Broșura: Programele de burse DAAD-România

Page 1

Burse DAAD România 2017/2018


Editor: Centrul de Informare DAAD Str. Buzești 61, Bl. A6, Ap.59 011013 București, România Tel.: 0040/21 310 15 40 E-Mail.: info@daad.ro www.daad.ro www.facebook.com/DAADRomania Redactori: Dr. Nicola Gotthardt, Dr. Matei Demetrescu, Annemarie Pahom Din însărcinarea DAAD Deutscher Akademischer Austauschdienst Serviciul German de Schimb Academic Kennedyallee 50 53175 Bonn, Germania www.daad.de Informațiile utilizate în această broșură au fost selectate cu mare atenție. Nu se poate garanta însă corectitudinea tuturor datelor conținute. Layout: Marius Weber Fotografii: Peter Himsel / David Ausserhofer, Thomas Bergmann, Dörthe Hagenguth, Jan Jacob Hofmann, Andreas Hub, Eric Lichtenscheidt, Christian Lord Otto, Uli Wenzel, Ernst Wrba Data apariției: Septembrie 2016

Această publicație a fost finanțată de către Ministerul Federal al Afacerilor de Externe


Cuprins Informații referitoare la oferta de burse DAAD pentru anul universitar 2017-2018 pentru România

5

FAQ – Frequently Asked Questions

8

Termenul limită de depunere a dosarului: 30.09.2016 Burse de studiu pentru absolvenți din domeniul arhitectură

13

Termenul limită de depunere a dosarului: 31.10.2016 Burse de studiu pentru absolvenți din domeniile arte plastice, design, comunicare vizuală și film Burse de studiu pentru absolvenți din domeniul artelor spectacolului Burse de studiu pentru absolvenți din domeniul muzică Burse de studiu pentru absolvenți ai tuturor disciplinelor Burse de cercetare pentru doctoranzi și tineri cercetători – Burse de scurtă durată Burse de cercetare pentru doctoranzi și tineri cercetători – Burse de un an Burse de cercetare pentru un doctorat în Germania Burse de perfecționare: Germana pentru țări cu minorități germane Stagii de cercetare pentru cadre didactice universitare și cercetători Stagii de lucru pentru cadre didactice universitare din domenii artistice și arhitectură Program de reinvitare pentru foști bursieri Schimburi academice bilaterale

16 19 22 25 28 30 33 36 38 40 42 44

Termenul limită de depunere a dosarului: 1.12.2016 Cursuri universitare de vară în Germania pentru studenți și absolvenți străini

46

Al doilea termen limită de depunere a dosarului: 1.05.2017

49

Burse de cercetare pentru doctoranzi și tineri cercetători – Burse de scurtă durată Stagii de cercetare pentru cadre didactice universitare și cercetători Stagii de lucru pentru cadre didactice universitare din domenii artistice și arhitectură Program de reinvitare pentru foști bursieri

Mai multe termene de depunere în an: Locuri de practică pentru studenți străini din domeniile: științele naturii, inginerie, agricultură și silvicultură DLR/DAAD Research-Fellowship-Programme Leibniz – DAAD Research Fellowships Postdoctoral Researchers International Mobility Experience (P.R.I.M.E.) Graduate School Scholarship Programme (GSSP)

50 51 53 55 56

Oferte pentru universitățiile din România: Vizite de studiu pentru grupuri de studenți străini în Germania “Go-East Summer Schools 2017” RISE worldwide 2017 Lectori DAAD în România

58 60 62 64Informații referitoare la oferta de burse DAAD pentru anul universitar 2017-2018 pentru România 5

Informații referitoare la oferta de burse DAAD pentru anul universitar 2017-2018 pentru România Descrierea programelor: Descrierea oficială a programelor poate fi găsită pe pagina web a Centrului de Informare DAAD (www. daad.ro), respectiv în baza de date cu burse a DAAD (www.funding-guide.de). Descrierile programelor din această broșură conțin completări privind întrebările cele mai frecvente, precum și condițiile specifice României.

Pentru consultanță: Pentru întrebări suplimentare referitoare la oferta de burse DAAD, la derularea procesului de selecție, precum și la informațiile generale despre cercetare și studiu în Germania, vă rugăm să vă adresați celui mai apropiat lector DAAD sau Centrului de Informare DAAD (vezi anexa cu lista lectorilor DAAD). Centrul de Informare DAAD Str. Buzești 61, Bl. A6, Ap.59 011013 București, România Tel.: 0040/21 310 15 40 E-Mail.: info@daad.ro www.daad.ro www.facebook.com/DAADRomania Program cu publicul al Centrului de Informare: Luni: 13.00 - 16.30 Marți: 13.00 - 16.30 Joi: 13.00 - 16.30

Important Aplicația Dumneavoastră poate fi luată în considerare numai dacă cuprinde toate documentele, atât în portal, cât și în dosarul trimis prin poștă (vezi descrierea procesului de aplicare pentru fiecare tip de bursă). Respectarea termenului limită este verificată în funcție de ștampila poștei. Portalul DAAD se închide la ora 24.00 (CET) a ultimei zile din perioada de aplicație.

Dosarele incomplete sau nedepuse la termen nu pot fi luate în considerare. Candidații poartă răspunderea ca aplicația lor să fie completă. Dosarul de aplicație rămâne la DAAD. Datele candidaților sunt păstrate în conformitate cu Legea Federală Privind Protecția Datelor, în măsura în care sunt necesare prelucrării aplicației.

Vă rugăm să rețineți: Pentru întrebări sau probleme tehnice, la care Centrul de informare DAAD din București nu vă poate ajuta, vă rugăm să contactați departamentul tehnic al DAAD la hotline: +49 (0228) 882-888 sau via e-mail portal@ daad.de deschis de luni până vineri între orele 9.00 12.00 și 14.00 - 16.00 (CET). Vă rugăm să aveți în vedere aceste detalii atunci când vă planificați procesul de aplicare la bursă.

Procesul de aplicare Procesul de aplicare se desfășoară on-line prin intermediul portalului DAAD. În plus trebuie să trimiteți în funcție de programul pentru care aplicați 1 sau 2 exemplare din „Application summary” (PDF), generat la sfârșitul aplicației on-line de către portal, precum și celelalte documente solicitate la adresa indicată pentru depunerea dosarului (personal, prin poștă sau curier). Vă rugăm să țineți cont de faptul că în baza de date cu burse rubrica „Submitting an application” poate fi accesată numai până la termenul limită anunțat. După încheierea perioadei de aplicație portalul va fi închis pentru acest program până la următoarea perioadă de aplicație. Accesul la portalul DAAD se deschide circa 6 săptămâni înainte de termenul limita de depunere a dosarului. Pentru a ajunge la aplicație, alegeți ca prim pas din baza de date cu burse www.funding-guide.de programul de finanțare dorit. De acolo veți fi dirijați mai departe spre portal, accesând „Submitting an application”.


6

Informații referitoare la oferta de burse DAAD pentru anul universitar 2017-2018 pentru România

Bursele se acordă prioritar membrilor instituțiilor de învățământ superior românești (studenți, absolvenți, personal academic, profesori universitari) sau membrilor din cadrul centrelor românești de cercetare. Criterii general valabile pentru toate programele de burse: candidaturile persoanelor care, la momentul termenului limită de depunere a dosarului, se află de mai mult de 15 luni în Germania nu pot fi luate în considerare. Selecția bursierilor se realizează de către comisii independente (formate din cadre didactice universitare din Germania și România), în primul rând în funcție de calificările academice ale candidatului și de evaluarea academică a studiului sau cercetării propuse. DAAD nu mai are drept criteriu eliminatoriu pentru cererea de bursă limita de vârstă. Vă rugăm însă să aveți în vedere eventualele observații din descrierea fiecărui tip de bursă.

Dovada cunoștințelor de limbă necesare Vă atragem atenția că:

Atestatul de limbă trebuie să ofere informații despre nivelul de limbă din momentul depunerii dosarului pentru bursă! Observație: Candidații trebuie să se informeze pe cont propriu, dacă cerințele de limbă atestate (germană/ engleză) sunt în concordanță cu exigențele tuturor programelor de studiu alese. Dacă la momentul aplicării la bursă nu se poate face dovada atestatului de limbă solicitat de instituțiile de învățământ superior alese, atunci pe lângă actualul certificat de limbă, candidatul trebuie să informeze printr-o declarație atașată dosarului, când urmează să susțină testul de limbă solicitat. Important: Candidații care aplică pentru un program de studiu în limba engleză, trebuie să susțină

testul de limbă germană onDaF cu un lector DAAD; excepție fac candidații al căror nivel de limbă este sub A1. Aceștia trebuie să solicite o confirmare din partea unui lector DAAD din țară sau a Centrului de Informare din București din care va reieși că nu dețin cunoștințe de limbă germană. Această confirmare va fi atașată dosarului în locul certificatului de limbă germană.

Aceasta dovadă este necesară strict pentru înscrierea în timp util a viitorilor bursieri la un curs de limbă în funcție de nivelul lor de cunoștințe. Important: Datele examenelor de limbă onDaF/onSET vor fi făcute publice în timp util pe site-ul www.daad. ro la rubrica “Teste de limbă“. Germană:

Următoarele atestate sunt acceptate (în copie simplă). Acest lucru este valabil și pentru germaniști. •• onDaF-Test (B2; C1) (organizat de un lector DAAD – gratis pentru candidații la o bursă DAAD, nu mai vechi de 12 luni) •• Sprachdiplom Stufe II KMK – DSD; Deutsches Abitur (clasa specială) •• TestDaF (de regulă TDN 4) sau DSH-2 •• Certificatele Institutului Goethe (B2; C1; C2) Engleză:

Următoarele atestate sunt acceptate (în copie simplă): •• onSET-Test (B2; C1) (organizat de un lector DAAD – gratis pentru candidații la o bursă DAAD, nu mai vechi de 12 luni) •• TOEFL sau IELTS sau Cambridge Aceste indicații sunt valabile pentru procesul de candidatură la bursele DAAD. Este posibil ca la momentul în care vă depuneți dosarul la universitățile din Germania precum și la înmatriculare să vi se solicite alte atestate!


Informații referitoare la oferta de burse DAAD pentru anul universitar 2017-2018 pentru România 7

Informații suplimentare referitoare la acceptul de îndrumare/ invitația cadrului didactic din Germania Pentru a candida la o bursă de cercetare pentru doctoranzi și tineri cercetători (de scurtă durată, de un an sau doctorat complet), stagiu de cercetare pentru cadre didactice respectiv bursă de reinvitare a foștilor bursieri aveți nevoie de un accept de îndrumare/ invitație din partea unui cadru didactic universitar din Germania (vezi “Documentele care trebuie încărcate în portal”). Acest accept de îndrumare/ invitație este un document esențial din dosarul dvs. de aplicare. Din acest motiv acceptul de îndrumare/ invitația trebuie să fie cât mai informativ/ ă. Pentru aceasta, vă recomandăm să rugați cadrul didactic din Germania să includă următoarele puncte în redactarea documentului. 1. Îndrumătorul/ colegul din Germania ar trebui să confirme relevanța proiectului de cercetare. 2. Îndrumătorul/ colegul din Germania ar trebui să confirme că a citit și discutat proiectul de cercetare cu candidatul și că este de accord cu acesta. 3. Îndrumătorul/ colegul din Germania ar trebui să confirme că a luat la cunoștință planul de lucru al candidatului și că este de acord cu acesta. (În cazul în care stagiul de cercetare se desfășoară pe perioada verii, atunci îndrumătorul/ colegul din Germania trebuie să confirme în mod explicit că intervalul calendaristic propus este fezabil.) 4. Îndrumătorul/ colegul din Germania ar trebui să confirme că instituția gazdă pune la dispoziție un spațiu de lucru pentru candidat în perioada amintită. 5. Acceptul de îndrumare/ invitația ar trebui să aibă pe cât posibil un antet, o ștampilă precum și semnătura îndrumătorului/ colegului din Germania 6. În cazul în care stagiul de cercetare urmează să de desfășoare în limba engleză, atunci îndrumătorul/ colegul din Germania trebuie să confirme în mod explicit că acest lucru este posibil la instituția gazdă.

Din acest motiv vă recomandăm să luați cât mai repede contact cu îndrumătorul/ colegul din Germania astfel încât să aveți timp să-i trimiteți proiectul de cercetare și planul de lucru pentru a fi discutat. Acceptul de îndrumare/ invitația nu trebuie să fie trimisă în mod obligatoriu prin poștă. Îndrumătorul/ colegul din Germania poate să vă trimită scrisoarea prin e-mail ca scan. Pentru eventuale întrebări vă stăm cu plăcere la dispoziție prin e-mail la info@daad.ro. De asemenea, recomandăm fiecărui candidat, ca înainte de a trimite aplicația on-line să facă uz de oferta noastră de consultanță gratuită. Programul cu publicul precum și informații suplimentare pot fi accesate pe site-ul www.daad.ro. Dosarele incomplete nu pot fi luate în considerare.


8

Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions

A. Scholarship requirements 1. Is there an age limit for DAAD scholarships?

There is no fixed age limit. However, some scholarship programmes specify that only a certain amount of time should have elapsed since the last degree was taken. For details, please refer to the respective Call for Applications. 2. I have not completed my university degree at the time of application. Am I still eligible to apply for a scholarship?

Yes, in programmes for graduates you may apply at the earliest in the last year of your studies and you must satisfy all the academic requirements specified in the Call for Applications by the time the funded studies begin. You should submitted your degree certificate before the funding begins. 3. I’m already in Germany. Am I still eligible to apply for a scholarship?

Yes, if you who have been resident in Germany for no longer than 15 months at the time of the application, you are eligible to apply. The reference date is the application deadline. 4. I am not currently living in my country of origin. Am I still eligible to apply for a scholarship?

Please note that your country of permanent residence or the country in which you have lived in the year before your application is usually of relevance for the application procedure. We strongly recommend that you obtain information and advice and find out which scholarship programmes are open to you, and whether you have to apply from your country of residence or country of origin. In the scholarship database you can find out where your nearest contact person is (www.funding-guide.de) under the „Contact and advice” tab. 5. Can I apply for a scholarship whatever subject I am studying?

The DAAD offers scholarship programmes throughout the world that are open to all subjects. There are also subject-specific programmes. In the scholarship database (www.funding-guide.de) you can select the scholarships that are offered for your group of subjects.


Frequently Asked Questions 9

6. What language skills do I need to apply for a scholarship?

The required language skills generally depend on study plans and subject. If English can be spoken at the host institute or if the study programme is taught in English, proof of good English language skills may also be accepted. Depending on the country of origin and the scholarship programme, however, certain language skills may be required. The „Application requirements” in the Call for Applications specifies what requirements these may be.

B. Preparing your application 1. The Call for Applications specifies that a „Description of my study plans” or a „Letter of motivation” has to be submitted. What exactly does this mean?

More information on how to write a letter of motivation is given in section G I: „How do I write a letter of motivation?” 2. The Call for Applications specifies that a comprehensive and precise „Description of my research project”. What does this mean?

More information on how to describe your research project is given in section G II: „How do I describe my research project?“ 3. I would like to improve my German before I arrive in the country. Are there online language courses which I can enrol for in my home country?

Yes, you can learn German online. Find out on the DAAD website Deutsch-lernen.net about the different options that are available for learning German. Special online German language courses are offered by the Goethe-Institut, for example, or Deutsch-Uni Online (for scholarship holders whose scholarships last longer than 6 months, the DAAD covers the costs of a DUO module.)

C. Planning your project 1. Do I have to have contacts in Germany when I apply?

Yes, if you are carrying out individual research in Germany or – in artistic subjects – wish to continue your education individually, you need an invitation from a German supervisor (see item 2). If you are participating in a structured study or doctor-

al degree programme, you only need to provide information about your chosen programme (see „Application procedure” in the Call for Applications). If you already have a contact at your host university, it is also advisable to enclose appropriate proof (e.g. e-mail correspondence). 2. I need a supervisor for my individual project in Germany. Who can be my academic host?

Hosts can be university teachers or academic teaching staff who work at a state or staterecognised institution of higher education or a non-university research institute in Germany. If possible, the host should have a professorial qualification. 3. I have found a supervisor for my individual project. What documents do I need from him for the application?

Your academic supervisor must confirm that he/she is willing to help you to carry out your research project or doctoral degree in a „Letter confirming academic supervision”, which you must submit with your application. Ideally, the letter of confirmation (informal) from your supervisor •• indicates that the description of your research project and schedule has been discussed, •• confirms that a workplace is available for you •• specifies the language that is spoken at the host institute. •• additional information on www.daad.ro: Informații suplimentare referitoare la acceptul de îndrumare/ invitația cadrului dwidactic din Germania

D. Application 1. How do I apply?

Application procedures may vary depending on the scholarship programme. To find out where and how to apply, please read the „Application procedure” section of the Call for Applications. Please contact us if you have any questions. In the scholarship database (www.funding-guide.de) under the „Contact and advice” tab you can find out where your nearest contact person is. 2. In the Call for Applications it says I have to apply through the DAAD portal. What does this mean?

You have to apply online. In order to do this, you have to register in the DAAD portal. First you have to select


10

the Call for Applications for your chosen scholarship programme and then the tab „Application portal” in the scholarship database (www.funding-guide.de). Please note that this tab is only visible in the period in which it is possible to apply for this scholarship programme or when the DAAD portal is open for applications.

Frequently Asked Questions

the documents are listed in the Call for Applications. Example: 2 copies

I have a problem with my online application. What can I do? If technical problems occur, send an e-mail to portal@ daad.de. Which documents do I have to upload to be able to submit an application to the DAAD portal?

Your application is only complete if you submit all the application documents listed in the Call for Applications. With the exception of your references and work samples (e.g. DVD), all of these documents must be uploaded to the DAAD portal. In some cases, individual documents (e.g. university certificate) may be submitted at a later date if this is explicitly permitted in the programme’s Call for Applications. Do I receive confirmation that my application has been received?

Yes, as soon as you have submitted your application online, you will automatically receive confirmation that your application has been successfully submitted and an email informing you that a message has been sent to you via the portal’s messaging system. The message confirms that your application has been received. I have sent my application to the DAAD portal. Is my application now binding?

No. For your online application to be binding, you have to print out the „Application summary” generated in the portal and send this summary together with the documents which did not have to be uploaded (such as references or work samples) to the application address. Please take note of the application deadline indicated in the Call for Applications. This applies both to the online application and to the dispatch of the „Application summary” by post (the postmark date is valid). 3. Several copies of the application have to be submitted. In what order should documents be submitted?

Each copy must contain an application summary of your online application and, if applicable, references. Please submit your documents in the order in which

In some subjects, work samples (e.g. on a DVD) are required. Only one copy of work samples needs to be submitted to the application address. 4. Should the individual copies be stapled or bound together?

No, please do not staple or bind documents together, or submit documents in a file. This makes it more difficult for us to prepare applications for the selection committee. Please make sure that the documents are printed on one side and not doubled-paged. 5. The Call for Applications states that I have to submit a reference from a university teacher. Who can write a reference for my application?

References in scientific subjects should be written by university professors who can provide information about the following: •• How are your academic achievements? •• What are your academic and personal qualities? •• Is your project well planned, feasible and relevant? •• What significance does the scholarship have for your academic and professional career? 6. Do I have to apply in German?

Unless otherwise stated in the Call for Applications, you can submit your application either in German or English. Please note that application documents that are not in German or English must be translated either into German or English. 7. What language certificates do I need when I apply for a scholarship?


Frequently Asked Questions 11

You can find out what language certificates you need when you apply for a scholarship in the „Application procedure” section of the Call for Applications. 8. Do my certificates and transcripts (lists of grades) have to be certified for my application?

Original - romanian - documents (certificates, transcripts etc.) do not have to be notarized. These will be uploaded on the web portal as scanned copies of the original. However, translations (in German or English) of the original documents must be notarized. The notarized translations of the respective doc-uments must also be uploaded on the web portal. Should you be awarded a scholarship, you will be required by the DAAD Headquarters in Bonn to submit the physical notarized documents uploaded on the portal!

E. Selection 1. Who makes a decision about my application?

A pre-selection or assessment of submitted applications is usually made in your home country by a pre-selection committee. An independent committee made up of German university teachers is responsible for making the final decision. If necessary, experts in the respective subject are asked to submit written statements. DAAD employees have no right to vote in the scholarship election procedure. 2. According to which criteria does the selection committee make its decision?

