Page 28

Rosną koszty delegacji kierowców za granicę Raport „Transport na drogach Europy”1, opublikowany przez Ogólnopolskie Centrum Rozliczania Kierowców, pokazuje, że polscy kierowcy najczęściej delegowani są do Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii (47% wszystkich delegacji). Badanie wskazuje, że wyjazdy służbowe wykonywane na terenie Europy są nawet do 6 razy droższe, w porównaniu z delegacjami krajowymi. 1 Raport pt. „Transport na drogach Europy”. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 800 firm oraz 7239 kierowców w I kwartale 2017 roku. Dane liczbowe zawarte w raporcie pochodzą z wewnętrznej ewidencji OCRK.

Badanie „Transport na drogach Europy” dotyczyło pierwszego kwartału 2017 roku i uwzględniało wyniki z ponad 800 firm transportowych i ponad 7000 kierowców. Okazuje się, że poza wyjazdami krajowymi, prawie 1/3 przewoźników deleguje kierowców do Niemiec, następne w kolejności kierunki stanowią Francja (14%) oraz Wielka Brytania (5%). Oznacza to, że pomimo konieczności stosowania przez przewoźników stawek płac minimalnych kraju, do którego kierowcy są delegowani, pol-

28

skie firmy transportowe nadal chętnie przewożą towary po terenie Starej Unii Europejskiej. Nawet uchwalony pod koniec 2016 roku przez niemiecki parlament wzrost stawek płac z 8,50€ za godzinę do 8,84€, nie odstraszył polskich przewoźników od wyjazdów zagranicznych. Z raportu wynika również, że sporym obciążeniem dla przewoźników są należności z tytułu podróży służbowych. O ile w przypadku delegacji na terenie Polski, dzienna kwota dodatkowego wynagrodzenia średnio wyno-

INFORMACJA PRASOWA PRZYGOTOWANA DLA MEDIÓW OGÓLNOPOLSKICH

si 10€, to jednak wyjazdy zagraniczne do krajów Unii Europejskiej mogą kosztować pracodawców do 60€. Pracodawcy są zobligowani ponadto do wypłaty wyrównania do wynagrodzenia minimalnego związanego z regulacjami poszczególnych państw, w tym francuskiego Loi Macron. Największe kwoty miesięcznej dopłaty dla kierowców zawodowych wypłacane są za podróże do Francji. Średnio, suma ta wynosi około 406 zł. W dalszej kolejności jest Austria z dopłatą na poziomie 241 zł oraz Niemcy z dodatkiem 129 zł. Należności z tytułu podróży służbowych oraz wypłacania stawek płac minimalnych dla kierowców to ogromne DELEGACJE KRAJOWE

10 €

60 €

DELEGACJE ZAGRANICZNE

Wykres 2. Średnie należności z tytułu podróży służbowych wypłacanych kierowcy na dzień

01 Czas na transport  

Nowe źródło informacji dla branży transportowej.

01 Czas na transport  

Nowe źródło informacji dla branży transportowej.