Page 1

2013-2018 Geselecteerde werken

DAAN DE JONG

Design Portfolio

PORTFOLIO

(+31)682829851 d.de.jong_samba@outlook.com Willemskerkestraat 25-2 1069AC Amsterdam


PROFIEL

PERSONALIA Naam: Adres: Postcode, plaats: Telefoon: E-mail: Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Rijbewijs

Daan de Jong Willemskerkestraat 25-2 1069AC Amsterdam 06-82829851 d.de.jong_samba@outlook.com 23-05-1994 Vlaardingen Nederlandse Ja (B)

VAARDIGHEDEN

WERKERVARING

MS Word/Excel: Adobe Illustrator: Adobe Indesign: Adobe Photoshop Google Sketchup: Autocad: Microstation

Ruimte en Duurzaamheid Gemeente Amsterdam Branche: Functie: Periode:

Ruimtelijke Ordening (Stedenbouw) Assistent Stedenbouwkundig Ontwerper 2017-heden

Gastdocentschap Amsterdamse Academie van Bouwkunst Branche: Functie: Periode:

TALEN Nederlands: Engels: Duits:

Moedertaal Goede beheersing in spreken, verstaan, schrijven en lezen Goede beheersing in spreken, verstaan, schrijven en lezen

Gastdocent Minor S&L 2017-heden

Ruimte en Duurzaamheid Gemeente Amsterdam Branche: Functie: Periode:

Ruimtelijke Ordening (Stedenbouw) Afstudeer stagiair 2017

Studio Font Branche: Functie: Periode:

OPLEIDINGEN 2013-2017

BACHELOR Ruimtelijke Ordening en Planologie Hogeschool Rotterdam (diploma behaald)

Flexus AWC

2016-2017

MINOR Stedenbouw & Landschapsarchitectuur Amsterdamse Academie van Bouwkunst (diploma behaald)

Branche: Functie: Periode:

2011-2013

HAVO Reviuslyceum (diploma behaald)

Flexus AWC

2006-2010

MAVO Dalton (diploma behaald)

Branche: Functie: Periode:

Architectuur, Landschapsarchitectuur Stagiair 2016-2017

Ruimtelijke Ordening en Planologie Assistent medewerker 2016-2017

Ruimtelijke Ordening en Planologie Stagiair 2016


INHOUD

06

12

16

20

HOOGBOUW ALS VERDICHTINGSMIDDEL

THE CAPE OF KAMP CASTOR

THE SUPERIMPOSED PARK

HAVEN-STAD 1:1000


26

VIJFLUIK VAN DE STAD


6


HOOGBOUW ALS VERDICHTINGSMIDDEL Amsterdam maakt een groeispurt door. Hierdoor lijken de ontwikkelmogelijkheden in de stad letterlijk tot aan de hemel te reiken. Meer dan ooit speelt de vraag of Amsterdam door moet zetten met de hoogbouwtrend die in gang is gezet. In opdracht van de Gemeente Amsterdam heb ik mogen werken aan een afstudeeronderzoek waarin kritisch gekeken wordt naar de betekenis, het nut, de noodzaak en bovenal de meerwaarde die hoogbouw kan hebben voor Amsterdam en Haven-Stad in het bijzonder. Als grootste transformatielocatie binnen de ringweg A10 zal Haven-Stad een belangrijke rol gaan spelen in de verdichtingsopgave waar Amsterdam voor staat. Dit vraagt om een vroegtijdige ruimtelijke verkenning van de mogelijkheden die hoogbouw te bieden heeft. Het vertrekpunt van deze verkenning was een benaderingswijze waarbij hoogbouw gezien wordt als een middel en niet als doel op zich. De studie heeft laten zien dat hoogbouw een relatief onbekend instrument is in de gereedschapskist van de Amsterdamse stedenbouwer. Hoogbouw biedt de mogelijkheid om nieuwe stedelijke weefsels te ontwerpen die inspelen op de noodzaak tot binnenstedelijk verdichten en meebewegen met veranderende woon- en werk wensen.