Scholarships are awarded on the basis of academic qualifications and personal suitability. In detail, selection criteria include the following: •• previous coursework and examinations and specialist knowledge •• if applicable, confirmation of applicant’s academic supervision from a German university teacher, contacts between home and host institute •• if applicable, knowledge of the course/stage language •• if applicable, letter of recommendation from a university teacher •• general personal skills and qualities which may be of relevance to a stay abroad

F. Scholarship 1. How high is the monthly scholarship payment?

The scholarship payment depends on the applicant’s academic qualifications. It is usually € 650 for students, € 750 for postgrads and around € 1,000 for doctoral candidates and postdocs. Payments for university teachers are usually € 2,000 for assistant teachers, assistant professors and lecturers, € 2,150 for professors (as of May 2014). You can find an overview of other possible benefits in each Call for Applications. 2. Who pays for outward and return travel expenses?

Unless travel expenses are covered by another source of funding, the DAAD pays a contribution towards the scholarship holder’s travel expenses. 3. Can I bring my family with me?

If the funding period is less than six months, there are no provisions to unite families and therefore no family allowances can be paid. For scholarships with a funding period of over six months, please read the Call for Applications to find out if this programme provides for family members. 4. Do I have to take out health insurance in Germany?

Scholarship holders and accompanying family members must be covered by health insurance throughout their stay in German from their first day in the country. Health insurance coverage in Germany is regulated differently depending on country of origin. You will be informed about the conditions of health insurance and the services provided by the DAAD when you receive the Scholarship Award Letter. 5. Am I allowed to take on a part-time job as a scholarship holder in Germany?

Scholarship holders wishing to work part-time during their scholarship, in other words pursue gainful employment, always require the approval of the DAAD. The host must also approve the part-time job. The DAAD is responsible for making sure that the part-time job does not endanger fulfilment of the scholarship purpose, as described in the introduction of the Call for Applications. Casual earnings which exceed the socalled „Income limit for part-time workers” (currently € 450 a month) are credited against the monthly scholarship payments.


12

G. Notes and advice on application documents I. How do I write my letter of motivation? Guidelines

A letter of motivation is required when you apply for a study scholarship or a grant for a language or specialist course. This letter gives you the chance to describe your personality and the reasons why you are applying for a DAAD scholarship. The following information and questions will help you to write an informative letter of motivation. Content

•• Facts about your education, skills and knowledge; •• Studies: study programme, number of semesters, if applicable, degree •• Professional experience, if applicable •• Academic knowledge, skills and language skills •• Prizes and awards (if applicable) Academic motivation

•• Why do you wish to take the study programme or attend the language or specialist course for which you are applying? •• What appeals to you about the university you have chosen? •• What are your expectations of studying in Germany or attending the course (personal, professional, for your career)? Reasons for applying for a scholarship

•• What do you expect of this scholarship? •• How will the scholarship help you achieve your academic, professional and personal goals? Personal interests

Here you can outline special extracurricular achievements and commitments or personal qualities that say something about your character. Formal information The letter of motivation should be between one and three DIN A4 pages long. II. How should I introduce my research project? – Or: How do I write a research exposé?

In a research exposé, you define the goals of your research work, reflect upon the theoretical and methodical procedure and you describe the individual steps.

Frequently Asked Questions

The objective

•• What is the content of your research project? •• Which steps are planned? •• How do you plan your work schedule? The structure

The description (approx. 3 – 10 pages) should provide information about the following: 1. The research field in general and the current state of research literature:

•• What is the current level of research? •• Which theories/work of other scientists do you refer to? •• Discussion of the theoretical framework or model •• What is your research question? 2. Key research questions (hypotheses), research objectives and the scientific relevance of your project:

•• What do you intend finding out? •• What goals are you pursuing with your project? 3. Research strategies/methods:

•• How do you intend answering the research questions? •• How do you want to collect data (document analyses, quantitative or qualitative survey, experiment, etc.)? •• Which scientific literature will you use? •• How will you evaluate results? •• What is your schedule? •• What preparation have you already done or intend doing before funding begins? 4. Ethical issues/anticipated difficulties collecting data 5. Provisional schedule (in tabular form)

•• How much time do you need for the individual research phases (before, during and, if applicable, after the scholarship period)? 6. Research bibliography

•• List of books and essays upon which your work is based. Not all of these points may apply to your project. When composing your letter of motivation, please also refer to the „Rules of good scientific practice” contained in the DAAD leaflet of the same name.


Burse de studiu pentru absolvenți din domeniul arhitectură • DAAD 13

Burse de studiu pentru absolvenți din domeniul arhitectură • DAAD Termen-limită termen limită de aplicare: 30 septembrie 2016 data începerii bursei: începând cu 1 octombrie a anului următor

Prezentare generală Bursele DAAD oferă absolvenților străini posibilitatea de a participa la studii de specializare în Germania. Bursele încurajează și sprijină în același timp schimbul de experiență între colegi și formarea de rețele profesionale de specialitate.

Cine poate aplica? Candidați străini din domeniile arhitectură, arhitectură de interior, arhitectura și conservarea patrimoniului, planificare urbană și dezvoltare teritorială, peisagistică etc., care cel târziu la momentul începerii bursei au obținut o diplomă de finalizare a unui prim ciclu universitar.

Ce se finanțează? În cadrul programului „Study Scholarships for Foreign Graduates in the Field of Architecture” puteți urma un program de studiu postgradual la o instituție de învățământ superior de stat sau acreditată de stat din Germania, în vederea obținerii: •• unei diplome de absolvire în cadrul unui program de studiu aprofundat sau •• absolvirea unui program de studii aprofundate fără obținerea unei diplome (este exclusă licența). În cadrul acestui program sunt finanțate strict demersuri din sfera planificare/ concept. Pentru candidații interesați de istoria arhitecturii sau pentru cei cu alte interese științifice legate de domeniul arhitectură se recomandă alte programe de finanțare.

Durata finanțării Programe postgraduale finalizate cu o diplomă de absolvire:

între 10 și 24 de luni, în funcție de durata programului de studiu

Finanțarea începe, de regulă, la 1 octombrie, iar în cazul corelării bursei cu un curs anterior de limbă, la data începerii acestuia Bursele se acordă pentru durata completă a perioadei de studiu standard a programului de studiu ales (până la maximum 24 de luni). Pentru prelungirea finanțării după primul an de studiu si pentru cel de-al doilea an, trebuie ca rezultatele academice obținute în primul an să indice faptul că programul de studiu poate fi finalizat cu succes în perioada standard de studiu. Candidații, care se află în momentul aplicării deja în Germania, înmatriculați în primul an de studiu al unui program postgradual, pot aplica pentru o bursă de finanțare a celui de-al doilea an de studiu. În acest caz bursa nu poate fi prelungită. Studii aprofundate fără obținerea unei diplome de absolvire:

de regulă un an academic Finanțarea începe, de regulă, la 1 octombrie, iar în cazul corelării bursei cu un curs anterior de limbă, la data începerii acestuia

Cuantumul bursei Rată lunară de bursă în valoare de 750 Euro Se acordă o contribuție pentru acoperirea costurilor de călătorie, cu excepția cazului în care aceste cheltuieli sunt suportate de către țara de origine sau de către terți Ajutor financiar pentru studiu Costurile legate de asigurarea medicală, de asigurarea în caz de accident și de asigurarea individuală de răspundere civilă În anumite condiții pot fi acordate și alte facilități financiare:

Cofinanțarea eventualelor taxe de studiu și contribuții semestriale (până la max. 500 Euro pe semestru) Sprijin financiar lunar pentru acoperirea chiriei Sume suplimentare lunare pentru membrii familiei, dacă aceștia însoțesc bursierul Pentru învățarea respectiv perfecționarea cunoștințelor de limbă germană, în vederea pregătirii stagiului în Germania DAAD, preia:


14

Burse de studiu pentru absolvenți din domeniul arhitectură • DAAD

Costurile cursului de limbă online „Deutsch-Uni Online (DUO)” (http://www.deutsch-uni.com) pentru o perioadă de 6 luni din momentul primirii confirmării bursei Dacă este cazul: curs de limbă (2, 4 sau 6 luni) înainte de începerea stagiului de studiu. Decizia privind oportunitatea finanțării unui curs de limbă și durata acestuia aparține DAAD, care ia în considerare specificul studiului și cunoștințele de limbă ale candidatului. Participarea la cursul de limbă este obligatorie, dacă limba în care se desfășoară programul de studiu este germana. O parte din costurile unui curs de limbă ales de bursier. Costurile susținerii examenului TestDaF, fie în țara de origine, după ce a fost confirmată acordarea bursei DAAD, fie în Germania, până la finalul stagiului. Alternativ la examenul TestDaF, pentru bursierii care au urmat un curs de limbă oferit anterior începerii stagiului de studiu: se poate rambursa taxa pentru un examen DSH sau GI (al Institutului Goethe) susținut în perioada în care a avut loc bursa.

Procesul de selecție Selecția finală pentru aplicațiile din domeniul arhitectură se face de către o comisie de specialitate a DAAD, formată din cadre didactice universitare din Germania. Decizia se bazează pe evaluarea dosarului de aplicație și a probelor de lucru trimise de candidat.

Informații suplimentare Acordarea bursei nu presupune și admiterea automată la una din instituțiile germane alese. Instituția de învățământ superior în cauză este cea care decide în procesul de admitere a bursierilor. În majoritatea cazurilor se impune un examen de admitere. Vă rugăm să vă informați în timp util despre criteriile de admitere și termenele-limită aferente, ținând cont că cele din urmă ar putea să se situeze eventual cu multe luni înainte de începerea programului de studiu dorit și uneori chiar înainte de aflarea deciziei DAAD privind acordarea bursei. DAAD nu poate prelua costurile de participare la un examen de admitere. Intrarea în vigoare a bursei DAAD este condiționată de admiterea la unul din programele de studiu alese.

Criterii de eligibilitate Ce criterii trebuie să fie îndeplinite?

Ultima diplomă de finalizare a studiilor nu ar trebui, de regulă, să fie mai veche de 6 ani, la momentul termenului limită de depunere a dosarului. Candidaturile persoanelor care, la momentul termenului limită de depunere a dosarului, se află de mai mult de 15 luni în Germania nu pot fi luate în considerare. Dacă bursierul are prevăzut, în programul de studiu ales, un stagiu de studiu/ practică obligatoriu în străinătate, finanțarea sa este posibilă doar în următoarele condiții: •• Stagiul este vital pentru atingerea obiectivelor bursei. •• Stagiul nu depășește un sfert din durata bursei. Stagiile cu o durată mai mare nu pot fi finanțate. •• Stagiul se desfășoară într-o țară terță, alta decât țara de origine.

Cunoștințe de limbă Candidații la o bursă pentru domeniul arhitectură trebuie să dispună cel târziu la data depunerii dosarului pentru admiterea la facultate de cunoștințele de limbă solicitate de instituția de învățământ superior germană. Dacă în momentul aplicării pentru o bursă nu ați ajuns încă la nivelul de limbă solicitat de facultate, din aplicație trebuie să reiasă în ce măsură sunteți capabili să atingeți nivelul de limbă solicitat. După o eventuală acordare a bursei vă rugăm să țineți cont și de oferta DAAD privind urmarea unui curs de limbă. Datele la care poate fi susținut un test de limbă onDaF pot fi aflate de pe pagina web a Centrului de Informare DAAD din București.

Procesul de aplicare Procesul de aplicare se desfășoară on-line prin intermediul portalului DAAD. Suplimentar trebuie să trimiteți și celelalte documente solicitate la adresa indicată pentru depunerea dosarului.

Acte necesare Diplomele și foile matricole trebuie încărcate în portal ca imagini scanate ale documentelor originale în limba română. În același mod se va proceda și cu traducerile legalizate ale documentelor respective. În condițiile unei eventuale acordări a bursei, centrala DAAD de la


Burse de studiu pentru absolvenți din domeniul arhitectură • DAAD 15

Bonn va solicita documentele din portal și sub forma de documente fizice legalizate notarial! 1. Documente care trebuie încărcate în portalul DAAD:

•• Formular on-line de solicitare a bursei •• Curriculum Vitae (format tabelar, max. 3 pagini) •• Scrisoare de motivație, care să cuprindă motivele profesionale și personale pentru stagiul de studiu în Germania (1- 3 pagini) Pentru programe postgraduale finalizate cu o diplomă de absolvire: •• Formular „Information about your preferred master programmes”

•• Dacă există: dovada admiterii la instituția de învățământ superior din Germania. În cazul în care în momentul aplicației nu există dovada, nu uitați să o solicitați în timp util și să o transmiteți DAAD înainte de momentul începerii bursei. Vă rugăm să țineți cont de faptul că este responsabilitatea Dumneavoastră să aplicați la instituția de învățământ superior și că bursa intră în vigoare numai dacă sunteți admiși la programul de studiu vizat. Pentru studii aprofundate fără obținerea unei diplome de absolvire:

•• Acceptul de îndrumare al unui cadru didactic universitar din Germania Acte adiționale pentru toți candidații:w

•• Diplomă de finalizare a studiilor cu notele aferente. Aceasta trebuie prezentată până cel târziu în momentul începerii bursei, dacă ea nu a fost emisă până în momentul aplicării la bursă. •• Diploma de bacalaureat (cu toate notele finale) •• Opis detaliat al lucrărilor (planuri/proiecte) adăugate la dosar, care să conțină dimensiuni, data realizării, loc, etc. (a se vedea www.daad.de/extrainfo) •• Declarație pe proprie răspundere (download formular), din care să reiasă că probele de lucru au fost întocmite de candidat; în cazul unor lucrări comune, trebuie menționați și ceilalți autori și specificat cu acuratețe care este contribuția proprie a candidatului. •• Dovada cunoștințelor de limbă germană conform cadrului european de referință sau Test-DaF în cazul programelor de studiu cu predare în limba germană •• Dovada cunoștințelor de limbă engleză în conformitate cu cerințele programului de studiu cu predare

în limba engleză (de exemplu TOEFL, IELTS) •• Alte documente relevante pentru aplicație (de ex. adeverință de la locul de muncă, adeverință privind un stagiu de practică etc.) •• Toate diplomele și suplimentele de diplomă (foi matricole) din ciclul universitar, incl. sistemul de notare explicat •• Traduceri în limba germană sau engleză ale documentelor emise în limba țării de origine •• Atestat de limbă germană – lectorii DAAD din cadrul universităților din țară pot organiza teste de limbă. Atenție însă, aceste atestate nu înlocuiesc certificatele de limbă solicitate de universitățile din Germania 2. Documente care trebuie trimise prin poștă:

•• mapă cu probele de lucru (pentru criteriile care trebuie îndeplinite consultați ”Informații adiționale pentru bursele de studiu în domeniul arhitectură” www.daad.de/extrainfo) •• pagina tipărită ce se numește „Cover sheet to application” din „Application summary”. Aceasta este generată în portal în format PDF imediat ce aplicarea on-line a fost finalizată •• scrisoare de recomandare actuală emisă de un cadru didactic universitar, care oferă informații despre calificarea candidatului, într-un plic sigilat cu semnătura cadrului didactic universitar. Notă: toate documentele din dosarul de aplicare enumerate la punctele 1. und 2. trebuie să fie redactate în limba germană sau în limba engleză. Documentele eliberate în altă limbă trebuie să fie traduse.

Depunere aplicație DAAD Referat ST21 – Central Eastern Europe, Southeastern Europe, Turkey Kennedyallee 50 53175 Bonn Germany

Listă verificare documente necesare Download PDF: Listă verificare pentru absolveți din domeniul arhitectură


16

Burse de studiu pentru absolvenți din domeniile arte plastice, design, comunicare vizuală și film • DAAD

Burse de studiu pentru absolvenți din domeniile arte plastice, design, comunicare vizuală și film • DAAD Termen-limită 31.10.2016

Prezentare generală Bursele DAAD oferă absolvenților străini posibilitatea de a participa la studii de specializare în Germania. Bursele încurajează și sprijină în același timp schimbul de experiență între colegi și formarea de rețele profesionale de specialitate.

Cine poate aplica? Candidați străini care cel târziu la momentul începerii bursei au obținut o diplomă de finalizare a unui prim ciclu universitar în domeniile arte plastice, design, comunicare vizuală sau film.

Ce se finanțează? În cadrul acestui program de bursă puteți urma la o instituție de învățământ superior de stat sau acreditată de stat din Germania: un program de studiu masteral/postgradual în vederea obținerii unei diplome de absolvire sau un studiu aprofundat, fără a obține o diplomă de finalizare a studiilor (este exclusă licența).

În cadrul acestui program sunt finanțate strict demersuri din sfera artistică. Pentru candidați din domeniile istoria artei, știința artei, respectiv pentru artiști cu proiecte științifice se recomandă alte programe de finanțare.

Durata finanțării Programe postgraduale finalizate cu o diplomă de absolvire:

Între 10 și 24 de luni, în funcție de durata programului de studiu. Finanțarea începe, de regulă, la 1 octombrie, iar în cazul corelării bursei cu un curs anterior de limbă, la data începerii acestuia. Bursele se acordă pentru durata completă a perioadei de studiu standard a programului de studiu ales (până la maximum 24 de luni). Pentru prelungirea finanțării

după primul an de studiu si pentru cel de-al doilea an, trebuie ca rezultatele academice obținute în primul an să indice faptul că programul de studiu poate fi finalizat cu succes în perioada standard de studiu. Candidații care la momentul aplicării se află deja în Germania, înmatriculați în primul an de studiu al unui program postgradual, pot aplica pentru o bursă de finanțare a celui de-al doilea an de studiu. În acest caz bursa nu poate fi prelungită. Studii aprofundate fără obținerea unei diplome de absolvire:

•• Un an academic •• Finanțarea începe, de regulă, la 1 octombrie, iar în cazul corelării bursei cu un curs anterior de limbă, la data începerii acestuia

Cuantumul bursei •• Rată lunară de bursă de 750 Euro •• Se acordă o contribuție pentru acoperirea costurilor de călătorie, cu excepția cazului în care aceste cheltuieli sunt suportate de către țara de origine sau terți •• Ajutor financiar pentru studiu •• Costurile legate de asigurarea medicală, de asigurarea în caz de accident și de asigurarea individuală de răspundere civilă În anumite condiții pot fi acordate și alte facilități

financiare: Cofinanțarea eventualelor taxe de studiu și contribuții semestriale (până la max. 500 Euro pe semestru) Sprijin financiar lunar pentru acoperirea chiriei Sume suplimentare lunare pentru membrii familiei, dacă aceștia însoțesc bursierul Pentru învățarea respectiv perfecționarea cunoștințelor de limbă germană, în vederea pregătirii stagiului în Germania, DAAD preia:

Costurile cursului de limbă online „Deutsch-Uni Online (DUO)” (www.deutsch-uni.com) pentru o perioadă de 6 luni din momentul primirii confirmării bursei Dacă este cazul: curs de limbă (2, 4 sau 6 luni) înainte


Burse de studiu pentru absolvenți din domeniile arte plastice, design, comunicare vizuală și film • DAAD 17

de începerea stagiului de studiu. Decizia privind oportunitatea finanțării unui curs de limbă și durata acestuia aparține DAAD, care ia în considerare specificul studiului și cunoștințele de limbă ale candidatului. Participarea la cursul de limbă este obligatorie, dacă limba în care se desfășoară programul de studiu este germana. O parte din costurile unui curs de limbă ales de bursier Costurile susținerii examenului TestDaF, fie în țara de origine, după ce a fost confirmată acordarea bursei DAAD, fie în Germania, până la finalul stagiului. Alternativ la examenul TestDaF, pentru bursierii care au urmat un curs de limbă oferit anterior începerii stagiului de studiu: se poate rambursa taxa pentru un examen DSH sau GI (al Institutului Goethe) susținut în perioada în care a avut loc bursa.

Procesul de selecție Selecția finală pentru aplicațiile din domeniile artă vizuală, design, comunicare vizuală sau film se face de către o comisie de specialitate a DAAD, formată din cadre didactice universitare din cadrul universităților de artă din Germania. Decizia se bazează atât pe evaluarea dosarului de aplicație cât și a probelor de lucru trimise de candidat.

