Page 1

ВОДИЧ КРОЗ КОНКУРС УНИВЕРЗИТЕТСКЕ РАДНЕ ПРАКСЕ У ЈАВНИМ И ЈАВНИМ КОМУНАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА, ГРАДСКОЈ УПРАВИ , УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ И ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА ГРАДА БЕОГРАДА


Драги студенти,    Пред вама је Водич кроз Конкурс универзитетске радне праксе БГПРАКСА2012,  који  је  за  вас  припремио  Унивезитетски  Центар  за  развој  каријере  и  саветовање  студената  Универзитета  у  Београду.  Жеља  нам  је  била  да  вам  поједноставимо  сналажење  у  овогодишњем  конкурсу  који  реализује  Универзитет  у  Београду  у  сарадњи  са  Градском  управом  Града  Београда  и  да  вам  приближимо  све  могућности  које  вам  стоје  на  располагању.     Програм  универзитетске  радне  праксе  обухвата  стручну  праксу  за  студенте  завршних  година  у  трајању  од  четири  месеца  и  што  је  најбитније  подразумева  рад  уз  менторску  подршку.  Учешће  у  овом  пројекту  омогућено  је  чак  за  275  студената,  који  ће  своју праксу обављати на некој од 190 различите позиције у 21 београдском предузећу, 14  организационих јединица Градске управе, 7 установа културе и 3 општине Града Београда.     У овом Водичу можете пронаћи све позиције које су доступне, а оне су ради ваше  лакше  орјентације  груписане  по  факултетима,  тако  да  се  испод  назива  сваког  налазе  позиције  за  које  могу  аплицирати  студенти  датог  факултета.  Детаљније  информације  о  опису  посла  и  условима  који  су  неопходни  за  дату  позицију  можете  пронаћи  на  нашем  сајту (www.razvojkarijere.bg.ac.rs).    У  жељи  да вам  помогнемо  да  напредујете  у својој  каријери  и  крочите  у  пословни  свет  на  најбољи  могући  начин  и  стекнете  радно  искуство  у  струци  позивамо  вас  да  се  пријавите  на  конкурс.  Искористите  ову  јединствену  могућност  да  постанете  део  тима  великих компанија у вашем граду!    Желимо вам пуно успеха!  Срећно,  Тим ЦзРК 


ВОДИЧ КРОЗ КОНКУРС ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКУ РАДНУ ПРАКСУ – БГПРАКСА 2012

3

САДРЖАЈ Грађевински факултет ( 53 места за праксу ) ………………………………………… 5 Машински факултет ( 46 места за праксу ) …………………………………….……… 7 Правни факултет ( 43 места за праксу ) …………………………………………..…… 9 Економски факултет ( 35 места за праксу ) …………………………….…………… 12 Електротехнички факултет ( 26 места за праксу ) ……………………..………..… 15 Архитектонски факултет ( 22 места за праксу ) ………………………..………….. 16 Филозофски факултет ( 22 места за праксу ) ……………………………..……..… 18 Факултет организационих наука ( 18 места за праксу ) ……………….………… 19 Факултет политичких наука ( 18 места за праксу ) ………………………..……… 21 Филолошки факултет ( 18 места за праксу ) ……………………………..………… 22 Саобраћајни факултет ( 15 места за праксу ) ……………………………….……… 23 Технолошко металуршки факултет ( 8 места за праксу ) ………………..……… 24 Факултет спорта и физичког васпитања ( 7 места за праксу ) ………………… 25 Биолошки факултет ( 6 места за праксу ) ……………..……………………….…… 26 Хемијски факултет ( 5 места за праксу ) ……………………………………..……… 26 Пољопривредни факултет ( 5 места за праксу ) ………………………...………… 27 Шумарски факултет ( 4 места за праксу ) …………………………………………… 27 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију (4 места) ……………….. 28 Факултет за физичку хемију ( 4 места за праксу ) …………………………...…… 28 Факултет ветеринарске медицине ( 3 места за праксу ) …………………....…… 29 Факултет безбедности ( 3 места за праксу ) ……………………………………...… 29 Учитељски факултет ( 3 места за праксу ) ……………………………………..…… 30 Математички факултет (1 место за праксу) ……………………………...….……… 30


ВОДИЧ КРОЗ КОНКУРС ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКУ РАДНУ ПРАКСУ – БГПРАКСА 2012

4

Факултет драмских уметности ( 14 места за праксу ) ……..…………….…..…… 31 Факултет примењене уметности ( 3 места за праксу ) ……….………..……….… 32 Висока туристичка школа ( 3 места за праксу ) …………………………...…..…… 33 Београдска пословна школа ( 3 места за праксу ) ………………….……...……… 33


ВОДИЧ КРОЗ КОНКУРС ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКУ РАДНУ ПРАКСУ – БГПРАКСА 2012

5

Универзитет у Београду Грађевински факултет ( 53 места за праксу ) ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ( 17 места ) Позиција: СИСТЕМ ИНЖЕЊЕР ЗА УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ МРЕЖЕ у Центру за подршку управљања – једно место Позиција: ИНЖЕЊЕР ПОГОНА у Погону водоводне мреже Београд I, Сектор дистрибуције воде – једно место Позиција: ИНЖЕЊЕР ПОГОНА у Погону водоводне мреже Београд II, Сектор дистрибуције воде – једно место Позиција: ИНЖЕЊЕР ГРАДИЛИШТА у Погону изградње и реконструкције водоводне мреже, Сектор дистрибуције воде – једно место Позиција: ИНЖЕЊЕР ГРАДИЛИШТА у Погону одржавања челичних цевовода, Сектор дистрибуције воде – једно место Позиција: ИНЖЕЊЕР ПОГОНА у Погону канализационе мреже Београд I, II и III, Сектор Канализационе мреже – три места Позиција: ИНЖЕЊЕР ПОГОНА у Погону за санацију дефеката и реконструкцију, Сектор канализационе мреже – једно место Позиција: ИНЖЕЊЕР у Техничкој служби, Сектор Канализационе мреже – једно место Позиција: САМОСТАЛНИ ИНЖЕЊЕР НАДЗОРА у Служби развоја, Сектор за инвестиције – једно место Позиција: ПРОЈЕКТАНТ у Сектору развоја и пројектовања – шест места

Јавно предузеће "ГРАДСКО СТАМБЕНО" ( 10 место ) Позиција: ИНЖЕЊЕР ЗА ГРАЂЕВИНСКО– ЗАНАТСКЕ РАДОВЕ – десет места

