D66 Katern Groot Vlaardingen "Vlaardingen Vooruit"

Page 1

Vlaardingen Maart 2014

Vooruit

D66: Werken aan oplossingen!

Welke rol speelde D66 de afgelopen jaren in het college en hoe blikt de partij in Vlaardingen vooruit? Wethouder Ruud de Vries en fractieleider en lijsttrekker Peter Caljé worden in een dubbelinterview ‘aan de tand gevoeld’. ,,We zijn natuurlijk een middenpartij’’, start Peter Caljé.,, Dat betekent dat je zaken moet doen met zowel links als rechts in de coalitie en de oppositie. Met

Onze houding is er een van openheid. onze standpunten kom je dikwijls een heel eind met het bij elkaar brengen van uiteenlopende belangen. Dat zit ook in onze aard. Onze houding is er één van openheid naar alle partijen, en we houden daarbij de discussie open. Uiteindelijk geeft die houding het meest de ruimte om aan oplossingen te werken, anders dan met elkaar in conflict te raken omdat je zo nodig aan principes wilt vasthouden. Al met al gaat het om hoe je je opstelt in een debat of discussie. In de coalitie is er wat dat betreft veel ruimte: over een aantal zaken zijn er afspraken gemaakt, over andere zaken is er gewoon discussie mogelijk en ligt niets tevoren vast. Bij D66 is er dan wel weer een houding van: ‘Niet zeuren maar aanpakken’. Wij willen wel echt zaken doen. In de raad zelf mis je vaak de inhoudelijkheid in het debat. Daar gaat het soms om het politiek bedrijven voor de bühne en daar hou ik niet van. We willen met de partij altijd een constructieve bijdrage leveren, niet uitgebreid met elkaar in debat over dingen die er niet toe doen. Een voorbeeld is het debat over de Jeugdzorg, waar we niet inhoudelijk

over het onderwerp debatteerden. Nee, we vliegen elkaar in de haren over een wethouder die volledig binnen zijn mandaat een aantal afspraken maakt over zorg, waarbij we ervan verzekerd zijn dat die zorg blijft bestaan. In mijn hoofd zou het niet opkomen om over de rug van mensen die die zorg nodig hebben het niet over inhoud te hebben. Als ik al

De financiën zijn op orde. met al de afgelopen collegeperiode moet evalueren dan zou ik zeggen dat we de stad na 4 jaar beter achterlaten dan hoe wij hem hebben aangetroffen. De financiën zijn op orde en onder controle, al blijft het natuurlijk spannen. Een groot aantal voorzieningen hebben wij in stand weten te houden en veel van de daarbij betrokken organisaties zijn steeds beter in staat om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Er wordt nog steeds gebouwd in Vlaardingen, Vlaardingen wordt beter en mooier, en ook het actieplan economie draagt daar aan bij’’. Wat die economie betreft, hoe lastig is het om nu wethouder van Economische Zaken te zijn?

,,Je kunt deze tijd niet vergelijken met andere tijden’’, antwoord Ruud de Vries. ,,We bevinden ons in een situatie waar er minder geld is. Het is nu vooral creatief denken en meer investeren in samenwerking. De oprichting van bedrijven in-

De kracht van mensen Neem verantwoordelijkheid, ondersteun initiatief

Economische ontwikkelingen Duurzaam werken aan werkgelegenheid en ondernemerschap

Bereikbaar & Leefbaar Breng bereikbaarheid en leefbaarheid in balans

Jeugd, Onderwijs & Welzijn Ondersteuning op maat voor iedereen die dat nodig heeft

Cultuur, Sport & Recreatie Werken aan een actieve, bloeiende en complete stad

Duurzaamheid & Milieu Duurzaamheid is de norm op elk beleidsterrein

Foto: Esther Hulspas

Peter Caljé (links) Ruud de vries (rechts)

vesteringszones (BIZ) en het opstarten van een Ondernemersfonds zijn voorbeelden van de ‘kracht van mensen’, in dit geval de ondernemers zelf die hier hun schouders onder hebben gezet. Dat uitgangspunt van ‘de kracht van mensen’ is iets wat echt bij D66 past. Onze rol daarbij is partijen en mensen met elkaar in verbinding te brengen. Nog belangrijker op dit moment is het onderwijs. We zijn met Unilever

Onderwijs dat zich richt op wat bedrijven nodig hebben. en andere partijen bezig met het ‘Campusproject’, onderwijs dat zich richt op wat bedrijven nodig hebben.

