Page 1

Virksomhedsprofil og referencer


Firmaprofil

Hovedkontor

Tuse Byvej 92 4300 Holbæk Telefon: 70 22 16 46 www.d-byg.dk

Selskabsform

Virksomheden er registreret i E&S som aktieselskab. CVR. nr. 27 23 16 16

Ejer/ tegningsberettigede

Birger Daurehøj Mobil nr. 41 78 79 30 E-mail: bd@d-byg.dk

Kontaktperson

Tilbudschef Claus S. Jørgensen Mobil nr. 41 78 79 32 E-mail: csj@d-byg.dk

Bestyrelse

Formand Carlo Chow Michael Ingemann Michael Nielsen Birger Daurehøj

Bankforbindelse

Nykredit, Gammel Kongevej 124, 1850 Frederiksberg C

Erhvervsforsikring

Virksomheden er ansvars- og produktforsikret hos Danske Forsikring. Police nr. J9996875111.

Revisor

PwC, Ahlgade 63, 4300 Holbæk

Kvalitets- og miljøsikring

Virksomhedens kvalitetssikringssystem er opbygget med udgangspunkt i kvalitetscirkulæret og er udført i standarddokumenter, som vi tilpasser den enkelte sag.

Sundheds- og sikkerhedssystem

For at fremme sikkerheden og sundheden for virksomhedens medarbejdere på vores byggepladser, identificerer, vurderer og håndterer vi risikoen for arbejdsprocedurerne på hver enkelt byggesag.


Præsentation af Daurehøj Erhvervsbyg A/S

Daurehøj Erhvervsbyg A/S blev stiftet i 2003 og udfører i dag styring af hovedentrepriser og totalentrepriser med fokus på kvalitet, økonomi og tid. Daurehøj Erhvervsbyg A/S har ansat kvalificerede bygningskonstruktører og ingeniører med relevant og mangeårig erfaring til at varetage byggestyringen som projektledere. Vi ser det som vores fornemmeste opgave, at vi i tæt samarbejde med bygherre, arkitekt og rådgivende ingeniør udfører og styrer opgaven, så bygherrens forventninger bliver opfyldt. I 2006 opkøbte Daurehøj Erhvervsbyg A/S et af Sjællands førende tømrerfirmaer, Tømrergaarden i Tuse A/S. I 2010 blev Grevinge Maskinsnedkeri en del af Tømrergaarden i Tuse, og i 2012 blev begge fusioneret ind i Daurehøj Erhvervsbyg A/S. Vores administration har i dag til huse i Tuse lidt uden for Holbæk. Tømrerafdelingen varetager tømrerentrepriserne, og maskinsnedkeriet udfører specialopgaverne. Herved kan vi give vores kunder en fleksibel service inden for både nybyggeri og renovering. Daurehøj Erhvervsbyg A/S har 97 medarbejdere hvoraf de 8 er formænd. Vi er stolte af vores velkvalificerede mandskab, som arbejder sammen i nøje sammensatte og velfungerende teams og med høj kompetence udfører tømrerentrepriser. I det omfang, der i eget regi eller hos underentreprenører beskæftiges udenlandsk arbejdskraft, er det altid på dansk overenskomst, hvilket vi skriftligt vil kunne dokumentere.

Som en del af firmaets sociale engagement, er der løbende beskæftiget 10-12 tømrerlærlinge på byggeprojekterne. Ligeledes stræber vi efter at fastholde medarbejdere, som har svært ved at klare et arbejde på ordinære vilkår, og vi ansætter medarbejdere i fleksjob. VORES KOMPETENCER Daurehøj Erhvervsbyg A/S tilbyder både byggestyring af totalentrepriser, hovedentrepriser og egenproduktion i tømrer- og snedkerentrepriser. Daurehøj Erhvervsbyg A/S har erfaring med komplekse byggeprojekter, renoveringer og modernisering. Vores erfaring favner bredt med hensyn til projekter i både kommunalt, almennyttigt og erhvervsmæssigt regi. VORES VÆRDIER Daurehøj Erhvervsbyg A/S kan således tilbyde både byggestyring af totalentrepriser, hovedentrepriser samt vores egenproduktion i tømrer- og snedkerentrepriser. Daurehøj Erhvervsbyg A/S har erfaring med komplekse byggeprojekter, renoveringer og modernisering. Vores erfaring favner bredt med hensyn til projekter i kommunalt, almennyttigt og erhvervsmæssigt regi. Daurehøj Erhvervsbyg A/S – CVR nr.: 27231616


Medarbejdere og organisation

ANTAL ANSATTE FORDEL PÅ FAGGRUPPE/FUNKTION Daurehøj Erhvervsbyg A/S medarbejderstab udgør pr. 1. januar 2016 i alt 83 medarbejdere, heraf 4 ledere. Herudover beskæftiger vi årligt 1-2 konstruktørpraktikanter. Faggruppe/funktion

2013

2014

2015

Pr. 1/1 2016

Tilbudsafdeling

2

2

2

2

Salg og indkøb

2

2

2

2

Adm., bogholder og marketing

6

6

5

6

Projekt- og byggeledere

10

10

11

12

Tømrerformænd

6

8

8

8

Tømrersvende

45

55

36

38

Tømrerlærlinge

13

10

9

10

Arbejdsmænd

3

3

2

5

Ledere

4

4

4

4

Praktikanter

1

1

2

1

Gns. antal medarbejdere i alt

87

96

75

83

ORGANISATIONSDIAGRAM Adm. direktør Birger Daurehøj Arbejdende bestyrelsesformand Carlo Chow Reception/sekretær

Tilbudsafdeling Claus Jørgensen

Indkøbsafdeling Birger Daurehøj

Marketing

Produktionsafdeling Lars Nielsen

Økonomiafdeling Carlo Chow

HR, finans og kommunikation Carlo Chow


Boliger Undervisning Sundhed Omsorg Kultur Erhverv Specialløsninger


Boliger

243 boliger ombygges til 198 tidssvarende boliger Sted Bygherre Kontaktperson Arkitekt Ingeniør Byggesum Areal Byggeår Entrepriseform Projektleder Beskrivelse

Elme Allé m.fl., Korsør BoligKorsør, afd. 12 Peter Hjort White Arkitekter A/S Lyngkilde A/S 149 mio. kr. 15.500 m² 2016-2018 Hovedentreprise Preben Pihl 14 boligblokke på Elme Allé, Thiesens Allé og Linde Allé i Korsør undergår store forandringer i disse år. Lejligheder sammenlægges både horisontalt og vertikalt. En enkelt blok nedrives helt, og to andre får nedrevet et par etager, så de bliver til tæt lav bebyggelse med boliger i stueetagen og den nye tagkonstruktion. Boligerne bliver mere tilgængelige med niveaufri adgang og elevatorer i otte opgange, hvor tilstødende boliger ombygges. En stor del af renoveringen er miljøsanering, idet der en del steder er konstateret bly i malingen, PCB i fugerne og asbest i rørføringen. Byggesagen omfatter efterisolering af facader og gavle inkl. etablering af ny skalmur, udskiftning af tagbeklædning, efterisolering af tagrum, udskiftning af vinduer, udskiftning af døre og altandøre/-partier, etablering af nye altaner og glaslukning af disse samt etablering af ventilationsanlæg. Fælleshuset udbygges og ombygges, og der etableres et nyt stort haveanlæg.

Alle billeder på siden er „før”-billeder


Boliger

Høflig udskiftning af køkkener giver positive beboere Sted Bygherre Kontaktperson Ingeniør Byggesum Areal Byggeår Entrepriseform Projektleder

Beskrivelse

Munkesøparken, Kalundborg Boligselskabet Munkesøparken Richard Poulsen Esben Kierkegaard Rådgivende Ingeniører 12 mio. kr. 800 m² 2015-2016 Totalentreprise Ken Jensen

Ved nogle projekter er god kommunikation fra byggeledelsen og høflige håndværkere vigtige for et vellykket resultat. Det gælder for eksempel i Munkesøparken i Kalundborg, hvor vi har udskiftet 119 køkkener i syv boligblokke. Lejlighederne var beboet under hele byggeperioden, og langt de fleste beboere er ældre. Vi har i hele byggeprocessen haft fokus på, at beboerne fik en god oplevelse. Vores projekt- og byggeledere gennemgik varslingsbrevet sammen med beboerne forud for arbejdet i den enkelte bolig, og arbejdet i boligerne startede tidligst kl. 7.30. Vi lagde vægt på, at alle, der arbejdede i lejlighederne, opførte sig respektfuldt. Det har givet os mange positive tilbagemeldinger fra beboerne. Til ombygningen af køkkenerne hørte også nye installationer til el, vand og afløb samt indækning af diverse synlige rørføringer. Desuden blev der etableret balanceret ventilation i alle boliger, og der blev udskiftet enkelte forsyningsledninger fra varmecentralen.