Јавно предузеће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда (5 места) Позиција: САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК II (Грађевински) – четири места


ВОДИЧ КРОЗ КОНКУРС ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКУ РАДНУ ПРАКСУ – БГПРАКСА 2012

Позиција: САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК II у Јединици за имплементацију пројеката (Грађевински) – једно место

Јавно комунално предузеће „Београд пут“ ( 3 места ) Позиција: ИНЖЕЊЕР У ГРАЂЕВИНСКОЈ ОПЕРАТИВИ (нискоградња) – једно местo Позиција: ИНЖЕЊЕР У ГРАЂЕВИНСКОЈ ОПЕРАТИВИ (конструкције) – једно местo Позиција: ИНЖЕЊЕР У СЕКТОРУ ПРОЈЕКТНИ БИРО – једно местo

Јавно комунално предузеће "Погребне услуге" ( 1 место ) Позиција: НАДЗОРНИ ОРГАН ИНВЕСТИЦИОНИХ РАДОВА – једно место

Јавно комунално предузеће "Београдске електране" ( 2 места ) Позиција: ИНЖЕЊЕР ПРОЈЕКТОВАЊА 3 (Грађевински) – два места

Јавно комунално предузеће "Градска чистоћа" ( 1 место ) Позиција: РЕФЕРЕНТ ЗА ПРИМЕНУ УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА – једно место

Јавно комунално предузеће ''Зеленило – Београд'' ( 4 места ) Позиција: ПРОЈЕКТАНТ ЗА ГРАЂЕВИНУ – једно место Позиција: ПРОЈЕКТАНТ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ – једно место Позиција: РЕФЕРЕНТ ЗА ГЕОДЕТСКЕ ПОСЛОВЕ – два места

Јавно водопривредно предузеће "Београдводе" ( 1 место ) Позиција: ГЕОДЕТСКИ ИНЖЕЊЕР – једно место

Јавно урбанистичко предузеће "Урбанистички завод Београда" ( 1 место ) Позиција: УРБАНИСТА ПЛАНЕР III категорије-хидрогрупа – једно место

6


ВОДИЧ КРОЗ КОНКУРС ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКУ РАДНУ ПРАКСУ – БГПРАКСА 2012

Градска управа, Секретаријат за заштиту животне средине ( 2 места ) Позиција: СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПОСЛОВЕ ПЛАНИРАЊА И УПРАВЉАЊА ПЛАНОВИМА, ПРОГРАМИМА И ПРОЈЕКТИМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – једно место Позиција: СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПОСЛОВЕ ПЛАНИРАЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ – једно место

Градска управа, Секретаријат за образовање ( 2 места ) Позиција: СТРУЧНИ САРАДНИК – два места

Градска општина Палилула ( 2 места ) Позиција: ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР – два места

Градска општина Стари град ( 2 места ) Позиција: ПРАКТИКАНТ НА ПОСЛОВИМА ИЗ ГРАЂЕВИНСКЕ ОБЛАСТИ – једно место Позиција: ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР – једно место

Машински факултет ( 46 места за праксу ) ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ( 19 места ) Позиција: ИНЖЕЊЕР ПОГОНА у ПП Макиш, Сектор производње и техничке подршке – једно место Позиција: МАШИНСКИ ИНЖЕЊЕР у ПП Беле Воде, Сектор производње и техничке подршке – једно место Позиција: ИНЖЕЊЕР ОДРЖАВАЊА у ПП Бежанија, Сектор производње и техничке подршке – једно место Позиција: ИНЖЕЊЕР ПОГОНА у ПП Баново Брдо, Сектор производње и техничке подршке – једно место

7


ВОДИЧ КРОЗ КОНКУРС ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКУ РАДНУ ПРАКСУ – БГПРАКСА 2012

8

Позиција: ИНЖЕЊЕР I МАШИНСКОГ ОДРЖАВАЊА, Погон машинског одржавања,Сектор производње и техничке подршке – два места Позиција: ИНЖЕЊЕР ПОГОНА за Одржавање моторних возила, Сектор транспорта и механизације – три места Позиција: ГЛАВНИ ИНЖЕЊЕР ОДРЖАВАЊА у Погону специјалних возила, Сектор канализационе мреже – једно место Позиција: ПРОЈЕКТАНТ у Сектору развоја и пројектовања – шест места Позиција: САМОСТАЛНИ КОМЕРЦИЈАЛИСТА, Набавна служба, Комерцијални сектор – једно место Позиција: ИНЖЕЊЕР ПРИПРЕМЕ, Служба техничке припреме, Сектор производње и техничке подршке – једно место Позиција: ИНЖЕЊЕР СЕКТОРА у Сектору електромашинских постројења - БВК – једно место

Јавно предузеће "ГРАДСКО СТАМБЕНО" ( 10 место ) Позиција: ИНЖЕЊЕР ЗА ЛИФТОВЕ – десет места

Градско саобраћајно предузеће "Београд" ( 3 места ) Позиција: СТРУЧНИ САРАДНИК У СЕКТОРУ ОДРЖАВАЊА САОБРАЋАЈНОГ ПОГОНА ГСП “БЕОГРАД“ – два места Позиција: СТРУЧНИ САРАДНИК У СЛУЖБИ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ, ОЈ Централни ремонт – једно место

Јавно комунално предузеће "Београд пут" ( 2 места ) Позиција: ИНЖЕЊЕР У ПОГОНУ 1 – једно место Позиција: ИНЖЕЊЕР У ГРАЂЕВИНСКОЈ МЕХАНИЗАЦИЈИ – једно место

Јавно комунално предузеће "Погребне услуге" ( 2 места ) Позиција: СТРУЧНИ САРАДНИК МАШИНСКЕ СТРУКЕ (аутоматско управљање) – једно место Позиција: СТРУЧНИ САРАДНИК МАШИНСКЕ СТРУКЕ (термотехника/моторна возила) – једно место


ВОДИЧ КРОЗ КОНКУРС ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКУ РАДНУ ПРАКСУ – БГПРАКСА 2012

9

Јавно комунално предузеће "Београдске електране" ( 3 места ) Позиција: ИНЖЕЊЕР ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ – једно место Позиција: ИНЖЕЊЕР ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ – једно место Позиција: ИНЖЕЊЕР ПРОЈЕКТОВАЊА 3 (Машински) – једно место

Јавно комунално предузеће "Градска чистоћа" ( 2 места ) Позиција: ГЛАВНИ ИНЖЕЊЕР ОДРЖАВАЊА – једно место Позиција: САМОСТАЛНИ КООРДИНАТОР ОПЕРАТИВЕ – једно место

