Page 69

LEREN VAN ELKAAR Bouwen in Ghana is bouwen in een andere wereld. Openstellen voor andere bouwwijzen en bouwmethoden is een vereiste om adequaat te kunnen bouwen. De thematiek is dan ook; ‘leren van elkaar’. Vasthouden aan Europese bouwwijzen en bouwmethoden is gedoemd te mislukken. De scholing is erg uiteenlopend. Vaak heeft men zijn of haar beroep niet op school geleerd, maar in de praktijk van hun vader of van een vakman. Dit betekent echter niet dat er geen specialisme en kwaliteit is. De ‘deskundigheid’ wordt veelal gebaseerd op ervaring; trial and error methode en niet op wetenschap. Zo was de aannemer nogal verontrust over de miniale afmetingen van het betonskelet. Deze werd in de regelmaat vele malen breder gedimensioneerd, wat zich direct uit in hogere kosten voor de draag constructie. Echter door de juiste kwaliteit na te leven door het mengproces zorgvuldig te controleren kan het betonskelet vele malen slanker gedimensioneerd worden. Openstaan voor elkaars oplossingen is een goede houding in het bouwproces. Toch zijn er momenten dat je met je handen in het haar zit. Op nevenstaande afbeelding is een timmerman bezig in de dragende betonkolom uitsparingen te maken zodat de deurpost hierin kan worden gesteld. Een poging tot het uitleggen dat dit de draagkracht van de kolom aantast is tevergeefs als hij vertelt dat hij het wel weer even dicht zal smeren met mortel. Gelukkig maar dat de kolommen zijn overgedimensioneerd...

69

Profile for David Klinkhamer

ORPHANAGE HOUSE KOKOBENG 2009  

Project description of the design and construction of an orphanagehouse in Kokobeng, Ghana by David Klinkhamer.

ORPHANAGE HOUSE KOKOBENG 2009  

Project description of the design and construction of an orphanagehouse in Kokobeng, Ghana by David Klinkhamer.

Advertisement