Page 19

BEVOLKING De Ghanese bevolking telt naar schatting 23,4 miljoen personen en de bevolkingsgroei is 2 procent per jaar. Iets minder dan de helft van de bevolking is jonger dan 14 jaar en zo’n 3 procent is ouder dan 65. Daarmee is een groot deel van de bevolking voor het inkomen afhankelijk van een relatief kleine beroepsbevolking. De stedelijke gebieden, waar 35 procent van de bevolking woont, de cacaoteeltgebieden in het zuiden en noordoosten kennen de grootste bevolkingsdichtheid. De belangrijkste etnische groeperingen zijn de Ashantis, Ewes, Gas en de Fantes. In Ghana geldt Engels als de officiÍle taal en handeIstaaI. Er is een groot aantal inheemse talen, zoals Twi, Akan, Ewe en Fante. GELOOFSOVERTUIGING Etnische diversiteit en religieuze diversiteit gaan vaak hand in hand. Zo ook in Ghana waar vrijheid van religie is. Wat religie betreft is 21 procent inheems animist, 16 procent is moslim en 63 procent christen. In het noorden is het grootste deel van de bevolking islamitisch en in het zuiden is men vooral christelijk. Opvallend is dat in Ghana aanhangers van verschillende religies vreedzaam naast elkaar kunnen leven. Het is dan ook niet raar als bijvoorbeeld een christen deelneemt aan het Suikerfeest van de moslims of als iemand besluit van kerk of overtuiging te wisselen. Over het algemeen blijkt wel dat de traditionele godsdiensten de basis vormen van het geloof van een Ghanees en dat dit geloof een belangrijke plaats inneemt in zijn of haar leven. Dit zie je onder andere terug in de vele traditionele feesten.

19

Profile for David Klinkhamer

ORPHANAGE HOUSE KOKOBENG 2009  

Project description of the design and construction of an orphanagehouse in Kokobeng, Ghana by David Klinkhamer.

ORPHANAGE HOUSE KOKOBENG 2009  

Project description of the design and construction of an orphanagehouse in Kokobeng, Ghana by David Klinkhamer.

Advertisement