Јавно водопривредно предузеће "Београдводе" ( 1 место ) Позиција: ИНЖЕЊЕР ЗА НАДЗОР ЦРПНИХ СТАНИЦА И МАШИНСКЕ ОПРЕМЕ – једно место

Градска управа, Секретаријат за заштиту животне средине ( 1 место ) Позиција: СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПОСЛОВЕ ПЛАНИРАЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ – једно место

Градска управа, Секретаријат за образовање ( 2 места ) Позиција: СТРУЧНИ САРАДНИК – два места

Градска управа, Служба за опште послове ( 1 место ) Позиција: ПРАКТИКАНТ НА ПОСЛОВИМА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА И ОПРЕМЕ – једно место

Правни факултет ( 43 места за праксу ) ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ( 2 места ) Позиција: САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК НА ПОСЛОВИМА ЗАСТУПАЊА, Служба заступања, Сектор правних и кадровских послова – два места


ВОДИЧ КРОЗ КОНКУРС ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКУ РАДНУ ПРАКСУ – БГПРАКСА 2012

10

Јавно предузеће "ГРАДСКО СТАМБЕНО" ( 2 места ) Позиција: ВИШИ РЕФЕРЕНТ ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ – два места

Јавно предузеће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда (1 место) Позиција: САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК II (Правни) – једно место

Градско саобраћајно предузеће «Београд» ( 2 места ) Позиција: СТРУЧНИ САРАДНИК У СЕКТОРУ ЗА КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ једно место Позиција: СТРУЧНИ САРАДНИК У СЛУЖБИ ЗА ЗАСТУПАЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ – једно место

Јавно комунално предузеће "Погребне услуге" ( 1 место ) Позиција: ПРАВНИ САВЕТНИК – једно место

Јавно комунално предузеће "Градска чистоћа" ( 1 место ) Позиција: САМОСТАЛНИ ПРАВНИ РЕФЕРЕНТ – једно место

Јавно комунално предузеће "Паркинг Сервис" ( 1 место ) Позиција: ПРАКТИКАНТ У КОРИСНИЧКОМ СЕРВИСУ (Правни) – једно место

Јавно предузеће ''Ада Циганлија'' ( 2 места ) Позиција: ПРАВНИК – два места

Градска управа, Агенција за јавне набавке ( 2 места ) Позиција: ПРАВНИК – два места

Градска управа, Служба за комуникације и координацију односа са грађанима – БЕОКОМ Сервис ( 4 места ) Позиција: ПРАКТИКАНТ НА СТУДИЈСКО-АНАЛИТИЧКИМ ПОСЛОВИМА – четири места


ВОДИЧ КРОЗ КОНКУРС ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКУ РАДНУ ПРАКСУ – БГПРАКСА 2012

11

Градска управа, Комунална полиција ( 1 место ) Позиција: ПРАКТИКАНТ НА ПРАВНИМ ПОСЛОВИМА – једно место

Градска управа, Секретаријат за инспекцијске послове ( 1 место ) Позиција: УПРАВНО-ПРАВНИ ПОСЛОВИ – једно место

Градска управа, Секретаријат за образовање ( 2 места ) Позиција: САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК – два места

Градска управа, Секретаријат за привреду ( 2 места ) Позиција: СТРУЧНИ САРАДНИК У СЕКТОРУ ЗА НОРМАТИВНО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА (Правни) – једно место Позиција: СТРУЧНИ САРАДНИК У СЕКТОРУ ЗА ТУРИЗАМ, ТРГОВИНУ И ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ – једно место

Градска управа, Секретаријат за социјалну заштиту ( 7 места ) Позиција: СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА ИЗ ЗАКОНА О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ – УПРАВНО ПРАВНИ ПОСЛОВИ – три места Позиција: СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА УПРАВНО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – два места Позиција: СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ У ОБЛАСТИ БОРАЧКОИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ – два места

Градска управа, Служба за опште послове ( 1 место ) Позиција: ПРАКТИКАНТ НА СТУДИЈСКО-АНАЛИТИЧКИМ И ПРАВНИМ ПОСЛОВИМА У ОБЛАСТИ НАБАВКИ – једно место

Градска општина Палилула ( 3 места ) Позиција: ПРАКТИКАНТ НА ПОСЛОВИМА У ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ОДОБРЕЊА – једно место Позиција: ПРАКТИКАНТ НА УПРАВНО-ПРАВНИМ ПОСЛОВИМА – два места


ВОДИЧ КРОЗ КОНКУРС ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКУ РАДНУ ПРАКСУ – БГПРАКСА 2012

12

Градска општина Стари град ( 2 места ) Позиција: ПРАКТИКАНТ НА УПРАВНО-ПРАВНИМ ПОСЛОВИМА ИЗ ГРАЂЕВИНСКЕ ОБЛАСТИ – једно место Позиција: УРЕДНИК КЊИЖЕВНОГ ПРОГРАМА У УСТАНОВИ КУЛТУРЕ „ПАРОБРОД“ – једно место

Градска општина Звездара ( 3 места ) Позиција: ПРАКТИКАНТ НА ПОСЛОВИМА ПРАВНЕ ПОМОЋИ – једно место Позиција: ПРАКТИКАНТ НА ИМОВИНСКО ПРАВНИМ ПОСЛОВИМА – једно место Позиција: ПРАКТИКАНТ НА ПОСЛОВИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ – једно место

Установа културе, Центар за ликовно образовање – Шуматовачка ( 2 места ) Позиција: ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР – једно место Позиција: МАРКЕТИНГ МЕНАЏЕР – једно место

Установа културе, Дом омладине Београда ( 1 место ) Позиција: СЕКРЕТАР / ПРАВНИК – једно место

Економски факултет ( 35 места за праксу ) ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ( 1 место ) Позиција: САРАДНИК – КООРДИНАТОР ЗА ПОСЛОВЕ ПРОДАЈЕ И НАПЛАТЕ у Сектору продаје и наплате – једно место

Јавно предузеће "ГРАДСКО СТАМБЕНО" ( 3 места ) Позиција: РЕФЕРЕНТ У СЛУЖБИ ФИНАНСИЈА – једно место Позиција: РЕФЕРЕНТ КОРИСНИЧКОГ СЕРВИСА – једно место Позиција: ПРОМО АСИСТЕНТ – једно место


ВОДИЧ КРОЗ КОНКУРС ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКУ РАДНУ ПРАКСУ – БГПРАКСА 2012

13

Јавно предузеће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда (3 места) Позиција: САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК (Економски) – два места Позиција: САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК II (Економски) – једно место

