Page 1

S e p te m b e r 2 1 , 2 0 1 7 N o 1 3 (2909)

Volume 68 $3.75 es o

o s o ovo str. 1

N o vý

p o h le d n a p r o b lé m T G M , st r . 6

8 0 . n a r o ze n i n y o sl a vi l I vo S py t á ,k st r . 8

r z

e

ose rm str.10

ever e o

ore oč m tor str. 13

NOVÝ DOMOV THE NEW HOMELAND

www.masaryktown.ca

P u b lis h e d 1 7 IS S P u b lic

e ve r y t h is s u e s a N 0 8 3 2 9 a tio n s #

ir d T h u r s d a y y e a r -2 6 6 8 2 2 0 6 0 1 3

PRAVDA VÍTĚZÍ

C A N A D A ' S C Z EC H A N D S L O V A K N EW S P A P ER PUBLISHED BY MASARYK MEMORIAL INSTITUTE INC. SINCE 1950

NĚKTERÉ PŘIŠLY POPRVÉ Čas bezstarostného dovádění dětem skončil, nastal nový školní rok. A s ním přišlo i rozhodování rodičů o dobrovolné aktivitě jejich ratolestí. Mnozí realisticky usoudili, že dvě hodiny týdně pobytu v prostředí, kde se

hovoří, píše a čte česky dětem v žádném případě neublíží a po zvážení je přihlásili do České doplňovací školy. Ty torontské ji mají možnost navštěvovat na Bathurst St. 918, kde se budou scházet se zkušenou učitelkou Janou Holubovou a její asistentkou Lenkou Flachsovou. Už dojem z první návštěvy učebny byl více než příznivý, pochvalovali si rodiče, kteří své děti přivedli. Vlasta Hájková, babička tří vnoučet - 7letého Lea, 5leté Evy a 4leté Mimi -, ži-

jící v Kanadě přes 45 let, s úsměvem sledovala, jak se její prapotomkové rozkoukávají: “Zprvu se styděli, ale teď už si hrají a kreslí, jsem spokojená, můj dojem ze třídy je opravdu dobrý…” a dále doplnila, že: “...už moje děti navštěvovaly českou školu, učily se básničky a písničky. Jenže to se i u nás doma více mluvilo česky. Jejich babička na ně mluvila jenom česky, chodily také tancovat do národopisného českého souboru, vystupovaly v televizi. Pro moje vnoučata je to složitější, kolem sebe mají jenom angličtinu. Ale držím se pravidla, že znalost každého jazyka je důležitá, vždycky život obohatí,” a přidala praktickou poučku: “čtení je jako cestování, cestování je jako čtení, takže, znalost jazyka se nikdy neztratí.“ Kolem stolečků postávaly maminky, co právě svoje ratolesti k zápisu přivedly. Prohlédly si místnost, seznamovaly se s možnostmi vyžití dětí, ocenily různé druhy her, spoustu pastelek, ořezávátka, papíry, knížky, učebnice a písanky (které zakoupil Generální konzulát ČR v Torontu, jejich dovoz uhradil MMI), doplňkový obrazový materiál a já nevím co všechno ještě skříně ukrývaly. Byly spokojené. Ano, většinu děti přivedly maminky, neboť tatínkové byli česky nemluvící…

“Přišla jsem do Kanady zhruba před dvaceti lety, mému synovi je šest,” posadila paní Pavla Uppala synka Narayana k dětem. Ten se okamžitě orientoval a začal s vrstevníky konverzovat. Paní učitelka na děti hovořila česky, a když to některému nešlo nebo třeba nedošlo, tak trpělivě opakovala a pomocí obrázků naznačovala, oč tady kráčí. Nakolik si a on je její součástí, český jazyk je kus mojí a tudíž i synovy osobnosti, nosí v sobě také kulturu české země. A tím druhým důvodem proč jsem se rozhodla pro českou školu, je synův intelektuální vývoj – lingvisté říkají, že čím dříve se s novým jazykem začne, tím lépe se pak dítě učí dalším. Dnes syn vyrůstá ve dvojjazyčném prostředí, tak si myslím, že mu to tady bude prospívat. Třída se mi líbí, pěkná atmosféra a já věřím, že se syn také rozmluví…” Letošní rok je desátým, který učí Jana Holubová novou generaci českých imigrantů rodnému jazyku jejich děti povedou, to zjišťovala různými hrami - asi málo lidí tuší, jak přínosné je v tomto směru právě pexeso, nebo motivační kreslení, které nabízí dětem „hovořit“ bez zábran a vyjevit se tak ze všech pocitů, které v sobě nastřádají - třeba i z prázdninového pobytu. Většina se uměla i po-

depsat, a tak jejich práce z prvního dne jsou zároveň i jakýmsi vstupem učitelčiným do taje jejich duše. Maminka Pavla si posteskla, že dokud byl syn doma a hovořila s ním důsledně česky, tak dokázal i vyprávět, ale jakmile začal chodit do základní školy, upnul se na angličtinu a česky už nehovoří. “Přirozeně jsem upřednostňovala si s ním povídat před prosazováním preference jazyka. Ale chtěla bych to změnit, protože v Česku máme velkou rodinu

rodičů. “Tenkrát jsme do toho šly s velkým elánem. Každý rok nám přivádí nové žáčky a s nimi přicházejí i nové zkušenosti. Výsledky naší snahy ale závisí na mnoha ohledech: na přizpůsobivosti dítěte, na podmínkách, v jakých žije, na podpoře jeho snahy, zda a kolik se s ním doma mluví česky atd.", objasňuje zkušená učitelka. “V každém případě se u každého z nich 7 čeština lepší. Ale pokrok


2 K ED N I Už po staletí se lidstvo učí, že svoboda není zadarmo. Píše nám o tom také Anna Janoušová, letitá sokolka a aktivistka naší komunity. Za památný den sokolstva mohl být samozřejmě vybrán některý jiný den, jenž nějakým způsobem ovlivnil sokolskou činnost. Ale 8. říjen proto, že právě v tento den, v nejtěžších chvílích národa, sokolové dokazovali svou věrnost myšlence i republice obětí nejvyšší - svými životy. Nebylo to nic nového. Už v době první světové války to byli sokolové, kteří tvořili páteř tehdejšího odboje domácího i zahraničního. Tehdejší starosta ČOS JUDr. Josef Scheiner poskytl peníze ze sokolské pokladny pro práci zahraničního odboje, a jak je známo, sokolové tvořili naprostou většinu v československých legiích na frontách ve Francii, Itálii a v Rusku. Někteří z nich po návratu znovu dobrovolně narukovali, aby pomohli ubránit a vytvořit státní hranici s Maďarskem na jižním Slovensku. Netrvalo dlouho - pouhých 20 let - a byli to znovu sokolové, kteří se zapojili do obrany republiky, demokracie a svobody. Sám státní tajemník Úřadu říšského protektora, později německý státní ministr pro Protektorát Čechy a Morava Karl Herman Frank se o sokolech vyjádřil docela lapidárně: ”Ve spolku Sokol a jeho složkách nabývají stale více vrchu ony živly, které zamýšlejí přenést odpor k Říši do všech odborů. Sokolská organizace se stala shromaždištěm otevřeného i tajného odporu proti Říši.” Říšský protektor Konstantin von Neurath prohlásil v Norimberku při procesu s válečnými zločinci doslovně : “Sokol byl nejnebezpačnější protistátní organizací. To jsem nemohl trpět, to by byla zrada.” Oba nacisté vysokého ražení měli pravdu – sokolové se bez ohledu na politickou příslušnost energicky zapojovali do odboje. K prvnímu rozsáhlému zatýkání sokolů došlo bezprostředně po 15. březnu 1939, další po vypuknutí války 1. září 1939, ale k nejhoršímu došlo po nastoupení nového říšského protektora Čechy a Morava Reinharda Heydricha: 28. září 1941 bylo vyhlášeno stanné právo a byli popraveni představitelé Obrany národa, mezi nimiž byl i vůdce sokolského odboje Augustin Pechlát. V noci ze 7. na 8. října téhož roku došlo k velké razii. Při ní byla pozatýkána většina sokolských činovníků jak v ústředí České obce sokolské, tak i v župách. Následující den 8. října byla Heydrichem oficiálně rozpuštěna Česká obec sokolská a její majetek zkonfiskován. K dalším obětem z řad členů Sokola došlo po dokonaném atentátu na Heydricha. Nutno zdůraznit, že další oběti přinášeli sokolové i na válečných frontách. Zapalte v tento den svíčku a uctěte památku všech statečných lidí. Svoboda není zadarmo, ani dnes...

Nový domov č. 13 - 21. 9. 2017

SPOLEČENSK

KALENDÁŘ

T O R O N T O ►SO 30. 9. v 10:00 - Den otevřených dveří - pořádá Slovenský kulturní spolek v parku Koliba, 1720 Barbertown Rd., Mississauga, info D. Piccola (905)828-9116, A. Zapletalová (416)762-7966 ►SO 30. 9. v 19.00 – český a slovenský festival piva Czechtoberfest pořádá MMI v Prague Restaurant and Café na Masaryktownu, hraje DD band, vstupné je možné zakoupit: www.eventbrite.ca – pod heslem Czechtoberfest, info czechtoberfest@gmail.com, napište nám: FB www.facebook.com/ czechtoberfest, vstupné $20.00 advance, u dveří $25. Přiveďte s sebou i své přátele (čeština a slovenština není podmínkou). A nezapomeňte dobrou náladu! ►NE 15.10. ve 14.00 – pořádá Slovenský kulturný spolok tradiční Bravčové hody, park Koliba, 1720 Barbertown Rd., Mississauga, info D. Piccola (905)828-9116, A. Zapletalová (416)762-7966. Přijďte si pochutnat na tradičním jídle! ►SO 21.10. v 17.00 - koncert Petra Jandy - Olympic, Fregata Bar, 1900 Dundas St. E., Mississ., vstupenky in advance $25, u dveří $30, VIP $50, více info a předprodej: www. eventsonline.org. ►PO 23.10. ve 20.00 - PGF Instruments Brno-Czech Republic invites you to special concert of Martinů PIANO TRIO Prague for Exploration 17 Toronto, piano Petr Jirkovský, housle Pavel Šafařík, cello Jaroslav Matějka, Fairmont Royal York Hotel, room Confederation 3: Haydn, Martinů, Schubert, Dvořák. Vstup volný. Viz plakát str. 4 ►PÁ-NE 3.11.- 5.11. – připravuje Nové divadlo v Torontu představení Oldřicha Daňka Zdaleka ne tak ošklivá jak se původně zdálo v režii Jana Šmída a Brigity Hamvašové. PÁ 20.00 premiéra, SO 14.00 a 20.00, NE poslední představení JENOM v 16.00. Rezervace (416) 463-3182, emailem: nove.divadlo@gmail.com. Hraje se: Maja Prentice Theatre, 3650 Dixie Road, Mississauga, čtěte str. ►ČT 16.11. – v rámci 46. sezóny cyklu Music Toronto koncertuje v St. Lawrence Centre for the Arts Škampa Quartet, více www.stlc.com ►PÁ 17.11. v 19.30 – zpívá Vašo Patejdl v Restaurant the Golden Pheasant v Mississauze, rezervace Patrik (905)781-9374. Vašo Patejdl - vlastním jménem Václav Patejd, je slovenský zpěvák, hudebník a textař. Po ukončení střední školy absolvoval studium skladby na VŠMU v Bratislavě. V r. 1969 byl jedním ze zakladatelů skupiny Elán. Narodil se v Karlových Varech v r. 1954. ►Ne 03.12. ve 14.00 – tradiční vystoupení Eda Vokurky ve Scarborough Town Centre. ►Prague Restaurant and Café in Park na Masaryktownu zavádí novou službu – dovoz jídla na objednávku. Společnost SkipTheDishes zabezpečuje delivery jídel (https://www.skipthedishes.com/prague-restaurant), je napojena na webovou stránku a FB restaurace (www.praguerestaurant.ca). NOKTURNA VE MĚSTĚ VŽDY V NEDĚLI V 17.00 h NE 15.10. - Jirka Grosman s americkými hudebníky, hlavním tématem jsou francouzské šansony. Restaurace na Masaryktownu, TO, více str. 4 NE 05.11. - houslista Ivan Ženatý předvede skladby A. Dvořáka, J. Suka a L. Beethovena. Kostel sv. Václava, TO NE 21.01 2018 - árie z českých a světových oper, zpívají John Holland a Daniela Dudychová, doprovod William Schookhoff. Kostel sv. Václava, TO NE 18.02. – pianistka Karolína Kubálková, kostel sv. Václava, Toronto NE 11.03. – manželské Duo Ventapane - pianista Martin Karlíček a houslistka Mona Shiharshi. Kostel sv. Václava, TO NE 22.04. – prof. Iain Scott - 100 let českých pěvců převážně v českých operách. Restaurace na Masaryktownu, TO NE 27.05. – Emil Viklický a dva toronští jazzmani na jazzovém večeru. Restaurace na Masaryktownu, TO Předplatné na všech sedm koncertů činí $150, lístek $25. Předplatitelé dostanou jako prémii dva lístky zdarma, které mohou použít na kterýkoliv koncert pro svou rodinu nebo přátele. Předplatné můžete již nyní posílat na adresu: Dr. M. Krajný, 5 Fairview Mall Drive # 470, Toronto, ON M2J 2Z1 (šeky laskavě vystavte na Nocturnes in the city). Více: www.nocturnesinthecity.com, tel. (416) 481-7294. KLUB MARTINA RÁZUSA ►SO 14.10. – 7. ročník dětské soutěže v recitaci „Maroško“ ►SO 04.11. v 17.00 - Literárně-hudební národopisné pásmo Svatba pod Tatrami, více čtete na str. 11 (Pozor, ve stejném dni se koná v Mississauze také české divadlo.) Akce jsou pořádány za finanční podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Kostel sv. Pavla, 1424 Davenport Rd., Toronto, více informací pro zájemce tel. (416)658-9793, rádi odpovíme. KOSTEL S . VÁCLAVA ►NE 01.10. – Svatováclavské posvícení, oběd, cena dospělí $16, děti $ 8 ►NE 05.11. – maškarní karneval nejen pro děti a mládež, téma:  české a sl. pohádky, 496 Gladstone Av., Toronto

Číslo 13 vyšlo 21. 9., č. 14 vyjde 12. 10. 2017, uzávěrka je 5.10. R ychlý kontakt a předplatné: (647)770-1713 email: vera.toronto@gmail.com Předplatné se automaticky prodlužuje, není-li písemně zrušeno.

SPOLEČENSK

KALENDÁŘ

►SO 04.11. v 15.00 mše svatá na Masaryktownu ČESKÁ TV NOVÁ VIZE ►SO (každá) v 10.00-10.30 a ST (každou) v 7.00 opakování - vysílá Nová Vize v dosahu Ontaria na stanici OMNI 1 (v Torontu kanál 47/kabel 4 a 169), producentka Markéta Slepčíková, tel: (647)892-6912, Nova Vize, 7 Auburn Av., Toronto, ON M6H 2L6, Canada, email: novavize.ca@gmail.com, www. novavize.com - sledujte nyní TV programy kdykoliv na internetu. SLOVENSKÁ TV SLOVENSK SVET ►SO (každá) v 10.30-11.00 a ST (každou) v 7.30 opakování. Producentka Katarina Homolová. Tel: (647)233-3105, email: slovenskysvet@gmail.com, www.tvsedna.com C A L G A R Y ►Česká knihovna: email: yvea.zaels@hotmail.ca nebo tel.: (403)228-0126; slovenská škola a slovenská knihovna: hadzimka@yahoo.com ►ST 15.10. v 19.00 - Czech Business Association of Canada and Honorary Consulate General of the Czech Republic in Calgary cordially invite you to the traditional Czech National Holiday Concert featuring pianist Martin Kasík and violinist Jiťí Vodička, Cardel Theatre Calgary , (180 Quarry Park Blvd). Music by L.v. Beethoven, K. Slavicky, J. Suk, C. Saint-Sa ns and P. de Sarasate, tickets for $25 include refreshments (cash/cheque at the door). Reservations The Honorary Consulate General of the Czech Republic (403)269-4924 or calgary@honorary.mzv.cz. ►PO 16.10. v 19.30 – česká mše svatá, St. Cecilia Church, 321 – 90 Av. SE. Před mši svatou bude možnost přistoupit ke svaté zpovědi od 6.45 pm. Z římsko-katolické farnosti sv. Václava v Torontu k nám přijede Páter Tomáš Káňa. Info: tel. (403) 258-2195. Cestovní náklady jsou vysoké, ale s vaší hojnou účasti a štědrostí se snáze uhradí. Rezervujte si prosím čas a přiveďte své přátelé a známé. ►ST 25.10. v 19.00 – Czech National Holiday Concert s Martinem Kasíkem - piano a Jiřím Vodičkou - housle. Cardel Theatre, 180 Quarry Park Blvd SE, Calgary Czech Business Association of Canada Honorární generální konzulát ČR v Calgary srdečně zvou na slavnostní koncert k oslavám 99. výročí založení Československa. Program: skladby F. Liszta, F. Chopina, L. Janáčka, B. Smetany, B. Martinů a dalších velkých mistrů. Lístky za pouhých $25 - zahrnují slavnostní recepci s občerstvením, rezervace: The Honorary Consulate General of the Czech Republic in Calgary, tel: (403)269-4924, email: calgary@honorary.mzv.cz ► NE 05.11.- NE 12.11. - Již šestý ročník populárního Evropského Filmového Festivalu přináší filmy z osmnácti evropských zemí! Vedle českého filmu z roku 2016 (jehož titul zveřejníme koncem října) budete mít možnost zhlédnout vynikající filmy posledních pěti let z evropských zemí. Nenechte si ujít tento prestižní festival, který bude zakončen slavnostním gala s bohatým kulturním programem a přehlídkou tradic zúčastněných zemí. Tento rok se bude promítat také slovenský film. Eau Claire Cineplex, Eau Claire Market, 200 Barclay Parade SW, Calgary. Moore: www.calgaryeuropeanfilmfestival.ca, also FB www.facebook.com/CalgaryEuropeanFilmFestival. (Czech business association of Canada www.facebook.com/cbaconline.ca). ►Tištěné Calgarské Listy (CL) se vydávají 4x do roka - $15.00. Noví zájemci se mohou přihlásit k odběru: Vladimír Mašata (403)289-7244, email vlamasata@gmail.com, nebo vyžádejte písemně: Czech and Slovak Association Po Box 355 Calgary, AB T2P 2H9 ED MO N T O N ►NE 22.10. v 19.30 - pořádá Edmonton Recital Society koncert sponsorovaný by the Czech and Slovak Society of Arts and Sciences of Alberta and the Wirth Institute at University of Alberta. Vystoupí čeští koncertní umělci M. Kasík a Jiří Vodička, Muttart Hall Alberta College Conservatory of Music. ►PO 23.10. v 18.00 - pořádá SVU, pobočka Edmonton, tradiční večer na oslavu 99. výročí vyhlášení samostatného Československa v roce 1918. Oslava se tradičně koná ve Faculty Club, University of Alberta  a je spojena se slavnostním koncertem v provedení hostujících

ČESKÁ KNIHOVNA M A S A R Y K O V A

IN S T IT U T U

M Á M E P R O V Á S N INFO: (416)439 4354

Středa 16-21 h.

Adresa: 450B Scarborough Golf Club Rd., Toronto, ON We acknowledge the financial support of the Government of Canada through the Canada Periodical Fund (CPF) of the Department of the Canadian Heritage.


