Studiul in Germania

Page 1Cuprins

Introducere DAAD în România

2 3

Instituţiile de învăţământ superior și studiul în Germania De ce un studiu în Germania? Unde se poate studia? Tipuri de instituţii de învăţământ superior în Germania Ce se poate studia? Găsirea unui program de studiu potrivit Doctoratul în Germania La ce costuri se ridică un studiu în Germania? Cum se finanţează studiul? Bursele DAAD

4 5 7 8 9 10 11

Depunera dosarului și admiterea Care sunt condițiile de aplicare? Care sunt certificatele de limbă necesare? Cum și unde se depune dosarul?

12 13 14

Viaţa în Germania Viza și permisul de ședere Asigurarea medicală Cazarea

16 17 17

Checklist pentru o pregătire de succes Aveţi nevoie de mai multe informaţii?

18 19


2

Studiul în Germania

Introducere

Vă interesează un studiu în Germania? Cine dorește să studieze în străinătate își pune mai întâi următoarele întrebări de bază: Ce se poate studia? Care sunt posibilităţile existente? Care sunt costurile unui studiu în Germania? Broșura de faţă își propune să vă ofere răspunsurile la aceste întrebări și să vă prezinte Germania ca loc de studiu, cu toate posibilităţile sale. Veţi găsi aici informaţii despre instituţiile de învăţământ superior, oferta de programe de studiu, burse și condiţii de admitere. Aveţi nevoie de mai multe informaţii? Echipa Centrului de Informare DAAD vă stă cu plăcere la dispoziţie. Ne puteţi vizita, suna sau scrie un e-mail.


3

DAAD în România

DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst – Serviciul German de Schimb Academic) este cea mai mare organizaţie pe plan mondial care sprijină schimbul internaţional de studenţi și cercetători. Este o organizaţie fondată de instituţiile de învăţământ superior din Germania, cu sediul central la Bonn. DAAD organizează și finanţează schimbul de studenţi și cercetători, intermediază cadre didactice universitare și lectori, informează în întreaga lume despre Germania ca loc de studiu și cercetare și sprijină procesul de internaţionalizare a instituţiilor de învăţământ superior germane. Bugetul său se compune din contribuţiile mai multor ministere federale, în special ale Ministerului German de Externe și din fonduri europene. În fiecare an DAAD finanţează stagiile în Germania a peste 600 de studenţi și cercetători români. De asemenea sunt susţinuţi financiar anual peste 200 de cetăţeni germani, care doresc să studieze, să predea sau să cerceteze în România. În plus DAAD sprijină numeroase proiecte de cooperare academică româno-germană și intermediază tinere cadre didactice la universităţile din România. La ora actuală predau la zece universităţi din România un număr de nouă lectori DAAD, un docent DAAD, precum și cinci asistenţi de limbă. La București există și un centru de informare DAAD.

Ce vă oferă Centrul de Informare DAAD? Consiliere: Vă consiliem personal și vă răspundem la întrebările legate de studiu, cercetare și finanţarea studiilor în Germania. Sesiuni informative: Oferim constant sesiuni informative în școlile și universităţile din România. Prezenţă la târguri: Suntem prezenţi la târgurile de educaţie din România și prezentăm Germania ca loc de studiu și cercetare. Programe de burse: Vă informăm detaliat despre programele de burse ale DAAD și ale altor organizaţii de profil. Contact: Centrul de Informare DAAD București Str. Buzești nr. 61, bl. A6, ap. 59 011013 București (România) Tel. +40-21-3101540 E-mai: info@daad.ro www.daad.ro Facebook: DAADRomania


4

Studiul în Germania

De ce un studiu în Germania?

Germania este cea mai mare ţară din Europa, iar la nivel mondial ocupă locul patru în topul preferinţelor studenţilor străini. La ora actuală în Germania studiază 3.000 tineri români. Ei au optat pentru Germania datorită calităţii studiului și ofertei bogate de studiu. Cele în jur de 380 de instituţii de învăţământ superior oferă peste 16.000 programe de studiu. Aria acoperită de acestea este foarte largă și fiecare doritor poate studia ceea ce-și dorește, indiferent că este vorba de programe cunoscute, cum ar fi medicina, economia sau de discipline „exotice” precum papirologia. Alte motive pentru un studiu în Germania sunt îmbinarea dintre cercetare și predare, coordonarea foarte bună, precum și costurile moderate de studiu și trai. Astfel, pentru un prim studiu în multe landuri nu se percep taxe de studiu. În plus, există numeroase programe de studiu în limba engleză, astfel încât și persoanele interesate, care nu stăpânesc bine limba germană, pot obţine un loc de studiu.

