, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlendi. DAP Başkanı Nurlan Orazalin’in başkanlık yaptığı forma 14 ülkeden siyasi, entelektüel ve medya mensupları ile yaklaşık 1500 kişi katıldı. Formun açılış konuşmasını yapan Orazalin, katılımcılara DAP’ın faaliyeti hakkında bilgi verdi. Toplantıda Orta Asya ülkeleri ve komşu devletler ile olan ticaret, sınır güvenliği ve su sorunu masaya yatırıldı.

K

Savaşlara barıştan daha çok para harcanıyor Forumda konuşan Kırgızistan Meclisi Cogorku Keneş Başkanı Zaynidin Kurmanov, uluslararası formun Bişkek’te gerçekleşmesinin kendilerine onur verdiği belirtirken, diyalogun her ülke için lazım olduğunu kaydetti. Dünyada savaşlara yapılan harcamaların, barışa yapılan harcamalardan daha çok olduğunu ifade eden Kurmanov ‘Biz insanlar her şeyi konuşarak ancak çözebiliriz “ dedi. TBMM Milletvekili İrfan Gündüz de konuşmasına ‘Gözden ırak olan gönülden de ırak olur’ cümlesiyle başladı. “Diyaloglar çerçevesinde farklı insanların buluşmaları verimli ve garantili olur” diyen Gündüz, “Dünya milleti iç içe, çok dilli ve farklı uluslardan oluşan topluluktur. İnsanlar başkaların inancını, dinini, dilini ve rengini dışlama hakkına sahip değillerdir” dedi. Azerbaycan parlamentosu milletvekili Nizama Caferov ise Karabağ sorunun çözümü konusunu ağırlık olarak ele aldı. Caferov, Türk dünyasının birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi. DAP Eş Başkanı Harun Tokak ise konuşmasında düzenlenen formun amacını, bu bölgede iyilik ormanı oluşturmak olduğunu kaydetti. Tokak, “Form iyilik ormanına dikilen ağacı meydana getirecektir, bu orman sayesinde etrafta ne kadar kirli hava varsa onu içine çekerek temizleyecek. DAP’ın da aynı şekilde savaşı, nefreti ve kini içine çekerek; iyiliği, sevgiyi ve barışı topluma yansıtan bir başlangıç olacaktır” dedi. Tacikistan Devlet Başkanı Danışmanı Prof. Dr. Nadir Odilov, terör örgütlerinin İslam dinini kullanarak gerçekleştirdikleri saldırıları kınadıklarını söyledi. Odilov, “İslam terör değildir, terörist de Müslüman olamaz” sözünü hatırlattı.

GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

113


инфо Платформе «Диалог Евразия» вручили Медаль почета DAP’a Kültigin Madalyası verildi лены платформы «Диалог Евразия», которые приняли участие в конференции «Диалог цивилизаций и поколений в Евразии», познакомились с Университетом «Евразия». Им была вручена Медаль почета Государственного Университета «Евразия».Ректор Казахского Государственного Университета «Евразия» Бахытжан Абдурахим вручил членам платформы, участвовавшим в конференции, организованной в столице Казахстана Астане, особую медаль университета за успешные мероприятия, проводимые платформой «Диалог Евразия». Делегация платформы «Диалога Евразия» на встрече с ректором и преподавателями университета предложила университету сотрудничество. Ректор г-н Абдурахим в своем выступлении сказал: «Я горд оттого, что вижу в нашем университете людей, которых глубоко уважают и любят в своих странах». Он также признался, что следит за деятельностью платформы «Диалог Евразия» и высоко ее ценит.

Ч

vrasya’da Medeniyetler ve Nesiller Diyalogu” konulu konferansa katılan Diyalog Avrasya Platformu (DAP) üyeleri Avrasya Üniversitesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Avrasya Devlet Üniversitesi tarafından “Kültiğin Madalyası” ve Kazakistan’da DAP üyelerine yine Kültigin madalyası verildi. Kazakistan Avrasya Devlet Üniversitesi Rektörü Bahıtjan Abdurahim, başkent Astana’da düzenlen konferansa katılan DAP üyelerine platformun yapmış olduğu başarılı faaliyetlerinden dolayı üniversitenin özel madalyası “Kültiğin Madalyası”nı verdi. Avrasya Üniversitesi, Rektörü Bahıtjan Abdurahim ve üniversitenin akademisyenleri ile bir araya gelen DAP heyeti, üniversiteye işbirliği teklif etti. Buluşmada söz alan Rektör Abdurrahim; “ Sizler gibi geldikleri ülkelerde sevilen ve sayılan şahsiyetleri üniversitemizde ve ülkemde görmekten gurur duydum. “ifadesini kullandı. Abdurahim, Diyalog Avrasya Platformu’nun çalışmalarını yakından takip ettiğini ve takdir ettiğini söyledi.

Университет «Евразия-Диалог» Сопредседатель платформы Харун Токак, также выступивший на встрече, пожелал успехов университету, «звезда которого загорелась в столице Казахстана», а также его «команде». Г-н Токак заметил: «В названии платформы и университета есть общее слово – «Евразия». Быть может, переименуем университет в «Евразия-Диалог?», - предложил он. Г-н Токак подчеркнул важную роль университетов в развитии диалога, необходимость разрабатывать совместные проекты между университетами и неправительственными организациями. Затем ректор Абдурахим в память об этом дне вручил гостям Медаль почета. Харун Токак, в свою очередь, подарил университету расписную вазу платформы «Диалог Евразия». В этой встрече принял участие и директор Института Востоковедения Российской Академии Наук Ростислав Рыбаков, а также председатели комитетов разных стран и представители молодежной платформы «ДА». 

Avrasya Diyalog Üniversitesi Görüşmede DAP Eş Başkanı Harun Tokak, Kazakistan’ın genç başkentinde yıldızı parlayan üniversiteye ve ekibine başarılar diledi. Tokak, “ Avrasya Diyalog Platformu ve Avrasya Üniversitesi’nde ‘Avrasya’ kelimesi ortak. Gelin üniversitenin adını Avrasya Diyalog Üniversitesi yapalım”teklifinde bulundu. Tokak, diyalog çalışmalarında üniversitelerin önemli rol oynadığını ve sivil toplum örgütleri ve üniversitelerin toplum barışı için birlikte projeler üretmesi gerektiğini vurguladı. Daha sonra Rektör Abdurrahim, konuklarına günün anısına üniversitenin ‘Kültigin Madalyası’nı takdim etti. Harun Tokak ise üniversiteye Diyalog Avrasya Platformu işlemeli vazo hediye etti. Avrasya Devlet Üniversitesi’ndeki görüşmeye Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Rostislav Rıbakov gibi DAP Ülke Komite Başkanları ve DA Gençlik Platformu temsilcileri katıldı. 