Nový domov č. 13 - 21. 9. 2017 hudebníků M. Kasíka a J. Vodičky. Krátké vystoupení řečníka připomene význam tohoto dne pro ČR. ►SO 28.10. v 18.00 (v 19.00 dinner ) - traditional commemorative dinner on the occasion of the 99th anniversary of founding of the Republic of Czechoslovakia, Faculty Club of the University of Alberta, featuring music by our special guests, a dinner, and some notes on the importance of the 28th October. ►Web ČSSK - na web bylo vloženo další pokračování oblíbené krajanské hry Riskuj, krajane! - najdete ji na http://www.cssk.ca/riskuj krajane Hra na online je určena každému - prověřte si znalosti o své vlasti! Základem společenské hry populární televizní hry znalostí Jeopardy. Hráče zdraví výbor ČSSK Edmonton a studenti Gymnázia Jirkov 

K I T C H EN ER - W A T ER L O O - G U EL P H ►ČT 16. 11. v 19:00 – vystupuje Vašo Patejdl, o den později v Torontu (u Patrika v Mississauze, viz předchozí oznámení Toronto) ►Zpravodaj Dobrý den! do světa vypravují zodpovědná redaktorka Eva Kratochvílová a výtvarníci Lída Baušová a Josef Kratochvíl. Letní vydání je věnováno Emilu Škodovi, obstarejte si, čtěte. Email:ekratoch@sympatico.ca, tel. (519) 821-3321. MO N T R EA L ► Do ČT 05. 10. - pro rodinné dovolené je tábor otevřený, kontakt (514) 9131030 také emailem skastanek@sympatico.ca ►NE 22.10. v 11.00 - česká mše, růženec se modlíme od 10.30, kaple ve 3. patře budovy Loyola High School, 7272 Sherbrooke Street West (roh West Broadway). ►NE 26.11. – česká mše, růženec se modlíme od 10.30. Prosíme, přicházejte před jedenáctou, protože budova se v 11 hodin zamyká. Děkujeme a těšíme se na shledanou. (Rose Mary Strban) ►SO 04.11. v 11.00 (do 15.00) – pořádá odbočka ČSSK předvánoční bazar, ke koupi jako obvykle velký výběr moučníků a domácí vánoční pečivo. Uvítáme vaši pomoc ať už s přípravou či úklidem po akci. Máte-li doma knihy, které byste nám chtěli darovat, zavolejte předem: Alena (514)484-6177. Nevozte je na bazar přímo, musíme je předem roztřídit a srovnat na stoly. Děkujeme. Těšíme se, že přijdete v hojném počtu. ►SO 11.11. - Mikulášská zábava v Chopin Hall v Lachine ►SO 02.12. – tradiční oběd pro seniory ►SO 09.12. - Mikulášská nadílka, hala kostela Westmount Park United ►Sokolský volejbal zahájí koncem září. Přesné datum pošleme emailem těm, kteří s námi hráli vloni. Další informace o sokolských aktivitách podají náčelníci Sokola Josef a Marie Hřibovi, tel. (514)683-2092. ►Plánujeme otevření české sobotní školy pro děti koncem září 2017. Konala by se nejspíš v dopoledních hodinách v prostorách Českého domu na 6540 McLynn. Rodiče, kteří se nám již přihlásili, budeme kontaktovat přímo, další zájemci se mohou přihlásit po emailu na ceskaskolamontreal@gmail.com. (AL) ►Oznamujeme Vám otvorenie Slovenskej školy pre deti v Montreale od roku 2017. Záujemci o bližšie informácie pište na slovenskaskolamontreal@gmail. com alebo sa pozrite na našu facebookovú stránku https://www.facebook. com/slovenskaskolamontreal/, televizní záznam o zahájení provozu https:// www.noviny.sk/zahranicie/233409-z-kostola-v-montreale-bude-skola-nienedelna-ale-slovenska. ►Montrealský věstník je zasílán zdarma, a tak finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li laskavě Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu: Ema Košacká, 6542 McLynn, Montreal, QC, H3X 2R6. Šek vystavte na „Czech and Slovak Vestnik“. Dotazy a informace: montrealvestnik@gmail.com nebo amartinu@yahoo.com. Právě vyšel Věstník na podzim, odkud jsme čerpali informace o dění v Montrealu, email: amartinu@yahoo.com V A N C O U V ER ►NE 19.11. od 13.00 (do 17.00) – předvánoční bazar, 1110 Gladden Dr., G l o r i a D e i L u t h e r a n C h u r c h , N o r t h V a n c o u ve r ►NE 10.12. od 15.00 (do 18.00) Mikulášská nadílka pro děti ►Fotosoutěž pokračuje: téma BC - roční období, fotografie s popisem posílejte emailem: martajamborova@hotmail.com. ►Zpravodaj ČSSK: martajamborova@hotmail.com nebo Czech and Slovak Association, 797-916 West Broadway, Zpravodaj vychází 4x ročně, Redakce: Romana Zeman, Marta Jamborová, I. Šmulíková. Uzávěrka pro zimní číslo je 20. listopadu 2017. Platby prosíme výhradně šekem. I N N I P EG ►Pramen je časopis krajanské obce Čechů a Slováků ve Winnipegu, vydává jej winnipežská odbočka ČSSK pro krajany v Manitobě a jinde ve světě. Vychází čtyřikrát do roka. Adresa: Czech and Slovak Association of Canada, Winnipeg Branch, Att. Pramen, P.O.BOX 1732, Winnipeg, Manitoba, Canada R3C 2Z9. ◙

POLAR TRANSFEENCE 21.9. - 11.12. 2017, Gallery 17/18 v Ottawě

The Ambassador of the Czech Republic Mr. Pavel Hrnčíř and Mrs. Veronika Holcová request the pleasure of your company at the exhibition. The exhibition is a project of Gallery 17/18. The opening will take place at 251 Cooper Street, Ottawa, on September 21st at 6PM KDO JE JIŘÍ KOVANDA? Podle indexu autorů výtvarného umění, který zveřejnil portál Art plus, je Jiří Kovanda nejzajímavějším a nejúspěšnějším českým umělcem narozeným ve druhé polovině dvacátého století. Index hodnotí umělce, kteří se v období posledních deseti let aktivně prosazovali na české a mezinárodní umělecké scéně. Vychází z předpo-

kladu, že vlastní hodnotu umění nelze objektivně změřit, že však lze posuzovat úspěšnost umělecké kariéry. O autorech, kteří se umístili na prvních příčkách, lze říct, že patří mezi mezinárodně nejúspěšnější české umělce. JIŘÍ KOVANDA ( 1953), který získal absolutně nejvíce bodů, měl například jenom v loňském roce velké výstavy v Madridu a ve Vratislavi, je zastupován hned dvěma zahraničními galeriemi, které se každoročně účastní veletrhu Art Basel, jenž je nevýznamnější akcí svého druhu na světě, a před sedmi lety byl vybrán na XII. Documentu, prestižní mezinárodní výstavu současného umění, která se koná jednou za pět let v německém Kasselu a na které se za celou její více než padesátiletou historii objevilo méně než deset českých umělců - uvedli mj. autoři indexu Lucie Drdová, Ondřej Horák a Jan Skřivánek na webu (http://www.artplus.cz/cs/aukcni-zpravodajstvi/1/j-tbanka-art-index-2014.) Mezinárodně známý konceptuální umělec Jiří Kovanda se proslavil svými minimalistickými, subtilnímu kreacemi, které od sedmdesátých let uskutečňuje ve veřejném prosto-

ru. Výstava nyní poutá pozornost veřejnosti v jedné ze samostatných galerií nejprestižnějšího španělského muzea moderního umění Museo N a c io n a l C e n tr o d e A r te R e in a S o fía. Instalace v Palacio de Cristal, která byla pro veřejnost otevřena 31. 10. 2012 denně láká tisíce zájemců. Během prvního týdne ji zhlédlo 20 000 návštěvníků. Výstavní prostor Palacio de Cristal je umístěn v nejoblíbějším madridském parku El Retiro. http://www.czechcentres.cz/media/tiskove-zpravy/08112012-jiri-kovanda-madrid/, sděluje na jiném místě web CT24 již před pěti lety. KDO JE LUMÍR HLADÍK? Pro akční tvorbu Lumíra Hladíka je typické vytváření jakýchsi „vykolejených situací“. Tělo je pro něj nástrojem k jejich realizaci, ale jeho akce

W

M ŽE VÁS ZAJÍMAT NAVŠTIVTE

ČT 12.10. (do 26.10.) - zajímavá prezentace v Brně, určitě se zastavte na výstavě s názvem Rytíři nebes věnovaná letcům RAF v Anglii za II. světové války. Záštitu má Dominik Kardinál Duka. Výstaviště Brno (BVV pavilón Morava). Koná se v rámci Strojírenského veletrhu, navštivte denně 9.00-16.00 h., www.http//royalairforce.cz/ (zVestnik 2, 2017, Mnichov) ◙

P iš te s n á m i n o v in y

Redakce Nového domova vybízí schopné autory, aby posílali své literární práce - reportáže, postřehy, vzpomínky na časy nejkrásnější, ale také o domovině nebo z oblastí nové domoviny a fotografie historické či současné na adresu: emailem vera.toronto@gmail.com, nebo na poštovní adresu 450B Scarborough Golf Club Rd., Toronto ON, M1G 3V7. Nejaktuálnějším tématem jsou blížící se Vánoce a Nový rok. Pište s námi svoje noviny, těší se VAŠE REDAKCE.

3

nejsou o těle. Nejsou v postatě klasickými body artu. Jedná se spíše o fyzickou demonstraci myšlenkových konstruktů a procesů. Hladík často využívá prosté posunutí obyčejné situace, které ozřejmuje vžitou realitu jako blesk z čistého nebe. Hladíkova tvorba se rozvinula v polovině 70. let, vznikala tedy na pozadí normalizační situace a z dnešního pohledu s ní silně rezonuje, přestože byla původně realizována mimo politické souvislosti a naprosto nenápadně. Hladík se pohyboval v širším

okruhu kolem pražské bodyartové trojky (Petr Štembera, Karel Miler, Jan Mlčoch) a intenzivně se přátelil s Jiřím Kovandou. Mezi rané Hladíkovy kusy patří několik akcí v rodném Českém Brodě a jeho okolí. V Kanadě se Lumír Hladík věnoval kresbě a grafickému designu. V posledních letech vytváří komplikované projekty, v nichž propojuje lidskou kulturu s nejodlehlejší kanadskou divočinou. Divoká zvířata ne-

chává destruovat nastražené materiály, z nichž pak ve svém ateliéru vytváří nejrůznějšími výtvarnými postupy téměř fetišistické objekty. Hladíkovy unikátní bio-akce, na nichž participuje hmyz, ptáci a třeba i divocí medvědi se stávají součástí dalšího tvůrčího procesu, v němž se snoubí konceptuální východiska autora s obdivem k tradiční výtvarné práci, napsala mj. o umělci Pavlína Morganová na http://www.artlist. cz/lumir-hladik-7287/. ◙


4

Nový domov č. 13 - 21. 9. 2017

Z D O M O V IN Y

◙ Z D O M O V IN Y

KDO MŮŽE ZA PŘEDRAŽENOU PRAHU?

D R I V ER

/ S H I P P ER

■ Must have valid G license for straight truck for delivery in GTA area ■ Be able to lift up to 50 lbs ■ Able to work 8:30 am - 5 pm FOR MORE INFO ABOUT OUR COMPANY, PLEASE VISIT WWW. PRICEGROUP.CA

em

or 905 30 -0215 v s r e ro .

N Ý L O P V U T V S

Přesně Možná jste o tom už taky slyšeli: Praha je drahá. Přesněsi ji řečeno: Je hodně drahá. A nemám na mysli zrovna simys tuaci, kdy si chcete zajít s přáteli na večeři. Mám na mysli celkový život v Praze. Jistě, mohli byste namítnout, že po Praha také má nejvyšší mzdy v Česku. Jenomže to pořád není úplně to, co mám na mysli. V Praze je drahé žít, protože je v ní drahé hlavně bydlet, a to mnohem dražší, než by bylo vysvětlitelné výší pražských platů. Procentuální porovnávání vývoje cen pražských bytů proti zbytku republiky je jen jednou částí příběhu. Bylo re by překvapením, kdyby ceny nemovitostí byly v celé reproměn publice stejné. Velikost cen bytů určuje mnoho proměnpří ných od ekonomické vyspělosti regionu až třeba po příne rodní krásy v okolí. A že budou rozdíly mezi cenami nejas movitostí v různých koutech republiky propastné, je jasné už z toho, jaké rozdíly panují v míře nezaměstnanosti. Ale když naše společnost vypracovala studii, která měla odpovědět na otázku, jak moc je dražší bydlení v Praze vy oprávněné, jednoznačně z ní vyšlo, že „normálními“ vynemovi světleními, jako je míra nezaměstnanosti, ceny nemovitostí v Praze odůvodnit nelze. Praha je prostě výš, než by měla být. V Praze v úvodu roku 2017 vyšel nákup 1 m2 nového Liberec bytu na 72 131 korun. Za tuto cenu by se dalo v LiberecPro kém kraji s nejlevnějšími byty pořídit 2,74 m2 bytu. Proti Libereckému kraji jsou tedy ceny nových bytů v Praze vyšší o 175 procent. Jenže zároveň podle posledních dat pou činila průměrná mzda Pražana 35 187 korun a byla pouješ ze o 28 procent nad celorepublikovým průměrem. A ještě jinak. Průměrná česká domácnost vynaloží na splátku hypotéky, jejíž výše by odpovídala průměrné ceně bytů, zhruba 37 procent svých čistých měsíčních příjmů. Ale pražská domácnost vydá na splátku hypotéky v průměru 69,9 procenta svých příjmů. Pokud nás toto srovnání nepřesvědčilo o tom, máme tu další - mezinárodní srovnání. Konkrétně výzkum, který ■ Podle prezidenta Miloše Zemana se Česko nesmí hrbit před Evropskou unií. Je lepší se vzdát evropských dotací, než se podrobit migračním kvótám. Prezident tak ve středu reagoval v Novém Jičíně na rozhodnutí Soudního dvora EU, který zamítl žalobu Slovenska a Maďarska proti migračním kvótám. "Evropská unie nás pod výhrůžkou, že nám zastaví dotace, bude nutit, abychom na naše území přijali v první fázi několik tisíc muslimských migrantů," uvedl Zeman. Doplnil, že kultura islámských migrantů je velmi odlišná od evropské. Vláda už podle něj uvolnila 600 milionů korun na umístění těchto imigrantů. Evropský soudní dvůr ve středu v plném rozsahu zamítl žalobu, kterou Slovensko a Maďarsko napadly unijní systém přerozdělování žadatelů o azyl z Itálie a Řecka podle kvót. Podle soudu rozhodnutí o přerozdělení 120.000 uprchlíků nemuselo být přijato jednomyslně. Soud odmítl i další argumenty Bratislavy a Budapešti. 08.09. ■ Babiš a Faltýnek čelí trestnímu oznámení v souvislosti s Čapím hnízdem od sklonku předloňska. Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího majitele. Díky změně získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Loni Babiš ve Sněmovně řekl, že v té době vlastnily farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky, nynější manželky Moniky Babišové. Po několika letech, kdy farma dodržovala dotační podmínku, se vrátila do skupiny Agrofert. Skupinu Babiš letos převedl kvůli novele zákona o střetu zájmů do svěřenského fondu. Okolnosti dotace prověřuje také Evropský úřad proti podvodům (OLAF). Vyšetřování by mohl uzavřít do konce roku. 10.09. ■ O poslanecká křesla letos podle volebního webu usiluje rekordní počet kandidátů, je jich přes 7500. Na jedno místo ve dvousetčlenné dolní komoře tak připadá takřka 38 adeptů. Podobně zastoupení žen na kandidátkách se přiblížilo k nebývalým 29 procentům. Zvýšil se průměrný věk kandidátů, přesáhl 46 let. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad. ■ Česká konference rektorů vyhlásí na 2. až 6. října protestní Týden pro vzdělanost. Na twitteru to uvedl rektor Masarykovy univerzity v Brně Mikuláš Bek. Rektorům se

◙ Z D O M O V IN Y

společně na podzim loňského roku prováděly společnosti Trigema, Skanska Reality a Central Group. Podle této studie má průměrný nový byt v Praze 71,6 m2 a jeho cena činí 4,8 milionu korun. Průměrný Pražan za něj utratí veškeré své příjmy za 11,5 roku. Průměrný obyvatel Bratislavy na tamní průměrný byt vydělá teoreticky za necelých devět let, Vídeňan za téměř 10 let, obyvatel Varšavy a Berlína už jen za 6,4 roku. Ale v čem je tedy hlavní důvod? Ten důvod se jmenuje zamrznutí pražského realitního trhu. Česko – a zejména pak Praha – totiž disponuje jedním z nejdelších procesů povolování staveb v Evropě. Lhůta pro získání všech povolení k menší stavbě činí v Česku 247 dní. To je modelová lhůta, kdy jsou za sebe vyskládány všechny zákonem dané správní lhůty. Tato doba však nezohledňuje odvolání, nečinnost orgánů, nedodržování lhůt, správní žaloby, soudní přezkumy atd. 247 dní tak platí jen v případě, že jsou důsledně dodržovány předepsané lhůty. Pokud dojde na odvolání, správní žaloby a přezkumy, lhůty narůstají. Zatímco v roce 2017 délka realizace bytového projektu v Praze v průměru činila 3 roky, v roce 2012 to bylo 5 let a v roce 2017 už 7 let. Jenomže i ve stavebnictví platí, že čas jsou peníze. Dlouhé roky nevydrží čekat na zahájení stavby každý. To dokáží jen skupiny dostatečně zásobené kapitálem. A také časem všechno stárne, technologie se mění. Pokud čekáte 10 let na možnost stavět, projekt musí zákonitě zastarat. Výsledkem tedy je, že protahování výstavby výrazně omezuje konkurenci na pražském stavebním trhu. Menší developeři jsou požíráni velkými nebo zcela odcházejí. Stejně tak silní lokální investoři ohlašují, že pro nestabilitu opouštějí sektor developmentu v Praze. To jednoznačně přispívá k tomu, že cena pražských bytů je neúměrně přepálená. ◙ Autorka Markéta Šichtařová je ředitelkou Analytického domu Next finance.

