Page 1

november–december 2008

NEW YORK Sváteční čas na Manhattanu

NEW YORK Holiday spirit in Manhattan

Váš osobní výtisk | Your personal copy 001 CSA_Review_titul.indd 1

| www.czechairlines.com | 22.10.2008 14:42:24


Kombinovaná spot!eba a emise CO2 nového BMW !ady 7: 7,2–11,4 l/100 km, 192–266 g/km.

BMW 7_Inz_CZ_400x270_CSA.indd 2

10/7/08 1:17:31 PM


!"

#$%&'()*+),'-.)*-/012%$/* 01'$03/*)*()4)-5$)126*+748* 2),0*1/*()945$*:'12);'&48* -/3(/$<7&:*)=5&7*=/12)3/>* &/$?&:*!"*,'-026

@/012%$?*K)4;)46*@)=A*BCD*E5(8*F6 !"#$%&'()*%+,-./%"-%",0&-%1#+#$2-3/%(#+045,%67#8-6%9/:-;%!-(7/6%4%7':8%3-%<&0:'(#%=#6'7>#*% +,-?@%?#49/3-&%"9A3%,5&-7,*%5B%3-8#%8&5"%9C9#&5&%8'",#?':+C%7-3(-&2/%#95:-%9-",#3-;%D,-37E%35+#% #7*%'%6C%3"6-%7-$",0&-%4(#+#75&#95&'%7#9)%FGH%.5(C%I%JE8-6%3-8#%9@9#3-;%K@"&-(+-6%3-% 9A4%"%3-('7-L7E%-+#7#6':+@6%1?#9#4-6%5%'7#95,'97/6'%,-:87#&#>'-6'*%35+#%3-%751./+&5(% M7,->?5&%N:,'9-%D,--?'7>*%1./6)%9",.'+#907/%O'>8%<?-:'"'#7%M73-:,'#7%L'%1.-1&P#907/%(9E65% ,$?J#(6C:85(&C%QR'7%Q$?J#;%KA4*%+,-?@%65S'60&7E%9C$B/90%1#,-7:'0&%FGH%TUV%:'-7,=C756':"*% L/6B%"'%9C"&#$B'&%#95:-%5%$4707/%#(%92-:8*%+,-./%9C8&-(0953/%?5(#",%4%3/4(C%5%40?#9-P%6C"&/% 75%B'9#,7/%1?#",.-(/;%W#9)%FGH%.5(C%I%'7"1'?$3-%9'4-%J$(#$:7#",';

BMW 7_Inz_CZ_400x270_CSA.indd 3

@)=A* BCD*E5(8*F

GGG6H,G6&I

J5()12*I*37I(8

10/7/08 1:17:51 PM


WELCOME ABOARD Nejlepší letecká společnost ve střední a východní Evropě Best Airline based in Central/Eastern Europe OAG awards 2004, 2005, 2006, 2007 & 2008


Black stainless steel - another technological first from Baumatic.

w w w. b a u m a t i c . c o m


O B S A H C O N T E N T

8 10 18 26 34 42 46

54 60

66 70 74

78

94 96

100 104 105 106 108 110 112 114 116 120 124 130

ČLÁNKY | ARTICLES Div Česka | Czech Wonder Ještěd a Liberecko | Ještěd in the Liberec Region Navigátor | Navigator Tipy pro vás | What to See Rozhovor | Interview Jaromír Jágr Destinace | Destination Thajsko – země plná barev | Thailand – A Country of Colours Místa a lidé | Places and People Liberecko očima Luďka Veleho | Luděk Vele’s Liberec Region Kompas | Compass Liberecký kraj | Liberec Region Destinace | Destination Letadlem za pořádnou lyžovačkou | On a Plane, Off for Some Proper Skiing Téma | Topic Letadla, to jsou mosty | The Planes Are Bridges of a Kind Destinace | Destination New York – Sváteční čas na Manhattanu | New York – Holiday in Manhattan Česká stopa | Czech Footprint Kostka cukru | The Sugar Cube Osobnost na palubě | Celebrity on Board Taťána Kováříková Povídka | Story J. Senohrab – Černobílý psí svět | J. Senohrab – A Black-and-White World of Dogs Životní styl | Life Style Auta, hodinky, hi-tech, šperky, parfémy, móda, design | Cars, Watches, Hi-tech, Jewels, Fragrances, Fashion, Design Střípky z Českých aerolinií | Czech Airlines News Reportáž z Českých aerolinií | Reports from Czech Airlines Trénink „na palubě“ | On-Board Training SERVIS | SERVICE Program OK Plus | OK Plus Programme SkyTeam Nápojový lístek | Beverages Na palubě | On Board V pohodě ve vzduchu | Fit For flying Autobusové spojení | Bus Connection Terminál Praha-Ruzyně | Prague-Ruzyně Terminal Letadlový park | Fleet Mapy | Maps Rezervační kanceláře Českých aerolinií | Czech Airlines Booking Offices Sky Shop & Duty Free Kontakty

18

26

60

TĚŠÍME SE NA VAŠE NÁZORY NA REVIEW. POSÍLEJTE JE, PROSÍM, NA: / YOUR OPINIONS OF THE REVIEW WOULD BE MUCH APPRECIATED. PLEASE SEND THEM TO: Lenka Desatová, lenka.desatova@csa.cz, České aerolinie, Kolejní 2, 160 00 Praha 6, Czech Republic PRO ČESKÉ AEROLINIE VYDÁVÁ | FOR CZECH AIRLINES PUBLISHED BY: Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37, 171 00 Praha 7-Troja, tel.: +420 244 023 101, e-mail: info@bpublishing.cz, www.bpublishing.cz REDAKČNÍ RADA | EDITORIAL BOARD:Lenka Desatová, Lucie Mikešová, Lukáš Viktora, Magdaléna Chvalinová, Daniela Hupáková INZERCE | ADVERTISING: ARBOmedia.net Praha, tel.: +420 251 082 111, +420 251 082 256, Petr Bohuslav tel.: +420 732 614 121, Jaroslava Chudá tel.: +420 776 591 940 Vydavatel neručí za obsah inzerátů. | The publisher is not responsible for the content of advertisements. TISK | PRINT: Slovenská Grafia, a. s. Tiskové chyby vyhrazeny. REVIEW VYCHÁZÍ JAKO DVOUMĚSÍČNÍK | THE REVIEW IS PUBLISHED BI-MONTHLY. Registrace Ministerstva kultury ČR: MK ČR E 16853

–6–

006-007 Obsah.indd 6

22.10.2008 12:58:04


Jsou chute, které zapomenete po prvním doušku. A jsou i takové, u nichž zjistíte, že se bez nich nemužete obejít. Taková je i Mattoni. Pokušení, které roste doušek po doušku. Jedinecná harmonická chut’ zrozená z vyrovnanosti minerálu z Karlových Varu. Chut’ vybraná Mezinárodní barmanskou asociací pro svou vytríbenost. Bez kompromisu, bez sobe rovných a bez alternativ. Vždy na tech nejvybranejších stolech sveta. Minerální voda Mattoni. Jsou chvíle, kdy se i dokonalost muže stát nerestí.

Kde to žije, tam je Mattoni.

Inzerce_Obet_chuti_200x270.indd 1

11.4.2008 10:22:56


Liberecko JIZERSKÉ HORY A KRKONOŠE, rozprostírající se mezi hranicemi Libereckého kraje, skýtají mnoho příležitostí nejen pro poznávací turistiku, ale v tomto čase především pro zimní sporty. Dominantou kraje je 1012 m vysoký Ještěd, korunovaný obdivuhodnou siluetou televizního vysílače a horského hotelu (na fotografii). Právě v ještědském areálu nad Libercem lze nalézt komplex pro zimní sporty, kde se mimo sjezdovek různých náročností nacházejí rovněž skokanské můstky, na kterých se každoročně konají světové závody ve skocích na lyžích. Jak se ale dozvíte z našich dalších tipů, Liberecký kraj v zimě nabízí mnohem více příležitostí k příjemnému trávení volného času. Více o libereckém regionu na str. 34–45. Text: Lenka Dostálová / Foto: Fotobanka.cz

The Liberec Region THE LIBEREC REGION is in the north of the Czech Republic. Liberec along with the neighboring Jablonec nad Nisou constitute a larger metropolitan area, although its main natural feature is the 1012 metre–high Ještěd (pictured), complete with a hotel in Bond-movie chic. Every year the Liberec Region is visited by tourists who are attracted by the diversity of its natural scenery. The Jizera and Krkonose Mountains extending across the region are the most famous mountain ranges. There are many opportunities for winter sports here. The Jested area above Liberec provides unique conditions. Beside ski slopes of various difficulty levels, there are ski jumps where ski jumping competitions are held every year. In addition, the landscape is enhanced by many natural places of interest, water areas, streams, and historical monuments. Spas, visited by people from the neighboring countries of the Nisa Euroregion, also play an important role. More info about the Liberec Region on pages 34–45.

008-009 Foto_dvoustrana.indd 8

22.10.2008 12:58:31


STRANY PAGES

008-009 Foto_dvoustrana.indd 9

34–45

22.10.2008 12:58:44


N A V I G Á T O R N A V I G A T O R

Do Madridu na Cirque du Soleil Enjoy Cirque du Soleil in Madrid Nejznámější a nejmodernější cirkus planety se zastaví ve španělském Madridu, kde ve dnech 13. listopadu až 21. prosince uvede představení Varekai. To nás zavede do podivuhodného světa nacházejícího se na vrcholu sopky uprostřed hlubokého lesa. V tomto světě jménem Varekai je možné vše. Z nebes se snese osamělý mladík a divák je vržen do nitra příběhu. Mladík dopadá do stínu magického lesa, světa odrazů zabydleného fantastickými stvořeními a muž se vydává za dobrodružstvím, které je stejně neobyčejné jako absurdní. Tohoto dne na samé hranici času, v místě, kde jsou všechny možnosti otevřené, se začíná vzývat život znovu objevený. Slovo varekai znamená v romštině „kdekoli“. Toto představení vzdává hold nomádské duši, duchu umělecké a artistní tradice a nekonečné vášni těch, jejichž cesta je vede k varekai. Více na www.cirqudusoleil.com The most famous circus of the world will perform in Madrid, where it will put in the show Varekai from November 13 to December 21. Deep within a forest, at the summit of a volcano, exists an extraordinary world – a world where something else is possible. A world called Varekai. From the sky falls a solitary young man, and the story of Varekai begins. Parachuted into the shadows of a magical forest, a kaleidoscopic world populated by fantastical creatures, this young man sets off on an adventure both absurd and extraordinary. On this day at the edge of time, in this place of all possibilities, begins an inspired incantation to life rediscovered. The word varekai means “wherever” in the Romany language of the gypsies the universal wanderers. This production pays tribute to the nomadic soul, to the spirit and art of the circus tradition, and to the infinite passion of those whose quest takes them along the path that leads to Varekai. More info at: www.cirquedusoleil.com

Pražský hrad – Majestát i nadstandardní komfort Prague Castle – Majesty and Luxury Sídlo prezidenta, významná památka v seznamu UNESCO, ale i areál s několika prestižními výstavními síněmi. To vše je Pražský hrad, odvěký symbol Prahy a českého státu, který rozhodně stojí za vidění. A to nejen proto, že je v Guinnessově knize rekordů zapsán jako největší hradní komplex na světě, ale i kvůli komfortnímu servisu v podobě pestré nabídky prohlídkových okruhů či služeb profesionálních průvodců. Nechybí ale ani kavárny, restaurace, obchůdky s typicky českými předměty či pošta, směnárny a bankomaty. The seat of the President, a major UNESCO heritage site, a complex with a number of prestigious art galleries – this is Prague Castle, the ancient symbol of Prague and the Czech state, a castle that is definitely worth seeing. Not only because it has been registered in the Guinness Book of Records as the largest castle site in the world, but also because it offers its visitors a wide spectrum of tours, including those with professional guides. You will find here also cafés, restaurants, small shops with Czech home made products, a post office, exchange offices and ATMs.

– 10 –

010-017 Navigator.indd 10

22.10.2008 12:59:09

GTS


GTS_FirstAid_CSA_200x270.indd 1

9/24/08 10:38:32 AM


N A V I G Á T O R N A V I G A T O R

Adolf Loos Dílo v českých zemích Adolf Loos His Work In Czech Hlavním cílem výstavy je představit mezinárodní veřejnosti obsáhlé dílo Adolfa Loose realizované v letech 1903–1933 v českých zemích. Po čtyřiadvaceti letech, jež uplynula od publikování poslední významnější studie o Loosových aktivitách (Šlapetův katalog a výstava z roku 1984), to bude první komplexní prezentace Loosova díla doplněná nejnovějšími poznatky, které byly získány během průzkumu v letech 2002–2004. Doplňme jen, že brány výstavy se otevřely 1. října a zhlédnout ji návštěvníci mohou až do 5. dubna 2009. Více na www.muzeumprahy.cz The main goal of this exhibition is to introduce to the public the extensive work of architect Adolf Loos, created between 1903 to 1933, in Czech. Twenty-four years after the publishing of the last monograph on Loos’s work (Špaleta’s catalogue and the exhibition of 1984); this is the first comprehensive presentation of Loos’s work, including the most recent additions from 2002 to 2004. The exhibition opened on October 1 and it will stay open until April 5, 2009. You will find more information at www.muzeumprahy.cz

New York Národní loďařská show New York National Boat Show

Desítky tisíc lodí pro rekreaci, sport i rybaření, od pramic, kajaků, loděk přes motorové čluny až po jachty. Vše od elektroniky, motory i specializované mapy, dále pak doplňky, speciální vybavení i oblečení a mnoho dalšího najdete na tradiční přehlídce, která se pyšní tradicí delší než jedno století. Letošní 104. ročník se uskuteční od 13. do 21. prosince v newyorském Jacob K. Javits Convention Centru. Více na www.nyboatshow.com The National Boat Show in New York has over a century of tradition to call upon. This year’s event, the 104th, will take place from December 13 to December 21 in the Jacob K Javits Convention Centre in New York. This vast exhibition features tens of thousands of boats of all types: leisure, fishing and sport. From punts and kayaks to motor boats and yachts; all manner of things nautical are collected and exhibited here. Additionally the exhibition includes all forms of chandlery: electronics, engines, specialized maps, obscure accessories, clothes and lots more besides. More details at: www.nyboatshow.com

– 12 –

010-017 Navigator.indd 12

22.10.2008 12:59:28

CPP


CPP_csarew200x270_08.indd 2

6.10.2008 13:57:20


N A V I G Á T O R N A V I G A T O R

Bienále architektury v Benátkách The Architectural Biennial in Venice Největší výstava věnovaná architektuře otevřela své brány 14. září a potrvá do 23. listopadu. Držitelem Zlatého lva za celoživotní přínos architektuře se letos stal Frank Gehry. Bienále se účastní 48 států, nechybějí ani zástupci Česka. Letošní téma zní: Out There: Architecture Beyond Building (Tam venku: Architektura mimo budovy). Více na www.labiennale.org The largest ever exhibition of architecture opened on September 23 and it will run until November 23. As part of the proceedings, The Golden Lion prize for lifetime contribution to architecture was awarded to Frank Gehry. In total, 48 countries are taking part in the exhibition, including the Czech Republic. This year’s theme is Out There: Architecture Beyond Building. You will find more at www.labiennale.org

Gurmáni míří do Allegra Gourmets head to Allegro

Jedinečné kulinářské hody chystá v prosinci bar a restaurace Allegro v pražském hotelu Four Seasons. Od 5. prosince až do 3. ledna můžete v baru ochutnat nejlepší kaviár a ústřice a zapít je sklenkou některého z mnoha druhů šampaňského. O silvestrovské noci se pak můžete vydat na cestu kolem světa. Zatímco ve velkém sále hotelu budou ve velkém bufetu k ochutnání lahůdky čtyř kontinentů, v restauraci se bude podávat jedinečné menu, jež sestavil kuchař Andrea Accordi, který pro Allegro získal první hvězdu Michelin ve střední Evropě. Allegro restaurant in Prague’s Four Seasons hotel is to host a unique gourmet event in December. From December 5 to January 3, guests will be treated to the best caviar and oysters, accompanied by a wide selection of Champagnes. You can spend New Year’s Eve on a journey around the world. While the main hall will offer a buffet with a selection of main meals from all four continents, the restaurant will offer a unique menu designed by the chef Andrea Accordi who won Allegro the very first Michelin star in Central Europe.

– 14 –

010-017 Navigator.indd 14

22.10.2008 12:59:47


N A V I G Á T O R N A V I G A T O R

Bocuse d’Or – Liga mistrů ve vaření Bocuse d’Or – Champions League in Cooking Finále věhlasné gastronomické soutěže, v níž změří síly 24 mistrů šéfkuchařů z 24 zemí, se uskuteční v lednu 2009 ve francouzském Lyonu. V kulinářské aréně bude letos poprvé i zástupce z Česka. Šéfkuchař Jan Všetečka z Kampa Group (na fotografii vpravo) si právo účasti vybojoval nejprve vítězstvím v národním kole a posléze osmým místem v kole evropském. Atmosféra, kterou diváci při soutěži vytvoří, si nezadá s tou, která vládne na fotbalových stadionech. Velkolepá show určitě stojí za vidění! Více na www.bocusedor.com The finals of the globally renowned gastronomic competition, in which 24 chefs from 24 countries will compete against one another, will take place in January 2009 in Lyon, France. For the first time ever, the Czech Republic will have its representative too. The Kampa Group chef Jan Všetečka (pictured right) won the right to compete by winning the national round and then placing eight in the European round. The atmosphere created by the spectators during the show resembles that of a football match and the competition is definitely worth seeing! You will find more at www.bocusedor.com

Za van Goghem a Monticellim do Marseille To Marseille for van Gogh and Monticelli Jedinečná výstava je až do 11. ledna k vidění v Marseille v Centre de la Vieille Charité. Výstava paralelně prezentuje témata, která oba, van Gogh i Monticelli, milovali, s cílem ukázat koncepci a inspiraci jejich malby, společný vkus i cit pro hmotu. Obrazy Monticelliho byly jedním z prvních uměleckých objevů Vincenta van Gogha, když přijel do Paříže, a jsou klíčovým motivem jeho rozhodnutí odjet pobývat do Provence, za tím slavným světlem jihu, které marseilleský malíř ztvárňoval „sytou žlutou barvy síry“. Více na www.marseille-tourisme.com Marseille’s Centre de la Vieille Charité is running a unique exhibition that is going to remain open until January 11. The exhibition displays topics loved by van Gogh and Monticelli with the aim of showing concepts and inspiration for their paintings, as well as their shared sense for subject matter. Monticelli’s work was one of van Gogh’s first artistic discoveries on arriving in Paris and these paintings were the reason why he left for Provence to discover the legendary southern light, captured by the Marseille painter in the “rich yellow of sulphur”. You will find more at www.marseille-tourisme.com

– 16 –

010-017 Navigator.indd 16

22.10.2008 13:00:06


Když kuchyň není jenom kuchyní. SieMatic S1.

Vzhled našich kuchyní bude v budoucnu

prostorů, který přišel společně

stále více ovlivňovat životní styl. Budete

s emancipací žen, rychlým životním

chtít vařit a přitom poslouchat oblíbenou

stylem a rozvojem moderních technologií,

hudbu, sledovat televizi, číst recepty

dnes míří ještě dál. Kuchyň už není jen

z internetu nebo posílat maily, aniž byste

přiznanou součástí interiéru, ale stává

opustili prostor kuchyně? Přejete si, aby

se jejím hrdým středobodem. Poprvé

Vaše kuchyň měnila barvu podle Vaší

v dlouhé historii tradičního prostoru si to

nálady? To vše nebude již brzy problém.

v kuchyni můžete skutečně užít! Provázet

Doba, kdy byla kuchyň oddělenou částí

Vás při tom budou ty nejmodernější

domova za zavřenými dveřmi, je dávno

technologie. Představujeme Vám kuchyň

pryč. Trend otevřených kuchyňských

budoucnosti SieMatic S1.

www.siematic.com

PRAHA, Klimentská 46, 110 02 Praha 1, tel.: +420 221 851 045, info@stopka.cz, www.stopka.cz BRATISLAVA, Hodžovo nám. 1/A, 811 06 Bratislava, tel.: +421 232 113 511, info@stopka-sk.sk, www.stopka-sk.sk

Inzerce_SieMatic_200x270mm.indd 1

8.10.2008 12:10:20


Jaromír Jágr: Z Ameriky rovnou na Sibiř Text: Martin Brejla / Foto: Getty Images

Jaromír Jágr: From America to Siberia

018-025 Interview_Jagr.indd 18

22.10.2008 13:00:41


R O Z H O V O R I N T E R V I E W

MÁLOKDO PROSLAVIL ČESKO V ZAHRANIČÍ TAK JAKO ON. Stal se symbolem země skoro jako Václav Havel, Antonín Dvořák nebo plzeňské pivo. Hokejový útočník Jaromír Jágr sedmnáct sezon válel v kanadsko-americké NHL. Nikdo z Evropanů tam nenasbíral tolik bodů. Letos v létě však dal Americe sbohem, vyhrála u něj štědrá nabídka ruského Omsku. NOT MANY PEOPLE HAVE SINGLE-HANDEDLY MADE THE CZECH REPUBLIC FAMOUS ALL OVER THE WORLD. He has become a symbol of the country – like Václav Havel, Antonín Dvořák or Pilsner beer. Ice-hockey forward, Jaromír Jágr, was an NHL star for seventeen seasons. No other European player has collected so many points. This summer, however, he said farewell to America and headed to Omsk in Russia, lured by a generous offer from the club’s owners.

– 19 –

018-025 Interview_Jagr.indd 19

22.10.2008 13:00:50


R O Z H O V O R I N T E R V I E W

Jaromír Jágr už dávno není tím bezstarostným klukem s dlouhými vlasy, který se jen

Jaromír Jágr is no longer the mullet-

baví životem a ze všeho a všech si utahuje. Dospěl v muže, který každé své slovo a názor

haired, careless boy who made light of life

váží div ne na lékárenských vahách. Důkazem toho může být i tento rozhovor.

and made fun of everything and everybody. He has matured into a man who weighs

Po sedmnácti letech jste opustil Ameriku, kde jste prožil půlku života. Co se

each word and each opinion carefully. As

vám na ní nejvíc líbilo? Čím vám imponovala?

evidence of this we’ve conducted a new

Prvně mi připravila šok. Odešel jsem v osmnácti letech, pár měsíců po revoluci, takže po-

interview with this sporting legend.

řád vlastně z komunistické země. A rovnou do země s nejrozvinutější ekonomikou světa! Byla to obrovská změna, i když příjemná. Na dobré věci se zvyká snadno. Amerika je

You left the United States after

země, kde má každý neskutečné možnosti. Zvlášť když má peníze. Pak se mu žije veli-

seventeen years, having spent a half

ce jednoduše, protože má k dispozici všemožný servis. Díky ohromné konkurenci daleko

of your life there. What did you like

vyšší než kdekoli jinde.

best about the country? What did you

V Česku jste žil jako dítě, paradoxně tedy možná znáte Ameriku lépe než svou

find amazing about America? Well,

vlast. Cítíte to tak?

first it was a shock. I left home when I was

Jedna věc je něco poznat a druhá je mít k něčemu vztah. A mě to táhlo vždycky

eighteen, just a couple of months after the

do Čech. I kdybych žil v Americe třeba třicet let, vždycky bych jen čekal na to, až se budu

Velvet Revolution so you could say I was

moci vrátit domů.

coming from a communist country. And I

Je něco, co vám tam vadilo, čemu jste nemohl přivyknout?

was arriving in the country with the most

Všechno má rub a líc. Ale já razím zásadu: Jaký si to uděláš, takový to máš. A tak jsem

developed economy in the world. It was a

si zařídil život tak, abych nevýhody spojené s nutností žít v zahraničí prostě eliminoval.

big change, but a pleasant one, it needs to be said. One gets accustomed to a better

JÁGR NA PALUBĚ ČESKÝCH AEROLINIÍ Linka OK-050 z Prahy do New Yorku. A zpáteční let OK-051. Ta letová označení Jágr vysype z rukávu, vždyť jinak se do Ameriky anebo zpátky nikdy nepřesouval. „Přes oceán jsem létal vždycky zásadně s Českými aeroliniemi,“ přitakává. Atlantik přitom překonal takřka padesátkrát! „Sedmnáct sezon krát dvě, v září tam a zjara zpátky. Plus nějakých dalších deset dvanáct nevyhnutelných cest,“ počítá slavný hokejista. Sám sebe označuje za nenáročného pasažéra. „Jsem rád, když se letí na čas a co nejrychleji. Jídlo ani další

I LEFT HOME WHEN I WAS EIGHTEEN, JUST A COUPLE OF MONTHS AFTER THE VELVET REVOLUTION

servis nepotřebuju. Pro mě je nejdůležitější přijít do letadla, okamžitě usnout, a jak to sedne na zem, tak se vzbudit. To je má představa ideálního letu.“ Zvládal to tak ale spíš v mlá-

standard of life quite easily. The United

dí. „Dneska už si musím dát prášek na spaní,“ přiznává.

States is a country that offers unbelievable opportunities to just about everyone. And money make everything easier. If you have money, life is very simple as you have all the services at your disposal. Also, thanks to intense competition, the quality of services in the United States is really high. You lived in the Czech Republic as a small boy. Oddly enough, you perhaps know the United States better than your mother country. Do you feel this is true? To know a country and to have a special emotional connection with it are two different things and I have always felt the urge to return to the Czech Republic. Even if I had spent thirty years in the United States I would have still been just waiting for an opportunity to return back home.

– 20 –

018-025 Interview_Jagr.indd 20

22.10.2008 13:01:02


R O Z H O V O R I N T E R V I E W

Is there something you really didn’t like in the United States? Something you could not get accustomed to? There’s a rub to everything. But I do believe in the principle that you are responsible for your own life. And I made my life in America in such a way so as to eliminate any drawbacks related to the necessity of living abroad. I made my life in such a way to have the American opportunities but to feel as if I was at home in the Czech Republic. I surrounded myself by Czechs, I had Czech friends, I spoke Czech most of the time. I just erased everything I didn’t like and enjoyed the positives. Is there something the Czechs could learn from the Americans? Selfconfidence is often mentioned... It is definitely good to have some self-confidence but one needs to remain modest too and not to boast about oneself as Americans too often do. V NHL strávil Jaromír Jágr plných sedmnáct sezon Jaromír Jágr played in the NHL for seventeen seasons

You are leaving New York, a city where everything was available; basketball, boxing matches or musicals and you are

Abych měl americké možnosti, ale cítil se jako v Česku. Takže jsem se obklopil Čechy,

leaving for Omsk, the middle of nowhere.

měl jsem české kamarády a spoluhráče, mluvil jsem převážně česky. Vymazal jsem vše,

How will you cope? I have already lived

co by mi vadilo, a užíval si jen těch pozitiv.

there a year. I don’t think this should be a

Co amerického by měli přijmout Češi za své?

problem for me.

Často se zmiňuje sebevědomí… Věřit sám sobě je určitě dobré, je ale třeba zůstat pořád skromný. Nedávat sebedůvěru tak okatě najevo, jako to dělají právě Američané.

VĚŘIT SÁM SOBĚ JE URČITĚ DOBRÉ, JE ALE TŘEBA ZŮSTAT POŘÁD SKROMNÝ

Russia is a country of a vast wealth gap and big social differences. Do you mind seeing poverty, people with tragic social circumstances, around you? There are differences in America too, though a poor

Opouštíte New York, město měst, kde jste mohl chodit na basket, na box,

American would still be well off compared to

na muzikály… A jdete do Omsku, kde dávají lišky dobrou noc. Jak to strávíte?

those in Russia.

Už jsem tam rok žil a nevadilo mi to. Neměl by to být problém. Rusko je země obrovských sociálních rozdílů. Jak vnímáte, když všude okolo

Do you feel sympathy for the poor and

sebe vidíte chudobu, lidi s pohnutými osudy?

the unfortunates? What is most important

Takové rozdíly jsou i v Americe. I když americký chudák by byl v Rusku ještě pořád v po-

is how these people feel themselves. Are they

hodě.

not in fact happier than many of the rich?

Dotýká se vás chudoba a neštěstí druhých?

Well, you know, if you have no comparison,

Důležité je, jak to cítí ti lidé sami. Nejsou náhodou šťastnější než mnozí bohatí? Víte, po-

if these people have never known wealth,

kud nemají s čím srovnávat, pokud nikdy nepoznali blahobyt, což v drtivé většině nepo-

which they mostly have not; then it’s similar

znali, pak je to podobné osudu slepců, kteří se slepí už narodili. Ti pak svůj úděl nesou

to blind people who were born blind. These

snáz než ti, kdo o zrak přišli během života.

people can bear their fates more easily than

Házíte žebrákům do klobouku?

those who have lost their vision during

Jistě, vždycky... I když tomu člověku tím prakticky nijak nepomůžu…

their lives.

– 21 –

018-025 Interview_Jagr.indd 21

22.10.2008 13:01:11


R O Z H O V O R I N T E R V I E W

Cenu pro nejlepšího českého hokejistu vyhrál Jaromír Jágr už poosmé The best Czech ice hockey player award has already been won by Jágr for eighth time

Do you give money to beggars? Naturally, I do, always... though I know I cannot help them by that... You are leaving the NHL sooner than your fans thought. You could have improved your score in the historical records. Do you feel sorry? Now I don’t. In the future, when I sit down and look back, I might. Who knows? What of your achievements in the NHL are you most proud of? This is a difficult question... Of course, I twice won the Stanley Cup – but I was lucky to play in a team with Mario Lemieux. It’s my biggest success but my triumphs in terms of points, Zámořskou NHL opouštíte dřív, než si asi fanoušci představovali. Mohl jste ješ-

statistics, have given me great personal

tě výrazně poskočit v historických tabulkách soutěže. Bude vás to mrzet?

satisfaction. I was the first European player

Momentálně mě to nemrzí. V budoucnu, až si sednu a budu bilancovat, mi to třeba líto

to win it. For twenty years, there were only

přijde. Nevím…

three winners – Gretzky, Lemieux and me. I

Na co z toho, co jste v NHL dokázal, jste nejpyšnější?

won five times, four times in a row. That is

Těžká otázka... Samozřejmě, vyhrál jsem dvakrát Stanley Cup, ale to díky tomu, že

something I am going to remember.

jsem měl štěstí na tým, kde byl Mario Lemieux. Je to můj největší úspěch, ale osobní zadostiučinění mám ze svých výher v kanadském bodování. Vyhrál jsem ho jako prv-

Why do you value statistics more than

ní Evropan, dvacet let znalo bodování jen tři vítěze – Gretzkého, Lemieuxe a mě. Vyhrál

say, the Hart Trophy, the prize awarded

jsem pětkrát, z toho čtyřikrát v řadě. To si budu pamatovat.

to the most useful player? The Hart

Proč je kanadské bodování víc než Hart Trophy, trofej nejužitečnějšího hráče?

Trophy is a vote. I have won it once; four

Hart Trophy je hlasování. Vyhrál jsem ji jednou, čtyřikrát jsem skončil druhý. Bylo by to

times I have been placed second. Had I been

stejné, kdybych byl Kanaďan, nebo bych měl těch trofejí víc? To nikdo neví. Ale v bo-

Canadian, would the results be the same?

dování podobné otázky neexistují. To jsou čísla, body, které jsem musel udělat sám.

Or would I have had more trophies? This is

Ty mi nikdo nevezme.

something no one knows. But there are no

Právě proto by bylo pěkné jít v historickém bodování ještě výš, ne?

questions in statistics. There are numbers

Určitě by se mi líbilo zakončit kariéru na druhém místě za Gretzkým. A možná být

and points I had to score. No one can take

po něm druhý, kdo překoná dva tisíce bodů. Na druhé místo by mi asi stačily tři

these from me.

HISTORICKÉ BODOVÁNÍ NHL / NHL ALL STARS

All the more reason to continue

1. Wayne Gretzky (1979–1999)

2857 (894 + 1963) bodů/points

upwards, no? Definitely, it would be great

2. Mark Messier (1979–2004)

1887 (694 + 1193) bodů/points

to end my career second only to Gretzky and

3. Gordie Howe (1946–1980)

1850 (801 + 1049) bodů/points

to become, perhaps, the second player in

4. Ron Francis (1981–2004)

1798 (549 + 1249) bodů/points

history to exceed the 2,000-point milestone.

5. Marcel Dionne (1971–1989)

1771 (731 + 1040) bodů/points

I would need about three years to achieve this, I am sure I am able to score those 180

…………. 9. Jaromír Jágr (1990–2008)

1599 (646 + 953) bodů/points

points but to achieve 2,000 points I would need perhaps five seasons and I am

– 22 –

018-025 Interview_Jagr.indd 22

22.10.2008 13:01:20

OPC


T he mob i le w it h e v er yt h ing in one t ouc h The new Samsung Omnia is more than a phone. A single touch gives you higher speed internet access - HSDPA 7.2Mbps, GPS Navigation, email, Movie Player with up to 24GB memory and DIVX & XVID support. There‘s even a 5 megapixel camera and video calling. And as if that‘s not enough, it‘s the first mobile to come pre-loaded with Windows Mobile 6.1 Professional with full MS Office usage and increased extendability with various applications. www.omnia.samsungmobile.com

OPC-2008-10-CSAreview_EN_200x270.indd 1

10/14/08 12:47:11 PM


R O Z H O V O R I N T E R V I E W

roky, to bych těch 180 bodů nějak udělal. Na dosažení dvou tisíc bodů bych ale potře-

not sure anybody would be willing to employ

boval možná i pět sezon a do jednačtyřiceti by si mě tam těžko někdo nechal…

me until I am 41.

Víte, že v jedné statistice jste lepší než Gretzky? Vážně? A v jaké?

Do you know there’s one statistic in

V počtu nastřílených vítězných branek…

which you are better than Gretzky?

No vidíte, aspoň něco. Ale jo, asi bych se dostal někam do popředí statistiky, ale o to

Really? Which one?

těžší by bylo se za dva roky rozhodnout a odejít domů. Představoval jste si někdy okolnosti, za jakých budete z NHL odcházet?

The number of winning goals... You see,

Nikdy. Ani mě nenapadlo o tom přemýšlet. Ani dva týdny před tím, než k odchodu do-

at least something! Yes, I think I might take

šlo, mě to nenapadlo. A pak jsem vše musel z minuty na minutu rozseknout.

the statistical lead but the more difficult it

Jistě vás taky nenapadlo, že už si nikdy nesáhnete na Stanley Cup, když se

would then be to make the decision to leave

vám poštěstilo jej vyhrát hned v prvních dvou sezonách svého působení v zá-

for home in two years.

moří… To je další z věcí, o nichž člověk nepřemýšlí. To ho trkne až ve chvíli, kdy opravdu

Have you ever imagined circumstances

skončí.

under which you would leave the NHL?

NA DRUHÉ MÍSTO ZA GRETZKÝM BY MI STAČILY TŘI ROKY

Never: it has actually never occurred to me to think about it. I was not thinking about it two weeks before I actually left. Then I had to make my decision in a minute.

Už jste přemýšlel o tom, co budete dělat, až skončíte s aktivní kariérou? Zatím hraju hokej. Potom se určitě vrátím na Kladno, abych to převzal po tátovi.

When you won the Stanley Cup during

Převzal co? Stavební firmu, nebo vedení hokejového klubu?

your first two seasons in the NHL,

Hokej samozřejmě! Nemůžu chtít dělat byznys, nemůžu vystavit nebezpečí sedm nebo

I guess it did not occur to you that

osm set lidí! Nejsem blázen, abych si myslel, že skončím s hokejem a můžu hned dě-

you would never win it again in your

lat byznys. Na ten se lidi připravují stejně jako já na hokej. Jako já denně trénuji a zdo-

overseas career... It is another thing you

konaluji své tělo, aby podávalo potřebné výkony, tak oni se dennodenně učí byznysu.

don’t really think about. It occurs to you

Proto vědí, co jejich fabrika nebo firma potřebuje, aby vydělávala. Logicky jim bez té

only when it’s actually over.

průpravy nemůžu konkurovat. Have you already thought about what you will do when you end your active career? I still play ice hockey. When I quit, I will definitely return to Kladno to take over the job after my dad. What exactly? The construction business or the ice-hockey club management? The club of course! I can’t go into the

JAROMÍR JÁGR

construction business and put seven or

Hokejový útočník – pravé křídlo

eight hundred people at a risk. I am not so

Narozen: 15. února 1972

stupid as to think I can quit ice hockey and

Výška/váha: 190 cm / 105 kg

go straight into business. People get ready

Týmy: Kladno, Pittsburgh

for business in the same way as I prepare

Penguins, Washington Capitals,

for my matches. Same as I train my body

N. Y. Rangers, Avangard Omsk

every day to make it perform best, they

Úspěchy: vítěz Stanley Cupu

learn business day by day. They know what

1991 a 1992, olympijský vítěz

their business needs to be profitable. It’s

1998, mistr světa 2005

apparent that you can’t compete without such thorough preparation.

– 24 –

018-025 Interview_Jagr.indd 24

22.10.2008 14:48:47


026-033 Destinace_Thajsko.indd 26

22.10.2008 13:02:26


KOCHAT SE POHLEDEM NA PALMY, lenošit na prohřátém písku a koupat se v teplém moři. Pro tohle všechno míří po celou zimu do Thajska tisíce turistů. Tahle země toho však nabízí podstatně víc, z široké palety barev, chutí a vůní si musí vybrat každý. Pobyt si můžete zpestřit golfem či potápěním, čekají vás krásy přírody i četné památky. Nenechte si ujít krokodýlí či sloní show, okuste lahůdky exotické kuchyně.

Thajsko země plná barev Text: František Vonderka, Foto: ISIFA, Getty Images, Profimedia.cz

Thailand A Country of Colours FEASTING ON THE VIEW OF THE PALMS, lazing on the hot sands and swimming in the warm sea – these are just a few of the obvious attractions that bring thousands of tourists to Thailand throughout the winter season. Yet this country has so much more to offer and everybody will find something to their liking in this cornucopia of colours, smells and flavours. Here you can have a rich holiday experience complete with golf or diving; see the beauties of nature and Thailand’s world-renowned monuments. No trip here would be complete of course without seeing one of the renowned crocodile or elephant shows and you must ensure you get to taste the delicacies of this ancient land’s exotic cuisine.