Boliger

Dørudskiftning med krævende logistik Sted Bygherre Kontaktperson Arkitekt Byggesum Byggeår Entrepriseform Projektleder

Beskrivelse

Bakkegården, 4000 Roskilde Boligselskabet Sjælland Jens Poulsen Arkiplus A/S 3,3 mio. kr. 2016 Hovedentreprise Jesper Skriver

Udskiftning af 168 hoveddøre, 28 facadedøre og tilhørende arbejder med opgradering af 28 trappeopgange blev det til i Bakkegårdens fem boligblokke. Opgaven krævede en del logistisk planlægning, fordi det viste sig, at alle hoveddøre havde forskellige mål. Da lejlighederne var beboet, mens arbejderne stod på, var der også en stor opgave i at kommunikere med beboerne. De blev alle varslet både 6 måneder, 14 dage og tre dage før, det blev deres tur. Udskiftning af hoveddørens indfatning skulle foretages, så beboernes vægbeklædning i entréen ikke blev beskadiget, og reparation af terrazzogulve i opgangene skulle ske, så beboerne kunne færdes på gangene. Med de nye hoveddøre oplever beboerne en øget komfort, idet dørene er bedre isoleret, så de mindsker træk og støj fra opgangen. Samtidig gør sparkplader af jern og nye greb dem mere indbrudssikre. Også trappeopgangene er blevet malet og fremtræder nu så gode som nye.


Boliger

Nybyggede butikker og boliger i hjertet af Holbæk Sted Bygherre Kontaktperson Arkitekt Ingeniør Byggesum Areal Byggeår Entrepriseform Projektleder Beskrivelse

Ahlgade, Holbæk TK Development & Vestsjællands Almene Boligselskab Arne Graae Jensen, TK Development Kullegaard A/S Danakon A/S 34 mio. kr. 3.100 m² 2013-2015 Totalentreprise Ken Jensen/Birger Daurehøj I den centrale Ahlgade er der opført nye boliger og butikker. Byggeriet er et kvalitetsbyggeri i energiklasse A og er opført som to huse, der falder smukt ind i det gamle bymiljø med ”gammeldags” facader mod henholdsvis Ahlgade og Bagstræde. I stueetagen er der tre butikslejemål, og i tilknytning til dem er der opført 18 lejligheder på 70-115 m². Ni af lejlighederne ligger på 1.-3. sal mod Ahlgade, mens de ni øvrige ligger i en fireetages bygning ud mod Bagstræde med udsigt over Bysøparken. Mellem de to bygninger er der etableret et gårdrum på første etage, hvor alle lejligheder har et depotrum og egen p-plads med opkørsel via en rampe fra Bagstræde. Alle lejligheder har altan eller egen terrasse.


Boliger

Rækkehuse fra 70’erne ført op til fremtidens krav Sted Bygherre Kontaktperson Arkitekt Ingeniør Byggesum Areal Byggeår Entrepriseform Projektleder Beskrivelse

Præstemarken, Jyderup Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB) Claus Moesgaard Kullegaard A/S Olaf Jørgensen 48 mio. kr. 4.000 m² 2014-2015 Totalentreprise Maria Beenfeldt I Jyderup har vi stået for en gennemgribende totalrenovering og energioptimering af 53 rækkehuse opført i begyndelsen af 1970’erne. Bebyggelsen er ikke bare opgraderet til nutiden, men også til fremtidens krav til en moderne bolig. Det indebærer efterisolering af facader, udskiftning af tage og udskiftning af alt indvendigt. Dvs. udskiftning af køkkener, badeværelser, lofter, gulve, vinduer, døre, ventilationssystemer og el. Udvendigt har vi stået for anlægsarbejdet, som har omfattet etablering af carporte og redskabsskure samt genetablering af haver efter endt arbejde ved den enkelte bolig. Arbejdet er forløbet i etaper, hvor vi har renoveret 8-11 boliger ad gangen og afleveret to boliger ad gangen i en løbende proces.


Boliger

24 handicapboliger på fundament af boligblokke Sted Bygherre Kontaktperson Arkitekt Ingeniør Byggesum Areal Byggeår Entrepriseform Projektleder Beskrivelse

Fasanstien, Korsør BoligKorsør Peter Hjort Archinet Olaf Jørgensen 74 mio. kr. 2.200 m² 2014-2015 Totalentreprise Franz Bræmer Projektet med titlen ”Fasanstien etape I, Korsør” har givet nyt udtryk og liv til et tidligere udsat boligområde. Med nedrivningen af fem eksisterende boligblokke er der opstået en hel ny bydelsplads, der skaber mere åbenhed, aktivitet, lys og luft i bebyggelsen. Tre blokke er nedrevet helt og har givet plads til en grøn kile med boldbaner, legeplads mv. for alle områdets beboere, mens de sidste to blokke har lagt fundament til opførelsen af 24 nye handicapboliger til demente. Hertil har vi opført en mellembygning til en eksisterende blok, hvor lejlighederne er ombygget til personalefaciliteter. Projektet indeholder desuden seks renoverede lejligheder, der med tilføjelse af elevator har fået øget tilgængelighed. Byggeriet blev selvfølgelig udført med størst mulig hensyntagen til naboer i nærtliggende blokke.


Boliger

Boligrenovering med glasaltaner og træterrasser Sted Bygherre Kontaktperson Arkitekt Ingeniør Byggesum Byggeår Entrepriseform Projektleder

Beskrivelse

Fasanstien, Korsør BoligKorsør Peter Hjort Archinet Rambøll 55 mio. kr. 2014-2015 Totalentreprise Franz Bræmer/Brian Larssen

Projektet ”Fasanstien Etape II” er en renovering af 13 boligblokke ved udskiftning af vinduer, etablering af altaner og efterisolering af gavle. Alle de eksisterende plastvinduer er udskiftet med energirigtige vinduer i træ/aluminium. Altanerne er lukket forneden og forsynet med foldevægge af glas, som beboerne kan skubbe helt eller delvist til siden, alt efter om de ønsker en åben eller lukket altan. Før altanerne kunne etableres, skulle der dog en del miljøsanering til, idet der var anvendt PCB i fuger og maling med bly. Tre opgange har fået elevator, så tilgængeligheden er øget i de ni tilstødende lejligheder. De har fået inddraget et værelse til elevatoren, men til gengæld har de fået nye køkkener og badeværelser. Udearealerne har også fået en omgang. Der er etableret private haver med træterrasser til stuelejlighederne og nye fælles opholdsarealer, ligesom der er sket fornyelse af arealerne foran indgangspartierne mv.


Boliger

Respekt for det klassiske murstensbyggeri Sted Bygherre Kontaktperson Arkitekt Ingeniør Byggesum Areal Byggeår Entrepriseform Projektleder Beskrivelse

Slotsvænget, Slagelse Slagelse Boligselskab Mogens Aaskov Kant Arkitekter A/S Dominia A/S 15 mio. kr. - storentreprise 1 + 2 4.000 tag 2013-2014 Storentreprise Ken Jensen Slotsvænget i Slagelse er et klassisk murstensbyggeri fra 50’erne, som trængte til en grundig renovering, idet der var konstateret en række byggeskader, herunder betonskader i altandæk og -brystninger samt fugtproblemer på grund af kuldebroer og manglende isolering. Byggesagen omfattede energirenovering, altanrenovering, udskiftning af tagkonstruktion og ombygning af en række boliger, udearealer, varmecentral og ejendomskontor. Bebyggelsens fem blokke havde 99 boliger, hvoraf de 18 nu er sammenlagt til 12 tilgængelighedsboliger, så der i dag er i alt 93 tidssvarende boliger. Renoveringsprojektet er støttet af Landsbyggefonden og havde som mål at bevare de eksisterende arkitektoniske og materialemæssige kvaliteter. Det er sket ved at genskabe det karakteristiske gule murværk på de efterisolerede facader og med nyt rødt tegltag på nye spær. Boligerne var beboet under renoveringen, dog undtaget tilgængelighedsboligerne.