ZDROJ:HTTPS://WWW.BADATEL.NET/CO-VAM-HROZI-ZPRAVIDELNEHO-VYSTAVOVANIA-SA-ELEKTROSMOGU/

nelíbí současný návrh rozpočtu na příští rok, který pro VŠ počítá s navýšením o asi 700 milionů korun proti letošku. Pokud vláda nevyhoví jejich požadavku na navýšení platů jejich pedagogů o 15 procent a jejich rozpočtu o 4,5 miliardy proti letošku, připojili by se zřejmě tímto protestem k případné stávce školských odborů, které kvůli platům v úterý vstoupily do stávkové pohotovosti. ■ S novým školním rokem začala platit pravidla nejen pro děti školního věku, ale nově se také zpřísnila pravidla pro děti věku předškolního. Pro děti od pěti let je totiž MŠ povinná a platí tak stejné podmínky jako ve škole. "Začala platit nová nařízení pro předškoláky zrovna když moje dcera je předškolák. Bolševik je zpátky!" okomentovala to na sociální síti aktivistka Markéta Kutilová. 11.09. ■ Krajané, kteří přesídlili s podporou státu do Česka a mají nízký důchod, by mohli v budoucnu dostávat zvláštní příspěvek. Zajistil by jim minimální příjem na živobytí. Mohl by činit dvojnásobek životního minima, nyní je to 6820 korun. Ministerstvo financí se záměrem nesouhlasí. Výhrady má i resort vnitra, který by měl příspěvek vyplácet. Podle ombudsmanky by dávka měla být vyšší.11.09. ■ Nezaměstnanost v Česku v srpnu klesla na čtyři procenta z červencových 4,1 procenta. Uchazečů o práci bylo 296.826, což je nejméně než od června 1998. Meziročně se nezaměstnanost snížila o 1,3procentního bodu. Počet volných pracovních míst se naopak meziměsíčně i meziročně zvýšil. Svědčí to nejen o dobré kondici české ekonomiky, ale také o dobrých výsledcích českých služeb zaměstnanosti. Nezaměstnanost v Česku bude podle analytiků v dalších měsících ještě klesat a již v září se zřejmě dostane p o d čtyři procenta. Napětí na trhu práce tak kvůli nedostatečnému počtu volných pracovníků vzroste, což povede k dalšímu růstu mezd. ■ Česká republika a Itálie chystají společný projekt napomoc migrantům v Pobřeží slonoviny. Česko by mělo do projektu přispět zhruba milionem eur (přibližně 26,14 milionu korun). Projekt by pomohl zlepšit životní podmínky lidí, kteří byli do Pobřeží slonoviny vráceni z jiných zemí. ZDROJ: WWW.RADIO.CZ, REFLEX.CZ


Nový domov č. 13 - 21. 9. 2017

V případě rozdílu mezi názory pana a pana na... ►►►►►►

Odpověď dr. Josefa Čermáka

V posledním čísle Nového domova mě zaujal nezvyklý titulek, a když jsem dole viděl jméno pana Satoriho, vzpomněl jsem si, že kdysi dávno jsme se z častnili nějaké akce, jen si nepamatuji, jestli jsme byli na stejné, nebo na opačné straně. Svoji vahu v minulém ND začíná prohlášením, že pokud jde o kandidáty na veřejný řad, jakékoliv výhrady mohou nabýt platnosti pouze v porovnání s protikandidáty. To je jeho stanovisko a já mu ho neberu. Do diskuse s Firlovými jsem byl zatažen jejich skoro misionářskou horlivostí, se kterou v kanadském krajanském časopise sloužili zájmům pana Trumpa, kandidáta na prezidentství USA. A poněvadž podle posledního výzkumu veřejného mínění v USA s panem Trumpem - dnes už prezidentem USA - nesouhlasí dvě třetiny Američanů, považoval jsem za svou povinnost čtenáře Nového domova upozornit, že na Trumpa exisuje i jiný názor, než ten prezentovaný manželi Firlovými. Značná část článku pana Satoriho je věnována Hillary Clintonové. Zmínil jsem se o ní v diskusi s Firlovými pouze jednou, kdy jsem upozornil, že paní Clintonová od amerických voličů dostala o nějaké tři miliony hlasů více než pan Trump, které byly americkým volebním systémem převedeny na pana Trumpa, a tak vlastně její hlasy zvolily pana Trumpa prezidentem. A poněvadž v Bílém domě nesedí paní Clintonová, ale pan Trump, nemá smysl plýtvat časem a papírem na paní Clintonovou. To, po mém soudu, platí i o pokusu pana Satoriho srovnávat manželský skandál vyvolaný nevěrou prezidenta Clintona a reakcí jeho ženy (rodinná záležitost) s chováním pana Trumpa při volbě kandidáta republikánské strany v prezidentských volbách na televizi. ZAUJAL M KOMENT PANA SATORIHO Pan Čermák kdysi laické věřejnosti vysvětloval, že není nemravností, když advokát jak nejlépe umí obhajuje svého klienta, byť o něm věděl, že je vinen. V tomto kontextu shledávám jeho znevažování podnikatelské praxe využívat veškerých legálně dostupných da ových lev poněkud ironickým. Nepamatuji se na tuto epizodu, ale je rozdíl mezi advokátem (nebo četním nebo jiným agentem) snažícím se - za honorář - pomoci klientovi (svému prin-

cipálovi), mezi jehož práva patří svého advokáta kdykoliv propustit, možná vinnému, ale polehčující okolnosti mohou mít rozhodný vliv na výši rozsudku, a podnikatelem (a současně kandidátem na prezidenta své země), který nejen hledá legálně dostupné levy, což ani neznevažuji ani neobdivuji, ale v minulosti šel daleko dál (předstírání, že

jeho univerzita byla akreditována a napadl soudce, který odmítal přimout jeho stanovisko). Jinými slovy: Je mi líto, ale filozofické vahy pana Satoriho na posuzování jednoho kandidáta bez hodnocení i protikandidáta nebo srovnávání mého stupně vědomostí se stupněm pana Firly shledávám neužitečným. Jediným důvodem (jak už jsem se zmínil) proč jsem se ozval, je skutečnost, že podle posledního průzkumu amerického veřejného mínění s Trumpem nesouhlasí dvě třetiny Američanů, zatímco dva autoři Nového domova ho líčili jako spasitele světa s misionářkou horlivostí. Pan Satori píše, že Trump nikdy netvrdil, že Obama není americkým občanem, pouze zpochyboval oficiálně udávané místo svého narození. Proč to vlastně dělal Pokud se pamatuji, Trump dělal všecko, jen aby zeslabil Obamovu lidskou i prezidentskou autoritu včetně zpochybnění jeho občanství. Špiclování Trumpovy kampaně: Podle pana Satoriho špiclování je běžnou technikou v politickém boji. Možná. Ale to nedává právo Trumpovi bez jediného důkazu obvi ovat z této činnosti tehdejšího prezidenta Obamu. Trumpova volební kampa a ruská čast: Komise amerického senátu dosud o svém šetření nevydala zprávu. Ale syn prezidenta Trumpa po pohovoru s komisí začátkem září na televizi bujaře prohlásil, že komisi řekl, že jel do Ruska (zřejmě na příkaz svého otce), aby se podíval, co Rusové na kandidátku Clintonovou našli. Na to, jaká byla reakce Bílého domu, si nepamatuje. Nádherný záběr pro historii: zatímco jeho země před několika málo lety na Rusko uvali-

lo sankce pro vojenskou akci na Ukrajině i jinde a připravovala další sankce pro stejnou činnost (od té doby vyhlášené), kandidát na funkci prezidenta téže země (USA) se punktuje s tímž Ruskem, aby mu ukázali materiál, který našli na jeho soupeřku Clintonovou Jinými slovy pozvání k zásahu Ruska do prezidentské volební kampaně v USA. Hrozba lidstvu ze strany globálního oteplování: velmi zhuštěně: Prezident Trump zrušil čast USA v pařížském ujednání o pomoci bohatších zemí chudším, kterým pomáhaly finančně, aby zpomalily svůj průmyslový rozvoj. Zrušil čast proto, že po jeho soudu člověk na přírodu nestačí. Pan Firla s ním souhlasil s opovržlivou poznámkou, že meteorologové neumějí počasí předpovědět ani na tři dny. No a včera (11. září) televize přinesla zprávu, že Bílý dům považuje předpově vědců, že toto bude rok zlých hurikánů za perfektní ( dead right ). Tak si asi i v budoucnosti budu pro rozumy chodit k vědcům. POZN MKA PRO ST. BAY: Poněvadž jsem unavený a otlučený kmet, musím se vyhýbat potyčkám s tvrdými protivníky, kteří by mě mohli knockautovat a tak předčasně ukončit mé stáří. Tak jen dvě poznámky: samozřejmě že by na mne pan Trump neměl čas. Já o to v nejmenším nestojím. A on by musel požádat Ivanku, aby mu to přeložila. A bylo by to zbytečné. Mé informace jsou čerpány z prestižných amerických časopisů a televizních programů, které jsou panu Trumpovi k dispozici. Poznámka číslo dvě: je mi líto (a samozřejmě jsem si vědom následků své drzosti) - přesto, že jsem z Československa odešel dříve než se Stá a Bay naučila básničku o větru a dešti, vím, co se tam učilo. Dokonce znám Horu, Nezvala, Seiferta a řadu jiných. Vím, že to ode mne byla ničemnost odejít z Československa už v roce 1948 (dokonce 28. října), krátce po tom, co jsem byl propuštěn z vazby, abych byl co nejdříve v bezpečí a pohodlí zámoří . Slibuji Vám, že už to nikdy (alespo v tomto životě) neudělám... Napsal jsem o prezidentu Trumpovi všecko, co jsem považoval za svoji povinnost. Nemám čas ani zájem se opakovat. Toto je můj poslední příspěvek. Děkuji za zajímavý zážitek. ◙ JOSEF ČERM K

5

Halasná hrozba z Pchjonjangu, Severní Korea, neskrývající úmysl bombardovat americký ostrov Guam v Tichomoří, popř. Seattle, způsobila mediální průjem, který zastínil levicové žvatlání o ruské pomoci Trumpovi ke zvolení prezidentem. Každopádně má Trumpova vláda plné ruce i hlavy podobného nadělení, jaké měli všichni američtí prezidenti od počátku 20. století, kdy se zeměkoule zmenšila na jednu velkou rodinu díky technickému pokroku v průmyslové revoluci; vzdálenosti se valem zmenšovaly díky parní lokomotivě, spalovacímu motoru a letectví, elektřině a bezdrátovému přenosu slova. Famózní blahobyt lidem všem se rychle zhroutil v 1. sv. válku mezi vládnoucími bratranci. Zabíjení na válečných frontách a utrpení nebojujících v zázemí dosáhlo natolik gigantických proporcí, že mír byl koncem roku 1918 vyjednán a válka ukončena přerozdělením Evropy a rozkulačením Otomanské říše. Co Američané nevěděli, to si ani prezident Wilson nedovedl představit, že mír je nejlepší hnojivo pro růst kazisvětů, a tak namísto mírové spolupráce rozkvetly vkrátku v Evropě zhůvěřilé ideologie zvané komunizmus, fašizmus a nacizmus slibující mír, prosperitu a konečně vítězství árijské rasy nebo dělnické třídy na Zemi. Netrvalo ani 20 let a spojenci ČSR zradili co slíbili, aby zachránili mír, upekli mnichovský pakt a započli válku druhou. Až do prosince 1941 hlásali Američané skvělou izolaci a nevměšování se do válečného šílenství. Změnilo se to ale po vybombardování americké základny Pearl Harbour. Teprve pak se Američané vmísili do války ekonomickou produkcí, které Němci ani Japonci nemohli zdolat. V srpnu 1945 vybuchly atomové bomby v Hirošimě a Nagasaki. Děsivé exploze ukončily válku a započaly americký mír. Koncem 19. století evropští vědci luštili povahu hmoty a převzali slovo atom

Existuje horší hrozba?

Rosťa Firla

jako její nejmenší částici; na počátku 20. století Einstein vyslovil teorii relativity, která teoreticky osvětlila zaměnitelnost hmoty v energii, ale teprve zprávy z nacistických výzkumů atomové bomby aktivovaly americké vědce k soustředěnému úsilí sestavit atomovou bombu dříve než nacisté. Tříleté úsilí vyvrcholilo zkouškou první atomové bomby v červnu 1945 ve dnech, kdy vítězné velmoci přerozdělovaly Evropu, a po vůli Stalina východní Evropa připadla Stalinovi jako válečná kořist. Na ukončení války v Tichomoří použili Američané první A-bomby na Hirošimu a Nagasaki, aby donutili Japonsko ke kapitulaci a ušetřili tak milióny životů amerických vojáků i Japonců v závěru války. Oba výbuchy alarmovaly americkou veřejnost a pod tlakem byla další zkouška atomové bomby předvedena světové veřejnosti na tichomořském ostrově Bikini v roce 1946. Tímto způsobem byl vytvořen světový tlak na ukončení všech atomových pokusů na věky věků. Stalin tuto americkou nabídku odmítl a v roce 1949 provedli Sověti první úspěšnou atomovou explozi, čímž odstartovali tzv. studenou válku a rozšiřování atomové bomby po celé zeměkouli. Během dalších 20 let vlastnily bombu Francie, Anglie, Čína a podle kvalifikovaných odhadů také Izrael. Svět se už nemohl vrátit zpět do předatomového poklidu. V roce 1961 vyvolal premiér Chruščov první atomovou krizi, když Sověti umístili atomové rakety na Kubu. Nový americký prezident Kennedy vyzval agresivní Sověty, ať rakety odstraní, nebo bude zle. Sověti ustoupili, A-bomby z Kuby odvezli, ale stejně studenou válku rozpalovali doruda. Byla jen otázka času, než se další země přiřadily do atomového klubu - byly jimi Indie a Pákistán. Z řečniště OSN vyšly desítky ujednání o mezinárodním zákazu rozšiřování atomových zbraní, ale tato usnesení byla zpravidla bezzubá, jak vidno z činnosti dvou zemí v posledních dvou dekádách - Íránu a Severní Koreje. Pravda je, že Izrael zchladil ambice na atomovou bombu dvakrát na Blízkém východě v Iráku a v Sýrii s rizikem světového odsudku zemí, které se nemusely obávat přímého útoku. Severní Korea poskládala svou bombu s pomocí Číny - bez spolupráce s Čínou by atomová bomba v Severní Koreji nebyla. Tak jako Stalin byl tatíčkem studené války, je dnes Kim příčinou, že v krátkém čase vyzkouší svou atomovou bombu tři země - Jižní Korea, Tchaj-wan a Japonsko, které se cítí ohroženy. Může komunistická Čína strávit pomyšlení na tři sousedy vyzbrojené atomovou bombou, kteří nejsou loutkami na provázku jakou je Severní Korea? Čínští vůdcové nemají tradici ani žaludek na "ústup se ctí", jak se lidové říká strategickému vyklizení pozic. Navíc Číňané od nepaměti nedůvěřují severnímu sousedovi Rusku. Každopádně srovnání dnešní severokorejské krize s podobnou situací s kubánskými raketami v roce 1962 není přehnané; stojí za připomenutí, že Chruščov přijal americké ultimátum a sovětské rakety z Kuby odstranil i za cenu, že ztratil své místo generálního pána bývalého Sovětského svazu. Provede dnešní Čína totéž a opustí a obětuje Kima? Osobně si myslím, že Kim to má spočítané i s komunistickou tyranií. Vypálováním raket, testem vodíkové bomby a dalším přeletem rakety Japonska zpívá svou labutí píseň. Existuje snad nějaká druhá alternativa? Ovšem, zde je malá zpráva z kanadského parlamentu: před výborem obrany svědčil generál, kanadský představitel v NORADu, a objasnil výboru, že se Spojené státy necítí zavázány ochraňovat Kanadu systémem BMD, tedy systémem raketové ochrany, která je určena pro USA, na který Kanada odmítla přispět. Takže Kanada v rámci NATO přispívá na obranu Evropy, ale ne na svoji. Není zcela jasné, proč se Kanada odmítla připojit...? Liberálové mají jiné výdajové priority: nejspíš něco jako 10 miliónů dolarů teroristovi. Jestliže se tedy Kimova balistická střela míru netrefí do Seattlu, ale spadne na Vancouver, máme smůlu... ◙


6

Nový domov č. 13 - 21. 9. 2017

Finančně nejnáročnější je první třída. Musíte totiž pořídit všechny věci nové. Největší položkou je asi aktovka, která vás bude stát zhruba tisíc korun a více. K tomu budete muset nakoupit všechny ty penály, další školní potřeby, věci do tělocviku a přezůvky do školy. Výhodou prvňáčků ovšem je, že základní potřeby do výtvarné výchovy většinou dostávají od školy a přispívá na ně stát, další pomůcky můžou dostat díky příspěvkům města nebo kraje. V první třídě jsou také často sponzorované pracovní sešity, takže za učebnice nic neplatíte. I tak se ale náklady na výbavu do první třídy můžou dostat k několika tisícům, připravte si zhruba 4,5 tisíce na veškerou výbavu, kteroe prvňáček potřebovat. Počítejte také s tím, že tyto náklady budou v září ještě růst. A v rodinném

Kolik stojí nástup dítka do školy v domovině? rozpočtu si připravte do rezervy tak dva tisíce. Budete platit příspěvek do sdružení rodičů, pravděpodobně bude paní učitelka vybírat do třídního fondu, odkud se platí vstupy do divadel a na jiné akce, kam budou děti chodit se školou. Budete muset zařídit nový čip, nebo kartu do školní jídelny, budete platit kroužky. Pokud bude vaše dítě chodit do školní družiny, tak dobrou zprávou je, že děti v první třídě mají většinou garantované přijetí. Na druhou stranu se školní družina často platí předem. Ve státních školách sice není poplatek za měsíc až tak vysoký, ale pokud budete muset zaplatit pohromadě celé první pololetí, tak to levné nebude. Celkově si tak připravte na tyto školní poplatky asi 2000 korun. Voskovky, temperky nebo fixy totiž už po roce moc nemalují, penál je rozpáraný a cvičky do tělocviku jsou dětem malé. Navíc děti už značně vyrostly a získaly více samostatnosti, takže je možné, že váš potomek bude vyjadřovat mnohem výraznější názory na to, co do školy potřebuje a co naopak docela určitě mít nemůže, protože ostatní děti to mají jinak. Minimálně je tak spíš realistické počítat s 2 800 Kč, ale náklady se můžou klidně vyšplhat až na pět tisíc korun. Krom základního vybavení si znovu připravte peníze na školní i třídní fond, na kroužky nebo družinu. Na družině ovšem můžete i ušetřit, protože zaprvé ve třetí třídě už jsou děti přece jenom samostatnější a družinové hlídání nebude potřeba a zadruhé je možné, že třeťáka do družiny už stejně nevezmou. Spousta škol se totiž potýká se zaplněnou kapacitou školních družin a garantované místo mají jenom děti v první a druhé třídě a dále pak ty, které do školy dojíždí. Určitě ale budete opět platit pracovní sešity a možná i další školní pomůcky. Pro jistotu si tak připravte do začátku školního ještě alespoň tisíc až dva a půl tisíce korun. ◙ ZDROJ: HTTPS://WWW.FINANCE. CZ/496356-DO-SKOLY/

HILSNERIÁDA a T.G. MASARYK Termín hilsneriáda byl donedávna zejména pro mladší generace po-

jmem značně vágním. O jeho význanové znovunaplnění a pochopení se postaral dvoudílný film Zločin v Polné, který loni pro Českou televizi natočil režisér Viktor Polesný. Jeho premiérový start zhlédlo 1,300.000 diváků. Už proto je tento film hoden naší pozornosti a zároveň nám dává podnět, abychom si jím připomněli 80. výročí úmrtí T.G. Masaryka (7.3.1850-14.9.1937), jenž se v hilsneriádě bytostně angažoval. CO SE STALO A O ČEM FILM POJEDNÁVÁ? Zjara roku 1899 byla nedaleko Polné na Jihlavsku zavražděna devatenáctiletá švadlenka Anežka Hrůzová, vyznáním křesťanka. Měla proříznuté hrdlo a lékařské ohledání konstatovalo malé množství uniklé krve. A že se to stalo na Bílou sobotu, podnítilo fámu, že tu krev křesťanské panny potřebovali Židé, aby ji o Velikonocích přidávali do macesů. Rozpoutala se velká protižidovská štvanice nejdříve v Polné a ta nakonec přerostla v největší antisemitskou kampaň v historii české společnosti. Z této rituální vraždy byl obviněn místní Žid, dvaadvacetiletý pobuda Leopold Hilsner, a soudy v Kutné Hoře a v Písku ho odsoudily k trestu smrti oběšením. Do kauzy zasáhl tehdejší univerzitní profesor a poslanec T.G. Masaryk, který vytkl obvinění nedostatečnou průkaznost a označil pozadí procesu jako vysloveně antisemitské. Rozhodnutí soudů nezvrátil, ale dosáhl aspoň toho, že Hilsner nebyl popraven, nýbrž odsouzen "jen" na doživotí. Masaryk za to sklidil nenávist, kterou na něho dštili ze všech stran. Bouřili se proti němu dokonce i jeho univerzitní studenti. ZLOČIN V POLNÉ byl označen jako detektivní historie, ale filmová detektivka z ní nevznikla, neboť hádanka, kdo je vrah, rozluštěna nebyla. Vrah nakonec dopaden a jednoznačně usvědčen nebyl. Hilsneriáda je ovšem případ povýtce kriminální, ale nevznikl z něho ani kriminální film, kdy pachatel je od počátku znám a rozvíjí se akce policejního nebo jiného stíhacího aparátu vrcholící dopadením vraha. A tak nám zbývá soudní pře, svár o průkaznost dokladů a důkazů, postoje a profily soudců a jejich názorových odpůrců, vina a nevina podezřelého. Zločin v Polné má cosi společného s Dvanácti rozhněvanými muži: vina domnělého pachatele není dostatečně prokázána. Jsou zde však i pod-

statné rozdíly. V americkém filmu pachatel vůbec nevystupuje, kdežto v českém je jednou z hlavních postav. V americkém filmu má porota svůj výrok teprve vynést a v závěru naň rezignuje, kdežto v českém snímku se obě poroty výsledného výroku v polovině příběhu doberou. A nakonec je tu rozdíl snad nejzásadnější: V americkém filmu předseda poroty, na počátku se svými pochybami zcela osamělý, postupně dosáhne toho, že vzhledem k nepřesvědčivé průkaznosti obvinění pachatel vůbec odsouzen není, což dává plně vyznít demokratickému hmanismu. Naproti tomu v českém snímku poroty dospívají k odsuzujícím výrokům a setrvávají na nich a ten, který se tomu snažil zabránit, zůstává pak osamělý a je vystaven neurvalým útokům. Vyjevuje se zároveň, že americký film je

