Page 1

II ETAP EDUKACYJNY KLASY IV-VIII


Klasy 4 – 8 to II etap edukacyjny. Rozpoczyna się nauka przedmiotów: język polski, język angielski, historia, przyroda, matematyka, plastyka, muzyka, technika, informatyka, wychowanie fizyczne. Na życzenie rodziców religia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie. W klasie 5 nauka biologii i geografii, w klasie 6 rozpoczyna się nauka fizyki, a w klasie 7 chemii, języka niemieckiego, a w klasie 8 – wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa. Uczniowie przygotowywani są do wyboru zawodu podczas zajęć doradztwa zawodowego.


Zajęcia odbywają się w pracowniach z wykorzystaniem różnorodnych metod i pomocy dydaktycznych. Często wykorzystujemy metodę projektu, co umożliwia rozwój przedsiębiorczości, kreatywności, samodzielności, współpracy. Zajęcia dostosowane są do możliwości uczniów. Do tradycji naszej szkoły należy realizacja takich projektów jak Tydzień Europejski, Podróże dalekie i bliskie.


Podobnie jak w klasach 1 – 3 zdobywanie wiedzy i umiejętności ma miejsce również podczas różnorodnych zajęć terenowych, głownie podczas lekcji przyrody, biologii, geografii. Mamy ogródek meteorologiczny, ścieżkę edukacyjną , kolekcje różnorodnych roślin, co daje możliwość zdobywania odpowiedniej wiedzy w terenie, samodzielnie pod nadzorem nauczyciela. Wybrane lekcje odbywają się też w różnorodnych muzeach, w kinie, w laboratoriach szkół wyższych, w palmiarni, ogrodzie botanicznym czy zoologicznym.


Nauczyciele zapraszają na spotkania naukowców lub korzystając z ich zaproszenia udają się z uczniami na zajęcia prowadzone przez nich na uczelniach. Uczestniczymy w Nocy Naukowców na Uniwersytecie Przyrodniczym, Politechnice Poznańskiej. Sami dla uczniów klas 5 i 6 organizujemy Noc (Przyszłych) Naukowców w SP4. Starsi uczniowi również mają możliwość uczenia się, ale i bycia razem podczas zabaw – rajdów szkolnych, dyskotek, festynów, olimpiady, maratonu szkolnego i szeregu innych imprez szkolnych i klasowych.


KLASY SPECJALNE I INTEGRACYJNE


ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE


DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 

Zapraszamy do zwiedzania naszej szkoły. A także do odwiedzenia strony internetowej „Czwórki” 

www.czworka.edu.pl

Prezentacja klasy iv viii ,specjalne i oddz przedszkolne  
Prezentacja klasy iv viii ,specjalne i oddz przedszkolne  
Advertisement