026-033 Destinace_Thajsko.indd 27

22.10.2008 13:02:37


D E S T I N A C E D E S T I N A T I O N

Thajsko představuje ideální místo pro všechny, kteří si chtějí zkrátit dlouhou zimu Thailand is an ideal location for almost anyone who wants to shorten the long winter months

MĚSTO ANDĚLŮ

CITY OF ANGELS

Vstupní branou do země je většinou letiště hlavního města Bangkoku. Jeho oficiální jmé-

More often than not, most tourists enter

no v thajštině je údajně nejdelším pojmenováním hlavního města na světě. Zní následov-

Thailand through the airport of Bangkok,

ně: Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahintara Ayutthaya Mahadilok Phop

the capital city. Its official name in Thai

Noppharat Ratchathani Buriom Udomratschnivet Mahasathan Amon Piman Awatan Sa-

is reputedly the world’s longest name

thit Sakkathatiya Vitsanukam Prasit. Snad právě proto se mezinárodně ujalo výrazně krat-

of a capital city, sounding something

ší jméno – Bangkok. Domorodci však pro svou metropoli používají pojmenování Krung

like: “Krung Thep Mahanakhon Amon

Thep, což se překládá jako „město andělů“.

Rattanakosin Mahintara Ayutthaya Mahadilok

Návštěvník Bangkoku by si měl vyšetřit alespoň jeden den a porozhlédnout se po zdej-

Phop Noppharat Ratchathani Buriom

ších památkách. Nejvýznamnějšími atrakcemi města jsou Velký královský palác a chrám

Udomratschnivet Mahasathan Amon Piman

Wat Phra Keo na břehu řeky Menam Chao Phraya. Palácový komplex sestává z více než

Awatan Sathit Sakkathatiya Vitsanukam

stovky budov, které se rozkládají na ploše přes 200 000 čtverečních metrů. Celý are-

Prasit”. Perhaps this is why the somewhat

ál je obehnán 1,9 km dlouhou zdí. V královském paláci najdete trůnní sál, pohřební ná-

snappier title of “Bangkok” is preferred. The

městí Sanam Luang, akademii krásného umění (Fine Arts Department), národní muzeum

natives, however, refer to their capital city as

(mimochodem největší v jihovýchodní Asii), národní divadlo i Royal Thai Decorations and

“Krung Thep” or “the city of angels”.

Coin Pavilon s expozicemi královských insignií, medailí a mincí, ale také nejuctívanější so-

Any visitor to Bangkok should dedicate at

chu Smaragdového Buddhy.

least a day to visiting the local monuments.

V rozlehlém chrámu Wat Pho jižně od palácového komplexu čeká další zážitek: 46 met-

The most prominent attractions of the

rů dlouhá a 15 metrů vysoká, plátkovým zlatem potažená socha ležícího Buddhy. Komu

capital are the Grand Royal Palace and

nestačí zlato, může obdivovat i chodidla vykládaná kachlemi z perleti. I když je to vskutku

the Wat Phra Keo Temple on the banks of

– 28 –

026-033 Destinace_Thajsko.indd 28

22.10.2008 13:02:52


D E S T I N A C E D E S T I N A T I O N

obří kousek, není to největší socha ležícího Buddhy v Thajsku. Pokud toužíte po superlati-

the Menam Chao Phraya River. The Palace

vech, pak musíte vyrazit do Wat Khun Inthapramun v provincii Ang Thong. Tento starově-

complex is formed by over a hundred

ký chrám byl postaven během období Sukhothai. Je plný zničených cihlových zdí a uvnitř

buildings in an area of over 200,000 square

se nachází největší socha ležícího Buddhy, měřící 50 metrů.

metres and the entire complex is enclosed

Ale vraťme se do Bangkoku, přesněji do chrámu Zlatého Buddhy – Yaowaret Road Wat

by a 1,9 km long wall. The Royal Palace

Traimit. V něm trůní tři metry vysoká socha z ryzího zlata, která váží pět a půl tuny. V are-

features the Throne Hall, Sanam Luang

álu Wat Saket nad rušnou Ratschadamnoen Avenue dominuje uměle vytvořenému návrší

(burial square), The Department of Fine

pagoda s pozlacenou střechou, která uchovává Buddhovy relikvie.

Arts, the National Museum (which is the largest in South-East Asia), the National

SEVER NENÍ JEN ŽELEZNICE SMRTI

Theatre and the Royal Thai Decorations and

Z Bangkoku můžete vyrazit třeba na sever země, kde si pozornost zaslouží například

Coin Pavilion with its exhibitions of royal

Damnoen Saduak a Kanchanaburi. Jsou to plovoucí trhy a místo děje slavné knihy i fil-

insignia, medals and coins. On top of all this,

mu Most přes řeku Kwai. K velkým atrakcím v těchto místech patří projížďka po kaná-

the city has the most worshipped Buddhist

lech. Tohle místo je jak stvořené pro milovníky dobrodružství. Pokud se totiž odsud vydá-

statue, the Emerald Buddha.

te do Kanchanaburi, můžete absolvovat projížďku po úseku „železnice smrti“. Ta přitahuje

In the monumental Wat Pho Temple,

nejen svou pohnutou historií, ale také díky malebné krajině, v níž je zasazena. Když už bu-

situated south of the Palace complex,

dete v těchto místech, zamiřte do národního parku Sai Yok. Nocleh ve stylovém hotelu

another experience awaits you: the 46

na plovoucích raftech si přece nemůžete nechat ujít!

metre long and 15 metre-tall gold-plated

Že vás neláká dobrodružství, ale spíše historie a architektura? Pak směrujte své kroky tře-

statue of the reclining Buddha. Despite the

ba do měst Ayutthaya a Sukhothai – dvou nejstarších metropolí Thajska. Prvně jmenova-

immensity of this piece, it is not the largest

né město, Ayutthaya, bývalo v dobách své největší slávy jedním z nejvíce prosperujících

statue of the reclining Buddha in Thailand.

a nejokázalejších míst v celé Asii. Bohatství a sílu tehdejších vládců dokazují některé ze

If its superlatives you are after, then you

čtyř set krásných chrámů. Sukhothai bývalo zase hlavním městem prvního ryze thajského

have to set off for Wat Khun Inthapramun in

království. Uvnitř jeho hradeb spatříte ruiny přibližně jedenadvaceti budov a řadu dalších

Ang Thong Province. It features the largest

najdete ještě mimo hlavní hradby.

of the Buddha statues, at 50 metres high. But, let’s not get dragged away from the

HŘÍŠNÁ PERLA JIHU

delights of Bangkok so quickly, to which

Vzhledem k tropickému podnebí země patří k nejoblíbenějším cílům thajské pláže, mezi

no trip is complete without viewing the

nimiž vyniká zejména ostrov Phuket. Z Bangkoku je to hodina letu směrem k rovníku. Os-

astonishing Temple of the Golden Buddha

trovu se říká perla jihu, což nezměnily ani ničivé vlny tsunami v prosinci 2004. Když nad

- Yaowaret Road Wat Traimit. The interior

ostrovem zapadá slunce, rozzáří se světla různých barev v nesčetných pivnicích, diskoté-

of this masterpiece is dominated by a solid-

kách, go-go barech, varieté a palácích hříšné lásky, v divadlech, restauracích a ve spous-

gold 3-metre-high statue, weighing five and

tě lidových jídelen a obchůdků. Proslulá je zejména Bangla Road. Noční život tu nabízí ti-

a half tons. In the Wat Saket complex above

síce možností, co dělat, když se vám nechce spát. Hosté jsou všude vítáni s typickým

the bustling Ratschadamnoen Avenue,

laskavým úsměvem.

a pagoda with a gold-plated roof towers

Milovníci potápění ale asi zvolí spíše ostrov Ko Tao, který je nejmenším ostrovem sa-

over the artificial elevation, sheltering the

muiského souostroví. Je tu totiž skvělá viditelnost, a to až do hloubky 40 metrů. Míst

Buddha’s relics.

vhodných k potápění je tu skutečně nepřeberné množství. Vody jsou bohaté na korály i pestrý podmořský svět a poskytují úchvatnou podívanou. Další šanci na skvělý

THE NORTH OF THAILAND IS NOT JUST THE “DEATH RAILWAY”

EXTRA INFO

From Bangkok, you could head up north,

S chartery Českých aerolinií se můžete vydat nejen do Bangkoku, ale také do Cancúnu,

where Damnoen Saduak and Kanchanaburi

na Kubu, na karibský ostrov Isla Margarita, do středoamerického El Salvadoru a do Domi-

both deserve your attention. These are the

nikánské republiky.

floating-markets that were immortalised in

Do exotických destinací vás spolu s Českými aeroliniemi zvou:

“The Bridge on the River Kwai”. Canal boat

Cestovní kancelář EXIM TOURS, www.eximtours.cz, tel.: 841 115 115,

rides are one of the local attractions and

e-mail: exim@eximtours.cz

this place is simply perfect for adventure-

Cestovní kancelář SIAM TRAVEL, www.siamtravel.cz, tel.: 255 700 870-4,

lovers. If you decide to keep going north up

e-mail: siam@siamtravel.cz

to Kanchanaburi, you can see the infamous “Railway of death” which remains an

– 29 –

026-033 Destinace_Thajsko.indd 29

22.10.2008 13:03:00


D E S T I N A C E D E S T I N A T I O N

podmořský zážitek nabízejí souostroví Ko Surin a Ko Sicilan. Obě jsou nepřístupná v ob-

attraction not just because of its wartime

dobí dešťů, ale od listopadu do dubna představují jedna z nejlepších míst na potápění

history, but also due to the breathtaking

na světě a navíc oplývají i nádhernou divokou přírodou s jedněmi z nejkrásnějších přírod-

landscape it was carved through. If you

ních scenerií Thajska.

make it all the way there, then you must also surely visit the Sai Yok National Park too –

MASÁŽE I BOX PO THAJSKU

making sure you round off this detour with a

V Thajsku se jim říká nuad a jsou známé už více než 2500 let. Jde o masáže, při nichž se

stylish sleepover on luxury river rafts!

využívají nejen ruce, ale i lokty a chodidla. Jejich tlakem a třením, při kterém jsou syste-

If you are more into history and architecture

maticky zpracovávány energetické linie, dochází k uvolnění svalstva a celého těla až k po-

than adventure then you should consider

citu blaženosti. Prakticky na každém rohu jsou v Thajsku masážní salony a využívají je

taking a trip to the towns of Ayutthaya

jak domácí, tak turisté. Thajské masáže jsou dnes prováděny i jinde ve světě, ale v mís-

and Sukhothai – the two oldest capitals of

tě jejich vzniku zřejmě působí i atmosféra původního domácího prostředí. Navíc chrám

Thailand. In its heyday, Ayutthaya was one

Wat Pho za královským palácem v Bangkoku je jediným místem na světě, kde je mož-

of the most prosperous and flamboyant

né se thajskou masáž naučit přesně podle staré tradice. Thajskou specialitou je i Muay

cities in Asia, and the wealth and power

Thai čili thajský box. Je to jedno z nejstarších bojových umění a současně thajský národ-

of its former rulers is demonstrated in the

ní sport, arény proto najdete po celé zemi. Dvě největší jsou v Bangkoku – stadiony Lum-

form of its four hundred beautiful temples!

pini a Ratschdamnoen, kde je možné vidět místní, a tím pádem i světovou elitu. Kromě

Sukhothai, on the other hand, used to be the

boje v ringu zde zaujme i tradiční hudební doprovod. V roce 1995 založila thajská vlá-

first capital city of the purely Thai kingdom.

da World Muay Thai Council (WMTC) a téhož roku se uskutečnil také první oficiální zápas

Inside its ramparts, are the ruins of

o titul mistra světa. Samozřejmě se ale dnešní thajský box v mnohém od původního vzo-

approximately twenty-one ancient buildings,

ru liší. Aby se zachoval klasický tradiční bojový styl, založil král pro domácí i zahraniční zá-

and even more lie outside the main walls.

jemce o toto bojové umění několik akademií, kde se ho mohou naučit pod vedením zkušených instruktorů.

THE SINFUL PEARL OF THE SOUTH Due to the country’s tropical climate, Thai beaches are amongst the most popular tourist destinations and the island of Phuket stands out among them. An hour’s flight from Bangkok, equatorial direction, the island is known as “the pearl of the South” a title it has retained despite the impact of the devastating tsunami of December 2004. As the sun sets over this island paradise, multicoloured lights start of glow in countless pubs, discos, go-go bars, music halls, joy-houses, theatres, restaurants and in the many street-stalls and shops. Bangla Road is especially renowned in this regard and the local night-life offers myriads of opportunities for those who do not feel like sleeping. No matter where your trip takes you here, guests are greeted with a ubiquitous and kind smile. Scuba-diving fans will probably opt for the island of Ko Tao, the smallest of the Samui Islands, as the visibility here is excellent – down to a depth of 40 metres. The number of suitable dive-spots here is amazing and the local waters are rich in corals and Potápěči najdou v Thajsku úchvatný podmořský svět In Thailand, divers will discover an amazing underwater world

diverse underwater environments that offer a breathtaking spectacle. The islands

– 30 –

026-033 Destinace_Thajsko.indd 30

22.10.2008 13:03:11


Cornlofts_CSAreview_200x270.indd 1

8.10.2008 14:47:52


D E S T I N A C E D E S T I N A T I O N

of Ko Surin and Ko Sicilan are also seriously tempting destinations for divers but both are inaccessible in the rainy season. From November to April, however, they are some of the world’s best spots for diving and they teem with fascinating marine life set in some of Thailand’s most captivating natural scenery. THAI MASSAGES AND BOXING In Thailand, traditional massages are known as “Nuad” and they have been perfected over 2,500 years. Not only the hands, but also the elbows and feet are used to massage and by systematically pressing and rubbing the energy lines of the body, the entire body can be kneaded into a blissfully relaxed state. Massage parlours in Thailand are situated on almost every corner and are used by locals and tourists alike. Today, Thai massages are available everywhere in the world, but there is definitely something special in experiencing it in its native environment. Chedi Phra Pathom, nejvyšší buddhistická stavba Thajska Chedi Phra Pathom, the largest Buddhist temple in Thailand

Moreover, the Wat Pho Temple behind the Royal Palace in Bangkok is the only place in the world where you can learn

THAJSKÁ NEJ

Thai massage exactly according to the

Největší zlatá socha Buddhy – je v chrámu Wat Traimit na okraji čínské čtvrti v Bangkoku

ancient traditions. Another Thai speciality

v blízkosti hlavního železničního nádraží. Váží 5,5 tuny.

is Muay Thai – or Thai boxing. It is one

Nejvyšší buddhistická stavba – Chedi Phra Pathom s výškou 127 metrů dominuje měs-

of the world’s oldest martial arts and a

tu Nakhon Pathom a je místem, kde byl podle legendy před více než 2000 lety buddhis-

Thai national sport and there are arenas

mus představen Thajcům.

all over the country. The two biggest are

Nejdelší dřevěný most – Monský most nebo také „most Uttamanuson“, dřevěná,

located in Bangkok – the Lumpini and

850 metrů dlouhá stavba spojuje Sangkhla Buri a monskou vesnici na druhé straně pře-

Ratschdamnoen stadiums, where you can

hrady. Jde o vyhlídkový bod na soutok tří řek: Songkaria, Bikhli a Ranti. Most je pouze pro

watch the local (and therefore world)

pěší nebo pro motocykly.

elite in Thai boxing. Besides the actual

Největší restaurace – jmenuje se Royal Dragon a nachází se v Bangkoku ve čtvrti Bang,

bouts, you might also be intrigued by the

má 5000 míst k sezení a je největší restaurací na světě.

traditional musical accompaniment. In

Vodopády – nejvyšší vodopád Mae Ya je vzdálen 12 km od tržiště Chom Thong. Je vyso-

1995, the Thai government founded the

ký 250 metrů. Další vodopád, který patří podle místních k těm nejkrásnějším v zemi, se na-

World Muay Thai Council (WMTC) and

chází v národním parku Erawan a leží mezi řekami Kwai Yai a Kwai Noi. Je to kaskádovi-

the first official contest for the title of

tý sedmistupňový vodopád, navštívit ho ale můžete pouze v období dešťů, kdy má dost

World Champion took place in the same

vody.

year. Naturally, contemporary Thai boxing

Největší krokodýlí farma – v blízkosti Tambon Tai Ban vznikla v roce 1950 první thajská

differs from the traditional version and

krokodýlí farma. Dnes je to údajně největší farma na světě, kde se rozmnožují krokodý-

in order to preserve the classical martial

li. Chová se jich tu na 40 000 kusů. Při procházce areálem můžete za malý poplatek kro-

style, the King founded several academies

kodýly nakrmit. V amfiteátru se navíc konají představení, při kterých je k vidění všelicos.

for domestic and foreign Thai boxing

Na farmě se chovají i sloni, tygři a šimpanzi.

devotees, where they can learn under the tutelage of experienced instructors.

– 32 –

026-033 Destinace_Thajsko.indd 32

22.10.2008 13:03:25

O


Eat well and organic, live better with PRAVDA

group

...ITALIAN, FRENCH, THAI, SUSHI, TRADITIONAL CZECH CUISINE, BREAKFAST, LIVE MUSIC...

...TRIP AROUND THE WORLD MENU, CZECH SPECIALITIES, LIVE MUSIC...

Pařížská 22-24, Praha 1, phone no.: +420 222 329 221 www.barockrestaurant.cz Open daily: 10.00 a. m. – 1.00 a. m., kitchen open until 11.45 p. m.

Pařížská 17, Praha 1, phone no.: +420 222 326 203 www.pravdarestaurant.cz Open daily: 12.00 a. m. – 1.00 a. m., kitchen open until 12.00 p. m.

...STEAKS, HOME-MADE PASTA, CZECH CUISINE COCKTAILS, DAILY LIVE MUSIC...

...ITALIAN, ASIAN, CZECH CUISINE, LAVA GRILL...

Václavské náměstí 45, phone no.: +420 222 247 240 www.hotrestaurant.cz Open daily: 6.30 a. m. – 1.00 a. m., kitchen open until 11.30 p. m.

Nám. Republiky 1, Praha 1, Palladium Gourmet floor phone no.: +420 225 771 900, www.taste.cz Open daily: 11.00 a. m. – 11.00 p. m., kitchen open until 7.00 p. m.

...INDIAN SPECIALITIES, CHOCOLATE FOUNTAIN, COOKING LESSONS, WATER-PIPE...

...MEDITERRANEAN CUISINE, SEAFOOD, STEAKS, HOME-MADE PIZZA, PASTA, DESSERTS...

Nám. Republiky 1, Praha 1, Palladium Gourmet floor phone no.: +420 225 771 150, www.chanchala.cz

Nám. Republiky 1, Praha 1, Palladium Gourmet floor phone no.: +420 225 771 915, www.unorestaurant.cz Open daily: 11.00 a. m. – 1.00 a. m., kitchen open until 11.00 p. m.

Open Mon–Thu: 11.00 a. m. – 11.00 p. m., Fri–Sat: 11.00 a. m. – 12.00 p. m., Sun: 11.00 a. m. – 11. 00 p. m.

Václavské náměstí 40, Praha 1 V Celnici 4, Praha 1 Nám. Republiky 1, Praha 1 www.yessicafe.cz Open Mo–Fri: 8.00 a. m. – 7.00 p. m. Sat–Sun 10.00 a. m. – 6.00 p. m.

phone no.: +420 271 077 580-1 www.mercedesrestaurant.cz Open Mo–Fri: 8.00 a. m. – 6.00 p. m. Sat 9.00 a. m. – 1.00 p. m.

Pravda group, Office: Pařížská 23, Praha 1, phone no.: +420 222 318 605, www.pravdagroup.cz


034-041 Mista a lide Vele.indd 34

22.10.2008 13:03:56


M Í S T A A P L A C E S A N D

L I D É P E O P L E

DO LETOŠNÍ PREMIÉRY OPERY PRODANÁ NEVĚSTA v pražském Národním divadle zbývalo pár hodin. Přesto jeden z hlavních protagonistů, sólista Luděk Vele, vařil kávu ve svém střešovickém bytě a hovořil se mnou o zpívání i o vztahu ke svému rodnému kraji – Liberecku.

Láska jménem Grabštejn Text: Lenka Desatová, Foto: Rudolf Ropek, Helena Smejkalová, Karel Zeman a Fotobanka.cz

A Love called Grabštejn WITH ONLY A FEW HOURS REMAINING BEFORE the opening of this year’s performance of The Bartered Bride in Prague’s National Theater, soloist Luděk Vele was making coffee in his Střešovice apartment and chatting with me about singing and his relationship to his native region – Liberecko.

– 35 –

034-041 Mista a lide Vele.indd 35

22.10.2008 13:04:04


M Í S T A A P L A C E S A N D

L I D É P E O P L E

CHÁTRAJÍCÍ SKVOST NA TROJMEZÍ Když Mistr zjistil, že si budeme povídat o Liberecku, rozzářily se mu oči. „Mám k tomu kraji silné vazby. Narodil jsem se tam já, manželka Ester i dcera Adéla. Na gymnázium jsem chodil se synem pana architekta Hubáčka, podle jehož návrhu byl postaven slavný vysílač na Ještědu. V libereckém Divadle F. X. Šaldy jsem začínal svou kariéru a v ne-

Kaple sv. Barbory je vyzdobena krásnými freskami The chapel of St Barbara is decorated by exquisite fresco painting Dominantou hradu je středověká hradní věž The medieval tower is the dominant of the castle

daleké Chotyni, kde jsem prožil dětství a mládí, mám chalupu, na kterou se rád a často vracím.“

MÁM K TOMU KRAJI SILNÉ VAZBY. NARODIL JSEM SE TAM JÁ, MANŽELKA ESTER I DCERA ADÉLA.

THE DECAYING JEWEL When Vele found out we were going to talk about Liberec, his eyes lit up. “I have strong bonds to that region. I was born there, and

Z okna chalupy vidí Luděk Vele na hrad Grabštejn. „Dlouho mě z toho pohledu bole-

so were my wife Ester and daughter Adéla.

lo u srdce. Nádherný objekt se vzácnou renesanční kaplí desetiletí chátral. Přitom má

I went to high school with the son of the

všechny předpoklady k tomu, aby byl hojně navštěvován. Leží v Trojmezí, tedy v uni-

architect Hubáček, according to whose

kátní lokalitě, kde se potkávají hranice Polska, Německa a České republiky, navíc jen

designs the famous Ještěd tower was built.

120 kilometrů na sever od Prahy. Proto jsem se rozhodl, že přiložím ruku k dílu a poku-

I started my career in the Liberec Theater

sím se s kastelánem Honzou Sedlákem nějak přispět na jeho záchranu,“ popisuje sólis-

of F. X. Šalda. In nearby Chotyně, where I

ta opery Národního divadla, jak se rodil jeho vztah k této památce.

spent my childhood and youth, I still own a cottage”.

TRADICE BENEFIČNÍCH KONCERTŮ

From the window of this cottage, Luděk

Postupná rekonstrukce hradu začala v roce 1989, už od roku 1993 se na obnově znač-

Vele can see the castle of Grabštejn. “For

nou měrou podílel i Vele. Tehdy poprvé zorganizoval ve zpustošené kapli sv. Barbory

a long time the sight caused heart-ache.

benefiční koncert. Od tohoto vystoupení zájem o benefiční koncerty stoupal, proto

The gorgeous structure with its precious

– 36 –

034-041 Mista a lide Vele.indd 36

22.10.2008 14:54:05


M Í S T A A P L A C E S A N D

L I D É P E O P L E

!!!!!

The perfect choice – whether for business or leisure!

renaissance chapel had been falling into disrepair for decades. At the same time it has all the prerequisites for being a popular attraction as it lies in the three-border area, the unique location where the borders of Poland, Germany and the Czech Republic meet. Furthermore, it is only 120 kilometers north of Prague. That’s why I decided to get to work and attempt to contribute, together with the castellan Honza Sedlák, to its salvation.“ This is how Vele, a soloist with the National Opera Theatre describes the development of his relationship with this monument. THE TRADITION OF BENEFIT CONCERTS The gradual reconstruction of the castle started in 1989 and Vele has been deeply involved since 1993. He organized a benefit concert in the devastated chapel of St. Barbara for the first time and since that performance, interest in benefit concerts grew and further events were already held on the large castle courtyard. This year, the sixteenth such concert took place and was visited by about 800 – 1000 Czechs, Poles and Germans, and also even Australians and Japanese people.

Enjoy the ideal combination of a great location in the city centre, spacious rooms with stunning views of Prague Castle and the Vltava river, and modern meeting facilities with free Wi-Fi Internet.

Demand nothing less!

“The high standard of the concerts is guaranteed by my friends and colleagues from the National Theater. We have stage performances of whole operas by Czech and foreign composers – for example “Rusalka” and “The Jacobin” by Dvořák, Náměstí Curieových 100 | 110 00 Prague 1 tel.: +420 234 614 169 | fax: +420 234 614 117 reservations@hotelpresident.cz | www.hotelpresident.cz

– 37 –

034-041 Mista a lide Vele.indd 37

22.10.2008 14:54:13


M Í S T A A P L A C E S A N D

L I D É P E O P L E

se další akce konaly na velkém hradním nádvoří. Letos se uskutečnila již šestnáctá be-

Smetana‘s “The Bartered Bride” and “The

nefice, na kterou si opět našlo cestu 800 – 1000 Čechů, Poláků, Němců, ale taky tře-

Secret”, Mozart’s “Don Giovanni” or Leoš

ba Australanů nebo Japonců. „Vysokou úroveň koncertů zaručují mí přátelé i kolegové

Janáček’s “The Cunning Little Vixen”. The

z Národního divadla. Na programu máme celá operní představení českých a zahranič-

unique atmosphere of these performances

ních autorů ve scénickém provedení – například Dvořákovu Rusalku a Jakobína, Sme-

is enhanced by having a piano rather than

tanovu Prodanou nevěstu a Tajemství, Mozartova Dona Giovanniho nebo Příhody lišky

full orchestral accompaniment,” the singer

Bystroušky od Leoše Janáčka. Zvláštní atmosféru těchto představení dotváří nikoli or-

relates, enthusiastically.

chestrální, ale klavírní doprovod,“ líčí nadšeně pěvec.

Benefit concerts aren‘t the only events

Benefiční koncerty ale nejsou jedinou akcí, která se na Grabštejně zásluhou Luďka Ve-

taking place at Grabštejn thanks to Luděk

leho koná. Už čtrnáct let jsou součástí koncertů výstavy českých malířů a sochařů. Kaž-

Vele: for the last fourteen years they’ve

dý kumštýř, který přijme pozvání vystavovat, věnuje jedno ze svých děl. V obrazárně

been combined with exhibitions by Czech

hradu jsou už díla čtrnácti autorů, například Vladimíra Komárka či Josefa Jíry. „Nádvo-

painters and sculptors. Every artist who

ří pak vévodí socha Zastavení od Olbrama Zoubka, kterou nám daroval při své výstavě

accepts an invitation to exhibit, donates one

v roce 2007,“ doplňuje Luděk Vele.

of his or her works and there are already

Za šestnáct let, kdy se koncerty pořádají, se podařilo získat na záchranu hradu přes dva

fourteen artworks in the castle’s gallery

miliony korun. Peníze byly použity převážně na opravu kaple svaté Barbory, do níž se tak

by artists such as Vladimír Komárek and

vrátily zrestaurované barokní varhany ze 17. století, kopie ztracené dřevěné gotické plasti-

Josef Jíra. “The courtyard is dominated by

ky sv. Barbory či nezvěstného oltářního obrazu Panny Marie v modrém rouchu.

a sculpture called Zastavení (Standing still) from Olbram Zoubek, who donated it to us

LUDĚK VELE, sólista opery Národního divadla

after his 2007 exhibition,“ adds Vele.

NAROZEN: 1951

In the sixteen years that these concerts

OCENĚNÍ: dvojnásobný držitel Ceny Thálie z roku 1995 a 1996

have been taking place, over two million

KARIÉRA: sólista opery pražského Národního divadla od roku 1983. Předtím působil

Czech Crowns have been raised to save the

v Divadle F. X. Šaldy v Liberci, kam nastoupil ihned po absolvování pražské konzervatoře

castle. The money has been mostly used

v roce 1975. Proslavily ho role Kecala (Prodaná nevěsta), Leporela (Don Giovanni), Vodníka

to renovate the chapel of St. Barbara, into

(Rusalka), barona Ochse (Růžový kavalír) nebo purkrabího Filipa (Jakobín). Mnohokrát hos-

which the restored 17th Century Baroque

toval na řadě zahraničních scén.

organ has been returned. In the same chapel, there is also a copy of a lost gothic statuette of St. Barbara and of the missing altar painting of the Virgin Mary in a blue gown. The castle’s tower once again rings with the sounds of the Atonement-Bell. “Whoever climbs the tower to enjoy the gorgeous views over three countries can ring it. Reconciling everyone from couples to statesmen.” Securing the money needed to restore national heritage sights is far more difficult than getting funding for sports, for example. “In sixteen years, we have managed to attract about eighty sponsors. Most of them support our charity efforts regularly. I consider that a tremendous success, as well as the fact that thanks to my contribution we have succeeded in Luděk Vele při benefičním koncertě na nádvoří hradu Luděk Vele at a charity concert in the castle’s courtyard

– 38 –

034-041 Mista a lide Vele.indd 38

22.10.2008 14:54:21


M Í S T A A P L A C E S A N D

L I D É P E O P L E

contacting enlightened employees of the Ministry of Culture and have thereby received enough state funding for a complete reconstruction of Grabštejn. Furthermore, this year the castle was entered onto a list of national cultural treasures, so we no longer have to worry about its fate,“ Vele smiles contently. “I am now only bothered by the unresolved issue of an access road. A military veterinary range for the training of service dogs encloses the castle and access is so far only possible on foot or through the garrison, which is not ideal. The solution to this problem is within the jurisdiction of the employees of the Ministry of Defense. Then, when this has been resolved will we try to make this Grabštejn into the natural focal point in the three-border area and an entrancing touristdestination in the Nisa Euroregion.” It should be noted also, that when Vele says “we”, he doesn’t mean dozens of collaborators but is referring only to himself, the mayor of Chotyně, Jana Mlejnecká, and his friend, the photographer Karel Zeman. ARE YOU PAVAROTTI? “I don’t, however, want people to get the impression that the Liberec region has nothing more to offer but Grabštejn. Quite apart from the renowned Ještěd, there are also the castles of Frýdlant and Sychrov to visit. Liberec’s Botanical and Zoological gardens are also well worth visiting, the zoo in particular, is famous for its white tigers (after which the local ice-hockey club takes its name) and for the very rare Chinese Takin. I am a fan of the Tigers and I actually sang their anthem a few times before a game,” the distinguished opera singer adds with a laugh. Luděk Vele has traveled to almost every continent with his operatic career. He has enjoyed singing in the opera houses of Paris, Madrid, Tokyo, Tel Aviv, Toronto, Dresden and Salzburg and yet he resists the claim that he has many admirers abroad. “Maybe a few know me but I can’t say that I am really famous. I am only one of many people who make music, but there was only ever one Pavarotti,“ he says modestly. To make his point he introduces a story from Switzerland: “I was relaxing in a Jacuzzi and an older lady was walking by. She passed me, then returned and asked whether I was an opera singer. Pleased, I nodded and she added expertly: “Pavarotti?” Maybe I looked like him to her, with my size and a full beard. So that’s how it goes with my fame.” When I asked what else he would still like to achieve in life, Luděk Vele thought for a while. “I never sang any Wagner, even though I always thought that he could be my field, but somehow, he avoided me. I also never performed in the Metropolitan opera in New York or Milan’s La Scala. Yet, I have enjoyed so many beautiful moments and such amazing concerts that I have no regrets. A year ago, when I underwent surgery for a benign tumor in my face, I realized that I could leave this world in peace. I have provided for my family, built

– 39 –

034-041 Mista a lide Vele.indd 39

22.10.2008 14:54:29


M Í S T A A P L A C E S A N D

L I D É P E O P L E

LUDĚK VELE, soloist with the National Theatre Opera Born: 1951 Awards: Twice winner of the Thálie award in 1995 and 1996. Career: Soloist for the Prague National Theatre since 1983. Before that, he worked in the Theater of F. X. Šalda in Liberec, which he joined immediately upon graduating from the Prague conservatory in 1975. He rose to fame thanks to his performances of the roles of Kecal (The Bartered Bride), Leporello (Don Giovanni), Vodník (the water goblin in Rusalka), Baron Ochs (Der Rosenkavalier) or the Burgrave Filip in The Jacobin. He has also been a guest artist on many international stages.

Ve věži hradu už opět zní zvon Smíření. „Kdokoli vystoupí na věž, aby se pokochal překrásným okolím tří zemí, může si zazvonit a smířit se, manželé stejně jako státníci.“ Na opravy památek se peníze shánějí podstatně hůř než třeba na fotbal. „Nám se za šestnáct let podařilo získat na osm desítek sponzorů. Většina z nich naše benefiční úsilí podporuje pravidelně. To považuji za obrovský úspěch. Stejně jako to, že se i mým přispěním podařilo oslovit osvícené pracovníky ministerstva kultury a získat dostatek státních prostředků na celkovou rekonstrukci Grabštejna. Letos se Grabštejn navíc dostal na seznam národních kulturních památek, takže o jeho osud už nemusíme mít strach,“

Z Grabštejna by se mělo stát kulturní centrum Trojmezí Grabštejn is to be turned into a culture centre of the region Kecal z Prodané nevěsty je Luďkovou mistrovskou rolí Kecal, the marriage broker from Smetana’s “The Bartered Bride”, is Luděk’s most famous role Z hradu už opět zní hlas zvonu Smíření The Bell of Atonements sounds from the castle again

usmívá se Vele spokojeně. „Vrásky na čele mi nyní dělá jen nevyřešená přístupová ces-

a good career and even the reconstruction

ta. Hrad je obehnán areálem vojenské veterinární základny pro výcvik služebních psů.

of Grabštejn can now be completed without

Přístup je možný pouze pěšky nebo přes posádku, což není ideální.

me. As things stand, I am alive, I sing and I

Řešení tohoto problému je v kompetenci pracovníků ministerstva obrany. Pak už se bude-

am grateful for that. The only thing my wife

me jen snažit, aby se z nádherného Grabštejna stalo přirozené centrum Trojmezí i vyhle-

and I are planning is that, in 2013, when

dávaný výletní cíl v Euroregionu Nisa.“ Když Vele říká my, nemyslí desítky spolupracovníků,

we retire, we will set out on a long journey

ale jen sebe, starostku Chotyně Janu Mlejneckou a kamaráda fotografa Karla Zemana.

around the world.”

– 40 –

034-041 Mista a lide Vele.indd 40

22.10.2008 14:54:36


nemůže Liberecko nabídnout. Kromě věhlasného Ještědu tu jsou třeba zámky Frýdlant nebo Sychrov. Za návštěvu stojí také botanická i zoologická zahrada v Liberci. Tamní zoo je proslulé bílými tygry a také velmi vzácnými takiny čínskými. Když už jsem zmínil bílé tygry, stejně se jmenuje i místní hokejový klub. Tygrům fandím a párkrát jsem jim zpíval i hymnu před utkáním,“ dodává se smíchem věhlasný operní pěvec. S operou Luděk Vele procestoval téměř všechny kontinenty. Užil si operní domy v Paříži, Madridu, Tokiu, Tel Avivu, Torontu, Drážďanech i v Salcburku. Přesto se ale brání tvrzení, že má četné příznivce i v zahraničí. „Možná mě někdo zná, ale že bych byl výrazně proslulý, to zas ne. Hudbu dělá hodně lidí, jako jsem já, Pavarotti byl ale jen jeden,“ říká skromně a přidává historku ze Švýcarska. „Relaxoval jsem v jaccuzzi a kolem šla starší dáma. Přešla mě, pak se vrátila a zeptala se, zda jsem operní pěvec. Potěšeně jsem při-

Když jsem chtěla vědět, čeho by chtěl v životě ještě dosáhnout, Luděk Vele se dlouze zamyslel. „Nikdy jsem nezpíval žádného Wagnera, i když jsem si vždycky myslel, že by to mohla být moje parketa. Ale nějak mě to minulo. Stejně tak jsem nevystoupil v Metropolitní opeře v New Yorku či v milánské La Scale. Zažil jsem ale spoustu krásných chvil a úžasných koncertů, takže toho ani nelituji. Poté, co jsem před rokem absolvoval operaci nezhoubného nádoru ve tváři, zjistil jsem, že bych vlastně mohl v pokoji odejít z tohoto světa. Rodinu jsem zajistil, vybudoval jsem si slušnou kariéru i rekonstrukce Grabštejna už by se dotáhla beze mě. Nicméně žiju, zpívám a jsem za to vděčný. Jediné, co si dnes plánujeme s manželkou, je, že se v roce 2013, až půjdeme do důchodu, vydáme na dlouhou cestu kolem světa.“

– 41 –

034-041 Mista a lide Vele.indd 41

Open daily from 2 p.m.

tloušťkou a plnovousem. Takhle je to s tou mojí slávou.“

CASINO ATRIUM

kývl a ona znalecky dodala: „Pavarotti?“ Snad jsem jí ho připomínal

at the hotel Hilton Prague, Pobřežní 1, Praha 8, www.casinoatrium.cz

„Nechci ale, aby lidé získali dojem, že nic jiného než Grabštejn

American Roulette Poker Texas Hold’em Poker Black Jack Pontoon Punto Banco Slot Machines Electronic Roulette

JSTE PAVAROTTI?

22.10.2008 13:05:09


K O M P A S C O M P A S S

Vítejte v Jizerkách Welcome to the Jizera Mountains

Pro Liberecký kraj jsou typické Jizerské hory – nejsevernější české pohoří. Jsou doslova rájem pro běžecké lyžování. Najdete tu desítky upravených tras, pro něž se vžil název Jizerská magistrála. Chloubou kraje je pak soustava kamenných a železných rozhleden s fantastickými výhledy do okolí – Královka, Slovanka, Bramberk, Černá Studnice, Petřín a rozhledna na Smrku. The Jizera Mountains, a range in the very north of the Czech Republic, are a landmark of the Liberec region. The area is a cross-country skier’s paradise and the so-called “Jizera Highway” alone features dozens of special trails. A network of stone and iron outlook towers is a real feature of the region; including those at Královka, Slovanka, Bramberk, Černá Studnice, Petřín and Smrk hill to name but a few.