Градско саобраћајно предузеће «Београд» ( 1 место ) Позиција: СТРУЧНИ САРАДНИК У СЕКТОРУ ФИНАНСИЈА И РАЧУНОВОДСТВА – једно место

Јавно комунално предузеће "Погребне услуге" ( 1 место ) Позиција: ЕКОНОМИСТА ПЛАНА И АНАЛИЗЕ – једно место

Јавно радиодифузно предузеће "СТУДИО Б" ( 1 место ) Позиција: ИЗВРШНИ ПРОДУЦЕНТ МАРКЕТИНГА – једно место

Привредно друштво "Арена Београд" ( 1 место ) Позиција: МАРКЕТИНГ МЕНАЏЕР - једно место

Јавно комунално предузеће "Градска чистоћа" ( 1 место ) Позиција: САМОСТАЛНИ РЕФЕРЕНТ ПЛАНА И АНАЛИЗЕ – једно место

Јавно комунално предузеће ''Зеленило – Београд'' ( 1 место ) Позиција: САМОСТАЛНИ РЕФЕРЕНТ ЗА ПРИМЕНУ ФИНАНСИЈЕКИХ ПРОПИСА И ОБРАДУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – једно место

Јавно предузеће ''Ада Циганлија'' ( 1 место ) Позиција: РАЧУНОВОЂА – једно место

Туристичка организација Београда ( 1 место ) Позиција: AСИСТЕНТ У МАРКЕТИНГУ – једно место

Јавно комунално предузеће "Јавно осветљење" ( 1 место ) Позиција: КООРДИНАТОР ЗА ОПЕРАТИВНЕ ФИНАНСИЈЕ – једно место


ВОДИЧ КРОЗ КОНКУРС ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКУ РАДНУ ПРАКСУ – БГПРАКСА 2012

14

Градска управа, Служба за комуникације и координацију односа са грађанима – БЕОКОМ Сервис ( 4 места ) Позиција: ПРАКТИКАНТ НА СТУДИЈСКО-АНАЛИТИЧКИМ ПОСЛОВИМА – четири места

Градска управа, Секретаријат за дечју заштиту ( 1 место ) Позиција: СТРУЧНИ САРАДНИК (Економски) – једно место

Градска управа, Секретаријат за финансије ( 5 места ) Позиција: Практикант у Секратаријату за финансије – пет места

Градска управа, Секретаријат за привреду ( 2 места ) Позиција: СТРУЧНИ САРАДНИК У СЕКТОРУ ЗА НОРМАТИВНО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА (Економски) – једно место Позиција: СТРУЧНИ САРАДНИК У ДИРЕКЦИЈИ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ – једно место

Градска општина Палилула ( 1 место ) Позиција: ПРАКТИКАНТ НА ПОСЛОВИМА БУЏЕТА И ПРАЋЕЊА СТАЊА У ПРИВРЕДИ – једно место

Градска општина Стари град ( 3 места ) Позиција: БИЛАНСИСТА ГЛАВНЕ КЊИГЕ ТРЕЗОРА И ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА – једно место Позиција: ПРАКТИКАНТ НА ПОСЛОВИМА БУЏЕТА – једно место Позиција: УРЕДНИК КЊИЖЕВНОГ ПРОГРАМА У УСТАНОВИ КУЛТУРЕ „ПАРОБРОД“ – једно место

Градска општина Звездара ( 1 место ) Позиција: ПРАКТИКАНТ НА ПОСЛОВИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ – једно место

Установа културе, Центар за ликовно образовање – Шуматовачка ( 2 места ) Позиција: ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР – једно место


ВОДИЧ КРОЗ КОНКУРС ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКУ РАДНУ ПРАКСУ – БГПРАКСА 2012

15

Позиција: МАРКЕТИНГ МЕНАЏЕР – једно место

Електротехнички факултет ( 26 места за праксу ) ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ( 13 места ) Позиција: ИНЖЕЊЕР АНАЛИТИЧАР у Служби за Географско информациони систем – једно место Позиција: ИНЖЕЊЕР ОДРЖАВАЊА у ПП Бежанија, Сектор производње и техничке подршке – једно место Позиција: ИНЖЕЊЕР ПОГОНА у ПП Баново Брдо, Сектор производње и техничке подршке – једно место Позиција: ИНЖЕЊЕР СЕКТОРА у Сектору електромашинских постројења - БВК – једно место Позиција: САМОСТАЛНИ ИНЖЕЊЕР НАДЗОРА у Служби развоја, Сектор за инвестиције – једно место Позиција: ПРОЈЕКТАНТ у Сектору развоја и пројектовања – шест места Позиција: САМОСТАЛНИ КОМЕРЦИЈАЛИСТА, Набавна служба, Комерцијални сектор – једно место Позиција: ИНЖЕЊЕР ПРИПРЕМЕ, Служба техничке припреме, Сектор производње и техничке подршке – једно место

Градско саобраћајно предузеће «Београд» ( 1 место ) Позиција: СТРУЧНИ САРАДНИК У СЕКТОРУ ОДРЖАВАЊА САОБРАЋАЈНОГ ПОГОНА “ЦЕНТРАЛА“ – једно место

Јавно комунално предузеће „Београд пут“ ( 2 места ) Позиција: ЕЛЕКТРОНИЧАР 1 – једно место Позиција: ИНЖЕЊЕР СВЕТЛОСНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ – једно место

Јавно комунално предузеће "Београдске електране" ( 1 место ) Позиција: ЕЛЕКТРО ИНЖЕЊЕР ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 3 – једно место


ВОДИЧ КРОЗ КОНКУРС ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКУ РАДНУ ПРАКСУ – БГПРАКСА 2012

Јавно радиодифузно предузеће "СТУДИО Б" ( 1 место ) Позиција: ИНЖЕЊЕР ЕМИСИОНЕ ТЕХНИКЕ – једно место

Привредно друштво "Арена Београд" ( 2 места ) Позиција: ИНЖЕЊЕР ЕЛЕКТРОНИКЕ - једно место Позиција: ИНЖЕЊЕР ЕНЕРГЕТИКЕ - једно место

Јавно комунално предузеће "Градска чистоћа" ( 1 место ) Позиција: ГЛАВНИ ИНЖЕЊЕР ОДРЖАВАЊА – једно место

Јавно комунално предузеће "Јавно осветљење" ( 2 места ) Позиција: ИНЖЕЊЕР ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – два места