Informaţii despre Germania

■ www.deutschland.de ■ www.tatsachen-ueber-deutschland.de ■ www.kulturportal-deutschland.de

Germania este mai aproape decât credeţi! Din principalele orașe românești se poate ajunge în 2-3 ore cu avionul în majoritatea orașelor germane. Între timp oferta de zbor este atât de mare încât costurile unei călătorii în Germania sunt relativ reduse. Un studiu în Germania deschide multiple perspective. Germania este partenerul comercial numărul unu al României și peste 16.000 de firme germane activează în România. O diplomă obţinută în Germania poate deveni astfel o importantă rampă de lansare pentru o carieră internațională!


5

Unde se poate studia? Tipuri de instituţii de învăţământ superior din Germania Cine dorește să studieze în Germania poate alege între diferite tipuri de instituţii de învăţământ superior. Dintre cele 387 de instituţii acreditate 240 sunt de stat, 107 sunt private și 40 sunt susţinute de către biserici. Tipurile principale de instituţii de învăţământ superior sunt: Universităţile Universităţile sunt instituţii de învăţământ superior, în cadrul cărora predarea este îmbinată cu cercetarea. Așadar, ele sunt nu doar centre de formare, ci și centre de cercetare independentă. La universităţi se oferă o arie largă de discipline de studiu. Titlurile care se pot obţine la universităţi sunt diverse, incluzând și titlurile de doctor și profesor. Asemănătoare ca orientare, însă specializate pe anumite domenii, sunt de pildă universităţile tehnice (Technische Universitäten), universităţile de educaţie fizică (Sporthochschulen) sau cele teologice (Theologische Hochschulen).

Universităţile de știinţe aplicate Un loc aparte îl ocupă universităţile de știinţe aplicate. Ele sunt instituţii de învăţământ superior echivalente universităţilor, care oferă un studiu orientat practic. Studenţii sunt pregătiţi pentru cerinţele concrete ale vieţii profesionale, iar studiul cuprinde și stagii de practică. Lucrările de finalizare a studiului sunt elaborate deseori în cooperare cu diferite companii. Aria disciplinelor oferite este mare, un rol central ocupându-l știinţele inginerești, economice și sociale. Diploma de finalizare (Diplom, Bachelor și Master) oferă bune șanse pentru a obţine posturi interesante în economie și industrie. De regulă, la universităţile de știinţe aplicate nu se poate obţine titlul de doctor.


6

Studiul în Germania

Universităţile private Pe lângă universităţile finanţate de stat și de biserici există în Germania între timp și peste 90 de universităţi private, ale căror diplome sunt recunoscute de stat. Universităţile private, în general, au taxe de studiu mai ridicate, dar au un renume foarte bun. Motivele sunt: grupe mici de studiu, legături strânse cu mediul economic, o mare aplicabilitate practică a studiului, o puternică orientare internaţională, durate scurte de studiu și șanse bune pe piaţa muncii. Dacă doriţi să studiaţi la o universitate privată, ar trebui în primul rând să verificaţi dacă este acreditată de stat, deoarece fără o astfel de acreditare diplomele nu sunt recunoscute, ceea ce poate duce la dificultăţi în găsirea unui loc de muncă.

Universităţile de muzică și artă Aceste universităţi oferă studii în dome­ niile: arte plastice, design vestimentar și industrial, grafică, muzică instrumentală sau canto. La universităţile specializate în media se formează regizori, cameramani, scenariști, precum și oameni de teatru și film. Premisa pentru a obţine un loc de studiu aici este un talent artistic deosebit. De obicei, admiterea prevede și un examen de aptitudini.