Dit is eigenlijk geen taak van de gemeente. We vinden echter niet alleen dat er goed ondernomen moet worden en dat er goede werklocaties moeten zijn in Vlaardingen. Ook is het een belangrijke zaak dat er werkgelegenheid is voor jongeren en dat ondernemers straks de juiste werknemers hebben’’. Peter Caljé vult aan: Er zijn vaak veel verwachtingen van de gemeente. Het gaat er echter om dat wij samen, ondernemers en gemeente, veel meer zaken veel beter kunnen regelen. Het initiatief ligt dan niet bij de gemeente maar steeds meer ook bij de ondernemers zelf. De schouders eronder zetten, dat is iets waar D66 voor gaat.

Column: De Gamma-samenleving “Het moet anders”. Dit is geen kreet die zo vlak voor de verkiezingen van stal wordt gehaald. Hans van Mierlo uitte hem al in een filmpje over nieuwe en oude politiek in 1966, bij de oprichting van D66. Dat het anders moet, roepen in navolging van D66, nu ook andere partijen. De landelijke overheid stoot veel taken af en gemeentes moeten die taken volgend jaar gaan overnemen. Verantwoordelijkheden worden ook meer bij de burgers zelf neergelegd en de term ‘participatiesamenleving’ dringt zich op, meer nog, ze creëert onrust onder diezelfde burger. Gaan we richting een Gamma-samenleving, oftewel, doe het allemaal maar zelf? In Vlaardingen wordt al veel gedaan door burgers zelf, er zijn al zo’n 15.000 geregistreerde vrijwilligers, waarbij nog niet eens iedereen in beeld is die mantelzorgtaken op zich heeft genomen, vader of moeder helpt bijvoorbeeld. Moeten we nog meer vragen van iedereen die al tijd en inzet geeft aan de samenleving? “Het moet anders” van Hans van Mierlo slaat niet in eerste instantie op de inzet van burgers. Het gaat over hoe de politiek en de overheid met haar burgers omgaat, en daarin kan nog wel het een en ander veranderen. Ooit bijvoorbeeld weleens een vergunning aangevraagd voor het een of ander?

De schouders eronder zetten? Wat maakt nog meer deel uit van het imago van D66?

,,Op de laatste ledenvergadering viel vooral het grote aantal jongeren op’’, vervolgt Peter. ,,We zijn dan ook een vitale, jonge partij met frisse ideeën, maar ook met voldoende senioriteit en ervaring die telt. We zijn zeker geen elitaire partij, maar we sluiten aan bij de tijdsgeest. De wereld om ons heen verandert en je moet niet doen alsof je alle veranderingen tegen kunt houden. Mensen snappen

Je moet niet doen alsof je alle veranderingen tegen kunt houden.

het echt wel dat ze zelf initiatieven moeten nemen. We laten ze hier echter niet in de steek, maar ondersteu nen waar dat nodig is.’’. ,,De overheid is er niet altijd voor je, dat gaat gewoon niet meer. Het gaat nu ook om verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven’’, vervolgt Ruud de Vries. ,,Je merkt dat steeds meer partijen oppakken waar D66 al veel eerder mee kwam. Je moet mensen niet in een verzorgingsstaat opsluiten waar ze de rest van hun leven niet meer uitkomen. In de genen van D66 zit een andere politiek besef: Het begint met eigen verantwoordelijkheid en eigen initiatief. Dan pas ondersteuning waar nodig. vervolg op pagina 2