114 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР

“A


info

Второй Евразийский Молодежный Форум

«Евразия: диалог поколений и культур» Avrasya Gençlik Formu II:

“Avrasya Nesiller ve Kültürler Diyalogu” еждународная молодежная конференция «Евразия: диалог культур и поколений», организованная платформой «Диалог Евразия» в сотрудничестве с Министерством Юстиции Республики Казахстан и Международным Центром Культур и Религий, длилась два дня. После конференции прошло заседание председателей комитетов платформы «Диалог Евразия» и представителей Молодежной платформы. На заседании было принято решение об увеличении количества мероприятий для молодежи. Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан Урал Мухамеджанов отметил, что в основе всех войн в

М

iyalog Avrasya Platformu (DAP) tarafından organize edilen Kazakistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Uluslararası Dinler ve Medeniyetler Merkezi işbirliğinde, “Avrasya’da Medeniyetler ve Nesiller Diyalogu” konulu Uluslararası Gençlik konferansı iki gün sürdü. Konferans sonrasında DAP Komite Başkanları ve Gençlik Platformu Temsilcileri Toplantısı yapıldı. Toplantıda gençliğe yönelik aktivitelerin arttırılması kararı alındı. Kazakistan Meclis Başkanı Ural Muhammedjanov, dünyada yaşanan savaşların temelinde diyalog eksikliği olduğunu söyledi. 21. yüzyılda hala diyalog eksikliklerinin yaşanmasından herkesin kendine pay çıkarması gerektiğini vurgulayan Muhammedjanov, yeni

D

GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

115


инфо

мире лежит отсутствие диалога. Урал Мухамеджанов подчеркнул: то, что в ХХ1 веке люди еще не умеют говорить друг с другом, должно стать уроком, который следует выучить. Новые поколения заслужили право жить без войн и конфликтов, в атмосфере мира и терпимости. Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан отметил, что прошлые события должны остаться в прошлом, а для будущего важно не повторить прежних ошибок. Двери для диалога необходимо всегда держать открытыми. Во вступительной речи на форуме председатель Союза писателей Казахстана и председатель платформы «Диалог Евразия» нынешнего созыва Нурлан Оразалин заявил, что главная цель конференции - вклад в дело мира во всем мире, и установление атмосферы терпимости между народами и религиями. Г-н Оразалин добавил, что испытывает гордость, поскольку данная конференция организована в Казахстане – стране, где мирно живет более 130-ти народов.

Платформа «Диалог Евразия» внесет свой вклад в развитие Евразии Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который не смог принять участие в организованной в Алматы конференции из-за своего участия в Евразийском Медиа-Форуме, направил поздравительное привествие. В нем президент Назарбаев выказал свое удовлетворение тем, что такая значительная конференция международного уровня проходит

116 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР

yetişen nesillerin savaştan ve kavgadan uzak, barış ve hoşgörü ortamında yaşamayı hak ettiğini kaydetti. Kazak Meclis Başkanı, geçmişteki olayların tarihte kaldığını, ama gelecek için aynı hataların yapılmaması için diyalog kapılarının açık tutulması gerektiğini belirtti. Kazakistan Yazarlar Birliği Başkanı ve DAP dönem Başkanı Nurlan Orazalin formun açılışında yaptığı konuşmasında, amaçlarının dünya barışına ve halklar ve dinler arasındaki hoşgörünün oluşturulmasına katkıda bulunmak olduğunun altını çizdi. Orazalin, 130’dan fazla halkın barış içinde yaşadığı Kazakistan’da bu toplantının düzenlenmesinden duyduğu gururu dile getirdi.

DAP Avrasya coğrafyasına katkı sağlayacak Almatı’da düzenlenen Avrasya Medya Forumu’na katıldığı için toplantıya katılamayan Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, kutlama mesajı gönderdi. Nazarbayev, ‘Kazakistan’ın başkenti Astana’da uluslararası böyle anlamlı bir toplantının yapılmasından oldukça memnun olduğunu bildirdi. Kazak lider mesajında, DAP’ın Avrasya coğrafyasında medeniyetler ve halklar arasındaki ilişkilerin gelişmesinde ve yeni diyalogların kurulmasında insanlık adına katkı sağlayacağına olan inancını bildirdi. Toplantıya Rusya’dan katılan Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Rostislav Rıbakov ise çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Rıbakov, siyasi bir maksat gütmeyen bu harekette geçlerin devreye girmesiyle diyalog çalışmalarının yeni bir boyut kazanacağını söyledi.


info Представитель Кыргызстана Максат Кунакулов (которому больше всего аплодировали) сказал, что трагические события, имевшие место в его стране, произошли потому, что в обществе не было полноценного диалога. Выразив уверенность, что решение можно найти только благодаря конструктивному диалогу, М. Кунакулов поблагодарил Казахстан, Россию, Турцию и Узбекистан за гуманитарную помощь, которую они оказали киргизскому народу. В конференции, которая продлилась два дня, приняло участие около двухсот профессоров и преподавателей вузов и чиновников из шестнадцати стран. На конференции выступал председатель сената парламента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, в ней также участвовали премьерминистр Казахстана Карим Масимов и министр культуры Мухтар Кул-Мухаммед. Международный Университет «Евразия» вручил платформе «Диалог Евразия» Медаль почета за вклад в культуру мирного сосуществования. 

в столице Казахстана Астане. В поздравлении казахский лидер выразил уверенность, что платформа «Диалог Евразия», действуя на благо человечества, внесет свой вклад как в развитие отношений между народами и культурами Евразийского региона, так и в установление новых контактов между людьми. Директор Института Востоковедения Российской Академии Наук профессор, доктор наук Ростислав Рыбаков отметил, что в ходе конференции состоялись весьма продуктивные встречи. Г-н Рыбаков выразил уверенность, что присоединение молодежи к этому движению, не преследующему политических целей, позволит перевести деятельность платформы на новый уровень.

«Настало время молодежи сказать свое слово» Сопредседатель платформы «Диалог Евразия» Харун Токак напомнил, что в разных уголках мира люди до сих пор испытывают страдания от войн, терроризма, расовой и религиозной нетерпимости, и что платформа «Диалог Евразия» работает для того, чтобы вместо ненависти и злобы в регионе воцарился мир. Он также подчеркнул, что был сделан важный новый шаг - молодежи предоставили возможность высказаться. Профессор доктор наук Гиули Аласания, представляющая на конференции Грузию, также отметила значение мира и дружеских отношений. Она подчеркнула, что у всех есть потребность в мире, путь к которому лежит через диалог и взаимное общение.