Finanţare

Universităţi

Universităţi de știinţe aplicate

Universităţi de muzică și artă

stat

88

106

46

privat

11

94

2

biserică

11

21

8

total

110

221

56

sursă: www.hrk.de


7

Ce se poate studia? Găsirea unui program de studiu potrivit La ora actuală instituţiile de învăţământ superior din Germania oferă peste 16.000 de programe de studiu diferite. Alegerea programului de studiu vă este facilitată de existenţa unor baze de date online, în care se poate căuta electronic. Nu trebuie decât să introduceţi opţiunile (domeniul de studiu, limba de predare, titlul vizat) și obţineţi o listă cu programele de studiu acreditate, care se potrivesc opţiunilor menţionate. Motoare de căutare:

■ www.study-in.de ■ www.hochschulkompass.de ■ www.studienwahl.de

Ranking Oferta programelor de studiu este foarte vastă. Pe lângă marile universităţi cunoscute în întreaga lume, există un număr mare de universităţi sau universităţi de știinţe aplicate mai mici, care oferă, de asemenea, programe de studiu excelente. Puteţi aprecia diferitele aspecte ale programelor de studiu, vizionând rezultatele unui ranking independent, care ţine cont de criterii variate (de exemplu, infrastructură, organizarea studiului etc.). Găsiţi rezultatele acestui ranking la următoarea adresă: ■ www.das-ranking.de


8

Studiul în Germania

Doctoratul în Germania?

Cine dorește să își dea doctoratul are nevoie de o diplomă de absolvire, recunoscută în Germania, de regulă a unui program de master. Cu o diplomă de absolvire de la o unversitate de știinţe aplicate nu este, în general, posibilă înscrierea la doctorat. Titlul de doctor se poate obţine pe două căi: Doctorat individual Acesta presupune îndrumarea lucrării de către un conducător de doctorat. Doctorandul trebuie să își caute un îndrumător. De regulă, pentru aceasta ia legătura cu un profesor, trimiţîndu-i o schiţă de proiect de disertaţie. Acest model de doctorat solicită spirit de iniţiativă și o capacitate dezvoltată de a lucra independent. Oferă însă o mare libertate în alegerea temei și în organizarea stagiului doctoral. Durata acestuia este de cel puţin 4-5 ani. Doctorandul trebuie să găsească singur surse de finanţare.

Programe de doctorat structurate – școli doctorale („Graduierten-” respectiv „Doktorandenkolleg”) Premisa pentru admitere este depunerea candidaturii pentru un loc într-un astfel de program. Lucrarea de doctorat trebuie să se potrivească tematic cu domeniul de cercetare al școlii doctorale. De cele mai multe ori alegerea individuală a temei nu este posibilă. Informaţii despre procedura de admitere găsiţi pe site-urile programelor respective. Doctoranzii participă la un studiu axat pe necesităţile lor și sunt îndrumaţi de către o echipă de cadre didactice universitare. Programele structurate conduc mai repede la obţinerea titlului de doctor (în majoritatea cazurilor în 3 ani). Școlile doctorale au deseori programe proprii de burse. Programul de doctorat potrivit poate fi găsit cel mai bine printr-o documentare individuală. ■ www.phdgermany.de ■ www.research-in-germany.de ■ www.research-explorer.dfg.de ■ www.daad.de/idp


9

La ce costuri se ridică un studiu în Germania?

Taxe de studiu

Contribuţia administrativă

Din anul 2005 în unele landuri din Germania se percep taxe de studiu (denumite și contribuţii de studiu, „Studienbeiträge”). De regulă, acestea sunt în valoare de max. 500 € pe semestru. Vă rugăm să vă informaţi direct la universitatea la care doriţi să studiaţi dacă și ce fel de taxe se percep pentru studiu.

În anumite landuri instituţiile de învăţământ superior percep, pe lângă contribuţia semestrială și eventuale taxe de studiu, și o contribuţie administrativă pentru prelucrarea înscrierilor, respectiv a înmatriculărilor, la începutul fiecărui semestru. Această contribuţie este de aproximativ 40 – 50 €.

Contribuţia semestrială („Semesterbeitrag”)

Costurile de trai se estimează, în funcţie de locul de studiu, la 550-740 € pe lună.