Boliger

Beboerne genhuset i beboelsespavilloner Sted Bygherre Kontaktperson Ingeniør Byggesum Areal Byggeår Entrepriseform Projektleder

Beskrivelse

Østergade, Tølløse Boligselskabet Sjælland Meik Bille Damgaard Rådgivende Ingeniører ApS 7 mio. kr. 1.430 m² 2014 Hovedentreprise Jesper Skriver

Det er bare lettere at renovere boliger, hvis boligerne ikke er beboet imens. Og når det handler om den grundige renovering, hvor skimmelsvampen har fået fat, så er der ingen vej uden om genhusning. Det var tilfældet i Tølløse, hvor vi renoverede 21 boliger og stod for udbedring af svigt, som er opstået siden bygningernes opførelse. Lejlighederne blev renoveret over syv etaper, hvor beboerne på skift blev genhuset i beboelsespavilloner opstillet i nærheden. Udbedringerne har blandt andet bestået i at sikre stabiliteten i bygningerne, isolere lofterne yderligere, vvs- og elarbejde samt opbygning af nye badeværelser, da de gamle var angrebet af skimmelsvamp. Der blev desuden udført en række forbedringer, bl.a. blev der opsat nye køkkener. Ud over den omfattende kommunikation med beboerne har mange bygningsmæssige detaljer undervejs i processen været vendt med Kulturarvstyrelsen, idet de tidstypiske bygninger er fredet.


Boliger

Tagrenovering og udbedring af murværk Sted Bygherre Kontaktperson Byggesum Areal Byggeår Entrepriseform Projektleder

Beskrivelse

Ørbækgårds Allé, Hørsholm Ejerforeningen Ørbækgårds Allé 501-510 c/o DEAS NIRAS A/S, Jarle Stubager 1,7 mio. kr. Samlet tagflade 2.500 m² 2014 Fagentreprise Sigurmundur Sigurdsson

Vi har efterisoleret og udskiftet tagbeklædningen på 4 boligblokke med en samlet tagflade på 2.500 m². Den nye tagbeklædning er udført som tagpap på en ventileret konstruktion, med ny opbygning på underlag af rupløjede bræddeforskalling. Samtidiger der udført nedrivning af eksisterende zinkbeklædninger, forhøjelse af spær, efterisolering og nyt underlag for ny tagbeklædning.


Boliger

Fra byggemodning til aflevering af nøgler Sted Bygherre Kontaktperson Arkitekt Ingeniør Byggesum Areal Byggeår Entrepriseform Projektleder Beskrivelse

Solhøj, Holbæk Henrik Hansen Henrik Hansen Jensen & Partner Jensen & Partner 67 mio. kr. 6.000 m2 2007-2013 Totalentreprise Peter Frederiksen/Birger Daurehøj Som totalentreprenør er vi vant til at påtage os ansvaret for hele processen i en byggesag, men det sker alligevel ikke så tit, at processen løber fra før byggemodningen, til de første beboere flytter ind. Det gjorde den på Solhøj i Holbæk, hvor vores opgave bestod i at opføre 55 boliger - lige fra byggemodningen, inkl. kloak, gas, vand og el - til afleveringen af nøgler. Boligerne er fordelt på 15 punkthuse, en 3-etagers blok med 9 boliger og en 4-etagers blok med 16 boliger samt længehuse. Boligerne er udført i betonelementer med røde teglstensfacader og vedligeholdelsesfrie vinduer i træ og aluminium. Boligerne fremstår lyse og venlige med trægulve i lys ask og køkkener fra HTH. Vi har også anlagt udearealerne, hvor parkeringsområderne er udført med græsarmeringssten, kantsten og opbygning af vejkasser med afsluttende asfalt.


Boliger

Fra ungdomsboliger til moderne familieboliger Sted Bygherre Kontaktperson Arkitekt Ingeniør Byggesum Areal Byggeår Entrepriseform Projektleder Beskrivelse

Sems Have, Parkvej, Roskilde Boligselskabet Sjælland Flemming Østergaard Kullegaard A/S Terkel Pedersen 40 mio. kr. 3.000 m² 2012-2013 Totalentreprise Franz Bræmer Boligselskabet Sjælland ønskede at omdanne to bygninger fra 60’erne på Parkvej i Roskilde til nye attraktive familieboliger. Den ene var en boligblok indrettet med små ungdomsboliger og den anden – det såkaldte Ungdommens Hus – var en blanding af en hal og et aktivitetshus. I denne bygning giver vindueshullerne i facaderne nu nogle flotte lysindfald i lejlighederne med dobbelthøje rum. Bygningerne blev strippet stort set ind til de bærende betonkonstruktioner og så bygget op på ny. For at få sammenhæng i de to forskellige bygninger, blev begge facader beklædt med sort naturskiffer, som giver dem et moderne udtryk. Tagene er rettet op i en 30 graders vinkel, der giver gode betingelser for bygningernes solcelleanlæg. De er hæftet på de østvendte tagflader og bidrager positivt til bygningernes energiramme, som overholder 2020-kravene. Boligselskabet Sjælland var meget tilfreds med samarbejdet og indstillede projektet til RENOVER prisen 2014.


Boliger

Fra sandwichelementer til teglstensfacade Sted Bygherre Kontaktperson Arkitekt Ingeniør Byggesum Areal Byggeår Entrepriseform Projektleder Beskrivelse

Traneparken, Hvalsø Boligselskabet Sjælland Flemming Østergaard Arkiplus A/S Sigfred Lorentzen A/S 24 mio. kr. 2.100 m² 2011-2012 Hovedentreprise Franz Bræmer Udvendigt har de tre boligblokke med 66 lejligheder fra 1969 skiftet helt karakter og fremstår i dag med indbydende og vedligeholdelsesfri facader i stil med nutidigt boligbyggeri. Facaderne er efterisoleret med 200 mm isolering monteret på de gamle sandwichelementer og har fået ny ydermur muret op i teglsten. Indvendig er der også sket markante forbedringer ikke mindst på indeklimaet, der har fået mekanisk balanceret ventilation med varmegenvinding. Renoveringen til Lavenergiklasse 2015 omfattede også nye 3-lags vinduer, nye indbydende indgangspartier, lukkede altaner, solcelleanlæg, efterisolering af tagrum, ny tagkonstruktion og energiforbedringer i vaskeriet. Energiforbedringerne blev langt bedre end forventet, og byggeriet blev indstillet til Renover Prisen 2014 og fik international ros. Renoveringen blev udført, mens boligerne var beboet, og vi var løbende i kontakt med beboerne.

Før facaderenoveringen

Havesiden efter facaderenoveringen


Boliger

Tagrenovering med omfattende koordinering Sted Bygherre Kontaktperson Ingeniør Byggesum Areal Byggeår Entrepriseform Projektleder

Beskrivelse

Knolden, Roskilde Boligselskabet Sjælland Flemming Østergaard MOE A/S 6,4 mio. kr. 20.000 m² 2010-2011 Hovedentreprise Ken Jensen

Udskiftning af over 20.000 m² tag med bølgeeternit på i alt 262 lejligheder krævede en hel del koordinering. Ikke mindst fordi stilladser og oplagring af materialer gjorde det nødvendigt at omlægge trafikken i området i skiftende perioder. Det krævede selvsagt en god kommunikation med områdets beboere, så de altid kunne føle sig velorienteret om adgangsforholdene, men alt forløb i god ro og orden i et godt samarbejde med boligforeningen og ejerforeningen. Beboerne blev løbende informeret om tidsplanen for byggeriet, og hvornår vi ville nå til tagudskiftningen af den enkelte beboers lejlighed. Byggesagen blev gennemført på otte måneder hen over vinterperioden. På det nye tag fik boligselskabet efterfølgende monteret solpaneler.


Boliger

Nye tegltage med ovenlys og kviste Sted Bygherre Kontaktperson Arkitekt Ingeniør Byggesum Areal Byggeår Entrepriseform Projektleder Beskrivelse

Fælledvej, Roskilde Boligselskabet Sjælland Poul Martin Møller Arkiplus A/S Sigfred Lorentzen, Rådgivende Ingeniørfirma A/S 9 mio. kr. 7.000 m² 2011 Hovedentreprise Ole Olsen Beboerne i tagetagen på Fælledvej i Roskilde har fået bedre mulighed for at nyde udsigten. Vi har renoveret hele tagkonstruktionen med nye hævede spær og efterisolering og lagt det 7.000 m² store tag med klassiske røde tegl. I taget har vi monteret Velux vinduer med udsigt til himlen, og vi har etableret nye moderne kviste, der giver taglejlighederne udgang til en åben altan oven på underboernes glassinddækkede altaner. Ud over den energimæssige forbedring fra det nye tag, har alle beboere fået et bedre indeklima, idet der er installeret ny ventilation til emhætter og bad i alle lejligheder i de tre boligblokke.