“Sözü gençlere bıraktık “ DAP Eş Başkanı Harun Tokak da mikrofonumuza, dünyanın farklı yerlerinde insanlığın hala acılar yaşadığını ve DAP’ın bölgede kin ve nefretin yerine barışın hakim olması için çalıştığını söyledi. Tokak, bugün önemli bir adımın atıldığını ve sözü gençlere bıraktıklarını bildirdi. Gürcistan’dan toplantıya iştirak eden Prof. Dr Guli Alasaniye de mikrofonlarımıza barış ve dostluğun önemini anlattı. Alasaniya, barışa herkesin ihtiyacı olduğunu ve bunun yolunun da birbiriyle konuşmaktan, diyalogdan geçtiğinin altını çizdi. Konuşması en çok alkışlanan Kırgızistan temsilcisi Maksat Kunakulov, ülkesinde yaşanan olayların diyalog eksikliğinden kaynaklandığını dile getirdi. Çözümün yine diyalog yoluyla olması gerektiğini söyleyen Kunakulov, Kazakistan, Rusya, Türkiye ve Özbekistan’a olaylardan sonra Kırgız halkına gönderdikleri insani yardımlardan dolayı teşekkür etti. İki gün süren toplantıya 16 ülkeden 200’e yakın akademisyen ve bürokrat katıldı. Toplantıya Kazakistan Senato Başkanı KasımJomart Tokayev’ de konuşmacı olarak katıldı. Toplantıya; Kazakistan Başbakanı Karim Masimov, Kültür Bakanı Muhtar Kul-Muhammed de katıldı. Ayrıca Uluslararası Avrasya Üniversitesi tarafından DAP’a birlikte yaşama kültürüne yaptığı katkılarından dolayı “Kültigin Nişanı” verildi. 

GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

117


инфо

Турецко-российский круглый стол Türkiye-Rusya yuvarlak masa toplantısı овый этап отношений между Турцией и Россией, постоянно развивающихся как на государственном, так и на неформальном уровнях, начался в преддверии майского официального визита президента Российской Федерации Дмитрия Медведева в Турцию. Платформа «Диалог Евразия», стремясь внести свой вклад в развитие отношений между двумя странами, пригласила в Турцию преподавателей различных вузов России и представителей российских СМИ. Платформа «Диалог Евразия» помогла российским и турецким преподавателям высших учебных заведений встретиться за круглым столом, предоставив им возможность свободного обмена опытом. Круглый стол по обмену опытом, где российские и ту-

Н

118 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР

usya ile Türkiye arasındaki ilişkiler hem devlet bazında hem de halk bazında günden güne artan ilişkilerin bir yenisi de Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev’in Mayıs ayında Türkiye’ye yapacağı resmi ziyareti öncesi gerçekleşti. Bu bağlamda Diyalog Avrasya Platformu iki ülke arasındaki ilişkilere katkıda bulunmak ve ilişkilerimizi geliştirmek amacıyla Rusya’da farklı kurumlarda görev yapan akademisyenleri ve medya mensuplarını Türkiye’ye davet etti. DAP, Rus ve Türk Akademisyenleri karşılıklı fikirlerin özgürce ifade edildiği “Tecrübe Paylaşım Toplantısı”nda buluşturdu. Rus ve Türk Akademisyenleri fikirlerini ifade ettiği “Tecrübe Paylaşım Toplantısı” Diyalog Avrasya Platformu Genel Sekreteri İsmail Tas’ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Açılış konuşmasın-

R


info рецкие преподаватели обсуждали профессиональные проблемы, прошел под председательством генерального секретаря платформы «ДА» Исмаила Таса. Во вступительной речи генеральный секретарь платформы «Диалог Евразия» Исмаил Тас жестко осудил террористические акты, совершенные в России. Он напомнил о невинных людях, которые стали жертвами террористических актов, и заявил, что любой террор – это результат отсутствия диалога. Преподаватели вузов и журналисты, принявшие участие в круглом столе, организованном платформой «Диалог Евразия», обсуждали отношения как между двумя странами, так и во всем регионе. Присутствующие пришли к выводу, что чем лучше турки и россияне узнают друг друга, тем ближе они становятся, а хорошие отношения между ними положительно сказываются и на внешней политике.

Харун Токак: Если человек захочет, он осветит души других факелом, который несет в своих руках «Ваш визит совпал с начало весны, - заметил сопредседатель платформы «Диалог Евразия» Харун Токак, - Надеюсь, что это заседание станет весной наших отношений». Он предложил образ: интеллигенция – это люди, которые несут в своих руках факел, и предложил метафору: «Если человек захочет, то осветит души этим факелом, а если нет – он может спалить весь мир». Х. Токак напомнил, что платформа сегодня стремится «осветить души» в пятнадцати странах.

Мустафа Ешиль: Предпринятые шаги не останутся без ответа Председатель Фонда журналистов и писателей Мустафа Ешиль, заметив, что ХХ1 век станет веком осознания гуманитарных ценностей, сказал: «Встречи и обсуждения общечеловеческих ценностей обеспечат сплоченность как на национальном, так и на международной уровнях».

da DAP Genel Sekreteri İsmail Tas, Rusya’da gerçekleşen terör eylemlerini kınadı. Hayatını kaybedenlerin masum olduğunu ve her türlü terörün diyalog eksikliğinden kaynakladığını hatırlattı. DAP tarafından organize edilen yuvarlak masa toplantısında bir araya gelen Türk ve Rus akademisyenler ve gazeteciler, iki ülke ve bölge ilişkililerini konuştu. Rusya ile Türkiye’nin bir birini tanıdıkça daha da yakınlaştığı, bu doğrultuda iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin, dış politikaya da olumlu yansıdığının altını çizildi.

Tokak: İnsan dilerse ateşle gönülleri aydınlatır “Sizin gelişiniz baharın gelişine denk geldi” diyen DAP Eş bakanı Harun Tokak, “dilerim bu toplantı ilişkilerimizin de baharı olur” dedi. Aydınların ellerinde meşale taşıyan kişiler olduğunu belirten Tokak, “İnsan dilerse elindeki ateşle gönülleri aydınlatır, dilerse dünyayı yakar” dedi. Eş başkan, DAP’ın yaklaşık 15 ülkede yaptığı faaliyetlerle gönüllerin aydınlanmasına yardımcı olmaya gayret gösterdiğini ifade etti.

Yeşil: Bu adımları karşılıksız bırakmayacağız 21.asrın insan olmanın değerinin anlaşılacağı bir asır olacağını belirten Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil, “Belli değerler etrafında karşılıklı buluşmalar ve konuşmalar hem ulusal hem de uluslar arası alanda birlikteliği sağlayacaktır”dedi.

Yagya: Ankara ile Moskova işbirliği içinde olacak Rusya, Sankt Petersburg Milletvekili Prof. Dr. Vatanyar Saidoviç Yagya, dünyadaki gelişmelerin Türkiye ile Rusya’yı dış politikada aynı payda altında birleştirdiğini söyledi. Yagya, Rusya’nın son yıllarda Türkiye’nin bölgedeki stratejik önemini kavradığını ve bu doğrultuda politikalar ürettiğini dile getirdi. İki ülke arasındaki üst düzey ziyaretlerin önemine de değinen Saidoviç Yagya, “gelecekte Ankara ile Moskova’nın daha çok iş birliği içinde olacak” dedi.