Neobvyklá muzea

Unusual museums

Ti, kteří si svůj pobyt rádi zpestří návštěvou muzea, nebudou

If you like to enrich your travelling experience by visits to

o svou zálibu v Libereckém kraji rozhodně ochuzeni. Je jich tu rov-

museums, you will not come up short in the Liberec region as there

ných třicet. K těm méně obvyklým patří třeba Muzeum zábavného

are about thirty of them here. The more unusual ones include the

poznávání. Sídlí přímo v Liberci a návštěvníkům nabízí na 200 in-

Museum of Entertaining Learning, based in Liberec (which features

teraktivních exponátů z různých oborů – například ze zdravotnictví.

around 200 exhibits from various field of human practice including

Oblíbené je také Ski muzeum v Harrachově či Muzeum skla a bi-

healthcare), the Ski Museum in Harrachov and the Museum of

žuterie v Jablonci nad Nisou, v němž je sbírka vztahující se k his-

Glass and Jewellery in Jablonec nad Nisou. This last is a fascinating

torii i současnosti českého sklářství, šperkařství, výroby bižuterie

showcase of historical and contemporary Czech glassmaking,

i mincovnictví.

jewellery-making and coin production.

– 42 –

042-045 Kompas Liberecko.indd 42

22.10.2008 14:10:24


K O M P A S C O M P A S S

Odpočinek v lázních? A restful Spa-stay? Bez problémů. V kraji se nacházejí lázně Kundratice, ležící na jižní straně Ještědského pohoří, 20 km od Liberce. Hlavním léčivým zdrojem je zde přírodní sirnoželezitá slatina. Využít můžete i lázně Libverda, bývalé rezidenční sídlo šlechtického rodu Clam-Gallasů je v současnosti malou a klidnou oázou. Najdeme ji asi 25 km od Liberce. Historie léčivých pramenů v těchto místech je velmi stará, první zmínky o léčivých účincích zdejších kyselek jsou již ze středověku, konkrétně z roku 1381. No problem – there are several Spas in the region. The Spa at Kundratice is situated on the southern slopes of the Ještěd mountain range, 20 km from Liberec, and is able to incorporate natural local mud, rich in sulphur and iron, in its treatments. Libverda Spa, the former residence of the noble family of Clam-Gallas is a small and quiet oasis just 25 km from Liberec. The tradition of healing sources is very venerable here, dating back to 1381.

inzerat xxx

NOVÉ BYTY NA NEJLEPŠÍCH MÍSTECH | BEST LOCATED NEW APARTMENTS REZIDENCE ŠVÉDSKÁ PRAHA 5 | HŘEBENKY

str. 43

klidné místo v pražské lokalitě Hřebenky • malý projekt se sedmi jednotkami ve třech individuálně řešených objektech • vysoký standard provedení, klimatizace, příprava na krby, kamerový systém • propojení na recepci, absolutní soukromí a bezpečí • napojení na nejmodernější optickou síť umožňující vysokorychlostní internet, digitální TV a telefon • nedaleko zahrada Kinských, Malá Strana a Golf Club Praha • Bonus pro klienty: zdarma vypracování architektonického návrhu změn dispozic

THE ŠVÉDSKÁ RESIDENCE PRAGUE 5 | HŘEBENKY

a peaceful location in Prague’s Hřebenky area • a small project with seven units in three individually designed buildings • a high standard of construction, air-conditioning, preparation for fi replaces, security camera system • connection to reception, absolute privacy and security • connection to the most modern fibre-optic network enabling high speed internet, digital TV and a telephone • close to Kinský Garden, Lesser Town and Prague Golf Club • Bonus for clients: preparation of proposal for interior design changes free of charge

Kompletní nabídka projektů | Complete details of the projects: Prodejní centrum SATPO | Showroom – Smíchov Gate Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5

– 43 –

042-045 Kompas Liberecko.indd 43

22.10.2008 13:05:52


K O M P A S C O M P A S S

Unikátní pochoutky Unique delicacies Určitě ochutnejte bezlepkový dort z Jizerských pekáren. Ten byl letos na krajských dožínkových slavnostech vyhlášen nejlepším výrobkem roku Libereckého kraje. O tento titul se soutěžilo již popáté. V minulých letech si jej odnesly například BIO vícezrnný chléb z Jizerských pekáren či Lažanský rubín černý rybíz z Moštovny Lažany. To je jen pár tipů, jak si zpestřit svůj pobyt v tomto koutě Česka nějakou tou dobrotou. If there is a specialty you must taste in the region, then it’s the gluten-free cake baked by Jizerské pekárny, winner of the “Best Regional Product” award at this year’s harvest festival– delicious! In previous years, the award has gone to products such as organic bread (also from Jizerské pekárny), and “Lažanský rubín” a blackcurrant juice from Moštovna Lažany. These are just some tips to make your stay in this beautiful region even more memorable.

Po stopách Ferdinanda Porscheho In the footsteps of Ferdinand Porsche Jedním z nejslavnějších rodáků Libereckého kraje je bezpochyby proslulý konstruktér Ferdinand Porsche. Na jeho rodném domě ve Vratislavicích nad Nisou najdete bustu a v roce 2003 tu otevřeli na Porscheho počest i unikátní automuzeum, v němž je k vidění téměř 50 historických vozidel. Většina je pojízdná, takže se účastní i soutěží a jízd veteránů. Otevřeno však mají jen od března do října. The car designer Ferdinand Porsche is, undoubtedly, one of the most famous sons of the Liberec region. His birthplace in Vratislavice nad Nisou is commemorated by a bust and in 2003, a unique car museum was established in the town in his honour. The museum houses almost 500 cars, most of them still in good running order, and which take part in veteran car rallies. The museum is open from March to October.

Sněženka kvete dětem Sněženka blooms for children Svůj domov našla v Libereckém kraji i Sněženka – Evropské výtvarné centrum, které se věnuje zdravotně postiženým a jinak znevýhodněným dětem. Do centra ve Smržovce přijíždějí na týdenní i delší pobyty děti z celé ČR i ze zahraničí. Při výletech poznávají přírodu Jizerských hor a čerpají z ní náměty pro svoji výtvarnou tvorbu. Právě prostřednictvím výtvarné činnosti zde pomáhají těm nejmenším nalézt pozitivní vztah k životu a vnitřní uspokojení. Sněženka (snow-drop) – European Art Centre – is also based in this region. This centre in Smržovka is dedicated to handicapped children and welcomes children from all over the country and abroad for stays of a week or longer. The staff employed in the centre use art to help children to develop a positive attitude to life and to find a way to be at peace, satisfied with their lives.

– 44 –

042-045 Kompas Liberecko.indd 44

22.10.2008 13:06:05


K O M P A S C O M P A S S

Světový šampionát World Ski Championships

Vesecký areál v Liberci už netrpělivě očekává své velké dny. Od 18. února do 1. března se zde bude konat mistrovství světa v klasickém lyžování. Už v září si areál vyzkoušeli účastníci akce Běh po stopě Mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009, kterého se mohla účastnit i veřejnost. V říjnu se na můstcích pod Ještědem odehrálo finále FIS Summer Grand Prix ve skoku na lyžích, obdoby zimních světových pohárů. Na můstcích se představili nejen elitní světoví skokani, ale poprvé také odvážné ženy. Více o MS v Liberci na www.liberec2009.com The Vesec stadium in Liberec eagerly looks forward to hosting, from February 18 to March 1, the World Nordic Skiing Championship. In September, the stadium hosted a special running event that was open to the public. In October, the ski jump stadium was the venue of the FIS Summer Grand Prix finals, with a status comparable to world cup competition events. For the first time in history, female ski jumpers took part in the competition. You can find more about the world championship at www.liberec2009.com

3 nejdůležitější důvody, proč si otevřít obchod v Liberec Plaza:

Lokalita. Lokalita. Lokalita! TNákupní galerie přímo v srdci obchodní zóny Liberce TPřímé napojení pasáže nákupní galerie na pěší zónu a náměstí Dr. E. Beneše T: 283 000 149 | marketing@plazacenters.cz

www.liberecplaza.cz 042-045 Kompas Liberecko.indd 45

22.10.2008 13:06:22


JE TO VELMI POHODLNÉ. Nastoupíte do letadla a za pár hodin jste na místě. Uprostřed nejkrásnějších horských scenerií, kde stačí už jen nazout lyže a vyrazit po sjezdovce vstříc sněhovým radovánkám.

Letadlem za pořádnou lyžovačkou Text: Dana Emingerová / Foto: Dana Emingerová, Getty Images, Porfimedia.cz

On a Plane, Off for Some Proper Skiing IT IS SO CONVENIENT; you board the plane and, in a few hours, you are at your destination. In the middle of the most beautiful mountain scenery, where you can simply snap on your skis on and get out onto the slopes and enjoy the snow.

046-053 Destinace lyze.indd 46

22.10.2008 15:25:02


046-053 Destinace lyze.indd 47

22.10.2008 15:25:10


D E S T I N A C E D E S T I N A T I O N

BULHARSKO – LYŽOVÁNÍ V NÁRUČÍ BOHA PERUNA

BULGARIA; SKIING IN THE ARMS OF

V jihovýchodním cípu Bulharska leží hory, kde podle starých Slovanů sídlil bůh Perun.

THE GOD PERUN

Podle něj dostalo pohoří jméno Pirin. Právě tady, uprostřed národního parku, který patří

In the southeastern part of Bulgaria lays

mezi oblasti chráněné UNESCO, se nachází jedno z nejkrásnějších lyžařských středisek,

a mountain range, where, according to the

které si v ničem nezadá s alpskými lyžařskými centry.

ancient Slavonians, the God Perun sat, from

Bansko (930 m) leží 160 km jižně od Sofie. U tohoto zajímavého historického města se

whom the Pirin Mountains took their name. It

nachází supermoderní resort Šiligarnika se čtyřiceti kilometry sjezdovek všech nároč-

is exactly here, in the middle of the national

ností. Mnohé z nich splňují požadavky Mezinárodní lyžařské federace FIS na pořádání

park, one of the UNESCO protected areas,

závodů, což je důkazem jejich kvality.

where you find one of the most beautiful

Přímo z Banska jezdí do hor kabinová lanovka. Nejvyšším vrcholem areálu je Todorin (2746 m),

skiing resorts, easily comparable to the Alpine

pod jehož vrchol lyžaře vyvezou dvě ultramoderní lanovky. Jedna z nich prochází nad čer-

skiing resorts.

nou sjezdovkou s názvem Tomba, kterou zde pokřtil někdejší slalomový král Alberto Tom-

Bansko (930 m) lies 160 km to the south of

ba. Druhá vyjede z divokých borových lesů do výšky 2400 metrů, kde můžete obdivovat ro-

Sofia. By this interesting historical town,

zeklané štíty Pirinu v nádherných panoramatech. Jim dominuje nejvyšší hora Vichren (2914

a super modern resort of Shiligarnika lies,

m), odkud je za jasného počasí vidět až na bájný Olymp v Řecku.

with its forty kilometres of ski slopes of all

UPROSTŘED NÁRODNÍHO PARKU, KTERÝ PATŘÍ MEZI OBLASTI CHRÁNĚNÉ UNESCO, SE NACHÁZÍ JEDNO Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH LYŽAŘSKÝCH STŘEDISEK

levels of difficulty, many of them complying with the requirements of the International skiing federation FIS for organisation of races - which is a proof of their quality. Right from Bansko, a cabin ski lift goes up

Nejlepší sjezdovky jsou dlouhé až 2500 metrů. Denně se upravují, ale najdete tu i teré-

the mountain. The resort’s highest point is

ny pro extrémní lyžování. Super sněhové podmínky tu zažijete od počátku prosince až

Todorin (2,746 m) where two ultramodern

do května i tehdy, kdy se v Alpách potýkají s nedostatkem sněhu.

ski lifts take the skiers up, just below the

Kvalitní je také zázemí a služby. V areálu najdete ski servis, půjčovnu a úschovnu lyží,

summit. One of them runs above the black

– 48 –

046-053 Destinace lyze.indd 48

22.10.2008 13:07:36


D E S T I N A C E D E S T I N A T I O N

snowboardů a bot, stánky s občerstve-

pista named Tomba, which was christened

ním, restaurace i stylové „čajny“. Nabí-

by the one-time slalom king Alberto Tomba.

zejí tady nejrůznější kulinářské speciali-

The second one comes out from a wild pine

ty, ražniči či pečená kuřata, nepřeberné

forest at a height of 2,400 meters; there, you

množství zeleninových salátů a výborné-

can admire the rugged peaks of Pirin in the

ho vína.

beautiful panoramas. These are dominated

A koho omrzí lyžování, může se vypra-

by the highest peak Vichren (2,914 m), from

vit do centra Banska. Poznáte unikát-

which, on a clear day, you can clearly see the

ní architekturu kamenných domů, kte-

mythical peak of Olympus in Greece.

ré kdysi chránily toto město před Turky.

The best slopes are up to 2,500 meters long.

Do Banska se můžete vypravit s cestov-

They are serviced every day, but you will also

ní kanceláří HOLIDAYS Czech Airlines.

find terrain for extreme skiing there. You can

V nabídce jsou zájezdy na sedm nocí

experience excellent snow conditions from

s ubytováním ve dvoulůžkových pokojích

the beginning of December till May, even at

se snídaní. Můžete bydlet v luxusním pě-

times when the Alps face a lack of snow.

tihvězdičkovém hotelu Kempinski, kte-

There are also quality facilities and services.

rý je přímo u vleku! Hostům je k dispozici

In the resort, you will find ski services, ski Malebné lyžařské středisko Bansko v jihovýchodním Bulharsku Picturesque skiing resort Bansko in the southeastern Bulgaria Ve švýcarském Verbier si můžete odpočinout s výhledem na majestátní horské masivy You can relax and enjoy wonderful mountain views in Verbier

například bazén, finská sauna, bio sauna, fitness, hammam nebo aroma parní lázeň. V nabídce jsou i dva čtyřhvězdičkové hotely. Více informací najdete na www.holidayscsa.cz.

rental and a depository for skis, snowboards and boots, refreshment stands, restaurants and stylish tea rooms. Various culinary specialities are on offer, from kebabs to roast chicken, a large variety of green salads and excellent wine. And if you get bored

INDUSTRIAL PARKS WAREHOUSE, PRODUCTION AND ADMINISTRATIVE SPACE est lv lt

d

cz sk hu

ro

we are where you need to be 046-053 Destinace lyze.indd 49

developed by VGP

www.vgpparks.eu 22.10.2008 13:08:43


D E S T I N A C E D E S T I N A T I O N

with skiing, you can take a trip to the centre of Bansko. You will get to see the unique architecture of the stone houses which once protected the town from the Turks. You can travel to Bansko with HOLIDAYS Czech Airlines. The offer includes sevennight tours in a double room including breakfast. You can stay in the luxury fivestar hotel Kempinski, right next to the ski lift! The guests also have at their disposal a swimming pool, a Finnish sauna, a bio sauna, a fitness centre, a hammam or a steamed aroma bath. Two four-star hotels are also included in the offer. Find out more at www.holidayscsa.cz. VERBIER HIGH FIVE; SKIING WITH CELEBRITIES If you want to experience the adventure of the steepest slopes and, at the same time, meet the famous world celebrities, then you have to go to the “Four Valleys“ resort in the Wallis Alps in the south of Switzerland. Every year, in the Verbier skiing resort, the public can test their performance against the world’s best skiers in the Carlsberg High Five Race. The names of the four connected skiing centres, known in the French speaking part of the French Alps as 4 Vallées (Four Valleys), are Verbier, La Tzoumaz, Nandaz and Veysonnaz. There are so many skiing slopes there that it is practically impossible to get down all of them in one day. The sun is the symbol of the Four Valleys. The skiing here goes on until the spring and the clouds only squeeze in through the high barrier of the surrounding Alpine peaks for a few weeks in a year. When fresh snow falls and the long, steep and lumpy slope of Gentianes gets covered with a light powder snow, skiing on the Mont Fort Glacier becomes a dream-come-true of all connoisseurs with skis attached to their feet. From the top of Mont Fort (3,330 m), there is a beautiful view towards some of the best known and highest Alpine peaks, such as Mont Blanc, Matterhorn, Monte Rossa or Jungfrau. Leading from there, several kilometres long slopes lead through Pokud vás omrzí sjezdovky, vyrazte na horskou túru Tired of downhill skiing? Try a mountain hike!

Col des Gentianes (2,950 m); on one side of the glacier to Tortin (2,050 m) and on the

– 50 –

046-053 Destinace lyze.indd 50

22.10.2008 13:09:29


D E S T I N A C E D E S T I N A T I O N

VERBIER HIGH FIVE – LYŽOVÁNÍ S CELEBRITAMI

other side to the above mentioned Verbier

Pokud chcete zažít dobrodružství nejprudších sjezdů a zároveň potkat slavné světové osob-

(1,500 m). This is the very place that the

nosti, pak se vydejte do Čtyř údolí ve Walliských Alpách na jihu Švýcarska. V lyžařském středis-

luxurious farewell to the skiing season known

ku Verbier si každoročně při závodech Carlsberg High Five může veřejnost změřit síly s nejlep-

as Carlsberg High Five takes place every year.

šími sjezdaři světa.

In the last year, over three hundred amateurs

Jména čtyř propojených lyžařských center, známých ve frankofonní části švýcarských Alp jako

raced in five skiing disciplines (for instance

4 Vallées (Čtyři údolí), jsou Verbier, La Tzoumaz, Nandaz a Veysonnaz. Sjezdovek je tam tolik,

in giant slalom or speed downhill) with the

že projet je všechny za jeden den není prakticky možné.

winners of the World cup. Some of the better

Symbolem Čtyř údolí je slunce. Lyžuje se až do jara a mraky se sem přes vysokou bariéru okol-

known names amongst the participants were

ních alpských štítů protlačí snad jen pár týdnů v roce. Když napadne čerstvý sníh a dlouhý,

the French skier Didier Cuche, the Norwegian

prudký, boulovatý sráz Gentianes pokryje lehký prašan, stane se lyžování na ledovci Mont Fort

Axel Lund Svindal, Marco Büchel from

snem všech fajnšmekrů s lyžemi na nohou.

Lichtenstein or the American Lindsey Vonn.

Z vrcholu Mont Fort (3330 m) je krásný výhled na nejznámější alpské velikány jako Mont Blanc,

And to top it off, people like the singer James

Matterhorn, Monte Rossa či Jungfrau. Odtud pak vedou několikakilometrové sjezdovky přes

Blunt or the famous balloonist and adventurer

Col des Gentianes (2950 m) na jednu stranu po ledovci do Tortin (2050 m), na druhou pak

Bertrand Piccard were also mingling with

do renomovaného Verbier (1500 m). Právě tady se pod názvem Carlsberg High Five každoroč-

the guests. Whoever had the courage, could

ně koná luxusní rozloučení s lyžařskou sezonou.

bathe with celebrities in a hot tub which the

Vloni si přes tři sta amatérů zazávodilo v pěti lyžařských disciplínách (např. obřím slalomu či

organisers installed right beside the ski slope

rychlostním sjezdu) s vítězi Světového poháru. Nechyběl francouzský sjezdař Didier Cuche, Nor

at 2,500 m above the sea level. With the Czech

Axel Lund Svindal, Marco Büchel z Lichtenštejnska či Američanka Lindsey Vonn. A aby toho

Airlines, you can fly to Zurich and then, you

nebylo málo, mezi hosty se pohyboval také zpěvák James Blunt či slavný balonista a dobro-

can take a very comfortable train ride directly

druh Bertrand Piccard. Kdo měl odvahu, mohl se vykoupat s celebritami v kádi s horkou vo-

from the airport train station and change at

dou, kterou pořadatelé nainstalovali přímo u sjezdovky v nadmořské výšce 2500 metrů.

Martiny to Le Châble-Verbier, from

inzerce

Na palubě Hana Soukupová a Mattoni! Hana Soukupová, světová TOP „Šlo o to, dokonale ztvárnit vynikamodelka žijící v New Yorku, jejíž jící myšlenku nabídnout sebe samu jako ztělesněnou vodu. A to zábavnou a módní reklamní formou. Vytvořit vodní šaty, které vypadají lákavě a svůdně byl úkol hodný světového módního návrháře, ale my jsme šili z vody a navíc jen díky skvělé technice. Je to vůbec poprvé v historii, kdy byly digitálně vytvořeny pohybující se vodní šaty. fotogeničnost je vyzdvihována vše- Časový limit pro natáčení byl ukrutmi návrhářskými domy a prestižní ně krátký, protože se i ve stejném značka minerální vody Mattoni se čase muselo naskenovat tělo Hany spojily při tvorbě naprosto výjimeč- pro 3D model, který posloužil při ného reklamního spotu. Natáčelo tvorbě finálního efektu vodních šatů. se na nejkrásnějších místech Kar- Museli jsme Hanu nejprve v počítalových Varů, odkud pochází Hana či svléci a poté obléci. i Mattoni. Musím říci, že i když šlo o světovou Režisér, Matthias Zentner k tomu premiéru a že výzkum a vývoj vodříká: ních šatů musel proběhnout nesku-

PR Mattoni - saty.indd 1

046-053 Destinace lyze.indd 51

tečně rychle, poradili jsme si s tím společně s Mattoni znamenitě.“ Nový spot Mattoni s Hanou Soukupovou ve vodních šatech můžete pravidelně vidět na všech českých TV programech. Navíc s Mattoni i Hanou se můžete potkat přímo na palubě letadla.

13.10.2008 13:27:49

22.10.2008 13:09:51


D E S T I N A C E D E S T I N A T I O N

S Českými aeroliniemi letíte do Curychu a pak se velmi pohodlně vydáte přímo z letištního

which an aerial cableway leads to Verbier – or

nádraží vlakem s přestupem v Martiny do Le Châble-Verbier, odkud vede kabinová lanov-

you can also use the bus.

ka do Verbier, případně můžete také využít autobus. RELAXING TRENTINO; DOWNHILL AND POHODOVÉ TRENTINO – SJEZDOVKY I BĚŽKY

CROSS COUNTRY

Hodně slunce, dobré jídlo a pití, krásné výhledy a příjemné lyžování. To je Val di Fiemme,

Lots of sun, good food and drinks, beautiful

oblast jako stvořená pro rodinné sjezdování kombinované s běžkami. Najdete tu přes sto

views and pleasant skiing. This is Val di

kilometrů sjezdovek, které padají do údolí z výšek 2500 metrů. Val di Fiemme bylo dějiš-

Fiemme, an area literally created for family

těm mistrovství světa v klasickém lyžování a běžecké trasy jsou tu opravdu skvělé hned

downhill skiing combined with cross country.

na třech místech – Passo Lavazé, Lago di Tesero a Bellamonte.

Here, you will find over one hundred

Právě tady u Cavalese startuje každý rok v lednu proslulý sedmdesátikilometrový běh

kilometres of ski runs which drop down into

Marcialonga. Po zdejší slavné černé Pista Olympia si v rámci Tour de Ski zaběhla svůj po-

the valleys from the height of 2,500 meters.

slední závod mistryně světa a olympijská vítězka Kateřina Neumannová.

Val di Fiemme was the venue of the World

Pětikilometrová černá Pista Olympia v lyžařské oblasti Alpe Cermis uspokojí i nejnáročněj-

masters in classical skiing – and the cross

ší lyžaře. Pestré lyžování čeká i v nedalekém Ski Center Latemar, které propojuje tři stře-

country routes are truly splendid in three

diska, Predazzo, Pampeago a Obereggen. Tady, na „lyžařské houpačce“ vedoucí přes

places: Passo Lavazé, Lago di Tesero and

čtyři hřebeny, je i několik dní za sebou co objevovat.

Bellamonte. It is here, beside Cavalese, that

Třešničkou na dortu je Sella Ronda, téměř čtyřicetikilometrový okruh nádherných proslu-

the renowned Marcialonga seventy kilometre

něných sjezdových tratí kolem skalního masivu Sella. Při celodenním výletě pojedete přes

race starts every year. It was here on the

světoznámá alpská centra jako Araba, Marmolada, Alta Badia, Gardina.

famous black Pista Olympia that the Olympic

Letět do Itálie můžete s Českými aeroliniemi do Milána nebo do Benátek. Odsud pak

champion Kateřina Neumannová ran her

od prosince až do Velikonoc jezdí autobusy, které lyžaře dopravují do nejnavštěvovaněj-

last race in the Tour de Ski classification.

ších turistických středisek. Více informací na www.trentinoviaggi.net

The five kilometre long black Pista Olympia in the Alpe Cermis Skiing resort will satisfy the most demanding of skiers. Various skiing options are also available in the not so far off Ski Center Latemar, connecting three resorts of Predazzo, Pampeago and Obereggen. Here, on the “skiing swing“, leading across four ridges, you find something new to discover every day. The cherry on the cake is Sella Ronda, an almost forty kilometres circuit of beautiful sunny slopes around the rocky massif Sella. During a day’s trip, you pass through world famous Alpine centres, such as Araba, Marmolada, Alta Badia or Gardina. You can fly to Italy with the Czech Airlines, landing in Milan or Venice. From there, from December to Easter, buses are operated which take the skiers to the most visited tourist centres. Find out more at

Téměř čtyřicet kilometrů prosluněných tratí v Sella Rondě Nearly forty kilometres of sunny ski slopes is expecting you in Sella Ronda

www.trentinoviaggi.net

FLY TO SKI WITH CZECH AIRLINES Prague – Venice: daily 9.10 and 15.05

S ČESKÝMI AEROLINIEMI NA LYŽE

Prague – Milano: daily 7.00 and 17.00

Praha – Benátky: denně 9.10 a 15.05, Praha – Milán: denně 7.00 a 17.00,

Prague – Sofia: daily 11.30 and 20.10

Praha – Sofie: denně 11.30 a 20.10, Praha – Curych: denně 7.30 a 17.10

Prague – Zurich: daily 7.30 and 17.10

– 52 –

046-053 Destinace lyze.indd 52

22.10.2008 13:10:04


“ “

“ “

CSA CTPark Flags

“ “


054-059 Tema_AEA.indd 54

22.10.2008 13:11:14


T É M A T O P I C

ROZHOVOR S GENERÁLNÍM TAJEMNÍKEM evropské Asociace leteckých přepravců Ulrichem Schulte-Strathausem o tom, proč si cení Českých aerolinií, proč je optimistou a proč se ještě musí vrátit do Prahy.

Letadla, to jsou mosty Text: Vladimír Štědrý, Foto: Vojta Resler

The planes are bridges of a kind ULRICH SCHULTE-STRATHAUS, SECRETARY GENERAL of the Association of European Airlines, tells us what he values about Czech Airlines, why is he an optimist and why he has to come back to Prague.

Není pilotem, ale v průměru každý třetí den v roce někam letí. Vlastně to ani nepře-

He is not a pilot, but he flies off somewhere

kvapuje: tenhle muž žije s letadly celý život.

on approximately every third day. It is not

Vypadá nenápadně. Ale je hlasem, arbitrem, obhájcem a někdy i bičem pro největší

really surprising: This man has spent his life

a nejznámější aerolinie v Evropě. Je to také dobrý duch všech pasažérů. Ulrich Schulte-

with aircrafts.

-Strathaus totiž stojí v čele asociace evropských aerolinií. Možná jste o ní dosud nic ne-

You wouldn’t know it if he were sitting next to

slyšeli, ale týká se přímo i vás. Jak?

you, but he is the voice, arbitrator, advocate –

Třeba takto. Když se podíváte za letounem na obloze, máte pocit, že letí podle přím-

and often the uniting force behind the biggest

ky. Omyl. Letecké trasy jsou klikaté – a to vás stojí peníze. „Je neuvěřitelné, že zatím-

and best known airlines in Europe. He is also

co v Evropě padly hranice, ve vzduchu jsou pořád nějaké oblety, stále zůstává národní

the guardian angel of all passengers. Ulrich

vzdušný prostor. Evropa potřebuje i ve vzduchu svůj Schengen,“ říká Ulrich Schulte-

Schulte-Strathaus heads the Association of

-Strathaus a dodává: „Vypočítali jsme, že kdyby se trasy napřímily, ušetřilo by to pět mi-

European Airlines. Perhaps

liard ročně. To znamená, že by mohly být například levnější letenky. Lety by byly krat-

you never heard about it – but

ší, bylo by méně zpoždění.“ A nejen to. Emise oxidu uhličitého by se snížily o šestnáct

it concerns you, too. And how?

– 55 –

054-059 Tema_AEA.indd 55

22.10.2008 13:11:24


T É M A T O P I C

Perhaps like this: If you see the trail of the plane in the sky, you might get the impression that it follows a straight line. But that is an illusion. The airways are zigzags – and that costs you money. “The unbelievable thing is that – despite the fact that in Europe, all the borders on the ground are gone – they are still there in the sky. What Europe needs is a Schengen in the air,” says Ulrich Schulte-Strathaus and adds: “We have calculated that – if routes were straightened – it would save us five billion euros a year. The flights would be shorter, there would be fewer delays.” And much more than this. The carbon dioxide emissions would be reduced by sixteen million tons, twelve percent of what the aircrafts release into the European sky. That is not negligible. And this is just one of the battles that the Association, known under its abbreviation as AEA, fights today.

WE HAVE CALCULATED THAT – IF ROUTES WERE STRAIGHTENED – IT WOULD SAVE US FIVE BILLION EUROS A YEAR These battles are also fought on behalf of the passengers. They motivate the airlines towards constant improvements. “We evaluate them six times a year in terms of their numbers of aircrafts or passengers, safety, adherence to the flight schedule – or even the numbers of luggage lost,” explains Mr Schulte-Strathaus. “We then publish their chart – and, naturally, everyone wants to rank as high as possible – so they try.” And how are Czech Airlines standing in the competition of the best airlines flying over Europe? “They have done a very good job. Foceno v prostorách hotelu Holiday Inn Prague Airport | Photographed in Holiday Inn Prague Airport hotel

It is admirable how they managed to push the quality so high and keep the costs so low. I really have to congratulate them on this.

milionů tun, což je dvanáct procent toho, co letadla vypustí na evropské nebe. To není

Perhaps it is some kind of a Czech feature.

málo. Tohle je jen jedna z bitev, které dnes Asociace, známá mezi lidmi z oboru pod

I know they say in Volkswagen that Skoda

zkratkou AEA, vede.

cars, despite being cheaper, are better

Jsou to i bitvy v zájmu cestujících. Motivuje například přepravce, aby se stále zlepšova-

quality than the VW Passat.”

li. „Šestkrát ročně vyhodnocujeme, jak si vedou, pokud jde například o počet letadel či pa-

This is something pleasing to hear; yet he

sažérů, bezpečnost, dodržování letového řádu nebo třeba počet ztracených zavazadel,“

assures that he is not just trying to

– 56 –

054-059 Tema_AEA.indd 56

22.10.2008 15:42:08


T É M A T O P I C

vysvětluje pan Schulte-Strathaus. „Pak zveřejníme žebříček, v němž chce být každý samozřejmě co nejlepší a taky se o to snaží.“ Jak si v konkurenci toho nejlepšího, co nad Evropou létá, stojí podle něj České aerolinie? „Udělaly velmi dobrou práci. Je obdivuhodné, jak dokázaly za nízkých nákladů vytáhnout kvalitu tak vysoko. K tomu jim musím pogratulovat. Možná že je to nějaká česká vlastnost. Vím, že v koncernu Volkswagen se říká, že vozy Škoda jsou sice levnější než Passaty, ale jsou lepší.“

JE OBDIVUHODNÉ, JAK ČESKÉ AEROLINIE DOKÁZALY ZA NÍZKÝCH NÁKLADŮ VYTÁHNOUT KVALITU TAK VYSOKO To je příjemné slyšet, on ale ujišťuje, že to není důvod, proč to říká. „Je to pravda. Pokud jde o kvalitu, České aerolinie patří ke špičce. A pokud jde o východní Evropu, tam se řadí k absolutní špičce. Palubní servis je vynikající stejně jako příjemné jednání personálu. Navíc České aerolinie patří mezi ty úplně nejdochvilnější. To zapadá do image celkové spolehlivosti,“ vypočítává. DO BUDOUCNA HLEDÍ S OPTIMISMEM Lidé, kteří se pohybují kolem leteckého byznysu, berou taková slova velmi vážně. Asociace, jejímž je Ulrich Schulte-Strathaus generálním tajemníkem, má svou váhu. Zastupuje všechny členské aerolinky při jednáních s úřady Evropské unie v Bruselu. Vyjednává za ně, hájí jejich zájmy, dbá na dodržování bezpečnostních standardů, kvality služeb a podobně. Kromě toho také vypracovává pravidelné analýzy o situaci na trhu. Právě nyní to musí být zajímavé čtení... „Máte pravdu, ale já každou krizi vidím také jako velkou příležitost, protože nutí hledat nové cesty, a tak jsem optimista,“ tvrdí pan

Now Open! The first true sky bar in Prague. Come, see and taste it on the rooftop of the Hilton Prague.

Schulte-Strathaus. Dodává, že tahle nynější je zcela neobvyklá. „Máme tady finanční krizi, můžeme očekávat ekonomický pokles. Jsme ale také poprvé v historii svědky jistého jevu – ačkoli výrazně vzrostly ceny paliv, stoupá i počet pasažérů. To je velká výzva.“ V téhle situaci podle něj vůbec nerozhoduje, jak jsou aerolinie velké. „Velké aerolinie sice mají velké možnosti a přitahují víc zákazníků, ale malé jsou zase obratnější, pružněji reagu-

Nově otevřeno! První skutečný sky bar v Praze. Vychutnáte jedině na střeše hotelu Hilton Prague.

jí a znají lépe trh.“ Ačkoli to tak nevypadá, krize může být podle generálního tajemníka dobrá pro cestující. „Přepravci musí bojovat o zákazníky, hledat lepší strategii, lepší služby i ceny. A na tom nemůže klient nikdy prodělat.“ Generální tajemník je natolik optimistou, že i věří, že evropské aerolinky projdou obdobím turbulencí lépe než americké.

Hilton Prague Pobřežní 1 • 186 00 Praha 8 t 224 842 999 • info@cloud9.cz cloud9.cz

– 57 –

054-059 Tema_AEA.indd 57

22.10.2008 13:11:44


T É M A T O P I C

„Evropané museli být mnohem vynalézavější a kreativnější, protože leteckým přepravcům

please us. “It is true. In terms of quality,

konkurovaly i jiné druhy dopravy, zatímco Američané pod takovým tlakem nebyli.“

Czech Airlines are playing the premiere league. And, as for Eastern Europe, they

PRAHA? MUSÍM UŽ PŘIVÉZT ŽENU

are definitely at the top. The air service is

Ulrich Schulte-Strathaus ví, o čem mluví. Z jeho slov a gest probleskuje nadšení, zá-

excellent, just like the pleasant approach

jem, patrná je i hluboká znalost problematiky. Letectví je prostě součástí jeho já. Sku-

of the staff. Moreover, Czech Airlines are

tečný světoobčan – narodil se v Austrálii, vyrostl v Británii, vystudoval ve Francii, pak

amongst the most punctual ones. And this

žil v Německu a teď v Belgii – v něm prožil celý život a v Lufthanse to dotáhl hodně

fits in with the image of overall reliability,”

vysoko.

he enumerates.

PŘEPRAVCI MUSÍ BOJOVAT O ZÁKAZNÍKY, HLEDAT LEPŠÍ STRATEGII, LEPŠÍ SLUŽBY I CENY. A NA TOM NEMŮŽE KLIENT NIKDY PRODĚLAT.

LOOKING IN THE FUTURE OPTIMISTICALLY People in the airline business take such words very seriously. The Association

Přesto mu létání nezevšednělo: „Je to přece nádherná věc, letět na nová místa, nebo

headed by Ulrich Schulte-Strathaus in the

dokonce na jiný kontinent. Možná už si ani neuvědomujeme, jak nám létání pomáhá

position of Secretary General, has its say. It

poznávat jiné světy a lidi,“ připomíná.

represents all the member airlines in dealing

Proto vidí i trochu jinak roli leteckých přepravců. Pro něj to není jen způsob dopravy.

with the EU authorities in Brussels. The

„Je to také most do země. Například České aerolinie jsou skvělou bránou pro Prahu

Association works on their behalf, protects

a celé Česko. Svým způsobem mají také národní roli.“

their interests and monitors the adherence

Když hovoří o Praze, na okamžik se zastaví. Byl tu už asi šestkrát, ale má jediné vel-

to safety standards, service quality etc.

ké přání. „Jednou sem musím přiletět i s manželkou, aby tohle krásné město taky

Besides, it also produces regular analyses

viděla.“

of the market situation. It has to make for

– 58 –

054-059 Tema_AEA.indd 58

22.10.2008 13:11:54


T É M A T O P I C

interesting reading right now… “You are right – but I see any crisis as an opportunity, too, as it forces the search for new ways – and that makes me an optimist,” claims Mr Schulte-Strathaus. He also adds that this crisis is unusual. “We have a financial crisis now, we could expect economic decline.” In this situation, he does not find the size of the airlines relevant. “The large airlines have bigger possibilities and attract more customers – yet the smaller ones are more adaptable, they react more flexibly and they know the market better.” It might not look like it, but the crisis could be beneficial for the passengers. “The airlines must struggle for their customers; they must find better strategies, services and prices. And that never makes the client lose.”

THE EUROPEANS HAD TO BE A LOT MORE INVENTIVE AND CREATIVE, AS THE AIRLINE CARRIERS HAD TO FACE COMPETITION BY OTHER WAYS OF TRANSPORTATION The Secretary General is so much of an optimist that he believes that the European airlines will come out of the turbulent times in a better shape than the American ones. “The Europeans had to be a lot more inventive and creative, as the airline carriers had to face competition by other ways of transportation – while the Americans weren’t exposed to such pressure.” PRAGUE? ABOUT TIME I BROUGHT MY WIFE OVER Ulrich Schulte-Strathaus knows what he’s talking about. His words and gestures radiate enthusiasm, interest – and the

Zkuste štěstí v našem krásném kasínu, které slavnostně otevřel světový herec Omar Sharif Čeká na Vás:

deep expertise of the issue. Aviation is simply part of his life.

Americká ruleta Touch Bet Black Jack Poker VLT ...

He is a true cosmopolite: he was born in Australia, grew up in Britain, studied in France, and then lived in Germany and now in Belgium. He made it quite high up in Lufthansa. Despite all this, he never fell out of love with flying: “Isn’t it a wonderful thing, flying to new places – or even to a different continent? Perhaps we stopped realizing how much aviation is helping us in getting to know different worlds and people,” he reminds us. That is also why he sees the role of airlines slightly differently. For him, it is not simply a way of transportation. “It is a kind of a bridge to a country. For instance, Czech Airlines are a great gate into Prague and the entire Czech Republic. In its own way, they play a national role.” When he speaks about Prague, he stops for a while. He has already visited it about six times, but he has one big wish. “One day, I must come here with my wife. I want to let her see this beautiful city, too.”