Boliger

Økonomisk betonbyggeri med naturmaterialer Sted Bygherre Kontaktperson Arkitekt Ingeniør Byggesum Areal Byggeår Entrepriseform Projektleder Beskrivelse

Jyllingevej, Vanløse Trippel B ApS Teddy Brandt Kierkegaard Kant Arkitekter A/S Sv. E. Schmidt 13,5 mio. kr. 1.200 m² 2010 Hovedentreprise Peter Christiansen Det markante sort/hvide kollegie er opført som en ny bygning i fem etager på Jyllingevej. Byggeriet er opført i en traditionel betonkonstruktion, men alle overflader er udført i en højere standard, bl.a. er facaderne beklædt med naturskiffer som ramme om de karakteristiske hvide altaner med hårdtræ. Der er lagt vægt på at få flest mulige boligkvadratmeter, så adgang til lejlighederne sker via altangange i gården. Bygningen rummer 28 lyse 2-værelses boliger med eget køkken og bad/ toilet. De tre af dem er handicapboliger. På 4. sal er der, ud over boliger, indrettet fællesrum med køkken, vaskeri og terrasse med udsigt over byens tage. Bag ejendommen har vi indrettet et gårdmiljø med cykelparkering og et solrigt græsareal med frokostbænke.


Undervisning

Transparent skole som lavenergibyggeri Sted Bygherre Kontaktperson Arkitekt Ingeniør Byggesum Areal Byggeår Entrepriseform Projektleder Beskrivelse

Vestegnen HF og VUC, Rødovre Vestegnen HF & VUC Ole Fabech H-plus Arkitekter Bascon A/S 43,6 mio. kr. 2.800 m² 2015-2016 Hovedentreprise Henrik Brandt I centrum af Rødovre har vi opført en moderne skolebygning til voksenundervisning. Bygningen er på 2.800 m² i fire etager, som giver plads til 300 kursister, mens en femte etage består af en åben tagterrasse til ophold og undervisningsbrug med trappe-/tekniktårne og et større ovenlysvindue. Fra ovenlysvinduet går der et atrium ned gennem bygningen og forsyner de øvrige etager med dagslys. Bygningens indre liv afspejles i facaden via store glaspartier. I stueetagen ligger fællesområder med bl.a. café og skaber med den åbne facade sammenhæng med byens liv udenfor, ligesom bygningens øvrige facader af farvede alulameller og glaspartier giver bygningen en tredimensionel dybdevirkning. Bygningen lever op til Rødovre Kommunes rolle som klimakommune og er et lavenergibyggeri, hvor der er taget særligt hensyn til bygningens placering i forhold til at få mest muligt ud af solens energi.


Undervisning

Skræddersyet udlejning giver rum til undervisning Sted Bygherre Kontaktperson Byggesum Areal Tidsperiode Entrepriseform Projektleder

Beskrivelse

Engskovskolen afdeling Jernløse, Gl. Skovvej 150B, 4420 Regstrup Holbæk Kommune Søren Kofod 2,4 mio. kr. 580 m² 2016-2017 Udlejning Birger Daurehøj

I forbindelse med en ombygning på Engskovskolen i Nr. Jernløse, har vi stået for opbygning, udlejning og nedtagning af midlertidige pavilloner, som skal benyttes af udskolingselever i 12 måneder. Pavillonerne er opstillet i et plan på et hjørne af skolens parkeringsplads, og er placeret så de opfattes som to bygninger med i alt ni klasselokaler. Dertil har vi opstillet en mindre pavillon med to kontorlokaler og bad, en toiletvogn med ni toiletter samt en pavillon med handicaptoilet. Vi har opbygget solide trapper, en handicaprampe og gangbroer som forbinder bygningerne, deres lokaler og toiletfaciliteterne niveaufrit.


Undervisning

0-energitilbygning til skolens nye faglokaler Sted Bygherre Kontaktperson Arkitekt Ingeniør Byggesum Areal Byggeår Entrepriseform Projektleder Beskrivelse

Elverdamsskolen, afd. Tølløse Holbæk Kommune Søren Kofod Arkitekterne.as/Kullegaard A/S Ingeniørfirmaet Sv. E. Schmidt 27 mio. kr. 550 m² 2011-2014 Totalentreprise Birger Daurehøj På Tølløse Centralskole har vi stået for opførelsen af en tilbygning på 550 m² til nye faglokaler. Tilbygningen er udført med en isoleringsklasse svarende til min. 0-energitilbygning. Der er monteret solfangere på den sydvendte facade. Bygningen opvarmes af to varmepumper, som leverer varmen gennem et gulvvarmeanlæg. Byggeriet er opført som en let bagmurskonstruktion i træ, isolering og beklædning med krydsfinér og gipsplader, mens formuren er opmuret, så facaden fremstår med gule teglsten som den øvrige skolebebyggelse. Tagkonstruktionen er udført i en let trækonstruktion med krydsfinér, isolering og træbeton som loftbeklædning. Tilbygningens tagdækning består af to lag pap, hvor overpappen er udført som listedækning, mens gulvet har fået en gummibelægning. Til opgaven hørte desuden en del energi- og facaderenovering på de eksisterende skolebygninger, bl.a. med udskiftning af vinduer.


Specialopgaver

Seminarium energioptimeret gennem fire år Sted Bygherre Kontaktperson Arkitekt Ingeniør Byggesum Areal Byggeår Entrepriseform Projektleder Beskrivelse

Holbæk Seminarium, Holbæk Holbæk Kommune Søren Kofod Holsøe Arkitekter A/S MOE A/S 56,7 mio. kr. 13.500 m² 2010-2014 Hovedentreprise Peter Frederiksen/Birger Daurehøj/Jesper Skriver Daurehøj Erhvervsbyg A/S har ombygget og energioptimeret Holbæk Seminarium igennem fire år og færdiggjorde den seneste etape i 2014. Ombygningen har dækket et areal på 13.500 m². Holbæk Seminarium har, siden det blev bygget i 1967, været anvendt til uddannelse af lærere, men lokalerne har nu fået flere formål. En del af de tidligere undervisningslokaler er ombygget til undervisning af handicappede og adfærdsvanskelige unge, mens dele af bygningen er indrettet til beboelse. Foruden undervisningslokaler er der ombygget lærerværelse, gymnastiksal mv., og for hele bebyggelsen gælder, at den er energirenoveret. Der er saneret 16.000 løbende meter PCB samt udført asbestsanering. 4.000 m² termoruder er udskiftet. I alt er 11 blokke renoveret og ombygget, ligesom udearealerne er delvist renoveret.


Undervisning

Fra nedrevet til nybygget skole uden lukning Sted Bygherre Kontaktperson Arkitekt Ingeniør Byggesum Areal Byggeår Entrepriseform Projektleder Beskrivelse

Borup Privatskole, Borup Borup Privatskole Skoleleder Torben Hovmark Kullegaard A/S Ingeniørfirmaet Nørbag ApS 10 mio. kr. 900 m² 2012-2013 Hovedentreprise Martin Gredsted Privatskolen lå tidligere i en gårdbebyggelse, der egentlig var uegnet til undervisningsformål, så projektet omfattede en total nedrivning af de eksisterende bygninger og opførelse af en 900 m² stor ny bygning med klasseværelser, fysiklokale og skoleadministration i to etager. Den nye bygning er udført i let-/tungkonstruktion med facader i kompositplader og tagpap på taget. Den buede form skærmer for støjen fra den nærliggende jernbane og danner et hyggeligt gårdrum mod øst. Buen giver desuden nogle spændende asymmetriske lokaler med forskellig lofthøjde og god rummelighed til undervisning og oplevelser. Arbejdet blev udført, mens privatskolen var i brug. Tilkørselsforholdene var snævre, hvilket krævede ekstra hensyn i forhold til koordinering af støj og kørende færdsel til og fra byggepladsen.


Undervisning

Kursuscenter med atrium og sidefløj Sted Bygherre Kontaktperson Arkitekt Ingeniør Byggesum Areal Byggeår Entrepriseform Projektleder Beskrivelse

SOSU Sjælland, Ringsted Glunz & Jensen A/S Søren Clausen Kant Arkitekter A/S Ingeniørfirmaet Sv. E. Schmidt 13,5 mio. kr. 1.200 m² 2012-2013 Hovedentreprise John Lehmann SOSU Sjælland har uddannelsescenter med administration og kursuscenter i Selandia Park i Ringsted. Daurehøj Erhvervsbyg har bygget en toetagers bygning med delvis kælder og en nybygget sidefløj i ét plan. I hovedbygningens stueplan er der etableret et indgangsparti med vindfang. Herfra kommer man ind i et dobbelt højt atrium med smukt lysindfald i kantineområdet, tilstødende anretterkøkken og kontorlokaler. I atrium har vi etableret trapper, der leder til førstesalen, som er indrettet med møde- og kontorlokaler og har kig ned i atrium fra en glasinddækket balkon. Handicaptoiletter er etableret i en toiletkerne med elevator med adgang fra alle tre etager. Den delvise kælder rummer diverse teknik-, depot- og rengøringsrum samt omklædningsfaciliteter. Sidefløjen er indrettet med kontorer, testlokaler, udviklings- og produktionsværksteder, varemodtagelse og lager. I forlængelse af den nye bebyggelse har vi etableret parkeringspladser, der falder naturligt ind i området med den eksisterende bebyggelse.


