Page 47

Wykres nr 1. Jakie korzyści zauważasz z zastosowania produktu GBOX?

90 %

87 %

83 %

44 %

38 %

17 %

17 %

Zwiększenie bezpieczeństwa kierowców

Mniej pomyłek w odnalezieniu lokalizacji docelowej przez kierowców

Ograniczenie manipulacji stosowanych przez kierowców

Oszczędności finansowe związane ze zmniejszeniem pomyłek przy określaniu lokalizacji

Oszczędności finansowe związane z ograniczeniem zbędnego zużycia paliwa

Oszczędności finansowe związane z mniejszą liczbą tzw. pustych przejazdów

80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0%

SAMOCHODY CIĘŻAROWE wyposażone w urządzenia monitorujące są skarbnicą wiedzy nie tylko o  czynnościach wykonywanych przez kierowcę, ale także o samym pojeździe. Pozyskanie szczegółowych danych na temat spalonego paliwa czy stanu technicznego auta, pozwala firmom na zintegrowanie poszczególnych procesów zarządzania flotą, a tym samym na wzrost efektywności. Wyniki ankiety GBOX pokazują, że ponad połowa przebadanych przedsiębiorców decyduje się na zastosowanie nowoczesnych urządzeń w 1 do 10 pojazdów (53 proc.), a prawie co piąty z  nich montuje systemy telematyczne nawet w 20 ciężarówkach. Co polscy przedsiębiorcy cenią w telematyce dla transportu?

Na pytanie „Jakie korzyści zauważasz z zastosowania produktu GBOX?” przedsiębiorcy najczęściej udzielali odpowiedzi dotyczących bezpieczeństwa zatrudnionych kierowców oraz ograniczenia pomyłek lokalizacyjnych (odpowiednio 87 proc. i 83 proc. odpowiedzi). Aż 38 proc. z nich docenia oszczędności finansowe, płynące z wykluczenia błędów przy odnajdywaniu miejsca docelowego. Prawie 45 proc. bada-

nych wskazało także, że wykorzystanie urządzeń monitorujących pracowników pozwala na zmniejszenie stosowanych przez nich manipulacji. Właściciele polskich firm transportowych przywiązują dużą wagę do tego, jakie czynności wykonują ich pracownicy oraz czy wszystkie z nich są korzystne dla przedsiębiorstwa. Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, manipulacje tachografem dotyczą co trzeciej ciężarówki. Priorytetem inspekcji kontrolnych jest znaczące ograniczenie stosowanych naruszeń. Nasze badanie pokazuje, że również osoby zarządzające transportem dbają o bezpie-

czeństwo kierowców. Musimy zdawać sobie sprawę, że kierowca, który ma poczucie bezpieczeństwa i nie dokonuje manipulacji, jest dla właścicieli firm ogromną wartością. W dużej mierze stanowi to o ich konkurencyjności na dynamicznie rozwijającym się rynku transportowym. – komentuje Kamil Korbuszewski, ekspert GBOX. Szeroki zakres oszczędności finansowych

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych systemów telematycznych, zarządzanie transportem drogowym zyskuje zupełnie I

Wykres nr 2. Określ, z czego wynikają główne oszczędności finansowe przy stosowaniu produktu GBOX?

70 %

67 %

54 %

53 %

50 %

Redukcja zbędnego zużycia paliwa

Ograniczenie przejazdów prywatnych kierowców

Redukcja tzw. pustych przejazdów samochodów ciężarowych

Wzrost wykorzystania floty

60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0%

WYDANIE 1 (1) WRZESIEŃ 2017

47

01 Czas na transport  

Nowe źródło informacji dla branży transportowej.

01 Czas na transport  

Nowe źródło informacji dla branży transportowej.