Page 1

2

2

1

3

4

5

6

7

8

9

1 Srdce – znak upřímných poselství. Z pestré nabídky soudobých pražských pohlednic 2 Periodikum Srdce Evropy, přibližující čtenářům z ciziny obraz života v České republice, má už patnáctiletou tradici. 3 Celonárodní anketa Kniha mého srdce, vysílaná Českou televizí v roce 2009, potvrdila, že všechny české generace patří k nadšeným čtenářům. 4 Odznak Občanského fóra (OF) z dob sametové revoluce v listopadu 1989. Toto hnutí bylo prvním svobodným politickým uskupením po čtyřiceti letech komunistické totality. 5 Česká vlajka v parafrázi streetartového umělce 6 Záběr z televizního dokumentu režiséra Jana Němce Srdce nad Hradem o průběhu pražského summitu NATO v roce 2002. Detail na snímku zachycuje neonovou instalaci výtvarníka Jiřího Davida nad střechami Pražského hradu. 7 Současnou padesátikorunovou bankovku se sv. Anežkou Českou navrhl grafik Oldřich Kulhánek. 8 Unikátní pamětní stříbrná medaile od medailéra Otakara Duška s vlastnoručním podpisem a otiskem palce prezidenta Václava Havla (nar. 1936) byla vydána v počtu sedmdesáti kusů u příležitosti jeho sedmdesátin. 9 Pohled do veřejné Knihovny Václava Havla, kterou tento dramatik a státník založil roku 2004.


3

1

2

3

4

7

6

8

9

1, 2 Je s podivem, že na historických fasádách městských domů nacházíme znamení srdce nečekaně zřídka. 3 Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve středočeských Zlonicích, kde se v mládí školil ve hře na varhany světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák (1841–1904). 4 Domovní znamení sloužila dávno před zavedením číslování parcel k orientaci ve městě, zejména v metropoli. Zobrazují převážně zvířata nebo symboly jednotlivých řemesel. Jednu z krásných výjimek představuje dům „U třech srdcí“ v Praze na Malé Straně. 5 Sgrafito – dvoubarevná proškrabovaná omítka – zdobí nejeden renesanční dům města Slavonice na česko-moravsko-rakouském pomezí. 6 Detail z fasády bankovního domu České spořitelny v Plzni 7 Zrychlená doba uchopila domovní znamení po svém. 8 Historický dům v centru východočeské Chrudimi 9 Znak Akademie výtvarných umění v Praze


4

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

1 Historické památky mnoha staletí provází v četných kostelech neodmyslitelně symbol srdce Páně, například na tomto barokním oltáři v jezuitském chrámu sv. Ignáce v Jihlavě. 2 Oltářní socha Ježíše Krista ve stylu art deco v plzeňském kostele sv. Jana Nepomuckého 3 Motivem barokní řezby na zpovědnici je planoucí srdce prokláté šípem, jeden ze symbolů řádu augustiniánů. 4 Zakončení žeber klenby v románsko-gotické bazilice sv. Prokopa v Třebíči vytváří iluzi srdcí. 5 Křtitelnice z protestantského kostela 6 Věčné světlo vedle oltáře je symbolem víry: osvětluje nejen kostel, ale i životy věřících. 7 Velké vitrážové okno z počátku 30. let dvacátého století s postavou žehnajícího Krista 8 Štuková výzdoba na fasádě pražské vily 9 Detail z průčelí pseudogotického kostela sv. Bartoloměje v severomoravské Kopřivnici 10 Detail náhrobku na Vyšehradském hřbitově v Praze, pietním místě posledního odpočinku významných osobností české kultury, označovaném též jako Slavín