Ostaşevskiy: Ötekinin sesi duyulmaya başladı Ватанар Ягья: Анкара и Москва будут сотрудничать Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, профессор, доктор наук Ватаняр Саидович Ягья заявил, что со-

Kuban Devlet Üniversitesi Gazetecilik ve İletişim Tarihi Bölümü Başkanı Aleksandr Vasilyeviç Ostaşevskiy “Modern basında Kuzey Kafkasya’nın sorunlarının medyaya yansınması” üzerinde durdu. Os-

GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

119


инфо

бытия, происходящие сегодня в мире, объединяют Турцию и Россию «под общим знаменателем» внешней политики. Г-н Ягья отметил, что Россия в последние годы осознала стратегическое значение Турции в регионе и проводит соответствующую внешнюю политику. Обратив внимание на значение визитов на высшем уровне между двумя странами, В.С. Ягья предположил, что: «В будущем Анкара и Москва будут сотрудничать еще теснее».

Александр Осташевский: Становится слышен голос ‘других’ Профессор кафедры истории журналистики и коммуникативистики Кубанского Государственного Университета А. В. Осташевский остановился на проблеме Северного Кавказа в современной прессе. Г-н Осташевский сказал: «Мы в прошлом – советские журналисты, и в нынешнее время в российской прессе нет большого разнообразия, все события мы привыкли освещать односторонне. Но эта логика должна остаться в прошлом. На Кавказе проживает более 140 народов. Культура и история этих народов уже находит свое отражение в печатных СМИ. Голос ‘других’ становится слышен».

Борис Койбаев: Относительно Турции существуют различные мнения, но она будет развиваться Профессор, доктор политических наук и преподаватель Государственного Университета им. К.Л. Хетагурова в Северной Осетии Б. Г. Койбаев отметил большое значение Турции для Черноморского и Каспийского регионов. В частности, гн Койбаев сказал: «Турция одновременно является частью Европы, Азии и Среднего Востока. Она занимает важное геополитическое местоположение. С этнической точки зрения в Турции бросается в глаза большое многообразие. Экономически Турция может удовлетворить многие потребности региона. Кроме того, Турция уже проявила себя в работе таких международных организаций, как НАТО, Ассоциация Анатолийских Предпринимателей и ПАЧЭС (Парламентская Ассамблея Черноморского Экономического Сотрудничества). Это стабильная страна, которая в ХХ1 веке начала осуществлять в своем регионе политику «равного партнерства

120 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР

taşevskiy, “Biz Sovyet gazetecileriyiz, Rus basınında fazla çeşitlilik yoktur, olaylara hep tek taraftan baktık ama artık bu mantık geçmişte kaldı. Kafkaslarda 140’tan fazla halk var. Artık bu hakların da kültürü,tarihi ve duyguları medyaya yansımaya başladı.Ötekinin sesi duyulmaya başladı.

Koybayev: Türkiye etrafına rağmen gelişmeye devam edecektir Kuzey Osetya K.L.Hetagurov Devlet Üniversitesi öğretim görevlisi Siyaset Bilimci Prof. Dr. Boris Georgiyeviç Koybayev, Türkiye’nin Karadeniz ve Hazar bölgelerinde çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Koybayev şöyle devam etti: “Türkiye hem Avrupa, hem Asya hem de Ortadoğu’nun bir parçasıdır. Çok jeopolitik bir coğrafyadadır. Etnik olarak baktığımızda da farklılıklar gözümüze çarpmaktadır. Ekonomik olarak incelediğimizde bölgenin pek çok ihtiyacını karşılayabilecek durumdadır. Öte yandan NATO, AGİD, KEİPA gibi uluslararası farklı organizasyonlarda da kendini göstermektedir. İçeride ve dışarıda istikrarlı bir ülkedir. 21.yy’da Türkiye çevresiyle “eşit ortaklık ve sıfır sorun” politikasına geçmiştir. Türkiye etrafındaki farklı düşüncelere rağmen gelişmeye devam edecektir.”

Veli: Artık diyalog ve iş birliği kaçınılmazdır Avrasya Demokrasi Vakfı Başkan Yardımcısı Tuğrul Veli, Türk-Rus ilişkileri sıradan iki ülke ilişkileri gibi değildir. İlişkilerimiz karşılıklı çıkarlar ve değerler bakımından çok üst seviyededir. Bugün iki ülke ilişkileri somut bir mecraya girmiştir. Artık diyalog ve iş birliği kaçınılmazdır.

İlişkilerin gelişmesi için yapılması gerekenler Toplantıya katılan diğer Türk ve Rus akademisyenler ve gazeteciler de Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin önemini vurguladı. Toplantı neticesinde katılımcılar, ilişkilerin gelişmesi adına yapılması gerekenler konusunda düşüncelerini şöyle açıkladılar: Türkiye-Rusya ilişkilerinin 90.yılı münasebetiyle verilen tavsiyeler nasıl kalıcı olabilir Rusya ve Türkiye arşivleri taranmalı, karanlıkta kalan noktalar aydınlatılmalı


info и отсутствия проблем». Турция, несмотря ни на что, будет продолжать развиваться».

Тугрул Вели: Диалог и сотрудничество неизбежны Заместитель председателя Фонда «Евразийская Демократия» Тугрул Вели отметил, что «турецко-российские отношения – это не просто отношения между двумя странами. С точки зрения взаимных интересов и ценностей наши отношения находятся на очень высоком уровне. Сегодня отношения между нашими странами перешли в стабильное русло, диалог и сотрудничество отныне неизбежны».

Что необходимо сделать для развития отношений Другие преподаватели вузов и журналисты из России и Турции, участвовавшие в заседании, также подчеркивали значение отношений между Турцией и Россией. По результатам заседания участники сформулировали, что именно должно быть сделано для развития этих отношений: Провести разыскания в архивах Турции и России и осветить вопросы, которые до сих пор остаются невыясненными; Провести анализ развития наших отношений в рамках стратегии «Шелковый путь»; Организовать встречи для обсуждения специфических тем, связанных с отношениями между Россией и Турцией; Предпринять более решительные шаги в поддержку моральных, этических и человеческих ценностей; Посредством студенческого обмена оказывать поддержку образованию; Обмениваясь историческими и культурно-познавательными фильмами, лучше узнавать друг друга; Избранные произведения турецкой и русской литературы переводить и издавать на русском и турецком языках; Для развития отношений между двумя странами чаще проводить заседания такого рода. В заключение заседания прошла церемония взаимного вручения памятных сувениров. 

Совместная поездка платформы «Диалог Евразия» и российского комитета в Индию связи с тем, что на Общем собрании Платформы «ДА» в 1998 году было принято решение о приглашении в организацию Индии и Китая, турецко-российская делегация из четырех человек посетила Индию. Делегация встретилась с представителями интеллигенции Дели, Калькутты и Хайдарабада. В результате этого визита группа представителей интеллигенции Индии приняла участие в Молодежном форуме, состоявшемся в Казахстане в конце апреля. А в конце мая был организован круглый стол в центральном офисе платформы, в котором приняла участия индийская делегация из пятнадцати человек, среди которых были чиновники, академики и представители СМИ. За круглым столом прошла устная и видеопрезентация деятельности платформы. Платформа «Диалог Евразия» и Индийский Фонд Диалога организовали круглый стол, где прозвучали выступления, целью которых было лучше понять особенности Турции и Индии. В частности, была представлена информация о недавней истории Турции, о ее внутренней и внешней политике последнего периода. Бывший главный секретарь парламента штата Прадеш, историк, профессор, доктор наук Наренда Лютер Иас рассказал об истории Индии, упомянув, как развивались отношения между двумя странами, начиная с периода Османской империи. Он рассказал и о современной культуре совместного проживания, поскольку для Индии характерно языковое и религиозное разнообразие. Бывший председатель парламента штата Прадеш С. Суреш Редди подчеркнул важность диалога и обозначил его место в истории страны. Он отметил, что этническое и культурное разнообразие является богатством индийцев. Преподаватель и исследователь университета Хайдарабада доктор наук Сатья Пракаш выступил с докладом на тему: «СМИ в Индии».

