Page 1

BETONHEGN


Opsætning og montering MidtByg står selv for opsætning og montering af hegn. Vores folk har stor erfaring med montering af hegn og de fleste opgaver for private vil kunne udføres på 1-2 dage. Ved større opgaver for offentlige institutioner vil arbejdstiden være længere og aftales individuelt.

Individuelt design Ud over de produkter som er vist i denne brochure, kan du som køber få betonhegn i den udformning og struktur, som du selv ønsker det. Det eneste kræver er, at du selv kommer med en skitsetegning på den udformning og struktur du ønsker. Derefter rentegner vi formen og skaffer den nødvendige støbeform. Opstartsomkostninger for denne proces er kr. 7.500,-.

Alle priser er ekskl. moms. Priser er beregnet ud fra standard højde på 180 cm på alle hegnstyper.


Foruden betonhegn producerer vi også traditionelle træhegn i kombination med betonstolper og -elementer.

Alle priser er ekskl. moms. Priser er beregnet ud fra standard højde på 180 cm på alle hegnstyper.


Alle priser er ekskl. moms. Priser er beregnet ud fra standard højde på 180 cm på alle hegnstyper.

M I DT B Y G SM B A 8 6 0 0 Silke b o rg Te le f o n : 5 2 4 8 1 0 4 8

www. midtby g. co m

Betonhegn  
Betonhegn  

MidtByg leverer og opsætter betonhegn

Advertisement