Informații suplimentare Acordarea bursei nu presupune și admiterea automată la una din instituțiile germane alese. Instituția de învățământ superior în cauză este cea care decide în procesul de admitere a bursierilor. În majoritatea cazurilor se impune un examen de admitere. Vă rugăm să vă informați în timp util despre criteriile de admitere și termenele-limită aferente, ținând cont că cele din urmă ar putea să se situeze eventual cu multe luni înainte de începerea programului de studiu dorit și uneori chiar înainte de aflarea deciziei DAAD privind acordarea bursei. DAAD nu poate prelua costurile de participare la un examen de admitere. Intrarea în vigoare a bursei DAAD este condiționată de admiterea la unul din programele de studiu alese.

Criterii de eligibilitate Ce criterii trebuie să fie îndeplinite?

Ultima diplomă de finalizare a studiilor nu ar trebui, de regulă, să fie mai veche de 6 ani, la momentul ter-

menului limită de depunere a dosarului. Candidaturile persoanelor care, la momentul termenului limită de depunere a dosarului, se află de mai mult de 15 luni în Germania nu pot fi luate în considerare. Dacă programul de studiu ales are prevăzut un stagiu de studiu/ practică obligatoriu în străinătate, finanțarea sa este posibilă, doar în următoarele condiții: •• Stagiul este vital pentru atingerea obiectivelor bursei. •• Stagiul nu depășește o pătrime din durata bursei. Stagiile cu o durată mai mare nu pot fi finanțate. •• Stagiul se desfășoară într-o țară terță, alta decât țara de origine.

Cunoștințe de limbă Candidații din domeniile artă vizuală, design, comunicare vizuală și film trebuie să dispună cel târziu la data depunerii dosarului pentru admiterea la facultate de cunoștințele de limbă solicitate de instituția de învățământ superior germană. Dacă în momentul aplicării pentru o bursă nu ați ajuns încă la nivelul de limbă solicitat de facultate, din aplicație trebuie să reiasă în ce măsură sunteți capabili să atingeți nivelul de limbă solicitat. După o eventuală acordare a bursei vă rugăm să țineți cont și de oferta DAAD privind urmarea unui curs de limbă. Datele la care poate fi susținut un test de limbă onDaF pot fi aflate pe pagina web a Centrului de Informare DAAD din București.

Procesul de aplicare Procesul de aplicare se desfășoară on-line prin intermediul portalului DAAD. În plus trebuie să trimiteți 1 exemplar din „Application summary” (PDF), generat la sfârșitul aplicației on-line de către portal, precum și celelalte documente solicitate la adresa indicată pentru depunerea dosarului.

Acte necesare Diplomele și foile matricole trebuie încărcate în portal ca imagini scanate ale documentelor originale în limba română. În același mod se va proceda și cu traducerile legalizate ale documentelor respective. În condițiile unei eventuale acordări a bursei, centrala DAAD de la Bonn va solicita documentele din portal și sub forma de documente fizice legalizate notarial!


18

Burse de studiu pentru absolvenți din domeniile arte plastice, design, comunicare vizuală și film • DAAD

1. Documente care trebuie încărcate în portalul DAAD:

•• Formular on-line de solicitare a bursei •• Curriculum Vitae (format tabelar, max. 3 pagini) •• Scrisoare de motivație, care să cuprindă motivele profesionale și personale pentru stagiul de studiu în Germania (1- 3 pagini) Pentru programe postgraduale finalizate cu o diplomă de absolvire (master): •• Formular “Information about your preferred master programmes”

mentelor emise în limba țării de origine •• Atestat de limbă engleză, în cazul în care programul de studiu ales este cu predare în limba engleză. Atestat de limbă germană – lectorii DAAD din cadrul universităților din țară pot organiza teste de limbă. Atenție însă, aceste atestate nu înlocuiesc certificatele de limbă solicitate de universitățile din Germania 2. Documente care trebuie trimise prin poștă:

În cazul în care în momentul aplicației nu există dovada, nu uitați să o obțineți în timp util și să o transmiteți DAAD înainte de momentul începerii bursei. Vă rugăm să țineți cont de faptul că este responsabilitatea Dumneavoastră să aplicați la instituția de învățământ superior și că bursa intră în vigoare numai dacă sunteți admiși la programul de studiu vizat. Pentru studii aprofundate fără obținerea unei diplome de absolvire:

•• „Application summary”: versiunea printată a documentului PDF generat de portalul DAAD după încheierea aplicației online; vă rugăm să trimiteți 1 exemplar la adresa indicată pentru depunerea dosarului. •• scrisoare de recomandare actuală emisă de un cadru didactic universitar, care oferă informații despre calificarea candidatului, într-un plic sigilat cu semnătura cadrului didactic universitar (pentru fiecare exemplar al aplicației câte o scrisoare). •• Un DVD sau un portofoliu în varianta tipărită cu probele de lucru (pentru criteriile formale consultați “Additional Information for DAAD Study Scholarships in the Field of Fine Art, Design and Film” sub link-ul www.daad.de/extrainfo)

Acceptul de îndrumare al unui cadru didactic universitar din Germania

Depunere aplicație

•• Dacă există: dovada admiterii la instituția de învățământ superior din Germania.

Acte adiționale pentru toți aplicanții:

•• Diplomă de finalizare a studiilor cu notele aferente. Aceasta trebuie prezentată până cel târziu în momentul începerii bursei, dacă ea nu a fost emisă până în momentul aplicării la bursă. •• Opis detaliat al lucrărilor (planuri/proiecte) adăugate la dosar, care să conțină dimensiuni, data realizării, loc, etc. (a se vedea www.daad.de/extrainfo) •• Declarație pe proprie răspundere, din care să reiasă că probele de lucru au fost întocmite de candidat; în cazul unor lucrări comune, trebuie menționați și ceilalți autori și specificat cu acuratețe care este contribuția proprie a candidatului. •• Alte documente relevante pentru aplicație (de ex. adeverință de la locul de muncă, adeverință privind un stagiu de practică etc.) •• Toate diplomele și suplimentele de diplomă (foi matricole) din ciclul universitar, incl. sistemul de notare explicat •• Diploma de bacalaureat (cu toate notele finale) •• Traduceri în limba germană sau engleză ale docu-

DAAD Referat ST21 – Central Eastern Europe, Southeastern Europe, Turkey Kennedyallee 50 53175 Bonn Deutschland

Listă verificare documente necesare Download PDF: Listă de verificare pentru absolvenți din domeniile: artele spectacolului, arte plastice, design, comunicare vizuală și film


Burse de studiu pentru absolvenți din domeniul artelor spectacolului • DAAD 19

Burse de studiu pentru absolvenți din domeniul artelor spectacolului • DAAD Termen-limită 31.10.2016

Prezentare generală Bursele DAAD oferă absolvenților străini posibilitatea de a participa la studii de specializare în Germania. Bursele încurajează și sprijină în același timp schimbul de experiență între colegi și formarea de rețele profesionale de specialitate.

Cine poate aplica? Candidați străini care cel târziu la momentul începerii bursei au obținut o diplomă de finalizare a unui prim ciclu universitar în domeniul artă reprezentativă.

Ce se finanțează? În cadrul programului „Study Scholarships for Foreign Graduates in the Field of the Performing Arts (Drama, Direction, Musicals, Performance Studies, Dance, Choreography)” puteți urma un program de studiu postgradual la o instituție de învățământ superior de stat sau acreditată de stat din Germania, în vederea obținerii •• unei diplome de absolvire în cadrul unui program de studiu aprofundat sau •• absolvirea unui program de studii aprofundate fără obținerea unei diplome (este exclusă licența). În cadrul acestui program sunt finanțate strict demersuri din sfera artistică. Pentru candidați din domenii legate de știința teatrului sau a dansului, respectiv pentru artiști cu interese științifice se recomandă alte programe de finanțare.

Durata finanțării Programe postgraduale finalizate cu o diplomă de absolvire:

Între 10 și 24 de luni, în funcție de durata programului de studiu Finanțarea începe, de regulă, la 1 octombrie, iar în cazul corelării bursei cu un curs anterior de limbă, la data începerii acestuia. Bursele se acordă pentru durata completă a perioadei

de studiu standard a programului de studiu ales (până la maximum 24 de luni). Pentru prelungirea finanțării după primul an de studiu și pentru cel de-al doilea an, trebuie ca rezultatele academice obținute în primul an să indice faptul că programul de studiu poate fi finalizat cu succes în perioada standard de studiu . Candidații care se află în momentul aplicării deja în Germania, înmatriculați în primul an de studiu al unui program postgradual, pot aplica pentru o bursă de finanțare a celui de-al doilea an de studiu. În acest caz bursa nu poate fi prelungită. Acestor candidați li se oferă oportunitatea de a se prezenta personal în fața unei comisii de specialitate. Detalii despre această prezentare vor fi comunicate după înregistrarea aplicației pentru bursă. Studii aprofundate fără obținerea unei diplome de absolvire:

de regulă un an academic Finanțarea începe, de regulă, la 1 octombrie, iar în cazul corelării bursei cu un curs anterior de limbă, la data începerii acestuia

Cuantumul bursei Rată lunară de bursă în valoare de 750 Euro Se acordă o contribuție pentru acoperirea costurilor de călătorie, cu excepția cazului în care aceste cheltuieli sunt suportate de către țara de origine sau terți Ajutor financiar pentru studiu Costurile legate de asigurarea medicală, de asigurarea în caz de accident și de asigurarea individuală de răspundere civilă În anumite condiții pot fi acordate și alte facilități financiare:

Cofinanțarea eventualelor taxe de studiu și contribuții semestriale (până la max. 500 Euro pe semestru) Sprijin financiar lunar pentru acoperirea chiriei Sume suplimentare lunare pentru membrii familiei, dacă aceștia însoțesc bursierul Pentru învățarea respectiv perfecționarea cunoștințelor de limbă germană, în vederea pregătirii stagiului în Germania, DAAD preia:


20

Burse de studiu pentru absolvenți din domeniul artelor spectacolului • DAAD

Procesul de selecție Selecția finală pentru aplicațiile din domeniul artelor spectacolului se face de către o comisie de specialitate a DAAD, formată din cadre didactice universitare din Germania. Decizia se bazează atât pe evaluarea dosarului de aplicație cât și a probelor de lucru trimise de candidat.

Informații suplimentare Acordarea bursei nu presupune și admiterea automată la una din instituțiile germane alese. Instituția de învățământ superior în cauză este cea care decide în procesul de admitere a bursierilor. În majoritatea cazurilor se impune un examen de admitere. Vă rugăm să vă informați în timp util despre criteriile de admitere și termenele-limită aferente, ținând cont că cele din urmă ar putea să se situeze eventual cu multe luni înainte de începerea programului de studiu dorit și uneori chiar înainte de aflarea deciziei DAAD privind acordarea bursei. DAAD nu poate prelua costurile de participare la un examen de admitere. Intrarea în vigoare a bursei DAAD este condiționată de admiterea la unul din programele de studiu alese. Costurile cursului de limbă online „Deutsch-Uni Online (DUO)” (http://www.deutsch-uni.com) pentru o perioadă de 6 luni din momentul primirii confirmării bursei Dacă este cazul: curs de limbă (2, 4 sau 6 luni) înainte de începerea stagiului de studiu. Decizia privind oportunitatea finanțării unui curs de limbă și durata acestuia aparține DAAD, care ia în considerare specificul studiului și cunoștințele de limbă ale candidatului. Participarea la cursul de limbă este obligatorie, dacă limba în care se desfășoară programul de studiu este germana. O parte din costurile unui curs de limbă ales de bursier. Costurile susținerii examenului TestDaF, fie în țara de origine, după ce a fost confirmată acordarea bursei DAAD, fie în Germania, până la finalul stagiului. Alternativ la examenul TestDaF, pentru bursierii care au urmat un curs de limbă oferit anterior începerii stagiului de studiu: se poate rambursa taxa pentru un examen DSH sau GI (al Institutului Goethe) susținut în perioada în care a avut loc bursa.

Criterii de eligibilitate Ce criterii trebuie să fie îndeplinite?

Ultima diplomă de finalizare a studiilor nu ar trebui, de regulă, să fie mai veche de 6 ani, la momentul termenului limită de depunere a dosarului.. Candidaturile persoanelor care, la momentul termenului limită de depunere a dosarului, se află de mai mult de 15 luni în Germania nu pot fi luate în considerare. Dacă programul de studiu ales are prevăzut un stagiu de studiu/ practică obligatoriu în străinătate, finanțarea sa este posibilă, doar în următoarele condiții: •• Stagiul este vital pentru atingerea obiectivelor bursei. •• Stagiul nu depășește o pătrime din durata bursei. Stagiile cu o durată mai mare nu pot fi finanțate. •• Stagiul se desfășoară într-o țară terță, alta decât țara de origine.

Cunoștințe de limbă Candidații din domeniile actorie și regie trebuie să dispună de cunoștințe de limbă germană foarte bune/ excepționale. Candidații din domeniile musical, perfor-


Burse de studiu pentru absolvenți din domeniul artelor spectacolului • DAAD 21

mance studies, dans și coreografie trebuie să dovedească cel puțin cunoștințe elementare de limbă germană și bune de limbă engleză. Datele la care poate fi susținut un test de limbă onDaF pot fi aflate de pe pagina web a Centrului de Informare DAAD din București.

Procesul de aplicare Procesul de aplicare se desfășoară on-line prin intermediul portalului DAAD. În plus trebuie să trimiteți 1 exemplar din „Application summary” (PDF), generat la sfârșitul aplicației on-line de către portal, precum și celelalte documente solicitate la adresa indicată pentru depunerea dosarului.

Acte necesare Diplomele și foile matricole trebuie urcate în portal ca imagini scanate ale documentelor originale în limba română. În același mod se va proceda și cu traducerile legalizate ale documentelor respective. În condițiile unei eventuale acordări a bursei, centrala DAAD de la Bonn vă va solicita documentele din portal și sub forma de documente fizice legalizate notarial! 1. Documente care trebuie încărcate în portalul DAAD:

•• Formular on-line de solicitare a bursei •• Curriculum Vitae (format tabelar, max. 3 pagini) •• Scrisoare de motivație, care să cuprindă motivele profesionale și personale pentru stagiul de studiu în Germania (1- 3 pagini) Pentru programe postgraduale finalizate cu o diplomă de absolvire: Formular “Information about your preferred master programmes”

Dacă există: dovada admiterii la instituția de învățământ superior din Germania Pentru studii aprofundate fără obținerea unei diplome de absolvire:

Acceptul de îndrumare al unui cadru didactic universitar din Germania Acte adiționale pentru toți candidații:

•• Diplomă de finalizare a studiilor cu notele aferente. Aceasta trebuie prezentată până cel târziu în momentul începerii bursei, dacă ea nu a fost emisă până în momentul aplicării la bursă •• Atestat privind cunoștințele de limbă, în funcție de

limba de studiu (germană sau engleză) •• Alte documente relevante pentru aplicație (de ex. adeverință de la locul de muncă, adeverință privind un stagiu de practică etc.) •• Atestat de limbă germană – lectorii DAAD din cadrul universităților din țară pot organiza teste de limbă. Atenție însă, aceste atestate nu înlocuiesc certificatele de limbă solicitate de universitățile din Germania •• Toate diplomele și suplimentele de diplomă (foi matricole) din ciclul universitar, incl. sistemul de notare explicat •• Traduceri în limba germană sau engleză ale documentelor emise în limba țării de origine •• Diploma de bacalaureat (cu toate notele finale) •• Suplimentar atestat de limba engleză, în cazul în care programul de studiu ales este cu predare în limba engleză 2. Documente care trebuie trimise prin poștă:

•• „Application summary”: versiunea printată a documentului PDF generat de portalul DAAD după încheierea aplicației online; vă rugăm să trimiteți 1 exemplar la adresa indicată pentru depunerea dosarului. •• Scrisoare de recomandare actuală emisă de un cadru didactic universitar, care oferă informații despre calificarea candidatului, într-un plic sigilat cu semnătura cadrului didactic universitar (pentru fiecare exemplar al aplicației câte o scrisoare). •• Un DVD cu probele de lucru (pentru criteriile formale consultați “Additional Information for DAAD Study Scholarships in the Field of the Performing Arts” sub link-ul următor www.daad.de/extrainfo)

Depunere aplicație DAAD Referat ST21 – Central Eastern Europe, Southeastern Europe, Turkey Kennedyallee 50 53175 Bonn Deutschland

Listă verificare documente necesare Download PDF: Listă de verificare pentru absolvenți din domeniile: artele spectacolului, arte plastice, design, comunicare vizuală și film


22

Burse de studiu pentru absolvenți din domeniul muzică • DAAD

Burse de studiu pentru absolvenți din domeniul muzică • DAAD Termen-limită 31.10.2016

Prezentare generală Bursele DAAD oferă absolvenților străini posibilitatea de a participa la studii de specializare în Germania, sprijinind în același timp schimbul de experiență între colegi și formarea de rețele profesionale de specialitate.

Cine poate aplica? Candidați străini care cel târziu la momentul începerii bursei au obținut o diplomă de finalizare a unui prim ciclu universitar în domeniul muzicii. Dacă acest lucru nu este posibil, trebuie să fi urmat deja toate posibilitățile de perfecționare pentru instrumentul Dumneavoastră.

Ce se finanțează? În cadrul programului „Study Scholarships for Foreign Graduates in the Field of Music” puteți urma un program de studiu postgradual la o instituție de învățământ superior de stat sau acreditată de stat din Germania, în vederea obținerii •• unei diplome de absolvire în cadrul unui program de studiu aprofundat sau •• absolvirea unui program de studii aprofundate fără obținerea unei diplome. Studii postgraduale sunt posibile în așa-zisul al 2-lea ciclu (de regulă masterat de 4 semestre) sau în al 3-lea ciclu (de regulă 2 semestre, examen pentru concert sau doctorat artistic) În cadrul acestui program sunt finanțate strict demersuri din sfera artistică. Pentru candidați din domeniul muzicologiei, respectiv muzicieni cu proiecte științifice se recomandă alte programe de finanțare.

Durata finanțării Programe postgraduale finalizate cu o diplomă de absolvire:

între 10 și 24 de luni, în funcție de durata programului de studiu.

Finanțarea începe, de regulă, la 1 octombrie, iar în cazul corelării bursei cu un curs anterior de limbă, la data începerii acestuia Toate bursele se acordă mai întâi pentru un an academic, iar dacă rezultatele pe perioada acestuia sunt bune, bursa este prelungită corespunzător duratei programului de studiu, în urma unei solicitări a candidatului și după o nouă evaluare a proiectului de studiu. Candidații care se află în momentul aplicării deja în Germania, înmatriculați în primul an de studiu al unui program postgradual, pot aplica pentru o bursă de finanțare a celui de-al doilea an de studiu. În acest caz bursa nu poate fi prelungită. Studii aprofundate fără obținerea unei diplome de absolvire:

de regulă un an academic. În anumite cazuri excepționale bursa poate fi prelungită, în urma unei solicitări a candidatului. Finanțarea începe, de regulă, la 1 octombrie, iar în cazul corelării bursei cu un curs anterior de limbă, la data începerii acestuia.

Cuantumul bursei Rată lunară de bursă în valoare de 750 Euro Se acordă o contribuție pentru acoperirea costurilor de călătorie, cu excepția cazului în care aceste cheltuieli sunt suportate de către țara de origine sau terți Ajutor financiar pentru studiu Costurile legate de asigurarea medicală, de asigurarea în caz de accident și de asigurarea individuală de răspundere civilă În anumite condiții pot fi acordate și alte facilități financiare:

Cofinanțarea eventualelor taxe de studiu și contribuții semestriale (până la max. 500 Euro pe semestru) Sprijin financiar lunar pentru acoperirea chiriei Sume suplimentare lunare pentru membrii familiei, dacă aceștia însoțesc bursierul Pentru învățarea respectiv perfecționarea cunoștințelor de limbă germană, în vederea pregătirii stagiului în Germania, DAAD preia:


Burse de studiu pentru absolvenți din domeniul muzică • DAAD 23

Costurile cursului de limbă online „Deutsch-Uni Online (DUO)” (http://www.deutsch-uni.com) pentru o perioadă de 6 luni din momentul primirii confirmării bursei. Dacă este cazul: curs de limbă (2, 4 sau 6 luni) înainte de începerea stagiului de studiu. Decizia privind oportunitatea finanțării unui curs de limbă și durata acestuia aparține DAAD, care ia în considerare specificul studiului și cunoștințele de limbă ale candidatului. Participarea la cursul de limbă este obligatorie, dacă limba în care se desfășoară programul de studiu este germana. O parte din costurile unui curs de limbă ales de bursier. Costurile susținerii examenului TestDaF, fie în țara de origine, după ce a fost confirmată acordarea bursei DAAD, fie în Germania, până la finalul stagiului. Alternativ la examenul TestDaF, pentru bursierii care au urmat un curs de limbă oferit anterior începerii stagiului de studiu: se poate rambursa taxa pentru un examen DSH sau GI (al Institutului Goethe) susținut în perioada în care a avut loc bursa.