În Germania toţi studenţii plătesc așa numita contribuţie semestrială, din care sunt susţinute căminele, cantinele precum și organizaţiile studenţești. De multe ori, în această contribuţie este inclus și un abonament semestrial obligatoriu pentru transportul public. Valoarea contribuţiei ajunge de la 50 € până la 250 €, în funcţie de ceea ce cuprinde.

■ www.studis-online.de/StudInfo/Gebuehren ■ www.internationale-studierende.de/de/ fragen_zur_vorbereitung/finanzierung/studiengebuehren/

Costurile de trai

Contribu ţii pe sem estru Taxe de st udiu Contribuţi a semestri ală Contribuţi a adminis trativă Costurile de trai p e lună: 99Locuinţă 99Mâncare 99Îmbrăcă minte 99Altele (materiale de stud

0 - 500 € 50 - 250 € 40 - 50 €

260 € 150 € 50 € 120 €

iu, cheltuie 99Asigura li de transp ort) re medica lă 99Telefon 60 € , internet 99Timp lib 40 € er, cultură , sport 99Total 60 € 740 €


10 Studiul în Germania

Cum se finanţează studiul?

Activităţi lucrative

BAföG sau creditul de studiu acordat de stat

Studenţii din România pot lucra maxim 90 de zile cu normă întreagă sau 180 de zile cu jumătate de normă, fără a avea permis de lucru. O activitate de colaborare cu o instituţie de învăţământ superior („studentische” sau „wissenschaftliche Hilfskraft”) se poate desfășura fără limită de timp.

În anumite condiţii specifice cetăţenii străini pot primi o susţinere financiară din partea statului german. Puteţi afla dacă îndepliniţi aceste condiţii, adresându-vă uniunii studenţilor din orașul dumneavoastră de studiu.

Burse

BAföG – credit de studiu:

Există numeroase instituţii, care susţin studenţii străini prin burse integrale sau parţiale. Și DAAD are un program atractiv de burse pentru studenţi, absolvenţi și tineri cercetători. Există însă posibilităţi reduse de a finanţa integral un studiu de licenţă în Germania. Baze de date pentru burse

■ www.funding-guide.de ■ www.stipendienlotse.de ■ www.stiftungsindex.de

■ www.das-neue-bafoeg.de


11

Bursele DAAD

Burse pentru cursuri de vară Pentru cine? Studenţi ai tuturor disciplinelor, începând cu anul II de studiu Ce oferă? Curs de limbă și civilizaţie la o instituţie de învăţământ superior din Germania Durata? 3-4 săptămâni pe perioada verii Burse de studiu pentru absolvenţii tuturor disciplinelor Pentru cine? Absolvenţi sau studenţi în ultimul an de studiu (toate disciplinele) Ce oferă? Program de master sau de studii aprofundate Durata? În funcţie de program, maxim doi ani Burse ERP pentru absolvenţii din domeniul economic Pentru cine? Absolvenţi sau studenţi în ultimul an de studiu (domeniul economic) Ce oferă? Program de master sau de studii aprofundate în economie Durata? În funcţie de programul de studiu, maxim doi ani Burse de cercetare pentru doctoranzi și tineri cercetători Pentru cine? Doctoranzi și tineri cercetători Ce oferă? Stagiu de cercetare la o instituţie de învăţământ superior sau un institut de cercetare din Germania Durata? 1-10 luni sau 3-4 ani pentru un doctorat complet

Stagii de cercetare pentru cadre didactice universitare și cercetători Pentru cine? Cercetători și cadre didactice universitare. Ce oferă? Stagiu de cercetare la o instituţie de învăţământ superior sau un institut de cercetare din Germania. Durată? 1-3 luni Programele prezentate aici sunt doar o selecţie a ofertei integrale de burse DAAD. O prezentare detaliată a acesteia, precum și a procedurii de aplicare pentru o bursă DAAD, pot fi găsite la adresa: ■ www.daad.ro


12 Studiul în Germania

Care sunt condițiile de aplicare?

Diploma de bacalaureat din România este recunoscută de autorităţile germane, astfel încât toţi absolvenţii de licee teoretice pot începe direct un studiu în Germania. Absolvenţii de liceu profesional (de exemplu, cu profil automecanic sau forestier) se pot înscrie doar la universităţi de știinţe aplicate, cu un profil corespunzător celui al liceului absolvit. De asemenea sunt recunoscute și diplomele de bachelor (licenţă) românești de la facultăți acreditate, astfel încât toţi absolvenţii pot aplica pentru un program de master în Germania.