Јавно водопривредно предузеће "Београдводе" ( 1 место ) Позиција: ИНЖЕЊЕР ЗА НАДЗОР ЕЛЕКТРО-ОПРЕМЕ И ИНСТАЛАЦИЈА – једно место

Градска управа, Секретаријат за образовање ( 2 места ) Позиција: СТРУЧНИ САРАДНИК – два места

Архитектонски факултет ( 22 места за праксу ) Јавно предузеће "ГРАДСКО СТАМБЕНО" ( 10 места ) Позиција: ИНЖЕЊЕР ЗА ГРАЂЕВИНСКО– ЗАНАТСКЕ РАДОВЕ – десет места

Јавно предузеће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда (1 место) Позиција: САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК II(Архитектонски) – једно место

16


ВОДИЧ КРОЗ КОНКУРС ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКУ РАДНУ ПРАКСУ – БГПРАКСА 2012

17

Јавно комунално предузеће "Градска чистоћа" ( 1 место ) Позиција: РЕФЕРЕНТ ЗА ПРИМЕНУ УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА – једно место

Градска управа, Секретаријат за заштиту животне средине ( 1 место ) Позиција: СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПОСЛОВЕ ПЛАНИРАЊА И УПРАВЉАЊА ПЛАНОВИМА, ПРОГРАМИМА И ПРОЈЕКТИМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – једно место

Градска управа, Секретаријат за дечју заштиту ( 1 место ) Позиција: СТРУЧНИ САРАДНИК (Архитектонски) – једно место

Градска управа, Секретаријат за образовање ( 2 места ) Позиција: СТРУЧНИ САРАДНИК – два места

Градска управа, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове ( 3 места ) Позиција: РАДНО МЕСТО ЗА ПРЕГЛЕД ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – једно место Позиција: РАДНО МЕСТО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА И ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКЕ ДОЗВОЛЕ – једно место Позиција: РАДНО МЕСТО НА ПРИПРЕМИ И ДОНОШЕЊУ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА – једно место

Градска општина Палилула ( 1 место ) Позиција: ПРАКТИКАНТ НА ГРАЂЕВИНСКИМ ПОСЛОВИМА У ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА И ИЗДАВАЊА ОДОБРЕЊА – једно место

Градска општина Стари град ( 2 места ) Позиција: ПРАКТИКАНТ НА ПОСЛОВИМА ИЗ ГРАЂЕВИНСКЕ ОБЛАСТИ – једно место Позиција: ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР – једно место


ВОДИЧ КРОЗ КОНКУРС ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКУ РАДНУ ПРАКСУ – БГПРАКСА 2012

18

Филозофски факултет ( 22 места за праксу ) ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ( 1 место ) Позиција: САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, Кадровска служба, Сектор правних и кадровских послова – једно место

Јавно предузеће "Београдска тврђава" ( 4 места ) Позиција: САРАДНИК ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ И ИНТЕРПРЕТАЦИЈУ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА НА ПРОСТОРУ БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ – четири места

Јавно предузеће "САВА ЦЕНТАР" ( 2 места ) Позиција: ОРГАНИЗАТОР КУЛТУРНИХ ПРОГРАМА – два места

Градска управа, Служба за комуникације и координацију односа са грађанима – БЕОКОМ Сервис ( 4 места ) Позиција: ПРАКТИКАНТ НА СТУДИЈСКО-АНАЛИТИЧКИМ ПОСЛОВИМА – четири места

Градска управа, Комунална полиција ( 1 место ) Позиција: ПРАКТИКАНТ НА ПОСЛОВИМА СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА И УСАВРШАВАЊА – једно место

Градска управа, Секретаријат за дечју заштиту ( 1 место ) Позиција: СТРУЧНИ САРАДНИК (Филозофски) – једно место

Градска општина Стари град ( 1 место ) Позиција: УРЕДНИК КЊИЖЕВНОГ ПРОГРАМА У УСТАНОВИ КУЛТУРЕ „ПАРОБРОД“ – једно место

Установа културе, Центар за ликовно образовање – Шуматовачка ( 4 места ) Позиција: ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР – једно место Позиција: МАРКЕТИНГ МЕНАЏЕР – једно место


ВОДИЧ КРОЗ КОНКУРС ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКУ РАДНУ ПРАКСУ – БГПРАКСА 2012

19

Позиција: ИСТОРИЧАР УМЕТНОСТИ – КУСТОС – два места

Установа културе, Мало позориште «Душко Радовић» ( 1 место ) Позиција: САРАДНИК У СЕКТОРУ ЗА РАЗВОЈ ПУБЛИКЕ – једно место

Установа културе, Културни центар Београда ( 1 место ) Позиција: САМОСТАЛНИ ОРГАНИЗАТОР ПРОГРАМА-ПРОДУЦЕНТ – једно место

Установа културе, Југословенско драмско позориште ( 1 место ) Позиција: АРХИВИСТА И БИБЛИОТЕКАР С АНГАЖМАНОМ У АДМИНИСТРАЦИЈИ ИНТЕРНЕТ САДРЖАЈА – једно место

Установа културе, Историјски архив Београда ( 1 место ) Позиција: АРХИВИСТ НА СРЕЂИВАЊУ И ОБРАДИ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ – једно место

Факултет организационих наука ( 18 места за праксу ) ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ( 1 место ) Позиција: ИНЖЕЊЕР АНАЛИТИЧАР у Служби за Географско информациони систем – једно место

Јавно предузеће "ГРАДСКО СТАМБЕНО" ( 2 места ) Позиција: РЕФЕРЕНТ КОРИСНИЧКОГ СЕРВИСА – једно место Позиција: ПРОМО АСИСТЕНТ – једно место

Јавно комунално предузеће „Београд пут“ ( 1 место ) Позиција: ИНЖЕЊЕР ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ – једно место


ВОДИЧ КРОЗ КОНКУРС ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКУ РАДНУ ПРАКСУ – БГПРАКСА 2012

20

Јавно комунално предузеће "Погребне услуге" ( 1 место ) Позиција: СИСТЕМ ИНЖЕЊЕР – једно место

Јавно радиодифузно предузеће "СТУДИО Б" ( 1 место ) Позиција: ИЗВРШНИ ПРОДУЦЕНТ МАРКЕТИНГА – једно место

Привредно друштво "Арена Београд" ( 1 место ) Позиција: МАРКЕТИНГ МЕНАЏЕР - једно место

Јавно комунално предузеће "Градска чистоћа" ( 1 место ) Позиција: САМОСТАЛНИ РЕФЕРЕНТ ПЛАНА И АНАЛИЗЕ – једно место