Criterii de eligibilitate

Procesul de selecție

Cunoștințe de limbă

Selecția finală pentru aplicațiile din domeniul muzică se face de către o comisie de specialitate a DAAD, formată din cadre didactice universitare din Germania. Decizia se bazează atât pe evaluarea dosarului de aplicație cât și a înregistrărilor audio trimise de candidat (vezi: www.daad.de/extrainfo).

Candidații la o bursă pentru domeniul muzicii trebuie să dispună cel târziu la data depunerii dosarului pentru admiterea la facultate de cunoștințele de limbă solicitate de instituția de învățământ superior germană. Dacă în momentul aplicării pentru o bursă nu ați ajuns încă la nivelul de limbă solicitat de facultate, din aplicație trebuie să reiasă în ce măsură sunteți capabili să atingeți nivelul de limbă solicitat. După o eventuală acordare a bursei vă rugăm să țineți cont și de oferta DAAD privind urmarea unui curs de limbă. Datele la care poate fi susținut un test de limbă onDaF pot fi aflate de pe pagina web a Centrului de Informare DAAD din București.

Informații suplimentare Acordarea bursei nu presupune și admiterea automată la una din facultățile de muzică alese. Instituția de învățământ superior în cauză este cea care decide în procesul de admitere a bursierilor. În majoritatea cazurilor se impune un examen de admitere. Vă rugăm să vă informați în timp util despre criteriile de admitere și termenele-limită aferente, ținând cont că cele din urmă ar putea să se situeze eventual cu multe luni înainte de începerea programului de studiu dorit și uneori chiar înainte de aflarea deciziei DAAD privind acordarea bursei. DAAD nu poate prelua costurile de participare la un examen de admitere. Intrarea în vigoare a bursei DAAD este condiționată de admiterea la unul din programele de studiu alese.

Ce criterii trebuie să fie îndeplinite?

Ultima diplomă de finalizare a studiilor nu ar trebui, de regulă, să fie mai veche de 6 ani, la momentul termenului limită de depunere a dosarului. Fiecare facultate de muzică decide în privința vărstei candidaților. Decizia diferă în funcție de nivelul de educație al candidatului și domeniul de specializare ales. De regulă sunt acceptați candidați care nu depășesc vărsta de 28-30 de ani. Candidaturile persoanelor care, la momentul termenului limită de depunere a dosarului, se află de mai mult de 15 luni în Germania nu pot fi luate în considerare. Dacă programul de studiu ales are prevăzut un stagiu de studiu/practică obligatoriu în străinătate, finanțarea sa este posibilă, doar în următoarele condiții: •• Stagiul este vital pentru atingerea obiectivelor bursei. •• Stagiul nu depășește o pătrime din durata bursei. Stagiile cu o durată mai mare nu pot fi finanțate. •• Stagiul se desfășoară într-o țară terță, alta decât țara de origine.

Procesul de aplicare Procesul de aplicare se desfășoară on-line prin intermediul portalului DAAD. În plus trebuie să trimiteți 1 exemplar din „Application summary” (PDF), generat la sfârșitul aplicației on-line de către portal, precum și celelalte documente solicitate la adresa indicată pentru depunerea dosarului.


24

Burse de studiu pentru absolvenți din domeniul muzică • DAAD

Acte necesare Diplomele și foile matricole trebuie urcate în portal ca imagini scanate ale documentelor originale în limba română. În același mod se va proceda și cu traducerile legalizate ale documentelor respective. În condițiile unei eventuale acordări a bursei, centrala DAAD de la Bonn vă va solicita documentele din portal și sub forma de documente fizice legalizate notarial! 1. Documente care trebuie încărcate în portalul DAAD:

•• Formular on-line de solicitare a bursei •• Curriculum Vitae (format tabelar, max. 3 pagini) •• Scrisoare de motivație, care să cuprindă motivele profesionale și personale pentru stagiul de studiu în Germania (1- 3 pagini) Pentru programe postgraduale finalizate cu o diplomă de absolvire:

•• Dacă există: dovada admiterii la instituția de învățământ superior din Germania •• În cazul în care în momentul aplicației nu există dovada, nu uitați să o solicitați în timp util și să o transmiteți DAAD înainte de momentul începerii bursei. Vă rugăm să țineți cont de faptul că este responsabilitatea Dumneavoastră să aplicați la instituția de învățământ superior și că bursa intră în vigoare numai dacă sunteți admiși la programul de studiu vizat. Pentru studii aprofundate fără obținerea unei diplome de absolvire:

•• Acceptul de îndrumare al unui cadru didactic universitar din Germania Acte adiționale pentru toți candidații:

•• Diplomă de finalizare a studiilor cu notele aferente. Aceasta trebuie prezentată până cel târziu în momentul începerii bursei, dacă ea nu a fost emisă până în momentul aplicării la bursă. •• Atestat privind cunoștințele de limbă, în funcție de limba de studiu (germană sau engleză) •• Formular cu o imagine sinoptică a pieselor înregistrate (www.daad.de/extrainfo: “Overview work samples music”) •• Alte documente relevante pentru aplicație (de ex. adeverință de la locul de muncă, adeverință privind un stagiu de practică etc.) •• Atestat de limbă engleză, în cazul în care programul de studiu ales este cu predare în limba engleză.

•• Toate diplomele și suplimentele de diplomă (foi matricole) din ciclul universitar, incl. sistemul de notare explicat •• Traduceri în limba germană sau engleză ale documentelor emise în limba țării de origine •• Diploma de bacalaureat (cu toate notele finale) •• Atestat de limbă germană – lectorii DAAD din cadrul universităților din țară pot organiza teste de limbă. Atenție însă, aceste atestate nu înlocuiesc certificatele de limbă solicitate de universitățile din Germania 2. Documente care trebuie trimise prin poștă:

•• „Application summary”: versiunea printată a documentului PDF generat de portalul DAAD după încheierea aplicației online; vă rugăm să trimiteți 1 exemplar la adresa indicată pentru depunerea dosarului. •• Scrisoare de recomandare actuală emisă de un cadru didactic universitar, care oferă informații despre calificarea candidatului, într-un plic sigilat cu semnătura cadrului didactic universitar (pentru fiecare exemplar al aplicației câte o scrisoare). •• Probe de lucru (pentru criteriile formale consultați “Additional Information for DAAD Study Scholarships in the Field of Music” sub link-ul următor: www.daad.de/extrainfo)

Depunere aplicație DAAD Referat ST21 – Central Eastern Europe, Southeastern Europe, Turkey Kennedyallee 50 53175 Bonn Deutschland

Listă verificare documente necesare Download PDF: Listă de verificare pentru absolvenți din domeniul muzică


Burse de studiu pentru absolvenți ai tuturor disciplinelor • DAAD 25

Burse de studiu pentru absolvenți ai tuturor disciplinelor • DAAD Termen-limită 15.11.2016

Prezentare generală Acest program de burse oferă posibilitatea completării educației academice în Germania printr-un studiu aprofundat.

Cine poate aplica? Își pot depune candidatura pentru o bursă DAAD absolvenți foarte bine calificați, care, cel târziu la momentul începerii bursei, și-au încheiat primul ciclu de studii universitare (cu o diplomă de bachelor sau cu un grad academic echivalent). Pentru candidații din domeniile de studiu cu profil artistic, precum și cei din domeniul arhitecturii, DAAD oferă programe de bursă specifice fiecărei specializări.

Ce se finanțează? Este finanțată participarea la un studiu de aprofundare a cunoștințelor, cu scopul specializării științifice, după încheierea unui prim ciclu de studii universitare. Concret se finanțează: •• un program de master/studii aprofundate la o instituție de învățământ superior de stat sau acreditată de stat din Germania, încheiat cu o diplomă obținută de la instituția germană sau •• primul sau al doilea an de studiu în cadrul unui program de master/studii aprofundate la o instituție de învățământ superior de stat sau acreditată de stat din Germania, cu obținerea diplomei de absolvire la o instituție de învățământ superior din afara Germaniei. În acest caz recunoașterea rezultatelor de studiu din Germania trebuie să fie garantată. Anul de studiu din Germania nu are voie să prelungească durata obișnuită a programului de master/studii aprofundate.

Durata finanțării În cazul unui program de master/studii aprofundate, încheiat cu o diplomă obținută în Germania:

Bursa poate fi acordată, în funcție de programul ales, pe o perioadă cuprinsă între 10 și 24 de luni. Bursele se acordă pentru durata completă a perioadei de studiu standard a programului de studiu ales (până la maximum 24 de luni). Pentru prelungirea finanțării după primul an de studiu și pentru cel de-al doilea an, trebuie ca rezultatele academice obținute în primul an să indice faptul că programul de studiu poate fi finalizat cu succes în perioada standard de studiu. Candidații care se află în momentul aplicării deja în Germania, înmatriculați în primul an de studiu al unui program de masterat/ studii aprofundate de 2 ani, pot aplica pentru o bursă de finanțare a celui de-al doilea an de studiu. În acest caz bursa nu poate fi prelungită. În cazul unui stagiu de studiu în Germania în cadrul unui program de master/ studii în afara Germaniei: De regulă, bursa poate fi acordată numai pe perioada unui an de studiu. O prelungire a bursei nu este posibilă. De regulă, finanțarea începe la 1 octombrie, iar în cazul corelării bursei cu un curs premergător de limbă, la data începerii acestuia.

Cuantumul bursei Rată lunară de bursă este în valoare de 750 Euro Costurile legate de asigurarea medicală, de asigurarea în caz de accident și de asigurarea individuală de răspundere civilă Se acordă o contribuție pentru acoperirea costurilor de călătorie, cu excepția cazului în care aceste cheltuieli sunt suportate de către țara de origine sau terți Ajutor financiar pentru studiu În anumite condiții pot fi acordate și alte facilități financiare: •• Cofinanțarea eventualelor taxe de studiu și contribuții semestriale (până la max. 500 Euro pe semestru) •• Sprijin financiar lunar pentru acoperirea chiriei •• Sume suplimentare lunare pentru membrii familiei, dacă aceștia însoțesc bursierul


26

Burse de studiu pentru absolvenți ai tuturor disciplinelor • DAAD

Pentru învățarea respectiv perfecționarea cunoștințelor de limbă germană, în vederea pregătirii stagiului în Germania, DAAD preia: •• Costurile cursului de limbă online „Deutsch-Uni Online (DUO)” (http://www.deutsch-uni.com) pentru o perioadă de 6 luni din momentul primirii confirmării bursei •• Dacă este cazul: curs de limbă (2, 4 sau 6 luni) înainte de începerea stagiului de studiu. Decizia privind oportunitatea finanțării unui curs de limbă și durata acestuia aparține DAAD, care ia în considerare specificul studiului și cunoștințele de limbă ale candidatului. Participarea la cursul de limbă este obligatorie, dacă limba în care se desfășoară programul de studiu este germana. •• O parte a costurilor pentru un curs de limbă ales de bursier. •• Costurile susținerii examenului TestDaF, fie în țara de origine, după ce a fost confirmată acordarea bursei DAAD, fie în Germania, până la finalul stagiului. Alternativ la examenul TestDaF, pentru bursierii care au urmat un curs de limbă oferit anterior începerii stagiului de studiu: se poate rambursa taxa pentru un examen DSH sau GI (al Institutului Goethe) susținut în perioada în care a avut loc bursa.

Procesul de selecție Selecția se face de către comisii independente, formate din cadre didactice universitare de specialitate. Criterii centrale de selecție sunt: •• rezultatele academice •• scrisoare de motivație convingătoare, care să expună motivele profesionale și personale care pledează pentru stagiul de studiu ales din Germania

Criterii de eligibilitate

tea dorită ține de responsabilitatea candidatului. Dacă la momentul aplicării pentru bursă nu dețineți încă dovada admiterii la o facultate din Germania atunci aceasta trebuie să fie prezentată ulterior centralei DAAD înainte de începerea bursei. Intrarea în vigoare a bursei este condiționată de prezentarea în timp util centralei DAAD a dovezii admiterii la programul dorit. Dacă programul de studiu ales are prevăzut un stagiu de studiu/practică obligatoriu în străinătate, finanțarea sa este posibilă, doar în următoarele condiții: •• Stagiul este vital pentru atingerea obiectivelor bursei. •• Stagiul nu depășește un sfert (25%) din durata bursei. Stagiile cu o durată mai mare nu pot fi finanțate. •• Stagiul se desfășoară într-o țară terță, alta decât țara de origine.

Cunoștințe de limbă Candidații trebuie să ateste cunoștințe de limbă în concordanță cu exigențele programului de studiu ales. Acestea pot fi găsite în regulamentele instituțiilor de învățământ superior respective privind admiterea și desfășurarea studiului. În științele umaniste sunt cerute, de regulă, cunoștințe bune de limbă germană. Excepții sunt admise, dacă aplicantul va participa la un program de studiu desfășurat în limba engleză.

Procesul de aplicare Procesul de aplicare se desfășoară on-line prin intermediul portalului DAAD. În plus trebuie să trimiteți 2 exemplare din „Application summary” (PDF), generat la sfârșitul aplicației on-line de către portal, precum și celelalte documente solicitate la adresa indicată pentru depunerea dosarului.

Ce criterii trebuie să fie îndeplinite?

Acte necesare

Ultima diplomă de finalizare a studiilor nu ar trebui, de regulă, să fie mai veche de 6 ani, la momentul termenului-limită de depunere a dosarului. Candidaturile persoanelor care, la momentul termenului limită de depunere a dosarului, se află de mai mult de 15 luni în Germania nu pot fi luate în considerare. Dovada admiterii la o instituție de învățământ superior din Germania în programul de studiu ales. Vă rugăm să țineți cont de faptul că înscrierea la timp la faculta-

Diplomele și foile matricole trebuie urcate în portal ca imagini scanate ale documentelor originale în limba română. În același mod se va proceda și cu traducerile legalizate ale documentelor respective. În condițiile unei eventuale acordări a bursei, centrala DAAD de la Bonn vă va solicita documentele din portal și sub forma de documente fizice legalizate notarial! Documente care trebuie urcate în portalul DAAD:

•• Formular on-line de solicitare a bursei


Burse de studiu pentru absolvenți ai tuturor disciplinelor • DAAD 27

•• Curriculum Vitae (format tabelar, max. 3 pagini) •• Scrisoare de motivație, care să cuprindă motivele profesionale și personale pentru stagiul de studiu în Germania (1- 3 pagini) •• Dovada admiterii în programul de studiu ales. Aceasta poate fi prezentată până în momentul începerii bursei, dacă nu există încă în momentul aplicării la bursă. •• În cazul unui program de master/studii aprofundate, încheiat cu o diplomă obținută în Germania: •• Formular „Information about your preferred master programmes” În cazul unui stagiu de studiu în Germania în cadrul unui program de master/ studii în țara de origine:

•• Dovada oficială, că rezultatele obținute în Germania vor fi recunoscute în țara de origine Acte adiționale pentru toți candidații:

•• Diplomă de finalizare a studiilor cu notele aferente. Ultima diplomă trebuie prezentată până cel târziu în momentul începerii bursei, dacă ea nu a fost emisă până în momentul aplicării la bursă. •• Alte documente relevante pentru aplicație (de ex. adeverință de la locul de muncă, adeverință privind un stagiu de practică etc.) •• Diploma de bacalaureat (cu toate notele finale) •• Toate suplimentele de diplomă (foi matricole) din ciclul universitar, incl. sistemul de notare explicat •• Traduceri în limba germană sau engleză ale documentelor emise în limba țării de origine

•• Atestat de limbă engleză, în cazul în care programul de studiu ales este cu predare în limba engleză. •• Atestat de limbă germană – lectorii DAAD din cadrul universităților din țară pot organiza teste de limbă. Atenție însă, aceste atestate nu înlocuiesc certificatele de limbă solicitate de universitățile din Germania 2. Documente care trebuie trimise prin poștă:

•• „Application summary”: versiunea printată a documentului PDF generat de portalul DAAD după încheierea aplicației online; vă rugăm să trimiteți 2 exemplare la adresa indicată pentru depunerea dosarului. •• Scrisoare de recomandare actuală emisă de un cadru didactic universitar, care oferă informații despre calificarea candidatului, într-un plic sigilat cu semnătura cadrului didactic universitar (pentru fiecare exemplar al aplicației câte o scrisoare)

Depunere aplicație Ambasada Republicii Federale Germania Kulturreferat / DAAD-Stipendien Str. Cpt. Av. Gh. Demetriade nr. 6-8 RO-011849 București www.bukarest.diplo.de

Listă verificare documente necesare Download PDF: Listă de verificare pentru absolvenți ai tuturor disciplinelor


28

Burse de cercetare pentru doctoranzi și tineri cercetători – Burse de scurtă durată • DAAD

Burse de cercetare pentru doctoranzi și tineri cercetători – Burse de scurtă durată • DAAD Termen-limită

Cuantumul bursei

15. noiembrie 2016 pentru stagii care urmează să

Rată lunară de bursă în valoare de 1.000 Euro Costurile legate de asigurarea medicală, de asigurarea în caz de accident și de asigurarea individuală de răspundere civilă Sprijin financiar pentru costurile de călătorie, cu excepția cazului în care aceste cheltuieli sunt suportate de către țara de origine sau terți.

înceapă în perioada iunie 2017 - noiembrie 2017 1. Mai 2017 pentru stagii care urmează să înceapă în perioada decembrie 2017 – mai 2018

Prezentare generală Bursele oferă doctoranzilor și tinerilor cercetători posibilitatea de a efectua un stagiu de cercetare sau de perfecționare în Germania. Oferta de finanțare se adresează diferitelor etape de calificare sau trepte din carieră. Bursele încurajează schimbul de experiență între colegi și formarea de rețele profesionale de specialitate. Obiectivul principal al acestui program este sprijinirea proiectelor de cercetare din cadrul unui stagiu de doctorat.

Cine poate aplica? Își pot depune candidatura pentru o bursă DAAD doctoranzi sau tineri cercetători, cu rezultate foarte bune, care la momentul începerii bursei și-au încheiat un ciclu universitar cu o diplomă de master, o diplomă echivalentă, în cazuri de excepție și cu o diplomă de bachelor sau care au obținut deja titlul de doctor (Post-Docs)

Ce se finanțează? Stagiu de cercetare sau perfecționare în cadrul unei instituții de învățământ superior de stat/ acreditată de stat sau în cadrul unui institut de cercetare cu un statut similar din Germania. Proiectul de cercetare trebuie realizat cu acordul unui îndrumător științific din Germania.

Durata bursei 1 până max. 6 luni. Durata finanțării este stabilită de o comisie de selecție în funcție de proiectul de cercetare și planul de lucru propus. Bursa nu poate fi prelungită.

Procesul de selecție Selecția se face de către comisii independente, formate din cadre didactice universitare de specialitate. Criterii centrale sunt: •• un proiect de cercetare/ perfecționare convingător și bine structurat •• rezultatele academice În procesul de evaluare comisia ia în considerare și documente suplimentare, care atestă calificarea candidatului sau alte angajamente extracurriculare.

Criterii de eligibilitate Ce criterii trebuie să fie îndeplinite?

Ultima diplomă de finalizare a studiilor nu trebuie, de regulă, să fie mai veche de 6 ani, la momentul termenului limită de depunere a dosarului. Candidații care dețin un titlu de doctor nu trebuie să fi obținut acest titlu cu mai mult de 4 ani în urmă. În cazul doctoranzilor înscrierea la doctorat nu are voie să fie mai veche de 3 ani Candidaturile persoanelor care, la momentul termenului limită de depunere a dosarului, se află de mai mult de 15 luni în Germania nu pot fi luate în considerare. Important:

Pentru candidații din domeniul medicină umană, veterinară și stomatologie există criterii suplimentare de eligibilitate, informații pe care vă rugăm să le extrageți din documentul „Additional information on DAAD Research Grants for applicants from medical fields“ de pe următorul link: www.daad.de/extrainfo.