Undervisning

Skole udvidet med børneinstitution Sted Bygherre Kontaktperson Arkitekt Ingeniør Byggesum Areal Byggeår Entrepriseform Projektleder Beskrivelse

Ågerup Skole, Vipperød Holbæk Kommune Freddy Olesen Form Arkitekter Preben Jensen og JL Engineering 21 mio. kr. 2.500 m² 2011-2012 Totalentreprise Birger Daurehøj/Peter Frederiksen På Ågerup Skole i Vipperød har vi opført en ny fløj i to etager med otte klasselokaler, garderobe, grupperum og toiletter, så skolen har fået bedre plads til børnene fra 0.-10. klasse. Fløjen er opført med røde mursten, tag med sort tagpap og en stor glasfacade ud mod skolegården. Indvendigt er der træbeton på lofterne, linoleum på gulvet og et glasparti ud mod gangen. Også de mindre børn er der nu blevet plads til, idet den eksisterende skole blev ombygget til vuggestue og børnehave. Lokalerne med vuggestue og børnehave, har fået en samlingssal, moderne puslerum med flisebelægning og et fælleskøkken, hvor børnene kan hjælpe til med madlavningen. Udvendigt er der etableret et opholdsområde og en liggehal til de små.


Undervisning

Tilbygning til faglokaler med topmoderne inventar Sted Bygherre Kontaktperson Arkitekt Ingeniør Byggesum Areal Byggeår Entrepriseform Projektleder Beskrivelse

Tuse Skole, Tuse Holbæk Kommune Søren Kofod Arkiplus A/S og Mangor & Nagel A/S Sigfred Lorentzen A/S og Oluf Jørgensen A/S 18 mio. kr. 1.550 m² 2011-2012 Totalentreprise Peter Christiansen/Birger Daurehøj På Tuse Skole har vi opført en tilbygning med faglokaler til fysik og kemi samt musik, i alt syv klasselokaler og grupperum. Bygningen er opført som en oval konstruktion med buet tag med listedeling og med termowood på facaderne. På taget er monteret solceller, som via en computer inddrages i fysikundervisningen. Facaderne er en kombination af teglstensmure og lette facader med diagonalt zink. De indvendige lofter består dels af træbeton dels af hvide akustiklofter. Gulvene er beklædt med linoleum, og både klasseværelser og grupperum har store glaspartier. Vi har også stået for etableringen af udendørsarealerne med cykelparkering og eget gårdmiljø til udskolingen.


Undervisning

Energirenoveret skole byder lyset indenfor Sted Bygherre Kontaktperson Arkitekt Ingeniør Byggesum Areal Byggeår Entrepriseform Projektleder Beskrivelse

Tornvedskolen, afd. Jyderup Holbæk Kommune Søren Kofod Kullegaard A/S MOE A/S 22,9 mio. kr. 5.000 m² 2011-2012 Totalentreprise John Lehmann/Jesper Skriver Tornvedskolen i Jyderup har fået en gennemgribende renovering og energioptimering. Arbejdet har omfattet både de oprindelige skolebygninger fra 1910 og 1950 og de senere tilføjede fløjbygninger. I rammerne af den eksisterende skole er der således etableret en næsten ny skole, der lever op til nutidens krav til blandt andet klasselokaler, kontorlokaler, lærerværelse, gangarealer, køkkener, toiletter og teknikrum. Indgangsparti og trappeopgang er renoveret, der er udskiftet døre og vinduer og lavet nye lofter og nyt ventilationsanlæg overalt. De ombyggede klasselokaler har fået et nutidigt udtryk med nye gulvbelægninger og farver på væggene. I tråd med tidens trend om mere gennemsigtighed har kontorerne fået nye glaspartier, og som led i energioptimeringen er der i biblioteket etableret ovenlys, der optimerer dagslyset. To af fløjene har fået efterisoleret loftet og fået nyt tegltag med solceller.


Undervisning

Moderne skole med hjerterum Sted Bygherre Kontaktperson Arkitekt Ingeniør Byggesum Areal Byggeår Entrepriseform Projektleder Beskrivelse

Høng Skole, Høng Kalundborg Kommune Kalundborg Kommune Hou & Partnere Arkitekter A/S Henrik Larsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S 13 mio. kr. 5.500 m² 2011 Storentreprise Ole Olsen/Birger Daurehøj Det meste af den gamle Høng Skole blev revet ned for at give plads til en stor nyopført og topmoderne toetagers bygning til kommuneskolens overbygning. Ud over klasselokalerne er der bl.a. faglokaler til fysik/kemi og håndværksfagene, fællesrum med auditorium og et åbent caféområde med tilhørende faciliteter til hjemkundskabsundervisning. Desuden har skolens administration fået nye lokaler, ligesom der er etableret opholds- og arbejdsrum til personalet. Bygningen er udformet med mange spændende linjer og detaljer, blandt andet de ovale ovenlys, som vi har udført på vores eget snedkerværksted. Vi har også udført runde lyskegler og buede vægge med listebeklædning i forskellige farver. Lofterne er træbeton og gulvene er belagt med linoleum i varme farver, der forbinder ude og inde og skal signalere liv, leg og hjerterum. Facaderne i alu- og Steni-plader i de markante røde og orange farver har persienner udvendigt og mørklægningsgardiner indvendigt.


Sundhed

Psykiatrisk Center med transparens og dagslys Sted Bygherre Kontaktperson Arkitekt Ingeniør Byggesum Areal Byggeår Entrepriseform Projektleder Beskrivelse

Psykiatrisk Center Ballerup Region Hovedstadens Psykiatri Jais Elvekjær Schou Birkendorf Arkitekter ApS Nørbag ApS 10,3 mio. kr. 930 m² 2013-2014 Totalentreprise Jesper Skriver Som led i det samlede byggeprojekt Ny Psykiatri Ballerup flyttede Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri ind i en nyopført bygning ved Psykiatrisk Center Ballerup, hvorfor bygningens arkitektur lægger sig tæt op ad de eksisterende bygninger i centret. Det nye kompetencecenter rummer moderne konsultationsrum og gode faciliteter for patienter og læger. Det indbydende design med masser af lysindfald og åbne arealer skaber gode muligheder for fleksibilitet i indretningen. Bygningen er udført med ydervægge af pudset gasbeton og har konstruktion af gitterspær beklædt med bølgeplader. Indenfor sørger nedhængte akustiklofter og store lysskakte for et behageligt indeklima, ligesom dagslyset ledes helt ind i bygningen via glaspartier til konsultationsrummene. Facaderne er forsynet med store vinduer, som vi har produceret på vores eget maskinsnedkeri i Grevinge.


Sundhed

Pælefunderet lægehus som muret lavenergihus Sted Bygherre Kontaktperson Arkitekt Ingeniør Byggesum Areal Byggeår Entrepriseform Projektleder Beskrivelse

Holsted Lægehus, Næstved Holsted Lægehus ApS Thomas Munck, Ingeniør Fokus-arkitektur ApS Knud Stokbro ApS 8,7 mio. kr. 460 m² 2012-2013 Hovedentreprise Mogens Neess Daurehøj Erhvervsbyg A/S har bygget nyt lægehus til Holstedlægerne. Lægehuset er bygget som en pælefunderet bygning i ét plan med fladt tag belagt med tagpap. Bygningen indeholder foruden lægekonsultation, kontorer til sygeplejesker, laboratorium og reception med venteværelse. Gulvene er udført dels som trægulv fremstilet af bambus, dels som en overfladebehandlet beton. Lofterne er nedhængte. Køkkenet og det øvrige inventar er leveret af Invita. Der er desuden en mindre kælder til de tekniske installationer. Bygningen er opført som lavenergihus med betonelementer som bagmur, der efterfølgende er skalmuret med en hårdtbrændt mursten. Skillevæggene er opført dels af betonelementer, dels som gipsvægge. Udvendig har vi stået for at bygge cykel- og redskabsskur og har anlagt de grønne arealer, herunder P-pladser som er funderet med af græsarmeringsfliser.