Јавно комунално предузеће "Паркинг Сервис" ( 1 место ) Позиција: ПРАКТИКАНТ У КОРИСНИЧКОМ СЕРВИСУ (ФОН) – једно место

Градска управа, Служба за комуникације и координацију односа са грађанима – БЕОКОМ Сервис ( 4 места ) Позиција: ПРАКТИКАНТ НА СТУДИЈСКО-АНАЛИТИЧКИМ ПОСЛОВИМА – четири места

Градска управа, Секретаријат за заштиту животне средине ( 1 место ) Позиција: СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПОСЛОВЕ ПЛАНИРАЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ – једно место

Установа културе, Центар за ликовно образовање – Шуматовачка ( 2 места ) Позиција: ИСТОРИЧАР УМЕТНОСТИ – КУСТОС – два места

Установа културе, Културни центар Београда ( 2 места ) Позиција: ПР И МАРКЕТИНГ МЕНАЏЕР – једно место Позиција: САМОСТАЛНИ ОРГАНИЗАТОР ПРОГРАМА-ПРОДУЦЕНТ – једно место


ВОДИЧ КРОЗ КОНКУРС ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКУ РАДНУ ПРАКСУ – БГПРАКСА 2012

21

Факултет политичких наука ( 18 места за праксу ) Градско саобраћајно предузеће «Београд» ( 1 место ) Позиција: СТРУЧНИ САРАДНИК У СЛУЖБИ ЗА МЕДИЈСКИ НАСТУП – једно место

Привредно друштво "Арена Београд" ( 1 место ) Позиција: ПР МЕНАЏЕР - једно место

Јавно комунално предузеће "Паркинг Сервис" ( 1 место ) Позиција: ПРАКТИКАНТ У КОРИСНИЧКОМ СЕРВИСУ (ФПН) – једно место

Туристичка организација Београда

( 1 место )

Позиција: НОВИНАР – САРАДНИК – једно место

Градска управа, Служба за комуникације и координацију односа са грађанима – БЕОКОМ Сервис ( 4 места ) Позиција: ПРАКТИКАНТ НА СТУДИЈСКО-АНАЛИТИЧКИМ ПОСЛОВИМА – четири места

Градска управа, Секретаријат за саобраћај ( 2 места ) Позиција: ПРАКТИКАНТ НА МАЊЕ СЛОЖЕНИМ ПОСЛОВИМА ИЗРАДЕ АНАЛИТИЧКИХ МАТЕРИЈАЛА - ПРИПРЕМА ИНФОРМАТИВНЕ ОСНОВЕ И ИНФОРМИСАЊЕ ЈАВНОСТИ – два места

Градска општина Стари град ( 2 места ) Позиција: НОВИНАР – једно место Позиција: УРЕДНИК КЊИЖЕВНОГ ПРОГРАМА У УСТАНОВИ КУЛТУРЕ „ПАРОБРОД“ – једно место

Установа културе, Центар за ликовно образовање – Шуматовачка ( 2 места ) Позиција: ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР – једно место


ВОДИЧ КРОЗ КОНКУРС ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКУ РАДНУ ПРАКСУ – БГПРАКСА 2012

22

Позиција: МАРКЕТИНГ МЕНАЏЕР – једно место

Установа културе, Мало позориште «Душко Радовић» ( 1 место ) Позиција: СТРУЧНИ САРАДНИК – СОЦИЈАЛНИ РАДНИК – једно место

Установа културе, Културни центар Београда ( 1 место ) Позиција: ПР И МАРКЕТИНГ МЕНАЏЕР – једно место

Установа културе, Дом омладине Београда ( 2 места ) Позиција: ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ – два места

Филолошки факултет ( 18 места за праксу ) Јавно предузеће "САВА ЦЕНТАР" ( 2 места ) Позиција: ОРГАНИЗАТОР КУЛТУРНИХ ПРОГРАМА – два места

Градска управа, Служба за комуникације и координацију односа са грађанима – БЕОКОМ Сервис ( 4 места ) Позиција: ПРАКТИКАНТ НА СТУДИЈСКО-АНАЛИТИЧКИМ ПОСЛОВИМА – четири места

Градска општина Стари град ( 1 место ) Позиција: УРЕДНИК КЊИЖЕВНОГ ПРОГРАМА У УСТАНОВИ КУЛТУРЕ „ПАРОБРОД“ – једно место

Установа културе, Библиотека ''Димитрије Туцовић'' у Лазаревцу ( 3 места ) Позиција: БИБЛИОТЕКАР ЗА ОБРАДУ И КЛАСИФИКАЦИЈУ БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ – једно место Позиција: БИБЛИОТЕКАР У ПОЗАЈМНОМ ОДЕЉЕЊУ – два места


ВОДИЧ КРОЗ КОНКУРС ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКУ РАДНУ ПРАКСУ – БГПРАКСА 2012

23

Установа културе, Центар за ликовно образовање – Шуматовачка ( 4 места ) Позиција: ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР – једно место Позиција: МАРКЕТИНГ МЕНАЏЕР – једно место Позиција: ИСТОРИЧАР УМЕТНОСТИ – КУСТОС – два места

Установа културе, Мало позориште «Душко Радовић» ( 1 место ) Позиција: СТРУЧНИ САРАДНИК – АНГЛИСТИКА И ГЕРМАНИСТИКА – једно место

Установа културе, Културни центар Београда

( 1 место )

Позиција: САМОСТАЛНИ ОРГАНИЗАТОР ПРОГРАМА-ПРОДУЦЕНТ – једно место

Установа културе, Југословенско драмско позориште ( 1 место ) Позиција: АРХИВИСТА И БИБЛИОТЕКАР С АНГАЖМАНОМ У АДМИНИСТРАЦИЈИ ИНТЕРНЕТ САДРЖАЈА – једно место

Установа културе, Историјски архив Београда ( 1 место ) Позиција: БИБЛИОТЕКАР – једно место

Саобраћајни факултет ( 15 места за праксу ) ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ( 4 места ) Позиција: ИНЖЕЊЕР ПОГОНА у Техничкој служби, Сектор транспорта и механизације – три места Позиција: ВОДЕЋИ ИНЖЕЊЕР КОНТРОЛЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА у Служби контроле безбедности саобраћаја, Сектор безбедности – једно место


ВОДИЧ КРОЗ КОНКУРС ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКУ РАДНУ ПРАКСУ – БГПРАКСА 2012

24

Јавно предузеће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда (1 место) Позиција: САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК II (Саобраћајни) – једно место

