Page 1

S LO P E

W E L L

PROJECT: P1B HERINRICHTING BUIkSLOTERMEERPLEIN; STUDENT: DAAN TEN KROODE; DOCENT: JAN MAAS

POSTER 1/4: ANALYSE

ROUTING BUIKSLOTERMEERPLEIN OPENBAAR VERVOER

- ANALYSE AMSTERDAM NOORD ROUTING

- ANALYSE AMSTERDAM NOORD OPENBAAR VERVOER

- ANALYSE AMSTERDAM NOORD GROEN

STRUCTUREN AMSTERDAM NOORD

Infrastructuur amsterdam noord bijzonder goed.

Openbaar vervoer sterk vertegenwoordigd in vorm van buslijnen.

Maken van een snelle routing naar NoordZuidlijn over het Buikslotermeerplein geeft potentie tot gebruik.

INVLOEDRIJKE FACTOREN AMSTERDAM NOORD

Aansluitingen via leeuwarderweg met A10 en centrum Amsterdam.

Aansluitingen op meerdere punten A10 en centrum Amsterdam.

Daarnaast worden omliggende bouwblokken ontsloten over het Buikslotermeerplein naar de Noord Zuidlijn.

GROENE ROUTING BUIKSLOTERMEERPLEIN

Potentie Noord-Zuidlijn als katalysator Buikslotermeerplein.

Buikslotermeerplein wordt omsloten door groene ring.

Door inklemming tussen twee groen zones ontstaat groene routing over Buikslotermeerplein.

noord

Naast inklemming wordt Buikslotermeerplein omgeven door groen waar een aangenaam leefklimaat gekoppeld is.

Deze potentie wordt versterkt door toekomstig Buislotermeerstation.

Potentie van ring om als groene routing te fungeren.


S LO P E

W E L L

PROJECT: P1B HERINRICHTING BUIkSLOTERMEERPLEIN; STUDENT: DAAN TEN KROODE; DOCENT: JAN MAAS

POSTER 2/4: ANALYSE

ANCHORPOINTS BUIKSLOTERMEERPLEIN

VERBINDEN ANCHORPOINTS BUIKSLOTERMEERPLEIN

Door te bepalen waar toegangen en verbindingspunten liggen rond het Buikslotermeerplein ontstaat er draagvlak voor routing.

- ANALYSE ROUTING BUIKSLOTERMEERPLEIN

- ANALYSE ROUTING GEBRUIKERS BUIKSLOTERMEERPLEIN

- CONCEPTVORMING VOOR ONTWERP

ANALYSE ROUTINGSVORMEN EN GEBRUIKERS

Wandelaars: Maken gebruik van een informele route waar van alles kan gebeuren. Deze route is circulair

schematische vertaling van groene routing wandelaars.

Jogger: Maken gebruik van een informele maar snelle route die vaak hetzelfde en circulair is.

Schematische vertaling van groene routing joggers.

Winkelend publiek: maken gebruik van een langezame maar hectische route. Deze is circulair.

schematische vertaling van routing winkelend publiek.

Forensen/reizigers: Maken gebruik van een lineaire snelle route om zich te kunnen verplaatsen

schematsiche vertaling van routing forensen/ reizigers.

Verbinden van anchorpoints geeft duidelijke routing weer.

CONCEPTVORMING BUIKSLOTERMEERPLEIN

UITSTRALING

Voor het Buikslotermeerplein geldt dat de uitstraling niet voldoet aan het goede functionerende winkelcentrum.

FUNCTIE

1

Door verbinden anchorpoints worden binnengebieden duidelijk.

Het volledige Buikslotermeerplein moet verdwijnen. De functie van winkelcentrum is goed. De uitstraling niet.

Anchorpoints die volgen uit routingstudie Buikslotermeerplein.

2

Gebieden tussen routen markeren en gebruiken.

5

Routing verbinden over Buikslotermeerplein voor connectie en verweving.

3

Tussengebieden optillen voor onderbrengen functies.

6

4

gevormde hellingbanen zorgen voor een bergachtig landschap.

7

8


S LO P E

W E L L

PROJECT: P1B HERINRICHTING BUIkSLOTERMEERPLEIN; STUDENT: DAAN TEN KROODE; DOCENT: JAN MAAS

POSTER 3/4: ONTWERP

PLATTEGROND GEBOUWEN [1:1000]

- UITLEG FASERING GEBOUWEN IN ONTWERP

- UITLEG SOLIDCONCEPT

- VOORBEELDGEBOUW SOLIDCONCEPT

- PLATTEGROND VOORBEELD GEBOUWINDELING

FASERING VOLGENS SOLID CONCEPT

FASE 1 A

FASE 1 B

FASE 2 A

FASE 2 A

FASE 3 A

FASE 3 B

FASE 4 A

FASE 4 B

FASE 5 A

FASE 5 B

FASE 6 A

FASE 6 B

A 5

4

8 2 3

1

7 6

B

A LEGENDA CIJFERS: 1: ONSTLUITING PARKEERGARAGE 2: WADDENWEG 3: FIETSPAD 4: STADSDEELKANTOOR 5: HELLINGBANEN 6: SPILTRAPPEN 7: WATERBAKKEN 8: BOOMPERFORATIES

DRAAGVLAK BOUWVOLGENS SOLID CONCEPT

VOORBEELDGEBOUW

70 vierkante meter winkelruimte meest ideaal als uitgangspunt.

FASE 7 A

Locatie voorbeeldgebouw Bij fasering worden gebouwen ingevuld naar gelang vierkante meters.

FASE 8 A


S LO P E

W E L L

PROJECT: P1B HERINRICHTING BUIkSLOTERMEERPLEIN; STUDENT: DAAN TEN KROODE; DOCENT: JAN MAAS

POSTER 4/4: ONTWERP

PLATTEGROND GEBOUWEN [1:1000]

- PLATTEGROND BUIKSLOTERMEERPLEIN

- 3D-VISUALISATIE VANAF DAK OVERDAG

- 3D-VISUALISATIE VANAF DAK ‘S NACHTS

- DOORSNEDE A-A

- DOORSNEDE B-B

3D-VISUALISATIE VANAF DAK OVERDAG

b A 5

4

8 2

3D-VISUALITSATIE VANAF DAK ‘S NACHTS

3

1

7 6

A

B

LEGENDA CIJFERS: 1: ONSTLUITING PARKEERGARAGE 2: WADDENWEG 3: FIETSPAD 4: STADSDEELKANTOOR 5: HELLINGBANEN 6: SPILTRAPPEN 7: WATERBAKKEN 8: BOOMPERFORATIES

doorsnede a-a 1:750

DOORSNEDE B-B 1:750 Positionering camera voor 3D-visualisatie.

THEY’VE PAVED PARADISE, LET’S BRING IT BACK!


Slope Well  

A project about reinventing the use of Buikslotermeerplein in Amsterdam North. The concept is making the area more green and let it form for...

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you