Karel Roden, český herec abstraktní záležitost jasnozřivého intelektu zcela vydělená ze společnosti, kdežto v českém filmu společenská animozita rozhodování porot silně ovlivňuje a zaměří se posléze na "jediného spravedlivého" - T.G. Masaryka. Humanismus, nebo chcete-li antropocentrismus, amerického architekta a Masaryka pojí. Jako Češi buďme hrdi na to, že ten sympatický americký architekt, jedinečně ztělesněný Henrym Fondou, je postava fiktivní, tedy abstraktní, kdežto Masaryk, byť zpodobený hercem, je postava reálná, konkrétní, pozdější prezident Československé republiky. VŠIMNĚME SI NĚKTERÝCH ASPEKTŮ FILMU Václav Šašek napsal srostitý scénář, který divákům nabízí vhled do doby na přelomu 19. a 20.století, a režisér Viktor Polesný s vydatnou pomocí kameramana Davida Ployhara, architekta Jiřího Hlupého a kostymérky Jarmily Konečné, jej v úhledném stylu realizoval. Scénář obsahuje množství akcí, takže nejen herci v hlavních rolích, ale i ostatní mají co hrát a čím vytvářet typologii svých charakterů. Dominují ovšem Josef Plesl jako dr. Auředníček, Karel Heřmánek ml. jako Hilsner a Karel Roden jako Masaryk. Pravda, Hilsner, tento týpek zralý pro polepšovnu (jak se o něm vyjádřil TGM), mohl být kontroverznější, ale i tak kritika ocenila, že po několika méně zdařilých rolích se v herci probudily otcovy herecké geny a dokonale ztělesnil chlápka ze společenské periférie, jenž ani plně ne-

chápe svůj tragický úděl. Pokud jde o zpodobování autentických historických osobností, upouští se v současném dramatickém umění od jejich pečlivé nápodoby a hraje se ve stylu "herec ten a ten v roli toho a toho". Tvůrcům filmu však neušla nápadná podobnost Karla Rodena Masarykovi, a tak přece jen namaskovali Rodena tak, že velmi zdařile evokuje Masaryka z tehdejší doby. Roden přitom zvládl nesnadnou roli s dokonalou uměřeností projevu, což se nejmarkantěji projevilo v bouřlivé scéně se studenty. A pokud jde o režii, dovolím si poukázat na podrobnost, která mnohým divákům uniká. Když předseda poroty vynáší rozsudek smrti, vidíme na obrazovce strnulou tvář Hilsnera a zvuk se najednou na pár vteřin vypne. To není výpadek, to je záměr. Jako se hovoří o subjektivní kameře (snímání z pohledu daného hrdiny), tak se tady uplatňuje subjektivní mikrofon: Hilsner "ohlušen" výrokem přestane na několik vteřin zvuky vnímat. Zdůrazňuje se tak jeho prožitek, jeho ohromení. Divákům se tak nabízí, aby pochopili, jak se v dané chvíli hrdina cítí, popřípadě se s ním ztotožnili. ZBÝVÁ ZAMYSLET SE stručně nad tím, k čemu nás film přivedl, což namnoze jeho rámec přesahuje. Masaryk byl zklamán nejen tím, jaký postoj k hilsneriádě zaujímalo hodně lidí, zejména na Moravě (zpívalo se zde hodně kramářských písniček vesměs protižidovských a protihilsnerovských). Nejvíc ho zklamali studenti, právníci, lékaři a zejména žurnalisté. Přiznejme, že ne vždy poprávu. Masarykův spisek Nutnost revidovat proces polenský (1900) podrobili kritické analýze dva polenští lékaři Václav Michálek a Alois Prokeš a shledali v něm řadu závažných pochybení, omylů a chyb, které valnou měrou pronikly i do filmu. Bereme je na vědomí, ale pone-

cháváme je stranou. Vzhledem k zaměření našeho článku, závažnější pro nás je, že Masaryk v českém povědomí vykořenil pověru o židovské rituální vraždě. Což ovšem nezabránilo tomu, že rasismus a xenofobie přežívají v naší společnosti až dodnes, druhdy v podobě až mrazivé. V TÉTO SOUVISLOSTI jistě mnohé překvapí tato Masaryko-

va reminiscence na hilsneriádu: "Za války jsem pochopil, k čemu to také bylo dobré. Světový tisk je zčásti řízen nebo financován od Židů. Znali mě z Hilsnerovy aféry a teď se odvděčili tím, že psali o naší věci sympaticky nebo aspoň slušně. Politicky nám to hodně pomohlo". A je tu ještě jedna záležitost. V rozhovorech o Masarykovi jsem se setkával s podivem, proč on, který vy-

zvedával Jana Husa, Jana Amose Komenského a Karla Havlíčka Borovského jako národní idoly, proč se tak vehementně angažoval v obraně mladíka, kterého sám posílal do polepšovny a který i jinak byl označován jako tulák, žebrák, floutek, flákač, lůzr, hajzlík, šoner atpod. Někteří to vykládali tak, že Masarykovi nešlo ani tak o Hilsnera, nýbrž o pravdu, právo a spravedlnost. Já se domnívám, že Masarykovi šlo o pravdu, právo a spravedlnost pro všechny, tedy i pro toho pobudu Hilsnera. Za prosazení hodnot, které vyznával, se Masaryk angažoval do krajnosti. V tom se projevovala jeho filozofie jako jednota osobnosti a myšlení a on sám jako filozof sokratovského ražení. Český filozof a můj fakultní kolega a přítel Lubomír Nový v útlé knížce Filozof T.G. Masaryk (1994) razí tezi, že v pluraritě naší kultury máme každý právo na svého vlastního Masaryka, tj. osobně ho chápat a interpretovat. Ve vztahu k němu "nám nezbývá nic jiného, nic plodnějšího, ale také nic těžšího, než si nad ním a s ním lámat vlastní hlavu". Berme to jako osobní masarykovské poslání - podílet se tímto způsobem na vytváření zdravého občanské-

ho konsensu v záležitostech mikro- i makrospolečenských. ◙ Autor v r. 1990 získal titul docent na FF Masarykovy univerzity v Brně a věnoval se problematice audiovizuální výchovy na školách, výkladu filmové a komunikační strategie v televizi. Více o případu na: http://masarykovaspolecnost.cz/zivotopis/hilsnerova-afera FOTO WIKIPEDIA


Nový domov č. 13 - 21. 9. 2017

7

Fryné na scéně 3.11. ve 20.00 h. Už jenom pár týdnů nás dělí od obnovené premiéry hry českého dramatika Oldřicha Daňka Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo. Napsal ji v roce 1983. Zřejmě pro svoji technickou nenáročnost se rozlétla po mnoha amatérských scénách. Povídková inscenace s naprostou vážností vůči historickým postavám, se kterými nás autor po-

stupně seznamuje, navádí atmosféru příslušné doby, a ač používá velice úsporné vyjadřovací prostředky, dosahuje vysokého efektu. Divák je nucen přemýšlet o slovech, která po sobě postavy doslova metají, anebo naopak tiše hledají. V každém případě nechává vyznít morálku a čistotu charakterů. Jednotlivé povídky mají společný znak - tím je dialog mezi mužem a ženou, a příznačně je i nazval. Příběh athénský (ztělesňují Zuzana Matějkovičová a Vlado Straka ), Příběh uherský (Zuzana Novotná a Jan Šmíd), Příběh flanderský (Lenka Nováková a Martin Bonhard) a Příběh český (Lenka Kimla a Jan Šmíd). Octneme se tedy v situacích, které na krátký nebo delší čas ovlivnily běh událostí územních celků a jejich vládců. Pro diváka snad nejzajímavějším asi proto, že se jeví "lechtivým", je příběh první. Krásná Fryné (v překladu žabička, jindy jako ropucha pro svou bledost tváří) je hetéra… Řekněme si o athénských manželkách, že se na rozdíl od jejich manželů od nich vzdělání neočekávalo. To mohl být důvod, proč se muži radě-

raně klasické řecké umění preferovalo chlapecké akty: známe nahé sochy mladíků nazývané řecky kúroi, ale jejich protějšek koré - neboli mladé dívky, se tesaly do kamene vždy oblečené, nejčastěji v bohatě zřaseném oděvu zvaném peplos. Dodnes odborníci neví, proč vyobrazení ženských vnad patřilo v antickém Řecku tak dlouho k naprostým vzácnostem.

Mravy starých Řeků radikálně změnil až slavný sochař Praxitelés, jehož tvůrčí kariéra spadá do let 370- 340

př.n.l. Svoji krásnou milenku a modelku, héteru Fryné, zobrazil v celé její kráse jako Afroditu, bohyni smyslné lásky a krásy, která právě odkládá svoje šaty a nahá vstupuje do lázně. Fryné se narodila ve městě Thespiai v Boiótii ve středním Řecku, ale žila v Athénách, kam přišla někdy po roce 371 př.n.l., sděluje dr. Peter Kováč. Detailů o osudech Fryné známe jen

R EZ ER V A C E nenechávejte na poslední dny PÁ 3.11. ve 20.00, SO 4.11. v 16.00 a 20.00, NE 5.11. pouze v 16.00 h Rezervace: ■ nove.divadlo@gmail.com ■ (416)463-3182 Adresa: ■ Maja Prentice Theatre, 3650 Dixie Rd. Mississauga ji bavili se stejně vzdělanými přáteli nebo, pokud na to měli, s hetérami. Ty byly vzdělané, schopné diskutovat o umění i filozofii, hrály na hudební nástroj - a pochopitelně to byly i skvělé milenky. Takový večer s hetérou (slovo znamená přítelkyně) nebyl ale laciný. Mohl přijít až na 10 000 drachem, což byla suma mnohonásobně přesahující průměrný měsíční plat. Některé hetéry to dotáhly velmi daleko a ovlivňovaly politiku i umění. Řecko doby spisovatele Homéra a filozofa Sókrata bylo naprosto cudné: téměř žádný umělec si nedovolil opěvovat nahé ženské tělo. Archaické a

málo, nicméně tvrdilo se o ní, že svým tělem i důvtipem vydělala moc peněz a nabídla rodákům, že nechá postavit nové hradby města Théb, hlavního města boiótského spolku, které zbořil mocný makedonský král. Měla jen požadavek, aby tu byl viditelně umístěn nápis: „Co zničil Alexander, to obnovila hétera Fryné." Prý městská rada odmítla, ale Fryné stejně práce nechala udělat - prý. Dívka se proslavila i díky skandálnímu soudu. Byla obviněna z bezbožnosti a její čest vášnivě obhajoval řečník Hypereidés. Ten Fryné před porotci dokonce odhalil, aby se samo

její tělo stalo důkazem, že patří mezi vyvolené kněžky mocné Afrodity. Událost zaujala malíře v 19. století a nejslavnější obraz na toto téma namaloval Jean-Léon Gér me, velikán mezi francouzskými akademiky ( ). Obhájce dramatickým gestem odkryl před shromážděním nahotu Fryné a její akt, bílý jako slonová kost, přímo oslnil zraky přítomných mužů. Jako by dokonalou ženskou krásu spatřili úplně poprvé. Veřejné obnažování nedělalo Fryné potíže, zejména když měla sehrát roli své milované bohyně. Na Eleusinských slavnostech se nahá koupala před zraky všech Řeků, a když vystupovala z vody, tvrdil Athénaios, že to Apellése inspirovalo k namalování obrazu Afrodité (římsky Venuše) vynořující se z mořských vln. (Podle Plinia Staršího však modelkou prý byla Kampaspe, kterou malíři daroval král Alexandr Veliký.) Pro krásnou „ropuchu" měl athénský umělec velkou slabost. Fryné podle Athénaiose stála Praxitelovi jako modelka pro několik plastik, jedna z nich se dokonce objevila v Delfách, pověstné řecké věštírně, a byla celá pozlacená. Nejslavnější se stala vel-

ká mramorová Afrodita pro svatyni v Knidosu v Malé Asii na jihozápadě dnešního Turecka. Šlo o první a zcela nejslavnější akt v antickém sochařství, který Fryné navždy uvedl do historie. Mramorový originál se nezachoval. Anglický historik umění K. Clark, autor nejzajímavější knihy o aktu v dějinách umění uvádí, že existuje devětačtyřicet antických kopií Praxitelovy Afrodité, žádná však neposkytuje plnohodnotnou představu o dokonalosti mistrovského díla, které bylo kdysi věrně barevné a pro muže tak velice přitažlivé. Jan Šmíd, který se s Brigitou Hamvašovou (rovněž dramaturgyní hry) ujal své první režijní práce vůbec, v předchozím zpracování (r. Tomáš Mašek, rok 2000) sehrál uherského krále Ladislava IV. parádně. Stejně jako Zuzka Novotná abatyši (dobře si pamatuji, byla jsem inspicientkou). Pro ostatní to bude hra zcela nová. Ani v roli chóra neuvidíme už Zdenku Novotnou, ale zkušeného herce a recitátora Ivana Rázla. Ano, těšíme se na vás, těšte se na nás. Přijďte a přiveďte s sebou svoje přátele. ◙ Připravila: -vkZdroj:http://www.stavitele-katedral.cz/modelkyslavnych-umelcu-fryne-a-sochar-praxiteles/

Libuše Peichlová

Jana Holubová

NĚKTERÉ PŘIŠLY POPRVÉ je znatelnější, když rodiče v konverzaci používají velkou a pesze str. 1 trobarevnou slovní zásobu, která pomáhá dítě tzv. rozmluvit.” Není jediná, která potvrzuje, že jestliže alespoň jeden rodič hovoří s dítětem doma více česky nežli anglicky, výsledek je radikálně znát, a potvrzuje také, že dítěti nevadí, když se učí více jazykům najednou: “Děti jsou přizpůsobivé, dokážou překliknout jazyk a nová slovíčka vstřebat. Delara, 11letá dcerka mojí asistentky Lenky Flachsové, hovoří pěti naprosto rozdílnými jazyky: anglicky, česky, francouzsky, španělsky a farsi (Irán). Ostatně, patří k těm dětem, které se do školy vrací, jako třeba Dario a Alexis. Co že drží tuto, už na první pohled pohodovou ženu, při této aktivitě? Ano, má svoje zaměstnání, dětem se věnuje hlavně proto, že je má ráda, že ráda pracuje s jejich rodiči a že práce s dětmi je práce tvořivá: ”Připravujeme s žáčky různé hry, vyrábíme předměty, poznáváme nové věci, jePaní Vlasta s maminkou paní Hájkovou jich vlastnosti a použití atd., s dětmi děláme více než že se jenom učíme. Tady také navazují nová přátelství a učí se novým sociálním vazbám.” Před každým školním rokem si učitelka a její asistentka připraví rámcový plán výuky a dalších aktivit. “V principu se osnovy rok od roku neliší, ovšem náplň hodin se pak odvíjí od celé řady podstatných věcí, z těch nejdůležitějších je kupř. věk dětí a jejich jazyková vyspělost,” přináší další informace učitelka, “přičemž se snažíme vyhovět i rodičům, kteří na nás přenášejí požadavky týkající se specifických dovedností a znalostí dětí,” uzavřela s radostí nad ještě ne konečným počtem zúčastněných dětí Jana Holubová. JAK VLASTNĚ TATO ŠKOLA PRACUJE? „Česká doplňovací škola je sponzorovaná Masarykovým ústavem již na 70 let, "informuje nás Libuše Peichlová, dlouholetá členka ředitelské rady MMI. „Vyučujeme děti ve věku 5-12 let pravidelně o sobotách kromě dlouhých víkendů v době od 10.00 do 12.00 hodin. Zimní semestr, který jsme právě dnes, 16. září, zahájili, končí 16. prosince a zahrnuje i společný výlet. Rodiče platí symbolickou částku pět dolarů na sobotu, za semestr je to přijde na 60 dolarů s tím, že pokud jsou ve třídě dvě děti ze stejné rodiny, pak na druhé dítě poskytujeme padesátiprocentní slevu. Maminka Pavla Uppal K přijetí do této školy nemáme na dítě jiné nároky, než pravidelnou docházku a zájem. Samozřejmě, jsme jenom rádi, pokud se rodiče přihlásí k nějaké iniciativě ve prospěch školy - kupř. asistovat při vyučování, na výletě, při přípravě tradičního svátku apod. Pokud takoví zájemci existují, paní učitelka jim nejlépe řekne, v čem mohou být užiteční. Naším společným cílem je věnovat se dětem natolik, aby ke konci školního roku dokázaly českému jazyku nejen porozumět, ale i říci to, na co svým věkem postačí. K tomu nám pomáhají také odborné kurzy, které pořádá Ministerstvo školství ČR, kam naše učitelky vysíláme.“ A že k užitku jsou, potvrdila Jana Holubová: „Byla jsem zatím na dvou, a ten letošní byl nesmírně přínosný, přinesli jsme si mnoho poznatků, nových a zajímavých metod práce s dětmi a zkušenosti erudovaných pedagogů.“ ◙ TEXT A FOTO VĚRA KOHOUTOVÁ


8

Nový domov č. 13 - 21. 9. 2017

"HAPPY 80t h BIRTHDAY, WE LOVE YOU..." A ugust 23rd was the birthday of Ivo Sypták. We

know Ivo mainly as a patient and devoted Sokol member, coach of young Sokol kids who respect him and above all, love him. We also know him to be a hard working man who has no problem rolling up his sleeves and lending a hand anywhere where his experience and good will are wanted. That is one aspect of the personality of Ivo Sypták. Family is the other – he is a parent of five children,

Dad, we are here to celebrate you! I have been given the honor to say a few words about you. And I was thinking how do I go about doing that. I’m not a speech writer. I don’t do public speaking. In fact I think I get quite uncomfortable thinking about it. So to help me, I have a few notes written down to help express the things I want to say. To start Thank you for coming out to my father’s 80th birthday party It’s nice to have family, extended family & friends to celebrate this special occasion. So Dad, here we are all together to have fun with you. 80 years of life. In Aug 23 1937, you were born into this world. I looked on Google to see what head lines made big news, so here are a few facts about the year you were born. - ▪ Tide for #1 song were Sing Sing Sing by Benny Goodman, - And They can’t take that away from me by Fred Astaire, - ▪ Disney released for the 1st time “Snow white full length Animation Movie”, - ▪ also the movie “Of Mice and Men” Premiers in NYC, - ▪ Quaker Oates pays Babe Ruth an Unprecedented $25,000. Per year for advertising, - ▪ The great disaster of the Hindenburg explodes in flames over New Jersey, - 1937 The Hobbit by JR Tolkien is 1st published, - ▪ Well loved Aviator Amelia Earhart disappears over the Pacific Ocean, - ▪ was the coronation of King George of Great Britain. So I’ve just read you a few facts about the year 1937. Now I’m going to tell you a few facts about my father. The oxford definition of the word fact Is “a thing that is known or proven to be true”. As is True to Fact, I want to Highlight some of My dad’s finer Qualities that are actual fact. Let’s get right to the point. Quality Fact #1 - Active Energy - dad you were and are the opposite of lazy. From your day job (of never missing a day of work) to home life, to taking care of us kids to sports such as (hockey, soccer, gymnastic, volleyball) I’m not just talking about shuffling us kids around and sitting on the side lines. You were physically coaching all the above mention sports and clubs. Dad thinking back when I was in grade four, five and six you became the volunteer coach and manager of my after school gym club. I remember being so proud of saying you

today they are adults. They all got together to congratulate their dad on his eightieth birthday, to give him a big hug and thank him for his self sacrificing nature and unconditional love. They joined their parents and their parents’ closest friends at one table. Their parents, Ivo and Jindřiška (Milly) have been together for 55 years. What do they have to say about their dad? Speaking on their behalf is Susan Santiago, the only daughter:

were my dad. And I am so grateful for you being involved in every aspect of me and my brother’s lives. Thanks dad & mom for the “Sunday road trips” around town

to board walk”. And I’m thinking Your 80! And mom isn’t too far behind, Why should I be surprised! Active energy. To be able to keep moving, you got to move. And I know, you still got it!