Градско саобраћајно предузеће «Београд» ( 3 места ) Позиција: СТРУЧНИ САРАДНИК У СЕКТОРУ САОБРАЋАЈА САОБРАЋЈНОГ ПОГОНА ГСП “БЕОГРАД“ – три места

Јавно комунално предузеће "Београд пут" ( 2 места ) Позиција: ПРАКТИКАНТ У СЕКТОРУ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ – једно место Позиција: ИНЖЕЊЕР ПРИПРЕМЕ – једно место

Јавно комунално предузеће "Погребне услуге" ( 1 место ) Позиција: ОРГАНИЗАТОР У РЈ ТРАНСПОРТ – једно место

Јавно комунално предузеће "Градска чистоћа" ( 2 места ) Позиција: ГЛАВНИ ИНЖЕЊЕР ОДРЖАВАЊА – једно место Позиција: САМОСТАЛНИ КООРДИНАТОР ОПЕРАТИВЕ – једно место

Јавно комунално предузеће "Паркинг Сервис" ( 2 места ) Позиција: ПРАКТИКАНТ У ДИРЕКЦИЈИ СЕКТОРА ЗА ПАРКИРАЛИШТА – једно место Позиција: ПРАКТИКАНТ У ДИРЕКЦИЈИ СЕКТОРА РОБНО-ДИСТРИБУТИВНИХ ПОСЛОВА – једно место

Технолошко металуршки факултет ( 8 места за праксу ) ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ( 6 места ) Позиција: АНАЛИТИЧАР у Служби санитарне контроле - два места


ВОДИЧ КРОЗ КОНКУРС ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКУ РАДНУ ПРАКСУ – БГПРАКСА 2012

25

Позиција: АНАЛИТИЧАР У ЛАБОРАТОРИЈИ у Служби екологије, контроле и заштите – једно место Позиција: ТЕХНОЛОГ у ПП Беле Воде, Сектор производње и техничке – једно место Позиција: ИНЖЕЊЕР ПОГОНА у ПП Баново Брдо, Сектор производње и техничке подршке – једно место Позиција: САМОСТАЛНИ ИНЖЕЊЕР НАДЗОРА у Служби развоја, Сектор за инвестиције – једно место

Градска управа, Секретаријат за заштиту животне средине ( 2 места ) Позиција: СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПОСЛОВЕ ПЛАНИРАЊА И УПРАВЉАЊА ПЛАНОВИМА, ПРОГРАМИМА И ПРОЈЕКТИМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – једно место Позиција: СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПОСЛОВЕ ПЛАНИРАЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ – једно место

Факултет спорта и физичког васпитања ( 7 места за праксу ) Спортско рекреативни центар "ТАШМАЈДАН" ( 6 места ) Позиција: ПРОФЕСОР ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ – три места Позиција: ПРАКТИКАНТ У РЕКРЕАТИВНОМ ЦЕНТРУ – три места

Градска управа, Секретаријат за спорт и омладину ( 1 место ) Позиција: САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА СТУДИЈСКО-АНАЛИТИЧКИ И СТРУЧНО-ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА (РЕКРЕАЦИЈА И СИСТЕМ ШКОЛСКОГ СПОРТА) – једно место


ВОДИЧ КРОЗ КОНКУРС ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКУ РАДНУ ПРАКСУ – БГПРАКСА 2012

26

Биолошки факултет ( 6 места за праксу ) ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ( 4 места ) Позиција: БИОЛОГ у Служби санитарне контроле - два места Позиција: БИОЛОГ у ПП Макиш, Сектор производње и техничке подршке – једно место Позиција: БИОЛОГ у ПП Беле Воде, Сектор производње и техничке подршке – једно место

Градска управа, Секретаријат за заштиту животне средине ( 2 места ) Позиција: СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ОД УДЕСА И БИОЛОШКЕ КОНТРОЛЕ ПОПУЛАЦИЈА ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА – једно место Позиција: СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПОСЛОВЕ ПЛАНИРАЊА И УПРАВЉАЊА ПЛАНОВИМА, ПРОГРАМИМА И ПРОЈЕКТИМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – једно место

Хемијски факултет ( 5 места за праксу ) ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ( 4 места ) Позиција: АНАЛИТИЧАР у Служби санитарне контроле - два места Позиција: АНАЛИТИЧАР У ЛАБОРАТОРИЈИ у Служби екологије, контроле и заштите – једно место Позиција: ХЕМИЧАР, Производни погон Беле Воде, Сектор производње и техничке подршке – једно место

Градска управа, Секретаријат за заштиту животне средине ( 1 место ) Позиција: СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ОД УДЕСА И БИОЛОШКЕ КОНТРОЛЕ ПОПУЛАЦИЈА ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА – једно место


ВОДИЧ КРОЗ КОНКУРС ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКУ РАДНУ ПРАКСУ – БГПРАКСА 2012

Пољопривредни факултет ( 5 места за праксу ) Јавно комунално предузеће "Градске Пијаце" ( 1 место ) Позиција: САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПРАКТИЧНЕ ПОЛИТИКЕ И УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ – једно место

Градска управа, Секретаријат за заштиту животне средине ( 1 место ) Позиција: СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ОД УДЕСА И БИОЛОШКЕ КОНТРОЛЕ ПОПУЛАЦИЈА ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА – једно место

Градска управа, Секретаријат за привреду ( 2 места ) Позиција: СТРУЧНИ САРАДНИК У УПРАВИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ТО: У СEКТОРУ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТE И У СЕКТОРУ ЗА УПРАВНО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, РАЗВОЈ И ПОДСТИЦАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ – два места

Градска управа, Служба за опште послове ( 1 место ) Позиција: ТЕХНОЛОГ КВАЛИТЕТА НАМИРНИЦА И ИСХРАНЕ – једно место

Шумарски факултет ( 4 места за праксу ) Јавно комунално предузеће "Погребне услуге" ( 1 место ) Позиција: СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПОСЛОВЕ ХОРТИКУЛТУРЕ – једно место

Јавно предузеће ''Ада Циганлија'' ( 2 места ) Позиција: ИНЖЕЊЕР ПЕЈЗАЖНЕ АРХИТЕКТУРЕ И ХОРТИКУЛТУРЕ – два места

27


ВОДИЧ КРОЗ КОНКУРС ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКУ РАДНУ ПРАКСУ – БГПРАКСА 2012

28

Градска управа, Секретаријат за заштиту животне средине ( 1 место ) Позиција: СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПОСЛОВЕ ПЛАНИРАЊА И УПРАВЉАЊА ПЛАНОВИМА, ПРОГРАМИМА И ПРОЈЕКТИМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – једно место