SPECIFICATIES Project: Jaar: Opdrachtgever:

Bachelorscriptie 2017 Hogeschool Rotterdam

7


FSI 3,29 GSI 0,56 L 8

01 BLOK

A BTO BVO BVO (W) WE

5400 m2 3.024 m2 24.192 m2 18.144 m2 226

FSI 3,32 GSI 0,12 L 39

02 PUNT

A BTO BVO BVO (W) WE

5.400 m2 625 m2 24.375 m2 23.125 m2 289

FSI 3,30 GSI 0,5 L 9

03 STROOK

A BTO BVO BVO (W) WE

5.400 m2 2.700 m2 24.300 m2 18.900 m2 236

FSI 4,29 GSI 0,67 L 5-20

05

A BTO BVO BVO (W) WE

5.400 m2 3.602 m2 31.510 m2 24.306 m2 303

FSI 5,04 GSI 0,68 L 5-20

06

Amsterdamse hoogbouw door de tijd

A BTO BVO heen BVO (W) WE

5.400 m2 3.658 m2 37.040 m2 29.724 m2 371

+145 m.

+100 m. +80 m. +60 m. +40 m. +30 m. +20 m. +10 m. 0 m.

Toen 8

Westerkerktoren Prinsengracht Hoogte: 87m. Voltooid:1638

Twaalf-verdiepingenhuis “De Wolkenkrabber” Vrijheidslaan Hoogte: 41m. Voltooid: 1932

Overhoeks (Shell toren) Hoogte: 78 m. Voltooid: 1971

Rembrandttoren de Omval Hoogte: 150 m. (incl. mast) Voltooid: 1994

Symphony A Zuidas Hoogte: 105 m. Voltooid: 2007


+120 m.

+100 m.

+80 m.

+60 m.

Tarra onbebouwd

43,6 %

Kavel bebouwd

31,6 %

Kavel onbebouwd

24,8 %

+30 m.

+15 m. +6 m. 0 m.

60 m.

24 m.

60 m.

60 m.

24 m.

60 m.

+120 m.

+100 m.

Tarra onbebouwd

+80 m.

43,6 %

Kavel bebouwd

6,5 %

Kavel onbebouwd

+60 m.

49,9 %

+30 m.

+15 m. +6 m. 0 m.

+120 m.

+100 m.

+80 m.

Tarra onbebouwd

43,6 %

Kavel bebouwd

28,2 %

Kavel onbebouwd

28,2 %

+60 m.

+30 m.

+15 m. +6 m. 0 m.

22,50 m.

90 m.

15 m.

24 m.

+120 m.

+100 m.

+80 m.

Tarra onbebouwd

43,6 %

Kavel bebouwd

37,6 %

Kavel onbebouwd

18,8 %

+60 m.

+30 m.

+15 m. +6 m. 0 m.

60 m.

24 m.

60 m.

+120 m.

+100 m.

+80 m.

Tarra onbebouwd

43,6 %

Kavel bebouwd

38,2 %

Kavel onbebouwd

18,2 %

+60 m.

+30 m.

+15 m. +6 m. 0 m.

60 m.

Noordertoren Waterlandplein Hoogte: 66 m. Voltooid: 2013

Pontsteiger Houthavens Hoogte: 90 m. In aanbouw

Amsteltower Amstelstation Hoogte: 100 m. In aanbouw

Sluisbuurt Zeeburgereiland Hoogte: maximaal 145 m. In planvorming

24 m.

60 m.

Nu 9


A

Hoogbouwaccent Nieuwe Hemweg +/- 145 m.

10

2

Hoogbouwtweeling aan het IJ

Drijvend


A

Middelhoogbouw ensemble met park aan het water paviljoen

Iconisch hoogbouwaccent centraal in de Minervahaven +/- 145 m.