5

1

2

3

4

6

5

8

7

9

10

1 Plastika z interiéru kostela svatých Janů v centru města Brna 2 Malba z výzdoby kostela sv. Máří Magdalény v Brně 3 Kamenná pieta, jedna z plastik zdobících historická zákoutí moravské Třebíče 4 Barokní sloup Nejsvětější Trojice v Hanušovicích na jižní Moravě 5, 7 Barokní kamenné náhrobky zbudované při zdech kostelů 6 Katolická tradice si libuje v bohaté, někdy až okázalé zdobnosti. 8 Skleněná výplň dveří kostela sv. Havla v Praze na Starém Městě 9 Srdce, kotva a kříž symbolizují lásku, naději a víru. 10 Detail kamenného soklu pod krucifixem


6

3

1

2

4

5

6

7

8

9

10

1–4 Tady Ti posílám mé věrné srdíčko hubičku pozdravu plničké psaníčko Stylizované planoucí srdce se jako symbol objevuje v mnoha podobách nejen na dobových pohlednicích, ale velmi často i na svatých obrázcích. 5 Barokní náhrobek na venkovském hřbitůvku 6 Zajímavé kovářské řešení ozdobných mříží na suterénních oknech budovy ve středočeském Slaném 7 Vitráž v kostele Nejsvětějšího srdce Páně na pražských Vinohradech. Autorem nejvýznamnější české sakrální stavby 20. století, vybudované v letech 1929–1932, je slovinský architekt Josip Plečnik, dvorní stavitel prezidenta T. G. Masaryka a tvůrce moderní přestavby Pražského hradu. 8, 10 Dvě z bohatě malovaných oken jezuitského chrámu sv. Ignáce v Jihlavě 9 Modernistická vitráž z 30. let dvacátého století je k vidění ve funkcionalistickém kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Jablonci nad Nisou.


7

1

2

3

6

4

5

7

8

9

10

1, 2 Symboly srdce v lidovém pojetí bývaly vděčným motivem na štukových průčelích domů. Nejkrásnější příklady najdeme dodnes v lidové architektuře jižních Čech. 3 Lidovou tradicí jsou inspirovány pavilony v lázních Mšené, dílo českého architekta Jana Letzela (1880–1925), mimo jiné tvůrce takzvaného Hirošimského dómu – jediné budovy, která odolala výbuchu atomové bomby v srpnu 1945. 4 Typická ručně vyřezávaná a malovaná židle z počátku devatenáctého století 5 Věšáčky zhotovené tradiční drátenickou technikou 6 „Srdce čisté stvoř ve mě o Bože. Žalm.“ Z ručně psané modlitební knížky, 30. léta devatenáctého století 7 Ozdobně rytý renesanční zámek ze sbírek Muzea hlavního města Prahy 8 Výzdoba zahradního domku na nářadí dokumentuje fakt, že odezvy dávných lidových tradic přežívají do současnosti. 9 Ochranný zimní kryt na pumpu 10 Suchý záchod – kdysi běžné vybavení venkovských dvorků – s nezbytným okénkem srdčitého tvaru


8

2

1

3

4

5

6

7

8

9

1, 2 Oblast jižní Moravy, uchovávající si dosud mnohé z lidových obyčejů, je považována za srdce folkloru. Dokládá to například výzdoba vesnické kapličky s olejomalbou piety nebo ornamentální pásy na venkovních omítkách zdejších stavení. 3, 6 Lokality s vinnými sklepy patří neodmyslitelně ke koloritu jižní Moravy. Řadu těchto užitkových staveb zdobí autentické výtvarné projevy jejich majitelů. 4 Jednotlivé folklorní oblasti Moravy se dosud pyšní bohatě vyšívanými lidovými kroji. 5 Ozvěny oblíbeného moravského folkloru jsou leckdy očividné i v českých hospůdkách. 7 Dekorativní sgrafitová výzdoba budovy železniční stanice Plzeň-Jižní předměstí se hlásí k dr. Emilu Holubovi (1847–1902), slavnému českému cestovateli bádajícímu v srdci Afriky. 8 Z pojednání Prvky a ornamenty jihočeského svérázu – vzorníku lidové tvorby z 30. let dvacátého století. 9 Novodobý malovaný talíř z porcelánu se prodává jako ozdoba na zeď.