– 59 –

054-059 Tema_AEA.indd 59

All Inclusive služby:

Zdarma veškeré alkoholické i nealkoholické nápoje, občerstvení, ... Dovoz i odvoz pro zákazníky CASINA zajištěn zdarma. Možnost ubytování v luxusních hotelech. V případě svátku či narozenin překvapení pro Vás. Otevírací doba: Casino

/nonstop/, live game /18.00 - 06.00/ Casino Abbas Podruhova 3 Brno / Líšeň Czech republic tel.: +420 776 768 888 tel.: +420 773 967 701 www.casinoabbas.cz 22.10.2008 13:12:03


Sváteční čas v New Yorku MĚSÍCE LISTOPAD A PROSINEC JSOU IDEÁLNÍ DOBOU PRO NÁVŠTĚVU NEW YORKU. Sváteční duch se nese městem spolu s vůní pečených kaštanů. A přímé lety Českých aerolinií z Prahy do New Yorku umožňují snadné a pohodlné plánování vaší zimní dovolené.

Text: Jeannette Vota, Foto: Isifa

Holiday time in New York City THE MONTHS OF NOVEMBER AND DECEMBER ARE AN IDEAL TIME TO VISIT NEW YORK CITY as the holiday spirit is in the air along with the aroma of roasting chestnuts. Czech Airlines’ direct flights from Prague to New York make it easy and convenient to plan your winter trip.

060-065 Destinace_NY.indd 60

22.10.2008 13:12:35


060-065 Destinace_NY.indd 61

22.10.2008 13:12:48


D E S T I N A C E D E S T I N A T I O N

Even with a slight chill in the air, New York is still a city best seen on foot, although there are also sightseeing buses that give a first-time visitor a great overview of the city. Bear in mind that although New York City has five boroughs, when New Yorkers refer to “the city” or “New York” they mean Manhattan. There are many sights and activities geared toward Christmas and the American holiday of Thanksgiving (the 4th Thursday of November). These special things are just the icing on top of the wonderful cake that is New York all year long! HOLIDAY EVENTS The Macy’s Thanksgiving Day Parade (9 to 11 AM, November 27th) starts on West 77th Street, goes down Broadway and ends on 34th Street at Macy’s, the world’s largest department store. It’s a fun-filled event for both young and old featuring giant highflying balloons, spectacular floats, and culminating with Santa Claus on his sleigh. The Christmas Spectacular at Radio City Music Hall is an extravaganza show of precision dancing by the famous Radio City Rockettes. Children will love watching Santa Claus soar above the audience. (Daily from Nov. 7th to Dec. 30th.) Whilst in the Big Apple, don’t neglect a walking tour to see all the fantastic Christmas displays in store windows! Start at Bloomingdale’s on 59th St. and Lexington Avenue, and then head over to Fifth Avenue. After seeing Tiffany’s at 57th Alegorické sáně na Dni díkůvzdání na 34. ulici Sleigh in Macy’s Thanksgiving Day Parade

St., head down to 48th St. to Sak’s and then finish up by feasting your eyes on 39th St. with the beautiful window displays of Lord

I když už ve vzduchu začíná být cítit chlad, New York je město, které nejlépe poznáte

& Taylor.

pěšky. Přestože vyhlídkové autobusy nabízejí návštěvníkovi, který je zde poprvé, kouzelné

The lighting-up of the famous Rockefeller

okružní jízdy. Ačkoli se New York City skládá z pěti městských okresů, když Newyorčané mluví

Center Christmas tree on Nov. 28th is

o „City“ nebo „New Yorku“, míní tím pouze Manhattan. Město skýtá množství atrakcí a oslav

a must-see event! Watch the ceremony and

spojených s Dnem díkůvzdání (poslední čtvrtek v listopadu) i s časem vánočním. Ty jsou

see this 75-foot-tall tree illuminated with

třešinkou na báječném dortu, kterým je New York po celý rok!

thousands of twinkling lights, as it will be every night through to early January.

SVÁTEČNÍ UDÁLOSTI Obrovské balony vznášející se vysoko nad hlavami davu, úžasné alegorické vozy a jako

NEW YORK AND SPORT

zlatý hřeb – Santa Claus na saních. Tohle všechno je k vidění při Macy’s Thanksgiving Day

For the more sporting tourist, there are

Parade. Událost plná zábavy a veselí začíná 27. listopadu v 9 hodin ráno na 77. západní

many opportunities in New York City for

– 62 –

060-065 Destinace_NY.indd 62

22.10.2008 13:13:01


D E S T I N A C E D E S T I N A T I O N

JSTE V NEW YORKU POPRVÉ?

both players and spectators. The NYC

Jak již bylo řečeno, New York nejlépe poznáte pěšky. V případě, že se raději vozíte, využij-

Marathon for example, takes place on

te dvoupodlažní autobusy, do kterých je možno kdykoli „naskočit“ i z nich „vyskočit“. Je-

Sunday, November 2nd, beginning at

dou po trase, která zahrnuje všechny nejznámější pamětihodnosti, včetně Empire State

9:35 AM. Over 2 million spectators cheer

Building, Times Square, Greenwich Village, Little Italy, Chinatownu, Lincoln Centra a Cen-

the runners along the 26-mile course

tral Parku.

that covers all five boroughs, and ends in

Velmi zajímavou alternativou je pro turistu, který je v New Yorku novicem, nebo i pro koho-

Central Park.

koli, kdo si chce prohlédnout město z jiné perspektivy, exkurze lodí Circle Line. Lodě vy-

Ice-skating in New York has always been

plouvají od mola č. 83 (Pier 83) u 42. ulice na řece Hudson a výlet trvá dvě až tři hodiny.

a popular winter recreation and Skating

Prohlédněte si sochu Svobody a Ellis Island zblízka!

on Wollman Rink in Central Park (E. 63rd Street) is a picturesque and enjoyable

ulici. Průvod prochází po Broadwayi a končí na 34. ulici u Macy’s, největšího obchodního

activity on a winter’s day or night. Skating

domu na světě. O den později se pak v Rockefellerově centru rozsvěcuje symbol vánoční-

with a view of the surrounding skyscrapers

ho New Yorku – 75 stop vysoký strom. Jen málokdo si nechá ujít příležitost vidět, jak se ti-

during daytime is fun; but gliding along at

síce světýlek poprvé rozzáří. Od toho dne prosvětlují každou newyorskou noc až do počát-

night beneath a starry sky is magical. This

ku ledna. Další velkolepou šou je Christmas Spectacular u Radio City Music Hall. K vidění

rink has enchanted skaters since 1949.

je denně od 7. listopadu do 30. prosince. Slavní při ní předvádějí taneční čísla, která berou

It was totally renovated in the 1980’s by

přihlížejícím dech. I když děti pochopitelně spíše fascinovaně sledují Santu Clause, který se Donald Trump. (Skate rentals available; vznáší nad diváky.

open daily at 10 AM.)

Do svátečního se strojí i obchody. S prohlídkou výloh můžete začít u Bloomingdale’s na rohu

For the more accomplished skater,

59. ulice a Lexington Avenue, potom zamiřte na 5. Avenue. Zastavte se u Tiffany’s na 57. uli-

ice-skating at The Rink at Rockefeller

ci, a až se vynadíváte, vydejte se dolů na 48. k Sak’s a na konci 39. ulice vás čekají překrásně

Center (50th Street & Fifth Avenue)

naaranžované výlohy Lord & Taylor.

is a quintessential NYC winter

– 63 –

060-065 Destinace_NY.indd 63

22.10.2008 13:13:16


D E S T I N A C E D E S T I N A T I O N

Zlatý Prometheus sleduje výkony bruslařů v Rockefellerově centru Golden Prometheus watches over the endeavours of the Rockefeller Centre’s skaters

NEW YORK A SPORT

experience. Passersby can stop to admire

Patříte-li mezi vyznavače sportu, nebudete se v New Yorku nudit. Určitě si nenechte ujít

the famed tree and to watch skaters

jedinečnou atmosféru slavného Newyorského maratonu. Startuje v neděli 2. listopadu

gliding by. (Open daily; rentals available by

v 9:35 ráno. Více než dva miliony diváků povzbuzují běžce na 24 mil dlouhé trase, která

one-and-a-half-hour session.)

se proplétá všemi pěti okresy a končí v Central Parku.

The Chelsea Piers Sports & Entertainment

Pokud zatoužíte protáhnout se, vypravte se za oblíbenou zábavou místních – bruslením.

Complex (between 17th & 23rd Streets

Možností se nabízí hned několik. Od deseti hodin ráno do noci je vám k dispozici ledová

along the Hudson River) includes a fitness

plocha Wollman Rink v Central Parku (východní 63. ulice). Slouží bruslařům už od roku

center, golf range, swimming pool, rock climbing wall, basketball & volleyball

DALŠÍ INFORMACE

courts, etc. There is something for everyone

New York je také vyhlášený svými restauracemi, které nabízejí kuchyni prakticky každé

including a beauty spa! (Note however,

země na světě. Skvělé podniky tu najdete doslova na každém rohu.

there is no nearby subway, instead take the

Carnegie Deli (54. St. & 7. Ave.)

cross-town 23rd St. bus heading west.)

Toto neformální lahůdkářství je vyhlášené výtečnými sendviči, tak velikými, že je lepší se o ně s někým podělit. Okuste pastrami nebo hovězí v žitném chlebu. Je to nezapomenu-

WHAT ABOUT THE NIGHTLIFE?

telný zážitek!

Even after a full day of sightseeing,

Oyster Bar (Grand Central Station, nižší podlaží)

the exciting nightlife of New York will

Vychutnejte si čerstvé ryby, ústřice a víno v atmosféře „starého dobrého“ New Yorku.

make you forget your tired feet. Many

Usaďte se u pultu tak, jak to dělají Newyorčané, a k obědu si objednejte rybí polévku. Tra-

excellent musicals are now playing on

dice tohoto podniku sahá do roku 1913 a jeho umístění nabízí skvělou příležitost prohléd-

Broadway. Favourites include Mamma

nout si toto nádherné nádraží, zrestaurované do původní elegance.

Mia and the long-running Phantom of the

Sabrettovy párky – Pochutnání na čerstvém vzduchu

Opera. You will also find Hairspray, Gypsy,

Rozhodně neodjíždějte z New Yorku, aniž byste okusili hot dog se zelím, který se dá koupit

South Pacific and The Lion King. See the

pouze na 5. Avenue. Tato lahodná pochoutka je k dostání u pestrobarevných vozíků, které

Sunday NY Times newspaper for theatre

obsluhují přátelští prodavači, a poslouží buď jako lehký oběd, nebo odpolední svačinka.

listings. For play reviews, try the Internet: www.nytimes.com

– 64 –

060-065 Destinace_NY.indd 64

22.10.2008 13:13:28


D E S T I N A C E D E S T I N A T I O N

1949, v osmdesátých letech pak byla

FIRST TIME IN NEW YORK?

upravena do současné podoby známým

No matter what you like to see and

milionářem Donaldem Trumpem. Brusle-

do, you can find it in New York. From

ní s vyhlídkou na mrakodrapy je úžasným

the Bronx to Brooklyn, Manhattan

zážitkem ve dne, v noci pak jeho magické

and Queens to Staten Island, you can

kouzlo umocňuje obloha plná hvězd. Zku-

experience the five boroughs in all their

šenějším bruslařům doporučujeme kluziště

diversity and character. Wander SoHo

v Rockefellerově centru (50. ulice

and TriBeCa, roam the Italian markets

a 5. Avenue), kde se zastavují i náhod-

of Arthur Avenue or enjoy the fresh air

ní chodci, aby obdivovali proslulý vánoční

and green lawns of Prospect Park. The

strom a zároveň se podívali na prohánějící

routes of “hop on-hop off” double-decker

se bruslaře. Dodejme jen, že brusle si mů-

buses go to all the major sites including

žete na obou místech také pronajmout.

the Empire State Building, Times Square,

Jiný druh sportovního vyžití najdete v Chel-

Greenwich Village, Little Italy, Chinatown,

sea Piers Sports & Entertainment Complex

The Lincoln Center and Central Park.

(mezi 17. a 23. ulicí, u řeky Hudson). K dis-

The Circle Line boat tour is also a fun

pozici je tu fitness centrum, golfové odpa-

excursion for the first-time visitor, or

liště i plavecký bazén, nechybí lezecká stě-

anyone who wants a different view of the

na ani hala na basketbal a volejbal. Je tu

city. The tours (from two to three hours)

opravdu pro každého něco – dokonce i sa-

leave From Pier 83 at 42nd Street on the

lon krásy! Vzhledem k tomu, že v blízkos-

Hudson River. Get a close-up view of the

ti není metro, jeďte přes Manhattan západ-

Statue of Liberty and Ellis Island.

ním směrem autobusem z 23. ulice.

NEW SHOPPING CENTRE IN PRAGUE OPENING ON 14th NOVEMBER

140 shops

060-065 Destinace_NY.indd 65

1 100 parking places

underground station – 65 –

22.10.2008 13:13:39


Kostka cukru

Jak Česko pomohlo světu osladit si život Text: Vladimír Štědrý, Foto: Getty Images, Fotobanka.cz

The Sugar Cube

How Bohemia Helped Make Life a Little Sweeter!

066-069 Cesko svetu Cukr.indd 66

22.10.2008 13:14:19


Č E S K Á S T O P A C Z E C H F O O T P R I N T

SUMEROVÉ VYNALEZLI KOLO, v Česku zase vymysleli kostku. Tedy kostku cukru tak, jak ji známe a jak s ní sladíme až do dnešních dob. THE ANCIENT SUMERIANS INVENTED THE WHEEL and the Czechs came up with the cube, at least the sugar cube, as we know it.

Za vším hledej ženu, dokonce i za kostkou cukru, kterou si dáváte do čaje nebo kávy. Vymyslel ji pan Rad v krásném českém městě Dačice s renesančním náměstím proto, aby se jeho manželka už nikdy neřízla. Bylo to ještě v dobách, kdy se cukr prodával v homolích a před každým použitím se musel nasekat nožem na drobné kousky. Paní Juliana Radová, která přišla se svým mužem ze Švýcarska, protože Jakub Kryštof Rad se stal v Dačicích ředitelem cukrovaru, jednoho dne ukázala manželovi zkrvavený prst a řekla: „Podívej, takhle jsem se řízla při sekání cukru. Vymysli něco lepšího, vždyť jsi ředitel!“ A manžel přišel na to, že by se cukr mohl lisovat na kostky. Takhle to aspoň praví legenda. Těžko říct, zda za tím opravdu byl zraněný prstík paní Radové. Ale pravdou je, že její muž skutečně vymyslel lis na kostky cukru. Stalo se to někdy na podzim roku 1841, asi dva měsíce po manželčině nehodě. To ráno prý měli u Radů hezký den. Pan Rad věnoval své paní zvláštní dárek: bedničku s asi 350 kostkami cukru, bílými a červenými...

DAČICKÁ RAFINERIE ZAČALA KOSTKOVÝ CUKR EXPORTOVAT DO CELÉHO MOCNÁŘSTVÍ Vynález, který sice nezměnil svět, ale v každém případě nám osladil život, byl na světě. Bylo to vlastně prosté. Cukrovou moučkou se naplnilo 400 otvorů v mosazné desce, která byla usazena na spodní měděné desce. Obě se potom posunuly pod lis, v němž se cukr stlačil na polovinu svého původního objemu. Nakonec se kostky vytlačily na dřevěnou podložku, kde se asi půl dne sušily. To bylo vše. Pak už je zbývalo jen zabalit. Za rok a půl, dne 23. ledna 1843, dostal Jakub Kryštof Rad na svůj vynález patent. Ještě týž rok jej prodal majitelům továrny, již sám vedl. Za 12 tisíc zlatých. Tehdy to byly velmi slušné peníze. Dačická rafinerie ihned začala kostkový cukr exportovat do celého mocnářství. Bylo to luxusní zboží, které si mohli dovolit jen zámožní lidé. Povolení lisovat cukr do kostek záhy cukrovar prodal do Pruska, Saska, Bavorska, Švýcarska a Anglie. Naštěstí, protože výroba cukru se v Dačicích moc dlouho neudržela. Brzy se ukázalo, že majitelé cukrovaru, bratři

– 67 –

066-069 Cesko svetu Cukr.indd 67

22.10.2008 13:15:18


Č E S K Á S T O P A C Z E C H F O O T P R I N T

Tomáš a František Grebnerovi, měli příliš velké oči. Město leželo příliš vysoko na to, aby

There is, as they say, a woman behind

se na polích dařilo cukrové řepě, a dovoz suroviny odjinud byl moc nákladný. Kromě toho

everything, including the cube of sugar you

ležely Dačice stranou obchodních tras. A tak rafinerie zanikla už v roce 1852. Ani kostka,

put into your tea or coffee. One Mr. Rad (in

ten převratný vynález, ji nedokázala zachránit. Jenže v tu dobu tam ředitel Rad stejně už

a beautiful Czech town with a Renaissance

několik let nebyl.

square) invented it, so his wife would never

Výroba kostkového cukru v Dačicích trvala pouhých devět let a na Radovo autorství vyná-

have to cut herself again. This was in the

lezu se pomalu zapomínalo. Jak píše kronikář města Dačice, vynález byl připisován kde-

days when sugar was still sold in cones and

komu a kdekdo v Evropě se k otcovství „sladké kostky“ také hrdě hlásil. Teprve ve 30. le-

before use had to be cut into small lumps.

tech potvrdili historici naprostou nepopiratelnost Radova prvenství. Jenže ani tohle ještě

Mrs. Juliana Rad, who accompanied her

není konec. Historie kostky má pokračování právě v nepřehledném labyrintu autorství ce-

husband from Switzerland when he became

lého vynálezu, jímž tahle věcička bloudila dávno po svém zrození. V roce 1872 naletěl jistý

the director of a sugar factory in Dačice,

Henry Tate, anglický majitel rafinerie, jakémusi podvodníkovi a koupil od něj „zaručeně ori-

once showed her husband her bloodied

ginální“ patent na kostkový cukr.

finger and said: “Look how I cut myself

Zbohatl na něm přímo fantasticky. Dokonce tak, že se stal jedním z největších dobrodin-

while breaking sugar. Can’t you think of

ců své doby a ještě za svého života stačil z kostkového cukru zaplatit i stavbu, která sto-

some better way, you’re a director, after

jí v Londýně doposud.

all!”

Až budete obdivovat slavná plátna vystavená ve slovutné Tate Gallery, vzpomeňte si, že

On the spot, her husband came up with the

toto místo vzniklo vlastně z kostky cukru, kterou pro svět vymysleli v Česku.

idea of pressing sugar into cubes-at least

Historie vynálezu je popsána v kronice města Dačice The history of the invention is recorded in the chronicle of the town of Dačice Objev ředitele dačického cukrovaru má dnes i svůj pomník This discovery of the director of the sugar factory in Dačice is even commemorated by a monument

that’s how legend has it. It is hard to judge whether Mrs. Rad’s finger was really the motivation for it all, whatever the truth of it – her husband indeed invented the press for making sugar cubes sometime in the fall of the year 1841, about two months after his

– 68 –

066-069 Cesko svetu Cukr.indd 68

22.10.2008 13:15:29


Č E S K Á S T O P A C Z E C H F O O T P R I N T

wife’s accident. Allegedly, that morning was a pleasant one in the Rad household, as Mr. Rad presented his wife with a special gift: a box with about 350 cubes of sugar, white and red. An invention, which did not really change the course of the world but it did make our lives a bit sweeter, was finally available. It was quite simple, actually: sugar powder is poured into 400 holes in a brass plate, which is then placed onto a copper plate. Both plates are then put into a press in which the

NEW HOTEL JUST OPEN

Holiday Inn Prague Airport Czech Republic

sugar is squeezed to about half of its original volume. Finally, the cubes are forced out onto a wooden board where they have to dry for about half a day. Then, all that remains is to pack them. After a year and a half, on January 23, 1843, Jakub Kryštof Rad managed to register the patent for his invention and the same year sold it to the owners of the factory he managed, for 12.000 gold pieces. At the time, this was a considerable sum of money. The refinery immediately started to export cubed sugar all over the empire and it was considered a luxury item, which only wealthy people could afford. The sugar plant soon sold the license to press sugar into cubes to Prussia, Saxony, Bavaria, Switzerland, and England. This was fortunate, since the production of sugar in Dačice did not last long. It quickly became apparent that the owners of the sugar factory had miscalculated: the town’s location was too high for the fields to

Accommodation › › › › › › › › › ›

75 guest rooms on 5 floors 5 executive suites Showers / baths Sound-proof windows Smoking / non smoking-rooms Controllable air-conditioning Smoke detectors Electronic door locks In-room safe box In-room high speed internet connection free of charge › Satelite TV and PAY TV › Minibar › Pillow menu

yield enough sugar beet and to import this raw material from elsewhere was prohibitively expensive. Furthermore, Dačice was isolated, off the major trade routes, and thus the refinery closed down early in 1852. Even the sugar cube, that epochmaking invention, was not enough to save it. By that point, Rad was no longer the director, having left several years earlier. The production of cubed sugar in Dačice lasted only nine years and Rad’s authorship of this invention was slowly being forgotten. As a local historian of Dačice noted, the invention was then attributed to many individuals and many in Europe proudly claimed paternal rights to the “sweet cube”. Only in the 1930’s did historians finally confirm the indisputability of Rad’s claim. Yet the sugar-cube has had a long history as disputes over the original creation of this diminutive object have raged for many long years, travelling through a maze of claims and counterclaims, long after its birth. In 1872 a certain Henry Tate, an English factory owner, was tricked by a conman into purchasing the “truly original” patent for cubed sugar. Despite the dubious nature if this patent he made a fantastic fortune from it, so much so that he became one of the biggest philanthropists of his time, cubed sugar paying for

Dining / Entertainment

› "Six Continents" non-smoking restaurant with capacity up to 55 person › Specialities of international and Czech cuisine › Exclusive garden / terasse › Wi-Fi as well as flat high speed internet connection free of charge › "May Day" lobby bar open non-stop › Notebook rental › Garden with seating up to 25 person › 3 fully equipped PCs in cyber corner › Room service

Services / Facilities

› Wi-Fi as well as flat high speed internet connection free of charge in public areas and in guest rooms › Loundry and dry cleaning services 7 days a week › Secure car park for hotel guests free of charge › Exchange service › 24 hours shuttle service within Prague Airport free of charge › Sightseeing tours › Culture events ticket service › Business services (copy, fax, scan)

Holiday Inn Prague Airport Czech Republic, K Letišti 1074/32 161 00 Praha 6 Tel.:+420 236161111 Fax:+420 236161115 reservation@hipragueairport.com www.hipragueairport.com

all of it. From his sugar fortune, he even built the Tate Gallery a building that is still a London landmark today. If ever you find

EMERO Central Reservations +31 206060222, www.holiday-inn.com

yourself standing admiring this grand edifice, spare a thought for Rad, his little cubes of sugar, and how the complaints of one Bohemian housewife made the world a little sweeter.

– 69 –

066-069 Cesko svetu Cukr.indd 69

discount coupon

on accommodation at the Holiday Inn Prague Airport Please, hand over this coupon to the receptionist upon arrival. from the rack rate

22.10.2008 13:15:38


Hra fantazie a peněz Text: Lenka Desatová, Foto: Petra Ficová, Martin Zeman

A Game of fantasy and money FASCINUJÍCÍ PRÁCE, KDE SE FANTAZII MEZE NEKLADOU. Hra barev, střihů a materiálů. Blesky fotoaparátů a aplaus publika. To je pozlátko světa módních návrhářů. Prosadit se v této branži je ale velmi těžké. Taťána Kováříková o tom ví své.

FASCINATING WORK, WITHOUT ANY LIMITS IMPOSED ON ONE’S FANTASY. A play of colours, and swathes of fine materials, the flash of cameras and the applause of audiences: this is the glitter of the fashion designers’ world. It is, nevertheless, very hard to succeed in this industry, as Tatiana Kovarikova can attest.

The sky was grey and the drizzle reminded us with annoying persistency that it was autumn. The shop windows – in and outside Prague – began to fill up with gift ideas and Christmas decorations. You could already see the pre-Christmas rush and stress rising like blood pressure. “Don’t even talk about it!,” laughs the fashion designer. “Every year, I promise myself to get my Christmas shopping done in advance. And, every year sure as fate, I end up running around till the very last minute – the same thing awaits me this year again,” she says, sighing. She is just as busy in her studio, while finishing the Spring/Summer 2009 collection and the collection of evening gowns. “I am not complaining. I enjoy being

– 70 –

070-073 osobnost Kovarikova.indd 70

22.10.2008 13:15:58


O S O B N O S T N A P A L U B Ě C E L E B R I T Y O N B O A R D

Obloha byla šedá, jemné mrholení nepříjemně připomínalo, že vládne podzim. Výlo-

in the fashion business – it is both work and

hy obchodů, a nejen těch pražských, se začaly plnit „balíčky“ a vánoční výzdobou. Shon

entertainment for me. The evening and

a stres, typické pro předvánoční dobu, se už dají pozorovat. „Ani mi to nepřipomínejte,“

wedding dresses are my favourites. When

směje se módní návrhářka. „Každé Vánoce si slibuji, že budu mít všechny dárky s předsti-

designing them, one can get really creative

hem. Stejně ale nakonec do poslední chvíle běhám a čeká mě to i letos,“ povzdechne si.

and get the fantasy going – and that’s what

Napilno má i ve svém ateliéru, kde dokončuje kolekci pro jaro/léto 2009 a kolekci večer-

I thoroughly enjoy,” she smiles.

ních šatů. „Nestěžuji si. Móda mne baví, pro mne je to práce i zábava. Večerní a svatební

We are sitting in a boutique right in the heart

šaty navrhuji nejraději. Při jejich tvorbě totiž může být člověk hodně kreativní, může značně

of Prague, not far from the famous shopper’s

popustit uzdu své fantazii a to mě strašně baví,“ usmívá se.

paradise of Pařížská. Around us, are

Sedíme v obchodu v samém srdci Prahy, nedaleko proslulého „nákupního ráje“ – Paříž-

clustered the designs which brought Tatiana

ské ulice. Kolem nás visí modely, které Taťánu proslavily, a nejen v Česku. Její práce byly

her fame in Bohemia and beyond. Her works

k vidění třeba na výstavě Platform 2 v New Yorku, na Vendome Luxury Trade Show bě-

were featured in the Platform 2 Exhibition in

hem Fashion Weeku v Paříži či na akci Blikfang v Curychu. Jak moc je těžké se na tako-

New York, at Vendome Luxury Trade Show

vé akce dostat?

during the Fashion Week in Paris and at the

„Hodně. My jsme se jich zúčastnili ve spolupráci s českými vládními institucemi. Byla to

Blikfang event in Zurich. How difficult is it to

pro nás velká zkušenost i šance navázat kontakty s potenciálními klienty, poznat jejich po-

make it to such events?

třeby. Udělali jsme si i reálný obrázek o konkurenci a mohli jsme porovnávat. Pyšná jsem

“Extremely: we participated in them with

hlavně na to, že zejména v kvalitě zpracování kolekce jsme se řadili mezi vyšší třídu. Pta-

help from Czech governmental bodies.

ZATÍM SE NÁM NESTALO, ŽE BYCHOM NĚKDE S KOLEKCÍ NEUSPĚLI

It was a great experience for us and an opportunity to approach our potential clients and to get to know their needs. We formed realistic views of our competition

la jste se ale, jak těžké je dostat se na prestižní výstavu. Ale ono je velice těžké dostat se

and it enabled us to make comparisons.

i na renomovaný veletrh. Tam je třeba nutné si účast zajistit minimálně jeden rok dopředu.

I am especially proud of the fact that, in

Zájem je tak obrovský, že těsně po skončení je třeba přihlásit se na další rok, jinak nemáte

terms of the quality of workmanship of our

šanci,“ upíjí z šálku čaje a zamyšleně doplňuje: „Tyto akce se musí plánovat velice pečlivě

collection, we belong in the top class. You

a s obrovským předstihem. Protože ani když podáte přihlášku včas, není nutně vyhráno.

were asking how difficult it was to make

Některé veletrhy požadují od potenciálních zájemců s předstihem i fotografie prezentované

it to a prestigious exhibition, but it is hard

kolekce, aby mohly zhodnotit, zda splňujete jejich ‚vnitřní‘ požadavky. Zatím se nám ne-

to get even to a well-known fair. You have

stalo, že bychom někde s kolekcí neuspěli, a já si myslím, že je to dáno především tím, že

to book your attendance at least 1 year

věnujeme velkou péči nejenom designu, ale i vypracování a materiálům.“

in advance and competition is so fierce that you have to sign up for the next year

CESTA NA VÝSLUNÍ

immediately after the termination of the fair

Právě důrazem na kvalitní materiály je Kováříková pověstná. Každou sezonu křižuje Evropu,

– or else there is no chance at all.” She sips

objíždí veletrhy a hledá nové dodavatele. „Měli jsme štěstí, že jsme narazili přímo na několik

from her cup of tea and adds: “These events

výrobců, kteří produkují velmi kvalitní látky. Většinou jsou z Itálie, Francie a Španělska.“

must be planned rather diligently and well in advance, as – even though you submit your application on time – you are still not necessarily through. Some fairs require their potential applicants to submit photos of the presented collections in advance, so they could assess whether you meet their “internal” requirements. So far, our collections have not failed yet; I think it is

Taťániny modely se vyznačují důrazem na kvalitu materiálu Tatiana`s outfits are characterised by focus on high quality materials

– 71 –

070-073 osobnost Kovarikova.indd 71

22.10.2008 13:16:12


O S O B N O S T N A P A L U B Ě C E L E B R I T Y O N B O A R D

Do letadla usedá i kvůli přehlídkám, musí přece vědět, co připravila její konkurence. „Velmi

especially due to the fact that we pay great

ráda cestuji, takže i tuto část své práce beru jako zábavu. Není to nutné zlo, které mě zdr-

attention to the design – but also to the

žuje, ale šance poznat nová místa nebo se vrátit na stará oblíbená. Ostatně o tom, že ces-

fabrication and the materials.”

tuji opravdu ráda, svědčí i fakt, že vyrážím do zahraničí třeba i na prodloužený víkend. Nedávno jsem byla v Paříži, teď se chystám do Barcelony. Dlužno dodat, že ráda využívám

THE PATH TO GLORY

služeb Českých aerolinií, u kterých oceňuji pohodlí, dobré jídlo, chování personálu a hlav-

It is the focussed attention to high-quality

ně přesnost!“

materials that Tatiana is known for. She

Cestování ji čeká určitě víc než dost. Za třináct let si vybudovala v Česku věhlas i klientelu

scours Europe every season, visiting Fairs

a dala o sobě vědět i v zahraničí. „Další metou pro mě je posunout naši značku do většího

and looking for new suppliers. “We were

povědomí právě mimo Českou republiku, na to se hodlám soustředit nyní. Rádi bychom

very lucky to have come directly upon

v následujícím roce opět vystavovali v USA a lákají mě i Spojené arabské emiráty,“ plánuje.

a few manufacturers who produce fabrics

Jak moc je podle Taťány Kováříkové pro české návrháře těžké získat si světový věhlas?

of very high quality. They are mostly from

„Móda je byznys,“ praví nekompromisně. „Pokud nemají talentovaní návrháři – a to platí

Italy, France and Spain.” She also racks up

pro všechny, nejen pro ty české – v zádech silnou finanční skupinu, která se v tomto obo-

many thousands of air-miles in order to see

ru pohybuje, je zatraceně těžké prorazit. Nejde jen o kreativitu a nápady. Troufnu si říct, že

the fashion shows; as she absolutely has

máme několik návrhářů, kteří mají velký potenciál a mohli by se prosadit výrazně i v zahra-

to know what the competition is about.

ničí, ale zda se to povede, nezáleží jen na nich a jejich tvorbě,“ uzavírá své povídání.

“I love travelling – so I regard this part of

Vycházím z příjemně vyhřátého obchodu do sychravého podvečera. Ještě se zastavím

my job as entertainment. I do not see it as

u výlohy s jejími modely. Každá žena si ráda čas od času vybere do šatníku kousek, který

a necessary evil that restrains me – but

se jí líbí a v němž se cítí příjemně. U Kováříkové je z čeho vybírat, přesvědčuji se.

rather as an opportunity to see new places or revisit the old favourite ones. In addition, here is my proof of my love for travelling:

TAŤÁNA KOVÁŘÍKOVÁ

I often set off abroad, even if it is just a long

Módní návrhářka, která každoročně přichází na trh s autorskými kolekcemi, obléká mnoho vý-

weekend. Recently, I visited Paris, and now

znamných českých osobností, spolupracuje s divadly i filmovými produkcemi.

I am about to go to Barcelona. I must point

Ocenění a úspěchy:

out that I enjoy the service of the Czech

Rok 1994 – ocenění Výtvarník sezony na mezinárodním veletrhu STYL Brno v roce 1994

Airlines; I appreciate the comfort, good

Rok 1995 – založení ateliéru Tatiana

food, the conduct of the staff and, above

Rok 1998 – STYL Brno – 1. místo v soutěži Fashion Point za dámskou kolekci Tatiana

all, their timekeeping and reliability”.

Rok 2000 – STYL Brno – 1. místo v soutěži Fashion Point za konfekční kolekci ELLEN pro

She has more than enough travelling ahead

KRAS - HAKA Brno, a. s.

of her. In thirteen years, she has managed

Rok 2006 – modely pro TV pořad Česká Miss 2006

not only to build a loyal following in the Czech Republic but also to evangelise,

070-073 osobnost Kovarikova.indd 72

22.10.2008 13:16:21


O S O B N O S T N A P A L U B Ě C E L E B R I T Y O N B O A R D

developing her overseas business. “The next level up for me is to improve our brand awareness, especially beyond the Czech Republic; this is what I want to focus on now. In the next year, we want to exhibit in the U.S.A. again – and I am also tempted by the Emirates.” So, how difficult is it – in her opinion – for Czech fashion designers to win world fame? “Fashion is a business,” she states, “unless talented designers – no matter whether Czech or from elsewhere – have got strong financial backing from industry behind them, it is pretty hard to make it. It is not about creativity and ideas only. I dare say that we have a couple of fashion designers with great potential ,who could make a real impact here and abroad, but, whether or not they’ll succeed is not just a question of them and their work – there’s more to it” she concludes. From the comfortable and warm store, I walk out into the chilly evening. I stop by the shop window with Tatiana’s designs. From time to time, every woman likes to pick something for her wardrobe that she likes and feels comfortable in and it is a certainty that you’ll find something of this sort here. With one final glance at these beautiful things, I walk off into Taťána Kováříková se chystá dobýt zahraniční trh Tatiana Kovarikova is set to conquer the international fashion world

070-073 osobnost Kovarikova.indd 73

the night, leaving Tatiana Kovarikova’s shopfront shining like a jewel on Prague’s velvet gown.

22.10.2008 13:16:29


P O V Í D K A S T O R Y

ČERNOBÍLÝ PSÍ SVĚT Jaromír Senohrab

A BLACK-ANDWHITE WORLD OF DOGS

– 74 –

074-077 Povidka.indd 74

22.10.2008 13:16:53


P O V Í D K A S T O R Y

N

a Skalnatém vršku hlídal pastýřům stáda velký ovčácký pes. Když končil den a on přivedl z hor zpátky do salaší ovce, kozy a krávy, chodil se dívat,

jak poslední sluneční paprsky zhasínají jeho šedočerný svět.

A

t Rocky Hill, a big shepherd dog used to guard the herds. When the day ended, he would bring all the sheep, cows and goats from the mountains and he

would watch as the departing sun-beams extinguished his

„Dneska je nebe růžové, zítra bude pršet,“ uslyšel jednou vedle

grey-black world.

sebe, když se zářící kotouč ztrácel za obzorem. Byl to jelen s laní,

“Today, the sky is red. Tomorrow it will rain,” he heard the

kteří se s kolouchy vraceli do lesa. A protože psi vidí svět černobí-

words beside him when the shiny disc disappeared behind the

le, starý hlídač se zeptal:

horizon; it was a stag with his wife and children who were just

„Jelene, vy nevidíte nebe šedě?“

returning home from the forest. And since dogs see the world

„Někdy je nebe šedé, když se stmívá,“ připustil jelen. „Ale dnes

only in black-and-white, the old shepherd dog was surprised and

jsou červánky.“

asked: “Stag, you don’t see the sky grey?”

„Červánky?“ nechápal pes.

“Sometimes it is indeed grey-when it becomes dark. But

„Když je nebe od zářícího slunce rudé jako krev, říká se, že

today it is red.”

bude pršet,“ vysvětloval jelen.

“Red?” The dog did not understand.

„Myslel jsem, že krev je šedá,“ divil se pes.

“Yes, the burning sun makes the sky red. And when it’s red

Koloušci se smáli: „A tráva je podle tebe taky šedá?“

like blood, then the next day it usually rains.”

„Jaká jiná?“ odpověděl starý hlídač a koloušci říkali: „Přece ze-

“I thought that blood was grey?”

lená! Jako les. Ty to nevíš, strejdo pse?“

The stag’s offsprings burst out laughing: “And you think the

„A jaké jsou kytky?“

grass is grey too, don’t you?”

„Slunečnice žluté, fialky fialové, šípky růžové a chrpy modré...,“

“What else?” responded the old shepherd dog. The little

křičeli koloušci jeden přes druhého. A tak se pes dozvěděl, že svět

fawns laughed again: “It’s green! Like the forest; you don’t know

je barevný. Od té doby kamarádil s jelenem a jeho rodinou a ne-

that, uncle dog?”

chával si vyprávět, jaké je slunce při úsvitu, jak vypadají křídla mo-

“And what colour are the flowers?”

týlů a kolika odstíny hýří rozkvetlá louka. Tak měl i on díky cizím

“Sunflowers are yellow, violets are purple, briars are pink

očím svět pestřejší.

and cornflowers are blue,” shouted the fawns. And so, the dog

Jednou napadli pastviny vlci. Starý pes celý den marně obí-

learned that the world was full of colours. Since then, he has

hal své království a štěkal na poplach. Sice se mu podařilo zahnat

befriended the deer family and has often sat listening while they

alespoň krávy a kozy do bezpečí salaší, ale o život rozběhnutých

told him about the colour of the setting sun, of the wings of

ovcí vysoko v horách už sám bojovat nedokázal. Nakonec i jeho

butterflies and about the shades to be found in a field of blooms.

vlci obklíčili.