Omsorg

Skole ombygget til omsorgsboliger Sted Bygherre Kontaktperson Arkitekt Ingeniør Byggesum Areal Byggeår Entrepriseform Projektleder Beskrivelse

Buddingevej, Lyngby Lyngby-Taarbæk Kommune Centerchef Christian Rønn Østeraas Kullegaard A/S Torkil Laursen A/S 44 mio. kr. 3.000 m² 2015-2017 Totalentreprise Pia Nordahl Hansen/Maria Beenfeldt På den tidligere Lyngby Statsskole er vi i gang med at opføre 40 nye omsorgsboliger. Vi etablerer 26 boliger i den eksisterende hovedbygning og yderligere 14 i tre nybyggede punkthuse. I den bevaringsværdige hovedbygning udskiftes samtlige vinduer med nye, produceret på vores eget maskinsnedkeri. Der etableres elevator og ny varmecentral, som tilsluttes fjernvarme. Ydervæggene efterisoleres på den indvendige side, og taget efterisoleres med mineraluld. De tre nye punkthuse opføres i letbeton, og tagkonstruktionen udføres som præfabrikerede højisolerede tagelementer. I det ene af husene etableres der elevator, naturligvis med niveaufri adgang til de øvrige huse. De 65-85 m² store boliger vil, med dagslys fra to sider, opleves rummelige og lyse. Gulvene i køkkener og opholdsrum udføres i egetræsparket, og i badeværelserne anvendes skridsikre gulvklinker. Arbejdet udføres under hensyntagen til naboer, herunder bl.a. et bosted for autister.


Omsorg

Moderne børnehus med tidssvarende energiløsninger Sted Bygherre Kontaktperson Arkitekt Ingeniør Byggesum Areal Byggeår Entrepriseform Projektleder Beskrivelse

Børnehuset Galaxen, Jyderup Holbæk Kommune Søren Kofod Kullegaard A/S Terkel Pedersen Rådgivende Ingeniører ApS 25,5 mio. kr. 1.350 m² 2015-2016 Totalentreprise Gert Schwartz Det nye børnehus, ”Galaxen”, er stort, spændende og gennemtænkt, og vil kunne rumme 180 børn og 35 personaler. Huset er overordnet set organiseret med selvstændige grupperum samlet omkring to store fællesrum og et centralt placeret personaleafsnit. De enkelte grupperum kan aflæses udefra via forskydninger i facaderne og forskellige taghældninger. Det opbrudte facadeforløb skaber et varieret uderum og giver børnene indtryk af at have deres eget hus i børnehuset, hvor netop de hører til. Børnehuset er i høj grad et energidesignet projekt. Det ses bl.a. på den tætte og velisolerede klimaskærm med højisolerede vinduer og glasdøre og anvendelsen af miljø- og energimærkede materialer med bedst mulig vedligeholdesesprofil. Børnehuset får også eget LAR-anlæg, som samtidig giver vådområder til leg. Vi bygger huset op omkring et system af stålrammer og kasetter. Sagen indeholder meget tømrerarbejde til vores egenproduktion både inde og ude.


Omsorg

Skærmede boliger med mange hensyn Sted Bygherre Kontaktperson Arkitekt Ingeniør Byggesum Areal Byggeår Entrepriseform Projektleder Beskrivelse

Dr. Sells Vej, Dianalund Københavns Ejendomm Klarika Lankinen Sweco Architects A/S Rostgaard A/S 17 mio. kr. 870 m² 2014-2015 Hovedentreprise Gert Schwartz I Dianalund har vi bygget ti skærmede boliger til visiterede borgere samt en administrationsbygning med dagtilbud og personalefaciliteter. Boligerne er indrettet specielt med henblik på brugernes behov. Der er anvendt imødekommende, holdbare og rengøringsvenlige materialer, som kan modstå udadreagerende adfærd. Alle indgange er etableret niveaufri, og hvor det er nødvendigt, er der plads til loftslifte og andre hjælpemidler. Hver bolig består af lyse og rummelige lokaler; en opholdsstue, et soveværelse og et badeværelse, og fra stuen og soveværelset er der udgang til en terrasse. Bygningerne er beklædt med træ, og farverne er harmoniske, holdt i naturlige og afdæmpede nuancer. Projektet er udført som støttebyggeri.


Omsorg

Bosted indpasset i smukt naturområde Sted Bygherre Kontaktperson Arkitekt Ingeniør Byggesum Areal Byggeår Entrepriseform Projektleder Beskrivelse

Bostedet Søbæk Have, Jyderup Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB) Claus Moesgaard Kullegaard A/S Terkel Pedersen Rådgivende Ingeniører ApS 39 mio. kr. 3.000 m² 2014-2015 Hovedentreprise Maria Beenfeldt I den smukke natur ved Jyderup har vi bygget 40 nye boliger for voksne udviklingshæmmede og multihandicappede. Boligerne er opført i ét plan og er fordelt på seks blokke. Hver bolig har egen stue, værelse, bad og køkken og indrettet med godt lysindfald og lyse materialer, så de fremstår lyse og venlige. Boligerne har alle udgang til egen terrasse, hvorfra der er kig til Skarridsø og Jyderup Skov. Byggeriet er opført som traditionelt betonbyggeri med betondæk og lav hældning på taget, der er beklædt med tagpap. Facadebeklædningen spiller på smukkeste vis op til den omgivende natur med variationer af naturmaterialer bestående af mursten med partier af træspån og skiffer. De eksisterende boliger i Søbæk Have var beboet under hele opførelsen af de nye lejligheder, så her skulle selvfølgelig tages hensyn. Indkørslen til byggepladsen blev brugt af både håndværkere, beboere og personale fra bostedet så dette krævede koordinering.


Undervisning

Skole udvidet med børneinstitution Sted Bygherre Kontaktperson Arkitekt Ingeniør Byggesum Areal Byggeår Entrepriseform Projektleder Beskrivelse

Ågerup Skole, Vipperød Holbæk Kommune Freddy Olesen Form Arkitekter Preben Jensen og JL Engineering 21 mio. kr. 2.500 m² 2011-2012 Totalentreprise Birger Daurehøj/Peter Frederiksen På Ågerup Skole i Vipperød har vi opført en ny fløj i to etager med otte klasselokaler, garderobe, grupperum og toiletter, så skolen har fået bedre plads til børnene fra 0.-10. klasse. Fløjen er opført med røde mursten, tag med sort tagpap og en stor glasfacade ud mod skolegården. Indvendigt er der træbeton på lofterne, linoleum på gulvet og et glasparti ud mod gangen. Også de mindre børn er der nu blevet plads til, idet den eksisterende skole blev ombygget til vuggestue og børnehave. Lokalerne med vuggestue og børnehave, har fået en samlingssal, moderne puslerum med flisebelægning og et fælleskøkken, hvor børnene kan hjælpe til med madlavningen. Udvendigt er der etableret et opholdsområde og en liggehal til de små.


Omsorg

Bakkegården, Hørve

Plejeboliger ombygget til dobbelt areal Sted Bygherre Kontaktperson Arkitekt Ingeniør Byggesum Areal Byggeår Entrepriseform Projektleder Beskrivelse

Bakkegården, Hørve og Bobjergcentret, Asnæs VAB, Vestsjællands Almene Boligselskab Claus Moesgaard Kullegaard A/S Cowi 84 mio. kr. 3.060 m² 2012-2013 Totalentreprise Jákup Jacobsen På plejecentret Bakkegården i Hørve og Bobjergcentret i Asnæs har vi renoveret eksisterende boliger og opført nye. Byggeriet i Hørve omfatter opførelse af 16 nye ældreboliger samt ombygning af 44 eksisterende lejligheder, der er sammenlagt til 22 moderne plejeboliger. Bakkegården består af i alt otte blokke i ét plan og en enkelt med kælder, og vores ombygningen og energirenovering er foregået i de fem af blokkene. Vi har desuden stået for etablering af fællesarealer. I Asnæs har vi opført 36 nye plejeboliger med servicefaciliteter og ombygget 20 eksisterende plejeboliger til ti moderne ændreboliger. Nybyggeriet er opført som præfabrikerede vægge og fagkassetter, beklædt med zink, skiffer og murværk. Indvendigt er alle overflader i opholds- og serviceområder beklædt med linoleum. Handicapbadeværelserne har fået vinylgulve og fliser på væggene. Alle bolig- og gangarealer har stort lysindfald og udsigt til flere forskellige sansehaver. Beboerne blev flyttet over i de nye lejligheder i takt med at de blev færdige. Dette krævede en del koordinering både med personale og beboere.