9

1

2

3

5

4

7

6

8

9

1 Symbol srdce v architektuře pro všední den je vlastní většině stavebních slohů. Najdeme ho například na secesních dveřích činžovního domu ve slezské Opavě. 2 Ozdobné mřížové výplně dveří udivují řemeslnou propracovaností detailů, jíž se koncem devatenáctého století vyznačovaly všechny stavby historizujícího stylu. 3 Romantický balkon měšťanského domu na největším plzeňském náměstí 5,6 Precizní výrobky specializovaných předválečných řemeslných firem nahradily v dobách takzvaného „rozvinutého socialismu“ kreace zanícených kutilů (4, 7), kteří měli snahu vtisknout předmětům denní potřeby vlastní estetiku. 8 Obyvatelka panelového domu vyjádřila svou touhu po krásnu perforováním plechového krytu sklepního okénka. 9 Ozdobná mříž vstupních dveří obchůdku v českém maloměstě


10

2

1

3

4

5

6

7

8

9

1 Legendární Lennonova zeď na pražské Malé Straně, v jednom z nejromantičtějších zákoutí staré Prahy, vznikla spontánně po tragické smrti (1980) tohoto skladatele a kytaristy. Ihned se stala symbolickým místem vzdoru proti komunistickému režimu. Obrázky a verše psané po zdi komunistická policie pravidelně zatírala šedozelenou barvou… I dnes žije zeď vlastním životem. Stala se rovněž vyhledávanou turistickou atrakcí, kterou si přijela prohlédnout i vdova po Johnu Lennonovi Yoko Ono. 2–9 Nespoutané projevy graffiti se v Česku nijak zásadně neliší od podobných výtvorů v jiných evropských městech a patří k nejtypičtějším projevům městské subkultury. Nastříkané nebo vyškrábané výkřiky milostného citu však bývají poměrně vzácnými náměty. 7 Miluju Tě – nápis nasprejovaný na zeď přímo proti oknům pražské porodnice


11

1

2

3

5

4

6

7

9

1 Dojemné přání lásky rodičům k výročí jejich svatby, nakreslené jejich dcerou 2 Vrata vesnické stodoly slavnostně vyzdobená ve svatební den Terezy a Františka 3 Zlatý věk ručních prací spadá do éry, kdy byly možnosti profesní seberealizace občanů mizivé a lidé měli poměrně dost volného času. 4 Levná sešitová vydání populárních milostných písní z meziválečného období 5 Drahé mamince za obětavou péči, něžnou lásku a pečlivé vychování v upomínku na Svátek matek 9. května 1937. Vděčný Pepa – dobové přáníčko desetiletého chlapce 6 V upomínku na Pannu Marii na Sv. Hoře – suvenýr z příbramské pouti pocházející z 20. let dvacátého století 7–9 Věrnost Tobě, Spanilá slečno…, Srdečné přání k jmeninám, Šťastný nový rok 1904 – ukázky žánrových pohlednic z počátku dvacátého století


12

1

3

4

6

5

7

8

Motiv srdce ve výtvarném díle současných českých umělců: 1 lidový umělec Vojtěch Kopic (1909–1978): jeden z jeho četných reliéfů vytesaných do pískovcových skal Českého ráje, 1977 2 malíř Josef Jíra (1929–2005): detail z křížové cesty v kapli sv. Vavřince na Malé Skále u Turnova, olej, 1996 3 sochařka Veronika Richterová (nar. 1964): Orel královský, dřevěná socha v Mikulově, 1996 4 malíř a sochař Jaroslav Róna (nar. 1957): Vyrvané srdce, olej na plátně, 1998 5 malíř a sklář Michal Machat (nar. 1963): Líznutí 02, počítačová malba, 2007 6 textilní výtvarnice Zuzana Krajčovičová (nar. 1960): Anděl, mozaika na náhrobek, 2008 7 grafik Michal Cihlář (nar. 1960): blahopřání americkému příteli k sňatku, linoryt, 1996 8 grafik Ivo Křen (nar. 1964): Mužské srdce v rajské zahradě – Smutky, linoryt, 2008