În Germania autonomia universitară este foarte mare. Instituţiile de învăţământ superior își stabilesc independent condiţiile și procedura de admitere, documentele necesare și termenele de aplicare. Prin urmare, vă rugăm să verificaţi în timp util direct la instituţia de învăţământ dorită, care sunt condiţiile concrete ale admiterii. În majoritatea cazurilor admiterea se face pe bază de dosar, ceea ce înseamnă că nu există un examen de admitere scris.


13

Care sunt testele de limbă necesare?

Pentru a studia la o instituţie de învăţământ superior din Germania trebuie să faceţi dovada că aveţi cunoștinţe de limbă germană. Vă rugăm să vă informaţi din timp care sunt atestatele de limbă admise, pentru a susţine testele necesare. Având în vedere că cerinţele de limbă sunt tratate diferit de la program la program, trebuie să luaţi legătura cu instituţia de învăţământ superior în cauză.

DSD II (Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz, Stufe II)

În cazul în care optaţi pentru un program de studiu în limba engleză, nu este nevoie, în principiu, să dispuneţi de cunoștinţe prealabile de limbă germană. În acest caz vi se va solicita un test standardizat de limbă engleză. Și aici cerinţele instituţiilor de învăţământ superior pot varia considerabil.

Bacalaureatul german poate fi absolvit în România la secţiile speciale ale Colegiului German Goethe și ale Liceului Nikolaus Lenau din Timișoara.

Dovada cunoștinţelor de limbă germană o puteţi face în general prin următoarele teste standardizate: DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber) DSH este un examen de limbă, care poate fi susţinut doar la instituţiile de învăţământ superior din Germania. Datele examinării sunt stabilite de acestea. TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache) TestDaf se organizează la centrele specializate din Germania și România (București, ClujNapoca, Timișoara și Iași).

Acest examen poate fi absolvit în exclusivitate de către elevii școlilor germane sau cu predare intensivă de limbă germană din România. Acestea sunt selectate de către Conferinţa Miniștrilor Culturii din landurile germane. Bacalaureat german

Testele de limbă ale Institutului Goethe Următorul examen al Institutului Goethe constituie o dovadă a cunoștinţelor de limbă germană. ■ Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches

Sprachdiplom.

Acest test poate fi susţinut la Institutul Goethe din București, precum și la centre partenere din principalele orașe din România. Examenele Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS), Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) au fost înlocuite de testul menționat mai sus, însă își păstrează valabilitatea. ■ www.testdaf.de ■ www.goethe.de/bukarest ■ www.sprachnachweis.de


14 Studiul în Germania

Unde se depune dosarul pentru a obţine un loc de studiu? Dacă doriţi să aplicaţi la o instituţie germană de învăţământ superior pentru un program de studiu cu finalizare bachelor (licenţă), diplomă sau examen de stat (Staatsexamen), trebuie să aveţi în vedere următorii pași: Obţinerea de informaţii necesare pentru alcătuirea dosarului de admitere Pentru anumite programe de studiu (momentan medicină, stomatologie, farmacie, medicină veterinară) există locuri de studiu limitate la nivel naţional. Acestea sunt distribuite printr-un sistem centralizat. Dacă doriţi să urmaţi un astfel de program, trebuie să vă informaţi și să aplicaţi prin intermediul portalului „Hochschulstart”. Pentru toate celelalte discipline obţineţi informaţii direct la Birourile pentru Studenţi Străini, „Akademisches Auslandsamt”(AAA) sau „International Office”, din cadrul instituțiilor de învățământ superior în cauză. Trimitera dosarului la destinaţia corectă Doriţi să urmaţi un program cu locuri de studiu limitate la nivel naţional? Atunci depuneţi dosarul online la „Hochschulstart” și trimiteţi actele necesare la aceeași desti­ naţie. Doriţi să vă înscrieți la un program cu locuri limitate la nivel local sau cu număr nelimitat de locuri? Atunci depuneţi dosarul la:

a) Centrul de servicii „uni-assist”, în cazul în care instituţia de învăţământ superior este membră a organizaţiei „uni-assist”. b) La „Hochschulstart”, în cazul în care instituţia de învăţământ superior a delegat procedura de admitere către „Hochschulstart”. c) Direct la instituţia de învăţământ superior, la Birourile pentru Studenţi Străini. Puteţi verifica dacă o instituţie de învăţământ superior este membră a „uni-assist”, consultând site-ul acesteia. Dacă procedura este derulată prin „Hochschulstart”, găsiţi informaţiile necesare, de asemenea, pe siteurile instituţiilor alese. Dosarul pentru un program de masterat, studii aprofundate sau doctorat se depune fie prin „uni-assist”, fie direct la instituţia de învăţământ superior. ■ www.hochschulstart.de ■ www.uni-assist.de ■ www.daad.de/aaa


15

Programul de studiu

Informaţii

Locul de depunere a dosarului

Locuri limitate la nivel naţional

„Hochschulstart”

„Hochschulstart” „uni-assist”

Locuri limitate la nivel local / fără limită de locuri

„Akademisches Auslandsamt” (AAA) / „International Office” al instituţiei de învăţământ superior

Actele necesare ■ Formular de cerere a unui loc de studiu

(Cerere tip)

■ Dovada cunoștinţelor de limbă ■ Diploma de bacalaureat (copie legalizată

și traducere legalizată notarial). Diploma de bacalaureat din România este de regulă emisă în jur de 15 iulie. Dacă termenul de depunere a dosarelor este înainte sau la această dată, trebuie să trimiteţi în Germania o adeverinţă cu rezultatul obţinut (notele exacte) la examen, alături de celelalte documente solicitate. Aplicaţia trebuie să ajungă înainte de termenul limită de depunere a dosarelor. Ulterior trimiteţi copia și traducerea legalizată a diplomei în vederea completării dosarului.

■ Documentele care atestă finalizarea studi-

ilor absolvite (în cazul în care aplicaţi pentru un program de master sau doctorat)

„Hochschulstart” Direct la instituţia de învăţământ superior

Vă rugăm să aveţi în vedere posibilitatea ca instituţia de învăţământ superior să solicite și alte documente suplimentare. Informaţii competente pot fi oferite numai de instituţia de învăţământ superior în cauză. De aceea este imperios necesar să luaţi legătura direct cu responsabilii progamului de studiu, pentru a evita surprize neplăcute. Admiterea în Germania se desfășoară pentru majoritatea programelor de studiu de două ori pe an: atât în semestrul de iarnă (cursurile încep în septembrie/octombrie), cât și în semestrul de vară (cursurile încep în martie/aprilie). Vă rugăm să vă informaţi care este termenul corect de depunere a dosarelor în cazul dumneavoastră.


16 Studiul în Germania

Viaţa în Germania

Viza și permisul de ședere

Asigurarea

Studenţii din România nu au nevoie de viză pentru a călători în Germania. Însă este obligatorie înregistrarea în termen de două săptămâni de la sosirea în Germania la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor, iar în termen de trei luni solicitarea unui titlu de ședere pentru studenţi la Autoritatea pentru Străini. Pentru a obţine acest titlu de ședere aveţi nevoie de un pașaport. De asemenea, trebuie să dovediţi că dispuneţi de mijloacele financiare necesare pentru viaţa în Germania pe durata studiului. Acest lucru se poate realiza prin diferite modalităţi:

Fără a avea o asigurare medicală nu vă puteţi înmatricula pentru studiu în Germania. Contribuţiile pentru sănătate trebuie plătite în fiecare lună. Până la vârsta de 30 de ani sunteţi asiguraţi în sistemul de stat. În cazuri excepţionale este posibilă o asigurare privată. Casele publice de asigurare medicală oferă tarife foarte convenabile pentru studenţi (la ora actuală în jur de 50 € pe lună).

■ o declaraţie oficială a unui cetăţean ger-

man privind preluarea costurilor dumneavoastră de trai

■ depunerea sumei necesare (circa 7.000€)

pentru un an de studiu într-un cont special „Sperrkonto”

■ dovada obţinerii unei burse ■ o declaraţie personală asupra situaţiei

financiare.