В

Rusya komitesiyle birlikte Hindistan diyalog gezisi 998 yılı Genel Kurulunda Hindistan ve Çin’in Platforma davet edilmesi hususundaki alınan karar vesilesiyle Rusya ve Türkiye’den 4 kişilik bir heyetle Hindistan’a gidildi. Delhi, Kalkuta ve Haydarabat’taki aydınlarla görüşüldü. Neticesinde Hindistan’dan bir grup aydın, Nisan sonunda Kazakistan’daki Gençlik Formuna katıldı. Mayıs sonunda ise; bürokrat, akademisyen ve medya mensuplarından oluşan 15 kişilik bir heyet ile Genel merkezimizde yuvarlak masa toplantısı yapıldı. Faaliyetlerimiz görsel ve sözlü olarak anlatıldı. Diyalog Avrasya Platformu ve Hindistan Indialogue Fondu işbirliğinde yuvarlak masa etrafında Türkiye ve Hindistan’ı farklı yönleriyle anlamak için sunumlar yapıldı. Türkiye’nin yakın tarihi ve son dönem iç ve dış politikalarının yanında, medya hakkında bilgi verildi. Pradesh Eyalet Parlamento eski Baş Sekreteri ve tarihçi Prof.Dr. Mr. Narendra Luther IAS Hindistan tarihi hakkında bilgi verirken Osmanlı döneminden başlayan ilişkilerimizin seyrini anlattı. Farklı dil ve dinler çeşitliliğine sahip Hindistan’ın birlikte yaşam kültürünün günümüze yansımalarını anlattı. Pradesh Eyalet Parlamento eski Başkanı Sri Suresh Reddy, diyalogun önemini vurguladı ve Hindistan tarihindeki yerini anlattı. Etnik ve kültürel çeşitliliğin kendileri için bir zenginlik olduğunu ifade etti. Haydarabat Üniversitesi Öğretim görevlisi ve araştırmacı yazar Dr.E.Sathya Prakash “Hindistan’da medya” başlıklı bir sunum yaptı.

1

 İpek yolu Stratejisi ilişkilerimizin gelişmesi konusunda araştırmalar yapılmalı Türkiye – Rusya ilişkileri konusunda daha spesifik konular üzerinde toplantılar yapılmalı Moral etik ve insani değerler konusunda daha önemli adımlar atılmalı Karşılıklı öğrenci değişim programlarıyla eğitime destek olmalı Tarihi ve kültürel film değişimleriyle birbirimizi daha iyi tanımalı Rus ve Türk edebiyatından seçkin eserler karşılıklı olarak tercüme edilip yayınlanmalı İki ülke ilişkilerin gelişmesi için bu tür toplantıları daha sık yapılmalı Programın sonunda iyi niyet temennileri eşliğinde karşılıklı hediye töreni gerçekleşti. 

GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

121


инфо

122 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР


info Гейдар Алиев и национальная политика в Азербайджане Haydar Aliyev ve Azerbaycan’da Milli Siyaset Стамбуле прошла презентация книги «Гейдар Алиев и национальная политика в Азербайджане», изданная на турецком языке платформой «Диалог Евразия». На презентации книги, предисловие к которой написано председателем Госкомитета по работе с религиозными структурами Хидаятом Оруджевым, присутствовали государственные деятели, интеллигенция, представители творческих кругов и другие гости, приглашенные из Турции и Азербайджана. После того, как уже переведенная на английский, арабский и русский языки книга вышла на турецком языке в издательстве «ДА Яйинджилик», с ней получили возможность познакомиться и турецкие читатели. В книге рассматриваются такие вопросы, как формирование национального самосознания Азербайджана, защита интеллигенции, являющейся основным носителем национального духа, развитие культуры, науки и образования, защита национальной свободы. Кроме того, в книге описывается путь Азербайджана к независимости под руководством лидера страны Гейдара Алиева и процесс интеграции демократического азербайджанского общества. Сопредседатель платформы «Диалог Евразия», отметив, что быть самостоятельным государством – нелегко, сказал: «В 1993 году Гейдар Алиев, которого народ пригласил в Азербайджан, неожиданно изменил судьбу страны. Именно с приезда Гейдара Алиева в страну начинается история национальной политики в Азербайджане. Вот о чем эта книга». Писатель и председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Хидаят Оруджев также выступил с речью, сказав следующее: «Книга была издана платформой «Диалог Евразия» в хорошем полиграфическом исполнении и большим тиражом. Надо отметить и то, что ее перевод с азербайджанского языка на турецкий выполнен очень тщательно». Азербайджанский депутат и председатель группы дружбы между Парламентами Турции и Азербайджана профессор, доктор наук Низами Джафаров напомнил о том, что публикация книги на турецком языке - только один из важных аспектов деятельности платформы «Диалог Евразия». Отметив, что Гейдар Алиев был лидером, вышедшим из народа, Низами Джафаров сказал: «Гейдар Алиев – основатель не только государства, но всей нации. Его идеи важны не только для Азербайджана, но и для других стран». 

