Page 21

czynku tygodniowego regularnego będzie musiał mieć zapewniony nocleg poza kabiną pojazdu. Przepisy mają być bardziej szczegółowe w tej kwestii. Obecnie, taki zakaz obowiązuje w przepisach, ale nie jest on egzekwowany przez wszystkie kraje. Zmiana zasad dotyczących kabotażu

Aktualnie obowiązujące przepisy pozwalają na kabotaż w ciągu 7 dni, ale liczba operacji jest ograniczona do trzech. Nowe przepisy pozwolą na wykonywanie przewozów kabotażowych w ciągu 5 dni z nieograniczoną liczbą dostaw, co będzie łatwiejsze do egzekwowania. Zmniejszeniu ulegnie również liczba pustych przebiegów, tym samym oszczędzając paliwo. Zwalczanie firm „skrzynek pocztowych”

Firmy „skrzynki pocztowe” są tworzone w celu obejścia zobowiązań prawnych, zwykle w takich dziedzinach jak: podatki, ubezpieczenia społeczne czy wynagrodzenia. Taka działalność jest nielegalna, ale mimo wszystko nadal często niezauważalna przez służby kontrolne. Nowe przepisy mają określać jaśniejsze kryteria do rozprawienia się z tego typu firmami, w szczególności poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy służbami kontrolnymi z poszczególnych krajów członkowskich. Transport pojazdami o dmc do 3,5 t

Komisja Europejska w swoich propozycjach rozwiała również kwestię montażu tachografów w pojazdach do 3,5 tony – nie będą one objęte takim obowiązkiem. Planuje się natomiast zastosowanie w transporcie do 3,5 tony niektórych przepisów transportowych UE, np. dotyczących tworzenia przedsiębiorstw transportowych.

MATEUSZ WŁOCH Ekspert ds. rozwoju i szkoleń INELO www.inelo.pl

Przewidywane poszerzenie rynku transportowego

Komisja szacuje, że w 2050 roku, rynek transportu drogowego rzeczy wzrośnie aż o 60% względem roku 2010. W tym samym okresie rynek transportu osób ma wzrosnąć aż o 42%. Potwierdza to konieczność wprowadzenia zmian w tym sektorze. Już dzisiaj wiemy w jakim kierunku będzie zmierzała Komisja Europejska tworząc i modyfikując przepisy dotyczące rynku transportowego. Szczegółowe propozycje zmian w przepisach będą publikowanie w przeciągu najbliższych 12 miesięcy. 

WYDANIE 1 (1) WRZESIEŃ 2017

21

01 Czas na transport  

Nowe źródło informacji dla branży transportowej.

01 Czas na transport  

Nowe źródło informacji dla branży transportowej.