Burse de cercetare pentru doctoranzi și tineri cercetători – Burse de scurtă durată • DAAD 29

Cunoștințe de limbă:

Procesul de aplicare se desfășoară on-line prin intermediul portalului DAAD. În plus trebuie să trimiteți 1 exemplar din „Application summary” (PDF), generat la sfârșitul aplicației on-line de către portal, precum și celelalte documente solicitate la adresa indicată pentru depunerea dosarului.

până în momentul aplicării la bursă. •• Alte documente relevante pentru aplicație (de ex. adeverință de la locul de muncă, adeverință privind un stagiu de practică etc.) •• Atestat de limbă germană – lectorii locali DAAD pot susține teste de limbă. •• Atestat de limba engleză, în cazul în care programul de studiu ales este cu predare în limba engleză. •• Adeverință de înmatriculare la doctorat, dacă se urmărește obținerea titlului de doctor în țara de origine •• Traduceri în limba germană sau engleză ale documentelor emise în limba țării de origine •• Toate diplomele și suplimentele de diplomă (foile matricole) din ciclul universitar, incl. sistemul de notare explicat

Acte necesare

2. Documente care trebuie trimise prin poștă:

Diplomele și foile matricole trebuie urcate în portal ca imagini scanate ale documentelor originale în limba română. În același mod se va proceda și cu traducerile legalizate ale documentelor respective. În condițiile unei eventuale acordări a bursei, centrala DAAD de la Bonn vă va solicita documentele din portal și sub forma de documente fizice legalizate notarial!

•• „Application summary”: versiunea printată a documentului PDF generat de portalul DAAD după încheierea aplicației online; vă rugăm să trimiteți 1 exemplar la adresa indicată pentru depunerea dosarului. •• O scrisoare de recomandare actuală emisă de un cadru didactic universitar, care oferă informații despre calificarea candidatului, într-un plic sigilat cu semnătura cadrului didactic universitar

Exigențele privind nivelul de limbă depind de proiectul și domeniul de specialitate ale candidatului. În științele umaniste, sociale și cele juridice sunt așteptate, de regulă, cunoștințe cel puțin bune de limbă germană. În științele naturii și cele inginerești precum și dacă în cadrul instituției-gazdă se vorbește engleza pot fi acceptate și cunoștințe bune atestate de limbă engleză.

Procesul de aplicare

1.Documente care trebuie încărcate în portalul DAAD:

•• •• •• ••

Formular on-line de solicitare a bursei Curriculum Vitae (format tabelar, max. 3 pagini) Listă de publicații (max. 10 pagini), dacă există Proiect de cercetare - Proposal (max.10 pagini): expunere detaliată a proiectului de cercetare, formulată de către candidat în concordanță cu exigențele îndrumătorului științific, precum și stadiul cercetării în domeniul de interes •• Plan de lucru pentru stagiul de cercetare •• Accept de îndrumare al cadrului didactic universitar din Germania, din care trebuie să reiasă explicit că proiectul de cercetare a fost discutat și aprobat de îndrumător și că instituția-gazdă pune la dispoziție un spațiu de lucru pentru candidat în perioada amintită •• Diploma de finalizare a studiilor cu notele aferente. Diploma trebuie prezentată până cel târziu în momentul începerii bursei, dacă ea nu a fost emisă

Depunere aplicație Ambasada Republicii Federale Germania Kulturreferat / DAAD-Stipendien Str. Cpt. Av. Gh. Demetriade nr. 6-8 RO-011849 București www.bukarest.diplo.de

Listă verificare documente necesare Download PDF: Listă de verificare pentru burse de cercetare pentru doctoranzi și cercetători


30

Burse de cercetare pentru doctoranzi și tineri cercetători – Burse de un an • DAAD

Burse de cercetare pentru doctoranzi și tineri cercetători – Burse de un an • DAAD Termen-limită 15.11.2016

Bursa poate fi accesată cel mai devreme la data de 01.10.2017

Prezentare generală Bursele oferă doctoranzilor și tinerilor cercetători posibilitatea de a efectua un stagiu de cercetare sau de perfecționare în Germania. Oferta de finanțare se adresează diferitelor etape de calificare sau trepte din carieră. Bursele încurajează schimbul de experiență între colegi și formarea de rețele profesionale de specialitate. Obiectivul principal al acestui program este sprijinirea proiectelor de cercetare din cadrul unui stagiu de doctorat.

Cine poate aplica? Își pot depune candidatura pentru o bursă DAAD doctoranzi sau tineri cercetători, cu rezultate foarte bune, care la momentul începerii bursei și-au încheiat un ciclu universitar cu o diplomă de master, o diplomă echivalentă, în cazuri de excepție și cu o diplomă de bachelor sau care au obținut deja titlul de doctor (Post-Docs).

Ce se finanțează? Stagiu de cercetare sau perfecționare în cadrul unei instituții de învățământ superior de stat/ acreditată de stat sau în cadrul unui institut de cercetare cu un statut similar din Germania. Proiectul de cercetare trebuie realizat cu acordul unui îndrumător științific din Germania.

Durata bursei De regulă între 7 și 10 luni. Durata finanțării este stabilită de o comisie de selecție în funcție de proiectul de cercetare și planul de lucru propus. Bursa nu poate fi prelungită.

Cuantumul bursei Rată lunară de bursă, stabilită în funcție de nivelul de pregătire

•• 750 Euro pentru candidați cu o primă diplomă de absolvire •• 1.000 Euro pentru doctoranzi și doctori Costurile legate de asigurarea medicală, de asigurarea în caz de accident și de asigurarea individuală de răspundere civilă Sprijin financiar pentru costurile de călătorie, cu excepția cazului în care aceste cheltuieli sunt suportate de către țara de origine sau de către terți

Ajutor financiar pentru cercetare În anumite condiții pot fi acordate și alte facilități financiare:

Sprijin financiar lunar pentru acoperirea chiriei Sume suplimentare lunare pentru membrii familiei, dacă aceștia însoțesc bursierul Pentru învățarea respectiv perfecționarea cunoștințelor de limbă germană, în vederea pregătirii stagiului în Germania, DAAD preia:

Costurile cursului de limbă online „Deutsch-Uni Online (DUO)” (www.deutsch-uni.com) pentru o perioadă de șase luni din momentul primirii confirmării bursei Dacă este cazul: curs de limbă (2, 4 sau 6 luni) înainte de începerea stagiului de cercetare. Decizia privind oportunitatea finanțării unui curs de limbă și durata acestuia aparține DAAD, care ia în considerare proiectul de cercetare și cunoștințele de limbă ale candidatului. În cazul acordării unei burse pentru un curs de limbă și dacă limba de lucru în cadrul instituției-gazdă este germana, participarea la curs este obligatorie. O parte din costurile unui curs de limbă ales de bursier Costurile susținerii examenului TestDaF, fie în țara de origine, după ce a fost confirmată acordarea bursei DAAD, fie în Germania, până la finalul stagiului de cercetare. Alternativ la examenul TestDaF, pentru bursierii care au urmat un curs de limbă oferit anterior începerii stagiului de studiu: se poate rambursa taxa pentru un examen DSH sau GI (al Institutului Goethe) susținut în perioada în care a avut loc bursa.


Burse de cercetare pentru doctoranzi și tineri cercetători – Burse de un an • DAAD 31

Procesul de selecție

Important:

Selecția se face de către comisii independente, formate din cadre didactice universitare de specialitate. Criterii centrale sunt: •• un proiect de cercetare/ perfecționare convingător și bine structurat •• rezultatele academice În procesul de evaluare comisia ia în considerare și documente suplimentare, care atestă calificarea candidatului sau alte angajamente extracurriculare.

Pentru candidații din domeniul medicină umană, veterinară și stomatologie există criterii suplimentare de eligibilitate, informații pe care vă rugăm să le extrageți din documentul „Additional information on DAAD Research Grants for applicants from medical fields“ de pe următorul link: www.daad.de/extrainfo.

Criterii de eligibilitate Ce criterii trebuie să fie îndeplinite?

Ultima diplomă de finalizare a studiilor nu trebuie, de regulă, să fie mai veche de 6 ani, la momentul termenului limită de depunere a dosarului. Candidații, care dețin un titlu de doctor nu trebuie să fi obținut acest titlu cu mai mult de 2 ani în urmă. În cazul doctoranzilor înscrierea la doctorat nu are voie să fie mai veche de 3 ani. Candidaturile persoanelor care, la momentul termenului limită de depunere a dosarului, se află de mai mult de 15 luni în Germania nu pot fi luate în considerare.

Cunoștințe de limbă Exigențele privind nivelul de limbă depind de proiectul și domeniul de specialitate ale candidatului. În științele umaniste, sociale și cele juridice sunt așteptate, de regulă, cunoștințe cel puțin bune de limbă germană. În științele naturii și cele inginerești precum și dacă în cadrul instituției-gazdă se vorbește engleza pot fi acceptate și cunoștințe bune atestate de limbă engleză.

Procesul de aplicare Procesul de aplicare se desfășoară on-line prin intermediul portalului DAAD. În plus trebuie să timiteți 1 exemplar din „Application summary” (PDF), generat la sfârșitul aplicației on-line de către portal, precum și celelalte documente solicitate la adresa indicată pentru depunerea dosarului.


32

Burse de cercetare pentru doctoranzi și tineri cercetători – Burse de un an • DAAD

Acte necesare Diplomele și foile matricole trebuie urcate în portal ca imagini scanate ale documentelor originale în limba română. În același mod se va proceda și cu traducerile legalizate ale documentelor respective. În condițiile unei eventuale acordări a bursei, centrala DAAD de la Bonn vă va solicita documentele din portal și sub forma de documente fizice legalizate notarial! 1. Documente care trebuie încărcate în portalul DAAD:

•• •• •• ••

•• ••

••

••

••

Formular on-line de solicitare a bursei Curriculum Vitae (format tabelar, max. 3 pagini) Listă de publicații (max. 10 pagini), dacă există Proiect de cercetare - Proposal (max.10 pagini): expunere detaliată a proiectului de cercetare, formulată de către candidat în concordanță cu exigențele îndrumătorului științific, precum și stadiul cercetării în domeniul de interes Plan de lucru pentru stagiul de cercetare Accept de îndrumare al cadrului didactic universitar din Germania, din care trebuie să reiasă explicit că proiectul de cercetare a fost discutat și aprobat de îndrumător și că instituția-gazdă pune la dispoziție un spațiu de lucru pentru candidat în perioada amintită Diploma de finalizare a studiilor cu notele aferente. Diploma trebuie prezentată până cel târziu în momentul începerii bursei, dacă ea nu a fost emisă până în momentul aplicării la bursă. Alte documente relevante pentru aplicație (de ex. adeverință de la locul de muncă, adeverință privind un stagiu de practică etc.) Toate diplomele și suplimentele de diplomă (foile matricole) din ciclul universitar, incl. sistemul de notare explicat

•• Diploma de bacalaureat (cu toate notele finale). •• Suplimentar atestat de limba engleză, în cazul în care programul de studiu ales este cu predare în limba engleză. •• Adeverință de înmatriculare la doctorat, dacă se urmărește obținerea titlului de doctor în țara de origine •• Traduceri în limba germană sau engleză ale documentelor emise în limba țării de origine •• Atestat de limbă germană – lectorii DAAD din cadrul universităților din țară pot organiza teste de limbă. Atenție însă, aceste atestate nu înlocuiesc certificatele de limbă solicitate de universitățile din Germania 2. Documente care trebuie trimise prin poștă:

•• „Application summary”: versiunea printată a documentului PDF generat de portalul DAAD după încheierea aplicației online; vă rugăm să trimiteți 1 exemplar la adresa indicată pentru depunerea dosarului. •• O scrisoare de recomandare actuală emisă de un cadru didactic universitar, care oferă informații despre calificarea candidatului, într-un plic sigilat cu semnătura cadrului didactic universitar.

Depunere aplicație Ambasada Republicii Federale Germania Kulturreferat / DAAD-Stipendien Str. Cpt. Av. Gh. Demetriade nr. 6-8 RO-011849 București www.bukarest.diplo.de

Listă verificare documente necesare Download PDF: Listă de verificare pentru burse de cercetare pentru doctoranzi și cercetători


Burse de cercetare pentru un doctorat în Germania • DAAD 33

Burse de cercetare pentru un doctorat în Germania • DAAD Termen-limită 15.11.2016

Bursa poate fi accesată cel mai devreme la data de 01.10.2017

Prezentare generală Bursele oferă doctoranzilor și tinerilor cercetători posibilitatea de a efectua un stagiu de cercetare sau de perfecționare în Germania. Oferta de finanțare se adresează diferitelor etape de calificare sau trepte din carieră. Bursele încurajează schimbul de experiență între colegi și formarea de rețele profesionale de specialitate. Obiectivul principal al acestui program este finanțarea unui stagiu complet de doctorat în Germania.

Cine poate aplica? Își pot depune candidatura pentru o bursă DAAD tineri cercetători, cu rezultate foarte bune, care la momentul începerii bursei și-au încheiat un ciclu universitar cu o diplomă de master, o diplomă echivalentă, în cazuri de excepție și cu o diplomă de bachelor.

Ce se finanțează? Doctorat în cadrul unei instituții de învățământ superior de stat/ acreditată de stat sau în cadrul unui institut de cercetare cu un statut similar din Germania: •• Doctorat individual sub conducerea unui îndrumător științific (Doktorvater/ Doktormutter) sau •• Doctorat în cadrul unui program de doctorat structurat

Durata bursei De regulă: max. 3 ani, în cazuri de excepție până la 4 ani. Durata finanțării este stabilită de o comisie de selecție în funcție de proiectul de cercetare și planul de lucru propus. Bursa este acordată inițial max. pentru 1 an. Prelungirea ei depinde de evaluarea pozitivă de către comisia de selecție a perioadei deja finanțate. În cadrul doctoratului pot fi finanțate și perioade de cercetare în afara Germaniei, cu condiția ca acestea să

fie absolut necesare pentru desfășurarea cu succes a stagiului de doctorat. Aceste perioade trebuie menționate în momentul aplicării în planul de lucru al candidatului și nu au voie să depășească un sfert din stagiul complet de doctorat.

Cuantumul bursei Rată lunară de bursă, stabilită în funcție de nivelul de pregătire în valoare de: •• 750 Euro pentru candidați cu o primă diplomă de absolvire, •• 1.000 Euro pentru doctoranzi Costurile legate de asigurarea medicală, de asigurarea în caz de accident și de asigurarea individuală de răspundere civilă Sprijin financiar pentru costurile de călătorie, cu excepția cazului în care aceste cheltuieli sunt suportate de către țara de origine sau terți Ajutor financiar pentru cercetare În cazul stagilor neîntrerupte de peste 6 luni pot fi acordate în anumite condiții și facilități financiare suplimentare pentru:

sprijin financiar lunar pentru acoperirea chiriei Sume suplimentare lunare pentru membrii familiei, dacă aceștia însoțesc bursierul Pentru învățarea respectiv perfecționarea cunoștințelor de limbă germană, în vederea pregătirii stagiului în Germania DAAD preia:

Costurile cursului de limbă online „Deutsch-Uni Online (DUO)” (www.deutsch-uni.com) pentru o perioadă de șase luni din momentul primirii confirmării bursei

Dacă este cazul: curs de limbă (2, 4 sau 6 luni) înainte de începerea stagiului de cercetare. Decizia privind oportunitatea finanțării unui curs de limbă și durata acestuia aparține DAAD, care ia în considerare proiectul de cercetare și cunoștințele de limbă ale candidatului. În cazul acordării unei burse pentru un curs de limbă și dacă limba de lucru în cadrul instituției-gazdă este germana, participarea la curs este obligatorie


34

Burse de cercetare pentru un doctorat în Germania • DAAD

O parte din costurile unui curs de limbă ales de bursier Costurile susținerii examenului TestDaF, fie în țara de origine, după ce a fost confirmată acordarea bursei DAAD, fie în Germania, până la finalul stagiului de cercetare Alternativ la examenul TestDaF, pentru bursierii care au urmat un curs de limbă oferit anterior începerii stagiului de studiu: se poate rambursa taxa pentru un examen DSH sau GI (al Institutului Goethe) susținut în perioada în care a avut loc bursa

Procesul de selecție Selecția se face de către comisii independente, formate din cadre didactice universitare de specialitate. Criterii centrale de evaluare sunt: •• un proiect de cercetare/ perfecționare convingător și bine structurat •• rezultatele academice În procesul de evaluare comisia ia în considerare și documente suplimentare, care atestă calificarea candidatului sau alte angajamente extracurriculare.

Criterii de eligibilitate

ați început programul de doctorat, atunci înscrierea la doctorat nu are voie să fie mai veche de 3 ani. Candidaturile persoanelor care, la momentul termenului limită de depunere a dosarului, se află de mai mult de 15 luni în Germania nu pot fi luate în considerare.

Important: Pentru candidații din domeniul medicină umană, veterinară și stomatologie există criterii suplimentare de eligibilitate, informații pe care vă rugăm să le extrageți din documentul „Additional information on DAAD Research Grants for applicants from medical fields“ de pe următorul link: www.daad.de/extrainfo.

Cunoștințe de limbă Exigențele privind nivelul de limbă depind de proiectul și domeniul de specialitate ale candidatului. În științele umaniste, sociale și cele juridice sunt așteptate, de regulă, cunoștințe cel puțin bune de limbă germană. În științele naturii și cele inginerești precum și dacă în cadrul instituției-gazdă se vorbește engleza pot fi acceptate și cunoștințe bune atestate de limbă engleză.

Ce criterii trebuie să fie îndeplinite?

Procesul de aplicare

Ultima diplomă de finalizare a studiilor nu trebuie, de regulă, să fie mai veche de 6 ani, la momentul termenului limită de depunere a dosarului. În cazul în care

Procesul de aplicare se desfășoară on-line prin intermediul portalului DAAD. În plus trebuie să trimiteți 1 exemplar din „Application summary” (PDF), generat la


Burse de cercetare pentru un doctorat în Germania • DAAD 35

sfârșitul aplicației on-line de către portal, precum și celelalte documente solicitate la adresa indicată pentru depunerea dosarului.

Acte necesare Diplomele și foile matricole trebuie urcate în portal ca imagini scanate ale documentelor originale în limba română. În același mod se va proceda și cu traducerile legalizate ale documentelor respective. În condițiile unei eventuale acordări a bursei, centrala DAAD de la Bonn vă va solicita documentele din portal și sub forma de documente fizice legalizate notarial! 1. Documente care trebuie încărcate în portalul DAAD:

•• •• •• ••

Formular on-line de solicitare a bursei Curriculum Vitae (format tabelar, max. 3 pagini) Listă de publicații (max. 10 pagini), dacă există Proiect de cercetare - Proposal (max.10 pagini): expunere detaliată a proiectului de cercetare, formulată de către candidat în concordanță cu exigențele îndrumătorului științific, precum și stadiul cercetării în domeniul de interes

În cazul unui doctorat individual sub conducerea unui îndrumător științific (Doktorvater/ Doktormutter):

•• Accept de îndrumare al cadrului didactic universitar din Germania (Doktorvater/ Doktormutter) •• Plan de lucru pentru stagiul de cercetare În cazul unui doctorat în cadrul unui program de doctorat structurat:

•• Dovada admiterii în cadrul programului de doctorat. Aceasta poate fi trimisă până în momentul începerii stagiului de bursă, dacă nu este deținută de candidat în momentul depunerii aplicației. •• Dovada contactelor cu coordonatorii programului de doctorat (copii ale corespondenței purtate) Acte suplimentare valabile pentru toți candidații:

•• Diploma de finalizare a studiilor cu notele aferente. Diploma trebuie prezentată până cel târziu în momentul începerii bursei, dacă ea nu a fost emisă până în momentul aplicării la bursă. •• Alte documente relevante pentru aplicație (de ex. adeverință de la locul de muncă, adeverință privind un stagiu de practică etc.) •• Traduceri în limba germană sau engleză ale documentelor emise în limba țării de origine

•• Atestat de limbă germană – lectorii DAAD din cadrul universităților din țară pot organiza teste de limbă. Atenție însă, aceste atestate nu înlocuiesc certificatele de limbă solicitate de universitățile din Germania. •• Toate diplomele și suplimentele de diplomă (foile matricole) din ciclul universitar, incl. sistemul de notare explicat •• Suplimentar atestat de limba engleză, în cazul în care programul de studiu ales este cu predare în limba engleză. •• Diploma de bacalaureat (cu toate notele finale) •• Adeverință de înmatriculare la doctorat în Germania, dacă există. 2. Documente care trebuie trimise prin poștă:

„Application summary”: versiunea printată a documentului PDF generat de portalul DAAD după încheierea aplicației online; vă rugăm să trimiteți 1 exemplar la adresa indicată pentru depunerea dosarului. Două scrisori de recomandare actuale emise de cadre didactice universitare, care oferă informații despre calificarea candidatului, în plicuri sigilate cu semnătura cadrului didactic universitar.