Wie voor het kappen van een toch al zieke boom of het aanpassen van een woning met de regelgeving te maken heeft gehad weet hoelang je soms onnodig moest wachten. Ouderen die wat uitgebreidere zorg nodig hebben konden bovendien tot voor kort rekenen op een bataljon hulpverleners, waar dikwijls steeds weer opnieuw hetzelfde verhaal aan verteld moest worden. Alles keurig volgens de regels, maar geen ideale situatie en soms frustrerend. Dat moet anders, burgers en ondernemers en ook ambtenaren weten dikwijls wel hoe. Wie nu wat wil van de overheid moet een afspraak maken op het stadhuis. Even een nummertje trekken bij de balie en dan een kopje koffie in de wachtruimte. Dit gebeurt steeds efficiënter, de wachttijden worden ook steeds korter als je tevoren een afspraak hebt gemaakt via internet. Zullen we het echter eens omdraaien? Burgers nemen gewoon het initiatief en als er iets niet goed gaat dan kunnen er twee dingen gebeuren: allereerst kijkt de overheid waar het niet goed gaat en helpt dan de burger. Daarbij kan er ook nog gekeken worden of de regels niet te ingewikkeld zijn. Kan het niet gewoon wat simpeler of moeten we bepaalde regels maar gewoon afschaffen? ‘Het stadhuis’ gaat naar de burger toe en een kopje koffie in de buurt kan er ook vast nog wel af. De burger neemt het initiatief en de overheid ondersteunt waar nodig, laten we daar met elkaar aan wennen! Neef van Klaas Vlaring


vervolg van pagina 1

Wat doet D66 met dat eigen initiatief als je kijkt welke taken er allemaal naar de gemeente komen?

Peter Caljé: ,,Je kunt hier op twee manieren tegenaan kijken. Verzetten we ons er tegen of realiseren we ons dat we dit misschien nog wel beter kunnen organiseren binnen Vlaardingen op buurtniveau, op een manier die dichter staat bij de mensen zelf? Ook hier kunnen mensen meer verantwoordelijkheid nemen, zonder dat er sprake is van dat wij het ‘over de schutting willen gooien’. De vele loketten

Ik heb mogen ervaren hoe goed het werkt als je uiteindelijk één aanspreekpunt hebt. waar mensen nu mee te maken krijgen moeten verdwijnen. Als we zorg dichtbij en meer samen met de mensen zelf organiseren dan zullen burgers er beter van worden. In mijn persoonlijke leven heb ik er ook mee te maken, dus het is geen ver van mijn bed verhaal voor me. Ik heb mogen ervaren hoe goed het werkt als je uiteindelijk één aanspreekpunt hebt. Dat werkt echt veel beter. Ruud de Vries: ,,Als er één aanspreekpunt is wat iedere keer hetzelfde is dan hoef je niet steeds weer opnieuw je verhaal te doen. De tijd is voorbij dat teveel mensen en zorginstellingen zich bezighouden met één patiënt. We hebben afgesproken met zorginstellingen dat er geïnnoveerd moet worden, op een manier waarmee cliënten gebaat zijn. Dat is niet vrijblijvend. We zetten de komende tijd nog even door met wat we hebben, zodat er niet ineens een nieuwe situatie ontstaat die chaos betekent. Maar we moeten tegelijkertijd wel werken aan hoe het anders moet en kan’’. Als je kijkt naar hoe dingen anders kunnen of moeten, hoe geldt dit dan voor veiligheid, een speerpunt van meer partijen?

,,Ik snap wel dat mensen een andere beleving hebben, maar ik vind Vlaardingen op zich geen onveilige stad’’, vervolgt Peter Caljé. ,,Tegen die beleving kun je echter moeilijk op. Vergeet niet dat we een stad met ruim 70.000 inwoners zijn, daar gebeuren nu eenmaal dingen. Je kunt meer ‘blauw’ op straat brengen, maar de stad wordt daar niet zonder meer veiliger

door. Zichtbaarheid van de politie op straat daarentegen is wel belangrijk voor hoe veiligheid beleefd wordt. Met het aantal mensen dat we nog eens bij de afdeling Toezicht en Veiligheid in dienst hebben, hebben we het over het algemeen redelijk goed onder controle’’. Heeft de gemeente ook de ambitie om tweede winkelstad van de regio te worden onder controle? Ruud de Vries: ,,Mede vanuit Economische Zaken hebben we ons best gedaan om de stad aantrekkelijker te maken met de komst van V&D en de bioscoop. Ook in de binnenstad gaat het niet om de verschillende partijen afzonderlijk, maar om samenwerking. We zijn bezig met de eigenaar van de parkeergarage, de vastgoedeigenaren en de ondernemers om dit meer gestalte te geven, om door te gaan met de ontwikkeling van een kwalitatief goed stadscentrum. Dat betekent ook dat je kijkt naar de bestemming van bijvoorbeeld een deel van de Hoogstraat; het deel na de Korte Hoogstraat is als een gemengd gebied

