Page 27

OMGEVING Het dorp Apemanim Kokobeng ligt midden in een groot belangrijk economisch gebied ten zuidoosten van Kumasi. In dit gebied liggen vele kleine dorpjes verspreid over een heuvelachtig landschap. Ieder dorp heeft zijn eigen schooltje, kerk, chief, watervoorziening en locale economie. In het verleden is geprobeerd het gebied te ontwikkelen, maar dat is helaas wat verwaterd waardoor de dorpjes toch weer grotendeels zelfstandige ‘pockets’ zijn geworden. TOEKOMST Sinds een aantal jaren is er een zichtbare beweging gaande in dit gebied. Men is bezig het gebied te ontwikkelen voor forensen en kleine (agrarische) industrie voorzieningen van de stad. Wegen zullen verbreed en verbeterd worden zodat deze beter begaanbaar worden. Elektra zal in de verste uithoeken geïntroduceerd gaan worden en op termijn zullen bestaande waterleidingen gerehabiliteerd worden en weer gaan stromen. Dit zal tot gevolg hebben dat er meer families naar de dorpen terug zullen trekken en er dus nog meer kinderen in het gebied zullen komen. ONTSTAAN VAN DE VRAAG Met deze toestroom van gezinnen zullen er per saldo meer kinderen zijn die een tijdelijke of langdurige opvang nodig hebben. Hetzij omdat hun familie niet genoeg financiële middelen heeft of omdat de ouders overleden zijn. In Kumasi zijn er vier weeshuizen en enkele tijdelijke opvangcentra, echter deze zitten over het algemeen erg vol en zijn zeer afhankelijk van goodwill en donaties van kerken en andere instellingen.

27

Profile for David Klinkhamer

ORPHANAGE HOUSE KOKOBENG 2009  

Project description of the design and construction of an orphanagehouse in Kokobeng, Ghana by David Klinkhamer.

ORPHANAGE HOUSE KOKOBENG 2009  

Project description of the design and construction of an orphanagehouse in Kokobeng, Ghana by David Klinkhamer.

Advertisement