В

iyalog Avrasya Platformu tarafından Türkçe olarak basılan “Haydar Aliyev ve Azerbaycan’da Milli Siyaset” kitabının tanıtımı İstanbul’da yapıldı. Azerbaycan Dini Kurumlar Çalışma Komitesi’nden Sorumlu Devlet Bakanı Hidayet Orucov tarafından yazılan kitabın tanıtımına Azerbaycan ve Türkiye’den devlet erkânı, aydınlar, Azeri sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı. Daha önce İngilizce, Arapça ve Rusçaya da çevrilen kitabın Türkçesi Da Yayıncılık tarafından basılarak, Türk okurlarıyla buluştu. Kitapta, Azerbaycan’ın milli bilincinin oluşması, özellikle milli ruhun esas taşıyıcıları olan aydınların baskılardan korunması, kültür, bilim ve eğitimin geliştirilmesi, milli özgürlüğün korunması konuları işleniyor.Ayrıca, Azerbaycan’ın kurucu lideri Haydar Aliyev’in önderliğindeki bağımsızlığa giden yol ve demokratik Azerbaycan toplumunun dünyaya entegrasyonu süreci anlatılıyor. Devlet olmanın kolay bir iş olmadığını belirten DAP Eş başkanı, “1993 yılında Haydar Aliyev halk tarafından Azerbaycan’a davet edildikten sonra birden bire ülkenin kaderi değişiyor. İşte o günlerde Haydar Aliyev’in ülkeye gelmesi ile Azerbaycan’da milli siyaset günleri başlıyor ki; bu kitap da tam bu konuyu işliyor”dedi. Kitap ile ilgili konuşan yazar ve Azerbaycan Dini Kurumlar Çalışma Komitesi Başkanı Hidayet Orucov, “Kitap Diyalog Avrasya tarafından yüksek tiraj ve kalitede yayınlandı. Ayrıca kitabın Azeri Türkçesinden Türkiye Türkçesine tercümesi de çok titizlikle yapıldı” dedi. Azeri milletvekili ve Türkiye Azerbaycan Parlamentoları Dostluk Grubu Başkanı Prof. Dr. Nizami Ceferov ise kitabın Türkçe yayınlanmasının DA’nın büyük hizmetlerinden sadece biri olduğunu söyledi. Haydar Aliyev’in halkın içinden çıkan bir lider olduğunu belirten Caferov, “Haydar Alieyev sadece bir devlet kurucusu değil, aynı zamanda bir millet kurucusudur. Onun fikirleri sadece Azerbaycan için değil, bütün ülkeler için önemlidir”ifadelerini kullandı. 

D

GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

123


инфо Платформа «Диалог Евразия» о столетии со дня рождения Расула Рзы DAP, Resul Rıza’yı 100. yaşında unutmadı толетие со дня рождения азербайджанского поэта Расула Рзы было отмечено программой, прошедшей в Стамбульском Университете. В ходе мероприятия, организованного платформой «Диалог Евразия», говорили о поэзии Расула Рзы, читали его стихи и воспоминания о нем. Артисты азербайджанского театра представили стихотворный спектакль из произведений поэта, память которого почтили и во многих других городах. «Я хочу, / Чтобы плакали облака, / А не дети. / Пусть никто не познает / Сиротскую жизнь. / Я хочу, / Чтобы цветы говорили / На своем языке, / Пусть смолкнет оружия крик». По случаю столетия со дня рождения Расула Рзы, написавшего это стихотворение, которое называется «Я хочу…», и занимающего особое место в азербайджанской литературе, его память почтили в Стамбульском Университете. В мероприятии, организованном платформой «Диалог Евразия», принял участие генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Хасан Зейралов, сын Расула Рзы – Анар и многие другие гости. На вечере памяти, где читали стихи Расула Рзы, прозвучали также стихотворный концерт и оперное выступление, подготовленные артистами азербайджанского театра. Сопредседатель платформы «Диалог Евразия» Харун Токак, отметивший, что Расул Рза - один из величайших поэтов, заложивший основы свободы Азербайджана, напомнил также, что поэт был многогранной личностью. Он сказал: «Люди могут писать стихи, могут становиться великими писателями, но их сердца должны быть такими же великими, как и их тексты. В самые трудные времена Расул Рза не отказался от своей писательской деятельности и не прекратил защищать свободу. Такие люди, как Расул Рза, создают национальную политику, народные стихи и национальную литературу своей страны и дарят свободу». На встрече было много выступлений. В конце мероприятия, которое продлилось около двух часов, слово взял сын Расула Рзы Анар. Согласившись с тем, что его отец является одним из великих поэтов азербайджанской литературы, он отметил также и то, что произведения Расула Рзы сильно повлияли на состояние азербайджанского общества. 

С

124 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР

zerbaycanlı usta şair Resul Rıza, doğumunun 100. yılında İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleştirilen programla anıldı. Diyalog Avrasya Platformu’nun düzenlediği etkinlikte Resul Rıza’nın şiiri konuşuldu, hatıralar anlatıldı, eserlerinden örnekler okundu. Daha önce pek çok şehirde anılan şairin şiirlerinden oluşan bir dinleti, Azerbaycanlı tiyatro sanatçıları tarafından sahnelendi. “Ben isterim ki; / Bulutlar ağlasın, / Çocuklar ağlamasın. / Hiçbiri öksüzlük, / Yetimlik duymasın. / Ben isterim ki; / Konuşsun her çiçek / Kendi dilince, / Silahların kesilsin sesi.” ‘Ben isterem’ adlı bu şiirin sahibi Azerbaycan edebiyatında kadim bir yeri olan usta şair Resul Rıza, doğumunun 100. yılında İstanbul Üniversitesi’nde yapılan programla anıldı. Diyalog Avrasya Platformu’nun düzenlediği etkinliğe Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Hasan Zeyralov, Diyalog Avrasya Platformu Eş başkanı Harun Tokak, Resul Rıza’nın oğlu Anar Rıza ve çok sayıda davetli katıldı. Resul Rıza’nın şiirlerinin okunduğu anma toplantısında, şairin şiirlerinden oluşan bir dinleti ve bir opera bestesi Azerbaycanlı tiyatro sanatçıları tarafından sahnelendi. Resul Rıza’nın Azerbaycan’ın özgürlüğünü hazırlayan büyük edebiyatçılardan birisi olduğunu ifade eden Diyalog Avrasya Platformu Eş başkanı Harun Tokak, Rıza’nın çok şahsiyetli, ekol bir insan olduğunu söyledi. Tokak, konuşmasını şöyle sürdürdü: “İnsanlar şiir yazabilir, büyük bir edebiyatçı olabilir, ama onların edebiyatı kadar yüreğinin de büyük olması gerekir. Resul Rıza, en zor ve çetin zamanlarda yazmaktan, özgürlüğü savunmaktan geri durmamıştır. Resul Rıza gibi insanlar kendi ülkelerinin milli siyasetini, milli şiirini ve milli edebiyatını oluşturan ve onları özgürlüğe taşıyan yürekli kalemlerdir.” Toplantıda pek çok konuşmacı söz aldı. Yaklaşık iki saati aşan etkinlikte son sözü Resul Rıza’nın oğlu Anar aldı. Resul Rıza’nın Azerbaycan’ın en büyük şairlerinden olduğunu söyleyen Anar, babasının yazmış olduğu şiirlerin Azerbaycan toplumunu oldukça etkilediğini belirtti. 