‘parasiet’ optopping Danzigerkade

1

Haparanda pierpark

Cultuur cluster met bioscoop

11


Gao en kamp Castor UN

centrum Amsterdam

Maassluis

12


THE CAPE OF KAMP CASTOR Wat gebeurt er met een militair compound nadat een vredesmissie ten einde is? Met deze vraag begon ik mijn eindproject ter afsluiting van de Minor Stedenbouw en Landschapsarchitectuur aan de Amsterdamse Academie van Bouwkunst. Geïnspireerd door het werk van architect Malkit Shoshan ben ik op zoek gegaan naar nieuwe vormen van gebruik voor Kamp Castor in Mali. De aanwezigheid van de Verenigde Naties in de Stad Gao in Mali bestaat uit drie internationale kampen in nabijheid van een vliegveld. Deze kampen nemen ongeveer een derde van het stedelijk gebied in Gao in beslag. Een enorme footprint die overeenkomt met de stad waar ik ben opgegroeid, Maassluis (32.000 inwoners). Het gebied is zelfs groter dan het gehele centrum van Amsterdam. Verwacht wordt dat Gao sterk zal groeien in de komende decennia waardoor het VN kamp binnen enkele jaren omringd zal zijn door woongebieden. Scenario studies hebben tot het idee geleid om verschillende functies te combineren tot een gemengde programmatische invulling voor kamp Castor nadat de vredesmissie ten einde is. Gezien de huidige condities in het gebied ligt het voor de hand om de ‘safe perimeter’ rond het kamp intact te houden en dit te benaderen als een kans voor ontwikkeling. Zo kan het kamp getransformeerd worden tot een veilige campus voor scholing, iets wat voor veel meisjes in Mali niet is weggelegd.

SPECIFICATIES Project: Jaar: Opdrachtgever:

P3. Minor S&L 2017 Amsterdamse Academie van Bouwkunst

13


LIVLIHOOD

GAO REGION

Desert climate Warm semi-arrid climate

Desert climate

Tropical Savannah climate

Warm semi-arrid climate Tombouctou

Tombouctou

Tropical Savannah climate

Kidal

Kidal

High re-use value High re-use value

Nomadism Trans-Saharantrade

Gao

Gao

Nomadic Transhumant pastoralism

High re-use value Mopti Kayes Kayes Koulikoro

Gao

Gao

Mopti Kayes

High re-use value

Desert climate

Ségou Ségou

Koulikoro

Bamako

Mopti

Mopti

Transhumant livestock rearing Kayes Ségou

Warm semi-arrid climate

Ségou

Bamako

Koutiala

Sikasso

Warm semi-arrid climate

Fluvial rice and Transhumant Koutiala livestock

Tropical Savannah climate

Niger Delta lakes rice and livestock

Sikasso

Desert climate

Tropical Savannah climate

Sikasso

Sikasso

High re-use value Niger river delta Gao Province

Data source: Clingendael CRU Touareg report (march 2015)

High re-use value

Province boarders

Nomadism Trans-Saharantrade

High re-use value

Nomadic Transhumant pastoralism

Moor

High re-use value

Transhumant livestock rearing

Songhay

Fluvial rice and Transhumant livestock Niger Delta lakes rice and livestock

Niger river delta Touareg

Gao Province

Moor

Province boarders

Songhay

CLIMATE ZONES

ETHNIC GROUPES Desert climate Desert climate

Warm semi-arrid climate

Warm semi-arrid climate

Tropical Savannah climate

Tropical Savannah climate Tombouctou

High re-use value

Gao

Gao

Mopti

Tombouctou

High re-use value

Kidal

Kidal

Arab-Berber populations

Nomadism Trans-Saharantrade Nomadic - Gao Transhumant pastoralism Gao Transhumant livestock rearing

High re-use value High re-use value

Mopti

Mopti

Kayes

Kayes Kayes Koulikoro

Kayes

Ségou Ségou

Koulikoro

Bamako

Ségou Ségou

Bamako Koutiala

Sikasso

Koutiala

Sikasso

Sikasso

Desert climate Warm semi-arrid climate

imate

Data source: WeAdapt 2013

Tropical Savannah climate

climate

14

Nomadism Trans-Saharantrade Nomadic Transhumant pastoralism Transhumant livestock rearing Fluvial rice and Transhumant livestock