Thus, even he had the world made brighter – thanks to someone

„Co tu děláš, pse?“ vysmívali se mu vetřelci, když unaveného

else’s eyes.

hlídače našli na Skalnatém vršku. Pes věděl, že prohrál, protože v přírodě je nad všechno zákon silnějšího. Proto smířeně řekl:

One day the wolves attacked the pastures. The old dog ran around his realm for the entire day, barking alarm. He managed

„Možná naposled se dívám na oranžovožluté slunce, jak putuje po modré obloze.“

to gather all the cows and goats but could not save the lives of the sheep, high in the mountains. In the end, he was surrounded

Vlci se začali smát, neboť také viděli jen černobíle.

by the wolves.

„Nevymýšlej si! Ta obloha je šedá jako naše kožichy a slunce nemá barvu, protože se do něj nelze dívat.“

“What are you doing here, old dog?” his attackers sneered, finding him alone and tired on Rocky Hill. The dog knew he was

„Co vy o tom víte?!“ odpověděl pes. „Každé mládě v tomhle lese ví, že slunce je zlaté, voda modrá a les zelený. Že křídla motýlů

lost because in nature, the rule of the strongest is the law. He thus said calmly:

hrají všemi barvami a jen noc, když nesvítí měsíc, je černá.“

“I came here to see the orange-yellow sun, perhaps for the

Vlci zuřili. „Roztrháme tě na kusy za tvé lhaní!“ řvali.

last time.”

Vtom vyšel z lesa jelen. Než se stačil vzpamatovat, už na něj vlci krvelačně cenili zuby a chňapali po vylekaných mláďatech.

The wolves burst out laughing as they also could see only black-and-white.

„Řekni, jelene, je obloha šedá? Tady pes tvrdí, že je modrá. Zachraň své rodině život a řekni pravdu!“

“Don’t make fools of us! The sky is grey like our fur and the sun has no colour since you can’t look into it.”

Jelen pohlédl na zuboženého kamaráda a pak na laň a své bezbranné děti. „Nebe? Nebe určitě není modré,“ zalhal pod azurovou oblohou.

“What do you know about it?” the dog answered. “Every child of this forest knows that the sun is golden, that water is blue, that the forest is green, that butterflies have multi-coloured wings and that only the moonless night is black!”

– 75 –

074-077 Povidka.indd 75

22.10.2008 13:17:04


P O V Í D K A S T O R Y

„Je šedé!“ zařvali vlci a vrhli se na psa.

The wolves raged. “We’ll tear you to pieces for your lying,”

„A co krev? Jakou barvu má krev?“ chechtali se útočníci, když

they shouted.

se zelená tráva pod psovým ovčáckým kožichem barvila do ruda.

It was at this time that the stag came out of the forest. The

„Je také šedá,“ šeptal zdrcený jelen, aniž by dokázal pohléd-

wolves surrounded him too, snapping their jaws at his terrified

nout svému příteli do uhasínajících očí. Ale moudrý pes se nezlo-

cubs.

bil. Poražený vládce Skalnatého vršku moc dobře rozuměl tomu, že kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti.

“Stag, tell us, is the sky grey? The dog here claims it is blue. Save the lives of your family and tell us the truth.”

Jenže v tu chvíli se ozval jeden koloušek.

The stag looked at his friend, at his wife and helpless

„Tatínku! Pozor!“ vykřikl silným hlasem, aby jej vlci slyšeli. „Vidíš

children.

ty červené bundy pastevců, kteří na nás míří támhle z houští?“

“The sky? The sky is definitely not blue,” he lied under the

Vlci zkoprněli. A protože v houští žádnou červenou neviděli,

clear sky.”

raději upalovali pryč. A pastýři? Když na salaš dorazily jen krávy a kozy, začali se po ztracených ovcích a věrném hlídači opravdu

“It’s grey!” the wolves shouted and hurled themselves at the dog.

shánět… Ovšem pravda je – a každé mládě na Skalnatém vršku to ví –, že pastevci mají bundy šedé.

“And what about blood? What colour is the blood?” they laughed when the green grass under the dog’s fur turned red. “It’s grey too,” whispered the heartbroken stag who could not look into the eyes of his dying friend. But the wise dog was not angry. The beaten ruler of the Rocky Hill knew very well that if you want to live with wolves, you have to speak their language. But at that moment the smallest fawn shouted. “Daddy, look!” it shouted, loud enough for the wolves to hear. “Can you see the red jackets of the shepherds, coming to us from over there?” The wolves stopped in fright and since they could not see red, they fled. And the shepherds? When only the cows and goats arrived home, they indeed started looking for their old loyal dog... But the truth – as every cub on Rocky Hill knows – is that the shepherds wear grey.

Jaromír Senohrab (1934), jeden

Jaromír Senohrab (1934), One of the

z vynikajících současných vypravěčů

best contemporary storytellers of fairy tales

pohádek pro děti. Začal zvláštními

for children. He begins with unusual stories,

příběhy, v nichž se mísila realita se sny

in which reality blends with dreams, and

a běžným, každodenním životem bájných

with the day-to-day lives of mythical heroes

hrdinů, jako byli Odysseus či Don Quijote.

such as Ulysses or Don Quixote. He allowed

Poslední knížku, Želvička z krabice, nechal

his most appreciative listener – his seven-

vtipně ilustrovat svým nejvděčnějším

year old grandson Tonda – illustrate his last

posluchačem – sedmiletým vnukem

book, Želvička z krabice (Tortoise in a Box).

Tondou.

He divides his time between Prague and a

Žije střídavě v Praze a v Posázaví, kde

place by the Sázava River, where he tells his

vypráví svým vnoučatům humorné

grandchildren funny and edifying stories

i poučné příběhy o zvířatech, lidech

about animals, people and fish. The Black-

a rybách. Černobílý psí svět je z chystané

and-white Dog World comes from the

stejnojmenné sbírky bajek.

collection of Fables with the same name, which is a work in progress.

– 76 –

074-077 Povidka.indd 76

22.10.2008 13:17:13


Ž IVOTNÍ STYL L I F E S T Y L E

Kia Sportage tage Pro facelift sportage jsme me zajeli do Žiliny, kde z plně automatické tomatické linky sjíždí celá produkce kce korejské značky Kia. Největší větší inovaci hledejte pod kapotou, kde dřímá posílený vznětový agregát 2.0 CRDi s výkonem 110 kW. Cena od 500 000 Kč.

Auta

Ford Kuga Automobilka Ford nasadila do segmentu kompaktních SUV

Cars

Kia Sportage To see the new face of the Kia Sportage we drove to Žilina, Slovakia, where a fully-automated

dravého svalovce. Nový Ford Kuga sází na sportovní jízdní vlastnosti blízké běžným osobním autům. Na českém trhu se zatím prodává jen dvoulitrový turbodiesel o výkonu 100 kW.

assembly line produces the whole

Ceny od 669 990 Kč.

Kia stable. Most of the gutsy innovations are to be found under

Ford Kuga

the bonnet, including a more muscular 2.0 CRDi, 110kW diesel

With aggressive confidence the

engine. Prices start at

Kuga, marks Ford’s return to

CZK 500,000.

the soft SUV market. The Kuga boasts a smooth drive similar to a normal family hatchback but still comes with rugged good looks and surefooted 4x4 grip. In the Czech market, only the 2l, 100kW turbodiesel version is available. Prices start at CZK 669,990.

– 78 –

078_089_Lifestyle.indd 78

22.10.2008 13:17:51


Vždy něco navíc HOLIDAYS Czech Airlines vám přináší zážitky. Užijte si melodie gondoliérů v Benátkách, romantiku v Madridu, flamenco ve Španělsku nebo žhavý kankán v Paříži.


Ž IVOTNÍ STYL L I F E S T Y L E

Hodinky

1. Betty

Barclay En Vogue

Luxusní dámské hodinky s velkým

3. Hodinky H Hamilton

zlatým pouzdrem a ciferníkem jsou

spojené s filmem Dostaňte sp

poseté křišťály

agenta Smarta (Get ag

Swarovski.

Smart). Unikátní model S s průměrem pouzdra

K dostání ve Sky

44 4 mm. Cena: 38 750 Kč.

Shopu Českých aerolinií. Cena: 3480 Kč.

1.

This T

Hamilton

watch is associated with w

Betty Barclay En Vogue

the movie “Get Smart”. th unique model with the Au

3.

casing of diameter 44 mm. casin

The luxury ladies watch – the eye-

Price: CZK 38,750.

catching gold case and dial are covered with Swarovski crystals. Available from the Czech Airlines Sky Shop.

4. Originální pánské hodinky

Price: EUR 144,40.

Beuchat

s ocelovým pouzdrem,

minerálním sklem s vodotěsností do 100 m. Cena: 4290 Kč. 2. Dv

One Glamour Original men’s watch Beuchat

Voděodolné hodinky značky Versace z leštěné keramiky, odolné

with steel casing, mineral glass and

proti poškrábání, opatřené anti-

water proofness of down to 100 m.

reflexním sklíčkem.

Price: CZK 4,290.

Cena: 63 550 Kč.

Dv One Glamour mour

4.

Water-resistant Versace

chronograf s pouzdrem of life – c

watch from polished olished

o průměru průmě 38 mm, ozdobený 307

ceramics, scratch-proof, roof, furnished with an antintireflecting glass. s.

Dior Christal Red as the colour Christa

5. Rudé hodinky

diamanty. diamanty Info o ceně v obchodě.

2.

Price: CZK 63,550..

Crimson Crimso watch

Dior

Christal Chri Red as the colour of life Re – a chronograph with a 38 mm diametered case, decorated with 307 diamonds. Info about price in the In shop. sh 5.

Watches – 80 –

078_089_Lifestyle.indd 80

22.10.2008 13:18:05

81 In


Delight in the delectable Mediterranean fl avors

of the award-winning Allegro Restaurant. First and only recipient of a Michelin star in the Central and Eastern European region and voted the #1 restaurant in the country by Zagat.

For reservations, please call Allegro directly at (420) 221 426 880 or email prg.allegro@fourseasons.com

www. fourseasons.com/prague

81 Inzerce_Four_Season.indd 81

Veleslavinova 2a/1098 110 00 Praha 1

8.10.2008 11:32:49


Ž IVOTNÍ STYL L I F E S T Y L E

1. Samsung

F480

Dotykový mobil láká na nové vylepšené prostředí, které umožňuje umísťování malých prográmků přímo na hlavní plochu. Lákadlem je pětimegapixelový fotoaparát s automatickým 3. Nikon Coolpix S210

ostřením a nechybí ani podpora HSDPA. Cena

3.

zatím nestanovena.

Jak můžete zachytit všechny prožitky z dovolené a těšit

Samsung F480

se z nich i v době, kdy listí dávno opadá? Třeba fotoaparátem Nikon

Touch screen boasts a new, improved interface that allows for placing small applications directly on desktop. Another major feature is the 5Mpx camera with automatic focus. The phone supports HSDPA data transfers. The price has not

Coolpix S210. Je sice ideální

1.

pro cestování s batohem, ale

Hi-tech

v pětihvězdičkovém stylu. Cena: 3 290 Kč.

Nikon Coolpix S210

been confirmed yet.

How to capture the holiday experience and to enjoy it when the leaves have long fallen?

2. MacBook

Air

Perhaps with the new Nikon

Pořiďte si MacBook Air, nejtenčí

Coolpix S210. It is perfect for

notebook na světě – s tloušťkou

backpacking, provided you sleep

pouhých 1,93 cm a hmotností

in a five-star hotel.

1,36 kg. 13,3palcový širokoúhlý

Price: CZK 3 290.

displej s LED podsvícením a rozlišením 1280 x 800 bodů 4. Univerzální nabíječka

nabízí ostrý obraz a brilantní barvy.

Philips

Revoluční touchpad umožňuje pracovat s obrázky jen pomocí prstů.

4.

Cena od 46 289 Kč.

Univerzální nabíječka značky Philips nabízí až 15 hodin přenosného napájení, včetně

MacBook acBook Air

koncovek konektorů pro většinu o co

2.

značek. K dostání ve Sky Shopu znače

Get MacBook Air, the he thinnest

Českých aerolinií. Cena: 1120 Kč. Český

laptop in the world rld – only 1.93cm thin, weighing with 13.3’’ widescreen, descreen,

Phili Universal USB Philips Charger Char

LED-backlit display splay with

This u universal charger provides

just 1.36kg and equipped

resolution 1,280x800 800 pixels,

up to 15 hours of portable power,

offering sharp contrast ntrast and

connector tips are included for conne

rich colours. Revolutionary olutionary

brands. Available from the most b Czech Airlines Sky Shop.

touchpad can be controlled ntrolled by multiple fingers. Prices ices from

Price: CZK 1120.

CZK 46,289.

– 82 –

078_089_Lifestyle.indd 82

22.10.2008 13:18:24


www.subaru.cz

[ od 715 334 Kč ]

Dobrodružství je to, co chcete. Ale jak se tam můžete dostat bez ztráty kontroly? Vyváženost.

Aby mohl být vůz všestranný a připravený k tomu, aby vás bezpečně vzal i na rozbitý terén či vozovku, občas musí ztratit trochu ze své stability a odezvy řízení a ovládání. To ale neplatí pro Subaru Outback. Outback těží z unikátního spojení kompaktního, nízko uloženého motoru SUBARU BOXER – nyní i v převratném provedení DIESEL – a podvozku Symmetrical All-Wheel Drive. Dva systémy s perfektně vyváženým rozložením hmotnosti v podélné ose vozu, které pracují jako jeden a poskytují tak svižnost, stabilitu a bezpečí, které si užijete jenom v Subaru. Cena vozu je uvedená vč. aktuálního zvýhodnění z příznivého kurzu koruny za model N1 s odpočtem DPH (cena vč. DPH od 824 448 Kč). Informujte se na další bonusy u partnerů Subaru. Kombinovaná spotřeba paliva 5,8–9,8 l/100 km, emise CO2 153–231 g/km. Každý Outback prodaný autorizovanými partnery Subaru ČR má tříletou záruku/100 000 km (dle toho, co nastane dříve) a službu Subaru Assistance po Evropě.

Navštivte autorizované partnery Subaru ČR a rezervujte si svoji předváděcí jízdu již dnes! Brno C&K Vídeňská 100, tel.: 547 136 215 Brno MIJA AUTOCENTRUM Provazníkova 90, tel.: 545 245 277 České Budějovice BALKAR Novohradská 1043, tel.: 387 240 727 Dvůr Králové AC BOOM Seifertova 1165, tel.: 499 621 176 Frýdek-Místek AUTOSALON FRÝDEK-MÍSTEK Příborská 1000, tel.: 558 432 872

Fryšták u Zlína IVOS ZLÍN Zlínská 390, tel.: 577 912 590 Hradec Králové RADKO POLÁK Průmyslová 643, tel.: 495 220 873 Jihlava AUTO VYSOČINY Chlumova 1, tel.: 567 322 536 Liberec ILOS Letná 646/13, tel.: 485 100 896 Olomouc TRENDCAR I.P. Pavlova 120, tel.: 585 700 977

Opava DANCARS CZ Krnovská 82, tel.: 553 719 296 Ostrava SUBI STYL Grmelova 2069/9, tel.: 596 616 940 Plzeň AUTWEC Útušická 3, tel.: 377 473 935 Plzeň M. LIŠKA Skladová 7, tel.: 377 452 083 Praha 5 EMIL FREY ČR Pekařská 5, tel.: 255 720 111

Praha 9 EMIL FREY ČR Kolbenova 3, tel.: 283 061 234 Praha 10 ALM Hornoměcholupská 4, tel.: 271 961 283 Sedlčany AUTO VERO Na Červeném hrádku 759, tel.: 318 875 297 Sokolov AUTO BROŽOVSKÝ Stará Ovčárna, tel: 359 807 010 Ústí nad Labem BETA HASE Havířská 373/25, tel.: 475 201 206


Ž IVOTNÍ STYL L I F E S T Y L E

1. Set Hashimaru

3. Originální sklapovací náramek

z japonských přírodních perel

z kolekce Frey

1 1.

Akoya obsahuje stříbrné

Wille

a náušnice z kolekce téže značky.

náušnice s perlami

Cena: 8330 Kč (náramek)

o průměru 6,5–7 mm

a 4704 Kč (náušnice).

a náhrdelník se stříbrným uzávěrem, poskládaný z perel ve stupňované velikosti s průměrem od 3,5 do 7,5 mm.

3.

K dostání ve Sky Shopu Českých aerolinií. Cena: 15 900 Kč. Set named Hashimaru, made from the Japanese natural Akoya

Šperky Original collapsible bracelet collapsi

pearls contains silver earrings with pearls of diameter 6.5 - 7 mm and

Jewels

a necklace with a silver bolt, made of pearls of graded sizes, with diameter from 3.5 to 7.5 mm. Available from the Sky shop

and earrings from the Frey

Wille collection. Price: CZK 8,330 (bracelet) (br and CZK 4,704 (earrings).

of Czech Airlines. Price: CZK 15,900.

4.

2. Kolekce trendy šperků pro muže z ušlechtilé oceli s kouřově zabarvenými krystaly z kolekce

Swatch bijoux

4. Náušnice z nové kolekce šperků značky

– náramek, prsten náhrdelník. Cena: 1590 Kč/ks.

the1.

Cena: 1450 Kč. 2.

Collection of trendy jewels for men

Earrings from the new collection of

from high-quality steel with smoky-

jewellery by

tinted crystals from the

the1.

Price: CZK 1,450.

Swatch bijoux collection – bracelet, ring, necklace. Price: CZK 1,590/piece.

– 84 –

078_089_Lifestyle.indd 84

22.10.2008 13:18:40


Ž IVOTNÍ STYL L I F E S T Y L E

1. Cartier

Roadster

3. Lotus

je odvážná vůně pro silného

Splen Splendor

luxusní duo pro líče líčení rtů a očí

a velkorysého muže se smyslem

limitované kolekce z limito

pro luxus. Je to čistá a svěží vůně,

značky Lancôme. znač

která nabízí nečekaný zážitek.

Cena: 1620 Kč. Cena

EdT, 50 ml. K dostání ve Sky Shopu hopu

Lotus Splendor,

1.

Českých Aerolinií..

luxury duo ffor lip and

Cena: 1350 Kč.

3.

eye make-up from the limited Lancôme. collection by Lancôme

Cartier Roadster,

Price: CZK 1,620.

An audacious fragrance for a strong and generous man 4. Replay for him! a for her!

with a sense of luxury. The Roadster is a transparent arent and fresh fragrance with a new

jsou nové vůně, které probouzejí

sensual experience. EdT, 50 ml.

smysly, podněcují představivost

Available from the Czech Airlines Sky Shop for EUR 56,00.

Kosmetika

2. Lancôme

Rénergy 3D Yeux,

a vytvářejí jedinečný svět. Cena dámské varianty – 60 ml EdT 910 Kč, cena pánské varianty – 75 ml EdT 910 Kč.

Replay for him! and Replay for her! are new sense-

zlepšující oční péči proti vráskám

arousing fragrances; they boost

s liftingovým účinkem, pochází

imagination and create a unique

z kolekce pleťové kosmetiky

world. Price: ladies’ variant – 60 ml

Lancôme Men. Přípravek je vhodný

EdT CZK 910, men’s variant – 75 ml

pro všechny typy pleti, je vhodný

EdT CZK 910.

i pro nositele kontaktních ních čoček. Doporučeno pro ro muže starší 40 let. et. Cena: 1450 Kč. č.

Lancôme Rénergy y 3D Yeux, firming eye ye

4.

care combating wrinkles, es, with a lifting effect, ct, from the skin cosmetic tic collection Lancôme Men. n. This product is suitable le for all skin types and for or the contact lens users. rs. Recommended for men en

2.

over 40 years of age. e. Price: CZK 1,450. 0.

Cosmetics – 85 –

078_089_Lifestyle.indd 85

22.10.2008 13:18:59


Ž IVOTNÍ STYL L I F E S T Y L E

1. Muži, kterým záleží na vzhledu a originalitě stylu oblékání, by

3. Model z kolekce Bandolera

1.

– svítivě modrá bunda s výrazným

si neměli nechat ujít příležitost

límcem a kapucí oživí módní černo-

obohatit svůj šatník o legendární bundu

bílou barevnost (5900 Kč), rolák

camel active,

(1630 Kč), triko s atraktivním tiskem (1480 Kč), kalhoty v módním

která přichází s aktuální kolekcí

úzkém střihu (2180 Kč).

pro podzim/zimu 2008/9. Je inspirovaná designem z počátků této značy a disponuje řadou

Model from the

Bandolera collection

funkčních prvků. Jako bonus k ní dostanete USB disk v koženém

glaring blue jacket with striking

pouzdru s logem camel active.

collar and hood lightens up the

Cena 9 390 Kč.

fashionable black-and-white combination (CZK 5,900), polo

Those men who care about their

neck (CZK 1,630), T-shirt with

looks and authenticity of their style

fashionable print pattern (CZK

should not miss the opportunity to

1,480), trousers in trendy narrow

upgrade their wardrobe with the legendary camel

cut (CZK 2180).

active

jacket, which arrives with the latest collection for autumn/winter 2008/9. As a bonus, you get a USB disc in a leather case and a camel active logo with it. Price: CZK 9,390.

2. Luxusní hedvábné dámské palčáky a čepice kaštanové barvy s králičí kožešinou z kolekce

Louis Vuitton Igloo.

Móda

Cena čepice i rukavic je 18 000 Kč. Luxurious satin ladies’ mittens and

3.

a hat in maroon, with rabbit fur, from

the Louis Vuitton Igloo collection. The price for the set of hat and mittens is CZK 18,000

2.

– 86 –

078_089_Lifestyle.indd 86

22.10.2008 13:19:19


Ž IVOTNÍ STYL L I F E S T Y L E

4. Na horách i v teple domova

Pánský kožený pásek 5. P

při dlouhých zimních večerech

kolekce Dunhill. z ko

možná oceníte pokerovou sadu. e o ou sadu V luxusním kufru u

Cena: 5700 Kč.

4.

Louis Vuitton

Man’s leather belt from the

Dunhill collection.

najdete žetony i hrací karty uložené

Price: 5,700 CZK. P

v přihrádkách 5.

polstrovaných červeným

6. Manžetové knoflíčky z aktuální kolekce Dunh Dunhill. Cena za pár:

mikroplyšem. Cena provedení damier

9800 98 Kč.

graphite: 191 000 Kč. č. In the mountains or in the

6.

Cuff-links from the C latest collection by l

Dunhill. D

warmth of your home, during long winter evenings, you might

Price Pri for the pair:

appreciate a poker set. The luxury

CZK 9 9,800.

Louis Vuitton suitcase features jettons and play cards, stored in compartments upholstered with red microplush. The price of the damier graphite edition is CZK 191,000.

078_089_Lifestyle.indd 87

Fashion

22.10.2008 13:19:34


Ž IVOTNÍ STYL L I F E S T Y L E

1.

Design 2. Orchis Kolekce šperků Orchis vznikla v roce 2008 a zahrnuje tři modelové řady: Signature, Limited a Basic. Ručně vyráběné šperky vznikají v limitovaných sériích, vytváří je sám autor návrhů Zdeněk Vacek. Jsou z drahých kovů, dále jsou použity například tahitské perly, hedvábí či satén

Orchis 1. Klenot

pod Hradčanami

2.

This year’s Orchis collection includes three model lines:

Pod Pražským hradem naproti

Signature, Limited and Basic. The

Valdštejnským zahradám stojí

hand-crafted jewels are produced in

budova z 19. století, která prošla

limited runs by the designer Zdeněk

velkou rekonstrukcí. Nyní uvnitř

Vacek and are fashioned from

sídlí luxusní hotel Best Western

precious metals and other exquisite

Premier Royal Palace. Interiéry

materials such as Tahitian pearls,

pokojů byly navrženy v zámeckém

silk and satin.

stylu, technické vymoženosti 21. století jsou vybrány a umístěny 3. Elegance

tak citlivě, že nenarušují romantickou atmosféru stavby.

porcelánu

Nová kolekce Studia Piršč bude prezentovat český design v Soulu

A jewel under Hradčany

na výstavě Touch of Praha. Porcelánové lžičky „do pusy“ nemusí

A 19th century building just 3.

opposite the Wallenstein gardens

nutně sloužit k nabírání pokrmů. Jsou totiž určeny hlavně k přípravě

has recently been thoroughly reconstructed and now it houses

rozmanitých jednohubek. V setu

the luxury Best Western Premier

najdeme i neobvyklé polévkové talíře,

Royal Palace. The interiors of the

u nichž nechybí ani prostor na lžíci.

rooms have been designed in the

Chinese Elegance

chateau style and the 21st century facilities are hidden so that they

The “Touch of Prague” exhibition in

don’t interfere with the Romantic

Seoul will showcase Czech design

atmosphere of the building.

with a stunning collection by Studio Piršč. The collection includes items such as porcelain spoons and soup plates with special housings for spoons and is sure to offer a new take on some old standards.

– 88 –

078_089_Lifestyle.indd 88

22.10.2008 14:56:28


de Grisogono

10/7/08

3:30 PM

Page 1

Stará Louka 56 • 360 01 Karlovy Vary • CZ Phone / Fax: +420 353 585 085 • Mobile: +420 775 269 807 azra@azra-cz.com • www.azra-cz.com

DUBAI - GENEVA - GSTAAD - HONG KONG - KUWAIT - LONDON MOSCOW - NEW DELHI - NEW YORK - PARIS - PORTO CERVO ROME - ST BARTHELEMY - ST MORITZ - TOKYO

www.degrisogono.com


S E R V I C E S

žÚýĩĞIJùħ€]jfgÓa[]

PRODEJ/PRONÁJEM TEL:

ħħħ¨IJĶIJġýqħýĀĴhħÁķĩķħºħýÚÁķĩĀĴhħĉĞĀġĩĀĞķ

604 363 481 CentrumČernošice

ĵĵĵĎ[]fljme%[]jfgka[]ĎËĹ

IBS - Rokal, s.r.o. Vrážská 73 153 00 Praha 5

tel. 251 643 530, 251 643 531 fax 251 643 453 www.ibs-rokal.cz | e-mail info@ibs-rokal.cz

CEDAZ MINIBUS TRANSPORT SERVICES NON - STOP / DOOR TO DOOR Cedaz Ltd. offers minibus transport from Prague Airport to any place in Prague or back for

EXCELLENT FIX PRICES !!! From the airport to any address in the centre of Prague: a group of 1 - 4 persons ... 480 CZK to one address a group of 5 - 8 persons ... 960 CZK to one address Orders by phone: +420 221 111 111, +420 220 114 296 Orders by fax / e-mail: +420 220 114 286 / transport@cedaz.cz Orders at the airport: at the Cedaz desk in both arrival halls We speak English Regular shuttle bus from Prague Airport to City Centre (V Celnici Street – 50 m from Republic Square) or back leaves every 30 minutes just for 120 CZK per person. www.cedaz.cz

gal JAKUBSKA_16CSA_02_2006.indd 1

6.2.2006 inz 15:29:00 CEDAZ 16CSA 01 2008.indd 1

29.1.2008 13:52:01

Týnská 1, 110 00 Praha 1 tel.: +420 222 321 521 +420 222 329 353 fax: +420 222 310 351 e−mail: slon@hotelcernyslon.cz www.hotelcernyslon.cz

Hotel Černý slon ➣ is located close to Old Town Square ➣ the house dates to the 14th century and is listed on the UNESCO heritage list ➣ have a quick snack in the little cafe (salads and cakes straight from the chef) ➣ wine − cellar Bandol

090-093 Inzerce.indd 90

Cerny Slon hotel 16CSAReview 02 1 1

6.2.2007 16:18:35 22.10.2008 14:09:11


S E R V I C E S

Mandarin CSA review ad Essensia v2.ai 8.10.2008 14:14:38

Mandarin CSA review ad Spa v2.ai 8.10.2008 14:13:40

1,6fanzone_sinne 90x80_opravaQD.1 1

090-093 Inzerce.indd 91

13.6.2008 13:40:20

22.10.2008 13:20:25


S E R V I C E S

2 min. from Charles bridge

7 different Beers on tap All live sport shown on Prague biggest and best screen Food menu available from 10 to 10 We‘re open daily from 10 am to 1 am. Liliova 14 | Praha 1 Tel: +420 222 221 178 | www.oches.com O´Ches 16CSA Review_09 2006.indd1 1

9.10.2006 16:24:16 csa tajmahal 90x80 1008.indd 1

10.10.2008 10:48:34

GALERIE CHEZ ANNAMARIE Mostecká 14 (courtyard – ve dvoře) 118 00 Praha 1 Tel./fax: +420 257 530 794 e-mail: info@annamarie.cz Open daily 10.30 a.m. – 7 p.m. www.annamarie.cz

inz gal ANNA MARIE_16CSArev_06_21 1

For transportation within Prague city limits 5.6.2008 •12:21:23 We also offer most competitive rates for transportation on other cities inside Czech Republic and Europe • 1200 cars

We speak English • Advance price estimate can be given by operator

tel.: 14 0 14 222 333 222 • Taxi stations in front of Terminal Sever 1 - exit D and in front of Terminal Sever 2 - exit E • • Rates airport – center c. 567 CZK • 24 hour daily • Computer controlled operation Payment after invoicing can be arranged • Complaints: 2211 0 2222, fax: 2211 0 2233

AAATaxi 16CSAReview 2007.indd1 1 090-093 Inzerce.indd08 92

15.8.2007 13:52:09

22.10.2008 13:20:37


S E R V I C E S

Hotel METAMORPHIS **** located by the Old Town Square, Prague 1 – Ungelt

Room Facilities • • • • • • • • • • • • • •

Kosher Busine

Enjoy the best of Middle eastern style Israeli cuisine

Luncshs from 15€

!‘" 79

Bílkova 869/12, 110 00 Praha 1, Staré Město next to Intercontinental hotel old town SUNDAY - THURSDAY 11:30 till 23:00 FRIDAY-SATURDAY - RESERVATIONS ONLY

info@dinitz.cz, www.dinitz.cz

32 rooms & appartements Shower and/or bath, WC and bidet 10 extra beds available Satellite TV Air-condition Safety deposit box Tea & coffee making facilities Minibar IDD Telephone Hairdryer Free WIFI highspeed internet Connecting rooms available Spanish historical furniture Of!ce desk

Reservations: +420 221 771 011 * Malá Štupartská 5/636 * Prague 1 www.metamorphis.cz * hotel@metamorphis.cz

csa dinitz 90x80 1008.indd 1

10.10.2008 10:48:44

IJõĎħİÚĎħ†qóýºħĂĂĦīĤĥÎħĂĂĺħĺĺħħ®ĞºðºħĂ ²ÙõĎħđçİĺħİİçħİīþħäþÚÎħ¢ºĶÍħđçİĺħİİçħİīĤħĥþç øºòõÍħòýâĀÀðĀĩÙõõòÁÙĞĩķĎËĹÎħĵĵĵĎðĀĩÙõõòÁÙĞĩķĎËĹ

The Prague Piglet is a re-discovered recipe of the Renaissance period, dating from the reign of Emperor Rudolf II. It is an originally Portuguese speciality of exceptional savouriness.

Restaurant Lví DvÛr Prague Castle, U Pra‰ného mostu 6/51, Praha 1, Reservation: 224 372 361, Tel./fax: 257 530 226, www.lvidvur.cz

Open daily from 11 a.m. to 11 p.m.

inz hotel LIBERTY CSAReview_08 21 1

"CANADA IN CZECHIA"

R

No - it is not just poetic writer´s phrase, neither „trekking“ with the finger on the map, nor dreaming about Canadian falls in the meanders of the Czech basin... Today you can really TOUCH the bit of real Canada, you can smell it, you can taste it, you can absorb it by all of your senses...

ORIGINAL

CANADIAN

HOT APPLE

11.8.2006 12:46:03

R

How it could be? You simply sit at one of the nice restaurants and ask for HOT APPLE. We have been importing this unique original Canadian hot drink in the Czech market for about 10 years. It´s kind, tender, delicious, healthy, fresh, tasty, extraordinary, friendly... Well - just like Canada !!! Available also like: HOT CRANBERRY, HOT PEAR and since this winter also like HOT MAPLE. Likewise the Czech beer has the same specific great taste regardless you drink it in the African bush or Himáláy high mountains, also Canadian HOT APPLE will always stay that Canadian brilliant alternative of coffee and tea, regardless you drink in the Czech restaurant.

Discover Canadian HOT APPLE Exclusive Distributor for Europe: JPLUS, s.r.o., www.j-plus.cz

090-093 Inzerce.indd 93

22.10.2008 13:20:45


S T Ř Í P K Y Z C Z E C H

Č E S K Ý C H A E R O L I N I Í A I R L I N E S N E W S

České aerolinie slavily Czech Airlines celebrated Praha zažila velkolepé oslavy Českých aerolinií. Na letošní rok připadlo 90. výročí československého letectví, navíc společnost sama slavila 85. výročí svého založení, k němuž došlo 6. října 1923. První let v barvách Československých státních aerolinií uskutečnil v letadle Aero A-14 Brandenburg polní pilot Karel Brabenec až tři týdny po založení společnosti, při oslavě pátého výročí nové republiky 28. října 1923. Při této příležitosti také společnost slavnostně pokřtila čtveřici nových letounů Airbus A319, které přibyly do flotily v letošním roce. Nové stroje nesou názvy českých řek – Vltava, Labe, Dyje a Odra. Na slavnostním ceremoniálu nechyběli významní hosté nejen z letecké branže. Křtem letounů České aerolinie symbolicky završily první fázi modernizace střednětraťové flotily. V tomto trendu hodlá společnost pokračovat až do roku 2013. Nejmodernější stroje nasazují České aerolinie na prioritní trati, jako je spojení Prahy a Bruselu, Barcelony, Madridu, Amsterdamu, Frankfurtu, Düsseldorfu, Milána, ale také Oděsy, Sofie, Rigy či Samary. Letadla létají také do nových destinací, které České aerolinie zavedly v roce 2008, jako jsou například Tbilisi, Rostov na Donu nebo Damašek. Prague hosted a big celebration of Czech Airlines – the 90th anniversary of the Czech air industry and the 85th anniversary of Czech Airlines. The company was founded on October 6, 1923 and it made its maiden flight on October 28, 1923 to commemorate the anniversary of independence. The plane, Aero-A14 Brandenburg, was piloted by army pilot Karel Brabenec. The ceremonial launch of new aircraft symbolically crowned the first phase of the modernization of the mid-range fleet. The company is planning to continue in this trend well into 2013. The state-of-the-art planes are flown on priority routes, such as the ones to Brussels, Barcelona, Madrid, Amsterdam, Frankfurt, Düsseldorf, Milan, Odessa, Sofia, Riga or Samara. These planes also fly to new destinations introduced in 2008, such as Tbilisi, Rostov or Damascus.

– 94 –

094-095 CSA stripky.indd 94

22.10.2008 13:21:12


Česko-britská obchodní komora Czech-British Chamber of Commerce V Londýně začala působit Česko-britská obchodní komora, jejímž cílem je podporovat a propagovat obchodní aktivity britských firem v České republice. České aerolinie patří k zakládajícím členům této neziskové organizace, kterou na území České republiky podporuje i britská ambasáda. Komora hodlá napomáhat rozvoji obchodního partnerství mezi oběma zeměmi. The Czech-British Chamber of Commerce established its operation in London with the purpose to promote business activities of British companies in the Czech Republic. Czech Airlines belong among the founding members of this non-profit organization which is supported by the British embassy in the Czech Republic. The chamber hopes to foster stronger business partnership between the two countries.

Častější spojení s Brnem a Ostravou More frequent routes to Brno and Ostrava České aerolinie od konce října posílily své vnitrostátní linky. Z Brna do Prahy létají od tohoto data až čtyři linky denně, z Ostravy nabízí společnost až šest letů denně. České aerolinie tak vyšly vstříc zejména požadavkům byznysmenů. Těm se díky novým frekvencím usnadní plánování cest do Prahy a následně dalších destinací. Czech Airlines are strengthening the national routes in October. There are four flights from Brno to Prague, six from Ostrava. Czech Airlines have thus responded to requests mainly by businessmen who now have means of more comfortable travelling to Prague and to other destinations.

– 95 –

094-095 CSA stripky.indd 95

22.10.2008 13:21:29


Trénink „na palubě“ Text: František Vonderka, Foto: Vojta Resler

It is shortly before noon and the photographer and I enter the Training establishment. In their uniforms, the training cadets are impatiently waiting in the lobby.

On-Board Training

Michal Petržela, the head of the Life RESCUE team, is among them. “We are really happy that Czech Airlines has granted us this experience today and we are a bit curious about what to expect. We should try out the situations that – in most cases – never normally happen. This is one reason that air transport is

Je krátce před desátou dopoledne a my vstupujeme s fotografem do budovy vý-

regarded as being safe. Should something

cviku posádek ČSA. Ve vstupní hale už netrpělivě čekají ve svých stejnokrojích i adep-

ever happen, we would like to be in

ti výcviku. Je mezi nimi i ředitel sdružení Life RESCUE Michal Petržela, DiS. „Jsme vel-

a position to assist and this is what we

mi rádi, že nám České aerolinie dnešní akci umožnily. Jsme trochu zvědaví, co nás tu

work to be ready for” Michal says, looking

– 96 –

096-099 Reportaz.indd 96

22.10.2008 13:21:52


R E P O R T Á Ž R E P O R T A G E

AREÁL VÝCVIKU POSÁDEK Českých aerolinií je zejména u veřejnosti spojován s letovými simulátory a trenažéry, které slouží nejen pro výcvik létajícího personálu. Školili se zde například také členové Life RESCUE – záchranáři Praha. Co se pod specializovaným výcvikem skrývá?

THE PREMISES of the Czech Airlines Training Establishment are best known for their state of the art flight simulators. They are mostly used for the training of pilots and stewards, but are also available for recreational purposes where the general public can take to the virtual skies for a bit of “flying for fun”. This year, the members of Life RESCUE team Prague also being trained there. We looked into what this training involves.