A


info В Киеве обсуждали структуру семьи в Турции и Украине Ukrayna ve Türkiye’deki aile yapısı tartışıldı здании Парламента Украины прошел круглый стол, посвященный развитию семейных ценностей на Украине и в Турции. Представители двух наиболее влиятельных в Черноморском регионе стран собрались за круглым столом, чтобы обсудить такие темы, как предупреждение насилия в семье, семейные ценности на Украине в контексте европеизации, обязанности родителей перед детьми, в том числе в повседневной жизни, формы отражения семейных ценностей в украинской прессе, поддержка семейных ценностей со стороны СМИ. Круглый стол открыл председатель Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции, бывший министр иностранных дел Борис Тарасюк. В своем выступлении он отметил, что семейные ценности украинского и турецкого обществ в основе своей одинаковы, а также указал на то, что развитие семейных ценностей в Украине происходит на основе христианских ценностей, а в турецком обществе – исламских. В своей речи специалист по семейным и социальным исследованиям Дурсун Аян сказал, что в проводимых исследованиях ученые прибегают к помощи специалистов из других стран, а также используют зарубежный опыт. Сопредседатель платформы «Диалог Евразия» напомнил, что когда создавалась платформа «Диалог Евразия», то ее первоочередной задачей было привлечение внимание представителей интеллигенции к такому сложному региону, как Евразия, обеспечение здесь крепкого мира. Время показало, что воспитание здорового поколения и формирование здорового общества возможно лишь через здоровую структуру семьи. Председатель украинского комитета платформы «Диалог Евразия» Владимир Сергейчук заявил: «Украина и Турция придают большое значение сохранению семейных ценностей и их развитию. Они демонстрируют общее стремление к выработке совместных решений в сфере семейных проблем. С точки зрения семейных ценностей в обеих странах есть свои положительные стороны, и платформа «Диалог Евразия» прикладывает усилия к тому, чтобы выявлять этот опыт и делиться им». 

В

krayna Parlamentosu çatısı altında Avrupa ile entegrasyon yolunda Ukrayna ve Türkiye’deki ailevi değerlerin gelişimi, yapılan yuvarlak masa toplantısında konuşuldu. Karadeniz havzasında iki önemli ülkenin katılımcıları yuvarlak masa etrafında; aile içi şiddetin önlenmesi, Avrupa süreçleri bağlamında Ukrayna aile değerleri, eşlerin ailede çocuklara karşı ve günlük hayattaki sorumlulukları ve Ukrayna basınında aile değerlerinin yer alış biçimi ve medyanın aile değerlerinin desteklenmesi konuları üzerine konuştu. Aile Komisyon’unun açılış konuşmasını eski Dışişleri Bakanı olan Ukrayna Parlamentosu Avrupa Entegrasyonu Komisyonu Başkanı Boris Tarasük yaptı. Boris Tarasük konuşmasında Ukrayna ve Türk toplumunun aile değerlerinin temelde aynı olduğunu ifade eden Tarasük, Ukrayna aile değerlerinin gelişiminin Hıristiyanlık değerleri çerçevesinde, Türk aile toplumunun gelişiminin ise İslami değerler üzerinde inkişaf ettiğini belirtti. T. C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Uzmanı Dursun Ayan’ın konuşmasında AB’nin taleplerini hayata geçirmeye çalıştıklarını kaydederek diğer ülkelerinin uzmanlarından yardım aldıklarını ve diğer ülkelerin tecrübelerinden istifade ettiklerini söyledi. DAP hakkında bilgi veren Eş başkanı Harun Tokak ise konuşmasında; “DAP öncelikle kurulduğunda Avrasya gibi zor bir coğrafyada, bölgedeki aydınların dikkatlerini bir noktaya çekmeye zorladı, o da bu bölgede kalıcı bir barış nasıl sağlanabilir oldu. Sağlıklı toplumun ve sağlıklı nesillerin yetişmesinin, sağlıklı aile yapısı ile olacağını zaman gösterdi.”diye konuştu. DAP Ukrayna Komite Başkanı Vladimir Sergeyçuk yaptığı değerlendirmede; “Ukrayna ve Türkiye tarafından uzmanların bir araya gelerek aile değerlerinin korunması ve gelişmesini gündemde tutuyor. Ailevi konulardaki sorunlara karşı ortak bir çözüm üretilmesi konusunda ortak niyet sergiliyor. Her iki ülke de ailevi değerler konusunda güzel yönleri var ve DAP bunların ortaya çıkarılması ve paylaşılması için gayret sarf ediyor” diye konuştu. 

U

GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

125


инфо

Гуманизм – это будущая действительность Hümanizm geleneğinin güncelliği кадемия Педагогических Наук Украины и платформа «Диалог Евразия» организовали еще одно заседание «архитекторов диалога и мира Евразии». На украинскотурецкой философско-педагогической конференции под названием «Гуманизм – это будущая действительность» обсуждались идеи украинского философа и педагога Григория Сковороды и турецкого просветителя и писателя Фетхуллаха Гюлена. Преподаватель Университета Билкент Хильми Явуз заметил, что упрощенный гуманизм ХV1 века, который все сводит исключительно к индивиду, сегодня не актуален. Х. Явуз заявил, что современное понимание гуманизма – это диалог между цивилизациями и культурами, и его можно достичь лишь через образование. Писатель и главный редактор журнала «Украинский мир» Александр Шокало, подчеркнувший важность совместного обсуждения идей духовных лидеров Украины и Турции, сказал: «Точно так же, как духовные идеи Сковороды, жившего в ХV111 веке, не устарели и в наши дни, так и духовная деятельность Гюлена в современном мире и через века сохранит свою актуальность». Оксана Бурак - исследователь жизни и деятельности Григория Сковороды – сообщила, что: «Григорий Сковорода всегда ставил на первый план свободу человека и любовь. С этой точки зрения у них с Фетхуллахом Гюленом, который на первый план ставит человека, есть много общего. Фетхуллах Гюлен, также как и Григорий Сковорода, ни в коем случае не участвовал и не участвует в политических движениях. Григорию Сковороде, также как и Фетхуллаху Гюлену, много раз предлагали разные посты и должности, но он от них отказался. Он завещал, чтобы на его надгробии написали: «Мир ловил меня, но не поймал». После него осталось несколько рубашек - и сотни идей, подаренных им человечеству». Во время второго заседания, посвященного педагогическим докладам, обсуждались такие темы, как «педагогические традиции», «педагогика в качестве искусства воспитания», «образовательная система Ф. Гюлена», а также «учитель в качестве нравственного примера в развития личности». Выступления одновременно переводились на английский, украинский, русский и турецкий языки. Тема «Украино-турецкой философско-педагогической конференции» звучала следующим образом: «Григорий Сковорода и Фетхуллах Гюлен: Гуманизм – будущая действительность». Среди участников конференции был также посол Турции в Украине. 