Depunere aplicație Ambasada Republicii Federale Germania Kulturreferat / DAAD-Stipendien Str. Cpt. Av. Gh. Demetriade nr. 6-8 RO-011849 București www.bukarest.diplo.de

Listă verificare documente necesare Download PDF: Listă de verificare pentru burse de cercetare pentru doctoranzi și cercetători


36

Burse de perfecționare: Germana pentru țări cu minorități germane • DAAD

Burse de perfecționare: Germana pentru țări cu minorități germane • DAAD Termen-limită

Ce se finanțează?

15.11.2016

Este finanțată participarea la un stagiu semestrial de 5 luni, (cel mai probabil în cadrul Universității Pedagogice Heidelberg sau a Universității din Leipzig). În timpul acestui stagiu trebuie să fie acumulate 30 ECTS precum și un certificat de participare.

Prezentare generală Acest program de burse sprijină completarea educației academice în limba germană din țările cu minoritate germană. Bursa oferă absolvenților de filologie germană posibilitatea de a se perfecționa printr-un stagiu de un semestru în cadrul unei universități partenere, în domeniile germana ca limbă străină, germana ca limba maternă, germana ca limbă a minorității sau pedagogie/didactică în limba germană precum și de a obține un certificat de participare.

Cine poate aplica? Își pot depune candidatura absolvenți foarte bine calificați (de bachelor, master sau grad academic echivalent) din domeniile: germanistică, germana ca limbă străină, germana ca limbă maternă, germana ca limbă a minorității, pedagogie/didactică în limba germană, și care pot dovedi că au acumulat experiență în predarea în germană în cadrul unei universități din țara de origine.

Durata finanțării 5 luni. Data începerii bursei este 01.04.2017

Cuantumul bursei Rată lunară de bursă în valoare de 750,- Euro pentru abolvenți de bachelor și 1000,- Euro pentru absolvenți de masterat sau grad academic echivalent Costurile legate de asigurarea medicală, de asigurarea în caz de accident și de asigurarea individuală de răspundere civilă Se acordă o contribuție pentru acoperirea costurilor de călătorie, cu excepția cazului în care aceste cheltuieli sunt suportate de către țara de origine sau terți În anumite condiții pot fi acordate și alte facilități financiare:


Burse de perfecționare: Germana pentru țări cu minorități germane • DAAD 37

Cofinanțarea eventualelor taxe de studiu și contribuții semestriale (până la max. 500 Euro pe semestru)

Procesul de selecție Selecția se face de către comisii independente, formate din cadre didactice universitare de specialitate. Criterii centrale de selecție sunt: •• rezultatele academice •• scrisoarea de motivație convingătoare, care să expună motivele profesionale și personale care pledează pentru stagiul de studiu ales din Germania

Criterii de eligibilitate Ce criterii trebuie să fie îndeplinite?

Candidații trebuie să facă dovada că au acumulat o minimă experiență fie în predarea limbii germane ca limbă străină fie a predării germanisticii în cadrul unei universități din țara de origine. Ultima diplomă de finalizare a studiilor nu ar trebui, de regulă, să fie mai veche de 6 ani, la momentul termenului-limită de depunere a dosarului Candidaturile persoanelor care, la momentul termenului limită de depunere a dosarului, se află de mai mult de 15 luni în Germania nu pot fi luate în considerare.

Cunoștințe de limbă La momentul aplicării, candidații trebuie să aibă cunoștințe bune de limba germană. Verificarea acestor cunoștințe de limbă va fi o componentă a procesului de selecție.

Procesul de aplicare Procesul de aplicare se desfășoară on-line prin intermediul portalului DAAD. În plus trebuie să trimiteți 2 exemplare din „Application summary” (PDF), generat la sfârșitul aplicației on-line de către portal, precum și celelalte documente solicitate la adresa indicată pentru depunerea dosarului.

Acte necesare Diplomele, foile matricole, adeverințele precum și tra-

ducerile pot fi scanate și încărcate în portal fără a fi legalizate. În condițiile unei eventuale acordări a bursei, centrala DAAD de la Bonn va solicita documentele din portal și sub forma de documente fizice legalizate notarial! 1. Documente care trebuie urcate în portalul DAAD:

•• Formular on-line de solicitare a bursei •• Curriculum Vitae (format tabelar, max. 3 pagini) •• Scrisoare de motivație, care să cuprindă motivele profesionale și personale pentru stagiul de studiu în Germania (1- 2 pagini) •• Diplomă de finalizare a studiilor cu notele aferente. Diploma trebuie prezentată până cel târziu în momentul începerii bursei, dacă ea nu a fost emisă până în momentul aplicării la bursă. •• Alte documente relevante pentru aplicație (de ex. adeverință de la locul de muncă, adeverință privind un stagiu de practică etc.) •• Atestat de limbă germană. În cazul în care nu dețineți un certificat de limbă germană puteți susține testul onDaF cu unul din lectorii nostri din țară. 2. Documente care trebuie trimise prin poștă:

•• „Application summary”: versiunea printată a documentului PDF generat de portalul DAAD după încheierea aplicației online; vă rugăm să trimiteți 2 exemplare la adresa indicată pentru depunerea dosarului. •• scrisoare de recomandare actuală emisă de un cadru didactic universitar, care oferă informații despre calificarea candidatului, într-un plic sigilat cu semnătura cadrului didactic universitar (pentru fiecare exemplar al aplicației câte o scrisoare).

Depunere aplicație Ambasada Republicii Federale Germania Kulturreferat / DAAD-Stipendien Str. Cpt. Av. Gh. Demetriade nr. 6-8 RO-011849 București www.bukarest.diplo.de


38

Stagii de cercetare pentru cadre didactice universitare și cercetători • DAAD

Stagii de cercetare pentru cadre didactice universitare și cercetători • DAAD Termen-limită

Observație:

15. noiembrie 2016 pentru stagii care urmează să înceapă în perioada iunie 2017 - noiembrie 2017 1. mai 2017 pentru stagii care urmează să înceapă în perioada decembrie 2017 – mai 2018

Foștii bursieri ai Fundației „Alexander von Humboldt” sunt rugați să se adreseze mai întâi acestei instituții.

Prezentare generală Bursele DAAD oferă cercetătorilor străini posibilitatea unui stagiu de cercetare sau de perfecționare în Germania. Oferta de finanțare se adresează diferitelor etape de calificare sau trepte din carieră. Obiectivul principal al acestui program este sprijinirea stagiilor de cercetare de scurtă durată în vederea schimbului de experiență între colegi și a formării de rețele profesionale de specialitate.

Cine poate aplica? Își pot depune candidatura cadre didactice universitare sau cercetători recunoscuți, care, de regulă, ar trebui să dețină deja titlul de doctor și să fie angajați la o instituție de învățământ superior sau un institut de cercetare din România.

Ce se finanțează? Stagii de cercetare în cadrul unei instituții de învățământ superior de stat/ acreditată de stat sau în cadrul unui institut de cercetare cu un statut similar din Germania. Un stagiu de cercetare poate avea loc și la diferite instituții. Finanțarea unui astfel de stagiu de cercetare nu poate fi acordată decât o dată la trei ani. Călătorii pentru susținerea unei prelegeri sau la congrese științifice nu sunt finanțate

Durata bursei Durata stagiului este de la 1 până la 3 luni. Decizia este luată de comisia de selecție în funcție de proiectul de cercetare și planul de lucru propus. Bursa nu poate fi prelungită.


Stagii de cercetare pentru cadre didactice universitare și cercetători • DAAD 39

Cuantumul bursei Rată lunară de bursă în valoare de: •• 2.000 Euro pentru asistenți, profesori asociați și tineri conferențiari (docenți) •• 2.150 Euro pentru profesori universitari Pe lângă această sumă, DAAD plătește o sumă paușală pentru călătorie, cu excepția situației în care aceste costuri sunt preluate de țara de origine sau de către terți. Alte sume nu mai pot fi acordate.

Procesul de selecție Selecția se face de către o comisie independentă. Criterii centrale sunt: •• activitatea științifică și publicații de dată recentă, documentate în CV și într-o listă de publicații. •• un proiect de cercetare convingător și bine planificat.

Criterii de eligibilitate Ce criterii trebuie să fie îndeplinite?

Candidații trebuie să fie angajați în cadrul unei instituții de învățământ superior sau al unei instituții de cercetare din România. Proiectul de cercetare trebuie discutat cu partenerul științific de la instituția-gazdă din Germania. Un spațiu de lucru trebuie pus la dispoziția candidatului.

Procesul de aplicare Procesul de aplicare se desfășoară on-line prin intermediul portalului DAAD. În plus trebuie să trimiteți 1 exemplar din „Application summary” (PDF), generat la sfârșitul aplicației on-line de către portal, la adresa indicată pentru depunerea dosarului.

Acte necesare 1. Documente care trebuie încărcate în portalul DAAD:

•• •• •• ••

Formular on-line de solicitare a bursei Curriculum Vitae (format tabelar, max. 3 pagini) Listă de publicații (max. 3 pagini) Proiect de cercetare (max.10 pagini)

•• Plan detaliat de lucru, care să cuprindă durata cercetării desfășurată într-un anumit loc (instituții-gazdă / parteneri științifici) •• Confirmare scrisă a cooperării științifice, din partea gazdei (gazdelor), care se referă concret la proiectul în cauză și care certifică disponibilitatea instituției-gazdă de a pune candidatului un spațiu de lucru la dispoziție. 2. Documente care trebuie trimise prin poștă:

•• „Application summary”: versiunea printată a documentului PDF generat de portalul DAAD după încheierea aplicației online; vă rugăm să trimiteți 1 exemplar la adresa indicată p entru depunerea dosarului.

Depunere aplicație Ambasada Republicii Federale Germania Kulturreferat / DAAD-Stipendien Str. Cpt. Av. Gh. Demetriade nr. 6-8 RO-011849 București www.bukarest.diplo.de


40

Stagii de lucru pentru cadre didactice universitare din domenii artistice și arhitectură • DAAD

Stagii de lucru pentru cadre didactice universitare din domenii artistice și arhitectură • DAAD Termen-limită

Cine poate aplica?

15. noiembrie 2016 pentru stagii care urmează să înceapă în perioada iunie 2017 - noiembrie 2017 1. mai 2017 pentru stagii care urmează să înceapă în perioada decembrie 2017 – mai 2018

Cadre didactice universitare din următoarele domenii: •• Arhitectură (arhitectură interioară, arhitectura și conservarea patrimoniului, planificare urbană și dezvoltare teritorială, peisagistică etc.) •• Artă vizuală, design, comunicare vizuală sau film •• Artele spectacolului (actorie, regie, musical, dans, performance studies, coreografie etc.) •• Muzică

Prezentare generală Bursele DAAD oferă cercetătorilor străini și artiștilor posibilitatea unui stagiu de perfecționare în Germania. Oferta de finanțare se adresează diferitelor etape de calificare sau trepte din carieră. Obiectivul principal al acestui program este sprijinirea cooperărilor din domeniul artistic cu instituții-gazdă din Germania.

Ce se finanțează? Stagii de lucru în cadrul unei instituții de învățământ superior de stat/ acreditată de stat din Germania în vederea unei cooperări artistice cu instituția-gazdă. Un stagiu de lucru poate avea loc și la diferite instituții. Finanțarea a unui astfel de stagiu nu poate fi acordată decât o dată la trei ani.


Stagii de lucru pentru cadre didactice universitare din domenii artistice și arhitectură • DAAD 41

Durata bursei Durata stagiului este de 1 până la 3 luni. Decizia este luată de comisia de selecție în funcție de proiectul și planul de lucru propus. Bursa nu poate fi prelungită.

Cuantumul bursei Rată lunară de bursă: •• 2.000 Euro pentru asistenți, profesori asociați și tineri conferențiari (docenți) •• 2.150 Euro pentru profesori universitari Pe lângă această sumă, DAAD plătește o sumă paușală pentru călătorie, cu excepția situației în care aceste costuri sunt preluate de țara de origine sau de către terți. Alte sume nu mai pot fi acordate.

Procesul de selecție Selecția se face de către o comisie independentă. Criterii centrale sunt: •• calificarea candidatului, documentată în CV •• un proiect convingător și bine planificat

Criterii de eligibilitate Ce criterii trebuie să fie îndeplinite?

Candidații trebuie să fie cadre didactice în cadrul unei instituții de învățământ superior din țara de origine. Proiectul trebuie discutat și agreat de partenerul de la instituția-gazdă din Germania.

Procesul de aplicare Procesul de aplicare se desfășoară on-line prin intermediul portalului DAAD. În plus trebuie să trimiteți 1 exemplar din „Application summary” (PDF), generat la sfârșitul aplicației on-line de către portal, la adresa indicată pentru depunerea dosarului.

Acte necesare Documente care trebuie urcate în portalul DAAD:

•• Formular on-line de solicitare a bursei •• Curriculum Vitae (format tabelar, max. 3 pagini) •• Expunere detaliată a proiectului (max.10 pagini)

•• Plan detaliat de lucru (instituții-gazdă / parteneri cooperare) •• Confirmare scrisă a cooperării, din partea gazdei (gazdelor), care se referă concret la proiectul în cauză 2. Documente care trebuie trimise prin poștă:

•• „Application summary”: versiunea printată a documentului PDF generat de portalul DAAD după încheierea aplicației online; vă rugăm să trimite 1 exemplar la adresa de aplicare indicată mai jos.

Depunere aplicație Ambasada Republicii Federale Germania Kulturreferat / DAAD-Stipendien Str. Cpt. Av. Gh. Demetriade nr. 6-8 RO-011849 București www.bukarest.diplo.de


42

Program de reinvitare pentru foști bursieri • DAAD

Program de reinvitare pentru foști bursieri • DAAD

Termen-limită 15. noiembrie 2016 pentru stagii care urmează să înceapă în perioada iunie 2017 - noiembrie 2017 1. mai 2017 pentru stagii care urmează să înceapă în perioada decembrie 2017 - mai 2018

Prezentare generală Bursele DAAD oferă posibilitatea de a efectua un stagiu de cercetare sau de perfecționare în Germania. Oferta de finanțare se adresează diferitelor etape de calificare sau trepte din carieră. Obiectivul principal al acestui program este de a sprijini foștii bursieri, membri ai unui rețele internaționale de Alumni DAAD, în efectuarea de stagii de cercetare și de lucru în Germania. În același timp se dorește menținerea contactelor existente cu Germania.

Cine poate aplica? Foștii beneficiari ai burselor de cercetare și de studii DAAD, cu o durată mai lungă de șase luni Foști bursieri RDG, care au studiat cel puțin un an în Germania

Ce se finanțează? Realizarea unui proiect de lucru sau a unui stagiu de cercetare în cadrul unei instituții de învățământ superior de stat sau acreditată de stat sau la un institut de cercetare din Germania. Stagii de lucru într-o instituție culturală, economică, administrativă sau media pentru foști bursieri, care nu își desfășoară activitatea în mediul științific. Stagiul de lucru sau de cercetare poate avea loc și la diferite instituții-gazdă. O finanțare de acest tip se acordă numai o dată la trei ani.

Durata bursei Durata stagiului este de la 1 până la 3 luni. Decizia este luată de comisia de selecție în funcție de proiectul și planul de lucru propus. Bursa nu poate fi prelungită.


Program de reinvitare pentru foști bursieri • DAAD 43

Cuantumul bursei

Procesul de aplicare

Rată lunară de bursă în valoare de: •• 2.000 Euro pentru asistenți, profesori asociați și tineri conferențiari (docenți) •• 2.150 Euro pentru profesori universitari Rata lunară pentru foștii bursieri care activează în afara spațiului științific este stabilită analog cu modelul de mai sus în funcție de gradul de specializare a candidatului. Pe lângă această sumă, DAAD plătește, de regulă, o sumă paușală pentru călătorie, cu excepția situației în care aceste costuri sunt preluate de țara de origine sau de către terți. Alte sume nu mai pot fi acordate.

Procesul de aplicare se desfășoară on-line prin intermediul portalului DAAD. În plus trebuie să timiteți 1 exemplar din „Application summary” (PDF), generat la sfârșitul aplicației on-line de către portal, la adresa indicată pentru depunerea dosarului.

Procesul de selecție Selecția se face de către o comisie independentă. Criterii centrale sunt: •• Rezultatele științifice și eventualele publicații, documentate în CV și o listă de publicații •• Un proiect convingător și bine planificat În cazul proiectelor situate în afara domeniului științific se evaluează în special: •• Are stagiul din Germania efecte sustenabile asupra activității profesionale ale candidatului? •• Există posibilități de multiplicare și diseminare a proiectelor, de exemplu prin planificarea de publicații? •• Stagiul în Germania încurajează cooperarea deja existentă?

Criterii de eligibilitate Ce criterii trebuie să fie îndeplinite?

De o bursă de reinvitare pot beneficia bursierii care s-au întors de cel puțin trei ani în țară. Proiectul trebuie discutat și agreat de partenerul de la instituția-gazdă din Germania.

Acte necesare 1. Documente care trebuie urcate în portalul DAAD:

•• •• •• •• ••

Formular on-line de solicitare a bursei Curriculum Vitae (format tabelar, max. 3 pagini) Listă cu publicații științifice (dacă este cazul) Expunere detaliată a proiectului (max.10 pagini) Plan detaliat de lucru (instituții-gazdă/ parteneri cooperare) •• Confirmare scrisă a cooperării, din partea gazdei (gazdelor), care se referă concret la proiectul în cauză. În plus, instituția-gazdă trebuie să puna la dispoziția bursierului un loc de muncă pe durata proiectului. 2. Documente care trebuie trimise prin poștă:

•• „Application summary”: versiunea printată a documentului PDF generat de portalul DAAD după încheierea aplicației online; vă rugăm să trimiteți 1 exemplar la adresa de aplicare indicată mai jos.

Depunere aplicație Ambasada Republicii Federale Germania Kulturreferat / DAAD-Stipendien Str. Cpt. Av. Gh. Demetriade nr. 6-8 RO-011849 București www.bukarest.diplo.de


44

Schimburi academice bilaterale • DAAD

Schimburi academice bilaterale • DAAD

Termen-limită

Ce se finanțează?

15. noiembrie 2016 pentru stagii care urmează să înceapă în perioada iunie 2017 - noiembrie 2017

Stagii de cercetare în cadrul unei instituții de învățământ superior de stat/ acreditată de stat sau în cadrul unui institut de cercetare cu un statut similar din Germania. Finanțarea unui astfel de stagiu de cercetare nu poate fi acordată decât o dată la trei ani. Călătorii pentru susținerea unei prelegeri sau la congrese științifice nu sunt finanțate.

Prezentare generală Pentru îmbunătățirea relațiilor externe și dezvoltarea cooperării bilaterale din domeniul cercetării între universitățile germane și cele străine, DAAD sprijină schimbul de cadre didactice universitare și cercetători din țările partenere. Aceste schimburi au la baza programe culturale de schimb academic și acorduri bilaterale încheiate cu organizațiile partenere externe.

Cine poate aplica? Își pot depune candidatura cadre didactice universitare sau cercetători, care, de regulă, ar trebui să dețină deja titlul de doctor și să fie angajați la o instituție de învățământ superior sau un institut de cercetare din România.

Durata bursei Durata stagiul este între 14 zile și 3 luni; decizia este luată de comisia de selecție în funcție de proiectul de cercetare și planul de lucru propus. Bursa nu poate fi prelungită.


Schimburi academice bilaterale • DAAD 45

Cuantumul bursei

Procesul de aplicare

Rată lunară de bursă în valoare de: •• 2.000 Euro pentru asistenți, profesori asociați și tineri conferențiari (docenți), •• 2.150 Euro pentru profesori universitari. Costurile de transport (dus-întors) sunt suportate de țara de origine a fiecărui partener, excepție cazul în care există alte reglementări în acordul bilateral încheiat între cele două state. Alte sume nu mai pot fi acordate.