Mopti

Fluvial rice and Transhumant livestock Niger Delta lakes rice and livestock

Sikasso

Subsaharan populations Niger river delta Gao Province Data source: Clingendael CRU Province boarders report (march 2015)

Touareg Moor Songhay


M A S T E R P L A N Road to city centre

Hospital

Gao

City hall

Market plaza Public spaces

Landscape restoration zone

Sub-urban Housing

Sports-ground Campus entrance

Perma-culture

Campus Plaza Girlsschool

Campus central building Parking lot

Nomadic student Housing Water lab

Waste processing/composting

Solar plant

Safe entrance Agriculture testing zone

Lecture rooms Scale 1:4000

Gao UN UN UN

Castor

15


16


THE SUPERIMPOSED PARK

To superimpose betekent letterlijk het stapelen van uitgesproken karakteristieken en eigenschappen bovenop elkaar. In het geval van dit project refereert het naar de gelaagdheid van de elementen die een spel creëren tussen openbaar, semi-openbaar en privé gebied. Voor dit project is het Groot-Westerpark in Amsterdam als locatie aangewezen, een populair stadspark dat voor een groot deel bestaat uit een volkstuinencomplex dat niet openbaar toegankelijk is. Een gemiste kans, gezien de intensivering in het gebruik van het park. Daarom ben ik opzoek gegaan naar een manier om meer openbaarheid in het park te creëren zonder dit ten koste te laten gaan van het besloten karakter van het volkstuinencomplex. Het resultaat is een openbare route voor fietsers en voetgangers die zich opgetild boven het maaiveld een weg baant door het park. Deze nieuwe Noord-Zuid verbinding door het Westerpark vormt de schakel tussen de bestaande stad en nieuw te ontwikkelen woon-werkgebieden zoals Sloterdijk. Daarnaast stelt het mensen in staat om te genieten van de tuinen die zich 3 meter lager bevinden, zonder dat dit een inbreuk doet op de volkstuinen. Te midden van de meanderende route bevindt zich een cirkelvormig paviljoen dat dienst doet als complex voor communal gardening.

SPECIFICATIES Project: Jaar: Opdrachtgever:

P1. Minor S&L 2016 Amsterdamse Academie van Bouwkunst

17


ST. BARBARA

WESTERPARK

18


PUBLIC BIKE- & PEDESTRIAN LANE

PRIVATE ALLOTMENTS

SEMI-PRIVATE ALLOTMENTGARDENS

WES

TERP ARK

HOUTHAVENS

WESTERPARK

19


20


HAVEN-STAD 1:1000 Met het besluit van de Amsterdamse gemeenteraad om in te zetten op de transformatie van Haven-Stad met 40.000 tot 70.000 woningen ontstond de behoefte om een eerste steen in het water te gooien op zoek naar de mogelijke ruimtelijke kwaliteiten van dit potentiĂŤle woon-werkgebied. Ik heb het genoegen gehad om hier een groot aandeel in te hebben. Samen met Collega ontwerper Hein van Lieshout kreeg het idee vorm om een enorme maquette met een grote van 25m2 te maken waarin een vergezicht geschetst wordt van Haven-Stad. Na een periode van vier maanden intensief studeren op ruimtelijke modellen is de maquette met de schaal 1:1000 al meermaals ingezet om het debat over Haven-Stad te voeren met de stad. Zo was de rondreizende maquette te zien in ARCAM en het van Eesterenpaviljoen en zal deze komende tijd vaker gebruikt worden om met Amsterdammers in gesprek te gaan over grootste gebiedstransformatie van Nederland.

SPECIFICATIES Project: Jaar: Opdrachtgever:

Maquette Haven-Stad 2017 Gemeente Amsterdam

21


22


23


24


25


26


VIJFLUIK VAN DE STAD

In dit vijfluik van de stad laat ik zien wat mij fascineert aan de stedenbouw. Het schetst een beeld van mijn kijk op de stad en de manier waarop ik invulling wil geven aan de stedenbouw.

