Page 1

PORTFOLIO 1 og 2 semester 2 år

DET FLYGTIGES ÆSTETIK Coco Vindahl stud 4050


STRUKTUR


En sekvens opbygget af et antal dele som tvÌrsnit, hvor den ydre form efterligner en fysiks bevÌgelse i rummet og det indre forløb en morfologisk transformation.


NORDHAVNENS HAVNETERMINAL

Havneterminalen er et forbindelses led mellem land og vand der formidler flere hastigheder og flows samtidig. Kajen udformes som en multifunktionel offentlig flade. Plaseringen af havneterminalen tager afsæt i planlægningen af en ny krydstogtterminal på sydøst siden af det ydre Nordhavnen i København. Følelsesmæssigt løftes man op til det himmelske, hvor skyerne svæver frit på den klare himmel, og bløder lyset op så farveharmonien bliver helt udefinerlig. Højt løftet over jordens flade er luften så eventyrlig ren og omgivelserne så indbydende, at sindet fyldes med eufori. Fra den svævende sky kan man se så langt øjet rækker, og endog sanse begivenhederne på land.


Konceptuelt tænkes udformningen af terminalen som volumner der skyder sig ud af et “landskabligt“ teræn. Niveauerne skaber læ for vinden og mulighed for rekreation på de mange flader. Matrerialiteten er translycent beton, hvor fladerne transmitere begivenhederne på den modsatte side - ikke i farver, men blot i lys skygge. Enderne vil om aftenen fremstå mørke, og markere bygningens kant.


TvĂŚrsnit


Modellen udtrykker kroppen tre primære positioner i rummet. Den indskrives i et fiktivt volumen i målestok 1:5 Bredde 20cm - længde 40cm - højde 40cm Modelbillederne beskriver figurens rumlige relationer af åbenhed lukkethed, vertikalitet og horisontalitet samt sammenføjninger hvilket artikuleres gennem lys og skygge.

LIGGE SIDDE STÅ


BY BOLIGEN _en applikation

På Daghammerskjölds allé 33 - 35 ligger en kirkegård. Denne åbnes op for det omkringliggende ved at nedlægge skiltefabrikken og i stedet etablere et cafémiljø mellem de majestætiske træer, lidt tilbagetrukket fra forgængertrafikkens knudepunkt. På den vestlige siden af alléen genetableres stenhuggeren i stueetagen af en applikation til den eksisterende bygning. Hans huggegård bliver her en semi offentlig overgang til det private.


Den eksisterende bygning tilføjes en applikationen tænkes som en åbning af den private sfære mod det offentlige rum. Men som samtidig også tilføjer lejlighederen et bedre view mod kirkegården. Facadens foldning fra Dag Hammarskjölds allé til kirkegården bevares ved en uberørt 4 sal facade, således at foldningen her synes som et bånd. Som en anden faktor til dette og til åbenheden, bevares hjørnet mod Dag Hammarskjölds allé urørt, med blot en lille sammenbinding i stueetagen, hvor applikationen flugter den nord øst vendte facade.


De horisontale linjer gentages i applikationen som et relief ved etageadskillelserne. Facade dekorationen i perforeret cortin stål, er en skygge af det nærtsående allétræ og samtidig en referance til de mange markante træer i området.


En kontinuert plan lĂŚgges over den eksisterende bygnings lejligheder, sĂĽ de hamonere med applikationens rumligheder.


Coco  
Coco  

Portfolie 2 år