13

1

2

3

6

4

5

7

8

9

10

1 Poštovní známku „Láska“ s bůžkem Amorem vydala Česká pošta v roce 1998. Srdce prokláté šípem je odedávna symbolem náhlého milostného vzplanutí, zatímco meč zabodnutý do srdce značí bolest. 2 První dárek od chlapce – příhodně vybraná bižuterie 3 Prokláté hořící srdce při vstupu do augustiniánského kostela sv. Tomáše v Praze na Malé Straně 4, 5 Následky poryvu silného citu zdobí nositele po celý život. 6 Kaplička u Jankova byla postavena kolem roku 1800 na památku sedmi tisíc padlých vojáků císaře Ferdinanda III. v jedné z nejkrvavějších bitev třicetileté války (1645). 7 Kramářské písně, jako například Nowá píseň mládencům a pannám, byly na počátku devatenáctého století oblíbeným pouličním zbožím. 8 Symbol srdce v „pirátském“ pojetí 9 Plechová formička na vykrajování cukroví 10 Při výkladu z karet symbolizuje srdcová desítka z tradiční mariášové (skatové) sady jednoznačně lásku…


14

2

1

3

4

5

6

7

8

9

1 Zlaté šperky ze srdce darované se v rodinách většinou předávají z generace na generaci u příležitosti křtu, promoce, sňatku či narození dítěte. 2, 3 Český granát je drahokam známý pouze z domácích nalezišť. Nošení granátových šperků se v dobách českého národního obrození v devatenáctém století stalo nejen všeobecnou módou, ale i projevem vlastenectví. 4, 5 Severočeské město Jablonec nad Nisou ve světě proslulo výrobou tradiční skleněné bižuterie. 6 Kuriózní rodinná sbírka šperků 7 Nález z blešího trhu 8 Korálky kovového vzhledu, skleněný polotovar pro šperkaře 9 Současný alternativní šperk z dílny Zuzany Krajčovičové – textilní náhrdelníky a cestovní oltáříky


15

1

2

3

4

5

7

8

Tradice spojené s oslavami nejrůznějších svátků se v Čechách i na Moravě neobejdou bez zobrazení srdce. 1 Srdečné blahopřání ke jmeninám – přáníčko k svátku z 20. let dvacátého století 2 Maminko, mám tě ráda – různá dobová přání ke Svátku matek, jenž připadá na druhou květnovou neděli 3 K oslavám Velikonoc patří odedávna ručně malovaná vajíčka, beránek, pomlázka z vrbového proutí a mladé osení. 4 Recepty na vánoční cukroví se v českých rodinách předávají z matky na dceru. 5 Nejočekávanějším okamžikem českých Vánoc je Štědrý večer 24. prosince. Po slavnostní večeři se rozbalují dárky, které členům rodiny mezitím nadělil Ježíšek pod bohatě nazdobený vánoční stromeček. 6 Nezapomeneme – 2. listopadu si pozůstalí připomínají Dušičky neboli Památku zesnulých. Chodí na hřbitovy zapálit svíčky a zavzpomínat na blízké, kteří už nejsou mezi živými. 7 Den sv. Valentýna se slaví 14. února jako svátek všech zamilovaných. Na rozdíl od tradičních svátků je v českém prostředí tato anglosaská tradice stále spíš záležitostí komerčního charakteru. 8 Vánoční ozdoby z foukaného a ručně malovaného skla jsou specialitou českých sklářů.