STAD VAN VERANDERING Als de avondzon valt komen de bouwkranen in de Houthavens tot stilstand om de volgende ochtend in alle vroegte weer in beweging te komen. De groeiende stad wacht op niemand. De onstuimige groei brengt grote vraagstukken met zich mee die zorgen voor een nieuw soort complexiteit in het werkveld van de stedenbouwkundige. Hoe gaan we efficiĂŤnt om met de schaarse ruimte die we hebben? En hoe koppelen we de verdichting van de stad aan andere transities en innovaties die van invloed zijn op onze leefomgeving? Het zijn dat soort gordiaanse knopen die het ontwerpen aan de stad voor mij zo leuk maakt.

27


STAD VAN ONTDEKKING Mijn verwachtingen waren hoog toen ik onlangs een bezoek bracht aan de Base van het Stedelijk Museum. De nieuwe indeling bedacht door Rem Koolhaas zou bepalend worden in de haat-liefde relatie die ik tot op dat moment had met de werken van Koolhaas. Verwonderd dwaalde ik door de labyrintisch opgezette kelder die met zijn sequenties van ruimten doet denken aan de straten en pleinen van een stad. Ik voelde me als de bezoeker van een mij nog onbekende stad.

28


Aankomen op het uitzichtpunt van de stad, overzag ik de ruimte en probeerde ter plekke een schets te maken met daarop de route die ik had afgelegd. Bepaald door interessante doorzichten koos ik mijn route en zag hoe andere bezoekers hun eigen intuĂŻtie volgden. Voor mij als nieuwsgierige mens is de stad een speeltuin, waar om iedere hoek nieuwe ontdekkingen wachten.

29


30


STAD VAN PIONIERS In de zomer van 2017 fotografeerde ik deze stadspionier die op een afmeerpaal voor de scheepvaart een uitstekende rustplek vond in de stad. Het laat zien dat niet alles in de stad zich laat plannen. Het alternatieve gebruik van plekken als deze zorgen voor een spannende dynamiek die het ontwerpen aan de stad zo leuk maakt. Tegelijkertijd werkt het voor mij als een reality check. De stedeling wordt mondiger en wil invloed hebben op zijn leefruimte. De stad is niet langer alleen het werk van de stedenbouwer, maar verwordt langzaam tot een Gesamtkunstwerk van al haar bewoners.

31


STAD VAN BETEKENIS In een globaliserende samenleving lijkt de identiteit van steden het af te leggen tegen een steeds generieker wordend stadsbeeld. Wat doet deze generieke stad met de identiteit van haar inwoners en welke invloed hebben stedenbouwkundigen op deze ontwikkeling? Naast straten en gebouwen bestaat de stad voor een groot deel uit herinneringen en associaties. Als stedenbouwkundig ontwerper wil ik deze verhalen vangen en ruimtes creĂŤren die aanzetten tot het maken van nieuwe herinneringen. De foto laat een maquette zien die ik tijdens de startworkshop op de Amsterdamse Academie van Bouwkunst heb gemaakt voor een monumentale ruimte op het voormalig eiland Vlooienburg. Het toont een kolossale sculptuur opgebouwd uit blokken die verwijzen naar de joodse wijk die hier ooit stond. Het object vormt een nieuwe identiteitsdrager die het verhaal van de plek en haar geschiedenis vertelt.

32


33


34


STAD VAN VEERKRACHT Ik heb mij altijd verbonden gevoeld met Rotterdam. Haar ongepolijste karakter, rafelrandjes en bovenal de veerkracht die zij uitstraalt vind ik fantastisch. Rotterdam heeft niet altijd de wind meegehad en draagt daarvan nog steeds de littekens. Pompenburg is zo’n plek waar dit voor mij voelbaar is. Het gebied maakte altijd een desolate indruk op mij tot een ogenschijnlijk eenvoudige ruimtelijke ingreep hier verandering in bracht. De Luchtsingel staat voor mij symbool voor de Rotterdamse vindingrijkheid en daadkracht die de stad zo veerkrachtig maakt.

35


Profile for Daan de Jong

Portfolio Daan de Jong  

Selected works 2013-2018

Portfolio Daan de Jong  

Selected works 2013-2018

Advertisement