Er zijn tekenen dat ‘belevenis winkelen‘ weer heel belangrijk wordt. aangewezen, en niet meer voor alleen winkels. We gaan in de straten rond het centrum voor kwaliteit, misschien dan maar met wat minder vierkante meters aan winkels, en willen daar ook echt de loop er weer goed in krijgen. Jaarlijks wordt er onderzoek gedaan naar ‘koopstromen’, dat bijhoudt hoe de binnenstad zich ontwikkelt en hoe de consument zich daarin gedraagt. Het is nu ook nog wel afwachten hoe het bezoek aan V&D zich ontwikkelt. Die ambitie om de tweede winkelstad te worden geeft in ieder geval richting aan, een richting die je gebruikt bij de plannen die je maakt. Je moet niet op voorhand zeggen dat dit een te hoog gegrepen ambitie is. Er zijn tekenen dat ‘belevenis winkelen’

weer heel belangrijk wordt, de consument gaat niet nog méér over naar winkelen via internet. Daar liggen kansen voor ondernemers, winkelen moet ook gewoon weer gezellig zijn, een belevenis’’. ‘’Samenwerking is hier ook weer de kern, en dat geldt nog eens extra voor koopzondagen’’, vervolgt Peter Caljé. ,,Als je diep in ons hart kijkt dan denk ik dat ondernemers hiervoor zelf verantwoordelijk zijn. Ik denk echter ook dat het verstandig is dat winkeliers hier onderling goede afspraken over maken. In Schiedam zie je dat een groter aantal koopzondagen beslist niet meer winkelend publiek aantrekt, integendeel. Er is echt wat voor te zeggen om per winkelgebied of per categorie winkels hierover goede afspraken te maken voor een optimaal resultaat. Waar nodig een beetje geholpen door de gemeente. Ik verwacht hier na de gemeenteraadsverkiezingen weinig problemen’’. Ruud de Vries: ,,In de huidige situatie kan er bovendien ook nog wel wat verbeterd worden. Nu heb je dat rond half zes de deuren van de winkels al dichtklappen. We hebben straks weer zo’n 500 ambtenaren in het centrum, in het nieuwe stadskantoor, dat is ook winkelend publiek, maar nu kun je nog nergens terecht. Ook daar liggen dus kansen voor ondernemers’’. De Westhavenkade is ook een belangrijk punt voor die genoemde ondernemers, is hier al sprake van voortschrijdend inzicht bij D66?

,,Nou, voortschrijdend inzicht, als iets beter kan dan moet het ook beter’’, antwoordt Peter Caljé. ,,Het uitgangspunt was om de binnenstad meer autoluw te maken en milieutechnisch was het ook beter. Wat de effecten van de afsluiting zijn moeten we nog evalueren, andere factoren spelen daarin ook een rol. Ik vind het er op zichzelf fantastisch uitzien, de horeca eromheen zou er ook meer mee kunnen doen, die bal leg ik dus al een beetje terug. Met zo’n plein voor

mijn deur zou ik het wel weten, ik zie de kansen wel’’. Ruud de Vries: ,,Eigenlijk is het wat laat opgeleverd. Als dat in maart afgelopen jaar was geweest dan had er in mei, met het mooie weer eerder en meer profijt van geweest. Ik verwacht in de horeca veel van de pas opgestarte samenwerking in de programmering van de Kroepoekfabriek en de andere horecaondernemers. Hier worden kansen gecreëerd, er komt weer een doorloop en er is gezamenlijke afstemming. De economische situatie en in een aantal gevallen ook vermindering van subsidies vereist meer creativiteit van ondernemers. Voorbeelden hiervan zijn de Kroepoekfabriek en de Stadsgehoorzaal: bedreigingen worden daar omgezet in kansen’’. De gemeente faciliteert dus, maar hoezeer moet die organisatie daarin zelf veranderen om die ondersteuning te kunnen geven?