Procesul de aplicare se desfășoară on-line prin intermediul portalului DAAD. În plus trebuie să trimiteți 1 exemplar din „Application summary” (PDF), generat la sfârșitul aplicației on-line de către portal, la adresa indicată pentru depunerea dosarului.

Procesul de selecție

Formular on-line de solicitare a bursei Curriculum Vitae (format tabelar, max. 3 pagini) Listă de publicații (max. 3 pagini) Proiect de cercetare (max.10 pagini) Plan detaliat de lucru, care să cuprindă durata cercetării desfășurată într-un anumit loc (instituții-gazdă / parteneri științifici) Confirmare scrisă a cooperării științifice, din partea gazdei (gazdelor), care se referă concret la proiectul în cauză și care certifică disponibilitatea instituției-gazdă de a pune candidatului un spațiu de lucru la dispoziție.

Selecția se face de către o comisie independentă. Criteriile centrale de evaluare sunt: •• activitatea științifică și publicații de dată recentă, documentate în CV și într-o listă de publicații. •• un proiect de cercetare convingător și bine planificat. Important: În acest program este încurajat schimbul academic reciproc între cadre didactice și cercetători din Germania și statele sale partenere. În acest program pot fi puse la dispoziție mijloace financiare doar cu condiția ca în același timp să aplice și un cadru didactic sau cercetător din Germania pentru un stagiu de cercetare echivalent.

Criterii de eligibilitate Ce criterii trebuie să fie îndeplinite?

Candidații trebuie să fie angajați la o instituție de învățământ superior sau un institut de cercetare din țara de origine. Perioada și obiectivul șederii trebuie să fie discutat și aprobat în prealabil de către partenerul-gazdă din Germania. Este vorba despre un program bilateral de schimb academic. O finanțare este posibilă doar cu condiția ca un număr egal de cercetători germani să desfășoare proiecte de cercetare în România. Perioada și obiectivul șederii trebuie să fie discutat și aprobat în prealabil de către partenerul-gazdă din Germania.

Acte necesare 1. Documente care trebuie încărcate în portalul DAAD:

2. Documente care trebuie trimise prin poștă:

„Application summary”: versiunea printată a documentului PDF generat de portalul DAAD după încheierea aplicației online; vă rugăm să trimiteți 1 exemplar la adresa indicată pentru depunerea dosarului.

Depunere aplicație Ambasada Republicii Federale Germania Kulturreferat / DAAD-Stipendien Str. Cpt. Av. Gh. Demetriade nr. 6-8 RO-011849 București www.bukarest.diplo.de


46

Cursuri universitare de vară în Germania pentru studenți și absolvenți străini • DAAD

Cursuri universitare de vară în Germania pentru studenți și absolvenți străini • DAAD Termen-limită 01.12.2016

Prezentare generală Acest program de burse este destinat aprofundării cunoștințelor de limbă (limbaj uzual, limbaj de specialitate) și cultură germană.

Cine poate aplica? Își pot depune dosarul pentru acest tip de bursă studenți din toate domeniile de studiu, nivel bachelor sau master Studenții de bachelor își pot depune dosarul doar dacă la momentul începerii bursei au absolvit cel puțin doi ani de studiu. Absolvenții de master și doctoranzii nu pot candida în acest program.

Ce se finanțează? Este finanțată participarea la cursuri de limbă și civilizație, precum și la cursuri de limbaj de specialitate în Germania, oferite de instituții de învățământ superior de stat/recunoscute de stat sau de institute afiliate acestora. Informații despre organizatori și oferta lor de cursuri pot fi consultate accesând: www.daad.de/

La suma de mai sus se adaugă o sumă paușală de călătorie specifică fiecărei țări (excepție Europa de Vest). Detalii pot fi găsite aici: www.daad.de/rkp-hsk_hwk_ isk (Lista detaliată a sumelor paușale ce se vor acorda în anul 2017 va fi publicată cel mai probabil în luna septembrie 2016) Bursa acoperă și costurile legate de asigurarea medicală, de asigurarea în caz de accident și de asigurarea individuală de răspundere civilă Atenție: Instituția care organizează cursul de limbă își va reține de regulă din bursă sumele de bani aferente cursului și cazării oferite și va înmâna bursierului „doar” eventualele diferențe rezultate dintre cuantumul bursei și acoperirea tuturor cheltuielilor organizatorice.

Procesul de selecție Aplicațiile sunt evaluate de o comisie. Criterii importante de selecție sunt: •• rezultatele academice anterioare aplicației •• motivarea convingătoare a alegerii studiului și a combinației de materii •• cunoștințele de limbă germană

Criterii de eligibilitate

hsk-kursliste

Ce criterii trebuie să fie îndeplinite?

Cursurile se vor desfășura exclusiv în limba germană.

Vârsta minimă la momentul începerii bursei trebuie să fie de 18 ani. La momentul începerii bursei, candidații trebuie să fie înscriși la o universitate din țara de origine sau cea de reședință (alta decât Germania). Finanțarea de către DAAD a unui curs intensiv de limbă sau a unui curs universitar de vară poate fi acordată doar o singură dată în trei ani consecutivi. Aplicarea simultană pentru finanțarea unui curs intensiv de limbă și a unui curs universitar de vară nu este posibilă.

Durata bursei Cursurile au o durată minimă de 18 zile de curs (max. 5 zile/săptămână, excluzând zilele de sosire și plecare), cu cel puțin 25 de unități de curs pe săptămână. Aceste burse nu pot fi prelungite. Aceste cursuri se desfășoară de regulă în luniile iunie – septembrie.

Cuantumul bursei Cuantumul bursei este de 850 Euro pe lună. Participanți din țări menționate pe ”lista OECD-DAC –Least Developed Countries” (Lista OECD-DAC) primesc o bursă în valoare de 1.025 Euro.

Cunoștințe de limbă Candidații trebuie să fie apți să urmărească prelegeri în limba germană și să participe la activități de grup.


Cursuri universitare de vară în Germania pentru studenți și absolvenți străini • DAAD 47

Cunoștințele de germană trebuie să fie dovedite la momentul aplicării pentru bursă printr-un atestat de limbă. Certificatul de limbă corespunzător nivelului minim acceptat nu trebuie să fie mai vechi de un an. Atestatele de limbă începând cu nivelul de limbă B2 sau TDN 4 la toate probele pot fi mai vechi de 1 an. Următoarele certificate de limbă germană sunt acceptate: onDaF, TestDaF, Certificate ale Institutului Goethe, DSD, DSH, telc Deutsch și ÖSD. Candidații trebuie să aibă minim nivelul A2 al Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.

2. Documente care trebuie trimise prin poștă:

Procesul de aplicare

Depunere aplicație

Vă atragem atenția că aplicațiile pentru acest program se fac doar on-line prin portalul DAAD, accesând „Submitting an application”. Toate celelalte aplicații sunt considerate invalide! Procesul de aplicare se desfășoară on-line prin intermediul portalului DAAD. În plus trebuie să trimiteți 1 exemplar din „Application summary” (PDF), generat la sfârșitul aplicației on-line de către portal, precum și celelalte documente solicitate la adresa indicată pentru depunerea dosarului.

Ambasada Republicii Federale Germania Kulturreferat / DAAD-Stipendien Str. Cpt. Av. Gh. Demetriade nr. 6-8 RO-011849 București www.bukarest.diplo.de

Acte necesare 1. Documente care trebuie urcate în portalul DAAD:

•• •• •• ••

•• •• ••

••

Formular on-line de solicitare a bursei Curriculum Vitae în format tabelar (în lb. germană) Scrisoare de motivație detaliată (în lb. germană) Copie a diplomei de licență, cu notele de absolvire, dacă este cazul (cu traducere în lb. germană sau engleză) Foaie matricolă la zi, cu toate examenele susținute (cu traducere în lb. germană sau engleză) Diploma de Bacalaureat Studenții înscriși la momentul aplicării în anul doi de bachelor trebuie să depună suplimentar și situația școlară pentru anii de liceu (cu traducere în lb. germană sau engleză) Atestat de limbă

•• „Application summary”: versiunea printată a documentului PDF generat de portalul DAAD după încheierea aplicației online; vă rugăm să trimiteți un exemplar la adresa indicată pentru depunerea dosarului. •• O scrisoare de recomandare actuală emisă de un cadru didactic universitar, care oferă informații despre calificarea candidatului, într-un plic sigilat cu semnătura cadrului didactic universitar. Vă rugăm să aveți parcurgeți cu mare atenție indicațiile furnizate la secțiunea „Submitting an application”.

Indicații privind aplicația Pe formularul de înscriere candidații trebuie să menționeze cursurile dorite. Candidații trebuie să completeze toate rubricile. Preferințe candidaților sunt luate, pe cât posibil, în considerare de către DAAD. Atenție: Având în vedere însă capacitățile limitate, DAAD își rezervă dreptul de a decide privind plasarea candidatului la un alt curs. O modificare ulterioară a cursului sau o întrerupere a acestuia nu sunt posibile.

Listă verificare documente necesare Download PDF: Listă de verificare pentru cursuri de vară


48

Cursuri universitare de vară în Germania pentru studenți și absolvenți străini • DAAD


Al doilea termen limită de depunere a dosarului: 1.05.2017 49

Al doilea termen limită de depunere a dosarului: 1.05.2017 Pentru anul universitar 2017-2018 următoarele programe de burse au două termene limită de aplicare:

Burse de cercetare pentru doctoranzi și tineri cercetători – Burse de scurtă durată (vezi pagina 28)

Stagii de cercetare pentru cadre didactice universitare și cercetători (vezi pagina 38)

Stagii de lucru pentru cadre didactice universitare din domenii artistice și arhitectură (vezi pagina 40)

Program de reinvitare pentru foști bursieri (vezi pagina 42)

Termenele limită sunt după cum urmează: 15 noiembrie 2016 pentru stagii care urmează să înceapă în perioada iunie 2017 – noiembrie 2017 1 mai 2017 pentru stagii care urmează să înceapă în perioada decembrie 2017 – mai 2018


50 Locuri de practică pentru studenți străini din domeniile: științele naturii, inginerie, agricultură și silvicultură

Locuri de practică pentru studenți străini din domeniile: științele naturii, inginerie, agricultură și silvicultură (IAESTE) • DAAD Prezentare generală

Criterii de eligibilitate

Obiectivul principal al programului constă în sprijinirea calificării profesionale și practice, precum și a competențelor interculturale ale participanților.

Ce criterii trebuie să fie îndeplinite?

Studenții străini din domeniile științele naturii, inginerie, agricultură și silviculturp care sunt înscriși în țările membre a International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE).

Locurile de practică din Germania sunt distribuite în străinătate exclusiv prin comitetele naționale IAESTE, care intermediază la rândul lor locuri de practică pentru studenții germani. În afara acestui proces nu există locuri de practică individuale în programul IAESTE. Candidații trebuie să fie înscriși pe tot parcursul stagiului de practică în cadrul unei instituții de învățământ superior.

Ce se finanțează?

Cunoștințe de limbă

Practică de specialitate în firme, institute de cercetare si instituții de învățământ superior. (Acest program este oferit doar în țări în care există un comitet IAESTE. DAAD reprezintă comitetul național IAESTE pentru Germania prin referatul ST 41.)

Cerințele de limbă germană sunt foarte diferite; unele firme solicită ca studenții să aibă cunoștințe bune de limbă germană, alte instituții doar cunoștințe de bază, în cazul în care persoana respectivă vorbește bine limba engleză. În majoritatea cazurilor sunt suficiente cunoștințe de limbă engleză.

Cine poate aplica?

Durata finanțării Stagiile de practică intermediate cu o durată de regulă, de două până la trei luni, în cazuri singulare pot fi intermediate și stagii de practică mai lungi. Durata stagiului de practică este stabilită de instituția în care acesta se desfășoară.

Cuantumul bursei Suma oferită practicanților este de regulă în valoare de 650 Euro pe lună. DAAD include practicanții IAESTE (Incoming) în sistemul său de asigurări de sănătate, de accident și de răspundere civilă. DAAD nu poate finanța cheltuielile de călătorie.

Procesul de selecție Aplicația trebuie trimisă comitetului național IAESTE din țara în care candidatul este înmatriculat. Comitetul IAESTE responsabil pentru țara respectivă organizează la nivel național un proces de selecție, nominalizând candidatul cel mai potrivit. Decizia finală a acceptării candidaților este luată de instituția care oferă locul de practică.

Termen-limită Termenul-limită de aplicare poate fi aflat de la comitetul național IAESTE din țara de origine. Cei care sunt interesați de un stagiu de practică în unul dintre domeniile indicate mai sus trebuie să se adreseze comitetului național IAESTE din țara de origine. Datele de contact și informații detaliate le găsiți pe site-ul IAESTEe www.iaeste.org

Depunere aplicație Dosarul trebuie depus la comitetul național IAESTE din țara de origine. Datele de contact pot fi găsite aici: www.iaeste.org

Informații suplimentare www.iaeste.org


DLR/DAAD Research-Fellowship-Programme • DAAD 51

DLR/DAAD Research-Fellowship-Programme • DAAD

Overview

Value

„DLR-DAAD Research Fellowships“ is a programme implemented by the ‘German Aerospace Center’ (DLR) and the ‘German Academic Exchange Service’ (DAAD). DLR is Germany´s national research center for aeronautics and space. Its extensive research and development work in Aeronautics, Space, Transportation and Energy is integrated into national and international cooperative ventures. As Germany´s space agency, DLR has been given responsibility for the forward planning and the implementation of the German space program by the German federal government as well as for the international representation of German interests. Approximately 7,400 people are employed in DLR´s 33 institutes and facilities at 16 locations in Germany.

Doctoral Students (Doctorate in Germany): monthly instalment of 1,365 Euros (plus allowance for materials of 102 Euros); e.g. flat-rate travel allowance, health insurance, family allowances Postdoctoral Students (Research in Germany): 2,000 Euros per month Senior Scientists (Research in Germany): 2,300 Euros per month

Who can apply? This special programme is intended for highly-qualified foreign doctoral and postdoctoral students as well as senior scientists. DLR-DAAD Fellowships are defined and awarded on an individual basis. Each fellowship announcement will indicate the specific qualification requirements and terms of visit.

What can be funded? The current offers are published under DLR-DAAD Fellowships - Current Offers on the homepages of the DAAD and the DLR in the research fields: •• Aeronautics •• Space •• Transportation •• Energy Please note that within the DLR-DAAD programme, you can apply only for a DLR institute, not for a university on any other institution.

Duration of the funding •• Type A - Doctoral Students: 36 months •• Type B - Postdoctoral Students: 6 to 24 months •• Type C - Senior Scientists: 1 to 3 months

Further information

For further information see: www.daad.de/dlr

Application requirements What requirements must be met?

At the time of their application, applicants for a DLRDAAD Fellowship must be able to prove their outstanding study or research achievements, •• Type A: have completed their studies or research with a university degree in the last six years, •• Type B: have completed their studies with a PhD in the last two years, •• Type C: applicants must be working in higher education or at a research institute; positions are open to outstandingly-qualified academics and scientists who should generally hold a doctorate/ Ph.D., •• have to submit an appropriate language certificate (e.g. TOEFL CBT 213-240; TOEFL IBT 79-95, IELTS 6.5-7.0, CAE C1), •• not be of German nationality.

Language skills Applicants should have an excellent knowledge of English; knowledge of German is advantageous.

Application Procedure Application documents

The application procedure occurs online through the DAAD portal. You referees should send their letters of recommendation by post to the application address.


52 Locuri de practică pentru studenți străini din domeniile: științele naturii, inginerie, agricultură și silvicultură

Certificates, proof of credits, certifications and translations may be scanned in non-certified form and uploaded to the DAAD portal. DAAD’s Head Office in Bonn will only request certified copies of the submitted documents in paper form if a grant is awarded!

•• Statement of the reasons for applying for a certain fellowship: Appendix •• Complete CV •• List of publications Important notice for all applicants:

1. Documents to be uploaded to the DAAD portal Type A and Type B:

•• Online application form •• Cover page •• Statement of the reasons for applying for a certain Fellowship: Appendix •• Complete curriculum vitae; •• List of publications, if applicable; •• Abstract of the final Master or PhD Thesis (max. 3 pages); •• University degree certificate indicating final grade(s): the certificate must be subsequently submitted before the grant-supported research begins if it is not available at the time of application •• English language certificate giving evidence of the applicant’s Level of proficiency (e.g. TOEFL CBT 213-240; TOEFL IBT 79-95, IELTS 6.5-7.0, CAE C1) •• German or English translation of documents submitted in the national language •• All university certificates on all annual examinations with individual grade(s), incl. explanation of grading system 2. To be submitted by post to the application address •• Two recent references from senior academics who provide information about your qualifications; •• Applicants are not required to submit any confirmation of academic supervision. Type C

•• Documents to be upload to the DAAD portal: •• Online application form •• Cover page

Within the DLR-DAAD programme, you can apply only for a DLR institute, not for a university or any other institution. By applying for a Fellowship within the ‘DLR-DAAD Research Fellowhips’ Programme you give your consent to the DAAD to forward your documents and your personal details to DLR and its relevant institutions. The DAAD and the DLR will not pass on your details to third parties.

Application deadline If an application deadline exists, it is mentioned in DLR-DAAD Fellowships - Current offers

Application location German Academic Exchange Service (DAAD) Ms Cordula Behrsing Section ST43 Kennedyalle 50 53175 Bonn Germany Please note

The application documents remain with the DAAD. Data relating to applicants is saved by the DAAD in accordance with the Federal Data Protection Act insofar as this data is needed to process the application.

Contact and Consulting Information and advisory centres

German Academic Exchange Service (DAAD) Section ST43 / Ms Cordula Behrsing Postfach 200404 / 53134 Bonn Email: dlr-daad-program@daad.de


Leibniz – DAAD Research Fellowships • DAAD 53

Leibniz – DAAD Research Fellowships • DAAD

Overview (Information only in English) The programme aims to support the further internationalisation of the German science and research.

Who can apply? Recent international postdocs who have completed their studies with a PhD or equivalent qualification no more than two years ago. Applicants must neither hold German nationality nor have resided in Germany for the last 6 months before the application deadline,

What can be funded? Leibniz-DAAD fellowships offer highly-qualified, international postdoctoral researchers, who have recently completed their doctoral studies, the opportunity to conduct research at the Leibniz institute of their choice in Germany. Leibniz-DAAD research fellows can undertake their research at the 88 Leibniz institutes listed in the following links: Section A: Humanities and Educational Research/ Geisteswissenschaften und Bildungsforschung Section B: Economics, Social Sciences and Spatial Research/Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Raumwissenschaften Section C: Life Sciences/Lebenswissenschaften Section D: Mathematics, Natural Sciences and Engineering/Mathematik, Natur- und Ingenieurwissenschaften Section E: Environmental Sciences/ Umweltwissenschaften Please note: Currently no fellowships are available.

The next call for the Leibniz-DAAD Research Fellowships will be announced at the beginning of January 2017 on www.daad.de/leibniz

Selection Applicants should be able to prove their outstanding academic or research achievements.


54

The research project proposal must match the selected Leibniz institute. Projects that do not correspond with the activities of the chosen institute will not be considered.

Application Requirements What requirements must be met? Applicants

•• should be able to prove their outstanding academic or research achievements; •• have completed their studies with a PhD or equivalent qualification no more than two years ago. At the time of application, applicants for a Leibniz-DAAD Research Fellowship must neither hold German nationality nor have resided in Germany for more than six months before the application deadline.

Leibniz – DAAD Research Fellowships • DAAD

studies (transcripts of records), incl. explanation of grading System •• Officially recognised English language certificate (e.g. TOEFL, IELTS) or confirmation of the English language skills by a university teacher of the applicant´s own choice. This does not apply to applicants whose mother tongue is English. •• Certificates, proofs of credits, certifications and translations may be scanned in non-certified form and uploaded to the DAAD portal. DAAD’s Head Office in Bonn will only request certified copies of the submitted documents in paper form if a grant is awarded. 2. To be submitted by post

Applicants should have excellent knowledge of English. Knowledge of German is welcome.

