Page 1

13 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich w Tenczynku Chorągiew Krakowska – Hufiec ZHP Krzeszowice 13 Szczep DHiZ „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich ul. Targowa 9, 32-065 Krzeszowice

Tenczynek, dn. 29.12.2018r.

Rozkaz L. 9/2018 Wyjątek z rozkazu Komendanta Hufca L11/2018 z dnia 27.11.2018r. 7. Mianowania instruktorów 7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26 października 2018r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Magdalenie Piwowarczyk. Opiekunka próby: phm. Joanna Krajcarz. 7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12 listopada 2018r. otwieram pwd. Wojciechowi Dąbkowi próbę na stopień podharcmistrza. Opiekun próby: hm. Tomasz Owoc. Wyjątek z rozkazu Komendanta Chorągwi L16/2018 z dnia 27.11.2018r. 3. Chorągiew 3.1. Podaję do wiadomości wyniki wyborów 3.1.1. W sprawie wyborów członków Komendy Chorągwi

hm. Bartosz Zawisza – Zastępca Komendanta ds. organizacyjnych 3.1.2 W sprawie wyborów członków Rady Chorągwi

phm. Joanna Krajcarz

3.4. Mianowania 3.4.5. Mianuję członków zespołu Promocji: … oraz współpracowników: phm. Joanna Krajcarz Wyjątek z rozkazu Komendanta Hufca L12/2018 z dnia 17.12.2018r. 7. Mianowania instruktorów 7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 21 września 2018r. zamykam próbę na stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Gabrielę Kołacz. Opiekun próby: phm. Krzysztof Mitka.

CZUWAJ! Komendant Szczepu

phm. Joanna Krajcarz

czarna13.eu

L9/2018  
L9/2018  
Advertisement