,,Je merkt dat het faciliteren ook een andere houding en gedrag van de gemiddelde gemeentelijke medewerker vraagt. Van hoog tot laag. Ambtenaren moeten hier

De economische situatie en in een aantal gevallen ook vermindering van subsidies vereist meer creativiteit van ondernemers. ook aan wennen’’, aldus Ruud de Vries. ,,Dat is een leertraject voor de organisatie, maar noodzakelijk voor de nieuwe rol van de gemeente. Sommigen pakken het op en anderen hebben meer tijd nodig. We moeten nog meer klantgericht werken en dat betekent dat je ook naar procedures moet kijken: waar kun je het klantvriendelijker maken voor burgers en ondernemers met al die vergunningen bijvoorbeeld?’’ Peter Caljé: ,,We moeten minder vanuit het stadhuis en meer vanuit de wijken organiseren, dat begint met voorzieningen naar de wijken toebrengen, dan zijn er ook fysieke punten waar mensen het initiatief kunnen ontplooien. Het ‘gemeentehuis’ moet daarbij in de wijk aanwezig zijn. Daar is de afgelopen jaren overigens al behoorlijk in geïnvesteerd’’. Ruud de Vries: ,,Het gebiedsgericht werken start door, maar dit is een soort van ‘burgerparticipatie 1.0’. We willen naar één of enkele niveaus hoger door ook zorg naar de wijk

zoekt Veranderaars op zoek naar een uitdagende hobby Het gaat goed met D66. Met twee raadsleden en een wethouder hebben we de afgelopen raadsperiode volop meegedaan in de Vlaardingse politiek. D66 staat voor een constructief en realistisch beleid met een open vizier op de toekomst. En in die toekomst liggen veel uitdagingen. Wij zijn op zoek naar mensen die de nieuwe gemeenteraadsfractie willen ondersteunen. Ook voor kritische toehoorders liggen er binnen de afdeling Vlaardingen van D66 ruime mogelijkheden. Bij ons mag iedereen vanaf het begin meedoen. Je bepaalt zelf welke bijdrage je wilt leveren aan de toekomst van Vlaardingen. D66 Vlaardingen heeft veel actieve leden. Toch zijn we op zoek naar nog meer enthousiaste, authentieke, pragmatische en vooral betrokken leden. Mensen die een duidelijke mening hebben, houden van het debat en geloven in de eigen kracht van mensen.

Heb je interesse of wil je meer weten? Neem dan contact op met: Ton Geurts, afdelingssecretaris Telefoon : 06-1991 0669 E-mail: bestuur@d66vlaardingen.nl

Vertrouw op de eigen kracht van mensen te brengen, en niet meer centraal op het stadhuis te organiseren. Naar de wijk en naar de ondernemer gaan is geen trucje, maar een organisatieprincipe. Je moet mensen wel heel goed vertellen wat er van ze verwacht wordt en ook je eigen rol duidelijk neerzetten. Nooit zeggen ‘zoek het maar uit’. Vroeger was het op vragen van burgers en ondernemers: “Nee, tenzij”. De gemeente zal gewoon vaker “ja” moeten leren zeggen, het loslaten en dingen laten ontstaan. Pas als het misgaat, moet je ingrijpen en begeleiden, er daadwerkelijk zijn. Zoiets moois is ontstaan bij de Federatie Broekpolder. Dit heeft zo kunnen groeien omdat de gemeente geleerd heeft in dit voorbeeld om niets te doen, niet op een negatieve manier in te grijpen en te willen regelen. Werken aan verandering en aan oplossingen doen we samen, we gaan daarbij uit van de kracht van mensen zelf!’’, besluit Ruud de Vries. Herman van Nieuwenhuizen

Kandidatenlijst 1. 2. 3. 4. 5.