А

126 ДА ОСЕНЬ 2010 • 32 НОМЕР

krayna Pedagoji İlimler Akademisi ile Diyalog Avrasya Platformu organizasyonu ile Avrasya’nın diyalog ve barış mimarları toplantılarından biri daha gerçekleşti. UkraynaTürkiye felsefe ve pedagoji konferansında Ukrayna’dan felsefeci ve eğitimci Grigoriy Skovoroda ile Türkiye’den aydın ve yazar Fethullah Gülen’in fikirleri; “Hümanizm geleneğinin güncelliği” başlığı altında konuşuldu. Bilkent Üniversitesi öğretim görevlisi Hilmi Yavuz ise 16. yüzyılda bireye indirgenmiş olan hümanizmin bugün için güncel olmadığını belirtti. Yavuz, bugünkü hümanizmin çağdaş anlamı “medeniyetler arası diyalog” şeklinde ifade edildiği takdirde, bunun ancak eğitim yoluyla hayata geçebileceğini belirtti. Ukrayna ve Türkiye’nin manevi önderlerinin bir arada konuşulmasının önemine vurgu yapan yazar ve “Ukrayna Dünyası” Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Aleksandr Şokalo; “18. asırda yaşayan Skovorada’nın manevi görüşlerinin eskimediği gibi Gülen’in modern dünyadaki manevi çalışmaları asırlar sonra da güncelliğini yitirmeyecek”dedi. Skovorada üzerine çalışmaları bulunan Oksana Burak; “Skovorada insan özgürlüğü ve sevgisini ön planda tutmuştur. Bu yönüyle insanı ön plana çıkartan Fethullah Gülen ile çok ortak noktası var. Gülen de, Skovoro gibi kendisini hiçbir şekilde politik akımlara kaptırmamıştır. Skovoroda’ya da birçok defa makam ve mevki teklif edilmiştir ama elinin tersi ile itmiştir. Hatta vasiyeti gereğince mezar taşına,’dünya peşimden koştu ama beni avlayamadı’ yazılmıştır. Kendisinden ise geriye birkaç hırka ve insanlara armağan ettiği yüce fikirleri kalmıştır”dedi. Pedagojik sunumların yapıldığı ikinci oturumda ise, pedagojik gelenekler, terbiye sanatı olarak pedagoji, Gülen öğretisinin eğitim sistemi ve kişiliğin gelişiminde doğrudan ahlaki model olarak öğretmen konuları işlendi. Akademisyenlerin; İngilizce, Ukraynaca, Rusça ve Türkçe yaptığı konuşmalar simültane olarak tercüme edildi. Toplantının üst başlığı ‘Ukrayna-Türkiye Felsefe ve Pedagoji Konferansı’id. Konusu da ‘Grigoriy Skovoroda ve Fethullah Gülen: Hümanizm Geleneğinin Güncelliği.’Toplantının kurumsal katılımcıları arasında Türkiye Cumhuriyeti Ukrayna Büyükelçiliği de vardı. 

U


info

ПредставителиукраинскихСМИузнаютТурцию благодаряплатформе«ДиалогЕвразия» Ukrayna medyasıTürkiye’yi DAP ile tanıyor редставители различных СМИ собрались за круглым столом, организованным украинским представительством платформы «Диалог Евразия». За круглым столом говорилось о создании платформы, ее целях, мировоззрении, деятельности и проектах. Цель платформы заключается в том, чтобы «принимать любого человека таким, какой он есть, и развивать культуру совместного существования, а также, избегая конфликтов, обеспечивать создание атмосферы диалога». Генеральный секретарь платформы «Медиалог» Эркам Туфан Айтав рассказал об историческом и культурном богатстве Турции - колыбели греческой, римской и османской цивилизаций. Он также отметил, что у Турции и Украины есть много точек для сотрудничества в сфере экономики и туризма. Кристина Бердинских из газеты «Корреспондент» признала: «Мы мало знаем друг друга, а из-за того, что говорим на разных языках, вынуждены узнавать о событиях в наших странах через третьи руки». И предложила организовать обмен информацией о насущных проблемах и последних событиях путем прямого перевода. Продюсер программы на Пятом украинском канале Анна Маслова согласилась: «Мы мало знаем о Турции помимо того, что связано с туризмом – солнцем и песчаными пляжами. То же касается и Турции в отношении Украины. Что знает Турция об Украине? Поэтому такой проект может дать всем нам новые возможности». Владимир Перекрест из газеты «Известия» задал вопрос: «Украина избрала нового президента. Полученный в прошлом опыт пытается найти свое выражение. Наблюдая за этими событиями, как вы их комментируете и встречаетесь ли с украинской интеллигенцией?» Украинский представитель платформы «Диалог Евразия» Гёкхан Демир отметил, что в рамках деятельности платформы в Украине постоянно организуются встречи с представителями интеллигенции, преподавателями вузов, политиками и писателями, а также осуществляются совместные проекты. «Посредством конференций, публичных дискуссий, семинаров и круглых столов интеллигенция делится своими идеями с обществом», - сказал он. 

П

krayna’dan görsel ve yazılı medya mensupları Diyalog Avrasya Platformu (DAP) Ukrayna Temsilciliği organizesinde yuvarlak masa etrafında bir araya geldiler. Platformun kuruluşu, amaçları, vizyonu, faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi verildi. Ukrayna ile birlikte diğer ülkelerde yapılan faaliyetler anlatıldı. Platformun amacının;”herkesi kendi konumunda kabul ederek, birlikte yaşama kültürünü geliştirmek olduğu belirtildi. Ukrayna’dan gelen medya heyetine Platformun kuruluşu, amaçları, vizyonu, faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi verildi. Platformun amacı kısaca;”herkesi kendi konumunda kabul ederek birlikte yaşama kültürünü geliştirmek ve çatışma ortamından uzaklaşıp, diyalog ortamını sağlamak”olduğu belirtildi. Medialog Platformu Genel Sekreteri Erkam Tufan Aytav da “medeniyetler beşiği” tabiriyle Yunan, Roma ve Osmanlı’dan günümüze yansıyan Türkiye’nin tarihi ve kültürel zenginliklerinden bahsetti. Ekonomik ve turizm yönüyle iş birliği içinde bulunacağımız pek çok noktanın olduğu söyledi. Korrespondent gazetesinden Kristina Berdinskih “birbirimizi iyi tanımıyoruz, farklı dilleri kullandığımızdan ülkelerimizdeki gelişmeleri üçüncü ülkeler vasıtasıyla öğreniyoruz”dedi. “Gündemdeki gelişmeleri takip edebilmemiz açışından tercüme ederek paylaşmamız söz konusu olamaz mı?”diye sordu. Ukrayna’dan 5.kanal program yapımcısı Gana Maslova,” Türkiye hakkında turizm, yani güneş ve kumsallar haricinde fazla bilgiye sahip değiliz. Aynı şey Türkiye için de geçerli olabilir; Ukrayna hakkında Türkiye ne biliyor? Bu proje çok iyi bir fırsat olabilir”diye konuştu. İzvestia gazetesinden Vladimir Perekrest, “Ukrayna yeni Devlet Başkanını seçti. Geçmişte yaşadığı tecrübeler kendi yönünü bulmaya çalışıyor. Bütün bu gelişmeleri izlerken nasıl yorumluyor ve Ukraynalı aydınlarla görüşüyor musunuz?” sorusunu yöneltti. Diyalog Avrasya Platformu (DAP) Ukrayna Temsilcisi Gökhan Demir Ukrayna’da yaptıkları faaliyetler ve ziyaretler çerçevesinde sürekli aydınlar, akademisyenler, politikacılar ve yazarlarla görüştüklerini ve ortak projeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Düzenledikleri konferans, panel, seminer ve yuvarlak masa toplantılarıyla aydınların düşüncelerini toplumla paylaştıklarını ifade etti. 

U

GÜZ 2010 • SAYI 32 DA

127


Журнал “ДА” № 32  

Журнал “ДА” № 32 Краеугольный камень общества

Advertisement