•• The “Application summary”, which is generated in the portal in PDF format and which can be printed out after the online application procedure is completed; please send 1 copy to the application address; •• Two recent references by two referees (senior academic) which provide information about your qualifications. The referees can send the reference letters by mail to the application address directly.

Application Procedure

Application deadline

Language skills

9 March 2016 Application documents

The application procedure occurs online through the DAAD portal. You are also requested to send some of the documents by post to the application address. 1. Documents to be uploaded to the DAAD portal:

Online application form; •• Cover page •• Curriculum vitae; •• List of publications; •• Description of the research project (max. 3 pages); •• Detailed timeline (max. 1 page); •• Abstract of the doctoral thesis (max. 3 pages); •• Copies of the Master degree certificate •• PhD diploma •• University certificates on all annual examinations with individual grade(s) of the Master and the PhD

Application location German Academic Exchange Service (DAAD) Ms Cordula Behrsing Section ST43 PO Box 200404 53134 Bonn, Germany

Contact and Consulting Information and advisory centres

Ms Cordula Behrsing German Academic Exchange Service (DAAD) Section ST43 E-Mail: behrsing@daad.de


Postdoctoral Researchers International Mobility Experience (P.R.I.M.E.) • DAAD 55

Postdoctoral Researchers International Mobility Experience (P.R.I.M.E.) • DAAD Overview The German Academic Exchange Service (DAAD) offers a new funding programme - co-financed by the Marie Curie Programme of the European Commission - for outstanding postdoctoral researchers from all disciplines and nationalities: „Postdoctoral Researchers International Mobility Experience“ (P.R.I.M.E.). The funding consists of salaries instead of scholarships. Funding is provided for 18 months, in which 12 months have to be spent abroad and 6 months (re-integration phase) at a German university. The re-integration phase is mandatory. The German university administrates the salary during the whole funding period. Further information: www.daad.de/prime/en


56

Graduate School Scholarship Programme (GSSP)

Graduate School Scholarship Programme (GSSP)

Overview Doctoral education in structured PhD programmes has become an essential part of the qualification process of young academics in Europe and Germany. High quality standards regarding the selection and hosting of doctoral students, as well as an international research environment, create unique perspectives particularly for foreign applicants.

Application process Each DAAD scholarship in this programme comprises funding for up to three years, or in a few exceptional cases up to four years. DAAD scholarship holders will be identified by a two-step procedure. •• Step One: PhD positions are advertised internationally and - following a selection process - appropriate candidates are nominated for a DAAD scholarship by the hosting programme. •• Step Two: The nominees submit an online-application with supporting documentation via the DAAD-portal.

Selection results and further information Selected programmes 2016 Please find below a list of all graduate programmes that were selected by DAAD in 2016 to nominate and host international graduate students for 2017 and 2018. The list contains the programme names and shortlinks to the websites of the selected graduate programmes. Applications must be sent directly to the graduate school (for details see the attached list). Selected programmes 2016. Informations for selected programmes and for applicants from abroad Guidelines and Information for Applicants from Abroad (pdf)


Graduate School Scholarship Programme (GSSP) 57

Submission of applications The applicants who have been selected for a scholarship by a graduate school or a graduate programme must further submit a completed application form with all supporting documents via the DAAD-portal using the following link: https://portal.daad.de/irj/portal. (Here: “Personal Funding”! and application form “Graduate School Scholarship Programme 17”) A completed application contains the following documents:

DAAD application form for the scholarship program „Graduate School Scholarship Programme 17“ with all requested supporting documents. Please submit along with the application form the following documents in German or English:

•• •• •• •• ••

an abstract of your proposal (max. 1 page) a curriculum vitae a letter of motivation schedule a letter of recommendation by two university professors from the home university, issued during the last two years. Please use the DAAD form which is available for downloading at the DAAD-Portal. •• certificates: certificates or translated documents: •• school leaving certificate (College, GSEC etc.) qualifying for admission to higher education in your own country •• certificates of annual examinations taken at the home university (transcripts of records) •• certificates of any academic degrees or advanced qualifications showing grades and explaining the home grades‘ system (description of grade scale) (Certified copies of all translated documents must be submitted to DAAD only after a letter of award has been received) At the time of the application, the last final exam (Master Degree) should have taken place no longer than six years ago If you plan a field study, please submit also a short work plan and schedule about the field trip (when, where, how long)

•• documents certifying knowledge of the foreign language required by the graduate school •• any documents certifying completed practical work (internship etc.) •• a list of publications

Language skills German language skills are generally required, although the required level depends on the applicant’s project and subject, as well as on the available opportunities for learning German in the applicant’s home country. In the natural sciences and in engineering disciplines, and where English is spoken at the host institute, proof of good English language skills may be accepted instead of German language skills.

Contact and Consulting Information and advisory centres German Academic Exchange Service – DAAD Section ST 43 Mrs. Irmgard Kasperek Tel.: 0049 228 882 560 E-Mail.: kasperek@daad.de


58

Vizite de studiu pentru grupuri de studenți străini în Germania • DAAD

Vizite de studiu pentru grupuri de studenți străini în Germania • DAAD Termene limită de aplicare

Ce se finanțează?

01.02 a fiecărui an pentru vizite de studiu începând cu 01.06 01.05 a fiecărui an pentru vizite de studiu începând cu 01.09 01.11 a fiecărui an pentru vizite de studiu începând cu 01.03

Se finanțează un stagiu de maxim 12 zile pentru până la 15 studenți străini însoțiți de un cadru didactic universitar. Din fondurile DAAD poate fi finanțată o subvenție pentru cheltuieli de deplasare și ședere sub forma unei sume fixe în valoare de 50 Euro per persoană pe zi.

Scurtă descriere

Cine poate fi finanțat?

Obiectivul programului

Studenți străini începând cu anul doi de facultate precum și absolvenți și cadre didactice universitare; în cazuri excepționale studenți doctoranzi.

Obiectivul principal îl constituie intermedierea cunoștințelor de specialitate prin vizite corespunzătoare în cadrul instituților de învățământ superior. De asemenea, se dorește ca prin întâlnirea cu studentii și cadrele didactice germane să fie stablite și menținute contactele dintre instituțiile de învățământ superior germane și cele străine, precum și dobândirea unei perspective a vieții economice, politice și culturale din Germania.

Cine poate aplica? Pot aplica cadre didactice universitare din cadrul instituților de învățâmânt superior din străinătate.


Vizite de studiu pentru grupuri de studenți străini în Germania • DAAD 59

Informații suplimentare

Persoana de contact

Descrierea actuală a programului împreună cu toate anexele sale se găsesc mai jos la rubrica Downloads. Informații suplimentare găsiți aici.

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) German Academic Exchange Service Referat P14/Section P14 Ms. Laura Pinsdorf Tel.: +49 228 / 882-391 Fax.: +49 228 882-9391 E-Mail: pinsdorf@daad.de

Informații referitoare la modul de aplicare Aplicația poate fi luată în considerare doar dacă este trimisă complet prin intermediul portalului on-line DAAD până la termenul limită de aplicare. Informații despre documentele necesare aplicării (anexe obligatorii) ce trebuie depuse împreună cu formularul de aplicare până la termenul limită de depunere a dosarului se găsesc mai jos în descrierea programului de bursă. După încheierea perioadei de depunere a dosarului DAAD nu va solicita documente lipsă și nici nu va lua în considerare eventuale documente trimise ulterior sau modificări din cadrul aplicației, nici măcar cele din planul de finanțare. Aplicațiile incomplete vor fi excluse din selecție din motive formale. În cazul unor probleme tehnice ce nu țin de competența solicitantului (de ex. blocarea portalului DAAD, căderea serverului în cadrul instituției de învățământ, exclus: software incompatibil) sau din motive de forță majoră (de ex. accidente, greve, factori de mediu, exclus: cazuri de boală) și care împiedică depunerea aplicației în termenul limită este impetuos necesar să trimiteți un e-mail bine argumentat pe adresa DAAD până la termenul limită de depunere a aplicației. •• În cazul problemelor tehnice: Vă rugăm să scrieți un un e-mail către departamentul tehnic al DAAD (portal@daad.de) menționând perioada disfuncționalităților tehnice însoțite de screenshot-uri (capturi de pe ecran). •• În caz de motive de forță majoră: Vă rugăm să trimiteți un e-mail persoanei de contact indicate mai jos.

Informații suplimentare Pe pagina de internet a DAAD puteți găsi informații suplimentare specifice țării dvs. de origine precum și eventuale modifări apărute în interiorul programului după publicarea acestei scurte descrieri. Informațiile suplimentare pentru această descriere a programului pot fi găsite accesând www.funding-guide.de. Downloads Descrierea programului (în germană) Descrierea programului (în engleză) Vorlage Teilnehmerliste Form List of participants Unterscheidung Studienreisen – Studienpraktika Difference Study Visits - Study Seminars Mobilitätspauschalen Lump Sums International Travel 2017

Modalități de aplicare Portalul de aplicare on-line - „ Study Visits for Groups

of Foreign Students to Germany 2017”


60

“Go-East Summer Schools 2017”

“Go-East Summer Schools 2017” at Foreign Universities in Central Eastern, Southeastern, Eastern Europe and CIS Goals of the Programme

What can the summer schools offer?

Taking the initiative “Go-East“, the DAAD (German Academic Exchange Service) is encouraging more and more students from Germany to complete their academic studies in countries in Central-Eastern, South- Eastern, and Eastern Europe and CIS. The initiative of “Go-East“ includes the Programme “Go-East Summer Schools”, which promotes the participation of German students in summer schools in these countries. Doctoral candidates are not supported within this programme. The students have the opportunity to become acquainted with the educational system of the host country and to consider the eventuality of attending further studies or research projects at the host university. The universities in these regions offer advanced training courses in various subjects every year during the summer months. With the help of the Programme “Go-East Summer Schools” the DAAD contributes to the internationalization of foreign universities, as well as their integration into the European area of education. The Programme will be financed by the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF).

The foreign universities are free to prepare their own programmes. In general, the summer schools have a combination of lectures, presentations, visits to companies, national language courses, a cultural program as well as excursions. It is recommended that the German students establish and maintain regular contact with professors and students of the foreign universities during the period of the summer school. Generally, the language of instruction should be German, English or both German / English. This should make it easier to integrate further international students into the summer school. For their participation, the students receive a participation certificate and/or ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) points.

Who can apply for the Programme Foreign universities in Central-Eastern, South-Eastern, Eastern Europe and CIS. (Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Kosovo, Croatia, Macedonia, Montenegro, Moldova, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tajikistan, Turkmenistan, Czech Republic, Ukraine, Hungary, Uzbekistan.)

What can be supported? Summer schools that have various professional, country-specific, and linguistic emphasis organized by the foreign universities. Summer schools that have a 12 -21 day duration period, and which take place from middle of August until the end of September.

How do you apply? Foreign universities can send their application forms for the summer school to DAAD. The funding decision will be made by an independent selection committee; with the consent of the committee the summer schools will be announced to the German students on the DAAD’s “Go-East” website (goeast.daad.de) as well as in the DAAD scholarship database. Parallel to this, the DAAD will inform the German universities about the current tenders. The foreign universities must also set up their own website to advertise their summer schools.

How are the summer schools financed? The summer schools chosen by the selection committee will not receive any direct financial contribution from the DAAD. However, they can charge a fee to the participants who receive a DAAD scholarship. The German participants must pay their participation fee either in cash or transfer it directly to the foreign university; this is done by mutual arrangement between the two parties. The participation fee can be used for the reimbursement of organizational and operational costs of the summer schools (e.g.: fees, cul-


“Go-East Summer Schools 2017” 61

tural programmes, board and lodging, rent, teaching materials, etc).

The foreign universities applying for the promotion of their summer schools are required to submit the following documents in one PDF file per e-mail to the DAAD: •• a DAAD application form (here) •• a concept of the summer school (max. 2 pages) •• a preliminary/ final programme.

and to the DAAD for a scholarship acquirement at the same time. At the end of the application period, the foreign university is due to send a ranking of applicants to the DAAD. The foreign university decides on the application deadline and this will be also the deadline for the application for the DAAD scholarship. An extension of the application deadline is possible only in certain circumstances and only with the approval from the DAAD.

Important!

Contact and further information

While making an inquiry, please indicate the name and the location of your summer school project.

Please submit your application documents to:

Application forms

Submission deadline for applications 7.11.2016

What are the selection criteria? The main criteria for the selection process are: •• concept and programme of the summer school project, •• topicality and relevance of the project. •• results of the DAAD evaluations of this year´s summer schools, if available, as well as the reports of the DAAD scholarship holders about their experience The DAAD scholarships

The DAAD offers partial scholarships and they are composed of: •• travel expenses (rates differ by country) •• scholarship (residence expenses) •• a maximum amount of 650€ for reimbursement of participation expenses. A reasonable personal contribution for expenses is expected from the scholarship holders. How can the German students apply?

The interested student is required to apply both to the foreign university for admission to a summer school,

Summer schools in Central-Eastern, South-Eastern, Eastern Europe, Central Asia, South-Caucasus Inna Rechtmann rechtmann@daad.de Internet: goeast.daad.de Facebook: DAAD Go East Sommerschulen Foreign universities will be informed about the decision of the selection committee in the middle / at the end of December.

We strongly recommend that you contact the DAAD Information Center Bucharest for further consultation before submitting your application. Centrul de Informare DAAD Str. Buzești 61, Bl. A6, Ap.59 011013 București, România Tel.: 0040/21 310 15 40 E-Mail.: info@daad.ro www.daad.ro www.facebook.com/DAADRomania


62

RISE worldwide 2017

RISE worldwide 2017

Overview RISE stands for Research Internships in Science and Engineering. RISE Worldwide offers summer research internships across the world to German undergraduate students with academic training in biology, chemistry, physics, earth sciences, engineering, or a closely related field. RISE Worldwide is funded by the German Federal Ministry of Education and Research.

About the program German undergraduate students with good grades and recommendations from the fields of earth sciences, engineering, natural sciences, medicine, and related disciplines will be matched with researchers worldwide. DAAD provides scholarships for the successful applicants to help cover part of the living and travel costs. In 2016 DAAD funded 228 German students, going to 38 different countries with RISE Worldwide RISE Worldwide was first offered in 2010. One target was to offer German undergraduates the possibility to go abroad during the summer months. We want to motivate undergraduate students to get international experience in field of natural science, engineering and life sciences.

What providers need to know Are you a professor, a postdoc or a Ph.D. student at a research institute? Do you want to become a host for a German undergraduate intern? The RISE Worldwide program offers research internships for German Bachelor students in the fields of natural sciences and Engineering. Research institutes all over the world can participate and submit offers for summer 2017. RISE Worldwide supports the students with a monthly scholarship.

Who can offer an internship? You are a professor, a postdoc, Ph.D. student or researcher employed by or affiliated with an accredited academic institution or a non-profit research institution, working in the field of natural sciences, earth sci-

ences, engineering, medicine, mathematics or computer science. You agree to supervise and support the assigned student in local administrative matters with finding accommodation and possibly with recreational activities. We highly recommend integrating Ph.D. students into the project although this is not mandatory. Ph.D. students can submit project proposals themselves if they can produce a letter of support from their supervisor. Ph.D. students can submit project proposals themselves if they can produce a letter of support from their supervisor. Please fill in the letter of Support (pdf, 11.07 KB) and submit it via E-Mail.

How and where do I offer the internship? Please submit your internship offer to our database. By submitting your offer, you confirm that the offer may be forwarded to interested applicants. Find more information about submitting an offer under Submit an internship offer now!

Who can apply for your internship? RISE Worldwide is a program for undergraduate students enrolled at a German university. Students may apply as early as their second semester at a university (and would then join your team in between their third and fourth semester). Students in the fields of engineering, natural or earth sciences and medicine are eligible as well as students from related disciplines if they find an appropriate project.

Your tasks •• Apartment search •• Visit to the authorities •• Leisure activities


RISE worldwide 2017 63

Selection process

The timeframe of the program

After DAAD approves your offer, it will be published in the intern database. The offer is now accessible to anyone who is interested in applying and has registered online. Students may apply for up to three projects. DAAD approves only complete applications. The prospective hosts are then asked to provide DAAD with a ranking of the received applications. Only those students whose applications have been accepted, reviewed and ranked by a potential host are placed with that host’s project. We do our best to account for both the preferences of the students and of the hosts. However, we cannot guarantee in every case that a project provider will be matched with his or her top applicant.

Researchers from accredited universities and non-profit research institutions register online and submit a maximum of two internship offers, including a project description (1-3 pages), from September 1, 2016 through October 15, 2016. DAAD posts the internship offers in the database. German applicants register online to review the internship offers. They apply from November 1, 2016 through December 22, 2016 to a maximum of three projects. The German applicants’ profiles are checked for eligibility by DAAD staff and are then activated to be reviewed online by the researchers. As a prospective host we ask you to rank the applicants to your project. In order to do so, you may contact the applicants and arrange interviews with them. DAAD places students with internship projects and awards scholarships based on academic merit and the internship providers’ quality assessment. If a project is very popular, it is more likely to receive an intern. Future hosts and interns are notified of the decision at the beginning of March 2017. Earliest start of the internship June 1, 2017. We strongly recommend that you contact the DAAD Information Center Bucharest for further consultation before submitting your application (info@daad.ro).

The funding DAAD provides a RISE Worldwide scholarship for the German interns to support undergraduate students to do research projects. German students are awarded a DAAD scholarship which includes: •• a monthly allowance (depending on the target country) •• a travel subsidy (depending on the target country) •• health, accident and personal liability insurance •• participation in a RISE Worldwide alumni meeting in Germany Funding is provided by the Federal Ministry of Education and Research.

Timeframe and duration of the internship Six to twelve weeks between June and October (please note that German academic year usually ends in midto-late July). The timeframe of the internship is individually arranged between you and the prospective intern.

Contact and Consulting Martina Ludwig Scholarship Programs North America, RISE DAAD – German Academic Exchange Service Kennedyallee 50 53175 Bonn GERMANY phone: +49 228 882- 104 email: rise-ww@daad.de


64

Lectori DAAD în România

Lectori DAAD în România București Dr. Nicola Gotthardt

Academia de Studii Economice din București (ASE) Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în Limbi Străine (FABIZ) Calea Griviței 2-2A 010731 București Email: gotthardt@daad.ro Petra Löffler

Universitatea Politehnica București Facultatea de Inginerie în Limbi Străine (FILS) Catedra în Limba Germană Splaiul Independenței 313 060042 București Email: loeffler@daad.ro

Dr. Martin Brusis (Langzeitdozent)

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca Facultatea de Studii Europene Str. Emmanuel de Martonne Nr. 1 400090 Cluj-Napoca Email: brusis@daad.ro

Iași Dr. Alexander Rubel

Universitatea Al. I. Cuza lași, Facultatea de Litere Catedra de Germanistică Bd. Carol I., Nr. 11 700506 Iași Email: rubel@daad.ro

Sibiu Dr. Ellen Tichy

Sabine Schwager

Universitatea București Facultatea de limbi și literaturi straine Catedra Germanistică Str. Pitar Moș 7-13, et. 2 010451 București Email: schwager@daad.ro

Cluj-Napoca (Klausenburg)

Universitatea Lucian-Blaga Sibiu, Facultatea de Litere și Arte, Catedra de Filologie Germanistică et. 2, sala 47 B-dul Victoriei 5-7 550024 Sibiu Email: tichy@daad.ro

Timișoara Sabina De Carlo

Florian Drexler

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca Facultatea de Studii Europene Str. Emmanuel de Martonne Nr. 1 400090 Cluj-Napoca Email: drexler@daad.ro

Universitatea Politehnica din Timisoara Departamentul de Comunicare și Limbi Străine Clad. ASPC, et. 1, sala 110 Str. Traian Lalescu nr. 2a 300223 Timișoara Email: decarlo@daad.ro

Franziska Schwantuschke

Anne Schröder

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca Facultatea de Litere Catedra de Limba și Literatura Germană Str. Horea 31 400174 Cluj-Napoca Email: schwantuschke@daad.ro

Universitatea de Vest din Timișoara Facultatea de științe politice, filosofie și știinte ale comunicării Bd. Vasile Parvan 4, cam. 411 300223 Timișoara Email: schroeder@daad.roCentrul de Informare DAAD Str. Buzești nr. 61, ap. 59 011013 București Tel.: +40-21-3101540 E-mail: info@daad.ro www.daad.ro Facebook: DAADRomania