Page 39

czeństwa podczas wyjazdów zagranicznych – boją się porwań, a także kradzieży przewożonych towarów, co może generować bardzo wysokie straty dla firmy. – podkreśla Kamil Korbuszewski, Dyrektor Działu Sprzedaży dystrybutora VIAON. Eksperci branży telemat ycznej wskazują, że na rynku polskim dostępne są już profesjonalne rozwiązania, które mogą pomóc w sytuacjach zagrożenia. Innowacyjne produkty informatyczne pozwalają na śledzenie bieżącej pozycji pojazdu w czasie rzeczywistym oraz odczytywanie szczegółowych parametrów dotyczących pracy pojazdu. Dzięki wykorzystaniu tych narzędzi spedytor posiada informacje o tym, gdzie znajduje się pojazd i z jaką prędkością się porusza oraz czym zajmuje się kierowca. Raportowanie czynności dla kierowcy nie stanowi problemu, a spedytor może reagować na niechciane sytuacje, takie jak: kolizja, wypadek czy zasłabnięcie kierowcy. Ponadto niektóre roz wią zania dostępne na rynku, takie jak np. GBOX Assist, pozwalają na natychmiastową komunikację pomiędzy kierowcą a spedytorem. W przypadkach zagrożeń takich jak napad czy kradzież ładunku, najistotniejszą kwestią jest szybkość działania. Kierowcy, którzy korzystają z profesjonalnego rozwiązania telematycznego w prosty sposób mogą wysłać wiadomość do spedytora, który może natychmiast wezwać pomoc. Otrzymują także potwierdzenie, że wysłana przez nich wiadomość została odczytana. – dodaje Kamil Korbuszewski. Dodatkowo, ekspert wskazuje, że nowoczesne produkty informatyczne są na tyle inteligentne, że potrafią uchronić kierowców przed wjazdem w miejsca, które uznawane są za szczególnie niebezpieczne. Właściciel bądź osoba zarządzająca transportem z pozycji webowej aplikacji może zdecydować, które miejsca na mapie stanowią dla kierowcy największe zagrożenie. Następnie, urządzenie zamontowane w kabinie ciężarówki w sposób automatyczny przesyła informację do kierowcy, który znajduje się w wyznaczonej strefie niebezpiecznej. 

K ALENDARIUM W YDAR ZEŃ

WRZESIEŃ 2017 8 Konferencja OSPD Galicja w Tęgoborzy 12 Transport Manager Meeting w Poznaniu Gala 60-lecia Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Warszawie

16

PAŹDZIERNIK 2017 18 Spotkania Transportowe TSL biznes w Krakowie 24 Transport Manager Meeting w Warszawie 26 Spotkania Transportowe TSL biznes we Wrocławiu LISTOPAD 2017 Targi Translogistica w Warszawie, Spotkania Transportowe TSL biznes

8-10 15

Spotkania Transportowe TSL biznes w Poznaniu

GRUDZIEŃ 2017 12 Transport Manager Meeting w Gdańsku

Zapraszamy również do udziału w szkoleniach otwartych organizowanych dla firm transportowych. Więcej o szkoleniach na stronie szkoleniadlatransportu.pl WYDANIE 1 (1) WRZESIEŃ 2017

39

01 Czas na transport  

Nowe źródło informacji dla branży transportowej.

01 Czas na transport  

Nowe źródło informacji dla branży transportowej.