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију ( 4 места за праксу ) ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ( 1 место ) Позиција: САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА РЕСОЦИЈАЛИЗАЦИЈУ, Кадровска служба, Сектор правних и кадровских послова – једно место

Градска управа, Секретаријат за дечју заштиту ( 1 место ) Позиција: СТРУЧНИ САРАДНИК (Филозофски) – једно место

Градска општина Стари град ( 1 место ) Позиција: УРЕДНИК КЊИЖЕВНОГ ПРОГРАМА У УСТАНОВИ КУЛТУРЕ „ПАРОБРОД“ – једно место

Установа културе, Центар за ликовно образовање – Шуматовачка ( 1 место ) Позиција: ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР – једно место

Факултет за физичку хемију ( 4 места за праксу ) ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ( 4 места ) Позиција: АНАЛИТИЧАР у Служби санитарне контроле - два места


ВОДИЧ КРОЗ КОНКУРС ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКУ РАДНУ ПРАКСУ – БГПРАКСА 2012

29

Позиција: АНАЛИТИЧАР У ЛАБОРАТОРИЈИ у Служби екологије, контроле и заштите – једно место Позиција: ИНЖЕЊЕР у Погону за ВТР ГАУ, Сектор производње и техничке подршке – једно место

Факултет ветеринарске медицине ( 3 места за праксу ) Јавно комунално предузеће "Градске Пијаце" ( 2 места ) Позиција: САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА КОРИСНИЧКЕ СЕРВИСЕ – два места

Градска управа, Секретаријат за заштиту животне средине ( 1 место ) Позиција: СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ОД УДЕСА И БИОЛОШКЕ КОНТРОЛЕ ПОПУЛАЦИЈА ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА – једно место

Факултет безбедности ( 3 места за праксу ) Привредно друштво "Арена Београд" ( 1 место ) Позиција: РЕФЕРЕНТ ППЗ и ЗАШТИТЕ НА РАДУ - једно место

Градска општина Стари град ( 1 место ) Позиција: УРЕДНИК КЊИЖЕВНОГ ПРОГРАМА У УСТАНОВИ КУЛТУРЕ „ПАРОБРОД“ – једно место

Установа културе, Центар за ликовно образовање – Шуматовачка ( 1 место ) Позиција: ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР – једно место


ВОДИЧ КРОЗ КОНКУРС ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКУ РАДНУ ПРАКСУ – БГПРАКСА 2012

30

Учитељски факултет ( 3 места за праксу ) Градска општина Стари град ( 1 место ) Позиција: УРЕДНИК КЊИЖЕВНОГ ПРОГРАМА У УСТАНОВИ КУЛТУРЕ „ПАРОБРОД“ – једно место

Установа културе, Центар за ликовно образовање – Шуматовачка ( 1 место ) Позиција: ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР – једно место

Установа културе, Мало позориште «Душко Радовић» ( 1 место ) Позиција: САРАДНИК У СЕКТОРУ ЗА РАЗВОЈ ПУБЛИКЕ – једно место

Математички факултет (1 место за праксу) ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ( 1 место ) Позиција: ИНЖЕЊЕР АНАЛИТИЧАР у Служби за Географско информациони систем – једно место


ВОДИЧ КРОЗ КОНКУРС ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКУ РАДНУ ПРАКСУ – БГПРАКСА 2012

Универзитет Уметности Факултет драмских уметности ( 14 места за праксу ) Јавно радиодифузно предузеће "СТУДИО Б" ( 3 места ) Позиција: РЕДИТЕЉ – једно место Позиција: ТВ ПРОДУЦЕНТ- ОРГАНИЗАТОР – једно место Позиција: МОНТАЖЕР – једно место

Јавно предузеће "САВА ЦЕНТАР" ( 2 места ) Позиција: ОРГАНИЗАТОР КУЛТУРНИХ ПРОГРАМА – два места

Установа културе, Центар за ликовно образовање – Шуматовачка ( 2 места ) Позиција: ИСТОРИЧАР УМЕТНОСТИ – КУСТОС – два места

Установа културе, Мало позориште «Душко Радовић» ( 1 место ) Позиција: САРАДНИК У УМЕТНИЧКОМ СЕКТОРУ – једно место

Установа културе, Културни центар Београда ( 1 место ) Позиција: САМОСТАЛНИ ОРГАНИЗАТОР ПРОГРАМА-ПРОДУЦЕНТ – једно место

Установа културе, Југословенско драмско позориште ( 2 места ) Позиција: ОРГАНИЗАТОР ПРЕДСТАВЕ – једно место Позиција: ДРАМАТУРГ – једно место

Установа културе, Дом омладине Београда ( 3 места ) Позиција: КАМЕРМАН – једно место

31


ВОДИЧ КРОЗ КОНКУРС ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКУ РАДНУ ПРАКСУ – БГПРАКСА 2012

Позиција: ВИШИ ТЕХНИЧАР ЗА РЕЖИЈУ ЗВУКА – једно место Позиција: МОНТАЖЕР – једно место

Факултет примењене уметности ( 3 места за праксу ) Јавно радиодифузно предузеће "СТУДИО Б" ( 1 место ) Позиција: ДИЗАЈНЕР ВИДЕО ГРАФИКЕ – једно место

Установа културе, Дом омладине Београда ( 2 места ) Позиција: ГРАФИЧКИ / ВЕБ ДИЗАЈНЕР – једно место Позиција: СЦЕНОГРАФ – једно место

32


ВОДИЧ КРОЗ КОНКУРС ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКУ РАДНУ ПРАКСУ – БГПРАКСА 2012

Високе школе струковних студија Висока туристичка школа ( 3 места за праксу ) Туристичка организација Београда ( 3 места ) Позиција: ИНФОРМАТОР У ТУРИСТИЧКО ИНФОРМАТИВНОМ ЦЕНТРУ - три местa

Београдска пословна школа ( 3 места за праксу ) Туристичка организација Београда ( 3 места ) Позиција: ИНФОРМАТОР У ТУРИСТИЧКО ИНФОРМАТИВНОМ ЦЕНТРУ - три местa

Срећно!!!

Ваш ЦзРК

33

Vodic za kandidate - bgpraksa2012  
Vodic za kandidate - bgpraksa2012  

prema fakultetima poredjane su pozicije linkovane direktno na detalje i prijavni formular