čeká. Měli bychom si osahat situace, které samozřejmě v drtivé většině případů vů-

around him. Before long, Richard

bec nenastanou. Ne nadarmo je letecká doprava považována za nejbezpečnější vů-

Kubelka, an employee of the training

bec. Kvalitním výcvikem musí projít nejen posádky letadel, ale také záchranářské týmy.

establishment, joins them. He will be in

A proto jsme tady,“ rozhlíží se kolem sebe.

charge of this team. First, everybody is

Netrvá dlouho a přichází instruktor výcviku Českých aerolinií Richard Kubelka, kte-

given a tour of the training premises and

rý bude mít tuto partu na starosti. Nejprve se všichni seznámí s výcvikovými prostory,

the essential devices used for the training

a pak přichází na řadu nezbytná instruktáž se základními pomůckami, které se budou

exercises are introduced. Everyone is

během výcviku používat. Každý si samozřejmě také vyzkouší manipulaci s nimi. Teprve

shown how to use them and only after

když všichni všechno zvládali, mohlo se jít do „akce“.

all this has been done can everyone get

Tou první je likvidace požáru na palubě letadla. Instruktor aktivuje trenažér pro hašení

cracking with the business in hand.

požáru. Záchranáři přistupují jeden po druhém, berou do ruky hasicí přístroj a snaží se

First, they have to learn how to

v co nejkratším čase nebezpečí zlikvidovat.

extinguish a fire on board an airplane.

Hotovo. Všichni prošli, jde se dál – nácvik, jak dostat v co nejkratším čase z letadla 20

The Czech Airlines instructors set the

osob po evakuačních skluzech. Nejdřív si všichni vyzkouší, co to vlastně obnáší: jak

fire and then the rescuers deal with

pomáhat imobilním cestujícím, zraněným osobám apod. Výukový blok uzavírá samot-

the emergency one at

ná evakuace. Měří se nekompromisně čas potřebný na opuštění letadla. Vteřinovka se

a time, taking up a fire

posouvá, po skluzech sviští dolů jeden za druhým – konečný čas: 13 vteřin.

extinguisher and trying

– 97 –

096-099 Reportaz.indd 97

22.10.2008 13:22:03


R E P O R T Á Ž R E P O R T A G E

Chvilka oddechu. Přítomní si sdělují dojmy a popisují zážitky. Přichází vyvrcholení celé akce, ale to zatím netuší nikdo, kromě zaměstnanců Českých aerolinií. Účastníci usedají do pohyblivého kabinového trenažéru Airbusu A320. Fotograf je poslán do poslední řady a začíná tušit, že následující minuty budou nestandardní. Má pravdu. Krátce po simulovaném vzletu se rozjíždí další část scénáře, která byla doposud všem utajena. Kabina se plní „dýmem“, který se běžně využívá při náročném výcviku palubních průvodčích. Tři muži se bezúspěšně pokoušejí proniknout do pilotní kabiny a dosáh-

Trénink nouzového opuštění letadla patří k nejoblíbenějším disciplínám Practicising how to perform an emergency exit from the airplane quickly becomes one of the favourite disciplines Záchranáři se seznamují s nezbytnými pomůckami Lifesavers getting to grips with crucial safety equipment

nout tak svých protiprávních cílů. Simulace je natolik věrohodná, že si ani neuvědomu-

to eliminate the danger as quickly as

jeme, jak rychle se stáváme „herci“ v akčním filmu.

possible. Once all is finished everybody

Instruktor Richard Kubelka křičí „Stop!“ a my se náhle ocitáme zpátky v reálném svě-

passes on to the next task; how to

tě. Zážitky jsou natolik silné a bezprostřední, že „návrat“ na pevnou zem ani nevnímá-

evacuate 20 passengers from the plane

me. Necelých třicet minut plných adrenalinu a skutečného napětí v kabinovém simulá-

through the escape slides.

toru je za námi. Všechno jednou končí. Pro mnohé účastníky to byl velmi náročný výcvik, jehož pokračování si nenecháme ujít. Vzniká další scénář pro ještě obtížnější cvičení, ale o tom až v některém z dalších vydání časopisu Review.

EXTRA INFO

FIRST, EVERYBODY IS GIVEN A TOUR OF THE TRAINING PREMISES AND THE ESSENTIAL DEVICES

Činnost Výcvikového střediska Českých aerolinií je velice rozmanitá a věnuje se výcviku všech kategorií zaměstnanců kromě odborné části výcviku posádek letadel. V nabídce na-

First, they all have to see what is

jdete odborné kurzy pro personál v oblasti letecké dopravy, letecké přepravy zboží (IATA),

involved as the instructors demonstrate

cestovního ruchu, profesního růstu a jazykové kurzy. Jsou tu také letové simulátory, letová

how to help the passengers, how to deal

výcviková zařízení a postupové trenažéry. Ty slouží zejména pro výcvik pilotů a v některých

with the injured etc.

případech i pro výcvik palubních průvodčích a samozřejmě také pro již zmiňovaný „funny

The actual evacuation ends this part

flying“ pro veřejnost.

and the instructors measure the time rigorously – as the seconds hand runs

– 98 –

096-099 Reportaz.indd 98

22.10.2008 13:22:15


R E P O R T Á Ž R E P O R T A G E

on, the “passengers” whizz down the slides one after another. The whole thing takes

EXTRA INFO

just 13 seconds.

The activities of the Training

A moment of rest-the participants are allowed to share their impressions and

establishment of Czech Airlines are

describe their experiences. Then comes the finale: no one suspects anything yet

varied and focus on all categories of

– except the Czech Airlines staff-as the trainees are seated in the mobile cockpit

employees, except specialised aspects

simulator of an Airbus A320.

of flight crew training. Courses on

Shortly after the simulated take-off, the plane is hijacked by terrorists ! In the training

offer include specialized courses for

scenario, four men, armed to the teeth, invade the cabin, dramatizing their assault by

air transport personnel, airfreight

the use of smoke bombs; causing the “passengers” to completely lose their bearings

personnel (IATA), tourist industry

for a while. They are made to sit with their hands clasped behind their heads; anyone

personnel, courses of professional

who resists gets a slap to remind them who’s in charge. The hijackers demand

development and language courses.

a ransom and to prove their intentions, a stewardess and two passengers are “shot”.

The establishment also features flight

This explosive simulated situation lasts for about half an hour; the passengers all the

simulators, flight- training devices

time under the strict control of the offenders . After about 30 minutes, a spontaneous

and progress drive simulators. These

uprising takes place and the passengers – all training attendants – throw themselves

are used especially for pilot training

at the terrorists in order to pacify them. Eventually, they succeed in freeing the

and, in some cases for training of

plane. A rather rough ride for a training session but it brings some interesting and

stewards/stewardesses. In addition

new experiences to the rescuers, the Czech Airlines instructors and to the employees

they are sometimes released for the

of Air security who played the roles of the terrorists. All those involved get valuable

aforementioned public sessions called

experience and are now looking forward to their next session at the Training

“flying for fun”.

DESIGN © FREY WILLE

establishment of the Czech Airlines.

udkdÝdy›Çvn†ÌáhoÜËÐËÊÍËËËÑīudwlvodydÝdqvn†ÊÍáhoÜÓËðÎÍÍÊÒÑÍÑīzzzÜiuh|ðzloohÜfrp VIENNA

096-099 Reportaz.indd 99

PARIS

LONDON

MILAN

V E N I C E–

99M–O S C O W

DUBAI

BEIJING

LOS ANGELES

22.10.2008 13:22:32


OK PLUS

FREQUENT FLYER PROGRAMME OK PLUS JEDINEČNÝ PROGRAM PLNÝ VÝHOD A ODMĚN A UNIQUE PROGRAMME FULL OF BENEFITS AND REWARDS Staňte se členem exkluzivního věrnostního programu OK Plus Českých aerolinií, můžete tak získat bonusové letenky a spoustu dalších zajímavých odměn. Přihláška do programu OK Plus je součástí tohoto časopisu. Registrovat se můžete také on-line na www.okplus.cz.

Become a member of Czech Airlines exclusive loyalty programme OK Plus and receive bonus tickets and many other interesting rewards. An application form into the OK Plus Programme is included in this magazine. You can also apply online at www.ok-plus.com.

JAK ZÍSKÁM MÍLE NA SVŮJ ÚČET OK PLUS? • Za lety s Českými aeroliniemi, a to až 3 měsíce před datem přihlášení • Za lety s aliancí SkyTeam a dalšími leteckými partnery • Za využití služeb ostatních partnerů OK Plus • Vstupní bonus 2000 mil pro každého!

HOW CAN I EARN MILES TO MY OK PLUS ACCOUNT? • On Czech Airlines flights including trips made within the past 3 months prior to enrollment • On SkyTeam alliance flights and other partner airlines flights • Use the services of other OK Plus partners • Welcome bonus 2,000 miles for each new member

CO MOHU ZA MÍLE ZÍSKAT? • Bonusové letenky do většiny zemí světa • Převedení do třídy Business • Bezplatnou nadváhu zavazadel • Pronájem vozu • Lekci na letovém simulátoru • Let balonem a další odměny

WHAT CAN I RECEIVE FOR MY MILES? • Bonus tickets to most countries • Upgrade to Business Class • Additional baggage allowance • Car hire • Lesson on our flight simulator • Balloon flight and other benefits

Pro nejvěrnější členy máme připravenou Stříbrnou, Zlatou nebo Platinovou kartu OK Plus se spoustou nadstandardních výhod.

For our most loyal members we have prepared an OK Plus Silver, Gold or Platinum Card with many above-standard benefits.

Svou členskou kartu OK Plus předkládejte vždy v průběhu rezervace a odbavení na letišti.

Always present your OK Plus Card during reservations and check-in at the airport.

Více informací o programu OK Plus, jeho výhodách, odměnách a členských kartách, stejně jako detailní seznam partnerů získáte nawww.okplus.cz.

More information about OK Plus Programme, its advantages, rewards and membership cards can be found on www.ok-plus.com.

DOKUPTE SI CHYBĚJÍCÍ MÍLE A ZÍSKEJTE ZA NĚ ORIGINÁLNÍ VÁNOČNÍ DÁRKY Udělejte o Vánocích radost sobě nebo svým blízkým. Máte k tomu jedinečnou příležitost. Vyberte si z nabídky odměn programu OK Plus třeba bonusovou letenku, let balonem nebo naši novinku dovolenou za míle a další odměny. Nemáte-li na svém účtu OK Plus potřebný počet mil, máme pro vás řešení. Nákup mil! Vaši blízcí originalitu jistě ocení. Více informací o odměnách a nákupu mil na www.okplus.cz.

BUY MISSING MILES AND GET ORIGINAL CHRISTMAS PRESENTS There’s a unique opportunity for you to treat yourself or your family a present. Just choose any of the rewards offer by OK Plus – these include a bonus ticket, a balloon flight, a holiday and much more. Even if you lack sufficient number of miles on your OK Plus account, we have a solution for you. You can buy the miles. No doubt, your family and friends will appreciate this. You will find more on rewards and buying of miles at www.ok-plus.com.

100 |

100-103 OK Plus.indd 100

22.10.2008 13:23:09


OK PLUS

NOVINKY A NABÍDKY OK PLUS NEWS AND OFFERS FROM OK PLUS DVOJNÁSOBNÝ POČET MIL ZA VYBRANÉ DESTINACE

Pokud poletíte v období od 15. 10. do 15. 12. 2008 s Českými aeroliniemi do jedné z níže uvedených destinací, získáte za každý let dvojnásobný počet mil než obvykle. Nepromarněte tuto šanci a zaregistrujte se do akce co nejdříve na www.okplus.cz. Vybrané destinace: Bukurešť, Curych, Helsinky, Oslo, Stockholm, Tallinn a Vilnius.

Přepravní třída

Standard

Economy

1 000 mil

Business

2 000 mil

Bonus

DOUBLE MILES TO SELECTED DESTINATIONS!

Fly with Czech Airlines from October 15 to December 15, 2008 to some of the destinations quoted above, and get double air- miles for each flight. Don’t miss this chance - register now at www.ok-plus.com Selected destinations: Bucharest, Helsinki, Oslo, Stockholm, Tallinn, Vilnius and Zurich.

Celkem

Class

Standard

Bonus

Total

1 000 mil

2 000 mil

Economy

1,000 miles

1,000 miles

2,000 miles

2 000 mil

4 000 mil

Business

2,000 miles

2,000 miles

4,000 miles

Podmínkou pro udělení bonusu je registrace do akce na stránkách www.okplus.cz.

HOLIDAYS CZECH AIRLINES

Získejte míle za nákup zájezdů Jako členové programu OK Plus získáte míle za každý nákup zájezdu s HOLIDAYS Czech Airlines (dříve ČSA Airtours). Stačí, když při nákupu zájezdu předložíte svou členskou kartu na pobočce nebo uvedete své členské číslo při rezervaci přes internet.

Míle za nákup zájezdů

Bonus miles are credited only to those passengers who register at www.ok-plus.com

HOLIDAYS CZECH AIRLINES

Earn miles for purchased holidays As an OK Plus Programme member, you will earn miles for each package purchased with HOLIDAYS Czech Airlines (former ČSA Airtours). Just present your membership card when purchasing a package at sales office, or enter your membership number when making a booking via the Internet.

Miles for purchased packages

Na pobočce

100 mil / každých 2 000 Kč

At the office

100 miles / every CZK 2,000

Přes Internet

100 mil / každých 1 000 Kč

Via the Internet

100 miles / every CZK 1,000

Vyberte si svou příští dovolenou na www.holidayscsa.cz a získejte další míle.

DOVOLENÁ ZA MÍLE OK PLUS

Zájezdy z nabídky HOLIDAYS Czech Airlines si můžete pořídit také za míle z vašeho účtu OK Plus, popřípadě v kombinaci s finanční platbou. Například lázeňský a relaxační pobyt v Budapešti si můžete pořídit za:

Cena zájezdu v kombinaci s mílemi OK Plus 9 990 Kč a 0 mil

5 000 Kč a 35 000 mil

2 000 Kč a 50 000 mil

Choose your next vacation at www.holidayscsa.cz and earn more miles.

HOLIDAYS FOR MILES

You can also pay for the HOLIDAYS Czech Airlines packages with your OK Plus miles, or combine miles and money. For example, you can enjoy a stay in Prague for:

Price of the package in combination with OK Plus miles 0 Kč a 90 000 mil

Detailní informace o zájezdech a termínech na www.holidayscsa.cz. Rezervovat zájezd za míle můžete na +420 220 104 704 nebo dovolena@holidays.csa.cz.

330 EUR 0 miles

250 EUR 30,000 miles

100 EUR 55,000 miles

0 EUR 85,000 miles

Detailed information about tour packages and dates at www.holidayscsa.cz. You can book a holiday for miles at +420 222 101 477or holidays@holidays.csa.cz

| 101

100-103 OK Plus.indd 101

22.10.2008 13:23:17


OK PLUS CORPORATE

CORPORATE

OK PLUS CORPORATE VÝHODNÝ PROGRAM PRO FIRMY, KTERÉ VĚDÍ, JAK SNÍŽIT NÁKLADY AN ADVANTAGEOUS PROGRAMME FOR COMPANIES WHO KNOW HOW TO CUT COSTS

Věrnostní program OK Plus Corporate Českých aerolinií nabízí vaší firmě možnost úspory nákladů. Za lety s Českými aeroliniemi získáte body na svůj Firemní účet, které si následně vyměníte třeba za bonusové letenky. Létejte chytře a zřiďte si svůj Firemní účet na www.okpluscorporate.com.

Czech Airlines is offering an OK Plus Corporate loyalty programme to your company as an incentive to save costs. By flying with Czech Airlines, you will receive points in your Company Account, which you can subsequently redeem for bonus tickets. Fly wisely; set up a company account online at: www.okpluscorporate.com.

VÝHODY PROGRAMU OK PLUS CORPORATE

ADVANTAGES OF THE OK PLUS CORPORATE PROGRAMME

Úspora firemních nákladů Šetřete náklady za cesty svých zaměstnanců, využívejte bonusové letenky! Bezplatné členství Zaregistrovat se do programu OK Plus Corporate může jakákoli firma splňující Všeobecná pravidla programu. Odměny zaměstnancům a obchodním partnerům Motivujte zaměstnance. Odměňte své obchodní partnery. Darujte jim bonusovou letenku! OK Plus Corporate a OK Plus – jedinečná kombinace Dvojí ohodnocení za jeden let! Firma sbírá body na účet OK Plus Corporate a zaměstnanec míle na účet OK Plus. Správa účtu i rezervace letenek on-line Veškerá správa Firemního účtu, včetně rezervace bonusových letenek, probíhá přes internet.

Cut company costs Cut costs of trips taken by your employees. Take advantage of bonus tickets! Free membership Any company that fulfills the Programme General Rules is eligible to become an OK Plus Corporate member. Bonuses for employees and business partners Motivate your employees and reward your business partners – present them with bonus tickets. OK Plus Corporate and OK Plus – a unique combination Double value for one flight! Your company collects points in its OK Plus Corporate Account and your employees get miles credited to their OK Plus Account. Keep track of your Account and make ticket reservations online Your Company Account, including making reservations of bonus tickets, can be handled via the Internet.

Více informací o programu naleznete na www.okpluscorporate.com.

Additional information on www.okpluscorporate.com.

NOVINKY A NABÍDKY OK PLUS CORPORATE

NEWS AND OFFERS FROM OK PLUS CORPORATE

MÁME PRO VÁS NOVINKU, FLEXIBILNÍ BONUSOVÉ LETENKY

NEW FOR YOU – FLEXIBLE BONUS TICKETS

Již od léta můžete jako členové programu OK Plus Corporate využívat nově flexibilních bonusových letenek.

New flexible bonus tickets are available to all members of the OK Plus Corporate Programme from summer.

Vaše bonusové letenky je možné nejen refundovat, ale také měnit. V rámci stejné zóny lze změnit linku OK, datum a čas odletu, a dokonce i destinaci.

Your bonus tickets can not only be refunded, but can also be changed. Within the same flight zone it is possible to change the OK route, date and time of departure and even destination.

S novými bonusovými letenkami OK Plus Corporate tak získáváte svobodu při cestování. Rezervujte si proto své bonusové letenky již nyní na www.okpluscorporate.com, a šetřete tak vaše firemní náklady!

New OK Plus Corporate bonus tickets provide you with freedom while travelling. Book your bonus ticket at www.okpluscorporate.com now and save your company’s money!

102 |

100-103 OK Plus.indd 102

22.10.2008 13:23:32


BRZY MOŽNÁ OBLETÍM ZEMĚKOULI Kreditní karta Visa ČSA je praktický platební nástroj, který Vám umožní sbírat míle do programu OK Plus. Zapojte se do věrnostního programu Českých aerolinií a pořiďte si ji právě teď. Získáte řadu výhod: ° mimořádný bonus až 7 000 mil na Váš účet OK Plus* ° za každých 125 Kč zaplacených kartou získáte do 31. 12. 2008 na svůj účet 3 míle ° finanční rezervu pro neočekávané výdaje až do výše 180 000 Kč ° speciální doplňkovou službu Golf Package pro milovníky golfu *Přiznání zvýšeného bonusu je podmíněno uskutečněním alespoň 1 transakce kartou do 31. 12. 2008. Bonus bude připsán v lednu 200

9.

www.unicreditbank.cz, 800 144 441

CSA_review_200x270.indd 1

23.9.2008 18:34:48


SK Y T E A M

SKYTEAM CO JE SKY TEAM?

WHAT IS SKY TEAM?

SkyTeam je mezinárodní aliance jedenácti leteckých společností, která byla vytvořena proto, aby pečovala o zákazníky. Prostřednictvím jedné z nejrozlehlejších sítí přestupních bodů na světě nabízí SkyTeam 373 milionům cestujících, kteří využijí jeho služeb, přes 15 000 letů denně do více než 728 destinací ve 149 zemích.

SkyTeam is a global alliance of eleven airlines established with the aim of caring for its passengers. Thanks to one of the world’s most extensive connection point networks, SkyTeam is able to off er the 373 million customers who opt for its services a total of over 15,000 daily flights to more than 728 destinations in 149 countries.

OBJEVTE DISCOVER 10 SKVĚLÝCH DŮVODŮ, 10 GREAT REASONS PROČ ZVOLIT SKYTEAM TO CHOOSE SKYTEAM • VÍCE MIL Elite míle získáváte a můžete využít u kterékoli členské letecké společnosti.*

• VÍCE SALONKŮ Máte přístup do více než 390 salonků po celém světě. **

• GAR ANTOVANÉ REZERVACE Členové SkyTeam Elite Plus mají garantované plné rezervace v ekonomické třídě při rezervaci 24 hodin před odletem. ***

• VÍCE LETŮ Můžete si vybrat z více než 15 000 letů denně do více než 650 destinací po celém světě.

• VÍCE TARIFŮ Máte více možností do více destinací. Členové aliance SkyTeam nejen nabízejí všechny cestovní třídy, od ekonomické po první, ale také nabízejí tarif kolem světa – „SkyTeam Around the World Fare“.

• SNADNÁ SPOJENÍ Pohodlná spojení přes naši širokou celosvětovou síť přestupních bodů.

• V YLEPŠENÉ ODBAVOVACÍ POSTUPY Ušetříte čas s praktickými letištními postupy aliance SkyTeam.

• POUZE JEDNO ODBAVENÍ Když přestupujete na jiné lety aliance SkyTeam, odbavíte se pouze jednou.****

• STANDARDY KVALIT Y Všechny členské společnosti SkyTeam vám zaručují stejnou kvalitu služeb.

• REZERVAČNÍ SÍŤ Udělat si rezervaci a získat informace můžete v kterékoli z 2100 kanceláří aliance SkyTeam. Navíc cestující mohou požádat o pomoc kteroukoli společnost aliance.

• MORE MILES Earn miles toward Elite status. (Redeemable on any member airline.*)

• MORE LOUNGES Access to more than 390 member lounges worldwide.**

• GUAR ANTEED RESERVATIONS Guaranteed full Coach/Economy Class reservation for SkyTeam Elite Plus members with 24-hour advance notice.***

• MORE FLIGHTS Over 15,000 flights to more than 650 destinations worldwide.

• MORE FARES More fare options to more destinations. Not only do SkyTeam partners offer all classes of fares from Economy to First, we also offer a “SkyTeam Around the World Fare”.

• EASY CONNECTION Make convenient connections with our extensive worldwide hub network.

• ENHANCED CHECK-IN Save time with SkyTeam’s streamlined airport procedures.

• SINGLE CHECK-IN Check-in only once when connecting to other SkyTeam airline flights. ****

• QUALIT Y STANDARDS Guaranteed quality SkyTeam service on all member airlines.

• RESERVATION NET WORK Make reservations and get information at any of SkyTeam’s 2,100 ticket offices. Additionally, worldwide passengers can go to any of the SkyTeam partners for assistance. * See your specific Frequent Flyer program’s website for valid SkyTeam airline flights. Accrual is subject to each airline’s program rules. Some restrictions apply. Award ticket redeemable on all SkyTeam operated aircraft.

* Platné lety společností aliance SkyTeam naleznete na webové stránce svého programu Fre-

** Complimentary access to member airline lounges when you are departing on a same-day internati-

quent Flyer. Podléhají pravidlům programu každé letecké společnosti. Existují určitá omezení.

onal flight or connecting to/from an international flight operated by a SkyTeam member. This benefit

** Volný vstup do salonků členských leteckých společností, pokud letíte v první nebo business

is available to International First / Business class customers or SkyTeam Elite Plus frequent flyers.

třídě na mezinárodním letu aliance nebo pokud jste SkyTeam Elite Plus frequent flyer – v den

*** You must be an Elite Plus frequent flyer and make your reservations 24 hours in advance

cesty.

(48 hours on Continental).

*** Musíte být Elite Plus frequent flyer a udělat si rezervaci 24 hodin před odletem

**** With a maximum of two SkyTeam airlines on your itinerary, and a maximum of three

(48 hodin u Continental).

connections.

**** Pokud máte v itineráři maximálně dvě společnosti aliance SkyTeam a maximálně tři přestupy.

104 | review

104-109_CSA SERVICE.indd 104

22.10.2008 13:24:21


NÁ POJE | BE V ER AGES

NÁPOJE PODÁVANÉ NA LETECH ČESKÝCH AEROLINIÍ DRINKS SERVED ABOARD CZECH AIRLINES FLIGHTS Bacardi Rum Bailey’s Becherovka Brandy Café Classic Mild (Tchibo) Campari Coca-Cola, Coca-Cola light Tonic Sprite, Fanta Cognac VSOP (premium brand) Čaj – kazeta s výběrem z 5 druhů (zelený, bylinkový, černý) | Tea – selection of 5 kinds (green, herbal, black) Čaj černý Dilmah vakuově balený | Dilmah black tea, vacuum packed Čaj černý Dilmah | Dilmah black tea Čaj heřmánek Dilmah | Dilmah chamomile tea Čaj zelený/bylinkový Dilmah vakuově balený | Dilmah green/herbal tea, vacuum packed Drambuie Džus – 100% džus: pomeranč, jablko, grep, multivitamin, rajče | Juice – 100% juice: orange, apple, grapefruit, multivitamin, tomato Džus – 100% džus: pomeranč, jablko, tomato | Juice – 100% juice: orange, apple, tomato Gin (premium brand) Grand Marnier Martini Bianco Martini Dry Martini Rosso Nescafé Special Filtre Nescafé Special Filtre Decaf Pivo | Beer 10° Gambrinus Pivo | Beer 12° Pilsner Urquell, Radegast Pivo nealko Clausthaler | Clausthaler non-alcoholic beer Porto Sandeman Portské víno | Port wine Sekt – Bohemia Regia Brut Sekt – Bohemia Sekt Prestige Tia Maria Víno bílé – Chardonnay pozdní sběr 2007 Mikulov | White Wine – Chardonnay Mikulov, late harvest 2007 Víno bílé – | White wine – Tramín červený Víno bílé | White wine – Nobilo Marlborough Sauvignon Blanc, New Zealand Víno bílé | White wine – Chateau Ruzan Despagne Reserve, Francie | France Víno bílé | White wine – Lutzville Chenin Blanc, JAR Víno bílé | White wine – Müller Thurgau Víno červené | Red wine – Mc Person Merlot, Australia Víno červené | Red wine – Mc Person Shiraz, Australia Víno červené | Red wine – Fleur des Ormes, Francie | France Víno červené – Zweigeltrebe 2006 | Red wine – Pinot noir, late harvest Víno červené | Red wine – Frankovka 2006 Víno červené – Modrý Portugal| Red wine – Modrý Portugal Voda neperlivá | Water, still Voda perlivá | Water, sparkling Vodka (premium brand) Skotská whisky | Whisky Irská whiskey | Irish whiskey (premium brand) Na linkách do Brna, Bratislavy, Žiliny, Košic, Ostravy a Sliače se v ekonomické třídě nabízí pouze džus pomeranč a voda neperlivá. Prosíme, přijměte naši omluvu, jestliže vám nebudeme moci posloužit dle vašeho přání. * na požádání na dálkových linkách pro děti

Krátké lety ATR Short flights ATR

Business Class

Economy Class

Středně dlouhé letyB 737, A 320 Mid-distance flights B 737, A 320

Business Class

Economy Class

Dlouhé lety A 310 Long-haul flights A 310

Business Class

x x

x x x

x x x

x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x x

x

x x

x x x x x

x x

x x x

x x x

x x x x x x x

x x

x x

x x x

x

x

x

x

x

x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x

x x x x x

x

x x x x

x x x x x x

x x x x x

x x*

x

x x

x

x x

x x x x

x

x x

x x

x

Economy Class

x x x

x x x x x

x x x x x

On flights to Brno, Bratislava, Žilina, Košice, Ostrava and Sliač only orange juice and still water are served in the economy class. Please accept our apologies in the event that we are not able to meet your wishes. * on request at long-haul fl ights for children

review | 105

104-109_CSA SERVICE.indd 105

22.10.2008 13:24:30


NA PA LUBĚ | ON BOA R D ALKOHOL Palubní průvodčí nesmí podávat alkohol osobám mladším 18 let. Není dovolena konzumace alkoholických nápojů, které si cestující na palubu přinesli nebo je tam koupili.

PALUBNÍ PRODEJ Zboží zakoupené na palubě můžete uhradit volně směnitelnými měnami a českými korunami nebo platebními kartami American Express, VISA, Diners Club, JCB a Eurocard/ MasterCard. Výběr zboží s uvedením cen v korunách a přibližnou cenou v eurech najdete na stranách 124–130 tohoto časopisu. Druhy a množství nabízeného zboží se mohou při jednotlivých letech lišit. Přijměte, prosím, naši omluvu, pokud se na vás nedostane zboží podle vašeho výběru.

Dámy a pánové, vítáme vás na palubě letadla Českých aerolinií. K lepší orientaci a zpříjemnění vašeho letu bychom rádi přispěli i následujícími informacemi.

elektronického přístroje vždy předem konzultovali s posádkou.

KABINOVÁ ZAVAZADLA Těžší kabinová zavazadla ukládejte pod sedadlo před vámi, lehčí do schránek nad vaší hlavou tak, abyste jimi neohrozili ani neomezili ostatní cestující. Při otevírání schránek na zavazadla dbejte zvýšené opatrnosti – uložené předměty mohou vypadnout a způsobit zranění. Za zavazadla a předměty, které máte s sebou v kabině, nenese dopravce žádnou zodpovědnost.

NEMOCNÍ A HENDIKEPOVANÍ CESTUJÍCÍ Nemocným a hendikepovaným cestujícím jsou v některých typech letadel k dispozici speciálně upravená sedadla a toalety.

TELEFONICKÉ ODBAVENÍ Na evropských linkách s odletem z Prahy můžete využít telefonické odbavení. Pokud letíte pouze s kabinovým zavazadlem, můžete odbavení vyřídit přes Kontaktní centrum Českých aerolinií na čísle +420 220 113 742. Stačí sdělit jméno a číslo letu, a palubní vstupenku si vyzvednete v Teminálu 1 nebo Terminálu 2 u přepážky Business Class.

BEZPEČNOST

PRO VAŠE POHODLÍ

Prosíme vás, abyste dodržovali pokyny světelných transparentů „Nekuřte“ a „Připoutejte se“. Během startu a přistání se připoutejte bezpečnostními pásy. Ujistěte se, prosím, zda opěradlo vašeho sedadla a stolek jsou ve svislé poloze. Prosíme též, abyste věnovali pozornost pokynům posádky, zvláště předvedení použití záchranných prostředků. Zorientujte se, kde se v kabině nacházejí nouzové východy. Doporučujeme vám, abyste si bezpečnostní pásy nechali zapnuté během celého letu. Prosíme vás, abyste při vstupu na palubu letadla předložili útržek palubní vstupenky. Z bezpečnostních důvodů naši palubní průvodčí kontrolují datum a číslo linky, aby tak zabránili vstupu neoprávněné osoby na palubu letadla.

Nad vaším sedadlem jsou tlačítka pro přivolání posádky, pro rozsvícení a zhasnutí světla a ovládání ventilace. Toto vybavení se liší podle typu letadla.

KOUŘENÍ

AUDIO/VIDEO

ELEKTRONIKA

JÍDLA, NÁPOJE

Z bezpečnostních důvodů je na palubě letadla přísně zakázáno používat některá elektronická zařízení, zejména mobilní telefony. Mobilní telefony nesmějí být zapnuty ani v pohotovostním režimu (STAND-BY). Prosíme, abyste v zájmu bezpečnosti letu použití jakéhokoli

Speciálně upravené druhy jídel, např. dietní, dětské, košer, vegetariánské, vám podáme, pokud jste si je objednali při rezervaci letenek. Druhy a množství jídla a nápojů závisejí na denní době a délce letu. Veškeré občerstvení se podává zdarma.

Cestujícím, kteří mají elektronickou letenku a přístup k internetu, nabízejí České aerolinie možnost odbavení přes internet. Využít ho mohou ti, kteří letí z Prahy, Paříže, Amsterdamu, Londýna, Manchesteru, Frankfurtu n. M., Hamburku, Stuttgartu, Hannoveru, Düsseldorfu, Berlína, Mnichova, Říma, Barcelony, Marseille, Athén, Budapešti, Varšavy, Košic, Bratislavy, Bělehradu, Bukurešti, Rigy, Sofie, Bonnu, Kodaně, Benátek, Stockholmu, Záhřebu, Dublinu a Štrasburku. Přes internet se odbavíte nejpozději 35 minut před odletem, nejdříve však 24 hodin před nástupem cesty. Zavazadla k odbavení pak odevzdáte na přepážce označené „drop off“ . Formulář pro internetové odbavení naleznete na www.czechairlines.com.

V letadlech Airbus A310-300 na dálkových linkách vám nabízíme poslech hudby a sledování videoprogramů. Aktuální přehledy programů najdete v časopise Skyview, který je na dálkových linkách distribuován.

TISK Z titulů světových i domácích novin a časopisů si můžete vybrat při vstupu do letadla nebo o ně můžete požádat palubní personál.

Všechny linky Českých aerolinií jsou nekuřácké.

ODBAVENÍ PŘES INTERNET (INTERNET CHECK-IN)

106 | review

104-109_CSA SERVICE.indd 106

22.10.2008 13:24:39


NA PA LUBĚ | ON BOA R D

Ladies and Gentlemen, Czech Airlines is delighted to welcome you on board one of its aircraft. We believe that you will appreciate the following information to make your flight as enjoyable as possible. SAFETY We kindly ask you to observe the “No Smoking” and “Fasten Seat Belts” signs. During take-off and landing, please make sure that your seat belt is fastened and that your seat, table tray and leg support are in the upright position. Please pay attention when the cabin crew are demonstrating how to use the safety equipment and where the emergency exits are located. We recommend that you keep your seat belt fastened throughout the flight. We kindly request you to produce the boarding ticket slip before boarding. For security reasons our cabin crew checks the date and flight number to prevent any unauthorized persons from boarding.

ELECTRONIC DEVICES The use of certain devices, especially mobile phones, is strictly prohibited on board. Mobile telephones must not be switched on, not even in STAND-BY mode. In the interest of flight safety, please consult the cabin crew regarding the use of any electronic devices.

CABIN LUGGAGE You are kindly requested to place any heavy pieces of cabin luggage under the seat in front of you and lighter pieces in the overhead compartments. Your luggage must not in any way threaten the safety or cause discomfort to other passengers. Please be careful when opening overhead lockers – objects may fall out and cause injury. The airline does not take any responsibility for luggage and personal items brought into the cabin.

FOR YOUR CONVENIENCE There are push buttons in the panel above your head. You may use these at any time to call a member of the cabin crew, to adjust the airconditioning and to switch your reading light on and off. This equipment may vary from aircraft to aircraft.

AUDIO/ VIDEO

ILL AND DISABLED PASSENGERS

Czech Airlines is pleased to offer a selection of music and video programmes to long-haul passengers travelling in its Airbus A310-300s. Audio and video programmes are listed in Skyview. This magazine is only distributed on long-haul flights.

Some aircraft provide specially modified seats and toilets for disabled passengers or passengers who feel unwell.

MEALS AND BEVERAGES Specially prepared meals, including special dietary requirements, meals for children, kosher or vegetarian meals, may be ordered when booking your ticket. The types and numbers of meals and refreshments depend on the time of day and length of the flight. All refreshments are provided free of charge.

ALCOHOLIC DRINKS Cabin attendants may not serve alcohol to passangers under the age of eighteen. The consumption of alcoholic beverages brought on board by passengers or purchased during the flight is not permitted.

DUTY-FREE SALES Passengers can pay for duty-free goods either in convertible currencies or in Czech crowns, or with American Express, VISA, Diners Club, JBC, or Eurocard/MasterCard. You will find a selection of goods and their prices given in CZK and the approximate price in EUR on pages 124–130 of this magazine. The range of goods on board may vary. Please accept our apologies if we do not have the goods of your choice on a given flight.

TELEPHONE CHECK-IN Czech Airlines is offering a new kind of service for passengers on European flights. Passengers with cabin luggage only can take advantage of the telephone check-in at phone number +420 220 113 742. You only tell us your name and the time of departure of you r flight and then you can collect your boarding pass at the Business Class counter in Terminal 1 or Terminal 2.

SMOKING All Czech Airlines flights are operated as non-smoking flights.

INTERNET CHECK-IN Passengers with an electronic ticket and internet connection can check in for their flights online. This service is available to Czech Airlines passengers travelling from Prague, Paris, Amsterdam, London, Manchester, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Hannover, Dusseldorf, Berlin, Munich, Rome, Barcelona, Marseille, Athens, Budapest, Warsaw, Košice, Bratislava, Beograd, Bucharest, Riga, Sofia, Bonn, Copenhagen, Venice, Stockholm, Zagreb, Dublin and Strasbourg. Internet check-in is available 24 hours before the flight but you can you use it no later than 35 minutes before the departure. Your baggage can be handed over at the „Drop off“ counter. The internet check-in form can be found at www.czechairlines.com

review | 107

104-109_CSA SERVICE.indd 107

22.10.2008 13:24:48


UŽI T EČNÉ INFOR M ACE | USEFUL INFOR M AT ION

V POHODĚ VE VZDUCHU FIT FOR FLYING

Několik snadných cviků vás osvěží a přispěje k pocitu pohody. A few simple exercises can help you feel fit and refreshed.

NOHY

RAMENA

ZÁDA A PAŽE

KOTNÍKY

KOLENA

CHODIDLA

Oběma rukama obejměte koleno a přitáhněte ho ke hrudi. Vydržte 15 sekund. Rukama stále koleno držte a nohu pomalu spusťte dolů. Vyměňte nohy, opakujte desetkrát.

Ruce položte dlaněmi dolů na stehna. Rameny kružte dopředu, nahoru, dozadu a dolů. Pohyb musí být plynulý. Několikrát opakujte a dýchejte při tom pomalu a pravidelně.

Chodidla položte na zem a zatáhněte břicho. Pomalu se předkloňte a rukama sjeďte po nohou a natáhněte je až k prstům na noze. V této poloze vydržte 15 sekund.

Pomalu a pravidelně kružte nohou v kotníku. Nejprve na jednu stranu a pak na druhou. Na každou stranu kružte 15 sekund.

Ohněte koleno, zdvihněte nohu a zatněte stehenní svaly. Nohy vystřídejte. S každou nohou opakujte 20krát až 30krát.

Obě paty opřete o zem a špičky chodidel zdvihněte co nejvýše. Pak o zem opřete špičky a zdvihněte co nejvýše paty.

ANKLES

KNEES

FEET

Put both hands around one knee and raise it to your chest. Hold for 15 seconds. Keeping your hands around your knee, slowly lower your leg. Switch legs and repeat ten times.

Place your hands on your thighs. Bring your shoulders forward, then up, then backward and down in a circular motion. Repeat several times, gently. Breathe slowly and evenly.

