Page 32

VIAON wspiera zespół ekspertów, którzy sporządzają odwołania od decyzji PIP, ITD, reprezentują klientów podczas kontroli oraz pomagają w sprawach sądowych. W jaki sposób znajdują Państwo tak dobrych specjalistów i co decyduje o przyjęciu do grona ekspertów?

VIAON to marka, która buduje swój wizerunek w oparciu o profesjonalną i rzetelną obsługę, dlatego też zatrudniając ekspertów, zwracamy dużą uwagę przede wszystkim na doświadczenie zawodowe kandydatów. Osoby wchodzące w skład grona ekspertów to wieloletni inspektorzy polskich służb kontrolnych, takich jak Inspekcja Transportu Drogowego czy Państwowa Inspekcja Pracy, są wśród nich również biegli sądowi. To sprawia, że działanie służb znają z praktyki, a zdobytą wiedzę mogą wykorzystać, aby skutecznie przygotować klienta do kontroli. Eksperci są również doświadczonymi wdrożeniowcami, dzięki czemu sprawnie i efektywnie wprowadzają rozwiązania skupione pod marką VIAON w firmach transportowych. Jak ocenia Pan sytuację branży transportowej w Polsce?

Aktualnie trwa trudny okres dla polskiej branży transportowej. Mówię tu o procesach długotrwałych, które pośrednio wpływają na nasz sektor. To na przykład sankcje nałożone przez Unię Europejską w stosunku do Rosji oraz rosyjskie embargo, w wyniku którego Europa w pewnym sensie utraciła wschodni rynek. Bez wątpienia wprowadzanie płacy minimalnej przez kolejne kraje Europy spowodowało wiele komplikacji administracyjno-prawnych dla przewoźników. Kraje Starej Europy poczuły zagrożenie ze strony polskich przewoźników. Już teraz wyjeżdżając poza granice Polski, kierujący pojazdem ciężarowym musi posiadać przy sobie szereg dokumentów wymaganych przez dany kraj, a zmiany, jakie w ostatnich miesiącach przygotowała Komisja Europejska zapowiadają dalsze nasilenie biurokracji i niekorzystne dla naszego transportu rozwiązania prawne. Nie bez znaczenia jest także obniżenie sta-

32

wek za usługi transportowe, przy jednoczesnym wzroście ceny ropy. Wszystkie te czynniki w znaczący sposób wpływają na branżę. Optymistyczny jest jednak fakt, że Polska nadal broni pozycji lidera transportowego w Europie. Oznacza to, że zapowiadany przez wielu kryzys w sektorze TSL nie pojawi się w takim stopniu, jak wstępnie sądzono. Rodzime firmy radzą sobie bardzo dobrze, poszukując rozwiązań, pomocy specjalistów, stawiając czoła wszelkim zmianom. Myślę, że w dalszym ciągu będziemy obserwować wzrost udziału polskiego sektora transportu w rynku europejskim. Porozmawiajmy o zmianach zaproponowanych przez Komisję Europejską. Co na rynku polskim oraz zagranicznym się zmieni i czy są to zmiany korzystne dla VIAONU?

Z końcem maja, Komisja Europejska ogłosiła tzw. Pakiet drogowy, czyli propozycje szeregu zmian w prawie transportowym. Dokument nie ma mocy legislacyjnej, wskazuje jednak kierunek, w którym Unia Europejska planuje podążać w najbliższych latach. Jeżeli propozycje zostaną zaakceptowane w obecnej formie, nowe przepisy wpłyną nie tylko na sektor transportowy, ale pośrednio również na całą polską gospodarkę m.in. w postaci podwyżki cen. Myślę, że na tę chwilę jest za wcześnie, aby formułować konkretne wnioski i omawiać faktyczny wpływ Pakietu na polski rynek. Z naszej strony, przyglądamy się wszystkim propozycjom wydawanym przez organy Unii Europejskiej oraz informujemy o nich klientów na tyle wcześnie, aby w pełni mogli przygotować się do ewentualnych zmian. Wszelkie modyfikacje wprowadzane na poziomie prawnym, oznaczają dla nas ogrom pracy. Wynika to przede wszystkim z konieczności szczegółowego zapoznania się i analizy nowych przepisów, a także właściwej ich interpretacji pod kątem zabezpieczenia naszych klientów. Co Pana zdaniem okazało się receptą na sukces marek OCRK i INELO?

Uważam, że po 15 latach funkcjonowania w branży transportowej, możemy mówić o wielu osiągnięciach, które wpłynęły na całościowy sukces obu marek. Począwszy od udanego zabezpieczenia firm transportowych w zakresie obowiązków związanych z płacą minimalną, poprzez wiele wygranych spraw naszych klientów przed WSA, aż po stworzenie kompleksowej oferty i sieci profesjonalnych doradców. Ogromnym sukcesem okazało się stworzenie oprogramowania TachoScan Control, ulepszanego na przestrzeni lat. Ponadto współpracujemy z kilkoma organizacjami międzynarodowymi skupiającymi służby kontrolne i ministerstwa odpowiedzialne za transport drogowy, a nasze oprogramowanie użytkowane jest obecnie w 14 krajach Europy przez 30 służb kontrolnych UE. Kolejnym istotnym osiągnięciem było opracowanie sposobu rozliczania oraz kompletnych wytycznych dotyczących płacy minimalnej w państwach UE dla pracowników delegowanych. Ich poprawność została potwierdzona wieloma kontrolami zagranicznych służb, a wyniki kontroli rozwiały wątpliwości, które pojawiały się w całej branży i potwierdziły jednoznacznie poprawność stosowanych obliczeń. Oprócz tych wszystkich sukcesów, dumni jesteśmy również z wkładu, jaki wnosimy w edukację na rzecz transportu, od wykładów na uczelniach wyższych, poprzez szkolenia prowadzone dla właścicieli firm przewozowych, po publikacje w mediach branżowych i ogólnopolskich, dotyczące najnowszych zmian prawnych. Nasze działania zostały docenione przez branżę i znaleźliśmy się w wąskim gronie firm wyróżnionych za „Najlepsze rozwiązania dla transportu” za politykę informacyjną o płacy minimalnej w Europie oraz usługi wspierające przewoźników. Na sukcesy marek od wielu lat pracują przede wszystkim ludzie tworzący obie firmy. Nasi pracownicy to zgrany, pomysłowy zespół z profesjonalnym podejściem do klienta, stale szukający jeszcze lepszych rozwiązań dla firm transportowych. To właśnie dzięki nim zrodził się projekt powstania marki VIAON, który jest mi bardzo bliski i w który angażuję się od samego początku. 

01 Czas na transport  

Nowe źródło informacji dla branży transportowej.

01 Czas na transport  

Nowe źródło informacji dla branży transportowej.