Page 1

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerzitet u Beogradu

www.razvojkarijere.bg.ac.rs


pomoć studentima www.razvojkarijere.bg.ac.rs


podrška studentima i diplomcima www.razvojkarijere.bg.ac.rs


PRIPREMA

www.razvojkarijere.bg.ac.rs


www.razvojkarijere.bg.ac.rs


INFORMISANJE

www.razvojkarijere.bg.ac.rs


SAVETOVANJE

www.razvojkarijere.bg.ac.rs


EDUKACIJA

www.razvojkarijere.bg.ac.rs


POVEZIVANJE sa poslovnim svetom www.razvojkarijere.bg.ac.rs


www.razvojkarijere.bg.ac.rs


Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerzitet u Beogradu

www.razvojkarijere.bg.ac.rs


www.razvojkarijere.bg.ac.rs


INFORMISANJE

www.razvojkarijere.bg.ac.rs


Info-lista mejling sistem za obaveštavanje

-Nema “spam-ovanja” +Ima internih poziva i konkursa www.razvojkarijere.bg.ac.rs


Na prvom mestu su

vaša interesovanja posao, praksa, volontiranje stipendije, usavršavanje seminari, radionice

www.razvojkarijere.bg.ac.rs


Web sajt

www.razvojkarijere.bg.ac.rs


Svakog dana: novosti poslovi prakse konkursi

www.razvojkarijere.bg.ac.rs


Redovno: radionice predavanja gosti iz kompanija posete kompanijama posete fakultetima www.razvojkarijere.bg.ac.rs


On-lajn resursi: pdf-oteka prezentacije sa radionica, predavanja i sl.

PROfile profili kompanija

Portal za prakse on-lajn prijavljivanje na aktuelne konkurse

www.razvojkarijere.bg.ac.rs


Tim ski r ad

Upravljanje vremenom

Veš ti prez ne enta cije

Veštin e komu nik

Poslo vn komu a nikaci ja

Marke ti praks ng u i acije


Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerzitet u Beogradu

www.razvojkarijere.bg.ac.rs


CV pregledi

www.razvojkarijere.bg.ac.rs


EDUKACIJA

www.razvojkarijere.bg.ac.rs


Da se zna:

Ključne kompetencije 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Komunikacija na maternjem jeziku Komunikacija na stranom jeziku Matematička pismenost i osnovna znanja iz nauke i tehnologije Kompjuterska pismenost Učiti kako se uči Međuljudska i građanska kompetencija Preduzetništvo Kulturno izražavanje

www.razvojkarijere.bg.ac.rs


www.razvojkarijere.bg.ac.rs


Da se zna: “Top

SOFT SKILLS” ili najtraženije “meke” veštine

• • • • • • • • • •

Pobednički stav / samoinicijativa Sposobnost rada u timu Efikasna komunikacija Samopouzdanje Rešavanje problema Prihvatanje kritike i učenje iz kritike Samomotivacija i liderstvo Multitasking / time management Videti ,,veliku sliku’’ i ,,dodati vrednost’’ radu Fleksibilnost / rad pod pritiskom

www.razvojkarijere.bg.ac.rs


Biblioteka u Centru & na sajtu www.razvojkarijere.bg.ac.rs


Edu-brošure U Centru & po gradu www.razvojkarijere.bg.ac.rs


www.razvojkarijere.bg.ac.rs


PRAKSA u Centru Centronaut Klub www.razvojkarijere.bg.ac.rs


www.razvojkarijere.bg.ac.rs


Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerzitet u Beogradu

www.razvojkarijere.bg.ac.rs


KARIJERA 3u1 Posete fakultetima Info dan & Edu dan CV klinika i još mnogo toga www.razvojkarijere.bg.ac.rs


U pripremi Projekat

“Menjaža” Menjam tremu za pripremu!

www.razvojkarijere.bg.ac.rs


U pripremi

“Kadar da budem kadar” Serija treninga za meke veštine www.razvojkarijere.bg.ac.rs


SAVETOVANJE

www.razvojkarijere.bg.ac.rs


NOVO

“SuperSavetnik” program savetovanja u Centru INDIVIDUALNO + POVERLJIVO Mogućnost zakazivanja svog termina putem web sajta. Problemi sa učenjem, motivacijom, pripremom za zapošljavanje itd.

www.razvojkarijere.bg.ac.rs


Ako ste u gradu znajte da u centru postoji: Simulacija intervjua Grupno savetovanje Male CzRK radionice

Savetovanje 1na1 “Teta Saveta�

www.razvojkarijere.bg.ac.rs


Ako ste on –lajn, znajte da postoji: Virtuelni savetnik na sajtu Elektronska adresa za vaša pitanja i nedoumice Odgovor stiže za 3 dana!

FB Grupa www.razvojkarijere.bg.ac.rs


www.razvojkarijere.bg.ac.rs


POVEZIVANJE sa poslovnim svetom www.razvojkarijere.bg.ac.rs


UMREŽI SE POVEŽI SE

www.razvojkarijere.bg.ac.rs


SAZNAJTE IZ PRVE RUKE Napravite izlet na buduće radno mesto www.razvojkarijere.bg.ac.rs


Program univerzitetske radne prakse

PriruÄ?nik o praksi

Praksa u Javnim preduzećima

www.razvojkarijere.bg.ac.rs


Program univerzitetske radne prakse : o n l e u t k A P J u A S K A Ĺ˝ PR A E R M O R T K EL E e j i b r S www.razvojkarijere.bg.ac.rs

Usko ro pono v o: PR A KS A u ko m p a n iji TELE N OR


Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerzitet u Beogradu

www.razvojkarijere.bg.ac.rs


KARIJERISANJE – IZGRADI KARIJERU U PRAVOM SMERU! • Predviđeni događaji tokom ove kampanje su: – Karijerobus – CzRK fair – Ćaskanje u kafiću na otvorenom – Centrovske kutije


Zašto KARIJERISANJE Postoji neravnomerna i nedovoljna informisanost studenata o...

... uslugama koje su im na raspolaganju u Centru za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu. …značaju proaktivnog stava i neformalnog obrazovanja. ... veštinama koje su im potrebne prilikom razvijanja sopstvene karijere.


NE ŠVERCUJ SE KROZ KARIJERU!


Prezentacija Centra za Karijerobus  

slajd šou za karijerobus, prezentacija Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you