Rotate your feet slowly and evenly in a circle around your ankles, first in one direction and then the other, for 15 seconds in each direction.

Bend one knee and raise your leg, tensing the muscles of your thigh. Alternate legs. Repeat 20 to 30 times with each leg.

With both heels on the floor, raise your toes as high as you can. Then put your toes and the balls of your feet on the floor and raise your heels.

POHYB

JÍDLO A PITÍ

Neseďte dlouho ve stejné poloze. Povzbuďte krevní oběh tím, že vstanete, projdete se po kabině a protáhnete si ruce a nohy.

Během letu se nepřejídejte. Pijte hodně vody a omezte pití alkoholu, čaje a kávy. Po přistání tak budete čerstvější.

LEGS

SHOULDERS

BACK AND ARMS

Place both feet flat on the ground and hold in your stomach. Bend slowly forward and move your hands over your legs toward your toes. Rest in this position for 15 seconds.

MOVING

Don’t sit too long in the same position. Stimulate circulation by getting out of your seat, walking around the cabin and stretching your arms and legs.

EATING AND DRINKING Avoid eating heavily during the flight. Drink plenty of water and not too much alcohol, tea or coffee. This will help you feel fresher on arrival.

108 | review

reviewPC14.inddSERVICE.indd 104-109_CSA 5 108

22.10.2008 21.4.2008 17:49:44 13:25:00


49:44

UŽI T EČNÉ INFOR M ACE | USEFUL INFOR M AT ION

PŘED, PŘI A PO LETU | BEFORE, DURING AND AFTER FLIGHT Před odletem se snažte dobře a dostatečně vyspat. Únavu a ospalost po cestě do jiného časového pásma lze omezit nastavením biologických hodin na cílové časové pásmo (tím, že budete chodit spát dříve nebo později). Lehká tělesná námaha, například procházka, vás osvěží a uvolní, abyste se po příletu cítili lépe. Po odbavení je také dobré projít se po terminálu. Bolesti v uchu způsobené změnou tlaku se zbavíte takto: zacpěte si prsty nos, zavřete ústa a polkněte nebo se zavřenými ústy jakoby vyfoukněte vzduch. Pomůže také žvýkačka. Malé děti je možné zklidnit kojením nebo lahví opatřenou dudlíkem. Do letadla si vezměte pohodlné, volné oblečení (nejlépe z přírodních vláken). Pokožku před vysoušením suchým vzduchem v letadle chraňte dobrým zvlhčovačem. Jezte v době, kdy se běžně jí ve vašem cílovém časovém pásmu. Snídaně bohatá na bílkoviny a oběd a večeře bohaté na sacharidy pomůžou upravit vaše biologické hodiny. Alespoň půl hodiny zůstaňte venku na slunci. Prospěje i pohyb během dne, zvláště můžete-li zařadit lehké cvičení nebo procházku.

Try to get a good night’s sleep before the day of your departure. Jet lag can be alleviated by adjusting your body clock (going to bed earlier or later) to the time zone of your destination. A little light exercise, such as going for a walk, can help you relax and feel more fi t on arrival. It also helps to stroll around the terminal after check-in. To ease ear pain caused by pressure changes, pinch your nose shut, close your mouth, and swallow or blow out against your closed mouth. Chewing gum may also help. For babies, feeding or providing a bottle to suck on may ease discomfort. Wear comfortable, loose fitting clothes (natural fibres are best) while flying. A good moisturiser will also help protect your skin from dry air on the plane. Eat at times that are normal for your new time zone. A protein-rich breakfast and lunch and a dinner high in carbohydrates may help reset your body clock. Use the sun. Spend at least 30 minutes of your day outdoors, in full sunlight. Staying active during the days should also help, especially if you can get in a light workout or go for a walk.

BOJÍTE SE LÉTÁNÍ?

AFRAID OF FLYING?

STRACH Z LÉTÁNÍ LZE PŘEKONAT!

THE FEAR OF FLYING CAN BE OVERCOME!

České aerolinie pořádají další specializované kurzy ve dvouměsíčních intervalech v prostorách Výcviku posádek letadel na ruzyňském letišti v Praze s názvem

Czech Airlines continue to hold specialized courses every two months in its Crew Training facility at Prague – Ruzyně Airport to enable you enjoy

LÉTÁNÍ BEZE STRACHU

FLYING WITHOUT FEAR

• Sedm hodin v péči profesionálních pilotů a stevardek Českých aerolinií • Individuální přístup s využitím nejmodernější výukové techniky • Diagnostika formou autorizovaného dotazníku • Technické aspekty létání • Návštěva pohyblivého kabinového trenažéru A320 • Občerstvení zdarma po celou dobu kurzu • Relaxační techniky • Na závěr let v pilotní kabině pohyblivých simulátorů B737 a A320

• Seven hours of training by Czech Airlines professional pilots and cabin crew • Individual approach using latest training technology

Nejbližší termíny: 15. 11. 2008, 17. 1. 2009

Nearest date: 15 November 2008, 17 January 2009

Cena kurzu: 6950 Kč včetně DPH.

Course fee: CZK 6950 incl. VAT.

Přihlášky a bližší informace na +420 220 111 796,

Applications and details at +420 220 111 796

e-mail: alena.krejcikova@csa.cz, www.czechairlines.com

or alena.krejcikova@csa.cz, www.czechairlines.com

• Diagnosis using authorized questionnaire • Technical aspects of flying • A visit of the movable cabin of an A320 flight simulator • Free refreshment during the whole course • Relaxation techniques • The course is completed by a flight in the cabin of B737 and A320 flight simulators

review | 109

104-109_CSA SERVICE.indd 109

22.10.2008 13:25:13


UŽI T EČNÉ INFOR M ACE | USEFUL INFOR M AT ION

AUTOBUSOVÉ SPOJENÍ | BUS CONNECTION PRAHA – KARLOVY VARY – PRAHA ODJEZDY | DEPARTURES: PRAGUE-Ruzyně Airport – KARLOVY VARY Bus Terminal JÍZDNÍ ŘÁD | TIMETABLE ODJEZDY Z PRAHY | DEPARTURES FROM PRAGUE DNY DAYS

ODJEZDY DEPARTURES

DNY DAYS

každou hodinu od 6.25 do 21.25

1, 2, 3, 4, 5

every hour 6.25 to 21.25 každou hodinu od 6.25 do 20.25

6, 7

ODJEZDY Z K. VARŮ | DEPARTURES FROM KARLOVY VARY

every hour 6.25 to 20.25

1, 2, 3, 4, 5 6, 7

1 – pondělí, 2 – úterý, 3 – středa, 4 – čtvrtek, 5 – pátek, 6 – sobota, 7 – neděle

ODJEZDY DEPARTURES každou hodinu od 5.00 do 20.00

every hour 5.00 to 20.00 každou hodinu od 6.00 do 20.00

every hour 6.00 to 20.00 Bližší informace | More information: 239 007 007

1 – Monday, 2 – Tuesday, 3 – Wednesday, 4 – Thursday, 5 – Friday, 6 – Saturday, 7 – Sunday

Změna jízdního řádu vyhrazena | Timetable subject to change

Přepravu zajišťují | Bus lines are operated by: žluté autobusy STUDENT AGENCY | yellow buses STUDENT AGENCY. Jízdenku je možno zakoupit v pobočce STUDENT AGENCY v příletové hale Terminál Sever 1. | You may buy the ticket at STUDENT AGENCY stand: Arrivals hall, Terminal 1. Aktuální jízdní řád najdete na www.studentagency.cz. | Up to date timetable you can find at www.studentagency.cz.

DRÁŽĎANY – PRAHA – DRÁŽĎANY DRESDEN – PRAGUE – DRESDEN První přímá autobusová linka z Drážďan na letiště Praha-Ruzyně se společností BohemiaExpress. Fast and comfortable direct with BohemiaExpress from Dresden to Prague Airport or via Prague to 77 destinations in Europe, Africa, Near East and USA.

REZERVACE A PRODEJ JÍZDENEK:

RESERVATIONS AND TICKETS:

• přes rezervační centrálu RVD: tel. 0049 (0)351 49213 56, fax: 0049 (0) 351 4921330, e-mail: service@rvd.de • na letišti Praha-Ruzyně lze jízdenky zakoupit u řidiče • zastávka autobusu se nachází před terminálem 2 • více informací na www.rvd.de

• Ticket reservations are only possible via the RVD reservation office: Phone: 0049 (0)351 49213 56; Fax: 0049(0)351 4921330 and E-mail: service@rvd.de • At the Prague Airport bus tickets can only by purchased on the bus • The bus station is in front of Terminal 2 • More information can be found on www.rvd.de

CENÍK | PRICELIST Jednosměrná jízdenka (Drážďany – Praha-Ruzyně): 16 EUR / 580 CZK. Zpáteční jízdenka (Drážďany – Praha-Ruzyně – Drážďany): 28 EUR / 960 CZK. Děti od 4 do 12 let platí 50 %.

One way ticket (Dresden – Prague Airport): 16 EUR / 580 CZK. Return ticket (Dresden – Prague Airport – Dresden) 28 EUR / 960 CZK. Children 4–12 years 50% discount.

JÍZDNÍ ŘÁD | TIMETABLE ODJEZDY Z PRAHY (LETIŠTĚ RUZYNĚ) DEPARTURES FROM PRAGUE-RUZYNĚ AIRPORT

ODJEZDY Z DRÁŽĎAN (HBF. BAYRISCHE STRASSE) DEPARTURES FROM DRESDEN (HBF. BAYRISCHE STRASSE)

DNY DAYS

ODJEZD DEPARTURES

PŘÍJEZD ARRIVAL

DNY DAYS

ODJEZD DEPARTURES

PŘÍJEZD ARRIVAL

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

17.15

20.30

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

7.00

10.00

110 | review

110_113_mapa_letiste.indd 110

22.10.2008 13:25:56


PL Á N L E T IŠT Ě | A IR PORT PL A N

TERMINÁL LETIŠTĚ PRAHA A PARKOVIŠTĚ PRAGUE’S AIRPORT TERMINAL AND PARKING BERLIN DRESDEN ÚSTÍ NAD LABEM SLANÝ R7 07

06

TERMINÁL 1

05

T1 TERMINÁL 2

T2

11

10 09

13

03

16

12

04 15

14

01

02

08 20

19

18

17 23

22

PŘÍJEZD 24

21 25

VÝJEZD

28

27 26

PROVOZNÍ AREÁL SEVER 01 02 03 04 05 06 07 08

CARGO SKYPORT VETERINÁRNÍ STANICE CARGO MENZIES GASTRO HROCH PRST A PRST B PRST C PRST D

09 TAXI, BUS 10 KONTROLNÍ VĚŽ 11 TAXI, BUS 12 KRÁTKODOBÝ PARKING 13 KRÁTKODOBÝ PARKING 14 HOTEL MARRIOTT / Europort 15 DLOUHODOBÝ PARKING C

16 VIP 17 POLICIE ČR 18 TEPLÁRNA 19 AIRPORT BUSINESS CENTRE 20 PARKING A 21 APC CZECH AIRLINES 22 AIR CZECH CATERING

23 DLOUHODOBÝ PARKING D – NÍZKONÁKLADOVÝ 24 HOTEL TRANZIT 25 TRAVEL SERVICE 26 HANGÁR F 27 HASIČSKÁ ZÁCHRANNÁ STANICE 28 ČERPACÍ STANICE

PARKING C

PARKING C

50 Kč během prvních 2 hodin, potom 40 Kč za další započatou hodinu. Za první den maximálně 500 Kč, za každý další den 400 Kč. Za 5–14 dnů 2000 Kč.

Covered parking: CZK 50/hour for the first two hours, CZK 40 for every subsequent hour up to max. CZK 500 for the first day; CZK 400 for every subsequent day; CZK 2,000 for 5–14 days.

Přepážky půjčoven automobilů provozují své služby v hale v přízemí.

Car rental counters are situated downstairs.

PARKOVÁNÍ BUS

BUS PARKING

TERMINÁL 1 – KRÁTKODOBÉ PARKOVIŠTĚ – do 20 minut stání zdarma. Dále pak 100 Kč za každou další započatou půlhodinu. TERMINÁL 2 – do 20 minut stání zdarma, za každou další započatou půlhodinu pak 50 Kč.

TERMINAL 1 – SHORT-TERM PARKING – Up to 20 minutes parking free of charge. Each following 30 minutes 100 CZK. TERMINAL 2 – Up to 20 minutes parking free of charge, each following 30 minutes 50 CZK.

PLATEBNÍ AUTOMATY

PAYMENT MACHINES

Platební automaty jsou umístěny v odbavovací hale terminálu, ve vstupní hale Parkingu C nebo u výjezdu z parkovišť. Opusťte laskavě parkoviště do 20 minut po zaplacení.

Payment machines are located in the departures hall, at the Parking C entrance and at car-park exits. Please leave the parking zone within 20 minutes of paying.

Bližší informace: nepřetržitá dispečerská služba u přepážky Parkingu C nebo na telefonních

For further information, see 24-hour dispatch service at desk in Parking C or call 220 113 408

číslech 220 113 408 a 220 114 022.

or 220 114 022.

review | 111

110_113_mapa_letiste.indd 111

22.10.2008 13:26:06


PL Á N L E T IŠT Ě | A IR PORT PL A N

TERMINÁL 2 STÁTY SCHENGENSKÉ DOHODY | SCHENGEN STATES

TERMINÁL 1 OSTATNÍ STÁTY | NONSCHENGEN STATES

Belgie | Belgium, Dánsko | Denmark, Finsko | Finland, Francie | France, Island | Iceland, Itálie | Italy, Lucembursko | Luxembourg, Německo | Germany, Nizozemí | Netherlands, Norsko | Norway, Portugalsko | Portugal, Rakousko | Austria, Řecko | Greece, Švédsko| Sweden, Španělsko | Spain

C TERMINÁL 2 TERMINAL 2

T2

PODLAŽÍ LEVEL

PODLAŽÍ LEVEL

2

C

C

C9

C10

0

C21

C20

C11

3

PODLAŽÍ LEVEL

C22 C18 C16

C7

C15

C17 C6

C5

C14 C4

D1

PODLAŽ LEVEL

C8

C13

C3 C12

C2 D2

PODLAŽÍ LEVEL

1

D1

D3

A

D

B

D2

C

D4

J

D A

D3

E B

D

D5

C

D4

D D6

E TRANZITNÍ ČÁST TRANZIT AREA

D5

VEŘEJNÁ ČÁST PUBLIC AREA

VÝJEZD EXIT ROAD

D6 TRANZITNÍ ČÁST TRANZIT AREA

PARKING 15 MIN PARKING 15

VEŘEJNÁ ČÁST PUBLIC AREA

112 | review

110_113_mapa_letiste.indd 112

22.10.2008 13:26:19


PL Á N L E T IŠT Ě | A IR PORT PL A N

INFORMACE | INFORMATION SMĚNÁRNA | EXCHANGE OFFICE SMĚNÁRENSKÉ AUTOMATY | EXCHANGE MACHINES

A3

BANKOMAT | ATM

TOALETY | TOILETS

WI-FI

VÝTAH | ELEVATOR

TAXI

STANOVIŠTĚ TAXI | TAXI STAND

BUSINESS SALONKY | BUSINESS HALLS

VÝDEJ ZAVAZADEL | BAGGAGE

BUS

ZASTÁVKA MHD | BUS STATION

ODLETY | DEPARTURES

CELNÍ KONTROLA | CUSTOMS

ÚSCHOVNA ZAVAZADEL | BAGGAGE STORAGE

PŘÍLETY | ARRIVALS

PASOVÁ KONTROLA | PASSPORT CONTROL

VYHLÍDKOVÁ TERASA | VIEWING TERRACE

NÁSTUPNÍ MOSTY | GATES

BEZPEČNOSTNÍ KONTROLA | SECURITY CONTROL

KANCELÁŘE LETECKÝCH SPOLEČNOSTÍ | AIRLINE OFFICES

PODLAŽÍ LEVEL

0 B16

TERMINÁL 1 TERMINAL 1

B B

T1

B9 B15 B8 B7

B14

ODLAŽÍ VEL

2

TRANZITNÍ ČÁST TRANZIT AREA

B17

B13

B4

PODLAŽÍ LEVEL

B6

2

B12 B18

A7 B5

B11 B3

B19 VEŘEJNÁ ČÁST PUBLIC AREA

A

A8

A6 B2

B10

A5

B1 A2 A4 A1

A3

I

H

G

F

E

TRANZITNÍ ČÁST TRANZIT AREA

PODLAŽÍ LEVEL

C

D

1

B VIP TERMINAL A

PARKING 15 MIN. BEZ POPLATKU PARKING 15 MIN. FREE

VEŘEJNÁ ČÁST | PUBLIC AREA

PARKING C

5 MIN. BEZ POPLATKU ING 15 MIN. FREE

PARKING A

HOTEL MARRIOTT / EUROPORT

PŘÍJEZD ARRIVAL ROAD

AUTOPŮJČOVNY RENT A CAR PARKING D

Copyright Letiště Praha 2008

review | 113

110_113_mapa_letiste.indd 113

22.10.2008 13:26:42


L E TA DLOV Ý PA R K | FL EE T 10 m

20 m

AIRBUS A310

30 m

4

33 230 / 30 364 kg

209/206/201

157 000 / 164 000 kg

43,80 m

870 km/h

46,66 m

8 200 km

2

AIRBUS A321 – 200

212

20 100 kg 89 000 kg

34,09 m

850 km/h

44,51 m

3 950 km

40 m

8

AIRBUS A320 – 200

162 34,09 m 37,57 m

6

AIRBUS A319

135 34,10 m 33,84 m

50 m

16 992 kg 75 500 / 73 500 kg 850 km/h 4 100 km

16 200 kg 68 000/ 70 000/ 75 500 kg 850 km/h 3 360 km

114 | review

114-115_Flotila CSA SERVICE.indd 114

22.10.2008 13:27:18


Ý PA R K | FL EE T L E TA DLOV Y 10 m

BOEING 737 – 400

20 m

30 m

40 m

10 144/162 28,89 m 36,40 m

50 m

16 121/ 17 862 kg 64 999/ 68 038 kg 790 km/h 3 632 km

BOEING 737 – 500 10 108

14 146 kg 52 999 kg

28,89 m

790 km/h

29,79 m

2 600 km

ATR 72 – 200 4 64

6 515 kg 21 500 kg

27,05 m

516 km/h

27,17 m

2 020 km

ATR 42 – 500 ATR 42 – 320 7 (500) 1 (320) 46 24,57 m 22,67 m

Počet letadel | Number of Aircraft Počet cestujících | Seating Capacity Rozpětí křídel | Wingspan (m) Délka letadla | Length of Aircraft (m)

4 906 kg (500) 4 432 kg (320) 18 600 kg (500) 16 900 kg (320) 540 km/h (500) 498 km/h (320) 1 594 km

Užitečný náklad | Payload (kg) Vzletová hmotnost | Take-off Weight (kg) Cestovní rychlost | Cruising Speed (km/h) Dolet s maximálním počtem cestujících | Range with Maximum Seating Capacity (km)

review | 115

114-115_Flotila CSA SERVICE.indd 115

22.10.2008 13:27:33


M A PY | M A PS

CANADA

U.S.A.

HARTFORD

DETROIT CLEVELAND INDIANAPOLIS

PITTSBURG

RALEIGH

OKLAHOMA CITY

LAS VEGAS

CHARLOTTE

MEMPHIS

DENVER

LOS ANGELES

BURLINGTON PHILADELPHIA

SAN ANTONIO PHOENIX

DALLAS

SAN ANTONIO

ATLANTIC OCEAN

AUSTIN SARASOTA

MEXICO

CUBA

DESTINACE NALÉTÁVANÉ ČESKÝMI AEROLINIEMI CZECH AIRLINES DESTINATIONS DESTINACE NALÉTÁVANÉ VE SPOLUPRÁCI S PARTNERY DESTINATIONS OPERATED IN COOPERATION WITH PARTNERS 116 | review

116-119_review_mapy.indd 116

22.10.2008 13:28:12


M A PY | M A PS

NORTH SEA

BALTIC SEA

TBILISI

MEDITERRANEAN SEA

AFRICA

review | 117

116-119_review_mapy.indd 117

22.10.2008 13:28:22


M A PY | M A PS

NORTH SEA

NORWAY SWEDEN

BALTIC SEA

UNITED KINGDOM

POLAND

GERMANY

FRANCE

ITALY

SPAIN

DESTINACE NALÉTÁVANÉ ČESKÝMI AEROLINIEMI CZECH AIRLINES DESTINATIONS DESTINACE NALÉTÁVANÉ VE SPOLUPRÁCI S PARTNERY DESTINATIONS OPERATED IN COOPERATION WITH PARTNERS

MEDITERRANEAN

118 | review

116-119_review_mapy.indd 118

22.10.2008 13:28:33


M A PY |DEST M A PS INACÍ | M A PS OF DEST INAT IONS

FINLAND

RUSSIA

BELARUS

UKRAINE

ROMANIA

BLACK SEA

TURKEY

SEA

review | 119

116-119_review_mapy.indd 119

22.10.2008 13:28:45


CZECH AIRLINES, LETIŠTĚ PRAHA-RUZYNĚ, 160 08 PRAHA 6, CZECH REPUBLIC, KONTAKTNÍ CENTRUM CZECH AIRLINES (CALL CENTER) +420 239 007 007, WWW.CZECHAIRLINES.COM

R EZERVAČNÍ K A NCEL Á Ř E | BO OK ING OFFICES ALMATY, KAZAKHSTAN

Czech Airlines Agent: GSA Air Travel System Zheltoksan 166/31, 050000 Almaty, Kazakhstan +77 272 673 432, Fax: +77 272 673 369 e-mail: gsa@czechairlines.kz

AMMAN, JORDAN

Czech Airlines Agent: Imperial Travel & Tourism Co., Shmeisani - Abdulhamid Sharaf St., P.O.Box 19182, Amman – 11196 (962/6) 562 07 51, Fax: (962/6) 562 17 49 E-mail: rafi.oghlanian@pttco.com

AMSTERDAM, THE NETHERLANDS

Czech Airlines: Kl. Gartmanplantsoen 21 (5th floor), 1017 RP Amsterdam (31(0)20) 620 07 19, Fax: (31(0)20) 620 04 66 E-mail: ams@czechairlines.nl Schiphol, Station Manager Czech Airlines: Skyport, Room 719, (31(0)20) 649 14 48) Fax: (31(0)20) 601 00 89, E-mail: spl@czechairlines.nl Connections to centre: TRAIN: 15 mins, EUR 3.60 single, EUR 6.20 return TAXI: 20 mins, ca. EUR 35, recommended 90 mins, minimum 50 mins Check-in: self service kiosks of KLM Dep Hall 2

ATHENS, GREECE

Czech Airlines: 151, Kyprou Ave, Argyroupolis, 164 51 Athens 801 117 56 00 res., (30) 210 965 29 57, (30) 210 965 29 58 group res. Fax: (30) 210 965 29 92, E-mail: ath@czechairlines.com Train: a/p to centre EUR 8 Athens International Airport Eleftherios Venizelos, Czech Airlines Room H32 Czech Airlines (30) 210 353 01 15, 210 353 12 52, Fax: (30) 210 353 23 25, Bus: from airport to city EUR 3, TAXI: from airport to city EUR 25, 45 mins

ATLANTA, U.S.A.

(+961/1) 368 950 (reservations/ticketing) Fax: (+961/1) 368 995 E-mail: bey@czechairlines.com, info@transasco.com

BELGRADE, SERBIA

Czech Airlines: Kralja Milana 6, 1st fl oor, 11 000 Beograd (381/11) 361 45 92, 306 63 41, Fax: (381/11) 361 45 90 E-mail: beg.booking@czechairlines.com, beg.admin@czechairlines.com Bus - Hotel Slavija, Main Railway Station and Fontana – bus stop CSD 190 Beograd – Nikola Tesla Intl. Airport Czech Airlines Airport:(381/63) 361 579, E-mail: beg.sales@czechairlines.com 40 mins

BERLIN, GERMANY

Please contact Czech Airlines Frankfurt: Prosíme kontaktujte Czech Airlines Frankfurt: 49/180 500 67 37 res., (49/69) 920 03 50 adm. Fax: (49/69) 920 035 20, E-mail: fra@czechairlines.com Berlin - Tegel Bus - Kurfürstendamm, No. 109, EUR 2, Schumacher Platz, No. 128, EUR 2 35 mins, Cargo: 030-609 135 50

BOGOTA, COLOMBIA

Czech Airlines agent: Strategic Aviation Planning Ltda en Colombia, Calle 100 Nro. 19 - 61 Of. 1101 Bogota (571) 317 28 05, Fax: (571) 317 28 90, E-mail: bog@czechairlines.com

BOLOGNA, ITALY

Please contact Czech Airlines Rome/ Prosíme kontaktujte Czech Airlines Rome: (39) 066 595 51 25, Call Centre: (39) 199 309 939, Fax: (39) 066 595 46 74, Fax Group Service: (39) 066 595 54 19 E-mail: rom@czechairlines.com

Czech Airlines Agent: 1-800-223-2365 (Toll Free) E-mail:nyc@czechairlines.com Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, South Terminal Airport Info: 1-800-897-1910 or 1-404-530-7300 MARTA TRAIN or BUS To city center – avg. fare USD 1.75 TAXI: to city center – avg. fare USD 20

Please contact Czech Airlines Frankfurt/ Prosíme kontaktujte Czech Airlines Frankfurt: 49/180 500 67 37 res., (49/69) 920 03 50 adm. Fax: (49/69) 920 035 20, E-mail: fra@czechairlines.com Köln/Bonn - Czech Airlines: Terminal 2 D Bus: Main Railway Station, No. 670, EUR 5.50 35 mins, Cargo: 01803-06 40 64

BAKU, AZERBAIJAN

BRATISLAVA, SLOVAKIA

Czech Airlines Agent: Improtex Travel, 16 Samed Vurgun St., AZ 1000, Baku (994/12) 493 04 54, Fax: (994/12) 493 75 20 E-mail: bak@czechairlines.com

BANGKOK, THAILAND

Czech Airlines Agent: Air People International Co., Ltd., 4th floor, Charn Issara Tower 2, 2922/216 New Petchburi Road, Huaykwang Bangkapi, Bangkok 10320 (66/2) 718 1839-40, Fax: (66/2) 718 2089 E-mail: bkk@czechairlines.com

BARCELONA, SPAIN

Czech Airlines: Balmes, 152, 8/3, 08008 Barcelona, (34) 934 156 046, Call Centre: 902 022 322, Fax: (34) 934 150 706, E-mail: bcn@czechairlines.com, www.czechairlines.com/es Cargo: CRS AIRLINE´S REPRESENTATIVES (34) 902 100 312, (34) 934 904 145, Fax Cargo: (34) 934 903 924 E-mail Cargo Agent: info@crsairlines.net Train - RENFE, stops: Sants Central Railway Station and paseo de Greacia, EUR 2.40 OW Bus - stops: Plaza Espanya, Sants Station, Avda de Roma, Paseo de Gracia, Plaza Catalunya,EUR 3.75 OW, EUR 6.45 RT Aeropuerto El Prat, Terminal A (34) 932 983 316, Fax: (34) 934 785 831 30 mins

BEIRUT, LEBANON

Czech Airlines Agent: Transas, Phoenicia St. 8, Arabia Insurance bldg., P.O.Box 1372, Beirut

BONN, GERMANY

Czech Airlines: Prievozska 4/B, blok C, 3. poschodi 821 09 Bratislava 2 (421/2) 529 610 42, 529 610 73, Toll Free: 085 012 32 72, Call Centre: 0800 100 745 Fax: (421/2) 529 610 70, E-mail: bts@czechairlines.com M.R. Štefánika Bus No. 61 from Main Railway Station, 30 mins Information (421/2) 330 33 353, 30 mins

BRNO, CZECH REPUBLIC

District 1, Bucharest, Romania (0040/21) 22 30 988, 22 33 205 Fax: (0040/21) 22 30 884, E-mail: buh@czechairlines.com Bus: city to airport 60 mins, RON 5 for round-trip ticket Otopeni, 40 mins

BUDAPEST, HUNGARY

Czech Airlines: Vörösmarty tér 2, 1051 Budapest 5, (36/1) 318 31 75, 318 30 45, 418 47 08 Fax: (36/1) 317 82 23, E-mail: bud@czechairlines.com town: 120 mins Ferihegy Arr: Terminal 2A / Dep: Terminal 2A, (36/1) 294 60 88, 60 mins

BUENOS AIRES, ARGENTINA

Czech Airlines Agent: Aviareps Argentina (legal name Labertini Representationes en Turismo), Av. Santa Fe 830 Piso 1-C1059ABP – Capital Federal – Buenos Aires, /Fax: (5411) 4314 4158 E-mail: csa@albertinireps.com

CAIRO, EGYPT

Czech Airlines: 9, Tallat Harb. Str., Cairo (20/2) 2393 03 95, 2393 04 16, 2391 70 06 Fax: (20/2) 2392 04 63, E-mail: cai@czechairlines.com Cairo Airport, Terminal 1 Shuttle bus to Downtown EGP 35 Taxi to Downtown EGP from USD 10 (20/2) 265 47 66, 60 mins

CANCUN, MEXICO

Czech Airlines Agent: BETTAIR S.A. DE C.V. Yaxchilan 39 esq. Jazmines S.M. 2 77500 Cancun Quintana Roo +52 (998) 887 - 1862 & 884-3112 // Inside Mexico Toll Free 01 800 510 - 8212 Fax: 5 (998) 884154 E-mail: cachis@congress-mexico.com.mx

CARACAS, VENEZUELA

Czech Airlines Agent: Aviareps Venezuela, 1era Avenida de los Palos Grandes, Edificio Tibisay 38A, Caracas 1060 /Fax: (58) 212 286 6951, E-mail: ccs@czechairlines.com

COLOGNE, GERMANY

Please contact Czech Airlines Frankfurt/ Prosíme kontaktujte Czech Airlines Frankfurt: 49/180 500 67 37 res., (49/69) 920 03 50 adm. Fax: (49/69) 920 03 520, E-mail: fra@czechairlines.com Köln/Bonn – Czech Airlines Terminal 2 D Train: Cologne Downtown, S 13, EUR 1.70; ICE, IC, EC, RE and S trains from several German cities to airport without changing train 35 mins, Cargo: 01803-064 064

COLOMBO, SRI LANKA

Czech Airlines Agent: Jetwing Air (PVT) Ltd., „Jetwing House“, 140A, Vauxhall Street, Colombo-2, Sri Lanka, (94/11) 47 32 481 (ticketing&reservations), (94/11) 47 32 430 (sales), Fax: (94/11) 47 32 454, E-mail: cmb@czechairlines.com

COPENHAGEN, DENMARK

Czech airlines: Letiště Brno – Tuřany, 627 00 Brno Kontaktní centrum: 800 310 310 (420) 545 521 787, Fax (420) 542 210 723 e-mail: brq@czechairlines.com Airport: letiště Brno – Turany (420) 545 521 787, e-mail: brq@czechairlines.com 30 mins

Czech Airlines: Vester Farimagsgade 1, DK-1606, Copenhagen V., (45) 383 228 71, 331 204 44, Fax: (45) 339 323 65, E-mail: cph@czechairlines.com Train – AirportTerminal 3 to Central Railway Station, DKK 27 45 mins

BRUSSELS, BELGIUM

CORK, REPUBLIC OF IRELAND

Czech Airlines: 60, Rue du Trône, 1050 Bruxelles (32) 070 707 965 res., Fax: (32/2) 219 85 47 E-mail: bru@czechairlines.com Brussels National Airport, Deparure Hall Train - South/Central or North Station, EUR 4.30 FC/OW, EUR 2.80 YC/OW Brussels Airport, Terminal “Pier B” (32/2) 753 21 85, Fax: (32/2) 721 12 64, 50 mins, USA 65 mins

BUCHAREST, ROMANIA

Czech Airlines: Str. Batistei 3-5, Sector 1, 70131, Bucharest

(353) 818 200 014 res., (353/1) 814 46 26 adm. Fax: (353/1) 814 46 21, E-mail: ork@czechairlines.com Cork: Handling Agent SERVISAIR Info (353/21) 432 96 03, Public Bus a/p to city vv.: 07:50 a.m. - 08:45 p.m., EUR 3.40 OW, EUR 5.50 RT TAXI a/p to city vv. appr. EUR 14 45 mins

DAMASCUS, SYRIA

Czech Airlines Agent: Pluto Travel and Tourism, Fardos St., P.O.Box 30086, Damascus, (963/11) 222 58 04, 223 88 14, 222 22 14 Fax: (963/11) 224 57 57, E-mail: pluto.co@mail.sy

120 | review

120_123_CSA rezerv.indd 120

22.10.2008 13:29:21


R EZERVAČNÍ K A NCEL Á Ř E | BO OK ING OFFICES Czech Airlines Agent: RL Travels PVT Ltd., Scindia House 10B, New Delhi (IN) 110 001, (91/11) 373 09 81, Fax: (91/11) 371 27 77 E-mail: del@czechairlins.com

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES

HANOI, VIETNAM

Czech Airlines Agent: East Sea Travel and Air Service Co., Ltd. 329 Giang Vo St., Hanoi, (84/4) 514 18 52, (420) 222 929 222 Fax: (84/4) 514 18 54, (420)224 921 426 E-mail: han@czechairlines.com

LIMA, PERU

Czech Airlines Agent: Aviareps Peru Bolognesi 291 Miraflores, Lima, Peru +511 241 8289 Fax: +511 241 6767 E-mail: lim@czechairlines.com

Czech Airlines Agent: Alghait and Almoosa Travel Agency, P.O. BOX 1810, Al Maktoum Str., Deira, Dubai (971/4) 294 56 66, Dir. 295 75 02 Fax: (971/4) 295 75 55, E-mail: dxb@czechairlines.com Czech Airlines HQ/GULF

HANOVER, GERMANY

Please contact Czech Airlines Frankfurt/ Prosíme kontaktujte České aerolinie ve Frankfurtu: 49/180 500 67 37 res., (49/69) 920 03 50 adm. Fax: (49/69) 920 035 20, E-mail: fra@czechairlines.com Langenhagen – Czech Airlines: Terminal A Train: Main Railway Station, No. S 5, EUR 2.15 35 mins, Cargo: 01803-064 064

Czech Airlines Agent: Select Aviation Rua Castilho, 13D – 7°B 1250-066 Lisboa +351 21 358 4454 Fax: +351 21 358 4459 E-mail: lis@czechairlines.com

DUBLIN, REPUBLIC OF IRELAND

HELSINKI, FINLAND

LJUBLJANA, SLOVENIA

Czech Airlines: Office 300, Mezzanine Level, Main Terminal Bldg., Dublin Airport 0818 200 014 res., (353/1) 814 46 26 adm. Fax:(353/1) 814 46 21, E-mail: dub@czechairlines.com Bus - Express bus „Airlink“ from/to a/p: No. 748 to Bus Station and Heuston Railway Station – EUR 5, Public Bus: – EUR 1.80, Aircoach – EUR 8, TAXI: a/p to city – EUR 22 approx. airport: 45 mins

DÜSSELDORF, GERMANY

Please contact Czech Airlines Frankfurt/ Prosíme kontaktujte Czech Airlines Frankfurt: 49/180 500 67 37 res., (49/69) 920 03 50 adm. Fax: (49/69) 920 035 20, E-mail: fra@czechairlines.com Düsseldorf – Czech Airlines: Terminal International Area B Train: Main Railway Station, No. S 7, EUR 4 35 mins, Cargo: 01803-064 064

EDINBURGH, UNITED KINGDOM

Please contact Czech Airlines London/ Prosíme kontaktujte Czech Airlines London: (44/870) 444 37 47, Fax: (44/870) 499 37 57 info.lon@czechairlines.com ticketing.lon@czechairlines.com groups.lon@czechairlines.com www.czechairlines.co.uk Edinburgh: Handling Agent SERVISAIR #0131 344 39 56, BUS: a/p to city vv. every 10/30 mins through the day/night, journey takes appr. 25 mins, GBP 3.40/5.00 OW/RT TAXI: a/p to city vv. appr. GBP 25-30, journey takes approx. 30 mins 40 mins

EKATERINBURG, RUSSIA

Czech Airlines: Airport Koltsovo, Bahchivanji Str. 1, (7/343) 264 42 14, Call Centre: 8-10-800 224 433 66, Fax: (7/343) 264 42 13, E-mail: svx@czechairlines.com, Bus: from/to city center No 1, RUB 7(every 15 mins); shuttle bus, RUB 50, 40 mins

FRANKFURT, GERMANY

Czech Airlines: Geleitsstrasse 14, 60599 Frankfurt, Office hours: Mon–Fri 09:00-18:00, 49/180 500 67 37 res., (49/69) 920 03 50 adm., Fax: (49/69) 920 035 20, E-mail: fra@czechairlines.com Rhein Main - Czech Airlines: Terminal 2, Area D Train: Frankfurt Downtown, S 8 and S 9, EUR 3.15; ICE, IC, EC, RE and S trains from several German cities to airport without changing train 45 mins, Cargo: 069-920 035 19, E-mail: fra-cargo@czechairlines.de

HAMBURG, GERMANY

Please contact Czech Airlines Frankfurt/ Prosíme kontaktujte Czech Airlines Frankfurt: 49/180 500 67 37 res., (49/69) 920 03 50 adm. Fax: (49/69) 920 035 20, E-mail: fra@czechairlines.com Hamburg Fuhlsbüttel – Czech Airlines: Terminal 1 Bus: Main Railway Station, Airport Shuttle Jasper, EUR 5 35 mins, Cargo: 040-507 528 84

Czech Airlines: Mannerheimintie 5C, 00100 Helsinki (358/9) 693 795 45 res., (358/9) 681 26 50 adm. Fax: (358/9) 622 35 40, E-mail: hel@czechairlines.com Bus - Finnair City Terminal, Dep. each 20 mins, EUR 5.20 Helsinki-Vantaa, Intl. Terminal, 30 mins

HONG KONG, CHINA

Czech Airlines Agent: World Air Transportation Ltd., Room 23, 2/F., New Henry House, 10 Ice House Str., Central Hong Kong, (852) 2845 4232, Fax: (852) 253 726 605 E-mail: hkg@czechairlines.com

LISBOA, PORTUGAL

Czech Airlines: Aerodrom Brnik 130A, 4210 Zg. Brnik, (386/4) 206 17 50, Fax: (386/4) 206 17 51, E-mail: lju@czechairlines.com City: bus approx. EUR 5, TAXI: approx. EUR 40, approx. 40 mins 60 mins