16

2

1

3

4

5

6

7

8

9

1 „Láska prochází žaludkem,“ připomíná české přísloví. Perník ve tvaru srdce zdobený barevnou cukrovou polevou však obdarovaná osoba zpravidla nikdy nesní, ale schová si ho na památku. 2 Z lásky – ilustrace z obálky dobového magazínu List paní a dívek (1929) 3 Legendární perník zvaný „pardubický“ vtiskne každé lidové pouti či veselici neopakovatelný ráz. 4 Karbanátky z mletého hovězího masa 5 Šunka od srdce ve výloze uzenářství je znamenitým dárkem pro každého gurmána. 6 Staré české kameninové formy na třenou bábovku 7 Smetanové dorty s ovocným želé 8 Fantazie a zručnost českých hospodyněk v roli domácích cukrářek je obdivuhodná. 9 Marcipánové ozdoby na slavnostní dort


17

1

2

3

5

4

7

6

8

9

1 Okřídlený československý slogan hlásal, že „Na srdce jsou Poděbrady“. Propagační nálepka na cestovní zavazadlo pochází z 60. let dvacátého století. 2 Nálepky na krabičky od zápalek se symbolem srdce se objevují hned v několika epochách. Například nálepka Bezplatné darování krve – nejvyšší projev lidskosti se roku 1964 stala součástí státní osvětové kampaně. 3 Poděbrady léčí srdce – středočeské Poděbrady na řece Labi představují nejznámější české lázně specializované na léčbu kardiovaskulárních onemocnění 4 Zdravotnická kampaň vyzývající občany k darování krevní plazmy (2009) 5 Defibrilátor v budově – upozornění na místo, kde různé nezdravotnické instituce disponují přístrojem pro rychlou resuscitaci elektrickým výbojem 6 Piktogram značí zákaz vstupu osobám s kardiostimulátorem na místa, kde by mohlo vlivem interakce přístrojů dojít k jeho selhání. 7 Domov důchodců je zdravotní a sociální instituce pečující o osamělé či nemocné osoby třetího věku. 8 Mamina klub – logo podpůrného občanského sdružení na venkově 9 Logo Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze


18

3

1

2

4

6

7

8

9

10

11

5

„Kdo v srdci žije, neumírá.“ Tisíckrát vyslovený verš českého básníka Františka Hrubína (1910–1971) je pozůstalým útěchou ve chvílích bolesti a žalu. 1 Dojemný dětský náhrobek na hřbitově v severočeských Lounech 2, 3 Symbolické pomníčky v místě osudných autohavárií připomínají předčasně vyhaslé životy. 4–8 Místo posledního spočinutí skýtá pozůstalým příležitost jak projevit lásku k zesnulému. 9, 11 Srdce lze sporadicky nalézt i v reliéfech prastarých židovských náhrobků, například na židovském hřbitově v Třebíči. Toto místo posledního odpočinku, zahrnuté do památek Světového dědictví UNESCO, je po pražském židovském hřbitově druhým nejrozsáhlejším v České republice. 10 Jeden ze stovek láskyplně opečovávaných psích hrobů v „Zahradě přátel nejvěrnějších“, unikátním hřbitově domácích mazlíčků na okraji Prahy


19

1

2

3

5

4

6

8

9

1 Čas od času člověka překvapí srdce tvarované přírodou. Nejznámějším příkladem je lípa: košatý strom se srdčitým tvarem listů, který je všeobecně považován za český národní symbol. Jeden z jejích čtyř druhů, lípa srdčitá (Tilia cordata), nese srdce dokonce v názvu. 2 K symbolu české státnosti se hlásí i fasáda bytového domu v Kopřivnici. 3 Čerstvá a neporušená sněhová pokrývka v Krušných horách přímo vybízí k radostným hrátkám. 4 Kuriózní meandr, známý pod označením Srdce Vltavy, kdysi dávno vytvořila královna českých řek na svém horním toku v šumavském podhůří. Dnes zůstal pouze na dobových mapách a snímcích, jelikož ho roku 1959 pohltily vody přehradní nádrže Lipno. 5 Část sbírky památečních kamínků z putování po České republice 6 Poselství skryté v bramborách, získaných na biofarmě v Podkrkonoší 7 Milostnou touhu svěřují lidé už odpradávna kůře stromů. 8, 9 Chrt Graciella i stará jabloň, bezděční nositelé nevšedního přírodního úkazu