Ivo with wife and daughter (such as picnicking at willked creek park) and spontaneous rides out of the city. to the beach to the woods, to the ski hills and my favorite, To the Luksa farm where Aunt Elsie and Uncle Karl always welcomed us with open arms at any given time without notice. Dad & mom I don’t know how you did it. Sooo many kids The best & crazy time ever. Thanks for the memories. (Thinking about memories, dad, do you remember when you left your keys in the car? We were just young kids & Ivo Jr. was very curious - so he hopped in the car put it in neutral and it slowly started going backwards down the hill bumping into neighbours fencing along the way. Needless to say, that adventure didn’t turn out that well. Oh ya & Paul & Peter didn’t they set fire to the garage or neighbours garage? I guess they didn’t think gasoline fluid could burn so well”! I Believe that active energy runs in the family. I have to tell everyone, the other day I popped into dad and moms place for a quick visit and dad, I came across you pulling out your bikes. You were about to put them in the back trunk of your car, I asked what are you planning to do? You replied “oh your mom and I are going bike riding along the Toron-

Quality Fact #2 - Precision. You were great at your job. You are mechanically inclined. The tool & die career you had flowed over into the daily hobbies you loved to do. You had a few large machines in your garage (taking up half space I might add) to help out in your hobbies. Especially when detailing of wood had to be done (it had to be done right) and my mom would attest to that because she would say “leave it to dad, He’s really good at finishing detail work”. I remember watching you in the garage at those machines fixing something or making something from scratch. Even in the past few years as my brothers and I became property owner’s dad, you help in renovations,

construction, fine detailing work that carried over into the qualities my brothers have today. Michael especially as acquired you nack. Thanks dad for all the years of advising and physically help us out. Quality fact #3 - Recycler. You were a recycler before there even was a name for recycle. You had a skill in using brocken parts for other things. You were a collector of “sidewalk” things giving new life to a chair, or table distend for the trash. You’d bring things home and say to mom “Look honey, I can’t believe someone threw this out! I’ll fix it and it will be good as new! Although mom may not have always agreed this was a best quality, You also were the best thrift shopper around. I remember being the first kid to jump at the chance to go down town to the sally Ann (it was like a playground for me and my brothers who often tagged along. NOW Your greatest strength (or in mom’s opinion your weakness) for recycle was definitely the bikes and bike frames that you proudly brought home and stored using the other half of the garage to fix, alter adjust and give new life to discarded unwanted two wheeled bikes. Which bring me to quality fact #4 Quality fact #4 - Selfless, Generous & Charitable. (if I could combine those three word into

one, I would) Countless hours were spent on doing things for others , putting their needs befo-

re your own and giving your time to community service. For example, If there was an announcement at church. Or your Sokol social club of someone needing Bike, skates, skies, a tool, furnishings anything at all. Dad, you’d be one of the first to offer it up knowing quite well that you spent a long time fixing, or making or collecting it. I can honestly say for sure without a doubt that in your humility you never expected to receive anything in return. More recently your time was well spent at my brother Ivo’s work shop refurbishing their shop, fixing up chairs so that the patrons and employees of the shop have decent safe apparatus to work with. You are still so involved. Not to mention landscaping and maintenance at Masaryk town. You have so many Qualities that have been given to you as gifts by the all mighty God and I believe you continue to fulfill your life’s purpose by using your gifts for the good of your family and the people of society. You may not know it but you are an amazing person and I am proud to be your daughter. That all being said, dad we hold you in our hearts for what you’ve done for us, being honest, being kind, being hard working in supporting a growing family ’and loving us. When done right the life of a parent never ends and sometimes it just gets multiplied by also being a grandparent. Thank-you from the bottom of our hearts for you and mom graciously navigating your time and often financial support to being involved in your grandkids lives. It’s because of you and mom that all our children were able to enjoy many activities that we as kids have experienced our selves. (And to elaborate on just how great a grandfather you are I call up Tim to say a few words.) Today my brothers and I offer our gratitude in how you and mom raised us. Being firm in your core values and believes. You both made all of us better people in whom we are today. DAD, with a toast in our hand as a collective group we pay tribute to the kind, generous, and loving person you are. Happy 80th birthday, we love you… ◙

CONGRATULATIONS, IVO, WE WISH YOU GOOD HEALTH. ◙ FOTO VK


Nový domov č. 13 - 21. 9. 2017

9

Edmontonský tábor počtvrté aneb Ferda Mravenec a české vynálezy Stanislav Štěpáník Jako v příbězích o Ferdovi Mravencovi si připadali letošní účastníci tábora edmontonské SVU – Společnosti pro vědy a umění v Albertě, jehož čtvrtý ročník se uskutečnil ve dnech 13.–19. srpna 2017. Nejenže hlavní organizátorka Kamila Moquin skutečně vykonávala práce všeho

druhu, za což jí patří veliký dík, ale zároveň postava Ferdy Mravence provázela ty nejmenší účastníky týdnem plného češtiny, českých reálií a české kultury. Program pro dospívající a dospělé pak rámovala základní otázka: Co dali Češi světu? A tak došlo na Františka Křižíka, Prokopa Diviše, Ottu Wichterleho, Jana Janského, Antonína Holého a na remosku, záchytku, síťovku nebo na semtex. Chyběl jen Jára Cimrman, protože osvětlení tohoto českého velikána Kanaďanům by trvalo hodně dlouho, a asi by to stejně nakonec nepochopili… Středobodem každého dne byly hodiny češtiny a českých reálií, v nichž se odehrávaly živé diskuze nad minulostí, přítomností i budoucností České republiky. I letos se v nich sešla pestrá směsice studentů: věk 7 až 60 let, úplní začátečníci i rodilí mluvčí; lesník, žáci základní školy, rehabilitační sestra, důchodce, univerzitní učitelky, zasloužilá matka / žena v domácnosti, výzkumník v potravinářství nebo bývalý hlavní účetní velké kanadské firmy. Připravit pro takovou skupinu program, aby vyhovoval všem, představuje náročný didaktický úkol. Neméně náročné je to ovšem s neustále se hemžícím hou-

Foto František Hanuš fem těch nejmenších, jichž letos bylo dvacet. Pro ty byly připraveny výtvarné dílny nad příhodami Ferdy Mravence a dalšími českými pohádkami. Odpoledne vyplňovalo koupání a dobrodružné hry, do nichž se s velkou chutí zapojovali i dospělí – třeba na startovní čáře štafety vedle sebe

v jednotlivých družstvech stanuli borci od předškolního až po důchodový věk. Dobrodružná stezka lesem pak obsahovala úkoly nejen sportovního, ale též vědomostního rázu; každý – i ten, kdo česky vůbec nemluví a nikdy v České republice nebyl, by tak teď měl mj. vědět mj. jak se jmenuje hlavní město ČR, čím se platí v této zemi, a také že její počet obyvatel převyšuje počet obyvatel Alberty přibližně třikrát, zatímco ČR bychom do rozlohy Alberty dostali zhruba osmkrát… Každý den ve večerních hodinách se pak rodilí mluvčí scházeli nad úkoly

z jazykového kvízu a bojovali o hodnotné ceny a putovního maskota. Opravte chyby ve stylizaci. Upravte slovosled tak, aby věty byly jednoznačné. Dejte slova v závorkách do správného tvaru, pozor na dublety! Doplňte písmena dle pravidel pravopisu… I letos se projevil velký soutěžní duch, knihy Hrdý Budžes a Oněgin byl Rusák Ireny Douskové, určené pro vítěze, nakonec získala Lucie Fialová. Tábor byl umístěn v objektu VanEs Camp nedaleko od South Cooking Lake, což umožnilo účastníkům spoustu venkovních her, procházky lesem, pozorování zvěře a došlo také na tradiční českou oblibu – sbírání hub. Na závěrečný táborák se přijeli pobavit rovněž další zástupci edmontonské česko-slovenské komunity. Letošní ročník byl v jistém smyslu výjimečný: práce organizátorů se totiž pomalu začíná u nejmladších účastníků zúročovat. Byli jsme svědky je-

dinečného úkazu – děti narozené v Kanadě, které česky neumějí a o svých českých kořenech mají spíše letmé tušení než jakoukoliv opravdovou povědomost, začaly klást otázky. Babi, kde ses narodila? Kde to je? Proč já nemluvím česky? Můžu se to naučit? Co je to za hrad tady na obrázku? Jak se tohle řekne? Co znamená toto slovo? Motivační potenciál celé akce je tedy zřejmý a zmíněné tázání dosvědčuje, že tábor má hluboký význam. Děkuji SVU a jejímu prezidentovi Pavlu Jelenovi a MZV ČR za to, že tábor podporují, děkuji Kamile Moquin za vynaložené úsilí a děkuji všem táborníkům za tradičně milé přijetí a společné užívání času, který letos utekl neuvěřitelně rychle. Rok 2018 bude znamenat poloviční kulatiny! ◙ POZNÁMKA SVU EDMONTON: Stanislav Štěpáník působil v akademickém roce 2013-2014 jako stážista na Wirthově institutu rakouských a středoevropských studií na University of Alberta a od té doby se každoročně zúčastňuje našich táborů jako učitel češtiny. Dr. Štěpáník je zaměstnán jako akademický pracovník na Katedře českého jazyka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ◙

Back Row (L to R): Frantisek Lacina; Pavel Naroda; Miroslav Puza; Jan Vanek; Petr Novotny; Ales Sefler; Jiri Gregor; Jaromir Nastoupil Front Row (L to R): Radek Kucera; Roman Chlenka; Petr Wojtowicz; Ludek Babka; Petr Mikac

North Bohemia:

DOMINANT FORCE The “North Bohemia” team was the dominant force at the Milton Old Timers Soccer Tournament on September 9, 2017. This tournament has been on on-going since 1974 with participating teams primarily from Southern Ontario (Hamilton, London, Milton, Oakville, etc.) although over the years there have been guest appearances from teams in the United States and Europe. The North Bohemia team – consisting of players from Karlovy Vary, Chomutov, Jirkov, Děčín and Liberec – periodically play in old timers tournaments in the Czech Republic. The team arrived in Canada on September 7, 2017 and their first mission upon arrival was to inspect the condition of the Milton fields. It was evident that the team took the tournament and their opponents seriously. The weather could not have been better for a soccer tournament - warm sunshine, blue skies, Luděk Babka enjoying the victoa light wind and temperatures ry celebration around 20°C. The North Bohemia players responded well and throughout the tournament displayed superior technical skills, teamwork and sportsmanship in all their games. The North Bohemians created an impenetrable barrier to all opponents. Goalkeeper Ales Sefler was reliable and made several excellent saves during those moments when the action became tense. Meanwhile the North Bohemia attack executed with precision and outscored their opponents 7:0 over three games. North Bohemia were the tournament champions and the celebrations extended well into the following Sunday. The game results and goal scorers are shown below. Games Results: North Bohemia vs. London (4:0), Kučera; Babka; Vaněk; Mikáč North Bohemia vs. Milton (2:0), Vaněk; Nastoupil HERB DUBSKY North Bohemia vs. Hamilton (1:0), Kučera


10

Nový domov č. 13 - 21. 9. 2017

The Battle of the Czechoslovak Lions

(and the First Czechoslovak Republic) By Peter Hála

(5)

Maxim Gorky, one of the leading Russian intellectuals at the time admitted that the Russian intelligentsia was unprepared and confused, and the incompetence of Kerensky’s Provisional Government was leading to anarchy. The worst evils in the world history were concentrating and fomenting in Russia. Ruthless Stalin came to Petrograd and assumed control of Pravda. In April Germans were glad to transport the evil Lenin, considered a German spy and a subversive, in a sealed train. The feared agitator Trotsky, the future foreign minister and the cruel Red Army commander, was released from a Canadian prison and arrived shortly afterwards. In this climate of incessant unrest the agitation of various socialist, communist and anarchist groups severely undermined Russian army discipline, resulting in frequent insubordination, riots, defection, even murder of officers. The Russian army, the largest European war-machine at the beginning of WWI, was decimated not only by enormous casualty rates, but also by massive defections. (300 Russian defections per 100 fatalities, compared to 20 British and 26 German.) These were chaotic and momentous times in the world history. In April president Wilson finally declared war on Germany. Pope Benedict XV had already made several appeals for peace, all of them ignored. The Vatican was shocked by the horrors of WWI, and as early as November 1914 the newly elected pope issued his first encyclical, decrying that the “greatest and wealthiest nations”, using the “the most awful weapons modern military science has devised”, were striving “to destroy one another with refinements of horror.” On May 5th the horrors of the April offensive once again prompted the pope to desperately decry “the suicide of civilized Europe”, this time ardently urging all mankind everywhere, including those being slaughtered on the “blood-drenched plains”, to incessantly appeal for help to the Blessed Virgin Mary, “The Queen of Peace”. Eight days later, on May 13, a series of most curious revelations began near Fatima in Portugal, at Cova da Iria, a place dedicated to St. Irene. The peoples of Ukraine were seeking national independence, but they were, so to speak, behind the times, and, as their troubled history shows, also politically uncertain about their goals and alliances. On May 17 the formation of the first Ukrainian regiment was contemplated. On June 24 it was announced on the same St. Sofia Square in Kiev where the Czech Companions had been formed 3 years earlier. The pettifogging politicking, so typical of many emerging democracies, finally resulted in the rule of the Ukrainian “Petty Council” on July 14, but at this time it was all over for Christian Russia and too late for Ukrainian independence. THE ZBOROV BATTLEGROUND On May 5th a place of attack was chosen for the Czechoslovak Brigade; a 6km stretch along one of the most heavily fortified lines on the Eastern front, about 50km east of Lviv. The line ran from the town of Zboriv towards Berezhany about 30km south. This part of Galicia was originally surveyed by German Army engineers who identified its strategic importance due the concentrated road and railroad infrastructure and hilly terrain. Despite its prominence during the first Czechoslovak Republic there is no single official all-encompassing account of the Battle of Zborov. There are several reasons for this. Russian army records were lost in the turmoil that followed, or were destroyed by the Red Army. The Soviet regime and communist Czechoslovakia deliberately hushed up the exploits of the Czechoslovak Legion and exaggerated the ‘heroism’ of the Red Army, almost completely wiping out this important Czechoslovak memory. The Legion records were locked up until 1990’s and they could be accessed only by special permission. Finally, the rather independent role of each regiment, and perhaps the lack of foresight to document in detail everything related to the battle for posterity, resulted in varied paltry recollections. In other words, these were quickly formed temporary regiments, without tradition and experience, staffed with humble soldiers eager to engage the enemy in their first major battle, later busy fighting the enemy during a difficult retreat, and not concerned about precise historical documentation. ◙ TO BE CONTINUE OMLUVA ČTENÁŘŮM, píše autor: Bohuzel se nejakym spusobem dostali do clanku zle datumy, moj "inteligentni" word processor nejakym sposobem automaticky pridal 100 let, takze datumy jako 28-September-1915 konvertoval na 28-September-2015, a 17-May-1917 na 17-May-2017 atd.! Děkujeme za pochopení. Redakce The first émigré battalion called the “Czech Companions” (Česká družina) was sworn in on 28- September-2014, the traditional Czech holiday of St. Wenceslas the patron saint of Bohemia. Despite the reluctance of the Russian command some of these prisoners were recruited to join the Czech battalion. On 31-Dec-2015 the Companions officially became the “1st Czechoslovak regiment of St. Wenceslas” (1. Československý pluk sv. Václava).

Končilo léto a s ním nekonečná vedra i místní bouřky se záplavami při povodních. Celý svět se připravoval na příjemnější podzim, když se náhle objevila hrozba v podobě dosud vůbec největšího hurikánu Irma, který postihl Karibskou oblast a pobřeží USA. Vznikl v Atlantickém oceánu počátkem září, odkud se stočil do Karibského moře. Zde dosáhl nejvyššího 5. stupně a jeho intenzita předčila všechny předchozí hurikány. Začal na JV Malých Antil u ostrovů Barbuda a St. Martin (St. Maarten) severně od Guadeloupe. Z ostrova Barbuda bylo evakuováno více než 1400 obyvatel na sousední ostrov Antigua. Sám ostrov byl z 95% zničen. Podobný osud stihl i sousední francouzský ostrov St. Martin. Hurikán se pak přesunul přes Portoriko do Velkých Antil na Britské Panenské ostrovy, částečně postihl velký ostrov Hispaniolu s Dominikánskou republikou a Haiti. Pátý stupeň hurikánu zasáhl ještě Kubu, na jejím severu poklesl na 4. stupeň. Přesto i zde napáchal velké škody. Bylo přerušeno elektrické vedení, všude byly vyvráceny stromy, z mnoha domů byly odneseny střechy a jejich trosky pokryly ulice i silnice. Na nich zůstala jen převrácená auta. V městě Santa Clara se zřítilo 39 budov. Na 5 tisíc turistů muselo být evakuováno z ostrovů severního pobřeží. Přemístěno bylo kolem 10 tisíc cizinců do bezpečí, většinou z Kanady. Z toho jich přes 6 tisíc bylo přesunuto do letoviska Varodero nedaleko Havany. Mohutný déšť a vlnobití zaplavily hlavní město Havanu (La Habana) do vzdálenosti 600 m. Vítr na Kubě dosáhl až 270 km/hod. Hurikán Irma zasáhl částečně i Bahamy, kde na Long Islandu doslova vysál vodu z oceánu, jehož hladina silně poklesla a daleko obnažila ploché pobřeží. Jeho dno se přeměnilo na širokou mokrou pláž s menšími močály pokrytou ulitami mořských měkkýšů. Vítr odnesl vodu od pobřeží k SZ. Zůstaly jen dřevěné schody na bývalém okraji pobřeží. Odtud směřoval hurikán na Floridu.

ly až 4,5 m. Nejsilnější vítr 272 km/ hod. zaznamenali v Mount Washington (New Hempshire). V Tampě byl vyhlášen zákaz nočního vycházení. Bez proudu zůstalo asi 2 mil. lidí. Hurikán zpustošil východní pobřeží Floridy a zčásti zasáhl do vnitrozemí. Zavřeny byly všechny školy a zasta-

nich dosahuje rychlosti až 250 km/ hod., ale sám se pohybuje nad mořskou hladinou rychlostí kolem 25 km/ hod. Disponuje energií ekvivalentní desetimegatunové bombě, explodující každých 20 minut. Jeho intenzita se zvětšuje podle výše atmosférického tlaku, intenzity bouře a rychlosti větrů. Tyto vlhké tropické cyklony se vyskytují v úzkých pásech po obou stranách rovníku. V Atlantiku a Karibské oblasti se označují jako hurikány, v Tichomoří a Indickém oceánu jako tajfuny. V západním Pacifiku postihují nejvíce Filipíny, Japonsko a JV Asii. V Indickém oceánu směřují k severu na pobřeží Asie a k jihu na Madagaskar a do východní Afriky. V hustě zabydlené oblasti Bengálského zálivu v Bangladéši v r.1970 se po tajfunu zvedla 20m vlna tsunami, po jejímž nárazu na ploché pobřeží přišlo o život přes půl milionu lidí.