Peter Caljé Bert van Nieuwenhuizen Ruud de Vries Yenice Jongejan Koen Kegel

6. 7. 8. 9.

Jan Hoefnagel Rob de Ligt Johan van Ettinger Harm Borgers

Colofon Uitgave D66 Vlaardingen Maart 2014 Oplage 37.000 Coördinatie Bert van Nieuwenhuizen Roderick Moerman Teksten Bert van Nieuwenhuizen Ruud de Vries Peter Caljé e.a. Interview Herman van Nieuwenhuizen Opmaak en druk Taste Art en Print Ontwerp verkiezingsposter Koen Kegel Foto’s poster Olaf Blaauw

Voor meer informatie E.mail: bestuur@d66vlaardingen.nl Website: www.vlaardingen.d66.nl Facebook: D66Vlaardingen Twitter: @D66Vlaardingen Youtube: D66 Vlaardingen Telefoon: 06 – 1991 0669 (Ton Geurts, secretaris)

10. Bob Vlaskamp 11. Koen Starre 12. Ton Geurts 13. Ton van der Steen

Kijk op www.vlaardingen.d66.nl voor meer informatie en de youtube filmpjes waarin de kandidaten zich voorstellen.


Economische Ontwikkeling “Duurzaam werken aan werkgelegenheid en ondernemerschap” Economische ontwikkeling draagt bij aan een stad in balans. Vlaardingen wordt voor ondernemers, bewoners en bezoekers een nog completere stad met goede werklocaties, goedbezochte winkels, horeca en toeristische attracties. De stad is aantrekkelijk voor de hele regio. De voorzieningen zorgen voor veel werkgelegenheid en steunen het gewenste imago van de stad: een verrassende en prettige plek om te zijn en gezien te worden. Het is een plaats waar je als ondernemer graag je klanten ontvangt en je medewerkers ook graag laat wonen.

(Voor actieplan economie zie elders in ‘Groot Vlaardingen’)

Jeugd, Onderwijs en Welzijn “Ondersteuning op maat voor iedereen die dat nodig heeft.” Welzijn is een heel breed begrip. Wat betreft D66 richten we ons bij welzijn vooral op verbeterde ondersteuning van de jeugd, van het onderwijs, van de arbeidsparticipatie en van de (ouderen) zorg in de wijk. Daar waar mensen echte ondersteuning nodig hebben moeten zij op de gemeenschap, de instellingen en de gemeente kunnen rekenen. D66 wil de ondersteuning en hulp voor Vlaardingers die dit nodig hebben daarom meer stroomlijnen. De ondersteuning en hulp bij u aan huis, op school of op het werk, gaat werken volgens het uitgangspunt één vrager, één gezin, één plan en één aanspreekpunt. D66 wil met deze wijze van werken versnippering voorkomen. D66 Vlaardingen staat voor professionele ondersteuning en hulp waar dat nodig is, eenvoudig en doeltreffend georganiseerd.

Economische

ontwikkeling

• Vlaardinge n krijgt een H ightech Cam een plek voor pus: research, onde rwijs en innovatief on dernemerscha p • Vlaardinge n heeft er in 2018 minimaa 1.000 banen l erbij • Vlaardinge n wordt de 2e winkels regio met vrije koopzondagen tad van de herverkavelin en g van leegstaa nd e panden • Vlaardinge n heeft meer aandacht voor ZZP-ers en st artende onde rnemers • Vlaardinge n beloont on de rn emers die meer zelf doen met minder re geldruk

Jeugd, Onder

wijs en welzi

jn • Passende pr ofessionele zo rg op basis van één gezin, één plan, één aanspreekpun • Ouders vo t eden op, lera ren onderwijz en de gemeent en e ondersteun t • Jongeren op het juiste gew icht

De Kracht van Mensen “Neem verantwoordelijkheid, ondersteun initiatief” De gemeente moet steeds meer taken afstoten en initiatieven aan burgers laten. Er wordt veel gesproken over deze ‘participatiesamenleving’, wij geven een voorkeur aan de benaming ‘doe-democratie’. Vanuit het stadhuis wordt steeds minder bestuurd en bepaald, de inwoners en organisaties binnen de stad zijn steeds meer zelf aan zet. D66 gelooft in de kracht en creativiteit van mensen. Initiatieven uit de buurt en van mensen zelf verdienen steun waar dat nodig is!

