Page 1

Faktura nr: 1/2013 Wystawiona w dniu: 26-08-2013, Ząbkowice Śląskie Data zakończenia dostawy/usługi: 26-08-2013 Termin zapłaty: 7 dni (02-09-2013)

Sprzedawca

Nabywca

XYZ XYZ,

mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100, 61-773 Poznań NIP 778-14-35-103

Zamówienie nr: 1 Sposób zapłaty: Przelew Na konto: Lp. Nazwa towaru lub usługi

Jm

1 Tłumaczenie pisemne ENG->PL: Prezentacja

Ilość

Cena netto

Wartość netto

VAT %

Kwota VAT

Wartość brutto

szt.

4,91

24,53 zł

120,44 zł 23%

27,70 zł

148,14 zł

szt.

251,44

24,53 zł

6 167,82 zł 23%

1 418,60 zł

7 586,42 zł

szt.

463

24,53 zł

11 357,39 zł 23%

2 612,20 zł

13 969,59 zł

4 058,50 zł

21 704,15 zł

4 058,50 zł

21 704,15 zł

OBWE_2eng.ppt – 1800 znaków =1szt. WERSJA DEMO 2 Tłumaczenie pisemne ENG->PL: Traktat z Lizbony eng.pdf – 1800 znaków =1szt. WERSJA DEMO 3 Tłumaczenie pisemne ENG->PL: Dwie Wieże eng.doc – 1800 znaków =1szt. WERSJA DEMO

Razem:

17 645,65 zł

W tym:

17 645,65 zł 23%

Razem do zapłaty: 21 704,15 zł Słownie złotych:

(dwadzieścia jeden tysięcy siedemset cztery zł piętnaście gr) Uwagi: Nauka Wystawiania Dokumentów Księgowych

Dziękujemy, zapraszamy ponownie. Prosimy pamiętać o terminowej wpłacie należności

mLingua podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Dokument wystawiono programem Faktura VAT 2013 START - BEZ LICENCJI www.rafsoft.net

Zadanie 12 mlingua faktura vat  

Nauka Wystawiania Dokumentów Księgowych w ramach praktyk Faktura VAT Przykładowa faktura VAT. Dokument wystawiony przy pomocy wersji próbne...

Zadanie 12 mlingua faktura vat  

Nauka Wystawiania Dokumentów Księgowych w ramach praktyk Faktura VAT Przykładowa faktura VAT. Dokument wystawiony przy pomocy wersji próbne...

Advertisement