JOSÉ NÁSLEDOVAL IRMU

PODLE SMĚRU ŠÍŘENÍ měl hurikán Irma zasáhnout východní pobřeží Floridy. Proto byla vyhlášena obrovská evakuace až 5,6 mil. obyvatel zejména z města Miami. Jenže znenadání směnil směr a stočil se na západní okraj Floridy, kde musela být najednou evakuována jiná část obyvatelstva. Změna směru hurikánu vnesla paniku mezi obyvatelstvo. To zaskočilo i americké Národní středisko pro hurikány (NHC). Hurikán zasáhl nejprve malý ostrov KeyWest, odkud se začal od 5. září sunout po západním pobřeží Floridy k městu Tampa. Naštěstí jeho intenzita při kontaktu s pevninou poklesla na 1. stupeň. Pohyboval se pak rychlostí 15 km/hod. Přesto bez elektřiny zůstalo 430 tisíc obyvatel. Šířka hurikánu byla 640 km. Na Miami dolehly silné větry a vlny při pobřeží dosáh-

Rudolf Jiříček ven byl i provoz na letištích, kde bylo zrušeno tisíce letů. Pak se hurikán přesunul k severu na Georgii už jen jako tropická bouře. Některé oblasti, zejména na ostrovech, zůstaly už neobyvatelné. Kromě obrovských škod na majetku došlo i k obětem na životech. Na Barbudě po evakuaci zůstal jeden mrtvý, na St. Martinu 7, na britských Panenských ostrovech a Portoriku po čtyřech, ve francouzských Antilách 11 obětí, na Kubě zanechal 10 mrtvých, na Floridě zatím 5. Celkem kolem 42 obětí. Prezident Trump vyhlásil pohotovost armádních složek, k nimž se připojili i britští, francouzští a holandští vojáci na jejich ostrovech. Škody jen v USA se odhadují na 290 miliard dolarů. Záchranné týmy dopravují do postižených oblastí pitnou vodu a potraviny, zajišťují i zdravotnickou pomoc. Všechny vlády slíbily vysokou finanční pomoc. Postiženým oblastem v Malých Antilách vyhlásil finanční pomoc i Český červený kříž. Papež František obětem hurikánu poskytl i modlitbu. Neuvěřitelná je skutečnost, že zatímco jedni pomáhali, našla se i část obyvatelstva, která rabovala uzavřené obchody a vykrádala opuštěné domy. ZA HURIKÁNEM IRMA se vzápětí objevil hurikán José s podobným 5. stupněm intenzity. Z ostrovů Karibiku se naštěstí vrátil do Atlantiku. Ve stejné době vznikl i hurikán Katia, ovšem v Mexickém zálivu, kde napadl zemětřesením silně zasažené Mexiko, při němž zemřelo 61 lidí. Na styku s pevninou naštěstí síla větru klesla ze 165 km/h na 55 km/h a změnila se na tropickou bouři. Hurikán Irma byl silnější než předchozí hurikán Harvey, který zasáhl Texas 29. srpna. Byl rovněž obrovský, největší za posledních 50 let. Jeho vichřice dosahovaly až 200 km/hod. Napršelo 760 mm, což způsobilo obrovské povodně. Pomalu se pak přesunul i do Louisiany. Benefiční akce pomoci obětem vynesla 44 mil. USD. Škody, které napáchal, se však odhadly na 190 miliard USD. Hurikán vzniká z rotující tropické bouře při extrémně nízkém atmosférickém tlaku, který vysává vodu, kterou zvedá do výše a u pobřeží vytváří vítr vysoké vlny až několik metrů. Točí se kolem středu (oka), které může mít v průměru až 25 km. Je v něm téměř bezvětří a viditelná je i jasná obloha. Kolem něj však vystupují husté mraky s mohutnými dešti, vytvářející spirálovitý tvar. Teprve od rychlosti větru přesahujícího 120 km/h se řadí do 1. stupnice hurikánu. Nejvíc hurikánů vzniká v září. Vítr při

TROPICKÉ CYKLONY se vyskytují na obou polokoulích. Na severní ve Žlutém moři, na Filipínách a v Pacifiku až po 170° vých. délky, v průměru 28 někdy až 50 za rok. Jen asi polovina má rychlost nad 30m/s. Bengálský záliv má kolem 6 tropických cyklonů, Arabské moře 1-2 ročně. Podobně na západ od Mexika je vznik jen asi 6 tropických cyklonů za rok. V Karibské oblasti a přilehlé části západního Atlantiku, v oblasti Malých Antil a Mexického zálivu se objevují několikrát za rok a jsou velmi intenzivní s ničivými účinky. Na jižní polokouli v Tichém oceánu východně od Nové Guineje a Queenslandu v Austrálii až k ostrovu Samoa je asi 10-20 cyklonů ročně. V Indickém oceánu mezi Madagaskarem a Maskarénami jejich počet klesá na 6 ročně. Celkem se na Zemi vyskytne 70-80 tropických cyklonů ročně. Tropické cyklony se pohybují většinou od východu k západu nebo od jihovýchodu k severozápadu. Šíří se nad hladinou vod a zanikají nad pevninou v důsledku tření vzduchu o drsný povrch. Pozoruhodné je, že jména hurikánů, které měly velmi ničivý průběh (Katrina, Harvey, Irma), se v budoucnu nesmí používat. Většina hurikánů odejde za týden až 12 dní. Ovšem záleží na jejich průměru. Zatím největší měl tajfun Tip (1979), jehož průměr přes 2200 km by přesáhl i celou Evropu. Naštěstí neměl ničivý charakter. JAK SE RODÍ HURIKÁNY? Hurikány se objevují v pozdním létě nad oceánským vodami, jejichž teplota dosahuje až k 26°C, a nad nimi vzniká velmi vlhká atmosféra. S větší teplotou vody se intenzita sání hurikánu zvyšuje. Naopak tornáda vznikají na kontinentech jako silně rotující vítr, který vychází z bouřkových mraků jako výběžek k zemi. Nejprve se vytvoří z mraků bělavý sloup z vodních par, který při dotyku se zemí prachem zčerná. Může být 300 m široký a 25 km dlouhý. Začínají na jaře, s největší intenzitou v květnu a červnu. Končí v červenci, po kterém zase nastupují hurikány. USA postihuje ročně 700 až  14 přes 1000 tornád rozdíl-


Nový domov č. 13 - 21. 9. 2017

Kouzlo severních Čech Jana Fafejtová

První zastavení bude v malé obci KYTLICI – někdo říká v Kytlicích, ale jednotné nebo pomnožné číslo žádnou krásu obci neubere. Leží na říčce Kamenici v Ústeckém kraji, okres Děčín, asi 6 km od Nového Boru. Má jen kolem 500 obyvatel, honosí se kostelem sv. Antonína Paduánského, značným množstvím překrásných venkovských usedlostí – roubenek. Ve svém osudu měla obec mnohdy hodně namále. Než nás přivítá u silnice její dnešní název Kytlice, předcházel tomu neuvěřitelně složitý územní, majetkoprávní a správní vývoj, který nikdy v celých Čechách neměl obdobu. Kdysi zde byly dva katastry a v nich po dvou vesnicích a každá z vesnic měla svou samostatnost. Teprve od roku 1758 působí Kytlice jako nová ves a to poté, co její tehdejší zámožný občan Josef Kittel o tuto změnu požádal samotného hraběte Kinského, majitele místního panství. I pak trvalo ještě celých sto roků vzájemných nesvárů a nedorozumění. Kytlice byla vždy proslulá sklářskou výrobou, pivovarem a řadou řemesel. V 19. století, v době krize, však sklářství přestalo prosperovat a řada sklářských rodin se odstěhovala do Německa nebo Brazílie. Začátkem 20. století zde vznikla iniciativa vybudováním koupaliště, lodiček a restaurace na Mlýnském rybníce, což předznamenalo charakter dneška. První světová válka opět vše zastavila – a krize roku 1930 přinesla pro zdejší ves katastrofu, bídu, hlad a nezaměstnanost. Po roce 1945 bylo německé obyvatelstvo vysídleno a Kytlice začala rapidně chátrat, komunistický režim dokonce nařídil demolici u 36 usedlostí. V Kytlici život zachránili chalupáři, a ne tak ledajací. Chalupaření zde začalo už v 50. letech, tedy o celých deset roků dříve než v ostatním pohraničí. A chalupáři? Asi prvním byl Vlastimil Brodský, pak hned Miroslav Horníček, Zdeněk Řehoř, Otto Zelenka, Ivo Žídek, Jan Ryska, Táňa Fischerová, Petra Černocká, Helena Zmatlíková a další. Když Kytlice jeden ze svých ročních kalendářů věnovala vzpomínkám na první chalupáře, měla problém s jejich počtem, bylo jich každopádně více než měsíců v roce. Takže v Kytlici není jen výjimečné množství nádherných roubenek na čtvereční kilometr, ale i pobytů slavných spisovatelů, herců, zpěváků a dalších umělců. A přemístíme se do KAMENICKÉHO ŠENOVA, města mnoha tváří. Máme dokonce možnost použít kamenicko-šenovskou lokálku, což je poslední pozůstatek po místní dráze Česká Lípa – Česká Kamenice. O letních měsících si můžeme vybrat kromě motoráčku i vláček parní. Ve městě je od roku 1856 střední uměleckoprůmyslová škola sklářská – první ve střední Evropě, která po dobu své existence vychovala mnoho vynikajících výtvarníků a sklářských řemeslníků. Má vlastní galerii s ukázkami toho nejlepšího, co zde vzniká, a

také vlastní školní sklářskou prodejnu. Město má od roku 1923 nádherné sklářské muzeum. Ve stálé expozici si lze prohlédnout křišťálové lustry a vrstvená svítidla, která tvoří tu pravou sklářskou tradici Kamenického Šenova. Prvním zakladatelem výroby skleněných lustrů byl Josef Palme už v roce 1724, opravdový lustrový rozmach patří Eliasovi Palmemu - otci křišťálových lustrů z Kamenického Šenova, o dvě století později. Podíváme se ještě na mimořádný exponát – skleněnou židli vyrobenou

pro palác maharadži v Indii. Přemístíme se pak do zajímavé přírody. Jsme u PANSKÉ SKÁLY V PRÁCHNI, čedičového vrchu (597 m), u nejznámější geologické rezervace u nás. Už v 18. stol. zde byl v činnosti lom, v němž byla postupnou těžbou odhalena jedna z nejkrásnějších ukázek sloupcové odlučnosti čediče u nás. Pěti až šestiboké pravidelné čedičové sloupce jsou téměř svislé, až 12 m dlouhé a mají 20-40 cm v průměru. Celý útvar připomíná píšťaly varhan a také se mu „varhany“ říká. Pod skalou je malé jezírko, které vzniklo v jámě po vytěžení horniny – je plněno srážkovou vodou. Filmovala se tu prý „Pyšná princezna“ a já se vůbec nedivím, protože to místo už samo o sobě je více než pohádkové. A skály ještě neopustíme – jen se přemístíme do SLOUPU V ČECHÁCH. Od 14. století zde stál strážný hrad, ve kterém se vybíralo i mýtné, neboť byl na jedné z důležitých obchodních cest. Od 17. století patřilo zdejší panství rodu Kinských a za jejich několikasetleté vlády došlo ve Sloupu k nebývalému rozvoji. Josef Jan Maxmilián Kinský postavil ve vsi zámek (dnes seniorský dům) s překrásným parkem. Rozvoj založil na plátenictví, rozparceloval pozemky na malé díly a ty pronajal poddaným, zřídil přádelnickou školu, dvě zrcadlárny, parní cihelnu, mlýny, pilu, barvírnu příze, podporoval i další řemesla jako rytectví, řezbářství, malování skla a porcelánu. Celý rozvoj z doby Kinských už neuvidíme, ale malebnost, kterou Sloup v Čechách nabízí, je charakteru trvalého, zdravé ovzduší, romantické okolí tvořené krásnými lesy, skalními bizarními útvary, množstvím vodstva, a pískovcovými kopci. Celé se to zde jmenuje CVIKOVSKÁ PAHORKATINA. A když překonáme asi 200 pískovcových schodů, dopřejeme si vrátit se o několik století zpět a prohlédnout si skalní objekt vzniklý jak přirozeným, tak rukodělným při-

spěním – Skalní hrad s množstvím vyhloubených prostor světského i sakrálního určení. V jedné z pousteven žil celých 17 roků poustevník Samuel Gorner, který se, ač vyučením zahradník, zabýval brusem skleněných čoček pro dalekohledy a brýle a dokonale tímto zaměřením obohacoval řemeslnictví v Kinského panství. Později zde byla na jeho památku instalována socha poustevníka (je dosud), pohlížející dalekohledem kamsi k obzoru LUŽICKÝCH HOR. Všechny vyhloubené objekty jsou důmyslně propojené, jsou prosty jakékoli sbírkové výzdoby, a přesto působí monumentálně, až osudově s mimořádným geniem loci. U skla setrváme v NOVÉM BORU je to velice živé a sympatické město a sklo se zde znovu probudilo k životu přesto, že mělo hodně na kahánku. Dnes ve městě funguje celá řada nových nebo obnovených skláren a sympaticky působí i šipky v okolních vesnicích s nápisy „sklářská huť“. Bor má krásné historické památky, barokní radnici z roku 1821, místní sklářské muzeum v historickém domě bývalého sklářského obchodníka a purkmistra, kde vás okouzlí nádherná sbírka skla od 18. století až po dnešek. Pak má Bor krásnou školu z roku 1763 a výstavní měšťanské domy s mansardovými střechami a zdobenými vstupními portály. Město má v sobě ještě mnoho dalších zajímavostí, třeba tu, že ve 20. letech 20. století zde vznikla „česká čtvrť“. Řada typizovaných domků postavených pod vedením místního brusiče skla Pály, se stala naplněním snahy českých sklářů o vlastní bydlení ve většinově německém městě. A k domkům později přibyla i česká škola. Rozvoj skláren v Novém Boru se po pádu komunismu znovu postavil do popředí zdejšího podnikání. Dnes je jich ve městě mnoho - Egermann, Crystal, Slavia, Ajeto aj. Ajeto má neuvěřitelný název – zapátrala jsem, jak k pojmenování došlo. A pátrání bylo více než zajímavé. U zrodu sklárny stál mj. i architekt BOŘEK ŠÍPEK známý tím, že odmítal pro svá výtvarná díla používat módní anglické slovní obraty typu Blue Mation, Moon Shine apod. Hledal zajímavá slova česká, se kterými mnohdy ve světě slavil dokonalý tržní trik, když vysvětlil, co název vlastně znamená. Dokonce jeho skláři měli za úkol vymýšlet české názvy, pak se vybíraly ty nejlepší. Název „Ajeto“ původně patřil posledním slovům, se kterými mistr sklář dokončil jednu konkrétní vázu. Ta pak sklízela nebývalý úspěch a sklářské profesionální uznání. Takže váza dala označení i jedné z vynikajících nových skláren v Boru, zaměřené na jedinečnou kusovou výrobu té nejvyšší sklářské kvality a kreativity. Ze severu Čech je to pro dnešek vše, dalo by se napsat mnohem víc, určitě zde chybí krásná Česká Kamenice, Česká Lípa, Jablonné v Podještědí a alespoň několika z mnoha místních zámků, ale nemohu zabrat novinové místo dalším. Takže „AJETO“ – a příště ODJINUD! ◙

11

Světová premiéra národopisného pásma

SVATBA POD TATRAMI V sobotu 4. listopadu se koná světová premiéra zdramatizoveného národopisného pásma Svatba pod Tatrami. Kniha oslovila předsedkyni Klubu Martina Rázusa Katarínu Kozákovou natolik, že dílo vybrala pro aktivitu klubu: „Představení se odehraje v originálních národních krojích se scénou s rovněž originálními rekvizitami zapůjčenými Muzeem Slovensko-Kanadského kulturního dědictví.“ Inspirací jí byla národopisná monografie Jozefa Jerga s ilustracemi ak. malíře Vladimíra Droppy z roku 1950. „Dílo čtenáře provází celou procedurou svatby ve starých zvycích pod Tatrami. KMR se poprvé pustil do tak velkého projektu s více než dvacítkou účinkujících lidí a živou hudbou (housle Jolanta Bieniek a tahací harmonika Michal Cverčko). Je to velká práce - od napsání scénáře, po výběr písní, postavení scény a vyhledání představitelů postav - a taková už chce zkušeného člověka. Navíc účinkovat budou neherci, kteří na divadelní scéně nikdy nestáli. Proto moje volba padla na zkušenou Olgu Turokovu, také členku KMR…“ Ano, paní Olgu známe již mnoho let, a pokaždé uvedla velké dramatické projekty, v nichž se představila hned ve třech rolích: jako autorka, dramaturgyně i režisérka. Z těch 16 si připomeňme z cyklu Skvosty kupř. Interview se Chopinem, - se Suchoněm, - s Rázusem, - s Edith Piaf, a třeba tři divadelní představení… „Ráda bych se chtěla věnovat hudebním filmům,“ říká Nikol Vacval. Zdá se, že její babička, paní Magda Vacval, měla jedinečný nápad, když vnučku režisérce představila. Sympatická blondýnka, jejíž rysy nemohou popřít slovanské předky, je členkou souboru Vychodna Slovak Dancers, takže jí role problém dělat nebude. „Nikolka je skutočne ako slovenský kvietok,“ těší se režisérka ze šťastné volby. „Ani jsem netušila, že se tady zachovávají tak krásné zvyky, že mám kolem sebe tolik lidí, kteří je udržují, “ říká libou slovenštinou Nikol a ujišťuje, že se text naučí co nejdříve. „Přála bych si takovou svatbu, je to krásné, cítím se s těmito lidmi velice příjemně, písně mně zní přímo v srdci,“ komentuje studentka vysoké školy, kterou čekají ještě čtyři roky studia na filmové škole v Torontu. Děvče “sama krv a mlieko“ vyjevila režisérka, která byla ještě před několika týdny bez herečky Nevěsty natolik zoufalá, že se zdálo, že se hra vůbec dávat nebude, i když už konečně našla do postavy Ženicha Nikolause Cupku. Třicetiletý rtuťovitý muž, na rtech jednu píseň za druhou, mající za sebou už mnohaleté zkušenosti z pobytu hned v několika zemích (nikoliv z divadelních scén, ale přece jenom – působil v jinošském věku v banskobystrické Mladosti). Především ze Slovenska, kde se v Banské Bystrici narodil a žil do svých 14 let, a Řecka, odkud pochází jeho maminka, a kam vycestoval žít svůj mládenecký život. Tam také prošel až neuvěřitelnými řemesly. Sám neví přesně, co mu v Kanadě chybí více – ale doznal, že z každého něco: Řecko přece jenom více, protože tam se pochlapil… hovoří oběma jazyky plynule, a přibývá k nim i angličtina, v Kanadě se - jak se po půldruhém roce zdá - usadí. V postavě se cítí výborně, potvrzuje, že je mu jako na míru, hraje prý sebe sama - má rád vinko, ženy, veselou hudbu…

„Ten chlapec je úžasný, ako vyšitý zo slovenskej dediny," zní uspokojení z hlasu dramaturgyně a režisérky, "má temperament, je tvořivý a v nečekaných situacích nalézá sám řešení. Už když vstoupil do místnosti čišela z něho osobitost – nikdy se s naší Nevěstou neviděli a neslyšeli – on Nikolaus, ona Nikol – oba dva si klikli – a ten pocit bude z jeviště přímo sálat,“ potěšena z osudového obratu komentuje šťastnou náhodu režisérka. „Už od počátku jsem věděla, že je to náročná práce, byla jsem do myšlenky zamilovaná (ne do práce, realizace je velice náročná),“ zpovídáme dále Olgu Turokovou. „Z kapitol knihy, které vybrala Katka Kozáková, jsem musela vytvořit scénář, podle kterého už konečně pracujeme. Většina lidí nikdy nebyla na scéně, což má klady i zápory – na jedné straně pracuji s „nepopsanými“ herci, na straně druhé je musím naučit od prvního kroku všemu. Zejména však herecké disciplíně a respektu k dílu, protože ani v dobré víře nemohou režírovat všichni.“ Soubor čeká ještě velký kus práce, musí se domýšlet každý dějový posun, jenž je většinou provázen živým hudebním doprovodem… ale už na zkoušce jsem věděla, že se na světovou premiéru půjdu podívat ráda. Také proto, že ze scény zavoní dnes už přece jen vzdálená domovina. PREMIÉRA: SOBOTA 4.11. V 17.00 h., KOSTEL SV. PAVLA, 1424 DAVENPORT RD., TORONTO, INFO A REZERVACE: (416)658-9793. FOTO: členové souboru s Olgou Turokovou, v druhé řadě herecká svatební dvojice Nikol Vacval a Nikolaus Cupka TEXT A FOTO VĚRA KOHOUTOVÁ


12 Edmontonská skupina SVU (Czechoslovak Society of Arts and Sciences of Alberta) již řadu let organizuje koncertní vystoupení předních českých hvězd klasické hudební sféry. V minulosti jsme měli možnost vychutnávat umění předních českých smyčcových kvartet jako Zemlinského, Panochovo či Kaprálové, nebo sólistů jako Ivan Ženatý, Boris Krajný, Jaromír Klepáč, Felix Slováček či Martin Kasík - většinu z nich opakovaně. Tato pozvání jsou vždy směrována ke vzpomínkovému večeru kolem 28. října, organizovaném naší skupinou ve Fakultním Klubu na Albertské Univerzitě. Ve většině případů jsou naši milí hosté zváni také do Calgary, kde je podobný vzpomínkový koncert již řadu let připravován Českým honorárním konzulátem. V některých případech mají umělci možnost hrát i v dalších střediscích hudebního ruchu v západní Kanadě.