Bereikbaar en Leefbaar “Breng Bereikbaarheid en Leefbaarheid in balans” Vlaardingen ligt in het hart van de dichtbevolkte Randstad. De bereikbaarheid is goed, hoewel deze op gespannen voet staat met de leefbaarheid. Een nieuw Actieplan Bereikbaarheid moet, in samenhang met andere elementen, hier oplossingen voor aandragen. Dankzij het Actieplan Wonen worden er, in tegenstelling tot in veel andere plaatsen in de regio, woningen gerenoveerd of gebouwd voor ieders beurs. Vlaardingen werkt hard aan haar ambitie om de tweede winkelstad van de regio te worden. Kortom, we gaan voor een Stad in Balans, waarbij wonen, werken en recreëren goed samen gaan.

Cultuur, Sport en Recreatie “Blijven werken aan een actieve, bloeiende en complete stad” Naast wonen, werken en winkelen, wordt in Vlaardingen ook uitgegaan, gesport en gerecreëerd. Dit kan passief, maar ook actief. De stad kent culturele organisaties als de Stadsgehoorzaal, de Kroepoekfabriek (voor jongeren), Kade 40 (kunstzinnige vorming en educatie) en, na de verbouwing, het Museum Vlaardingen. Ook openlucht (muziek)festivals en stadsfeesten vinden regelmatig plaats. Vrijwel alle sporten kunnen in Vlaardingen beoefend worden en de Broekpolder en de Krabbeplas zijn recreatiegebieden bij uitstek. Kortom Vlaardingen Bruist, als u dat wilt!

n ief: en het initiat drijven nem be en n ge stellin • Burgers, in Vele Vlaardingers , Buurtbezem platform, etailhandels D s, ui H n Eé dingen, ar la V d men IKV Onderne r oekpolde Federatie Br ieven euwe initiat t deze en ni on lo be 66 pacte, D • aan een com nte blijft werken ee m en ge ng e di nd ar l gezo • Vla en financiee regisserende

mense Kracht van

en leefbaar Bereikbaar Sluisplein, gen aan het honweg • Aanpassin en de Marat Vijfsluizen knooppunt umring), ulatie (centr verkeerscirc , de de er ka et en rb • Ve osthav gsverkeer O tweerichtin en op uct blijft Liesveldviad sevenement: jaarlijks stad • Een groot t” es fe er Bi en “Het Haring-

Cultuur, Sp ort & Recre atie • Stim

uleren cult Kroepoekfab ureel ondernemerscha p met de riek als voor beeld • De gemee nte zet in op breedtespo rt • Vlaarding en Waterst ad met plez het centrum iervaart tot in

Duurzaam • Duurzaam

heid en mil ieu

ondernemen biedt kansen • Vlaarding ! en CO2 neut raal met ee lokaal ener n giebedrijf en waar mogel plaatsen va ijk het nw en zonnepan indmolens elen • Dienst Cen traal Milieub eheer Rijnm verbetert ha ond ar toezicht houdende rol

Duurzaamheid “Duurzaamheid is de norm op elk beleidsterrein” Milieu en duurzaamheid zijn onderwerpen die zich heel goed lenen voor een integrale aanpak op alle fronten van het gemeentelijk beleid. D66 Vlaardingen streeft er naar om op het gebied van wonen, economie, groen, milieu en binnen de eigen organisatie dit leidend te laten zijn in de beslissingen die de komende jaren genomen moeten worden.

Ook als u weinig tijd heeft kunt u D66 helpen: ….door lid of donateur te worden ….door de poster op de achterzijde van deze pagina voor uw raam te hangen

Lees het volledige D66 programma op www.vlaardingen.d66.nl


Nu Vooruit 1 Peter CaljĂŠ

2

3

4

5

6

7

8

Vlaardingen .

D66 maart 2014

9

10

11

12

13

. nl


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.