Nu în toate orașele se acceptă toate modalităţile enumerate mai sus. Vă rugăm să vă informaţi direct la Autoritatea pentru Străini, care este procedura corectă de dovedire a mijloacelor de subzistenţă.

Cu România a fost încheiat un acord de asigurări sociale, ceea ce înseamnă, în principiu, că puteţi rămâne asiguraţi în sistemul românesc, transferându-vă drepturile. Vă rugăm să vă informaţi în timp util la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS sau OPSNAJ) care sunt actele necesare în acest caz și care sunt serviciile acoperite în Germania. După vârsta de 30 de ani nu se mai poate beneficia de tariful studenţesc. În acest caz se pot alege atât asigurări de stat cât și private. ■ www.gkv.info ■ www.pkv.de


17

Cazarea Căminele studenţești sunt convenabile ca preţ și reprezintă o modalitate bună de a intra în contact cu alţi studenţi. De aceea sunt foarte căutate și locurile libere, de multe ori, greu de găsit. Distribuirea locurilor se realizează prin uniunile studenţești și nu prin instituţiile de învăţământ superior în sine. Locurile sunt repartizate în ordinea depunerii cererilor și nu în funcţie de notele obţinute. Alături de căminele uniunilor studenţești există și cămine particulare sau administrate de biserici. Wohngemeinschaften (WGs) sunt o alternativă de cazare des întâlnită. Mai multe persoane închiriază o locuinţă în comun. Costurile de întreţinere (telefon, internet,

apă, gaz, curent electric) se împart, această variantă fiind mai avantajoasă decât o locuinţă individuală. ■ www.studentenwerke.de ■ www.wg-gesucht.de ■ www.studenten-wohnung.de

Locuinţă închiriată individual Mulţi studenţi își închiriază singuri o locuinţă. Și astfel de oferte pot fi găsite prin intermediul uniunilor studenţești. O altă modalitate de a găsi oferte imobiliare este consultarea avizierilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior și a platformelor online specializate.


18 Studiul în Germania

Checklist de verificare pentru o pregătire de succes

Octombrie – Decembrie

Ianuarie – Martie

99Colectarea de informaţii generale despre studiul în Germania (internet, broșuri, sesiuni informative, târguri)

99Căutarea unor programe de studiu potrivite 99Eventual consiliere DAAD (Centrul de Informare sau lectori) 99Verificarea cunoștinţelor de engleză sau germană și a atestatelor deţinute, eventual test de limbă

99Contact cu instituţia de învăţământ germană: informaţii despre procedura de admitere (acte necesare la dosar, termene)

Aprilie – Iulie

Iulie - August

99Depunerea dosarului la destinaţia corectă („Hochschulstart”, „uni-assist” sau direct la instituţia în cauză)

99Așteptarea răspunsului sau a altor indicaţii de la „Hochschulstart”, „uniassist” sau de la instituţia de învăţământ După primirea răspunsului pozitiv

August Septembrie

99Căutarea unei locuinţe sau a unui loc în căminele studenţești 99Asigurarea medicală 99Călătoria în Germania 99Înmatricularea personală 99Plata taxelor aferente 99Înregistrarea la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor (în decurs de două săptămâni de la sosire)

Septembrie Noiembrie

99Solicitarea titlului de ședere la Autoritatea pentru Străini


19

Doriţi mai multe informaţii?

Echipa Centrului de Informare DAAD vă stă cu plăcere la dispoziţie. Ne puteţi vizita, suna sau scrie un e-mail! Centrul de Informare DAAD București Str. Buzești nr. 61, bl. A6, ap. 59 011013 București Tel. +40-21-3101540 E-mail: info@daad.ro www.daad.ro Facebook: DAADRomania

De asemenea, puteţi obţine informaţii și de la lectorii DAAD, la următoarele universităţi din România: ■ Universitatea Politehnica din București ■ Academia de Studii Economice din

București (ASE)

■ Universitatea București ■ Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca ■ Universitatea Al. I. Cuza Iași ■ Universitatea Lucian Blaga Sibiu ■ Universitatea Politehnică din Timișoara ■ Universitatea de Vest din Timișoara Datele de contact ale lectorilor DAAD:

■ www.daad.ro

Mult succes la admitere și pe durata studiului în Germania!


20 Studiul ĂŽn Germania

Note