Česká muzika v Edmontonu a západní Kanadě Paul Jelen Stejně tomu bude i letos. Na podzim je opět plánována návštěva dvou špičkových českých umělců - mladého fenomenálního houslisty Jiřího Vodičky s klavírním doprovodem u nás velmi oblíbeného Martina Kasíka. Koncert v Edmontonu v neděli 22. října zahájí jejich koncertní turné po západní Kanadě, s dalšími koncerty v Calgary (ST 25.10.), Canmore (ČT 26.10), Vancouveru (SO 28.10.) a tentokrát i ve Viktorii, BC, (NE 29.10.), kde je koncert připravován podobně jako v Calgary tamějším honorárním českým konzulátem. Programy tohoto mezinárodně proslulého komorního dueta budou zahrnovat výběr z děl jak českých skladatelů (Josef Suk, Vítězslav Novák, Klement Slavický), tak i špičková díla virtuozní houslové literatury jako Beethovenova Kreutzerova sonáta, Velká sonáta Cesara Francka, díla Camilla Saint-Saënse (Rondo Capriccioso) či Pabla de Sarasate (Carmen Fantasy). Klavíristu Martina Kasíka není nutno představovat edmontonskému, calgarskému ani torontskému publiku, neboť koncertoval v Kanadě již několikrát. V Edmontonu to bylo poprvé v 90. letech minulého století, kdy sem zavítal po svém triumfálním vítězství ve finále mezinárodní soutěže mladých koncertních umělců v New Yorku. Martin Kasík je dnes jedním ze špičkových českých klavíristů, a jeho vystoupení s předními světovými orchestry i jeho recitály v hlavních metropolích klasické hudby (Berlín, Londýn, Zürich, Rotterdam, Tokio, Washington, Singapur a mnohé další) jsou vždy středem neobvyklé pozornosti. Jeho diskografie zahrnuje 15 CD nahrávek pro Supraphon, ArcoDiva - dnes v Praze nejvyhledávanější partner pro zahraniční agentury, a další značky. Houslista Jiří Vodička představuje současnou generaci českých špičkových houslových virtuozů, pokračovatelů tradice Ševčíkovy školy či jejich představitelů J. Kubelíka, K. Halíře, J. Kociana či nedávno zesnulého Josefa Suka. Podobně jako Martin Kasík i mistr Vodička o několik let později exceloval v mezinárodní soutěži mladých koncertních umělců v New Yorku. V současné době je jedním z koncertních mistrů České filharmonie, ale často koncertuje rovněž jako orchestrální sólista, komorní hráč jako člen Smetanova tria (dvě CD nahrávky) či recitalista s klavírním doprovodem předních českých klavíristů včetně Martina Kasíka. Jeho sólová CD nahrávka zahrnuje díla nejvyšší houslové virtuozity, včetně Paganiniho „Nel cor piu“, kterážto skladba je považována za snad vůbec nejtěžší v sólovém houslovém repertoáru. (V jednom z našich minulých koncertů zazněla tato skladba v nenapodobitelném podání Ivana Ženatého). Nadcházející koncerty těchto dvou předních představitelů české hudební kultury slibují opravdový zážitek všem milovníkům klasické houslové a klavírní hry (ve všech koncertech uslyšíme Martina Kasíka též jako sólistu) také v západní Kanadě. Všem čtenářům žijícím v místech, kde se budou koncerty konat, lze vřele doporučit rezervovat si data koncertů a zajímat se o lokální informace. Příležitost slyšet mezinárodně proslulé české interprety, jakými bezesporu jsou mistři Kasík a Vodička, se nenaskýtá často. NeFOTO WIKIPEDIA nechte si tuto jedinečnou příležitost ujít! ◙

Nový domov č. 13 - 21. 9. 2017

Volební pletichy v Římě a Sudbury Eva Firlová

Sudbury je pěkně město, velikostí, pohodlím, dosažitelností všeho, co srdce (a peněženka) ráčí. Ale je třeba říci, že Sudbury se neocitá často v popředí zájmu veřejnosti. V posledním týdnu se ale ocitlo na předních stránkách národních deníků. A to nikoliv proto, že by tady někdo získal třeba Nobelovu cenu, nebo proto, že by nějaký medvěd (jichž není kolem Sudbury ba i v Sudbury málo), někomu ukousl ruku, odtahující chutné BBQ do garáže, ale kvůli procesu, probíhajícímu v místní soudní budově. Na lavicích pro obžalované není jeden člověk. Je to vlastně jedna strana, a to naše stará dobrá Liberální strana, která byla bůhvíproč znovu zvolena v provinčních volbách v roce 2014 jako vládní strana ontarijského parlamentu. Místní prominentní Liberál, jinak majitel prosperujícího pohřebního ústavu a známý dobročinitel Gerry Lougheed a Sorbara, šéfka volební kampaně premiérky Wynne, jsou obvinění podle zákona o volebních úplatcích. Tudíž se dá říct, že celé město zapomnělo na to, že se naše městská rada rozhodla rozházet milióny na novou arénu plus zábavní centrum nádavkem na synergicke centrum (což většina lidí neví, jak vyslovit, nehledě k tomu, co to asi je) a kdekdo se s potěšením brouzdá stránkami novin a sleduje prominentní průšvih. Faktem je, že kdekoliv si lidé vytvoří demokratickou vládu, intriky jsou k dispozici ambiciózním lidem a budou se dít. Z čeho vlastně vzniklo slovo ambiciózní? Z latinského slova ambitus. Slovo ambitus znamenalo původně v šerém latinském dávnověku “procházka”, vzniklo ze slovesa ambulare - procházet se. Ale už ve 2. st.př.n.l. se význam slova ambitus zúžil na volební agitaci. V roce 181 př.n.l. jistý Marcus Baebius prosadil zákon De ambitu. V něm se vypočítávalo, co takový ambiciózní kandidát na úřad nesmí dělat, jako například: nejméně dva roky před svou kandidaturou nesmí financovat žádné slavnosti, divadelní hry a lidové veselice. Během své kandidatury nesmí pořádat večírky a nesmí pořádat gladiátorské hry, pokud se nejedná o pohřební hry pro blízkého příbuzného. Samozřejmě, slibovat výhody a peníze voličům pomoci sodales, agentů, bylo zcela vyloučeno. Tento římský zákon byl několikrát doplněn a rozšířen, například i Ciceronem v době, kdy byl konzulem. Zákon zvyšoval pokuty a délku exilu. Jeden dodatek zákona například také zakazoval použití nomenclatora - to byl poskok, který měl dobrou paměť na tváře a kandidátovi šeptal do ucha jména přibližujících se občanů. Kandidát se tak zalichotil voličům, kteří si mysleli, že si je kandidát pamatuje. Ale žádný z těchto zákonů nepamatoval na to, aby byl potrestán člověk, který nabídne kandidátovi peníze nebo výhody, aby se kandidatury vzdal. a to se stalo v roce 63 př.n.l. Ovšem nejednalo se o jedno-

roční úřad, ale o úřad nejvyššího velekněze, pontifex maximus. Od roku 300 př.nl. byl nejvyšší velekněz vybírán volební cestou. Pontifex maximus byl zvolen doživotně. Byl hlavou státního náboženství a tato funkce sice nositeli nedávala žádné guvernérství, nebo právo velet armádám, ale byla nesmírně prestižní. Na nejvyššího velekněze mohli kandidovat jen členové pontifikálního sdružení a tak byl výběr limitován. Pro veřejnost to byly volby spíše jako lido-

vá veselice, protože se s nimi nespojovaly spory, války, nebo soudy - prostě záležitosti světské, jen záležitosti božské. Ba, bylo pro voliče povznášející, když na sebe házeli špínu, nadávky a osočovali se z nejhorších zločinů kandidáti z nejvznešenějších rodin na občanských seznamech jen proto, aby jejich člen mohl být co nejblíže bohu Jupiterovi Nejlepšímu a Největšímu. V roce 63. př.n.l. zemřel Q. Caecilius Metellus, nejvyšší velekněz, a nastala volební kampaň. O úřad se ucházeli zasloužilí bývalí konzulové, samá známá jména. Ale i tato božská soutěž dostala nádech stranickosti. Kandidáty byli P. Servilius Vatia a Q. Lutatius Catulus, kteří byli známými členy strany Optimátů (nejlepších), jak se sami nazývali, a G. Julius Caesar, známý člen strany Populárů (lidovec). Caesar měl za sebou sotva úřad praetora, byl mladý, ale velmi populární v širokých vrstvách obyvatelstva. Po různých, v té době ještě velmi nevědeckých průzkumech veřejného mínění, došli protikandidáti Vatia i Catulus k názoru, že Caesar by mohl vyhrát. I rozhodli se, že nebudou podplácet voliče, nýbrž že bude levnější podplatit Caesara, aby stáhl svoji kandidaturu. Což nebylo od věci, protože Caesar byl značně zadlužen. Bylo by zajisté lepší a levnější, kdyby Isauricus nebo Catulus stáhli svou kandidaturu a nerozdělili tak hlasy, ale na druhé straně si oba mysleli, že si ten úřad a prestiž zaslouží. Caesar platbu odmítl, byl zvo-

len pontifikem maximem a z Martova pole odcházel uprostřed všeobecné radosti a poházen květinami. Není známo, jestli na Vatiu a Catula dělal dlouhý nos. Jak se tento starořímský případ vztahuje na Sudbury 21. století? Na rozdíl od římského práva pamatuje ontarijský zákon také na to, že se nesmí podplácet kandidát, aby od kandidatury odstoupil. Obžaloba v Sudbury říká asi toto: V roce 2014 se konaly volby do ontarijského parlamentu. V Sudbury po několik období byl volen Jim Bartolucci, kovaný Liberál a velmi populární s místními odbory. Ale pan Bartolucci přicházel do penzijních let a rozhodl se věnovat svým vnoučatům místo politice. Tedy nastal shon, koho na jeho místo? Liberální strana měla za to, že toto křeslo mají jisté a že tedy si může kandidovat kdo chce. Naopak, nastalo jisté vzájemné poplácávání po zádech, že Liberální strana podporuje kandidáta, který je zdravotně postižený. Kandidát Andrew Olivier je kvadruplegik. Ale volby vyhrál nikoli Liberál Olivier, ale Joe Cimino za NDP. Leč Joe Cimino rezignoval o pár měsíci později a křeslo se znovu uvolnilo pro doplňovací volby. Statečný Olivier hodlal znovu bojovat za Liberální stranu. O, ne tak rychle, zvolala kancelář naší premiérky. Wynne měla oko na jiném kandidátovi, což už se stává zamotané, protože dotyčný vyhlédnutý kandidát, Glenn Thibault, už poslancem byl, a to za federální NDP pro Sudbury. Náhle se vzdal svého federálního NDP křesla a kandidoval za ontarijské Liberály v Sudbury. Olivier neměl radost a aby svou neradost vyjádřil, tak zveřejnil své nahrávky hovorů, které měl se Sorbarou a s Lougheedem, kdy mu nabízeli různé výhody a pozice, pokud by odstoupil od své kandidatury, o čemž se doslechla policie a prokurátor, a tak máme proces s Gerry Lougheedem a Sorbarou o volební korupci. Náš ontarijský poslanec Thibault (ano, byl zvolený) se nechal přemluvit k Liberální kandidatuře s podmínkou, že Liberální strana zaměstná jeho spolupracovníky z NDP. Vše proběhlo hladce, ale teď je tady paní Sorbara na lavici obžalovaných a Thibault není, což je poněkud zvláštní. Celý tento zamotaný případ je zaprvé dobrá munice pro příští ontarijské volby proti Liberálům, a za druhé je to jen potvrzení onoho lidového názoru, že se člověk v politice ušpiní, že je to ušmudlaná profese. ◙

Právnická kancelář

MARTIN ZATOVKANUK 1984 Yonge St, Toronto 647-669-4369 ■ martin@zlegal.ca ■ angličtina ■ čeština ■ francouzština


Nový domov č. 13 - 21. 9. 2017

SEVEROKOREJSKÉ POČÍNÁNÍ .Vyšel mi v Praze článek s názvem "Churavějící etiketa" s informací, začínající tvrzením, že "Teď koncem července 2017 Severní Korea vystřelila raketu ICBM, ta letěla aspoň 600 mil nebo kilometrů, není nám známo, zda mínila dodat nukleární bombu, s úmyslem zasáhnout americkou Aljašku nebo dokonce americkou kalifornskou pevninu. Každopádně většina tamějších medií se takovou otázkou netrápila, daleko větší pozornost JE věnována Putinovi v Kremlu." Toto byla čerstvá tvrzení, ale nyní již chřadnoucí v měsíci srpnu, v českých, dřív československých hlavách, zejména pamatovatelným rokem 1968, nokturnálním tankovým příjezdem mezinárodních bratrů, bylo jich pět z různých socialistických konců. Tolik se od té doby změnilo, ani Sojuzu, největšího z bratrů, už není. Našinci mohou dojíždět ke vzdáleným mořím, zpráva o návštěvě Kanárů už pozbyla přitažlivost, půvab své někdejší závisti. Média již poněkud polevila soustředěním, pídění po a neexistujícím komplotu Putina s neméně diabolickým Trumpem: ti aby zničili americkou demokracii tak, jak se jim prozatím podařilo zabránit demokratické kandidátce Hillary Clintonové, aby se navrátila do Bílého domu, již nikoliv jako první dáma státu, jemuž osm roků prezidentoval její tuze záletný manžel William Jefferson (Clinton, samozřejmě). - - Pokus o dosažení dohody USA se Severní Korejí selhal za administrativy tří prezidentů: napřed Clinton, v roce 1994 ve snaze zmírnit, pacifikovat Kimův režim, dodávkami štědré zahraniční pomoci ve výši čtyř až pěti miliard tehdejších dolarů, aniž měl dárce příležitost si ověřit, jak bude s dary naloženo. Clinton uzavřel "Agreed Framework" -Good deal, "dobrou, užitečnou dohodu", a navíc potvrdil dobrou vůli USA odstranit všechny své nukleárních zbraně z korejského polostrova. Po Clintonových jednostranných iniciativách následovala neméně neúspěšná snaha jeho prezidentských následovníků, jímž byli Republikán George W. Bush a po něm Demokrat Obama se svým pokusem "Leap Day Agreement". Všechno toto úsilí zklamalo ve snaze docílit denuklerizaci Severní Koreje, opuštění jejího záměru získat jaderné zbraně. Tento neúspěch stál americké daňové poplatníky další miliardy dolarů zahraniční pomoci a v roce 2008 došlo jednak k odstranění Severní Koreje jako státního sponzora terorismu, a navíc splnění amerického závazku odstranit všechny své jaderné zbraně z korejského poloostrova. Americké závazky byly stoprocentně splněny . Druhou stranou dodrženo NIC. Dvacet pět roků - čtvrt století - s velkými výdaji promrháno s takovým zahraničním partnerem. Kimův režim naopak zmnohonásobil své riskantní choutky. Rex Tillerson, Trumpem

pověřený rezortem americké zahraniční politiky, ve svých proslovech v Radě bezpečnosti zdůrazňoval nebezpečné riskantní počínání nezodpovědných fanatiků, jakož i realitu, že "business as usual is not an option". Smluvní závazky platí pro každou podepsanou stranu. V roce 2016 Severní Korea odpálila 20 balistických raket ve vzdoru k zákazu rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Zatímco Barack Hussein Obama dával přednost "politice strategické trpělivosti" (strategic patience), Trump se snaží prosazovat jak vůči Číně, tak i Severní Koreji postoj strategic impatience. Jak už svědčí jeho temperamentu, ve svým veřejných proslovech, rovněž adresovaných korejským odpůrcům libujícím si ve svém rozhodnutí Ameriku jakkoliv dřív tolik štědrou , totálně zničit. Trump jim nikoliv způsobem svého prezidentskeho předchůdce opakovaně odpověděl hrůzným rozhodnutím fury, fire, power. Jeho orální temperament již ostře odsoudili představitelé opozice jako například vlivná kalifornská senátorka Feinsteinová. I značné množství dalších kritiků doporučuje diplomatické řešení, jímž ale již nelze úspěšně vydírat - dost je dost. Zřetelnější je ministr národní obrany James Mattis, profesionální voják s mnoha zásluhami, ve svém sdělení rudému tlouštíkovi Kimovi, že příliš si s ohněm zahrává na cestě k zániku nynějšího vládního režimu. Nynější americká velvyslankyně Nikky Haley v OSN, indického původu a dřívější guvernér ve státu Jižní Karolina (2011-2017), si ve svém novém prostředí úspěšně počíná a v Radě bezpečnosti se jí začátkem tohoto srpna podařilo prosadit rezoluci proti severokorejskému počínání se sklonem k jaderním iniciativám, jednomyslně všemi patnácti hlasy, tedy včetně i Ruska a Číny, zpravidla v nejlepším případě se hlasování zdrživší. Na rezoluci již zareagoval rudý tlouštík s divně ostřihanou hlavou hrozbou odpálit čtyři rakety na ostrov Guam, americký to majetek, jehož odhadovaný počet 200.000 obyvatel, se dvěma vojenskými bázemi, kde právě přibylo 6.000 nijak změkčených marines - příslušníků námořní pěchoty, jejichž otcové a dědové si mnoho útrap zažili, pokud je vůbec přežili za druhé světové války, od Guadalcanalu po Ivo Jimu a Okinawu. (K velmi krvavém utkání též například došlo na ostrovech v Západních Karolinách, tam v nynější republice Palau, americkou velvyslankyní je má bývalá studentka mezinárodního práva, o čemž jsem se už v našem NP jednou zmínil, a proto se teď omlouvám.) Na Guamu jsem byl dvakrát. Tam rozhodně je nyní méně obav, než je v Soulu, mohutné metropoli (obyvatel 25 milionů) v Jižní Koreji s alespoň stonásobně vyšší životní úrovní, než jaká převládá v severním sousedství, tam vědecký komunismus údajně budující. Tamější velitelství oznámilo světu, že k výstřelu

Ota Ulč

je připraveno tisíc kanonů zasáhnout a pořádně zdevastovat ono konkurenční kapitalistické centrum. Vzdálenost to je nepatrná, asi tak jako při nepravděpodobné střelbě z Prahy na Plzeň nebo opačně. Pchjongjang ( hlavní město Severu, takto je hláskuje Academia, Slovník spisovné češtiny) v těchto dnech světu oznámil, že se jeho vědcům podařil kýžený výkon, totiž zhotovení zmenšené nukleární nálože do rakety, s destruktivní kapacitou právě takovou, jaká postihla Nagasaki (nuclear warhead with a yield of about 20 kilotonnes). Ostatní svět určitě nezahálí ve snaze docílit obranná opatření, aby nepřátelskou raketu (ICBM) zasáhla a zničila co nejdřív, pokud možno před jejím odpálením. Tento americký systém, znám písmeny THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), jako první byl instalován a do provozu uveden na Aljašce, nyní je již připraven k použití nejen v Jižní Koreji. Západní špionážní agentury už věří, že Kimovi se podařil obávaný pokrok - totiž miniaturized its nuclear warheads, aby se vešly do ICBM raket a že už má k dispozici 60 nukleárních zbraní. Z televize jsme se již seznámili s mapami, odhadující časovou vzdálenost od místa odstřelu rakety, kterou se systému THAAD nepodařilo zneškodnit: dolet se smrtelnou náloží nutno počítat na pouhé minuty: Hawaii - 20, Los Angeles - 30, New York - 38 až 38 minut. Ovšem tím nejlepším řešením bude, když k takovému střetu nikdy nedojde. Tak, jak tomu bylo za studené války, když si obě strany byly vědomy katastrofálních důsledků a respektovaly onu hrůznou alternativu vzájemného zničení (mutual destruction). S výjimkou některých mohamedánů a podobných fanatiků, nikdo z nás přece do hrobu nemíní pospíchat. Diplomatické vyjednávání s nynějším vládnoucím Kimem lze nejspíš pokládat za neuskutečnitelnou zbytečnost. S pominutím vítaných, ale málo realistických alternativ (puč, převrat, potřebné zavraždění), nejpraktičtějším řešením by byl zásah Číny, aby přiměla tohoto Kima aspoň k částečnému rozumu. Však Čína je zdrojem 80 procent všeho tamějšího zahraničního obchodu, je dodavatelem energie, pohonných hmot a mnohých dalších nezbytností. To by se snad povést mohlo. - - Severní Korea je stát bez autentických spojenců. Oficiálně je to stát komunismus budující, zatvrzele stalinistický, ale ve skutečnosti nelze přehlédnout dosažitelný politický posun směrem až k praktické dohodě s režimy islámskými, džihadistickými. Už značně se vyvíjí spolupráce stalinské Koreje s mohamedánským Iránem, po totální nukleární znalosti bažící. Kim má mnohé smrtelné zboží na prodej. I jiní zájemci se ozývají. Každopádně, nic lahodného očekávat nelze. ◙