Bakkegården, Hørve

Bobjergcenteret, Asnæs


Omsorg

Plejeboliger ombygget til dobbelt areal Sted Bygherre Kontaktperson Arkitekt Ingeniør Byggesum Areal Byggeår Entrepriseform Projektleder Beskrivelse

Bobjergcenteret, Asnæs VAB, Vestsjællands Almene Boligselskab Claus Moesgaard Kullegaard A/S Cowi 84 mio. kr. total med plejecenteret Bakkegården, Hørve 3.060 m² 2012 Totalentreprise Jákup Jacobsen På plejecentret Bakkegården i Hørve og Bobjergcentret i Asnæs har vi renoveret eksisterende boliger og opført nye. På Bobjergcenteret har vi opført 36 nye plejeboliger med servicefaciliteter og ombygget 20 eksisterende plejeboliger til ti moderne ændreboliger. Nybyggeriet er opført som præfabrikerede vægge og fagkassetter, beklædt med zink, skiffer og murværk. Indvendigt er alle overflader i opholds- og serviceområder beklædt med linoleum. Handicapbadeværelserne har fået vinylgulve og fliser på væggene. Alle bolig- og gangarealer har stort lysindfald og udsigt til flere forskellige sansehaver. Beboerne blev flyttet over i de nye lejligheder i takt med at de blev færdige. Dette krævede en del koordinering både med personale og beboere.


Omsorg

Nyopført bosted i grønne omgivelser Sted Bygherre Kontaktperson Arkitekt Ingeniør Byggesum Areal Byggeår Entrepriseform Projektleder Beskrivelse

Socialpsykiatrisk bosted, Holbæk Boligselskabet Sjælland Flemming Østergaard Arkiplus A/S Sigfred Lorentzen A/S 12 mio. kr. 32 boliger + servicecenter 2008-2009 Fagentreprise Birger Daurehøj For Boligselskabet Sjælland har vi opført 32 socialpsykiatriske boliger med tilhørende servicecenter i Holbæk. Byggeriet er opdelt i fire bygninger, som fremstår harmoniske sammen og er udført i en spændende arkitektur. Det omgivende miljø har mange hyggelige kroge og flotte grønne områder med oplyste stisystemer, der binder boligerne sammen. Indvendigt er der anvendt lyse farver og materialer, fortrinsvis træ i naturlig lys træfarve. Facaderne har gennemfarvet eternit som klinkebeklædning på en bagvedliggende let stålkonstruktion. Taget er udført som gitterspær belagt med tagpap, og døre og vinduer er i kombinationen træ og aluminium.


Kultur

Multihus med multifleksibel indretning Sted Bygherre Kontaktperson Arkitekt Ingeniør Byggesum Areal Byggeår Entrepriseform Projektleder Beskrivelse

Multihuset, Holbæk Holbæk Kommune Freddy Olesen Form Arkitekter ISC 3 mio. kr. 350 m² 2011 Totalentreprise Peter Frederiksen Multihuset er et fælleshus, som alle foreninger i Holbæk Kommune kan bruge til arrangementer. Det rummer både plads til dagplejere, der kommer forbi på en lille udflugt med børn og madpakker samt de lidt større og planlagte arrangementer som for eksempel et sportsstævne. Der er fire separate omklædningsrum, depotrum til forskellige idrætsgrenes udstyr og en række værksteder til kreative fag. Daurehøj Erhvervsbyg har opført huset, der har fleksible ruminddelinger, så der kan være én stor eller tre mindre aktiviteter samtidig. Alle materialer er valgt, så de robuste overflader kan modstå stort slid fra de mange forskellige aktiviteter. Indvendigt er der generelt brugt lyse overflader med farverige kontraster, mens de udvendige materialer er mørke. Facaderne er sorte betonelementer, og taget er belagt med tagpap. Husets arkitektur er stram og tegnet, så den falder ind i den storslåede natur, som huset er placeret i.


Erhverv

Vartegn, centrallager og produktionskøkken Sted Bygherre Kontaktperson Arkitekt Ingeniør Byggesum Byggeår Entrepriseform Projektleder Beskrivelse

Kopenhagen Fur, Glostrup Kopenhagen Fur Henrik Bengtsson Kullegaard A/S Nørbag ApS 58 mio. kr. 2013-2015 Hovedentreprise Birger Daurehøj/Jákup Jacobsen Daurehøj Erhvervsbyg har i flere omgange udført spændende byggeri for Kopenhagen Fur, verdens største pelsauktionshus. I 2014 var der behov for et område, hvor virksomhedens mange internationale kunder kan holde pause i rolige omgivelser mellem de til tider hektiske auktioner. Den på én gang markante og transparente tilbygning i glas står som et vartegn omgivet af et smukt anlagt lukket havemiljø. Tilbygningen er forsynet med akustikloft og akustikregulerende vægge i egetræ. Egetræslamellerne er udført som elementer på vores eget maskinsnedkeri. Det samme gælder lamellerne på bænken, der omkranser det store havebassin. I 2013 stod vi for en omfattende renovering og ombygning af produktionskøkkenet, der spænder over både kælder, stue- og 1. sal. Ligesom der blev etableret ny elevator og trappetårn, der forbinder alle etagerne, foruden en ny toiletkerne. I 2015 har vi afleveret et centrallager på 12.000 m². Lagerbygningen består af fire etager på hver 3.000 m², opført i sandwichelementer med fritlagte sten på facaderne. Samtidig har vi opført en lastvognsterminal med tilkørselsramper i hhv. terrænniveau og kælderniveau. Terminalen er opført med en bærende stålkonstruktion, isolerede sandwichpaneler og er beklædt med sinusplader.


Erhverv

DTU Space, Lyngby Campus

Bedre plads til forskning på højeste plan Sted Bygherre Arkitekt Ingeniør Byggesum Areal Byggeår Entrepriseform Projektleder

Beskrivelse

DTU, Lyngby og Roskilde Danmarks Teknisk Universitet/Bygningsstyrelsen Erik Møller Arkitekter A/S og White Arkitekter A/S Rambøll Danmark A/S og NNE Pharmaplan A/S 10 mio. kr. 5.800 m² 2012/2015 Fagentreprise/storentreprise Birger Daurehøj/Brian Lindgaard

Bygning 328 på DTU Lyngby Campus har siden 2012 huset DTU Space, som er Danmarks største rumforskningsinstitution. De nybyggede 2.400 m² omfatter bl.a. avancerede laboratorier, renrumsfaciliteter, undervisningslokaler og kontorer. Vi har udført tømrer- og snedkerentreprisen, som har bestået af indvendige vægge, lofter og diverse snedkeropgaver i hele bygningen. Derudover har vi opsat inventar i alle bygningens laboratorier og forskningsrum. Hos DTU Risø Campus i Roskilde har vi udført en gennemgribende renovering i fem bygninger, hvor arbejdet bl.a. har bestået i indvendig nedrivning og efterfølgende genopbygning af laboratorier og kontormiljøer, så de blev bragt op til nutidige standarder. Byggesagen har omfattet beskyttelsesforanstaltninger og håndtering af miljøfarlige stoffer og affald i forbindelse med nedrivningen. Derudover er alle arbejder udført under stor hensyntagen til de generelle sikkerhedsforanstaltninger på stedet, og i koordinering med øvrige entreprenører. Vores entreprise bestod i murer-, tømrer-, maler-, smede-, inventar- og fugearbejder.

DTU Space, Lyngby Campus

Kontormiljøer, Risø Campus


Erhverv

Nybyggede butikker og boliger i hjertet af Holbæk Sted Bygherre Kontaktperson Arkitekt Ingeniør Byggesum Areal Byggeår Entrepriseform Projektleder Beskrivelse

Ahlgade, Holbæk TK Development & Vestsjællands Almene Boligselskab Arne Graae Jensen, TK Development Kullegaard A/S Danakon A/S 34 mio. kr. 3.100 m² 2013-2015 Totalentreprise Ken Jensen/Birger Daurehøj I den centrale Ahlgade er der opført nye boliger og butikker. Byggeriet er et kvalitetsbyggeri i energiklasse A og er opført som to huse, der falder smukt ind i det gamle bymiljø med ”gammeldags” facader mod henholdsvis Ahlgade og Bagstræde. I stueetagen er der tre butikslejemål, og i tilknytning til dem er der opført 18 lejligheder på 70-115 m². Ni af lejlighederne ligger på 1.-3. sal mod Ahlgade, mens de ni øvrige ligger i en fireetages bygning ud mod Bagstræde med udsigt over Bysøparken. Mellem de to bygninger er der etableret et gårdrum på første etage, hvor alle lejligheder har et depotrum og egen p-plads med opkørsel via en rampe fra Bagstræde. Alle lejligheder har altan eller egen terrasse.


