Page 45

PERSONALIA – POZNA J NA SZ YCH EKSPERTÓW

KAMIL WOLAŃSKI

ŁUKASZ WŁOCH

Ekspert OCRK ds. Analiz i Rozliczeń

Główny Ekspert OCRK

Do jego głównych obowiązków należy reprezentacja klientów OCRK podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (dotychczas ponad 120 reprezentacji krajowych i zagranicznych). Przygotowuje projekty pism i wyjaśnień pokontrolnych. Klienci korzystają ponadto z jego merytorycznej pomocy w przypadku pozwów pracowniczych. Prowadzi szkolenia i wdrożenia pracowników firm transportowych współpracujących z OCRK. Komentarze eksperckie Kamila Wolańskiego można znaleźć na łamach ogólnopolskich dzienników takich jak Puls Biznesu, czy Dziennik Gazeta Prawna lub zobaczyć w telewizji internetowej, na portalach Interia.pl, Onet.pl lub Fakt.pl. W 2016 roku przeszkolił ponad 500 przewoźników prowadzących działalność transportową oraz osób zarządzających transportem z zakresu płacy minimalnej w Europie. Kamil Wolański to ekspert zajmujący się również szkoleniem i wsparciem pracowników w Ogólnopolskim Centrum Rozliczania Kierowców z zakresu analizy i rozliczania czasu pracy kierowców oraz obsługi programu 4Trans®. Prowadzi także wykłady z przedmiotu „Czas pracy kierowców” na Akademii Techniczno-Humanistycznej w BielskuBiałej dla kierunku Transport.

Ekspert w zakresie kontroli i rozliczania czasu pracy od 9 lat. Od 6 lat zajmuje się szkoleniami dla firm transportowych, tylko w pierwszym kwartale 2015 roku z tematyki stawki minimalnej w Niemczech i sposobach jej rozliczania przeszkolił 690 firm. W 2016 roku przeszkolił ponad 231 właścicieli firm transportowych z tematyki płacy minimalnej we Francji. Jest prelegentem podczas licznych konferencji organizowanych przez TSL biznes oraz Eurologistics, przekazując uczestnikom wiedzę merytoryczną i praktyczne wskazówki. Autor licznych artykułów merytorycznych dla Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej, a także dla czasopism branżowych takich jak Transport Manager, Top Logistyk, TSL biznes, Truck&Business. Jest współautorem istotnej pozycji książkowej „Kierowca w firmie – praktyczny leksykon przedsiębiorcy” (Seria Pogotowie Kadrowe 2014 r.). Komentarze Łukasza Włocha ukazują się na łamach m.in. Pulsu Biznesu, na portalach Money.pl, Onet.pl. Ekspert jest także częstym gościem w Polskim Radiu oraz Radiu TOK FM. Łukasz Włoch to także były szkoleniowiec Inspekcji Transportu Drogowego w Polsce, Niemczech, Czechach, Rumunii, Łotwie z zakresu poprawności kontroli czasu pracy kierowców w oprogramowaniu TachoScan Control. Szkolił Państwową Inspekcję Pracy z zakresu poprawności rozliczania czasu pracy kierowców. Wykładowca na kierunku Transport w Akademii Techniczno-Humanistycznej w BielskuBiałej.

WYDANIE 1 (1) WRZESIEŃ 2017

45

01 Czas na transport  

Nowe źródło informacji dla branży transportowej.

01 Czas na transport  

Nowe źródło informacji dla branży transportowej.