13

Z Madridu jsme do Sevilly jeli vlakem. Přesněji řečeno s AVE (Alta Velocidad Española), vysokorychlostní dráhou, které trvá těch 530 km necelé 2,5 hodiny. Na nádraží byla spousta lidí, ale v hale, odkud se odbavovali cestující rychlovlaku, jsme si připadali jako na letišti: skupinky lépe oblečených lidí v sedadlech u jednotlivých východů (gates), butiky se suvenýry a občerstvením. Dokonce se dovnitř procházelo kontrolou včetně X-ray – ach, ta hrůza, aby mi z kufru nesebrali kapesní nůž, nůžtičky nebo dokonce láhev s vodou! Nesebrali. Na únos takového vlaku asi manikura nestačí. Sevilla je nádherné město. Malebnosti určitě přispívá i to, že celé centrum je pěší zóna, kam mohou pouze taxíky, a to jen z jedné strany, a kromě toho tam jezdí jen tramvaj. Tady jsme neviděli žádné živé sochy, zato na náměstí tančila skupina tří dívek flamenco za doprovodu kytar. Památky jsou pěkně pohromadě. Zlatá věž (Torre del Oro) s výhledem na řeku Guadalquivir, nejdřív strážní věž Maurů, pak věznice, nyní muzeum. Aréna Plaza del Toros, v březnu tichá a opuštěná, ale už za pár týdnů měla být jako každý rok centrem celosevillské toreadorské horečky. Kouzelný romantický zámek Alcázar, přestavěný z maurské pevnosti Pedrem I. Kastilským v maurském slohu, později upravený Karlem V., který do něj přidal gotické prvky, ale ponechal zámku arabský vzhled. A rozlehlá Plaza de España se svými arkádami jak z jiného světa tak neskutečná, že se tam dokonce i točily scény z filmu Star Wars. Dominantou města je katedrála Santa María de la Sede. Byla postavena v 15. a 16. století na místě mešity a její zvonice, Giralda, je původně minaret, pře-

Španělsko - Sevilla Alena Martinů (2)

Foto autorka

stavěný po zemětřesení v roce 1356. V době dokončení to byla největší katedrála (teď je prý třetí největší v Evropě) a také měla nejvyšší věž na světě (105 m). Na ni se nevystupuje po schodech, ale chodbou po obvodu zvonice s šikmou podlahou. Katedrálu jsem si šla prohlédnout nejdřív a při koupi lístku jsem zjistila, že se dá nejen vyběhnout na věž, ale jít i na prohlídku po střeše. Takovou zvláštnost jsem si nemohla nechat ujít. Překvapením bylo, že celá túra trvala dvě hodiny! Prolezli jsme všechny úrovně zvnějšku i zevnitř a na každém místě nám průvodce řekl něco zajímavého. Tady začali stavět věžičku, která sem nepatří, leč ji tam nechali včetně schodů, které nikam nevedou. Tady těch drátů se nedotýkejte, ty jsou pod napětím, aby sem nesedali holubi. Tyhle chrliče stavitel odbyl a podívejte se, jak jsou pod nimi kameny obrostlé mechem. A víte, na co jsou tyhle díry ve střeše, poklopené keramickými špunty, které shora vypadají jako obrácená mísa? Inu, tudy se po laně pověšeném dolů do prostoru katedrály zvedal další stavební materiál na ochozy uvnitř. Z těchto vnitřních ochozů byl krásný pohled na velká mozaiková okna, na kterých bylo vidět, jak se postupem času zlepšovala barevnost i provedení obrazů.

I mnoho dalších zajímavostí jsme se dozvěděli. Například, že v katedrále je pohřbený Ferdinand, syn Kryštofa Kolumba. Zdědil po otci všechny jeho deníky a zápisky, a protože z jeho příbuzných o to nikdo neměl zájem (on sám děti neměl), daroval vše katedrále v Seville, za což v ní byl pohřben. Kryštof Kolumbus se do katedrály dostal mnohem později docela komplikovaným způsobem: zemřel r. 1506 ve španělském Valladolidu, jeho syn Diego ho později nechal přenést do kláštera La Cartuja v Seville, ale roku 1542 se Kryštov stěhoval znovu, tentokrát do Santo Domingo (v nynější Dominikánské republice), kde byl v tehdejší době Diego guvernérem. Když se Hispanioly zmocnili Francouzi, přestěhovali ho v roce 1795 z katedrály Santo Domingo do Havany na Kubě, a když pak Kuba v r. 1898 získala nezávislost, byl převezen na své nynější místo v sevillské katedrále. Jeho ostatky jsou uloženy v sarkofágu, který nesou čtyři králové: Kastilský, Aragonský, Navarrský a Leonský. Pravost ostatků Kryštofa Kolumba byla zpochybňována až do roku 2003, kdy udělali vědci rozbor DNA otce i syna, a jejich příbuznost byla potvrzena. Ostatky v katedrále Santo Domingo nebyly exhumovány, a tak se dodnes neví, zda část Kryštofa Kolumba stále ještě neodpočívá v zemi, kterou před pěti sty dvaceti pěti lety objevil. V Seville bychom se byli rádi zdrželi déle, ale čekala nás cesta do Granady: POKRAČOVÁNÍ FOTO AUTORKA vzhůru na Alhambru! ◙


14

Nový domov č. 13 - 21. 9. 2017

JOSÉ NÁSLEDOVAL IRMU né intenzity. Tornádo  ze str. 10 v Oklahomě (1999) dosáhlo rychlosti větru až 512 km/hod. Při globálním oteplování se však může v budoucnu rychlost vichru zvýšit až přes 300km/h. Ovšem co je to proti Neptunu, kde rychlost větrů dosahuje až 1400 km/h a na Saturnu 1800 km/h. Vznik silného větru nad zemským povrchem obecně souvisí z rozdílného tlaku vzduchu, který se vyrovnává prouděním. Z vyššího tlaku proudí vzduch do míst s nižším tlakem.Ovšem ne přímo, ale s odchylkou vzhledem k odstředivé síle zemské rotace (Coriolisově síle). Kolem tlakové výše (anticyklony) proudí vzduch na severní polokouli ve směru hodinových ručiček, zatímco okolo tlakové níže (cyklony) v opačném směru. Na jižní polokouli je tomu naopak. Kdyby Země byla bez horstev a neotáčela se, pak by se na rovníku

vzduch oteploval, zředěný by stoupal vzhůru a proudil do polárních oblastí. Tam by se ochlazoval a při zemi proudil zpět k rovníku. Tedy podobně jako Golfský proud z Karibiku. Oddělením souše od oceánů se pohyb diferencuje do cirkulačních systémů. Z anticyklony v Arktidě vzniká arktická fronta, zesilující hlavně v zimě až do oblasti mezi 50-60°sev. šířky. K jihu přechází do polární fronty s povětrnostními změnami ve středních šířkách. Nad severním Atlantikem vzniká azorská anticyklona a islandská cyklona. V ANTICYKLONĚ je jasná obloha a malá rychlost větru. Mezi nízkých tlakem na rovníku a subtropickými anticyklonami je tlakový spád. Při něm vzniká pasát ve spodní troposféře, ale ve vyšší části vane kompenzační antipasát opačného směru. Význačnou složkou oceánské cirkulace v šířkách hlavně

mezi 5-20° jsou tropické vířivé cyklony. Blíže rovníku nevznikají, protože je tam Coriolisova síla malá. Tropické cyklony jsou proto charakterizovány velkým tlakovým spádem na malou vzdálenost. Mají poloměr jen několik desítek, max. stovek km. V centrech však klesá tlak i o 30 mb níž než v okolí. To dává vznik rychlému proudění větru i nad hodnotu 30m/ sec. Mohutná bouřková oblačnost vytváří prstenec kolem středu cyklonu, kterou označujeme jako vzpomenutý hurikán nebo tajfun. DODATEK AUTORA Ničivou sílu hurikánu Harvey a Irma sledoval celý svět s napětím. Mnohé z lidí napadlo, že jde zase o pohromu jako 11. září, kdy bylo napadeno obchodní centrum v USA. Někteří z nich šli dál, když si pomysleli, jestli náhlé silné hurikány v Karibiku nebo zemětřesení v Mexiku nějak nesouvisí s něčím, co je označováno jako systém Haarp. Vzpomněli si na obrovské sucho, které postihlo USA v r.198792, které způsobilo obrovské škody v zemědělství, dosahující též mnoho miliard USD. Bylo důsledkem dlouhodobé tlakové výše v Pacifiku u břehů USA. Bylo připsáno armádním po-

◙ KŘÍŽOVKA PRO VOLNOU CHVÍLI

VYLUŠTĚNÍ KŘÍŽOVKY V TOMTO ČÍSLE: AISCHYLOS: LIDÉ NENÁVIDÍ SMRT NEPRÁVEM, JE NEJJISTĚJŠÍ OBRANA... TAJENKA:

MECOMEN AHONM .2 ITORP .1 MŮLEZÍVS A .3

POMŮCKA: KELIM, ASAP, SF, MAAR, AMON

Redakce Nového domova: (647) 770-1713

kusům SSSR s ionosférou. Podobně i hurikán Kristina 23. srpna 2005 byl zpočátku jen malou tropickou bouří u Bahamských ostrovů. Ale najednou se stal z neznámých příčin nejhorším hurikánem 5. kategorie. Nesledoval běžné linky v Karibiku, ale byl veden v přímé linii k pobřeží USA. Nečekaně změnil směr na New Orleans, kde způsobil obrovské škody a zapříčinil smrt 1800 lidí. V podezření bylo Rusko. Z uvedených důvodů si postavilo i

USA na Aljašce u Anchorage 180 antén, každá o výkonu 10 000 W, které jsou propojeny do jednoho systému o 3,6 MW. S jejich pomocí lze nadzvednout ionosféru a změnit atmosférický tlak kdekoli na světě. Dokonce lze vyvolat zemětřesení v labilních zónách zemské kůry. Podle některých jsou tyto „náhody“ příliš nápadné, aby šlo jen o přírodní jevy. ◙ MAPA WIKIPEDIA


Nový domov č. 13 - 21. 9. 2017

UŽITEČNÉ ADRESY VELVYSLANECTVÍ ČR v KANADĚ Velvyslanec PAVEL HRNČÍŘ 251 Cooper St., Ottawa ON K2P 0G2 Tel: (613) 562 3875 Fax: (613) 562 3878 E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz Web: www.mzv.cz/ottawa VELVYSLANECTVÍ SR v KANADĚ Velvyslanec ANDREJ DROBA 50 Rideau Terrace, Ottawa ON K1M 2A1 Po-Št 8-16.15 h., Pia 8 -15.00 h. Tel: +1(613)749 4442 ex. 101 Email: andrea.dankaninova@mzv.sk GEN. KONZULÁT ČR v TORONTU Generální konzul IVAN POČUCH 2 Bloor St. W. suite 1500, Toronto ON M4W 3E2 Po Út Čt Pá 9.00-12.00 Tel: +1(416) 972 1476 Fax: +1(416) 972 6991 Email: toronto@embassy.mzv.cz Nouzové linky: +1 (647) 282 8119 +1 (647) 406 9221 Web: www.mzv.cz/toronto HONOR. GK ČR CALGARY Hon. konzul JERRY JELÍNEK Suite 303-6707 Elbow Drive SW, T2V0E5 Calgary ST 14.00 - 18.00 Tel: +1403/269 4924, 269 6090 Fax: +1403/259 4533 Email: Calgary@honorary.mzv.cz jelinek@terramanagement.com Konz.působnost obvodu: prov. AB Časový posun: - 8 hod HONORÁRNÍ KONZ. ČR MONTREAL Hon. konzul HYNEK ŽIKOVSKÝ 2020 2020 Bld. Robert-Bourassa, Suite 1920, H3A 2A5 Montréal, Québec PÁ 10.00 - 12.30 předem dohodnout Tel: 1(514)316 4383 Email: montreal@honorary.mzv.cz Konzulární působnost: prov. Québec Časový posun: -6 hod HONORÁRNÍ KONZ. ČR VANCOUVER Hon. konzul a ved úřadu: KAREL VEČEŘA GALLAND Suite 1700- 200 Granville Street, Vancouver, BC, V6C 1S4 PÁ 13.00 - 15.00 předem dohodnout Telefon: 1(514)316 4383 Fax: 1(604)662 4544 E-mail kgalland@ecofluid.com Konzulární působnost: provincie Britská Honorární konzulát ČR ve Viktorii zahájil svou

Kolumbie kromě Vancouver Island Časový posun: -9 hod VELVYSL. KANADY v PRAZE Ve strunách 95/2,160 00 Praha 6 Tel: (+420)272 101 800 Fax: (+420)272 101 890 Email: canada@canada.cz Web: www.canada.cz ČSSK v KANADĚ PO Box 564, 3044 Bloor St. W. Toronto ON M8X 2Y8 Tel: (416) 925 2241 Fax: (416) 925 1940 Porady a ověřování dokladů: Email: ustredi@cssk.ca toronto@cssk.ca, Web: www.cssk.ca Torontská pobočka (416)762 6846 ŘÍMSKO-KATOLICKÝ KOSTEL SV. VÁCLAVA P. ThLic. Mgr. TOMÁŠ KÁŇA Th.D. 496 Gladstone Av., Toronto ON M6H 3H9 Tel: (416)532 5272 Fax: (416)516 5311 Email: t.kana@seznam.cz Web: www.katolik.ca SLOV. EV. KOSTOL SV. PAVLA Rev. LADISLAV KOZÁK 1424 Davenport Rd., Toronto ON M6H 2H8 Tel: (416) 658 9793 Email: lpkozak@sympatico.ca RÍM. KAT. KOSTOL SV. CYRILA A METODA, farár GRZEGORZ NOWICKI 5255 Thornwood Dr., Mississauga ON L4Z 3J3. Tel: (905) 712 1200 Fax: (905) 712 0974

NEW HOMELAND – CZECH AND SLOVAK (EVERY THIRD WEEK)

Vydává Masaryk Memorial Institute, Inc., 450 Scarborough Golf Club Rd.,

Toronto, ON M1G 1H1. Řídí tiskový výbor MMI. Archiv na webu www.masaryktown.ca

Redakce si vyhrazuje právo příspěvek zkrátit, redakčně upravit a rozhodnout o jeho event. ne/zařazení. Z předplatného nevyplývá předplatiteli nárok na umístění jeho článku v novinách. ■ Anonymy neotiskujeme. ■ Předplatné se automaticky prodlužuje, není-li odběratelem písemně zrušeno. Názory prezentované v uveřejněných příspěvcích nemusí vyjadřovat stanovisko redakce ani vydavatele, MMI. Nevyžádané rukopisy a fotografie redakce nevrací. ■ Redakce neposkytuje žádné informace o autorech. Redakční rada: Barbara Sherriffová (konzultantka jazyka anglického), Jiří Grosman a Miloš Krajný (Toronto), Josef Skála a Jiří Adler (Vancouver), Alena Martinů (Montreal), Eva Firlová (konzultantka jazyka českého, Sudbury). Masarykův ústav (MMI) je nevýdělečná (not profit) organizace. Jejím posláním je udržovat české a slovenské kulturní tradice a obohacovat tak život kanadské veřejnosti. ■ Kancelář Iva Ječmenová tel: (416)439-4354 (ÚT, ST, ČT 9.00-16.00), office@ masaryktown.ca ■ Roční předplatné: Kanada $ 61 CAD, USA $ 83 USD, ostatní $ 110 US. Šeky zasílejte laskavě na adresu uvedenou níže v černém poli. Ceny inzerátů sdělíme na požádání. Tyto noviny byly vybrány Národní knihovnou ČR jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví. Stránky jsou archivovány několikrát ročně a jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR. ■ Šéfredaktorka a grafická úprava Věra Kohoutová Mobil (647)770 1713 Pište vera.toronto@gmail.com MMI JE NOSITELEM MASARYKOVY CENY UDĚLENÉ ČSSK V KANADĚ V ROCE 2007 & LAUREÁTEM CENY MZV ČR GRATIAS AGIT Z ROKU 2014

►►►► Předplatné novin odešlete na tuto poštovní adresu: MMI NOVY DOMOV 450B Scarborough Golf Club Rd. Toronto ON M1G 3V7 CANADA Tel: (647)770 1713

Roční předplatné: Kanada $ 61 CAD USA $ 83 USD ostatní $110 USD

V ČESKÉ REPUBLICE: Komerční banka, a.s., Spálená 51, 11121 Praha 1 Účet: Masaryk M.I. Canada Číslo účtu: 400 144-011/0100

DEPT. OF SLAVIC LANGUAGES UNIVERSITY OF TORONTO Alumni Hall, 121 St. Joseph St., Room 405, Toronto, ON M5S 1J4 Associate prof. Veronika Ambros Tel: (416) 926 1300 ext. 3200 Email: veronika.ambros@utoronto.ca CZECH EVENTS NETWORK PRO KANADU, USA & MEXIKO Řídí LUBOMÍR NOVOTNÝ 909 Bay Street, Suite 1006 Toronto, Ontario M5S 3G2 Tel/Fax: (416)929 3432 Email: novotny@gmail.com www.czechevents.net Hon. vicekonzulka ČR LENKA STORZER

HONORÁRNÍ KONZULÁT VE VIKTORII OD 1. DUBNA 2017 činnost 1. dubna 2017, jeho působnost je na území Vancouver Island. Honorární konzul ČR JIM H. REED (obchod a ekonomické vztahy) 2555 Cotswold Road Victoria, BC, V8R 3S3 Telefon: 1(250)360-7418 E-mail. jim.synachor@gmail.com schůzka pouze na základě objednání

(konzulární agenda a pomoc občanům ČR) 1652 Mountbatten Place Victoria, BC V8S 5J9 Telefon: 1(250)888 1974 E-mail: victoria@honorary.mzv.cz ST první v měsíci 12:00 - 15:00 h. na základě objednání (mailem, telefonicky), v případě nutné záležitosti je možné domluvit schůzku i na jiný termín.

www.masaryktown.ca

15

Šek zašlete laskavě na adresu: MMI Novy domov, 450B Scarborough Golf Club Road, Toronto, ON, M1G 3V7 Roční předplatné: Kanada $ 61 CAD, USA $ 83 USD, ostatní $ 110 USD. Za laskavé dary dárcům předem upřímně děkujeme. Info redakce: vera.toronto@gmail.com, tel. (647)770-1713 office MMI: office@masaryktown.ca, tel. (416)439-4354


INTERNATIONAL TRAVEL Travel with confidence, Travel with us! Your next vacation is waiting for you Building memories, one vacation at the time... Call us today and let us help you with your next vacation planning. We will help you build those memories with luxury and adventure cruises, romantic honeymoons packages, safaris, exotic island getaways and tours. Fulfill your travel dreams with your next trip. Contact us today for our comprehensive and up-to-date specials so we can narrow your choices for your perfect vacation. We are looking forward to making your next trip a memorable one, so CONTACT US TODAY and you can get packing! Air Canada Rouge has introduced flights to Prague, Budapest, Kosice, etc. Reminder: As of March 15, 2016 the eTA (Electronic Travel Authorization) is in effect for visitors to Canada. Please visit: www.canada.ca/eta Our address: 600 Sherbourne St., Suite # 301, Toronto Ontario (across the street of Sherbourne Subway Station) Very convenient location with subway access or parking behind the building Please call us: (416)922-7775 or 1-877-922-8775 cell: (416)939-6118 Email to: agatha@intertravel.ca or intertravel@rogers.com Follow us of Facebook: www.facebook.com/intltravel Website: www.intertravel.ca TRAVEL WITH CONFIDENCE, TRAVEL WITH US! TICO Registration # 50016556

HLEDÁ SE PANÍ MARIE BARES, ROZENÁ KAMENÍKOVÁ, nar. 1936, bytem Nový Rychnov, okres Pelhřimov. Studovala obchodní akademii v Jihlavě. Odešla v 60. letech s manželem a dcerkou do Kanady. Poslední známá adresa: 31 Park Blvd. #703, Toronto. Děkuji za jakoukoliv informaci, pište nebo laskavě volejte: Jindřich Nosek, Bavorská 5, 142 00 Praha 4, tel.+420 261 910 262, mobil +420 724 221 313, email: jindrichnosek@seznam.cz.

Novy Domov - 13/2017  

Novy Domov - 13/2017

Novy Domov - 13/2017  

Novy Domov - 13/2017

Advertisement