Page 1

____ | | |

| | ----

______________________________________________________________ |Sprzedawca| Laapmedia - Internet, Tłumaczenia | | | | | | | | Adres | 86-021 Maksymilianowo ul. Wiśniowa 3 | | NIP | 953-127-14-98 REGON 091378621 | | Bank | BRE Wydz.Bankowości Elektronicznej | | Konto | 35114020040000300231558618 | |__________|___________________________________________________| | Nabywca | Trzcińskie Centrum Kultury | | | | | | Adres | 74 - 510 Trzcińsko-Zdrój Ul. Młyńska 4 | | | NIP | 8581618905 | ---- |__________|___________________________________________________|

____ | | |

m.p.

F A K T U R A

PRO FORMA

nr 239

Maksymilianowo 30.06.2007

ORYGINAŁ

Data sprzedaży: 30.06.2007 Sposób zapłaty: przelewem w terminie 7 dni Termin płatności: 07.07.2007 _________________________________________________________________________________________________ |Lp | Nazwa artykułu / PKW i U |J.M.| ILOŚĆ |Up.|CENA JEDN|WART NETT|VAT| BRUTTO | |===|========================================|====|=========|=%=|=========|=========|=%=|=========| | 1|Serwer wirtualny, pakiet Basic |szt.| 1,00| | 95,00| 95,00|22%| 115,90| | |tck.lap.pl, login: tcktz | | | | | | | | |___|________________________________________|____|_________|___|_________|_________|___|_________| _______________________________________ | NETTO | VAT | % | BRUTTO | |=========|=========|=========|=========| | 0,00| 0,00|nie podl.| 0,00| | 0,00| 0,00| zw. | 0,00| | 0,00| 0,00| 0 | 0,00| | 0,00| 0,00| 7 | 0,00| | 0,00| 0,00| 3 | 0,00| | 95,00| 20,90| 22 | 115,90| | 0,00| 0,00| 5 | 0,00| |_________|_________|_________|_________| 95,00 20,90 115,90 Do zapłaty : 115,90 Zapłacono : 0,00 Pozostało do zapłaty: 115,90 _____________________________________________________________________________________________ Wartość faktury Słownie: sto piętnaście złotych 90/100 _____________________________________________________________________________________________

Przemysław Deżakowski ....................... Podpis wystawcy faktury

TCK  

Trzcińsko-Zdrój

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you