Page 3

spis treści 6 26

Najnowsze publikacje prasowe ekspertów Raport specjalny: „Transport na drogach Europy”

 WYWIAD NUMERU: Bartosz Najman „Z myślą o przyszłości branży transportowej”

30 33

Polska marka podbija Europę

 Artykuł problemowy okiem eksperta: dr Andrzej Markowski

36

 YTANIE NUMERU: P Czy polscy kierowcy zawodowi czują się bezpieczni?

38 40

Mirosław Maszoński o dobrych praktykach w branży

WYDANIE 1 (1) WRZESIEŃ 2017

WYDAWCA I SIEDZIBA REDAKCJI: Inelo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. ul. Karpacka 24/U2b 43-300 Bielsko-Biała www.viaon.pl REDAKTOR NACZELNY: Jolanta Kubatek redakcja@viaon.pl KOREKTA: Anna Halama

 Personalia - poznaj naszych ekspertów: Małgorzata Stocerz, Łukasz Włoch, Kamil Korbuszewski Kamil Wolański

DRUK: TIMWHITE www.timwhite.pl

 EMAT NUMERU: T Raport GBOX „Ryzyko w transporcie drogowym”

PROJEKT I ŁAMANIE: skladgazet.pl

 asadnicze zmiany w europejskim transporcie – Z szczegóły Pakietu drogowego

 omentarze ekspertów na temat Pakietu drogowego: K Kamil Wolański oraz Piotr Żółty

44

46 50 52 53

Rozmowa z Adamem Opoką z Vive Transport

 Polscy szkoleniowcy na międzynarodowym sympozjum transportowym

56

NUMER: Numer 1, wrzesień 2017 NAKŁAD: 4 000 egzemplarzy REKLAMA: Wioletta Rovers marketing@viaon.pl

 80% firm transportowych w Polsce ma trudności z prowadzeniem działalności gospodarczej

58 60

Badanie VIAON: Branża TSL pod lupą Rubryka po godzinach: Jak prawidłowo komunikować się

62 w biznesie? 64  Historia transportu w telegraficznym skrócie

WYDANIE 1 (1) WRZESIEŃ 2017

3

01 Czas na transport  

Nowe źródło informacji dla branży transportowej.

01 Czas na transport  

Nowe źródło informacji dla branży transportowej.