Erhverv

Oticons domicil udvidet med ny bygning Sted Bygherre Kontaktperson Arkitekt Ingeniør Byggesum Areal Byggeår Entrepriseform Projektleder Beskrivelse

Oticon, Smørum Oticon Lars Bladt SAHL Arkitekter A/S Viborg Ingeniørerne A/S 11 mio. kr. 6.000 m² 2013-2014 Fagentreprise Ken Jensen Oticon har udvidet sit hovedsæde i Smørum med en 6.000 m² stor bygning, som med sin smukke facade i glas og aluminium har klare referencer til den eksisterende hovedbygning. Bygningen består af fleksible storrumskontorer, der omkranser et atrium og centralt beliggende fordelings- og innovationszoner. Det åbne og lyse atrium er omdrejningspunktet, hvor hovedtrappen, gangbroer på 1. og 2. sal og elevatoren er placeret. Daurehøj Erhvervsbyg har monteret facaden i glas og alu, ligesom atrium indvendigt er afskærmet med glasvægge og værn. Det store ovenlys i midten af bygningen giver sammen med glasfacaden masser af dagslys i hele huset, ligesom også mødelokalerne har vægge af glas. Akustikken har haft særlig fokus i byggeriet, og denne har vi fået under kontrol med nedhængte lofter i skinnesystem. Gulvene har vi opbygget som strøgulve med spånplader og gulvgips og belagt med henholdsvis tæppefliser og træparket.


Erhverv

Ny materielgård med vedligeholdelsesfri materialer Sted Bygherre Kontaktperson Arkitekt Ingeniør Byggesum Areal Byggeår Entrepriseform Projektleder Beskrivelse

Kalundborg Materielgård, Kalundborg Kalundborg Kommune Jan Klausen Arkitektgruppen Holbæk A/S Fjerring A/S 22 mio. kr. 2.870 m² 2011-2012 Totalentreprise/partnering John Lehmann Kalundborg Kommunes Materielgård voksede ud af rammerne, og Byrådet valgte at bygge en ny fra bunden på en ny lokalitet. Hermed kunne alle bygninger tilpasses specielt til de forskellige formål. Det var desuden et ønske at bygge i materialer, der kræver minimal vedligeholdelse. Medarbejderne har fået mere tidssvarende rammer i den store personale- og administrationsbygning på i alt 798 m² fordelt på to etager. Der er bygget en værksteds- og servicebygning på 683 m² samt en uopvarmet garage/koldhal på 965 m². Hertil kommer overdækkede arealer på 420 m². Administrationsbygningen har vi opført i betonelementer, og alle bygninger er beklædt med eternitplader og har vinduer i træ-/alu. Hermed er bygningerne vedligeholdelsesfri udvendigt. Der er epoxygulve i stueetagen, linoleum i kontorlokalerne på 1. sal og flisebelægning i hallen. Den udendørs trafikplads har vi ligeledes belagt med fliser. Værkstedsbygningen har lift til lastbil og lyddæmpede lofter. Både i værkstedsbygningen og hallen har vi monteret store ledhejseporte.


Erhverv

Nye hotelværelser og konferencefaciliteter Sted Bygherre Kontaktperson Arkitekt Ingeniør Byggesum Areal Byggeår Entrepriseform Projektleder Beskrivelse

Scandic Hotel, København I/S Lorenzen Ejendomme og KPC Totalentreprenører Peter Ørtoft, KPC AK83 Arkitektkontoret A/S Midtconsult A/S 11 mio. kr. 3.600 m² 2011 Fagentreprise Birger Daurehøj Med tilføjelse af en ny værelsesfløj med 103 værelser, kommer Scandic Hotel i Københavns Sydhavn op på i alt 391 værelser og dermed op i en ny liga over for både turister og konferencegæster. I praksis vil det opleves som at komme til et helt nyt hotel med renoveret foyer, tre nye konferencesale og 11 nye mødelokaler. Den nye fløj er udført så den matcher den oprindelige bygning, idet der dog er tilføjet enkelte karnapper, som bryder facaden. De to værelsesfløje føjes sammen af et nyt glastårn, der går gennem hotellets fem etager. I stueplan ligger konference- og mødelokaler, restaurant og mellem bygningerne en ny atriumgård med mulighed for udeservering. Vi har udført tømrerentreprisen ved ombygningen af det eksisterende hotel samt tilbygning af den nye værelsesfløj. I de 103 nye værelser bestod entreprisen i montering af vinduer og døre, indvendige vægge, lofter og indvendige døre samt snedkerarbejde. I de 1.500 m² konference- og mødelokaler har vi stået for montering af vinduer og døre, vægge og lofter samt lydregulering med akustiske vægge og montering af fem meter høje skydedøre.


Erhverv

Bilhus fik indbydende udstillingslokaler i to plan Sted Bygherre Kontaktperson Arkitekt Ingeniør Byggesum Areal Byggeår Entrepriseform Projektleder Beskrivelse

Henrik Larsen Biler A/S, Albertslund Henrik Larsen Biler A/S Henrik Larsen MtegN ApS Ingeniørfirmaet Sv. E. Schmidt 16,4 mio. kr. 1.800 m² 2008-2009 Hovedentreprise Birger Daurehøj For Henrik Larsen Biler A/S har vi ombygget og tilbygget bilhuset i Albertslund, så de nye modeller i Citroën, Hondam.fl. kommer helt til deres ret, og kunderne tørskoet kan se på biler året rundt, mens dagslyset fremhæver lakken. I det nye glashus kommer dagslyset ind fra flere sider, ligesom dækket ikke slutter til ved glasvæggene, så lyset kan bevæge sig mellem etagerne. Det markante bygningsværk har store skrålys på taget, og glasfacaderne fungerer som et unikt udstillingsvindue direkte ud til Roskildevej. Byggeriet består af 600 m² parkeringskælder og 1.200 m² administrations- og salgslokaler i to etager. Vi har stået for hele tømrerentreprisen fra tagkonstruktioner til de lette facader og den indvendige aptering. Byggeriet er opført med betonelementer, facadepartierne består af aluminium og glas, mens de lette facader er udført med henholdsvis puds og aluminiumskassetter. Alle lokaler har lyse klinkegulve, der er praktiske og fremstår imødekommende.


Specialopgaver

Skræddersyet udlejning giver rum til undervisning Sted Bygherre Kontaktperson Byggesum Areal Tidsperiode Entrepriseform Projektleder

Beskrivelse

Engskovskolen afdeling Jernløse, Gl. Skovvej 150B, 4420 Regstrup Holbæk Kommune Søren Kofod 2,4 mio. kr. 580 m² 2016-2017 Udlejning Birger Daurehøj

I forbindelse med en ombygning på Engskovskolen i Nr. Jernløse, har vi stået for opbygning, udlejning og nedtagning af midlertidige pavilloner, som skal benyttes af udskolingselever i 12 måneder. Pavillonerne er opstillet i et plan på et hjørne af skolens parkeringsplads, og er placeret så de opfattes som to bygninger med i alt ni klasselokaler. Dertil har vi opstillet en mindre pavillon med to kontorlokaler og bad, en toiletvogn med ni toiletter samt en pavillon med handicaptoilet. Vi har opbygget solide trapper, en handicaprampe og gangbroer som forbinder bygningerne, deres lokaler og toiletfaciliteterne niveaufrit.


Specialopgaver

Sikringsvinduer uden tremmer udviklet på eget værksted Sted Bygherre Kontaktperson Byggesum Omfang Byggeår Entrepriseform Projektleder

Beskrivelse

Vestre Fængsel, København Vestre Fængsel Bill Kvorning 11 mio. kr. 750 sikringsvinduer + 4 store gavlvinduer 2012-2014 Udvikler og producent Jákup Jacobsen

Daurehøj Erhvervsbyg A/S har i tæt samarbejde med Københavns Fængsler udviklet nye sikringsvinduer til cellerne i Vestre Fængsel, som er Danmarks største arresthus. Fængslet har droppet tremmerne, og vinduerne er udført dobbelt så høje som de eksisterende for at give mere dagslys til de indsatte. Det betød, at alle murhuller blev lavet større ved vinduesudskiftningen. Vinduerne, der er udviklet og produceret på vores eget maskinsnedkeri, ligner almindelige vinduer og passer arkitektonisk til de gamle bygninger, men vinduerne gemmer på stærke egenskaber. Daurehøj Erhvervsbygs sikringsvindue er produceret i træ med en meget høj kerneandel og med indbyggede metalforstærkninger. Glasset er opbygget af flere lag glas og folier, hvilket giver stor gennembrudssikkerhed. Et af vinduesfelterne kan åbnes til udluftning, men her er glasset erstattet af en perforeret stålplade. Vinduerne har gennemgået adskillige styrketest ved Teknologisk Institut i Århus, og vinduet har holdt til det hele!


Daurehøj Erhvervsbyg A/S Tuse Byvej 92, 4300 Holbæk CVR 27 23 16 16 Tlf. 70 22 16 46 info@d-byg.dk www.d-byg.dk

Virksomhedsprofil og udvalgte referencer  
Virksomhedsprofil og udvalgte referencer  

I vores profilbrochure fremviser vi en lang række af vores projekter indenfor alle de typer af entrepriser vi beskæftiger os med.

Advertisement