LONDON, UNITED KINGDOM

Czech Airlines: Cumhuriyet Cad. 163/1, Merkez APT, Elmadag, 80230 Istanbul (90/212) 230 48 32, 230 38 52, Fax: (90/212) 230 83 26 E-mail: ist@czechairlines.com Bus: Havas Bus Station: Taksim Square – infront of DHL Office, dep. 06:00-23:00 (every 30 mins), YTL 8.50 Atatürk International Airport, Departure Level Mezzanine Floor Nr. 3308, (90/212) 465 50 48 (direct), 465 30 00 ext. 1538 Fax:(90/212) 465 57 66, 60 mins

Czech Airlines: 361 King St., Sovereign House, Hammersmith, London W6 9NA (44) 0871 663 3747, Fax: (44) 0871 663 3747 E-mail: info.lon@czechairlines.com, groups.lon@czechairlines.com www.czechairlines.co.uk Heathrow, Terminal 2 Czech Airlines: Handling Agent AFSL, 0208 750 40 83 BUS: a/p to city vv.: 04:00-22:00, journey takes approx. 1 hour 45 mins, GBP 2.50-8.00/12.00 OW/RT Underground: Piccadilly Line, 06:00-23:00, OW GBP 3.80 TAXI: a/p to city vv. appr. GBP 45-50, journey takes approx. 1 hour 45 mins

KARLOVY VARY, CZECH REPUBLIC

LUXEMBOURG

ISTANBUL, TURKEY

Czech Airlines: Mírové nám. 2, 360 01 Karlovy Vary Kontaktní centrum: 800 310 310, (420) 353 225 760, Fax: (420) 353 227 855, E-mail: klv@czechairlines.com Karlovy Vary Check-in: Karlovy Vary Airport Ltd., (420) 353 360 611, Fax: (420) 353 360 636, 40 mins

KOŠICE, SLOVAKIA

Czech Airlines Agent: Slovak Air Services, Južná tr. 2/A, 040 01 Košice (421/55) 676 24 90, 676 25 90, Call Centre: 0800 100 745, Fax: (421/55)728 78 06, E-mail: bts@czechairlines.com Barca /FAX:(421/55) 622 35 68, (421/55) 683 21 07 Czech Airlines Agent: Slovak Air Services aeroport (421/55) 683 22 38, 683 21 00 (Information), 683 21 02 (Cargo) 30 mins

Please contact Czech Airlines Brussels/ Prosíme kontaktujte Czech Airlines Brussels: (32/2) 710 64 71 res., (32/2) 217 42 85 adm. Call Centre: 008 002 244 33 66, E-mail: lux@czechairlines.com

LYON, FRANCE

Please contact Czech Airlines Paris: Prosíme kontaktujte České aerolinie v Paříži 08 25 54 00 02 (for France only) (+420) 239 007 007 Fax: (+33) 1 4742 32 22 E-mail: par@czechairlines.com Lyon, Saint Exupéry 30 mins

MADRID, SPAIN

KRAKOW, POLAND

Czech Airlines: Airport Balice, ul. kpt. Medwieckiego 1, Krakow /Fax: (48/12) 639 34 26, E-mail: krk@czechairlines.com

Czech Airlines: C/Nunez Morgado 3, 2a planta, 28036 Madrid Call Centre: +34/902 022 322, Fax: +34/91 541 79 99 E-mail: mad@czechairlines.com Aeropuerto de Madrid: Aeropuerto Barajas – Terminal 4 Call Centre: +34/902 022 322, Fax: +34/91 305 45 84 Bus: Aparcamiento, Plaza de Colon, Metro airport: 60 mins

KUWAIT

MANCHESTER, UNITED KINGDOM

Czech Airlines Agent: Al Sawan Co., Thunaiyan Alghanim Bldg., Fahed Al Salem St., P.O.B. 576 SAFAT, 13006 Kuwait (965) 808 020, 243 31 41, Fax:(965) 245 31 30, 246 23 58 E-mail: kwi@czechairlines.com

KIEV, UKRAINE

Czech Airlines: 36, I. Franko St. 01030 Kiev - 030 (380/44) 288 10 64, Fax/ (380/44) 288 10 60, E-mail: csa@csa.com.ua, ATP Fax/ (380/44) 281 74 49, E-mail: csa@uamail.net Bus - Pl. Peremogi Boryspil, 40 mins

Please contact Czech Airlines London/ Prosíme kontaktujte Czech Airlines London: (44) 0871 663 3747, Fax: (44) 0871 663 0747 E-mail: info.lon@czechairlines.com, groups.lon@czechairlines.comwww.czechairlines.co.uk Manchester:Agent SERVISAIR, 016 148 962 52, 016 148 962 50 BUS: a/p to city vv. every 20 mins, journey takes approx. 25 mins, GBP 3.70/5.50 OW/ RT, TAXI: a/p to city vv. approx. GBP 30 TRAIN: a/p to city vv. every 10 mins through the day, approx. GBP 3 OW 45 mins

800 310 310 – BEZPLATNÁ LINKA KONTAKTNÍHO CENTRA PŘI VOLÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY / 800 310 310 – CALL CENTRE´S FREE LINE FOR CALLS FROM THE CZECH REPUBLIC

DELHI, INDIA

review | 121

120_123_CSA rezerv.indd 121

22.10.2008 13:29:30


CZECH AIRLINES, LETIŠTĚ PRAHA-RUZYNĚ, 160 08 PRAHA 6, CZECH REPUBLIC, KONTAKTNÍ CENTRUM CZECH AIRLINES (CALL CENTER) +420 239 007 007, WWW.CZECHAIRLINES.COM

R EZERVAČNÍ K A NCEL Á Ř E | BO OK ING OFFICES MANILA, PHILIPPINES

Czech Airlines Agent: Travel Excellence Corporation, Room 421, Peninsula Court Bldg., 8735 Paseo de Roxas Corner, Makati Ave, Makati City, Philippines ZIP Code 1226, (63/2) 892 60 06, Fax: (63/2) 892 62 54, E-mail: mnl@czechairlines.com

MARSEILLE, FRANCE

Please contact Czech Airlines Paris/Prosíme kontaktujte Czech Airlines Paris: 08 25 54 00 02 (for France only), (420) 239 007 007 Fax: (33)1 47 42 32 22, E-mail: par@czechairlines.com Bus a/p to city vv. every 30 mins, journey takes approx. 45 mins/OW EUR 8.50, TAXI a/p to city vv. approx. EUR 45 Aéroport Marseille Provence, Handling Agent Aviapartner (33/4) 42 10 51 73, 42 10 51 68, 30 mins

MEXICO D. F., MEXICO

Czech Airlines Agent: Aviareps Mexico, Pedro Antonio de los Santos # 57-2 Colonia San Miguel,Chapultepec Mexico DF 11850, (+5255)-5212-1193, Toll Free 1800 560 4411, Fax: (+5255)-5553-5867, E-mail: mex@czechairlines.com

MIAMI, USA

Czech Airlines Agent: AVIAREPS MANAGEMENT INC. 6355NW 36th Street Suite 602 - Virginia Gardens, Miami Florida 33166 Operating Hours: Monday – Friday: 09:00 - 19:00, Saturday 09:00 - 13:00 (305) 4929048, Fax: (305) 4929053 E-mail: aforsyth@aviareps.com

MILAN, ITALY

Please contact Czech Airlines Rome/ Prosíme kontaktujte Czech Airlines Rome: Call Centre: 199 309 939, (39) 066 595 51 25 Fax: (39) 066 595 46 74, Fax Group Service: (39) 066 595 54 19 E- mail: rom@czechairlines.com Bus: from/to Central Railway Station every 40 mins /EUR 5.50 Train - Malpensa Express from/to Cadorna Ferrovie Nord Station every 30 mins – EUR 9 Malpensa, Terminal 1, 45 mins

MINSK, BELARUS

Czech Airlines: Air Services Agency „OK Service“ TOWN OFFICE: (375/17) 284 9101, /Fax: (375/17) 284 9302 E-mail: msq@czechairlines.com, 29, Kuibysheva St., 220 050 Minsk AIRPORT OFFICE: (375/17) 279 24 51, 279 26 23 /Fax: (375/17) 279 16 72, E-mail: msq@czechairlines.com National Airport Minsk, 220 054 Minsk, 45 mins

MONTREAL, CANADA

Please contact Czech Airlines office Mississauga 5955 Airport Rd. #206, Mississauga, Ontario ,L4V 1R9 Kanada, +1-905-673 0909 , +1-800-641-0641 , Fax: +1-905-673 0901 E-mail: yto@czechairlines.com

MOSCOW, RUSSIA

Czech Airlines: 2-ia Tverskaia-Jamskaia 31/35, 125 047 Moskva MON–FRI 10:00–13:00, 14:00–17:00, (7/499) 973 18 47 Flt. Information, Call Centre: 8-10-800 22 44 33 66, Fax: (7/499) 978 79 61 E-mail: mow@czechairlines.com, www.czechairlines.ru Sheremetyevo 2 Czech Airlines: (7/495) 737 66 37, 578 82 20, 40 mins

MUNICH, GERMANY

Please contact Czech Airlines Frankfurt/ Prosíme kontaktujte Czech Airlines Frankfurt: 49/180 500 67 37 res., (49/69) 920 03 50 adm. Fax: (49/69) 920 035 20, E-mail: fra@czechairlines.com Franz Josef Strauss – SA: Terminal 1 Train: Munich Downtown, No. S 1 and S 8, EUR 8.80 35 mins, Cargo: 089-975 920 75

NEW YORK, U.S.A.

Czech Airlines: 1350 Avenue of the Americas, Suite 601, New York, NY 10019 +1 (800) 223-2365 (Toll Free) E-mail: nyc@czechairlines.com JFK International Airport, Terminal Shuttle bus companies: JFK to Manhattan: New York Airport Service (o/w USD 13) / Express Shuttle USA (o/w USD 14) / Super Shuttle (o/w USD 21) JFK to La Guardia: NY Airport Service Express Bus every 30 min (06:30 a.m. – 08:00 p.m.), 45 min (USD 11) JFK to Newark: Airporter 09:00 a.m. – 07:00 p.m., 90 min or connect at Port Authority Bus Terminal (USD 24) Taxi: Yellow cabs: Flat fee to/from Manhattan USD 45. Gratuity not included. 30–45 minute ride. We strongly recommend not hiring nonregistered cars offered outside the terminal. Public transportation: Subway: Take the AirTrain (USD 5) and connect to New York City Subway trains towards Manhattan. Subway fares: Single ride USD 2 / 1 day unlimited pass USD 7 / 7 day unlimited pass USD 24

NICOSIA/LARNACA, CYPRUS

Czech Airlines Agent: Louis Aviation Ltd., 36E, Grivas Dhigenis Ave, P.O.Box 21249, Nicosia, (357/22) 667 767, Fax: (357/22) 661 476, E-mail: nicosia@czechairlines.com Czech Airlines Agent: Louis Tourist Agency Ltd., Offices in Nicosia, Limassol, Larnaca, Paphos, Ayia Napa (+357/22) 588001 (Pancyprian tel. number) Fax:(+357/22) 442 932 E-mail: lca@czechairlines.com Larnaca Airport Czech Airlines: c/o Louis Aviation Ltd. (+357/24) 643 035 or 643 039 Fax: (+357/24) 643 042

ODESSA, UKRAINE

PODGORICA, MONTENEGRO

Please contact Czech Airlines Belgrade

(381/11) 361 45 92

POPRAD/TATRY, SLOVAKIA

Czech Airlines Agent: Slovak Air Services, Karpatská 7, Tatra Hotel, 058 01 Poprad, (421/52) 772 12 09, 776 27 55 Call Centre: 0800 100 745, Fax: (421/52) 772 29 77 E-mail: tatry@czechairlines.com, csatatsale@euroweb.sk, tatry@airservices.sk, TAXI Hotel Gerlach, Railway Station Poprad Bus OK 5996 and OK 5998 from Tatra Hotel Poprad – Tatry (421/52) 776 38 75, Fax/ : (421/52) 772 50 05 E-mail: airport@airport-Poprad.sk, 30 mins

PRAHA, CZECH REPUBLIC

Call Centre / Kontaktní centrum, (420) 239 007 007, 800 310 310, Fax: (420) 224 314 273, E-mail: call.centre@csa.cz Czech Airlines: V Celnici 5, 110 00 Praha 1, Information, reservations, sale (420) 239 007 007, Bus: CEDAZ from city/V Celnici, Praha 1 to airport: 05:30-21:30; from airport to city/V Celnici, Praha 1: 06:00-21:00; dep each 30 mins, CZK 90 OW 160 08 Praha 6–Ruzyně Czech Airlines: Passenger Check, Cargo Check, System Operation Control (420) 220 111 111, Tlx.: 121811, Tlgr.: PRAGAIRPORT, Fax Check-in: (420) 220 560 303, Fax VIP/Czech Airlines: (420) 220 113 322 Dom. 40 mins, Europe 40 mins, Int. (except Europe) 60 mins

PRISTINA, UNMIK

Please contact Czech Airlines Belgrade (381/11) 361 45 92 or Czech Airlines Skopje (389/2) 329 05 72

RIGA, LATVIA

Czech Airlines Airport Office: Odessa International Airport, Main Terminal, 2nd floor, /Fax: (380) 487 840 591-3, E-mail: Czech AirlinesODS@mail.css.od.ua CZECH AIRLINES CITY CENTER 16/1 Tchaikovskiy Lane, Odessa + 380 48 7286287, FAX: + 380 48 7314217 E-mail: welcome@globus-tours.com.ua, 40 mins

Czech Airlines: Riga International Airport, 3rd Level, LV-1053 Riga (371) 67207 636, 67207 936, Fax: (371) 67207 337 E-mail: rix@czechairlines.com, Bus: No.22 to Central Station - LVL 0.40, 30 min Express No. 22A to Brivibas St. (Katedrale) – LVL 0.40, 20 mins, TAXI: LVL 8, 15 mins, airport: 30 mins

OSLO, NORWAY

ROME, ITALY

Czech Airlines: Trondheimsveien 184, N-0570 Oslo, +47 4747 5151, +47 9341 0933 Fax: +47 2271 2881, E-mail: osl@czechairlines.com Train - every 10 mins from NOK 160 Bus - every 20 mins from NOK 120 Oslo Gardermoen Airport Check-in: SAS Ground Handling Services 50 mins

OSTRAVA, CZECH REPUBLIC

Czech Airlines: Jurečkova 20, 702 00 Ostrava, Kontaktní centrum: 800 310 310 (420) 596 122 166, Fax: (420) 596 124 320 E-mail: osr@czechairlines.com Mošnov (420) 597 471 180, E-mail: ap.osr@ceskeaerolinie.cz Check-in: Airport Ostrava, (420) 597 471 136, Fax: (420) 597 471 121, 20 mins

PARIS, FRANCE

Czech Airlines: 17 avenue de l’opera 750 01 Paris. Paris, MON–FRI 09.30 a.m. – 05.00 p.m., 08 25 54 00 02 (for France only), (420) 239 007 007 Fax: (33)1 47 42 32 22, E-mail: par@czechairlines.com Bus: Etoile/Maillot-CDG: EUR 12, Rue Scribe/AuberCDG: EUR 8.30, CDG-ORY (transit pax): EUR 16 Charles de Gaulle, Terminal 2B Czech Airlines (+33/1) 48 62 84 89, Fax: (+33/1) 70 03 95 72 Czech Airlines ticketing counter (33/1) 48 16 88 56, Terminal 2B, 30 mins

Czech Airlines: Torre Uffici, Aeroporto Leonardo da Vinci, 00050 Fiumicino (39) 066 595 51 25, Call Centre: (39) 199 309 939 Fax Group Service: (39) 066 595 54 19 E-mail: rom@czechairlines.com Train - every 15 mins from Tiburtina/Tuscolana/ Ostiense/Trastevere Station (EUR 5) and 30 mins from Termini Station (EUR 11) Ticket must be purchased before boarding the train. Leonardo da Vinci-Fiumicino (39) 066 595 40 47, Fax: (39) 066 595 46 74, airport: 60 mins

ROSTOV ON DON, RUSSIA

Czech Airlines: Suvorova 55 Rostov-on-Don, Russia (7) 863 200 14 77, Fax: (7) 863 200 14 78 E-mail: rov@czechairlines.com

SAMARA, RUSSIA

Czech Airlines: Renaissance Hotel Samara, Novo-Sadovaya Str. 162 B, Samara (7) 8-846-2778 391 Res., (7) 8-846-2778 393 Dir. Call Centre: 8-10-800 224 433 66, Fax: (7) 8-846-2778 392 E-mail: samara@czechairlines.com

SANTIAGO DE CHILE, CHILE

Czech Airlines Agent: Aviareps Chile (legal name Fly Chile), Dr. Manuel Barros Borgono 236, Of. 1101 Providencia – Santiago de Chile, (562)-236-2748/(562)-236-2749, Fax: (562)-236 2750, E-mail: csa@sapchile.cl

122 | review

120_123_CSA rezerv.indd 122

22.10.2008 13:29:38


R EZERVAČNÍ K A NCEL Á Ř E | BO OK ING OFFICES Czech Airlines Agent: Av. Sao Luiz, 112 Cj, 704 Centro de Sao Paulo, Brasil – CEP 01046, (55 11) 3123-1800, Dir. (55 11) 3123 1802, Fax: (55 11) 3259-8440, E-mail: sao@czechairlines.com

SEOUL, KOREA

Czech Airlines Agent: 1105 Hyoryoung Bldg, 1 Mookyo-dong, Chuang-ku, Seoul, (82/2) 775-35 57, Fax: (82/2) 773-12 03, E-mail: sel@czechairlines.com

SKOPJE, MACEDONIA (FYROM)

Czech Airlines Agent: GSA Travel Net Marsal Tito 15a, 1000 Skopje (389/2) 32 90 572 Fax: (389/2) 323 90 25, E-mail: skopje@czechairlines.com

SLIAČ, SLOVAKIA

Please contact Czech Airlines Bratislava/ Prosíme kontaktujte Czech Airlines Bratislava: (421/2) 572 007 10, 572 007 20, Call Centre: 0800 100 745, Fax: (421/2) 529 610 70, E-mail: bts@czechairlines.com Sliač Handling Agent: Letisko Sliač a.s., (421/45) 544 25 92, Fax: (421/45) 544 33 23, E-mail: handling@airportsliac.sk TAXI: Banská Bystrica – Railway Station, Zvolen – Railway Station airport: 30 mins

SOFIA, BULGARIA

Czech Airlines: Saborna 9, Sofia 1000, (359/2) 981 54 08, 988 55 68, Fax: (359/2) 981 13 86, E-mail: sof@czechairlines.com, Bus: Municipal, bus No.84, Czech Airlines airport: (359/2) 945 92 44 Ticketing and reservation: (359/2) 937 31 75, airport: 60 mins

SPLIT, CROATIA

Czech Airlines Agent: Palmaturist d.o.o., Hrvojeva 1, Split, (385/21) 346 617, 344 842, Fax: (385/21) 339 609, E-mail : palma-turist@st.htnet.hr Bus: Obala Lazareta BB, HRK 30, airport: Int. 30 mins, dom. 20 mins

STOCKHOLM, SWEDEN

Czech Airlines: Holländargatan 22, 113 59 Stockholm, (46/8) 585 367 69 Call Centre Czech Airlines, (46/8) 545 454 90 res. Town Office, Fax.: (46/8) 33 06 05, E-mail: sto@czechairlines.com, Bus: City Terminalen, Klarabergsviadukten 72; bus every 10 mins, journey takes approx. 40 mins, SEK 95 OW, Train – Centralen (Main Railway Station) Arlanda Express, every 15 mins during the day, journey takes 20 mins, SEK 200 OW Czech Airlines ticketing counter: Arlanda, Terminal 5, dept. hall, MDA Service counter (46/8) 797 95 99, Open: MON-FRI 06:00-20:00, SAT-SUN 09:00-20:00, Fax: (46/8) 593 612 21, 40 mins

ST. PETERSBURG, RUSSIA

Czech Airlines: Bolshaia Morskaia 36, 190 000 St. Petersburg, (7/812) 315 52 59, 315 52 64, Call Centre: 8-10-800 224 433 66, Fax: (7/812) 315 52 64, E-mail: led@czechairlines.com, Bus: Subway-Moskovskaia, Bus No. 13 Pulkovo 2, (7/812) 324 32 50, 40 mins

STUTTGART, GERMANY

Please contact Czech Airlines Frankfurt/ Prosíme kontaktujte Czech Airlines Frankfurt: 49/180 500 67 37 res.,(49/69) 920 03 50 adm. Fax: (49/69) 920 03 520, E-mail: fra@czechairlines.com Echterdingen – Czech Airlines: Terminal 1 Train: Stuttgart Downtown, No. S 2 and S 3, EUR 2.70 35 mins, Cargo: 0711-708 390

SYDNEY, AUSTRALIA

Czech Airlines Agent: Czeslotour Air Services PTY, Suite 1819, Level 18, Australia Square Tower, 264 George St., Sydney NSW 2000 Postal: P.O.Box H110, Australia Square Tower, Sydney NSW 1215 Tower, Sydney NSW 1215 (61/2) 824 800 00, Freecall: 180 006 32 57, Fax: (61/2) 925 252 17 E-mail: syd@czechairlines.com

TAIPEI, TAIWAN

Czech Airlines Agent: Paramount International Express Corp., 8F, No.137, Nanking East Road, Sec 2, Chungshan District, Taipei, (886/2) 250 924 71 (PAX), 250 681 67 (CARGO), Fax: (886/2) 251 782 21, E-mail: tpe@czechairlines.com

TALLINN, ESTONIA

Czech Airlines: Rävala 5, 10143 Tallinn, (372) 630 9 397, Fax: (372) 6309 396 E-mail: sales.tll@czechairlines.com, Bus: Airport – City Center, Bus No. 2, EEK 15 or taxi, airport: 35 mins

TBILISI, GEORGIA

Czech Airlines Agent: GSA Berika, 50 Chavchavadze Ave., 0179 Tbilisi +995 32 222 941, Fax: +995 32 222 941, E-mail: csa@czechairlines.ge

TEL AVIV, ISRAEL

Czech Airlines City Office: 1, Ben Yehuda St., Tel Aviv, Migdalor Building/11th floor, (972/3) 516 51 15, Fax: (972/3) 516 51 06, E-mail: tlv@czechairlines.com Czech Airlines Airport Office: Ben Gurion Intl. Airport Terminal 3–4th floor – Airline Office (972/3) 975 43 26, Fax: (972/3) 975 43 27 E-mail: airporttlv@czechairlines.com, Czech Airlines Airport Ticketing Counter: Ben Gurion Intl. Airport, Terminal 3, 3rd floor, Departure Level Working Hours – open 3 hours before departure Train – from/to 2 Downtown City Station, 31 connections a day, ILS 12 OW, Senior Citizen ILS 6 OW, 180 mins

THESSALONIKI, GREECE

Please contact Czech Airlines in Athens Prosíme kontaktujte České aerolinie v Aténách Makedonia Airport Bus: a/p to city EUR 0.44, TAXI: EUR 8, 45 mins

TOKYO, JAPAN

Czech Airlines Agent: AIR SYSTEM INC, Toranomon TBL Bldg., 8F 1-19-9, Toranomon Minato-Ku, Tokyo 105-0001 Tel : +81-03-3593 6603, Fax : +81-03-3593 6534 E-mail: tyo@czechairlines.com

TORONTO, CANADA

Czech Airlines Canada ,5955 Airport Rd. #206, Mississauga , Ontario ,L4V 1R9 Kanada, +1-905-673 0909 , +1-800-641-0641 , Fax: +1-905-673 0901 , E-mail: yto@czechairlines.com Bus: Airport Bus Terminal, Airport Downtown - all major hotels, 28.35 CAD/RT, 16.45 CAD/OW Pearson International, Terminal 3 (1/905) 694-17 25, Int. 120 mins

VENICE, ITALY

Please contact Czech Airlines Rome/ Prosíme kontaktujte Czech Airlines Rome: (39) 066 595 51 25, Call Centre: (39) 199 309 939 Fax: (39) 066 595 46 74, Fax Group Service: (39) 066 595 54 19 E-mail: rom@czechairlines.com, Bus: city to a/p 20 mins, EUR 2.70, Ship: 30 mins, EUR 9.81, 40 mins

VIENNA, AUSTRIA

Czech Airlines: Parkring 12, 1010 Vienna Call Centre: (00800) 224 433 66, (43/1) 512 38 05 Fax: (43/1) 512 380 575, E-mail: vie@czechairlines.com

Bus: Airport to City: A/P – Schwedenplatz, EUR 6 TRAIN: A/P – Station Wien-Mitte, EUR 3 City Airport Train: A/P – Station Wien-Mitte, EUR 9 Schwechat, Terminal 2, 30 mins

VILNIUS, LITHUANIA

Czech Airlines: M. Valančiaus 4/9, LT-2009 Vilnius (370/5) 215 15 03, 215 15 04, Fax: (370/5) 215 15 11 E-mail: csavilnius@czechairlines.lt Vilnius International Airport Handling Agent: Litcargus (A Globe Ground Partner) (370/5) 230 60 31, 232 92 92 Fax: (370/5) 210 63 53, E-mail: ticketing@litcargus.lt Lost&Found (370/5) 210 53 44 Bus: No.2 to city/Gedimino Ave.: LTL 1, 20 mins, No.1 to Railway Station: LTL 0.50, 15 mins, minibus to centre: LTL 2, 15 mins TAXI: to city centre LTL 15, 15 mins

WARSAW, POLAND

Czech Airlines: ul. Nabielaka 6, apt. 1, 00-743 Warsaw (48/22) 659 67 99, 668 74 71, Fax: (48/22) 659 62 58 E-mail: waw@czechairlines.com Bus: City bus - Yellow, “Airport-City”, No. 175,188 Okecie (48/22) 650 45 14, Fax: (48/22) 846 09 34 Tlgr.: WAWKKOK Int. 60 mins, dom. 20 mins

YEREVAN, ARMENIA

Czech Airlines Agent: Visa Concord Travel, 2 Baghramyan Ave., Yerevan (374/10) 522 162, 563 624, Fax: (374/10) 564 099 E-mail: reserevations@czechairlines.am Transport Airport – City Centrum: Bus No.107 (minibus), USD 0.70 Aiport – Opera House: Bus No.208, USD 0.70 Airport – Bareamutyun Metro Station TAXI: Airport – Down Town, USD 12.00 Bus: No. 107 (minibus), USD 0.50, Airport - Opera House: No. 208, USD 0.50, Airport – Barekamutyun Metro Station TAXI: Airport – Downtown (USD 15) Cargo sales (374/91) 430 383, E-mail: cargo@czechairlines.am Baggage claims: (Zvarnots Handling Agent) (374/10) 282 036 ext 7226 Czech Airlines Office (374/10) 286 816 Open: Wed/Thu/Sat/Sun 01:00-07:30, 60 mins

ZAGREB, CROATIA

Czech Airlines: Zrinjevac 17, 10000 Zagreb, (385/1) 487 33 01, Fax: (385/1) 487 32 03, E-mail: zag@czechairlines.com Bus: Main Bus Station, Drziceva BB, HRK 30 Czech Airlines airport:(385/1) 456 24 79 airport: Int. 30 mins, dom. 20 mins

ZÜRICH, SWITZERLAND

Czech Airlines: Löwenstrasse 20, 8001 Zürich Call Centre: 0848 000 216, (41/44) 218 70 10 adm. Fax: (41/44) 218 70 20, E-mail: zrh@czechairlines.ch Train - Hauptbahnhof, Hauptportal every 15 mins, CHF 5.80 Kloten, Terminal 2 ARE Airline Representatives Europe, 8058 Zurich-Airport, P.O.Box 2163 Czech Airlines desk: Terminal 2 – Swissport Ticket Center (41/43) 812 51 15, Fax: (41/43) 812 98 86, 45 mins

ŽILINA, SLOVAKIA

Please contact Czech Airlines Bratislava/ Prosíme kontaktujte Czech Airlines Bratislava: (421/2) 572 007 10, 572 007 20, Call Centre: 0800 100 745 Fax: (421/2) 529 610 70, E-mail: bts@czechairlines.com Handling Agent: Letisková spoločnosť Žilina a.s. (421/41) 552 32 88, Fax: (421/41) 557 24 71 E-mail: operate@airport.sk Bus: connection to and from a/p to Bus Station Žilina; from Bus Station Žilina dep 13:50, journey takes 20 mins, 30 mins

800 310 310 – BEZPLATNÁ LINKA KONTAKTNÍHO CENTRA PŘI VOLÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY / 800 310 310 – CALL CENTRE´S FREE LINE FOR CALLS FROM THE CZECH REPUBLIC

SAO PAULO, BRASIL

review | 123

120_123_CSA rezerv.indd 123

22.10.2008 13:29:46


SK YSHOP

K dostání na palubách letadel Českých aerolinií Available on board Czech Airlines

Výběr z katalogu Sky Shop Českých aerolinií A selection from Sky Shop Czech Airlines LANCÔME „Best of“ 5 miniatur „THE BEST OF“ Coffret of 5 Miniatures Cena/EU price

990 Kč

approx.

41.10

BVLGARI Dámská sada 5 miniatur Pour Femme Set of 5 Miniatures Cena/EU price

780 Kč

approx.

32.40

KENZO

CALVIN KLEIN

Sada 5 miniatur Set of 5 Miniatures

Pánská cestovní deluxe kolekce CK CK Men’s Deluxe Travel Collection

Cena/EU price

850 Kč

approx.

35.30

Cena/EU price

820 Kč

approx.

34.00

124 | review

124_129_CSA SERVICE darky.indd 124

22.10.2008 13:30:24


T Y FR EE SKDU YSHOP

VÍNA KOŠER | KOSHER WINES SVATOVAVŘINECKÉ SAINT LAURENT, 2004 0,75L Cena/EU price

239 Kč

approx.

9.50

ZWEIGELTREBE ROSÉ, 2004 0,75L Cena/EU price

239 Kč

approx.

9.50

ZWEIGELTREBE, 2003 0,75L Cena/EU price

299 Kč

approx.

12.00

VÍNA MEŠNÍ | ALTAR WINES CABERNET SAUVIGNON MONK, 2007 0,5L Cena/EU price

239 Kč

approx.

9.50

RULANDSKÉ ŠEDÉ PINOT GRIS, 2007 0,75L Cena/EU price

219 Kč

CHARDONNAY, 2007 0,75L Cena/EU price

229 Kč

approx.

9.00

approx.

9.00

Novinky v Duty Free prodejnách Českých aerolinií New in the Duty Free shops Czech Airlines Prodejny Českých Aerolinií najdete na Letišti Ruzyně v terminálech T1 a T2 Duty Free shops Czech Airlines on the Ruzyně Airport, T1 and T2

review | 125

124_129_CSA SERVICE darky.indd 125

22.10.2008 13:30:32


DU T Y FR EE

Kolekce dámských kabelek značky Cerruti 1881 podzim – zima 2008 Set of Ladies handbags from Cerruti 1881 autumn – winter 2008

CERRUTI 1881 Dámská peněženka TORCELLO Ladies wallet TORCELLO 100% telecí kůže 100% calf leather Cena/EU price

5190 Kč

approx.

295.00

CERRUTI 1881 Dámská kabelka TORCELLO Ladies handbag TORCELLO 100% telecí kůže 100% calf leather Cena/EU price

15 990 Kč

approx.

655.00

CERRUTI 1881 CER Dáms kabelka ISCHIA Dámská Ladies handbag ISCHIA 100% telecí kůže 100% calf leather Cena/EU price Cena/

15 990 Kč

approx.

655.00

K dostání v prodejnách Duty Free Českých aerolinií, Letiště Praha-Ruzyně, Terminál 1 Available in the Czech Airlines Duty Free shops on the Ruzyně Airport, Terminal 1 126 | review

124_129_CSA SERVICE darky.indd 126

22.10.2008 13:30:48


T Y FR EE SKDU YSHOP

CERRUTI 1881 Ledvinka BEIJING Bodybag BEIJING 80% látka, 20% telecí kůže 80% jacquard fabric, 20% calf leather Cena/EU price

7190 Kč

approx.

295.00

CERRUTI 1881 Dámská kabelka BEIJING Ladies handbag BEIJING 80% látka, 20% telecí kůže 80% jacquard fabric, 20% calf leather Cena/EU price

10 990 Kč

approx.

450.00

review | 127

124_129_CSA SERVICE darky.indd 127

22.10.2008 13:31:00


DU T Y FR EE

PŘÍRODNÍ PERLY HASHIMARU S CERTIFIKÁTEM PRAVOSTI HASHIMARU NATURAL PEARLS WITH CERTIFICATE OF AUTHENTICITY

PERLOVÝ NÁHRDELNÍK PEARL NECKLACE Nastavitelná délka, velikost perel 3,5–6,5 mm Adjustable length, size of pearls: 3,5–6,5 mm Cena/EU price

2990 Kč

approx.

123.00

NÁHRDELNÍK Z BÍLÝCH PEREL WHITE-PEARL NECKLACE Cena/EU price

5990 Kč

approx.

246.00

PERLOVÝ NÁHRDELNÍK PEARL NECKLACE Perly růžové nebo fialové Pink or Violet Pearls Cena/EU price

2260 Kč

approx.

93.00

Tyto novinky najdete v prodejně Českých aerolinií na Letišti Ruzyně v terminálu T1 New products in the Duty Free shops Czech Airlines on the Ruzyně Airport, T1 128 | review

124_129_CSA SERVICE darky.indd 128

22.10.2008 13:31:20


T Y FR EE SKDU YSHOP

Novinky v prodejně Českých aerolinií New in the Duty Free shop Czech Airlines NÁHRDELNÍK Z BÍLÝCH PEREL WHITE PEARL NECKLACE Velikost perel 1,2–12,5 mm Size of pearls: 1,2–12,5 mm Cena/EU price

18 990 Kč

approx.

779.00

NÁHRDELNÍK Z BÍLÝCH PEREL WHITE PEARL NECKLACE Cena/EU price

29 990 Kč

approx.

1230.00

NÁHRDELNÍK Z BÍLÝCH PEREL WHITE PEARLS NECKLACE Cena/EU price

9990 Kč

approx.

410.00

PERLOVÝ NÁHRDELNÍK A NÁRAMEK PEARL NECKLACE AND BRACELET Cena/EU price

8990 Kč

approx.

369.00

review | 129

124_129_CSA SERVICE darky.indd 129

22.10.2008 13:31:32


DU T Y FR EE

PŘÍRODNÍ PERLY HASHIMARU S CERTIFIKÁTEM PRAVOSTI THE NATURAL PEARLS HASHIMARU WITH CERTIFICATE OF AUTHENTICITY

NEVŠEDNÍ KRÁSA UNIQUE BEAUTY Mezi novinkami v prodejnách Českých aerolinií (Terminál 1 Letiště Ruzyně) najdete i tuto skvostnou sadu. Náhrdelník a prsten s thajskou perlou ve zlatě. Jde o přírodní perly Hashimaru s certifikátem pravosti. Perla v přívesku je velká 13,5 mm, v prstenu pak 9,5 mm. Among the novelties in the Czech Airlines stores (Terminal 1, Ruzyně Airport) you will find this beautiful set, consisting of a necklace and a ring with, both with Thai pearls and made of gold. The Hashimaru pearls are endowed with certificate of authenticity. The pearl in the necklace is 13.5mm, the one in the ring 9.5mm in diameter. Cena/EU price

54 990 Kč

approx.

2255.00

ADRESÁŘ | ADDRESS BOOK Destinace | Destination: HOLIDAYS Czech Airlines, GESTIN, V Celnici 5, 110 00 Praha 1, tel.: 220 104 704, www.holidayscsa.cz | Design: Best Western Premier Hotel Royal Palace – Letenská 11, Praha 1, www.palaceroyalhotel.cz | Studio Piršč – www.pirsc.cz | Orchis – www.zdenekvacek.com | Hodinky | Watches: Betty Barclay – www.csa.cz/ss | Beuchat – www.herisson.cz | Hamilton – www.details.cz | Versace – U Prašné brány 3, Praha 1, tel.: 224 810 016, www.prospetamoda.cz | High tech: Apple – www.apple-mac.cz | Nikon – www.nikon.cz | Samsung – www.samsung.com | Kosmetika | Cosmetics: Cartier Roadster – Prodejny Českých aerolinií, Letiště Ruzyně, Terminál 1 a Terminál 2, – www.csa.cz/ss | Lancôme – www.loreal.cz | Replay – www.glamour.cz | Móda | Fashion: Bandolera – www.bandolera.cz | camel active – www.camelactive-wear.cz | Dunhill – Pařížská 14, Praha 1, tel.: 224 817 060, www.montblanc.cz | Louis Vuitton – Pařížská 13/66, Praha 1, tel: 224 812 774, www.louisvuitton.com | Šperky | Jewels: Frey Wille – FREEPORT/ FREY WILLE, Chvalovice 196 – Hatě, Znojmo, www.freeport.cz | Hashimaru – www.csa.cz/ss | Swatch bijoux – www.swatchstores.cz | The 1 – www.herisson.cz

130 | review

130_132 zaver.indd 130

22.10.2008 13:32:05


CMC_AD_2008_CSA_celostrana_fin.i1 1

4/3/08 10:24:03 AM


Ing. Václav Jeništa, jednatel WITTE Nejdek

S ČSOB jsme našli klíč k dalšímu růstu firmy

Václav Jeništa, jednatel WITTE Automotive v Nejdku, představuje společnost: „V oboru zamykacích systémů pro automobilový průmysl působíme již 15 let. Naše výrobky otevírají dveře téměř všech značek automobilů nejen na evropském trhu. Rozšiřující se portfolio výrobků, stále náročnější zákazníci a náš vlastní výzkum se stali impulzem pro výstavbu nových hal, kterou nám ČSOB pomáhala od roku 1999 financovat. Nadstandardní podpoře ze strany ČSOB se těší také projekty špičkových technologií a vývoj nových výrobků pro celosvětový trh stejně jako atraktivní zaměstnanecké programy naší firmy. Rychlostí, vstřícností a kvalitou nabízených služeb je ČSOB vždy o krok před ostatními. ČSOB je zkrátka pro náš úspěch klíčová.“

ČSOB pro váš úspěch.

www.csob.cz

CSA_Review_Witte_200x270_FirmBank.indd 1

Korporátní a institucionální bankovnictví

10/8/08 2:19:35 PM

Review_6_2008  

Czech Airlines Inflight Magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you