20

2

1

3

4

5

6

7

8

9

1 Srdce periferie neustále okouzluje vnímavého pozorovatele svou civilizační poetikou. Mistrovsky ji vykreslil Bohumil Hrabal (1914 – 1997) ve svých prózách z pražské Libně, kde se nalézá chátrající budova paláce Svět s restaurací, kam spisovatel chodíval na pivo. Ta se stala dějištěm jedné z jeho autobiografických povídek nazvané „Automat Svět“. 2 Trafika, která nezapírá, že podnikat se dá s láskou. 3 Cukrárna, která má srdíčko i v názvu 4 V sídlištích na okrajích měst se často snoubí panelová výstavba 70. let se zděnou poválečnou architekturou. 5 Srdce motivem designu kampaně „Projekt čisté a zelené Prahy“. Tentokrát vyzývá k obnově charakteristických pražských chodníků ze žulových kostek. 6 Autobusová zastávka bývá tichým svědkem loučení milenců. 7 U dobrý duše. Dárky pro potěchu – ručně malovaný poutač galerie v menším městě 8 …lék na zlomené srdce 9 Provozovna občerstvení v nádražní hale slibuje potěšit chuťové buňky cestujícího.


21

3

1

4

5

6

8

7

9

10

12

1 Srdce jako zboží je k mání především v turistických zónách větších měst. Zdejší obchůdky a stánky zaplavuje nepřeberné množství suvenýrů i klasických dárků zhotovených z porcelánu či skla. 2 České sklo je pro cizince osvědčeným lákadlem. 3 Suvenýr od srdce se známým motivem pražského Karlova mostu 4 Výloha textilní galanterie 5 Porcelánové figurky určené na ozdobu svatebního dortu čekají ve vitríně specializované cukrárny. 6 Jogurty vystavené na pultě prodejny potravin 7 Dárky a suvenýry ze zahraničních cest představují milé zbytečnosti, které dodávají našim domovům na útulnosti. 8, 9, 11 Symbol lásky vždy zvýší prodejnost… 10 Většinu prodávaného dětského textilu sice dnes tvoří dovoz z Asie, nicméně světlou výjimkou jsou láskyplné ruční práce českých babiček. 12 Početní úkol ze sešitu žáka 1. třídy základní školy


22

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

1 Upomínka z výletu na Sněžku, nejvyšší horu Krkonoš a České republiky (1602 m n. m.) 2 Tradiční linecké pečivo slepované rybízovou marmeládou 3 „Srdce oceánu“, vytvořené z PET-lahve sochařkou Veronikou Richterovou, parafrázuje legendami opředený šperk z velkofilmu Titanic. 4 Porcelánová krabička na drobnosti – suvenýr ze Zlína, rodného města zakladatele světového obuvnického impéria Tomáše Bati (1876–1932) 5 Ozdoba z háčkované krajky 6 Lízátka, pamlsek pro každé dítě 7–9 Vázičky z meziválečného období 10 Detail z pamětního šátku na setkání skautů z moravské Olomouce a amerického Owensboro 11 Polštářek do dětské postýlky 12 Torzo hřbitovního věnce z polystyrenu 13 Taneční hodiny 1939 – nostalgická upomínka na dobové kurzy tance 14 Ozdoba na kapotu svatebního vozu, který přiváží nevěstu k obřadu 15 Také reklamní plakát z přepravních prostor pražského metra patří do početné řady interpretací symbolu srdce. Jen se rozhlédněte! Vždyť všude kolem nás pulzují srdce na dalších tisíc způsobů. Stačí se jen dívat… Jděte za svým srdcem i vy!

Srdeční záležitost  

Srdeční záležitost

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you